INFORMACE O STUDIU 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O STUDIU 2009/2010"

Transkript

1 INFORMACE O STUDIU 2009/2010

2 Obsah Součásti univerzity Fakulta sociálně ekonomická (FSE) Fakulta umění a designu (FUD) Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) Fakulta životního prostředí (FŽP) Filozofická fakulta (FF) Pedagogická fakulta (PF) Přírodovědecká fakulta (PřF) Ústav zdravotnických studií (ÚZS) Studium na UJEP Univerzitní poradenské centrum (UPC) Mezinárodní spolupráce Studentské průkazy Informační systém STAG Univerzitní Volnočasové aktivity Knihovny a knihkupectví Poznámky

3 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Součásti univerzity Fakulty Fakulta sociálně ekonomická Fakulta umění a designu Fakulta výrobních technologií a managementu Fakulta životního prostředí Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Přírodovědecká fakulta Ústavy Ústav zdravotnických studií Pracoviště Centrum informatiky Univerzitní poradenské centrum Účelová zařízení Knihkupectví UJEP Správa kolejí a menz Kontakty Rektorát univerzity Hoření Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web: Studijní oddělení univerzity Hoření Ústí nad Labem Tel./Fax: (+420) , Elektronická přihláška ke studiu

4 Fakulta sociálně ekonomická (FSE) Den otevřených dveří: Přihlášky: (bakalářské i navazující magisterské) kombinované studium (bakalářské) Termín přijímacích zkoušek: (výjimkou je Test obecných studijních předpokladů, kde termíny určuje společnost Scio) Náhradní termín přijímacích zkoušek: Fakulta přijímá pouze elektronické přihlášky Administrativní poplatek: 490 Kč v případě využití testů SCIO 360 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro platbu převodem: Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky Konstantní symbol: platba převodem 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Ekonomika a management Studijní obory: Podniková ekonomika a management Finanční management Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor: Regionální rozvoj Studijní program Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce Bakalářské studium Studijní program Ekonomika a management Studijní obor: Obchod a marketing Navazující magisterské studium Studijní program Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Kontakty FSE: Moskevská 54, Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web:

5 Fakulta umění a designu (FUD) Den otevřených dveří: Přihlášky: bakalářské studium (studijní obory Design, Fotografie, Grafický design, Užité umění) navazující magisterské studium (studijní obory Fotografie, Užité umění) navazující magisterské studium (studijní obor Kurátorská studia) navazující magisterské studium (studijní obor Photography) Termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium (studijní obory Design, Fotografie, Grafický design, Užité umění) navazující magisterské studium (studijní obory Fotografie, Užité umění) navazující magisterské studium (studijní obor Kurátorská studia) navazující magisterské studium (studijní obor Photography) Administrativní poplatek za přihlášku (pro bakalářské a navazující magisterské studium v českém jazyce): při podání písemné nebo elektronické přihlášky 560 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 Konstantní symbol při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Administrativní poplatek za přihlášku (pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce) 20 EUR Číslo účtu: /0100 IBAN formát účtu: CZ SWIFT adresa: KOMBCZPPXXX Adresa banky: Komerční banka a.s., Bílinská Ústí nad Labem, Czech Republic Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Hoření Ústí nad Labem, Czech Republic

6 Bakalářské studium Studijní program Výtvarná umění Studijní obory Design (v ateliérech Design interiéru, Design keramiky, Produktový design) Fotografie (v ateliérech Aplikovaná a reklamní fotografie, Digitální animace, Fotografie, Interaktivní média, Performativní média, Time-Based Media) Grafický design (v ateliérech Grafický design I, Grafický design II, Vizuální design) Užité umění (v ateliérech Přírodní materiály, Sklo, Textilní tvorba) Navazující magisterské studium Studijní program Výtvarná umění Studijní obory Fotografie (v ateliérech Aplikovaná a reklamní fotografie, Fotografie, Interaktivní média) Užité umění (v ateliérech Design interiéru, Design keramiky, Grafický design I, Grafický design II, Produktový design, Přírodní materiály, Sklo, Textilní tvorba, Vizuální design) Kurátorská studia Navazující magisterské studium v anglickém jazyce / Follow-up master s studies / form of study: full-time Studijní program / Study programme Fine Arts Studijní obor / Field of study: Photography Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Výtvarná umění Studijní obor: Vizuální komunikace Informace o přijímacím řízení do doktorského studia budou zveřejněny na webových stránkách fakulty v únoru Kontakty FUD: Pasteurova Ústí nad Labem Tel.: (+420) , web:

