Výroční zpráva. Studentské společnosti. zřízené při Střední odborné škole podnikatelské Trutnov, s. r. o. ve školním roce 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Studentské společnosti. zřízené při Střední odborné škole podnikatelské Trutnov, s. r. o. ve školním roce 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Studentské společnosti zřízené při Střední odborné škole podnikatelské Trutnov, s. r. o. ve školním roce 2010/2011 Sídlo společnosti: SOŠ podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská Trutnov

2 Obsah 1 Základní informace o společnosti Založení a likvidace studentské společnosti Organizační struktura Strategie a cíl společnosti Realizované akce společnosti Mikuláš ve stacionáři Benefiční vánoční koncert Maturitní ples SOŠ podnikatelské Trutnov, s. r. o Ples Horské služby v Peci pod Sněžkou Finanční zpráva Zhodnocení práce ve studentské společnost... 8 Přílohy

3 1 Základní informace o společnosti 1.1 Založení a likvidace studentské společnosti Studentská společnost Smile Agency byla založena sepsáním Smlouvy o sdružení (podle 829 občanského zákoníku, v platném znění; sdružení fyzických osob bez právní subjektivity) dne 9. října Smlouvu uzavřeli: Jan Gult, Nikola Hážová, Radim Kolbe, Pavel Kopitz, Monika Ludvíková, Josef Mádle, Květoslava Nguyenová a Ondřej Říčař. Před vlastním sepsáním smlouvy se výše uvedení dohodli na následujícím: - prezidentem společnosti se stane Josef Mádle, který bude oprávněn sdružení zastupovat (podpisy smluv), - každý člen vloží peněžitý vklad ve výši 150 Kč, - správou vkladů bude pověřen Jan Gult, - předmětem podnikání bude: Výroba, nákup a maloobchodní prodej drobných a upomínkových předmětů, zajišťování služeb v oblasti marketingu, kultury, sportu a vzdělávání, - činnost studentské společnosti bude spojena s charitou, - majetek získaný při výkonu činnosti bude při zániku sdružení vypořádán mezi jednotlivými členy rovným dílem. Dne 23. listopadu 2010 byla tato smlouva registrována společností Junior Achievement a byly vybrány vklady od jednotlivých členů v celkové výši Kč. Činnost studentské společnosti Smile Agency byla ukončena 29. dubna 2011 uzavřením účetních dokladů společnosti, vypořádáním vytvořeného přebytku a následným zpracováním výroční zprávy. 1

4 1.2 Organizační struktura Na úvodní schůzi společnosti Smile Agency byl zvolen prezidentem společnosti Josef Mádle. Prezident společnosti jmenoval po konzultaci s vyučujícím Ing. Zdeňkem Vítem členy společnosti do následujících funkcí, viz schéma 1. Prezident společnosti Josef Mádle Ředitel pro marketing Radim Kolbe Finanční ředitel Jan Gult Ředitel osobního oddělení Květoslava Nguyenová Výrobní ředitel Pavel Kopitz Asistent Monika Ludvíková Asistent Nikola Hážová Asistent Ondřej Říčař Schéma 1: Organizační struktura Smile Agency 1.3 Strategie a cíl společnosti Jako předmět podnikání bylo zvoleno Výroba, nákup a maloobchodní prodej drobných a upomínkových předmětů, zajišťování služeb v oblasti marketingu, kultury, sportu a vzdělávání. Společnost Smile Agency tak chtěla získat finanční prostředky, které by z části mohla věnovat Stacionáři pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově, se kterým naše škola dlouhodobě spolupracuje. Dále jsme chtěli seznámit obyvatele Trutnova a širokého okolí s postiženými občany a s jejich aktivitami. Proto jsme se rozhodli, že se na většině našich akcí budou klienti stacionáře aktivním způsobem podílet. Za nejlepší marketingovou strategii jsme považovali organizování kulturních a společenských akcí, kde lze předpokládat vysokou účast veřejnosti. 2

