Židenický Zpravodaj. Blahopřání ke 100. narozeninám. Partnerství v zahraničí pro Židenice? Proč ne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj. Blahopřání ke 100. narozeninám. Partnerství v zahraničí pro Židenice? Proč ne"

Transkript

1 Židický Zpavdaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ Blahpřáí k 100. aziám D s džila výzaméh živtíh jubila lt paí Ludmila Váňvá. Paí Váňvá j židicku dačku. Nadila s a ulici Filipískéh, kd dsud žij. I v svém vyském věku s zajímá děí klm sb. Vlmi áda čt a j dluhltu člku Kihvy Jiříh Maha a Staé Osadě, v vlých chvílích haj pasiás. Paí Váňvá vychvala 3 děti, dva syy a dcu. V sučasé dbě j bklpa lásku a péčí jbližších, ktří ji clživtí stast vací. K tmut výzamému živtímu jubilu paí Ludmil Váňvé přišl sbě ppřát stasta MČ B-Židic Ig. Rma Vašia a míststasta PhD. Jiří Nsiba, Ph.D. Ig. Mika Hká Patství v zahaičí p Židic? Pč Váží bčaé, aš městská část s saží c jfktivěji pdpvat kultuí, sptví či splčské děí v Židicích. Splupacujm s mha splky či sdužími, s ktými kzultujm každčě mžsti dtací d městské části. Tut splupáci bychm ádi i adál zvíjli a phlubvali. Z těcht důvdů pbíhá i jdáí aší samspávy s vdím města Ba, kté by mhl vyústit v další zajímavu aktivitu, ktá by pmhla dál zvíjt splčské děí v Židicích, ttkát d zahaičí. P kzultací a Odbu zahaičích vztahů a Magistátu města Ba bychm zkusili pjdat p Židic vytvří spcificku splupáci s kkétím patským městm v zahaičí. Židic jak dá bc Bhumila Habala, míst kd půsbil Ja Gajdš, bc s mha histickými památkami d pmstátskéh klášta v Zábdvicích v susdství s jvětší běsku zvjvu lkalitu Zbjvka, až p stavby Bhuslava Fuchs či jdél ktiuálě fukčí židvský hřbitv a Mavě, můž abídut patskému městu v zahaičí mh zajímavéh. Nž budm jdat a MMB (jpavděpdběji s městy z zmí, kté susdí s ČR), chtěl bych s Vás dtázat, zda již s ějaku patsku istitucí v zahaičí jmém ějakéh židickéh splku splupacujt. Zatím jsm a začátku a pt jakákliv zkušst b pbíhající aktivita by pcs mhla uychlit a psuut dál. Své pstřhy psím psíljt a můj mail Vytvří patskéh města s tvíá pst pztvat Vaš aktivity i v zahaičí a svat si zkušsti apříč haic. Jak p městsku část, tak i p jůzější bčaská sduží, příspěvkvé gaizac či splky by mhl být vytvří patskéh města zajímavu cstu, jak zvíjt giálí vazby apříč Evpsku uií. PhD. Jiří Nsiba, Ph.D., míststasta Vřjá služba v aší městské části úspěšě pkačuj Od duba ltšíh ku pbíhá v aší městské části pgam a zvýší čistty. Jdá s mžst vřjé služby p dluhdbě zaměstaé. Tit lidé si v ámci tét služby mhu přivydělat ějaké píz avíc. Taktéž splupacujm s Pbačí a mdiačí službu ČR, ktá ám přiřazuj sudm učé lidi, jž za své přstupky dstali sudí příkaz k bcě pspěšým pacím. Tt tst si mhu tut fmu dpacvat u ás. Všichi tit lidé pacují v pspěch ás všch a svjí pací zvyšují čisttu v ašich ulicích. Bhužl i přs všchu jjich sahu, dkalé čistty lz zcla dsáhut. Důvdm j vychvast ašich splubčaů, ktří každdě zahazují dpalky cigat, papíky, láhv a zastávkách MHD b a ulicích a t i přs t, ž a každé zastávc j dpadkvý kš s pplíkm. Musím s ptát pč tmu tak j? Nmusím, jdá s ttiž apstu lhstjst k svému klí. Navíc jsu t přdvším tit lidé, ktří ásldě jvíc kitizují čisttu v aší městské části. Závěm bych ád pděkval všm splubčaům, ktří přd svými dmy uklízjí a pmáhají tak k dcílí čistých a pěkých Židic. Mak Svitavský čl ady městské části pvěřý alizací vřjé služby Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 1

2 Židický Zpavdaj 10/2011 ZPRÁVY Z jdáí Rady a Zastupitlstva městské části B-Židic RMČ 17/2011 kaá schválila: dpučuj statutáímu městu Bu vyklizí výš uvdých pzmků a áklady statutáíh města Ba b městské části B-Židic. dpučuj schválí změy jdacíh řádu Zastupitlstva městské části B Židic s platstí d a jdáí ZMČ kaém d suhlasí s pájmm části pzmku pac. č výměř 37 m2 v k. ú. Zábdvic, zahady u dmu Kuldva 16 v Bě. Nájmí smluva bud uzavřa a dbu učitu s tříměsíčí výpvědí lhůtu. Nájmé bud stav v výši 4,- Kč m2/k. suhlasí s zvřjěím záměu bc pajmut a dbu učitu ěkté bytvé psty v bcích dmch a věci mvité v ich (tplá zařízí) splčsti Tpláy B, a.s. suhlasí s alizací akc Opava tamvajvé tati ulic Nzamyslva a pzmku p. č. 382/1, zastavěá plcha, ádvří vým m2 v k. ú. Židic při ul. Nzamyslvě, za pdmíky zabzpčí tht pzmku při alizaci akc a ásldéh uvdí výš uvdéh pzmku d půvdíh stavu. suhlasí s změu pajímaé výměy pzmku p. č. 5865/2, zastavěá plcha a ádvří clkvé výměř 205 m2 v k. ú. Židic při ul. Bubíčkvě pajatéh ájmí smluvu 148/2004 ai s sížím ájméh. dpučuj statutáímu městu Bu pájm části pzmku p. č. 7551/1, statí plcha, část výměř 860 m2 v k. ú. Židic při ul. Rkytvě splčsti STAVOPROGRES BRNO, spl. s... dpučuj statutáímu městu Bu pájm části pzmku p. č. 7551/67, statí plcha, část výměř cca 2000 m2 v k. ú. Židic při ul. Rkytvě splčsti STA- VOS - PM s... Židic a wbu! Nalzět víc ifmací. Sldujt aktuálí zpavdajství. tvá a svém ussí přijatém a 90. zasdáí Rady městské části B-Židic d , bd. č. 90/ /, ktý zí: Rada městské části B-Židic dpučuj statutáímu městu Bu dpdj pzmku p. č. 3015, zastavěá plcha a ádvří výměř 623 m2 a části pzmku p. č. 3016, zahada výměř 234 m2 v k. ú. Židic při ul. Gajdšvě splčsti GLOBAL TRADE PROPERTY, s... až p klaudaci plyfukčíh bjktu sídla splčsti ukládá dbu spávy majtku zvřjit v suladu s ustavím 39 dst. 1 záka č. 128/2000 Sb., bcích, adsý zámě bc pajmut výš uvdé pzmky. Zámě bc tvří přílhu č. 8 igiálu zápisu. suhlasí s záměm pajmut pzmky: p. č. 7495/13, á půda výměř 46 m2, p. č. 7495/28, statí plcha výměř 165 m2, p. č. 7495/29, statí plcha výměř 94 m2, p. č. 7495/31, statí plcha výměř 10 m2, p. č. 7495/32, statí plcha výměř 22 m2, p. č. 7495/33, zastavěá plcha a ádvří výměř 44 m2, p. č. 7495/34, zastavěá plcha a ádvří výměř 150 m2, p. č. 7495/76, statí plcha výměř 94 m2, p. č. 7495/82, statí plcha výměř 3 m2, p. č. 7495/87, á půda výměř 30 m2, p. č. 7495/88, statí plcha výměř 25 m2, p. č. 7495/89, statí plcha výměř 6 m2 a p. č. 7495/91, zastavěá plcha a ádvří výměř 11 m2, vš v k. ú. Židic při ulici Rkytvě splčsti PETRA s... ukládá Odbu spávy majtku přdlžit zěí ájmí smluv a pájm výš uvdých pzmků za cu 190 Kč/m2/k. b a vědmí žádst splčsti Základí škla a matřská škla Basic,.p.s s záměm stavbích úpav vstupů d učb v bjktu Šámalva č suhlasí s zařazím akc Základí škly B Gajdšva 3, Kfc Asciac aktivích škl d d pviéh pgamu ku suhlasí s zařazím akci Paktické škly ELPIS Kpíkva 2, Děti dětm d d pviéh pgamu ku b a vědmí, ž d byl uděl suhlas tajmíka MMB s jmváím Ig. Jiříh Jaáčka jak tajmíka úřadu MČ B-Židic. RMČ 18/2011 kaá schválila: RMČ 19/2011 kaá schválila: schvaluj ddatk k pdaému ávhu Radě města Ba a dvláí Mg. Rmaa Skčvskéh, Ph.D. z fukc řditl Masaykvy základí škly, B, Kamačky 3591/4 z d Na základě ptklu zjištěých skutčstch při ispkčí čisti pvdé Čsku šklí ispkcí a závěů puší Šklskéh záka, RMČ B Židic adál tvá a své žádsti a dpučuj RMB bzdkladě dvlat z fukc řditl MZŠ Kamačky 3591/4 Mg. Rmaa Skčvskéh, Ph.D.. dpučuj zastupitlstvu městské části, aby dpučil ZMB úpavu bcě závazé vyhlášky místích pplatcích v části pplatků za psy síží tht pplatku za psy pkazatlě užívaé (a základě platéh svědčí) k caistapii z 1500,- Kč a 200,- Kč čě. ZMČ 7/2011 kaé schválil: schvaluj zpčtvé patří č. 12. Tt patří avyšuj v příjmch zpčtu a k 2011 ivstičí tasf z MPSV a sciálí služby Pč. služby 42 tis. Kč, avyšuj, dplňuj a upřsňuj ěkté příjmvé a výdajvé plžky zpčtu a k schvaluj zpčtvý výhld a bdbí Rzpčtvý výhld byl sstav v suladu s ustavím 3 záka č. 250/2000 Sb. zpčtvých pavidlch úzmích zpčtů a jh zsah a stuktuu schválil Zastupitlstv města Ba a svém Z6/007. zasdáí, kaém d suhlasí s změu využití fiačíh příspěvku z zpčtu MČ B-Židic a k 2011 a sciálí čist a pjkt Vjské mcic B p.. ákup Abahamvy ktaktí ččky p pváděí lasvé kapsultmi. schvaluj jdací řád Zastupitlstva městské části B-Židic s platstí d víc ajdt a Pplatk za kmuálí dpad Jdu z pvistí spávc daě j vymáhat pplatk, ktý byl uhaz včas a v spávé výši. Ndplatky jsu pt vymáháy v xkučím řízí, jhž áklady jdu k tíži dlužíka. Exkuc můž být vda mj. a vkladí kížku, zbavím mvitých a mvitých věcí, a sciálí dávky, důchdy, mzdy, bakví účty atd. Upzňujm a případé ásldky spjé s placím místíh pplatku, ktým s lz vyhut kamžitu úhadu dluhu jlép přím a pacvišti spávc pplatku. Sučasě sdělujm, ž vá páví úpava již umžňuj spávcům pplatku pmiut b sížit dplatk a základě žádsti pplatíka. Ní tudíž mžé případé žádsti zhdut, bť j tat psuzváa jak přípusté pdáí. Odb živtíh pstřdí Magistátu města Ba staa 2 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