7 Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) Den otevřených dveří: Přihlášky: bakalářské i navazující magisterské studium doktorské studium (zahájení studia v únoru 2009) doktorské studium (zahájení studia v září 2009) Termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium navazující magisterské studium doktorské studium (nástup od února 2009) doktorské studium (nástup od září 2009) Náhradní termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium navazující magisterské studium kolo přijímacího řízení: Administrativní poplatek: při podání elektronické přihlášky 410 Kč při podání písemné přihlášky 510 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol při elektronické přihlášce: Variabilní symbol při písemné přihlášce: Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 Konstantní symbol při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Strojírenská technologie Studijní obor: Řízení výroby (otevírá se v Ústí nad Labem i Chomutově) Bakalářské studium Studijní program Strojírenská technologie Studijní obor: Technologie zpracování skla a polymerů (otevírá se pouze v Ústí nad Labem)

8 Studijní program Strojírenství Studijní obor: Zabezpečení výroby (otevírá se pouze v Ústí nad Labem) Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor: Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) Přihlášky pro tento program přijímá Přírodovědecká fakulta UJEP do níže uvedených kombinací se studijními programy a obory a stanovuje podmínky přijímacího řízení. Studijní program: Matematika Fyzika Chemie Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání Fyzika se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání Navazující magisterské studium Studijní program Strojírenská technologie Studijní obor: Příprava a řízení výroby Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Strojírenská technologie Kontakty FVTM: Na Okraji Ústí nad Labem Tel.: (+420) web:

9 Fakulta životního prostředí (FŽP) Den otevřených dveří : Přihlášky: bakalářské studium (prezenční) do bakalářské studium (kombinované) do navazující magisterské studium (prezenční) do Termín přijímacích zkoušek: Bakalářské studium: Uchazeči jsou přijímáni bez písemných či ústních zkoušek, ale na základě podmínek stanovených Fakultou životního prostředí, které jsou dostupné na webových stránkách fakulty Navazující magisterské studium: (netýká se absolventů FŽP) Administrativní poplatek: při podání elektronické přihlášky 420 Kč při podání písemné přihlášky 520 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Ekologie a ochrana prostředí Studijní obor: Ochrana životního prostředí (otevírá se v Ústí nad Labem a Mostě) Studijní program Inženýrská ekologie Studijní obor: Vodní hospodářství (otevírá se pouze v Ústí nad Labem) Ochrana životního prostředí v průmyslu (otevírá se pouze v Ústí nad Labem)

10 Navazující magisterské studium Studijní program Ekologie a ochrana prostředí Studijní obor: Odpadové hospodářství (otevírá se pouze v Ústí nad Labem) Kontakty FŽP: Králova výšina 7, Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web: Filozofická fakulta (FF) Den otevřených dveří: Přihlášky: bakalářské a navazující magisterské studium doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: Administrativní poplatek pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium v českém jazyce: při podání písemné přihlášky 540 Kč při podání elektronické přihlášky 440 Kč Administrativní poplatek pro doktorské studium v německém jazyce: při podání písemné nebo elektronické přihlášky 15 EUR Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem

11 Bakalářské studium kombinované studium Studijní program Filologie Studijní obory (jednooborové studium): Německý jazyk a literatura pro školskou praxi Bakalářské studium Studijní program Filologie Studijní obory (jednooborové studium): Interkulturní germanistika Německý jazyk a literatura Studijní program Historické vědy Studijní obory (jednooborové studium): Historie Historie se zaměřením na vzdělávání Dokumentace památek Kulturně historická regionalistika Studijní program Humanitní studia Studijní obory (jednooborové studium): Základy humanitní vzdělanosti estetika Základy humanitní vzdělanosti politologie Studijní program Filozofie + Historické vědy Filozofie + Historie Studijní program Filozofie + Filologie Filozofie + Německý jazyk a literatura Studijní program Filozofie + Humanitní studia Filozofie + Společenské vědy Studijní program Historické vědy + Filologie Historie se zaměřením na vzdělávání+ Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Historie + Německý jazyk a literatura Studijní program Historické vědy + Humanitní studia Historie se zaměřením na vzdělávání + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Historie + Společenské vědy Studijní program Humanitní studia + Filologie Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Společenské vědy + Německý jazyk a literatura

12 Studijní program Politologie + Historické vědy Politologie + Historie Studijní program Politologie + Filozofie Politologie + Filozofie Studijní program Politologie + Humanitní studia Politologie + Společenské vědy Studijní program Politologie + Filologie Politologie + Německý jazyk a literatura Navazující magisterské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obory (jednooborové studium): Učitelství cizích jazyků pro ZŠ německý jazyk Navazující magisterské studium Studijní program Historické vědy Studijní obory (jednooborové studium): Historie Kulturně historická regionalistika Německá studia ve středoevropském kontextu Učitelství historie pro střední školy Studijní program Učitelství pro základní školy Dějepis + Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol Dějepis + Občanská výchova Občanská výchova + Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol Studijní program Historické vědy + Humanitní studia Učitelství historie pro střední školy + Učitelství společenských věd pro střední školy Historie + Společenské vědy Studijní program Historické vědy + Filologie Učitelství historie pro střední školy + Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy Studijní program Humanitní studia + Filologie Učitelství společenských věd pro střední školy + Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

13 Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Historické vědy Studijní obor: České dějiny Doktorské studium v německém jazyce / Doktorandenstudium prezenční a kombinované studium / Präsenz- und Fernstudium Studijní program / Studiengang / Historische Wissenschaft Studijní obor / Studienfach: Tschechische Geschichte Kontakty FF: České mládeže 8, Ústí nad Labem Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web: Pedagogická fakulta (PF) Den otevřených dveří: Přihlášky: bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: praktické zkoušky z hudební, výtvarné a tělesné výchovy písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní obory a náhradní praktické přijímací zkoušky (výjimkou je Test obecných studijních předpokladů, kde termíny určuje společnost Scio) Administrativní poplatek: při podání písemné i elektronické přihlášky 370 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: písemná i elektronická přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí)

14 Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium Studijní program Filologie Studijní obory (jednooborové studium): Obchodní ruština Čeština pro cizince Studijní program Filologie Kombinace studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Anglický jazyk a literatura + Český jazyk a literatura Anglický jazyk a literatura + Historie Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy Studijní program Tělesná výchova a sport Studijní obor (jednooborové studium): Aktivity v přírodě Studijní program Tělesná výchova a sport Tělesná výchova + Český jazyk a literatura Tělesná výchova se zaměřením vzdělávání + Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova + Geografie Tělesná výchova + Společenské vědy Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova + Německý jazyk a literatura Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obory (jednooborové studium): Sociální pedagogika Anglický jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Hudební výchova Popularizace hudby a organizace hudebního života Studijní program Specializace v pedagogice Český jazyk a literatura + Historie Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Historie se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura + Hudební výchova Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

