pravodaj 4/2015 REKONSTRUKCE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ BYLO TÉMATEM VeŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pravodaj 4/2015 REKONSTRUKCE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ BYLO TÉMATEM VeŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek"

Transkript

1 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY pravodaj Palackého náměstí 7 Počátky CZ tel.: mobil: citát měsíce: Mnozí, kdo promilovali třeba celý život, dovedou nás méně poučit o tom, co je láska, než dítě, které ztratilo pejska... Billy Wilder Z OBSAHu: Slovo hejtmana Kraje vysočina Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Co vás zajímá: policie ZÁKLADNÍ škola otokara březiny Zkazky a pověsti od Javořice My obyčejní a neobyčejní lidé GENERAČNÍ ZPOVĚĎ - martin dvořák Pes, který byl představen králi MATEŘSKÉ CENTRUM LVÍČEK OSLAVILO 4. NAROZENINY burza MC Lvíček HEJBEJTE SE NEJEN S HANKOU KYNYCHOVOU Z veršů Josefa Vachka Nový kalendář Knihovna MC Lvíček Kino počátky 4/2015 cena 8,- Kč / předplatné 7,50 Kč REKONSTRUKCE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ BYLO TÉMATEM VeŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ V pondělí dne od hodin se v sokolovně uskutečnilo veřejné projednání související se zahájením prací na Palackého náměstí. Setkání se vedle občanů Počátek zúčastnili zástupci města investor, zástupci stavební firmy SATES ČECHY s.r.o., Telč zhotovitel, zástupce archeologů a technický dozor investora. Cílem veřejného projednání bylo seznámit občany s harmonogramem prací při rekonstrukci Palackého náměstí. Souhrn jednotlivých prací (demontáž povrchů, zemní práce, podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, drenáže, pokládka dlažby, sadové úpravy a mobiliář) byl prezentován stavební firmou v grafické podobě viz příloha č. 1, s důrazem na závislost průběhu archeologického průzkumu. Po prezentaci jednotlivých představitelů zaměřené především na vzájemnou spolupráci zhotovitele s archeology, vodotechnickými službami a občany dotčených nemovitostí, přišly na řadu otázky občanů. Některé otázky byly zaměřeny na zajištění možnosti skladování materiálu a uložení odpadu ze stavební činnosti a jiné na konečnou úpravu povrchů, možnosti parkování a rozmístění zeleně s mobiliářem. Starosta Mgr. Karel Štefl Název stavebního objektu Bourání konst. Zemní Podkl. vrstvy Dešťová Dlažby kom. Sadové Měsíc Týden a demontáže práce komunikací VO kanalizace, a zpevněných úpravy Mobiliář povrchů a zpev. ploch drenáže ploch BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

2 pravodaj SLOVO hejtmana Kraje VYSOčina Zdravotnictví je obor, který se dotýká každého z nás. Nebo přinejmenším každé rodiny. Co mě trápí v poslední době stále častěji, je nedostatek zubařů a praktických (dříve obvodních ) lékařů zvláště v malých městech a na venkově. Ti chtějí praktikovat hlavně ve velkých sídlech, kde mají hodně pacientů, ale náš kraj je zvláštní právě tím, že obyvatelstvo je rozptýleno na velké rozloze a často právě v malých městečkách a vesnicích, a proto je tento celostátní problém u nás ještě akutnější. Krajský úřad má v tomto směru omezené pravomoci zájemce o provozování ambulantní péče jen registruje a schvaluje ve výběrovém řízení. V těchto administrativních úkonech nečiníme žádné překážky. Pak s ním mohou (ale nemusí) uzavřít smlouvu zdravotní pojišťovny, které dle zákona za síť poskytovatelů zdravotních služeb odpovídají. Ani ony ale bohužel ty lékaře nevykouzlí. Vím, že mnohé obce se snaží o to získat lékaře, nabízejí jim byty, levné pronájmy prostor. Žádný úřad nemůže ovšem mladým lékařům přikázat, kam mají jít pracovat. Nemůžeme ani my mladým lékařům přikázat, kam mají jít pracovat. Uvažujeme o možných způsobech bonifikace lékařů, kteří se rozhodnou působit na méně atraktivních místech, je ovšem velmi obtížné a sporné takové řešení prosadit v celkovém systému. Nedostatek praktických lékařů v terénu se projevuje také častějším využíváním (někdy i zneužíváním) záchranné zdravotnické služby, která však také trpí personálním nedostatkem. Je nutné i nadále se snažit ve spolupráci všech institucí od centrálních až po místní úřady o zlepšení tohoto stavu. Zároveň ale reálně musíme počítat s tím, že tak jako dnes dojíždíme za prací, budeme muset stále častěji dojíždět i za svým lékařem. V současnosti mezery v pokrytí zdravotnických služeb na venkově svým způsobem nahrazují nemocnice. V nich ale také nemáme nadbytek personálu. Přebírali jsme před lety krajské nemocnice zadlužené řečeno v lékařské terminologii ve špatné celkové kondici. Mnohé se povedlo, kraj investoval do svých nemocnic stovky miliónů, podstatně se vylepšilo jejich prostorové i přístrojové vybavení. Leč je sice pěkné, že máme opravené a špičkově vybavené nemocnice, ale bez dostatku kvalitních lékařů a sester nám to moc nepomůže. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček mi při své návštěvě vysočinských nemocnic začátkem března potvrdil, že má na stole hotový návrh zákona, který obsahuje změnu postgraduálního vzdělávání lékařů. Jde o zjednodušení a zkrácení respektive úpravu počtů výkonů nutných pro získání atestace. Lékaři by větší část vzdělávání měli absolvovat místo ve fakultních v regionálních nemocnicích. Doufám, že zákon bude rychle prosazen, protože navrhovaná změna má smysl a mohla by pomoci řešit stávají- cí nedostatek lékařů i v našem kraji. Totéž se týká vzdělávání sester, pro něž je zatím cesta k vlastní odborné seberealizaci zbytečně složitá. Obyvatelé Vysočiny patří i díky dobrému životnímu prostředí a zřejmě i zemitému kořínku k nejzdravějším v rámci republiky. Přesto i u nás potřebujeme kvalitní zdravotnickou péči nemocnice s odborným zázemím, fungující záchranku, dostatek ambulantních a praktických lékařů i zubařů. Čeká nás k naplnění těchto cílů ještě hodně práce. Jiří Běhounek Foto: Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček ve čtvrtek navštívil hned tři nemocnice v Kraji Vysočina. Na snímku z pelhřimovské nemocnice hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, ředitel nemocnice Jan Mlčák a ministr Němeček (zprava). Autor: Havlíčkobrodský deník, Libor Plíhal a stránky Kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČÍSLO 3 ZE DNE 24. ÚNORA 2015 ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE demolici domu č.p. 186 v Počátkách a zadání zpracování kompletní projektové dokumentace na výstavbu 7 malometrážních bytů, doplněné o zázemí domu ve vnitrobloku objektu rekonstrukci gastro provozu v objektu Základní školy Otokara Březiny Počátky v rozsahu cca ,- Kč, s kapacitou provozu pro zajištění stravy Základní školy Počátky a Mateřské školy Počátky, vč. vytvoření rezervy pro cizí strávníky, s termínem dokončení stavebních úprav do a pověřuje stavební odbor MěÚ Počátky vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele stavby; rekonstrukce bude hrazena z naspořených prostředků minulých let převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Vesce u Počátek, předem určeným zájemcům, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku s tím, že jako nabyvatelé zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy; pozemek bezprostředně navazuje na nemovitost č.p. 29 (st.p.č.28 v k.ú. Vesce u Počátek) ve vlastnictví žadatelů, je oplocen a již několik desetiletí je užíván jako předzahrádka: část p.p.č. 436/1 o výměře cca 62 m 2 za cenu 10,- Kč/m 2 nabyvatel: manželé Antonie a Jaroslav Dvořákovi, bytem Praha obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko pokračování na další straně

