POZ O R! Platy učitelů nedosáhly na průměr v zemi. Přehled základen EXOD OPĚT PRÁZDNINOVÁ REKREACE SLŠ a SOŠs ŠLUKNOV TÝDENÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZ O R! Platy učitelů nedosáhly na průměr v zemi. Přehled základen EXOD 2009. OPĚT PRÁZDNINOVÁ REKREACE SLŠ a SOŠs ŠLUKNOV TÝDENÍK"

Transkript

1 TÝDENÍK 5 4. ÚNORA 2009 XVII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2009 Již po padesáté šesté nabízí všem zaměstnancům školství a jejich rodinným příslušníkům poznávací a exkurzní základny EXOD odborového svazu pracovníků školství. Nabídka je určitě pestrá, zajímavá, lákavá a cenově dostupná. Vybrat si může opravdu každý, neboť EXOD nezapomíná ani na rodiny s dětmi, ani na seniory. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Platy učitelů nedosáhly na průměr v zemi I když plyne už druhý měsíc nového roku, aktuální statistické údaje o platech se vztahují k prvním třem čtvrtletím roku Hned na úvod musím zdůraznit, že se budeme pohybovat v oblasti průměrných platů, které na své výplatní pásce samozřejmě nikdo nenajde. Jsou však důležité pro porovnávání platů zaměstnanců různých oborů a pro sledování možného vývoje. Průměrná měsíční mzda v České republice dosáhla od ledna do září loňského roku Kč. Celkový průměrný plat zaměstnanců regionálního školství představoval Kč. To je pouze 83 procent k průměrné mzdě za celou republiku. Představitelé ministerstva školství rádi operují s průměrným platem pedagogických pracovníků, neboť zde bývají čísla přece jen příznivější. V loňském roce však ani plat pedagogů nedosáhl na průměr v zemi korun totiž představuje přibližně 97 procent průměrné mzdy v České republice, kde zcela jistě není většina lidí vysokoškolsky vzdělána. Oproti prvním devíti měsícům roku 2007, kdy průměrný plat pedagoga představoval 103,4 procenta, tak došlo v roce 2008 k výraznému zhoršení. Ministerstvo školství muselo konstatovat, že v tomto období došlo k výrazně pomalejší dynamice růstu platu pedagogů, než jaká byla zaznamenána u průměrné mzdy v České republice. Meziroční nárůst měsíčního platu pedagogů představuje pouze 1,8 procenta. Je hluboko jak pod stávajícím vývojem inflace, tak pod její celoroční prognózovanou hodnotou a má za následek pokles reálných mezd zaměstnanců regionálního školství. Připomeňme, že růst mzdy v celé republice byl nad očekávání vysoký, dosáhl meziročního nárůstu 8,7 procenta. Průměrné mzdy považuje spousta lidí za virtuální, neskutečné, neexistující veličiny. Faktem ale je, že průměrný plat pedagogických pracovníků byl v prvních třech čtvrtletích loňského roku Kč. Bez ředitelů a ostatních vedoucích pracovníků škol však dosáhl jen Kč. Karla TONDLOVÁ POZ O R! OPĚT PRÁZDNINOVÁ REKREACE SLŠ a SOŠs ŠLUKNOV SLŠ a SOŠs Šluknov opět organizuje rodinnou rekreaci zaměřenou na turistiku a poznávání krás Šluknovského výběžku včetně Lužických hor a Národního parku České Švýcarsko (k dispozici také bohatá síť cyklostezek, možnost rybaření). Termín: Cena: 2800 Kč za ubytování, plnou penzi, dva celodenní autokarové zájezdy (NP České Švýcarsko Hřensko a okolí, SRN Oybin a Zittau). Sleva 800 korun pro děti do 15 let. Informace a závazné přihlášky zašle: Ing. Robert Petroušek, SLŠ a SOŠs, T. G. Masaryka 580, Šluknov, telefon: , , popřípadě večer Jiří Petroušek, telefon: (po čt). Přiložte ofrankovanou obálku. Nemám rád lidi, kteří se ničemu neobdivují, neboť sám jsem strávil celý život tím, že jsem se obdivoval všemu. Goethe

2 2 56. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ AKCE EXOD Organizují organizační jednotky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, akce vedou členové ČMOS pracovníků školství. Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich rodinným příslušníkům. Na doplnění kapacity akce lze přijmout přihlášku i od dalších zájemců z řad nečlenů ČMOS pracovníků školství, přednostně od pedagogických pracovníků a pracovníků školství. P Ř E Č T Ě TE POZORNĚ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI 1. Použijte pro každou přihlašovanou osobu (i dítě) samostatný formulář přihlášky z tohoto čísla. 2. Vyplněnou přihlášku předložte výboru vlastní organizace ČMOS pracovníků školství (případně OROS), který razítkem a podpisem stvrdí, že jste členem ČMOS pracovníků školství (jeho rodinným příslušníkem). 3. Neopomeňte na přihlášce uvést údaj o případném poskytnutí příspěvku z FKSP a adresu plátce faktury. 4. Potvrzenou přihlášku zašlete na adresu, která je uvedena u každé základny. Nezapomeňte přiložit 2 ofrankované obálky se svou adresou. 5. Dodržte termín pro zaslání potvrzenky nebo prohlášení o zaplacení účastnického poplatku. Jestliže se tak nestane, má organizátor právo bez urgence obsadit Vaše místo náhradníkem. CENA POUKAZU Účastníkům, kteří jsou členy ČMOS PŠ, organizátor poskytuje slevu ve výši procent. STORNO PODMÍNKY Při odhlášení nebo neúčasti je zájemce povinen uhradit organizátorovi veškeré prokazatelně vzniklé náklady. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK Výbory ZOOS mohou poskytovat příspěvek až do plné výše účastnického poplatku z prostředků ZOOS. O poskytnutí příspěvku z FKSP rozhoduje zaměstnavatel v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. Souběh příspěvků ze ZOOS a FKSP je možný. ZÁJEMCŮM A ÚČASTNÍKŮM Dodržujte ve vlastním zájmu pokyny, které Vám sdělí organizátor po přijetí přihlášky. V nejkratším možném termínu oznamte vedoucímu své rozhodnutí, že dále nemáte o základnu zájem. Pečlivě prostudujte, jaké služby jsou zahrnuty v ceně základny a jaké jsou stornovací podmínky. U základen pro rodiče s dětmi je pro děti zajištěn vhodný program. Před ukončením základny při jejím hodnocení máte právo na informaci o předběžném vyúčtování akce. VEDOUCÍM A ORGANIZÁTORŮM 1. Prvních 14 dní po zveřejnění seznamu základen zařazujte do základny pouze členy ČMOS PŠ a jejich rodinné příslušníky. Ostatní zájemce zařaďte po uplynutí této doby. 2. Do 20. března 2009 oznamte na ČMOS PŠ (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, PSČ , tel.: Mgr. E. Šašková nebo fax , základny, které nejsou dosud plně obsazeny a o jejichž nové zveřejnění žádáte. Zároveň sdělte počet dosud přihlášených a z toho počet členů ČMOS PŠ. 3. Neprodleně sdělte i rozhodnutí základnu stornovat. 4. Nabídka LAST MINUTE bude zveřejněna pouze na webových stránkách svazu v červnu Komise EXOD ČMOS PŠ přeje účastníkům příjemný pobyt ve vybraných základnách a nezapomenutelné zážitky. SEZNAM ZÁKLADEN 1. PRAHA KULTURNÍ I TURISTICKÁ Ve třílůžkových pokojích internátu Speciální základní školy pro sluchově postiženou mládež v Praze 5, v blízkosti stanice metra Radlická (manželské páry lze ubytovat i samostatně do vyčerpání kapacity). Tradiční základna Exod s novou koncepcí, kde s námi navštívíte kulturní a historické památky Prahy. Nenáročnými procházkami každý den v jiném století až do současnosti. Po stopách českých králů, petřínská lanovka, Staré a Nové Město, Židovské město, jízda historickou tramvají, technické památky Prahy a pražské usedlosti (Bertramka muzeum W. A. Mozarta) i méně známé kouty Prahy, nejbližší okolí Prahy. Projížďka lodí (Pražské Benátky). Návštěva muzeí, aktuálních výstav a celodenní autobusový výlet. Plánujeme i jedno divadelní představení v tzv. kamenném divadle (dle prázdninových podmínek). Cena: 4275 Kč pro člena ČMOS PŠ 4700 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře, jeden slavnostní oběd, autobusový zájezd s jedním vstupem, jízdné historickou tramvají, další jeden placený vstup (projížďka lodí, ostatní vstupy nejsou zahrnuty v ceně) V ceně je zahrnuta záloha na vstupné na divadelní představení ve výši 350 Kč. Organizátor: KR ČMOS PŠ Praha se sídlem v Praze 3 Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5 Košíře Pro doporučenou poštu pou-

