Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008"

Transkript

1 Pojistný obzor Ročník Časopis českého pojišťovnictví

2 OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Stát již nebude levnou kořistí 4 Ing. M. Šimáček, náměstek ministra financí, exkluzivně pro Pojistný obzor (Marcela Kotyrová) LEGISLATIVA A PRÁVO Dohled nad pojišťovnictvím v novém 6 (Ing. Ondřej Huslar, Ing. David Rozumek) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 7 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti insolvenčního správce 9 (Mgr. Petr Gruber) Z nových právních předpisů 10 (JUDr. Jiřina Kotrbatá) Plán legislativních prací vlády ČR na rok (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) O vývoji legislativního procesu 13 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) EKONOMICKÉ INFORMACE Předběžné výsledky členů ČAP za rok (Ing. Josef Keller, Mgr. Ing. Ondřej Martinek) K implementaci mezinárodních účetních standardů v pojišťovnictví v ČR 16 (Ing. Josef Keller) Solventnost II návrh technických specifikací QIS4 17 (Kamil Žák, Jiří Fialka) Očima pojišťoven: reforma veřejných financí a zákon o jejich stabilizaci 19 (Ing. Jaroslav Kulhánek) POJISTNÉ PRODUKTY Lze si pojistit zdraví? 20 (Mgr.Petr Bohunský) Role komerčních pojišťoven poroste Rozhovor s MUDr. P. Hroboněm, náměstkem pro zdravotní pojištění MZ ČR. 22 (Marcela Kotyrová) Nově zavedené poplatky u lékaře jako součást náhrady škody z POV 23 (JUDr.Tomáš Beran) Úder blesku a likvidace pojistných událostí (I.) 24 (Ing. Martin Liška) Zákruta č. 361/ (Michal Šimon) Zimní odpovědnostní škody na zdraví 27 (Ing. Vladimír Fuchs) Pojišťovny podvody netolerují 30 (Marcela Kotyrová) ZE SVĚTA Evropský trh s motorovým pojištěním 33 (Mgr. Ondřej Karel) Tretí rok horského poistenia na Slovensku 36 (Ing. Ivan Postupka) Z DOMOVA Únor měsíc životního pojištění 38 (Jana Čechová) Z tiskových zpráv členských pojišťoven vybíráme 40 Motocykl nejen radost, ale i rizika 42 (Mgr. Ema Novotná) INSURANCE DIGEST Is It Possible to Insure Health? 43 (Mgr.Petr Bohunský) Interview with MD Pavel Hroboň, Czech Republic s Deputy Minister of Health for Health Insurance 45 (Marcela Kotyrová)

3 Vážení čtenáři, právě se vám dostává do rukou první číslo časopisu Pojistný obzor. Od letošního roku se z měsíčníku stává čtvrtletník ve zcela novém stylu s pravidelnými rubrikami a větším obsahem. Časopis s šestaosmdesátiletou tradicí zastává v oblasti tištěných odborných médií naprosto jedinečnou roli. Současně je i jediným specializovaným periodikem, které se zabývá pojišťovnictvím. Tuto historickou tradici nadále ctíme a chceme ji rozvíjet. Moderní doba, rychlost předávání informací a rozvoj elektronických médií nás, Českou asociaci pojišťoven coby vydavatele, přesvědčila, že nastal vhodný čas změnit koncepci časopisu směrem k lepší přehlednosti i dynamice jeho podoby. Našim záměrům jsme věnovali více než půl roku intenzivní práce. Snahou Pojistného obzoru je publikovat různé názory významných odborníků a zástupců státní správy vztahující se k pojištění, regulaci i dohledu. Tyto příspěvky o situaci nejen informují, ale především ji hodnotí. Názorová platforma vznikla v prvním čísle hned na několika místech, nejvíce pak ale v rozhovorech s osobnostmi, které chod pojistného trhu do značné míry ovlivňují. V rubrice Na aktuální téma naleznete interview s Ing. Milanem Šimáčkem, náměstkem ministra financí. Hovořili jsme s ním zejména o právě probíhajících legislativních změnách, jež se českého pojišťovnictví bezprostředně dotýkají. Jakou variantu hodlá ministerstvo financí prosazovat například v rámci řešení důchodové reformy, se dočtete na stranách 4 a 5. Naše první číslo se samozřejmě věnuje i stále aktuální reformě zdravotnictví. Možnosti, které do současného systému zdravotní péče dokážou vnést komerční pojišťovny, skvěle analyzuje v článku Lze si pojistit zdraví? Mgr. Petr Bohumský. Ke stejnému tématu se vyjádřil i náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Pavel Hroboň, M. S. Vyčerpávající interview o pojistných podvodech nám poskytnul předseda Sekce prevence pojistného podvodu ČAP, Ing. Pavel Východský. To jsou ale jen některé články z obsahu nového čísla Vůbec poprvé si mohou o tom, co se právě děje v českém pojišťovnictví, přečíst i anglicky mluvící čtenáři v rubrice Insurance Digest. Pro české čtenáře jsme do této části přiložili slovníček vybrané pojistné terminologie. Za významnou přidanou hodnotu pro čtenáře časopisu ještě považuji moderní design a intuitivní členění témat, které jim usnadní orientaci v textech. Přeji si, aby Pojistný obzor byl pro Vás vždy zárukou zdroje zajímavých informací a příjemného čtení. Tomáš Síkora Foto: ČAP Dear readers, You are holding in your hands the very first issue of the re-launched magazine Pojistný Obzor (The Insurance Horizon in English). The former PO monthly has been transformed into a quarterly and prides itself with a brand new style, regular sections and broader contents. With its 86-year-long tradition, our magazine has played a unique part among professional printed media. In fact, it is the only periodical on the Czech market that deals with the insurance industry. We don t intend to disrupt this long historical tradition. On the contrary, we want to develop its full potential. New aspects of life, the speed of information and the growth of electronic media have convinced the Czech Insurance Association (CIA), the PO s publisher, that it is time to give the magazine a new image to make it more dynamic and better structured. With this in mind, we worked hard for more than six months to develop a new version of the magazine. The aim of Pojistný Obzor is to publish the opinions of distinguished professionals and representatives of public administration with regard to insurance, regulation and supervision. These articles include not just information but also assessment of the issues in question. This effort is reflected in the very first topics, which offers interviews with people who significantly influence the insurance market. The Current Issue section includes an interview with Milan Šimáček, deputy minister of finance of the Czech Republic. We spoke to him namely about the latest legislative changes that have an immediate impact on the Czech insurance industry. On pages 4 and 5, for instance, you will find out which alternative of the pension reform the Ministry of Finance is going to uphold. Of course, our first issue could not leave aside the highly topical reform of public health care. Is It Possible to Insure Health? by Petr Bohumský is a brilliant analysis of private insurance companies and the possibilities they can bring to the contemporary health care system. On the same topic, we spoke with M.D. Pavel Hroboň, deputy minister of health for health insurance of the Czech Republic. Pavel Východský, the head of the Section of Prevention of Insurance Fraud in CIA, talks in great detail about insurance fraud. And these are just a few examples from the contents of the current issue For the first time ever, the Insurance Digest section offers English-speaking readers the opportunity to read news from the Czech insurance industry. Czech readers might find helpful the glossary of selected insurance terminology. Personally, I believe that the modern design and intuitive sectioning of topics enable easier orientation in the text, representing an outstanding added value of the magazine. I hope that the PO will become a respected source of interesting information and pleasant reading for you. Tomáš Síkora Na aktuální téma Pojistný obzor 1/2008 3

4 Na aktuální téma Foto: MF ČR Stát již nebude levnou kořistí Marcela Kotyrová manažer komunikace a vzdělávání Česká asociace pojišťoven Ing. Milan Šimáček náměstek ministra financí exkluzivně pro Pojistný obzor Rok 2007 znamenal pro pojišťovnictví poměrně náročné období především z hlediska přípravy legislativních změn. Do českého právního systému bylo potřeba implementovat hned několik směrnic EU. Z tohoto důvodu Česká asociace pojišťoven (ČAP) zpracovala pro státní správu v rámci přípravy konkrétních zákonů desítky analýz a argumentů. Za klíčovou je považována zejména novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, díky níž došlo k několika kvalitativním úpravám zejména v rámci vyšší pojistné ochrany a vymáhání pojistného u neplatičů. I v letošním roce lze očekávat, že dojde díky novelizaci k posunu dalších zákonů, konkrétně například u zákona o pojišťovnictví. Náměstek současného ministra financí Milan Šimáček poskytnul Pojistnému obzoru exkluzivní rozhovor, ve kterém zhodnotil nejen loňský rok. Zejména se zaměřil na zásadní změny bezprostředně spojené s pojišťovnictvím. Jaké trh v roce s osudovou osmičkou na konci čekají? Pane náměstku, ministerstvo financí má za sebou rok, který byl výrazně spojený s připravovanou vládní reformou veřejných financí. Můžete nám sdělit to, co považujete za největší úspěch ministerstva v loňském roce? Na prvním místě uvedu zmiňovanou první fázi reformy, která má za cíl zvrátit negativní trend ve vývoji veřejných financí. Jsem rád, že se nám podařilo prosadit změny daňového systému ten bude více motivační a bude méně trestat aktivitu a píli. Současně jsme v systému zachovali výraznou solidaritu bezdětných směrem k rodinám s dětmi. Zmínit bych měl také novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která odstraňuje problematické skokové přechody mezi velikostními kategoriemi obcí, čímž se zamezí kupčení s obyvateli, a která posiluje příjmy především malých obcí. Celkem obecním rozpočtům přináší 4,6 miliard korun navíc. Mezi úspěchy bych dále rozhodně zařadil vyřešení některých mezinárodních arbitráží jako například Petrcíle nebo Kratochvíl. Ministerstvo v těchto případech uplatňovalo agresivní přístup, který vysílá jednoznačný signál: stát již nebude levnou kořistí, jako tomu bylo za minulých vlád. Říká se, že osmička na konci letopočtu je pro nás Čechy osudová. Podle mnohých přináší mimořádné přelomové události. Jaký bude podle Vás rok 2008 pro českou ekonomiku? Máme se těšit na nějaké převratné změny? Žádné převratné změny nečekám. Domnívám se, že česká ekonomika bude pokračovat ve slušném tempu růstu. I když bude poněkud menší než dosud, což vyplývá z její pozice nad potenciálním produktem, kterou nelze dlouhodobě držet bez projevů této nerovnováhy myslím tím inflačních tlaků. Co se týče daní, ministerstvo financí připravuje věcný návrh úplně nového zákona o dani z příjmu. Lze jej označit za převratnou změnu. Jeho účinnost se ale plánuje až od roku Vzhledem k zaměření Pojistného obzoru se nelze nezeptat: co přinese letošní rok do oblasti pojišťovnictví. Jaké legislativní úpravy připravujete? Čtenáři Vašeho časopisu jistě vědí o dvou významných změnách v legislativě soukromého pojišťovnictví. Tou první je transpozice takzvané páté motorové směrnice do zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud bude legislativní proces probíhat bezproblémově, pak zákon nabude účinnosti 1. června Z hlavních navrhovaných změn bych namátkou připomněl navýšení minimálního limitu pojistného plnění pro škodu na věci, a to ze současné hranice 18 milionů korun na 35 milionů Kč bez ohledu na počet poškozených. Významné je také rozšíření plnění z garančního fondu, jestliže škodu způsobí nezjištěné vozidlo, za které odpovídá nezjištěná osoba. V případě těchto škod již nebude vyloučeno právo na plnění za věcnou škodu, pokud se ze stejné škodné události plní závažné škody na zdraví. Druhou změnu přináší návrh zákona o pojišťovnictví... Ano, významně se do něj promítá zejména směrnice o zajištění, která současně mění i základní podmínky týkající se životního a neživotního pojištění a zásadně mění i doplňkový dohled nad činností pojišťoven a zajišťoven ve skupině. Nový zákon o pojišťovnictví dále upravuje činnost tuzemských a zahraničních zajišťoven proto, že v původním zákonu vůbec nebyla upravena. Ministerstvo financí s profesními asociacemi konzultuje jak koncepční záměry, tak i přípravu nové legislativy. Spolupráci s nimi proto považuje za významnou. Snahou ministerstva financí bylo také maximálně zákon zpřehlednit a doplnit jej o související prováděcí vyhlášky. V zásadě zákon nově upravuje činnost zajišťoven na území České republiky včetně zavedení principu jednotného pasu pro zajišťovny v zemích Evropského hospodářského prostoru. Zákon ještě zjednodušuje nabývání účastí v pojišťovnách i zajišťovnách a zpřísňuje, ale současně také zpřehledňuje pravidla pro výkon dohledu ČNB. V neposlední řadě zavádí některé povinnosti pojišťoven směřující k větší informovanosti spotřebitelů. Jedná se o nový zákon, který nahrazuje zákon stávající a platit by měl začít od 1. září Pojistný obzor 1/2008 Na aktuální téma

