Tax, Legal & Business News

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tax, Legal & Business News"

Transkript

1 Tax, Legal & Business News Newsletter o daních, právu, účetnictví, poradenství a auditu Červen 2015 Témata Daňové řízení: Novinka v podobě úroku z daňového odpočtu příliš nepotěší Spotřební daň z tabákových výrobků vzroste Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Lichtenštejnskem Bezúročná zápůjčka poskytnutá zaměstnanci může být zdanitelným benefitem IFRS se mění - Účinnost nového standardu vykazování výnosů IFRS 15 bude pravděpodobně o rok odložena - Nájemce čeká nový způsob vykazování leasingu dle IFRS Novinky v energetice Občané Turecka mají volný přístup na trh práce v ČR Byznys v Africe můžete řídit z Prahy, Brna či Ostravy převzato z mobilní aplikace Daně Daňové řízení: Novinka v podobě úroku z daňového odpočtu příliš nepotěší V daňovém řízení se na začátku roku mimo jiné objevila i novinka v podobě nároku na úrok z daňového odpočtu. Jedná se zjevně o reakci na průlomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, vydané na podzim roku 2014, jímž soud s odkazem na legislativu EU a judikaturu Evropského soudního dvora přiznal stěžovateli nárok na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu ve výši odpovídající cca 14 % ročně. Soud současně prohlásil, že přiměřenou dobou, po kterou může být nadměrný odpočet správcem daně bezúročně zadržován, jsou tři měsíce od konce zdaňovacího období, s nímž odpočet souvisí. Podmínky pro vznik nároku na úrok jsou v nové úpravě z pohledu poplatníků výrazně přísnější. Základní roční sazba úroku z daňového odpočtu činí jen 1 % a úrok lze přiznat jen za dobu trvání postupu k odstranění pochybností, která přesáhla 5 měsíců. Vzniká tak zjevná nerovnost mezi důsledky prodlení plátce s platbou daně (kdy sazba úroku z prodlení činí 14 %) a důsledky prodlení správce daně s vrácením daňového odpočtu. Vzhledem k tomu, že tímto tématem se v současnosti zabývají i soudy jiných členských států EU, patrně brzy získáme odpověď na otázku, zda je tato nová právní úprava v souladu s principy práva EU. Radek Buršík Spotřební daň z tabákových výrobků vzroste Zvýšení spotřební daně se bude týkat jak cigaret, tak i doutníků, cigarillos a sypaného tabáku a mělo by mít rovnoměrný dopad na všechny cenové kategorie. Dle předloženého návrhu by se spotřební daň v případě cigaret měla od roku 2016 zvýšit o 3 Kč na krabičku, což bude představovat nárůst ceny krabičky cigaret o 3,60 Kč. Vyplývá to z připravované novely zákona o spotřebních daních, kterou zveřejnilo Ministerstvo financí a dle které by mělo dojít ke zvýšení spotřební daně ve třech krocích, s účinností od ledna 2016, ledna 2017 a ledna Důvodem zvýšení spotřební daně z cigaret je nutnost splnění minimálních požadavků zdanění stanovených evropskou směrnicí. Martin Diviš Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Lichtenštejnskem Rádi bychom upozornili na smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Lichtenštejnskem, které je možné zahrnout mezi zajímavé holdingové destinace z pohledu ČR. Smlouva bude účinná od roku Při platbách z ČR je zavedena nulová srážková daň na úroky a dividendy (placené mj. i lichtenštejnské nadaci), pokud vybrané lichtenštejnské právnické osoby drží alespoň 10 % na kapitálu české společnosti po dobu 1 roku. V ostatních případech výplaty dividend a také licenčních poplatků z ČR je sazba Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte Denisu Skálovou, snížena na 10 %. Sazba daně z příjmu právnických osob v Lichtenštejnsku je 12,5 %, nicméně tamní legislativa umožňuje například odečet hypotetického úroku z vlastního kapitálu či přijatých bezúročných půjček ve výši 3-4 %, což vede k efektivnímu zdanění na úrovni 8-9 %. Lichtenštejnsko neuplatňuje prakticky žádné srážkové daně na úroky a dividendy placené do zahraničí. Zenon Folwarczny maps.google.com

