Židenický Zpravodaj. Blahopřání ke 100. narozeninám. Partnerství v zahraničí pro Židenice? Proč ne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj. Blahopřání ke 100. narozeninám. Partnerství v zahraničí pro Židenice? Proč ne"

Transkript

1 Židický Zpavdaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ Blahpřáí k 100. aziám D s džila výzaméh živtíh jubila lt paí Ludmila Váňvá. Paí Váňvá j židicku dačku. Nadila s a ulici Filipískéh, kd dsud žij. I v svém vyském věku s zajímá děí klm sb. Vlmi áda čt a j dluhltu člku Kihvy Jiříh Maha a Staé Osadě, v vlých chvílích haj pasiás. Paí Váňvá vychvala 3 děti, dva syy a dcu. V sučasé dbě j bklpa lásku a péčí jbližších, ktří ji clživtí stast vací. K tmut výzamému živtímu jubilu paí Ludmil Váňvé přišl sbě ppřát stasta MČ B-Židic Ig. Rma Vašia a míststasta PhD. Jiří Nsiba, Ph.D. Ig. Mika Hká Patství v zahaičí p Židic? Pč Váží bčaé, aš městská část s saží c jfktivěji pdpvat kultuí, sptví či splčské děí v Židicích. Splupacujm s mha splky či sdužími, s ktými kzultujm každčě mžsti dtací d městské části. Tut splupáci bychm ádi i adál zvíjli a phlubvali. Z těcht důvdů pbíhá i jdáí aší samspávy s vdím města Ba, kté by mhl vyústit v další zajímavu aktivitu, ktá by pmhla dál zvíjt splčské děí v Židicích, ttkát d zahaičí. P kzultací a Odbu zahaičích vztahů a Magistátu města Ba bychm zkusili pjdat p Židic vytvří spcificku splupáci s kkétím patským městm v zahaičí. Židic jak dá bc Bhumila Habala, míst kd půsbil Ja Gajdš, bc s mha histickými památkami d pmstátskéh klášta v Zábdvicích v susdství s jvětší běsku zvjvu lkalitu Zbjvka, až p stavby Bhuslava Fuchs či jdél ktiuálě fukčí židvský hřbitv a Mavě, můž abídut patskému městu v zahaičí mh zajímavéh. Nž budm jdat a MMB (jpavděpdběji s městy z zmí, kté susdí s ČR), chtěl bych s Vás dtázat, zda již s ějaku patsku istitucí v zahaičí jmém ějakéh židickéh splku splupacujt. Zatím jsm a začátku a pt jakákliv zkušst b pbíhající aktivita by pcs mhla uychlit a psuut dál. Své pstřhy psím psíljt a můj mail Vytvří patskéh města s tvíá pst pztvat Vaš aktivity i v zahaičí a svat si zkušsti apříč haic. Jak p městsku část, tak i p jůzější bčaská sduží, příspěvkvé gaizac či splky by mhl být vytvří patskéh města zajímavu cstu, jak zvíjt giálí vazby apříč Evpsku uií. PhD. Jiří Nsiba, Ph.D., míststasta Vřjá služba v aší městské části úspěšě pkačuj Od duba ltšíh ku pbíhá v aší městské části pgam a zvýší čistty. Jdá s mžst vřjé služby p dluhdbě zaměstaé. Tit lidé si v ámci tét služby mhu přivydělat ějaké píz avíc. Taktéž splupacujm s Pbačí a mdiačí službu ČR, ktá ám přiřazuj sudm učé lidi, jž za své přstupky dstali sudí příkaz k bcě pspěšým pacím. Tt tst si mhu tut fmu dpacvat u ás. Všichi tit lidé pacují v pspěch ás všch a svjí pací zvyšují čisttu v ašich ulicích. Bhužl i přs všchu jjich sahu, dkalé čistty lz zcla dsáhut. Důvdm j vychvast ašich splubčaů, ktří každdě zahazují dpalky cigat, papíky, láhv a zastávkách MHD b a ulicích a t i přs t, ž a každé zastávc j dpadkvý kš s pplíkm. Musím s ptát pč tmu tak j? Nmusím, jdá s ttiž apstu lhstjst k svému klí. Navíc jsu t přdvším tit lidé, ktří ásldě jvíc kitizují čisttu v aší městské části. Závěm bych ád pděkval všm splubčaům, ktří přd svými dmy uklízjí a pmáhají tak k dcílí čistých a pěkých Židic. Mak Svitavský čl ady městské části pvěřý alizací vřjé služby Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 1

2 Židický Zpavdaj 10/2011 ZPRÁVY Z jdáí Rady a Zastupitlstva městské části B-Židic RMČ 17/2011 kaá schválila: dpučuj statutáímu městu Bu vyklizí výš uvdých pzmků a áklady statutáíh města Ba b městské části B-Židic. dpučuj schválí změy jdacíh řádu Zastupitlstva městské části B Židic s platstí d a jdáí ZMČ kaém d suhlasí s pájmm části pzmku pac. č výměř 37 m2 v k. ú. Zábdvic, zahady u dmu Kuldva 16 v Bě. Nájmí smluva bud uzavřa a dbu učitu s tříměsíčí výpvědí lhůtu. Nájmé bud stav v výši 4,- Kč m2/k. suhlasí s zvřjěím záměu bc pajmut a dbu učitu ěkté bytvé psty v bcích dmch a věci mvité v ich (tplá zařízí) splčsti Tpláy B, a.s. suhlasí s alizací akc Opava tamvajvé tati ulic Nzamyslva a pzmku p. č. 382/1, zastavěá plcha, ádvří vým m2 v k. ú. Židic při ul. Nzamyslvě, za pdmíky zabzpčí tht pzmku při alizaci akc a ásldéh uvdí výš uvdéh pzmku d půvdíh stavu. suhlasí s změu pajímaé výměy pzmku p. č. 5865/2, zastavěá plcha a ádvří clkvé výměř 205 m2 v k. ú. Židic při ul. Bubíčkvě pajatéh ájmí smluvu 148/2004 ai s sížím ájméh. dpučuj statutáímu městu Bu pájm části pzmku p. č. 7551/1, statí plcha, část výměř 860 m2 v k. ú. Židic při ul. Rkytvě splčsti STAVOPROGRES BRNO, spl. s... dpučuj statutáímu městu Bu pájm části pzmku p. č. 7551/67, statí plcha, část výměř cca 2000 m2 v k. ú. Židic při ul. Rkytvě splčsti STA- VOS - PM s... Židic a wbu! Nalzět víc ifmací. Sldujt aktuálí zpavdajství. tvá a svém ussí přijatém a 90. zasdáí Rady městské části B-Židic d , bd. č. 90/ /, ktý zí: Rada městské části B-Židic dpučuj statutáímu městu Bu dpdj pzmku p. č. 3015, zastavěá plcha a ádvří výměř 623 m2 a části pzmku p. č. 3016, zahada výměř 234 m2 v k. ú. Židic při ul. Gajdšvě splčsti GLOBAL TRADE PROPERTY, s... až p klaudaci plyfukčíh bjktu sídla splčsti ukládá dbu spávy majtku zvřjit v suladu s ustavím 39 dst. 1 záka č. 128/2000 Sb., bcích, adsý zámě bc pajmut výš uvdé pzmky. Zámě bc tvří přílhu č. 8 igiálu zápisu. suhlasí s záměm pajmut pzmky: p. č. 7495/13, á půda výměř 46 m2, p. č. 7495/28, statí plcha výměř 165 m2, p. č. 7495/29, statí plcha výměř 94 m2, p. č. 7495/31, statí plcha výměř 10 m2, p. č. 7495/32, statí plcha výměř 22 m2, p. č. 7495/33, zastavěá plcha a ádvří výměř 44 m2, p. č. 7495/34, zastavěá plcha a ádvří výměř 150 m2, p. č. 7495/76, statí plcha výměř 94 m2, p. č. 7495/82, statí plcha výměř 3 m2, p. č. 7495/87, á půda výměř 30 m2, p. č. 7495/88, statí plcha výměř 25 m2, p. č. 7495/89, statí plcha výměř 6 m2 a p. č. 7495/91, zastavěá plcha a ádvří výměř 11 m2, vš v k. ú. Židic při ulici Rkytvě splčsti PETRA s... ukládá Odbu spávy majtku přdlžit zěí ájmí smluv a pájm výš uvdých pzmků za cu 190 Kč/m2/k. b a vědmí žádst splčsti Základí škla a matřská škla Basic,.p.s s záměm stavbích úpav vstupů d učb v bjktu Šámalva č suhlasí s zařazím akc Základí škly B Gajdšva 3, Kfc Asciac aktivích škl d d pviéh pgamu ku suhlasí s zařazím akci Paktické škly ELPIS Kpíkva 2, Děti dětm d d pviéh pgamu ku b a vědmí, ž d byl uděl suhlas tajmíka MMB s jmváím Ig. Jiříh Jaáčka jak tajmíka úřadu MČ B-Židic. RMČ 18/2011 kaá schválila: RMČ 19/2011 kaá schválila: schvaluj ddatk k pdaému ávhu Radě města Ba a dvláí Mg. Rmaa Skčvskéh, Ph.D. z fukc řditl Masaykvy základí škly, B, Kamačky 3591/4 z d Na základě ptklu zjištěých skutčstch při ispkčí čisti pvdé Čsku šklí ispkcí a závěů puší Šklskéh záka, RMČ B Židic adál tvá a své žádsti a dpučuj RMB bzdkladě dvlat z fukc řditl MZŠ Kamačky 3591/4 Mg. Rmaa Skčvskéh, Ph.D.. dpučuj zastupitlstvu městské části, aby dpučil ZMB úpavu bcě závazé vyhlášky místích pplatcích v části pplatků za psy síží tht pplatku za psy pkazatlě užívaé (a základě platéh svědčí) k caistapii z 1500,- Kč a 200,- Kč čě. ZMČ 7/2011 kaé schválil: schvaluj zpčtvé patří č. 12. Tt patří avyšuj v příjmch zpčtu a k 2011 ivstičí tasf z MPSV a sciálí služby Pč. služby 42 tis. Kč, avyšuj, dplňuj a upřsňuj ěkté příjmvé a výdajvé plžky zpčtu a k schvaluj zpčtvý výhld a bdbí Rzpčtvý výhld byl sstav v suladu s ustavím 3 záka č. 250/2000 Sb. zpčtvých pavidlch úzmích zpčtů a jh zsah a stuktuu schválil Zastupitlstv města Ba a svém Z6/007. zasdáí, kaém d suhlasí s změu využití fiačíh příspěvku z zpčtu MČ B-Židic a k 2011 a sciálí čist a pjkt Vjské mcic B p.. ákup Abahamvy ktaktí ččky p pváděí lasvé kapsultmi. schvaluj jdací řád Zastupitlstva městské části B-Židic s platstí d víc ajdt a Pplatk za kmuálí dpad Jdu z pvistí spávc daě j vymáhat pplatk, ktý byl uhaz včas a v spávé výši. Ndplatky jsu pt vymáháy v xkučím řízí, jhž áklady jdu k tíži dlužíka. Exkuc můž být vda mj. a vkladí kížku, zbavím mvitých a mvitých věcí, a sciálí dávky, důchdy, mzdy, bakví účty atd. Upzňujm a případé ásldky spjé s placím místíh pplatku, ktým s lz vyhut kamžitu úhadu dluhu jlép přím a pacvišti spávc pplatku. Sučasě sdělujm, ž vá páví úpava již umžňuj spávcům pplatku pmiut b sížit dplatk a základě žádsti pplatíka. Ní tudíž mžé případé žádsti zhdut, bť j tat psuzváa jak přípusté pdáí. Odb živtíh pstřdí Magistátu města Ba staa 2 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

