Židenický Zpravodaj. Blahopřání ke 100. narozeninám. Partnerství v zahraničí pro Židenice? Proč ne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj. Blahopřání ke 100. narozeninám. Partnerství v zahraničí pro Židenice? Proč ne"

Transkript

1 Židický Zpavdaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ Blahpřáí k 100. aziám D s džila výzaméh živtíh jubila lt paí Ludmila Váňvá. Paí Váňvá j židicku dačku. Nadila s a ulici Filipískéh, kd dsud žij. I v svém vyském věku s zajímá děí klm sb. Vlmi áda čt a j dluhltu člku Kihvy Jiříh Maha a Staé Osadě, v vlých chvílích haj pasiás. Paí Váňvá vychvala 3 děti, dva syy a dcu. V sučasé dbě j bklpa lásku a péčí jbližších, ktří ji clživtí stast vací. K tmut výzamému živtímu jubilu paí Ludmil Váňvé přišl sbě ppřát stasta MČ B-Židic Ig. Rma Vašia a míststasta PhD. Jiří Nsiba, Ph.D. Ig. Mika Hká Patství v zahaičí p Židic? Pč Váží bčaé, aš městská část s saží c jfktivěji pdpvat kultuí, sptví či splčské děí v Židicích. Splupacujm s mha splky či sdužími, s ktými kzultujm každčě mžsti dtací d městské části. Tut splupáci bychm ádi i adál zvíjli a phlubvali. Z těcht důvdů pbíhá i jdáí aší samspávy s vdím města Ba, kté by mhl vyústit v další zajímavu aktivitu, ktá by pmhla dál zvíjt splčské děí v Židicích, ttkát d zahaičí. P kzultací a Odbu zahaičích vztahů a Magistátu města Ba bychm zkusili pjdat p Židic vytvří spcificku splupáci s kkétím patským městm v zahaičí. Židic jak dá bc Bhumila Habala, míst kd půsbil Ja Gajdš, bc s mha histickými památkami d pmstátskéh klášta v Zábdvicích v susdství s jvětší běsku zvjvu lkalitu Zbjvka, až p stavby Bhuslava Fuchs či jdél ktiuálě fukčí židvský hřbitv a Mavě, můž abídut patskému městu v zahaičí mh zajímavéh. Nž budm jdat a MMB (jpavděpdběji s městy z zmí, kté susdí s ČR), chtěl bych s Vás dtázat, zda již s ějaku patsku istitucí v zahaičí jmém ějakéh židickéh splku splupacujt. Zatím jsm a začátku a pt jakákliv zkušst b pbíhající aktivita by pcs mhla uychlit a psuut dál. Své pstřhy psím psíljt a můj mail Vytvří patskéh města s tvíá pst pztvat Vaš aktivity i v zahaičí a svat si zkušsti apříč haic. Jak p městsku část, tak i p jůzější bčaská sduží, příspěvkvé gaizac či splky by mhl být vytvří patskéh města zajímavu cstu, jak zvíjt giálí vazby apříč Evpsku uií. PhD. Jiří Nsiba, Ph.D., míststasta Vřjá služba v aší městské části úspěšě pkačuj Od duba ltšíh ku pbíhá v aší městské části pgam a zvýší čistty. Jdá s mžst vřjé služby p dluhdbě zaměstaé. Tit lidé si v ámci tét služby mhu přivydělat ějaké píz avíc. Taktéž splupacujm s Pbačí a mdiačí službu ČR, ktá ám přiřazuj sudm učé lidi, jž za své přstupky dstali sudí příkaz k bcě pspěšým pacím. Tt tst si mhu tut fmu dpacvat u ás. Všichi tit lidé pacují v pspěch ás všch a svjí pací zvyšují čisttu v ašich ulicích. Bhužl i přs všchu jjich sahu, dkalé čistty lz zcla dsáhut. Důvdm j vychvast ašich splubčaů, ktří každdě zahazují dpalky cigat, papíky, láhv a zastávkách MHD b a ulicích a t i přs t, ž a každé zastávc j dpadkvý kš s pplíkm. Musím s ptát pč tmu tak j? Nmusím, jdá s ttiž apstu lhstjst k svému klí. Navíc jsu t přdvším tit lidé, ktří ásldě jvíc kitizují čisttu v aší městské části. Závěm bych ád pděkval všm splubčaům, ktří přd svými dmy uklízjí a pmáhají tak k dcílí čistých a pěkých Židic. Mak Svitavský čl ady městské části pvěřý alizací vřjé služby Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 1

