Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem"

Transkript

1 M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 254 červen 2011 Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem Je za námi další ročník dálkového pochodu Praha-Prčice. Letos se šel již po 46. a nutno hned v úvodu dodat, že to byl ročník nadmíru vydařený. Pořadatelé z Klubu českých turistů Praha-Prčice připravili 21 tras, z toho byly 4 trasy určené pro cyklisty a jedna pro vozíčkáře. Celkem se v sobotu nechalo zlákat pochodníků (ne všichni ale dorazili do cíle, oproti tomu byli zase tací, co pochod šli, aniž by se zapsali na startu. Organizátoři proto odhadují, že skutečný počet pochodníků byl nad 20 tisíc). Všichni, kdo se v cíli prokázali mapkou se zdolanými punkty, obdrželi plastovou botičku, tentokráte modrou, tradiční tatranku a pochodníci vážící cestu až z Prahy pak ještě speciální odznak, respektive knoflík, navíc. Tu nejdelší 70km trasu Karla Kulleho z Prahy absolvovalo 430 pochodníků, nejmasovější start byl opět ve Voticích, celkem odtud vyrazilo turistů, kteří si mohli vybrat mezi náročnější 30km trasou a dětskou 23km trasou. Tradičně silný špalír směrem k Prčici mířil i ze Sedlčan, populární Robinovu trasu si vybralo pochodníků. Dalšími hodně využitými trasami byla ta ze Střezimíře (1 907 pokračování na str. 10 Hasičskou soutěž ovládl SDH Sedlec Poslední květnovou sobotu probíhaly na mnoha místech našeho kraje hasičské soutěže. Okrskovou hasičskou soutěž okrsku Sedlec-Prčice letos upořádali hasiči z Kvasejovic u příležitosti 111. výročí založení svého sboru a musím říci, že organizaci zvládli na jedničku. Vše bylo nachystáno do puntíku. Dokonce i požární zbrojnici si kvasejovičtí na tu slávu zkrášlili. Jen počasí, to se naplánovat nedá, a tak v onen osudný den od rána všichni s obavami vzhlíželi k obloze. V pátek vydatně zapršelo a nikdo si nepřál, aby soutěž pokazilo deštivé počasí. Naštěstí v okamžiku, kdy se průvod hasičů a hasiček vydal od seřadiště u obecního domu Eden směrem na louku nad hasičskou zbrojnicí k slavnostnímu nástupu, přestalo krápat a nakonec celá soutěž probíhala za příjemného, byť oblačného počasí. Zatímco jedni se v cíli občerstvovali nebo hledali místo k odpočinku, druzí se fotili u škrpálku. A s přibývajícím časem davy houstly. Foto A. Valsová Běhalo se proti rakovině i pro radost Start 4. ročníku Běhu naděje. Foto A. Valsová Letošní rok se do soutěže přihlásilo celkem 27 družstev z 13 sborů, z toho bylo 12 mužských družstev do 35 let, 8 mužských nad 35 let, 7 ženských družstev a dokonce se na soutěži představili i mladí hasiči. Čas potřebný k sečtení všech výsledků vyplnily dětské hasičské kolektivy ze Sedlce a Kvasejovic. I letos mohli diváci, pro které bylo připraveno výborné občerstvení i patřičné zázemí, pozorovat v průběhu dne výkony skvělé, průměrné i vyložené nezdary. Za smolaře soutěže lze označit hasiče z Uhřic, kterým nebyl započítán běh na 100 m. To ale nebylo nic proti tomu, když se prčickému ženskému družstvu při útoku uvolnil přetlakový ventil a náraz srazil na kolena Verunku Hájkovou. Otřesená Verunka naštěstí neutrpěla žádná zranění, jen se pořádně lekla, lekli se ale i přihlížející diváci. Nová fasáda na kvasejovické hasičské zbrojnici, foto A. Valsová pokračování na str. 14 V úterý 24. května se v Sedlci za slunného teplého počasí konal již čtvrtý ročník Běhu naděje a třináctý ročník Běhu proti rakovině. Akci, které po několik let předcházel populární Běh Terryho Foxe, tradičně organizuje odbor ASPV TJ Sokol Sedlec-Prčice. I když se za ta léta forma změnila běhaly se, chodily nebo se jely na kole, koloběžce, v kočárku už různé trasy, startovaly nejrůznější osobnosti, měnil se dokonce i termín akce úmysl byl a je vždy stejný, to je přispět na konto boje proti nádorovým onemocněním, Letos vsadili organizátoři posílení o Město Sedlec-Prčice na klidné zázemí, které skýtá nádvoří areálu pivovaru Vítek z Prčice a zahrada Základní a Mateřské školy Sedlec-Prčice. Potřetí byl totiž Běh naděje spojen s Dětským odpolednem. A to se nakonec odrazilo i ve věkovém průměru účastníků. Mezi 75 pokračování na str. 8 Vybíráme z obsahu: Štafeta Praha-Orvieto proběhne naším městem...8 Měšetičtí si připomněli příběh Karla Stibora...9 Rožmberský rok za Vítkovci k Vítkovi z Prčice...11 Program XII. ročníku Derby...12 Vyšel nový vlastivědný sborník...15