3 munálních odpadů, s účinností od rozdělení prostředků od Ministerstva kultury ČR z dotace Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2015, ve Žadatelé Celkem v Kč rosty města rozpočtové změny roku 2015 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne bod J), odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro Město Počátky a jeho organizační složky na rok 2015 dle předložených soupisů majetků odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pro Základní školu Otokara Březiny Počátky, Mateřskou školu Počátky, Městské muzeum Počátky a Kulturní zařízení města Počátky na rok 2015 dle předloženého soupisu majetku prodej dřeva vytěženého v rámci organizační složky Lesy města Počátky od začátku roku 2015 a z důvodu výhodné vývýši kvóty pro město Počátky ,- Kč a podíl města uvedený v tabulce, na připravené akce dle doporučení Komise pro regeneraci městské památkové zóny takto: Vlastník v Kč Město v Kč Dotace v Kč Mgr. Miroslava Samcová, čp. 340 v ul. Lázeňská - oprava vnitřních , , , ,- prostor (stropy, repase oken a dveří) MUDr. Petr Libánský, čp. 12 na Palackého náměstí - výměna venkovních , , , ,- výloh vč. zednických prací Celkem , , , ,- rozdělení finančních prostředků ve výši ,- Kč z investiční rezervy města pro rok 2015 v tomto pořadí a s předpokládanými náklady: ,- Kč rekonstrukce střechy (krovu) zděné budovy (skladové prostory města) u č.p. 256 (DPS I.) ,- Kč rekonstrukce střechy nad šatnami sportovní haly a oprava podlahy ve sportovní hale ,- Kč rekonstrukce cesty Rekreační a klidová zóna Valcha a oprava mostku pod táborem Beruška do Dne přírody ,- Kč rekonstrukce zpevněné plochy (parkoviště) u hřbitova do Dne přírody ,- Kč rozšíření sportovního areálu za ZŠ u tartanového hřiště (cvičební prvky-workout, doplňkové hřiště, přístřešek pro výuku) ,- Kč doplnění laviček a odpadkových košů v intravilánu města (park před ZŠ, zastávky busu Žirovnická ul.) ,- Kč dokončení chodníku v ulici Rudé armády směrem k m.č. Vesce další pořadí v případě ušetření finančních prostředků: vybudování zpevněné (parkovací) plochy za budovou I. stupně ZŠ oprava cesty v ulici Na Hradbách vybudování nových chodníků k fotbalovému hřišti a k modřínové aleji (návrh podal 1 radní) předláždění Horní ulice vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016 na spolufinancování dotačního titulu reprodukce požární techniky CAS ve výši ,- Kč rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok 2015, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru MěÚ: Změnu institutu Redakční rady Počáteckého zpravodaje. Členové rady jsou voleni Zastupitelstvem města Počátky. Redakční rada se skládá ze tří až pěti členů (případně vyšší počet dle zájmu). Redakční rada má výhradní právo vyhledávat a zároveň aktivně tvořit obsah každého vydání Počáteckého zpravodaje. Redakční rada si volí svého šéfredaktora. Člen redakční rady nesmí vykonávat žádnou politickou funkci. Člen redakční rady nemá nárok na finanční odměnu. Volba členů Redakční rady proběhne na následujícím, tedy 4. zasedání Zastupitelstva města Počátky. příspěvkové organizaci Kulturnímu zařízení města Počátky od distribuovat Počátecký zpravodaj zdarma do každé schránky ve městě Počátky a jeho spádo- // duben // 4/2015 dokončení plotu v parku před budovou ZŠ v Komenského sadech (za domem č.p. 232) oprava části cesty - Komenského sady mezi domem č.p 232, č.p. 229 a 230 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 5 ZE DNE 11. BŘEZNA 2015 vých obcí. Zároveň zajistí elektronickou distribuci Počáteckého zpravodaje každému, kdo o ni řádně zažádá. 4. zasedání zastupitelstva města se bude konat v úterý od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p. 87 v 1. poschodí, ul. Horní, Počátky ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ žádost občanů trvale bydlících v lokalitách Mariánského náměstí a Tovární ulice, o opravu povrchů místních komunikací a přilehlých chodníků, ve směru k Moravské ulici a Palackého náměstí, vč. schodů v ul. Tovární a část ul. Školní v roce 2016 Zápis a usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne ve věci kontroly plnění usnesení Rady města Počátky - Usn. č. 63 RM ze dne (body VI./1-5),Usn. č. 1 RM ze dne (body VI./1-4, VII./1-3, X./1-2 a XI./1) a Usn. č. 2 RM ze dne (body II./3, VI./1-3) rozpočtové změny roku 2014 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č. 3/2010 ze dne bod J) RADA SCHVALUJE vyhlášení záměru na pronájem zasedací místnosti v budově č.p. 1, Palackého nám. v Počátkách, předem určenému zájemci Ing. Dagmar Pánkové, Manažer obchodního týmu dům financí pod jednou střechou, Broker Trust, a.s., Jihlava, za účelem poskytování finančního poradenství, které bude vykonáváno v rozsahu jednoho pracovního dne v týdnu a to ve středu od 10:00 do 16:30 hodin; pronájem bude sjednán od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s ročním nájemným ve výši 8.000,- Kč + DPH, splatném ve čtvrtletních splátkách termín konání 6. zasedání rady města ve středu od 15,15 hodin v kanceláři sta- kupní ceny pokračovat v těžbě s tím, že prodej bude zrealizován do konce 1. čtvrtletí; vedoucí organizační složky předloží radě do nabídky na výkup dřeva pro 2. čtvrtletí 2015 schvaluje: v souvislosti s rekonstrukcí silnice v ul. Nádražní: uložení kanalizačních přípojek připojených na kanalizační stoku N veřejné kanalizace do p.p. č. 4519/5 v k.ú. Počátky, uzavření smlouvy o právu stavby pro Vodotechnické služby s.r.o. IČ: na uložení kanalizačních přípojek ke stoce N na p.p.č. 4519/5 v k.ú. Počátky, souhlasí se vstupem na pozemek a s provedením stavby kanalizačních přípojek pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu stavby na p.p.č. 4519/5 v k.ú. Počátky na kanalizační přípojky nemovitostí v ulici Nádražní pro Vodotechnické služby s.r.o. cenovou kalkulaci pro vybudování prahových vpustí zpracovanou dle zadání Vodotechnickými službami s.r.o. Počátky; náklady celkem za materiál na 1 ks odvodňovacího žlabu činí ,- Kč (bez DPH) a za práci včetně dalších nezbytných nákladů ,- Kč (bez DPH) celkové náklady na 1 ks prahové vpusti činí ,- Kč (vč. DPH); prahové vpusti budou instalovány v místech, kde při vyšších srážkách dochází k bleskovým povodním: v lokalitě na místní komunikaci k Městskému rybníku v prostoru zahrádkářské pokračování na další straně - 3 -

4 kolonie, v místě nad mostkem vedoucím přes Počátecký potok v ul. V Cihelnách pod areálem stavebnin; práce budou financovány z rezervy rozpočtu města na rok 2015 vybavení vozidel Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky kontrolním systémem GPS pro sledování jejich pohybu a po posouzení nejvýhodnější nabídku předloženou fi. TLV s.r.o. služ. GPS dozor - měsíční tarif 200,- Kč x ,- Kč/rok/vozidlo - odpis na dobu 4 let ,- Kč/rok/vozidlo - celkové náklady na 5 vozidel ,- Kč/rok - pořizovací náklady, montáž a aktivace ,- Kč Jednatel společnosti oslovil 3 poskytovatele služeb sledování pohybu vozidel přijetí 1 pracovníka do pracovního poměru u Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky se zařazením pracovník technického dvora na pozici pracovník údržby města řidič, od , dle vlastního výběru jednatele společnosti; pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou v délce 1 roku a v pracovní smlouvě bude sjednána zkušební doba v délce 3 měsíců; po uplynutí sjednané doby je možná změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou; s doplněním druhého zaměstnance technického dvora rada nesouhlasí z důvodu nerovnoměrně rozložené pracovní náplně v kalendářním roce; sezónní práce lze zajišťovat prostřednictvím dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 4120/20 v k.ú. Počátky, která je ve vlastnictví Města Počátky uzavřenou mezi Městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice investor stavby, na uložení kabelového vedení NN pro stavbu Počátky, Rudé armády, kraj kabel NN, za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 500,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města; Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu byla schválena usnesením rady č. 46 ze dne pravodaj prominutí části ročního pronájmu za užívání nebytového prostoru šatny č. 5 o výměře 15 m 2 ve sportovní hale v Počátkách, v poměrné části za dobu od 1.9. do (2,5 měsíce), tj. 625,- Kč (200,- Kč/ m 2 /rok), nájemci Ing. Petře Čekalové, trv. bytem Dobrá Voda, která na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne nemohla z důvodu rozsáhlé rekonstrukce haly vykonávat svoji živnost (masáže, neuropatické a výživové poradenství) v pronajatých prostorách přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 v přízemí Domu s pečovatelskou službou v Počátkách, Nádražní ulice, č.p. 542, paní Evě Cáhové, trv. bytem Stojčín, pronájem bude po dohodě sjednán zpětně od pronájem bytu č. 6 v zadní části domu č.p. 21 na Palackého náměstí v Počátkách, o velikosti 2+1 (byt má samostatný vchod a je nově odizolovaný), s výměrou bytu 49,29 m 2 (celková výměra 56,29 m 2 ), paní Petře Šílené, t.č. bytem Palupín; za cenu nájmu 4.000,- Kč/ měsíc dle předložené nabídky a stanovené zálohy na služby 220,- Kč/měsíc/osoba, s možností pronájmu od na dobu určitou na dobu jednoho roku s výpovědní lhůtou 3 měsíce a podmínkou předplacení nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy; v případě neplacení nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy může pronajímatel ukončit pronájem výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc Příkazní smlouvu na zajištění Výkonu činnosti správce rekreační a klidové zóny Valchovská, přírodního koupaliště Valcha, aleje a naučných stezek Cestou starých soukenických mistrů počáteckých a dále údržbu laviček instalovaných v okolí města Počátky, uzavřenou mezi Městem Počátky (příkazce) zastoupenou starostou Mgr. Karlem Šteflem a Liborem Skokanem, Počátky (příkazník), na období od 1. dubna 2015 do 31. října 2015 za dohodnutou odměnu: sečení s traktorem 380,- Kč/hod. sečení křovinořezem 280,- Kč/hod. ostatní práce 200,- Kč/hod. doprava 240,- Kč/hod.; příkazník není plátcem DPH Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č ze dne Statické zajištění domu č.p. 30 Počátky, uzavřený mezi zhotovitelem - AGOS stavební a.s. Pelhřimov, zastoupený Jiřím Kučerou (místopředsedou představenstva) a objednatelem Město Počátky, zastoupené starostou města Mgr. Karlem Šteflem; Dodatek č. 1 upravuje nový rozpočet s vyjádřením neprovedených prací ( ,90 Kč) a vyčíslením víceprací ( ,00 Kč) a prodlužuje lhůtu pro předání a převzetí díla do ; základní cena díla ve výši ,00 Kč bude navýšena o rozdíl mezi vícepracemi a neprovedenými pracemi, tj. výsledná cena celkem ,10 Kč (bez DPH) a 1, ,70 Kč včetně DPH; schválenou rozpočtovou změnou byla na dílo vyhrazena částka ,00 Kč žádost jednatelů Nemocnice Počátky s.r.o., o souhlas s provedením opravy hrobu zakladatele Nemocnice v Počátkách, Dr. Augustina Svobody, děkana počáteckého, hrob č. 877 (jednohrob); hrob je umístěn na starém hřbitově za hlavní lodí kostela na pozemku města pořádání 3. ročníku Francouzských slavností na Palackého náměstí v Počátkách, ve dnech od 1.5. do , které zorganizují manželé Rémi a Eva Decroix Bistrot de Papa, Počátky, Palackého nám. 16; program akce bude od tradičních prodejních stánků s francouzskými produkty a specialitami rozšířen i o hudební produkci a soutěže pro děti a dospělé; dále rada schvaluje tyto podmínky: bezplatné poskytnutí veřejného prostranství na Palackého náměstí po předchozí písemné dohodě s dodavatelem stavebních prací na rekonstrukci Palackého náměstí bezplatné připojení do elektrické sítě (pouze úhrada skutečně odebrané elektrické energie) užití městského znaku na reklamních materiálech poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rezervy rady ve výši ,- Kč účast města Počátky na 6. ročníku veřejné charitativní cyklo tour NA KOLE DĚTEM ON BIKE FOR CHILDREN, Mezinárodní sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí, Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou , Czech republic a souhlasí s: převzetím záštity nad šestým ročníkem projektu Na kole dětem při průjezdu pelotonu cyklistů městem Počátky dne použitím znaku města Počátky v rámci propagace projektu Na kole dětem poskytnutím finančního daru z rezervy rady ve výši 1.000,- Kč na podporu nemocných dětí RADA NESCHVALUJE udělení výjimky ve věci chovu domácího zvířete (psa pudla) při možnosti přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách, o kterou žádá paní Dagmar Budínová, trv. bytem Praha 4, s přihlédnutím k nově upravenému Domovnímu řádu domů s pečovatelskou službou DPS I. a DPS II. RADA BERE NA VĚDOMÍ porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden únor 2015, s daňovými příjmy za stejné období let 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden únor 2015 v porovnání se stejným obdobím v letech 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Počátky se sídlem Palackého náměstí č.p. 1, Počátky, IČ za rok 2014, čj. KUJI 17191/2015 KO; přezkum byl proveden odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 9. a , nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebylo uloženo žádné opatření přehled ekonomických výsledků KINA Počátky za 3. čtvrtletí, 4. čtvrtletí a za celý rok 2014, v porovnání se stejným obdobím let 2011, 2012 a 2013, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky vyúčtování spotřeby plynu u příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za rok 2014 v objektech Sokolov pokračování na další straně

