INFORMACE O STUDIU 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O STUDIU 2009/2010"

Transkript

1 INFORMACE O STUDIU 2009/2010

2 Obsah Součásti univerzity Fakulta sociálně ekonomická (FSE) Fakulta umění a designu (FUD) Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) Fakulta životního prostředí (FŽP) Filozofická fakulta (FF) Pedagogická fakulta (PF) Přírodovědecká fakulta (PřF) Ústav zdravotnických studií (ÚZS) Studium na UJEP Univerzitní poradenské centrum (UPC) Mezinárodní spolupráce Studentské průkazy Informační systém STAG Univerzitní Volnočasové aktivity Knihovny a knihkupectví Poznámky

3 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Součásti univerzity Fakulty Fakulta sociálně ekonomická Fakulta umění a designu Fakulta výrobních technologií a managementu Fakulta životního prostředí Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Přírodovědecká fakulta Ústavy Ústav zdravotnických studií Pracoviště Centrum informatiky Univerzitní poradenské centrum Účelová zařízení Knihkupectví UJEP Správa kolejí a menz Kontakty Rektorát univerzity Hoření Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web: Studijní oddělení univerzity Hoření Ústí nad Labem Tel./Fax: (+420) , Elektronická přihláška ke studiu

4 Fakulta sociálně ekonomická (FSE) Den otevřených dveří: Přihlášky: (bakalářské i navazující magisterské) kombinované studium (bakalářské) Termín přijímacích zkoušek: (výjimkou je Test obecných studijních předpokladů, kde termíny určuje společnost Scio) Náhradní termín přijímacích zkoušek: Fakulta přijímá pouze elektronické přihlášky Administrativní poplatek: 490 Kč v případě využití testů SCIO 360 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro platbu převodem: Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky Konstantní symbol: platba převodem 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Ekonomika a management Studijní obory: Podniková ekonomika a management Finanční management Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor: Regionální rozvoj Studijní program Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce Bakalářské studium Studijní program Ekonomika a management Studijní obor: Obchod a marketing Navazující magisterské studium Studijní program Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Kontakty FSE: Moskevská 54, Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web:

5 Fakulta umění a designu (FUD) Den otevřených dveří: Přihlášky: bakalářské studium (studijní obory Design, Fotografie, Grafický design, Užité umění) navazující magisterské studium (studijní obory Fotografie, Užité umění) navazující magisterské studium (studijní obor Kurátorská studia) navazující magisterské studium (studijní obor Photography) Termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium (studijní obory Design, Fotografie, Grafický design, Užité umění) navazující magisterské studium (studijní obory Fotografie, Užité umění) navazující magisterské studium (studijní obor Kurátorská studia) navazující magisterské studium (studijní obor Photography) Administrativní poplatek za přihlášku (pro bakalářské a navazující magisterské studium v českém jazyce): při podání písemné nebo elektronické přihlášky 560 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 Konstantní symbol při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Administrativní poplatek za přihlášku (pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce) 20 EUR Číslo účtu: /0100 IBAN formát účtu: CZ SWIFT adresa: KOMBCZPPXXX Adresa banky: Komerční banka a.s., Bílinská Ústí nad Labem, Czech Republic Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Hoření Ústí nad Labem, Czech Republic

6 Bakalářské studium Studijní program Výtvarná umění Studijní obory Design (v ateliérech Design interiéru, Design keramiky, Produktový design) Fotografie (v ateliérech Aplikovaná a reklamní fotografie, Digitální animace, Fotografie, Interaktivní média, Performativní média, Time-Based Media) Grafický design (v ateliérech Grafický design I, Grafický design II, Vizuální design) Užité umění (v ateliérech Přírodní materiály, Sklo, Textilní tvorba) Navazující magisterské studium Studijní program Výtvarná umění Studijní obory Fotografie (v ateliérech Aplikovaná a reklamní fotografie, Fotografie, Interaktivní média) Užité umění (v ateliérech Design interiéru, Design keramiky, Grafický design I, Grafický design II, Produktový design, Přírodní materiály, Sklo, Textilní tvorba, Vizuální design) Kurátorská studia Navazující magisterské studium v anglickém jazyce / Follow-up master s studies / form of study: full-time Studijní program / Study programme Fine Arts Studijní obor / Field of study: Photography Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Výtvarná umění Studijní obor: Vizuální komunikace Informace o přijímacím řízení do doktorského studia budou zveřejněny na webových stránkách fakulty v únoru Kontakty FUD: Pasteurova Ústí nad Labem Tel.: (+420) , web:

7 Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) Den otevřených dveří: Přihlášky: bakalářské i navazující magisterské studium doktorské studium (zahájení studia v únoru 2009) doktorské studium (zahájení studia v září 2009) Termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium navazující magisterské studium doktorské studium (nástup od února 2009) doktorské studium (nástup od září 2009) Náhradní termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium navazující magisterské studium kolo přijímacího řízení: Administrativní poplatek: při podání elektronické přihlášky 410 Kč při podání písemné přihlášky 510 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol při elektronické přihlášce: Variabilní symbol při písemné přihlášce: Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 Konstantní symbol při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Strojírenská technologie Studijní obor: Řízení výroby (otevírá se v Ústí nad Labem i Chomutově) Bakalářské studium Studijní program Strojírenská technologie Studijní obor: Technologie zpracování skla a polymerů (otevírá se pouze v Ústí nad Labem)

8 Studijní program Strojírenství Studijní obor: Zabezpečení výroby (otevírá se pouze v Ústí nad Labem) Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor: Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) Přihlášky pro tento program přijímá Přírodovědecká fakulta UJEP do níže uvedených kombinací se studijními programy a obory a stanovuje podmínky přijímacího řízení. Studijní program: Matematika Fyzika Chemie Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání Fyzika se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání Navazující magisterské studium Studijní program Strojírenská technologie Studijní obor: Příprava a řízení výroby Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Strojírenská technologie Kontakty FVTM: Na Okraji Ústí nad Labem Tel.: (+420) web:

9 Fakulta životního prostředí (FŽP) Den otevřených dveří : Přihlášky: bakalářské studium (prezenční) do bakalářské studium (kombinované) do navazující magisterské studium (prezenční) do Termín přijímacích zkoušek: Bakalářské studium: Uchazeči jsou přijímáni bez písemných či ústních zkoušek, ale na základě podmínek stanovených Fakultou životního prostředí, které jsou dostupné na webových stránkách fakulty Navazující magisterské studium: (netýká se absolventů FŽP) Administrativní poplatek: při podání elektronické přihlášky 420 Kč při podání písemné přihlášky 520 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Ekologie a ochrana prostředí Studijní obor: Ochrana životního prostředí (otevírá se v Ústí nad Labem a Mostě) Studijní program Inženýrská ekologie Studijní obor: Vodní hospodářství (otevírá se pouze v Ústí nad Labem) Ochrana životního prostředí v průmyslu (otevírá se pouze v Ústí nad Labem)

10 Navazující magisterské studium Studijní program Ekologie a ochrana prostředí Studijní obor: Odpadové hospodářství (otevírá se pouze v Ústí nad Labem) Kontakty FŽP: Králova výšina 7, Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web: Filozofická fakulta (FF) Den otevřených dveří: Přihlášky: bakalářské a navazující magisterské studium doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: Administrativní poplatek pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium v českém jazyce: při podání písemné přihlášky 540 Kč při podání elektronické přihlášky 440 Kč Administrativní poplatek pro doktorské studium v německém jazyce: při podání písemné nebo elektronické přihlášky 15 EUR Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem

11 Bakalářské studium kombinované studium Studijní program Filologie Studijní obory (jednooborové studium): Německý jazyk a literatura pro školskou praxi Bakalářské studium Studijní program Filologie Studijní obory (jednooborové studium): Interkulturní germanistika Německý jazyk a literatura Studijní program Historické vědy Studijní obory (jednooborové studium): Historie Historie se zaměřením na vzdělávání Dokumentace památek Kulturně historická regionalistika Studijní program Humanitní studia Studijní obory (jednooborové studium): Základy humanitní vzdělanosti estetika Základy humanitní vzdělanosti politologie Studijní program Filozofie + Historické vědy Filozofie + Historie Studijní program Filozofie + Filologie Filozofie + Německý jazyk a literatura Studijní program Filozofie + Humanitní studia Filozofie + Společenské vědy Studijní program Historické vědy + Filologie Historie se zaměřením na vzdělávání+ Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Historie + Německý jazyk a literatura Studijní program Historické vědy + Humanitní studia Historie se zaměřením na vzdělávání + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Historie + Společenské vědy Studijní program Humanitní studia + Filologie Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Společenské vědy + Německý jazyk a literatura