3 3 žijte pouze tuto korespondenční adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5 Košíře Další informace a dotazy na seznam.cz 2. VELIKONOCE, DIVADLA A PRAHA Ve dvoulůžkových pokojích (2 + 2 tvoří buňku se sociálním zázemím, lednicí) internátu Gy, OA, OŠ pro zrakově postiženou mládež v Praze 5 Jinonicích, v blízkosti stanice metra Nové Butovice. Nová koncepce této základny je kromě klasického zaměření na velikonoční tradice nově orientována na divadelní dění, sice téměř na konci divadelní sezóny, ale tím vlastně budeme moci účastníkům nabídnout to nejlepší z divadelního dění v Praze. Předpokládáme návštěvu na scéně Národního či Stavovského divadla a další až tři divadelní představení. Vycházky velikonoční Prahou a pobyt tematicky zaměřený na velikonoční tradice. Návštěvy velikonočních výstav, muzeí i velikonočního koncertu v kostele (individuálně). Cena: 3200 Kč pro člena ČMOS PŠ 3500 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře, jeden slavnostní oběd, jízdu historickou tramvají, jeden placený vstup do muzea V ceně je započítána záloha ve výši 1000 Kč na vstupenky do divadel, která bude zúčtována během pobytu. Organizátor: KR ČMOS PŠ Praha se sídlem v Praze 3 Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5 Košíře. Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto korespondenční adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5 Košíře. Další informace a dotazy na seznam.cz 3. KULTURA V PODZIMNÍ PRAZE Ve dvoulůžkových pokojích (2 + 2 tvoří buňku se sociálním zázemím, lednicí) internátu Gy, OA, OŠ pro zrakově postiženou mládež v Praze 5-Jinonicích, v blízkosti stanice metra Nové Butovice. Pět podzimních dnů divadelní základny, kde součástí pobytu jsou i vycházky podzimní Prahou spojené s návštěvou až pěti divadelních představení (jedno na scéně historické budovy ND, jedno muzikálového typu, jedna klasická inscenace a jedno komediálního zaměření), návštěvou galerií a muzeí. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4300 Kč pro ostatní Za ubytování, snídaně, večeře, jeden slavnostní oběd, jízdu historickou tramvají, jeden placený vstup do muzea V ceně je započítána záloha ve výši 1500 Kč na vstupenky do divadel, která bude zúčtována během pobytu. Organizátor: KR ČMOS PŠ Praha se sídlem v Praze 3 Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, Praha 5 Košíře Pro doporučenou poštu použijte pouze tuto kontaktní adresu: Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, Praha 5 Košíře Další informace a dotazy na seznam.cz 4. PRAHA PAMÁTKY KULTURNÍ A CÍRKEVNÍ Jedno až třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením ve Vzdělávacím institutu Charity ČR v Praze 2. Návštěva historických památek, kláštery Břevnov a Strahov, prohlídka památek Židovského města, Loreta, ZOO botanický pavilon, vyhlídková jízda lodí. Cena: 3780 Kč pro člena ČMOS PŠ 4200 Kč pro ostatní Za ubytování, 6x oběd a 3x večeře, průvodce, částečně vstupy Organizátor: KR ČMOS PŠ Praha se sídlem v Praze 3 Dagmar Zderadičková, Počernická 86, Praha 10, mobil: (Vzhledem k omezené kapacitě ubytování přihlášky do 20. března 2009.) 5. PODBLANICKO A POSÁZAVÍ Internát VOŠ a SZeŠ v Benešově dvou a vícelůžkové pokoje dle potřeb rodin, sprchy a teplá voda k dispozici na patře. Blaník, Vlašim, Benešov, Konopiště, Český Šternberk, Poříčí nad Sázavou, hvězdárna Ondřejov, Ladovy Hrusice, Vrchotovy Janovice (Sidonie Nádherná), Vojenské historické muzeum Lešany, Týnec nad Sázavou (rotunda), týnecká kamenina. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4350 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, některé vstupy, dopravu autobusem během základny v Benešově OROS PŠ, Nová pražská 2143, Benešov, tel ZÁMKY A HRADY V OKOLÍ HOŘOVIC Hotel Zelený strom v Hořovicích, dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, stravování zajištěno v hotelu. Podbrdská základna s novým programem a komfortním ubytováním. Autobusové zájezdy po historických objektech. Několik kratších vycházek. Prohlídka zámku a parku v Hořovicích. Hrady Žebrák a Točník, zájezd na zámky v Hluboši a v Dobříši. Město Zbiroh se zámkem a nově přístupný zámek v Mirošově. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko s hrady Křivoklát a Týřov. Hrad Valdek ve vojenském újezdu Brdy. Koupání v Zaskalské přehradě. Městys Komárov s muzeem umělecké litiny. Další zajímavosti regio nu. Možnost individuálních sportovních aktivit tenis, golf, volejbal. Cena: 4500 Kč pro člena ČMOS PŠ 4990 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi (snídaně formou švédského stolu a večeře), jízdné na zájezdech, organizační výdaje Jedovnice František Štych, Chaloupky 113, Komárov u Hořovic, tel RAKOVNÍK Základna pro rodiče s dětmi Ve dvou a čtyřlůžkových pokojích Domova mládeže při SzeŠ v Rakovníku. Dva pokoje tvoří buňku s WC a umyvadlem. Rakovník památky města, arboretum SzeŠ. Skryje muzeum J. Barranda, naleziště trilobitů. Kraj Oty Pavla muzeum, přívoz v Branově, restaurace U Rozvědčíka. Hrad Křivoklát, Lány hrob T. G. M., letní sídlo prezidenta. Lužná muzeum železnice. Hrad Krakovec. Pro děti sportovní aktivity, pro dospělé odborné přednášky. Krytý bazén 100 m od domova mládeže. Cena: 3200 Kč pro člena ČMOS PŠ 3550 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi,