3 Kultuí ctum Kaas KAPSÁŘ Kd hldat pmc Spda.p.s. Ctum p týaé, zužívaé a hžé děti Sýpka 25, B Tl.: b Itvčí ctum Spda (pmc a pdpa sbám hžým dmácím ásilím) Nstp lika: Mdá lika lika důvěy p děti a mládž Tl.: b Itt: Lika bzpčí p děti a mládž (pvzvá clstátě a zdama) Tl.: b Itt: Pskytuj bzplatu tlficku kizvu pmc dětm a dspívajícím v uzi. Bílý kuh bzpčí (sduží p pmc bětm tstých čiů) Slviská 41, B Tl.: b (j p bjdáí) Pskytuj bzplatě páví a psychlgické padství bětm tstých čiů. Psfa (pmc sbám dtčým ásilím) Jiáskva 8, B Tl.: Mažlská a diá pada B Buzkva 43, B Tl.: , Pdaggick-psychlgická pada B Zaměřa a šklí pblémy (spcifické puchy učí, vlba pvláí) - Zachva 1, B Tl.: Čpá z Bc. Kal Bášk - míststasta ZPRÁVY S lítstí musím splubčaům zámit dlží tvří kultuě splčskéh cta Kaas. Odklad j cca ½ ku z důvdů áčé přstavby sciálíh zařízí dl platých hygiických m, dál pak studi hlukvéh zatíží. Jiak řč lép dvakát měřit a jdu stavět. Přst si dvlím tut fmu slvit splky a zájmvé skupiy, kté budu mít zájm využití tht pstu, aby s zvali a astíili svůj zájm. Kaas j avž v dvu úpavách. P přdášky v divadlí úpavě s kapacitu cca 50 židlí a v úpavě kfčí cca 30 židlí. Spciály Židickéh Zpavdaj Děkuji všm splubčaům za jjich pdpu, či kitiku Kapsáři, ktý pavidlě připavuji d každéh čísla. V sučasé chvíli dakčí ada uvažuj i spciálch Židickéh zpavdaj, mim běžé vydáí s bsahm paktických ifmací pávě z Kapsář a dalších zdjů. Dalším z tadičích vydáí můž být vydáí mapující výzamé sbsti Židic a jjich půsbí v MČ. Budu vlic ád za vaš pděty. Bc. Kal Bášk - míststasta Židický Zpavdaj 10/ lt Židickéh Zpavdaj Člák z Židickéh Zpavdaj čísl 6/2000: Rk 2000 skýtá přílžitst připmut mhá zajímavá výčí ašh dmva - městské části B-Židic, sdužující bývalé samstaté bc Židic, Zábdvic a Juliáv. Něktá z těch výčí jsm již připmíal v přdchzích příspěvcích, mhu však pmut další. Za histicky jvýzamější pvažuji 800. výčí vziku zábdvickéh patství. Připmíá ám j jda z přílh aší kiky - K. D. Čmák, kihvík a Stahvě: Pmstáti v Čchách a a Mavě. Stučé vypsáí sudů jdtlivých buď jště stávajících, b již vyhlazých kláštů tht řádu pdl jjich zalží, část XII Zábdvic, patství a Mavě. Zalž ku 1200, vyzdviž ku Kížku vydala kai Stahvská ku Z ději zábdvickéh patství a jh klášta s dvídám mh zajímavstí histii aší městské části a můžm álě usuzvat, ž již v c 1200 židická sada xistvala. Na zakládací listiě klášta z ku 1209 b 1211 byl zřjmě pdpis židickéh vladyky Hzňaty. Od duhé plviy 14. stltí d zuší klášta v c 1784 byl židický katast majtkm zábdvickéh paství. V c 1607 plát Šim FAR- KAŠ zavdl pví matiku p Židic a dvů Juli, klm ěhž vzikla bc Juliáv ( ). P třictilté válc, v ltch 1650 až 1669, byl zvu pstav klášt a kstl. Oba bjkty ám služí dds - klášt jak Vjská mcic (ds j t spádvá mcic p MČ Židic) a jh slavstí sál jak ádhá břadí síň. Phldic Zábdvic z. 1910: vjská mcic z bývaléh klášta, kstl a kapl P. Mai, scha Sv. Jaa z Npmuku u mstu, závy Tišvky u zábdvické zastávky, kčá staic lktické tamvaj. Na zábdvické fař byla v c 1784 zříza pví škla také p děti z Židic a Juliáva, ktá ašim přdchůdcům služila 88 lt. S díly vyikajících zábdvických patů a michů s stkávám dds: v stavitlských památkách patů Bhumía OLENIA, Kištfa MATUŠKY, Michala MORAVY (kláští část Vjské mcic s bývalým faím kstlm sv. Kuhuty), bakí chám Nabvztí P. Mai z ku 1669, kapl P. Mai Čstchvské z ku 1755 a v písmých dkazch jak ANNALES MONASTERII ZABRDOVICENSIS (Ltpisy zábdvickéh klášta) d B. Olia, VALLIS BAPTISMI ALIAS KYRITEINENSIS (Údlí Křstí jiak Křtiské) d micha M. A. VIGSIUSE, ktý byl pvím ggafm Mavskéh kasu (18. st.), pví Nvý běský a tituláí kaldář d zábdvickéh micha a matmatika Fd. ČADECKÉHO z Chtěšva z pčátku 18. stl. byl přdchůdcm pvíh tištěéh týdíku v Bě Wchtlich ItlligzZttl atd. Zásluhu zábdvickéh klášta k ám zavítali mzí pavíci d čskéh kál Přmysla I. Otakaa (1211) až p císař Jsfa II. (1784, 1785) a císař Napla ( ). Zábdvické patství pstavil v aší městské části pví pivva, pví phstiství, pví stáky p zsulé (hřbitvy) atd. Mám tdy za t, ž 800. výčí zalží zábdvickéh patství stjí za připmutí všm, j katlíkům. Přd 150 lty byly Zábdvic připjy k městu Bu (1850). Lts také uply 100 lt d vydáí pvíh místpisu Židic Ppsáí bc Židické z ku 1900 d thdjšíh zaslužiléh adíh a stasty Jaa ŠKROCHA. Duhý místpis z ku 1993 j j v 2 výtiscích v přílz kiky. Lts si připmíám také 10. výčí vziku aší městské části B -Židic, ktá má d ku 1990 své zastupitlstv, svéh stastu, svůj zpčt atd. Dluhý by mhl být výčt všh, c s zd za těch 10 lt změil k lpšímu: d gac palvéh sídliště Juliáv a vých bytů, d kásy zstauvaých staých dmů, čistty a štří zlě až p živtí pstřdí vůbc (kmě siličíh tahu apříč MČ a šťastéh staviště AESCULAP). A zdá s, ž km 2000 začíají bčaé aší městské části výazěji mluvit a zasahvat d utváří svéh dmva, víc ž kdykliv přdtím. A t j dbř. Jiří Svéda, kikář MC B-Židic Připavil Bc. Kal Bášk, míststasta Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 3

