Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ"

Transkript

1 Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/ OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1

2 Vývoj Primitivní společnosti s rodovým řízením vztahy řízeny morálkou a zvyklostmi. Vznik nového útvaru : stát jako důsledek - početního růstu a sociální rozvrstvení nové uspořádání (řád uvnitř a vztahy se sousedními společnostmi) Egypt, sumerské říše asi př.n.l. Současnost cca 200 nezávislých států 2

3 Pojem stát - vývoj Nyní: lat. stato = status, řád - 15.stol. v Itálii; - v politické teorii v 16.stol. Machiavelli; - Řekové polis (stát město a nejbližší okolí, Sparta, Athény); - Římané městský stát civitas neboli obec; - středověká Evropa holistický stát holos : celý, celistvý, zájem člověka v nadosobním celku, kde měl své místo. Společnost jako jeden celek s hierarchickým uspořádáním. 3

4 Stát forma politické organizace lidské společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek. Znaky: Ohraničené území; Státní aparát ( soustava orgánů státní moci a správy) Právní subjektivita (suverenita) samostatně vystupuje v právních vztazích, vydává zákony, státní moc je nezcizitelná a nedělitelná, trvalá); Ozbrojená moc (armáda, policie); Obyvatelstvo ( osoby na území a spadají pod státní moc); Státní občanství (je trvalé, - nabytí:narozením, sňatkem, udělením,osvojením). 4

5 Teorie vzniku státu 1. Náboženská stát je výsledek božího záměru. 2. Patriarchální základem státu je rodina, rod, kmen. 3. Mocenská stát je legalizace moci silnějších nad slabšími, sleduje vytváření a trvání autority. 4. Smluvní lidé zrušili přirozený stav a odevzdali část svých práv a svobod ve prospěch celku. Prvotní vznik státu : kmen, rod přestává kočovat, usazuje se, označuje území a chrání je. Druhotný vznik státu : rozštěpení státu stávajícího, nebo spojení několik státních celků. 5

6 Funkce státu - vnitřní Bezpečnostní ( bezpečnost občanů a jejich majetku, vnitřní zabezpečení fungování státu, jeho orgánů a institucí na státním území). Právní (respektování právního řádu ve všech oblastech společnosti). Ekonomická (stanovení podmínek pro chod ekonomiky ). Sociální (zajištění občanů nemoc, stáří, ztráta obživy). Kulturní (péče o kulturní dědictví, vytváření podmínek pro rozvoj hmotné a duchovní kultury, školství, vědy a výchovy). 6

7 Funkce státu - vnější Zajištění vztahů s dalšími státy (diplomacie). Regulace zahraničního obchodu (podmínky a okolnosti pro zahraniční obchodní vztahy). Ochrana území před případným napadením, boj za světový mír a mezinárodní bezpečnost např. proti terorismu) Spolupráce při přírodních či humanitárních katastrofách. 7

8 Národ, národní stát Národ je společenství lidí se společným jazykem, hlásících se ke stejným národním tradicím a zájmům, které integruje pocit národní spolupatřičnosti. - Od 13. století, původně označovalo lidský rod nebo rasu a nemělo žádný politický význam národů a 1500 národností. Existence národa je dána: - vlastním státem, - federativním či autonomním statusem v rámci vícenárodního státu. 8

9 Národnost Etnická jednotka národnost předchází vzniku národa. Charakteristika : - společný jazyk, - víra a zvyklosti. Národnost je také příslušnost k určitému národu. Nyní : citlivý údaj. 9

10 Národní stát Je útvar vytvořený jako politická organizace určitým národem. Ve skutečnosti ve všech národních státech žije řada jazykových, náboženských, etnických a regionálních skupin, z nichž se některé mohou považovat za národy. Národní příslušnost (příslušnost k určitému národu) získává člověk narozením, přijetím určitého životního stylu a přiznáním státního občanství. 10