3 Kultuí ctum Kaas KAPSÁŘ Kd hldat pmc Spda.p.s. Ctum p týaé, zužívaé a hžé děti Sýpka 25, B Tl.: b Itvčí ctum Spda (pmc a pdpa sbám hžým dmácím ásilím) Nstp lika: Mdá lika lika důvěy p děti a mládž Tl.: b Itt: Lika bzpčí p děti a mládž (pvzvá clstátě a zdama) Tl.: b Itt: Pskytuj bzplatu tlficku kizvu pmc dětm a dspívajícím v uzi. Bílý kuh bzpčí (sduží p pmc bětm tstých čiů) Slviská 41, B Tl.: b (j p bjdáí) Pskytuj bzplatě páví a psychlgické padství bětm tstých čiů. Psfa (pmc sbám dtčým ásilím) Jiáskva 8, B Tl.: Mažlská a diá pada B Buzkva 43, B Tl.: , Pdaggick-psychlgická pada B Zaměřa a šklí pblémy (spcifické puchy učí, vlba pvláí) - Zachva 1, B Tl.: Čpá z Bc. Kal Bášk - míststasta ZPRÁVY S lítstí musím splubčaům zámit dlží tvří kultuě splčskéh cta Kaas. Odklad j cca ½ ku z důvdů áčé přstavby sciálíh zařízí dl platých hygiických m, dál pak studi hlukvéh zatíží. Jiak řč lép dvakát měřit a jdu stavět. Přst si dvlím tut fmu slvit splky a zájmvé skupiy, kté budu mít zájm využití tht pstu, aby s zvali a astíili svůj zájm. Kaas j avž v dvu úpavách. P přdášky v divadlí úpavě s kapacitu cca 50 židlí a v úpavě kfčí cca 30 židlí. Spciály Židickéh Zpavdaj Děkuji všm splubčaům za jjich pdpu, či kitiku Kapsáři, ktý pavidlě připavuji d každéh čísla. V sučasé chvíli dakčí ada uvažuj i spciálch Židickéh zpavdaj, mim běžé vydáí s bsahm paktických ifmací pávě z Kapsář a dalších zdjů. Dalším z tadičích vydáí můž být vydáí mapující výzamé sbsti Židic a jjich půsbí v MČ. Budu vlic ád za vaš pděty. Bc. Kal Bášk - míststasta Židický Zpavdaj 10/ lt Židickéh Zpavdaj Člák z Židickéh Zpavdaj čísl 6/2000: Rk 2000 skýtá přílžitst připmut mhá zajímavá výčí ašh dmva - městské části B-Židic, sdužující bývalé samstaté bc Židic, Zábdvic a Juliáv. Něktá z těch výčí jsm již připmíal v přdchzích příspěvcích, mhu však pmut další. Za histicky jvýzamější pvažuji 800. výčí vziku zábdvickéh patství. Připmíá ám j jda z přílh aší kiky - K. D. Čmák, kihvík a Stahvě: Pmstáti v Čchách a a Mavě. Stučé vypsáí sudů jdtlivých buď jště stávajících, b již vyhlazých kláštů tht řádu pdl jjich zalží, část XII Zábdvic, patství a Mavě. Zalž ku 1200, vyzdviž ku Kížku vydala kai Stahvská ku Z ději zábdvickéh patství a jh klášta s dvídám mh zajímavstí histii aší městské části a můžm álě usuzvat, ž již v c 1200 židická sada xistvala. Na zakládací listiě klášta z ku 1209 b 1211 byl zřjmě pdpis židickéh vladyky Hzňaty. Od duhé plviy 14. stltí d zuší klášta v c 1784 byl židický katast majtkm zábdvickéh paství. V c 1607 plát Šim FAR- KAŠ zavdl pví matiku p Židic a dvů Juli, klm ěhž vzikla bc Juliáv ( ). P třictilté válc, v ltch 1650 až 1669, byl zvu pstav klášt a kstl. Oba bjkty ám služí dds - klášt jak Vjská mcic (ds j t spádvá mcic p MČ Židic) a jh slavstí sál jak ádhá břadí síň. Phldic Zábdvic z. 1910: vjská mcic z bývaléh klášta, kstl a kapl P. Mai, scha Sv. Jaa z Npmuku u mstu, závy Tišvky u zábdvické zastávky, kčá staic lktické tamvaj. Na zábdvické fař byla v c 1784 zříza pví škla také p děti z Židic a Juliáva, ktá ašim přdchůdcům služila 88 lt. S díly vyikajících zábdvických patů a michů s stkávám dds: v stavitlských památkách patů Bhumía OLENIA, Kištfa MATUŠKY, Michala MORAVY (kláští část Vjské mcic s bývalým faím kstlm sv. Kuhuty), bakí chám Nabvztí P. Mai z ku 1669, kapl P. Mai Čstchvské z ku 1755 a v písmých dkazch jak ANNALES MONASTERII ZABRDOVICENSIS (Ltpisy zábdvickéh klášta) d B. Olia, VALLIS BAPTISMI ALIAS KYRITEINENSIS (Údlí Křstí jiak Křtiské) d micha M. A. VIGSIUSE, ktý byl pvím ggafm Mavskéh kasu (18. st.), pví Nvý běský a tituláí kaldář d zábdvickéh micha a matmatika Fd. ČADECKÉHO z Chtěšva z pčátku 18. stl. byl přdchůdcm pvíh tištěéh týdíku v Bě Wchtlich ItlligzZttl atd. Zásluhu zábdvickéh klášta k ám zavítali mzí pavíci d čskéh kál Přmysla I. Otakaa (1211) až p císař Jsfa II. (1784, 1785) a císař Napla ( ). Zábdvické patství pstavil v aší městské části pví pivva, pví phstiství, pví stáky p zsulé (hřbitvy) atd. Mám tdy za t, ž 800. výčí zalží zábdvickéh patství stjí za připmutí všm, j katlíkům. Přd 150 lty byly Zábdvic připjy k městu Bu (1850). Lts také uply 100 lt d vydáí pvíh místpisu Židic Ppsáí bc Židické z ku 1900 d thdjšíh zaslužiléh adíh a stasty Jaa ŠKROCHA. Duhý místpis z ku 1993 j j v 2 výtiscích v přílz kiky. Lts si připmíám také 10. výčí vziku aší městské části B -Židic, ktá má d ku 1990 své zastupitlstv, svéh stastu, svůj zpčt atd. Dluhý by mhl být výčt všh, c s zd za těch 10 lt změil k lpšímu: d gac palvéh sídliště Juliáv a vých bytů, d kásy zstauvaých staých dmů, čistty a štří zlě až p živtí pstřdí vůbc (kmě siličíh tahu apříč MČ a šťastéh staviště AESCULAP). A zdá s, ž km 2000 začíají bčaé aší městské části výazěji mluvit a zasahvat d utváří svéh dmva, víc ž kdykliv přdtím. A t j dbř. Jiří Svéda, kikář MC B-Židic Připavil Bc. Kal Bášk, míststasta Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 3

