Služby pro Trh spotřebního zboží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby pro Trh spotřebního zboží"

Transkript

1 Služby pro trh spotřebního zboží Trh spotřebního zboží

2

3 Společnosti podnikající v České republice na trhu spotřebního zboží musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů: mění se a rostou požadavky zákazníků, maloobchodní řetězce se koncentrují a expandují, roste tlak na ceny. Společnosti na trhu spotřebního zboží musejí být také schopny: zajistit výrobu a prodej zdravotně nezávadného a bezpečného zboží, které splňuje všechny legislativní požadavky a normy, vyrovnávat se s dopady, které trhu se spotřebním zbožím přináší členství České republiky v Evropské unii, kontrolovat své marketingové náklady. Společnost KPMG Česká republika dlouhodobě poskytuje auditorské a poradenské služby řadě firem působících na trhu spotřebního zboží. Máme k dispozici specializovaný tým odborníků, kteří úzce spolupracují s kolegy z členských společností celosvětové sítě KPMG a průběžně získávají informace o nejnovějších trendech v oboru. Získané znalosti a praktické zkušenosti nám umožňují poskytovat klientům širokou škálu poradenských služeb. Nabízíme vám pomoc při řízení podnikatelských rizik, realizaci tržních příležitostí a zvyšování podnikatelské výkonnosti. Jsme připraveni poskytnout vám služby, které vám pomohou přijímat správná rozhodnutí a usnadní vám orientaci v rychle se měnícím odvětví spotřebního zboží. Služby pro trh spotřebního zboží 3

4 Audit Naše metoda auditu je založena na důkladném porozumění příslušnému podnikatelskému prostředí a celkové strategii auditované společnosti. Jsme schopni zhodnotit výkonnost vaší firmy v porovnání s vašimi vlastními klíčovými ukazateli a také s nejlepšími výsledky v daném odvětví a na trhu. Ve spolupráci s vámi můžeme zjistit, jak ve vaší společnosti fungují základní podnikatelské procesy, a doporučit vám možná zlepšení. Jak vám můžeme pomoci? Provedeme audit statutární účetní závěrky v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v České republice. Provedeme audit účetní závěrky sestavené podle jiných účetních standardů (např. IFRS, US GAAP, německé účetní standardy a další). Zpracujeme analýzu podnikatelských rizik ve vaší společnosti. Prověříme systém kontrol, které používáte k prevenci či omezení rizik. Zhodnotíme vliv kontrolního systému na hospodářské výsledky a účetní závěrku vaší společnosti. Doporučíme vám opatření pro zvýšení výkonnosti vaší společnosti. 4 Služby pro trh spotřebního zboží

5 Daňové poradenství Naše služby zahrnují jak obecné daňové poradenství, tak daňové poradenství přizpůsobené specifickým aspektům odvětví spotřebního zboží. Z naší nabídky si můžete vybrat právě takové služby, jaké nejlépe vyhovují vašim potřebám. Vždy se budeme snažit navrhnout postupy, které mohou vést k daňovým úsporám nebo ke snížení daňových rizik vašich transakcí. Jak vám můžeme pomoci? Poskytneme vám daňové služby zaměřené na specifika podnikání v odvětví spotřebního zboží (daňové dopady marketingových akcí či nových forem prodeje využití voucherů, kreditních karet, prodeje na splátky, selfbilling). Poskytneme vám obecné daňové poradenství týkající se daně z příjmů právnických osob (včetně přípravy prověření daňového přiznání), mezinárodního zdanění či specifik při restrukturalizacích (fúze a akvizice). Nabídneme vám související poradenství zaměřené na: dovoz a vývoz zboží aspekt nepřímých daní (DPH, spotřební daně a cla), transfer pricing uplatňování obvyklých převodních cen mezi spřízněnými společnostmi, investiční pobídky a možnosti čerpání finanční podpory při podnikání, zdanění fyzických osob poradenství a příprava přiznání, mzdová agenda, posouzení aspektů sociálního a zdravotního pojištění, ostatní daně daň z nemovitosti apod. Služby pro trh spotřebního zboží 5