5 Řada profesních asociací, které působí na českém trhu, aktivně podporuje projekty iniciované ministerstvem financí. V čem obecně spatřujete přínos ve spolupráci s těmito sdruženími a asociacemi? Profesní sdružení jako například Česká asociace pojišťoven hrají bezpochyby významnou roli, protože zastupují subjekty finančního trhu navenek a současně jsou přirozenými autoritami uvnitř, mezi svými členy. Především jsou pak těmi, kdo ví o poskytování finančních produktů a služeb nejvíce je to jejich práce. Proto s nimi na ministerstvu financí konzultujeme jak naše koncepční záměry, tak i přípravu nové legislativy. Jako vhodný příklad spolupráce v této oblasti mohu uvést projekt finančního vzdělávání. Můžete jej čtenářům představit podrobněji? V závěru roku 2006 jsme se rozhodli přijít s koncepčním přístupem ke zvyšování finanční gramotnosti na celonárodní úrovni. Domníváme se, že toho lze dosáhnout jedině zapojením všech zainteresovaných stran, ať už státu, spotřebitelů nebo subjektů finančního trhu. Z naší iniciativy vznikla Expertní skupina pro finanční sektor, která vytváří nezávislou platformu pro diskusi nad koncepčními otázkami ochrany spotřebitele. Spolupráce byla opravdu nutná. Přestože na trhu existovala řada vzdělávacích projektů, tyto projekty fungovaly izolovaně. Nebyly nijak koordinované a nesdílely společné koncepční Ing. Milan Šimáček Náměstek ministra financí ČR, sekce finanční trh Narozen: 25. června 1963 v Praze Dosažené vzdělání: Absolvent ČVUT, Fakulta strojní, obor ekonomika a řízení ( ) Dosavadní praxe: září 2005 září 2006 Poradce bankovní rady, Česká národní banka září 2000 září 2005 Člen prezidia, Komise pro cenné papíry (od dubna 2004 do října 2004 úřadující předseda) září 1999 současnost Lektor katedra měnové politiky a teorie, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze 1995 srpen 2000 Ředitel sekce derivátů a nových produktů, Burza cenných papírů Praha 1995 Vedoucí oddělení rozvoje, Burza cenných papírů Praha prvky. Proto se tato pracovní skupina podílela na vytvoření Strategie finančního vzdělávání, pomáhala s formulací konkrétních standardů finanční gramotnosti či vymezení cílových skupin a jejích specifik. Projekt chápeme jako běh na dlouhou trať, nicméně prvním a naprosto zásadním krokem je počáteční společná diskuse. Za pravdu nám dává mimo jiné i Evropská komise, která v nedávno zveřejněných principech přístupu k finančnímu vzdělávání doporučuje zapojení subjektů finančního trhu. Jako jeden z příkladů spolupráce s profesními sdruženími bych jmenoval nedávno spuštěný vzdělávací portál cz. Na jeho vzniku se podílelo hned několik asociací, které podpořilo ministerstvo financí společně s ČNB. Web napomáhá věcně a bez reklamy na jednotlivé produkty či služby účastníků projektu zlepšovat informovanost čtenářů a nabízí jim například rady jak postupovat v typických životních situacích. Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji se asi všichni shodneme na tom, že důchodová reforma je v České republice nevyhnutelná. Považujete tzv. opt-out (neboli vystoupení z veřejného systému) za vhodnou formu pro důchodový systém? Jedná se o alternativu, která má své velké výhody. Umožňuje občanům, aby se rozhodli, jak naloží s určitou částí svých úspor. Mohli by si buď menší 1994 Vedoucí burzovní seance, Burza cenných papírů Praha 1991 Vedoucí manažer sekce privatizace průmyslu, Ministerstvo pro privatizaci a správu národního majetku Odborná činnost: Výbor pro koordinaci dohledu nad finančním trhem člen Výboru Výbor pro makléřské zkoušky předseda Řídící výbor pro vytvoření koncepce legislativní úpravy účetnictví a aplikace IAS Výbor evropských regulátorů finančních trhů (CESR) člen Výboru Světová organizace dozorových institucí finančních trhů (IOSCO) člen IOSCO Publikační činnost: Průvodce kapitálovým trhem (učebnice), Czech Business and Trade Euro, Ekonom, Hospodářské noviny, aj. Politická činnost: Není členem žádné politické strany část pojistného spořit sami na sebe a vyvázat část prostředků ze státního nemotivačního přerozdělovacího pilíře důchodů. Nebo pokud nebudou důvěřovat soukromým finančním institucím, mohli by zůstat pouze ve státním průběžném pilíři s tím, že by více nesli důsledky demografických změn, které na průběžný pilíř časem dopadnou. S velkou pravděpodobností se v budoucnosti ze státu převede větší část zodpovědnosti za zajištění na stáří nebo zabezpečení zdravotní péče na samotné občany. Významnější roli budou hrát i finanční produkty typu životního pojištění. Jaký je Váš názor na současný systém daňových úlev v oblasti životního pojištění a penzijního připojištění? Ministerstvo financí chce motivovat občany k tomu, aby si naspořené finanční prostředky jednorázově nevybírali, ale aby preferovali měsíční výplaty ke svým penzím. Předpokládáte do budoucna další změny v této oblasti? Jak jsem již zmínil, připravujeme nový zákon o dani z příjmu, který bude nutno podrobit důkladné diskusi. Součástí dialogu bude i inventura všech možných výjimek a úlev. Nechtějte ale po mně, abych tuto diskusi začal přes média. Jak vidíte současnou pozici českého pojišťovnictví a pozici pojišťoven z hlediska jejich stability pro finanční trh? Po zásadních transformačních změnách české ekonomiky se soukromé pojištění stalo nedílnou součástí finančního trhu. Na rozdíl od jiných sektorů tato transformace nebyla zatížena finanční pomocí státu s určitými výjimkami. Pojištění sehrává nezastupitelnou úlohu při ochraně života a zdraví občanů, umožňuje uchování majetkových statků, eliminuje výkyvy v procesu výroby, distribuce a spotřeby, čímž významně přispívá ke stabilitě a rozvoji národního hospodářství. Jako příklad můžu uvést výrazný podíl soukromých pojišťoven na likvidaci následků povodní v roce 1997 nebo V důsledku vytváření dočasně volných finančních prostředků, které slouží k budoucí úhradě vzniklých závazků z pojištění, vystupují pojišťovny a zajišťovny na kapitálovém trhu jako významní investoři. České pojišťovnictví tak zaujímá z hlediska objemu aktiv dlouhodobě druhou pozici za bankovním sektorem, proto je pokládám za velmi významný a důležitý článek celého finančního trhu v České republice. Všeobecně pojištění přispívá k vytváření větších jistot, které se pozitivně promítají v celkovém podnikatelském klimatu. Pane náměstku, děkujeme Vám za rozhovor Na aktuální téma Pojistný obzor 1/2008 5