5 // duben // 4/2015 ny a Multifunkčního kulturního centra Počátky, v porovnání spotřeby se stejným obdobím let 2011, 2012 a 2013 předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky přehled finančních nákladů a příjmů souvisejících s vydáváním Počáteckého zpravodaje v letech 2007 až 2014 a nové kalkulace ve čtyřech variantách rozsahu pro případnou realizaci zpravodaje do každé domácnosti zdarma v nákladu ks přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných v Počátkách v březnu 2015, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky zápis z jednání Komise pro regeneraci Městské památkové zóny v Počátkách ze dne ve věci projednání návrhu rozdělení dotace na Co vás zajímá: policie opravu památek v roce 2015, provedení rekapitulace Programu regenerace MPZ Počátky za období let a přípravy zadání na zpracování Programu regenerace MPZ Počátky na nové období zápis z jednání Komise pro partnerskou spolupráci ze dne ve věci pozvánky starosty partnerského města Lokca k účasti na akci Lokčanský kotlík s možností výběru termínu nebo , dále ve věci vypracování seznamu účinkujících na akci Gewerbeschau konané v partnerském městě Konolfingen ve dnech od 4. do a pozvání zástupců partnerského města na Den přírody 2015 RADA POVĚŘUJE ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky předložit radě v termínu do variantní řešení elektronického CHODCI V SILNIČNÍM PROVOZU Velmi často dochází na silnicích mými účastníky jsou chodci, je k vážným dopravním ne- důležité připomenout veřejnosti hodám, jejichž účastníky bývají některá základní pravidla. také chodci. Jedná se o jedny z Pro chůzi musí chodec nejzranitelnějších účastníků silničního užít chodník. V místech, kde provozu, kteří si vlastní chodník není nebo je špatně nebezpečí mnohdy ani neuvědomují. schůdný, může chodec využít k chůzi silnici. Po komunikaci by V loňském roce šetřili policisté se měl chodec pohybovat tak, v Kraji Vysočina celkem jak to nařizují předpisy, vždy na 129 dopravních nehod s účastí správné straně vozovky. Pokud chodců. Při těchto nehodách jde chodec po silnici, musí jít při zemřeli tři lidé. Samotní chodci levém okraji. Chodci smějí jít po zavinili celou třetinu nehod. V krajnici nebo při okraji vozovky sedmnácti případech policisté nejvýše dva vedle sebe. Při zjistili, že chodci byli pod vlivem snížené viditelnosti, zvýšeném alkoholu. Od počátku letošního provozu na pozemních komunikacích roku do konce února šetřili policisté nebo v nebezpečných a v Kraji Vysočina již devatenáct nepřehledných úsecích smějí jít dopravních nehod, na chodci pouze za sebou. kterých měli účast chodci. Chodec, který chce přejít S cílem předejít dalším zbytečným komunikaci a má v dosahu nehodám, jejichž pří- 50 metrů přechod pro chodce, nadchod nebo podchod, musí přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. objednávání stravy a vaření minimálně 2 chodů jídel ve školní jídelně jednatele Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky předložit radě v termínu do nabídky na vybavení toalet ve sportovní hale zásobníky na papírové utěrky a dávkovače tekutého mýdla RADA BERE NA VĚDOMÍ protokol z auditu provedeného dne ve věci plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využívání odpadů, uzavřené mezi společností EKO-KOM a.s. a městem Počátky; při auditu nebyly zjištěny nedostatky žádost organizace Centrum LADA, občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, Pacov, o poskytnutí finančního příspěvku pro podpoření chodu sociálního zařízení po dobu prvních čtyř měsíců v kalendářním roce, tj. do doby schválení rozpočtu. RADA NESOUHLASÍ s poskytnutím samostatného příspěvku na zajištění závěrečného ohňostroje při zakončení 3. ročníku Francouzských slavností na Palackého náměstí v Počátkách dne , z důvodu schválení finančního příspěvku pro akci samotnou s prodejem nemovitosti - části p.p.č. 56/1 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci Nemocnici Počátky s.r.o., Havlíčkova č.p. 206, Počátky (jedná se o pás pozemku v šířce vjezdové brány mezi Domem s pečovatelskou službou v ul. Nádražní - DPS II a hranicí pozemku ve vlastnictví nemocnice) a navrhuje projednat společný postup oprav části plotové zdi a brány u DPS II ve vlastnictví města Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení, nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Chodci sami mohou přispět k větší bezpečnosti silničního provozu a to třeba tím, že budou mít na paměti pravidlo, které zní: Vidět a být viděn. Reflexní prvky na oblečení by měly být dnes již samozřejmostí, vždyť jejich použití zvyšuje viditelnost chodce ve tmě až na vzdálenost dvě stě metrů. Ke zvýšení své viditelnosti může chodec použít také svítilnu. To, že je chodec v silničním provozu lépe vidět, snižuje riziko dopravní nehody. Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina Oddělení tisku a prevence nprap. Martin Dušek - koordinátor prevence MUŽ ŘÍDIL POD VLIVEM DROG V neděli krátce trole vyzvali řidiče mimo jiné k před dvacátou hodinou zastavili policisté na Humpolecké ulici návykových látek. Test byl po- provedení testu na přítomnost v Pelhřimově osobní automobil zitivní na marihuanu a pervitin. Škoda Felicia, který řídil čtyřiatřicetiletý muž. Policisté při kon- podrobil lékařskému Řidič se poté na výzvu policistů vyšetření NA PŘEJEZDU SE STŘETL VLAK S NÁKLADNÍM AUTOMOBILEM Dne 24. března 2015 v 7:02 hodin přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení o dopravní nehodě na železničním ve zdravotnickém zařízení. Policisté muži další jízdu s vozidlem zakázali. Případ nyní šetří jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Další právní kvalifikace bude stanovena na základě výsledku expertizy z oboru toxikologie. por. Bc. Monika Pátková, komisař přejezdu u obce Obrataň. Osmadvacetiletý řidič nákladního automobilu s návěsem přepravující železné ingoty jel po silnici I. třídy č. 19 ve směru od Pelhřimova na Tábor. Za obcí Obrataň vjel na železniční přejezd opatřený světelnou signalizací v době, kdy tudy projížděl osobní vlak, a došlo ke střetu. Ve vlaku cestovaly dvě desítky lidí. Přivolaní zdravotníci z míspokračování na další straně - 5 -