4 Židický Zpavdaj 10/2011 ZPRÁVY Občaé mhu yí vlivit pvz hacích autmatů v Židicích V Čské public pbíhá yí dbata hazadu a hacích autmatch, ktá ukazuj a stav aší splčsti. O izikvém vlivu sází a autmatch již byl apsá mh. Al t c má vliv a čist aší samspávy j sp mzi miiststvm fiací, kté získává z tzv. vidltijích tmiálů (VLT) milióvé příjmy fmu spávích pplatků a bcmi (tdy i Židicmi), kté mhu schvalvat j tzv. výhí hací tmiály (VHP) a získávají d svých zpčtů tzv. místí pplatky. Většia autmatů pt přchází a fmu VLT, kté kcpčě a masvě schvaluj miiststv fiací, aiž by hlděl a izikvst a ddatčé áklady vzikající bcím a městům (vzůst dbé kimiality, asistc lékařských, sciálích a plicjích služb atd.). Miiststv fiací pvluj autmaty tak hlivě, ž v ČR j jvíc autmatů a byvatl z clé Evpy, z čhž B má tu smutu piitu, ž má jvíc autmatů a hlavu v clé Čské public (dkc sk 1500 autmatů z ku 2010 pdl bčaskéh sduží Běí.s. byl pvl v zpu s pávími mami). V samtých Židicích j yí 201 autmatů VLT a 45 VHP. Miiststvu fiací, i přs dávé zhdutí Ústavíh sudu (ÚS) jdající iiciativě bcí Chastava a města Fatiškvy Lázě za páv pvlváí autmatům j a výhadě bcím, zůstává icméě tat kmptc dál. Tt pstj miiststva fiací byl ÚS shldá jak PRO- TIÚSTAVNÍ. Autmaty v fmě VLT tak mhu bc j gulvat svými vyhláškami a mhu za autmaty VLT a VHP pbíat místí pplatky, tak jak hvří vla ltijíh záka č. 202/1990 Sb., s abytím účisti d , kd j xplicitě dfivá, ž VLT i VHP pdléhají stjým pplatkům. Tím s zhřl vý sp, když pvzvatlé autmatů VLP chtějí vátit zpětě d bcí místí pplatky, kté platili d dby zhdutí ÚS a abytí platsti véh záka. Tt páví sp ukazuj lichtivý baz aší palamtí plitiky, ktá chc přpustit páva a pvisti místím samspávám a clá kauza bud mít další zajímavý vývj. Tut aabázi vlmi jdduchéh plitickéh zhdutí ať bc mají v tét blasti páva a pvisti a bčaé j mhu tak přím ktlvat - píši pt, abych vysvětlil situaci, jak slžitu páci můž mhu mít bc džadující s přizéh páva spluučvat pvz hazadu a svém úzmí. Měst B pt zaujal kmpmisí pstj v bji s hazadm a pdal ávh a vu vyhlášku místím pplatku za pvzvaý výhí hací přístj. Nvý ávh vyhlášky jdak mluví místích pplatcích, tak jak stavuj vla záka. Nicméě a c j důlžitější, lz vě upavit pstvé mzí pvzu h (aby byly v blízksti šklk, škl, dětských ct..atd.), kté miiststv by měl akcptvat při pvlváí vých autmatů (i když v mha případch v Bě ašl úspěšě cstu, jak vyhlášku bjít!!!). Již pvlé autmaty jsu bhužl schválé z miiststva fiací a ěklik lt dpřdu a aš samspáva s tímt bhužl můž ic udělat (smluvy vypší u ěktých autmatů v c 2013, u dalších až 2019!!! ). Rádi bychm al i přs vstřícý pstj miiststva fiací c jvíc šli vstříc zájmům ašich bčaů. Pt bych s chtěl tut fmu v Židickém zpavdaji dtázat bčaů, jaké mají zkušsti s pvzm h a zda by pdali ávh a dplěí vyhlášky města Ba pvzu autmatů v vybaých lkalitách. Vaš pstřhy j mž pslat a mailvu adsu a t d , ptm by s pděty zabývala RMČ. Děkuji pt přdm všm bčaům, ktří ám apíší a pmhu tak aší samspávě v hájí bčaských zájmů. Např. adikálí cstu skz tlak z bčaských iiciativ zvlili a svém psldím zasdáí i zastupitlé v Vídi, kd i přs jjich miliadvé příjmy d městské pklady (vyšší ž v clé ČR), s zhdli zušit autmaty v clém vídňském katastu. V dbě kmické kiz vlmi dvážé zhdutí, kté jistě vyžadval úzku splupáci adic s bčay. PhD. Jiří Nsiba, Ph.D., míststasta Upzěí vlastíkům či uživatlům mvitstí (pzmků) a ddžváí pvistí vyplývajících z záka č. 458/2000 Sb. Na základě 25 dst. 4 písm. g) záka č. 458/2000 Sb. žádám vlastíky či uživatl mvitstí (pzmků) dstaěí b řz dřvi hžujících bzpčý a splhlivý pvz lktickéh distibučíh zařízí. Odstaěí b řz dřvi musí být pvd v smyslu záka č. 458/2000 Sb. - Egtický zák a ČSN EN a ČSN EN Elktická vkví vdí s apětím..., pdl íž uvdéh výpisu z citvaých přdpisů Ochaé pásm u apětí d 1 kv d 35 kv j vymz vzdálstí 7 m a u apětí ad 35 kv d 110 kv včtě, 12 m d kajíh vdič a bě stay. V chaém pásmu adzmíh vdí j zakázá chávat ůst psty ad výšku 3 m Bzpčá vzdálst - všké pác při dstaňváí a řzu dřvi musí být pváděy jblíž v bzpčé vzdálsti d vdičů. K vdičům s smí pd bzpču vzdálst přiblížit ai ástj ai řzávaé větv při pádu. U vdí ízkéh apětí (400/230 V) j přdpsaá bzpčá vzdálst (s uvažváím číh příůstku či vychýlí pstu při větu) d vdí 1 m, u vdí vyskéh apětí (22 kv) j přdpsaá bzpčá vzdálst (s uvažváím číh příůstku či vychýlí pstu při větu) d vdí 2 m, u vdí vlmi vyskéh apětí (110 kv) j přdpsaá bzpčá vzdálst (s uvažváím číh příůstku či vychýlí pstu při větu) d vdí 3 m, v lsích půscích jsu vlastíci či uživatlé dtčých mvitstí pvii umžit zaměstacům splčsti E.ON Distibuc, a.s., či jím zmcěých zhtvitlů, udžváí vléh puhu pzmků šířc 4 m p jdé staě základů pdpěých bdů adzmíh vdí Pác, při ktých by mhla být hža bzpčst sb, tchický stav vdí b jh pvz, můž být pváděa puz s suhlasm splčsti E.ON Čská publika, s..., a za dzu sby jí ustavé. ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE V TERMÍNU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU Uply-li uvdá lhůta maě, zamujm tímt, ž zaměstaci splčsti E.ON Distibuc, a.s., či jím zmcěéh zhtvitl, vstupí ásldě a dtčé mvitsti (pzmky) a pvdu dstaěí a řz dřvi vlastími pstřdky. Užitkvá dřví hmta bud pcháa a místě k dalšímu využití vlastíkm či uživatlm mvitsti (pzmku), vziklý klst a zbytky p těžbě budu zlikvidváy zaměstaci aší splčsti. Za splěí zákých pvistí majitlů či uživatlů mvitstí řzat ppř. dstait stmví a jié psty hžující bzpčý a splhlivý pvz distibučích zařízí můž příslušé vlastíky či uživatl fmu sakcí pstihut Státí gtická ispkc. Bližší ifmac Vám pskytm a tlfím čísl: b , (p. Jiří Čch) Za pvzvatl distibučí sustavy splčst E.ON Čská publika, s..., Rgiálí spáva B p. Jiří Čch staa 4 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