6 Legislativa a právo Dohled nad pojišťovnictvím v novém Ing. Ondřej Huslar sekce licenčních a sankčních řízení ČNB Ing. David Rozumek sekce dohledu nad finančním trhem ČNB Dohled nad pojišťovnictvím prošel v posledních třech letech řadou organizačních změn. Jeho současné uspořádání funguje od 1. ledna V rámci restrukturalizace dohledu nad finančním trhem došlo k 1. dubnu 2006 k integraci Úřadu státního dohledu v pojišťovnictví a penzijním připojištění (dále jen Úřad) do struktury ČNB (byl dříve součástí Ministerstva financí). Zároveň došlo k začlenění do té doby samostatně fungující Komise pro cenné papíry (KCP, dále jen Komise). Úřad prošel v posledním období na Ministerstvu financí, stejně jako zbytek ministerstva, personálním auditem, jehož výsledkem bylo zeštíhlení početního stavu téměř na polovinu. Cílem integrace orgánů dohledu nad finančním trhem do ČNB bylo zejména: Převzetí institucí a začlenění jejích zaměstnanců do organizace ČNB, sjednocení firemní kultury uvnitř dohledu ČNB s dohledem nad bankovnictvím, zachování bezporuchového výkonu dohledu nad všemi dohlíženými subjekty finančního trhu. Z hlediska začlenění do organizační struktury byl zachován sektorový přístup. Z Komise byla vytvořena sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a z Úřadu vznikla sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami. Který model je optimální? Integrace obou subjektů v letech 2006 a 2007 proběhla úspěšně. Nicméně již na počátku roku 2007 bylo zřejmé, že je potřeba provést další změny, které vytvoří další předpoklady pro sjednocení postupů uplatňovaných při dohledu nad dohlíženou částí finančního trhu, resp. přístupu k dohledu nad finančním trhem obecně. Při hledání vhodného organizačního modelu posuzovala Česká národní banka různé varianty, které byly založeny jak na funkcionálním, tak na sektorovém modelu. Po zevrubné diskusi byl zvolen funkcionální model organizačního uspořádání, který nejvíce odpovídal záměrům ČNB. Nově vytvořená organizační struktura zachovala rozvržení dohledu do tří sekcí. Ty jsou dále členěny podle základních činností dohledu, kterými jsou příprava regulace, licenční a sankční řízení a výkon dohledu na dálku i na místě. Uvedený diagram na další straně jasně ukazuje, že samotné sekce dohledu se člení na dalších 11 odborů: Sekce regulace a analýz finančního trhu zahrnuje odbor regulace finančního trhu, který se zabývá tvorbou a připomínkováním právních předpisů, právních stanovisek a celkovou metodickou podporou dohledu. Odbor analýz finančního trhu připravuje nejrůznější zprávy a souhrnné analýzy o situaci na finančním trhu a odbor podpory dohledu se věnuje podpůrné činnosti dohledu zaměřené mj. na věcnou správu systémů a tvorbu výkaznictví. V sekci licenčních a sankčních řízení funguje odbor licenční, který řeší všechny licenční otázky ve vztahu k dohlíženým osobám působícím na finančním trhu. Odbor cenných papírů a regulovaných trhů se zaměřuje především na problematiku emitentů cenných papírů, a to nejen z finančního sektoru. Odbor sankčních řízení je pak v rámci správních řízení určen k vynucování postupu dohledu. Sekce dohledu nad finančním trhem zahrnuje tři odbory dohledu na dálku a další dva odbory dohledu na místě. Mezi odbory dohledu na dálku patří odbor dohledu nad úvěrovými institucemi, který dohlíží nad bankami a družstevními záložnami. Odbor dohledu nad kapitálovým trhem dohlíží nad obchodníky s cennými papíry, subjekty kolektivního investování, penzijními fondy, organizátory regulovaných trhů, provozovateli vypořádacích systémů a investičními zprostředkovateli. Odbor dohledu nad pojišťovnictvím má na starosti dozor nad pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli. Do kategorie odborů na místě se řadí odbor kontroly řízení rizik. Ten se zaměřuje na kontrolu obezřetnostních pravidel u všech subjektů finančního trhu. Odbor kontroly pravidel jednání a odborné péče kontroluje jednání se zákazníky finančních institucí a devizový dohled. Funkcionální model byl v rámci uvedené organizační struktury doveden až na úroveň jednotlivých odborů. V praxi to znamená, že příslušné činnosti jsou vykonávány vůči všem regulovaným subjektům finančního trhu, resp. v případě odboru podpory dohledu pro všechny útvary dohledu. Nové uspořádání dohledu nad finančním trhem poskytuje ČNB možnost efektivnějšího uplatňování jednotného přístupu k regulaci finančního trhu jako celku. Výjimku tvoří jen odbory dohledu na dálku, kde ČNB z praktických důvodů zachovala sektorové členění. Oblast pojišťovnictví tak pokrývá výše uvedený sektorově orientovaný odbor dohledu nad pojišťovnictvím. Jednotný přístup k regulaci finančního trhu Hlavním důvodem, proč došlo v rámci ČNB k novému uspořádání dohledu nad finančním trhem, byla zejména možnost efektivnějšího uplatňování jednotného přístupu k regulaci finančního trhu jako celku. Nejde přitom jen o nastavení srovnatelných regulatorních podmínek k podnikání pro celý finanční sektor, ale rovněž o další sjednocování 6 Pojistný obzor 1/2008 Legislativa a právo

7 nástrojů a přístupů dohledu, vybudování společné rizikové a tématické mapy celého finančního trhu. Nové uspořádání by mělo vést k celkově vyšší efektivitě dohledu. Organizační struktura vybraných sekcí ČNB ČNB v roce 2008 hodlá systematicky využívat přednosti nového uspořádání. Jejich celkové naplnění lze sice očekávat v delším časovém horizontu, nicméně již po prvním měsíci fungování nové organizace dohledových činností je zřejmé, že první benefity přijdou záhy. Nový průběh dohledových procesů (jejich streamlining ) bude kontinuálně přinášet další zhodnocení nové organizace dohledu. Sekce regulace a analýz finančního trhu Odbor regulace finančního trhu Odbor analýz finančního trhu Sekce licenčních a sankčních řízení Odbor licenční Odbor cenných papírů a regulovaných trhů Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor dohledu nad úvěrovými institucemi Odbor dohledu nad pojišťovnictvím Nový zákon o pojišťovnictví Odbor podpory dohledu Odbor sankčních řízení Odbor dohledu nad kapitálovým trhem Nejpodstatnější změnou v pojišťovnictví v roce 2008 bude zcela nový zákon o pojišťovnictví, který připravuje Ministerstvo financí. Dohledové sekce ČNB se již nyní připravují na práci s novým zákonem tak, aby jakmile vstoupí v platnost, dokázaly využít jeho možností k efektivnějšímu výkonu dohledu. Zdroj: ČNB Odbor kontroly řízení rizik Odbor kontroly pravidel jednání a odborné péče Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. specialista legislativní sekce Česká asociace pojišťoven Zlepšit tvorbu regulace: to je hlavní cíl, který si klade RIA. Vždy se ale musí zvažovat, zda by nebylo vhodnější využít jiných prostředků, než je regulace právní. Vláda České republiky přijala svým usnesením č. 877 ze dne 13. srpna 2007 obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (tzv. Regulatory Impact Assessment, ve zkratce RIA) s účinností od 1. listopadu Tyto obecné zásady se vztahují na tvorbu v zásadě všech právních předpisů, které se připravují v souladu s Legislativními pravidly vlády. Podstatné je, že vláda klade značný důraz na kvalitu regulace. Pokud tedy bude regulace zvolena jako nejvhodnější řešení, měla by vykazovat určité kvalitativní ukazatele (principy). Za takovéto principy kvality regulace lze například považovat: Přiměřenost Regulace by se měly provádět, jen pokud je to opravdu nutné. Přijatá opatření mají odpovídat danému riziku a identifikovaným a minimalizovaným nákladům. Před samotným přijetím regulace musí být zváženy všechny možnosti, jak dosáhnout politických cílů. Dále se musí např. zvážit proporce jednotlivých forem regulace. Odpovědnost Z regulace by mělo být dostatečně zřejmé, kdo komu a za co zodpovídá. Měl by existovat známý, dobře dostupný, spravedlivý a účinný systém žalob (stížností) a odvolání. Regulace nesmí např. z(ne)výhodňovat některé subjekty na trhu. Konzistence Při přípravě nové regulace by se mělo vycházet z již existujících nebo plánovaných regulací, ať již národního, unijního nebo mezinárodního původu. Regulace musí být předvídatelná, aby poskytovala stabilitu a jistotu těm, na něž se bezprostředně vztahuje. Legislativa a právo Pojistný obzor 1/2008 7

8 Legislativa a právo Transparentnost Regulující úřady mají působit transparentně a dále mají disponovat jednoduchými a pro regulované subjekty přijatelnými právními předpisy. Konzultace se musí konat ještě před tím, než dojde k vytvoření konečného návrhu regulace. Jedině tak budou mít zainteresované skupiny a experti jistotu, že byl jejich názor zvážen. Cílenost, směřování Regulace se musí zaměřit na problém a minimalizovat jeho vedlejší efekty a dopady. Regulace by se měla soustředit na řešení daného problému. Regulace by se měla systematicky prověřovat, aby se zjistilo, zda je ještě nutná a účinná. Regulace zamezí zbytečným regulacím Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace zdůrazňují, že aplikace RIA by měla ve svém důsledku eliminovat vytváření nových regulací, které nejsou bezprostředně nutné. Zejména proto by se metoda RIA měla aplikovat co možná nejdříve, tedy v samém počátku úvah o řešení vzniklého problému. Již v okamžiku, kdy rezort začne uvažovat o zařazení legislativního úkolu do plánu prací vlády, lze využití RIA doporučit. Jak již bylo uvedeno, obecné zásady se vztahují na přípravu všech obecně závazných právních předpisů. Přesto existují výjimky (např. státní rozpočet, státní závěrečný účet, krizové situace či návrhy právních předpisů), jejichž obsahem jsou pouze změny technického rázu, které nemají žádný dopad na věcnou stránku právního předpisu. Obecné zásady nelze uplatňovat ani v případě obecných procesních předpisů, jakým je kupříkladu správní řád, občanský soudní řád, trestní řád, zákon o kontrole, ani u ostatních naléhavých případů, zejména pokud hrozí citelné ekonomické či jiné ztráty. Dvoustupňový proces Pro provádění RIA byl zvolen dvoustupňový proces: všeobecné zásady pro hodnocení dopadů regulace budou uplatňovány buď ve zkrácené podobě (tzv. Malá RIA), nebo formou hlubší analýzy, konkrétně v případě očekávaných rozsáhlých dopadů či ohrožení některé ze státem podporované politiky (tzv. Velká RIA). Malá RIA: Její součástí je důvod předložení, návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů i návrh řešení. Velká RIA čerpá z Malé RIA, kterou dále rozšiřuje. V okamžiku, kdy Malá RIA identifikuje určitý dopad, bude uplatněna Velká RIA. Tyto dopady mohou být jak kvantitativního charakteru (dopad přesahuje stanovený limit v mil. Kč), tak i kvalitativního charakteru (dopady mají za následek znevýhodnění některé sociální skupiny a její uplatnění ve společnosti a dále mají vliv na hospodářskou soutěž, nebo zásadním způsobem pozmění podmínky fungování trhu, nebo napraví jeho selhání). S výjimkami se počítá u Velké RIA, a to tehdy, když se mění sazby daně, výše regulovaných cen, nebo jde o návrh právního předpisu, který implementuje právo ES/EU. V takových případech se vždy provede pouze Malá RIA, která bude obsahovat kvantitativní zhodnocení dopadů, zejména na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Jak mají pomáhat konzultace? Obecné zásady dále vyzdvihují například úlohu konzultací v rámci procesních pravidel pro provádění RIA. Ty uvádí, že konzultace se stranami, jichž se týká, jsou základem RIA. Metoda RIA předpokládá, že veškeré dopady navrhované regulace nelze odhadnout od stolu. Široké konzultace s odbornou veřejností jsou rovněž v souladu se zásadou otevřenosti a transparentnosti procesů ve veřejné správě. Konzultace, které se provádí v průběhu zpracování Malé i Velké RIA, by měly: nalézat nové perspektivy při nahlížení na problém a identifikovat další možné varianty řešení, usnadnit předkladateli právního předpisu situaci při hledání rovnováhy mezi protichůdnými zájmy, poskytnout nezávislou kontrolu hodnocení možných dopadů provedených úřadem, který RIA zpracovává, zmírnit riziko nepředvídaných důsledků, zvýšit porozumění návrhu a zlepšit připravenost zainteresovaných subjektů při implementaci právního předpisu. Způsob provedení konzultací je v kompetenci předkladatele. Pouze v případě Velké RIA je nutné vždy provést závěrečnou veřejnou konzultaci. Ta spočívá ve zveřejnění dokumentu na webových stránkách po dobu minimálně 4 týdnů. V této době má široká veřejnost možnost vyjádřit se k hodnocení dopadů. Výsledek této veřejné konzultace se pak musí promítnout do zpracované zprávy RIA. RIA se může přímo dotknout asociací a jejích členů zejména v oblasti konzultací a vyhodnocování nákladů a přínosů. Za zvláštní formu konzultací lze pro účely RIA považovat i připomínkové řízení. V souladu s Legislativními pravidly vlády je připomínkové řízení veřejné. Nejen orgány veřejné správy, ale i široká veřejnost tak mají možnost vyjádřit se ke konečnému návrhu právního předpisu a provedené RIA, případně upozornit na nesoulad mezi návrhem a závěrečnou zprávou RIA. Snaha o nový rozměr Obecné zásady by měly vnést do legislativního procesu novou kvalitu. Jde však o poměrně náročný proces, který se může setkávat s celou řadou objektivních i subjektivních problémů. Proto vláda České republiky počítá s provedením revize a vyhodnocením účinnosti obecných zásad do 31. prosince 2008 a proto také uložila, aby bylo zajištěno zveřejňování všech provedených hodnocení dopadů regulace způsobem, který umožňuje dálkový přístup. RIA se může rovněž dotknout asociací i jejích členů, zejména v oblasti konzultací a vyhodnocování nákladů a přínosů. Lze předpokládat, že některý z ústředních správních úřadů může požádat např. o kvantitativní analýzu určitého navrhovaného řešení. Pramen: Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace; příloha k usnesení vlády č. 877 ze dne 13. srpna Pojistný obzor 1/2008 Legislativa a právo