6 pravodaj ta odvezli celkem jedenáct lidí včetně vlakového personálu. Strojvedoucí vlaku byl s těžkým zraněním přepraven leteckou záchrannou službou do českobudějovické nemocnice. Řidič kamionu z nehody vyvázl bez zranění, dechová zkouška vyloučila, že by před jízdou pil alkohol. U strojvedoucího nebylo možno vzhledem ke zranění dechovou zkoušku provést a byl nařízen odběr krve v nemocnici. Na místo vyjel kompletní výjezd pelhřimovského územního odboru a policisté ze skupiny dopravních nehod. Policisté místo nehody zajistili a provedli ohledání. Silnice i trať byly uzavřeny do odpoledních hodin, policisté stanovili objízdné trasy, kde dohlíželi na plynulost provozu. Provoz na objízdných trasách se obešel bez komplikací. Na místo byla přivolána Drážní inspekce a soudní znalec z oboru dopravy. Škoda byla vyčíslena na částku přesahující 5,7 milionu korun. Příčiny a veškeré okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření. por. Bc. Monika Pátková, komisař OPILÝ MUŽ LEŽEL PŘED UBYTOVNOU Policisté přijali v neděli dne před osmnáctou hodinou oznámení o silně opilém muži, který se válí po zemi před ubytovnou na Pelhřimovské ulici v Humpolci. Policisté na místě zjistili, že se jedná o jednapadesátiletého muže, který je tak opilý, že není schopen vstát ani srozumitelně komunikovat. Při dechové zkoušce na alkohol muž nadýchal 4,19 promile. Vzhledem ke svému stavu, ročnímu období a nízkým teplotám muž ohrožoval svůj život a zdraví. Policisté ho proto zajistili a převezli k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici. por. Bc. Monika Pátková, komisař MUŽ NAPADL SVOJI DRUŽKU V úterý dne policisté vykázali z bytu muže, který se má již několik let dopouštět domácího násilí na své družce. Policisté z Kamenice nad Lipou přijali oznámení o napadení ženy v jednom z bytů na Kamenicku. Policisté šetřením zjistili, že čtyřiatřicetiletý muž již několik let v místě společného bydliště slovně i fyzicky napadá svoji družku a to i před nezletilými dětmi. Napadání i výhrůžky se navíc stále stupňují. K poslednímu napadení mělo dojít v úterý 24. února dopoledne, kdy měl muž ženě vyhrožovat a ta utekla z bytu v obavě o svůj život a zdraví. Policisté agresivního muže vykázali na deset dní z bytu a veškeré okolnosti případu dále šetří. por. Bc. Monika Pátková, komisař POČÁTKY VČERA A DNES POHLEDEM STAROSTY Jak byste ve stručnosti hodnotil uplynulý rok? Považujete jej za úspěšný? Realizovaly se akce s velkou úspěšností, ale ne všechno se zdařilo podle představ. Z celkového pohledu bych jej však považoval za úspěšný jak z pohledu realizovaných investic, tak pořádaných volnočasových aktivit. I daňové příjmy překročily očekávaný předpoklad. Existuje nějaký problém či rest, který budete muset z předchozího roku vyřešit? Problémy jsou a budou, od toho jsme tady, abychom je řešili. Takže budu mluvit pouze o restech a jako největší cítím nezrealizování povrchové úpravy Palackého náměstí, neodkoupení všech pozemků potřebných k zasíťování obytné zóny Z2. A prozradíte nám Vaše cíle pro ten letošní? Vedle již zmiňované revitalizace Palackého náměstí se bude jednat hlavně o rekonstrukci domu č.p. 186 přestavbu přízemí na lékařské ordinace a prvního patra na služební byty s celkovými náklady ,- Kč, výkup pozemkových parcel v lokalitě za Sídlištěm (územní studie Z2) s vypracováním projektu pro zasíťování uvedené lokality, statické zajištění domu č.p. 30 (chráněný dům v MPZ), opravu střechy nad šatnami sportovní haly, rekonstrukci Nádražní ulice odvodnění, parkoviště, chodníky (spolupráce s KSÚS) + rekonstrukci dalších komunikací a chodníků s celkovými náklady cca ,- Kč a celou řadu dalších projektů s nižšími finančními náklady Jak to vypadá s realizací cyklostezky, jež by propojila Počátky s Žirovnicí? Podařilo se odkoupit pozemky potřebné pro stavbu? Případně na co s majiteli při vyjednávání narážíte? Důležité je, že obě města mají velkou motivaci zrealizovat bezpečnou a důležitou stezku, která zvýší vzájemnou návštěvnost obou míst s podporou zdravého pohybu. Nyní se ztotožňují všichni majitelé dotčených pozemků na jižní straně silnice II. třídy č. 132 a zjišťují možnosti následného odkoupení. Největším problémem bude odkoupení těch pozemků, kde vlastníci již zemřeli a nedošlo k vypořádání dědictví. Jakou změnu zákona byste nejvíce uvítal jako starosta? Co Vám dělá největší vrásky, ale není ve Vašich možnostech to ovlivnit? Uvítal bych změnu zákonů: o veřejných zakázkách (některá kritéria nelze převádět na měřitelné hodnoty), o svobodném přístupu k informacím (neodůvodněné, případně žádnými fakty nepodložené žádosti), o veřejném opatrovnictví (přidělování opatrovnictví z úřední moci malým obcím, městům bez personální podpory) atd. Například hrozba šuplíkového návrhu o rušení dvojkových obcí (obcí s pověřenou působností) a s tím související rušení stavebních úřadů a další restrikce pro občany malých obcí, měst. Neúčinné přestupkové řízení, které má za následky faktickou nepostižitelnost přestupců. Absence recidivy u přestupců, která neumožňuje překvalifikovat přestupek na přečin případně trestný čin a tím zvýšit nebezpečnost činu pro společnost a postih pro pachatele protiprávního jednání. Dále výkup, případně vyvlastnění pozemků, domů, které chátrají, nepoužívají se a nelze dopátrat dědice po zemřelém majiteli z důvodu, že dědic buď neexistuje nebo zatím neproběhlo dědické řízení

7 // duben // 4/2015 RECITAČNÍ SOUTĚŽ V pondělí dne se konalo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho celkem 44 žáků. Děti byly rozděleny do čtyř věkových kategorií: první kategorie žáci druhých a třetích tříd druhá kategorie žáci čtvrtých a pátých tříd třetí kategorie žáci šestých a sedmých tříd čtvrtá kategorie žáci osmých a devátých tříd Jako první vystoupila se svou básní Barbora Ižovská z 1.A, která za svůj přednes získala čestné uznání. V první kategorii byly výsledky následující: 1. místo Simona Jonášová 2. místo Léa Decroix 3. místo Marie Šimánková Jan Šimánek Čestné uznání za vzorný přednes obdržely Kristýna Pechová a Zuzana Hejdová. Druhá kategorie: 1. místo Lukáš Bejda 2. místo Vendula Hricová Zuzana Ryšavá 3. místo Erika Leszková Čestné uznání za pěkný přednes získali Jan Jiří Krupička, Šimon Altman a Simona Fáčková. Třetí kategorie: 1. místo Lenka Heřmánková 2. místo Miroslav Siml 3. místo Antonín Vítek Čestné uznání za pěkný přednes si odnesly Kateřina Čechová a Miroslava Šteflová. Čtvrtá kategorie: 1. místo Pavlína Petrů 2. místo Markéta Šimánková 3. místo Barbora Davidová Petra Drážďanská Ti, kteří se umístili na prvním a druhém místě, reprezentovali naši školu na oblastním kole v Kamenici nad Lipou, kde soutěžili se žáky místní školy a rovněž s recitátory ze Žirovnice. Zde jsou výsledky: Barbora Ižovská - 3. místo Léa Decroix 3. místo Lukáš Bejda 3. místo Pavlína Petrů 3. místo Markéta Šimánková 2. místo Dne proběhlo okresní kolo recitační soutěže v Pelhřimově, kde nás reprezentovala Markéta Šimánková. Všem soutěžícím děkujeme a těšíme se na další setkání. Za porotu školního kola Mgr. Hana Rudišarová - 7 -