4 4 dopravu, vstupné na hrad Křivoklát a Krakovec Jevíčko Mgr. Pavla Ziková, U Cihelny 655, Jevíčko, tel , seznam.cz 8. TÁBOR Domov mládeže při VOŠ a SzeŠ v Táboře, dvou a třílůžkové pokoje, sprchy na patře, kuchyňky. Společenská místnost s televizí k dispozici, možnost koupání Jordán, sportovní aktivity tělocvična DM. Husitství na Táborsku. Kulturní památky a příroda kraje a okolí: Tábor, Sezimovo Ústí, Třeboň, Český Krumlov a další. Hrady: Kozí Hrádek, Choustník, Borotín. Zámky: Červená Lhota, Třeboň, Hluboká nad Vltavou, Bechyně, Český Krumlov (divadlo). Kláštery: Klokoty, Bechyně, Třeboň. Turistika: Česká Sibiř Javorová skála, Borkovická blata. Exkurze: Botanická zahrada, divadlo Tábor. Cena: 4100 Kč pro člena ČMOS PŠ 4600 Kč pro ostatní Za ubytování, stravné (4x polopenze, 4x plná penze), doprava (5x celodenní zájezd busem), vstupné (divadlo Český Krumlov otáčivé hlediště, zámek Červená Lhota) v Táboře Jana Vitoňová, Helsinská 2738, Tábor, tel a mobil: (web formulář: 9. K BUDĚJICŮM CESTA České Budějovice a okolí Základna pro rodiče s dětmi od 6 let Dvou a třílůžkové pokoje v Domově mládeže U Hvízdala v Českých Budějovicích, WC a sprcha společná pro buňku, tvořenou dvěma pokoji. Budějovice a okolí, zámek a ZOO Hluboká nad Vltavou, Třeboň zámek a pivovar, Český Krumlov zámecká zahrada, zámek, Holašovice, Netolice, zámek Kratochvíle, méně náročný výstup na Kleť hvězdárna a další. Cena: 3200 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné podle programu, některé vstupy Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice Mgr. Romana Klímová, Fr. Ondříčka 16, České Budějovice, volny.cz 10. ČESKÉ BUDĚJOVICE JIŽNÍ ČECHY Dvou a třílůžkové pokoje hotelového typu (sprcha, WC, balkon) v DM, U Hvízdala 4, České Budějovice Poznávání přírody Budějovicka, Českokrumlovska, Doudlebska a Novohradska. Historie a současnost jižních Čech. Výjezdy do Rakouska (Gmunden, Hallstadt, Gosau) a do Německa (Passau). České Budějovice pamětihodnosti a exkurze (Budvar), JETE Temelín, Český Krumlov (exkurze LIRA, zámek, město, otáčivé hlediště: představení Tři mušketýři), zámek nebo galerie Hluboká nad Vltavou, Trocnov, Buškův hamr, pevnost Žumberk, zámek Rožmberk, klášter a poštovní muzeum Vyšší Brod, Čertova stěna, Lipno, hvězdárna Kleť, Terčino údolí, selské baroko Holašovice, Vrbenské rybníky. Cena: 4850 Kč pro člena ČMOS PŠ a děti 5250 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné autobusem podle programu, vstupenky do divadla, vstupné dle programu, suvenýr (jihočeská keramika) SPŠ Kavalcova 1, Bruntál Mgr. Josef Dolek, Mikulášská 30, Krnov, tel , centrum.cz 11. PÍSEK I Dvou a třílůžkové pokoje DM v Písku (dva pokoje tvoří buňku s vlastním WC a sprchou). K dispozici kuchyňka, klubovna, televize. Písek město a okolí, Zvíkov, Orlík, Vodňany, Lomec, Bavorov, Husinec, Prachatice, Kratochvíle, Příbram Svatá Hora, Sušice, Rábí, Šumava Povydří, Kašperské Hory, Churáňov atd. Zájezdy autobusem s možností kratších vycházek nenáročným terénem v některých dnech. Kdo nejde pěšky, dojede vše autobusem. Cena: 3800 Kč pro člena ČMOS PŠ 4200 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a 2 obědy, jízdné (5 celodenních autobusových zájezdů) SPŠ a VOŠ K. Čapka 402, Písek Mgr. Marie Sychrovská, 17. listopadu 2595, Písek, tel , mobil: (případně využijte zprávy SMS) 12. PÍSECKO Základna pro pěší turisty Dvou a třílůžkové pokoje DM v Písku, dva pokoje tvoří buňku s vlastním WC a sprchou. K dispozici kuchyňka, klubovna, televize. Poznávání přírodních a historických krás a zajímavostí Písecka formou pěších výletů v mírně zvlněné krajině. Trasy kolem 10 km denně, delší či kratší varianty po dohodě s účastníky. Cena: 2800 Kč pro člena ČMOS PŠ 3100 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi SPŠ a VOŠ Čapkova 402, Písek Mgr. Marie Sychrovská, 17. listopadu 2595, Písek, tel , mobil: (případně využijte zprávy SMS) 13. ŠUMAVA BAVORSKÝ LES Základna pro turisty Domov mládeže VOŠS a SPgŠ Prachatice, v buňkách tvořených dvěma pokoji (2 a 3 lůžka) se sociálním zařízením. K dispozici kuchyňka, klubovny, televize, video, hřiště a možnost zapůjčení sportovního náčiní. Turistické trasy od 10 do 25 km denně, Šumava česká i německá Javor, Třístoličník, Plechý, Javorník a další. Doprava autobusem, 2x vlakem (ten hradí účastníci). Cena: 4100 Kč pro člena ČMOS PŠ 4600 Kč pro ostatní Za ubytování, celodenní stravování (při výletech balíčky na cestu), autobus v Prachaticích Stanislava Satorová, DM VOŠS a SPgŠ Zahradní 101, Prachatice, mobil: (jen nutné), DOMAŽLICE CHODSKO Ve dvou a třílůžkových pokojích

5 5 DM VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích, společná sociální zařízení, sprchy, kuchyňka. Pěší turistika doplněná vlastní autobusovou dopravou. Trasy do 20 km (možno krátit) po Chodsku, Českém lese, Kdyňsku, SRN. Chodský folklór, kulturní památky, lidová výroba. Program vhodný i pro rodiny s dětmi od 10 let. Cena: 3500 Kč pro člena ČMOS PŠ 3800 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, autobusovou dopravu Gymnázium J. Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice Mgr. Marie Johánková, Bořice 13, Domažlice, CHEB A OKOLÍ Domov mládeže při ISŠ v Chebu, dvou a třílůžkové pokoje v buňce se sociálním zařízením, kuchyňka na patře. Historické památky Cheb, hrad Loket, Kynžvart, zámek Bečov (relikviář sv. Maura) a klášter Teplá, lázně Františkovy, Mariánské, Karlovy Vary, přírodní rezervace Kladská, SOOS, motýlí farma.výjezdy do SRN Waldsassen, Bamberg, Bayreuth. Cena: 3800 Kč pro člena ČMOS PŠ 4250 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny Za příplatek Kč/ osobu (dle místa nástupu) je možno využít společnou dopravu autobusem do místa základny po trase Olomouc Brno Praha Cheb a zpět. VOŠ a SPŠE Božetěchova, Olomouc Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc, tel , mobil: , spseol.cz 16. SEVERNÍ PLZEŇSKO Dvou a třílůžkové pokoje v buňkách. Každá buňka má své sociální zařízení. Krátké vycházky Hromnické jezírko, Rabštejn nad Střelou, Býkov. Zájezdy Plasy, Mariánská Týnice, Manětín, plzeňský pivovar. Celodenní zájezd do Teplé a Mariánských Lázní. Cena: 3150 Kč pro člena ČMOS PŠ 3550 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu na trasách, částečně vstupné (pivovar a pivovarské muzeum, Kožlany, Býkov) Organizátor: OR ČMOS PŠ Plzeň-sever Mgr. Alena Šůmová, Družstevní 606, Horní Bříza, tel PODZIMNÍ PLZEŇ kandidát na Evropské město kultury Nová základna Domov mládeže v Plzni Slovanech, Částkova ulice. Dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení na každém patře. Snídaně a večeře ve stravovacím objektu U Strejců čtyři minuty od domova mládeže. Zastávka MHD tramvaj č. 2. Nová základna za poznáním kultury v západočeské metropoli. Návštěva katedrály sv. Bartoloměje a historického centra města, Velká synagoga, Měšťanská beseda, Západočeské muzeum, Muzeum loutek, výstava Techmania. Cesta piva v Plzni pivovarské muzeum, exkurze v pivovaře, závěrečná večeře v pivovarské restauraci Spilka. Návštěva večerních divadelních představení v Divadle J. K. Tyla. Velké divadlo opera nebo balet. Komorní scéna Divadla J. K. Tyla činohra nebo muzikál. Divadlo ALFA, Divadlo M. Horníčka představení z výběru nabídky. Cena: 3470 Kč pro člena ČMOS PŠ 3900 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi (snídaně a večeře, závěrečná večeře ve Spilce), organizační výdaje V ceně je započítána záloha na vstupenky ve výši 1000 Kč (bude zúčtována účastníkům při předání vstupenek). Jevíčko František Štych, Chaloupky 113, Komárov u Hořovic, tel MÁCHŮV KRAJ Základna nejen pro rodiče s dětmi od 10 let Domov mládeže v České Lípě, dvou a třílůžkové pokoje, společné sociální zařízení na chodbě. Turisticko-rekreační pobyt, poznávání Českolipska (bývalý vojenský prostor Ralsko, Kokořínsko, Máchovo jezero), historické a přírodní zajímavosti kraje. Pěší vycházky i autokarové zájezdy. Cena: 3000 Kč pro člena ČMOS PŠ 3300 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, zájezdy, částečně vstupy Mírové náměstí 616, Kamenický Šenov Anna Machová, Kozákova 243, Česká Lípa, tel (večer), mobil: NOVOBORSKO PŘÍRODNÍ KRÁSY LUŽICKÝCH HOR Pěší turistika Ve Sloupu, přímo proti hradu, turistické, jedno, dvou a třílůžkové pokoje, sprchy a WC společné na patře. Rodiny a dvojice ubytovány samostatně. Vrcholy, vyhlídky a romantická údolí Lužických hor, největší skalní hrad Sloup (přímo proti rekreačnímu středisku, kde je zajištěno ubytování), Klíč brána Lužických hor, Luž, Jedlová, Varhany, Zlatý vrch a další. Denně km, vždy 2 trasy, možnost zkrácení. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3400 Kč pro ostatní 2800 Kč dítě do 10 let Za ubytování, polopenzi, 2x přednášku, 2x autobusový zájezd Česká Lípa Hana Macelová, Wolkerova 551, Nový Bor, tel nebo ČESKO SASKÉ ŠVÝCARSKO Základna pro rodiče s dětmi (10denní turnus) Ve dvou a vícelůžkových pokojích v DM VOŠ a SPŠ stavební v Děčíně 1, teplá a studená voda na patře, jídelna v přízemí budovy. Ubytování turistického typu. Středně náročná turistika v oblasti Česko-saského Švýcarska. Prohlídka okresního města, možnost koupání v termálním koupališti, výjezdy do Saska a Drážďan. Cena: 4100 Kč pro člena ČMOS PŠ 4600 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, vstupné v České republice, jízdné autobusy na připravované trasy v Děčíně

