Usnesení. rozp po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM , , ,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou"

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne od hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké za účasti 17 členů zastupitelstva města. Zastupitelstvo města schvaluje: 1/S/ Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 16/2006 rozpočtu města, kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2006 takto (v tis. Kč): a) závazné ukazatele stanovené radě města rozpočet 2006 před úpravou úprava rozpočtu rozp po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM , , ,86 Financování: Zapojení zůstatků finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech k ,00 0, ,00 bezúročná půjčka - INSTA Prostějov ,00 0, ,00 Celkové rozpočtové zdroje , , ,86 Rozpočtové potřeby: Rozpočtové výdaje CELKEM , , ,86 Financování: Splátky jistiny přijatých úvěrů ,00 0, ,00 Celkové rozpočtové potřeby , , ,86 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace přísp před úpravou úprava příspěvku přísp po úpravě I.Mateřská škola Piaristická 137, Mor. Třebová 1 863,40 170, ,40 ZŠ Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 2 168,00-10, ,00 ZŠ Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 4 784,00 305, ,00 ZŠ Mor. Třebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy 1 660,00-1, ,27 Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 806,30 55,00 861,30 Základní umělecká škola Moravská Třebová 918,00 180, ,00 Městská knihovna Ladislava z Boskovic 2 436,00-10, ,00 Kulturní služby města Moravská Třebová 8 027,00-45, ,00 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 2/S/ Předložený návrh na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení dle obecně závazné vyhlášky města Moravské Třebové č. 4/97 v platném znění, o fondu rozvoje bydlení žadatelům:

2 Město Moravská Třebová 2 1. Manželům Z. P. a L. P., bytem v Moravské Třebové, Boršov č.p. 131, na dům tamtéž takto - účel ,- Kč 2. Manželům J. B. a H. B., bytem v Moravské Třebové, ul. Vodní č.o. 2, na dům tamtéž takto - účel ,- Kč - účel ,- Kč celkem ,- Kč 3. Manželům Z. K. a M. K., bytem v Moravské Třebové, ul. Bezručova č.o. 42, na dům tamtéž takto - účel ,- Kč - účel ,- Kč - účel ,- Kč - účel ,- Kč - účel ,- Kč - účel ,- Kč celkem ,- Kč Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 3/S/ Postoupení pohledávky, tj. odprodej pohledávky J. D. společnosti Česká finanční poradenská a.s., Brno, podle předloženého návrhu. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 4/S/ Příspěvek z rozpočtu města ve výši ,- Kč Ing. P. P. na opravu nemovité kulturní památky na ul. Poštovní č.p. 73, č.o. 1 v Moravské Třebové. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 5/S/ Následující změny rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace pro rok 2006 na opravu nemovitých kulturních památek v roce 2006 u objektů: Objekty v majetku města Renesanční portál, zámek jih - restaurování Hradby zámek jih - obnova hradeb Radnice, nám. T.G.Masaryka 32/29 - restaurování patek vstupního portálu Původní výše finan. podpory Nový návrh finan. podpory , , , , , ,- Objekty v majetku společenství vlastníků jednotek

3 Město Moravská Třebová 3 Dům na ul. Krátké 80/4 - restaurování portálu Objekty v soukromém vlastnictví Dům na ul. Čs. armády 82/2 J. T., Prostějov J. T., Prostějov Dům na nám. TGM 145/24 J. Š., Moravská Třebová - obnova fasády a střechy - restaurování vstupního portálu , , , , , , , ,- Z: Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR 6/S/ Předloženou koncepci kultury města Moravská Třebová. Z: Mgr. Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb města 7/S/ Převod domova penzionu pro důchodce Sociálních služeb města Moravská Třebová do bytového fondu města Moravská Třebová jako byty zvláštního určení pro seniory a invalidní důchodce s poskytováním pečovatelské služby s platností od Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 8/S/ Převod domova důchodců Sociálních služeb města Moravská Třebová na domov pro seniory s platností od Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 9/S/ Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. 3/2006, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Moravská Třebová, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě Moravská Třebová. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 10/S/ Prodej pozemku par.č. 1453/1 o výměře 189 m 2, kultura ostatní plocha a pozemku parc.č. 1453/2 o výměře 105 m 2, kultura ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská Stavebnímu bytovému družstvu se sídlem na ul. Lanškrounské v Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 6.100,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní

