PRŮŘEZ VÝVOJEM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, NOVÉ TENDENCE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ V RÁMCI EU A ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮŘEZ VÝVOJEM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, NOVÉ TENDENCE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ V RÁMCI EU A ČR"

Transkript

1 PRŮŘEZ VÝVOJEM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, NOVÉ TENDENCE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ V RÁMCI EU A ČR Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 EVROPA A USA V 70. LÉTECH energetická krize, pokles obyvatelstva v metropolích, proces desurbanizace (návrat obyvatel do menších center) trend zahušťování, intenzifikace zástavby důvodem je zvýšení ceny benzínu a trend opětovného využívání městské hromadné dopravy

4 ŘÍMSKÝ KLUB byl založen v roce 1968, sdružuje uznávané osoby z mnoha zemí a provádí výzkumy beroucí v potaz problém vývoje světa jako celku, aby bylo možno vést rozhodující kroky ke stanovení limitů růstu, popř. limitů směru růstu v roce 1972 Římský klub uveřejnil zprávu zadanou týmu vědců z Massachusetts Institute of Technology (MIT)

5 ŘÍMSKÝ KLUB tato zpráva zveřejňuje výsledky počítačově simulovaného vývoje lidské populace a využívání přírodních zdrojů do roku 2100 z této zprávy bylo patrno, že během 21. století dojde k brutálnímu populačnímu pádu v důsledku znečištění, vyčerpání úrodnosti obdělávatelných půd a nedostupnosti energetických zdrojů (především fosilních paliv) tato zpráva byla vydána rovněž knižně pod názvem Meze růstu (v originále The Limits to Growth), hlavními autory byli manželé Meadowsovi

6 VÝVOJ V 80. LÉTECH A SMĚRY V 21. STOLETÍ 80. léta neoliberalismus, tchatcherismus, reganimus, odstátnění, privatizace, extrémní názor pryč s veřejným plánováním snaha o odstranění regulací z územního plánování směry v 21. století postmoderní filosofie, revitalizace dříve opuštěných starých čtvrtí na okraji center velkých měst (Bronx, Harlem, Dockland, Hamburk, Rotterdam)

7 VÝVOJ V 80. LÉTECH A SMĚRY V 21. STOLETÍ proces reurbanizace, návrat bohaté třídy zpět do luxusních bytů v centrech (Paříž, Londýn, Benátky, Vídeň, Malá Strana, Pařížská ul.) návrat střední a vyšší třídy do nových bytů ( m2) na okrajích center (Vinohrady, Karlín, Smíchov)

8 VELKÉ PROJEKTY MILTON KEYS Poslední evropské města založené na zelené louce. Oficiálně se Milton Keynes stalo městem 23. ledna Nyní se rozkládá na ploše 89 km2 na místě 3 původních měst a dalších 15 obcí a zemědělských pozemků. Svůj název převzalo od stávající obce. Dle výsledků sčítání lidu z roku 2001 činil počet obyvatel Milton Keynes Počet obyvatel v širší správní oblasti Milton Keynes byl , což bylo čtyřnásobně více než v šedesátých letech. Poslední odhady o počtu obyvatel pocházejí z roku Tehdy byl počet obyvatel odhadován na pro město a přes pro širší správní oblast

9 VELKÉ PROJEKTY BERLÍN Na ploše zhruba jedenácti fotbalových hřišť zde vyrostlo nové nádraží, které propojilo železniční trasy vedoucí napříč evropským kontinentem. K nádraží se sbíhají také dálnice, silnice a berlínská příměstská dráha S-Bahn, takže denně se tu pohybuje okolo 1,35 milionu cestujících. Výstavba nového nádraží začala 9. září 1998 a je součástí celkové přestavby Berlína. Pro futuristickou stavbu nádraží je typické ocel a sklo. Zastřešení má profil ploché elipsy. V projektu za miliardy eur se realizovaly také podzemní parkoviště, sít obchodů, ubytovací kapacity a další služby. Největší nádraží Evropy je v provozu od mistrovství světa ve fotbale v polovině roku 2006

10 LIPSKÁ CHARTA lipská charta o udržitelných evropských městech je politickým dokumentem vypracovaným za široké účasti evropských zainteresovaných subjektů obsahuje shodu členských států na společných principech a strategiích urbánního rozvoje

11 LIPSKÁ CHARTA doporučuje aby se v urbánním rozvoji rozšířilo využívání integrovaných přístupů k rozvoji měst vytváření a zajištění vysoce kvalitního veřejného prostoru, o modernizace infrastrukturních sítí a zlepšení energetické účinnosti, proaktivní, inovativní a vzdělávací politiku věnovat zvláštní pozornost deprivovaným/upadajícím čtvrtím, kde dochází k sociálnímu vyloučení zavádění strategií pro dosažení vyššího standardu urbanistických řešení a kvality stavebně technických složek městského prostředí, o posílení municipální ekonomiky a municipální politiky zaměstnanosti, o proaktivní vzdělávací politika pro děti a mládež, o podporu cenově dostupné, tj. sociálně únosné a efektivní městské dopravy

12 POUŽITÁ LITERATURA BRŮHA, J., V. FUČÍK, D. POLCAROVÁ, R. BOČEK, Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. České Budějovice: A+U design. Dostupné: na KÚ a všech stavebních úřadech v Jihočeském kraji a také na ČESKO, Zákon č. 114 ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny, In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 28, s ISSN ČESKO, Zákon č. 100 ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 40, s ISSN ČESKO, Zákon č. 500 ze dne 24. června 2004, správní řád, v platném znění (správní řád). In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 174, s ISSN ČESKO, Ministerstvo pro místní rozvoj. Vyhláška č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 163, s ISSN