6 6 Mgr. Milena Eliášová, OROS PŠ, Lázeňská 12, Děčín I, tel , mobil: , volny.cz 21. ČESKÝ RÁJ, TURNOV Nová základna Domov mládeže SZŠ, ulice 28. října 1390, Turnov (dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC). K dispozici společenské místnosti s TV a DVD a sportoviště. Turistika: Český ráj jako evropský geopark, Trosky, Kozákov, Malá Skála, Hrubá Skála, Kopanina, Frýdštejn, Riegrova stezka, Mužský. Cena: 2550 Kč pro člena ČMOS PŠ 2850 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi Semily PaedDr. Jaroslav Šonský, Kosmonautů 1421, Turnov, tel , mobil: , centrum.cz 22. JILEMNICE BRÁNA KRKONOŠ Dvou a třílůžkové pokoje s příslušenstvím (možnost přistýlky), hotel DIANA na Benecku. Autokarové a pěší túry Benecko, Žalý, Zlaté návrší, pramen Labe, Růženčina zahrádka, Špindlerův Mlýn, Harrachov, Pec pod Sněžkou, Sněžka. Cesta přátelství, přírodní rezervace. Krkonošské muzeum v Jilemnici a ve Vrchlabí, Památník Zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, Muzeum skla v Harrachově a sklárna. Cena: 3650 Kč pro člena ČMOS PŠ 4050 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, šest autokarových zájezdů podle programu 1. ZŠ Jilemnice Mgr. Zdeněk Zuzánek, Krkonošská 198, Jilemnice, tel nebo SOBOTKA Základna pro učitele českého jazyka a další zájemce V budově školy (dvou až čtyřlůžkové pokoje) a v soukromí v Sobotce. 53. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury. Šrámkova Sobotka online jazyk, literatura, škola a nová média. Přednášky a semináře vysokoškolských pedagogů. Večerní kulturní programy. Poetické odpoledne, besedy k tématu. Seminární dílny uměleckého přednesu pro učitele a studenty. Cena: 2800 Kč pro člena ČMOS PŠ 3200 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi, vstupné na všechny programy, Zpravodaj ŠS Sobotka Marie Sekerová, Na Benešově 247, Sobotka, tel (domů) a (škola), ZA KRÁSAMI PODORLICKA Domov mládeže v Rychnově nad Kněžnou (dvojice i rodiny samostatně) Orlické hory hřebenová část s Velkou Deštnou, jejich podhůří. Výtvarní umělci Podorlicka. Pamětihodnosti a současnost města Rychnova nad Kněžnou Poláčkovo léto, Dobruška F. L. Věk, Vamberk krajka. Zámky v Rychnově nad Kněžnou, Opočně, Častolovicích, Doudlebách nad Orlicí. Za Jiráskovým Temnem na Skalku a za Pokladem do Potštejna. Babiččino údolí. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4500 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi a 3 obědy v DM, jízdné (denně autobusové zájezdy), všechny vstupy v Rychnově nad Kněžnou Anna Tesařová, SNP 1150, Rychnov nad Kněžnou 25. POLIČKA Dvou a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením Domova mládeže SOŠ a SOU Čs. armády v Poličce. Přírodní a kulturní památky Vysočiny, krajem B. Martinů, A. Slavíčka, F. Kavána, J. Karafiáta, K. V. Raise, T. Novákové. Autokarové zájezdy spojené s pěší turistikou Blatiny, Devět skal, Jimramov, Kameničky, Krátká, Litomyšl, Nové Hrady, Samotín, skanzen Na Veselém kopci, Hlinsko, Svojanov, Starý Svojanov, Sýkovec, Tři Studně. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4450 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, 5 celodenních autobusových zájezdů ve Svitavách Mgr. Božena Šifnerová, Nábřeží Svobody 385, Polička, tel , atlas.cz 26. MORAVSKÝ KRAS V POHÁDKÁCH A POVĚSTECH Základna pro rodiny s dětmi Tří a čtyřlůžkové pokoje v domově mládeže při SPŠ Jedovnice. V každém patře WC, sprchy, teplá voda a kuchyňka. Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště v areálu. Tajuplné putování Moravským krasem. Nenáročné pěší trasy jsou kombinovány s návraty autobusem. Návštěvy všech přístupných jeskyní. Plavba na ponorné říčce Punkvě propast Macocha, Rudice větrný mlýn a muzeum, Holštejn hladomorna, Křtiny poutní místo, Sloup, Býčí skála, údolí Bílé vody, Blansko, Senetářov moderní kostel a muzeum perleti. Rekreace u rybníka Olšovce, táborák. Pro děti pohádky a filmy z krasu, pro dospělé besedy s videofilmy. Info: Cena: 3200 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč pro ostatní Za ubytování, plnou penzi, jízdné na zájezdech, všechny

7 7 vstupy Jedovnice Mgr. Pavla Ziková, U Cihelny 655, Jevíčko, tel , MORAVSKÝ KRAS Čtyřlůžkové pokoje v domově mládeže SPŠ Jedovnice. V každém patře WC, sprchy, teplá voda a kuchyňka. Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště v areálu. Pěší trasy jsou kombinovány s návraty autobusem. Návštěvy všech přístupných jeskyní plavba na ponorné říčce Punkvě propast Macocha, Rudice větrný mlýn, muzeum a propadání, zámek Rájec, Křtiny a Sloup poutní místa, Býčí skála, údolí Bílé vody, Blansko, Senetářov muzeum perleti a moderní kostel. Rekreace u vody, filmy, odborné besedy. Info: Cena: 2700 Kč pro člena ČMOS PŠ 3000 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, vstup do Punkevních jeskyní, jízdné na zájezdech Jedovnice Mgr. Pavla Ziková, U Cihelny 655, Jevíčko, tel , MALÁ HANÁ JEVÍČKO Dvou a třílůžkové pokoje v hotelu Morava a Alster v Jevíčku. V každém pokoji WC, sprcha. Za poznáním oblasti Malé Hané. Jevíčko věž, synagoga, Boskovice zámek, hrad, ghetto, Lysice zámek, zahrada, Kunštát hrob F. Halase, keramika, Rudka jeskyně Blanických rytířů, hrad Bouzov, Javoříčko jeskyně, Loštice muzeum sýrů, Úsobrno sklárna, exkurze, Jaroměřice poutní místo Kalvárie Santini. Koupání, rekreace, besedy s videofilmy. Cena: 3240 Kč pro člena ČMOS PŠ 3600 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné na zájezdech, část vstupů Jevíčko Mgr. Pavla Ziková, U Cihelny 655, Jevíčko, tel , PÁLAVA Dvou a třílůžkové pokoje v buňce se sociálním zařízením v DM při SPŠ dr. E. Beneše v Břeclavi, kuchyňka v patře. Turistické trasy přes Pálavu a Valticko-lednický areál UNESCO, historické památky Velké Moravy (Pohansko, Mikulčice, Velehrad), prohlídka Valtic, Mikulova, Lednice, Buchlovic. Výlet do Vídně a na Moravské pole. Návštěva vinných sklípků s ochutnávkou. Cena: 3900 Kč pro člena ČMOS PŠ 4400 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc, tel , mobil: , spseol.cz 30. HOSTÝNSKÉ VRCHY TESÁK Základna vhodná pro děti od 10 let i pro důchodce Čtyř až šestilůžkové pokoje chaty Slovan na Tesáku uprostřed lesů. Rodiny a partneři jsou ubytováni samostatně. Parkoviště aut u chaty, autobusová zastávka 7 minut chůze. 1. Pěší turistika, méně náročná, do 15 km, vhodná pro děti i důchodce: Hostýn (poutní místo), Hošťálková (sedlářství), Rusava (národopis), Chvalčov (vesnička SOS) a další; 2. Jeden autobusový zájezd: Valašské Meziříčí (muzeum, gobelínka), Teplice nad Bečvou (lázně, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast), Helfštýn (zřícenina hradu); 3. Vlakem do Kroměříže (zámek a zahrady UNESCO) a do Holešova (barokní Černá kaple, židovské památky). Cena: 3250 Kč pro člena ČMOS PŠ 3650 Kč pro ostatní 2950 Kč pro děti do 15 let Za ubytování s polopenzí, přepravu, vstupné Gymnázium L. Jaroše, Holešov Mgr. Karel Zahradník, Nádražní 520, Bystřice pod Hostýnem, tel nebo , BŘECLAVSKEM a DOLNÍM RAKOUSKEM Domov mládeže při SOŠP E. Beneše a SOU v Břeclavi (viz buňky se dvěma pokoji nebo lůžka, sociální zařízení v každé buňce; možnost přístupu do společenských místností s televizí, videem, DVD přehrávačem a HI-FI věží. Poznávání historických památek Břeclavska a Lednickovaltického areálu zapsaného v seznamu UNESCO: Pohansko, Lednice (zámek, zámecký skleník, minaret), Janův hrad, Valtice (zámek), Reistna, Mikulov (zámek, synagoga). Návštěva významných míst Dolního Rakouska Moravské pole, Vídeň. Program zabezpečen kvalitními průvodci s perfektní znalostí němčiny. Více informací na blog.cz. Cena: 3480 Kč pro člena ČMOS PŠ 3920 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdenky hromadné dopravy, 2x dopravu do Rakouska, 1x denně vstupné do navštívených objektů v České republice, průvodce a pojištění i do zahraničí (úrazové připojištění). Organizátor: ZO č. II ČMOS PŠ SOŠP E. Beneše a SOU Břeclav Božena Dujsíková, Domov mládeže, Bří Mrštíků 4, Břeclav, tel , fax: , BŘECLAVSKEM a DOLNÍM RAKOUSKEM na kolech Domov mládeže při SOŠP E. Beneše a SOU v Břeclavi (viz buňky se dvěma pokoji nebo lůžka, sociální zařízení v každé buňce, možnost přístupu do společenských místností s televizí, videem, DVD přehrávačem a HI-FI věží. Poznávání historických památek Lednicko-valtického areálu zapsaného v seznamu UNESCO Pohansko, Lednice (zámek, zámecký skleník, minaret), Janův hrad, Valtice (zámek), Reistna, Mikulov (zámek, synagoga). Návštěva významných míst Dolního Rakouska okruh na kolech; autobusový zájezd do Vídně (v případě velmi nízké účasti náhradní program). Naplánovány cyklistické okruhy s různou obtížností a délkou okresem Břeclav i Dolním Rakouskem. Vše zabezpečeno kvalitními průvodci a cyklistic-

