INFORMACE O STUDIU 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O STUDIU 2009/2010"

Transkript

1 INFORMACE O STUDIU 2009/2010

2 Obsah Součásti univerzity Fakulta sociálně ekonomická (FSE) Fakulta umění a designu (FUD) Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) Fakulta životního prostředí (FŽP) Filozofická fakulta (FF) Pedagogická fakulta (PF) Přírodovědecká fakulta (PřF) Ústav zdravotnických studií (ÚZS) Studium na UJEP Univerzitní poradenské centrum (UPC) Mezinárodní spolupráce Studentské průkazy Informační systém STAG Univerzitní Volnočasové aktivity Knihovny a knihkupectví Poznámky

3 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Součásti univerzity Fakulty Fakulta sociálně ekonomická Fakulta umění a designu Fakulta výrobních technologií a managementu Fakulta životního prostředí Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Přírodovědecká fakulta Ústavy Ústav zdravotnických studií Pracoviště Centrum informatiky Univerzitní poradenské centrum Účelová zařízení Knihkupectví UJEP Správa kolejí a menz Kontakty Rektorát univerzity Hoření Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web: Studijní oddělení univerzity Hoření Ústí nad Labem Tel./Fax: (+420) , Elektronická přihláška ke studiu

4 Fakulta sociálně ekonomická (FSE) Den otevřených dveří: Přihlášky: (bakalářské i navazující magisterské) kombinované studium (bakalářské) Termín přijímacích zkoušek: (výjimkou je Test obecných studijních předpokladů, kde termíny určuje společnost Scio) Náhradní termín přijímacích zkoušek: Fakulta přijímá pouze elektronické přihlášky Administrativní poplatek: 490 Kč v případě využití testů SCIO 360 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro platbu převodem: Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky Konstantní symbol: platba převodem 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Ekonomika a management Studijní obory: Podniková ekonomika a management Finanční management Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor: Regionální rozvoj Studijní program Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce Bakalářské studium Studijní program Ekonomika a management Studijní obor: Obchod a marketing Navazující magisterské studium Studijní program Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Kontakty FSE: Moskevská 54, Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web:

5 Fakulta umění a designu (FUD) Den otevřených dveří: Přihlášky: bakalářské studium (studijní obory Design, Fotografie, Grafický design, Užité umění) navazující magisterské studium (studijní obory Fotografie, Užité umění) navazující magisterské studium (studijní obor Kurátorská studia) navazující magisterské studium (studijní obor Photography) Termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium (studijní obory Design, Fotografie, Grafický design, Užité umění) navazující magisterské studium (studijní obory Fotografie, Užité umění) navazující magisterské studium (studijní obor Kurátorská studia) navazující magisterské studium (studijní obor Photography) Administrativní poplatek za přihlášku (pro bakalářské a navazující magisterské studium v českém jazyce): při podání písemné nebo elektronické přihlášky 560 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 Konstantní symbol při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Administrativní poplatek za přihlášku (pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce) 20 EUR Číslo účtu: /0100 IBAN formát účtu: CZ SWIFT adresa: KOMBCZPPXXX Adresa banky: Komerční banka a.s., Bílinská Ústí nad Labem, Czech Republic Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Hoření Ústí nad Labem, Czech Republic

6 Bakalářské studium Studijní program Výtvarná umění Studijní obory Design (v ateliérech Design interiéru, Design keramiky, Produktový design) Fotografie (v ateliérech Aplikovaná a reklamní fotografie, Digitální animace, Fotografie, Interaktivní média, Performativní média, Time-Based Media) Grafický design (v ateliérech Grafický design I, Grafický design II, Vizuální design) Užité umění (v ateliérech Přírodní materiály, Sklo, Textilní tvorba) Navazující magisterské studium Studijní program Výtvarná umění Studijní obory Fotografie (v ateliérech Aplikovaná a reklamní fotografie, Fotografie, Interaktivní média) Užité umění (v ateliérech Design interiéru, Design keramiky, Grafický design I, Grafický design II, Produktový design, Přírodní materiály, Sklo, Textilní tvorba, Vizuální design) Kurátorská studia Navazující magisterské studium v anglickém jazyce / Follow-up master s studies / form of study: full-time Studijní program / Study programme Fine Arts Studijní obor / Field of study: Photography Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Výtvarná umění Studijní obor: Vizuální komunikace Informace o přijímacím řízení do doktorského studia budou zveřejněny na webových stránkách fakulty v únoru Kontakty FUD: Pasteurova Ústí nad Labem Tel.: (+420) , web:

7 Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) Den otevřených dveří: Přihlášky: bakalářské i navazující magisterské studium doktorské studium (zahájení studia v únoru 2009) doktorské studium (zahájení studia v září 2009) Termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium navazující magisterské studium doktorské studium (nástup od února 2009) doktorské studium (nástup od září 2009) Náhradní termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium navazující magisterské studium kolo přijímacího řízení: Administrativní poplatek: při podání elektronické přihlášky 410 Kč při podání písemné přihlášky 510 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol při elektronické přihlášce: Variabilní symbol při písemné přihlášce: Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 Konstantní symbol při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Strojírenská technologie Studijní obor: Řízení výroby (otevírá se v Ústí nad Labem i Chomutově) Bakalářské studium Studijní program Strojírenská technologie Studijní obor: Technologie zpracování skla a polymerů (otevírá se pouze v Ústí nad Labem)

8 Studijní program Strojírenství Studijní obor: Zabezpečení výroby (otevírá se pouze v Ústí nad Labem) Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor: Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) Přihlášky pro tento program přijímá Přírodovědecká fakulta UJEP do níže uvedených kombinací se studijními programy a obory a stanovuje podmínky přijímacího řízení. Studijní program: Matematika Fyzika Chemie Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání Fyzika se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání Navazující magisterské studium Studijní program Strojírenská technologie Studijní obor: Příprava a řízení výroby Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Strojírenská technologie Kontakty FVTM: Na Okraji Ústí nad Labem Tel.: (+420) web:

9 Fakulta životního prostředí (FŽP) Den otevřených dveří : Přihlášky: bakalářské studium (prezenční) do bakalářské studium (kombinované) do navazující magisterské studium (prezenční) do Termín přijímacích zkoušek: Bakalářské studium: Uchazeči jsou přijímáni bez písemných či ústních zkoušek, ale na základě podmínek stanovených Fakultou životního prostředí, které jsou dostupné na webových stránkách fakulty Navazující magisterské studium: (netýká se absolventů FŽP) Administrativní poplatek: při podání elektronické přihlášky 420 Kč při podání písemné přihlášky 520 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Ekologie a ochrana prostředí Studijní obor: Ochrana životního prostředí (otevírá se v Ústí nad Labem a Mostě) Studijní program Inženýrská ekologie Studijní obor: Vodní hospodářství (otevírá se pouze v Ústí nad Labem) Ochrana životního prostředí v průmyslu (otevírá se pouze v Ústí nad Labem)

10 Navazující magisterské studium Studijní program Ekologie a ochrana prostředí Studijní obor: Odpadové hospodářství (otevírá se pouze v Ústí nad Labem) Kontakty FŽP: Králova výšina 7, Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web: Filozofická fakulta (FF) Den otevřených dveří: Přihlášky: bakalářské a navazující magisterské studium doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: Administrativní poplatek pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium v českém jazyce: při podání písemné přihlášky 540 Kč při podání elektronické přihlášky 440 Kč Administrativní poplatek pro doktorské studium v německém jazyce: při podání písemné nebo elektronické přihlášky 15 EUR Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem

11 Bakalářské studium kombinované studium Studijní program Filologie Studijní obory (jednooborové studium): Německý jazyk a literatura pro školskou praxi Bakalářské studium Studijní program Filologie Studijní obory (jednooborové studium): Interkulturní germanistika Německý jazyk a literatura Studijní program Historické vědy Studijní obory (jednooborové studium): Historie Historie se zaměřením na vzdělávání Dokumentace památek Kulturně historická regionalistika Studijní program Humanitní studia Studijní obory (jednooborové studium): Základy humanitní vzdělanosti estetika Základy humanitní vzdělanosti politologie Studijní program Filozofie + Historické vědy Filozofie + Historie Studijní program Filozofie + Filologie Filozofie + Německý jazyk a literatura Studijní program Filozofie + Humanitní studia Filozofie + Společenské vědy Studijní program Historické vědy + Filologie Historie se zaměřením na vzdělávání+ Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Historie + Německý jazyk a literatura Studijní program Historické vědy + Humanitní studia Historie se zaměřením na vzdělávání + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Historie + Společenské vědy Studijní program Humanitní studia + Filologie Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Společenské vědy + Německý jazyk a literatura

12 Studijní program Politologie + Historické vědy Politologie + Historie Studijní program Politologie + Filozofie Politologie + Filozofie Studijní program Politologie + Humanitní studia Politologie + Společenské vědy Studijní program Politologie + Filologie Politologie + Německý jazyk a literatura Navazující magisterské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obory (jednooborové studium): Učitelství cizích jazyků pro ZŠ německý jazyk Navazující magisterské studium Studijní program Historické vědy Studijní obory (jednooborové studium): Historie Kulturně historická regionalistika Německá studia ve středoevropském kontextu Učitelství historie pro střední školy Studijní program Učitelství pro základní školy Dějepis + Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol Dějepis + Občanská výchova Občanská výchova + Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol Studijní program Historické vědy + Humanitní studia Učitelství historie pro střední školy + Učitelství společenských věd pro střední školy Historie + Společenské vědy Studijní program Historické vědy + Filologie Učitelství historie pro střední školy + Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy Studijní program Humanitní studia + Filologie Učitelství společenských věd pro střední školy + Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

13 Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Historické vědy Studijní obor: České dějiny Doktorské studium v německém jazyce / Doktorandenstudium prezenční a kombinované studium / Präsenz- und Fernstudium Studijní program / Studiengang / Historische Wissenschaft Studijní obor / Studienfach: Tschechische Geschichte Kontakty FF: České mládeže 8, Ústí nad Labem Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web: Pedagogická fakulta (PF) Den otevřených dveří: Přihlášky: bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: praktické zkoušky z hudební, výtvarné a tělesné výchovy písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní obory a náhradní praktické přijímací zkoušky (výjimkou je Test obecných studijních předpokladů, kde termíny určuje společnost Scio) Administrativní poplatek: při podání písemné i elektronické přihlášky 370 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: písemná i elektronická přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí)

14 Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium Studijní program Filologie Studijní obory (jednooborové studium): Obchodní ruština Čeština pro cizince Studijní program Filologie Kombinace studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Anglický jazyk a literatura + Český jazyk a literatura Anglický jazyk a literatura + Historie Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy Studijní program Tělesná výchova a sport Studijní obor (jednooborové studium): Aktivity v přírodě Studijní program Tělesná výchova a sport Tělesná výchova + Český jazyk a literatura Tělesná výchova se zaměřením vzdělávání + Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova + Geografie Tělesná výchova + Společenské vědy Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova + Německý jazyk a literatura Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obory (jednooborové studium): Sociální pedagogika Anglický jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Hudební výchova Popularizace hudby a organizace hudebního života Studijní program Specializace v pedagogice Český jazyk a literatura + Historie Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Historie se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura + Hudební výchova Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

