pravodaj 4/2015 REKONSTRUKCE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ BYLO TÉMATEM VeŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pravodaj 4/2015 REKONSTRUKCE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ BYLO TÉMATEM VeŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek"

Transkript

1 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY pravodaj Palackého náměstí 7 Počátky CZ tel.: mobil: citát měsíce: Mnozí, kdo promilovali třeba celý život, dovedou nás méně poučit o tom, co je láska, než dítě, které ztratilo pejska... Billy Wilder Z OBSAHu: Slovo hejtmana Kraje vysočina Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Co vás zajímá: policie ZÁKLADNÍ škola otokara březiny Zkazky a pověsti od Javořice My obyčejní a neobyčejní lidé GENERAČNÍ ZPOVĚĎ - martin dvořák Pes, který byl představen králi MATEŘSKÉ CENTRUM LVÍČEK OSLAVILO 4. NAROZENINY burza MC Lvíček HEJBEJTE SE NEJEN S HANKOU KYNYCHOVOU Z veršů Josefa Vachka Nový kalendář Knihovna MC Lvíček Kino počátky 4/2015 cena 8,- Kč / předplatné 7,50 Kč REKONSTRUKCE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ BYLO TÉMATEM VeŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ V pondělí dne od hodin se v sokolovně uskutečnilo veřejné projednání související se zahájením prací na Palackého náměstí. Setkání se vedle občanů Počátek zúčastnili zástupci města investor, zástupci stavební firmy SATES ČECHY s.r.o., Telč zhotovitel, zástupce archeologů a technický dozor investora. Cílem veřejného projednání bylo seznámit občany s harmonogramem prací při rekonstrukci Palackého náměstí. Souhrn jednotlivých prací (demontáž povrchů, zemní práce, podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, drenáže, pokládka dlažby, sadové úpravy a mobiliář) byl prezentován stavební firmou v grafické podobě viz příloha č. 1, s důrazem na závislost průběhu archeologického průzkumu. Po prezentaci jednotlivých představitelů zaměřené především na vzájemnou spolupráci zhotovitele s archeology, vodotechnickými službami a občany dotčených nemovitostí, přišly na řadu otázky občanů. Některé otázky byly zaměřeny na zajištění možnosti skladování materiálu a uložení odpadu ze stavební činnosti a jiné na konečnou úpravu povrchů, možnosti parkování a rozmístění zeleně s mobiliářem. Starosta Mgr. Karel Štefl Název stavebního objektu Bourání konst. Zemní Podkl. vrstvy Dešťová Dlažby kom. Sadové Měsíc Týden a demontáže práce komunikací VO kanalizace, a zpevněných úpravy Mobiliář povrchů a zpev. ploch drenáže ploch BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