5 2 Realizované akce společnosti Společnost Smile Agency během své činnosti zrealizovala, respektive se podílela na celkem čtyřech akcích: - Mikuláš ve stacionáři, - Benefiční vánoční koncert, - Maturitní ples SOŠP Trutnov, s. r. o., - Ples Horské služby v Peci pod Sněžkou. 2.1 Mikuláš ve stacionáři Každý zná období Vánoc, kdy si dospělí lidé berou kostýmy Mikuláše, čerta a anděla a chodí nejen strašit, ale i rozveselit naše nejmenší. Členové naší společnosti se rozhodli rozveselit i klienty Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov. Stacionář jsme navštívili 8. prosince 2011 a připravili jsme si pro ně pestrý program, např. scénky. S sebou jsme přinesli i odměny, které si ovšem klienti museli zasloužit v podobě básniček, říkanek a písniček, což se nám velice líbilo. Také klienti byli spokojeni. Tato akce byla příjemným zpestřením nejen jejich dne, ale i našeho. Navíc nebyla pro nás finančně zatěžující, drobné dárky a odměny pro klienty věnovala škola. Kromě dobrého pocitu Obr. 1: Mikuláš, andělé a čerti z toho, že jsme mohli potěšit různě postižené spoluobčany, jsme si také mohli vyzkoušet při organizování této akce komunikaci a spolupráci uvnitř naší společnosti. 3

6 2.2 Benefiční vánoční koncert Další, tentokrát již větší akce naší společnosti, Benefiční vánoční koncert se uskutečnil 9. ledna 2011 v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli výtěžek z koncertu věnovat ve prospěch stacionáře, převzali záštitu nad koncertem královédvorský děkan Obr. 2: Účinkující s děkanem ThMgr. Czekalou ThMgr. Jan Czekala a senátor Parlamentu ČR MUDr. Pavel Trpák. Pan děkan nám navíc propůjčil zdarma prostory zdejšího krásného gotického kostela. Zpěv obstaraly zpěvačky Šárka Hulíková, Martina Stříbrná a Petra Stříbrná, které se zřekly svého honoráře ve prospěch stacionáře. O průvodní slovo se postaral prezident společnosti Josef Mádle. Pořadatelskou službu měli na starost ostatní členové naší společnosti. Všechny účinkující oblékl do nádherných společenských šatů Svatební salon Daniela Trutnov, který se stal zároveň hlavním sponzorem koncertu. O konání koncertu jsme informovali širokou veřejnost prostřednictvím plakátů (viz příloha č. 1), které členové společnosti vylepili na různých místech Trutnova, Dvora Králové nad Labem a širokého okolí. I díky tomu se nám podařilo vyprodat celý kostel, který byl zaplněn návštěvníky do posledního místa, část diváků dokonce stála. Během vlastního koncertu jsme představili i činnost trutnovského stacionáře, jehož klienti na koncertě také vystoupili, zazpívali 2 koledy. Velký úspěch koncertu potvrdila nejen výše vybraného dobrovolného vstupného, ale také několik článků v regionálním tisku (viz příloha č. 3). Z celkové výše vybraného dobrovolného vstupného jsme se rozhodli věnovat Stacionáři pro tělesně postižené a zdravotně oslabené Trutnov Kč. Tuto částku jsme předali osobně za přítomnosti médií ve čtvrtek 13. ledna 2011 ředitelce stacionáře paní Renatě Bezděkové (viz příloha č. 2). 4