15 Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura + Společenské vědy Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura + Filozofie Hudební výchova + Sbormistrovství Hudební výchova se zaměřením na vzdělání + Historie se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova + Německý jazyk a literatura Hudební výchova se zaměřením na vzdělání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Bakalářské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obory: Sociálně pedagogická asistence Učitelství pro mateřské školy Studijní program Vychovatelství Studijní obor: Pedagogika volného času Studijní program Tělesná výchova a sport Studijní obor: Tělesná výchova a sport Bakalářské studium kombinované studium Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obory: Pedagogicko-psychologická způsobilost (jednou z podmínek pro přijetí je ukončené nebo zahájené magisterské studium neučitelského zaměření) Navazující magisterské studium Studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obor (jednooborové studium): Učitelství cizích jazyků pro ZŠ anglický jazyk Studijní program Učitelství pro základní školy Kombinace studijních oborů pro 2. stupeň ZŠ: Anglický jazyk a literatura + Dějepis Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura Anglický jazyk a literatura + Občanská výchova Anglický jazyk a literatura + Tělesná výchova Český jazyk a literatura + Anglický jazyk a literatura Český jazyk a literatura + Dějepis Český jazyk a literatura + Hudební výchova Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura

16 Český jazyk a literatura + Občanská výchova Český jazyk a literatura + Tělesná výchova Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova Hudební výchova + Občanská výchova Hudební výchova + Německý jazyk a literatura Hudební výchova + Výtvarná výchova Německý jazyk a literatura + Tělesná výchova Tělesná výchova + Občanská výchova Studijní program Tělesná výchova a sport Kombinace studijních oborů pro SŠ: Učitelství tělesné výchovy + českého jazyka a literatury Učitelství tělesné výchovy + geografie Učitelství tělesné výchovy + německého jazyka a literatury Učitelství tělesné výchovy + společenských věd Studijní program Učitelství pro střední školy Studijní obory (jednooborové studium): Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ Výtvarně edukativní studia Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Studijní program Učitelství pro střední školy Kombinace studijních oborů pro SŠ: Učitelství českého jazyka a literatury + historie Učitelství českého jazyka a literatury + německého jazyka a literatury Učitelství českého jazyka a literatury + společenských věd Učitelství českého jazyka a literatury + hudební výchovy Učitelství hudební výchovy + německého jazyka a literatury Učitelství hudební výchovy + sbormistrovství Učitelství hudební výchovy + společenských věd Učitelství hudební výchovy + výtvarné výchovy Učitelství výtvarné výchovy + společenských věd Magisterské studium Studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy a anglický jazyk Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika Magisterské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika Teorie výtvarné výchovy Teorie vzdělávání v bohemistice

17 Studijní programy a obory, které budou otevřeny pouze v případě úspěšné akreditace (bez záruky) Navazující magisterské studium Studijní program Vychovatelství Studijní obor (jednooborové): Vychovatelství pro speciální instituce Studijní program Tělesná výchova a sport Studijní obor (jednooborové): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Kontakty PF: České mládeže Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web: Přírodovědecká fakulta (PřF) Dny otevřených dveří : 28. a a Přihlášky: bakalářské a navazující magisterské studium doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: praktické přijímací zkoušky z hudební a výtvarné výchovy písemné a ústní přijímací zkoušky Administrativní poplatek: při podání písemné přihlášky 555 Kč při podání elektronické přihlášky 444 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí)

18 Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium Studijní program Aplikovaná informatika Studijní obor: Informační systémy (otevírá se v Ústí nad Labem i Litvínově) Studijní program Biologie Studijní obor: Biologie Studijní program Fyzika Studijní obor: Počítačové modelování ve fyzice a technice Studijní program Geografie Studijní obory: Geografie střední Evropy Geografie Studijní program Chemie Studijní obor: Toxikologie a analýza škodlivin (otevírá se v Ústí nad Labem i Litvínově) Studijní program Chemie a technologie materiálů Studijní obor: Stavební chemie Studijní program Matematika Studijní obor: Matematická informatika Studijní program Přírodovědná studia Studijní obor: Přírodovědné vzdělávání Studijní program Biologie Biologie + Geografie Studijní program Fyzika Fyzika + Biologie Fyzika + Informatika Fyzika + Chemie Fyzika + Matematika Fyzika + Tělesná výchova Fyzika + Hudební výchova Fyzika + Matematika se zaměřením na vzdělávání Fyzika + Chemie se zaměřením na vzdělávání Fyzika + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání Fyzika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program Geografie Geografie + Historie Geografie + Informatika