4 Město Moravská Třebová 4 smlouvy. 11/S/ Prodej pozemku parc. č. 833/4 o celkové výměře m 2, kultura zahrada v obci Moravská Třebová, Předměstí, ul. Piaristická M. L., bytem Třebařov č.p. 277 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši ,-- Kč, kterou kupující uhradí takto: - 50% před podpisem kupní smlouvy - 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. Součástí kupní smlouvy bude dohoda smluvních stran o zřízení věcného břemene ve prospěch města Moravská Třebová práva zřízení kanalizační přípojky pro I. Mateřskou školu, Piaristická 137, Moravská Třebová. 12/S/ Prodej pozemku parc. č. 844/3 o celkové výměře 20 m 2, kultura zastavěná plocha v obci Moravská Třebová, Předměstí, ul. Olomoucká J. T., bytem Moravská Třebová, Zámecké nám. č.o. 3 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 3.100,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 13/S/ Prodej: - ½ podílu ideálních 552/10000 stavební parcely č z celkové výměry 401 m 2, kultura zastavěná plocha v obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Dr. Janského L. S., bytem ul. Holandská č.o. 13, Moravská Třebová za cenu ve výši 1.750,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy - ½ podílu ideálních 552/10000 stavební parcely č z celkové výměry 401 m 2, kultura zastavěná plocha v obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Dr. Janského P. M., bytem Felberova 9, Svitavy za cenu ve výši 1.750,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 14/S/ Prodej pozemku parc. č. 2613/70 o výměře 8 m 2, kultura ostatní plocha v obci a k.ú. Moravská Třebová, ul. Nádražní firmě Xavergen, a.s. Lopatecká 223/3, Praha za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.400,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Podání žádosti o bezplatný převod části pozemků p.č. 2826/3 o výměře m 2, kultura orná půda a p.č. 2827/13 o výměře 9232 m 2, kultura orná půda v obci v katastrálním území Moravská Třebová

5 Město Moravská Třebová 5 z Pozemkového fondu ČR na Město Moravská Třebová za účelem využití pozemků v souladu se schváleným územním plánem města, tj. pro bytovou a rodinnou výstavbu. 15/S/ Výkup pozemku p.č. 2998/5, kultura orná půda o výměře m 2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová od Ing. Z. K., bytem Úzká č.p. 680, Šestajovice za cenu dohodou ve výši ,--Kč. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1/V/ Předložený rozbor hospodaření města Moravská Třebová k /V/ Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 3/V/ Předloženou zprávu o průběžném vyhodnocení základního školství v Moravské Třebové. 4/V/ Předloženou informaci starosty města o krocích provedených k využití budovy bývalého dětského oddělení Nemocnice Moravská Třebová. 5/V/ Průběžnou informaci starosty města o kontrole smluvních činností včetně hospodaření, které pro město Moravská Třebová vykonává Správa nemovitostí Moravská Třebová s.r.o. 6/V/ Předloženou informaci starosty města o průběhu přípravy nadregionálního projektu rozvoje cestovního ruchu Českomoravské pomezí. 7/V/ Předloženou zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města. 8/V/ Předložený urbanistický návrh lokality Jihozápad města Moravská Třebová. 9/V/ Předloženou informaci starosty města k ukončení volebního období a o krocích, které navrhuje, aby se jimi zabývalo nově zvolené zastupitelstvo po komunálních volbách /V/ Předloženou zprávu o infrastrukturním majetku města. 11/V/ Předloženou zprávu starosty města ze zahraniční služební cesty do Banské Štiavnice ve dnech září 2006.

6 Město Moravská Třebová 6 12/V/ Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města ze dne /V/ Předložený dopis Ing. Š. ze dne ve věci ostrůvků před vchody do prodejny papírnictví na nám. T.G.Masaryka a odpověď starosty na tento dopis. 14/V/ Stažení tisku č. 20 (Prohlášení města Moravská Třebová o vkladu majetku do sdružení obcí Skupinový vodovod Moravská Třebová) z jednání předkladatelem tisku místostarostou Ing. Josefem Jílkem. Zastupitelstvo města ukládá: 1/U/ Starostovi města jednat s Ing. T. K. o zpětném odprodeji pozemku p.č. 935 na ul. Lázeňské. Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města T: Zastupitelstvo města: 1/ZM/ Ruší své usnesení č. 13/S/140806, kterým schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 3, I. kategorie o velikosti 1+1 na ul. Hřebečské č.o. 1 v Moravské Třebové s H. J. a H. J. ml., obě trvale bytem Moravská Třebová, ul. Brněnská č.o /ZM/ Odkládá projednání tisků: - č. 16 (prodej nemovitosti - domu č.p na pozemku parc.č. 2711/93 o výměře 372 m 2, včetně stavebního pozemku na ul. Holandské č.o. 5 v Moravské Třebové) - č. 17 (výkup pozemku parc.č. 2051/1 o výměře 2125 m 2, kultura orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská od B. R., bytem ul. Jiráskova č.o. 30, Moravská Třebová a M. R., bytem ul. Cechovní č.o. 1, Moravská Třebová) - č. 25 doporučení výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města ze dne Z: Ing. Miroslav Netolický, tajemník výboru

7 Město Moravská Třebová 7 V Moravské Třebové Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek. RNDr. Josef Ošťádal starosta města Ověřovatelé: Vladimír Moravec Josef Odehnal....

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 72. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.12.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více