Čti také:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čti také: http://www.vyskov.pohled-zleva.cz"

Transkript

1 Říjen 2012 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Čti také: Obsah Co je hlavní?... 1 Co přinese tzv. druhý důchodový pilíř?... 2 Proč bojují proti politickým stranám?... 3 Historický kalendář listopad... 4 Recenze... 5 Hlas mladých... 5 Otrávíme se všichni?... 5 Operace Pouštní bouře... 6 Co je hlavní? Politická pravice se s levicí nemohou shodnout na mnoha základních řešeních. Jedním z nich je otázka, co považovat za základ prosperity (úspěšnosti) společnosti. Pravice vychází z tvrdě prosazovaného názoru, že nejdůležitějším je prosperita bohatých. Budou-li prý mít tučné zisky, zbude pak i na ty chudší. Hlavně je tím myšleno, že dají ostatním práci. Něco na tom je. Takový boháč začtěme se do zábavné literatury ten, má-li dost peněz, zaměstná zahradníka, hospodyni, kuchařku, šoféra, možná několik ochránců a jistě i ve své firmě dělníky a úředníky. Zkrátka. Pokud nebudou bohatí bohatnout, těch drobinek na ostatní nebude dost. Proto je pro kapitalisty a pravici jediným přípustným způsobem vlastnictví výnosných podniků to soukromé. Levice zastává zásadní názor, že rozvoj společnosti má sloužit k tomu, aby se všichni poctiví občané mohli živit prací a ta jim má zajistit důstojný život i výchovu další generace. Proto považujeme společenské vlastnictví (družstva, obecní, krajské i státní podniky) hlavních výrobních prostředků za základní. Z jejich zisku se pak mohou hradit všechny potřeby společnosti, aniž by bylo třeba poklonkovat pánovi za to, že mu dává práci a tím i chleba. Praxe přes všechny zákruty životní reality ukázala, že právě ten levicový pohled je pro většinu občanů výhodnější. Nám nevadí, když panstvo nevlastní v zahraničí hotely, jachty, letní sídla. Nám vadí, když mladí či starší občané nemohou sehnat práci (neboť se podniky v zájmu zeštíhlování zbavují mnoha zaměstnanců, jakmile je zřejmý pokles poptávky; místo toho, aby se hledaly cesty, jak lidem práci poskytnout, vyhazují přebytečné a někdy názorově nepohodlné zaměstnance, aby se o ně

2 2 postaral stát. A hned potom pravice křičí: Neživme darmožrouty. Ať již tím myslí bezdomovce, etnické skupiny, nezaměstnané, seniory...). Komunisté vždy zastávali názor, že hlavní pro společnost je vytváření podmínek pro všechny, kdo se neštítí práce, respektují zákony a jsou schopni se vlastní prací živit. Naše Kdo nepracuje, ať nejí nikdy nemířilo proti nezaměstnaným, ale proti těm, kteří tyli a dnes opět tyjí z práce druhých, aniž by se často sami svou prací o zisk zasloužili. Čili podle nás je cílem aktivit společnosti všeobecné zajištění všech vrstev, podle pravice bohatnutí bohatých, kteří pak mohou (ale ani zdaleka nezajistí) poskytnout práci jiným. Co přinese tzv. druhý důchodový pilíř? Nejprve, co přinese těm, kteří se do něj zapojí; * drahý nábor a drahou reklamu pojišťovacích společností, což ovšem musí zaplatit pojištěnci ze svých odvodů; * od okamžiku přihlášení se povinné zvýšení odvodů na důchodové pojištění, povinné zapojení až do odchodu do důchodu; * zvýšené riziko, že při odchodu do důchodu nebude mít pojišťovna z čeho platit. Četné příklady ze zemí, kde podobné pojištění existuje již dlouho, jsou včasným varováním před takovým nebezpečím (Viz ENRON v USA a další, ale i u nás třeba VIVA a jiné.); * možné zvýšení důchodu, ale jen o částku, kterou si v pojišťovně uložili navíc, nad běžné procento odvodů; * zahraniční zkušenost uvádí, že náklady na provoz pojišťovací společnosti jsou až několikanásobně vyšší (tedy o ně se snižuje později vyplacená částka), než je tomu u státního pojištění; * zkušenost ukazuje, že inflace je často vyšší než údajné zhodnocení vložené částky. Takže důchodce dostane reálně méně, než kolik vložil dané soukromé firmě; * zpravidla nižší zhodnocení vloženého pojistného, než je tomu u solidárního státního systému, kdy se důchody vyplácejí z aktuálních odvodů, tedy odpovídají mzdám, které vzrostly inflací. Co přinese nezapojeným občanům; * sníženou možnost státu zohlednit solidaritu v důchodovém pojištění; * snížení pocitu odpovědnosti pravicových představitelů za zabezpečení občanů ve stáří; * nákladnou oblbovací kampaň soukromých pojišťoven, aby obalamutily lidi a získaly co nejvíc pojištěnců. Jako by nebylo všemožných lží ve veřejném prostoru už dnes až příliš! Co přinese důchodovým soukromým pojišťovnám; * zajištění klidného a pojištěnci finančně bohatě dotovaného života po desetiletí; * podstatné zisky, které budou hrazeny z peněz, co si pojištěnci budou povinně po desetiletí ukládat a které umožní podnikatelům v důchodovém pojištění život v bohatství. Máme přece zkušenosti se zdravotními pojišťovnami. Místo toho, aby se všechny prostředky, které stát od občanů získá ke krytí potřeb v dané oblasti, využily právě