2 2 strana Náš domov číslo 254, červen 2011 ZPRÁVY Z RADNICE Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne Přítomni: při zahájení celkem 11 členů Omluveni: J. Fára, Ing. Z. Kobliha, V. Pilík, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: Mgr. T. Míka, P. Dvořák Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Dostavil se Fr. Hrma Schválení programu: Program obsahuje celkem 15 bodů a byl řádně zveřejněn. Starostka navrhla na základě doporučení rady města doplnění jednoho bodu převod majetku pořízeného z dotačních prostředků prostřednictvím Společenství Čertovo břemeno do vlastnictví města. Tento bod vzešel z jednání sdružení obcí dne a je nutné jej urychleně vyřešit. Starostka navrhla doplnění za bod č. 5 (Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno). Hlasování o programu a jeho doplnění: 12 pro 0 proti 0 se zdržel 1. Úprava rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2011 č. 4 Úprava rozpočtu města na rok 2011 č. 4 se týká v příjmové části zvýšení prostředků v kapitole Daň z příjmu o ,- Kč, v kapitole Dotace obcí na žáky o ,- Kč, v kapitole Sčítání lidu, domů a bytů 2011 o ,- Kč (dotace na sčítání), nově vytvořené kapitoly Dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce o ,- Kč, v kapitole lesnictví zvýšení příjmu o ,- Kč o ,- Kč zvýšení příjmů v kapitole kultura, o ,- Kč v kapitole prodej majetku o ,- Kč zvýšení kapitoly pronájem pozemků a ,- činí úhrada doplatek za změnu č. 2 územního plánu města Sedlec-Prčice. Celkově se v příjmové části jedná o zvýšení o ,- Kč. Ve výdajové části se úprava týká jednak přesunu prostředků mezi položkami: ,- Kč přesunout z kapitoly Kultura ostatní do kapitoly Klubová zařízení jedná se pouze o administrativní záležitost, které souvisí se zaúčtováním nákladů na jednotlivá kulturní představení a příspěvky města na kulturní akce. V ostatním se zvyšují výdaje v kapitole Daň z příjmu město stejně jako v příjmové části o ,- Kč, o ,- Kč v kapitole DPH Město. Další je kapitola čerpání dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši ,- Kč, odvod částky 5 826,- Kč do státního rozpočtu realizace rozšíření místa Czech Point v roce 2010 a čerpání dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011 ve výši ,- Kč. Poslední úprava se týká dočerpání prostředků na přístavbu hasičské zbrojnice v Chotěticích, která proběhla v loňském roce, ale nebyly douhrazeny všechny náklady, protože kolaudace proběhne až letos. Částka je ve výši ,- Kč dostavba, geometrické plány, rozbory vody, revize komínu a elektro Celkem se ve výdajové části týká úprava č. 4 navýšení čerpání o částku ,- Kč. Nebyly vzneseny připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předloženou úpravu rozpočtu města na rok 2011 č. 4 dle jednotlivých kapitol s tím, že v příjmové části rozpočtu se zvyšuje příjem celkem o ,- Kč a ve výdajové části se zvyšují výdaje o ,- Kč. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel 2. Závěrečný účet města Sedlec-Prčice za rok 2010 V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován a řádně zveřejněn závěrečný účet Města Sedlec-Prčice za rok Ten zahrnuje jednak souhrnné údaje o hospodaření města v roce 2010 a také o hospodaření příspěvkových organizací města (ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice a ZUŠ Sedlec-Prčice) a ostatních organizací zřízených městem (Služby Sedlec- -Prčice, s.r.o.). Základní údaje o hospodaření města Sedlec- -Prčice v roce 2010: Schválený rozpočet v příjmové části ,- Kč, skutečnost v příjmové části k ,96 Kč Schválený rozpočet ve výdajové části ,- Kč, skutečnost ve výdajové části k ,95 Kč Na běžném účtu bylo k celkem ,97 Kč, na Fondu rozvoje bydlení ,47 Kč a na Fondu rozvoje a rezerv ,19 Kč. V roce 2010 získalo město celkem ,- Kč z dotačních prostředků s tím, že část těchto financí přecházela z roku 2009 jednalo se o doplatek za realizaci obecní kompostárny a opravy komunikace Ke Stadionu. V roce 2010 byl doplacen úvěr, takže město v současné době nemá žádné úvěry a půjčky. K byly registrovány neuhrazené faktury v celkové výši ,75 Kč, které byly z největší části za realizaci I. etapy Vítkova náměstí a u nichž se čekalo na připsání prostředků z ROP na účet města. Naopak byly registrovány pohledávky ve výši ,46 Kč z toho právě ,46 Kč nárokované dotace, ,- Kč půjčka na realizaci projektu SDH Měšetice (již uhrazeno), ,- Kč půjčka spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., na nákup příkopové sekačky (úhrada do ) Hospodaření příspěvkových a ostatních organizací: ZŠ a MŠ zisk z hl. činnosti ,64 Kč, z doplňkové činnosti Kč ZUŠ výsledek hospodaření 0 Kč Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. zisk ,77 Kč Hospodaření města Sedlec-Prčice bylo podrobeno auditu ze strany Odboru dozoru Krajského úřadu Středočeského kraje. Audit proběhl v termínech (dílčí) a závěrečný. Při přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Od roku 2010 musí také samosprávné celky vykazovat výsledek hospodaření, který se netýká pouze hospodářské činnosti obce, ale celého hospodaření. V roce 2010 tak byl po zdanění hospodářský výsledek Města Sedlec-Prčice ve výši ,56 Kč. Nebyly vzneseny připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje závěrečný účet města Sedlec-Prčice za rok 2010 v předloženém znění včetně výsledku hospodaření města za rok 2010 a zprávy o provedené kontrole hospodaření města v roce 2010 bez výhrad. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení Region Votice za rok 2010 Město Sedlec-Prčice je členem Sdružení Region Votice, kde jsou i další obce Město Votice, obce Vrchotovy Janovice, Olbramovice a Heřmaničky. Sdružení v posledních dvou letech funguje spíše formálně, protože jeho hlavní cíle plynofikace regionu a následné dokončení administrativních kroků byly již dokončeny. Přes formální činnost podléhá hospodaření svazku obcí kontrole hospodaření. Přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech a Při dílčím přezkoumání byla zjištěna chyba ve vedení pohledávky na jiném, než podrozvahovém účtu. Tato chyba byla do závěrečného přezkoumání odstraněna, takže závěr z kontroly je: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Každé ze zastupitelstev jednotlivých členských obcí musí být s výsledkem přezkoumání seznámeno a vzít jej na vědomí. Zároveň zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet Sdružení Region Votice s tím, že na účtu sdružení je ,- Kč. Nebyly vzneseny připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení Region Votice za rok 2010 a zároveň bere na vědomí závěrečný účet Sdružení region Votice. 