4 Židický Zpavdaj 10/2011 ZPRÁVY Občaé mhu yí vlivit pvz hacích autmatů v Židicích V Čské public pbíhá yí dbata hazadu a hacích autmatch, ktá ukazuj a stav aší splčsti. O izikvém vlivu sází a autmatch již byl apsá mh. Al t c má vliv a čist aší samspávy j sp mzi miiststvm fiací, kté získává z tzv. vidltijích tmiálů (VLT) milióvé příjmy fmu spávích pplatků a bcmi (tdy i Židicmi), kté mhu schvalvat j tzv. výhí hací tmiály (VHP) a získávají d svých zpčtů tzv. místí pplatky. Většia autmatů pt přchází a fmu VLT, kté kcpčě a masvě schvaluj miiststv fiací, aiž by hlděl a izikvst a ddatčé áklady vzikající bcím a městům (vzůst dbé kimiality, asistc lékařských, sciálích a plicjích služb atd.). Miiststv fiací pvluj autmaty tak hlivě, ž v ČR j jvíc autmatů a byvatl z clé Evpy, z čhž B má tu smutu piitu, ž má jvíc autmatů a hlavu v clé Čské public (dkc sk 1500 autmatů z ku 2010 pdl bčaskéh sduží Běí.s. byl pvl v zpu s pávími mami). V samtých Židicích j yí 201 autmatů VLT a 45 VHP. Miiststvu fiací, i přs dávé zhdutí Ústavíh sudu (ÚS) jdající iiciativě bcí Chastava a města Fatiškvy Lázě za páv pvlváí autmatům j a výhadě bcím, zůstává icméě tat kmptc dál. Tt pstj miiststva fiací byl ÚS shldá jak PRO- TIÚSTAVNÍ. Autmaty v fmě VLT tak mhu bc j gulvat svými vyhláškami a mhu za autmaty VLT a VHP pbíat místí pplatky, tak jak hvří vla ltijíh záka č. 202/1990 Sb., s abytím účisti d , kd j xplicitě dfivá, ž VLT i VHP pdléhají stjým pplatkům. Tím s zhřl vý sp, když pvzvatlé autmatů VLP chtějí vátit zpětě d bcí místí pplatky, kté platili d dby zhdutí ÚS a abytí platsti véh záka. Tt páví sp ukazuj lichtivý baz aší palamtí plitiky, ktá chc přpustit páva a pvisti místím samspávám a clá kauza bud mít další zajímavý vývj. Tut aabázi vlmi jdduchéh plitickéh zhdutí ať bc mají v tét blasti páva a pvisti a bčaé j mhu tak přím ktlvat - píši pt, abych vysvětlil situaci, jak slžitu páci můž mhu mít bc džadující s přizéh páva spluučvat pvz hazadu a svém úzmí. Měst B pt zaujal kmpmisí pstj v bji s hazadm a pdal ávh a vu vyhlášku místím pplatku za pvzvaý výhí hací přístj. Nvý ávh vyhlášky jdak mluví místích pplatcích, tak jak stavuj vla záka. Nicméě a c j důlžitější, lz vě upavit pstvé mzí pvzu h (aby byly v blízksti šklk, škl, dětských ct..atd.), kté miiststv by měl akcptvat při pvlváí vých autmatů (i když v mha případch v Bě ašl úspěšě cstu, jak vyhlášku bjít!!!). Již pvlé autmaty jsu bhužl schválé z miiststva fiací a ěklik lt dpřdu a aš samspáva s tímt bhužl můž ic udělat (smluvy vypší u ěktých autmatů v c 2013, u dalších až 2019!!! ). Rádi bychm al i přs vstřícý pstj miiststva fiací c jvíc šli vstříc zájmům ašich bčaů. Pt bych s chtěl tut fmu v Židickém zpavdaji dtázat bčaů, jaké mají zkušsti s pvzm h a zda by pdali ávh a dplěí vyhlášky města Ba pvzu autmatů v vybaých lkalitách. Vaš pstřhy j mž pslat a mailvu adsu a t d , ptm by s pděty zabývala RMČ. Děkuji pt přdm všm bčaům, ktří ám apíší a pmhu tak aší samspávě v hájí bčaských zájmů. Např. adikálí cstu skz tlak z bčaských iiciativ zvlili a svém psldím zasdáí i zastupitlé v Vídi, kd i přs jjich miliadvé příjmy d městské pklady (vyšší ž v clé ČR), s zhdli zušit autmaty v clém vídňském katastu. V dbě kmické kiz vlmi dvážé zhdutí, kté jistě vyžadval úzku splupáci adic s bčay. PhD. Jiří Nsiba, Ph.D., míststasta Upzěí vlastíkům či uživatlům mvitstí (pzmků) a ddžváí pvistí vyplývajících z záka č. 458/2000 Sb. Na základě 25 dst. 4 písm. g) záka č. 458/2000 Sb. žádám vlastíky či uživatl mvitstí (pzmků) dstaěí b řz dřvi hžujících bzpčý a splhlivý pvz lktickéh distibučíh zařízí. Odstaěí b řz dřvi musí být pvd v smyslu záka č. 458/2000 Sb. - Egtický zák a ČSN EN a ČSN EN Elktická vkví vdí s apětím..., pdl íž uvdéh výpisu z citvaých přdpisů Ochaé pásm u apětí d 1 kv d 35 kv j vymz vzdálstí 7 m a u apětí ad 35 kv d 110 kv včtě, 12 m d kajíh vdič a bě stay. V chaém pásmu adzmíh vdí j zakázá chávat ůst psty ad výšku 3 m Bzpčá vzdálst - všké pác při dstaňváí a řzu dřvi musí být pváděy jblíž v bzpčé vzdálsti d vdičů. K vdičům s smí pd bzpču vzdálst přiblížit ai ástj ai řzávaé větv při pádu. U vdí ízkéh apětí (400/230 V) j přdpsaá bzpčá vzdálst (s uvažváím číh příůstku či vychýlí pstu při větu) d vdí 1 m, u vdí vyskéh apětí (22 kv) j přdpsaá bzpčá vzdálst (s uvažváím číh příůstku či vychýlí pstu při větu) d vdí 2 m, u vdí vlmi vyskéh apětí (110 kv) j přdpsaá bzpčá vzdálst (s uvažváím číh příůstku či vychýlí pstu při větu) d vdí 3 m, v lsích půscích jsu vlastíci či uživatlé dtčých mvitstí pvii umžit zaměstacům splčsti E.ON Distibuc, a.s., či jím zmcěých zhtvitlů, udžváí vléh puhu pzmků šířc 4 m p jdé staě základů pdpěých bdů adzmíh vdí Pác, při ktých by mhla být hža bzpčst sb, tchický stav vdí b jh pvz, můž být pváděa puz s suhlasm splčsti E.ON Čská publika, s..., a za dzu sby jí ustavé. ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE V TERMÍNU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU Uply-li uvdá lhůta maě, zamujm tímt, ž zaměstaci splčsti E.ON Distibuc, a.s., či jím zmcěéh zhtvitl, vstupí ásldě a dtčé mvitsti (pzmky) a pvdu dstaěí a řz dřvi vlastími pstřdky. Užitkvá dřví hmta bud pcháa a místě k dalšímu využití vlastíkm či uživatlm mvitsti (pzmku), vziklý klst a zbytky p těžbě budu zlikvidváy zaměstaci aší splčsti. Za splěí zákých pvistí majitlů či uživatlů mvitstí řzat ppř. dstait stmví a jié psty hžující bzpčý a splhlivý pvz distibučích zařízí můž příslušé vlastíky či uživatl fmu sakcí pstihut Státí gtická ispkc. Bližší ifmac Vám pskytm a tlfím čísl: b , (p. Jiří Čch) Za pvzvatl distibučí sustavy splčst E.ON Čská publika, s..., Rgiálí spáva B p. Jiří Čch staa 4 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