12 Studijní program Politologie + Historické vědy Politologie + Historie Studijní program Politologie + Filozofie Politologie + Filozofie Studijní program Politologie + Humanitní studia Politologie + Společenské vědy Studijní program Politologie + Filologie Politologie + Německý jazyk a literatura Navazující magisterské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obory (jednooborové studium): Učitelství cizích jazyků pro ZŠ německý jazyk Navazující magisterské studium Studijní program Historické vědy Studijní obory (jednooborové studium): Historie Kulturně historická regionalistika Německá studia ve středoevropském kontextu Učitelství historie pro střední školy Studijní program Učitelství pro základní školy Dějepis + Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol Dějepis + Občanská výchova Občanská výchova + Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol Studijní program Historické vědy + Humanitní studia Učitelství historie pro střední školy + Učitelství společenských věd pro střední školy Historie + Společenské vědy Studijní program Historické vědy + Filologie Učitelství historie pro střední školy + Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy Studijní program Humanitní studia + Filologie Učitelství společenských věd pro střední školy + Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

13 Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Historické vědy Studijní obor: České dějiny Doktorské studium v německém jazyce / Doktorandenstudium prezenční a kombinované studium / Präsenz- und Fernstudium Studijní program / Studiengang / Historische Wissenschaft Studijní obor / Studienfach: Tschechische Geschichte Kontakty FF: České mládeže 8, Ústí nad Labem Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web: Pedagogická fakulta (PF) Den otevřených dveří: Přihlášky: bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: praktické zkoušky z hudební, výtvarné a tělesné výchovy písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní obory a náhradní praktické přijímací zkoušky (výjimkou je Test obecných studijních předpokladů, kde termíny určuje společnost Scio) Administrativní poplatek: při podání písemné i elektronické přihlášky 370 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: písemná i elektronická přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí)

14 Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium Studijní program Filologie Studijní obory (jednooborové studium): Obchodní ruština Čeština pro cizince Studijní program Filologie Kombinace studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Anglický jazyk a literatura + Český jazyk a literatura Anglický jazyk a literatura + Historie Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy Studijní program Tělesná výchova a sport Studijní obor (jednooborové studium): Aktivity v přírodě Studijní program Tělesná výchova a sport Tělesná výchova + Český jazyk a literatura Tělesná výchova se zaměřením vzdělávání + Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova + Geografie Tělesná výchova + Společenské vědy Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova + Německý jazyk a literatura Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obory (jednooborové studium): Sociální pedagogika Anglický jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Hudební výchova Popularizace hudby a organizace hudebního života Studijní program Specializace v pedagogice Český jazyk a literatura + Historie Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Historie se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura + Hudební výchova Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

15 Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura + Společenské vědy Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura + Filozofie Hudební výchova + Sbormistrovství Hudební výchova se zaměřením na vzdělání + Historie se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova + Německý jazyk a literatura Hudební výchova se zaměřením na vzdělání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Bakalářské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obory: Sociálně pedagogická asistence Učitelství pro mateřské školy Studijní program Vychovatelství Studijní obor: Pedagogika volného času Studijní program Tělesná výchova a sport Studijní obor: Tělesná výchova a sport Bakalářské studium kombinované studium Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obory: Pedagogicko-psychologická způsobilost (jednou z podmínek pro přijetí je ukončené nebo zahájené magisterské studium neučitelského zaměření) Navazující magisterské studium Studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obor (jednooborové studium): Učitelství cizích jazyků pro ZŠ anglický jazyk Studijní program Učitelství pro základní školy Kombinace studijních oborů pro 2. stupeň ZŠ: Anglický jazyk a literatura + Dějepis Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura Anglický jazyk a literatura + Občanská výchova Anglický jazyk a literatura + Tělesná výchova Český jazyk a literatura + Anglický jazyk a literatura Český jazyk a literatura + Dějepis Český jazyk a literatura + Hudební výchova Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura

16 Český jazyk a literatura + Občanská výchova Český jazyk a literatura + Tělesná výchova Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova Hudební výchova + Občanská výchova Hudební výchova + Německý jazyk a literatura Hudební výchova + Výtvarná výchova Německý jazyk a literatura + Tělesná výchova Tělesná výchova + Občanská výchova Studijní program Tělesná výchova a sport Kombinace studijních oborů pro SŠ: Učitelství tělesné výchovy + českého jazyka a literatury Učitelství tělesné výchovy + geografie Učitelství tělesné výchovy + německého jazyka a literatury Učitelství tělesné výchovy + společenských věd Studijní program Učitelství pro střední školy Studijní obory (jednooborové studium): Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ Výtvarně edukativní studia Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Studijní program Učitelství pro střední školy Kombinace studijních oborů pro SŠ: Učitelství českého jazyka a literatury + historie Učitelství českého jazyka a literatury + německého jazyka a literatury Učitelství českého jazyka a literatury + společenských věd Učitelství českého jazyka a literatury + hudební výchovy Učitelství hudební výchovy + německého jazyka a literatury Učitelství hudební výchovy + sbormistrovství Učitelství hudební výchovy + společenských věd Učitelství hudební výchovy + výtvarné výchovy Učitelství výtvarné výchovy + společenských věd Magisterské studium Studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy a anglický jazyk Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika Magisterské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika Teorie výtvarné výchovy Teorie vzdělávání v bohemistice