5 INFORMACE Židický Zpavdaj 10/2011 POMÁHÁME ŽÍT NAPLNO Nvá služba FILIP Osbí asistc umžňuj lidm s zdavtím pstižím pžívat plhdtý živt Rmaa při aktivitě v vlčasvém Klubu za hm Dvaatřictiltá Rmaa j zdavtě pstižá d svých šsti ků. K vší smůl s jjí zdavtí stav pstupě puz kmplikuj. V psldích ltch s přidaly pblémy s pilpsií. Něktý d j bz záchvatu a jidy má i třiáct záchvatů za d. Z th vyplývá skutčst, ž pkud sdí b lží, musí s í ěkd být v těsé blízksti, aby v případě záchvatu alspň zbzdil jjí pád a zm. Z th důvdu dič Rmay splupacují s sbí asisttku z Oblastí chaity B, ktá Rmau dpvází a vlčasvé aktivity b s í táví čas v jjím dmácím pstřdí. Dca už í dkázaá jm a pbyt dma, ptž u ás dma jí můž dělat pu j mj mažlka. Já mhu, ptž jsm p úazu a pškzí míchy zůstal a ivalidím vzíku, vysvětluj tc dvaatřictilté Rmay, ktý ji avzdy svému pstiží vzí autm d vlčasvéh Klubu za hm, pvzvaéh Ligu vzíčkářů v Bě-Vihady. Díky službě FILIP sbí asistc s můž dca účastit j pgamu v Klubu za hm, al také ůzých výltů a jiých aktivit. T dřív připadal vůbc v úvahu, pkačuj s vysvětlváím přísu sbí asistc Rmai tc a uvádí hd další příklad: Mažlka s ás dma staá a již ěklik ků si mhla dpčiut. Díky asistci paí Zdy, ktá s věvala dcři u ás dma, si mhla mažlka dpčiut a týd v wls ctu v Bskydch, zatímc já jsm v té dbě byl a měsíčí habilitaci v Rhabilitačím ústavu v Habyi. Další, dřív řšitlý pblém, ám pmhla vyřšit asistc paí Zdy, když jsm byli pzvái s mažlku d Pahy k sudu. Zajímal ás také, jaký phld má a sbí asistci přím Rmaa: Když jsm s Zdku, cítím s vlěji. Můžu dělat víc věcí, c bych sama kvůli pilpsii dělat mhla. S Zdku mám i dbý kamaádský vztah. Otc Rmay ptvzuj, jaký výzam p Rmau ktakt s sbí asisttku má: Díky vlic citlivému přístupu sbí asisttky paí Zdy j a dcři zát zlpší i p psychické stác. NEPOSTRADATELNÁ SLUŽBA Osbí asistc j téí službu Oblastí chaity B p lidi s zdavtím pstižím z města Ba. Cílm j zajistit těmt lidm pdpu při aplňváí jjich ptřb v dmácím b splčském pstřdí, aby mhli žít běžým způsbm živta. Služba j pskytváa dětm d sdmi lt, dspělým a siům d 80 lt. Osbí asistti pmáhají zjméa při zvládáí sbbsluhy, při sbí hygiě, při zajištěí stavy a údžbě dmácsti. Dál dpvázjí k lékaři, a úřady a další istituc, d škl, zaměstáí, a kultuí a vlčasvé aktivity. Zajišťují také pdpu pčující diě a pskytují základí sciálí padství. SAMOSTATNOST Služba sbí asistc c jvíc pdpuj a zvíjí schpsti klitů. T zamá, ž asistti sic pmáhají klitům, al tak, ž by dělali vš za ě. Napak s saží vést j k c jvětší samstatsti a pděcvat j k aktivitě a vlastímu zhdváí půběhu sbí asistc. Ktakt Zájmci službu Osbí asistc mhu získat ifmac a wbu b a tlfím čísl Tam tazatlům závň zdpví všchy dtazy a pskytu ifmac mžstch služby. Jitka Mzvá Důlžitá ifmac p siy číku azí 1939 Něktří bčaé číku 1939 abslvvali v šklím c 1953/54 jdčí učbí kuz. Systémvu chybu byla uvdá dba zhdca p výpčt důchdu. Pkud jst byli abslvty JUK, dstavt s s vysvědčím a městsku spávu sciálíh zabzpčí v Bě, Vvří 5, přízmí vlv. Tam s Vámi spíšu žádst ddatčé zhdcí uvdé dby, přpčt důchdu a dplací d áku. Tím s avýší Váš důchd cca 200,- Kč za měsíc a dplatí ák jdázvě cca ,- Kč. Přji dbé přízí. Bc. Ladislav Kukal Zvdáí ájmů Občaské sduží Odkaz lgiářů a dbj v aší vlasti byl zalž ku 2000 a přd ěklika lty zahájil splčvací akc v ámci kihkupctví a Tábské ulici. Symblicky zd byla zříza Pamětí síň čskslvských lgiářů. Čist zahajval áš čstý přdsda pplk. v.v. Fatišk Dlžal, ktý k ám pavidlě létal z své duhé vlasti - Vlké Bitái, muž, ktý byl v pvím výběu statčých p paci Athpid, kd měl zlikvidvat kata Čch a Mavy, samtéh K.H.Faka. Pběhla zd řada hdtých akcí, a ichž FÓRUM s bjvvali m.j. paí Milada Vštičkvá, vdva p ppvém gálvi Bhuslavu Vštičkvi, muži, ktý vll mavské Obaě áda a přsuu čs. lgií d Vladivstku, dál takisté d Dukqu plk. Já Bačík, p. Ludvít Čambala, dukláci Jsf Kuča z Židic či plk. Emil Bčk, bývalý pilt RAF, dáv cěý Řádm Bíléh lva pzidtm publiky, slvský patyzá plk. Vjtěch Babič či D. Ig. Fatišk Estka CSc, bývalý plitický vězň dvu žimů, bývalý Baťvc a aftař a žák akadmika Ott Wichtlh, ktý bjl clý svět. Jiak řada akcí p mladu gaci, a ktu j.s. Odkaz lgiářů zaměř. Nyí s mi dstal zpávy, ž j achystá zvýší ájmu tht bjktu, cž sduží, kté vš kal a ká v ámci svéh vléh času či s svlím zaměstavatlů bud mci akcptvat. T í žádá kitika přdstavitlů MČ B-Židic, apř. pa stasta sám pdpuj i zaštiťuj výzamé pjkty.s. Odkazu lgiářů, apř. mziádí sutěž C víš čs. lgiích? - Č viš čs. légiách? či Zbvský závd baé zdatsti mládž. J t přdvším kstatváí, v jaké dbě žijm, když pdbé akc jsu kmicky zmžňváy a í t j pblémm tht ašh sduží. Ig. Milslav Alxj Fyščk.s. Odkaz lgiářů, přdsda Chct apsat d zpavdaj? Mát dvě mžsti jak pslat svůj příspěvk: - lkticku pštu a adsu - pštu a adsu ÚMČ B-Židic, Gajdšva 7, B Maximálí délka j 1800 zaků, můžt přilžit i ftgafi. Npdpsaé příspěvky budu tištěy. J uté, aby a sb autři příspěvků uváděli ktakt, t p případé dplěí. Uzávěka příspěvků d příštíh čísla 11/2011 j v čtvtk v 23:59 hd. Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 5