13 POUŽITÁ LITERATURA ČESKO, Ministerstvo pro místní rozvoj. Vyhláška č. 501/2006 Sb. ze dne 10. Listopadu 2006 o obecných požadavcích na využívání území. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 163, s ISSN ČESKO, Stavební zákon a vyhlášky. Ostrava: SAGIT. ISBN ČESKO, Zákon č. 183 ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu vplatném znění (stavební zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 63, s ISSN ESPON, [b.r.+. Operační program ESPON In: Fondy Evropské unie [online]. Aktualizace 10. srpna 2010 *cit Dostupné z: /Evropska-uzemni-spoluprace/ESPON-2013 EUROPEN URBAN KNOWLEGDE NETWORK. Vision planet, acieving greater spatial integration. In: European Urban Knowledge Network [online] [cit ]. Dostupné : spatial_integration EVROPSKÁ UNIE. Nová aténská charta. In: European council of town planners [online], květen 1999 *cit Dostupné z: /11_charta.pdf HRŮZA, J., Charty moderního urbanismu. Praha: Agora. ISBN

14 POUŽITÁ LITERATURA JIHOČESKÝ KRAJ. Územně analytické podklady. In: Územní plánování Jihočeský kraj [online]. Copyright 2009 Jihočeský kraj, aktualizace červen 2011 *cit Dostupné z: JIHOČESKÝ KRAJ. Územní studie Třeboňsko - Novohradsko. In: Územní plánování Jihočeský kraj [online]. Copyright 2009 Jihočeský kraj *cit Dostupné z: KOUCKÝ, R., Elementární urbanismus. Praha: Zlatý řez. ISBN: MAIER, K. (Ed.), Urbanistická čítanka 1: Vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Praha: Česká komora architektů. ISBN: X. MAIER, K. (Ed.), Urbanistická čítanka 2: Vybrané texty urbanistické literatury XX. století, Praha: Česká komora architektů. ISBN MAIER, K. a V. ŘEZÁČ, Urbanistická ekonomika a územní rozvoj. In: Ekonomika v území. Praha: ČVUT, s Také jako: Maier, K. a J. Čtyroký. Ekonomika územního rozvoje. Praha: GRADA, ISBN

15 POUŽITÁ LITERATURA MARKVART, J. a L. FRIDRICH, Udržitelný rozvoj území. Brno: Ústav územního rozvoje. ISBN MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, Politika územního rozvoje České republiky. Brno: Ústav územního rozvoje. ISBN Dostupné též z: Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008 TUNKA, Martin, Obsah územně plánovací dokumentace. Praha: Arch, edice Stavební právo. ISBN UN HABITAT. Oficiální webové stránky organizace OSN. In: UN HABITAT: The United Nations Human Settlements Programme *cit Dostupné z: Urbanismus. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , poslední editace *cit Dostupné z:

16 DĚKUJI ZA POZORNOST

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004

ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004 ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004 Zadavatel: Zelený kruh o.s. Vypracoval: Ing. Jaroslav Klusák, PORSENNA o.p.s. Datum: 15.11.2004 1 OBSAH 0. ÚVOD...

Více

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo Zpravodaj Česká a Slovenská republika září 2014, číslo 1 Úvodní slovo Právě čtete úvodní řádky prvního řádného čísla Zpravodaje nově vznikající sítě měst a obcí a dopravních odborníků CIVINET Česká a Slovenská

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 3 2007 1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu Národní knihovna České republiky. Architekt 2007, č. 4, s. 4 17, čet. obr. Texty z autorské zprávy Jana Kaplického

Více

LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech

LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech STRANA 1 LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech je dokument členských států vypracovaný za široké a transparentní účasti evropských zainteresovaných

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Územní plánování. Petr Jirásek

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Územní plánování. Petr Jirásek Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Územní plánování Petr Jirásek Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Územní plánování RNDr. Petr Jirásek doc. RNDr.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY Svaz měst a obcí České republiky 18.9.2010 Impressum Autorský kolektiv Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Mgr. Eva Srnová Mgr. Ingrid Štegmannová

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Ostrava 3. 12. 2007 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 9 1 SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ ANALÝZA... 11 1.1 VÝCHOZÍ DOKUMENTY A LEGISLATIVA

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 188 ISSN 1213-418X EKOLOGICKÁ VESNICE

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 188 ISSN 1213-418X EKOLOGICKÁ VESNICE VĚDECKÉ SPISY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 188 ISSN 1213-418X Hana Urbášková EKOLOGICKÁ VESNICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ateliér

Více

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz A PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A.1 POJETÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBSAH: A.1.1 Vymezení pojmu udržitelný rozvoj Zpracovatel Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. Redakce Ing. arch. Eva Rozehnalová. Aktualizace

Více

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST:

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST: DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST: PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

o udržitelných evropských městech

o udržitelných evropských městech LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech Sjednána při příležitosti neformální ministerské schůzky na téma rozvoj měst a územní soudržnost v Lipsku ve dnech 24. a 25. května 2007 Preambule LIPSKÁ

Více

Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování

Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování Vladimíra Šilhánková Michael Pondělíček Civitas per Populi Hradec Králové 2012 1 Metodika vyhodnocování udržitelného využití

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více