4-LETÝ ZAJIŠTĚNÝ KOMODITNÍ DLUHOPIS PLUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4-LETÝ ZAJIŠTĚNÝ KOMODITNÍ DLUHOPIS PLUS"

Transkript

1 4-LETÝ ZAJIŠTĚNÝ KOMODITNÍ DLUHOPIS PLUS ZÍSKEJTE PŘÍSTUP NA KOMODITNÍ TRHY S PLNOU OCHRANOU VAŠÍ INVESTICE UPISOVACÍ OBDOBÍ: 1. ŘÍJNA 12. ŘÍJNA 2007 ISIN: XS letý dluhopis se 100% ochranou investované částky, vázaný na výkonnost komodit 4-letá doba splatnosti Měna: Kč Koš komodit: ropa (Brent), mě, hliník a uhlí 125% podíl na průměrné výkonnosti koše komodit* 100% ochrana investované částky v době splatnosti *Přibližný podíl. Přesná úroveň nebude nižší než 115 % a vyšší než 145 %. Musí být stanovena nejpozději jeden pracovní den před 12. říjnem, což se považuje za konec upisovacího období.

2 ZÍSKEJTE PŘÍSTUP NA TRH S KOMODITAMI Zajištěný Komoditní Dluhopis PLUS je dluhopis, který si můžete zaregistrovat u společnosti Patria Direct a.s. do 12. října Dluhopis poskytuje 100% ochranu vložené částky v době splatnosti. Je nutné si zaregistrovat minimálně jeden dluhopis v nominální hodnotě 1000 Kč. KOMODITY NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI SE SOUČASNÝM SNÍŽENÍM RIZIK Investice do komodit jsou mezi investory stále více populární. Tenčící se celosvětové zásoby ropy způsobí další zvyšování ceny ropy ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Navíc bude v blízké budoucnosti velice obtížné rozšířit výrobní kapacitu průmyslových kovů. Neustále se ztenčující zásoby ostře kontrastují s rostoucí poptávkou. Vysoký ekonomický růst nově industrializovaných zemí je jednou z hlavních příčin zvýšení poptávky po energii a průmyslových kovech. Komodity mohou pomoci diverzifikovat portfolio sestávající z tradičních investic, jako jsou např. akcie a dluhopisy. Díky Zajištěnému Komoditnímu Dluhopisu PLUS profituje investor ve čtyřletém období 125%* podílem na průměrném vývoji cen portfolia komodit, které se skládá z ropy (Brent), hliníku, mědi a uhlí. Komodity jsou v tomto portfoliu zastoupeny rovnoměrně. *Přibližný podíl na výkonnosti portfolia komodit k 19. září. Přesný podíl bude stanoven nejpozději jeden pracovní den před 12. říjnem, což se považuje za konec upisovacího období. V každém případě nebude nižší než 115 % a vyšší než 145 %.

3 VLASTNOSTI DLUHOPISU Během čtyřletého období se investor podílí na nárůstu průměrné ceny komodit. Při každém zvýšení průměrné ceny základního portfolia o 1% se výnos investora zvyšuje o 1,25 %* (navíc ke kapitálovému krytí viz odstavec níže). Neomezený potenciální zisk. Profil výplaty v době splatnosti 400% Výplata v době splatnosti 350% 300% 250% 200% 150% 100% ochrana investované částky Vyšší potencionální výnos oproti přímé investici Cena koše komodit 100% 50% 125% Zajištěný Komoditní Dluhopis PLUS 0% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% Cena koše komodit v době splatnosti Kapitálové krytí znamená, že původně investovaná částka bude vrácena v plné výši na konci čtyřletého období. Bude-li například hodnota portfolia komodit na konci tohoto období o 50 % nižší v porovnání s výchozí hodnotou, bude vyplaceno zpět 100 % původní investice. *Přibližný podíl na výkonnosti portfolia komodit k 19. září. Přesný podíl bude stanoven nejpozději jeden pracovní den před 12. říjnem, což se považuje za konec upisovacího období. V každém případě se ale zisk investora zvýší s každým 1% nárůstem hodnoty portfolia komodit minimálně o 1,15 % a maximálně o 1,45 %.