2 Židický Zpavdaj 10/2011 ZPRÁVY Z jdáí Rady a Zastupitlstva městské části B-Židic RMČ 17/2011 kaá schválila: dpučuj statutáímu městu Bu vyklizí výš uvdých pzmků a áklady statutáíh města Ba b městské části B-Židic. dpučuj schválí změy jdacíh řádu Zastupitlstva městské části B Židic s platstí d a jdáí ZMČ kaém d suhlasí s pájmm části pzmku pac. č výměř 37 m2 v k. ú. Zábdvic, zahady u dmu Kuldva 16 v Bě. Nájmí smluva bud uzavřa a dbu učitu s tříměsíčí výpvědí lhůtu. Nájmé bud stav v výši 4,- Kč m2/k. suhlasí s zvřjěím záměu bc pajmut a dbu učitu ěkté bytvé psty v bcích dmch a věci mvité v ich (tplá zařízí) splčsti Tpláy B, a.s. suhlasí s alizací akc Opava tamvajvé tati ulic Nzamyslva a pzmku p. č. 382/1, zastavěá plcha, ádvří vým m2 v k. ú. Židic při ul. Nzamyslvě, za pdmíky zabzpčí tht pzmku při alizaci akc a ásldéh uvdí výš uvdéh pzmku d půvdíh stavu. suhlasí s změu pajímaé výměy pzmku p. č. 5865/2, zastavěá plcha a ádvří clkvé výměř 205 m2 v k. ú. Židic při ul. Bubíčkvě pajatéh ájmí smluvu 148/2004 ai s sížím ájméh. dpučuj statutáímu městu Bu pájm části pzmku p. č. 7551/1, statí plcha, část výměř 860 m2 v k. ú. Židic při ul. Rkytvě splčsti STAVOPROGRES BRNO, spl. s... dpučuj statutáímu městu Bu pájm části pzmku p. č. 7551/67, statí plcha, část výměř cca 2000 m2 v k. ú. Židic při ul. Rkytvě splčsti STA- VOS - PM s... Židic a wbu! Nalzět víc ifmací. Sldujt aktuálí zpavdajství. tvá a svém ussí přijatém a 90. zasdáí Rady městské části B-Židic d , bd. č. 90/ /, ktý zí: Rada městské části B-Židic dpučuj statutáímu městu Bu dpdj pzmku p. č. 3015, zastavěá plcha a ádvří výměř 623 m2 a části pzmku p. č. 3016, zahada výměř 234 m2 v k. ú. Židic při ul. Gajdšvě splčsti GLOBAL TRADE PROPERTY, s... až p klaudaci plyfukčíh bjktu sídla splčsti ukládá dbu spávy majtku zvřjit v suladu s ustavím 39 dst. 1 záka č. 128/2000 Sb., bcích, adsý zámě bc pajmut výš uvdé pzmky. Zámě bc tvří přílhu č. 8 igiálu zápisu. suhlasí s záměm pajmut pzmky: p. č. 7495/13, á půda výměř 46 m2, p. č. 7495/28, statí plcha výměř 165 m2, p. č. 7495/29, statí plcha výměř 94 m2, p. č. 7495/31, statí plcha výměř 10 m2, p. č. 7495/32, statí plcha výměř 22 m2, p. č. 7495/33, zastavěá plcha a ádvří výměř 44 m2, p. č. 7495/34, zastavěá plcha a ádvří výměř 150 m2, p. č. 7495/76, statí plcha výměř 94 m2, p. č. 7495/82, statí plcha výměř 3 m2, p. č. 7495/87, á půda výměř 30 m2, p. č. 7495/88, statí plcha výměř 25 m2, p. č. 7495/89, statí plcha výměř 6 m2 a p. č. 7495/91, zastavěá plcha a ádvří výměř 11 m2, vš v k. ú. Židic při ulici Rkytvě splčsti PETRA s... ukládá Odbu spávy majtku přdlžit zěí ájmí smluv a pájm výš uvdých pzmků za cu 190 Kč/m2/k. b a vědmí žádst splčsti Základí škla a matřská škla Basic,.p.s s záměm stavbích úpav vstupů d učb v bjktu Šámalva č suhlasí s zařazím akc Základí škly B Gajdšva 3, Kfc Asciac aktivích škl d d pviéh pgamu ku suhlasí s zařazím akci Paktické škly ELPIS Kpíkva 2, Děti dětm d d pviéh pgamu ku b a vědmí, ž d byl uděl suhlas tajmíka MMB s jmváím Ig. Jiříh Jaáčka jak tajmíka úřadu MČ B-Židic. RMČ 18/2011 kaá schválila: RMČ 19/2011 kaá schválila: schvaluj ddatk k pdaému ávhu Radě města Ba a dvláí Mg. Rmaa Skčvskéh, Ph.D. z fukc řditl Masaykvy základí škly, B, Kamačky 3591/4 z d Na základě ptklu zjištěých skutčstch při ispkčí čisti pvdé Čsku šklí ispkcí a závěů puší Šklskéh záka, RMČ B Židic adál tvá a své žádsti a dpučuj RMB bzdkladě dvlat z fukc řditl MZŠ Kamačky 3591/4 Mg. Rmaa Skčvskéh, Ph.D.. dpučuj zastupitlstvu městské části, aby dpučil ZMB úpavu bcě závazé vyhlášky místích pplatcích v části pplatků za psy síží tht pplatku za psy pkazatlě užívaé (a základě platéh svědčí) k caistapii z 1500,- Kč a 200,- Kč čě. ZMČ 7/2011 kaé schválil: schvaluj zpčtvé patří č. 12. Tt patří avyšuj v příjmch zpčtu a k 2011 ivstičí tasf z MPSV a sciálí služby Pč. služby 42 tis. Kč, avyšuj, dplňuj a upřsňuj ěkté příjmvé a výdajvé plžky zpčtu a k schvaluj zpčtvý výhld a bdbí Rzpčtvý výhld byl sstav v suladu s ustavím 3 záka č. 250/2000 Sb. zpčtvých pavidlch úzmích zpčtů a jh zsah a stuktuu schválil Zastupitlstv města Ba a svém Z6/007. zasdáí, kaém d suhlasí s změu využití fiačíh příspěvku z zpčtu MČ B-Židic a k 2011 a sciálí čist a pjkt Vjské mcic B p.. ákup Abahamvy ktaktí ččky p pváděí lasvé kapsultmi. schvaluj jdací řád Zastupitlstva městské části B-Židic s platstí d víc ajdt a Pplatk za kmuálí dpad Jdu z pvistí spávc daě j vymáhat pplatk, ktý byl uhaz včas a v spávé výši. Ndplatky jsu pt vymáháy v xkučím řízí, jhž áklady jdu k tíži dlužíka. Exkuc můž být vda mj. a vkladí kížku, zbavím mvitých a mvitých věcí, a sciálí dávky, důchdy, mzdy, bakví účty atd. Upzňujm a případé ásldky spjé s placím místíh pplatku, ktým s lz vyhut kamžitu úhadu dluhu jlép přím a pacvišti spávc pplatku. Sučasě sdělujm, ž vá páví úpava již umžňuj spávcům pplatku pmiut b sížit dplatk a základě žádsti pplatíka. Ní tudíž mžé případé žádsti zhdut, bť j tat psuzváa jak přípusté pdáí. Odb živtíh pstřdí Magistátu města Ba staa 2 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

3 Kultuí ctum Kaas KAPSÁŘ Kd hldat pmc Spda.p.s. Ctum p týaé, zužívaé a hžé děti Sýpka 25, B Tl.: b Itvčí ctum Spda (pmc a pdpa sbám hžým dmácím ásilím) Nstp lika: Mdá lika lika důvěy p děti a mládž Tl.: b Itt: Lika bzpčí p děti a mládž (pvzvá clstátě a zdama) Tl.: b Itt: Pskytuj bzplatu tlficku kizvu pmc dětm a dspívajícím v uzi. Bílý kuh bzpčí (sduží p pmc bětm tstých čiů) Slviská 41, B Tl.: b (j p bjdáí) Pskytuj bzplatě páví a psychlgické padství bětm tstých čiů. Psfa (pmc sbám dtčým ásilím) Jiáskva 8, B Tl.: Mažlská a diá pada B Buzkva 43, B Tl.: , Pdaggick-psychlgická pada B Zaměřa a šklí pblémy (spcifické puchy učí, vlba pvláí) - Zachva 1, B Tl.: Čpá z Bc. Kal Bášk - míststasta ZPRÁVY S lítstí musím splubčaům zámit dlží tvří kultuě splčskéh cta Kaas. Odklad j cca ½ ku z důvdů áčé přstavby sciálíh zařízí dl platých hygiických m, dál pak studi hlukvéh zatíží. Jiak řč lép dvakát měřit a jdu stavět. Přst si dvlím tut fmu slvit splky a zájmvé skupiy, kté budu mít zájm využití tht pstu, aby s zvali a astíili svůj zájm. Kaas j avž v dvu úpavách. P přdášky v divadlí úpavě s kapacitu cca 50 židlí a v úpavě kfčí cca 30 židlí. Spciály Židickéh Zpavdaj Děkuji všm splubčaům za jjich pdpu, či kitiku Kapsáři, ktý pavidlě připavuji d každéh čísla. V sučasé chvíli dakčí ada uvažuj i spciálch Židickéh zpavdaj, mim běžé vydáí s bsahm paktických ifmací pávě z Kapsář a dalších zdjů. Dalším z tadičích vydáí můž být vydáí mapující výzamé sbsti Židic a jjich půsbí v MČ. Budu vlic ád za vaš pděty. Bc. Kal Bášk - míststasta Židický Zpavdaj 10/ lt Židickéh Zpavdaj Člák z Židickéh Zpavdaj čísl 6/2000: Rk 2000 skýtá přílžitst připmut mhá zajímavá výčí ašh dmva - městské části B-Židic, sdužující bývalé samstaté bc Židic, Zábdvic a Juliáv. Něktá z těch výčí jsm již připmíal v přdchzích příspěvcích, mhu však pmut další. Za histicky jvýzamější pvažuji 800. výčí vziku zábdvickéh patství. Připmíá ám j jda z přílh aší kiky - K. D. Čmák, kihvík a Stahvě: Pmstáti v Čchách a a Mavě. Stučé vypsáí sudů jdtlivých buď jště stávajících, b již vyhlazých kláštů tht řádu pdl jjich zalží, část XII Zábdvic, patství a Mavě. Zalž ku 1200, vyzdviž ku Kížku vydala kai Stahvská ku Z ději zábdvickéh patství a jh klášta s dvídám mh zajímavstí histii aší městské části a můžm álě usuzvat, ž již v c 1200 židická sada xistvala. Na zakládací listiě klášta z ku 1209 b 1211 byl zřjmě pdpis židickéh vladyky Hzňaty. Od duhé plviy 14. stltí d zuší klášta v c 1784 byl židický katast majtkm zábdvickéh paství. V c 1607 plát Šim FAR- KAŠ zavdl pví matiku p Židic a dvů Juli, klm ěhž vzikla bc Juliáv ( ). P třictilté válc, v ltch 1650 až 1669, byl zvu pstav klášt a kstl. Oba bjkty ám služí dds - klášt jak Vjská mcic (ds j t spádvá mcic p MČ Židic) a jh slavstí sál jak ádhá břadí síň. Phldic Zábdvic z. 1910: vjská mcic z bývaléh klášta, kstl a kapl P. Mai, scha Sv. Jaa z Npmuku u mstu, závy Tišvky u zábdvické zastávky, kčá staic lktické tamvaj. Na zábdvické fař byla v c 1784 zříza pví škla také p děti z Židic a Juliáva, ktá ašim přdchůdcům služila 88 lt. S díly vyikajících zábdvických patů a michů s stkávám dds: v stavitlských památkách patů Bhumía OLENIA, Kištfa MATUŠKY, Michala MORAVY (kláští část Vjské mcic s bývalým faím kstlm sv. Kuhuty), bakí chám Nabvztí P. Mai z ku 1669, kapl P. Mai Čstchvské z ku 1755 a v písmých dkazch jak ANNALES MONASTERII ZABRDOVICENSIS (Ltpisy zábdvickéh klášta) d B. Olia, VALLIS BAPTISMI ALIAS KYRITEINENSIS (Údlí Křstí jiak Křtiské) d micha M. A. VIGSIUSE, ktý byl pvím ggafm Mavskéh kasu (18. st.), pví Nvý běský a tituláí kaldář d zábdvickéh micha a matmatika Fd. ČADECKÉHO z Chtěšva z pčátku 18. stl. byl přdchůdcm pvíh tištěéh týdíku v Bě Wchtlich ItlligzZttl atd. Zásluhu zábdvickéh klášta k ám zavítali mzí pavíci d čskéh kál Přmysla I. Otakaa (1211) až p císař Jsfa II. (1784, 1785) a císař Napla ( ). Zábdvické patství pstavil v aší městské části pví pivva, pví phstiství, pví stáky p zsulé (hřbitvy) atd. Mám tdy za t, ž 800. výčí zalží zábdvickéh patství stjí za připmutí všm, j katlíkům. Přd 150 lty byly Zábdvic připjy k městu Bu (1850). Lts také uply 100 lt d vydáí pvíh místpisu Židic Ppsáí bc Židické z ku 1900 d thdjšíh zaslužiléh adíh a stasty Jaa ŠKROCHA. Duhý místpis z ku 1993 j j v 2 výtiscích v přílz kiky. Lts si připmíám také 10. výčí vziku aší městské části B -Židic, ktá má d ku 1990 své zastupitlstv, svéh stastu, svůj zpčt atd. Dluhý by mhl být výčt všh, c s zd za těch 10 lt změil k lpšímu: d gac palvéh sídliště Juliáv a vých bytů, d kásy zstauvaých staých dmů, čistty a štří zlě až p živtí pstřdí vůbc (kmě siličíh tahu apříč MČ a šťastéh staviště AESCULAP). A zdá s, ž km 2000 začíají bčaé aší městské části výazěji mluvit a zasahvat d utváří svéh dmva, víc ž kdykliv přdtím. A t j dbř. Jiří Svéda, kikář MC B-Židic Připavil Bc. Kal Bášk, míststasta Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 3