9 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti insolvenčního správce Činnost insolvenčních správců upravuje zákon č. 216/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Co přesně zájemcům o výkon této funkce nařizuje? Mgr. Petr Gruber předseda pracovní skupiny pojištění odpovědnosti za škody Česká asociace pojišťoven Aby mohlo ministerstvo spravedlnosti vydat povolení k výkonu funkce insolvenčního správce, musí žadatel podle ustanovení 6 a 8 výše jmenovaného zákona mimo jiné na vlastní náklad uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou by mohl způsobit v souvislosti s výkonem této funkce. Smlouva musí být časově sjednána na celou dobu, kdy správce tuto funkci vykonává. Ustanovení 39 tohoto zákona pak ministerstvo spravedlnosti opravňuje vyhláškou stanovit minimální standardy pojištění odpovědnosti za škodu, které by mohly vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce, i minimální limit pojistného plnění. Minimální limit plnění: 1 milion Kč Optimalizace termínů V průběhu roku 2007 jednala Česká asociace pojišťoven (ČAP) s ministerstvem spravedlnosti při přípravě návrhu vyhlášky, která upravuje minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění odpovědnosti insolvenčních správců. ČAP prosazovala, aby svým obsahem podstatně širší odpovědnost za způsobenou újmu nahradila klasická a v České republice běžně používaná odpovědnost za způsobenou škodu. Zástupci ČAP ministerstvo upozorňovali, že tuzemské pojišťovny odpovědnost za újmu nenabízejí. Takovéto pojištění by navíc bylo v rozporu se zákonem o pojistné smlouvě, který pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu nezná. Daný argument podpořily jak právní výhradně na principu claims made při zachování tohoto principu musí příčina vzniku škody i uplatnění nároku na její úhradu nastat v době trvání pojištění. Nicméně v rámci výše limitů plnění dosáhly pojišťovny společně s ministerstvem vzájemného konsenzu. Bude možné standardy akceptovat? Vyhlášku o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců vydalo ministerstvo spravedlnosti dne 22. listopadu 2007 pod číslem 314/2007 Sb. Účinnosti pak nabyla 1. ledna Ustanovení 2 této vyhlášky říká, že minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce, se pro fyzické osoby stanoví částkou 1 milion korun. Pro veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti platí stejná částka (tj. 1 mil. Kč), ovšem násobená počtem ohlášených společníků. Stanovenými minimálními standardy pojistných smluv ve smyslu ustanovení 3 se rozumí takové pojištění, jež se vztahuje na odpovědnost insolvenčního správce za újmu, která vznikla v souvislosti s jeho výkonem nebo s činností jeho zaměstnanců při výkonu jeho funkce. K dané újmě nicméně musí dojít v době trvání pojištění. Přestože v rámci výše limitů plnění dosáhly pojišťovny a ministerstvo spravedlnosti shody, nebudou stanovené minimální standardy pojištění pro většinu tuzemských pojistitelů přijatelné. nejasnosti, které vyplývají z příslušných ustanovení insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích, tak připomínky asociace k samotnému návrhu novely 37 odst. 1 insolvenčního zákona, konkrétně v rámci jasné definice odpovědnosti insolvenčního správce za škodu. Česká asociace pojišťoven dále požadovala, aby z obsahu minimálních standardů nevyplývalo, že pojištění musí být koncipováno na principu příčiny škody, který většina tuzemských pojistitelů nemůže akceptovat s o hledem na požadavky svých zajistitelů. Asociace ještě ministerstvo upozornila, že pojištění profesní odpovědnosti se v současné době sjednává Při konečném projednávání návrhu vyhlášky nebylo k výše uvedeným stanoviskům České asociace pojišťoven přihlédnuto. Lze tedy předpokládat, že vyhláškou č. 314/2007 Sb. stanovené minimální standardy pojištění nebudou pro většinu tuzemských pojistitelů přijatelné. Nicméně i v rámci principu pojištění claims made je možné pojistnou ochranu insolvenčních správců na dobu, kdy již svoji činnost ukončili, smluvně zajistit. Lze to uskutečnit pomocí následného nebo udržovacího pojistného krytí. Teprve praxe ukáže, zda ministerstvo spravedlnosti uzná, že pojistná ochrana ve formě pojistné smlouvy o odpovědnosti insolvenčního správce za způsobenou škodu (nikoli způsobenou újmu) při výkonu jeho činnosti vyhovuje požadovaným standardům. Legislativa a právo Pojistný obzor 1/2008 9

10 Legislativa a právo Z nových právních předpisů JUDr. Jiřina Kotrbatá předsedkyně české sekce mezinárodního sdružení pro pojistné právo (AIDA) 1. Vyhláškou č. 281/2007 Sb. se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb. Účinnost , část Vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací. Účinnost Sdělení Ministerstva financí č. 291/2007 Sb. z , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České publiky, , 4,85 %. 4. Zákonem č. 296/2007 Sb. se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím. Účinnost , část Zákon mění více než sto dalších zákonů, např. směnečný a šekový, trestní, o mezinárodním právu soukromém a procesním ( 11d Úpadek pojišťovny nebo zajišťovny), o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (v 26 se doplňuje věta: Probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek vlastníka vozidla, vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle tohoto zákona po svém ustanovení insolvenční správce, jestliže na něj přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou vlastníka vozidla), o pojišťovnictví ( 10b odst. 2: Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou právnickou osobu nepovažuje rovněž právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že majetek právnické osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo jestliže insolvenční soud konkurs zrušil jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek této právnické osoby je zcela nepostačující), obdobná změna je v zákonu o pojišťovacích zprostředkovatelích. Dále se mění zákony o účetnictví, o bankách, o penzijním připojištění ( 53 zrušen), o podnikání na kapitálovém trhu občanský soudní řád, živnostenský zákon, obchodní zákoník, daňové zákony a další. 5. Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona. Účinnost , část Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců. Účinnost Minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle insolvenčního zákona nebo s činností jeho zaměstnanců, se pro fyzické osoby stanoví částkou Kč. Minimální limit pojistného plnění z pojištění se pro veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti stanoví částkou Kč násobenou počtem ohlášených společníků. Pojištění se vztahuje na odpovědnost insolvenčního správce za újmu, která je způsobena v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo s činností jeho zaměstnanců při výkonu jeho funkce, k němuž došlo v době trvání pojištění. 7. Vyhláškou č. 323/2007 Sb. se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost , část Vyhláškou č. 326/2007 Sb. se mění vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne č. 330/2007 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 pro účely zákona o zaměstnanosti. Průměrná mzda činí Kč. 10. Vyhláška č. 338/2007 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Účinnost Zákon č. 344/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Zákonem č. 345/2007 Sb. se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Účinnost Zákonem č. 347/2007 Sb. se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Novela mimo jiné výslovně stanoví, že pokud dojde k zastavení exekuce pro nemajetnost povinného, výdaje hradí exekutorovi oprávněný. 14. Vyhláškou č. 351/2007 Sb. se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 10 Pojistný obzor 1/2008 Legislativa a právo