4 HLAVNÍ RYSY 125% podíl na nárůstu průměrných cen komodit: zisk investora se s každým 1% nárůstem hodnoty portfolia komodit zvýší o 1,25 %* 100% ochrana vložené částky v době splatnosti 4-leté období Neomezený potenciální zisk Nulové kurzové riziko Banka Barclays Bank PLC (emitent) získala od ratingové agentury Standard & Poor s ohodnocení AA a od ratingové agentury Moody s ohodnocení Aa1 Nízká nominální hodnota 1000 Kč Likvidita: možnost denního obchodování na Burze cenných papírů Praha KOMENTÁŘ Tato investice nenabízí v průběhu daného investičního období žádný příjem ani jiné platby. Vyplacení vložené částky a jakéhokoli podílu bude provedeno po uplynutí 4 let. Cena dluhopisu není odvozena od aktuálních cen investičních komodit, ale od průměrné budoucí ceny základních komodit ve 4-letém období. To může znamenat, že aktuální cena dluhopisu nebude odpovídat vývoji cen komodit, jelikož u termínovaých cen lze pozorovat jiný vývoj než u spotových cen. Tyto rozdíly zmizí v den splatnosti dluhopisu, kdy se termínová cena automaticky stává spotovou cenou, takže investor profituje z možného nárůstu průměrných cen investičních komodit. Hodnota Vaší investice může kolísat, jelikož kolísání cen komodit může být výrazné. Může se stát, že tato hodnota klesne běhems platnosti dluhopisu pod nominální hodnotu. Vložená částka je kryta pouze v době splatnosti. *Přibližný podíl na výkonnosti portfolia komodit k 19. září. Přesný podíl bude stanoven nejpozději jeden pracovní den před 12. říjnem, což se považuje za konec upisovacího období. V každém případě se ale zisk investora zvýší s každým 1% nárůstem hodnoty portfolia komodit minimálně o 1,15 % a maximálně o 1,45 %.

5 PŘEHLED KOMODIT Ropa (Brent) se stala nejdůležitějším hospodářským produktem na světě. Za každý barel ropy, který se v současné době spotřebuje, se objeví pouze 0,25 barelu v podobě nových rezerv. Mnoho naleziš ropy se navíc nachází v zemích, které se považují za politicky nestabilní. Termínované smlouvy na ropu (Brent) se obchodují na burzách NewYork Mercantile Exchange (NYMEX) a Intercontinental Exchange (ICE) v Londýně. Vývoj cen ropy od října Změna cen v % Zdroj: Bloomberg Dřívější vývoj cen není vodítkem pro budoucí výkonnost. Hodnota Vašich investic se může zvyšovat nebo snižovat. Mě patří mezi nejstarší kovy, které člověk používá. Je elektricky vodivá, odolná proti korozi a lze ji recyklovat. Mě se v současné době používá hlavně ve stavebnictví a elektrotechnickém průmyslu. Největší likvidita je na London Metal Exchange (LME), kde se tato komodita obchoduje. Vývoj cen mědi od října Změna cen v % Zdroj: Bloomberg Dřívější vývoj cen není vodítkem pro budoucí výkonnost. Hodnota Vašich investic se může zvyšovat nebo snižovat.

6 Hliník je jedním z nejdůležitějších průmyslových kovů. Díky své nízké hmotnosti je nenahraditelný v leteckém a automobilovém průmyslu a obalovém průmyslu. Vyskytuje se pouze v chemických sloučeninách, což činí ze zpracování čistého hliníku nákladný a pracný proces. Největší likvidita je na London Metal Exchange (LME), kde se tato komodita obchoduje. Vývoj cen hliníku od října Změna cen v % Zdroj: Bloomberg Dřívější vývoj cen není vodítkem pro budoucí výkonnost. Hodnota Vašich investic se může zvyšovat nebo snižovat. Uhlí se používá hlavně jako pevné palivo na výrobu elektrické energie a tepla spalováním. Celosvětová roční spotřeba uhlí dosahuje přibližně 5,3 mld. tun, z čehož asi 75 % se používá na výrobu elektrické energie. V regionu, který zahrnuje Čínskou lidovou republiku a Indii se každoročně spotřebuje asi 1,7 mld. tun. Odhaduje se, že roční spotřeba v roce 2025 má překročit 2,7 mld. tun. Uhlí se obchoduje na mimoburzovním trhu. Vývoj cen uhlí od října Změna cen v % Zdroj: Argus/McCloskey Dřívější vývoj cen není vodítkem pro budoucí výkonnost. Hodnota Vašich investic se může zvyšovat nebo snižovat.