4 Židický Zpavdaj 10/2011 ZPRÁVY Občaé mhu yí vlivit pvz hacích autmatů v Židicích V Čské public pbíhá yí dbata hazadu a hacích autmatch, ktá ukazuj a stav aší splčsti. O izikvém vlivu sází a autmatch již byl apsá mh. Al t c má vliv a čist aší samspávy j sp mzi miiststvm fiací, kté získává z tzv. vidltijích tmiálů (VLT) milióvé příjmy fmu spávích pplatků a bcmi (tdy i Židicmi), kté mhu schvalvat j tzv. výhí hací tmiály (VHP) a získávají d svých zpčtů tzv. místí pplatky. Většia autmatů pt přchází a fmu VLT, kté kcpčě a masvě schvaluj miiststv fiací, aiž by hlděl a izikvst a ddatčé áklady vzikající bcím a městům (vzůst dbé kimiality, asistc lékařských, sciálích a plicjích služb atd.). Miiststv fiací pvluj autmaty tak hlivě, ž v ČR j jvíc autmatů a byvatl z clé Evpy, z čhž B má tu smutu piitu, ž má jvíc autmatů a hlavu v clé Čské public (dkc sk 1500 autmatů z ku 2010 pdl bčaskéh sduží Běí.s. byl pvl v zpu s pávími mami). V samtých Židicích j yí 201 autmatů VLT a 45 VHP. Miiststvu fiací, i přs dávé zhdutí Ústavíh sudu (ÚS) jdající iiciativě bcí Chastava a města Fatiškvy Lázě za páv pvlváí autmatům j a výhadě bcím, zůstává icméě tat kmptc dál. Tt pstj miiststva fiací byl ÚS shldá jak PRO- TIÚSTAVNÍ. Autmaty v fmě VLT tak mhu bc j gulvat svými vyhláškami a mhu za autmaty VLT a VHP pbíat místí pplatky, tak jak hvří vla ltijíh záka č. 202/1990 Sb., s abytím účisti d , kd j xplicitě dfivá, ž VLT i VHP pdléhají stjým pplatkům. Tím s zhřl vý sp, když pvzvatlé autmatů VLP chtějí vátit zpětě d bcí místí pplatky, kté platili d dby zhdutí ÚS a abytí platsti véh záka. Tt páví sp ukazuj lichtivý baz aší palamtí plitiky, ktá chc přpustit páva a pvisti místím samspávám a clá kauza bud mít další zajímavý vývj. Tut aabázi vlmi jdduchéh plitickéh zhdutí ať bc mají v tét blasti páva a pvisti a bčaé j mhu tak přím ktlvat - píši pt, abych vysvětlil situaci, jak slžitu páci můž mhu mít bc džadující s přizéh páva spluučvat pvz hazadu a svém úzmí. Měst B pt zaujal kmpmisí pstj v bji s hazadm a pdal ávh a vu vyhlášku místím pplatku za pvzvaý výhí hací přístj. Nvý ávh vyhlášky jdak mluví místích pplatcích, tak jak stavuj vla záka. Nicméě a c j důlžitější, lz vě upavit pstvé mzí pvzu h (aby byly v blízksti šklk, škl, dětských ct..atd.), kté miiststv by měl akcptvat při pvlváí vých autmatů (i když v mha případch v Bě ašl úspěšě cstu, jak vyhlášku bjít!!!). Již pvlé autmaty jsu bhužl schválé z miiststva fiací a ěklik lt dpřdu a aš samspáva s tímt bhužl můž ic udělat (smluvy vypší u ěktých autmatů v c 2013, u dalších až 2019!!! ). Rádi bychm al i přs vstřícý pstj miiststva fiací c jvíc šli vstříc zájmům ašich bčaů. Pt bych s chtěl tut fmu v Židickém zpavdaji dtázat bčaů, jaké mají zkušsti s pvzm h a zda by pdali ávh a dplěí vyhlášky města Ba pvzu autmatů v vybaých lkalitách. Vaš pstřhy j mž pslat a mailvu adsu a t d , ptm by s pděty zabývala RMČ. Děkuji pt přdm všm bčaům, ktří ám apíší a pmhu tak aší samspávě v hájí bčaských zájmů. Např. adikálí cstu skz tlak z bčaských iiciativ zvlili a svém psldím zasdáí i zastupitlé v Vídi, kd i přs jjich miliadvé příjmy d městské pklady (vyšší ž v clé ČR), s zhdli zušit autmaty v clém vídňském katastu. V dbě kmické kiz vlmi dvážé zhdutí, kté jistě vyžadval úzku splupáci adic s bčay. PhD. Jiří Nsiba, Ph.D., míststasta Upzěí vlastíkům či uživatlům mvitstí (pzmků) a ddžváí pvistí vyplývajících z záka č. 458/2000 Sb. Na základě 25 dst. 4 písm. g) záka č. 458/2000 Sb. žádám vlastíky či uživatl mvitstí (pzmků) dstaěí b řz dřvi hžujících bzpčý a splhlivý pvz lktickéh distibučíh zařízí. Odstaěí b řz dřvi musí být pvd v smyslu záka č. 458/2000 Sb. - Egtický zák a ČSN EN a ČSN EN Elktická vkví vdí s apětím..., pdl íž uvdéh výpisu z citvaých přdpisů Ochaé pásm u apětí d 1 kv d 35 kv j vymz vzdálstí 7 m a u apětí ad 35 kv d 110 kv včtě, 12 m d kajíh vdič a bě stay. V chaém pásmu adzmíh vdí j zakázá chávat ůst psty ad výšku 3 m Bzpčá vzdálst - všké pác při dstaňváí a řzu dřvi musí být pváděy jblíž v bzpčé vzdálsti d vdičů. K vdičům s smí pd bzpču vzdálst přiblížit ai ástj ai řzávaé větv při pádu. U vdí ízkéh apětí (400/230 V) j přdpsaá bzpčá vzdálst (s uvažváím číh příůstku či vychýlí pstu při větu) d vdí 1 m, u vdí vyskéh apětí (22 kv) j přdpsaá bzpčá vzdálst (s uvažváím číh příůstku či vychýlí pstu při větu) d vdí 2 m, u vdí vlmi vyskéh apětí (110 kv) j přdpsaá bzpčá vzdálst (s uvažváím číh příůstku či vychýlí pstu při větu) d vdí 3 m, v lsích půscích jsu vlastíci či uživatlé dtčých mvitstí pvii umžit zaměstacům splčsti E.ON Distibuc, a.s., či jím zmcěých zhtvitlů, udžváí vléh puhu pzmků šířc 4 m p jdé staě základů pdpěých bdů adzmíh vdí Pác, při ktých by mhla být hža bzpčst sb, tchický stav vdí b jh pvz, můž být pváděa puz s suhlasm splčsti E.ON Čská publika, s..., a za dzu sby jí ustavé. ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE V TERMÍNU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU Uply-li uvdá lhůta maě, zamujm tímt, ž zaměstaci splčsti E.ON Distibuc, a.s., či jím zmcěéh zhtvitl, vstupí ásldě a dtčé mvitsti (pzmky) a pvdu dstaěí a řz dřvi vlastími pstřdky. Užitkvá dřví hmta bud pcháa a místě k dalšímu využití vlastíkm či uživatlm mvitsti (pzmku), vziklý klst a zbytky p těžbě budu zlikvidváy zaměstaci aší splčsti. Za splěí zákých pvistí majitlů či uživatlů mvitstí řzat ppř. dstait stmví a jié psty hžující bzpčý a splhlivý pvz distibučích zařízí můž příslušé vlastíky či uživatl fmu sakcí pstihut Státí gtická ispkc. Bližší ifmac Vám pskytm a tlfím čísl: b , (p. Jiří Čch) Za pvzvatl distibučí sustavy splčst E.ON Čská publika, s..., Rgiálí spáva B p. Jiří Čch staa 4 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