3 3 pro občany-pojištěnce, rozmělní se na řadu dílčích. Společnosti, které si údajně konkurují, ve skutečnosti tyjí z peněz určených na jiné účely. Proč bojují proti politickým stranám? V poslední době se ve světě i u nás vyskytují četné hlasy proti politickým stranám jako reprezentantům občanů. Celou tuto kampaň rozviřují všemožná sdělovadla. Politickým stranám vytýkají mnohdy oprávněně že prosazují především partikulární zájmy. Marxisty to nepřekvapí. Vždyť v třídní společnosti se každá třída snaží prosazovat své dílčí zájmy právě prostřednictvím aktivní politiky. To, že představitelé většiny politických stran souběžně bohatnou využitím korupčních možností dosažených vládních a dalších funkcí na věci mnoho nemění. Hlavní poslání politické strany je usilovat o takové (právní atd.) uspořádání společnosti, ze kterého vyplývají co největší výhody pro zastupovanou třídu. Ovšem údajná snaha nahradit politické strany nějakými občanskými sdruženími a podobně, to je spíše jen fígl nadnárodních monopolů, především vojenskoprůmyslového komplexu a bank. Pokud by jednotlivé tzv. národní státy měly dobře pracující vlády podepřené důvěrou občanů, nadnárodním miliardářům by se nebohatlo tak snadno, jako při vládách slabých a špatných. Zjednodušeně shrnuto. Protože národní vlády jsou zpravidla vytvářeny na podkladě voleb (ve všech typech států s výjimkou absolutistických diktatur ať již monarchistických či třeba fašistických), nadnárodní vládci světa (v předchozím textu vyjmenovaní) propagují zánik národních států a tím i ztrátu významu jednotlivých politických stran. Občanská sdružení, fóra a podobně úlohu politické strany nenahradí. S OF jsme měli dostatek zkušeností. Jeho představitelé hrabali tak usilovně, že se dohrabali do mafiánského kapitalismu místo do spravedlivé a sociálně citlivé společnosti, jak při převratu slibovalo. K tomu, aby kdokoliv úspěšně řídil státní záležitosti, musí mít celkovou, všeobecnou koncepci (nebo jak se dnes módně a nepřesně říká, vizi), která zahrnuje nejen dílčí skupinový zájem, ale řešení celospolečenských otázek (byť především v zájmu jistých skupin). Malý příklad. Bojovníci proti přemrštěným autorským poplatkům. Mají dobrou koncepci v této oblasti, ale třeba strategii zdravotnictví, důchodového zajištění, zemědělského rozvoje a dalších oblastí buď řeší amatérsky (jako by to byla věc podružná), nebo svůj program rozšíří na celé spektrum otázek řízení země, a tím se stanou politickou stranou. Nebo. Různé aktivy zelených. Jejich záměry jsou pro společnost zpravidla potřebné. Pokud by se však omezily jen na problematiku životního prostředí, nevyřešily by nic. Podobně je tomu u různých místních či regionálních uskupení. Ale právě takový stav těm celosvětovým vládcům vyhovuje. Banky budou rozhodovat o finančních otázkách na celém světě, vojenskoprůmyslový komplex o zahraniční politice a tím o válkách různé intenzity (americký termín), peníze z různých typů pojištění nebudou využity v zájmu těch, kteří je třeba i ze zákonné povinnosti vložili do pojišťoven, ale ve prospěch světa bankovních domů a mafií. Pracovní síla celého světa tady bude proto, aby světoví vládci a jejich sluhové (včetně těch nejvyšších) prosperovali, místo toho, aby se vytvářely příznivé podmínky života celé světové populace.