7 CÍLOVÝ TRH Na rostoucím trhu převyšuje výkonnost Zajištěného Komoditního Dluhopisu PLUS výkonnost podkladové komodity a nabízí ochranu investované částky pro případ, že by na trhu došlo k poklesu cen těchto komodit. Jelikož je dluhopis kapitálově krytý, bude na konci investičního období vyplacena zpět původní investice. Dluhopis může být vhodný pro investory, kteří se chtějí podílet na rostoucích komoditních trzích, ale zároveň vyhledávají ochranu své investice. Komodity mohou být vhodné pro investory, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio (sestávající hlavně z akcií a dluhopisů) tím, že rozptýlí rizika. SPLATNOST 0-1 rok 2-3 roky 4-5 let 6-7 let 8-9 let RIZIKO Velmi nízké Nízké Přiměřené Vysoké Velmi vysoké PROFIL INVESTORA S averzí Orientovaný Vyhledávající vůči riziku Konzervativní Neutrální na růst riziko

8 BARCLAYS BANK PLC Emitující ústav, Barclays Bank PLC, je mezinárodní skupina poskytovatelů finančních služeb, která je činná hlavně v oblasti investičního bankovnictví, správě kapitálu, obchodního bankovnictví a kreditních karet. TRADICE Barclays je jednou z nejstarších a nejzkušenějších společností v sektoru finančních služeb, která se pyšní více než 300-letou historií. MEZINÁRODNÍ PŘÍTOMNOST Skupina má přibližně zaměstnanců ve více než 60 zemích. VÝZNAM Barclays vykazuje účetní rozvahu ve výši přibližně mld. euro. Celková tržní hodnota akcií společnosti překračuje 72 mld. euro (v únoru 2007). VYHODNOCENÍ Barclays Bank PLC se pyšní následujícím hodnocením ratingových agentur: Standard & Poor s: Moody s: Fitch: AA Aa1 AA+

9 POSOUZENÍ FISKÁLNÍCH DOPADŮ / RIZIKA Jelikož má nákup, držení a prodej tohoto certifikátu fiskální důsledky, měli by se potenciální kupující poradit se svým právním a daňovým poradcem. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Tento dokument je pouze informativní. Práva lze odvozovat pouze z písemné nabídky dluhopisu, kterou si lze vyžádat na adrese Barclays Capital, 5 The North Colonnade, London E14 4BB, United Kingdom po jejím zveřejnění. Tento dokument není návrhem k prodeji ani nákupu cenných papírů ani žádného jiného finančního produktu. Není ani žádostí o předložení takového návrhu, a již ze strany Barclays Capital nebo přidružených společností. Klienti jednotlivci nemohou od Barclays Capital cenné papíry získat; mohou je získat pouze prostřednictvím jiných poskytovatelů finančních služeb činných na trhu cenných papírů. Klientům jednotlivcům radíme, aby se poradili v kancelářích, které vydávají uvedené cenné papíry. Takovou radu může danému klientovi poskytnout např. jeho poradce v oblasti finančních služeb. Barclays Capital zpřístupňuje veškeré informace v tomto dokumentu pouze jako nezávislý provozovatel, jehož cílem je uzavírat transakce dle tržních podmínek. Zvláště pak Barclays Capital nepůsobí jako investiční poradce ani nejedná na základě povinnosti poskytovat podporu v oblasti investičních záležitostí. Veškeré informace a odhady, zvláště tržní ceny, jsou pouze orientační a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem interní kompilace nebo pocházejí od externího poskytovatele informací, kterého považujeme za spolehlivého; Barclays Capital nicméně neručí za přesnost ani úplnost takových údajů. Barclays Capital a/nebo přidružené společnosti mohou ve vztahu k popsaným cenným papírům a ekonomicky srovnatelným finančním produktům vystupovat ve spekulativní pozici a jednat jako tvůrce trhu či podobným způsobem nebo provádět transakce s cennými papíry srovnatelných finančních produktů jako samostatný správce nebo společný správce. Výše popsané cenné papíry mohou být vysoce rizikové a jejich hodnota může kolísat. Rizika mohou zahrnovat: riziko zklamání nebo neočekávané změny cen, možné riziko zrušení, likvidní riziko nebo úvěrové riziko. Existuje možnost, že investoři přijdou o veškerý investovaný kapitál. Tento stručný popis rizik nezahrnuje veškerá rizika ani jiné důležité ohledy související s touto záležitostí. Investoři, kteří mají o tyto cenné papíry zájem, by se měli ujistit, že si jsou vědomi všech odpovídajících rizikových faktorů a právních, fiskálních a jiných důsledků svého investičního rozhodnutí před provedením některé z transakcí. Zisk z finančních produktů v minulosti nezaručuje budoucí zisk. Emisní cena zahrnuje zprostředkovatelskou provizi, kterou Barclays Capital vyplácí zprostředkovateli; další podrobnosti jsou k dispozici na požádání. Prospekt dluhopisu, který dne 14. prosince 2006 schválil Úřad pro finanční služby Spojeného království (Financial Services Authority, dále jen FSA' ), byl zveřejněn v souladu s příslušnými zákony a předpisy na webových stránkách vydavatele a na webových stránkách společnosti Patria Direct, a.s.: Prospekt dluhopisu je k dispozici také v sídle společnosti Barclays Bank PLC a Patria Direct, a.s. Tento dokument je zakázáno jakýmkoli způsobem kopírovat, předávat či přenášet, a již vcelku nebo po částech, bez předchozího písemního souhlasu Barclays Capital. Dodatečné informace jsou k dispozici na požádání. Barclays Capital Divize investičního bankovnictví Barclays Bank PLC. Barclays Bank PLC je registrovaná v Anglii pod č a má sídlo na adrese 1 Churchill Place, London E14 5HP. Je to finanční ústav uznaný a regulovaný Úřadem pro finanční služby Spojeného království ( FSA' ) a je členem London Stock Exchange.