8 pravodaj ZKAZKY a pověsti od JAVOŘice Čtení na pokračování ze sešitu Ludvíka Sadílka Zkazky a pověsti od Javořice, které je pokračováním Výběru lidových pověstí ze Studenska, vydaného jako sborníček prací členů Národopisného kroužku při Jihočeském muzeu. KÁMEN BRATŘÍ U HŮRKY V dobách třicetileté války, tak osudných pro náš národ, žil ve Studené, kde se říká Slaměný zámek, zámožný sedlák, který měl dva syny. Ti vyrůstali k radosti rodičů v lásce a spokojenosti. Brzy však poznali tíhu života a krutost osudu. Nejdříve onemocněla a zemřela matka. Potom byli odkázáni jen na otce a nebylo mezi nimi bývalé bratrské lásky a svornosti jako za matčina života. Což teprve, když ve válečné vřavě, která postihla i Studenou, zahynul i otec! To už jako by všechno štěstí prchlo z jejich domu. Také hospodářství upadalo nejen vinou války, ale hlavně rozmíšek a hádkami mezi bratry. Neshody vyvrcholily, když jeden z nich se chtěl oženit a žádal o polovinu majetku. Nemohli se dohodnout nejen o pozemky, ale i o dobytek a peníze. Často stáli proti sobě, jako nepřátelé s pěstmi zaťatými nebo s napřaženým nářadím, které právě drželi v ruce. Ať rozhodnou zbraně, řekli si oba bratři, když jejich hádky dostoupily vrcholu! Setkali se na svých pozemcích u lesa před Hůrkou a nastal souboj. V témže okamžiku vystřelili a oba podlehli. Tak umírají společnou smrtí oba bratři, vinou své nevraživosti a lakomství. Lidé pohřbili oba bratry do společného hrobu na místě, kde zemřeli. Dodnes kámen s letopočtem 1633, který stojí na okraji polní cesty, označuje jejich hrob. Připomíná kolemjdoucím, že štěstí nemáme My obyčejní a neobyčejní lidé hledat v bohatství, ale v rodinné svornosti. Pozdější majitelé Slaměného zámku postavili v těch místech v lese kapličku svaté Anny. Stalo se tak na poděkování za uzdravení jejich jediného dítěte, dcerušky Andulky. Tomuto romantickému údolí se od té doby říká U Andulky. Příště: Učedník mučedník Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů pro osvětu, zapamatování i pro zasmání PŘÍBĚHY O DÁNSKÉM KRÁLOVSTVÍ I. Na otázku, co víte o Dánsku a Dánech, zněly odpovědi různě. Někdo si vzpomněl na fotbal, někdo na pohádky Christiana Andersena, ti sečtělejší na královnu Dagmar, jiní na světoznámé Lego, či výborné sýry Duko. Někdo si vzpomene na úsloví piješ jako Dán a přidá anekdotu, jak v cirkusovém šapitó poletoval vrabec a kdo prý ho sestřelí kulovnicí,získá cennou výhru. Opilý Dán vystřelil a vrabec spadl. Jak jste to dokázal, ptá se ředitel cirkusu. Když střílím do takového hejna, to by bylo, aby něco nespadlo. Dánsko je rozlohou a počtem obyvatel přibližně polovinou naší republiky. Zajímavé na něm je, že k němu náleží dvě autonomní oblasti -Faerské ostrovy a dále v přímce ležící Grónsko, které je ovšem 50x rozlohou větší, jak samotné Dánsko. Původními obyvateli byly germánské kmeny, později Anglové, Jutové, Sasové a Teutoni. V 6. století přišel z jižního Švédska kmen Dánů a vyvolal expanzi Anglů a Jutů do Británie. Dánové byli známí jako Vikingové- kolonizátoři, nájezdníci a obchodníci. Tak se ani nedivíme, že koncem 14. století královna Markéta I. spojila pod dánskou korunu Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko, Faerské ostrovy, Island a Grónsko a dříve sem patřila i Británie. I když dnes jsou rozděleni do různých států, docela slušně se mezi sebou domluví (asi jako my se Slováky) a o sobě tvrdí, že nejsou Evropané, ale Seveřané. V Roskilde, půlhodinku jízdy z Kodaně, je katedrála s rakvemi 22 králů a královen. S nimi tu odpočívá i 15 partnerek králů. Chybí jen vládcové dvou století. Katedrála byla do reformace v roku 1536 katolickou, od té doby protestantskou. Má deset bočních kaplí s množstvím vedlejších oltářů. Od roku 1995 je zapsána na seznamu UNESCO. První král tu byl pohřben roku 986, poslední Frederik IX. otec nynější královny v roce Velikost, vnitřní architektura, protestantská strohost a sága vládců země na mne působily dojmem, jakoby prostor člověka vtahoval dovnitř. Současná královna Margarethe II. vládne zemi od r Narodila se v roce 1940, vystudovala filozofii v Kodani, má diplom z archeologie na Cambridgi, politologii studovala v Aarhusu, pařížské Sorboně a na London School of Economics. Je vdaná, má dva syny a věnuje se kultuře. Namalovala řadu poštovních známek, ilustrovala několik knih- např. Pán prstenů od J.R.R. Tolkiena. Několik knih také přeložila. Národem je milována a respektována. Faktickou moc má ovšem vláda a parlament. Zatímco vláda bývá téměř tradičně menšinová pravicově centralistická (kupodivu to nikomu nevadí a ostatní strany se chovají solidně) parlament má 179 poslanců, 175 za část kontinentální, a po dvou za zmíněné autonomní oblasti. Příště: Příběhy Dánského království II. J. Třebický

9 // duben // 4/2015 GENERAČNÍ ZPOVĚĎ POČÁTKY MAJÍ OBROVSKÝ POTENCIÁL, ŘÍKÁ MARTIN DVOŘÁK Hezký den Martine, na začátek našeho rozhovoru se nám pokus přiblížit, kdo je Martin Dvořák? Pocházím z Počátek, kde jsem vyrůstal. V současné době bydlím v Českých Budějovicích, vystudoval jsem VUT v Brně Podnikatelskou fakultu obor Daňové poradenství, v současné době studuji SVŠES v Praze Management řízení podnikových financí. V den svých 18tých narozenin jsem si zřídil živnostenské oprávnění a od té doby se aktivně věnuji oboru financí. Začínal jsem ve stavební spořitelně ČMSS, ZFP Akademie makléřské společnosti a od roku 2009 funguji ve své společnosti RICC na pozici jednatele. Mezi mé koníčky patří cestování, potápění a hlavně má práce. Popiš nám Tvé začátky v poradenství? Poradenství je široký pojem, většina z nás si pod poradenstvím představí sjednávání pojištění, což není naší filozofií. Od svých 18ti let jsem externě pracoval pro stavební spořitelnu a následně pro makléřskou společnost. Byl to určitý vývoj, stavební spořitelna nabízela v té době velice zajímavé spoření, šlo pouze o jeden produkt tehdy největší spořitelny, oproti tomu makléřská společnost nabízela produktů více, například pojištění, úvěry, investice. I přesto byl v té době finanční trh v plenkách a produkty byly omezené. Pamatuji si, jak jsem měl místo týdenního sportovního kurzu na střední škole, postavený stánek v Pelhřimově před poštou a nabízel jsem služby stavební spořitelny výsledek byl téměř nulový. Finance mě lákaly odmala a šlo jenom o to, najít si správnou cestu. Vadilo mi, že většinu energie vkládáte do toho, abyste přesvědčili klienty o změně k lepšímu místo toho, abyste pracovali a odborně se rozvíjeli. Byl to tedy začátek tvého podnikání? Určitě. Měl jsem jasnou představu, jak mají naše služby vypadat a jakým směrem se mají vyvíjet a lišit od ostatních. Za kvalitní službou si klient přijde sám. Finanční poradenství obecně je postaveno především na systému, kdy klient nic neplatí, provizi dostáváme od pojišťoven, bank. Ne vždy je však toto pro klienta výhodné. Ve prospěch kvality bylo potřeba za některé služby začít platit a ne každý klient chtěl právě toto slyšet, protože Anička od vedle radí zadarmo. Naše služby jsou kvalitní pojištění, levné úvěry a bezpečné zhodnocování peněz. Úspora nebo výnos naší práce se dá vždy spočítat. Cílem tedy bylo odborně růst a poskytovat kvalitní služby. Naší vizí bylo vytvoření vlastního produktu na zhodnocování peněz, což se nám podařilo. Garantované zhodnocení přes 4% p.a. dnes poskytujeme při investicích od ,-, to vše bez poplatku. Jaká je filozofie tvé firmy? Přistupovat ke klientům individuálně a hlavně diskrétně. Mám rád výzvy složité situace, ať už jde o klienty s minimální mzdou, kteří se dostali do finančních problémů nebo podniky poptávající investiční financování. Důležité pro nás je poznat klienta, následně vytvořit problém a ten vyřešit. V týmu máme daňové poradce, advokáty i auditory. Naší filozofií je vnímat a řešit vytvořené problémy komplexně. Důležité je poskytovat 100% servis. Pojištění musí být kvalitní, úvěr levný a rezervy bezpečné a zhodnocované.finanční výhledy tvoříme s klienty zásadně na 5 let. Některé výzvy byly natolik velké, že se s nimi neztotožnovali ani naši poradci. Dnes je v týmu RICC 5 stěžejních osob, externě využíváme auditory, advokáty, daňové poradce. O dalším rozšiřování neuvažujeme, chceme pracovat na sobě, hlavně s úsměvem a prostoru máme stále dost. Určitou roli v mém životě sehrály Počátky. Proč Počátky? I přesto, že dnes většinu byznysu tvoříme v Praze, oficiální sídlo máme stále v Počátkách a nadále tomu tak bude. V Počátkách jsem vyrůstal, chodil do školy, a myslím si, že si často ani neuvědomujeme, co tu máme za poklady. Měli bychom si vážit věcí, kterých máme hodně čisté vody, krásné přírody a čerstvého vzduchu. Počátky pro mě byly vždy město, do kterého jsem se rád vracel. Jako malý jsem měl vizi, že by v Počátkách bylo hezké obchodní centrum taková nějaká skleněná vysoká budova, ve které by se uzavíraly obchody. Říkal jsem si, že když to jde v Praze, proč by to nešlo v Počátkách, silnice sem přeci taky vede, každý sem může dojet. Je to trošku komické. Jeden čas jsem taky snil o životě v New Yorku a práci na burze. Vyrazili jsme s kamarádem do New Yorku a uvědomil jsem si, že nám tady vlastně nic nechybí. Abychom přilákali do Počátek zajímavé lidi, vybudovali jsme alespoň malé obchodní místo, sídlo naší společnosti. Vdechl si nový život bývalému Bravollu, co Tě k tomu vedlo? Budova bývalého BRAVOLLu mi nebyla cizí. Pracoval jsem zde ve svých 15ti na brigádě a už tehdy mě fascinovala technická nadčasovost budovy. 4 roky jsem byl ve finančním výboru města a za celou dobu se mi nepodařilo nic zásadního prosadit, změnit. Možná to byl jeden z impulzů, kdy jsem chtěl také trošku ukázat, že nezáleží vše jenom na městě, ale na každém z nás, jak chceme našemu městu prospět. Byla to také shoda několika náhod měli jsme štěstí na lidibývalý majitel nemovitosti podporoval náš projekt, k tomu se nám postupně podařilo zapojit Ing. arch. Milana Špuláka a Ing. arch. Hanku Urbancovou, kteří stavbu projektovali a dali do ní obrovský kus své energie, podpora města Počátky byla rovněž značná. Dnes je budova bývalého BRAVOLLu místem, kam se snažíme obchodně přivést obchodní partnery, ať už jde o představitele pojišťoven, bank, investorů z ČR i zahraničí. Počátky mají veliký potenciál. Kdo je Vaše klientela a kde všude Vás lidé mohou najít? V současné době máme pobočky v Počátkách, Pelhřimově a Praze. Naše klientela je velice rozmanitá, převážně jde však o fyzické osoby využívající služeb v oblasti zlevňování úvěru, zkvalitňování pojištění, zhodnocování peněz, opačným pólem jsou investoři, pro které zajišťujeme akvizice firem a jejich financování, daňové optimalizace. Počátky jsou pro mě místo, kam se rád vracím. Zde máme především klienty, kteří využívají našich služeb v oblasti zlevňování nevýhodných bankovních úvěrů a pojištění, financování vozidel. Dalším segmentem jsou zde živnostníci a malé firmy, kterým pomáháme s optimalizací účetnictví a strukturou úvěrování podnikatelských záměrů. Máš nějakou výzvu, kterou máš ve spojení s Počátkami? Rádi bychom vybudovali pro Počátky veřejnou dobíjecí stanici pro elektromobily. Myslím, první na okrese. (úsměv) Průměrný dojezd elektromobilů je km a pro víkendové výlety turistů z Prahy, kteří chtějí někde utratit své peníze, jsou Počátky ta správná destinace. Co říkáš na potenciál Počátek, vidíš zde možný rozvoj? Je obrovský! Jenom je třeba tlačit na ty správné body. Vždy jsem vnímal jako velkou ztrátu, že v Počátkách nemáme průmysl. Dnes to tak nevnímám. Město sice přichází o daňové pokračování na další straně - 9 -