11 pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Účinnost Sazba za 1 km jízdy činí 4,10 Kč, průměrná cena benzinu 30,60 až 33,10 Kč za 1 litr. 16. Zákon č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok Účinnost Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Účinnost Zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účinnost Mění se i dalších šestnáct zákonů. 19. Nařízení vlády č. 366/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady). Účinnost původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Účinnost Zákon stanoví povinnost před zahájením klinického hodnocení humánních léčivých přípravků s účastí fyzických osob jako subjektů hodnocení uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, jehož prostřednictvím je zajištěno i odškodnění v případě smrti subjektu hodnocení nebo v případě škody vzniklé na jeho zdraví v důsledku provádění klinického hodnocení. Uzavření takového pojištění je povinen zajistit zadavatel. Porušení této povinnosti je kvalifikováno jako správní delikt. 22. Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). Účinnost Sdělení Ministerstva financí ze dne č. 12/2008 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, , 4,10 %. 24. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Účinnost ? 20. Zákon č. 375/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení! 25. Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. Účinnost Zákon č. 29/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Zákon č. 34/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Mění se i 57 Finanční záruka a pojištění. Finanční záruka podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů musí být složena nebo odpovídající pojištění podle tohoto předpisu musí být prokázáno při podání oznámení o přeshraniční přepravě odpadů. Ministerstvo může povolit složení finanční záruky nebo prokázání odpovídajícího pojištění nejpozději k okamžiku zahájení přepravy. Finanční záruku nebo pojištění schvaluje ministerstvo. Má-li ministerstvo důvodné pochybnosti o tom, zda poskytnutá finanční záruka nebo pojištění je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů dostatečné, stanoví výši a druh finanční záruky nebo určí druh pojištění a výši pojistné částky pro tento účel. 28. Zákonem č. 35/2008 Sb. se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond poskytuje i podporu finančních prostředků určených pro podporu pojištění na pojištění podnikání k řízení rizik a řešení krizí způsobených nepříznivými klimatickými nebo zooveterinárními vlivy. 29. Zákonem č. 36/2008 Sb. se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Legislativa a právo Pojistný obzor 1/

12 Legislativa a právo Plán legislativních prací vlády ČR na rok 2008 Vláda ČR na svém zasedání dne 16. ledna 2008 schválila Plán legislativních prací na rok Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. specialista legislativní sekce česká asociace pojišťoven Do tohoto plánu již nejsou zařazeny návrhy z plánu roku 2007 jako například návrh zákona o pojišťovnictví a návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nicméně i u nich v roce 2008 nadále pokračuje legislativní proces. Ani návrh novely zákona o pojistné smlouvě, ani návrh novely zákona o pojišťovnictví, pokud jde o implementaci článku 5 směrnice 2004/113/ES (zavádí se jí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování) plán neobsahuje. I tak jsou legislativní záměry vlády obsáhlé. Konkrétní výběr návrhů právních předpisů, které se přímo nebo nepřímo dotknou pojišťovnictví či pojištění, naleznete v tabulce. Výběr zahrnuje jak reformní návrhy zákonů z ministerstva zdravotnictví, tak i z ministerstva práce a sociálních věcí. Zvláště je třeba upozornit na návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění a návrh věcného záměru zákona, kterým bude realizována III. etapa důchodové reformy. Ministerstvo financí coby regulátor připraví například návrh věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem. Ministerstvo spravedlnosti by vládě mělo předložit návrh Občanského zákoníku a návrh obchodního zákona apod. Výtah z plánu legislativních prací vlády ČR na rok 2008 Ministerstvo Název Předložení vládě ČR MŽP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 3/08 MPSV Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) 11/08 MPSV Návrh věcného záměru zákona, kterým bude realizována III. etapa důchodové reformy 12/08 MV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 12/08 MPO Návrh zákona implementujícího směrnici o službách 9/08 MZ Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění 5/08 MZ Návrh zákona o Úřadu pro dohled nad ZP 5/08 MZ Návrh zákona o ZP 5/08 MZ Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě 5/08 MZ Návrh zákona o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování 5/08 MSP Návrh občanského zákoníku 12/08 MSP Návrh obchodního zákona 12/08 MSP Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém 12/08 MSP Návrh novely insolvenčního zákona 12/08 MF Návrh novely zákona o daních z příjmů 3/08 MF Návrh věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem 6/08 MF Návrh novely zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem 6/08 MF Návrh zákona o daních z příjmů 12/08 MD Návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích 7/08 MD Návrh novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 12/08 Pozn.: Názvy některých právních předpisů byly formálně zkráceny 12 Pojistný obzor 1/2008 Legislativa a právo

13 O vývoji legislativního procesu Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. specialista legislativní sekce Česká asociace pojišťoven 1. Návrh novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk číslo 250) První čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PS PČR) proběhlo 24. října Rozpočtový výbor návrh projednal dne 21. listopadu 2007, hlasoval o jednotlivých pozměňovacích návrzích, ale nepřijal žádné usnesení, resp. doporučení pro plénum Poslanecké sněmovny. 2. Návrh zákona o pojišťovnictví Dne 5. února 2008 předložilo ministerstvo financí po vnějším připomínkovém řízení návrh zákona k dalšímu projednávání do Legislativní rady vlády ČR. První z jejích komisí se jím začne zabývat 15. února Účinnost zákona je zatím navržena na 1. září Finální termín účinnosti závisí na rychlosti legislativního procesu. Toto je již třetí nový návrh zákona o pojišťovnictví v pořadí od roku Důvodem je rozsah implementace vyplývající zejména ze směrnice o zajištění. Tato směrnice umožňuje zajišťovnám působit v EU či EHP na základě jednoho povolení, v jiných členských státech EU mohou provozovat zajišťovací činnost formou pobočky (právo usazení) nebo formou svobody poskytování služeb. Zajišťovny tak získávají obdobný režim, který mají pojišťovny. Směrnice o zajištění se týká i pojišťoven, které kromě pojišťovací činnosti mohou provozovat i zajišťovací činnost. Konkrétně pro ně existují doplňkové kapitálové požadavky, požadavky na solventnost a garanční fond. Rozsah zajišťovací činnosti ovšem musí v dané pojišťovně tvořit významnou část podnikání. Teprve ve chvíli, kdy daná pojišťovna překročí limity zajistného a technických rezerv, musí dojít například ke zvýšení základního kapitálu pojišťovny a dalších sledovaných ekonomických ukazatelů. Návrh zákona o pojišťovnictví zahrnuje kromě implementace směrnice o zajištění i přenesená a upravená ustanovení dalších evropských směrnic k pojišťovnictví a úpravou zdokonaluje i některá opatření, jež směřují k posílení finanční stability pojišťoven. Mezi ně se například řadí řídicí a kontrolní systém, technické rezervy či skladba finančního umístění. Návrh byl ve druhém čtení projednán PS PČR 1. února 2008 a ve třetím čtení 13. února Sněmovna přijala pozměňovací návrhy, které znamenají: zesílení boje proti nepojištěným vozidlům (Došlo ke schválení příspěvku České kanceláři pojistitelů za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno bez pojištění odpovědnosti v rozporu se zákonem.), že jediným dokladem o pojištění odpovědnosti bude zelená karta, že upomínka na zaplacení dlužného pojistného bude zasílána nejen pojistníkovi, ale i vlastníkovi vozidla, a to v případech, kdy pojistník není vlastníkem vozidla, že zákon by měl nabýt s výjimkou některých ustanovení účinnost od Legislativní proces bude pokračovat projednáváním návrhu novely předmětného návrhu zákona v Senátu Parlamentu ČR. Foto: ČAP Legislativa a právo Pojistný obzor 1/

14 Ekonomické informace Předběžné výsledky členů ČAP za rok 2007 Ing. Josef Keller specialista pro ekonomiku a statistiku Více než osmiprocentní nárůst celkového předepsaného pojistného znamená proti předchozímu dvouletému období téměř zdvojnásobení tempa Mgr. Ing. Ondřej Martinek pověřený vedením Pracovní skupiny statistiky česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven shromáždila v lednu letošního roku předběžné výsledky členů za období 1-12/2007. Stručná statistika obsahuje základní ukazatele týkající se předepsaného pojistného, počtu smluv některých druhů pojištění a obchodní produkce v životním pojištění. Celkové předepsané pojistné 28 členských pojišťoven ČAP dosáhlo hodnoty 130,3 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 tato suma reprezentuje nárůst o 8,2 %. Členské pojišťovny ČAP se na českém trhu podílí z více než devadesáti procent aktuální informace uvádějí číslo 97,8 % proto lze tento údaj považovat za dostatečně spolehlivý i ve vztahu k celému trhu. Více než osmiprocentní nárůst celkového předepsaného pojistného znamená proti předchozímu dvouletému období téměř zdvojnásobení tempa. Přesto výsledek dosáhnul polovičního růstu proti poslednímu vrcholu, který statistiky zaznamenaly v roce 2003 dynamiku trhu tehdy představoval téměř 17% nárůst celkově předepsaného pojistného. životního pojištění vedl též ke zvýšení jeho podílu na celkovém předepsaném pojistném na 40 %, ovšem proti evropskému průměru kolem 60 % je tento podíl v České republice stále nízký. O čem vypovídají statistiky Z dostupných údajů lze poměrně dobře odvodit, že za tímto vývojem životního pojištění stojí výrazný rozvoj tzv. investičních pojištění, která jsou často spojena s jednorázovými platbami pojistného. Jednorázové pojistné, jež zaznamenalo po předchozím růstu pokles v roce 2005 o více než 13 % a v roce 2006 stagnovalo, v minulém roce naopak výrazně vzrostlo (o 35,1 %), když posílily zejména čistě jednorázově placené typy pojistných produktů (+41,6 %). Zároveň v tomto segmentu je patrné, že koncentrace trhu má klesající tendenci. Protože však dochází v ostatních typech jednorázových produktů k výraznější koncentraci, mají celkově tři největší pojišťovny za rok 2007 tržní podíl o více než 3 % vyšší než tři největší pojišťovny za rok Z údajů o obchodní produkci vyplývá, že průměrné jednorázové pojistné rostlo i v roce Stabilní růst 6,4 % potvrdilo běžně placené pojistné (+6,7 % v roce 2006). Zde naopak lídři trhu spíše oslabovali, a celková koncentrace trhu se tak mírně snížila. Údaje o obchodní produkci jasně dokazují, že se počet nově uzavřených smluv meziročně zvýšil o bezmála 17 % a jejich korunová hodnota vzrostla o více než 20 %. I u běžně placeného pojistného tedy dochází k růstu průměrného pojistného a dynamika jeho ukazatelů dává příslib stabilního růstu trhu i v roce Segment neživotního pojištění dosáhl mírného růstu 4,4 % (proti 3,8 % v roce 2006). Obdobně vypadala situace na českém pojistném trhu od roku Pojištění vozidel (havárie a odpovědnost z provozu vozidla) se tehdy také nacházelo pod průměrem 4,4 % (3,8 % a 3,0 %), když oslabovali především lídři trhu. V návaznosti na tento fakt došlo k mírnému snížení koncentrace Srovná se pojistné s HDP? Podíl životního pojištění na celkovém pojistném (%) Na přímou otázku přímá odpověď: v porovnání s dosavadním vývojem českého hospodářství můžeme předpokládat, že by se pojistné mohlo v růstu s HDP srovnat, dokonce by jej mohlo i překonat. Měřeno počtem pojistných smluv dosáhl pojistný trh objemu téměř 26 mil. smluv ve kmeni, což představuje meziroční nárůst 4,6 %, a i v tomto ukazateli došlo k akceleraci tempa růstu proti 3,9 % v roce Na uvedeném výsledku se podstatnou měrou podílí životní pojištění, které vzrostlo o výrazných 14 %. Tento segment pokračoval v oživení od nejnižšího bodu růstu v roce 2005, kdy statistiky zaznamenaly nárůst jen +1,7 %. Tehdy došlo k zastavení poklesu tempa, který nastal po roce Rychlejší růst 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35, * Zdroj: ČAP, *údaje za členy ČAP 14 Pojistný obzor 1/2008 Ekonomické informace