4 4 Zkrátka. Zřejmě nevědomě snahy o různé tzv. nepolitické organizace, usilující o získání vlivu a případně rozhodujícího podílu na řízení států mohou vytvořit příznivé podmínky pro světovou vládu miliardářů. Historický kalendář listopad výročí 7. listopadu zvítězilo v Petrohradě pod vedením bolševiků ozbrojené povstání. Bylo vyhlášeno svržení Prozatímní vlády a převzetí moci vojenským revolučním výborem. Tento den byl označen za vítězství Velké říjnové socialistické revoluce, která bezesporu silně ovlivnila celý další světový vývoj. Probíhající sjezd sovětů pak ustavil sovětskou vládu radu lidových komisařů v čele s V. I. Leninem, schválil Dekret o míru a Dekret o půdě. Vyslovil také požadavek na okamžité uzavření příměří a míru všemi bojujícími stranami probíhající první světové války výročí listopadu byly na celém území Československa bez ohledu na zákazy úředních míst organizovány shromáždění, demonstrace a schůze pracujících k 10. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Požadovalo se uznání SSSR Československem de iure výročí 4. listopadu začala v rosicko-oslavanském revíru stávka více než 2000 horníků proti snížení mezd. Trvala 16 týdnů a skončila 22. února V období hospodářské krize v Československu měla výrazně politický charakter listopadu probíhal na Horehroní boj venkovského lidu proti daním a exekucím. Byl potlačen masovým zatýkáním a střelbou četníků, při níž byli dva demonstranti usmrceni. 29. listopadu byla v Moskvě podepsána spojenecká smlouva mezi SSSR a Francií výročí 5. listopadu na shromáždění vedoucích vojenských a politických činitelů oznámil Hitler, že je pevně rozhodnut v roce 1938 připojit k říši Rakousko a rozbít Československo. Současně přikázal, urychleně vypracovat plány k vojenskému provedení těchto akcí. 19. listopadu při návštěvě u A.Hitlera na Obersalzbergu vyjádřil náměstek ministerského předsedy Velké Británie lord E. Halifax ochotu britské vlády podporovat nároky Německa v Rakousku, Československu a polském Gdaňsku. S jeho jednáním pak na společné schůzi v Londýně vyslovili souhlas zástupci francouzské a britské vlády. Přitom francouzská vláda měla s vládou Československa od roku 1935 spojeneckou smlouvu. Skrytě se připravovala mnichovská dohoda výročí 8. listopadu uskutečnila vojska USA a Velké Británie úspěšně vylodění v severní Africe, což bylo hodnoceno jako přípravná operace k invazi ve Francii. 19. a 20. listopadu zahájila Rudá armáda mohutnou protiofenzívu proti německým fašistickým vojskům na křídlech stalingradského úseku fronty. Cílem bylo obklíčit