11 Národ Etnikum Jako kulturní a politické společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny, území jazyk Je často vázán na konkrétní stát (národnostní menšiny) Skupina jedinců s vlastní etnicitou, tj. vědomí sounáležitosti, které se zakládá na společné kultuře, jazyce, historii, fyziologických znacích či původu 11

12 Etnikum x rasa Především kulturní rozdíly mezi skupinami V identifikaci s určitým etnikem hraje roli subjektivní vědomí OSOBNÍ A DOBROVOLNÉ ZTOTOŽNĚNÍ S DANÝM ETNIKEM Vychází z předpokladu, že existují biologické a genetické třídy lidí Fyziologické rozdíly mezi lidmi (barva kůže, typ vlasů apod.)??? 5-30, jaké znaky mají být vzaty v úvahu 12

13 Migrace a multi-etnická společnost Globalizace Změny místa pobytu ( legální i nelegální) stěhování za prací, prchají před občanskými válkami, politickým útlakem nebo přírodními katastrofami, stěhování za příbuznými nebo lepší životní úrovní Migranti Emigrace (vystěhování) Imigrace (přistěhování) Odhad ( mil. obyvatel 2 % ) S rostoucím počtem migrantů a jejich potomků se mění povaha společnosti Velké kulturní rozdíly Společnosti států se rostoucí migrací mění z národních na multietnické 13

14 Občanství jako státní příslušnost = plnoprávné členství jedince v daném státním útvaru na území státu. V demokratickém státě: - zaručuje rovnost s ostatními občany státu, - garantuje komplex vzájemných práv a povinností mezi státem a občanem. Stát svému občanovi poskytuje ochranu : - uvnitř celku, - v rámci mezinárodních smluv i vně území. 14

15 Práva a povinnosti občana Občan je podřízen (povinnosti) mocenským orgánům svého státu: - dodržování zákonů, placení daní, apod. Práva občana: - bezpečnost, - zdravotní péče, - vzdělávání, - sociální zabezpečení. 15

16 Nabytí státního občanství ČR narozením ( dítě občanství svých rodičů), osvojením ( dítě osvojené občany ČR), určením otcovství (nemanželské dítě matky cizinky a otce občana ČR), nalezením na území ČR ( a neprokáže se jiné občanství), prohlášením ( při rozdělení ČSF republiky zvolil si), udělením občané cizího státu trvalo žijící na našem území, splní zákonem stanovené podmínky a požádají si o občanství. 16

17 Pozbytí státního občanství ČR prohlášením člověk trvale žije v cizině a má současně cizí státní občanství, se může občanství ČR vzdát (př. prof. Švejnar volba prezidenta), nabytím cizího státního občanství člověk, který se na vlastní žádost stal cizím státním občanem, pozbývá občanství ČR, smrtí občana. 17

18 Občan a obyvatel Občan pojem politický - určuje příslušnost k určitému státu ( možnost dvojího občanství ). Obyvatel pojem geografický - označuje příslušnost jedince k určitému území. Př. Občan Kanady může být obyvatel města Teplice, tj. České republiky. Výjimka: občanství cizího státu získané narozením nebo uzavřením sňatku dvojí státní občanství (cizí a ČR). 18

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 PŘISTĚHOVALECTVÍ A LIBERÁLNÍ STÁT Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku ANDREA BARŠOVÁ, PAVEL BARŠA Masarykova univerzita v Brně Mezinárodní

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Charities, Public Benefit And the Canadian Income Tax Systém Charitativní a veřejně prospěšné organizace a kanadský systém daní z příjmu

Charities, Public Benefit And the Canadian Income Tax Systém Charitativní a veřejně prospěšné organizace a kanadský systém daní z příjmu Vybrané pasáže z práce Charities, Public Benefit And the Canadian Income Tax Systém Charitativní a veřejně prospěšné organizace a kanadský systém daní z příjmu A Proposal For Reform Návrh reformy By předložený

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI Závěrečná zpráva Odpovědný řešitel: PhDr. Martin Cejp, CSc. Řešitelé: Ing. Vladimír Baloun

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství,

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více