5 INFORMACE Židický Zpavdaj 10/2011 POMÁHÁME ŽÍT NAPLNO Nvá služba FILIP Osbí asistc umžňuj lidm s zdavtím pstižím pžívat plhdtý živt Rmaa při aktivitě v vlčasvém Klubu za hm Dvaatřictiltá Rmaa j zdavtě pstižá d svých šsti ků. K vší smůl s jjí zdavtí stav pstupě puz kmplikuj. V psldích ltch s přidaly pblémy s pilpsií. Něktý d j bz záchvatu a jidy má i třiáct záchvatů za d. Z th vyplývá skutčst, ž pkud sdí b lží, musí s í ěkd být v těsé blízksti, aby v případě záchvatu alspň zbzdil jjí pád a zm. Z th důvdu dič Rmay splupacují s sbí asisttku z Oblastí chaity B, ktá Rmau dpvází a vlčasvé aktivity b s í táví čas v jjím dmácím pstřdí. Dca už í dkázaá jm a pbyt dma, ptž u ás dma jí můž dělat pu j mj mažlka. Já mhu, ptž jsm p úazu a pškzí míchy zůstal a ivalidím vzíku, vysvětluj tc dvaatřictilté Rmay, ktý ji avzdy svému pstiží vzí autm d vlčasvéh Klubu za hm, pvzvaéh Ligu vzíčkářů v Bě-Vihady. Díky službě FILIP sbí asistc s můž dca účastit j pgamu v Klubu za hm, al také ůzých výltů a jiých aktivit. T dřív připadal vůbc v úvahu, pkačuj s vysvětlváím přísu sbí asistc Rmai tc a uvádí hd další příklad: Mažlka s ás dma staá a již ěklik ků si mhla dpčiut. Díky asistci paí Zdy, ktá s věvala dcři u ás dma, si mhla mažlka dpčiut a týd v wls ctu v Bskydch, zatímc já jsm v té dbě byl a měsíčí habilitaci v Rhabilitačím ústavu v Habyi. Další, dřív řšitlý pblém, ám pmhla vyřšit asistc paí Zdy, když jsm byli pzvái s mažlku d Pahy k sudu. Zajímal ás také, jaký phld má a sbí asistci přím Rmaa: Když jsm s Zdku, cítím s vlěji. Můžu dělat víc věcí, c bych sama kvůli pilpsii dělat mhla. S Zdku mám i dbý kamaádský vztah. Otc Rmay ptvzuj, jaký výzam p Rmau ktakt s sbí asisttku má: Díky vlic citlivému přístupu sbí asisttky paí Zdy j a dcři zát zlpší i p psychické stác. NEPOSTRADATELNÁ SLUŽBA Osbí asistc j téí službu Oblastí chaity B p lidi s zdavtím pstižím z města Ba. Cílm j zajistit těmt lidm pdpu při aplňváí jjich ptřb v dmácím b splčském pstřdí, aby mhli žít běžým způsbm živta. Služba j pskytváa dětm d sdmi lt, dspělým a siům d 80 lt. Osbí asistti pmáhají zjméa při zvládáí sbbsluhy, při sbí hygiě, při zajištěí stavy a údžbě dmácsti. Dál dpvázjí k lékaři, a úřady a další istituc, d škl, zaměstáí, a kultuí a vlčasvé aktivity. Zajišťují také pdpu pčující diě a pskytují základí sciálí padství. SAMOSTATNOST Služba sbí asistc c jvíc pdpuj a zvíjí schpsti klitů. T zamá, ž asistti sic pmáhají klitům, al tak, ž by dělali vš za ě. Napak s saží vést j k c jvětší samstatsti a pděcvat j k aktivitě a vlastímu zhdváí půběhu sbí asistc. Ktakt Zájmci službu Osbí asistc mhu získat ifmac a wbu b a tlfím čísl Tam tazatlům závň zdpví všchy dtazy a pskytu ifmac mžstch služby. Jitka Mzvá Důlžitá ifmac p siy číku azí 1939 Něktří bčaé číku 1939 abslvvali v šklím c 1953/54 jdčí učbí kuz. Systémvu chybu byla uvdá dba zhdca p výpčt důchdu. Pkud jst byli abslvty JUK, dstavt s s vysvědčím a městsku spávu sciálíh zabzpčí v Bě, Vvří 5, přízmí vlv. Tam s Vámi spíšu žádst ddatčé zhdcí uvdé dby, přpčt důchdu a dplací d áku. Tím s avýší Váš důchd cca 200,- Kč za měsíc a dplatí ák jdázvě cca ,- Kč. Přji dbé přízí. Bc. Ladislav Kukal Zvdáí ájmů Občaské sduží Odkaz lgiářů a dbj v aší vlasti byl zalž ku 2000 a přd ěklika lty zahájil splčvací akc v ámci kihkupctví a Tábské ulici. Symblicky zd byla zříza Pamětí síň čskslvských lgiářů. Čist zahajval áš čstý přdsda pplk. v.v. Fatišk Dlžal, ktý k ám pavidlě létal z své duhé vlasti - Vlké Bitái, muž, ktý byl v pvím výběu statčých p paci Athpid, kd měl zlikvidvat kata Čch a Mavy, samtéh K.H.Faka. Pběhla zd řada hdtých akcí, a ichž FÓRUM s bjvvali m.j. paí Milada Vštičkvá, vdva p ppvém gálvi Bhuslavu Vštičkvi, muži, ktý vll mavské Obaě áda a přsuu čs. lgií d Vladivstku, dál takisté d Dukqu plk. Já Bačík, p. Ludvít Čambala, dukláci Jsf Kuča z Židic či plk. Emil Bčk, bývalý pilt RAF, dáv cěý Řádm Bíléh lva pzidtm publiky, slvský patyzá plk. Vjtěch Babič či D. Ig. Fatišk Estka CSc, bývalý plitický vězň dvu žimů, bývalý Baťvc a aftař a žák akadmika Ott Wichtlh, ktý bjl clý svět. Jiak řada akcí p mladu gaci, a ktu j.s. Odkaz lgiářů zaměř. Nyí s mi dstal zpávy, ž j achystá zvýší ájmu tht bjktu, cž sduží, kté vš kal a ká v ámci svéh vléh času či s svlím zaměstavatlů bud mci akcptvat. T í žádá kitika přdstavitlů MČ B-Židic, apř. pa stasta sám pdpuj i zaštiťuj výzamé pjkty.s. Odkazu lgiářů, apř. mziádí sutěž C víš čs. lgiích? - Č viš čs. légiách? či Zbvský závd baé zdatsti mládž. J t přdvším kstatváí, v jaké dbě žijm, když pdbé akc jsu kmicky zmžňváy a í t j pblémm tht ašh sduží. Ig. Milslav Alxj Fyščk.s. Odkaz lgiářů, přdsda Chct apsat d zpavdaj? Mát dvě mžsti jak pslat svůj příspěvk: - lkticku pštu a adsu - pštu a adsu ÚMČ B-Židic, Gajdšva 7, B Maximálí délka j 1800 zaků, můžt přilžit i ftgafi. Npdpsaé příspěvky budu tištěy. J uté, aby a sb autři příspěvků uváděli ktakt, t p případé dplěí. Uzávěka příspěvků d příštíh čísla 11/2011 j v čtvtk v 23:59 hd. Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 5