6 Účetní poradenství Pokud zvažujete přechod na jiné účetní standardy, jsme připraveni vám pomoci jak s analýzou jejich dopadů, tak s jejich zaváděním do praxe. Můžeme vám také poradit, jak dosáhnout rovnováhy mezi kontrolními mechanismy, vysokou výkonností společnosti a snižováním nákladů na finanční operace, a zvýšit tak efektivitu finančního řízení ve vaší firmě. Jak vám můžeme pomoci? Poskytneme vám podporu při přechodu na jiné účetní standardy a jejich zavádění. Interpretujeme účetní postupy a regulatorní opatření a pomůžeme vám je zavést do praxe. Nabídneme vám podporu při procesu odsouhlasení položek účetní závěrky a asistenci při sestavení účetní závěrky. Zajistíme rychlé sestavení účetní závěrky (fast close). Vytvoříme pro vás návrhy požadavků na funkčnost účetních systémů. Posoudíme nastavení a fungování interních kontrol ve vaší společnosti, zejména ve vztahu k legislativním požadavkům specifikovaným zákonem Sarbanes-Oxley. 6 Služby pro trh spotřebního zboží

7 Poradenství zaměřené na transakce a restrukturalizaci Potřebuje-li vaše společnost poradit s podnikovými financemi, fúzemi a akvizicemi, prodeji, oceňováním, financováním, transakčními službami či restrukturalizací, potřebujete-li posoudit objektivnost či provést forenzní šetření, naši zkušení a nestranní finanční poradci jsou připraveni vám pomoci. Nabízíme vám poradenské služby v následujících oblastech: Podnikové finance (Corporate Finance) Fúze a akvizice Pomůžeme vám při stanovení kritérií pro akvizice a zanalyzujeme konkurenci a cílové společnosti. Provedeme ocenění, vypracujeme návrh struktury transakce a poradíme vám s problematikou financování. Provedeme dozor nad prověrkou due diligence, právními a ostatními problémy. Prodeje Vytvoříme obchodní strategie, stanovíme cenová očekávání a oceníme parametry. Nabídneme vám spolupráci při vypracování návrhu smluv a pomoc při realizaci obchodu až do jeho uzavření. Identifikujeme a oslovíme možné kupce ve vašem sektoru. Pomůžeme vám při jednáních, s vyhodnocením nabídek či marketingem dané společnosti. Služby pro trh spotřebního zboží 7

8 Poradenství zaměřené na transakce a restrukturalizaci Oceňování, posuzování objektivnosti a odhady Poskytneme vám nezávislé a objektivní poradenství k určení správné ceny nebo přijetí určité nabídky. Oceníme nehmotný majetek či duševní vlastnictví. Posoudíme transakce pro účely regulatorních požadavků. Nabídneme vám podporu při vedení soudních či arbitrážních sporů. Připravíme podpůrnou evidenci týkající se podpory při získávání akciového či dluhového financování. Společnost KPMG Česká republika je držitelem povolení působit jako soudní znalec v České republice. Financování Poskytneme vám nezávislé poradenství v otázkách financování významných projektů. Vypracujeme strategický návrh v počáteční fázi projektu. Nabídneme vám své detailní odborné i technické znalosti pro závěrečné fáze projektu. Poradíme vám v komplexních otázkách dohod týkajících se refinancování a možností financování. Transakční služby Podmínkou úspěšné akvizice je přesné vyhodnocení rizik a přínosů navržené transakce. Provádíme finanční, daňové a obchodní prověrky (často souhrnně nazývané due diligence), které jsou zaměřeny na to, aby potenciálním kupcům odhalily v cílových společnostech ve všech sektorech průmyslu rizika a přínosy. Analogicky lze vypracovat analýzu i pro prodávajícího (tzv. vendor due diligence). 8 Služby pro trh spotřebního zboží

9 Poradenství zaměřené na transakce a restrukturalizaci Restrukturalizace společnosti Poskytujeme poradenské služby společnostem s nízkou výkonností v oblastech, jako jsou například operativní restrukturalizace, strategické generování peněz či plánování a implementace obratu ve výkonnosti společností. Zaměřujeme se především na: služby směřující k dosažení obratu ve výkonnosti společností, provozní a finanční restrukturalizaci, strategické i krizové řízení, poradenství pro věřitele. Forenzní šetření Pomůžeme vám se záležitostmi finanční či obchodní povahy, které by mohly vyústit v soudní či jiné řízení nebo regulatorní opatření ze strany státních orgánů. Nabízíme vám podporu při řešení sporů před soudy, případně sporů, které by k soudnímu řízení mohly vést, například formou pomoci při vyčíslení škod nebo ušlých zisků. Prověříme podezření z podvodu a další protiprávní nebo neetické finanční či obchodní činnosti ve společnosti. Navrhneme vám preventivní opatření proti podvodnému jednání, podrobně prověříme vaše obchodní vztahy, a snížíme tak riziko výskytu protiprávního jednání nebo soudního sporu. Služby pro trh spotřebního zboží 9