2 pravodaj SLOVO hejtmana Kraje VYSOčina Zdravotnictví je obor, který se dotýká každého z nás. Nebo přinejmenším každé rodiny. Co mě trápí v poslední době stále častěji, je nedostatek zubařů a praktických (dříve obvodních ) lékařů zvláště v malých městech a na venkově. Ti chtějí praktikovat hlavně ve velkých sídlech, kde mají hodně pacientů, ale náš kraj je zvláštní právě tím, že obyvatelstvo je rozptýleno na velké rozloze a často právě v malých městečkách a vesnicích, a proto je tento celostátní problém u nás ještě akutnější. Krajský úřad má v tomto směru omezené pravomoci zájemce o provozování ambulantní péče jen registruje a schvaluje ve výběrovém řízení. V těchto administrativních úkonech nečiníme žádné překážky. Pak s ním mohou (ale nemusí) uzavřít smlouvu zdravotní pojišťovny, které dle zákona za síť poskytovatelů zdravotních služeb odpovídají. Ani ony ale bohužel ty lékaře nevykouzlí. Vím, že mnohé obce se snaží o to získat lékaře, nabízejí jim byty, levné pronájmy prostor. Žádný úřad nemůže ovšem mladým lékařům přikázat, kam mají jít pracovat. Nemůžeme ani my mladým lékařům přikázat, kam mají jít pracovat. Uvažujeme o možných způsobech bonifikace lékařů, kteří se rozhodnou působit na méně atraktivních místech, je ovšem velmi obtížné a sporné takové řešení prosadit v celkovém systému. Nedostatek praktických lékařů v terénu se projevuje také častějším využíváním (někdy i zneužíváním) záchranné zdravotnické služby, která však také trpí personálním nedostatkem. Je nutné i nadále se snažit ve spolupráci všech institucí od centrálních až po místní úřady o zlepšení tohoto stavu. Zároveň ale reálně musíme počítat s tím, že tak jako dnes dojíždíme za prací, budeme muset stále častěji dojíždět i za svým lékařem. V současnosti mezery v pokrytí zdravotnických služeb na venkově svým způsobem nahrazují nemocnice. V nich ale také nemáme nadbytek personálu. Přebírali jsme před lety krajské nemocnice zadlužené řečeno v lékařské terminologii ve špatné celkové kondici. Mnohé se povedlo, kraj investoval do svých nemocnic stovky miliónů, podstatně se vylepšilo jejich prostorové i přístrojové vybavení. Leč je sice pěkné, že máme opravené a špičkově vybavené nemocnice, ale bez dostatku kvalitních lékařů a sester nám to moc nepomůže. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček mi při své návštěvě vysočinských nemocnic začátkem března potvrdil, že má na stole hotový návrh zákona, který obsahuje změnu postgraduálního vzdělávání lékařů. Jde o zjednodušení a zkrácení respektive úpravu počtů výkonů nutných pro získání atestace. Lékaři by větší část vzdělávání měli absolvovat místo ve fakultních v regionálních nemocnicích. Doufám, že zákon bude rychle prosazen, protože navrhovaná změna má smysl a mohla by pomoci řešit stávají- cí nedostatek lékařů i v našem kraji. Totéž se týká vzdělávání sester, pro něž je zatím cesta k vlastní odborné seberealizaci zbytečně složitá. Obyvatelé Vysočiny patří i díky dobrému životnímu prostředí a zřejmě i zemitému kořínku k nejzdravějším v rámci republiky. Přesto i u nás potřebujeme kvalitní zdravotnickou péči nemocnice s odborným zázemím, fungující záchranku, dostatek ambulantních a praktických lékařů i zubařů. Čeká nás k naplnění těchto cílů ještě hodně práce. Jiří Běhounek Foto: Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček ve čtvrtek navštívil hned tři nemocnice v Kraji Vysočina. Na snímku z pelhřimovské nemocnice hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, ředitel nemocnice Jan Mlčák a ministr Němeček (zprava). Autor: Havlíčkobrodský deník, Libor Plíhal a stránky Kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČÍSLO 3 ZE DNE 24. ÚNORA 2015 ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE demolici domu č.p. 186 v Počátkách a zadání zpracování kompletní projektové dokumentace na výstavbu 7 malometrážních bytů, doplněné o zázemí domu ve vnitrobloku objektu rekonstrukci gastro provozu v objektu Základní školy Otokara Březiny Počátky v rozsahu cca ,- Kč, s kapacitou provozu pro zajištění stravy Základní školy Počátky a Mateřské školy Počátky, vč. vytvoření rezervy pro cizí strávníky, s termínem dokončení stavebních úprav do a pověřuje stavební odbor MěÚ Počátky vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele stavby; rekonstrukce bude hrazena z naspořených prostředků minulých let převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Vesce u Počátek, předem určeným zájemcům, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku s tím, že jako nabyvatelé zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy; pozemek bezprostředně navazuje na nemovitost č.p. 29 (st.p.č.28 v k.ú. Vesce u Počátek) ve vlastnictví žadatelů, je oplocen a již několik desetiletí je užíván jako předzahrádka: část p.p.č. 436/1 o výměře cca 62 m 2 za cenu 10,- Kč/m 2 nabyvatel: manželé Antonie a Jaroslav Dvořákovi, bytem Praha obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko pokračování na další straně