6 Židický Zpavdaj 10/2011 ŠKOLSTVÍ ZŠ Gajdšva V čtvtk 1. září jsm přivítali vý šklí k. Sšli jsm s tadičě a šklím dvř. Přivítala ás paí řditlka Olbtvá s běma svými zástupci, pam Nvtým a pam Hákm. Pěká slva a uvítau přdsli také pa stasta Vašia i pa míststasta Vytpil. Zvědavě jsm s zhlížli, jstli s ěc přs pázdiy změil. Něc zůstal stjé, al ěkté změy jsm zahlédli. Uputala ás spusta malých pvňáčků, ktří stáli a dvř s vými aktvkami a ftgafujícími diči v zádch. Lts aš škla ttiž tvíá dkc čtyři pví číky! 1.D už a Gajdšc dluh byla. Mám z th vlku adst, ptž mám pti lňskému ku v škl 60 žáků víc! Pvňáčky přivítali všichi vlkým ptlskm. Aby s u ás v škl cítili jistěji, přvzali ad imi patát žáci smých ZŠ Gajdšva ZŠ Káséh Nvý šklí k 2011/2012 a ZŠ Gajdšva Phádkvá škla a ZŠ Gajdšva Jak každý šklí k i lts chystám p žáky aší škly řadu akcí, kté dplňují vzděláváí v škl. Opětvě s těším a víkdvu akci p přdškláky. Vdl pavidlých výukvých pgamů a tadičích akcí, kté mají již ltitu tadici a aší škl / apř. Váčí díly, Vlikčí díly, Zahadí slavst/, abízím žákům k zdkalí jazykvých schpstí výjzdy d zahaičí. Lts si mhu žáci zvlit ěklikadí pbyt v pdzimí Vídi b jaí pbyt v Ldýě. V duhém plltí pběh také sptvě vědmstí pjkt Ltí lympijské hy Žáci 7. číku mají mžst účasti a lyžařském výcvikvém kuzu. Děti z hudbích tříd a dvátých číků. Ti dali pvňáčkům kamické svičky jak symbl mudsti. Nvé tvář jsm viděli i v pdaggickém sbu. Jsm psíli vé paí učitlky i paí vychvatlku, ktá dsta a stast ddělí dužiy. Žáčků už j ttiž tlik, ž ám stávající ddělí stačila a pdařil s ám abídku zšířit. Další vlku změu j zajisté stavba vé tělcvičy. Na dvř byly vidět vlké zátaasy a místě dřívějších vchdů d staé tělcvičy. Al běhm říja by měly být pác u kc a pak s budm mci pchlubit vlku a kásu tělcviču včtě sciálíh zázmí. Pkačujm dál v zaváděí ifmačích tchlgií d výuky. Lts ám přibyla -třídí kiha. Učitlé už budu sit klasický papívý dkumt pd paží, al zapisvat vš výuc -li. Elktická třídí kiha s tak přidala k svědčé lktické žákvské kížc. Na vý šklí k s těším. Učitě ám přis adsti i stasti, al splčě vš učitě zvládm. Mg. Jaa Hubá, učitlka ZŠ Gajdšva Váží dič, milé děti, jak s již stal tadicí, i v ltším šklím c uvítám a aší škl malé přdškláčky. Pjkt Phádkvá škla j uč p všchy děti, kté s chtějí számit s buducími splužáky, pstami škly a paí učitlku. Budm si hát, zpívat, kslit, tvřit a plit spustu ůzých úklů. Dětm tak pmůžm zvládut mhdy áčý přchd z matřské škly. Ppvé s sjdm d d 16:00 hd. v třídě 3.B. Víc ifmací pak půběžě můžt získat a v skci Phádkvá škla. Těší s a Vás Mg. Mislava Bázdilvá a Mg. Katřia Kříkvá Šklí k 2011/2012 a ZŠ Káséh pavidlě abslvují sustřděí, kcty, tačí vystupí a lts s avíc zúčastí hudbíh fstivalu v zahaičí, Flétvéh fstivalu v Paz a v jdáí j také vystupí dětí v Chvatsku. Pvím km tvíám 1. třídu s zšířu výuku výtvaé výchvy. Naši malí výtvaíci s mhu mim jié těšit a svji pví visáž, ktá pběh v psici v galii Sklp. Věřím, ž všchy aplávaé aktivity budu p žáky přísm a bhacím. Za pdaggický sb Mg.Pta Gühutvá, zástupkyě řditlky ZŠ Gajdšva Pjkt: EU píz šklám a Gajdšc Ivac a idividualizac vzděláváí Přsě přd km s a aší Základí škl spustil pjkt, ktý j fiacvá z fdů OPVK z pěz Evpské ui. Jsm pávě v plviě alizac, kčit bychm měli v spu Pjkt jsm si v pdstatě ušili a míu, pdl ptřb, kté jsm cítili jak důlžité. V ámci tht pjktu jsm běhm ku a škl pdpřili tyt blasti: čtářská a ifmačí gamtst cizí jazyky využíváí ICT matmatika přídí vědy fiačí gamtst Tyt blasti byly pdpřy jdak idividualizací výuky, tz. běhm miuléh šklíh ku jsm si mhli dvlit dělit výuku a víc skupi, ž j mžé z pěz běžéh zpčtu, a tím umžit výuku v mších skupikách, ž j bvyklé. Výuka tím byla zkvalitěa. Dál byly tyt blasti pdpřy také ivací výukvých mtd. V tmt suslví s skývá mim jié tvba spusty matiálů či pmůck d přdmětů jak jsu čský jazyk, matmatika, aglický jazyk, dějpis, hudbí výchva atd.. Matiály byly vytvřy a bázi lktických dkumtů, kté si děti a aší škl mhu v ámci ašh šklíh -laigvéh svu stahvat, kdykliv s jim zachc. Psldí fází pjktu jsu také ůzá šklí, ktá mhu učitlé využívat v ámci svéh sbvzděláváí. Na tat šklí jsu z běžých pstřdků téměř žádé fiac, pt ám šklí hazé z fdů EU hdě pmhla. Výstupy cléh pjktu jsu vlic zsáhlé a stál s a ich jště pacuj. Dkládám j Miiststvu šklství a tělvýchvy v ámci mitvacích zpáv. Díky pjktu s žáci mim jié mhu učit v vé pčítačvé učbě. Téměř v každé třídě a 2. stupi a v vybaých učbách 1. stupě j apv istalvaá itaktiví tabul. Učitlé mhu pužívat vé tbky, díky ktým jsu itaktiví tabul samzřjmě víc využitlé. Další viku, ktá vyplývá spíš přím z výstupů pjktu, j mim jié zavdí lktických třídích kih. Rdič tak mají pět ěc větší přhld svých dětch v škl. Na závě j uté říci sad j t, ž za vším stjí šikví a pacvití učitlé aší škly. Na ich bud zálžt, zda s clý pjkt pdaří dtáhut d zdáéh a úspěšéh kc. Dufjm j v t, ž plví v astavém úsilí, kté přdvdli v pvím c alizac pjktu. Pavl Hák, Základí škla, B, Gajdšva 3 staa 6 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