10 Služby pro zvyšování podnikatelské výkonnosti Mezi klíčové otázky top managementu patří zvyšování výkonnosti firmy a její hodnoty pro akcionáře, schopnost vítězit nad konkurencí a to, zda dokáže poskytovat zákazníkům stále kvalitnější služby. Naše metody, které využívají celkového pohledu na strategii, procesy, zaměstnance, technologie a znalosti společnosti, vám pomohou zvýšit důvěryhodnost vaší firmy vůči akcionářům, zaměstnancům, finančním institucím a veřejnosti. Nabízíme vám poradenství zaměřené především na: řízení výkonnosti organizace a podnikové strategie: definice strategie a zavedení Balanced Scorecard, nastavení klíčových ukazatelů výkonnosti, finanční řízení: řízení cash flow, optimalizace purchase to pay, order to cash, řízení pracovního kapitálu, strategické řízení nákladů: optimalizace controllingu a reportingu, analýza nákladových objektů a nové nastavení, skokové snižování režijních nákladů, optimalizaci procesů: mapování a vyhodnocování procesů ve společnosti, jejich analýza vzhledem k nejlepší praxi v odvětví, odstranění neefektivních procesů, nastavení odpovědností a asistence při implementaci, 10 Služby pro trh spotřebního zboží

11 Služby pro zvyšování podnikatelské výkonnosti nákupní a zásobovací logistiku: optimalizace nákupních procesů, matematické modely (model skladových zásob, pohybu zboží, objednávek atd.), srovnání výkonnosti zaměstnanců a nastavení motivačního systému nákupčích, řízení rizik: definice rizik, jejich vyhodnocení a mitigace, nastavení a zavedení metodiky pro řízení rizik, řízení lidských zdrojů: nastavení klíčových ukazatelů výkonnosti a motivačního schématu, vytvoření a nastavení kompetenčního modelu, personální audit, udržitelný rozvoj: audit zprávy o aktivitách udržitelného rozvoje, poradenství při zavádění udržitelného rozvoje do společnosti, projektové řízení: řízení projektů dle metodik Prince 2, PM BOK, ISVS, vedení projektové kanceláře. Služby pro trh spotřebního zboží 11

12 Poradenství v oblasti informačních technologií Stejně jako v jiných odvětvích, i na trhu spotřebního zboží hrají významnou roli elektronická data obsažená v interních informačních systémech společností. Zabezpečení těchto dat a možnost jejich efektivního využívání je nutným předpokladem pro úspěšné řízení vaší společnosti. Jak vám můžeme pomoci? Poradíme vám s řízením informačních technologií, nastavením IT strategie a hodnocením efektivity výkonu IT zdrojů. Poskytneme vám podporu při stabilizaci informačních systémů, zlepšování procesů, výběru IT řešení či migraci dat. Otestujeme zabezpečení a odolnost vašich informačních systémů proti útokům z vnitřního i vnějšího prostředí. Zhodnotíme vaši IT architekturu nebo vám pomůžeme s její definicí či redesignem. Podpoříme vás při řízení IT projektů, založíme a povedeme vaši projektovou kancelář. Provedeme analýzu rizik souvisejících s provozem nebo změnou IT prostředí. Provedeme audit bezpečnosti prostředí IT (operačních systémů, databází, sítí, EDI). Posoudíme shodu řízeného IT prostředí s nejrůznějšími standardy, legislativními požadavky nebo s interně nastavenými politikami. Pomůžeme vám nastavit a zavést systém řízení informační bezpečnosti, vytvoříme bezpečnostní politiky a procedury. Připravíme či posoudíme vaše havarijní plány, nastavíme postupy krizového řízení a pomůžeme s plánováním kontinuity provozu. Připravíme vás na získání certifikátu ISO 27000, ISO nebo SAS 70. Staneme se vaším interním auditorem a zhodnotíme vaše IT prostředí. 12 Služby pro trh spotřebního zboží