5 INFORMACE Židický Zpavdaj 10/2011 POMÁHÁME ŽÍT NAPLNO Nvá služba FILIP Osbí asistc umžňuj lidm s zdavtím pstižím pžívat plhdtý živt Rmaa při aktivitě v vlčasvém Klubu za hm Dvaatřictiltá Rmaa j zdavtě pstižá d svých šsti ků. K vší smůl s jjí zdavtí stav pstupě puz kmplikuj. V psldích ltch s přidaly pblémy s pilpsií. Něktý d j bz záchvatu a jidy má i třiáct záchvatů za d. Z th vyplývá skutčst, ž pkud sdí b lží, musí s í ěkd být v těsé blízksti, aby v případě záchvatu alspň zbzdil jjí pád a zm. Z th důvdu dič Rmay splupacují s sbí asisttku z Oblastí chaity B, ktá Rmau dpvází a vlčasvé aktivity b s í táví čas v jjím dmácím pstřdí. Dca už í dkázaá jm a pbyt dma, ptž u ás dma jí můž dělat pu j mj mažlka. Já mhu, ptž jsm p úazu a pškzí míchy zůstal a ivalidím vzíku, vysvětluj tc dvaatřictilté Rmay, ktý ji avzdy svému pstiží vzí autm d vlčasvéh Klubu za hm, pvzvaéh Ligu vzíčkářů v Bě-Vihady. Díky službě FILIP sbí asistc s můž dca účastit j pgamu v Klubu za hm, al také ůzých výltů a jiých aktivit. T dřív připadal vůbc v úvahu, pkačuj s vysvětlváím přísu sbí asistc Rmai tc a uvádí hd další příklad: Mažlka s ás dma staá a již ěklik ků si mhla dpčiut. Díky asistci paí Zdy, ktá s věvala dcři u ás dma, si mhla mažlka dpčiut a týd v wls ctu v Bskydch, zatímc já jsm v té dbě byl a měsíčí habilitaci v Rhabilitačím ústavu v Habyi. Další, dřív řšitlý pblém, ám pmhla vyřšit asistc paí Zdy, když jsm byli pzvái s mažlku d Pahy k sudu. Zajímal ás také, jaký phld má a sbí asistci přím Rmaa: Když jsm s Zdku, cítím s vlěji. Můžu dělat víc věcí, c bych sama kvůli pilpsii dělat mhla. S Zdku mám i dbý kamaádský vztah. Otc Rmay ptvzuj, jaký výzam p Rmau ktakt s sbí asisttku má: Díky vlic citlivému přístupu sbí asisttky paí Zdy j a dcři zát zlpší i p psychické stác. NEPOSTRADATELNÁ SLUŽBA Osbí asistc j téí službu Oblastí chaity B p lidi s zdavtím pstižím z města Ba. Cílm j zajistit těmt lidm pdpu při aplňváí jjich ptřb v dmácím b splčském pstřdí, aby mhli žít běžým způsbm živta. Služba j pskytváa dětm d sdmi lt, dspělým a siům d 80 lt. Osbí asistti pmáhají zjméa při zvládáí sbbsluhy, při sbí hygiě, při zajištěí stavy a údžbě dmácsti. Dál dpvázjí k lékaři, a úřady a další istituc, d škl, zaměstáí, a kultuí a vlčasvé aktivity. Zajišťují také pdpu pčující diě a pskytují základí sciálí padství. SAMOSTATNOST Služba sbí asistc c jvíc pdpuj a zvíjí schpsti klitů. T zamá, ž asistti sic pmáhají klitům, al tak, ž by dělali vš za ě. Napak s saží vést j k c jvětší samstatsti a pděcvat j k aktivitě a vlastímu zhdváí půběhu sbí asistc. Ktakt Zájmci službu Osbí asistc mhu získat ifmac a wbu b a tlfím čísl Tam tazatlům závň zdpví všchy dtazy a pskytu ifmac mžstch služby. Jitka Mzvá Důlžitá ifmac p siy číku azí 1939 Něktří bčaé číku 1939 abslvvali v šklím c 1953/54 jdčí učbí kuz. Systémvu chybu byla uvdá dba zhdca p výpčt důchdu. Pkud jst byli abslvty JUK, dstavt s s vysvědčím a městsku spávu sciálíh zabzpčí v Bě, Vvří 5, přízmí vlv. Tam s Vámi spíšu žádst ddatčé zhdcí uvdé dby, přpčt důchdu a dplací d áku. Tím s avýší Váš důchd cca 200,- Kč za měsíc a dplatí ák jdázvě cca ,- Kč. Přji dbé přízí. Bc. Ladislav Kukal Zvdáí ájmů Občaské sduží Odkaz lgiářů a dbj v aší vlasti byl zalž ku 2000 a přd ěklika lty zahájil splčvací akc v ámci kihkupctví a Tábské ulici. Symblicky zd byla zříza Pamětí síň čskslvských lgiářů. Čist zahajval áš čstý přdsda pplk. v.v. Fatišk Dlžal, ktý k ám pavidlě létal z své duhé vlasti - Vlké Bitái, muž, ktý byl v pvím výběu statčých p paci Athpid, kd měl zlikvidvat kata Čch a Mavy, samtéh K.H.Faka. Pběhla zd řada hdtých akcí, a ichž FÓRUM s bjvvali m.j. paí Milada Vštičkvá, vdva p ppvém gálvi Bhuslavu Vštičkvi, muži, ktý vll mavské Obaě áda a přsuu čs. lgií d Vladivstku, dál takisté d Dukqu plk. Já Bačík, p. Ludvít Čambala, dukláci Jsf Kuča z Židic či plk. Emil Bčk, bývalý pilt RAF, dáv cěý Řádm Bíléh lva pzidtm publiky, slvský patyzá plk. Vjtěch Babič či D. Ig. Fatišk Estka CSc, bývalý plitický vězň dvu žimů, bývalý Baťvc a aftař a žák akadmika Ott Wichtlh, ktý bjl clý svět. Jiak řada akcí p mladu gaci, a ktu j.s. Odkaz lgiářů zaměř. Nyí s mi dstal zpávy, ž j achystá zvýší ájmu tht bjktu, cž sduží, kté vš kal a ká v ámci svéh vléh času či s svlím zaměstavatlů bud mci akcptvat. T í žádá kitika přdstavitlů MČ B-Židic, apř. pa stasta sám pdpuj i zaštiťuj výzamé pjkty.s. Odkazu lgiářů, apř. mziádí sutěž C víš čs. lgiích? - Č viš čs. légiách? či Zbvský závd baé zdatsti mládž. J t přdvším kstatváí, v jaké dbě žijm, když pdbé akc jsu kmicky zmžňváy a í t j pblémm tht ašh sduží. Ig. Milslav Alxj Fyščk.s. Odkaz lgiářů, přdsda Chct apsat d zpavdaj? Mát dvě mžsti jak pslat svůj příspěvk: - lkticku pštu a adsu - pštu a adsu ÚMČ B-Židic, Gajdšva 7, B Maximálí délka j 1800 zaků, můžt přilžit i ftgafi. Npdpsaé příspěvky budu tištěy. J uté, aby a sb autři příspěvků uváděli ktakt, t p případé dplěí. Uzávěka příspěvků d příštíh čísla 11/2011 j v čtvtk v 23:59 hd. Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 5