10 PODROBNOSTI Emitent ISIN Měna Nominální hodnota Barclays Bank PLC (rating: AA / Aa1) XS Česká koruna (Kč) 1000 Kč Emisní cena 100 % Podkladové aktivum Vyvážené portfolio komodit sestávající z ropy (Brent, NYMEX), mědi (LME), uhlí (Argus/McCloskey) a hliníku (LME) Upisovací období: 1. října 12. října 2007 Datum stanovení referenční ceny 15. října 2007 Datum emise 22. října 2007 Datum ocenění 17. října 2011 Datum splatnosti 24. října 2011 Výplata v době splatnosti Nominální hodnota x (100% %* čtvrtletně zprůměrňovaného nárůstu ceny investičního portfolia), ale nejméně 100 % původní investované částky Ochrana vložené částky Minimální registrace Kótování Podmínky Výplata 100% původní investované částky v době splatnosti. Jeden dluhopis s nominální hodnotou 1000 Kč Denně obchodovatelné na Burze cenných papírů Praha Rozhodnutí o nákupu produktů by se mělo učinit výhradně na základě prospektu a konečných obchodních podmínek *Přibližný podíl na výkonnosti portfolia komodit k 19. září. Přesný podíl bude stanoven nejpozději jeden pracovní den před 5. říjnem, což se považuje za konec upisovacího období. V každém případě nebude nižší než 115 % a vyšší než 145 %. Použití tohoto materiálu, a již slovem či obrazem a vcelku nebo zčásti, je povoleno pouze na základě písemného svolení Barclays Capital. Veškerá autorská práva, zvláště pak práva kopírovat, distribuovat či vystavovat na veřejnosti v jakékoli podobě, včetně ukládání a zpracovávání elektronickými médii, reprografického kopírování a šíření v digitální podobě, jsou vyhrazena.

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTU CONSEQ ZAJIŠTĚNÝ BNP PARIBAS PLATINIUM 17. ZÁŘÍ 2012 POPIS PRODUKTU Certifikát Conseq zajištěný BNP Paribas Platinium nabízí investorům atraktivní

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012 VEŘEJNÁ NABÍDKA STRUKTUROVANÉHO DLUHOVÉHO CENNÉHO PAPÍRU DENOMINOVANÉHO V CZK SE SPLATNOSTÍ 5 LET, S OCHRANOU NÁVRATNOSTI JISTINY* PŘI DRŽENÍ PRODUKTU DO SPLATNOSTI NAVÁZANÉHO NA 3 MĚSÍČNÍ CZK PRIBOR EMITENT:

Více

Dalkia Česká republika, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s. Dalkia Česká republika, a. s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Toto oznámení se Vám předkládá v souladu s pravidly Úřadu pro finanční služby ( Financial Services Authority ) ( FSA ) a pravidly České

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2019 Celková jmenovitá hodnota 40.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 České dráhy, a.s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 Tento dokument představuje prospekt (dále jen

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více