2 Daně Účetnictví Právo Bezúročná zápůjčka poskytnutá zaměstnanci může být zdanitelným benefitem Bezúročná zápůjčka poskytnutá zaměstnanci převyšující 300 tisíc Kč představuje pro zaměstnance zdanitelný benefit. Zdanitelným příjmem je majetkový prospěch, který zaměstnanci vzniká a který je vypočten jako obvyklý úrok ze zůstatku jistiny převyšující 300 tisíc Kč. Příslušné ustanovení se v zákoně znovu objevilo od roku 2015 a povinnost zdaňovat vzniklý majetkový prospěch bezpochyby platí pro zápůjčky poskytnuté v roce 2015 a později. Ze zákona ani z pokynu finanční správy s jistotou nevyplývá, zda se nové ustanovení aplikuje i na bezúročné (zá)půjčky poskytnuté před 1. lednem Nadále platí, že u oblíbené nízkoúročené zápůjčky poskytnuté zaměstnavatelem za úrok nižší, než je úrok obvyklý, je zdanitelným příjmem zaměstnance rozdíl mezi obvyklým úrokem a úrokem sjednaným se zaměstnavatelem. Pro více informací o zdanění (zá)půjček v konkrétních podmínkách vaší společnosti se obraťte na svou obvyklou kontaktní osobu v PwC, případně na autora článku. Zdeněk Drozd IFRS se mění Účinnost nového standardu vykazování výnosů IFRS 15 bude pravděpodobně o rok odložena Rada IASB navrhla odložení účinnosti nového standardu na vykazování výnosů, která byla původně stanovena na 1. ledna 2017, o jeden rok. Dá se očekávat, že návrh bude nakonec přijat a nový standard tak bude povinně platit od 1. ledna Organizace tím získají čas navíc pro přípravu přechodu na nový způsob vykazování. Je to dobrá zpráva, ale nemělo by to podniky uspat a uklidnit natolik, aby zpomalily nebo dokonce odložily projekty implementace IFRS 15 na později. Některé korporace totiž požadovaly odklad účinnosti standardu právě proto, že zareagovaly na nové požadavky pozdě a nebyly schopny včas dokončit práce spojené s přípravou na nový způsob vykazování výnosů. Nájemce čeká nový způsob vykazování leasingu dle IFRS Rada IASB odsouhlasila zahájení prací na paragrafovém znění nového standardu pro účtování leasingu. Nová pravidla se dotknou zejména nájemců. Kromě krátkých pronájmů do jednoho roku a nájmu malých věcí (budeme si muset počkat, jak IASB malé věci definuje) budou nájemci povinně vykazovat právo užívat pronajatý majetek jako aktivum a na druhé straně budou muset vykazovat smluvní závazek platit nájem za celou dobu sjednaného nájemního vztahu. U pronajímatelů pravděpodobně k významným změnám nedojde. Nový standard by měl spatřit světlo světa do konce roku O jeho účinnosti ještě nebylo rozhodnuto, ale dá se očekávat, že nebude dříve než 1. ledna Právo Milan Zelený Novinky v energetice Aktuálně byla přijata souhrnná novela energetického práva prostřednictvím změn několika zákonů, především energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. Novelizační zákon nově zavádí: Malé elektrárny bez licence Nově nebudou menší elektrárny s výkonem do 10 kw pro vlastní potřebu zákazníka potřebovat licenci. Domácnosti by si tak mohly častěji elektřinu vyrábět samy, bez zbytečného administrativního zatížení, které je mnohdy dosud odrazovalo, například prostřednictvím fotovoltaických elektráren umístěných na střechách domů. Rada ERÚ Energetický regulační úřad bude s účinností od 1. srpna 2017 spravovat nový kolektivní orgán, kterým bude pětičlenná Rada Energetického regulačního úřadu. Radu má na návrh ministra průmyslu a obchodu jmenovat vláda. Ochrana spotřebitele Nově je v souladu s občanským zákoníkem i čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo od smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, které uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence. V případě změny dodavatele distančním způsobem je spotřebitel oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou jak na dobu určitou, tak neurčitou, a to ve lhůtě do 15 dnů, která počíná běžet ode dne zahájení dodávky elektřiny. Platba zelené energie Novela určuje, že cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů se bude nově počítat u domácností od velikosti jističe a u podniků od rezervovaného příkonu v síti. Až dosud se tento poplatek, který na fakturách představuje nemalou částku, počítal podle toho, kolik jednotlivý zákazník ročně spotřebuje. Daniel Pikal