6 Židický Zpavdaj 10/2011 ŠKOLSTVÍ ZŠ Gajdšva V čtvtk 1. září jsm přivítali vý šklí k. Sšli jsm s tadičě a šklím dvř. Přivítala ás paí řditlka Olbtvá s běma svými zástupci, pam Nvtým a pam Hákm. Pěká slva a uvítau přdsli také pa stasta Vašia i pa míststasta Vytpil. Zvědavě jsm s zhlížli, jstli s ěc přs pázdiy změil. Něc zůstal stjé, al ěkté změy jsm zahlédli. Uputala ás spusta malých pvňáčků, ktří stáli a dvř s vými aktvkami a ftgafujícími diči v zádch. Lts aš škla ttiž tvíá dkc čtyři pví číky! 1.D už a Gajdšc dluh byla. Mám z th vlku adst, ptž mám pti lňskému ku v škl 60 žáků víc! Pvňáčky přivítali všichi vlkým ptlskm. Aby s u ás v škl cítili jistěji, přvzali ad imi patát žáci smých ZŠ Gajdšva ZŠ Káséh Nvý šklí k 2011/2012 a ZŠ Gajdšva Phádkvá škla a ZŠ Gajdšva Jak každý šklí k i lts chystám p žáky aší škly řadu akcí, kté dplňují vzděláváí v škl. Opětvě s těším a víkdvu akci p přdškláky. Vdl pavidlých výukvých pgamů a tadičích akcí, kté mají již ltitu tadici a aší škl / apř. Váčí díly, Vlikčí díly, Zahadí slavst/, abízím žákům k zdkalí jazykvých schpstí výjzdy d zahaičí. Lts si mhu žáci zvlit ěklikadí pbyt v pdzimí Vídi b jaí pbyt v Ldýě. V duhém plltí pběh také sptvě vědmstí pjkt Ltí lympijské hy Žáci 7. číku mají mžst účasti a lyžařském výcvikvém kuzu. Děti z hudbích tříd a dvátých číků. Ti dali pvňáčkům kamické svičky jak symbl mudsti. Nvé tvář jsm viděli i v pdaggickém sbu. Jsm psíli vé paí učitlky i paí vychvatlku, ktá dsta a stast ddělí dužiy. Žáčků už j ttiž tlik, ž ám stávající ddělí stačila a pdařil s ám abídku zšířit. Další vlku změu j zajisté stavba vé tělcvičy. Na dvř byly vidět vlké zátaasy a místě dřívějších vchdů d staé tělcvičy. Al běhm říja by měly být pác u kc a pak s budm mci pchlubit vlku a kásu tělcviču včtě sciálíh zázmí. Pkačujm dál v zaváděí ifmačích tchlgií d výuky. Lts ám přibyla -třídí kiha. Učitlé už budu sit klasický papívý dkumt pd paží, al zapisvat vš výuc -li. Elktická třídí kiha s tak přidala k svědčé lktické žákvské kížc. Na vý šklí k s těším. Učitě ám přis adsti i stasti, al splčě vš učitě zvládm. Mg. Jaa Hubá, učitlka ZŠ Gajdšva Váží dič, milé děti, jak s již stal tadicí, i v ltším šklím c uvítám a aší škl malé přdškláčky. Pjkt Phádkvá škla j uč p všchy děti, kté s chtějí számit s buducími splužáky, pstami škly a paí učitlku. Budm si hát, zpívat, kslit, tvřit a plit spustu ůzých úklů. Dětm tak pmůžm zvládut mhdy áčý přchd z matřské škly. Ppvé s sjdm d d 16:00 hd. v třídě 3.B. Víc ifmací pak půběžě můžt získat a v skci Phádkvá škla. Těší s a Vás Mg. Mislava Bázdilvá a Mg. Katřia Kříkvá Šklí k 2011/2012 a ZŠ Káséh pavidlě abslvují sustřděí, kcty, tačí vystupí a lts s avíc zúčastí hudbíh fstivalu v zahaičí, Flétvéh fstivalu v Paz a v jdáí j také vystupí dětí v Chvatsku. Pvím km tvíám 1. třídu s zšířu výuku výtvaé výchvy. Naši malí výtvaíci s mhu mim jié těšit a svji pví visáž, ktá pběh v psici v galii Sklp. Věřím, ž všchy aplávaé aktivity budu p žáky přísm a bhacím. Za pdaggický sb Mg.Pta Gühutvá, zástupkyě řditlky ZŠ Gajdšva Pjkt: EU píz šklám a Gajdšc Ivac a idividualizac vzděláváí Přsě přd km s a aší Základí škl spustil pjkt, ktý j fiacvá z fdů OPVK z pěz Evpské ui. Jsm pávě v plviě alizac, kčit bychm měli v spu Pjkt jsm si v pdstatě ušili a míu, pdl ptřb, kté jsm cítili jak důlžité. V ámci tht pjktu jsm běhm ku a škl pdpřili tyt blasti: čtářská a ifmačí gamtst cizí jazyky využíváí ICT matmatika přídí vědy fiačí gamtst Tyt blasti byly pdpřy jdak idividualizací výuky, tz. běhm miuléh šklíh ku jsm si mhli dvlit dělit výuku a víc skupi, ž j mžé z pěz běžéh zpčtu, a tím umžit výuku v mších skupikách, ž j bvyklé. Výuka tím byla zkvalitěa. Dál byly tyt blasti pdpřy také ivací výukvých mtd. V tmt suslví s skývá mim jié tvba spusty matiálů či pmůck d přdmětů jak jsu čský jazyk, matmatika, aglický jazyk, dějpis, hudbí výchva atd.. Matiály byly vytvřy a bázi lktických dkumtů, kté si děti a aší škl mhu v ámci ašh šklíh -laigvéh svu stahvat, kdykliv s jim zachc. Psldí fází pjktu jsu také ůzá šklí, ktá mhu učitlé využívat v ámci svéh sbvzděláváí. Na tat šklí jsu z běžých pstřdků téměř žádé fiac, pt ám šklí hazé z fdů EU hdě pmhla. Výstupy cléh pjktu jsu vlic zsáhlé a stál s a ich jště pacuj. Dkládám j Miiststvu šklství a tělvýchvy v ámci mitvacích zpáv. Díky pjktu s žáci mim jié mhu učit v vé pčítačvé učbě. Téměř v každé třídě a 2. stupi a v vybaých učbách 1. stupě j apv istalvaá itaktiví tabul. Učitlé mhu pužívat vé tbky, díky ktým jsu itaktiví tabul samzřjmě víc využitlé. Další viku, ktá vyplývá spíš přím z výstupů pjktu, j mim jié zavdí lktických třídích kih. Rdič tak mají pět ěc větší přhld svých dětch v škl. Na závě j uté říci sad j t, ž za vším stjí šikví a pacvití učitlé aší škly. Na ich bud zálžt, zda s clý pjkt pdaří dtáhut d zdáéh a úspěšéh kc. Dufjm j v t, ž plví v astavém úsilí, kté přdvdli v pvím c alizac pjktu. Pavl Hák, Základí škla, B, Gajdšva 3 staa 6 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