15 1-12/ /2007 Index 2007/2006 Předepsané pojistné celkem (tis. Kč) ,19 Životní pojištění ,04 běžně placené ,39 jednorázově placené celkem ,11 jednorázově placené spojené s existující běžně placenou smlouvou ,85 samostatně jednorázově placené celkem (vč. návratného vkladu) ,59 Neživotní pojištění ,41 z toho: zákonné pojištění odpovědnosti ,16 pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ,02 havarijní pojištění vozidel ,78 podnikatelská pojištění ,18 Počet smluv ve kmeni (ks) Počet smluv ve kmeni celkem ,64 Životní pojištění ,34 Neživotní pojištění ,53 pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ,27 podnikatelská pojištění ,42 Obchodní produkce životního pojištění (tis. Kč, ks) Obchodní produkce celkem (smlouvy v tis. Kč) ,71 v tom: běžně placené ,89 jednorázově placené celkem ,15 běžně placené smlouvou ,70 samostatně jednorázově placené celkem (vč. návratného vkladu) ,71 Obchodní produkce celkem (smlouvy v ks) ,92 v tom: běžně placené ,43 samostatně jednorázově placené celkem (vč. návratného vkladu) ,03 Zdroj: ČAP, Předběžné údaje 1-12/2007 (www.cap.cz) trhu ve zmiňovaných pojistných odvětvích. Podnikatelská pojištění dokonce klesla podle předepsaného pojistného o téměř 4 %. Nicméně je třeba upozornit, že oslabovali především menší pojistitelé, čímž došlo k částečné koncentraci trhu. Na výraznějším růstu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (+9,2 %) se nepochybně odráží celkový hospodářský vzestup země. Podíváme-li se dále konkrétně na počet pojistných smluv v neživotním pojištění, trh narostl o 5,5 %, což může na jedné straně indikovat rostoucí cenovou konkurenci a tlak pojistníků na optimalizaci nákladů na pojistné. Na straně druhé však tento pohyb vzhůru může znamenat příslib zvýšení tempa růstu pojistného v dalších letech, stejně jako tomu bylo například v roce 2006, kdy počet smluv ve kmeni narostl o 5,8 %. Jeden trh, různé tendence Závěrem můžeme konstatovat, že v jednotlivých segmentech pojistného trhu lze pozorovat odlišné vývojové tendence. Na trhu neživotního pojištění vidíme rychlejší růst počtu smluv než předepsaného pojistného. Naopak tempo růstu pojistného zaostává za růstem hrubého domácího produktu. Koncentrace trhu motorových pojištění se spíše snižuje, zatímco koncentrace trhu podnikatelských pojištění má opačnou, tj. spíše zvyšující se tendenci. Na trhu s běžně placeným životním pojištěním pozorujeme víceméně stabilní růst, který osciluje kolem růstu hrubého domácího produktu. Průměrné pojistné u nové produkce se naopak zvyšuje, přestože koncentrace trhu mírně klesá. Vedle toho na trhu jednorázově placeného životního pojištění je patrný velmi nevyrovnaný vývoj pohybující se Koncentrace trhu podle podílu pojišťoven (%) od dvouciferných poklesů k dvouciferným nárůstům, jež provází růst průměrného pojistného a zvyšující se koncentrace trhu. I přesto, že postavení tří největších pojistitelů na území České republiky oslabilo, stále lze hovořit o rozšiřování vedoucí skupiny. Pro rok 2008 se nabízí otázka, jak tyto tendence ovlivní změněné ekonomické podmínky. Bude posílena role pojištění jako nástroje zajištění proti rizikům? Nebo dojde k jeho potlačení jako zbytného statku ustupujícího zajištění ostatních potřeb obyvatel? Celkem Neživotní pojištění Životní pojištění Prvních 5 75,18 72,98 85,45 84,04 72,52 73,43 Prvních 10 92,22 91,76 96,78 96,62 92,99 92,56 Prvních 15 97,55 97,43 98,83 98,62 99,41 99,20 Zdroj: ČAP, Předběžné údaje 1-12/2007 (www.cap.cz) Ekonomické informace Pojistný obzor 1/

16 Ekonomické informace K implementaci mezinárodních účetních standardů v pojišťovnictví v ČR V poslední době se objevily úvahy o zavedení mezinárodních účetních standardů i pro účetní závěrky pojišťoven. Ing. Josef Keller specialista pro ekonomiku a statistiku česká asociace pojišťoven S ohledem na dosavadní praktické zkušenosti jak s implementací mezinárodních účetních standardů (tj. IAS/IFRS) pro individuální účetní závěrku (podle 19 odst. 9 zákona o účetnictví), tak i s přípravou podkladů pro konsolidovanou účetní závěrku (podle 23a zákona o účetnictví) považujeme za účelné rozčlenit danou problematiku nejméně na 3 oblasti: a) vztah mezinárodních standardů a českých účetních předpisů, b) daňové konsekvence implementace mezinárodních účetních standardů, c) dopady použití mezinárodních účetních standardů na úpravu pravidel dohledu. Pro samotné téma je pak důležité mít neustále na paměti i vybrané praktické přístupy. Řadí se mezi ně například tyto: o účetnictví. Dále není upraveno, která ustanovení zákona o účetnictví se pro společnosti účtující podle mezinárodních standardů stávají irelevantní. Tím se de iure dostává účetní jednotka do situace, kdy při splnění požadavků zákona nevyhoví požadavkům IFRS, a při splnění požadavků IFRS naopak nevyhoví požadavkům zákona. 2. Opětovné přecházení mezi účtováním podle českých účetních předpisů a podle mezinárodních standardů, které je zákonem implicitně předpokládáno, nelze prakticky provádět. Přestože ministerstvo financí tento přechod staví do pozice jakési téměř rutinní operace, není toto přitom dostatečně ošetřeno. Například není upraveno, jak má společnost, která implementovala mezinárodní účetní standardy a která posléze přestala splňovat podmínky podle 19 odst. 9, vážnou překážku pro efektivní implementaci mezinárodních standardů. Příslušné ustanovení zákona o daních z příjmů ve skutečnosti dotyčné společnosti diskriminuje, neboť bez paralelního vedení účetnictví podle českých předpisů tuto záznamní povinnost není možné beze zbytku splnit. O rizicích a nákladech vyvolaných předmětným ustanovením lze uvažovat jako o nadměrném zatěžování plátce daně. Plošná implementace IFRS do finančního sektoru se nepochybně dotkne i dohledu nad tímto sektorem. Na první pohled jsou patrné formální dopady orgány dohledu v současné době akceptují nejen výsledky oceňování a vykazování podle českých účetních standardů, ale využívají též formu výkazů upravenou příslušnými předpisy. Tato forma však není ani platná, ani vhodná pro Nelze očekávat, že by se IAS/IFRS jakkoli přizpůsobovaly českému právu. Způsob, jakým jsou IAS/IFRS implementovány do práva EU, prakticky vylučuje dosáhnout plné kompatibility s požadavky IAS/IFRS při současném dodržení např. zákona o účetnictví. (V mnoha ohledech se sice jedná o nesoulad spíše formální, nicméně např. kvůli nepřevzetí koncepčního rámce nedošlo k plné implementaci IAS/IFRS). Provázanost zákona o dani z příjmů s českými účetními předpisy je natolik silná, že si nelze představit rychlou změnu tohoto přístupu, tj. že by např. došlo k oddělení účetnictví a daní. Současný způsob implementace podle 19 odst. 9 se jeví jako nedořešený ve vztahu mezinárodních standardů a českých účetních předpisů, protože: 1. Neřeší vztah mezi zákonem o účetnictví a mezinárodními standardy. Proto není zcela jasné, zda se na účetní jednotku vztahují ustanovení např. části čtvrté zákona Způsob, jak zákon o daních z příjmů upravuje postup, kterým se zjišťuje základ daně, je administrativně velmi náročný a tvoří vážnou překážku pro efektivní implementaci mezinárodních účetních standardů. řešit rozdíly ve výši a struktuře vlastního kapitálu nakumulované za dobu vedení účetnictví podle mezinárodních účetních standardů, když je povinna vrátit se k účtování podle českých účetních předpisů. 3. Vztah mezi mezitímním výkaznictvím není řešen podle mezinárodních standardů a podle českého zákona. Daňové konsekvence zavedení mezinárodních účetních standardů, konkrétně především způsob, jakým zákon o daních z příjmů upravuje postup, kterým se zjišťuje základ daně, je administrativně natolik náročný, že de facto znamená společnosti vykazující podle mezinárodních standardů, které navíc žádnou jednotnou strukturu výkazů nepředepisují. Rovněž je třeba mít na zřeteli rozdílné přístupy (proti IFRS) v oceňování, které se začínají objevovat v konceptu Solvency II. 16 Pojistný obzor 1/2008 Ekonomické informace