5 5 a zničit hlavni síly 6. armády generála (později povýšeného na polního maršála) Pauluse. 23. listopadu bylo obklíčení německé 6. armády a 4. tankové armády celkem 22 divizí v počtu mužů - úspěšně dokončeno výročí 27. listopadu jednalo v Klatovech 1200 rolnických delegátů o další etapě pozemkové reformy a definitivní úpravě pozemkové držby. Delegáti žádali urychlené uzákonění Hradeckého programu, zejména konfiskaci půdy nad 50 hektarů a půdy propachtované, na níž majitel nepracoval. 29. listopadu zaslal předseda rady ministrů SSSR J. V. Stalin předsedovi čs. vlády K. Gottwaldovi telegram, v němž oznamuje, že vzhledem k tíživé situaci po velkém suchu v ČSR, Sovětský svaz zvyšuje dodávky obilí z původně dojednaných tun na tun. jom - Recenze PhDr. Václav Šůstek,CSc. vydal novu knihu Likvidace Československa , podrobně popisující události spojené s prvním rozbitím Československa. Předseda ZO KSČM Milonice ke svým předchozím úspěšným knihám, z nichž zejména připomeňme Historii zrady a Soužití Čechů s Němci v českých zemích a na Vyškovsku, připojil studii - souhrn materiálů z období let Tato tematika je pro střední a mladší generaci již jen historií, bohužel často zkreslovanou mnohými dnešními představiteli. Bude proto užitečnou pomůckou pro všechny, kteří chtějí poznat a hlouběji pochopit tragické období startu Německa k druhé světové válce. Kniha Likvidace Československa je pro ZO KSČM a zájemce na OV KSČM. Kniha byla vydána ve spolupráci s ČSBS ve Vyškově, vlastním nákladem autora. Autorovi patří dík za neúnavnou snahu i obětavost při zpracovávání této i dalších historických studií. TK Hlas mladých Otrávíme se všichni? Zřejmě již přes dvě desítky mrtvých má na svědomí metanol. Situace už došla tak daleko, že musela být vyhlášena prohibice, čímž se ukázala naprostá neschopnost vlády. Policie, Celní správa ani Česká obchodní inspekce nebyly s to najít viníka. A zde chci zdůraznit, že nevytýkám tento stav až tak zmiňovaným složkám a ČOI, ale spíše politikům, kteří nastavili parametry tak, že k tomuto mohlo vůbec dojít. Bylo jen otázkou času, kdy se něco podobného stane. Zdvižený prst jsme mohli zaznamenat už v případě přimíchávání technické soli do potravin v Polsku. A tyto dva případy jsou srovnatelné, ačkoli mluvčí Ministerstva zemědělství Jiří Žáček tvrdí opak. Mám však obavy do budoucna, že se situace na trhu s potravinami obecně zlepšovat nebude. Existuje pro to hned několik důvodů. Zejména se výrobci (převážně zahraniční) budou snažit tlačit náklady na výrobu svých produktů co nejníže, a tak bude čím dál častěji docházet k používání nezdravých až nebezpečných látek. Důvod je jednoduchý cena. Zvláště v dnešní době, kdy většina domácností obrací každou korunu, je toto velice pravděpodobné. Ano, existuje sice riziko, že se celá věc, jak se lidově říká,