17 Studijní programy a obory, které budou otevřeny pouze v případě úspěšné akreditace (bez záruky) Navazující magisterské studium Studijní program Vychovatelství Studijní obor (jednooborové): Vychovatelství pro speciální instituce Studijní program Tělesná výchova a sport Studijní obor (jednooborové): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Kontakty PF: České mládeže Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) web: Přírodovědecká fakulta (PřF) Dny otevřených dveří : 28. a a Přihlášky: bakalářské a navazující magisterské studium doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: praktické přijímací zkoušky z hudební a výtvarné výchovy písemné a ústní přijímací zkoušky Administrativní poplatek: při podání písemné přihlášky 555 Kč při podání elektronické přihlášky 444 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí)

18 Konstantní symbol při platbě složenkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium Studijní program Aplikovaná informatika Studijní obor: Informační systémy (otevírá se v Ústí nad Labem i Litvínově) Studijní program Biologie Studijní obor: Biologie Studijní program Fyzika Studijní obor: Počítačové modelování ve fyzice a technice Studijní program Geografie Studijní obory: Geografie střední Evropy Geografie Studijní program Chemie Studijní obor: Toxikologie a analýza škodlivin (otevírá se v Ústí nad Labem i Litvínově) Studijní program Chemie a technologie materiálů Studijní obor: Stavební chemie Studijní program Matematika Studijní obor: Matematická informatika Studijní program Přírodovědná studia Studijní obor: Přírodovědné vzdělávání Studijní program Biologie Biologie + Geografie Studijní program Fyzika Fyzika + Biologie Fyzika + Informatika Fyzika + Chemie Fyzika + Matematika Fyzika + Tělesná výchova Fyzika + Hudební výchova Fyzika + Matematika se zaměřením na vzdělávání Fyzika + Chemie se zaměřením na vzdělávání Fyzika + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání Fyzika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program Geografie Geografie + Historie Geografie + Informatika

19 Geografie + Politologie Geografie + Tělesná výchova Geografie + Německý jazyk a literatura Studijní program Chemie Chemie + Biologie Chemie + Informatika Chemie + Geografie Chemie + Matematika Chemie + Společenské vědy Chemie + Tělesná výchova Chemie + Matematika se zaměřením na vzdělávání Chemie + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program Matematika Matematika + Geografie Matematika + Informatika Matematika + Společenské vědy Matematika + Historie Matematika + Český jazyk a literatura Matematika + Německý jazyk a literatura Matematika + Tělesná výchova Matematika + Hudební výchova Matematika + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Matematika + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Matematika + Historie se zaměřením na vzdělávání Matematika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Matematika + Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Matematika + Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Matematika + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program Informatika Informatika + Historie Bakalářské studium kombinované studium Studijní program Biologie Studijní obor: Biologie Studijní program Fyzika Studijní obor: Počítačové modelování ve fyzice a technice (otevírá se ve Varnsdorfu) Fyzika + Matematika

20 Navazující magisterské studium Studijní program Fyzika Studijní obor Počítačové modelování ve vědě a technice Studijní program Geografie Studijní obor: Geografie Studijní program Geografie Učitelství geografie + anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ Učitelství geografie + německého jazyka a literatury pro střední školy Učitelství geografie + historie pro střední školy Studijní program Fyzika Učitelství fyziky + matematiky pro 2. stupeň ZŠ Učitelství fyziky + chemie pro 2. stupeň ZŠ Učitelství fyziky + tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ Učitelství fyziky + matematiky pro střední školy Učitelství fyziky + tělesné výchovy pro střední školy Studijní program Matematika Učitelství matematiky + anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky + německého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky + tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky + hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ Učitelství matematiky + německého jazyka a literatury pro střední školy Učitelství matematiky + společenských věd pro střední školy Učitelství matematiky + biologie pro střední školy Učitelství matematiky + geografie pro střední školy Studijní program Biologie Učitelství biologie + výtvarné výchovy pro střední školy Učitelství biologie + tělesné výchovy pro střední školy Učitelství biologie + geografie pro střední školy Studijní program Chemie Učitelství chemie + biologie pro 2. stupeň ZŠ Učitelství chemie + geografie pro 2. stupeň ZŠ Učitelství chemie + matematiky pro 2. stupeň ZŠ