3 munálních odpadů, s účinností od rozdělení prostředků od Ministerstva kultury ČR z dotace Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2015, ve Žadatelé Celkem v Kč rosty města rozpočtové změny roku 2015 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne bod J), odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro Město Počátky a jeho organizační složky na rok 2015 dle předložených soupisů majetků odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pro Základní školu Otokara Březiny Počátky, Mateřskou školu Počátky, Městské muzeum Počátky a Kulturní zařízení města Počátky na rok 2015 dle předloženého soupisu majetku prodej dřeva vytěženého v rámci organizační složky Lesy města Počátky od začátku roku 2015 a z důvodu výhodné vývýši kvóty pro město Počátky ,- Kč a podíl města uvedený v tabulce, na připravené akce dle doporučení Komise pro regeneraci městské památkové zóny takto: Vlastník v Kč Město v Kč Dotace v Kč Mgr. Miroslava Samcová, čp. 340 v ul. Lázeňská - oprava vnitřních , , , ,- prostor (stropy, repase oken a dveří) MUDr. Petr Libánský, čp. 12 na Palackého náměstí - výměna venkovních , , , ,- výloh vč. zednických prací Celkem , , , ,- rozdělení finančních prostředků ve výši ,- Kč z investiční rezervy města pro rok 2015 v tomto pořadí a s předpokládanými náklady: ,- Kč rekonstrukce střechy (krovu) zděné budovy (skladové prostory města) u č.p. 256 (DPS I.) ,- Kč rekonstrukce střechy nad šatnami sportovní haly a oprava podlahy ve sportovní hale ,- Kč rekonstrukce cesty Rekreační a klidová zóna Valcha a oprava mostku pod táborem Beruška do Dne přírody ,- Kč rekonstrukce zpevněné plochy (parkoviště) u hřbitova do Dne přírody ,- Kč rozšíření sportovního areálu za ZŠ u tartanového hřiště (cvičební prvky-workout, doplňkové hřiště, přístřešek pro výuku) ,- Kč doplnění laviček a odpadkových košů v intravilánu města (park před ZŠ, zastávky busu Žirovnická ul.) ,- Kč dokončení chodníku v ulici Rudé armády směrem k m.č. Vesce další pořadí v případě ušetření finančních prostředků: vybudování zpevněné (parkovací) plochy za budovou I. stupně ZŠ oprava cesty v ulici Na Hradbách vybudování nových chodníků k fotbalovému hřišti a k modřínové aleji (návrh podal 1 radní) předláždění Horní ulice vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016 na spolufinancování dotačního titulu reprodukce požární techniky CAS ve výši ,- Kč rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok 2015, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru MěÚ: Změnu institutu Redakční rady Počáteckého zpravodaje. Členové rady jsou voleni Zastupitelstvem města Počátky. Redakční rada se skládá ze tří až pěti členů (případně vyšší počet dle zájmu). Redakční rada má výhradní právo vyhledávat a zároveň aktivně tvořit obsah každého vydání Počáteckého zpravodaje. Redakční rada si volí svého šéfredaktora. Člen redakční rady nesmí vykonávat žádnou politickou funkci. Člen redakční rady nemá nárok na finanční odměnu. Volba členů Redakční rady proběhne na následujícím, tedy 4. zasedání Zastupitelstva města Počátky. příspěvkové organizaci Kulturnímu zařízení města Počátky od distribuovat Počátecký zpravodaj zdarma do každé schránky ve městě Počátky a jeho spádo- // duben // 4/2015 dokončení plotu v parku před budovou ZŠ v Komenského sadech (za domem č.p. 232) oprava části cesty - Komenského sady mezi domem č.p 232, č.p. 229 a 230 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 5 ZE DNE 11. BŘEZNA 2015 vých obcí. Zároveň zajistí elektronickou distribuci Počáteckého zpravodaje každému, kdo o ni řádně zažádá. 4. zasedání zastupitelstva města se bude konat v úterý od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p. 87 v 1. poschodí, ul. Horní, Počátky ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ žádost občanů trvale bydlících v lokalitách Mariánského náměstí a Tovární ulice, o opravu povrchů místních komunikací a přilehlých chodníků, ve směru k Moravské ulici a Palackého náměstí, vč. schodů v ul. Tovární a část ul. Školní v roce 2016 Zápis a usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne ve věci kontroly plnění usnesení Rady města Počátky - Usn. č. 63 RM ze dne (body VI./1-5),Usn. č. 1 RM ze dne (body VI./1-4, VII./1-3, X./1-2 a XI./1) a Usn. č. 2 RM ze dne (body II./3, VI./1-3) rozpočtové změny roku 2014 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č. 3/2010 ze dne bod J) RADA SCHVALUJE vyhlášení záměru na pronájem zasedací místnosti v budově č.p. 1, Palackého nám. v Počátkách, předem určenému zájemci Ing. Dagmar Pánkové, Manažer obchodního týmu dům financí pod jednou střechou, Broker Trust, a.s., Jihlava, za účelem poskytování finančního poradenství, které bude vykonáváno v rozsahu jednoho pracovního dne v týdnu a to ve středu od 10:00 do 16:30 hodin; pronájem bude sjednán od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s ročním nájemným ve výši 8.000,- Kč + DPH, splatném ve čtvrtletních splátkách termín konání 6. zasedání rady města ve středu od 15,15 hodin v kanceláři sta- kupní ceny pokračovat v těžbě s tím, že prodej bude zrealizován do konce 1. čtvrtletí; vedoucí organizační složky předloží radě do nabídky na výkup dřeva pro 2. čtvrtletí 2015 schvaluje: v souvislosti s rekonstrukcí silnice v ul. Nádražní: uložení kanalizačních přípojek připojených na kanalizační stoku N veřejné kanalizace do p.p. č. 4519/5 v k.ú. Počátky, uzavření smlouvy o právu stavby pro Vodotechnické služby s.r.o. IČ: na uložení kanalizačních přípojek ke stoce N na p.p.č. 4519/5 v k.ú. Počátky, souhlasí se vstupem na pozemek a s provedením stavby kanalizačních přípojek pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu stavby na p.p.č. 4519/5 v k.ú. Počátky na kanalizační přípojky nemovitostí v ulici Nádražní pro Vodotechnické služby s.r.o. cenovou kalkulaci pro vybudování prahových vpustí zpracovanou dle zadání Vodotechnickými službami s.r.o. Počátky; náklady celkem za materiál na 1 ks odvodňovacího žlabu činí ,- Kč (bez DPH) a za práci včetně dalších nezbytných nákladů ,- Kč (bez DPH) celkové náklady na 1 ks prahové vpusti činí ,- Kč (vč. DPH); prahové vpusti budou instalovány v místech, kde při vyšších srážkách dochází k bleskovým povodním: v lokalitě na místní komunikaci k Městskému rybníku v prostoru zahrádkářské pokračování na další straně - 3 -

