POZ O R! Platy učitelů nedosáhly na průměr v zemi. Přehled základen EXOD OPĚT PRÁZDNINOVÁ REKREACE SLŠ a SOŠs ŠLUKNOV TÝDENÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZ O R! Platy učitelů nedosáhly na průměr v zemi. Přehled základen EXOD 2009. OPĚT PRÁZDNINOVÁ REKREACE SLŠ a SOŠs ŠLUKNOV TÝDENÍK"

Transkript

1 TÝDENÍK 5 4. ÚNORA 2009 XVII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2009 Již po padesáté šesté nabízí všem zaměstnancům školství a jejich rodinným příslušníkům poznávací a exkurzní základny EXOD odborového svazu pracovníků školství. Nabídka je určitě pestrá, zajímavá, lákavá a cenově dostupná. Vybrat si může opravdu každý, neboť EXOD nezapomíná ani na rodiny s dětmi, ani na seniory. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Platy učitelů nedosáhly na průměr v zemi I když plyne už druhý měsíc nového roku, aktuální statistické údaje o platech se vztahují k prvním třem čtvrtletím roku Hned na úvod musím zdůraznit, že se budeme pohybovat v oblasti průměrných platů, které na své výplatní pásce samozřejmě nikdo nenajde. Jsou však důležité pro porovnávání platů zaměstnanců různých oborů a pro sledování možného vývoje. Průměrná měsíční mzda v České republice dosáhla od ledna do září loňského roku Kč. Celkový průměrný plat zaměstnanců regionálního školství představoval Kč. To je pouze 83 procent k průměrné mzdě za celou republiku. Představitelé ministerstva školství rádi operují s průměrným platem pedagogických pracovníků, neboť zde bývají čísla přece jen příznivější. V loňském roce však ani plat pedagogů nedosáhl na průměr v zemi korun totiž představuje přibližně 97 procent průměrné mzdy v České republice, kde zcela jistě není většina lidí vysokoškolsky vzdělána. Oproti prvním devíti měsícům roku 2007, kdy průměrný plat pedagoga představoval 103,4 procenta, tak došlo v roce 2008 k výraznému zhoršení. Ministerstvo školství muselo konstatovat, že v tomto období došlo k výrazně pomalejší dynamice růstu platu pedagogů, než jaká byla zaznamenána u průměrné mzdy v České republice. Meziroční nárůst měsíčního platu pedagogů představuje pouze 1,8 procenta. Je hluboko jak pod stávajícím vývojem inflace, tak pod její celoroční prognózovanou hodnotou a má za následek pokles reálných mezd zaměstnanců regionálního školství. Připomeňme, že růst mzdy v celé republice byl nad očekávání vysoký, dosáhl meziročního nárůstu 8,7 procenta. Průměrné mzdy považuje spousta lidí za virtuální, neskutečné, neexistující veličiny. Faktem ale je, že průměrný plat pedagogických pracovníků byl v prvních třech čtvrtletích loňského roku Kč. Bez ředitelů a ostatních vedoucích pracovníků škol však dosáhl jen Kč. Karla TONDLOVÁ POZ O R! OPĚT PRÁZDNINOVÁ REKREACE SLŠ a SOŠs ŠLUKNOV SLŠ a SOŠs Šluknov opět organizuje rodinnou rekreaci zaměřenou na turistiku a poznávání krás Šluknovského výběžku včetně Lužických hor a Národního parku České Švýcarsko (k dispozici také bohatá síť cyklostezek, možnost rybaření). Termín: Cena: 2800 Kč za ubytování, plnou penzi, dva celodenní autokarové zájezdy (NP České Švýcarsko Hřensko a okolí, SRN Oybin a Zittau). Sleva 800 korun pro děti do 15 let. Informace a závazné přihlášky zašle: Ing. Robert Petroušek, SLŠ a SOŠs, T. G. Masaryka 580, Šluknov, telefon: , , popřípadě večer Jiří Petroušek, telefon: (po čt). Přiložte ofrankovanou obálku. Nemám rád lidi, kteří se ničemu neobdivují, neboť sám jsem strávil celý život tím, že jsem se obdivoval všemu. Goethe

2 2 56. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ AKCE EXOD Organizují organizační jednotky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, akce vedou členové ČMOS pracovníků školství. Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich rodinným příslušníkům. Na doplnění kapacity akce lze přijmout přihlášku i od dalších zájemců z řad nečlenů ČMOS pracovníků školství, přednostně od pedagogických pracovníků a pracovníků školství. P Ř E Č T Ě TE POZORNĚ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI 1. Použijte pro každou přihlašovanou osobu (i dítě) samostatný formulář přihlášky z tohoto čísla. 2. Vyplněnou přihlášku předložte výboru vlastní organizace ČMOS pracovníků školství (případně OROS), který razítkem a podpisem stvrdí, že jste členem ČMOS pracovníků školství (jeho rodinným příslušníkem). 3. Neopomeňte na přihlášce uvést údaj o případném poskytnutí příspěvku z FKSP a adresu plátce faktury. 4. Potvrzenou přihlášku zašlete na adresu, která je uvedena u každé základny. Nezapomeňte přiložit 2 ofrankované obálky se svou adresou. 5. Dodržte termín pro zaslání potvrzenky nebo prohlášení o zaplacení účastnického poplatku. Jestliže se tak nestane, má organizátor právo bez urgence obsadit Vaše místo náhradníkem. CENA POUKAZU Účastníkům, kteří jsou členy ČMOS PŠ, organizátor poskytuje slevu ve výši procent. STORNO PODMÍNKY Při odhlášení nebo neúčasti je zájemce povinen uhradit organizátorovi veškeré prokazatelně vzniklé náklady. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK Výbory ZOOS mohou poskytovat příspěvek až do plné výše účastnického poplatku z prostředků ZOOS. O poskytnutí příspěvku z FKSP rozhoduje zaměstnavatel v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. Souběh příspěvků ze ZOOS a FKSP je možný. ZÁJEMCŮM A ÚČASTNÍKŮM Dodržujte ve vlastním zájmu pokyny, které Vám sdělí organizátor po přijetí přihlášky. V nejkratším možném termínu oznamte vedoucímu své rozhodnutí, že dále nemáte o základnu zájem. Pečlivě prostudujte, jaké služby jsou zahrnuty v ceně základny a jaké jsou stornovací podmínky. U základen pro rodiče s dětmi je pro děti zajištěn vhodný program. Před ukončením základny při jejím hodnocení máte právo na informaci o předběžném vyúčtování akce. VEDOUCÍM A ORGANIZÁTORŮM 1. Prvních 14 dní po zveřejnění seznamu základen zařazujte do základny pouze členy ČMOS PŠ a jejich rodinné příslušníky. Ostatní zájemce zařaďte po uplynutí této doby. 2. Do 20. března 2009 oznamte na ČMOS PŠ (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, PSČ , tel.: Mgr. E. Šašková nebo fax , základny, které nejsou dosud plně obsazeny a o jejichž nové zveřejnění žádáte. Zároveň sdělte počet dosud přihlášených a z toho počet členů ČMOS PŠ. 3. Neprodleně sdělte i rozhodnutí základnu stornovat. 4. Nabídka LAST MINUTE bude zveřejněna pouze na webových stránkách svazu v červnu Komise EXOD ČMOS PŠ přeje účastníkům příjemný pobyt ve vybraných základnách a nezapomenutelné zážitky. SEZNAM ZÁKLADEN 1. PRAHA KULTURNÍ I TURISTICKÁ Ve třílůžkových pokojích internátu Speciální základní školy pro sluchově postiženou mládež v Praze 5, v blízkosti stanice metra Radlická (manželské páry lze ubytovat i samostatně do vyčerpání kapacity). Tradiční základna Exod s novou koncepcí, kde s námi navštívíte kulturní a historické památky Prahy. Nenáročnými procházkami každý den v jiném století až do současnosti. Po stopách českých králů, petřínská lanovka, Staré a Nové Město, Židovské město, jízda historickou tramvají, technické památky Prahy a pražské usedlosti (Bertramka muzeum W. A. Mozarta) i méně známé kouty Prahy, nejbližší okolí Prahy. Projížďka lodí (Pražské Benátky). Návštěva muzeí, aktuálních výstav a celodenní autobusový výlet. Plánujeme i jedno divadelní představení v tzv. kamenném divadle (dle prázdninových podmínek). Cena: 4275 Kč pro člena ČMOS PŠ 4700 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře, jeden slavnostní oběd, autobusový zájezd s jedním vstupem, jízdné historickou tramvají, další jeden placený vstup (projížďka lodí, ostatní vstupy nejsou zahrnuty v ceně) V ceně je zahrnuta záloha na vstupné na divadelní představení ve výši 350 Kč. Organizátor: KR ČMOS PŠ Praha se sídlem v Praze 3 Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5 Košíře Pro doporučenou poštu pou-