7 2.3 Maturitní ples SOŠ podnikatelské Trutnov, s. r. o. Finančně nejnáročnější akce, kterou jsme pořádali, proběhla v sobotu 19. února 2011 v Národním domě v Trutnově. Maturitní ples jsme organizovali společně s naší partnerskou studentskou společností For Funny. Kromě propagace plesu (plakáty, článek na webových stránkách školy) a pořadatelské služby jsme na plese zajišťovali moderování a kulturní program: módní přehlídka Svatebního salonu Daniela Trutnov a předtančení v šatech, které nám v rámci sponzoringu zapůjčila majitelka salonu paní Daniela Rozanská. Domluvili jsme též vystoupení klientů stacionáře, kteří předvedli country tance. Pro finanční zajištění celého plesu se nám podařilo získat také společnost ČEZ Teplárenská, a. s., která za pronájem reklamní plochy zaplatila částku Kč. Obr. 3: Předtančení na maturitním plese 2.4 Ples Horské služby v Peci pod Sněžkou Poslední akcí, na které jsme se podíleli, byl ples Horské služby, kde jsme ve spolupráci s paní Rozanskou zajišťovali pro Horskou službu módní přehlídku svatebních a večerních šatů (smluvně dohodnutá cena: Kč). Moderování přehlídky zajistil opět Josef Mádle, šaty předváděly také členky naší společnosti. Ples se uskutečnil v sobotu 16. dubna 2011 v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Módní přehlídku jsme realizovali na základě uzavřené smlouvy mezi studentskou společností Smile Obr. 4: Módní přehlídka Agency a Svatebním salonem Daniela Trutnov. Cena za zapůjčení 2 kolekcí šatů byla stanovena na Kč a Smile Agency uskutečnila ve stejné výši pro Svatební salon Daniela Trutnov propagaci a reklamu. Ples 5

8 se všem zúčastněným velice líbil. Poznali jsem, že organizovat takovouto společenskou akci lze různými způsoby, ať už v pozitivním či negativním slova smyslu. Seznámili jsme se s novými lidmi, někteří z nás potkali i své bývalé učitele. Výtěžek byl věnován jako sponzorský dar okrsku Horské služby v Peci pod Sněžkou. 6

9 3 Finanční zpráva Vklady společníků Příjmy - Vklady společníků ,00 Kč Výsledek ,00 Kč Provozní výdaje Výdaje - Doporučený dopis...34,00 Kč Výsledek...-34,00 Kč 1. Akce Mikuláš ve stacionáři Výdaje...0,00 Kč Příjmy...0,00 Kč Výsledek...0,00 Kč 2. Akce Benefiční vánoční koncert ve Dvoře Králové nad Labem Výdaje - Nakoupení papírů A 3 40 ks...120,00 Kč - Tisk plakátů...200,00 Kč Příjmy - Dobrovolné vstupné ,00 Kč Výsledek ,00 Kč - Dar trutnovskému stacionáři ,00 Kč Konečný zůstatek z akce ,00 Kč 3. Akce Maturitní ples SOŠP Trutnov, s. r. o. Výdaje - Doporučený dopis OSA...52,00 Kč - Nákup bločkových vstupenek...33,00 Kč - Pronájem sálu v Národním domě ,00 Kč - Tisk plakátů...648,00 Kč - Výtvarné potřeby...452,00 Kč - Hudební produkce ,00 Kč - Taneční vystoupení Angeles ,00 Kč - Poplatek ze vstupenek ,00 Kč - Občerstvení...98,00 Kč - Vylepení plakátů...281,00 Kč - OSA ,00 Kč - Doplacení faktury za sál ,00 Kč - Úhrada bezúročné půjčky ,00 Kč - Poplatek bance za vklady na účty (úhrada faktur)...225,00 Kč Příjmy - Předběžný prodej vstupenek ,00 Kč - Prodej vstupenek na plese ,00 Kč - Doplatek za prodej vstupenek ,00 Kč - Bezúročná půjčka ,00 Kč - Poskytnutá reklama ČEZ Teplárenská a. s ,00 Kč - Sponzorské dary ,00 Kč Výsledek ,00 Kč 7