7 Každé lét skauti z Židic jzdí a ltí táb. Obáší t chystáí fmulářů už d květa a pmyšlé pláváí pgamu měsíc dpřdu. Lts byl chystáí t áčější, ž jsm s vydali a vé tábřiště kusk d Tlč. Víkdy přd pázdiami jsm vyplili stěhváím matiálu a ásldým stavěím kuchyě, umýváky a akc staů. Pví běh tába patřil dívčímu ddílu, jjich cltábvá ha byla a mtivy Nai. Na tábř chyběla kuzlá skříň ai samtý Jak pžili lét skauti? Asla. Přs d hály hy zaměřé a splupáci, fatazii, statgii, al také musli řzat dřv, tpit si v kamch a vařit si běd. Téma tábu kluků byly Mayvé. V pgamu chyběly bj úzmí, stavby sad ai čavé břady. Rzdíl v pgamu mzi hlkami a kluky byl sad j v větším mžství běhacích h a stavěí jůzějších tábvých vychytávk, jak j třba saua. Na bu tábch pavala přátlská atmsféa, děti pžily mh kamžiků, a kté budu v dbém dluh vzpmíá a aučily s jdu věc užitču v běžém živtě v městě. Tza Hamplvá, sučást vdí skautskéh ddílu v Židicích Padské střdisk p dslýchavé HELP a Běhuské 22 v Bě abízí bzplatu pmc sbám s sluchvým pstižím a siům ŠPATNĚ SLYŠÍTE? ŠPATNĚ ROZUMÍTE MLUVENÉMU SLOVU V TELEVIZI? ŠPATNĚ SLYŠÍTE ZVONĚNÍ DOMOVNÍHO ZVONKU NEBO TELEFONU? ŠPATNĚ ROZUMÍTE TELEFONNÍMU HOVORU? NEROZUMÍTE O ČEM SE HOVOŘÍ DOMA, VE SPOLEČNOSTI, V DIVADLE, V KINĚ, U LÉKAŘE, PŘI JEDNÁNÍ NA ÚŘADĚ? POTŘEBUJETE ZKONTROLOVAT A VYČISTIT SLUCHADLO, KOUPIT BATERIE? CHCETE SI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ VYZKOUŠET NEJNOVĚJŠÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO NEDOSLÝCHAVÉ? POTŘEBUJETE NAŠI POMOC, ALE NEMŮŽETE NÁS NAVŠTÍVIT? Padskéh střdisk Čskéh klubu dslýchavých HELP pskytuj bzplaté sciálí a dbé padství zaměřé zjméa a abídku kmpzačích pmůck p všchy sluchvě pstižé bčay. Vyšklí dbíci řší idividuálě a kmplxě pblémy plyucí z ztáty sluchu abídku vhdých kmpzačích pmůck, kté si u ás můž každý vyzkušt, ppř. zapůjčit k vyzkuší v dmácím pstřdí. Na vyžádáí zajistím istalaci a přdvdí ptřbé pmůcky v bydlišti b v pbytvém zařízí, pmůžm s vyřízím žádsti a příspěvky vybaých kmpzačích pmůck. P uživatl sluchadl zajišťujm jjich svis a údžbu, abízím kmpltí stimt batií d sluchadl. VŠECHNY SLUŽ- BY POSKYTUJEME TAKÉ TERÉNNÍ SLUŽBOU V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE NEBO V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH. Padu ajdt v ctu Ba a ads: Padské střdisk ČKNH, Běhuská 22 (pasáž TYPOS, ifmačí tabul a lvé staě, 3. pat - výtah), B tl.: , mail: PROVOZNÍ DOBA: PO - ST : 8 15, ČT : TERÉNNÍ SLUŽBA, PA : 8 14 Těším s a Vaši ávštěvu! Za padské střdisk ČKNH B Mg. Luci Mauskvá INFORMACE Přídvědá staic Kamáčky dlučé pacviště JUNIOR-DDM Kamáčky 4a, B Židic, tl , -mail : Židický Zpavdaj 10/2011 přádá zájzd ZOO Vídň Schöbu sžci idičtí, sli, pady, kaly, tpický pavil, mřská akváia, táia, isktáium, tylský statk a spusta dalších pavilóů tmí: sbta 5. listpadu 2011 CENA - zahuj pakvé a vstupé d ZOO, část dpavéh autbusm, zahuj vstupé d jiých bjktů a pjištěí. Dpava autbusm j dtváa z pjktu!!! dspělí ad 19 lt 600,-Kč děti 6-19 lt 410,-Kč děti 3-5 lt 300,-Kč Slvy j uté u pklady dlžit platým půkazm! Ogaizačí pkyy přihláší j mžé závň s platbu v kacláři Přídvědé staic Kamáčky, Kamáčky 4a, tl , d 21. říja Dpučjm sjdat cství připjištěí. Nzltilí s mhu zájzdu zúčastit puz v dpvdu zltilé sby, ktá za ě zdpvídá. Saz účastíků j v 7,00 hdi a pakvišti přd Dělickým dmm v Bě-Juliávě, djzd v 7,15. Návat cca v 20,00 hdi tamtéž. Tipy: p phlídc z j mžé samstatě avšítvit Wüsthaus (puští sklík, vstup 4,00 dspělí, 2,50 děti) Plá akcí klubu siů a 2011 (Každé útý d 14 hd v přízmí Dělickéh dmu) Tuisk it v Afic p. Kljka Kym ukajiské subtpy p. Kljka Vladivstk vládc us.výchdu p. Kljka Bátky v d i v ci p. Vavš Vzula p. Buda Změa pgamu vyhaza. Připavili: Bc. Ladislav Kukal / Mg. Pt Simadl HALLOWEENSKÁ ZOO v hd. Sutěží hllwská stzka p z a dlabáí dýí. Díla budu pužita a výzdbu aálu z. Odpldí lampióvý půvd v maskách. Ktakt: Ig. Mg. Lka Bchíčkvá, tl ZOO tvř v říju dě Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 7

8 KULTURA Židický Zpavdaj 10/2011 Pgam DĚLŇÁKU a FESTIVAL HUGO HAASE 1. fstivalvý d Haa a Pt Ulychvi, Javy Bat (pgam Divadla šasu) 19 FESTIVAL HUGO HAASE 2. fstivalvý d Paul Mills & Laďa Kdl (pgam Divadla šasu) 19 FESTIVAL HUGO HAASE 3. fstivalvý d Miky Ryvla & Fiv Ksichtis (pgam Divadla šasu) 19 FESTIVAL HUGO HAASE 4. fstivalvý d Jiří Suchý a Jitka Mlavcvá, Smaf (pgam Divadla šasu) 19 Vzpmíkvý kct a Jsfa Pudila 15 Phádky z Dbáčkva č. 3 O kjčím Odvi a víl Jaic (pgam Divadla šasu) 16 Kálvplka dpld s dchvku Líbj mě, Alféd! DIVADLO NA DLANI 20 Jam Sssi blíbé stkáí muzikatů 20 Hdvá zábava 18 Tačí pdvč s chstm MR Swig 19 Filmvý Klubíčk Odřj Suchéh - křst kihy Pa Wich z Kampy (pgam Divadla šasu) 16 Kálvplka dpld s dchvku 19 Mě t tady ()baví (pgam Divadla šasu) Tačí pdvč s chstm MR Swig 19 Šujaviy v Suchém bau (pgam Divadla šasu) Připavujm: 3. listpadu v 19 Tavsti shw Divké kčky 10. listpadu Vdkabat s Hau Rbis a Babu Midiu Změa pgamu vyhaza. Sldujt vývěsky a Dělickém dmě. Dělický dům, Jambva 65, B-Židic jdta B - Židic s židicku chasu vás zvu a čtácté tadičí ŽIDENICKÉ HODY kté s kají v sbtu :00-11:00 HODOVÁ MŠE SVATÁ (kstl sv. Cyila a Mtděj) 13:00-16:30 HODOVÉ ODPOLEDNE (vdl kstla sv. Cyila a Mtděj) stavěí máj, pžháí hdů, přdáí hdvéh páva, Mavská bsda, sutěž p děti, tamplía 20:00-2:30 VEČERNÍ HODOVÁ ZÁBAVA (Dělický dům) vstupé 100 Kč, haj Sivická kapla Akc j přádáa za fiačí spluúčasti MČ B-Židic. DND vstupuj d šsté szóy Sub Divadla Na Dlai vzikl z iiciativy bývalých žáků ZUŠ PhD. Zbyňka Mks a Dšlíkvě ulici. P abslvváí žáci pjvili zájm pkačvat v divadlí čisti. A tak pd vdím svéh učitl a sólisty zpěvhy NDB Jiříh Tauba vzikl sub DND. P kátkém půsbí v kmíské Hasičc pkačval sub díky pchpí ÚMČ B -Židic v Dělickém dmě a Jambvě ulici, kd půsbí dds. Dmiatu ptáu jsu přdvším kmdi. Za dbu své xistc jsm uvdli ásldující tituly: Žský bj, Hubiái, Dámský kjčí, Gdický uzl, Líbj mě Alféd, Námluvy. Na hudbí slžc s pdílli skladatlé Zd. Plláík, Mai Buzzi, Fdiad Havlík, Ja Fat. Fisch, Ig Rusik. Výtvaě splupacvali akad. mal. Iz Tuschvá, Jiří Pit a Jaslav Ptka. Od lňské szóy s stala další žiséku Jitka Batšvá. V dubu jsm uskutčili zhv čisti subu v běské tlvizi (viz stáky DND). P ásldující szu, ktu zahájím pízu úspěšě uvdé hy Líbj mě, Alféd v 19 hdi, připavujm uvdí klasické kmdi C.Gldih Ppask a laguě v žii J.Tauba a dál jdaktvu hu A.P.Čchva Jubilum v žii J.Batšvé. Dtailí ifmac připavvaých pmiéách, člch subu, ftgafiích z jdtlivých iscací a další ifmac s dčtt a ašich wbvých stákách Těším s a vás při stkáích a jdtlivých iscacích v hldišti Dělickéh dmu v Bě-Židicích v astávající divadlí szóě ! Za čly subu DND Odřj Tsař staa 8 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