21 Doktorské studium prezenční a kombinované studium Studijní program Matematika Studijní obor: Obecné otázky matematiky Studijní program Fyzika Studijní obor: Počítačové metody ve vědě a technice Doktorské studium v anglickém jazyce / Doctoral studies prezenční a kombinované studium/ form of study: full-time or combined Studijní program / Study programme Physics Studijní obor / Field of study Computer Methods in Science and Technology při podání přihlášky na tento obor se neplatí administrativní poplatek za přijímací řízení Studijní programy a obory, které budou otevřeny pouze v případě úspěšné akreditace (bez záruky) Bakalářské studium Studijní program Informatika Studijní obor (jednooborové): Softwarové systémy Studijní obor (dvouoborové): Informatika se zaměřením na vzdělávání Kontakty PřF: České mládeže Ústí nad Labem Tel.: (+420) , (+420) web:

22 Ústav zdravotnických studií (ÚZS) Den otevřených dveří : Přihlášky: Termín přijímacích zkoušek: Všeobecná sestra, Porodní asistentka Fyzioterapie Ergoterapie Náhradní termín přijímacích zkoušek: Porodní asistentka Fyzioterapie a Ergoterapie Všeobecná sestra Administrativní poplatek: při podání písemné přihlášky 530 Kč při podání elektronické přihlášky 430 Kč Banka: ČNB Ústí nad Labem Účet: /0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou: 0379 při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem Bakalářské studium Studijní program Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Porodní asistentka Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Fyzioterapie Ergoterapie Kontakty ÚZS: Velká Hradební 13, Ústí nad Labem tel. (+420) , (+420) web:

23 Studium na UJEP Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných na UJEP se užívá jednotný kreditní systém, který je kompatibilní s ECTS a který umožňuje mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Systém je založen na hodnocení náročnosti jednotlivých kurzů studia a přiřazení kreditních bodů v závislosti na této náročnosti. Vedle těchto programů podporuje univerzita celoživotní vzdělávání, které se významnou měrou podílí na zvyšování úrovně vzdělanosti v Ústeckém kraji. V rámci celoživotního vzdělávání probíhá na univerzitě již od akademického roku 1994/95 také Univerzita třetího věku. Je určena pro seniory v důchodovém věku s ukončeným vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním. Informace o studiu na UJEP poskytne Univerzitní poradenské centrum. Univerzitní poradenské centrum (UPC) Kontakty UPC: Mgr. Šárka Machátová, Mgr. Veronika Bambulová Hoření 13, Ústí nad Labem Tel./Fax: (+420) web: Mezinárodní spolupráce Univerzita rozvíjí mezinárodní kontakty v rámci dohod se zahraničními univerzitami a institucemi. Izrael Beit Berl Academic College Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem Kanada École Polytechnique de Montréal Maďarsko Nyíregyházi Föiskola Německo Hochschule Zittau/Görlitz Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.v., Dresden Technische Universität Dresden Polsko Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Informace pro studenty. Obsah: strana

Informace pro studenty. Obsah: strana Obsah: strana 1. Životní náklady 2 1.1 Městská hromadná doprava 2 1.2 Poplatek za registraci v knihovně 2 1.3 Stravování 3 1.4 Studijní průkaz 3 1.5 Ubytování 3 2. Možnosti ubytování 3 2.1 Ústí nad Labem

Více

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014 DNY OTEVRENYCH DVERI: 15.11.2013 A 24.1.2014 na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (24. 1. 2014 mimo studijních programů Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění) Vyberte si z

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP) Olbrichova 625/25, 746 01 Opava,

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009 2009 Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti 2009 Výroční zpráva PF UJEP byla projednána Vědeckou radou PF UJEP dne 16. března 2010. Výroční zpráva

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 013 Pedagogická fakulta 2013 Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem PF UJEP dne 22. dubna 2014. ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Pedagogické

Více

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru OPRAVY A DOPLŇKY K PŘEHLEDU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008/2009 (UN 39-40/2007)

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010 Aktualizace na rok 2007 Projednáno Vědeckou radou PF UJEP 6. 2. 2007 Schváleno AS PF UJEP 21. 2. 2007 Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. děkan V Ústí

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE 2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE Vážení přátelé, k publikaci dostáváte rovněž elektronickou verzi údajů o vzdělávací nabídce VOŠ na CD. Údaje mají stejnou strukturu jako kniha.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Historie založení Fakulty životního prostředí 2010 Založení univerzity a fakulty Po roce 1989 byl v tehdejší ČSSR velmi kriticky zhodnocen stav vzdělanosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2010 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Rokitanského 62, 00 03 Hradec Králové, Česká republika Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2010 Předložená zpráva

Více