3 3 žijte pouze tuto korespondenční adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5 Košíře Další informace a dotazy na seznam.cz 2. VELIKONOCE, DIVADLA A PRAHA Ve dvoulůžkových pokojích (2 + 2 tvoří buňku se sociálním zázemím, lednicí) internátu Gy, OA, OŠ pro zrakově postiženou mládež v Praze 5 Jinonicích, v blízkosti stanice metra Nové Butovice. Nová koncepce této základny je kromě klasického zaměření na velikonoční tradice nově orientována na divadelní dění, sice téměř na konci divadelní sezóny, ale tím vlastně budeme moci účastníkům nabídnout to nejlepší z divadelního dění v Praze. Předpokládáme návštěvu na scéně Národního či Stavovského divadla a další až tři divadelní představení. Vycházky velikonoční Prahou a pobyt tematicky zaměřený na velikonoční tradice. Návštěvy velikonočních výstav, muzeí i velikonočního koncertu v kostele (individuálně). Cena: 3200 Kč pro člena ČMOS PŠ 3500 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře, jeden slavnostní oběd, jízdu historickou tramvají, jeden placený vstup do muzea V ceně je započítána záloha ve výši 1000 Kč na vstupenky do divadel, která bude zúčtována během pobytu. Organizátor: KR ČMOS PŠ Praha se sídlem v Praze 3 Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5 Košíře. Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto korespondenční adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5 Košíře. Další informace a dotazy na seznam.cz 3. KULTURA V PODZIMNÍ PRAZE Ve dvoulůžkových pokojích (2 + 2 tvoří buňku se sociálním zázemím, lednicí) internátu Gy, OA, OŠ pro zrakově postiženou mládež v Praze 5-Jinonicích, v blízkosti stanice metra Nové Butovice. Pět podzimních dnů divadelní základny, kde součástí pobytu jsou i vycházky podzimní Prahou spojené s návštěvou až pěti divadelních představení (jedno na scéně historické budovy ND, jedno muzikálového typu, jedna klasická inscenace a jedno komediálního zaměření), návštěvou galerií a muzeí. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4300 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře, jeden slavnostní oběd, jízdu historickou tramvají, jeden placený vstup do muzea V ceně je započítána záloha ve výši 1500 Kč na vstupenky do divadel, která bude zúčtována během pobytu. Organizátor: KR ČMOS PŠ Praha se sídlem v Praze 3 Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5 Košíře Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto kontaktní adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5 Košíře Další informace a dotazy na seznam.cz 4. PRAHA PAMÁTKY KULTURNÍ A CÍRKEVNÍ Jedno až třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením ve Vzdělávacím institutu Charity ČR v Praze 2. Návštěva historických památek, kláštery Břevnov a Strahov, prohlídka památek Židovského města, Loreta, ZOO botanický pavilon, vyhlídková jízda lodí. Cena: 3780 Kč pro člena ČMOS PŠ 4200 Kč pro ostatní Za ubytování, 6x oběd a 3x večeře, průvodce, částečně vstupy Organizátor: KR ČMOS PŠ Praha se sídlem v Praze 3 Dagmar Zderadičková, Počernická 86, Praha 10, mobil: (Vzhledem k omezené kapacitě ubytování přihlášky do 20. března 2009.) 5. PODBLANICKO A POSÁZAVÍ Internát VOŠ a SZeŠ v Benešově dvou a vícelůžkové pokoje dle potřeb rodin, sprchy a teplá voda k dispozici na patře. Blaník, Vlašim, Benešov, Konopiště, Český Šternberk, Poříčí nad Sázavou, hvězdárna Ondřejov, Ladovy Hrusice, Vrchotovy Janovice (Sidonie Nádherná), Vojenské historické muzeum Lešany, Týnec nad Sázavou (rotunda), týnecká kamenina. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4350 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, některé vstupy, dopravu autobusem během základny v Benešově OROS PŠ, Nová pražská 2143, Benešov, tel ZÁMKY A HRADY V OKOLÍ HOŘOVIC Hotel Zelený strom v Hořovicích, dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, stravování zajištěno v hotelu. Podbrdská základna s novým programem a komfortním ubytováním. Autobusové zájezdy po historických objektech. Několik kratších vycházek. Prohlídka zámku a parku v Hořovicích. Hrady Žebrák a Točník, zájezd na zámky v Hluboši a v Dobříši. Město Zbiroh se zámkem a nově přístupný zámek v Mirošově. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko s hrady Křivoklát a Týřov. Hrad Valdek ve vojenském újezdu Brdy. Koupání v Zaskalské přehradě. Městys Komárov s muzeem umělecké litiny. Další zajímavosti regio nu. Možnost individuálních sportovních aktivit tenis, golf, volejbal. Cena: 4500 Kč pro člena ČMOS PŠ 4990 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi (snídaně formou švédského stolu a večeře), jízdné na zájezdech, organizační výdaje Jedovnice František Štych, Chaloupky 113, Komárov u Hořovic, tel RAKOVNÍK Základna pro rodiče s dětmi Ve dvou a čtyřlůžkových pokojích Domova mládeže při SzeŠ v Rakovníku. Dva pokoje tvoří buňku s WC a umyvadlem. Rakovník památky města, arboretum SzeŠ. Skryje muzeum J. Barranda, naleziště trilobitů. Kraj Oty Pavla muzeum, přívoz v Branově, restaurace U Rozvědčíka. Hrad Křivoklát, Lány hrob T. G. M., letní sídlo prezidenta. Lužná muzeum železnice. Hrad Krakovec. Pro děti sportovní aktivity, pro dospělé odborné přednášky. Krytý bazén 100 m od domova mládeže. Cena: 3200 Kč pro člena ČMOS PŠ 3550 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi,