4 kolonie, v místě nad mostkem vedoucím přes Počátecký potok v ul. V Cihelnách pod areálem stavebnin; práce budou financovány z rezervy rozpočtu města na rok 2015 vybavení vozidel Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky kontrolním systémem GPS pro sledování jejich pohybu a po posouzení nejvýhodnější nabídku předloženou fi. TLV s.r.o. služ. GPS dozor - měsíční tarif 200,- Kč x ,- Kč/rok/vozidlo - odpis na dobu 4 let ,- Kč/rok/vozidlo - celkové náklady na 5 vozidel ,- Kč/rok - pořizovací náklady, montáž a aktivace ,- Kč Jednatel společnosti oslovil 3 poskytovatele služeb sledování pohybu vozidel přijetí 1 pracovníka do pracovního poměru u Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky se zařazením pracovník technického dvora na pozici pracovník údržby města řidič, od , dle vlastního výběru jednatele společnosti; pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou v délce 1 roku a v pracovní smlouvě bude sjednána zkušební doba v délce 3 měsíců; po uplynutí sjednané doby je možná změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou; s doplněním druhého zaměstnance technického dvora rada nesouhlasí z důvodu nerovnoměrně rozložené pracovní náplně v kalendářním roce; sezónní práce lze zajišťovat prostřednictvím dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 4120/20 v k.ú. Počátky, která je ve vlastnictví Města Počátky uzavřenou mezi Městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice investor stavby, na uložení kabelového vedení NN pro stavbu Počátky, Rudé armády, kraj kabel NN, za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 500,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města; Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu byla schválena usnesením rady č. 46 ze dne pravodaj prominutí části ročního pronájmu za užívání nebytového prostoru šatny č. 5 o výměře 15 m 2 ve sportovní hale v Počátkách, v poměrné části za dobu od 1.9. do (2,5 měsíce), tj. 625,- Kč (200,- Kč/ m 2 /rok), nájemci Ing. Petře Čekalové, trv. bytem Dobrá Voda, která na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne nemohla z důvodu rozsáhlé rekonstrukce haly vykonávat svoji živnost (masáže, neuropatické a výživové poradenství) v pronajatých prostorách přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 v přízemí Domu s pečovatelskou službou v Počátkách, Nádražní ulice, č.p. 542, paní Evě Cáhové, trv. bytem Stojčín, pronájem bude po dohodě sjednán zpětně od pronájem bytu č. 6 v zadní části domu č.p. 21 na Palackého náměstí v Počátkách, o velikosti 2+1 (byt má samostatný vchod a je nově odizolovaný), s výměrou bytu 49,29 m 2 (celková výměra 56,29 m 2 ), paní Petře Šílené, t.č. bytem Palupín; za cenu nájmu 4.000,- Kč/ měsíc dle předložené nabídky a stanovené zálohy na služby 220,- Kč/měsíc/osoba, s možností pronájmu od na dobu určitou na dobu jednoho roku s výpovědní lhůtou 3 měsíce a podmínkou předplacení nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy; v případě neplacení nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy může pronajímatel ukončit pronájem výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc Příkazní smlouvu na zajištění Výkonu činnosti správce rekreační a klidové zóny Valchovská, přírodního koupaliště Valcha, aleje a naučných stezek Cestou starých soukenických mistrů počáteckých a dále údržbu laviček instalovaných v okolí města Počátky, uzavřenou mezi Městem Počátky (příkazce) zastoupenou starostou Mgr. Karlem Šteflem a Liborem Skokanem, Počátky (příkazník), na období od 1. dubna 2015 do 31. října 2015 za dohodnutou odměnu: sečení s traktorem 380,- Kč/hod. sečení křovinořezem 280,- Kč/hod. ostatní práce 200,- Kč/hod. doprava 240,- Kč/hod.; příkazník není plátcem DPH Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č ze dne Statické zajištění domu č.p. 30 Počátky, uzavřený mezi zhotovitelem - AGOS stavební a.s. Pelhřimov, zastoupený Jiřím Kučerou (místopředsedou představenstva) a objednatelem Město Počátky, zastoupené starostou města Mgr. Karlem Šteflem; Dodatek č. 1 upravuje nový rozpočet s vyjádřením neprovedených prací ( ,90 Kč) a vyčíslením víceprací ( ,00 Kč) a prodlužuje lhůtu pro předání a převzetí díla do ; základní cena díla ve výši ,00 Kč bude navýšena o rozdíl mezi vícepracemi a neprovedenými pracemi, tj. výsledná cena celkem ,10 Kč (bez DPH) a 1, ,70 Kč včetně DPH; schválenou rozpočtovou změnou byla na dílo vyhrazena částka ,00 Kč žádost jednatelů Nemocnice Počátky s.r.o., o souhlas s provedením opravy hrobu zakladatele Nemocnice v Počátkách, Dr. Augustina Svobody, děkana počáteckého, hrob č. 877 (jednohrob); hrob je umístěn na starém hřbitově za hlavní lodí kostela na pozemku města pořádání 3. ročníku Francouzských slavností na Palackého náměstí v Počátkách, ve dnech od 1.5. do , které zorganizují manželé Rémi a Eva Decroix Bistrot de Papa, Počátky, Palackého nám. 16; program akce bude od tradičních prodejních stánků s francouzskými produkty a specialitami rozšířen i o hudební produkci a soutěže pro děti a dospělé; dále rada schvaluje tyto podmínky: bezplatné poskytnutí veřejného prostranství na Palackého náměstí po předchozí písemné dohodě s dodavatelem stavebních prací na rekonstrukci Palackého náměstí bezplatné připojení do elektrické sítě (pouze úhrada skutečně odebrané elektrické energie) užití městského znaku na reklamních materiálech poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rezervy rady ve výši ,- Kč účast města Počátky na 6. ročníku veřejné charitativní cyklo tour NA KOLE DĚTEM ON BIKE FOR CHILDREN, Mezinárodní sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí, Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou , Czech republic a souhlasí s: převzetím záštity nad šestým ročníkem projektu Na kole dětem při průjezdu pelotonu cyklistů městem Počátky dne použitím znaku města Počátky v rámci propagace projektu Na kole dětem poskytnutím finančního daru z rezervy rady ve výši 1.000,- Kč na podporu nemocných dětí RADA NESCHVALUJE udělení výjimky ve věci chovu domácího zvířete (psa pudla) při možnosti přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách, o kterou žádá paní Dagmar Budínová, trv. bytem Praha 4, s přihlédnutím k nově upravenému Domovnímu řádu domů s pečovatelskou službou DPS I. a DPS II. RADA BERE NA VĚDOMÍ porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden únor 2015, s daňovými příjmy za stejné období let 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden únor 2015 v porovnání se stejným obdobím v letech 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Počátky se sídlem Palackého náměstí č.p. 1, Počátky, IČ za rok 2014, čj. KUJI 17191/2015 KO; přezkum byl proveden odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 9. a , nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebylo uloženo žádné opatření přehled ekonomických výsledků KINA Počátky za 3. čtvrtletí, 4. čtvrtletí a za celý rok 2014, v porovnání se stejným obdobím let 2011, 2012 a 2013, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky vyúčtování spotřeby plynu u příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za rok 2014 v objektech Sokolov pokračování na další straně