19 Geografie + Politologie Geografie + Tělesná výchova Geografie + Německý jazyk a literatura Studijní program Chemie Chemie + Biologie Chemie + Informatika Chemie + Geografie Chemie + Matematika Chemie + Společenské vědy Chemie + Tělesná výchova Chemie + Matematika se zaměřením na vzdělávání Chemie + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program Matematika Matematika + Geografie Matematika + Informatika Matematika + Společenské vědy Matematika + Historie Matematika + Český jazyk a literatura Matematika + Německý jazyk a literatura Matematika + Tělesná výchova Matematika + Hudební výchova Matematika + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Matematika + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Matematika + Historie se zaměřením na vzdělávání Matematika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Matematika + Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Matematika + Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Matematika + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program Informatika Informatika + Historie Bakalářské studium kombinované studium Studijní program Biologie Studijní obor: Biologie Studijní program Fyzika Studijní obor: Počítačové modelování ve fyzice a technice (otevírá se ve Varnsdorfu) Fyzika + Matematika

20 Navazující magisterské studium Studijní program Fyzika Studijní obor Počítačové modelování ve vědě a technice Studijní program Geografie Studijní obor: Geografie Studijní program Geografie Učitelství geografie + anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ Učitelství geografie + německého jazyka a literatury pro střední školy Učitelství geografie + historie pro střední školy Studijní program Fyzika Učitelství fyziky + matematiky pro 2. stupeň ZŠ Učitelství fyziky + chemie pro 2. stupeň ZŠ Učitelství fyziky + tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ Učitelství fyziky + matematiky pro střední školy Učitelství fyziky + tělesné výchovy pro střední školy Studijní program Matematika Učitelství matematiky + anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky + německého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky + tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky + hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky + německého jazyka a literatury pro střední školy Učitelství matematiky + společenských věd pro střední školy Učitelství matematiky + biologie pro střední školy Učitelství matematiky + geografie pro střední školy Studijní program Biologie Učitelství biologie + výtvarné výchovy pro střední školy Učitelství biologie + tělesné výchovy pro střední školy Učitelství biologie + geografie pro střední školy Studijní program Chemie Učitelství chemie + biologie pro 2. stupeň ZŠ Učitelství chemie + geografie pro 2. stupeň ZŠ Učitelství chemie + matematiky pro 2. stupeň ZŠ

21 Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Matematika Studijní obor: Obecné otázky matematiky Studijní program Fyzika Studijní obor: Počítačové metody ve vědě a technice Doktorské studium v anglickém jazyce / Doctoral studies prezenční a kombinované studium/ form of study: full-time or combined Studijní program / Study programme Physics Studijní obor / Field of study Computer Methods in Science and Technology při podání přihlášky na tento obor se neplatí administrativní poplatek za přijímací řízení Studijní programy a obory, které budou otevřeny pouze v případě úspěšné akreditace (bez záruky) Bakalářské studium Studijní program Informatika Studijní obor (jednooborové): Softwarové systémy Studijní obor (dvouoborové): Informatika se zaměřením na vzdělávání Kontakty PřF: České mládeže Ústí nad Labem Tel.: (+420) , (+420) web:

22 Ústav zdravotnických studií (ÚZS) Den otevřených dveří : Přihlášky: Termín přijímacích zkoušek: Všeobecná sestra, Porodní asistentka Fyzioterapie Ergoterapie Náhradní termín přijímacích zkoušek: Porodní asistentka Fyzioterapie a Ergoterapie Všeobecná sestra Administrativní poplatek: při podání písemné přihlášky 530 Kč při podání elektronické přihlášky 430 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium Studijní program Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Porodní asistentka Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Fyzioterapie Ergoterapie Kontakty ÚZS: Velká Hradební 13, Ústí nad Labem tel. (+420) , (+420) web:

23 Studium na UJEP Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných na UJEP se užívá jednotný kreditní systém, který je kompatibilní s ECTS a který umožňuje mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Systém je založen na hodnocení náročnosti jednotlivých kurzů studia a přiřazení kreditních bodů v závislosti na této náročnosti. Vedle těchto programů podporuje univerzita celoživotní vzdělávání, které se významnou měrou podílí na zvyšování úrovně vzdělanosti v Ústeckém kraji. V rámci celoživotního vzdělávání probíhá na univerzitě již od akademického roku 1994/95 také Univerzita třetího věku. Je určena pro seniory v důchodovém věku s ukončeným vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním. Informace o studiu na UJEP poskytne Univerzitní poradenské centrum. Univerzitní poradenské centrum (UPC) Kontakty UPC: Mgr. Šárka Machátová, Mgr. Veronika Bambulová Hoření 13, Ústí nad Labem Tel./Fax: (+420) web: Mezinárodní spolupráce Univerzita rozvíjí mezinárodní kontakty v rámci dohod se zahraničními univerzitami a institucemi. Izrael Beit Berl Academic College Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem Kanada École Polytechnique de Montréal Maďarsko Nyíregyházi Föiskola Německo Hochschule Zittau/Görlitz Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.v., Dresden Technische Universität Dresden Polsko Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia prezenční kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 19. LEDNA 2012 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v STUDIUM NA UJEP Formy studia Studium v prezenční formě se uskutečňuje podle studijního plánu, který studentovi

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 20. LEDNA 2011 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 21. LEDNA 2016 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 23. LEDNA 2014 Během Dne otevřených dveří

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2012-13 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2006 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 21. LEDNA 2010 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP akademický rok 2008/2009 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2008/2009 je vyhlášeno přijímací řízení ke

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014. Podmínky pro přijetí

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014. Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2013/2014 je vyhlášeno 2. kolo

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS.

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS. V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Přijímací řízení 2007/08

Přijímací řízení 2007/08 Přijímací řízení 2007/08 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace k přijímacímu řízení Přírodovědecká fakulta UJEP je vědeckým a vzdělávacím centrem regionu zaměřeným

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2014/2015 je vyhlášeno 2. kolo

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Květen 2011 Obsah Úvod... 3 1 Výsledky

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 1. 9. 2016 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

stanovuji I. Studijní programy a studijní obory

stanovuji I. Studijní programy a studijní obory V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů:

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů: Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

stanovuji I. Studijní programy a studijní obory

stanovuji I. Studijní programy a studijní obory V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 Č. j. OU-81670/25-2016 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje podle 48

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Podmínky pro přijetí Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, www stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 12. ledna 2013 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Místnost Datum

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Místnost Datum budova Jeronýmova 10 HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Místnost Datum 8.30 9.00 10.00 11.00 13.30 J 114 7. 6. /14. 6. Matematika J 227 7. 6. /14. 6. Základy výrobní techniky J 227 7. 6. /14. 6. Technická

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2015/2016 je vyhlášeno 2. kolo

Více

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Ve dnech 29. a 30. ledna 2010 jsou na celé ČZU v Praze dny otevřených dveří. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory Fakulty životního prostředí

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Přijímací řízení na FST 2009

Přijímací řízení na FST 2009 Přijímací řízení na FST 2009 Plzeň, 2008 1 STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ STROJNÍ Bakalářský program (Bc.) Standardní doba studia: 3 roky, tj. 6 semestrů Navazující magisterský (Ing.) program Standardní

Více