10 4. Akce Ples Horské služby v Peci pod Sněžkou Výdaje - Zapůjčení společenských a svatebních šatů ze Svatebního salonu Daniela ,00 Kč Příjmy - Propagace a reklama Svatebního salonu Daniela ,00 Kč - Uspořádání módní přehlídky pro Horskou službu Pec p. S ,00 Kč Výsledek ,00 Kč - Sponzorský dar Horské službě Pec p. S ,00 Kč Konečný zůstatek z akce...0,00 Kč Výsledek hospodaření Výsledkem činnosti naší studentské společnosti po realizaci všech sponzorských darů ve výši Kč je přebytek 4 131,00 Kč. Tato částka bude použita na úhradu nákladů spojených s realizací vodáckého kurzu, který se uskuteční v červnu Zhodnocení práce ve studentské společnosti V průběhu školního roku jsme si při různých činnostech mohli vyzkoušet celou řadu dosud získaných teoretických znalostí a dovedností prakticky (např. telefonická a písemná komunikace, využití ICT techniky při tvorbě propagačních materiálů, organizační a manažerské dovednosti). Poznali jsme, co ve skutečnosti zahrnuje účetnictví. Náležitosti účetních dokladů, postupy účtování a vedení evidence jsme znali ze školy, důkladně jsme si je prakticky procvičili a rozšířili během zpracování účetních dokladů naší společnosti. Získali jsme také zcela nové poznatky a zkušenosti hlavně při zajišťování a organizaci různých společenských akcí. Dobrý nápad dá opravdu někdy dřinu dobře zrealizovat a tzv. prodat a navíc přitom ještě myslet na finanční stránku. Během naší činnosti jsme bohužel získali také několik záporných zkušeností. Mezi ně můžeme zahrnout např. velikou náročnost motivovat některé členy společnosti k dostatečným výkonům. Někdy jsme se také setkali s určitou nezodpovědností spolužáků a také s jistou nedůvěrou ze strany některých dospělých vůči žákům. Závěrem však můžeme konstatovat, že pozitiva získaná při činnostech v rámci studentské společnosti převazují nad výše uvedenými negativy. 8

11 Přílohy Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Plakát Benefiční vánoční koncert Plakát o předání výtěžku z koncertu Novinové články z regionálního tisku

12 Příloha č. 1

13 Příloha č. 2

14 Příloha č. 3 STUDENTI PŘEDALI STACIONÁŘI 8567 KORUN, VÝTĚŽEK Z BENEFIČNÍHO KONCERTU Trutnov - Částku 8567 korun vybrali studenti z místní podnikatelské školy při benefičním koncertu na podporu zdejšího Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené. Dnes odpoledne peníze oficiálně předali ředitelce stacionáře. "Předmětem podnikání naší studentské společnosti Smile Agency je také pořádáním kulturních akcí. Naše škola se stacionářem dlouhodobě spolupracuje, takže nás napadlo, že budeme v tradici pokračovat a uspořádali jsme koncert," řekl Josef Mádle, student třetího ročníku a prezident společnosti. "Oslovili jsme zpěváky, zaujalo je to a chtěli si zapívat pro dobrou věc," řekl o koncertu, který se konal v neděli 9. ledna v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové. Student Josef Mádle předává ředitelce Renatě Bezděkové výtěžek z benefičního koncertu

15 "Akce se velice vydařila, kostel byl přeplněný lidmi všech věkových kategorií a účinkující neustále odměňovali bouřlivým potleskem. Zazněly písně s vánoční tématikou a skladby z muzikálového a filmového světa. Zpívaly Šárka Hulíková, Martina Stříbrná a Petra Stříbrná," uvedl Mádle. Do kostela přišlo na koncert přes tři sta lidí. Výška výtěžku překvapila ředitelku stacionáře Renatu Bezděkovou. "Očekávala jsem dva nebo tři tisíce. Částka přesahující osm tisíc mě překvapila. Ještě přesně nevím, na co peníze použijeme. Zřejmě na pomůcky pro činnosti, které tu s klienty provádíme. Například pro náš fotokroužek nebo pro rehabilitační a sportovní pomůcky," upřesnila.