10 pravodaj příjmy z fabrik, ale státy jako Lichtenštejnsko, Monako, Švýcarsko přeci také nemají průmysl a prosperují. Když se nad tím zamyslíme, nejbohatší obec v ČR v přepočtu na obyvatele je Modrava a také tam nenajdete žádnou továrnu. Jako důležitou věc vidím cyklostezku mezi Počátkami a Žirovnicí. Je jedno, kdo s ní začne, je potřeba! Rovněž je prima výstavba 20ti parcel pro rodinné domy. Myslím, že hlavní role města není investování, ale vytvoření podmínek pro investory, podporu drobného podnikání a kultury. Z Počátek si pamatuji z dětství hlavně náměstí, které žilo. Ta doba se vrací zpět a je to prima. Martine, děkuji Ti za rozhovor a poslední otázka, jak Tě mohou lidé kontaktovat? Děkuji za příležitost poskytnout tento rozhovor, jsem velice rád, že jej mohu uskutečnit ve městě, které mi je tak blízké. O to víc mě těší, že díky tomuto rozhovoru se snad lidé nebudou bát obrátit a svěřit se nám. Děkujeme, že se na nás obrátíte, rádi Vám pomůžeme! Martin Dvořák Text: JV, foto: archiv RICC Pes, KTERÝ BYL PŘEDSTAVEN KRÁLi Příběhy malého čtyřnohého kamaráda našich letců, Antise, který s nimi létal bombardovat Německo a po válce s nimi pochodoval Prahou při jejich návratu do vlasti. Čtyřnohý černý pasažér Po několika dnech čeští a slovenští uprchlíci ze všech končin Francie, shromáždění v Cette, nastoupili na francouzskou loď, která v přístavu kotvila. Mezi nimi i Bozděch se svými kamarády a Antem. Když však francouzské úřady nepovolily lodi odplout, přestěhovali se Češi a Slováci na loď tureckou, rovněž v přístavu kotvící. Ale ani tu nechtěly úřady pustit z přístavu. Teprve když připluly britské torpédoborce, hrozba jejich zbraní způsobila, že turecká loď s Čechy a Slováky na palubě se mohla vydat na cestu. Plula do Gibraltaru, kde byli cestující převedeni na britskou uhelnou loď. Jenže psi na loď nesměli. To bylo nepříjemné překvapení, ale kamarádi Anta neopustili. Albrecht vzal pod paži Bozděchovu leteckou výzbroj, čímž se vyprázdnil Bozděchův letecký vak. V něm našel Ant skrýš při vstupu na loď. Bozděch vyhledal potom nejtemnější kout až na samém dně lodi, aby skryl Anta před zraky námořníků. Za pomoci kamarádů, kteří mu přinášeli stravu nebo hlídali Anta, se to podařilo. To měl Ant ostatně už asi tři měsíce a choval se rozumněji. Když však po několika dnech čekání v Gibraltaru přišel rozkaz přestoupit z uhelné lodi na loď dopravní, nastaly s Antem nové svízele. Podařilo se je vyřešit snad jen proto, že přestupování bylo prováděno navečer, kdy se už stmívalo. Bozděch z obavy před prohlídkou se neodvážil vzít psa s sebou ani ve vaku, ale dal jej do vědra, které posadil na vodu a přivázal na provaze k uhelné lodi. Předtím Anta pohladil a poručil mu, aby ve vědru seděl pěkně potichu. Ant kupodivu uposlechl a seděl zcela klidně. Bozděch potom s kamarády přestoupil na dopravní loď. Za chvíli se úplně setmělo a tu někteří čeští vojáci skákali z lodi do moře, aby se vykoupali. Toho Bozděch využil, šel na můsek a zapískal. Ant vyskočil z vědra a ploval k němu. Tma a hluk způsobily, že jej nikdo nepovolaný nespatřil, a tak se Ant dostal na loď plující do Anglie. Bozděch mu našel i skrýš, a to u jednoho lodního děla, k němuž přistavil zavazadla a nad to všechno rozprostřel plášť. Tam byl Ant schovaný, a když Bozděch šel pro jídlo, i přivázaný. Sotva loď vyplula na moře, najednou se na palubě objevilo asi 10 psů. Všichni tam byli dopraveni podloudně. Když se to dověděl kapitán, ani ho to příliš nepřekvapilo, ale prohlásil: V Anglii musí všichni psi do karantény. Přes poslední překážky do Anglie Kapitán o Antovi zatím nevěděl a bylo nutno, aby se také nedověděl. Proto se Ant mezi ostatními psy na palubě ani neobjevoval. Přes den zůstával ve své skrýši a teprve v noci za tmy jej Bozděch vyváděl na menší procházku po palubě. Tak se mohlo stát, že po několika dnech plavby, když se loď přiblížila k anglickým břehům, byli všichni psi z lodi shromážděni ve zvláštní místnosti, ale Ant mezi nimi chyběl, neboť nikdo z posádky o něm nevěděl. V Liverpoolu, kde loď zakotvila, prokázal Antovi opět dobrou službu letecký vak. Aby jej vyprázdnil, hodil Bozděch celou svou leteckou výzbroj do moře a místo ní dal do vaku Anta. Vak nesl v ruce a šťastně se mu podařilo projít celým řetězem stráží. Po vystoupení z lodi nastoupilo asi 50 letců v sevřený útvar a společně pochodovalo k vlaku. V té chvíli začal Ant ve vaku naříkat. Bozděch proto vak pootevřel, aby pes mohl vystrčit aspoň hlavu a nadýchat se čerstvého vzduchu. Mezitím přicházel už útvar letců k vlaku. Antovi se však patrně něco znelíbilo a hlasitě zaštěkl. Do strážníků jako když střelí. Věděli, že z lodi nesmí pes vystoupit a rozhlíželi se, který opovážlivec si to dovolil. Bylo pochopitelné, že hledali psa na zemi. Jak by je mohlo napadnout dívat se po leteckých vacích. To bylo Antovo štěstí. Zatím co strážníci se rozhlíželi po zemi, podal Bozděch vak se psem svému sousedu, ten zase dalšímu, a tak se Ant dostal za zády policie řetězem letců až do vlaku, zatím co strážníci jej ještě stále hledali po zemi. Vlak odvezl české letce do Cosfordu, který byl poslední stanicí jejich společného putování. Odtud se rozdělily cesty i dvou nejvěrnějších Antových ochránců. Albrecht byl brzy odeslán ke 311. bombardovací peruti, kdežto Bozděch putoval ke 312. peruti stíhací, a to nejprve do Duxdorfu, později do Liverpoolu. Ant se musil s jedním z nich rozloučit a byl to Bozděch, s nímž sdílel další své osudy. Napsal: Josef Kovařík Připravil: Miroslav Skokan