4 4 dopravu, vstupné na hrad Křivoklát a Krakovec Jevíčko Mgr. Pavla Ziková, U Cihelny 655, Jevíčko, tel , seznam.cz 8. TÁBOR Domov mládeže při VOŠ a SzeŠ v Táboře, dvou a třílůžkové pokoje, sprchy na patře, kuchyňky. Společenská místnost s televizí k dispozici, možnost koupání Jordán, sportovní aktivity tělocvična DM. Husitství na Táborsku. Kulturní památky a příroda kraje a okolí: Tábor, Sezimovo Ústí, Třeboň, Český Krumlov a další. Hrady: Kozí Hrádek, Choustník, Borotín. Zámky: Červená Lhota, Třeboň, Hluboká nad Vltavou, Bechyně, Český Krumlov (divadlo). Kláštery: Klokoty, Bechyně, Třeboň. Turistika: Česká Sibiř Javorová skála, Borkovická blata. Exkurze: Botanická zahrada, divadlo Tábor. Cena: 4100 Kč pro člena ČMOS PŠ 4600 Kč pro ostatní Za ubytování, stravné (4x polopenze, 4x plná penze), doprava (5x celodenní zájezd busem), vstupné (divadlo Český Krumlov otáčivé hlediště, zámek Červená Lhota) v Táboře Jana Vitoňová, Helsinská 2738, Tábor, tel a mobil: (web formulář: 9. K BUDĚJICŮM CESTA České Budějovice a okolí Základna pro rodiče s dětmi od 6 let Dvou a třílůžkové pokoje v Domově mládeže U Hvízdala v Českých Budějovicích, WC a sprcha společná pro buňku, tvořenou dvěma pokoji. Budějovice a okolí, zámek a ZOO Hluboká nad Vltavou, Třeboň zámek a pivovar, Český Krumlov zámecká zahrada, zámek, Holašovice, Netolice, zámek Kratochvíle, méně náročný výstup na Kleť hvězdárna a další. Cena: 3200 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné podle programu, některé vstupy Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice Mgr. Romana Klímová, Fr. Ondříčka 16, České Budějovice, volny.cz 10. ČESKÉ BUDĚJOVICE JIŽNÍ ČECHY Dvou a třílůžkové pokoje hotelového typu (sprcha, WC, balkon) v DM, U Hvízdala 4, České Budějovice Poznávání přírody Budějovicka, Českokrumlovska, Doudlebska a Novohradska. Historie a současnost jižních Čech. Výjezdy do Rakouska (Gmunden, Hallstadt, Gosau) a do Německa (Passau). České Budějovice pamětihodnosti a exkurze (Budvar), JETE Temelín, Český Krumlov (exkurze LIRA, zámek, město, otáčivé hlediště: představení Tři mušketýři), zámek nebo galerie Hluboká nad Vltavou, Trocnov, Buškův hamr, pevnost Žumberk, zámek Rožmberk, klášter a poštovní muzeum Vyšší Brod, Čertova stěna, Lipno, hvězdárna Kleť, Terčino údolí, selské baroko Holašovice, Vrbenské rybníky. Cena: 4850 Kč pro člena ČMOS PŠ a děti 5250 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné autobusem podle programu, vstupenky do divadla, vstupné dle programu, suvenýr (jihočeská keramika) SPŠ Kavalcova 1, Bruntál Mgr. Josef Dolek, Mikulášská 30, Krnov, tel , centrum.cz 11. PÍSEK I Dvou a třílůžkové pokoje DM v Písku (dva pokoje tvoří buňku s vlastním WC a sprchou). K dispozici kuchyňka, klubovna, televize. Písek město a okolí, Zvíkov, Orlík, Vodňany, Lomec, Bavorov, Husinec, Prachatice, Kratochvíle, Příbram Svatá Hora, Sušice, Rábí, Šumava Povydří, Kašperské Hory, Churáňov atd. Zájezdy autobusem s možností kratších vycházek nenáročným terénem v některých dnech. Kdo nejde pěšky, dojede vše autobusem. Cena: 3800 Kč pro člena ČMOS PŠ 4200 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a 2 obědy, jízdné (5 celodenních autobusových zájezdů) SPŠ a VOŠ K. Čapka 402, Písek Mgr. Marie Sychrovská, 17. listopadu 2595, Písek, tel , mobil: (případně využijte zprávy SMS) 12. PÍSECKO Základna pro pěší turisty Dvou a třílůžkové pokoje DM v Písku, dva pokoje tvoří buňku s vlastním WC a sprchou. K dispozici kuchyňka, klubovna, televize. Poznávání přírodních a historických krás a zajímavostí Písecka formou pěších výletů v mírně zvlněné krajině. Trasy kolem 10 km denně, delší či kratší varianty po dohodě s účastníky. Cena: 2800 Kč pro člena ČMOS PŠ 3100 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi SPŠ a VOŠ Čapkova 402, Písek Mgr. Marie Sychrovská, 17. listopadu 2595, Písek, tel , mobil: (případně využijte zprávy SMS) 13. ŠUMAVA BAVORSKÝ LES Základna pro turisty Domov mládeže VOŠS a SPgŠ Prachatice, v buňkách tvořených dvěma pokoji (2 a 3 lůžka) se sociálním zařízením. K dispozici kuchyňka, klubovny, televize, video, hřiště a možnost zapůjčení sportovního náčiní. Turistické trasy od 10 do 25 km denně, Šumava česká i německá Javor, Třístoličník, Plechý, Javorník a další. Doprava autobusem, 2x vlakem (ten hradí účastníci). Cena: 4100 Kč pro člena ČMOS PŠ 4600 Kč pro ostatní Za ubytování, celodenní stravování (při výletech balíčky na cestu), autobus v Prachaticích Stanislava Satorová, DM VOŠS a SPgŠ Zahradní 101, Prachatice, mobil: (jen nutné), DOMAŽLICE CHODSKO Ve dvou a třílůžkových pokojích

5 5 DM VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích, společná sociální zařízení, sprchy, kuchyňka. Pěší turistika doplněná vlastní autobusovou dopravou. Trasy do 20 km (možno krátit) po Chodsku, Českém lese, Kdyňsku, SRN. Chodský folklór, kulturní památky, lidová výroba. Program vhodný i pro rodiny s dětmi od 10 let. Cena: 3500 Kč pro člena ČMOS PŠ 3800 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, autobusovou dopravu Gymnázium J. Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice Mgr. Marie Johánková, Bořice 13, Domažlice, CHEB A OKOLÍ Domov mládeže při ISŠ v Chebu, dvou a třílůžkové pokoje v buňce se sociálním zařízením, kuchyňka na patře. Historické památky Cheb, hrad Loket, Kynžvart, zámek Bečov (relikviář sv. Maura) a klášter Teplá, lázně Františkovy, Mariánské, Karlovy Vary, přírodní rezervace Kladská, SOOS, motýlí farma.výjezdy do SRN Waldsassen, Bamberg, Bayreuth. Cena: 3800 Kč pro člena ČMOS PŠ 4250 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny Za příplatek Kč/ osobu (dle místa nástupu) je možno využít společnou dopravu autobusem do místa základny po trase Olomouc Brno Praha Cheb a zpět. VOŠ a SPŠE Božetěchova, Olomouc Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc, tel , mobil: , spseol.cz 16. SEVERNÍ PLZEŇSKO Dvou a třílůžkové pokoje v buňkách. Každá buňka má své sociální zařízení. Krátké vycházky Hromnické jezírko, Rabštejn nad Střelou, Býkov. Zájezdy Plasy, Mariánská Týnice, Manětín, plzeňský pivovar. Celodenní zájezd do Teplé a Mariánských Lázní. Cena: 3150 Kč pro člena ČMOS PŠ 3550 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu na trasách, částečně vstupné (pivovar a pivovarské muzeum, Kožlany, Býkov) Organizátor: OR ČMOS PŠ Plzeň-sever Mgr. Alena Šůmová, Družstevní 606, Horní Bříza, tel PODZIMNÍ PLZEŇ kandidát na Evropské město kultury Nová základna Domov mládeže v Plzni Slovanech, Částkova ulice. Dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení na každém patře. Snídaně a večeře ve stravovacím objektu U Strejců čtyři minuty od domova mládeže. Zastávka MHD tramvaj č. 2. Nová základna za poznáním kultury v západočeské metropoli. Návštěva katedrály sv. Bartoloměje a historického centra města, Velká synagoga, Měšťanská beseda, Západočeské muzeum, Muzeum loutek, výstava Techmania. Cesta piva v Plzni pivovarské muzeum, exkurze v pivovaře, závěrečná večeře v pivovarské restauraci Spilka. Návštěva večerních divadelních představení v Divadle J. K. Tyla. Velké divadlo opera nebo balet. Komorní scéna Divadla J. K. Tyla činohra nebo muzikál. Divadlo ALFA, Divadlo M. Horníčka představení z výběru nabídky. Cena: 3470 Kč pro člena ČMOS PŠ 3900 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi (snídaně a večeře, závěrečná večeře ve Spilce), organizační výdaje V ceně je započítána záloha na vstupenky ve výši 1000 Kč (bude zúčtována účastníkům při předání vstupenek). Jevíčko František Štych, Chaloupky 113, Komárov u Hořovic, tel MÁCHŮV KRAJ Základna nejen pro rodiče s dětmi od 10 let Domov mládeže v České Lípě, dvou a třílůžkové pokoje, společné sociální zařízení na chodbě. Turisticko-rekreační pobyt, poznávání Českolipska (bývalý vojenský prostor Ralsko, Kokořínsko, Máchovo jezero), historické a přírodní zajímavosti kraje. Pěší vycházky i autokarové zájezdy. Cena: 3000 Kč pro člena ČMOS PŠ 3300 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, zájezdy, částečně vstupy Mírové náměstí 616, Kamenický Šenov Anna Machová, Kozákova 243, Česká Lípa, tel (večer), mobil: NOVOBORSKO PŘÍRODNÍ KRÁSY LUŽICKÝCH HOR Pěší turistika Ve Sloupu, přímo proti hradu, turistické, jedno, dvou a třílůžkové pokoje, sprchy a WC společné na patře. Rodiny a dvojice ubytovány samostatně. Vrcholy, vyhlídky a romantická údolí Lužických hor, největší skalní hrad Sloup (přímo proti rekreačnímu středisku, kde je zajištěno ubytování), Klíč brána Lužických hor, Luž, Jedlová, Varhany, Zlatý vrch a další. Denně km, vždy 2 trasy, možnost zkrácení. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3400 Kč pro ostatní 2800 Kč dítě do 10 let Za ubytování, polopenzi, 2x přednášku, 2x autobusový zájezd Česká Lípa Hana Macelová, Wolkerova 551, Nový Bor, tel nebo ČESKO SASKÉ ŠVÝCARSKO Základna pro rodiče s dětmi (10denní turnus) Ve dvou a vícelůžkových pokojích v DM VOŠ a SPŠ stavební v Děčíně 1, teplá a studená voda na patře, jídelna v přízemí budovy. Ubytování turistického typu. Středně náročná turistika v oblasti Česko-saského Švýcarska. Prohlídka okresního města, možnost koupání v termálním koupališti, výjezdy do Saska a Drážďan. Cena: 4100 Kč pro člena ČMOS PŠ 4600 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, vstupné v České republice, jízdné autobusy na připravované trasy v Děčíně