17 Solventnost II návrh technických specifikací QIS4 Kamil Žák a Jiří Fialka Pracovní skupina pro Solventnost II česká asociace pojišťoven Stěžejním tématem roku 2008 bude pro český pojistný trh kalibrace standardního vzorce pro kapitálový požadavek, kterým se bude zabývat Kvantitativní dopadová studie 4. Pracovní skupina České asociace pojišťoven (ČAP) pro Solventnost II se hodlá i v letošním roce zapojovat do příprav zavedení nové evropské regulace. Kromě zmiňované kalibrace standardního vzorce budou dalšími prioritami letošního roku například rozhodnutí o principu proporcionality nebo o roli lokálního a skupinového dohledu. mezinárodním dohledům, je konečný termín odevzdání 7. července, u pojišťovacích a zajišťovacích skupin pak 31. července. První konzultace výsledků studie jsou plánovány na přelom září a října ČAP a ČNB zároveň jednají o možnosti uspořádat seminář ke QIS4 v polovině dubna 2008, na kterém by byl konzultován způsob vyplnění spreadsheetu QIS4. být oceňovány jako aktivum po zohlednění případných (pravděpodobnostně vážených) ztrát při porušení závazků protistrany. Bezriziková diskontní sazba je nyní definována s odkazem na vládní dluhopisy s ratingem AAA, a nikoliv swapové sazby. Zjednodušení Solventnost II Dne 10. července 2007 byl Evropskou komisí (EC) schválen návrh směrnice označované jako Solventnost II (SII), která stanoví nový regulatorní rámec pro evropské pojišťovny a zajišťovny. Podkladem pro tento návrh jsou především technické rady, které komisi poskytnul Výbor evropských pojišťovacích a penzijních dozorů (CEIOPS). V oblasti tzv. prvního pilíře, jenž obsahuje kvantitativní požadavky na pojišťovny, využívá CEIOPS data získaná od pojišťoven v rámci kvantitativních dopadových studií. Dne 21. prosince 2007 zveřejnila Evropská komise návrh technických specifikací Kvantitativní dopadové studie 4 (QIS4). Tato studie proběhne od dubna do července 2008, přičemž oficiální spreadsheet (tj. výpočetní tabulky zveřejněné Evropskou komisí) ke QIS4 bude vydán 25. dubna Spreadsheet bude přeložen do češtiny, bude vybaven odkazy na příslušné části technické specifikace a dále bude obsahovat zabudované kontroly interní konzistence dat. U pojišťoven a zajišťoven, které budou požádány o předložení svých výsledků QIS4 Ocenění aktiv a pasiv Zjednodušení ve výpočtech se vztahuje na společnosti podle významnosti testovaného rizika. Nyní se pokusíme shrnout význačné body studie QIS4 nejprve se zaměříme na oblast ocenění aktiv a pasiv. Na základě výsledků QIS3, kde 95 % disponibilního kapitálu bylo pojišťovnami klasifikováno jako kapitál Tieru 1, je v QIS4 poskytnut návod pro nutnou charakteristiku kapitálu pro každý z těchto tierů a jsou v něm uvedeny i některé příklady. Dále je poskytnut návod ohledně toho, kdy by mohly být hodnoty aktiv podle International Financial Reporting Standards (IFRS) vhodným zjednodušením ekonomických hodnot, případně jak by mohly být hodnoty podle IFRS upraveny. Tento návod naznačuje, že požitky poskytované vlastním zaměstnancům pojišťovny je nutné považovat za pasiva a následně je testovat jako součást stress testů při výpočtu Solvenčního kapitálového požadavku (SCR). Nicméně pozdější pokyny pro určování vlastních fondů a disponibilního kapitálu naznačují, že by tato pasiva mohla být ignorována. Pasiva musí být oceňována včetně zajištění a budoucí očekávané toky ze zajištění by měly QIS4 dále obsahuje návrh řady možných zjednodušení ve výpočtech technických rezerv (TP) a SCR, která mohou být použita za určitých definovaných okolností. Zejména je zaveden koncept tzv. proxies, což jsou techniky pro výpočet TP v případě, že pojistitel není schopen zajistit dostatečnou aktuárskou (tj. pojistně matematickou, pozn. red.) expertízu, nebo v případě nedostatku statistických dat. Důležité je, že umožnění používání zjednodušení ve výpočtech se nevztahuje na společnosti podle velikosti, ale podle významnosti testovaného rizika. I pro malé společnosti s významným rizikem proto budou požadovány detailní sofistikované výpočty. Evropský výbor pro pojišťovnictví (CEA) v této souvislosti prosazuje zohlednění rizikovosti společnosti při vykonávání dohledu. Výpočet SCR Značný prostor je v QIS4 věnován i změnám ve výpočtu SCR proti QIS3. V rámci těchto změn byl odstraněn alternativní přístup vyloučení volných aktiv z měření tržního rizika pomocí stress testů. To znamená, že pojišťovny s velkým množstvím volných aktiv budou vykazovat zhoršené poměry krytí SCR, a to zejména pokud tato volná aktiva budou investována do rizikovějších tříd aktiv. Složka operačního rizika v kapitálu nyní obsahuje 25 % nákladů z produktů investičního životního pojištění. Ekonomické informace Pojistný obzor 1/

18 Ekonomické informace Limit ve výši 30 % Základního solvenčního kapitálového požadavku (BSCR) se pak na tuto složku nevztahuje. Hodnota stress testu v submodulu zániku pojistných smluv životního pojištění byla snížena na 30% úroveň hromadného zániku smluv (původní hodnota tvořila 75 %), současně je ale rozšířena tak, aby platila pro všechny oblasti životního pojištění. Parametry modulu rizika neživotního pojištění byly upraveny použitím různých parametrů rizika rezerv a rizika pojistného a změnou faktoru důvěryhodnosti pro odhady parametru rizika pojistného pro konkrétní společnosti. CEIOPS rovněž vítá připomínky ohledně toho, zda by začlenění parametrů pro konkrétní společnosti mohlo být rozšířeno i na další parametry jako například v modulu životního pojištění. Sub-modul katastrof neživotního pojištění se výrazně modifikoval a je nyní složitější. Faktorový přístup je navrhován v případech, kde od místního dohledu nejsou k dispozici žádné regionální scénáře. Kapitálové požadavky pro riziko vichřice, povodně, zemětřesení u pojištění majetku a riziko přírodní katastrofy u sdruženého pojištění jsou agregovány pomocí různých vzorců a korelační matice. Do zdravotního modulu SCR jsou nyní shromážděny tři různé typy zdravotního pojištění dlouhodobé zdravotní pojištění (specifické pro Německo a Rakousko), krátkodobé zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Kapitálový požadavek pro riziko protistrany byl výrazně změněn, aby obsahoval v míře rizika zvýšenou závislost na protistraně při relevantním stresovém scénáři (pojistné riziko pro zajištění a tržní riziko pro deriváty). Podle QIS4 nyní není povoleno použít dynamické chování managementu (tzv. management actions) ke zmírnění rizik pro snížení efektivního dopadu předepsaných stress testů. Interní modely Cílem studie je též zmapovat, do jaké míry pojišťovací subjekty používají interní modely pro výpočet SCR, a shromáždit data týkající se vlastností jednotlivých modelů. Za tímto účelem obsahuje QIS4 kvalitativní dotazník týkající se interních modelů, k jehož vyplnění byly vyzvány i pojišťovny, které interní modely k výpočtům nepoužívají. Interní modely mohou být v některých případech jednodušší než samotná standardní formule, nesmí ovšem dojít k žádné ztrátě informace či pominutí nějakého rizika. Výpočet MCR V porovnání s QIS3 změnami také prošel výpočet minimálního kapitálového požadavku (MCR). Tento výpočet se opět stal jednoduchým lineárním faktorovým přístupem s procenty aplikovanými na TP a rizikový kapitál pro životní pojišťění a na TP a pojistné pro neživotní QIS4 aneb Kvantitativní dopadová studie 4 bezesporu znamená jednu z nejvýznamnějších událostí pro sektor pojišťovnictví v roce pojišťění. Procenta se liší podle typu rizika pojistné smlouvy. Nicméně alternativy, které byly testovány v rámci QIS3, nebyly vyjmuty z diskuse o konečné podobě výpočtu MCR. Skupiny Rozdíl proti QIS3 nastal v QIS4 i v oblasti skupinových výpočtů. Protože se v rámci QIS3 nepodařilo získat dostatek kvalitních dat, a výsledky tudíž nejsou tak spolehlivé jako u jednotlivých subjektů, je hlavním cílem získat co nejvíce informací o rozsahu diverzifikačních efektů a též shromáždit více informací o interních modelech skupin. Výsledkem by mělo být získání fungující standardní formule pro výpočet SCR pro skupiny a také zohlednění diverzifikačních efektů v této formuli. Zároveň se testuje konsolidovaný přístup ke skupinovému výpočtu SCR a výsledky se porovnávají se součtem jednotlivých SCR výsledků z interních modelů skupiny. Výpočty pomocí výchozí metody SCR budou v rámci QIS4 provedeny odděleně pro subjekty z Evropské Ekonomické Oblasti (EEA) a pro subjekty mimo EEA. Solventnost II (SII) a výpočet SCR jsou velmi často porovnávány ke stanovování ratingu skupin. Na rozdíl od SII se ale rating stanovuje vždy pro jednu entitu s přihlédnutím k dopadu vlastnictví dalších společností. Závěrem QIS4 je bezesporu jednou z nejvýznamnějších událostí pro sektor pojišťovnictví v roce Návrh směrnice SII stanovil základní rámec nového regulatorního režimu. Hlavní cíle QIS4 zahrnují mimo jiné získání informací pro vydání nových implementačních opatření v porovnání se současným režimem Solvency I. Výsledky této studie, shrnuté zejména v reportu plánovaném na listopad 2008, by měly v mnohém napovědět, jaké budou konkrétní rysy připravovaného režimu SII. S ohledem na vývoj diskusí v oblasti kapitálového požadavku v pojišťovnictví je vhodné se do tohoto procesu zapojit již nyní, ať již přípravou na splnění budoucích požadavků, poskytnutím informací CEIOPS, či prosazováním svých stanovisek (např. prostřednictvím ČAP, resp. CEA). Evropská komise, Výbor evropských pojišťovacích a penzijních dozorů a další instituce, které se přípravou nového režimu zabývají, jsou připraveny naslouchat komentářům a diskutovat o nich proto se zde nabízí jedinečná možnost se na tvorbě nového režimu aktivně podílet. > < 18 Pojistný obzor 1/2008 Ekonomické informace