11 // duben // 4/2015 MATEŘSKÉ CENTRUM LVÍČEK OSLAVILO 4. NAROZENINY Na konci února proběhly v mateřském centru dvě narozeninové oslavy pro našeho maskota Lvíčka. Nejprve si dopoledne oslavu s Lvíčkem užily menší děti do tří let a odpoledne pak přišlo mnoho Lvíčkových kamarádů, kteří sice chodí do mateřské školky, ale na naše mateřské centrum nedají už odmala dopustit. Na dopoledne i odpoledne byl připraven dort ve tvaru lví hlavy, děti si zařádily s balonky, frkačkami, bublifuky a kdo chtěl, vyrobil si náramek z korálků. Oslavy se vydařily a tak nezbývá než mateřskému centru do budoucna popřát, aby se i nadále našlo dostatek maminek, které ho budou se svými dětmi navštěvovat a rády v těm trávit čas. Za MC Lvíček: Kateřina Burešová MATEŘSKÉ CENTRUM LVÍČEK OSLAVILO 4. NAROZENINY Na konci února proběhly v mateřském centru dvě narozeninové oslavy pro našeho maskota Lvíčka. Nejprve si dopoledne oslavu s Lvíčkem užily menší děti do tří let a odpoledne pak přišlo mnoho Lvíčkových kamarádů, kteří sice chodí do mateřské školky, ale na naše mateřské centrum nedají už odmala dopustit. Na dopoledne i odpoledne byl připraven dort ve tvaru lví hlavy, děti si zařádili s balonky, frkačkami, bublifuky a kdo chtěl, vyrobil si náramek z korálků. Oslavy se vydařily a tak nezbývá než mateřskému centru do budoucna popřát, aby se i nadále našlo dostatek maminek, které ho budou se svými dětmi navštěvovat a rády v těm trávit čas. Za MC Lvíček: Kateřina Burešová BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A JINÉHO v počátecké Sokolovně ČTVRTEK :30-15:30 hodin Budou zde na prodej věci těhotenské, kojenecké, dětské, nedětské, ale i všechno ostatní, čeho se chceme zbavit. Každý prodejce (možno dle domluvy více lidí) bude u svého prodejního stolu a každý si řídí svůj prodej sám (dle domluvy možno si zajistit prodej i jinou osobou). Chystání stolů proběhne ve středu od 18:00 do 20:00 hod a před zahájením burzy. Poplatek za velký stůl je 25 Kč, malý stůl je za 15 Kč, pro nepřítomné prodejce je cena dle množství věcí. Prodej a rezervaci stolu je nutné nahlásit předem u paní Barbory Smejkalové tel.:

12 pravodaj

13 // duben // 4/2015 HEJBEJTE SE NEJEN S HANKOU KYNYCHOVOU Ano, přesně tak se nazýval dopolední program 7. března 2015 v počátecké hale, který uspořádal TJ Spartak Počátky, oddíl SPV. Všechno začalo nápadem pozvat k nám do Počátek známou cvičitelku a pozvat všechny, aby sobotní dopoledne strávili v pohybu. Tento nápad se ujmul, a tak jsme mohli v naší hale přivítat 114 cvičenek, které poctivě zapojily každý sval na svém těle v pětihodinovém cvičení. Naše pozvání přijala Hanka Kynychová, která měla připravené dvě lekce pod názvem Postava snů a Břišní pekáč, dále jsme přivítali Igora Šustra s lekcí Latino dance, Martina Ivaneckého s lekcí Commercial dance, na závěr mezi nás přišel Michal Janoušek, hlavní trenér pro ČR s izraelskou sebeobranou. Každá lekce byla jiná a každé cvičence dala určitě do těla, ať to bylo posilování, tančení nebo sebeobrana. Po celou dobu programu měly cvičenky možnost navštívit koutek nutričního poradce společnosti Atomic Nutrition Prague, kde paní Markéta Šefferová s kolegyněmi nabídly všem ženám změřit vnitřní tuk, svaly, kosti, viscerální tuk, což je tuk břišní, metabolický věk, který nemusí odpovídat skutečnému věku, klidovou mízu metabolismu nebo klasické BMI. Samozřejmě, že i toto měření využilo i pár mužů. Tento koutek byl příjemným zpestřením celé akce a paní Markétě Šefferové patří velký dík. Velký dík patří i dal- ším sponzorům celé akce a to jmenovitě firmě I. S. Pol Radek Poláček, Střechy Martin Janko, KZM Počátky, Gaskom Pavel Komín, Jan Voharčík ml. Ještě jednou vám všem moc děkujeme. No a co napsat na závěr? Rádi bychom v těchto akcích pokračovali a již v této chvíli vás všechny nadšené příznivce pohybu můžeme pozvat na podzim, a to v sobotu opět do sportovní haly, tentokrát na cvičení s mistryní světa v aerobiku Olgou Šípkovou. Veškeré informace ohledně tohoto cvičení budou včas zveřejněny na webu města Počátky a na facebooku. Budeme moc rádi, když se opět setkáme se zájmem o tuto akci. Pro nás pořadatele je potom nejkrásnější vidět úsměv a spokojenost na tvářích všech zúčastněných. Za oddíl SPV: Lída Nováčková, Leona Novotná, Hanka Hejdová a Michala Šimánková Foto: Lída Nováčková Z veršů Sbohem, lásko Josefa Vachka Řekl jsem sbohem, lásko, a snažím se jí dokořán dveře otevřít. To, aby mohla projít s přerostlými křídly, vzlétnout a v žáru slunce se utopit. tel.: ZÁMEČNICTVÍ Samec Jiří svařování železa a nerezu výroba a montáž Malý je nyní kout, ve kterém jsi byla milována. Malý pro tvoje křídel rozpětí. Závan tvé perutě minulost rozbil a tys ji zahodila do smetí. Kdyby však blízko slunce tvá křídla vzplála a ten příběh zůstal nedohrán, to místo, kde jsi ho rozehrála, bude mít dveře dokořán

14 Nový kalendář na rok 2015 pravodaj V Infocentru Počátky možno zakoupit nový kalendář na rok 2015 POČÁTKY VE VZPOMÍNKÁCH za cenu 65,- Kč. Knihovna PočÁTKY - nové knihy Pro dospělé: Církev Průvodce českou historií Alena a Vlastimil Vondruškovi Sedm svateb a jeden rozvod Michal Viewegh, Kateřina Tučková Hrozná pravda 26 velkých záhad historie konečně vyřešeno Jean-Francois Nahmias Andělíčkářka Camilla Läckberg Vévodovo pokušení Jillian Hunter Česko vaří s Pohlreichem Nejlepší večeře vašeho života! Nástroje temnoty Imogen Robertsonová Tajemný ženich Karen Ranney Mráz James Hayman Kamenné otazníky české historie Otomar Dvořák Měj se na pozoru J. D. Robb let přírodního léčitelství Úspěchy šetrné medicíny Kurt Allgeier Nebezpečné útočiště Nora Robertsová Andělská astrologie Doreen Virtue, Yasmin Boland Radši nekoukat Ivanka Devátá Nikdy není pozdě Mary Higgins Clarková Dvorní dáma Shannon Drake Smrt expremiérky Stanislav Češka NAMASTÉ BABÁ aneb kapela v Indii Matěj a Honza Homolovi Nebe v hubě 2 aneb Čertův švagr Zdeněk Troška Zakázané radosti Bertice Small Vražda na mexický svátek Lee Harrisová Pomsta Martina Cole Rožmberkové První po králi Dramatické osudy pánů z Růže Jan Bauer Pro děti a mládež: Jsme jedné krve, JÁ I TY Vlasta Svobodová Maková panenka a motýl Emanuel Václav Čtvrtek, Gabriela Dubská Deník malého poseroutky Ponorková nemoc Jeff Kinney Náramky z gumiček a další super ozdoby Monika Hrabálková Deník malého poseroutky - Páté kolo u vozu Jeff Kinney Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka Jan Lebeda Žofka Miloš Macourek, Adolf Born Sonáta pro Pavlu Jarmila Dědková Bratrstvo Vyděděnci John Flanagan Karolína Stručný životopis šestnáctileté Iva Procházková!!! POZOR ZMĚNA!!! Výpůjční doba!!! Pondělí: 8:00 11:30 12:00 16:30 hod. Středa: 8:00 11:30 12:00 16:30 hod. Čtvrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 hod. Pátek: 7:15 11:30 12:00 15:45 hod. Knihovnice: Pavla Suchánková, tel.: vzpomínka Dne 25. března 2015 uplynulo 35 let od úmrtí pana Jaroslava LEDVINKY. S láskou vzpomíná syn Jaroslav