15 Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura + Společenské vědy Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura + Filozofie Hudební výchova + Sbormistrovství Hudební výchova se zaměřením na vzdělání + Historie se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova + Německý jazyk a literatura Hudební výchova se zaměřením na vzdělání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Bakalářské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obory: Sociálně pedagogická asistence Učitelství pro mateřské školy Studijní program Vychovatelství Studijní obor: Pedagogika volného času Studijní program Tělesná výchova a sport Studijní obor: Tělesná výchova a sport Bakalářské studium kombinované studium Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obory: Pedagogicko-psychologická způsobilost (jednou z podmínek pro přijetí je ukončené nebo zahájené magisterské studium neučitelského zaměření) Navazující magisterské studium Studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obor (jednooborové studium): Učitelství cizích jazyků pro ZŠ anglický jazyk Studijní program Učitelství pro základní školy Kombinace studijních oborů pro 2. stupeň ZŠ: Anglický jazyk a literatura + Dějepis Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura Anglický jazyk a literatura + Občanská výchova Anglický jazyk a literatura + Tělesná výchova Český jazyk a literatura + Anglický jazyk a literatura Český jazyk a literatura + Dějepis Český jazyk a literatura + Hudební výchova Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura

16 Český jazyk a literatura + Občanská výchova Český jazyk a literatura + Tělesná výchova Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova Hudební výchova + Občanská výchova Hudební výchova + Německý jazyk a literatura Hudební výchova + Výtvarná výchova Německý jazyk a literatura + Tělesná výchova Tělesná výchova + Občanská výchova Studijní program Tělesná výchova a sport Kombinace studijních oborů pro SŠ: Učitelství tělesné výchovy + českého jazyka a literatury Učitelství tělesné výchovy + geografie Učitelství tělesné výchovy + německého jazyka a literatury Učitelství tělesné výchovy + společenských věd Studijní program Učitelství pro střední školy Studijní obory (jednooborové studium): Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ Výtvarně edukativní studia Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Studijní program Učitelství pro střední školy Kombinace studijních oborů pro SŠ: Učitelství českého jazyka a literatury + historie Učitelství českého jazyka a literatury + německého jazyka a literatury Učitelství českého jazyka a literatury + společenských věd Učitelství českého jazyka a literatury + hudební výchovy Učitelství hudební výchovy + německého jazyka a literatury Učitelství hudební výchovy + sbormistrovství Učitelství hudební výchovy + společenských věd Učitelství hudební výchovy + výtvarné výchovy Učitelství výtvarné výchovy + společenských věd Magisterské studium Studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy a anglický jazyk Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika Magisterské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika Teorie výtvarné výchovy Teorie vzdělávání v bohemistice

17 Studijní programy a obory, které budou otevřeny pouze v případě úspěšné akreditace (bez záruky) Navazující magisterské studium Studijní program Vychovatelství Studijní obor (jednooborové): Vychovatelství pro speciální instituce Studijní program Tělesná výchova a sport Studijní obor (jednooborové): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Kontakty PF: České mládeže Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web: Přírodovědecká fakulta (PřF) Dny otevřených dveří : 28. a a Přihlášky: bakalářské a navazující magisterské studium doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: praktické přijímací zkoušky z hudební a výtvarné výchovy písemné a ústní přijímací zkoušky Administrativní poplatek: při podání písemné přihlášky 555 Kč při podání elektronické přihlášky 444 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí)

18 Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium Studijní program Aplikovaná informatika Studijní obor: Informační systémy (otevírá se v Ústí nad Labem i Litvínově) Studijní program Biologie Studijní obor: Biologie Studijní program Fyzika Studijní obor: Počítačové modelování ve fyzice a technice Studijní program Geografie Studijní obory: Geografie střední Evropy Geografie Studijní program Chemie Studijní obor: Toxikologie a analýza škodlivin (otevírá se v Ústí nad Labem i Litvínově) Studijní program Chemie a technologie materiálů Studijní obor: Stavební chemie Studijní program Matematika Studijní obor: Matematická informatika Studijní program Přírodovědná studia Studijní obor: Přírodovědné vzdělávání Studijní program Biologie Biologie + Geografie Studijní program Fyzika Fyzika + Biologie Fyzika + Informatika Fyzika + Chemie Fyzika + Matematika Fyzika + Tělesná výchova Fyzika + Hudební výchova Fyzika + Matematika se zaměřením na vzdělávání Fyzika + Chemie se zaměřením na vzdělávání Fyzika + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání Fyzika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program Geografie Geografie + Historie Geografie + Informatika