8 8 kým doprovodem. Většina tras vede nenáročným rovinatým terénem se zpevněným povrchem. Jízdní kolo vlastní nebo zajistíme zapůjčení kola v půjčovně. Více informací na www. exodbreclav.blog.cz. Cena: 3430 Kč pro člena ČMOS PŠ (vlastní kolo) 4110 Kč pro člena ČMOS PŠ (kolo z půjčovny) 3850 Kč pro ostatní (vlastní kolo) 4550 Kč pro ostatní (kolo z půjčovny) Za ubytování, polopenzi, zapůjčení kol, dopravu na plánovaný výlet, 1x denně vstupné do navštívených objektů v České republice, průvodce a pojištění i do zahraničí (úrazové připojištění). Organizátor: ZO II. ČMOS PŠ SOŠP E. Beneše a SOU Břeclav Zdeněk Sladký, Domov mládeže, Bří Mrštíků 4, Břeclav, tel , fax: , seznam.cz 33. JESENÍKY CHATA BARBORKA pod Pradědem I Základna pro rodiče s dětmi a) b) Chata Barborka pod Pradědem (horský hotel 1325 metrů nad mořem) dvou až čtyřlůžkové pokoje s teplou a studenou vodou, sprchy a WC na podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic i rodin s dětmi. Horská turistika s cílem poznání části Hrubého Jeseníku (v širším okolí Pradědu). Na každý den jsou připraveny dvě varianty trasy delší a kratší (méně náročná), obě počítají s přítomností dětských účastníků. Pro děti je navíc připraven večerní program hry a soutěže. Cena: 2800 Kč pro člena ČMOS PŠ 3080 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, Brno, jaroska.cz 34. JESENÍKY CHATA BARBORKA pod Pradědem II Základna pro zdatné i méně zdatné turisty všech věkových kategorií a) b) Chata Barborka pod Pradědem (horský hotel 1325 metrů nad mořem), dvou až čtyřlůžkové pokoje s teplou a studenou vodou, sprchy a WC na podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic. Náročnější i méně náročná horská turistika s cílem důkladného turistického poznání části Hrubého Jeseníku od Klepáčovského sedla po Šerák. Na každý den je připravena náročná (dlouhá) turistická trasa s variantami umožňujícími její zkrácení podle podmínek, zdatnosti a zájmu účastníků. Cena: 2800 Kč pro člena ČMOS PŠ 3080 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, Brno, jaroska.cz 35. JESENÍK Dvou a třílůžkové pokoje domova mládeže v Jeseníku (dva pokoje tvoří buňku s vlastním WC a sprchou). Příroda a historické památky Jesenicka. Přírodní rezervace: Bílá Opava Praděd, Šerák Keprník, Rejvíz Mechové jezírko, Kralický Sněžník. Lázně: Jeseník Gräfenberg, Dolní Lipová, Karlova Studánka. Zámky: Velké Losiny (čarodějnické procesy), Javorník, vodní zámek Jeseník. Jeskyně Na Pomezí, klášter v Bílé Vodě (piaristické gymnázium). Exkurze ruční papírna ve Velkých Losinách (nejstarší ve střední Evropě), přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (největší v Evropě), exkurze Po stopách těžby zlata ve Zlatých Horách. Základna pro středně zdatné turisty, vhodná i pro děti od 10 let. Cena: 3200 Kč pro člena ČMOS PŠ 3550 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné autobusem podle programu v Jeseníku Petr Suchánek, Lipovská 1167, Jeseník, tel , mobil: , such. 36. VRBNO POD PRADĚDEM JESENÍKY Jedno až čtyřlůžkové pokoje penzionu Mnichov č. 20, Vrbno pod Pradědem Poznávání centrální části Hrubého Jeseníku, historie a současnost Bruntálska. Karlova Studánka, Praděd, vodopády Bílé Opavy, Velká kotlina, Karlov, bruntálské sopky. Vrbno, sklářská a keramická dílna, chov koní stáj Wrbna sv. Hora (vítěz Velké pardubické Registana), zámek Bruntál, muzeum Rýmařov, kaple V Lipkách, hrad Sovinec, Ruda, Rešovské vodopády. Exkurze Slezská Harta, břidlicový lom, syrečkárna Loštice, Moravskoslezské muzeum Opava, arboretum Nový Dvůr, hrad Úsov, muzeum A. Kašpara, Javoříčské jeskyně, Mechové jezírko, Rejvíz, Zlatý chlum, Lázně Jeseník, Biskupská kupa, kostel Zlaté Hory. Cena: 3200 Kč pro člena ČMOS PŠ 3550 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi, jízdné dle programu SPŠ Kavalcova 1, Bruntál Ing. Jan Beran, Jesenická 226, Vrbno pod Pradědem, mobil: , KRNOV A OKOLÍ Domov mládeže SŠAMP v Krnově dvou a třílůžkové pokoje, k dispozici kuchyňka (lednice, varná konvice), klubovna s televizí, parkování ve dvoře domova mládeže. Krnov historický a současný, rozhledna Cvilín, Úvalno, zámek v Bruntále, Javorníku, Hradci nad Moravicí, přírodní rezervace Rejvíz, arboretum v Novém Dvoře, přehrada Slezská Harta, jeskyně Na Pomezí, Lázně Jeseník, Karlova Studánka, město Opava. Výjezd na Ovčárnu a individuální výstup na Praděd. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (evropská rarita), Velké Losiny. Výjezd do Polska Prudnik, Nysa, zámek Moszna. Program je doplněn o další místní akce i překvapení. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 4000 Kč pro ostatní Za ubytování s polopenzí, dopravu autobusem, organizační poplatky, parkovné Dvořákův okruh 2, Krnov Jarmila Němcová, Chářovská 117 D, Krnov, tel nebo mobil:

9 38. SÚCHOVSKÁ REPUBLIKA V LUHAČOVICÍCH A. Hotel U Havlíčka v centru Luhačovic, dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením. B. Vila Taťána, dvoulůžkové pokoje, společné sociální zařízení (odděleně muži a ženy), omezený počet. Odpočinkový, relaxační pobyt. Pravidelný pitný režim z minerálních pramenů, procházky po doporučených okruzích, možnost lázeňských procedur v rámci zdravotního pojištění, účast na kulturních a zábavných akcích. Během pobytu návštěva Zlína, Vizovic, Uherského Brodu. Cena: A Kč B Kč pro člena ČMOS PŠ 4170 Kč 3100 Kč pro ostatní Za 7 noclehů se snídaní a večeří, celopobytový lázeňský poplatek, výlet autobusem do Zlína a Vizovic Jedovnice Ivo Máčel, Hybešova 654, Jedovnice, mobil: , worldonline.cz ZAHRANIČÍ SLOVENSKO 39. VEĽKÝ MEDER a) b) Dvou a třílůžkové pokoje v hotelu Thermal ve Velkém Mederu se sociálním zařízením, televizí, telefonem a s balkonem. Veľký Meder (bývalé Čalovo) historie a současnost. Vlastivědný dům, Solná jeskyně a další. Poznání blízkého okolí plovoucí vodní mlýn v Kolárově, vodní dílo Gabčíkovo, výjezd do Maďarska Györ, Ostřihom v obou turnusech a další doplnění programu exkurze ve stáčírně medu apod. V obou turnusech možnost využití termálního koupaliště (voda s hodnotami Mrtvého moře). Cena: 1. turnus: 6100 Kč 2. turnus: 4400 Kč pro člena ČMOS PŠ 1. turnus: 6700 Kč 2. turnus: 4800 Kč pro ostatní Za hotelové ubytování s velmi dobrou polopenzí, výlety autobusem, městský poplatek a organizační výdaje. Za přípatek 200 Kč/osobu je možno využít společnou dopravu autobusem do místa základny na trase Krnov Bruntál Olomouc Brno Veľký Meder a zpět. Dvořákův okruh, Krnov Jarmila Němcová, Chářovská 117/D, Krnov, tel nebo mobil: P Ř IHLÁŠKA VYSOKÉ TATRY krásné jsou štíty tatranské V Tatranské Lomnici v areálu Školy v přírodě ve dvou, tří, čtyř a šestilůžkových pokojích, sociální zařízení na chodbě. Velmi vhodné pro rodiny, kolektivy, kterým nevadí společné ubytování. Areál je v pěkném prostředí, blízko je vodní svět s 25m bazénem. Formou celodenních výletů do základny od do jméno a příjmení, titul (hůlkovým písmem) rodné číslo zaměstnavatel tel trvalé bydliště psč adresa pro korespondenci ( ) tel číslo občanského průkazu číslo cestovního dokladu (jen u akcí s výjezdem do zahraničí) členem ČMOS PŠ ANO / NE Obraťte a vyplňte i druhou stranu přihlášky.

10 10 poznání atraktivit Vysokých Tater, od Štrbského plesa po Lysou Polanu. Trasy budou upřesněny podle aktuální situace v Tatrách. Trasy bude možné různě upravovat. Cena: 2750 Kč pro člena ČMOS PŠ 3050 Kč pro ostatní Za ubytování, celodenní stravování (balíčky) a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Oldřišov Mgr. Marie Věntusová, P. O. BOX 94, Opava, tel. domů se záznamníkem (po 19. hodině) 41. VYSOKÉ TATRY klasicky V penzionu Partizán Horný Smokovec v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích se základním vybavením a umyvadlem s teplou a studenou vodou, WC a sprchy jsou na patře. Smokovce jsou velmi dobré východisko na trasy. Součástí penzionu je restaurace, kavárnička, okolí slouží pro příjemné posezení. Formou klasických celodenních výletů poznání atraktivit Vysokých Tater od Štrbského plesa po Lysou Polanu. V programu chaty, doliny, přechody, plesa. Trasy budou upřesněny podle aktuální situace v Tatrách. Trasy bude možné různě upravovat. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4400 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi v restauraci penzionu a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Oldřišov Mgr. Marie Věntusová, P. O. BOX 94, Opava, tel. domů se záznamníkem (po 19. hodině) 42. NÍZKÉ TATRY klasicky, okénko do Vysokých Tater V útulné chatě Kožiar na polaně Repiská v Demänovské dolině, dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení na chodbě. Chata má nádhernou polohu. Formou celodenních výletů a klasickými trasami poznání toho nejlepšího, co oblast Demänovské doliny nabízí krásná příroda, romantická zákoutí, výhledové body, jeskyně, termály, Ďumbier, Krakova hola, Siná, okruh dolinou. Autokarový výlet do Vysokých Tater. Cena: 3800 Kč pro člena ČMOS PŠ 4100 Kč pro ostatní Za ubytování, celodenní stravování (kvalitní balíčky), 1x autokar do Vysokých Tater a pojištění (léčebné výlohy a úraz). Oldřišov Mgr. Marie Věntusová, P. O. BOX 94, Opava, tel. domů se záznamníkem (po 19. hodině) 43. MALÁ FATRA chata na Grúni Horská dřevěná chata dvou, čtyř a šestilůžkové pokoje (palandy) s teplou vodou (umyvadlo), centrální sprchy a WC, restaurace. Kriváňská část Malé Fatry, Vrátna dolina, Terchová, Diery, Rozsutce, Kriváň, Zbojnický chodník. Trasy určeny pro středně zdatné turisty. Cena: 3100 Kč pro člena ČMOS PŠ 3500 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi Praha Mgr. Jana Urbancová, Kopanská 40/6, Praha 5, tel , urbancova. 44. TO NEJLEPŠÍ Z POLSKÝCH TATER A ORAVY V Tvrdošíně v domově mládeže lesnické školy, ve dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením (buňkový systém se sociálním zařízením). Tvrdošín je výborným východiskem pro výlety do Polska. Formou celodenních výletů poznání toho nejlepšího v oblasti Polských Tater a Oravy. Na trasách je k dispozici autokar. Dolina Chocholowska, Koscieliska, Giewont, Zakopane, Kasprowy vrch, Babí hora, Oravská přehrada, okruh Juráňova dolina, termál, okruh Roháčska plesa, skanzen. Cena: 3500 Kč pro člena ČMOS PŠ 3900 Kč pro ostatní Za ubytování, celodenní stra- Výbor ZOOS (případně OROS) potvrzuje, že žadatel je a) členem ČMOS pracovníků školství b) jeho rodinným příslušníkem* razítko odborové organizace ÚČASTNÍKOVI BUDE POSKYTNUT ZAMĚSTNAVATELEM PŘÍSPĚVEK Z FKSP ANO / NE Přesná adresa plátce faktury, IČ a bankovní spojení V dne podpis účastníka * Nehodící se škrtněte