7 Každé lét skauti z Židic jzdí a ltí táb. Obáší t chystáí fmulářů už d květa a pmyšlé pláváí pgamu měsíc dpřdu. Lts byl chystáí t áčější, ž jsm s vydali a vé tábřiště kusk d Tlč. Víkdy přd pázdiami jsm vyplili stěhváím matiálu a ásldým stavěím kuchyě, umýváky a akc staů. Pví běh tába patřil dívčímu ddílu, jjich cltábvá ha byla a mtivy Nai. Na tábř chyběla kuzlá skříň ai samtý Jak pžili lét skauti? Asla. Přs d hály hy zaměřé a splupáci, fatazii, statgii, al také musli řzat dřv, tpit si v kamch a vařit si běd. Téma tábu kluků byly Mayvé. V pgamu chyběly bj úzmí, stavby sad ai čavé břady. Rzdíl v pgamu mzi hlkami a kluky byl sad j v větším mžství běhacích h a stavěí jůzějších tábvých vychytávk, jak j třba saua. Na bu tábch pavala přátlská atmsféa, děti pžily mh kamžiků, a kté budu v dbém dluh vzpmíá a aučily s jdu věc užitču v běžém živtě v městě. Tza Hamplvá, sučást vdí skautskéh ddílu v Židicích Padské střdisk p dslýchavé HELP a Běhuské 22 v Bě abízí bzplatu pmc sbám s sluchvým pstižím a siům ŠPATNĚ SLYŠÍTE? ŠPATNĚ ROZUMÍTE MLUVENÉMU SLOVU V TELEVIZI? ŠPATNĚ SLYŠÍTE ZVONĚNÍ DOMOVNÍHO ZVONKU NEBO TELEFONU? ŠPATNĚ ROZUMÍTE TELEFONNÍMU HOVORU? NEROZUMÍTE O ČEM SE HOVOŘÍ DOMA, VE SPOLEČNOSTI, V DIVADLE, V KINĚ, U LÉKAŘE, PŘI JEDNÁNÍ NA ÚŘADĚ? POTŘEBUJETE ZKONTROLOVAT A VYČISTIT SLUCHADLO, KOUPIT BATERIE? CHCETE SI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ VYZKOUŠET NEJNOVĚJŠÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO NEDOSLÝCHAVÉ? POTŘEBUJETE NAŠI POMOC, ALE NEMŮŽETE NÁS NAVŠTÍVIT? Padskéh střdisk Čskéh klubu dslýchavých HELP pskytuj bzplaté sciálí a dbé padství zaměřé zjméa a abídku kmpzačích pmůck p všchy sluchvě pstižé bčay. Vyšklí dbíci řší idividuálě a kmplxě pblémy plyucí z ztáty sluchu abídku vhdých kmpzačích pmůck, kté si u ás můž každý vyzkušt, ppř. zapůjčit k vyzkuší v dmácím pstřdí. Na vyžádáí zajistím istalaci a přdvdí ptřbé pmůcky v bydlišti b v pbytvém zařízí, pmůžm s vyřízím žádsti a příspěvky vybaých kmpzačích pmůck. P uživatl sluchadl zajišťujm jjich svis a údžbu, abízím kmpltí stimt batií d sluchadl. VŠECHNY SLUŽ- BY POSKYTUJEME TAKÉ TERÉNNÍ SLUŽBOU V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE NEBO V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH. Padu ajdt v ctu Ba a ads: Padské střdisk ČKNH, Běhuská 22 (pasáž TYPOS, ifmačí tabul a lvé staě, 3. pat - výtah), B tl.: , mail: PROVOZNÍ DOBA: PO - ST : 8 15, ČT : TERÉNNÍ SLUŽBA, PA : 8 14 Těším s a Vaši ávštěvu! Za padské střdisk ČKNH B Mg. Luci Mauskvá INFORMACE Přídvědá staic Kamáčky dlučé pacviště JUNIOR-DDM Kamáčky 4a, B Židic, tl , -mail : Židický Zpavdaj 10/2011 přádá zájzd ZOO Vídň Schöbu sžci idičtí, sli, pady, kaly, tpický pavil, mřská akváia, táia, isktáium, tylský statk a spusta dalších pavilóů tmí: sbta 5. listpadu 2011 CENA - zahuj pakvé a vstupé d ZOO, část dpavéh autbusm, zahuj vstupé d jiých bjktů a pjištěí. Dpava autbusm j dtváa z pjktu!!! dspělí ad 19 lt 600,-Kč děti 6-19 lt 410,-Kč děti 3-5 lt 300,-Kč Slvy j uté u pklady dlžit platým půkazm! Ogaizačí pkyy přihláší j mžé závň s platbu v kacláři Přídvědé staic Kamáčky, Kamáčky 4a, tl , d 21. říja Dpučjm sjdat cství připjištěí. Nzltilí s mhu zájzdu zúčastit puz v dpvdu zltilé sby, ktá za ě zdpvídá. Saz účastíků j v 7,00 hdi a pakvišti přd Dělickým dmm v Bě-Juliávě, djzd v 7,15. Návat cca v 20,00 hdi tamtéž. Tipy: p phlídc z j mžé samstatě avšítvit Wüsthaus (puští sklík, vstup 4,00 dspělí, 2,50 děti) Plá akcí klubu siů a 2011 (Každé útý d 14 hd v přízmí Dělickéh dmu) Tuisk it v Afic p. Kljka Kym ukajiské subtpy p. Kljka Vladivstk vládc us.výchdu p. Kljka Bátky v d i v ci p. Vavš Vzula p. Buda Změa pgamu vyhaza. Připavili: Bc. Ladislav Kukal / Mg. Pt Simadl HALLOWEENSKÁ ZOO v hd. Sutěží hllwská stzka p z a dlabáí dýí. Díla budu pužita a výzdbu aálu z. Odpldí lampióvý půvd v maskách. Ktakt: Ig. Mg. Lka Bchíčkvá, tl ZOO tvř v říju dě Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 7