6 Židický Zpavdaj 10/2011 ŠKOLSTVÍ ZŠ Gajdšva V čtvtk 1. září jsm přivítali vý šklí k. Sšli jsm s tadičě a šklím dvř. Přivítala ás paí řditlka Olbtvá s běma svými zástupci, pam Nvtým a pam Hákm. Pěká slva a uvítau přdsli také pa stasta Vašia i pa míststasta Vytpil. Zvědavě jsm s zhlížli, jstli s ěc přs pázdiy změil. Něc zůstal stjé, al ěkté změy jsm zahlédli. Uputala ás spusta malých pvňáčků, ktří stáli a dvř s vými aktvkami a ftgafujícími diči v zádch. Lts aš škla ttiž tvíá dkc čtyři pví číky! 1.D už a Gajdšc dluh byla. Mám z th vlku adst, ptž mám pti lňskému ku v škl 60 žáků víc! Pvňáčky přivítali všichi vlkým ptlskm. Aby s u ás v škl cítili jistěji, přvzali ad imi patát žáci smých ZŠ Gajdšva ZŠ Káséh Nvý šklí k 2011/2012 a ZŠ Gajdšva Phádkvá škla a ZŠ Gajdšva Jak každý šklí k i lts chystám p žáky aší škly řadu akcí, kté dplňují vzděláváí v škl. Opětvě s těším a víkdvu akci p přdškláky. Vdl pavidlých výukvých pgamů a tadičích akcí, kté mají již ltitu tadici a aší škl / apř. Váčí díly, Vlikčí díly, Zahadí slavst/, abízím žákům k zdkalí jazykvých schpstí výjzdy d zahaičí. Lts si mhu žáci zvlit ěklikadí pbyt v pdzimí Vídi b jaí pbyt v Ldýě. V duhém plltí pběh také sptvě vědmstí pjkt Ltí lympijské hy Žáci 7. číku mají mžst účasti a lyžařském výcvikvém kuzu. Děti z hudbích tříd a dvátých číků. Ti dali pvňáčkům kamické svičky jak symbl mudsti. Nvé tvář jsm viděli i v pdaggickém sbu. Jsm psíli vé paí učitlky i paí vychvatlku, ktá dsta a stast ddělí dužiy. Žáčků už j ttiž tlik, ž ám stávající ddělí stačila a pdařil s ám abídku zšířit. Další vlku změu j zajisté stavba vé tělcvičy. Na dvř byly vidět vlké zátaasy a místě dřívějších vchdů d staé tělcvičy. Al běhm říja by měly být pác u kc a pak s budm mci pchlubit vlku a kásu tělcviču včtě sciálíh zázmí. Pkačujm dál v zaváděí ifmačích tchlgií d výuky. Lts ám přibyla -třídí kiha. Učitlé už budu sit klasický papívý dkumt pd paží, al zapisvat vš výuc -li. Elktická třídí kiha s tak přidala k svědčé lktické žákvské kížc. Na vý šklí k s těším. Učitě ám přis adsti i stasti, al splčě vš učitě zvládm. Mg. Jaa Hubá, učitlka ZŠ Gajdšva Váží dič, milé děti, jak s již stal tadicí, i v ltším šklím c uvítám a aší škl malé přdškláčky. Pjkt Phádkvá škla j uč p všchy děti, kté s chtějí számit s buducími splužáky, pstami škly a paí učitlku. Budm si hát, zpívat, kslit, tvřit a plit spustu ůzých úklů. Dětm tak pmůžm zvládut mhdy áčý přchd z matřské škly. Ppvé s sjdm d d 16:00 hd. v třídě 3.B. Víc ifmací pak půběžě můžt získat a v skci Phádkvá škla. Těší s a Vás Mg. Mislava Bázdilvá a Mg. Katřia Kříkvá Šklí k 2011/2012 a ZŠ Káséh pavidlě abslvují sustřděí, kcty, tačí vystupí a lts s avíc zúčastí hudbíh fstivalu v zahaičí, Flétvéh fstivalu v Paz a v jdáí j také vystupí dětí v Chvatsku. Pvím km tvíám 1. třídu s zšířu výuku výtvaé výchvy. Naši malí výtvaíci s mhu mim jié těšit a svji pví visáž, ktá pběh v psici v galii Sklp. Věřím, ž všchy aplávaé aktivity budu p žáky přísm a bhacím. Za pdaggický sb Mg.Pta Gühutvá, zástupkyě řditlky ZŠ Gajdšva Pjkt: EU píz šklám a Gajdšc Ivac a idividualizac vzděláváí Přsě přd km s a aší Základí škl spustil pjkt, ktý j fiacvá z fdů OPVK z pěz Evpské ui. Jsm pávě v plviě alizac, kčit bychm měli v spu Pjkt jsm si v pdstatě ušili a míu, pdl ptřb, kté jsm cítili jak důlžité. V ámci tht pjktu jsm běhm ku a škl pdpřili tyt blasti: čtářská a ifmačí gamtst cizí jazyky využíváí ICT matmatika přídí vědy fiačí gamtst Tyt blasti byly pdpřy jdak idividualizací výuky, tz. běhm miuléh šklíh ku jsm si mhli dvlit dělit výuku a víc skupi, ž j mžé z pěz běžéh zpčtu, a tím umžit výuku v mších skupikách, ž j bvyklé. Výuka tím byla zkvalitěa. Dál byly tyt blasti pdpřy také ivací výukvých mtd. V tmt suslví s skývá mim jié tvba spusty matiálů či pmůck d přdmětů jak jsu čský jazyk, matmatika, aglický jazyk, dějpis, hudbí výchva atd.. Matiály byly vytvřy a bázi lktických dkumtů, kté si děti a aší škl mhu v ámci ašh šklíh -laigvéh svu stahvat, kdykliv s jim zachc. Psldí fází pjktu jsu také ůzá šklí, ktá mhu učitlé využívat v ámci svéh sbvzděláváí. Na tat šklí jsu z běžých pstřdků téměř žádé fiac, pt ám šklí hazé z fdů EU hdě pmhla. Výstupy cléh pjktu jsu vlic zsáhlé a stál s a ich jště pacuj. Dkládám j Miiststvu šklství a tělvýchvy v ámci mitvacích zpáv. Díky pjktu s žáci mim jié mhu učit v vé pčítačvé učbě. Téměř v každé třídě a 2. stupi a v vybaých učbách 1. stupě j apv istalvaá itaktiví tabul. Učitlé mhu pužívat vé tbky, díky ktým jsu itaktiví tabul samzřjmě víc využitlé. Další viku, ktá vyplývá spíš přím z výstupů pjktu, j mim jié zavdí lktických třídích kih. Rdič tak mají pět ěc větší přhld svých dětch v škl. Na závě j uté říci sad j t, ž za vším stjí šikví a pacvití učitlé aší škly. Na ich bud zálžt, zda s clý pjkt pdaří dtáhut d zdáéh a úspěšéh kc. Dufjm j v t, ž plví v astavém úsilí, kté přdvdli v pvím c alizac pjktu. Pavl Hák, Základí škla, B, Gajdšva 3 staa 6 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