11 11 vování (balíčky), každý den autokar na celý den a pojištění (léčebné výlohy a úraz). ZŠ Oldřišov Mgr. Marie Věntusová, P. O. BOX 94, Opava, tel. domů se záznamníkem (po 19. hodině) 45. TO NEJLEPŠÍ Z POLSKÝCH TATER Tatry bez hranic V Tvrdošíně v domově mládeže lesnické školy, ve dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením (buňkový systém se sociálním zařízením). Tvrdošín je výborným východiskem pro výlety do Polska. Formou celodenních výletů poznání atraktivit Polských Tater Dolina Chocholowska, Lúčna, sestup na slovenskou stranu. Dolina Koscieliska (Stoly, Wawoz Krakow), Zakopane, Giewont, Kasprowy vrch, chata Murowaniec, oblast Mořského oka (Rusinowa polana), Wielki Kopienec, Nosal. Na trasách je k dispozici autokar, trasy je možné různě upravovat. Cena: 3500 Kč pro člena ČMOS PŠ 3900 Kč pro ostatní Za ubytování, celodenní stravování (balíčky), každý den autokar na celý den a pojištění (léčebné výlohy a úraz). ZŠ Oldřišov Mgr. Marie Věntusová, P. O. BOX 94, Opava, tel. domů se záznamníkem (po 19. hodině) 46. VYSOKÉ TATRY TATRANSKÁ LESNÁ Základna pro zdatné i rekreační turisty V klidném prostředí penzionu ERIKA v Tatranské Lesné: a) dvou až čtyřlůžkové pokoje, sprchy a WC na patře, společenská místnost s televizí, biliár, stolní tenis; b) dvou a třílůžkové pokoje s příslušenstvím a televizí za příplatek 1400 Kč za osobu a pobyt. Do přihlášky uveďte svůj a zda chcete pokoj s příslušenstvím. Komplexní poznávání Vysokých Tater, 2x túra v Belanských Tatrách. 1. skupina: přechody sedel a vrcholů (řetězy) Bystré sedlo, Rysy, Priečné sedlo, Jahňací štít, Svišťovka; doliny Bystrá, Furkotská, Mengušovská, obě Studené doliny, Magistrála; 2. skupina: doliny Predné Meďodoly, Zadné Meďodoly, Monkova dolina, obě Studené doliny, Predné Solisko, chaty Plesnivec, Brnčálka, Téryho, Zbojnická, Solisko. Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ 4400 Kč pro ostatní Za ubytování, polopenzi (výběr ze tří jídel), 2 3 průvodci po trasách, organizační výdaje ZŠ Frymburk Marie Chmelařová, Frymburská 135, Větřní, mobil: , seznam.cz 47. VYSOKÉ TATRY, SLOVENSKÝ RÁJ, PIENINY Základna pro rodiny s dětmi od 8 let Kežmarok domov mládeže (dvou a třílůžkové pokoje). Turistika v pěti národních parcích Slovenska: cestou Malá Fatra (Jánošíkovy Diery, Štefanová), dále Velká Fatra (Malino, Vlkolinec památka UNESCO). Tatranský národní park (Štrbské a Popradské pleso, symbolický cintorín, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Hrebienok, Skalnaté pleso, lanovkou na Lomnické sedlo 2200 m n. m., Velké Bílé pleso, dolina Zeleného plesa. Belanské Tatry (Predné Meďodoly), Slovenský ráj (kaňony, Kláštorisko, Prielom Hornádu), Pieniny (Červený Kláštor, plavba na pltích po Dunajci). Městské památkové rezervace Kežmarok a Levoča, Spišský hrad (památka UNESCO). Koupání v termálních bazénech ve Vrbově. Cena: 3500 Kč pro člena ČMOS PŠ a děti 3900 Kč pro ostatní Za ubytování s polopenzí, veškerou dopravu autobusem (možnost nástupu v Olomouci, denně autobus na celodenní výlety), průvodce, organizační výdaje v Jeseníku Petr Suchánek, Lipovská 1167, Jeseník, tel nebo mobil: , VYSOKÉ TATRY A SPIŠ Ve Ždiaru v soukromí ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, WC a sprchy k dispozici, teplá voda, možnost vaření snídaní. Komplexní poznávání Vysokých Tater po značených turistických cestách dolinami, přechody přes sedla (Polský hřeben, Sedielko, Prielom, Široké sedlo). Dva jednodenní zájezdy: městská rezervace Spiše a Pieniny s túrou do Polska, Slovenský ráj a termální koupaliště ve Vrbově. Cena: 3600 Kč pro člena ČMOS PŠ 3960 Kč pro ostatní Za ubytování, teplé večeře s polévkou, 5x autokar při celodenních výletech Za příplatek ve výši 600 Kč/osobu je možno využít dopravu autobusem do místa základny a zpět. v Přerově Alena Berglová, J. Peštuky 1324, Kojetín, tel mobil: ,

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Interaktivní tabule Elektronická ká média a výpočetní č technika vstupují do našeho ži- vota závratnou rychlostí. Jejich každodenní vývoj není běžný uživatel již schopen vnímat. Většinou se seznamuje jen s konečnými výsledky tohoto vývoje. Jedním z příkladů je zavádění interaktivní výuky ve školách. Ve školách je zavádění novinek podmíněno několika faktory. Jedním z nich je faktor nedostatku financí. S tím bojuje většina oborů. Dalším důležitým faktorem jsou znalosti a zkušenosti s problematikou vybavení učeben novými technologiemi. Snahou je zapojit co nejvíce žáků do výuky. Schovat žáka za obrazovku počítače a pevně jej připoutat k židli je asi noční můrou všech zastánců tvořivé a aktivní výuky. Díky interaktivní tabuli je konečně možné všechny žáky aktivně zapojit nejen do výuky, ale i do prezentace jejich znalostí. Na trhu je v současné době možné vybrat si z mnoha druhů interaktivních tabulí. Další typy interaktivních tabulí přibývají, není jednoduché se zorientovat. Pokud se tedy škola rozhodne pro interaktivní výuku, měla by mít při výběru na zřeteli minimálně následující otázky: 1. Kam umístit interaktivní tabuli? 2. Bude interaktivní tabule využívána jen jako doplněk výuky, nebo bude současně plnit i funkci klasické popisovatelné tabule? 3. Jak zajistit, aby tabuli mohli používat žáci různého vzrůstu, a přitom bylo z lavic na tabuli pohodlně vidět? 4. Nakoupit jednotlivé komponenty interaktivní učebny samostatně, nebo žádat vybudování kompletní učebny jedním dodavatelem? Některé z výše uvedených otázek řeší stručně Ing. Petr Šebek, jednatel společnosti VMS VISION, s. r. o., výrobce interaktivních i klasických tabulí: Ideální pro umístění interaktivní tabule je střed čelní stěny. Tam je však většinou třídílná tabule na zvedacím stojanu. Vedle ní se zpravi- dla interaktivní ivní tabule nevejde, a vejde-li se, je to na úkor pozorovacích úhlů krajních žáků. Řešením je nahradit původní tabuli takovou tabulí, která umožňuje jak interaktivní výuku, tak i popisování povrchu tabule barevnými fixy. Pokud tato IA tabule má být jedinou tabulí ve třídě, musí mít větší plochu než běžná interaktivní tabule s plochou přibližně 2 m 2. Osvědčilo se řešení s interaktivní tabulí velikosti 300 x 120 cm. Chceme-li zajistit, aby každý žák dosáhl na libovolné místo na tabuli a zároveň aby na celou tabuli viděli všichni žáci, je nutné umístit interaktivní tabuli na zvedací systém. V současné době je vhodným řešením interaktivní tabule 300 x 120 cm na zvedacím systému PY- LON a projektor s krátkou projekční vzdáleností. Mimořádný zájem škol o toto řešení nám to potvrzuje. Na takto umístěnou tabuli dosáhnou všichni žáci, dokonce i v mateřské škole. Při budování interaktivní učebny je třeba vždy integrovat několik technologií. Zkušenosti ukazují, že je vhodné vybrat jednoho partnera, který je schopen dodat kompletní celek. Škola tak má garantovánu funkčnost, záruku a servis na jedné adrese. V neposlední řadě doporučuji nenechat se zlákat jen perfektně předvedenou prezentací připomínající televizní show. Vím, že vás neustále tlačí nedostatek času, ale jedná se o investici na dlouhou dobu. Moderní vyučovací technika by se neměla stát pro vyučující noční můrou, ale skutečným pomocníkem. Měla by plnit jednu ze zásadních myšlenek Jana Ámose Komenského: Naší didaktiky začátkem i koncem budiž hledati a nalézti způsob, podle něhož by rodiče a učitelé učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více. Školy nechť mají méně shonu, nechuti a marné práce, avšak více klidu, potěšení a trvalého výsledku. VMS VISION, s. r. o., Chrudichromská 13, Boskovice; tel ; Dodáváme vodu již do stovky škol. Zajistěte si i Vy pitný režim pro své žáky a učitele! Nabízíme Vám: širokou paletu aquabarů různých velikostí kvalitní pramenitou vodu ze 70 metrů hlubokého vrtu z CHKO Kokořínsko rozvoz vody zdarma až k Vám vratné barely, které šetří přírodu flexibilitu při způsobu placení VOLEJTE MODROU LINKU Volejte za cenu místního hovoru! Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. rosana_inz_skolstvi_90x125_2.ind1 1 Celoroční předplatné 980 Kč. Vyrábí SOFIPRIN 14:30:39 Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E TÝDENÍK Číslo 5 4. února 2009

POZ O R! Ministerstvo školství letos oslaví 160 let od svého vzniku

POZ O R! Ministerstvo školství letos oslaví 160 let od svého vzniku TÝDENÍK uplyne již dlouhých 160 let. První osobností, které bylo ministerské křeslo v nově vznikajícím úřadu nabídnuto, byl František Palacký. Svými slovy Nebažím po jiné cti, leč po té, abych byl a slul

Více

Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol

Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol TÝDENÍK 5 5. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2014 Již po šedesáté prvé nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací a

Více

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) V ČECHÁCH Organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) V ČECHÁCH Organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) V ČECHÁCH Organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva Aj v tomto roku platia pre našich členov OZ PŠaV a ich nezaopatrené

Více

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva Pre členov OZ PŠaV na Slovensku a ich nezaopatrené deti platia ceny

Více

2-3. Ze sekcí - předsjezdové konference. Správy sociálního zabezpečení. http://statorg.cmkos.cz. Konference sekcí volí delegáty sjezdu

2-3. Ze sekcí - předsjezdové konference. Správy sociálního zabezpečení. http://statorg.cmkos.cz. Konference sekcí volí delegáty sjezdu 2-3 Ročník 60 Praha 26. ledna 2015 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo.