6 6 provalí, nicméně vzpomeňme, kdo byl vlastně potrestán za již jednou zmiňovanou technickou sůl v potravinách. Mám také v paměti velkou slávu při vstupu do Schengenského prostoru na začátku roku Na hranicích se tedy nestaví, můžeme jezdit křížem krážem celým Schengenským prostorem. Spolu s námi však může jezdit obrovské množství nekontrolovaného zboží. Ne úplně svobodně, ale rozhodně svobodněji, než když se zastavovalo na hraničních přechodech. Toto můžeme vidět právě i v souvislosti s kauzou metylalkoholu. Není totiž vyloučeno, že byl dovezen organizovanou skupinou ze zahraničí. Poměrně dobře směřovanou poznámku utrousil též předseda Sdružení výrobců lihovin Pavel Kučera. Dle mého soudu měl pravdu v tom, že alkohol s vysokým obsahem metanolu pochází z černého trhu. Dokonce odhadl procento, kterého černý trh s alkoholem dosahuje 20%. Neukazuje toto číslo na to, že je zde něco špatně? Náměstek nejlepšího ministra financí všech dob (Miroslava Kalouska) Ladislav Minčič toto samozřejmě kategoricky popřel. Asi se mu číslo nezdá až tak vysoké. A možná stojí za připomenutí i to, že každý den prohibice navíc černému trhu jen nahrává. Z širšího hlediska má na celou situaci vliv i nesoběstačnost našeho státu. S přírůstkem dovážených výrobků se riziko nekvalitních či závadných potravin výrazně zvyšuje. Kontroly v různých zemích EU nejsou stejné, ačkoli by měly být. V tomto se musím zastat českých výrobců, kteří už na počátku devadesátých let měli velmi přísné normy a dodnes je mají přísnější než většina zemí Evropy. Ano, i dovážené potraviny mohou být kvalitní, ale pokud lidé na ně nebudou mít, budou sem dovozci prodávat levné náhražky (už i ty však budou po prosazení vládních reforem pro mnohé nedostupné). Je evidentní, že stát svou úlohu nezvládl a my můžeme jen spekulovat z jakých důvodů. Jedním z nich může být možná i ten, že stát už v České republice není svým pánem. Vládnou nadnárodní korporace a finanční kapitál. Dokud stát nebude mít výhradní slovo a bude sloužit těmto skupinám, jejichž jediným cílem je zisk, nebudeme bohužel před podobnými hrozbami (které si dokonce žádají oběti na životech) nikdy dostatečně chráněni! Filip Zachariaš, Bučovice (web) Operace Pouštní bouře Také nazývána jako válka v Perském zálivu. V letech se války účastnilo za poskytnutého mandátu OSN celkově 28 států včetně Československa, které nasadilo protichemickou jednotku. Ve válce se bojovalo proti Iráku, který údajně první napadl sousední zemi Kuvajt. Během řádově několika dnů prý zaplavilo Kuvajt 120 tisíc mužů irácké pěchoty a 850 tanků. Jistý novinář St. Petersburg Times si vyžádal nezávislé satelitní snímky této oblasti, které odhalily prázdnou poušť. Četné zprávy o zločinech způsobených prý iráckou armádou se prokázaly jako lživé. (Na příklad dívka, která v americké televizi obvinila jako přímý účastník Iráčany z vraždění kuvajtských dětí v inkubátorech, v dotyčné době žila v USA.) V roce 1991 došlo následkem spojeneckého bombardování k poškození iráckých skladišť, ve kterých byla uskladněna kyselina sírová a fosforečná; dále