3 Zaměstnanci Občané Turecka mají volný přístup na trh práce v ČR Občané Turecké republiky mají nárok po čtyřech letech řádného zaměstnání v ČR na volný přístup na místní trh práce. Zaměstnavatel v případě zaměstnání takového cizince má povinnost informovat příslušnou pobočku Úřadu práce ČR o nástupu do zaměstnání na základě ustanovení 98 písm. e). Rodinní příslušníci tureckého občana pracujícího na území ČR mají právo na volný přístup na místní trh práce po pěti letech legálního pobytu na území v případě, že tento volný přístup na trh práce nenabydou dříve z jiného titulu. Informaci přinesl odbor trhu práce generálního ředitelství Úřadu práce ČR. PwC Jana Zelová Poradenské a auditorské služby PwC pro německé klienty vede v ČR Uwe Schwalm Uwe Schwalm od dubna vede poradenské a auditorské služby pro německé klienty v PwC Česká republika. Zároveň se věnuje významným klientům z řad německých firem v regionu střední a východní Evropy. Uwe Schwalm má zkušenosti s auditem listovaných i nelistovaných společností podle mezinárodních účetních standardů (IFRS), německého obchodního zákoníku (HGB) a amerických účetních standardů (US GAAP). Radil firmám z řady odvětví, vč. automobilového průmyslu, nemovitostí, energetiky a telekomunikací. Německo je největším obchodním partnerem České republiky a německé firmy patří mezi klíčové hráče na českém trhu v řadě odvětví. Mým cílem je posílit s nimi dobré vztahy a zároveň navázat užší spolupráci i se středně velkými německými podniky, jejichž význam na českém trhu roste, uvedl Uwe Schwalm ke svému jmenování. Uwe Schwalm (53) se stal partnerem v PwC v roce 2001 poté, co absolvoval tříletou stáž v newyorské kanceláři PwC. Vystudoval ekonomii na univerzitě v Bonnu. Je daňovým poradcem a certifikovaným účetním (CPA). Uwe Schwalm je ženatý, má jednu dceru. Ve volném čase se věnuje především sportu, hraje golf, tenis a běhá. Bořivoj Líbal vstupuje do PwC Legal jako řídící partner Bořivoj Líbal posiluje tým advokátní kanceláře PwC Legal jako řídící partner. Specializuje se na korporátní právo, zahraniční a domácí akvizice společností. Kromě toho se věnuje také oblasti řízení společností a smluvnímu právu. Svou kariéru započal v advokátní kanceláři Norton Rose dále pak působil v CMS Cameron McKenna. Od roku 2011 působil v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde mimo jiné vedl, v sektoru M & A, řadu významných českých i mezinárodních transakcí. Jeho úkolem v PwC Legal bude vybudovat silnou a stabilní advokátní praxi, která bude sloužit nejen jako platná podpora ostatním společnostem ze skupiny PwC, ale současně bude úspěšně konkurovat ostatním mezinárodním kancelářím v České republice. Bořivoj Líbal úspěšně ukončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce Strávil také rok studií na právnické fakultě University of Lisbon v Portugalsku, kde se kromě práva věnoval i studiu portugalštiny. Za dobu své praxe si vybudoval pověst schopného vyjednavače a stratéga. Mezi jeho další aktivity patří mimo jiné publikační činnost. PwC hostilo konferenci Zahraniční ekonomické vztahy se zeměmi Euroasijské hospodářské unie Zástupci českých firem se sešli v polovině dubna v prostorách PwC s představiteli Běloruska, Kazachstánu, Ruska a Arménie. Tématem setkání byly investiční příležitosti pro české firmy v těchto zemích. Na setkání vystoupil mimo jiné velvyslanec Ruské federace Sergej Borisovič Kiselev,velvyslanec Běloruska v České republice Vasilij Michajlovič 3 Markovič, obchodní rada Ruské federace v České republice Sergej Kuzmič Stupar nebo Milan Hovorka, poradce Ministra průmyslu a obchodu. Daňový odborník PwC ČR Zenon Folwarczny a advokát PwC Legal Marek Kreisl informovali přítomné o právních a daňových aspektech podnikání v tomto regionu. Máte-li zájem o investice v tomto regionu, můžete se na nás obrátit. Akci pořádalo Ruské obchodní zastoupení v České republice spolu s velvyslanectvími Ruska, Běloruska, Kazachstánu a Arménie, Euroasijskou Ekonomickou Komisí, Rusko-českou smíšenou obchodní komorou, Komorou v zemích SNS a společností PwC Česká republika. Cena VIA BONA za filantropii otevírá nominace VIA BONA ocení individuální i firemní dárce za jejich promyšlené a inspirativní filantropické počiny. PwC ČR je již po šesté partnerem soutěže. Nadace VIA ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických otevírá nominace 18. ročníku Ceny VIA BONA za filantropii. Toto prestižní ocenění každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje aktuální filantropické trendy a inspiruje tak nové dárce. PwC Česká republika je již šestým rokem partnerem soutěže Cena VIA BONA a zastřešuje kategorii pro malé a střední firmy (SME). Patronství nad cenou VIA BONA 2015 přijala i naše kolegyně Věra Výtvarová, partnerka PwC ČR odpovědná za oddělení auditu. Nominujte své favority do 12. června. Veškeré informace a nominační formuláře naleznete na