6 6 Mgr. Milena Eliášová, OROS PŠ, Lázeňská 12, Děčín I, tel , mobil: , volny.cz 21. ČESKÝ RÁJ, TURNOV Nová základna Domov mládeže SZŠ, ulice 28. října 1390, Turnov (dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC). K dispozici společenské místnosti s TV a DVD a sportoviště. Turistika: Český ráj jako evropský geopark, Trosky, Kozákov, Malá Skála, Hrubá Skála, Kopanina, Frýdštejn, Riegrova stezka, Mužský. Cena: 2550 Kč pro člena ČMOS PŠ 2850 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi Semily PaedDr. Jaroslav Šonský, Kosmonautů 1421, Turnov, tel , mobil: , centrum.cz 22. JILEMNICE BRÁNA KRKONOŠ Dvou a třílůžkové pokoje s příslušenstvím (možnost přistýlky), hotel DIANA na Benecku. Autokarové a pěší túry Benecko, Žalý, Zlaté návrší, pramen Labe, Růženčina zahrádka, Špindlerův Mlýn, Harrachov, Pec pod Sněžkou, Sněžka. Cesta přátelství, přírodní rezervace. Krkonošské muzeum v Jilemnici a ve Vrchlabí, Památník Zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, Muzeum skla v Harrachově a sklárna. Cena: 3650 Kč pro člena ČMOS PŠ 4050 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, šest autokarových zájezdů podle programu 1. ZŠ Jilemnice Mgr. Zdeněk Zuzánek, Krkonošská 198, Jilemnice, tel nebo SOBOTKA Základna pro učitele českého jazyka a další zájemce V budově školy (dvou až čtyřlůžkové pokoje) a v soukromí v Sobotce. 53. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury. Šrámkova Sobotka online jazyk, literatura, škola a nová média. Přednášky a semináře vysokoškolských pedagogů. Večerní kulturní programy. Poetické odpoledne, besedy k tématu. Seminární dílny uměleckého přednesu pro učitele a studenty. Cena: 2800 Kč pro člena ČMOS PŠ 3200 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi, vstupné na všechny programy, Zpravodaj ŠS Sobotka Marie Sekerová, Na Benešově 247, Sobotka, tel (domů) a (škola), ZA KRÁSAMI PODORLICKA Domov mládeže v Rychnově nad Kněžnou (dvojice i rodiny samostatně) Orlické hory hřebenová část s Velkou Deštnou, jejich podhůří. Výtvarní umělci Podorlicka. Pamětihodnosti a současnost města Rychnova nad Kněžnou Poláčkovo léto, Dobruška F. L. Věk, Vamberk krajka. Zámky v Rychnově nad Kněžnou, Opočně, Častolovicích, Doudlebách nad Orlicí. Za Jiráskovým Temnem na Skalku a za Pokladem do Potštejna. Babiččino údolí. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4500 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a 3 obědy v DM, jízdné (denně autobusové zájezdy), všechny vstupy v Rychnově nad Kněžnou Anna Tesařová, SNP 1150, Rychnov nad Kněžnou 25. POLIČKA Dvou a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením Domova mládeže SOŠ a SOU Čs. armády v Poličce. Přírodní a kulturní památky Vysočiny, krajem B. Martinů, A. Slavíčka, F. Kavána, J. Karafiáta, K. V. Raise, T. Novákové. Autokarové zájezdy spojené s pěší turistikou Blatiny, Devět skal, Jimramov, Kameničky, Krátká, Litomyšl, Nové Hrady, Samotín, skanzen Na Veselém kopci, Hlinsko, Svojanov, Starý Svojanov, Sýkovec, Tři Studně. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4450 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, 5 celodenních autobusových zájezdů ve Svitavách Mgr. Božena Šifnerová, Nábřeží Svobody 385, Polička, tel , atlas.cz 26. MORAVSKÝ KRAS V POHÁDKÁCH A POVĚSTECH Základna pro rodiny s dětmi Tří a čtyřlůžkové pokoje v domově mládeže při SPŠ Jedovnice. V každém patře WC, sprchy, teplá voda a kuchyňka. Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště v areálu. Tajuplné putování Moravským krasem. Nenáročné pěší trasy jsou kombinovány s návraty autobusem. Návštěvy všech přístupných jeskyní. Plavba na ponorné říčce Punkvě propast Macocha, Rudice větrný mlýn a muzeum, Holštejn hladomorna, Křtiny poutní místo, Sloup, Býčí skála, údolí Bílé vody, Blansko, Senetářov moderní kostel a muzeum perleti. Rekreace u rybníka Olšovce, táborák. Pro děti pohádky a filmy z krasu, pro dospělé besedy s videofilmy. Info: Cena: 3200 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi, jízdné na zájezdech, všechny

7 7 vstupy Jedovnice Mgr. Pavla Ziková, U Cihelny 655, Jevíčko, tel , MORAVSKÝ KRAS Čtyřlůžkové pokoje v domově mládeže SPŠ Jedovnice. V každém patře WC, sprchy, teplá voda a kuchyňka. Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště v areálu. Pěší trasy jsou kombinovány s návraty autobusem. Návštěvy všech přístupných jeskyní plavba na ponorné říčce Punkvě propast Macocha, Rudice větrný mlýn, muzeum a propadání, zámek Rájec, Křtiny a Sloup poutní místa, Býčí skála, údolí Bílé vody, Blansko, Senetářov muzeum perleti a moderní kostel. Rekreace u vody, filmy, odborné besedy. Info: Cena: 2700 Kč pro člena ČMOS PŠ 3000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, vstup do Punkevních jeskyní, jízdné na zájezdech Jedovnice Mgr. Pavla Ziková, U Cihelny 655, Jevíčko, tel , MALÁ HANÁ JEVÍČKO Dvou a třílůžkové pokoje v hotelu Morava a Alster v Jevíčku. V každém pokoji WC, sprcha. Za poznáním oblasti Malé Hané. Jevíčko věž, synagoga, Boskovice zámek, hrad, ghetto, Lysice zámek, zahrada, Kunštát hrob F. Halase, keramika, Rudka jeskyně Blanických rytířů, hrad Bouzov, Javoříčko jeskyně, Loštice muzeum sýrů, Úsobrno sklárna, exkurze, Jaroměřice poutní místo Kalvárie Santini. Koupání, rekreace, besedy s videofilmy. Cena: 3240 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné na zájezdech, část vstupů Jevíčko Mgr. Pavla Ziková, U Cihelny 655, Jevíčko, tel , PÁLAVA Dvou a třílůžkové pokoje v buňce se sociálním zařízením v DM při SPŠ dr. E. Beneše v Břeclavi, kuchyňka v patře. Turistické trasy přes Pálavu a Valticko-lednický areál UNESCO, historické památky Velké Moravy (Pohansko, Mikulčice, Velehrad), prohlídka Valtic, Mikulova, Lednice, Buchlovic. Výlet do Vídně a na Moravské pole. Návštěva vinných sklípků s ochutnávkou. Cena: 3900 Kč pro člena ČMOS PŠ 4400 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc, tel , mobil: , spseol.cz 30. HOSTÝNSKÉ VRCHY TESÁK Základna vhodná pro děti od 10 let i pro důchodce Čtyř až šestilůžkové pokoje chaty Slovan na Tesáku uprostřed lesů. Rodiny a partneři jsou ubytováni samostatně. Parkoviště aut u chaty, autobusová zastávka 7 minut chůze. 1. Pěší turistika, méně náročná, do 15 km, vhodná pro děti i důchodce: Hostýn (poutní místo), Hošťálková (sedlářství), Rusava (národopis), Chvalčov (vesnička SOS) a další; 2. Jeden autobusový zájezd: Valašské Meziříčí (muzeum, gobelínka), Teplice nad Bečvou (lázně, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast), Helfštýn (zřícenina hradu); 3. Vlakem do Kroměříže (zámek a zahrady UNESCO) a do Holešova (barokní Černá kaple, židovské památky). Cena: 3250 Kč pro člena ČMOS PŠ 3650 Kč pro ostatní 2950 Kč pro děti do 15 let Za ubytování s polopenzí, přepravu, vstupné Gymnázium L. Jaroše, Holešov Mgr. Karel Zahradník, Nádražní 520, Bystřice pod Hostýnem, tel nebo , BŘECLAVSKEM a DOLNÍM RAKOUSKEM Domov mládeže při SOŠP E. Beneše a SOU v Břeclavi (viz buňky se dvěma pokoji nebo lůžka, sociální zařízení v každé buňce; možnost přístupu do společenských místností s televizí, videem, DVD přehrávačem a HI-FI věží. Poznávání historických památek Břeclavska a Lednickovaltického areálu zapsaného v seznamu UNESCO: Pohansko, Lednice (zámek, zámecký skleník, minaret), Janův hrad, Valtice (zámek), Reistna, Mikulov (zámek, synagoga). Návštěva významných míst Dolního Rakouska Moravské pole, Vídeň. Program zabezpečen kvalitními průvodci s perfektní znalostí němčiny. Více informací na blog.cz. Cena: 3480 Kč pro člena ČMOS PŠ 3920 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdenky hromadné dopravy, 2x dopravu do Rakouska, 1x denně vstupné do navštívených objektů v České republice, průvodce a pojištění i do zahraničí (úrazové připojištění). Organizátor: ZO č. II ČMOS PŠ SOŠP E. Beneše a SOU Břeclav Božena Dujsíková, Domov mládeže, Bří Mrštíků 4, Břeclav, tel , fax: , BŘECLAVSKEM a DOLNÍM RAKOUSKEM na kolech Domov mládeže při SOŠP E. Beneše a SOU v Břeclavi (viz buňky se dvěma pokoji nebo lůžka, sociální zařízení v každé buňce, možnost přístupu do společenských místností s televizí, videem, DVD přehrávačem a HI-FI věží. Poznávání historických památek Lednicko-valtického areálu zapsaného v seznamu UNESCO Pohansko, Lednice (zámek, zámecký skleník, minaret), Janův hrad, Valtice (zámek), Reistna, Mikulov (zámek, synagoga). Návštěva významných míst Dolního Rakouska okruh na kolech; autobusový zájezd do Vídně (v případě velmi nízké účasti náhradní program). Naplánovány cyklistické okruhy s různou obtížností a délkou okresem Břeclav i Dolním Rakouskem. Vše zabezpečeno kvalitními průvodci a cyklistic-