5 // duben // 4/2015 ny a Multifunkčního kulturního centra Počátky, v porovnání spotřeby se stejným obdobím let 2011, 2012 a 2013 předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky přehled finančních nákladů a příjmů souvisejících s vydáváním Počáteckého zpravodaje v letech 2007 až 2014 a nové kalkulace ve čtyřech variantách rozsahu pro případnou realizaci zpravodaje do každé domácnosti zdarma v nákladu ks přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných v Počátkách v březnu 2015, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky zápis z jednání Komise pro regeneraci Městské památkové zóny v Počátkách ze dne ve věci projednání návrhu rozdělení dotace na Co vás zajímá: policie opravu památek v roce 2015, provedení rekapitulace Programu regenerace MPZ Počátky za období let a přípravy zadání na zpracování Programu regenerace MPZ Počátky na nové období zápis z jednání Komise pro partnerskou spolupráci ze dne ve věci pozvánky starosty partnerského města Lokca k účasti na akci Lokčanský kotlík s možností výběru termínu nebo , dále ve věci vypracování seznamu účinkujících na akci Gewerbeschau konané v partnerském městě Konolfingen ve dnech od 4. do a pozvání zástupců partnerského města na Den přírody 2015 RADA POVĚŘUJE ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky předložit radě v termínu do variantní řešení elektronického CHODCI V SILNIČNÍM PROVOZU Velmi často dochází na silnicích mými účastníky jsou chodci, je k vážným dopravním ne- důležité připomenout veřejnosti hodám, jejichž účastníky bývají některá základní pravidla. také chodci. Jedná se o jedny z Pro chůzi musí chodec nejzranitelnějších účastníků silničního užít chodník. V místech, kde provozu, kteří si vlastní chodník není nebo je špatně nebezpečí mnohdy ani neuvědomují. schůdný, může chodec využít k chůzi silnici. Po komunikaci by V loňském roce šetřili policisté se měl chodec pohybovat tak, v Kraji Vysočina celkem jak to nařizují předpisy, vždy na 129 dopravních nehod s účastí správné straně vozovky. Pokud chodců. Při těchto nehodách jde chodec po silnici, musí jít při zemřeli tři lidé. Samotní chodci levém okraji. Chodci smějí jít po zavinili celou třetinu nehod. V krajnici nebo při okraji vozovky sedmnácti případech policisté nejvýše dva vedle sebe. Při zjistili, že chodci byli pod vlivem snížené viditelnosti, zvýšeném alkoholu. Od počátku letošního provozu na pozemních komunikacích roku do konce února šetřili policisté nebo v nebezpečných a v Kraji Vysočina již devatenáct nepřehledných úsecích smějí jít dopravních nehod, na chodci pouze za sebou. kterých měli účast chodci. Chodec, který chce přejít S cílem předejít dalším zbytečným komunikaci a má v dosahu nehodám, jejichž pří- 50 metrů přechod pro chodce, nadchod nebo podchod, musí přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. objednávání stravy a vaření minimálně 2 chodů jídel ve školní jídelně jednatele Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky předložit radě v termínu do nabídky na vybavení toalet ve sportovní hale zásobníky na papírové utěrky a dávkovače tekutého mýdla RADA BERE NA VĚDOMÍ protokol z auditu provedeného dne ve věci plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využívání odpadů, uzavřené mezi společností EKO-KOM a.s. a městem Počátky; při auditu nebyly zjištěny nedostatky žádost organizace Centrum LADA, občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, Pacov, o poskytnutí finančního příspěvku pro podpoření chodu sociálního zařízení po dobu prvních čtyř měsíců v kalendářním roce, tj. do doby schválení rozpočtu. RADA NESOUHLASÍ s poskytnutím samostatného příspěvku na zajištění závěrečného ohňostroje při zakončení 3. ročníku Francouzských slavností na Palackého náměstí v Počátkách dne , z důvodu schválení finančního příspěvku pro akci samotnou s prodejem nemovitosti - části p.p.č. 56/1 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci Nemocnici Počátky s.r.o., Havlíčkova č.p. 206, Počátky (jedná se o pás pozemku v šířce vjezdové brány mezi Domem s pečovatelskou službou v ul. Nádražní - DPS II a hranicí pozemku ve vlastnictví nemocnice) a navrhuje projednat společný postup oprav části plotové zdi a brány u DPS II ve vlastnictví města Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení, nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Chodci sami mohou přispět k větší bezpečnosti silničního provozu a to třeba tím, že budou mít na paměti pravidlo, které zní: Vidět a být viděn. Reflexní prvky na oblečení by měly být dnes již samozřejmostí, vždyť jejich použití zvyšuje viditelnost chodce ve tmě až na vzdálenost dvě stě metrů. Ke zvýšení své viditelnosti může chodec použít také svítilnu. To, že je chodec v silničním provozu lépe vidět, snižuje riziko dopravní nehody. Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina Oddělení tisku a prevence nprap. Martin Dušek - koordinátor prevence MUŽ ŘÍDIL POD VLIVEM DROG V neděli krátce trole vyzvali řidiče mimo jiné k před dvacátou hodinou zastavili policisté na Humpolecké ulici návykových látek. Test byl po- provedení testu na přítomnost v Pelhřimově osobní automobil zitivní na marihuanu a pervitin. Škoda Felicia, který řídil čtyřiatřicetiletý muž. Policisté při kon- podrobil lékařskému Řidič se poté na výzvu policistů vyšetření NA PŘEJEZDU SE STŘETL VLAK S NÁKLADNÍM AUTOMOBILEM Dne 24. března 2015 v 7:02 hodin přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení o dopravní nehodě na železničním ve zdravotnickém zařízení. Policisté muži další jízdu s vozidlem zakázali. Případ nyní šetří jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Další právní kvalifikace bude stanovena na základě výsledku expertizy z oboru toxikologie. por. Bc. Monika Pátková, komisař přejezdu u obce Obrataň. Osmadvacetiletý řidič nákladního automobilu s návěsem přepravující železné ingoty jel po silnici I. třídy č. 19 ve směru od Pelhřimova na Tábor. Za obcí Obrataň vjel na železniční přejezd opatřený světelnou signalizací v době, kdy tudy projížděl osobní vlak, a došlo ke střetu. Ve vlaku cestovaly dvě desítky lidí. Přivolaní zdravotníci z míspokračování na další straně - 5 -