7 Každé lét skauti z Židic jzdí a ltí táb. Obáší t chystáí fmulářů už d květa a pmyšlé pláváí pgamu měsíc dpřdu. Lts byl chystáí t áčější, ž jsm s vydali a vé tábřiště kusk d Tlč. Víkdy přd pázdiami jsm vyplili stěhváím matiálu a ásldým stavěím kuchyě, umýváky a akc staů. Pví běh tába patřil dívčímu ddílu, jjich cltábvá ha byla a mtivy Nai. Na tábř chyběla kuzlá skříň ai samtý Jak pžili lét skauti? Asla. Přs d hály hy zaměřé a splupáci, fatazii, statgii, al také musli řzat dřv, tpit si v kamch a vařit si běd. Téma tábu kluků byly Mayvé. V pgamu chyběly bj úzmí, stavby sad ai čavé břady. Rzdíl v pgamu mzi hlkami a kluky byl sad j v větším mžství běhacích h a stavěí jůzějších tábvých vychytávk, jak j třba saua. Na bu tábch pavala přátlská atmsféa, děti pžily mh kamžiků, a kté budu v dbém dluh vzpmíá a aučily s jdu věc užitču v běžém živtě v městě. Tza Hamplvá, sučást vdí skautskéh ddílu v Židicích Padské střdisk p dslýchavé HELP a Běhuské 22 v Bě abízí bzplatu pmc sbám s sluchvým pstižím a siům ŠPATNĚ SLYŠÍTE? ŠPATNĚ ROZUMÍTE MLUVENÉMU SLOVU V TELEVIZI? ŠPATNĚ SLYŠÍTE ZVONĚNÍ DOMOVNÍHO ZVONKU NEBO TELEFONU? ŠPATNĚ ROZUMÍTE TELEFONNÍMU HOVORU? NEROZUMÍTE O ČEM SE HOVOŘÍ DOMA, VE SPOLEČNOSTI, V DIVADLE, V KINĚ, U LÉKAŘE, PŘI JEDNÁNÍ NA ÚŘADĚ? POTŘEBUJETE ZKONTROLOVAT A VYČISTIT SLUCHADLO, KOUPIT BATERIE? CHCETE SI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ VYZKOUŠET NEJNOVĚJŠÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO NEDOSLÝCHAVÉ? POTŘEBUJETE NAŠI POMOC, ALE NEMŮŽETE NÁS NAVŠTÍVIT? Padskéh střdisk Čskéh klubu dslýchavých HELP pskytuj bzplaté sciálí a dbé padství zaměřé zjméa a abídku kmpzačích pmůck p všchy sluchvě pstižé bčay. Vyšklí dbíci řší idividuálě a kmplxě pblémy plyucí z ztáty sluchu abídku vhdých kmpzačích pmůck, kté si u ás můž každý vyzkušt, ppř. zapůjčit k vyzkuší v dmácím pstřdí. Na vyžádáí zajistím istalaci a přdvdí ptřbé pmůcky v bydlišti b v pbytvém zařízí, pmůžm s vyřízím žádsti a příspěvky vybaých kmpzačích pmůck. P uživatl sluchadl zajišťujm jjich svis a údžbu, abízím kmpltí stimt batií d sluchadl. VŠECHNY SLUŽ- BY POSKYTUJEME TAKÉ TERÉNNÍ SLUŽBOU V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE NEBO V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH. Padu ajdt v ctu Ba a ads: Padské střdisk ČKNH, Běhuská 22 (pasáž TYPOS, ifmačí tabul a lvé staě, 3. pat - výtah), B tl.: , mail: PROVOZNÍ DOBA: PO - ST : 8 15, ČT : TERÉNNÍ SLUŽBA, PA : 8 14 Těším s a Vaši ávštěvu! Za padské střdisk ČKNH B Mg. Luci Mauskvá INFORMACE Přídvědá staic Kamáčky dlučé pacviště JUNIOR-DDM Kamáčky 4a, B Židic, tl , -mail : Židický Zpavdaj 10/2011 přádá zájzd ZOO Vídň Schöbu sžci idičtí, sli, pady, kaly, tpický pavil, mřská akváia, táia, isktáium, tylský statk a spusta dalších pavilóů tmí: sbta 5. listpadu 2011 CENA - zahuj pakvé a vstupé d ZOO, část dpavéh autbusm, zahuj vstupé d jiých bjktů a pjištěí. Dpava autbusm j dtváa z pjktu!!! dspělí ad 19 lt 600,-Kč děti 6-19 lt 410,-Kč děti 3-5 lt 300,-Kč Slvy j uté u pklady dlžit platým půkazm! Ogaizačí pkyy přihláší j mžé závň s platbu v kacláři Přídvědé staic Kamáčky, Kamáčky 4a, tl , d 21. říja Dpučjm sjdat cství připjištěí. Nzltilí s mhu zájzdu zúčastit puz v dpvdu zltilé sby, ktá za ě zdpvídá. Saz účastíků j v 7,00 hdi a pakvišti přd Dělickým dmm v Bě-Juliávě, djzd v 7,15. Návat cca v 20,00 hdi tamtéž. Tipy: p phlídc z j mžé samstatě avšítvit Wüsthaus (puští sklík, vstup 4,00 dspělí, 2,50 děti) Plá akcí klubu siů a 2011 (Každé útý d 14 hd v přízmí Dělickéh dmu) Tuisk it v Afic p. Kljka Kym ukajiské subtpy p. Kljka Vladivstk vládc us.výchdu p. Kljka Bátky v d i v ci p. Vavš Vzula p. Buda Změa pgamu vyhaza. Připavili: Bc. Ladislav Kukal / Mg. Pt Simadl HALLOWEENSKÁ ZOO v hd. Sutěží hllwská stzka p z a dlabáí dýí. Díla budu pužita a výzdbu aálu z. Odpldí lampióvý půvd v maskách. Ktakt: Ig. Mg. Lka Bchíčkvá, tl ZOO tvř v říju dě Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 7

8 KULTURA Židický Zpavdaj 10/2011 Pgam DĚLŇÁKU a FESTIVAL HUGO HAASE 1. fstivalvý d Haa a Pt Ulychvi, Javy Bat (pgam Divadla šasu) 19 FESTIVAL HUGO HAASE 2. fstivalvý d Paul Mills & Laďa Kdl (pgam Divadla šasu) 19 FESTIVAL HUGO HAASE 3. fstivalvý d Miky Ryvla & Fiv Ksichtis (pgam Divadla šasu) 19 FESTIVAL HUGO HAASE 4. fstivalvý d Jiří Suchý a Jitka Mlavcvá, Smaf (pgam Divadla šasu) 19 Vzpmíkvý kct a Jsfa Pudila 15 Phádky z Dbáčkva č. 3 O kjčím Odvi a víl Jaic (pgam Divadla šasu) 16 Kálvplka dpld s dchvku Líbj mě, Alféd! DIVADLO NA DLANI 20 Jam Sssi blíbé stkáí muzikatů 20 Hdvá zábava 18 Tačí pdvč s chstm MR Swig 19 Filmvý Klubíčk Odřj Suchéh - křst kihy Pa Wich z Kampy (pgam Divadla šasu) 16 Kálvplka dpld s dchvku 19 Mě t tady ()baví (pgam Divadla šasu) Tačí pdvč s chstm MR Swig 19 Šujaviy v Suchém bau (pgam Divadla šasu) Připavujm: 3. listpadu v 19 Tavsti shw Divké kčky 10. listpadu Vdkabat s Hau Rbis a Babu Midiu Změa pgamu vyhaza. Sldujt vývěsky a Dělickém dmě. Dělický dům, Jambva 65, B-Židic jdta B - Židic s židicku chasu vás zvu a čtácté tadičí ŽIDENICKÉ HODY kté s kají v sbtu :00-11:00 HODOVÁ MŠE SVATÁ (kstl sv. Cyila a Mtděj) 13:00-16:30 HODOVÉ ODPOLEDNE (vdl kstla sv. Cyila a Mtděj) stavěí máj, pžháí hdů, přdáí hdvéh páva, Mavská bsda, sutěž p děti, tamplía 20:00-2:30 VEČERNÍ HODOVÁ ZÁBAVA (Dělický dům) vstupé 100 Kč, haj Sivická kapla Akc j přádáa za fiačí spluúčasti MČ B-Židic. DND vstupuj d šsté szóy Sub Divadla Na Dlai vzikl z iiciativy bývalých žáků ZUŠ PhD. Zbyňka Mks a Dšlíkvě ulici. P abslvváí žáci pjvili zájm pkačvat v divadlí čisti. A tak pd vdím svéh učitl a sólisty zpěvhy NDB Jiříh Tauba vzikl sub DND. P kátkém půsbí v kmíské Hasičc pkačval sub díky pchpí ÚMČ B -Židic v Dělickém dmě a Jambvě ulici, kd půsbí dds. Dmiatu ptáu jsu přdvším kmdi. Za dbu své xistc jsm uvdli ásldující tituly: Žský bj, Hubiái, Dámský kjčí, Gdický uzl, Líbj mě Alféd, Námluvy. Na hudbí slžc s pdílli skladatlé Zd. Plláík, Mai Buzzi, Fdiad Havlík, Ja Fat. Fisch, Ig Rusik. Výtvaě splupacvali akad. mal. Iz Tuschvá, Jiří Pit a Jaslav Ptka. Od lňské szóy s stala další žiséku Jitka Batšvá. V dubu jsm uskutčili zhv čisti subu v běské tlvizi (viz stáky DND). P ásldující szu, ktu zahájím pízu úspěšě uvdé hy Líbj mě, Alféd v 19 hdi, připavujm uvdí klasické kmdi C.Gldih Ppask a laguě v žii J.Tauba a dál jdaktvu hu A.P.Čchva Jubilum v žii J.Batšvé. Dtailí ifmac připavvaých pmiéách, člch subu, ftgafiích z jdtlivých iscací a další ifmac s dčtt a ašich wbvých stákách Těším s a vás při stkáích a jdtlivých iscacích v hldišti Dělickéh dmu v Bě-Židicích v astávající divadlí szóě ! Za čly subu DND Odřj Tsař staa 8 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