8 8 kým doprovodem. Většina tras vede nenáročným rovinatým terénem se zpevněným povrchem. Jízdní kolo vlastní nebo zajistíme zapůjčení kola v půjčovně. Více informací na www. exodbreclav.blog.cz. Cena: 3430 Kč pro člena ČMOS PŠ (vlastní kolo) 4110 Kč pro člena ČMOS PŠ (kolo z půjčovny) 3850 Kč pro ostatní (vlastní kolo) 4550 Kč pro ostatní (kolo z půjčovny) Za ubytování, polopenzi, zapůjčení kol, dopravu na plánovaný výlet, 1x denně vstupné do navštívených objektů v České republice, průvodce a pojištění i do zahraničí (úrazové připojištění). Organizátor: ZO II. ČMOS PŠ SOŠP E. Beneše a SOU Břeclav Zdeněk Sladký, Domov mládeže, Bří Mrštíků 4, Břeclav, tel , fax: , seznam.cz 33. JESENÍKY CHATA BARBORKA pod Pradědem I Základna pro rodiče s dětmi a) b) Chata Barborka pod Pradědem (horský hotel 1325 metrů nad mořem) dvou až čtyřlůžkové pokoje s teplou a studenou vodou, sprchy a WC na podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic i rodin s dětmi. Horská turistika s cílem poznání části Hrubého Jeseníku (v širším okolí Pradědu). Na každý den jsou připraveny dvě varianty trasy delší a kratší (méně náročná), obě počítají s přítomností dětských účastníků. Pro děti je navíc připraven večerní program hry a soutěže. Cena: 2800 Kč pro člena ČMOS PŠ 3080 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, Brno, jaroska.cz 34. JESENÍKY CHATA BARBORKA pod Pradědem II Základna pro zdatné i méně zdatné turisty všech věkových kategorií a) b) Chata Barborka pod Pradědem (horský hotel 1325 metrů nad mořem), dvou až čtyřlůžkové pokoje s teplou a studenou vodou, sprchy a WC na podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic. Náročnější i méně náročná horská turistika s cílem důkladného turistického poznání části Hrubého Jeseníku od Klepáčovského sedla po Šerák. Na každý den je připravena náročná (dlouhá) turistická trasa s variantami umožňujícími její zkrácení podle podmínek, zdatnosti a zájmu účastníků. Cena: 2800 Kč pro člena ČMOS PŠ 3080 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, Brno, jaroska.cz 35. JESENÍK Dvou a třílůžkové pokoje domova mládeže v Jeseníku (dva pokoje tvoří buňku s vlastním WC a sprchou). Příroda a historické památky Jesenicka. Přírodní rezervace: Bílá Opava Praděd, Šerák Keprník, Rejvíz Mechové jezírko, Kralický Sněžník. Lázně: Jeseník Gräfenberg, Dolní Lipová, Karlova Studánka. Zámky: Velké Losiny (čarodějnické procesy), Javorník, vodní zámek Jeseník. Jeskyně Na Pomezí, klášter v Bílé Vodě (piaristické gymnázium). Exkurze ruční papírna ve Velkých Losinách (nejstarší ve střední Evropě), přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (největší v Evropě), exkurze Po stopách těžby zlata ve Zlatých Horách. Základna pro středně zdatné turisty, vhodná i pro děti od 10 let. Cena: 3200 Kč pro člena ČMOS PŠ 3550 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné autobusem podle programu v Jeseníku Petr Suchánek, Lipovská 1167, Jeseník, tel , mobil: , such. 36. VRBNO POD PRADĚDEM JESENÍKY Jedno až čtyřlůžkové pokoje penzionu Mnichov č. 20, Vrbno pod Pradědem Poznávání centrální části Hrubého Jeseníku, historie a současnost Bruntálska. Karlova Studánka, Praděd, vodopády Bílé Opavy, Velká kotlina, Karlov, bruntálské sopky. Vrbno, sklářská a keramická dílna, chov koní stáj Wrbna sv. Hora (vítěz Velké pardubické Registana), zámek Bruntál, muzeum Rýmařov, kaple V Lipkách, hrad Sovinec, Ruda, Rešovské vodopády. Exkurze Slezská Harta, břidlicový lom, syrečkárna Loštice, Moravskoslezské muzeum Opava, arboretum Nový Dvůr, hrad Úsov, muzeum A. Kašpara, Javoříčské jeskyně, Mechové jezírko, Rejvíz, Zlatý chlum, Lázně Jeseník, Biskupská kupa, kostel Zlaté Hory. Cena: 3200 Kč pro člena ČMOS PŠ 3550 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné dle programu SPŠ Kavalcova 1, Bruntál Ing. Jan Beran, Jesenická 226, Vrbno pod Pradědem, mobil: , KRNOV A OKOLÍ Domov mládeže SŠAMP v Krnově dvou a třílůžkové pokoje, k dispozici kuchyňka (lednice, varná konvice), klubovna s televizí, parkování ve dvoře domova mládeže. Krnov historický a současný, rozhledna Cvilín, Úvalno, zámek v Bruntále, Javorníku, Hradci nad Moravicí, přírodní rezervace Rejvíz, arboretum v Novém Dvoře, přehrada Slezská Harta, jeskyně Na Pomezí, Lázně Jeseník, Karlova Studánka, město Opava. Výjezd na Ovčárnu a individuální výstup na Praděd. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (evropská rarita), Velké Losiny. Výjezd do Polska Prudnik, Nysa, zámek Moszna. Program je doplněn o další místní akce i překvapení. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 4000 Kč pro ostatní Za ubytování s polopenzí, dopravu autobusem, organizační poplatky, parkovné Dvořákův okruh 2, Krnov Jarmila Němcová, Chářovská 117 D, Krnov, tel nebo mobil:

9 38. SÚCHOVSKÁ REPUBLIKA V LUHAČOVICÍCH A. Hotel U Havlíčka v centru Luhačovic, dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením. B. Vila Taťána, dvoulůžkové pokoje, společné sociální zařízení (odděleně muži a ženy), omezený počet. Odpočinkový, relaxační pobyt. Pravidelný pitný režim z minerálních pramenů, procházky po doporučených okruzích, možnost lázeňských procedur v rámci zdravotního pojištění, účast na kulturních a zábavných akcích. Během pobytu návštěva Zlína, Vizovic, Uherského Brodu. Cena: A Kč B Kč pro člena ČMOS PŠ 4170 Kč 3100 Kč pro ostatní Za 7 noclehů se snídaní a večeří, celopobytový lázeňský poplatek, výlet autobusem do Zlína a Vizovic Jedovnice Ivo Máčel, Hybešova 654, Jedovnice, mobil: , worldonline.cz ZAHRANIČÍ SLOVENSKO 39. VEĽKÝ MEDER a) b) Dvou a třílůžkové pokoje v hotelu Thermal ve Velkém Mederu se sociálním zařízením, televizí, telefonem a s balkonem. Veľký Meder (bývalé Čalovo) historie a současnost. Vlastivědný dům, Solná jeskyně a další. Poznání blízkého okolí plovoucí vodní mlýn v Kolárově, vodní dílo Gabčíkovo, výjezd do Maďarska Györ, Ostřihom v obou turnusech a další doplnění programu exkurze ve stáčírně medu apod. V obou turnusech možnost využití termálního koupaliště (voda s hodnotami Mrtvého moře). Cena: 1. turnus: 6100 Kč 2. turnus: 4400 Kč pro člena ČMOS PŠ 1. turnus: 6700 Kč 2. turnus: 4800 Kč pro ostatní Za hotelové ubytování s velmi dobrou polopenzí, výlety autobusem, městský poplatek a organizační výdaje. Za přípatek 200 Kč/osobu je možno využít společnou dopravu autobusem do místa základny na trase Krnov Bruntál Olomouc Brno Veľký Meder a zpět. Dvořákův okruh, Krnov Jarmila Němcová, Chářovská 117/D, Krnov, tel nebo mobil: P Ř IHLÁŠKA VYSOKÉ TATRY krásné jsou štíty tatranské V Tatranské Lomnici v areálu Školy v přírodě ve dvou, tří, čtyř a šestilůžkových pokojích, sociální zařízení na chodbě. Velmi vhodné pro rodiny, kolektivy, kterým nevadí společné ubytování. Areál je v pěkném prostředí, blízko je vodní svět s 25m bazénem. Formou celodenních výletů do základny od do jméno a příjmení, titul (hůlkovým písmem) rodné číslo zaměstnavatel tel trvalé bydliště psč adresa pro korespondenci ( ) tel číslo občanského průkazu číslo cestovního dokladu (jen u akcí s výjezdem do zahraničí) členem ČMOS PŠ ANO / NE Obraťte a vyplňte i druhou stranu přihlášky.

10 10 poznání atraktivit Vysokých Tater, od Štrbského plesa po Lysou Polanu. Trasy budou upřesněny podle aktuální situace v Tatrách. Trasy bude možné různě upravovat. Cena: 2750 Kč pro člena ČMOS PŠ 3050 Kč pro ostatní Za ubytování, celodenní stravování (balíčky) a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Oldřišov Mgr. Marie Věntusová, P. O. BOX 94, Opava, tel. domů se záznamníkem (po 19. hodině) 41. VYSOKÉ TATRY klasicky V penzionu Partizán Horný Smokovec v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích se základním vybavením a umyvadlem s teplou a studenou vodou, WC a sprchy jsou na patře. Smokovce jsou velmi dobré východisko na trasy. Součástí penzionu je restaurace, kavárnička, okolí slouží pro příjemné posezení. Formou klasických celodenních výletů poznání atraktivit Vysokých Tater od Štrbského plesa po Lysou Polanu. V programu chaty, doliny, přechody, plesa. Trasy budou upřesněny podle aktuální situace v Tatrách. Trasy bude možné různě upravovat. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4400 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi v restauraci penzionu a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Oldřišov Mgr. Marie Věntusová, P. O. BOX 94, Opava, tel. domů se záznamníkem (po 19. hodině) 42. NÍZKÉ TATRY klasicky, okénko do Vysokých Tater V útulné chatě Kožiar na polaně Repiská v Demänovské dolině, dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení na chodbě. Chata má nádhernou polohu. Formou celodenních výletů a klasickými trasami poznání toho nejlepšího, co oblast Demänovské doliny nabízí krásná příroda, romantická zákoutí, výhledové body, jeskyně, termály, Ďumbier, Krakova hola, Siná, okruh dolinou. Autokarový výlet do Vysokých Tater. Cena: 3800 Kč pro člena ČMOS PŠ 4100 Kč pro ostatní Za ubytování, celodenní stravování (kvalitní balíčky), 1x autokar do Vysokých Tater a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Oldřišov Mgr. Marie Věntusová, P. O. BOX 94, Opava, tel. domů se záznamníkem (po 19. hodině) 43. MALÁ FATRA chata na Grúni Horská dřevěná chata dvou, čtyř a šestilůžkové pokoje (palandy) s teplou vodou (umyvadlo), centrální sprchy a WC, restaurace. Kriváňská část Malé Fatry, Vrátna dolina, Terchová, Diery, Rozsutce, Kriváň, Zbojnický chodník. Trasy určeny pro středně zdatné turisty. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3500 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi Praha Mgr. Jana Urbancová, Kopanská 40/6, Praha 5, tel , urbancova. 44. TO NEJLEPŠÍ Z POLSKÝCH TATER A ORAVY V Tvrdošíně v domově mládeže lesnické školy, ve dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením (buňkový systém se sociálním zařízením). Tvrdošín je výborným východiskem pro výlety do Polska. Formou celodenních výletů poznání toho nejlepšího v oblasti Polských Tater a Oravy. Na trasách je k dispozici autokar. Dolina Chocholowska, Koscieliska, Giewont, Zakopane, Kasprowy vrch, Babí hora, Oravská přehrada, okruh Juráňova dolina, termál, okruh Roháčska plesa, skanzen. Cena: 3500 Kč pro člena ČMOS PŠ 3900 Kč pro ostatní Za ubytování, celodenní stra- Výbor ZOOS (případně OROS) potvrzuje, že žadatel je a) členem ČMOS pracovníků školství b) jeho rodinným příslušníkem* razítko odborové organizace ÚČASTNÍKOVI BUDE POSKYTNUT ZAMĚSTNAVATELEM PŘÍSPĚVEK Z FKSP ANO / NE Přesná adresa plátce faktury, IČ a bankovní spojení V dne podpis účastníka * Nehodící se škrtněte