6 pravodaj ta odvezli celkem jedenáct lidí včetně vlakového personálu. Strojvedoucí vlaku byl s těžkým zraněním přepraven leteckou záchrannou službou do českobudějovické nemocnice. Řidič kamionu z nehody vyvázl bez zranění, dechová zkouška vyloučila, že by před jízdou pil alkohol. U strojvedoucího nebylo možno vzhledem ke zranění dechovou zkoušku provést a byl nařízen odběr krve v nemocnici. Na místo vyjel kompletní výjezd pelhřimovského územního odboru a policisté ze skupiny dopravních nehod. Policisté místo nehody zajistili a provedli ohledání. Silnice i trať byly uzavřeny do odpoledních hodin, policisté stanovili objízdné trasy, kde dohlíželi na plynulost provozu. Provoz na objízdných trasách se obešel bez komplikací. Na místo byla přivolána Drážní inspekce a soudní znalec z oboru dopravy. Škoda byla vyčíslena na částku přesahující 5,7 milionu korun. Příčiny a veškeré okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření. por. Bc. Monika Pátková, komisař OPILÝ MUŽ LEŽEL PŘED UBYTOVNOU Policisté přijali v neděli dne před osmnáctou hodinou oznámení o silně opilém muži, který se válí po zemi před ubytovnou na Pelhřimovské ulici v Humpolci. Policisté na místě zjistili, že se jedná o jednapadesátiletého muže, který je tak opilý, že není schopen vstát ani srozumitelně komunikovat. Při dechové zkoušce na alkohol muž nadýchal 4,19 promile. Vzhledem ke svému stavu, ročnímu období a nízkým teplotám muž ohrožoval svůj život a zdraví. Policisté ho proto zajistili a převezli k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici. por. Bc. Monika Pátková, komisař MUŽ NAPADL SVOJI DRUŽKU V úterý dne policisté vykázali z bytu muže, který se má již několik let dopouštět domácího násilí na své družce. Policisté z Kamenice nad Lipou přijali oznámení o napadení ženy v jednom z bytů na Kamenicku. Policisté šetřením zjistili, že čtyřiatřicetiletý muž již několik let v místě společného bydliště slovně i fyzicky napadá svoji družku a to i před nezletilými dětmi. Napadání i výhrůžky se navíc stále stupňují. K poslednímu napadení mělo dojít v úterý 24. února dopoledne, kdy měl muž ženě vyhrožovat a ta utekla z bytu v obavě o svůj život a zdraví. Policisté agresivního muže vykázali na deset dní z bytu a veškeré okolnosti případu dále šetří. por. Bc. Monika Pátková, komisař POČÁTKY VČERA A DNES POHLEDEM STAROSTY Jak byste ve stručnosti hodnotil uplynulý rok? Považujete jej za úspěšný? Realizovaly se akce s velkou úspěšností, ale ne všechno se zdařilo podle představ. Z celkového pohledu bych jej však považoval za úspěšný jak z pohledu realizovaných investic, tak pořádaných volnočasových aktivit. I daňové příjmy překročily očekávaný předpoklad. Existuje nějaký problém či rest, který budete muset z předchozího roku vyřešit? Problémy jsou a budou, od toho jsme tady, abychom je řešili. Takže budu mluvit pouze o restech a jako největší cítím nezrealizování povrchové úpravy Palackého náměstí, neodkoupení všech pozemků potřebných k zasíťování obytné zóny Z2. A prozradíte nám Vaše cíle pro ten letošní? Vedle již zmiňované revitalizace Palackého náměstí se bude jednat hlavně o rekonstrukci domu č.p. 186 přestavbu přízemí na lékařské ordinace a prvního patra na služební byty s celkovými náklady ,- Kč, výkup pozemkových parcel v lokalitě za Sídlištěm (územní studie Z2) s vypracováním projektu pro zasíťování uvedené lokality, statické zajištění domu č.p. 30 (chráněný dům v MPZ), opravu střechy nad šatnami sportovní haly, rekonstrukci Nádražní ulice odvodnění, parkoviště, chodníky (spolupráce s KSÚS) + rekonstrukci dalších komunikací a chodníků s celkovými náklady cca ,- Kč a celou řadu dalších projektů s nižšími finančními náklady Jak to vypadá s realizací cyklostezky, jež by propojila Počátky s Žirovnicí? Podařilo se odkoupit pozemky potřebné pro stavbu? Případně na co s majiteli při vyjednávání narážíte? Důležité je, že obě města mají velkou motivaci zrealizovat bezpečnou a důležitou stezku, která zvýší vzájemnou návštěvnost obou míst s podporou zdravého pohybu. Nyní se ztotožňují všichni majitelé dotčených pozemků na jižní straně silnice II. třídy č. 132 a zjišťují možnosti následného odkoupení. Největším problémem bude odkoupení těch pozemků, kde vlastníci již zemřeli a nedošlo k vypořádání dědictví. Jakou změnu zákona byste nejvíce uvítal jako starosta? Co Vám dělá největší vrásky, ale není ve Vašich možnostech to ovlivnit? Uvítal bych změnu zákonů: o veřejných zakázkách (některá kritéria nelze převádět na měřitelné hodnoty), o svobodném přístupu k informacím (neodůvodněné, případně žádnými fakty nepodložené žádosti), o veřejném opatrovnictví (přidělování opatrovnictví z úřední moci malým obcím, městům bez personální podpory) atd. Například hrozba šuplíkového návrhu o rušení dvojkových obcí (obcí s pověřenou působností) a s tím související rušení stavebních úřadů a další restrikce pro občany malých obcí, měst. Neúčinné přestupkové řízení, které má za následky faktickou nepostižitelnost přestupců. Absence recidivy u přestupců, která neumožňuje překvalifikovat přestupek na přečin případně trestný čin a tím zvýšit nebezpečnost činu pro společnost a postih pro pachatele protiprávního jednání. Dále výkup, případně vyvlastnění pozemků, domů, které chátrají, nepoužívají se a nelze dopátrat dědice po zemřelém majiteli z důvodu, že dědic buď neexistuje nebo zatím neproběhlo dědické řízení