4 Zveme vás The Academy Digitalizace 2.0 Zrychlete vás byznys 2. ročník konference věnovaný tématu digitalizace jako služba Datum: , 9:00 12:30 Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 Konference je primárně určena pro strategické lídry a finanční ředitele organizací. Registrace na: Novinky v oblasti investičních pobídek Datum: , 9:00 12:00 Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 Registrace na: Detaily k těmto i dalším akcím najdete na Certifikovaný interní auditor: CIA 3 Prvky znalosti interního auditu Tento pětidenní kurz vás provede tématy ke zkoušce Certifikovaný Interní Auditor 3. část dle nového sylabu. Tato témata zahrnují správní a podnikatelskou etiku, řízení rizik, organizační strukturu včetně podnikových procesů a rizik, komunikaci, principy řízení a vedení, informační technologie a podnikatelskou kontinuitu, finanční řízení a globální podnikatelské prostředí. Datum: června 2015 Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Prague 4 Čas: Cena: Kč + DPH Kč + DPH pro členy ČIIA Jazyk: anglický Jak si rezervovat místo? Pro více informací a registraci, prosím, navštivte stránky Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte kontaktovat Lucii Kašparovou, tel: nebo napište na 4

5 Příloha - Byznys v Africe Byznys v Africe můžete řídit z Prahy, Brna či Ostravy Zkoordinujeme váš africký byznys Budeme vaším jediným kontaktem pro celou Afriku S námi se domluvíte česky Expandujete do Afriky? Uzavíráte byznys v některé z afrických zemí? Hledáte otázky na daňová, právní či jiná byznysová témata? služby PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů. Více se o nás dozvíte na Alžírsko Angola Botswana Kamerun Kapverdy Čad Kongo Demokratická republika Kongo Gabon Ghana Guinea Keňa Madagaskar Malawi Mauricius Maroko Mosambik Namibie Nigérie Rovníková Guinea Rwanda Senegal Jihoafrická republika Svazijsko Tanzanie Tunisko Uganda Zambie Zimbabwe V případě zájmu kontaktujte: Zenon Folwarczny Kontakt Jiří Moser řídící partner David Borkovec Daňové a právní služby Věra Výtvarová ka Auditorské služby Miroslav Bratrych Poradenské služby Michael Mullen Právní služby PwC Legal Kancelář Praha Hvězdova 2c, Praha Kancelář Brno nám. Svobody 20, Brno Kancelář Ostrava Zámecká 20, Ostrava PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. V tomto dokumentu, název PwC označuje společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která je členem sítě společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt Newsletter o daních, účetnictví, poradenství a auditu Únor 2011 www.pwc.cz Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte, prosím, Marii Čapkovou, marie.capkova@cz.pwc.com, +420

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2013

Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Energy for you www.e4u.cz Výroční zpráva 2013 E4U a. s. Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý

Více

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny říjen 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY daňové poradenství V čele Evropské unie Jak jsme (s)ladili daně v Evropě Zaměřeno na DPH Významné změny v DPH od 1. ledna 2010 Nálezy kontrol finančního

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Energy for you www.e4u.cz Konsolidovaná pololetní zpráva E4U a.s. Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Vydání Říjen 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren

Více

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2011 2 Předmluva V Praze dne 1. února 2012 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

Předmluva. V Praze, dne 1. října 2010. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze, dne 1. října 2010. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2010 2 Předmluva V Praze, dne 1. října 2010 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News Vážení klienti a obchodní partneři, OBSAH Současné trendy v oboru Tax & Transaction 2 Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd 2 Firmy neumějí efektivně pracovat s daty 3 Zákon o obchodních

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více