9 Židický Zpavdaj 10/2011 Malíř pkjů atěač, Zahadíčk. Tl.: , Kadřictví páské, dámské, dětské a Phajmv 6 v Židicích abízí vlké slvy!!! Stříháí, fukaá - 150,- Kč. Objdáí kdykliv tl.: AUTOELEKTRONIKA - autádia, aut Hi-Fi, alamy, ctál. zamyk., l. ka, dálk.vl., dí svící, taž. zař., HF sady, pak. szy aj. dplňky, pavy altátů, statéů, l. Istalací a výstj vzidl. Židic, tl.: KADEŘNICTVÍ, páské, dámské i bz bjdávky a dl tl. dmluvy. Škupva 49, tl.: , Dktka kupí byt za htvé i zadluž. Tl.: Pdám řadvu gaáž v Židicích u kasá (u tati), tl.: Baza a hu Tábské a Gislvé 1 (vdl Optiky) kupí: vzduchvky, ž, sšky, paží, hdiy, skl, pclá, láhv ppa buta, hřáky, b. pily, tpidla, TV, DVD a jié věci. MHD č.8, 13, 64. Tl.: Pajmu gaáž ul. Mai Kudříkvé, jiště 2 vatama, a DO. V dsahu MHD. Mž i dluhdbě. Tl.: Přivyděljt si až 5000 Kč měsíčě! Pskytět aut, dům, plt či pzmk p klamí účly a cht j vydělávat. Vljt: (p-pá, 7-19). INSTALATÉRSKÉ a TOPENÁŘSKÉ PRÁCE, tl: , mail: Malby átěy Odka tl.: , RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Mtdějva 9a, Kálv Pl. Tl.: PEDIKURA, ZÁMEK BELCREDI, ST. LÍŠEŇ lakváí, p-shi, ksmt. úpavy, bčí, řasy. MHD 8,55,58,78. sl. MICHAELA tl.: , NAŠE PEDIKURA, VAŠE POHODLÍ. Pajmu vlku gaáž a ul. M. Kudříkvé. Jištěa 2 vaty a DO, 1.200,- Kč za měsíc. Tl.: MALBY 14 Kč/m², átěy dvří 350 Kč/ks, adiátů, k, fasád, aj. Tl.: , , platba htvě = SLEVA 250 Kč! Židic a klí. P mažl s malu dcku hldám 3+1 v hzkém pstřdí. Tl: Výkup bytů i zadlužých, páví pmc zdama. Tl: Dučváí agličtiy, tl.: Kupím byt (mi. 80m2) či dům v klí Kaásk. ám. i k k. N RK! Tl.: VODOINSTALATÉR, tl.: , mbil: ZUMBA zábavé spjí abiku s latiskamickými pvky. Od 9/9 pavidlě každý pátk 16,30-17,30 hdi ZŠ Gajdšva Jdázvé vstupé 70,-Kč/přdplaté a 10 vstupů za 600,-Kč Ifmac: Istuktka Radka 736/ Masaykva dmkatická akadmi s fiačí pdpu Statutáíh města Ba, přádá přdášky s diskusí Ká s vždy v 17 hdi a Pdaggické fakultě MU B, Příčí 9 (zasdací místst v 1.pschdí budvy Příčí 7) Evpa v phybu v 17 hdi PhD. Katřia Bciává, vducí zahaičíh ddělí ČSSD Ja Kava, Bsc, CH, IOM, bývalý miist zahaičí ČR a přdsda Valéh shmážděí OSN - Přdášjící s pkusí ppsat splčé ysy bčaské spkjsti a Isladu, v Řcku a v Špaělsku a svu přdstavu buducíh vývj. Zdavý živtí styl v každém věku v 17 hdi MUD. Pavl Vslý, lékař, kadilg, Agis Vyškv, adí města Vyškva - Přdášjící s již řadu lt věuj pacitům s závažým kadilgickým mcěím, zvláště u staších pacitů. Zabývá s tvbu zdavéh živtíh stylu, al i pvcí a přdchází sdčím chbám. Padí ám, jaké aktivity, psilující kadivaskuláí systém pvzvat v jdtlivých fázích živta. Těšísk v kitických chvílích čsk-plských vztahů v 17 hdi pplk.v.v. ig. Jiří Bílský, bývalý pdagg Vyské vjské škly v Vyškvě, čl ČsOL - Přdášjící ám přiblíží dsud mál zámé kapitly z čsk-plských vztahů v blasti Těšíska, jak z dby klm 1. světvé války, tak i v přdvč 2. světvé války. Změa pgamu vyhaza NOVÉ POVĚSTI ČESKOSLOVENSKÉ - FOLKLOR ATOMOVÉHO VĚKU výstava každdí kultuř dby sučasé i dáv miulé 7. září 27. listpadu 2011 dě út hdi Ba Tck Gally - Kapucíský klášt, Kapucíské áměstí 5, B Tl.: , -mail: ČETNICKÉ HUMORESKY výstaví pjkt připm j úspěšý siál z tvby Čské tlviz Tlvizíh studia B, al také běské a jihmavské čtictv dě (kmě p.) hd. Lthádk Mitvských v Bě (Vltží 19) Tl.: , -mail: Uzávěka izc d čísla 11/2011 j Příjm izc: tl.: Klub SUTERÉN Sutéí psty pd Chámm Spasitl a Kaáskvě ám.10, B-Židic Tl.: , Kužky a akc v šklím c : Miiklub p mamiky s dětmi (1-4) ky: útý v 10:00 hd. v divadl pd kstlm. Hdika haí, zpíváí a výtvaičí s maňáskm Káťu a mdvídkm Míšu, ktří ám pzadí, c vš káséh p ás Pá Bůh stvřil. Psluží kmě jiéh i k zvji sciálích a mtických dvdstí dětí. Midiklub p přdškláčky a pvňáčky (4-7 lt): střda v 16:30 hd.v divadl a hě pd kstlm. Cvičí, tačí, zpíváí, tvří a vypávěí příběhů z Bibl. Maxifilmklub 8-14 lt: pátk v 17:00 hd v divadl a hě pd kstlm. Pátčí lax při hách, sutěžích, zpíváí a pvídáí j Bibli + 1x za 14 dí film a divadl (damatická půpava zakčá filmvými a divadlími tudami). Kaásk Chi Mát vlé dělí pdvčy, chct si zazpívat a számit s s vými lidmi? A? Pak tdy přijďt a stkáí pěvcké skupiy Kaásk chi d vě vzikajícíh klubu Suté pd kstlm a Kaáskvě ám. 10. Vstup í mz věkm ai vyzáím, al schpstí a chtu zpívat gsplvé, jazzvé či ckvé písě a mldi v kstl i mim ěj. Skupiu vd Ema Mikškvá z Městskéh divadla B. Pavidlé schůzky s kají d EkCtum B Pávka 2, B, tl: , Díla Jak a klíčky a výhky (z cyklu Vařím s Gábiu Klčavvu) hd. - Jak si vypěstvat a pužívat v kuchyi tyt živtabudič plé gi? Získát tipy a ady a přípavu a vaří těcht suvi plých živi a vitamíů. Sami si ěkté cpty vyzkušít. Nbudu chybět ai chutávky aklíčých luštěi, jak jsu mug, fazlky, ččka, kd, smíka alfa-alfa b řřichy. Sučástí díly jsu tištěé matiály s cpty p všchy účastíky. A dbá včř, ktu si splčě uvařím. Účastický pplatk 250 Kč, a dílu j třba s přdm přihlásit. Víc a Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 9

10 INZERCE Židický Zpavdaj 10/2011 Stažitsti Svatptská 22a, B-Kmáv zastávka Kpá (u htlu Bílá ůž, t.: 9, 12) IHNED pplácím všké stažitsti V HOTOVOSTI Zjméa: Nábytk bazy ámy hdiy kapsí a áamkvé hdiky d. v stříbé příby čské gaáty tabatěky pudřky svícy lusty špky alpaku kmbivau s sklm pclávé figuky všké skl bižutii světla ádia gamfy ftapaáty dalkhldy hačky divadla btlémy váčí zdby vjské věci, hudbí ástj plakáty kihy phldic klamí přdměty a další Vš i pškzé z sklpů, půd, bytů i clé pzůstalsti Tlf -stp: p čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME Šmal B Křvá Masá Křvá Zdadva Tkalcvská BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ Z VYSOČINY OVOCE, ZELENINA Líšň - kčá autbusu č. 56 ulic Svávskéh PO-PÁ , SO 8-12 hd. apti supmaktu Albt duh: IMPALA, DALI, MARABEL - vlmi kvalití žlutmasé bamby ROSARA - čvé bamby v pdji také - cibul a uskladěí, zlí a kuháí pvtřídí kvalita, skvělá ca, mžství slvy Dvz zdama!!! Ifmac a bjdávky: , staa 10 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