9 Židický Zpavdaj 10/2011 Malíř pkjů atěač, Zahadíčk. Tl.: , Kadřictví páské, dámské, dětské a Phajmv 6 v Židicích abízí vlké slvy!!! Stříháí, fukaá - 150,- Kč. Objdáí kdykliv tl.: AUTOELEKTRONIKA - autádia, aut Hi-Fi, alamy, ctál. zamyk., l. ka, dálk.vl., dí svící, taž. zař., HF sady, pak. szy aj. dplňky, pavy altátů, statéů, l. Istalací a výstj vzidl. Židic, tl.: KADEŘNICTVÍ, páské, dámské i bz bjdávky a dl tl. dmluvy. Škupva 49, tl.: , Dktka kupí byt za htvé i zadluž. Tl.: Pdám řadvu gaáž v Židicích u kasá (u tati), tl.: Baza a hu Tábské a Gislvé 1 (vdl Optiky) kupí: vzduchvky, ž, sšky, paží, hdiy, skl, pclá, láhv ppa buta, hřáky, b. pily, tpidla, TV, DVD a jié věci. MHD č.8, 13, 64. Tl.: Pajmu gaáž ul. Mai Kudříkvé, jiště 2 vatama, a DO. V dsahu MHD. Mž i dluhdbě. Tl.: Přivyděljt si až 5000 Kč měsíčě! Pskytět aut, dům, plt či pzmk p klamí účly a cht j vydělávat. Vljt: (p-pá, 7-19). INSTALATÉRSKÉ a TOPENÁŘSKÉ PRÁCE, tl: , mail: Malby átěy Odka tl.: , RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Mtdějva 9a, Kálv Pl. Tl.: PEDIKURA, ZÁMEK BELCREDI, ST. LÍŠEŇ lakváí, p-shi, ksmt. úpavy, bčí, řasy. MHD 8,55,58,78. sl. MICHAELA tl.: , NAŠE PEDIKURA, VAŠE POHODLÍ. Pajmu vlku gaáž a ul. M. Kudříkvé. Jištěa 2 vaty a DO, 1.200,- Kč za měsíc. Tl.: MALBY 14 Kč/m², átěy dvří 350 Kč/ks, adiátů, k, fasád, aj. Tl.: , , platba htvě = SLEVA 250 Kč! Židic a klí. P mažl s malu dcku hldám 3+1 v hzkém pstřdí. Tl: Výkup bytů i zadlužých, páví pmc zdama. Tl: Dučváí agličtiy, tl.: Kupím byt (mi. 80m2) či dům v klí Kaásk. ám. i k k. N RK! Tl.: VODOINSTALATÉR, tl.: , mbil: ZUMBA zábavé spjí abiku s latiskamickými pvky. Od 9/9 pavidlě každý pátk 16,30-17,30 hdi ZŠ Gajdšva Jdázvé vstupé 70,-Kč/přdplaté a 10 vstupů za 600,-Kč Ifmac: Istuktka Radka 736/ Masaykva dmkatická akadmi s fiačí pdpu Statutáíh města Ba, přádá přdášky s diskusí Ká s vždy v 17 hdi a Pdaggické fakultě MU B, Příčí 9 (zasdací místst v 1.pschdí budvy Příčí 7) Evpa v phybu v 17 hdi PhD. Katřia Bciává, vducí zahaičíh ddělí ČSSD Ja Kava, Bsc, CH, IOM, bývalý miist zahaičí ČR a přdsda Valéh shmážděí OSN - Přdášjící s pkusí ppsat splčé ysy bčaské spkjsti a Isladu, v Řcku a v Špaělsku a svu přdstavu buducíh vývj. Zdavý živtí styl v každém věku v 17 hdi MUD. Pavl Vslý, lékař, kadilg, Agis Vyškv, adí města Vyškva - Přdášjící s již řadu lt věuj pacitům s závažým kadilgickým mcěím, zvláště u staších pacitů. Zabývá s tvbu zdavéh živtíh stylu, al i pvcí a přdchází sdčím chbám. Padí ám, jaké aktivity, psilující kadivaskuláí systém pvzvat v jdtlivých fázích živta. Těšísk v kitických chvílích čsk-plských vztahů v 17 hdi pplk.v.v. ig. Jiří Bílský, bývalý pdagg Vyské vjské škly v Vyškvě, čl ČsOL - Přdášjící ám přiblíží dsud mál zámé kapitly z čsk-plských vztahů v blasti Těšíska, jak z dby klm 1. světvé války, tak i v přdvč 2. světvé války. Změa pgamu vyhaza NOVÉ POVĚSTI ČESKOSLOVENSKÉ - FOLKLOR ATOMOVÉHO VĚKU výstava každdí kultuř dby sučasé i dáv miulé 7. září 27. listpadu 2011 dě út hdi Ba Tck Gally - Kapucíský klášt, Kapucíské áměstí 5, B Tl.: , -mail: ČETNICKÉ HUMORESKY výstaví pjkt připm j úspěšý siál z tvby Čské tlviz Tlvizíh studia B, al také běské a jihmavské čtictv dě (kmě p.) hd. Lthádk Mitvských v Bě (Vltží 19) Tl.: , -mail: Uzávěka izc d čísla 11/2011 j Příjm izc: tl.: Klub SUTERÉN Sutéí psty pd Chámm Spasitl a Kaáskvě ám.10, B-Židic Tl.: , Kužky a akc v šklím c : Miiklub p mamiky s dětmi (1-4) ky: útý v 10:00 hd. v divadl pd kstlm. Hdika haí, zpíváí a výtvaičí s maňáskm Káťu a mdvídkm Míšu, ktří ám pzadí, c vš káséh p ás Pá Bůh stvřil. Psluží kmě jiéh i k zvji sciálích a mtických dvdstí dětí. Midiklub p přdškláčky a pvňáčky (4-7 lt): střda v 16:30 hd.v divadl a hě pd kstlm. Cvičí, tačí, zpíváí, tvří a vypávěí příběhů z Bibl. Maxifilmklub 8-14 lt: pátk v 17:00 hd v divadl a hě pd kstlm. Pátčí lax při hách, sutěžích, zpíváí a pvídáí j Bibli + 1x za 14 dí film a divadl (damatická půpava zakčá filmvými a divadlími tudami). Kaásk Chi Mát vlé dělí pdvčy, chct si zazpívat a számit s s vými lidmi? A? Pak tdy přijďt a stkáí pěvcké skupiy Kaásk chi d vě vzikajícíh klubu Suté pd kstlm a Kaáskvě ám. 10. Vstup í mz věkm ai vyzáím, al schpstí a chtu zpívat gsplvé, jazzvé či ckvé písě a mldi v kstl i mim ěj. Skupiu vd Ema Mikškvá z Městskéh divadla B. Pavidlé schůzky s kají d EkCtum B Pávka 2, B, tl: , Díla Jak a klíčky a výhky (z cyklu Vařím s Gábiu Klčavvu) hd. - Jak si vypěstvat a pužívat v kuchyi tyt živtabudič plé gi? Získát tipy a ady a přípavu a vaří těcht suvi plých živi a vitamíů. Sami si ěkté cpty vyzkušít. Nbudu chybět ai chutávky aklíčých luštěi, jak jsu mug, fazlky, ččka, kd, smíka alfa-alfa b řřichy. Sučástí díly jsu tištěé matiály s cpty p všchy účastíky. A dbá včř, ktu si splčě uvařím. Účastický pplatk 250 Kč, a dílu j třba s přdm přihlásit. Víc a Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 9