16 Klienti stacionáře Studenti podnikatelské školy

17 Fotografie z koncertu. Zpívaly: Šárka Hulíková, Martina Stříbrná a Petra Stříbrná Stacionář má v současnosti třicet klientů, stará se o ně pět vychovatelů. Sídlí v budově bývalé mateřské školy v Náchodské ulici u atletického stadionu. "Využíváme ještě fakultativní služby - například solnou jeskyni, pedikůru, chodíme do plaveckého bazénu a jezdíme na hipoterapii do Svobody nad Úpou," dodala ředitelka Renata Bezděková. Pavel Cajthaml Trutnovinky.cz Zdroj:

18 Rok 2011 jsme zahájili zcela neobvykle, a to pěveckým vystoupením na Benefičním vánočním koncertu pořádaném v kostele Sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové n.l. Tuto krásnou akci pořádala studentská společnost ze SOŠP Trutnov SMILE AGENCY. Výtěžek toho koncertu Kč byl slavnostně předán do rukou ředitelky Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov, p. Renaty Bezděkové.

19 Koncert pomohl stacionáři Trutnov Výtěžek z koncertu ve Dvoře Králové ve výši osm a půl tisíce korun předal ve čtvrtek Josef Mádle ze studentské agentury Smile Agency ředitelce Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov Renatě Bezděkové. Autor: Bedřich Machek Ta byla výší překvapena, očekávala maximálně třetinu sumy. Tolik jsme neočekávali, je to milé překvapení, komentovala dar ředitelka. Koncert se konal v neděli 9. ledna v kostele sv. Jana Křtitele právě jako podpora Stacionáře. Vystoupili na něm Šárka Hulíková, Martina Stříbrná a Petra Stříbrná. Zaplněný kostel účinkující odměnil několikrát bouřlivým potleskem. Zazněly písně s vánoční tématikou a skladby z muzikálového a filmového světa. Záštitu nad touto benefiční akcí převzali senátor Pavel Trpák a královédvorský děkan Jan Czekala. Senátor Trpák v krátkém proslovu vyjádřil potěšení nad nápadem mladých lidí uspořádat takovouto akci a zdůraznil, že společnost musí pamatovat i na ty, kterým je třeba pomoct, aby i oni mohli žít co možná nejvíc naplno. Koncert pořádaný studentskou agenturou trutnovské Podnikatelky byl tím nejlepším příkladem, komentoval událost asistent senátora Marek Šváb.

20 KVV Královehradeckého kraje Tisková konference senátora Trpáka Senátor podpořil benefiční akci studentské agentury Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, 10. ledna Přesto, že už je několik dnů po vánocích, uskutečnil se druhou lednovou neděli v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem Benefiční vánoční koncert. Uspořádala ho studentská agentura Smile Agency, která je součástí projektu žáků trutnovské Střední odborné školy podnikatelské. Záštitu nad touto benefiční akcí převzali senátor Pavel Trpák a královédvorský děkan Jan Czekala.. V zaplněném kostele zazněly populární vánoční písně a koledy a vystoupil také sbor trutnovského stacionáře pro zdravotně a tělesně handicapované, jemuž byl věnován výtěžek z koncertu. Senátor Trpák v krátkém proslovu vyjádřil potěšení nad nápadem mladých lidí uspořádat takovouto akci a zdůraznil, že společnost musí pamatovat i na ty, kterým je třeba pomoct, aby i oni mohli žít co možná nejvíc naplno. Koncert pořádaný studentskou agenturou trutnovské Podnikatelky byl tím nejlepším příkladem. Marek Šváb