7 7 potom byly vybombardovány údajné sklady chemické munice v irácké Mutavě, kde měla být poškozena chemická munice obsahující tuny sarinu a yperitu. Američané měli chemické přístroje, kterými nebyli schopni potvrdit údaje, jež tehdy v saudskoarabské poušti zjistili daleko citlivějšími prostředky Čechoslováci, což pak v roce 1997 přiznal na návštěvě v Praze expert na chemické zbraně z amerického ministerstva obrany Theodor Prociv. Když Iráčané ustupovali, odpálili nálože ve skladech ropy a v ropných vrtech. V kuvajtském emirátu, zemi s třetími největšími zásobami ropy na světě, shořely každý den nejméně tři miliony tun surové ropy a do ovzduší unikly tisíce tun částic sazí, oxidu síry a toxických látek, které se usadily vojákům, ale i civilistům v plicích. Celkem Iráčané zapálili v Kuvajtu sedm set ropných vrtů, z nichž se během války uvolnilo tun zplodin do atmosféry. Další tuny ropy vypustili do moře a zahubili statisíce živočichů. Plameny nebylo zasaženo jenom 15 % vrtů! Kvůli tomu cena ropy během války vzrostla z 13 na 40 dolarů za barel. Spojenecká vojska vystřílela a svrhla okolo 325 tun radioaktivní munice a bomb z tzv. ochuzeného uranu, které ještě dlouhou dobu po použití ohrožují zdraví vojáků a civilistů. Důsledkem používaného střeliva s ochuzeným uranem mnoho vojenských veteránů a civilistů onemocnělo tzv. pouštní horečkou. Mnozí vojáci upozorňovali na svůj zdravotní stav - malátnost, vypadávání zubů a vlasů včetně rakoviny. Později srovnávané fotografie znetvořených novorozeňat válečných veteránů a iráckých civilistů, které nám ukázali iráčtí lékaři, vedly k jednoznačnému závěru, že jejich poruchy jsou naprosto identické. Veřejné mínění musí dotlačit politiky k tomu, abychom toto nebezpečí ze střel z ochuzeného uranu nerozsévali po zeměkouli. Protože v okamžiku výbuchu se do ovzduší uvolňují radioaktivní látky s mnohasetletým poločasem rozpadu. Na co si vlastně platíme politiky a diplomaty, když nejsou schopni postihnout ani podobná ohrožení lidstva? Vždyť tuto munici má totiž dodnes ve výzbroji sedmnáct zemí včetně USA, Británie, Francie, Ruska, Turecka a Izraele. OSN je proto povinna podniknout všechny kroky, aby byly tyto střely zakázány. Pavel Herman, Ivanovice na Hané (web) Poznámka TK. Proč se asi američtí vojenští představitelé tehdy obávali údajů o přítomnosti stop otravných látek v ovzduší a důkaz čs. vojenských chemiků se snažili vyvrátit? K tomu, aby uznali, že pravdu měli naši vojáci, museli jet dva vysocí specialisté naší armády (oba vlastně z Vyškovska) do USA, kde prováděli srovnávací pokusy, než Američané uznali, že naši jsou lepší a schopnější. Telefon , , , Pro vnitřní potřebu

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

dějepis, devátý ročník Sada:

dějepis, devátý ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010 VYDÁNO DNE 2. 12. 2010 VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI VŠAK MÉNĚ RADIKÁLNĚ NEŽ PŘED PŮL ROKEM. Většina lidí je přesvědčena, že

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie 20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA Otázka číslo: 1 Malá dohoda byla tvořena státy: Československo Maďarsko Jugoslávie Rumunsko Otázka číslo: 2 Briand-Kellogův pakt: byl podepsán r. 1928 obsahoval závazek neřešit

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa Společně Plus pro nová pracovní místa Mgr. Petr Gandalovič volební lídr Ústeckého kraje Nezaměstnanost nepovažujeme jen za ekonomický, ale hlavně

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Velvyslance zastřelil člen jeho ochranky, který byl přidělen k jeho ochraně tureckou tajnou službou.

Velvyslance zastřelil člen jeho ochranky, který byl přidělen k jeho ochraně tureckou tajnou službou. VIDEO: Ruského velvyslance v Turecku zastřelil člen turecké tajné služby! Erdogan mluvil po telefonické lince s Putinem a snažil se uhasit hrozbu ruské vojenské odvety! VIDEO: Ruského velvyslance v Turecku

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Téma: První světová válka

Téma: První světová válka Téma: První světová válka Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Počátek konfliktu 28. června 1914

Více

Francouzská buržoazní revoluce

Francouzská buržoazní revoluce Francouzská buržoazní revoluce X 28 17:45 1 1/ Vláda Ludvíka XIV. (1643-1715) 2/ Situace za vlády Ludvíka XVI. (1774-1792) - hospodářská situace - příčiny revoluce - počátek revoluce X 28 17:48 2 Vláda

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 21. března 2016 v 10:00 h V Praze 16. března 2016 Čj. 2218/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0116. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0116. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2. Světová válka 5. ročník Mnichovská

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR..

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. VY_32_INOVACE_DEJ_21 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. Období vytvoření: říjen 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

Příprava čistého uranu probíhá v jaderných elektrárnách UF4 + 2 Ca U + 2 CaF2

Příprava čistého uranu probíhá v jaderných elektrárnách UF4 + 2 Ca U + 2 CaF2 Štěpán Gál Elektronova konfigurace toho radioaktivního : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2. Byl objeven v roce 1789 Martinem Heinrichem Klaprothem. Prvek je pojmenován

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s poválečným uspořádáním Evropy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více