10 INZERCE Židický Zpavdaj 10/2011 Stažitsti Svatptská 22a, B-Kmáv zastávka Kpá (u htlu Bílá ůž, t.: 9, 12) IHNED pplácím všké stažitsti V HOTOVOSTI Zjméa: Nábytk bazy ámy hdiy kapsí a áamkvé hdiky d. v stříbé příby čské gaáty tabatěky pudřky svícy lusty špky alpaku kmbivau s sklm pclávé figuky všké skl bižutii světla ádia gamfy ftapaáty dalkhldy hačky divadla btlémy váčí zdby vjské věci, hudbí ástj plakáty kihy phldic klamí přdměty a další Vš i pškzé z sklpů, půd, bytů i clé pzůstalsti Tlf -stp: p čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME Šmal B Křvá Masá Křvá Zdadva Tkalcvská BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ Z VYSOČINY OVOCE, ZELENINA Líšň - kčá autbusu č. 56 ulic Svávskéh PO-PÁ , SO 8-12 hd. apti supmaktu Albt duh: IMPALA, DALI, MARABEL - vlmi kvalití žlutmasé bamby ROSARA - čvé bamby v pdji také - cibul a uskladěí, zlí a kuháí pvtřídí kvalita, skvělá ca, mžství slvy Dvz zdama!!! Ifmac a bjdávky: , staa 10 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

11 Židický Zpavdaj 10/2011 OHB_izc_2011_Zidic.pdf :31 INZERCE Pjkt j splufiacvá Evpsku uií, Státím fdm C M Y CM MY CY CMY K Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax: staa 11

12 Židický Zpavdaj 10/2011 Sutěž Milé děti, vdí adic MČ B-Židic, vyhlašuj sutěž: NAMALUJ NOVOROČENKU MČ B-Židic, PF 2012 ku, č v t i vř ápady st vyt t i, í ž l á í ř m ví m p. dát vá aš sbité Židic j ž B tí í t v utě ét s symblizva městsku čás d p ficiál a Cílm t í dkl aš bud jak p idic. jé s ktá t p i s ž u y v p Ž sta k bud 12 MČ B a přd z á b 20 Vítězý včku. : t 3-15 l dmíky P d v věku i t ě d : tit má u zúčas a h z p m čitlě jiý ktakt ěž s ku A4 sí být Sut z u á m b u k a další áz át a m s b F ě d a a dítět, ě adí st 1 písm Na z příjmí, věk ic, 18. jmé, b -mail -Žid zději d p B j Č f tl sty M 0 B, síljt zky za taiát sta 0 á b O k 7, 615.b.cz s a : v u s š ic a ad plvá, Gajd l p G a g k L icky: lkt b Tři vítězé auty pzvm a dměím a adici MČ B-Židic. Ftgafi vítězů splčě s jjich bázky zvřjím v ldv-úvém vydáí Židickéh Zpavdaj. Vydává Statutáí měst B - MČ B-Židic, Gajdšva 7, B, Rdakt: Ig. Ja Vaculí; Sazba: Jiří Mtlch Za bsah jdtlivých čláků dpvídají autři. Rgistvá pd MK ČR E Nvyžádaé ukpisy vacím. Náklad ks. Tisk Sttic, Bubičkva 30 (tl.: , Distibuci zajišťuj Čská pšta, s.p., Pštvská 3/5, B. Npdjé! staa 12 Statutáí měst B, MČ B - Židic, Gajdšva 7, B tl.: fax:

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Rorma v mzdách - suprhrubá mzda. Princip suprhrubé mzdy. Příklad

Rorma v mzdách - suprhrubá mzda. Princip suprhrubé mzdy. Příklad Rorma v mzdách - suprhrubá mzda Od véh rku se míst prgresiví sazby daě ( 3 %) vě zavádí rovná daň z příjmů yzických osob, a t ve výši 5 % pr rk 00& a ve výši,5 % d rku 00'. S tímt také suvisí rozšířní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Zápis č. 4/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 20.4.2015

Zápis č. 4/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 20.4.2015 Zápis č. 4/15 z jdnání kntrlníh výbru ZO knanéh dn 20.4.2015 Přítmni: Jiří Kaňk Magda Otčnáškvá Marcl Bdnář Ing. Ludmila Baranvá Ing.Jan Krupa Mgr.Milan Stypka Jdnání zapčal v 16:05 hd. Žádný s člnů KV

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 9. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 16.06.2008 čís. 82/9 90/9 Jsef Šrámek Ing.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013.

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013. Sák1 OEN HOUSE Zpáv výsldku šří ujdé v Smluvě vzájmé splupái z účlm šří - zmpváí zájmu přb v Měsě Kvř, z d 17. 7. 13. Úvd: V ámi plávéh zšíří éíh/ízkphvýh pgmů OEN HOUSE slvil ki ku 12 š giz siálí db měs

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

1. Vývoj mozku od narození

1. Vývoj mozku od narození 6 l www.aard.rg #aard twittr.m/aardrg fab.m/aard Mtt: Ndtatčá čit mu du hlavh řči, rč žái v šl rva a děl lháva v rái i v milidýh vtah.. Výv mu d ar 9 % ritiéh výv dětéh mu rbhá d 6 lt v věu 2 lt dahu m

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

0 nosaté čarodějnici. aneb Jarní čarování na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013. Akce patronátních tříd

0 nosaté čarodějnici. aneb Jarní čarování na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013. Akce patronátních tříd 0 nsaté čardějnici aneb Jarní čarvání na Jungmannce 22. 4. 30. 4. 2013 Akce patrnátních tříd Přípravná třída 6. rčník 1. a 3. třída 7. A, 7. B 2. třída 8. A 4. a 5. třída 9. A, 9. B 8. B realizátr akce

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

V y d a v a t e l s t v í : P očítačová učebna ZŠ Nová Ves u Chotěboře 1 2 / 2 0 1 3

V y d a v a t e l s t v í : P očítačová učebna ZŠ Nová Ves u Chotěboře 1 2 / 2 0 1 3 V y d a v a t e l s t v í : P čítačvá učebna ZŠ Nvá Ves u Chtěbře 1 2 / 2 0 1 3 Nvinky ze škly NAŠE ŠKOLA Vzpmínky na výuku v kulturním dmě Naše škla se na knci šklníh rku 2012/2013 reknstruvala a my jsme

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Š Ý š ý š ší í š á Ž ů č š č í í í ě ý š á í íč í í Ž í í čí í ě ěž ů Ž í í á í Ž á ě á Ž á č ý ý ý Ž á ě č í í ě áš í ě ý ů á č ý ě ě í ě í č á í í ě š ě ší Ží í á ší í áší á Ž č á Ž š í Ž í ů ů š í ž

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 Telefy s tóvu vlbu Telefy s impulsí vlbu Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými telefy

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Í ó ř ř ř ý ž š é č ř Ý Úř š ý ý úř ů č ý ž Í é žš žšč š ř ž š ž š é ř ý ž ř š é é ř ý ř é č ř Ž é é ý ř ř é š é ž Š ž ř ř š ůž é Í é č é č ý ř ř ý ý ý č š úč ž ý ý ý ů ř ž ř ř ý ý ř č ř Ž ř ř ž č ý ř

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9 MEZIDENOM INAČNÍ MISIJNÍ ORGANIZACE Tim 2,2 o.s. - www.timdvadva.et Libáňská 4, 193 Praha 9 281 926 563 kacelar@timdvadva.et V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 9 ve službě DĚTEM - RODIČŮM - SBORŮM Mauela Eliška

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více