8 KULTURA Židický Zpavdaj 10/2011 Pgam DĚLŇÁKU a FESTIVAL HUGO HAASE 1. fstivalvý d Haa a Pt Ulychvi, Javy Bat (pgam Divadla šasu) 19 FESTIVAL HUGO HAASE 2. fstivalvý d Paul Mills & Laďa Kdl (pgam Divadla šasu) 19 FESTIVAL HUGO HAASE 3. fstivalvý d Miky Ryvla & Fiv Ksichtis (pgam Divadla šasu) 19 FESTIVAL HUGO HAASE 4. fstivalvý d Jiří Suchý a Jitka Mlavcvá, Smaf (pgam Divadla šasu) 19 Vzpmíkvý kct a Jsfa Pudila 15 Phádky z Dbáčkva č. 3 O kjčím Odvi a víl Jaic (pgam Divadla šasu) 16 Kálvplka dpld s dchvku Líbj mě, Alféd! DIVADLO NA DLANI 20 Jam Sssi blíbé stkáí muzikatů 20 Hdvá zábava 18 Tačí pdvč s chstm MR Swig 19 Filmvý Klubíčk Odřj Suchéh - křst kihy Pa Wich z Kampy (pgam Divadla šasu) 16 Kálvplka dpld s dchvku 19 Mě t tady ()baví (pgam Divadla šasu) Tačí pdvč s chstm MR Swig 19 Šujaviy v Suchém bau (pgam Divadla šasu) Připavujm: 3. listpadu v 19 Tavsti shw Divké kčky 10. listpadu Vdkabat s Hau Rbis a Babu Midiu Změa pgamu vyhaza. Sldujt vývěsky a Dělickém dmě. Dělický dům, Jambva 65, B-Židic jdta B - Židic s židicku chasu vás zvu a čtácté tadičí ŽIDENICKÉ HODY kté s kají v sbtu :00-11:00 HODOVÁ MŠE SVATÁ (kstl sv. Cyila a Mtděj) 13:00-16:30 HODOVÉ ODPOLEDNE (vdl kstla sv. Cyila a Mtděj) stavěí máj, pžháí hdů, přdáí hdvéh páva, Mavská bsda, sutěž p děti, tamplía 20:00-2:30 VEČERNÍ HODOVÁ ZÁBAVA (Dělický dům) vstupé 100 Kč, haj Sivická kapla Akc j přádáa za fiačí spluúčasti MČ B-Židic. DND vstupuj d šsté szóy Sub Divadla Na Dlai vzikl z iiciativy bývalých žáků ZUŠ PhD. Zbyňka Mks a Dšlíkvě ulici. P abslvváí žáci pjvili zájm pkačvat v divadlí čisti. A tak pd vdím svéh učitl a sólisty zpěvhy NDB Jiříh Tauba vzikl sub DND. P kátkém půsbí v kmíské Hasičc pkačval sub díky pchpí ÚMČ B -Židic v Dělickém dmě a Jambvě ulici, kd půsbí dds. Dmiatu ptáu jsu přdvším kmdi. Za dbu své xistc jsm uvdli ásldující tituly: Žský bj, Hubiái, Dámský kjčí, Gdický uzl, Líbj mě Alféd, Námluvy. Na hudbí slžc s pdílli skladatlé Zd. Plláík, Mai Buzzi, Fdiad Havlík, Ja Fat. Fisch, Ig Rusik. Výtvaě splupacvali akad. mal. Iz Tuschvá, Jiří Pit a Jaslav Ptka. Od lňské szóy s stala další žiséku Jitka Batšvá. V dubu jsm uskutčili zhv čisti subu v běské tlvizi (viz stáky DND). P ásldující szu, ktu zahájím pízu úspěšě uvdé hy Líbj mě, Alféd v 19 hdi, připavujm uvdí klasické kmdi C.Gldih Ppask a laguě v žii J.Tauba a dál jdaktvu hu A.P.Čchva Jubilum v žii J.Batšvé. Dtailí ifmac připavvaých pmiéách, člch subu, ftgafiích z jdtlivých iscací a další ifmac s dčtt a ašich wbvých stákách Těším s a vás při stkáích a jdtlivých iscacích v hldišti Dělickéh dmu v Bě-Židicích v astávající divadlí szóě ! Za čly subu DND Odřj Tsař staa 8 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

9 Židický Zpavdaj 10/2011 Malíř pkjů atěač, Zahadíčk. Tl.: , Kadřictví páské, dámské, dětské a Phajmv 6 v Židicích abízí vlké slvy!!! Stříháí, fukaá - 150,- Kč. Objdáí kdykliv tl.: AUTOELEKTRONIKA - autádia, aut Hi-Fi, alamy, ctál. zamyk., l. ka, dálk.vl., dí svící, taž. zař., HF sady, pak. szy aj. dplňky, pavy altátů, statéů, l. Istalací a výstj vzidl. Židic, tl.: KADEŘNICTVÍ, páské, dámské i bz bjdávky a dl tl. dmluvy. Škupva 49, tl.: , Dktka kupí byt za htvé i zadluž. Tl.: Pdám řadvu gaáž v Židicích u kasá (u tati), tl.: Baza a hu Tábské a Gislvé 1 (vdl Optiky) kupí: vzduchvky, ž, sšky, paží, hdiy, skl, pclá, láhv ppa buta, hřáky, b. pily, tpidla, TV, DVD a jié věci. MHD č.8, 13, 64. Tl.: Pajmu gaáž ul. Mai Kudříkvé, jiště 2 vatama, a DO. V dsahu MHD. Mž i dluhdbě. Tl.: Přivyděljt si až 5000 Kč měsíčě! Pskytět aut, dům, plt či pzmk p klamí účly a cht j vydělávat. Vljt: (p-pá, 7-19). INSTALATÉRSKÉ a TOPENÁŘSKÉ PRÁCE, tl: , mail: Malby átěy Odka tl.: , RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Mtdějva 9a, Kálv Pl. Tl.: PEDIKURA, ZÁMEK BELCREDI, ST. LÍŠEŇ lakváí, p-shi, ksmt. úpavy, bčí, řasy. MHD 8,55,58,78. sl. MICHAELA tl.: , NAŠE PEDIKURA, VAŠE POHODLÍ. Pajmu vlku gaáž a ul. M. Kudříkvé. Jištěa 2 vaty a DO, 1.200,- Kč za měsíc. Tl.: MALBY 14 Kč/m², átěy dvří 350 Kč/ks, adiátů, k, fasád, aj. Tl.: , , platba htvě = SLEVA 250 Kč! Židic a klí. P mažl s malu dcku hldám 3+1 v hzkém pstřdí. Tl: Výkup bytů i zadlužých, páví pmc zdama. Tl: Dučváí agličtiy, tl.: Kupím byt (mi. 80m2) či dům v klí Kaásk. ám. i k k. N RK! Tl.: VODOINSTALATÉR, tl.: , mbil: ZUMBA zábavé spjí abiku s latiskamickými pvky. Od 9/9 pavidlě každý pátk 16,30-17,30 hdi ZŠ Gajdšva Jdázvé vstupé 70,-Kč/přdplaté a 10 vstupů za 600,-Kč Ifmac: Istuktka Radka 736/ Masaykva dmkatická akadmi s fiačí pdpu Statutáíh města Ba, přádá přdášky s diskusí Ká s vždy v 17 hdi a Pdaggické fakultě MU B, Příčí 9 (zasdací místst v 1.pschdí budvy Příčí 7) Evpa v phybu v 17 hdi PhD. Katřia Bciává, vducí zahaičíh ddělí ČSSD Ja Kava, Bsc, CH, IOM, bývalý miist zahaičí ČR a přdsda Valéh shmážděí OSN - Přdášjící s pkusí ppsat splčé ysy bčaské spkjsti a Isladu, v Řcku a v Špaělsku a svu přdstavu buducíh vývj. Zdavý živtí styl v každém věku v 17 hdi MUD. Pavl Vslý, lékař, kadilg, Agis Vyškv, adí města Vyškva - Přdášjící s již řadu lt věuj pacitům s závažým kadilgickým mcěím, zvláště u staších pacitů. Zabývá s tvbu zdavéh živtíh stylu, al i pvcí a přdchází sdčím chbám. Padí ám, jaké aktivity, psilující kadivaskuláí systém pvzvat v jdtlivých fázích živta. Těšísk v kitických chvílích čsk-plských vztahů v 17 hdi pplk.v.v. ig. Jiří Bílský, bývalý pdagg Vyské vjské škly v Vyškvě, čl ČsOL - Přdášjící ám přiblíží dsud mál zámé kapitly z čsk-plských vztahů v blasti Těšíska, jak z dby klm 1. světvé války, tak i v přdvč 2. světvé války. Změa pgamu vyhaza NOVÉ POVĚSTI ČESKOSLOVENSKÉ - FOLKLOR ATOMOVÉHO VĚKU výstava každdí kultuř dby sučasé i dáv miulé 7. září 27. listpadu 2011 dě út hdi Ba Tck Gally - Kapucíský klášt, Kapucíské áměstí 5, B Tl.: , -mail: ČETNICKÉ HUMORESKY výstaví pjkt připm j úspěšý siál z tvby Čské tlviz Tlvizíh studia B, al také běské a jihmavské čtictv dě (kmě p.) hd. Lthádk Mitvských v Bě (Vltží 19) Tl.: , -mail: Uzávěka izc d čísla 11/2011 j Příjm izc: tl.: Klub SUTERÉN Sutéí psty pd Chámm Spasitl a Kaáskvě ám.10, B-Židic Tl.: , Kužky a akc v šklím c : Miiklub p mamiky s dětmi (1-4) ky: útý v 10:00 hd. v divadl pd kstlm. Hdika haí, zpíváí a výtvaičí s maňáskm Káťu a mdvídkm Míšu, ktří ám pzadí, c vš káséh p ás Pá Bůh stvřil. Psluží kmě jiéh i k zvji sciálích a mtických dvdstí dětí. Midiklub p přdškláčky a pvňáčky (4-7 lt): střda v 16:30 hd.v divadl a hě pd kstlm. Cvičí, tačí, zpíváí, tvří a vypávěí příběhů z Bibl. Maxifilmklub 8-14 lt: pátk v 17:00 hd v divadl a hě pd kstlm. Pátčí lax při hách, sutěžích, zpíváí a pvídáí j Bibli + 1x za 14 dí film a divadl (damatická půpava zakčá filmvými a divadlími tudami). Kaásk Chi Mát vlé dělí pdvčy, chct si zazpívat a számit s s vými lidmi? A? Pak tdy přijďt a stkáí pěvcké skupiy Kaásk chi d vě vzikajícíh klubu Suté pd kstlm a Kaáskvě ám. 10. Vstup í mz věkm ai vyzáím, al schpstí a chtu zpívat gsplvé, jazzvé či ckvé písě a mldi v kstl i mim ěj. Skupiu vd Ema Mikškvá z Městskéh divadla B. Pavidlé schůzky s kají d EkCtum B Pávka 2, B, tl: , Díla Jak a klíčky a výhky (z cyklu Vařím s Gábiu Klčavvu) hd. - Jak si vypěstvat a pužívat v kuchyi tyt živtabudič plé gi? Získát tipy a ady a přípavu a vaří těcht suvi plých živi a vitamíů. Sami si ěkté cpty vyzkušít. Nbudu chybět ai chutávky aklíčých luštěi, jak jsu mug, fazlky, ččka, kd, smíka alfa-alfa b řřichy. Sučástí díly jsu tištěé matiály s cpty p všchy účastíky. A dbá včř, ktu si splčě uvařím. Účastický pplatk 250 Kč, a dílu j třba s přdm přihlásit. Víc a Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 9