13 Ostatní poradenské služby Řízení oběhu zboží, ekonomických transakcí a tržních rizik spolu s požadavky na získání řady údajů daných účetní, daňovou a další legislativou. Výkaznictví a požadavky na informace, které v rámci vlastnických struktur chtějí mateřské společnosti. To vše klade dodatečné nároky na členy vedení vaší společnosti, jejíž finanční oddělení nemusí být vybaveno odpovídajícím počtem dostatečně zkušených pracovníků. Doporučujeme proto využít asistence našich poradců, kteří vám mohou významně pomoci nejen při závěrkových operacích a zpracování daňových přiznání, ale i při snižování obchodních rizik, optimalizaci procesů, zavádění moderních technologií či snižování nákladů společnosti. Můžeme vám pomoci v následujících oblastech: vedení účetnictví a mzdové agendy, služby pro interní audit, řízení finančních rizik, projektové řízení. Služby pro trh spotřebního zboží 13

14 KPMG v České republice Společnost KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 800 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a Ostravě. KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenství. Z 626 odborných pracovníků je 29 partnerů, 26 statutárních auditorů, 87 certifikovaných účetních a 44 daňových poradců. V KPMG Česká republika působí celkem 25 kvalifikovaných zahraničních odborníků. Společnost KPMG Česká republika je součástí regionu KPMG ve střední a východní Evropě, který zahrnuje 18 zemí a v němž pracuje více než 4200 zaměstnanců. KPMG celosvětově KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než pracovníků ve 144 zemích. KPMG ve střední a východní Evropě 14 Služby pro trh spotřebního zboží

15

16 kpmg.cz V případě zájmu o další informace nás kontaktujte: Karel Růžička Partner Audit Václav Baňka Partner Daňové poradenství Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Design a produkce KPMG Česká republika, s.r.o. Vytištěno v České republice Březen 2010

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

Daňové poradenství kpmg.cz

Daňové poradenství kpmg.cz Daňové poradenství kpmg.cz KPMG v České republice Daňové poradenství Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky. Český daňový systém

Více

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování září 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování Informační

Více

artneři jubilejního 10. ročníku pojišťovny roku se představují... Korporátní cestovní pojištění zaměstnanců Business Travel

artneři jubilejního 10. ročníku pojišťovny roku se představují... Korporátní cestovní pojištění zaměstnanců Business Travel artneři jubilejního 10. ročníku pojišťovny roku se představují... Business Travel Korporátní cestovní pojištění zaměstnanců Proč je dobré pojistit své zaměstnance právě u nás? n Patnáctiletá zkušenost

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal Leading / Thinking / Performing American Appraisal Každý den, na kterémkoliv hospodářsky významném místě na světě poskytuje American Appraisal svým klientům poradenství a provádí ocenění, která jsou přesná,

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?*

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak tato změna ovlivní vaši společnost? *connectedthinking Další publikace o IFRS PricewaterhouseCoopers vydal několik publikací o

Více

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava business process outsourcing asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava vedení účetnictví. finanční reporting. trust management. správa společností. shelf společnosti. mzdové a personální poradenství. likvidace

Více

Když víš, že chceš výš

Když víš, že chceš výš Když víš, že chceš výš kpmg.cz Tereza Hejdová, Senior Consultant Jan Mikeš, Manager Milí studenti a absolventi, hledáte zajímavou práci v motivujícím prostředí? Chcete se toho co nejvíce naučit? Vaším

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Nabídka služeb pro Město Úvaly Forenzní audit Města Úvaly

Nabídka služeb pro Město Úvaly Forenzní audit Města Úvaly Důvěrné Nabídka služeb pro Město Úvaly Forenzní audit Města Úvaly 16. srpna 2013 Obsah Úvodní dopis 2 A. Porozumění Vašim potřebám 3 B. Náš přístup C. Časový harmonogram D. Projektová spolupráce E. Nabídková

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 2012

Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 2012 Forenzní služby Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 01 kpmg.cz KPMG v České republice Už se vám někdy zdálo, že vaše konkurence ví až příliš mnoho o vašich strategických

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Plánované nástupnictví

Plánované nástupnictví RODINNÉ FIRMY Plánované nástupnictví Řízení firmy řízení rizik prodej firmy správa a uchování rodinného majetku společenská odpovědnost a dobročinnost expanze a růst Předpoklady úspěchu vaší rodinné firmy

Více

Výroční zpráva Cetelem/12

Výroční zpráva Cetelem/12 Výroční zpráva Cetelem/12 CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 250 85 689, DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4331 T +420 257 080 111 F +420

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více