21 Senátor podpořil benefiční akci studentské agentury Přesto, že už je několik dnů po vánocích, uskutečnil se druhou lednovou neděli v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem Benefiční vánoční koncert. Uspořádala ho studentská agentura Smile Agency, která je součástí projektu žáků trutnovské Střední odborné školy podnikatelské. Záštitu nad touto benefiční akcí převzali senátor Pavel Trpák a královédvorský děkan Jan Czekala. V zaplněném kostele zazněly populární vánoční písně a koledy a vystoupil také sbor trutnovského stacionáře pro zdravotně a tělesně handicapované, jemuž byl věnován výtěžek z koncertu. Senátor Trpák v krátkém proslovu vyjádřil potěšení nad nápadem mladých lidí uspořádat takovouto akci a zdůraznil, že společnost musí pamatovat i na ty, kterým je třeba pomoct, aby i oni mohli žít co možná nejvíc naplno. Koncert pořádaný studentskou agenturou trutnovské Podnikatelky byl tím nejlepším příkladem. Zdroj: webové stránky senátora

Při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o.

Při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o. Při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o. Školní rok 2007-2008 Teens o. s. Smiřických 740 54701 NÁCHOD OBSAH: 1. Úvod 2. Podnikatelský záměr a) Úvod b) Okruh zákazníků c) Reklama a propagace d) Potřebný kapitál

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5 Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3 II. Seznam společníků 3 III. Základní informace o společnosti 5 IV. Složení orgánů společnosti v roce 2006 5 V. Organizační struktura 6 VI. Zpráva o činnosti společnosti

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II.

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 www.jsns.cz e-mail:jsns@jsns.cz Editorky: Markéta Břešťanová, Jana

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ Český svaz žen (dále jen ČSŽ) Je nevládní ženskou organizací s členskou základnou více než 23 tisíc členek a s velkým počtem sympatizujících žen. Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1.

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1. Bludovan ZDARMA 1/2013 Datum vydání 1.února 2013 Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013 na Brusné Již po druhé uspořádal KD Bludov předvánoční výstavu betlémů ve výměně

Více

Výroční zpráva za rok 2013 2014

Výroční zpráva za rok 2013 2014 Výroční zpráva za rok 2013 2014 Výroční zpráva za rok 2013 2014 Obsah 1. O SPOLKU DMO POBYTY o.s.... 2 2. PROFIL KATKY MAXOVÉ... 3 3. PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2013... 4 3.1 ZVONĚNÍ DO NOVÉHO ROKU... 5 3.2

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah: 1 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Více

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali Úvodní slovo... str. 4 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.... str. str.4 6 Kdo jsme...str. 7 str.6 Lidé v Nadaci.... str. str.7 8 Patroni Nadace... str. 9 str.8 Benefice s Divokými husami... str. 11 str.9

Více

Je Krásná Lípa nebezpečná? Nad touto otázkou můžete přijít diskutovat ve čtvrtek 4. června do Domu Českého Švýcarska.

Je Krásná Lípa nebezpečná? Nad touto otázkou můžete přijít diskutovat ve čtvrtek 4. června do Domu Českého Švýcarska. 352 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 11. června krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč 28. května 2009 Jeden projekt končí, další začíná Slavnostním odhalením pamětní desky na nově zrekonstruované krásnolipské

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

Novým starostou Lovosic je Milan Dian

Novým starostou Lovosic je Milan Dian Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 12 5. prosince 2014 Aktuality Rozhovor Akce Akce Noví é Co plánuje nový Autobusovou dopravu Ve městě proběhly

Více

Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem.

Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Obsah 1) Faktografické údaje 2) Poslání společnosti 3) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 4) Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care 5) Domov Sue Ryder

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010 2011 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

Informace z radnice a městského úřadu

Informace z radnice a městského úřadu 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Červen 2012 Číslo 102

Červen 2012 Číslo 102 Červen 2012 Číslo 102 Dětský den Svůj svátek mohly děti ve Staňkově oslavit už 27. května. Ve třináct hodin bylo v areálu sokolovny očekáváno zahájení programu, který byl určen k Dětskému dni. Karel Voříšek,

Více