11 11 vování (balíčky), každý den autokar na celý den a pojištění (léčebné výlohy a úraz). ZŠ Oldřišov Mgr. Marie Věntusová, P. O. BOX 94, Opava, tel. domů se záznamníkem (po 19. hodině) 45. TO NEJLEPŠÍ Z POLSKÝCH TATER Tatry bez hranic V Tvrdošíně v domově mládeže lesnické školy, ve dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením (buňkový systém se sociálním zařízením). Tvrdošín je výborným východiskem pro výlety do Polska. Formou celodenních výletů poznání atraktivit Polských Tater Dolina Chocholowska, Lúčna, sestup na slovenskou stranu. Dolina Koscieliska (Stoly, Wawoz Krakow), Zakopane, Giewont, Kasprowy vrch, chata Murowaniec, oblast Mořského oka (Rusinowa polana), Wielki Kopienec, Nosal. Na trasách je k dispozici autokar, trasy je možné různě upravovat. Cena: 3500 Kč pro člena ČMOS PŠ 3900 Kč pro ostatní Za ubytování, celodenní stravování (balíčky), každý den autokar na celý den a pojištění (léčebné výlohy a úraz). ZŠ Oldřišov Mgr. Marie Věntusová, P. O. BOX 94, Opava, tel. domů se záznamníkem (po 19. hodině) 46. VYSOKÉ TATRY TATRANSKÁ LESNÁ Základna pro zdatné i rekreační turisty V klidném prostředí penzionu ERIKA v Tatranské Lesné: a) dvou až čtyřlůžkové pokoje, sprchy a WC na patře, společenská místnost s televizí, biliár, stolní tenis; b) dvou a třílůžkové pokoje s příslušenstvím a televizí za příplatek 1400 Kč za osobu a pobyt. Do přihlášky uveďte svůj a zda chcete pokoj s příslušenstvím. Komplexní poznávání Vysokých Tater, 2x túra v Belanských Tatrách. 1. skupina: přechody sedel a vrcholů (řetězy) Bystré sedlo, Rysy, Priečné sedlo, Jahňací štít, Svišťovka; doliny Bystrá, Furkotská, Mengušovská, obě Studené doliny, Magistrála; 2. skupina: doliny Predné Meďodoly, Zadné Meďodoly, Monkova dolina, obě Studené doliny, Predné Solisko, chaty Plesnivec, Brnčálka, Téryho, Zbojnická, Solisko. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4400 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi (výběr ze tří jídel), 2 3 průvodci po trasách, organizační výdaje ZŠ Frymburk Marie Chmelařová, Frymburská 135, Větřní, mobil: , seznam.cz 47. VYSOKÉ TATRY, SLOVENSKÝ RÁJ, PIENINY Základna pro rodiny s dětmi od 8 let Kežmarok domov mládeže (dvou a třílůžkové pokoje). Turistika v pěti národních parcích Slovenska: cestou Malá Fatra (Jánošíkovy Diery, Štefanová), dále Velká Fatra (Malino, Vlkolinec památka UNESCO). Tatranský národní park (Štrbské a Popradské pleso, symbolický cintorín, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Hrebienok, Skalnaté pleso, lanovkou na Lomnické sedlo 2200 m n. m., Velké Bílé pleso, dolina Zeleného plesa. Belanské Tatry (Predné Meďodoly), Slovenský ráj (kaňony, Kláštorisko, Prielom Hornádu), Pieniny (Červený Kláštor, plavba na pltích po Dunajci). Městské památkové rezervace Kežmarok a Levoča, Spišský hrad (památka UNESCO). Koupání v termálních bazénech ve Vrbově. Cena: 3500 Kč pro člena ČMOS PŠ a děti 3900 Kč pro ostatní Za ubytování s polopenzí, veškerou dopravu autobusem (možnost nástupu v Olomouci, denně autobus na celodenní výlety), průvodce, organizační výdaje v Jeseníku Petr Suchánek, Lipovská 1167, Jeseník, tel nebo mobil: , VYSOKÉ TATRY A SPIŠ Ve Ždiaru v soukromí ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, WC a sprchy k dispozici, teplá voda, možnost vaření snídaní. Komplexní poznávání Vysokých Tater po značených turistických cestách dolinami, přechody přes sedla (Polský hřeben, Sedielko, Prielom, Široké sedlo). Dva jednodenní zájezdy: městská rezervace Spiše a Pieniny s túrou do Polska, Slovenský ráj a termální koupaliště ve Vrbově. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 3960 Kč pro ostatní Za ubytování, teplé večeře s polévkou, 5x autokar při celodenních výletech Za příplatek ve výši 600 Kč/osobu je možno využít dopravu autobusem do místa základny a zpět. v Přerově Alena Berglová, J. Peštuky 1324, Kojetín, tel mobil: ,

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Interaktivní tabule Elektronická ká média a výpočetní č technika vstupují do našeho ži- vota závratnou rychlostí. Jejich každodenní vývoj není běžný uživatel již schopen vnímat. Většinou se seznamuje jen s konečnými výsledky tohoto vývoje. Jedním z příkladů je zavádění interaktivní výuky ve školách. Ve školách je zavádění novinek podmíněno několika faktory. Jedním z nich je faktor nedostatku financí. S tím bojuje většina oborů. Dalším důležitým faktorem jsou znalosti a zkušenosti s problematikou vybavení učeben novými technologiemi. Snahou je zapojit co nejvíce žáků do výuky. Schovat žáka za obrazovku počítače a pevně jej připoutat k židli je asi noční můrou všech zastánců tvořivé a aktivní výuky. Díky interaktivní tabuli je konečně možné všechny žáky aktivně zapojit nejen do výuky, ale i do prezentace jejich znalostí. Na trhu je v současné době možné vybrat si z mnoha druhů interaktivních tabulí. Další typy interaktivních tabulí přibývají, není jednoduché se zorientovat. Pokud se tedy škola rozhodne pro interaktivní výuku, měla by mít při výběru na zřeteli minimálně následující otázky: 1. Kam umístit interaktivní tabuli? 2. Bude interaktivní tabule využívána jen jako doplněk výuky, nebo bude současně plnit i funkci klasické popisovatelné tabule? 3. Jak zajistit, aby tabuli mohli používat žáci různého vzrůstu, a přitom bylo z lavic na tabuli pohodlně vidět? 4. Nakoupit jednotlivé komponenty interaktivní učebny samostatně, nebo žádat vybudování kompletní učebny jedním dodavatelem? Některé z výše uvedených otázek řeší stručně Ing. Petr Šebek, jednatel společnosti VMS VISION, s. r. o., výrobce interaktivních i klasických tabulí: Ideální pro umístění interaktivní tabule je střed čelní stěny. Tam je však většinou třídílná tabule na zvedacím stojanu. Vedle ní se zpravi- dla interaktivní ivní tabule nevejde, a vejde-li se, je to na úkor pozorovacích úhlů krajních žáků. Řešením je nahradit původní tabuli takovou tabulí, která umožňuje jak interaktivní výuku, tak i popisování povrchu tabule barevnými fixy. Pokud tato IA tabule má být jedinou tabulí ve třídě, musí mít větší plochu než běžná interaktivní tabule s plochou přibližně 2 m 2. Osvědčilo se řešení s interaktivní tabulí velikosti 300 x 120 cm. Chceme-li zajistit, aby každý žák dosáhl na libovolné místo na tabuli a zároveň aby na celou tabuli viděli všichni žáci, je nutné umístit interaktivní tabuli na zvedací systém. V současné době je vhodným řešením interaktivní tabule 300 x 120 cm na zvedacím systému PY- LON a projektor s krátkou projekční vzdáleností. Mimořádný zájem škol o toto řešení nám to potvrzuje. Na takto umístěnou tabuli dosáhnou všichni žáci, dokonce i v mateřské škole. Při budování interaktivní učebny je třeba vždy integrovat několik technologií. Zkušenosti ukazují, že je vhodné vybrat jednoho partnera, který je schopen dodat kompletní celek. Škola tak má garantovánu funkčnost, záruku a servis na jedné adrese. V neposlední řadě doporučuji nenechat se zlákat jen perfektně předvedenou prezentací připomínající televizní show. Vím, že vás neustále tlačí nedostatek času, ale jedná se o investici na dlouhou dobu. Moderní vyučovací technika by se neměla stát pro vyučující noční můrou, ale skutečným pomocníkem. Měla by plnit jednu ze zásadních myšlenek Jana Ámose Komenského: Naší didaktiky začátkem i koncem budiž hledati a nalézti způsob, podle něhož by rodiče a učitelé učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více. Školy nechť mají méně shonu, nechuti a marné práce, avšak více klidu, potěšení a trvalého výsledku. VMS VISION, s. r. o., Chrudichromská 13, Boskovice; tel ; Dodáváme vodu již do stovky škol. Zajistěte si i Vy pitný režim pro své žáky a učitele! Nabízíme Vám: širokou paletu aquabarů různých velikostí kvalitní pramenitou vodu ze 70 metrů hlubokého vrtu z CHKO Kokořínsko rozvoz vody zdarma až k Vám vratné barely, které šetří přírodu flexibilitu při způsobu placení VOLEJTE MODROU LINKU Volejte za cenu místního hovoru! Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. rosana_inz_skolstvi_90x125_2.ind1 1 Celoroční předplatné 980 Kč. Vyrábí SOFIPRIN 14:30:39 Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E TÝDENÍK Číslo 5 4. února 2009

POZ O R! Ministerstvo školství letos oslaví 160 let od svého vzniku

POZ O R! Ministerstvo školství letos oslaví 160 let od svého vzniku TÝDENÍK uplyne již dlouhých 160 let. První osobností, které bylo ministerské křeslo v nově vznikajícím úřadu nabídnuto, byl František Palacký. Svými slovy Nebažím po jiné cti, leč po té, abych byl a slul

Více

EXOD 2014 61. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2014 61. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2014 61. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

Nabídka výletů na rok 2012

Nabídka výletů na rok 2012 Nabídka výletů na rok 2012 SEKO BUS Plzeň s. r. o. dopravní kancelář a cestovní agentura Mikulášská 12 326 00 Plzeň tel.: 377 240 995 602 462 700 e-mail: sekobus@volny.cz www.sekobus.cz 1. Pičín (Pohádková

Více

Státní maturita předvolební hit našich politiků?