19 Geografie + Politologie Geografie + Tělesná výchova Geografie + Německý jazyk a literatura Studijní program Chemie Chemie + Biologie Chemie + Informatika Chemie + Geografie Chemie + Matematika Chemie + Společenské vědy Chemie + Tělesná výchova Chemie + Matematika se zaměřením na vzdělávání Chemie + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program Matematika Matematika + Geografie Matematika + Informatika Matematika + Společenské vědy Matematika + Historie Matematika + Český jazyk a literatura Matematika + Německý jazyk a literatura Matematika + Tělesná výchova Matematika + Hudební výchova Matematika + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Matematika + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Matematika + Historie se zaměřením na vzdělávání Matematika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Matematika + Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Matematika + Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Matematika + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program Informatika Informatika + Historie Bakalářské studium kombinované studium Studijní program Biologie Studijní obor: Biologie Studijní program Fyzika Studijní obor: Počítačové modelování ve fyzice a technice (otevírá se ve Varnsdorfu) Fyzika + Matematika

20 Navazující magisterské studium Studijní program Fyzika Studijní obor Počítačové modelování ve vědě a technice Studijní program Geografie Studijní obor: Geografie Studijní program Geografie Učitelství geografie + anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ Učitelství geografie + německého jazyka a literatury pro střední školy Učitelství geografie + historie pro střední školy Studijní program Fyzika Učitelství fyziky + matematiky pro 2. stupeň ZŠ Učitelství fyziky + chemie pro 2. stupeň ZŠ Učitelství fyziky + tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ Učitelství fyziky + matematiky pro střední školy Učitelství fyziky + tělesné výchovy pro střední školy Studijní program Matematika Učitelství matematiky + anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky + německého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky + tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky + hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky + německého jazyka a literatury pro střední školy Učitelství matematiky + společenských věd pro střední školy Učitelství matematiky + biologie pro střední školy Učitelství matematiky + geografie pro střední školy Studijní program Biologie Učitelství biologie + výtvarné výchovy pro střední školy Učitelství biologie + tělesné výchovy pro střední školy Učitelství biologie + geografie pro střední školy Studijní program Chemie Učitelství chemie + biologie pro 2. stupeň ZŠ Učitelství chemie + geografie pro 2. stupeň ZŠ Učitelství chemie + matematiky pro 2. stupeň ZŠ

21 Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Matematika Studijní obor: Obecné otázky matematiky Studijní program Fyzika Studijní obor: Počítačové metody ve vědě a technice Doktorské studium v anglickém jazyce / Doctoral studies prezenční a kombinované studium/ form of study: full-time or combined Studijní program / Study programme Physics Studijní obor / Field of study Computer Methods in Science and Technology při podání přihlášky na tento obor se neplatí administrativní poplatek za přijímací řízení Studijní programy a obory, které budou otevřeny pouze v případě úspěšné akreditace (bez záruky) Bakalářské studium Studijní program Informatika Studijní obor (jednooborové): Softwarové systémy Studijní obor (dvouoborové): Informatika se zaměřením na vzdělávání Kontakty PřF: České mládeže Ústí nad Labem Tel.: (+420) , (+420) web:

22 Ústav zdravotnických studií (ÚZS) Den otevřených dveří : Přihlášky: Termín přijímacích zkoušek: Všeobecná sestra, Porodní asistentka Fyzioterapie Ergoterapie Náhradní termín přijímacích zkoušek: Porodní asistentka Fyzioterapie a Ergoterapie Všeobecná sestra Administrativní poplatek: při podání písemné přihlášky 530 Kč při podání elektronické přihlášky 430 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium Studijní program Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Porodní asistentka Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Fyzioterapie Ergoterapie Kontakty ÚZS: Velká Hradební 13, Ústí nad Labem tel. (+420) , (+420) web:

23 Studium na UJEP Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných na UJEP se užívá jednotný kreditní systém, který je kompatibilní s ECTS a který umožňuje mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Systém je založen na hodnocení náročnosti jednotlivých kurzů studia a přiřazení kreditních bodů v závislosti na této náročnosti. Vedle těchto programů podporuje univerzita celoživotní vzdělávání, které se významnou měrou podílí na zvyšování úrovně vzdělanosti v Ústeckém kraji. V rámci celoživotního vzdělávání probíhá na univerzitě již od akademického roku 1994/95 také Univerzita třetího věku. Je určena pro seniory v důchodovém věku s ukončeným vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním. Informace o studiu na UJEP poskytne Univerzitní poradenské centrum. Univerzitní poradenské centrum (UPC) Kontakty UPC: Mgr. Šárka Machátová, Mgr. Veronika Bambulová Hoření 13, Ústí nad Labem Tel./Fax: (+420) web: Mezinárodní spolupráce Univerzita rozvíjí mezinárodní kontakty v rámci dohod se zahraničními univerzitami a institucemi. Izrael Beit Berl Academic College Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem Kanada École Polytechnique de Montréal Maďarsko Nyíregyházi Föiskola Německo Hochschule Zittau/Görlitz Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.v., Dresden Technische Universität Dresden Polsko Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia prezenční kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 20. LEDNA 2011 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 21. LEDNA 2016 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 23. LEDNA 2014 Během Dne otevřených dveří

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2006 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 21. LEDNA 2010 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Přijímací řízení 2007/08

Přijímací řízení 2007/08 Přijímací řízení 2007/08 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace k přijímacímu řízení Přírodovědecká fakulta UJEP je vědeckým a vzdělávacím centrem regionu zaměřeným

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Květen 2011 Obsah Úvod... 3 1 Výsledky

Více

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů:

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů: Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných

Více

Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2014/2015 je vyhlášeno 2. kolo

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 12. ledna 2013 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2015/2016 je vyhlášeno 2. kolo

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Bakalářské studijní programy 1) Studijní program B 5341 Ošetřovatelství prezenční

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2015/2016 2. KOLO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2015/2016 2. KOLO V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2005

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2005 Výroční zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem za rok 2005 1. Úvod... 6 2. Organizační schéma a vedení fakulty... 8 2.1 Struktura fakulty... 10 3. Složení orgánů

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2 0 1 0 OBSAH 1. Úvod 4 2. Struktura a orgány univerzity 5 2.1 Struktura univerzity a organizační schéma 5 2.2 Akademický senát UJEP 7 2.3 Správní rada UJEP 8 2.4 Vědecká rada

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2 0 0 9 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2009 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 ADAMANTAN Důležité termíny pro bakalářské studijní obory 13. 1. 2016 K dispozici elektronická přihláška na http://student.vscht.cz 31. 3. 2016

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

1. Představení MU, FSpS

1. Představení MU, FSpS Den otevřených dveří 22. 1. 2013 1. Představení MU, FSpS 2. Přehled studijních programů, oborů a směrů 3. Výběr formy studia, výuka, finanční náročnost studia 4. Termíny přijímacích zkoušek, kritéria přijímacího

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2015 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ. Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium)

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ. Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium) NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ Vysvětlivky (Forma studia): prezenční (denní) studium, KS kombinované (dříve dálkové) studium Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium) Tělesná výchova a sport Rekreologie,

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Univerzity Karlovy v Praze

Univerzity Karlovy v Praze 3. LÉKAŘSKÁ Fakulta Univerzity Karlovy v Praze INFORMACE O STUDIU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 I. V rámci magisterského studia nabízí 3. lékařská fakulta UK v Praze tyto studijní programy:

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Děkanát: třída Svobody 8 P. O. Box 135 771 11 Olomouc 1 tel.: 585 632 855 fax: 585 632 852 Studijní oddělení: třída Svobody 8 P. O. Box 135 771

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více