7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY

7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY 7/2011 I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY Před necelým rokem oslovila vedoucí kulturního zařízení, paní Ludmila Marková, prostřednictvím Počáteckého zpravodaje všechny nadšence, kteří by se rádi zúčastnili a

Více

sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na www.viarustica.cz. Akce je součástí

sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na www.viarustica.cz. Akce je součástí 5/2013 POZVÁNKA KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ Zdravé Město Počátky a Via rustica o.s. Pacov si vás dovolují pozvat na setkání u kulatého stolu v rámci přípravy rozvojové strategie našeho regionu pro období 2014

Více

7/2014. Z obsahu: Citát měsíce. sdh PočátkY

7/2014. Z obsahu: Citát měsíce. sdh PočátkY 7/ sdh PočátkY Citát měsíce Ušlechtilé skutky můžeme kot, aniž vládneme zemi a moři. Aristotelés ze Stageiry Z obsahu: Rekonstrukce Palackého nám. Slovo hejtma kraje Vysoči Z jednání rady města Co vás

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

pravodaj Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek JEŘABINO, VÍTÁME TĚ V POČÁTKÁCH!

pravodaj Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek JEŘABINO, VÍTÁME TĚ V POČÁTKÁCH! KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY Palackého náměstí 7 Počátky CZ-39464 tel.: 561 034 920 mobil: 602 223 732 kultura@pocatky.cz www.pocatky.cz pravodaj 7/2015 cena 8,- Kč / předplatné 7,50 Kč citát měsíce:

Více

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA 3/2013 CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA Kraj Vysočina v současné době prochází transformací sociálních služeb. Mění přístup k lidem s postižením tím, že přizpůsobuje nabízené služby skutečným potřebám, které tito

Více

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu

Více

Už proběhly další kontroly vody? Ano. Rozbor vody z 19. září už byl v pořádku.

Už proběhly další kontroly vody? Ano. Rozbor vody z 19. září už byl v pořádku. 10/2011 PITNÁ VODA Proč voda z městského vodovodu nebyla, na krátký čas, úplně v pořádku jsem se zeptala jednatele VTS s.r.o. Počátky pana Zdeňka Kopeckého. Je provozovatel vodovodu povinný ze zákona kontrolovat

Více

4/2012. Z obsahu: SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ

4/2012. Z obsahu: SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ 4/2012 SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ Co znamená 100 let? Přemýšleli jste někdy nad touto otázkou? Z pozice naší matičky Země skoro nic. Však z pozice lidského bytí je představa 100 let neuchopitelná a nepředstavitelná!

Více

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE!

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! 2/2012 OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! V teplých letních dnech (PZ č. 8 2011) jsem Vás seznámila s počáteckým cyklistou amatérem, závodícím v modrém triku za Eurofoam sport team, Liborem Trkolou. Říkáte si,

Více

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti.

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti. 9/2012 HURÁ DO ŠKOLY V pondělí 3. září 2012 se po letním odpočívání opět otevřou školní brány a našim dětem nastane každodenní práce na svém vzdělávání a růstu. Určitě nejvíce se těší malí prvňáčci, kterých

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč měsíčník města září 2012 cena 10 Kč Léto končí (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie...str. 11 strana 1 Školství... str. 12 Kultura... str. 14 Co vás

Více

SLOVO STAROSTY. Odhalení pomníku. Jarní úklid. Havlíčkova Borová Slavětín křižovatka I/34

SLOVO STAROSTY. Odhalení pomníku. Jarní úklid. Havlíčkova Borová Slavětín křižovatka I/34 ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY DUBEN 2015 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 SLOVO STAROSTY Odhalení pomníku Rok 1945 zůstane

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník Ro očn č ík 13 3 číslo čís slo o1 ZDARMA ZD ZDAR ARMA MA 1. února 2012 Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Vícegenerační hřiště otevřeno! Foto: archiv MěÚ Valentýne,

Více

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský Barňák Březen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj (Redakce neodpovídá za obsahovou náplň příspěvků čtenářů) Internetová

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 10. dubna se konala 89. schůze rady města Převažující část programu se týkala doporučujících usnesení pro nadcházející XXV. zasedání

Více

Ročník VII Číslo 4 duben 2006. Velikonoce svátky jara

Ročník VII Číslo 4 duben 2006. Velikonoce svátky jara Ročník VII Číslo 4 duben 2006 Velikonoce svátky jara Velikonoce jsou většinou spojovány s jarem, což je správné, neboť opravdu časově spadají do tohoto bezesporu krásného ročního období (Boží Hod velikonoční

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 23/XII LISTOPAD 2012 CENA 12 Kč. Foto: L. Peichl

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 23/XII LISTOPAD 2012 CENA 12 Kč. Foto: L. Peichl LISTY LANŠKROUNSKA 23/XII LISTOPAD 2012 CENA 12 Kč 3: NOVÝ HEJTMAN ŘÍKÁ Nečeká nás lehké období 4: BRAMBOROVÝ DEN v podání Škeble 9: VÝLOV OSTROVSKÝCH RYBNÍKŮ 12-14: HRANICE SVOBODY HLEDÁM VE SVÉ TVORBĚ

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

KOSTELEC NAD ORLICÍ. ... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. www.kostelecno.cz. leden 2008

KOSTELEC NAD ORLICÍ. ... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. www.kostelecno.cz. leden 2008 KOSTELEC NAD ORLICÍ leden 2008 www.kostelecno.cz... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. str. 2 Leden 2007 2008 Zpravodaj města SLOVO STAROSTKY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ Vážení občané, dostává

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny Českokamenické noviny Ve dnech 12. - 15. 1. 2012 se na brněnském výstavišti uskutečnil 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech s názvem GO - REGIONTOUR, na němž se v rámci stánku Ústeckého

Více