11 Židický Zpavdaj 10/2011 OHB_izc_2011_Zidic.pdf :31 INZERCE Pjkt j splufiacvá Evpsku uií, Státím fdm C M Y CM MY CY CMY K Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 11

12 Židický Zpavdaj 10/2011 Sutěž Milé děti, vdí adic MČ B-Židic, vyhlašuj sutěž: NAMALUJ NOVOROČENKU MČ B-Židic, PF 2012 ku, č v t i vř ápady st vyt t i, í ž l á í ř m ví m p. dát vá aš sbité Židic j ž B tí í t v utě ét s symblizva městsku čás d p ficiál a Cílm t í dkl aš bud jak p idic. jé s ktá t p i s ž u y v p Ž sta k bud 12 MČ B a přd z á b 20 Vítězý včku. : t 3-15 l dmíky P d v věku i t ě d : tit má u zúčas a h z p m čitlě jiý ktakt ěž s ku A4 sí být Sut z u á m b u k a další áz át a m s b F ě d a a dítět, ě adí st 1 písm Na z příjmí, věk ic, 18. jmé, b -mail -Žid zději d p B j Č f tl sty M 0 B, síljt zky za taiát sta 0 á b O k 7, 615.b.cz s a : v u s š ic a ad plvá, Gajd l p G a g k L icky: lkt b Tři vítězé auty pzvm a dměím a adici MČ B-Židic. Ftgafi vítězů splčě s jjich bázky zvřjím v ldv-úvém vydáí Židickéh Zpavdaj. Vydává Statutáí měst B - MČ B-Židic, Gajdšva 7, B, Rdakt: Ig. Ja Vaculí; Sazba: Jiří Mtlch Za bsah jdtlivých čláků dpvídají autři. Rgistvá pd MK ČR E Nvyžádaé ukpisy vacím. Náklad ks. Tisk Sttic, Bubičkva 30 (tl.: , Distibuci zajišťuj Čská pšta, s.p., Pštvská 3/5, B. Npdjé! staa 12 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH

Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH BŘEZEN/215 Rčík XXXIX zprvdj peridický tisk územíh smsprávéh celku SLAVIČÍNS KÝ správéh celku Vlšský kumšt pr rdsť j užitek 26. břez 215, d 9. d 16.3 hdi, Sklv Slvičí Vystupí: Flklrí subr Slvičáek MŠ Vlár

Více

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více

Rorma v mzdách - suprhrubá mzda. Princip suprhrubé mzdy. Příklad

Rorma v mzdách - suprhrubá mzda. Princip suprhrubé mzdy. Příklad Rorma v mzdách - suprhrubá mzda Od véh rku se míst prgresiví sazby daě ( 3 %) vě zavádí rovná daň z příjmů yzických osob, a t ve výši 5 % pr rk 00& a ve výši,5 % d rku 00'. S tímt také suvisí rozšířní

Více

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY uebicm ALTER p 1. stupeň ZŠ zdivaé s RVP ZV p vzdělávac by: esý jazy a liteatua, matematia a jej apliace, lvě a jeh svět Všechy uebice ALTER dpvdaj pjet a clům RVP ZV a lze je

Více

ŽLUTÝ OBSAH ČERVEN 2012

ŽLUTÝ OBSAH ČERVEN 2012 ŽLUTÝ OBSAH ČERVEN 2012 02 EDITORIAL: Píší nás v Th Wall Strt Jurnalu! 04 NA CESTÁCH S PETREM HORKÝM: Stltí Mirslava Zikmunda. 14 PO VLASTNÍ OSE: Pr jurty d Mnglska. 21 INTERVIEW: Módní návrhářka Mnika

Více

PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU

PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU MĚSÍČNÍK RAHA UBEN 204 / ROČNÍK XXIII / WWW.RAHA.CZ STR. 26 STR. 6-7 STR. 5 UÁLOSTI V EKINGU UŽ VĚÍ, KE JE RAHA ROZHOVOR S VĚROU OGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU TIY NOVÉ TRŽIŠTĚ V JINŘIŠSKÉ ULICI STR. 8-9 OŘÁ NĚKE

Více

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013.

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013. Sák1 OEN HOUSE Zpáv výsldku šří ujdé v Smluvě vzájmé splupái z účlm šří - zmpváí zájmu přb v Měsě Kvř, z d 17. 7. 13. Úvd: V ámi plávéh zšíří éíh/ízkphvýh pgmů OEN HOUSE slvil ki ku 12 š giz siálí db měs

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

na Sokolovně Sokolovně

na Sokolovně Sokolovně Pric 2013 Rčk XIV. Nprdjé Vydává mě Npjdl Rzvěcvá váčh rm Přjmé klidé prži váků váčch, pvé zdrv, mh bch prcvch úpěchů dbré vykrč d véh rk přj Mě Npjdl Váč rm lvě rzvil 29. lipd, frpráž r. 8 Mě Npjdl Vá

Více

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3 6. září 2012 Ročík 21 Číslo 18 Cea 9 Kč Masaryčka slila Základí škola T. G. Masaryka v Poděbradech slí 75. čí od svého založeí. 2 Lhotecká cyklostezka je otevřea Necelé d kilometry dlouhá stezka p cyklisty

Více

Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín. str.3. je k nahlédnutí Prázdninová dopravní škola. str.6

Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín. str.3. je k nahlédnutí Prázdninová dopravní škola. str.6 MĚSTO DĚČÍN www.prdjdci.cm Z PRAVODAJ Ifrmčí čtráctidí pr bčy ttutáríh mět áld dmáctí ZDARMA rčí 10 9 číl 14/2012 28. 7. 2012 áld26.000 26.000 ddšch šch dmáctí ZDARMA rčí číl 22/2011 17. 12. 2011 VFtutěž

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014 JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh abslventská práce SMYSL SKAUTINGU JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh Junák svaz skautů a skautek ČR Jihčeský kraj - KRAJ PĚTILISTÉ RŮŽE Krajinská 384/40a, České

Více

Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu

Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu Aktiita 904A01 část SWOT aalýza Úd Na základě ýstupů aktiit prjektu byla zpracáa suhrá aalytická zpráa, pdle íž byly defiáy silé a slabé stráky stáající krajiy, jejíh yužití a chray, pteciálí příležitsti

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

cestovní kancelář BAlI www.carestyle.cz

cestovní kancelář BAlI www.carestyle.cz ctví kclář BAlI www.crtyl.cz vyvětlvky (pktgrmy trv) V Y S V Ě T L I V K Y WF zrm htlů tkt zčých mát mžt přpjí Všh pčítč k wf zrm, ť ž v lbby htl, bz b přím pkj. Kkrtí frmc jt vžy v pp jtlvých htlů. Rá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

ipolitickou strahou katolickou a církví samou veletreny.

ipolitickou strahou katolickou a církví samou veletreny. L I T I K katlickém umení kázati. A W baže jsu snahy rzlišvati mezi katlicku stranu a katlicku církví - at se již t pkuší neb u nás na pr. Durych - jsu u nás meze ipliticku strahu katlicku a církví samu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16.

ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16. ÁMOS Čapi ydáaý žáy Záadí šy Brá Lada Čí 16. ZIMNÍ OLYMPIÁDA BĚŽKOVÁNÍ NA KNÍŽECÍ PLÁNĚ Bya zimí ympiáda. Sutěžiy i děti z Vimpra. Dicipí tam by dt. V běžách jm by 1. a Láďa by 1. a ěžicích. Dta jm ucháta,

Více

Strategie zajistí firmě zisk

Strategie zajistí firmě zisk Navazujeme na časpis TYP z první republiky. STRATEGIE ANO ČI NE? C je strategie? Častkrát dstávám na jednáních tázku, c je vlastně ta strategie, kteru mají pdnikatelé mít. Pmůžeme si citací z Wikipedie.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 102 Setkání generací Rok se s rokem sešel a dne 5. 9. 2012 oslavila svoje významné 101. narozeniny paní Ludmila Váňová rodačka

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

ZPRAVODAJ. máme nový e-shop na náhradní díly. jsou náplně do manuálních převodovek celoživotní? na vašem autě? oleje a maziva pro zemědělskou techniku

ZPRAVODAJ. máme nový e-shop na náhradní díly. jsou náplně do manuálních převodovek celoživotní? na vašem autě? oleje a maziva pro zemědělskou techniku ZPRAVODAJ www.mdil.cz NOVÝ E-SHOP 3/2013 2 máme nvý e-shp n náhdní díly dy 4 jsu náplně d mnuálních převdve celživtní? 4 tipy státe se l n všem utě? exluzivně návdy 6 leje mziv p zemědělsu techniu 3 KASKADÉR

Více