19 Očima pojišťoven: reforma veřejných financí a zákon o jejich stabilizaci Ing. Jaroslav Kulhánek člen prezidia české asociace pojišťoven Na podzim roku 2007 byl těsnou většinou prosazen balík zákonů, které mají odstartovat stabilizaci a reformu veřejných financí. Součástí těchto změn je i novela zákona o daních z příjmů. O naplnění politických cílů a slibů se dá jistě polemizovat a výsledek hodnocení bude na každém z nás. Nicméně samotný zákon je počtem změn ve formě téměř stovky novel zákonem, který jistě nenaplňuje očekávání stability a dlouhodobějšího horizontu daňového projektování hospodářské činnosti ekonomických subjektů. Z pohledu pojišťoven je nutné posoudit dopady změn v části, která se dotýká právnických osob. Jmenujme konkrétně některé z nich: Došlo ke snížení sazby daně z příjmů na 21 % v roce 2008, na 20 % v roce 2009 a v roce 2010 na 19 %. Zpřísněna byla uznatelnost úroků (tzv. pravidlo nízké kapitalizace), a to ve dvou směrech: za prvé se zpřísnil poměr mezi vlastním kapitálem a cizím kapitálem u spojených osob na 1:3 a za druhé bude toto pravidlo aplikováno i na nespojené osoby v poměru 1:6. Toto omezení může významným způsobem zvýšit daňovou povinnost z důvodu neuznání velké části hrazených úroků. Minimální doba trvání finančního leasingu se sjednotila s dobou odpisování pronajímaného majetku. Odpisová skupina 1a, podle které se odepisovaly automobily po dobu 4 let, se zrušila a vozidla se přesunula do skupiny 2 s pětiletou dobou odpisování. Osvobození úroků z hypotečních zástavních listů bylo zrušeno. Zpřísnila se tvorba opravných položek k nepromlčeným pohledávkám, které nejsou řešeny soudně. Byl zrušen limit pro vstupní cenu automobilu a nájemného ve výši 1,5 mil. Kč. Dále došlo ke změnám v souvislosti s novým zákoníkem práce. V zásadě je lze charakterizovat snahou reagovat na filozofii zákoníku práce Co není zakázáno, je povoleno. Nový zákon se proto snaží dosáhnout následující koncepce: pokud nějaký výdaj vynaložený na zaměstnance snižuje daňový základ zaměstnavatele, pak je zdanitelným příjmem zaměstnance a současně vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Zpřesnil se postup poplatníka v případě sestavení účetní závěrky podle Mezinárodních účetních standardů. V této souvislosti nelze pominout změnu zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, kde z daňově uznatelných nákladů byly vyloučeny náklady na tvorbu jiných technických rezerv u životního a neživotního pojištění (ŽP a NŽP) a na vyrovnávací rezervu u neživotního pojištění. Podpora soukromého ŽP Druhou neméně významnou změnou pro pojišťovací odvětví je úprava té části zákona o daních z příjmů, která se dotýká fyzických osob a upravuje podmínky daňové podpory tzv. soukromého životního pojištění. V zásadě lze konstatovat, že dosavadní koncepce podpory soukromého životního pojištění byla zachována. Těžko se dá posoudit, zda je to výsledek odmítavého stanoviska ČAP k provádění nekoncepčních změn před uvažovanou důchodovou reformou nebo nedostatek odvahy ze strany navrhovatelů. Přesto si myslíme, že lze s dosaženým výsledkem dále pracovat. Princip provedených úprav ŽP 1. V zákoně došlo ke sloučení limitu osvobozeného od daně z příjmů: výše příspěvku zaměstnavatele na penzijní pojištění a soukromé životní pojištění je nyní stanovena celkovou částkou Kč. ČAP tuto úpravu odmítala, ale nepodařilo se udržet oddělení příspěvku na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění. Na jednu stranu může být tato změna výhodou, pokud se podaří vyzdvihnout výhody pojištění. Za tohoto předpokladu lze získat pro pojištění výhodu celých Kč osvobozeného příspěvku. Na druhé straně se ale přitvrdí konkurence daňově podporovaných produktů. 2. Zvýšila se konkurence poskytovatelů soukromého životního pojištění s daňovým zvýhodněním o pojišťovny usazené nejen na území ČR, ale i v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechny pojišťovny musí nicméně nabídnout produkt splňující podmínky vymezené místním zákonem o daních z příjmů. 3. Výše uvedené změny v zákoně o daních z příjmů reagovaly na změny zákoníku práce rozšiřují prostor zaměstnavatelů pro tzv. výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců, do kterých lze zahrnout i výdaje na příspěvky na soukromé životní pojištění. Na straně zaměstnavatele padl touto úpravou limit Kč na daňově uznatelný výdaj na příspěvek na soukromé životní pojištění. Příspěvek na soukromé životní pojištění v neomezené výši je vždy daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele, musí být však zpracován vnitropodnikovou normou nebo dohodou v kolektivní smlouvě. Tato úprava sama o sobě může představovat významný potenciál pro růst životního pojištění i růst odložené spotřeby, resp. finančního zajištění na dobu důchodového věku klientů pojišťoven. 4. Zavedení tzv. rovné daně (ovšem počítané z vyššího daňového základu tzv. superhrubé mzdy ve výši 15 %) devalvuje skutečný přínos možnosti snížení daně z příjmů z titulu uplatnění nezdanitelné části základu daně ve výši až Kč. Důvodem je skutečnost, že při dříve uplatňované progresivní dani mohlo přinést snížení daně až o Kč, při rovné dani však znamená úsporu na dani z příjmů až Kč za rok. 5. Zavedení rovné daně se odrazilo i ve změně nastavení výše sazeb u příjmů, které podléhají zvláštní sazbě daně. Tato úprava znamená to, že jsme ztratili určité daňové znevýhodnění předčasně ukončovaných smluv, kdy odbytné (odkupné) bylo zdaňováno vyšší 25% sazbou daně. Novela zákona o daních z příjmů srovnala výši této daně pro případ předčasného ukončení pojistné smlouvy se standardním plněním ze životního pojištění. Od roku 2008 tak nově činí shodně 15 %. V době, kdy hodnotíme klady a zápory novelizovaného znění zákona o daních z příjmů, se již diskutuje věcný záměr změn provedených v tomto zákoně. Vláda si klade vyšší cíl, na jehož konci by měl být konečně nový zákon. Ten by se oprostil od zátěže a nedostatků zákona, který vznikal na konci minulého století. ČAP se určitě bude chtít do procesu přípravy nového zákona o daních z příjmů aktivně zapojit, a přispět tak ke kvalitní a moderní podobě této důležité právní normy. Ekonomické informace Pojistný obzor 1/

20 Pojistné produkty Lze si pojistit zdraví? mgr. petr Bohumský specialista pro zdravotní pojištění česká asociace pojišťoven Zdraví lze pojistit nejlépe zdravým životním stylem, který náš zdravotní stav ovlivňuje ze všeho nejvíce. Ovšem opomenout nemůžeme ani možnosti, které nabízejí pojišťovny Konkrétně zdravotní pojišťovny nepojišťují zdraví, ale hradí zdravotní péči z příspěvků vybraných podle nastavené míry solidarity ve společnosti. Komerční pojišťovny naopak na sebe smluvně přebírají riziko ztrát, jemuž jsme v souvislosti se zdravotní péčí vystaveni. u nás i v dalších zemích s podobnou strukturou financování zdravotní péče jen potvrzuje, že vícezdrojové financování zdravotní péče, v jiných systémech naprosto běžné, je i pro Českou republiku jedinou vhodnou cestou k obnově rovnováhy mezi výdajovou a příjmovou stránkou zdravotnictví. zohledňuje jak nutnost efektivity a výkonnosti systému zdravotní péče, tak sociální aspekty charakterizované principem solidarity, v jednom ze svých doporučení rovněž uvádí, že část výše příspěvků jednotlivce do systému má být odvozena od jeho individuálního rizika. Veřejné zdravotní pojištění Česká republika je mezi státy OECD zemí s nejvyšším, tj. 90% 1 podílem veřejných zdrojů na financování zdravotnictví. Ačkoli české zdravotnictví poskytuje srovnatelně kvalitní péči s rozvinutými státy, navíc s podstatně nižšími náklady, zaostává za nimi svou strukturou financování péče. Ta je příliš závislá na veřejném zdravotním pojištění a dosud se neotevřela dalším způsobům financování, především komerčnímu zdravotnímu pojištění. Chronicky deficitní situace veřejného zdravotního pojištění Vývoj podílu soukromých výdajů na zdravotním pojištění ( ) 50 Vývoj podílu soukromých výdajů v čase (viz graf) se v jednotlivých systémech liší. Lze z něj například vysledovat, že dodatečné zdroje do zdravotnictví Švýcarska, stejně jako u nás, přináší veřejné zdroje, zatímco v Nizozemí zdroje soukromé. Díky reformám v Německu a Rakousku došlo k posílení role soukromých výdajů. Francouzský systém spoluúčastí zachovává stejnou proporci a irský pokles podílu soukromých výdajů může být způsoben prostorem pro jejich uplatnění převážně v doplňkových službách. Prototyp ideálního systému zdravotní péče vypracovaný organizací NERA 2, který Soukromé zdravotní pojištění Komerční pojišťovny nabízejí pojistné produkty jako ochranu proti rizikům. Rizika jsou pojistitelná, pokud jsou zjednodušeně řečeno nahodilá, měřitelná a vyskytují se v dostatečném množství. Tyto charakteristiky rizika v souvislosti s újmou na zdraví splňují, proto soukromé zdravotní pojištění existuje bez ohledu na to, zda je pojišťovnictví součástí zdravotnického systému nebo zda finanční toky z pojistných plnění přispívají spíše do domácího rozpočtu pacientů než na financování zdravotní péče. Rozlišujeme tři základní typy soukromého zdravotního pojištění: Švýcarsko Irsko Rakousko Německo Nizozemsko Francie * údaj není znám Zdroj: OECD Health Data, 2 nd edition Plné zdravotní pojištění poskytuje pojištění kompletních zdravotních služeb a v plném rozsahu nahrazuje veřejné zdravotní pojištění ( substitutive ), doplňkové zdravotní pojištění pojišťuje tu zdravotní péči, která je veřejným zdravotním pojištěním hrazena jen částečně, nebo není hrazena vůbec ( complementary ), zdravotní připojištění pokrývající jiné služby než zdravotní péči zajišťuje rychlejší přístup ke zdravotním službám a pojištěným nabízí širší možnost volby ( supplementary ). 20 Pojistný obzor 1/2008 Pojistné produkty

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem Ministerstvo financí Tiskové oddělení Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem První hodnocení fungování dozorčích rad

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

Připravované legislativní novinky pohledem regulátora. Miroslav Singer

Připravované legislativní novinky pohledem regulátora. Miroslav Singer Připravované legislativní novinky pohledem regulátora Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka 3 dny pro banky, Institute for International Research Hotel Diplomat, Praha, 27. listopadu 2007 Obsah

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

předmětu Penzijní připojištění

předmětu Penzijní připojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

2. Platná právní úprava kontrolního vážení a měření silničních motorových vozidel

2. Platná právní úprava kontrolního vážení a měření silničních motorových vozidel Metodická pomůcka k provádění vysokorychlostního kontrolního vážení silničních motorových vozidel schválená poradou ministra dopravy dne 22.9.2009 Tato metodická pomůcka Ministerstva dopravy je zpracována

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance ODŮVODNĚNÍ návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předkládaný

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více