10 INZERCE Židický Zpavdaj 10/2011 Stažitsti Svatptská 22a, B-Kmáv zastávka Kpá (u htlu Bílá ůž, t.: 9, 12) IHNED pplácím všké stažitsti V HOTOVOSTI Zjméa: Nábytk bazy ámy hdiy kapsí a áamkvé hdiky d. v stříbé příby čské gaáty tabatěky pudřky svícy lusty špky alpaku kmbivau s sklm pclávé figuky všké skl bižutii světla ádia gamfy ftapaáty dalkhldy hačky divadla btlémy váčí zdby vjské věci, hudbí ástj plakáty kihy phldic klamí přdměty a další Vš i pškzé z sklpů, půd, bytů i clé pzůstalsti Tlf -stp: p čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME Šmal B Křvá Masá Křvá Zdadva Tkalcvská BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ Z VYSOČINY OVOCE, ZELENINA Líšň - kčá autbusu č. 56 ulic Svávskéh PO-PÁ , SO 8-12 hd. apti supmaktu Albt duh: IMPALA, DALI, MARABEL - vlmi kvalití žlutmasé bamby ROSARA - čvé bamby v pdji také - cibul a uskladěí, zlí a kuháí pvtřídí kvalita, skvělá ca, mžství slvy Dvz zdama!!! Ifmac a bjdávky: , staa 10 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

11 Židický Zpavdaj 10/2011 OHB_izc_2011_Zidic.pdf :31 INZERCE Pjkt j splufiacvá Evpsku uií, Státím fdm C M Y CM MY CY CMY K Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 11

12 Židický Zpavdaj 10/2011 Sutěž Milé děti, vdí adic MČ B-Židic, vyhlašuj sutěž: NAMALUJ NOVOROČENKU MČ B-Židic, PF 2012 ku, č v t i vř ápady st vyt t i, í ž l á í ř m ví m p. dát vá aš sbité Židic j ž B tí í t v utě ét s symblizva městsku čás d p ficiál a Cílm t í dkl aš bud jak p idic. jé s ktá t p i s ž u y v p Ž sta k bud 12 MČ B a přd z á b 20 Vítězý včku. : t 3-15 l dmíky P d v věku i t ě d : tit má u zúčas a h z p m čitlě jiý ktakt ěž s ku A4 sí být Sut z u á m b u k a další áz át a m s b F ě d a a dítět, ě adí st 1 písm Na z příjmí, věk ic, 18. jmé, b -mail -Žid zději d p B j Č f tl sty M 0 B, síljt zky za taiát sta 0 á b O k 7, 615.b.cz s a : v u s š ic a ad plvá, Gajd l p G a g k L icky: lkt b Tři vítězé auty pzvm a dměím a adici MČ B-Židic. Ftgafi vítězů splčě s jjich bázky zvřjím v ldv-úvém vydáí Židickéh Zpavdaj. Vydává Statutáí měst B - MČ B-Židic, Gajdšva 7, B, Rdakt: Ig. Ja Vaculí; Sazba: Jiří Mtlch Za bsah jdtlivých čláků dpvídají autři. Rgistvá pd MK ČR E Nvyžádaé ukpisy vacím. Náklad ks. Tisk Sttic, Bubičkva 30 (tl.: , Distibuci zajišťuj Čská pšta, s.p., Pštvská 3/5, B. Npdjé! staa 12 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Řízení otáček změnou počtu pólů

Řízení otáček změnou počtu pólů Řízeí táček změu pčtu pólů Tet způsb řízeí táček mtrů umžňuje změu táček puze p stupích. čet stupňů však ebývá veliký, běžě se pužívá puze dvu stupňů. r zvláští účel lze pužít i větší pčet stupňů. T však

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití HiPath 1200 Aalgvé telefy s impulsí vlbu IWV s tóvu vlbu MFV Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými aalgvými telefy s impulsí eb tóvu

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Název: Návrh postupu města při prodeji bytového fondu Návrh seznamu bytových domů k prodeji

Název: Návrh postupu města při prodeji bytového fondu Návrh seznamu bytových domů k prodeji IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MMB2016000000198 # Rada města Brna Z7/16. zadání Zastupitelstva města Brna knané d 15.3.2016 ZM7/ 44Z4 Název: Návrh pstupu města při deji bytvéh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d 1. 1. 2016 1. Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013 MS a MV známení na sbry v sbtu 2. března 2013 Milí manželé bratři a setry. Psílám hezký pzdrav z Úpice. Pravidelně dstáváte infrmace akcích křesťanskéh dmva v časpisu Advent i prstřednictvím známení na

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 10. 18. 3. 2016, Brn 26. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst BŘEZEN p 21.3. Kruh pr střední šklu a Klegia Zelená družina čt 24.3. prázdniny šklní družina mim prvz! DUBEN

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

TÁBOROVÁ HRA MISIONÁŘI

TÁBOROVÁ HRA MISIONÁŘI TÁBOROVÁ HRA MISIONÁŘI Každý den jsme putvali jedním kntinentem a v ranní a večerní mdlitbě jsme pamatvali na knkrétní prblém dětí v daném kntinentu. Tábrvu hymnu se stala hymna PMDD. misinářské výpravy:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016 JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS - 6. 10. 4. 2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE UBYTOVÁNÍ Kmplex MenDan Magic Spa & Wellness **** se nachází uprstřed malebné bce Zalakars a nabízí

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více