Státní maturita předvolební hit našich politiků? TÝDENÍK 5 3. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2010 Po padesáté sedmé nabízí zaměstnancům školství a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací

Více

EXOD 2016 63. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2016 63. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2016 63. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

Přehled základen EXOD 2006

Přehled základen EXOD 2006 Přehled základen EXOD 2006 Na první únorové číslo Týdeníku ŠKOLSTVÍ se už mnozí naši stálí i příležitostní čtenáři těší. Vědí, že vyjde přehled celostátních základen Exod, které mají již více než půlstoletou

Více

5 7. ÚNORA 2007 XV. ROČNÍK

5 7. ÚNORA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Školství již pro vládu není prioritou, o zvyšování platů se nemluví vůbec Máme novou vládu. Po únavných sedmi měsících naplněných politickým vyjednáváním, slaďováním programů, a zejména vyměňováním

Více

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) V ČECHÁCH Organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) V ČECHÁCH Organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) V ČECHÁCH Organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva Aj v tomto roku platia pre našich členov OZ PŠaV a ich nezaopatrené

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku. r. 2016. organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku. r. 2016. organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku r. 2016 organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva Pre členov OZ PŠaV na Slovensku a ich nezaopatrené deti platia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Podle nového školského zákona by měly mít všechny školy do dvou let zpracován svůj školní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Podle nového školského zákona by měly mít všechny školy do dvou let zpracován svůj školní přehled základen EXOD 2005 První únorové číslo Týdeníku ŠKOLSTVÍ již tradičně předznamenává letní prázdniny. Celostátních základen Exod se v jejich více než padesátileté tradici zúčastnily tisíce pracovníků

Více

Z prvního regionálního kola ankety Zlatý Ámos do semifinále postoupily Hana Fišerová, Jana Styblíková a Dagmar Marvanová.

Z prvního regionálního kola ankety Zlatý Ámos do semifinále postoupily Hana Fišerová, Jana Styblíková a Dagmar Marvanová. TÝDENÍK 5 2. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2011 Již po padesáté osmé nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací a exkurzní

Více

Tradičně první únorové. Startuje již 59. ročník celostátních základen EXOD 2012

Tradičně první únorové. Startuje již 59. ročník celostátních základen EXOD 2012 TÝDENÍK 5 1. ÚNORA 2012 XX. ROČNÍK Nepřehlédněte! Českomoravský odborový svaz pracovníků školství se důrazně distancuje od veškerých aktivit občanského sdružení Exkurzní a turistický oddíl Varnsdorf. Zájezdy

Více

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: Doprava: 4 noci s polopenzí v hotelu Magura

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol

Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol TÝDENÍK 5 5. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2014 Již po šedesáté prvé nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací a

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DUBEN 11. dubna 2015 Zahájení letní sezony pěší procházkou Akci zajišťují Mirka a Oldřich Novotní Jedná se o jednodenní pěší procházku, která začíná a končí u Oldy a Mirky Novotných. Sraz v 10:00 hod u

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Pokračování se nyní odehrává

Pokračování se nyní odehrává TÝDENÍK 5 6. ÚNORA 2013 XXI. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2013 Již po šedesáté nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací a exkurzní

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

DOVOLENÁ V REKREAČNÍCH A ŠKOLICÍCH-REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH. ČESKÉ POSTY s.p.

DOVOLENÁ V REKREAČNÍCH A ŠKOLICÍCH-REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH. ČESKÉ POSTY s.p. DOVOLENÁ V REKREAČNÍCH A ŠKOLICÍCH-REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH ČESKÉ POSTY s.p. Zpracoval Útvar Datum vytvoření 01. 04. 2011 Datum aktualizace 00. 00. 0000 Počet stran 14 Počet příloh 3 Ing. Helena Kadlecová

Více

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 1. Nejrozsáhlejší česká nížina se jmenuje Hornomoravský úval. (Ne. Polabí) 2. Na horu Javořice se můžeme vydat na Českomoravské vrchovině. (Ano.) 3. Řeka Labe protéká na dolním toku Českým středohořím.

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Slovenská republika. Slovenská republika. Obsah. Z naší nabídky

Slovenská republika. Slovenská republika. Obsah. Z naší nabídky BRATISLAVA Žilina 066 063 067 064 Banská Bystrica Vážení přátelé, milí klienti, pro rok 2010 jsme pro vás připravili řadu zajímavých ubytovacích kapacit i ve Slovenské republice. Slovenskou republiku,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( silnice, trek, MTB ) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Krátce... 2. února TÝDENÍK 5 4. ÚNORA 2015 XXIII. ROČNÍK. 4. února

Krátce... 2. února TÝDENÍK 5 4. ÚNORA 2015 XXIII. ROČNÍK. 4. února TÝDENÍK 5 4. ÚNORA 2015 XXIII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2015 Již po šedesáté druhé nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznání nejkrásnějších

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Polopenze 6. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4

Polopenze 6. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4 CHORVATSKO Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 14. 07. - 21. 07. ZDARMA doprava pro dítě do 14 let/3. os./htl.sirena! Ubytování Stravování 1/2 3-12let/*14 let

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Pracovní doba: 05. 07.- 07. 07.: 08,00 12, 00 nebo telefon: 602 876 877

Pracovní doba: 05. 07.- 07. 07.: 08,00 12, 00 nebo telefon: 602 876 877 Pracovní doba: 05. 07.- 07. 07.: 08,00 12, 00 nebo telefon: 602 876 877 LAST MINUTE!!! Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 07. 07. - 14. 07. ZDARMA doprava pro

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,, Drahanská vrchovina a moravský kras VE DNE CH 31.5. 3.6.2012

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,, Drahanská vrchovina a moravský kras VE DNE CH 31.5. 3.6.2012 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,, Drahanská vrchovina a moravský kras VE DNE CH 31.5. 3.6.2012 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v RZ Protivanov (3-5

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 POZNÁMKA: Pro uplatnění příslušné slevy předloží zaměstnanec DPP služební průkaz a Průkaz člena dané odborové organizace

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 CK TURISTA Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 4 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky uvádíme, že golf již zdaleka nemusí být drahým sportem (i když tomu

Více

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM MAĎARSKO Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů & - AUTOBUSEM 2015 Vánoce a Silvestr autobusem hotel Répce Gold**** - polopenze řádné l. ve 2 lůžk. pokoji 6 790, 8 290, 1 lůžkový pokoj 8 290,

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Vzhledem ke kladným ohlasům členů ČMOSA na rehabilitační pobyty v letošním roce jsou zabezpečeny tyto pobyty i na rok 2010. Týdenní

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Severní Morava a Slezsko

Severní Morava a Slezsko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_40 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Zajímavosti v našem okolí

Zajímavosti v našem okolí Zajímavosti v našem okolí Přepadávací vodní nádrž Dlouhé stráně - exkurzi nutno dopředu objednat na těchto tel. číslech: 602 322 244, 585 283 282 - exkurze probíhají denně od 8-15 hodin (včetně víkendů

Více

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů buď převodním příkazem nebo složenkou na účet u České spořitelny a.s. Praha 3, č.ú. 2000260389/0800, konst.symbol

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Příloha č. 1 Podrobná specifikace nabízeného plnění

Příloha č. 1 Podrobná specifikace nabízeného plnění Příloha č. 1 Podrobná specifikace nabízeného plnění Pro vyloučení veškerých pochybností prohlašujeme, že naše nabídka je koncipována tak, že respektujeme veškeré zadávací podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov Ceník platný: 01.01.2012-31.12.2012 Státní hrad a zámek Český Krumlov I. prohlídková trasa zámku Český Krumlov Mj Cena/mj Prohlídka s příplatkem za tlumočení os. 200 Kč Prohlídka s příplatkem za tlumočení

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

NABÍDKA REKREACÍ V R. 2010 (aktualizované 20. 3. 2010)

NABÍDKA REKREACÍ V R. 2010 (aktualizované 20. 3. 2010) SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s., nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 NABÍDKA REKREACÍ V R. 2010 (aktualizované 20. 3. 2010) Váţení přátelé, členové SDČR! Předkládáme Vám nabídku rekreací pro r. 2010,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013 ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 7.-9. června 2013 Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka 1 JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 1.den, pátek 7.6.2013 124 km PRADĚD Hotel Neptun, start, cíl Malá Morávka

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více