Více

Léto 2006. Česká Slovenská republika

Léto 2006. Česká Slovenská republika Léto 2006 Česká Slovenská republika Úvod katalogu Vážení přátelé, děkujeme za váš zájem o zájezdy cestovní kanceláře ČD travel. Věříme, že v naší nabídce najdete právě to, co hledáte. Přejeme vám krásnou

Více

UŠETŘETE AŽ 400 KČ. 20.9. PRAHA 27.9. olomouc 4.10. pardubice 11.10. liberec 18.10. c. budejovice 8.11. brno 15.11. ostrava RODINNÉ VSTUPNÉ

UŠETŘETE AŽ 400 KČ. 20.9. PRAHA 27.9. olomouc 4.10. pardubice 11.10. liberec 18.10. c. budejovice 8.11. brno 15.11. ostrava RODINNÉ VSTUPNÉ NOVÁ SHOW NA LEDĚ PRO CELOU RODINU JEN POCKEJ, ZAJICI! ÚČINKUJÍ: MICHAL NESVADBA A TOMÁŠ VERNER SCÉNÁŘ: ALEXEJ KOTĚNOČKIN 20.9. PRAHA 27.9. olomouc 4.10. pardubice 11.10. liberec 18.10. c. budejovice 8.11.

Více

travez cestovní agentura pro děti 21. s ezón a www.travez.cz e-mail: travez.veselkova@seznam.cz telefon: 272 952 528, mobil: 602 827 341 ZDARMA

travez cestovní agentura pro děti 21. s ezón a www.travez.cz e-mail: travez.veselkova@seznam.cz telefon: 272 952 528, mobil: 602 827 341 ZDARMA travez cestovní agentura pro děti ZDARMA Fotodokumentace výletu blíže na str. 4 V Ý L E T Y Na objednávku blíže na str. 27 21. s ezón a jaro 2015 www.travez.cz e-mail: travez.veselkova@seznam.cz telefon:

Více

PRO SNADNOU ORIENTACI

PRO SNADNOU ORIENTACI Vážení a milí klienti, dovolte, abych Vám poděkovala za Vaši věrnost našim službám. Vaše přízeň je pro nás závazkem a důvodem pro neustálé zkvalitňování služeb. Je již mnohaletým pravidlem, že Vám touto

Více

Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za

Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za C e s t o v n í k a n c e l á ř SATELIT KLADNO Rodinná rekreace Školy a školky v přírodě Dětské tábory Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za projevenou důvěru, tak i Vám, kteří jste

Více

Česká republika. Česká republika. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah

Česká republika. Česká republika. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah 1 Vážení přátelé, milí klienti, pro rok 2015 jsme pro vás připravili řadu zajímavých ubytovacích kapacit v České republice. Nabídka je postavena na tradičních a vyzkoušených hotelech a penzionech, lázeňské

Více

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář RELAXACE TOUR cestovní kancelář PodjavorinskÈ 1603, 149 00 Praha 4 tel + fax: 283 870 284, 605 582 721, 732 665 713 www.ckrelaxace.cz e-mail: info@ckrelaxace.cz KATALOG 2007 Česko Slovensko Rakousko Maďarsko

Více

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz 2015 Již 24 let na cestách s Vámi Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti www.kozaktour.cz Úvod Vážení přátelé cestování, je nám velký potěšením předložit Vám nový katalog

Více

Pobyty na VYSOČINĚ. Pobyty pro rodiny s dětmi

Pobyty na VYSOČINĚ. Pobyty pro rodiny s dětmi Pobyty na VYSOČINĚ Pobyty pro rodiny s dětmi Vysočina kraj, který hladí duši Máte-li dost uspěchaného života, zajeďte si odpočinout na Vysočinu. Najdete tu panenskou přírodu vybízející k toulkám mírně

Více

Lázně 2012. Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty. Sleva na 1. chvíli. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah. www.cdtravel.

Lázně 2012. Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty. Sleva na 1. chvíli. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah. www.cdtravel. Lázně 2012 Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty 46 Vážení přátelé, milí klienti, novým způsobem trávení dovolené je lázeňská turistika a wellness. Lázeňské, rekondiční a wellness pobyty mají

Více

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO DOVOLENÁ PRO SENIORY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO DOVOLENÁ PRO SENIORY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO DOVOLENÁ PRO SENIORY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2014 Kompletní nabídka na SLOVO ÚVODEM Vážení klien, jako každý rok i letos listujete novým

Více

Informace předsedkyně

Informace předsedkyně 16-17 Ročník 54 Praha 7. října 2009 10,20 Kč http://statorg.cmkos.cz Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS zdarma. Předplatné je hrazeno z prostředkù

Více

NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE

NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2012 Pro rok 2012 zabezpečil odborový svaz v 9 rekreačních střediscích 72 týdenních turnusů se 760 lůžky. Nabídka svazové rekreace obsahuje: popisy středisek, termíny pobytů

Více

Nabídka letních kurzů a sportovně komunikačních aktivit pro školy

Nabídka letních kurzů a sportovně komunikačních aktivit pro školy Nabídka letních kurzů a sportovně komunikačních aktivit pro školy Obsah - představení společnosti - koncepce našich aktivit - rozdělení programů - regiony - ubytování, příklady realizovaných programů O

Více

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky Praha zblízka Školní výlety Exkurze Zahraničí Ozdravné pobyty Mateřské školky Praha zblízka Praha je čítankou historických slohů. Najdeme tu románskou rotundu, gotickou katedrálu, souhvězdí barokních

Více

C e s t o v n í k a n c e l á ř

C e s t o v n í k a n c e l á ř C e s t o v n í k a n c e l á ř SATELIT KLADNO Dovolte nám nejdříve poděkovat naší stálé klientele za projevenou důvěru, stejně jako Vám, kteří jste se rozhodli pro Vaší první dovolenou s cestovní kanceláří

Více

www.cedok.cz REHABILITACE REGENERACE WELLNESS BALNEO LÁZEŇSKÉ A RELAXAČNÍ POBYTY

www.cedok.cz REHABILITACE REGENERACE WELLNESS BALNEO LÁZEŇSKÉ A RELAXAČNÍ POBYTY www.cedok.cz REHABILITACE REGENERACE WELLNESS BALNEO LÁZEŇSKÉ A RELAXAČNÍ POBYTY ČESKÁ REPUBLIKA 2014/2015 PRO NEJLEVNĚJŠÍ LETENKY DO ČEDOKU letenky do celého světa linkové charterové low cost......vždy

Více

Slovensko. Proč navštívit Slovensko?

Slovensko. Proč navštívit Slovensko? Slovensko Slovensko leží ve střední Evropě. Samostatným státem je od roku 1993. Sousedí s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Maďarskem a Ukrajinou. Turisticky nejzajímavější jsou Tatry Vysoké a Nízké.

Více

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2014

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2014 SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2014 Již 24. sezónu je s vámi CK SLAN tour 24 letuplynulo od prvního zájezdu cestovní kanceláře SLAN tour. V červnu 1990 náš první zahraničí zájezd vedl do italských Benátek.

Více

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2013 ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY Kompletní nabídka na www.daen.cz SLOVO ÚVODEM Vážení klien, děkujeme Vám. Děkujeme Vám za Vaši přízeň, díky

Více

Seznam a řazení kapacit v katalogu

Seznam a řazení kapacit v katalogu Seznam a řazení kapacit v katalogu RELAXAČNÍ BALÍČKY V HOTELECH SOREA Piešťany Hotel Sĺňava 4 Jasná pod Chopkom Hotel SNP 4 Liptovský Ján Hotel Máj 4 Liptovský Ján Hotel Ďumbier 5 Štrbské Pleso Hotel Baník

Více

NEŽ NAJDOU SVŮJ NOVÝ DOMOV Velice si vážíme pomoci armády prostřednictvím VOLAREZY, říká ředitelka dětského centra P. Černovská.

NEŽ NAJDOU SVŮJ NOVÝ DOMOV Velice si vážíme pomoci armády prostřednictvím VOLAREZY, říká ředitelka dětského centra P. Černovská. List Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení 2013 NEŽ NAJDOU SVŮJ NOVÝ DOMOV Velice si vážíme pomoci armády prostřednictvím VOLAREZY, říká ředitelka dětského centra P. Černovská. Armáda spolupracuje

Více

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků CESTOVNÍ KANCELÁŘ HOŠKA - TOUR Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků Vážení přátelé, děkujeme, že jste otevřeli náš katalog poznávacích a turistických zájezdů. Za čtvrt století jsme

Více