15 // duben // 4/2015 Mateřské centrum Lvíček v klubovně č. 1, v budově KZM Počátky hrací dopoledne pro děti s říkankami a tvořením vždy od 9:00 do 11:00 hod. PROGRAM DUBEN Téma: Králíčci z krabiček O zážitcích z Velikonoc si budeme povídat první dubnové dopoledne a z krabiček od sýrů se pokusíme vyrobit králíčky ušáčky Téma: Počasí Tip na počasí je velkou sázkou do loterie, dnes si ale ve Lvíčku užijeme sluníčka, deště, sněhu i větru, jak si naši malí rarášci budou přát Téma: Jarní fotorámečky Toto úterní dopoledne se u nás ve Lvíčku pustíme do výroby fotorámečků ve tvaru kytiček s fotkami našich nejmenších Burza dětského oblečení a jiného 8:30 15:30 hodin v počátecké Sokolovně Bližší informace na samostatném letáku, na Facebooku MC Lvíček nebo u p. Barbory Smejkalové tel Téma: Čarodějnice Zveme vás na čarodějnický rej do Lvíčka. Vyrobíme si stylové čarodějnické klobouky s pavouky a společně si začarujeme!!! POZOR!!! V úterý je pro všechny, kteří si chtějí pohrát, MC Lvíček otevřeno také odpoledne od 15 do 17 hod.!! KINO Počátky duben 2015 RYCHLE A ZBĚSILE sobota 19:00 hodin 120 Kč 137 minut USA české titulky Akční, krimi, thriller Nevhodné do 12 let OVEČKA SHAUN VE FILMU neděle 17:00 hodin 100 Kč 85 minut VB, Francie český dabing Animovaný, komedie, rodinný Přístupný VYBÍJENÁ sobota 19:00 hodin 100 Kč 94 minut ČR české Komedie, drama Přístupný POPELKA neděle 17:00 hodin 100, 120 Kč 114 minut USA český dabing Drama, rodinný, romantický, fantasy Přístupný KAMARÁDI Z TELEVIZE V pondělí 9:30 hodin 20 Kč 65 minut ČR české Pásmo animovaných pohádek nejen pro MŠ. Přístupný REZISTENCE sobota 19:00 hodin 110 Kč 119 minut USA české titulky Akční, romantický, sci-fi Nevhodné do 12-ti let CHAPPIE neděle 19:00 hodin 100 Kč 121 minut USA české titulky Akční, thriller, sci-fi Nevhodné do 12-ti let NEUTEČEŠ sobota 19:00 hodin 110 Kč 100 minut USA české titulky Horor, thriller Nepřístupné do 15-ti let GHOUL neděle 19:00 hodin 100 Kč 86 minut ČR české titulky Horor, thriller Nepřístupný do 15-ti let změna programu vyhrazena OZNÁMENÍ GE Money Bank a.s., pobočka Tyršova 347, Počátky oznamuje svým klientům změnu otevírací doby od PO, ÚT, ST, PÁ 8:30-12:00 hod. 13:00-16:30 hod. ČTVRTEK - ZAVŘENO

16 pravodaj INTERNET AŽ NA 4 MĚSÍCE ZDARMA!!! Značkový router NETIS, instalace a TV ZDARMAR ZDARMA!!! Dostupnost internetu v 70 městech s rychlostí až 50 Mb/s. Více Hradecká 751, Žirovnice Od 100 Kč měsíčně MO ČSSD pořádá tradiční prvomájové posezení v místní Sokolovně s Počáteckou dechovkou začátek v 11:00 hodin občerstvení zajištěno srdečně zvou pořadatelé ZRUŠENO PELHŘIMOV KAMENICTVÍ SEVERA KAREL KŘEMEŠNICKÁ PELHŘIMOV TEL.: , VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍKŮ,RÁMŮ A KRYCÍCH DESEK ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ POD POMNÍKY PRODEJ HŘBITOVNÍCH DOPLŇKŮ ZHOTOVENÍ NÁPISŮ A PŘÍPISŮ PEČÍCÍ KAMENY ZAJÍMAVÉ CENY,PRVOTŘÍDNÍ KVALITA, PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA!!! ZAVOLEJTE,ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ Základní organizace ČSCH v Počátkách PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY NA KUŘICE A KOHOUTKY. Kuřice jsou v barvě červené, černé a bílé s černým krkem ve stáří 11 týdnů. Cena za kus 90,- Kč. Objednávky přijímá pan Václav Vyvadil, Nádražní ulice 469, Počátky, tel. číslo nebo Potřebujeme Vaše jméno a telefonní číslo pro případné upřesnění odebrání. Odběr objednaných kuřic a kohoutků bude v sobotu 16. května 2015 od 13:00 hod. do 14:00 hod. v Počátkách, Moravská ulice na náměstíčku u křížku. ŘÁDKOVÁ INZERCE Nabízím hlídání dětí od tří let, po domluvě možno i mladší. Cena: 50,- Kč hodina/dítě. Možnost hlídání i u mne doma. Okolí: Počátky, Žirovnice, Častrov, Kamenice nad Lipou, Pelhřimov... Hlídání o víkendech, po domluvě v týdnu a také o prázdninách. Tel. číslo: či Pronajmu byt na náměstí v Počátkách 2+kk, 81 m 2, tříměsíční vratná kauce, cena 4 000,- Kč. Tel.: Prodám nemovitost k trvalému bydlení v Popelíně se zahradou. Tel

17 // duben //.com/francouzsketrhypocatky květen /2015.com/francouzsketrhy_pocatky 10:00-22:00 Palackého náměstí, Počátky

18 pravodaj

19 // duben // 4/2015 Sokolovna Akce DUBEN 2015 P. a. (zkratka) prodejní akce P.a. f. ETCIMEX Secondhand MC Lvíček Burza dět. oblečení a jiného P.a. f. OPATEX Secondhand

20 pravodaj Na prodejní ploše 280 m 2 zákazníkům nabízíme cca 6000 položek ze sortimentu čerstvých potravin a drogerie. Zákazníkům také nabízíme možnost vybírání peněz prostřednictvím platební karty - cash back. Také si u nás můžete dobít mobilní telefon. JČ mléko lahodné polotučné 1l 16,90 Pařížský salát 250g 19,90 Mouka polohrubá 1kg super cena!!! 9,90 JČ smetana trv. 31% 250ml 19,90 Vlašský salát 500g super cena!!! 35,90 Verbíř bílý a červený 2L PET 49,90 JČ Eidam 30% cihla 100g 10,90 Mazanec s roz. sypaný mandlemi 400g 27,90 Manka - řepkový olej 1L 29,90 JČ zakysaná smetana 15 % 200g 12,90 Večka krájená bal. 360g 16,90 Okurky 7-9 cm Znojmia TO580 22,90 Máslo Dr.Halíř,Milkin 250g 29,90 Mattoni 1,5l ochucené různé druhy 12,90 Jihlavanka standard 150g 29,90 Špekáčky TOP 100g 7,90 Coca Cola, Fanta, Sprite 2l 26,90 Pečicí papír 38 cm x 8 m 24,90 Uzená krkovice b.k. 100g 11,90 Velkopopovický Kozel 10 0,5l 8,90 Vysočina FLOP 100g 12,90 Bohemia Regent 0,5l 12 9,50 Gothajský salám 100g 5,90 Bohemia Regent 0,5l 10 6,50 Vinná klobása 100g 9,90 Orion čokoláda 100g různé druhy 19,90 Šunka od kosti výběrová 100g 13,90 Plněný perník -Velikonoční zajíček 60g 4,50 Listové těsto chlazené 500g 23,90 Kakao VAN 75g 9,90 Kuřecí prsní řízek mražený 500g 59,90 Flora 400g super cena!!! 39,90 Kachna mladá A s droby 1kg 69,90 Piknik, Jesenka, Pikao 75g 13,90 Viennetta 650ml různé druhy 49,90 Stella extra 250g 14,90!!! SUPER CENA!!!...!!! SUPER CENA!!!...!!!SUPER CENA!!! Víkendová nabídka: Slovenský UZENÉ VEPŘOVÉ točený salám OCÁSKY 100g 79,90 Víkendová nabídka: PEPO FIDORKA podpalovač 30g - různé 280g druhy 6,90 FLOP JE VAŠE JISTOTA! POTRAVINY Horní 97, Počátky Prodejní doba: Po - Pá: hod., So: hod., Ne: hod. Každý den čerstvé pečivo z naší pekárny!!! NOVĚ do sortimentu zařazeny domácí potřeby a kuchyňka!!! V letákové akci od do mimo jiné nabízíme: TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! Každý měsíc losujeme 8 zákazníků, kteří ve věrnostní soutěži vyhrávají: 5 x poukázku na nákup za 200,- Kč 3 x drobný dárek Bližší informace obdržíte na prodejně. Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Palackého náměstí 7, Počátky, tel.: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12 ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Redakční rada: Ludmila Marková, Jitka Zlukyová. Povoleno pod č. j Náklad 400 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s. r. o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 380/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 13. dubna 2016 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 8. zasedání dne 2. 11. 2015 USNESENÍ č. 64/15/ZMČ Ke smlouvě o nájmu sportovního areálu Zastupitelstvo MČ po projednání I. souhlasí s uzavřením

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015 U S N E S E N Í 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky č.j.: 803/2015/STAR. ze dne 22. září 2015 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 914/2015/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 7. října 2015 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více