4. Zrušení DSO Sdružení Region Votice Sdružení bylo založeno pěti obcemi regionu za účelem získání finančních prostředků na plynofikaci jednotlivých členských obcí. Ta byla úspěšně dokončena, v roce 2009 byly dořešeny pozastávky dotačních prostředků, které byly vázány na počty plynofikovaných objektů a tím bylo dokončeno i administrativní uzavření plynofikace. Proběhlo jednání se společností RWE ohledně zřízení věcných břemen, ale dle informací nebude společnost jejich smluvní ošetření řešit s ohledem na skutečnost, že plynofikace proběhla do roku 2002, takže ze zákona není povinnost VB zřizovat. Vzhledem k těmto skutečnostem funguje svazek obcí pouze formálně a jeho další pokračování je bezpředmětné. V tuto chvíli je tedy vhodné ukončit činnost svazku, který nemá náplň pro další pokračování své činnosti. Na základě rozhodnutí statutárních zástupců jednotlivých členských obcí je doporučeno zastupitelstvům členských obcí schválit ukončení činnosti svazku k s tím, že zůstatek finančních prostředků na účtu sdružení bude poměrně rozdělen mezi jednotlivé členy. Pro rozdělení tak bude po odečtení administrativních poplatků, poplatků za vedení

3 číslo 254, červen 2011 Náš domov strana 3 účtu, platby mzdy účetní svazku, právní porady..., cca ,- Kč. Rozdělení prostředků bude rozpočteno buď dle počtu obyvatel v jednotlivých obcích, nebo podle původního procentního vkladu jednotlivých členů sdružení vklad Města Sedlec-Prčice byl 29 %. Rozhodnutí o rozdělení prostředků bude schváleno na valné hromadě sdružení. Pro rozhodnutí je nutná účast dvou zástupců z každé členské obce statutárního zástupce (starosty) a dalšího delegovaného člena. Rada navrhuje delegovat jako druhé člena místostarostu města Pavla Krále. Starostka poděkovala členům předchozích zastupitelstev, kteří se zasloužili o vznik sdružení a tím i o provedení plynofikace našeho města včetně osady Měšetice. A. Podzimek vyzdvihl zásluhu Města Votice, konkrétně p. Diviše a jeho nástupce ve funkci starosty J. Slavíka, kteří se zasloužili největší měrou o zdárné provedení plynofikace celého regionu. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice po projednání souhlasí a schvaluje ukončení činnosti DSO Sdružení Region Votice, svazku obcí, a to likvidací svazku k Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice pověřuje místostarostu města Pavla Krále k zastupování města při jednání valné hromady svazku společně se statutárním zástupcem města starostkou Miroslavou Jeřábkovou. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel 5. Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno za rok 2010 Město Sedlec-Prčice je členem Sdružení obcí Čertovo břemeno. Stejně jako u Sdružení Region Votice je nutné projednat a vzít na vědomí závěrečný účet DSO Čertovo břemeno zastupitelstvem každé z členských obcí. Celkové příjmy za rok 2010 činily ,89 Kč, celkové výdaje ,50 Kč, hospodaření tak skončilo v roce 2010 přebytkem. Stav běžného účtu sdružení k byl ,34 Kč, na podúčtu na údržbu lyžařských tras bylo k shromážděno ,23 Kč, celkem tedy ,57 Kč. Ve dnech a bylo provedeno přezkoumání hospodaření svazku obcí ze strany odboru finanční kontroly Středočeského kraje se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyly vzneseny připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí závěrečný účet DSO Čertovo břemeno za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok Převod majetku pořízeného prostřednictvím DSO Čertovo břemeno na město Sedlec- -Prčice Město Sedlec-Prčice jako člen sdružení obcí se podílí na přípravě a realizaci společných projektů. V rámci projektů a získaných dotačních prostředků je pořizován majetek, který se instaluje dle určení v jednotlivých členských obcích. Tento majetek je průběžně po zrealizování a ukončení projektů převáděn do vlastnictví jednotlivých obcí. Na základě projektů Stromy života pro Greenways Čertovo břemeno, Zkvalitnění vybavenosti a služeb Greenways Čertovo břemeno a Greenways Čertovo břemeno to nemůžete minout byly zakoupeny a nainstalovány na území Města Sedlec-Prčice 3 ks laviček a 2 ks odpadkových košů v celkové hodnotě ,- Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí tohoto vybavení do majetku města a schválit podpis smlouvy o jeho převodu. Další úkony (zanesení do inventarizace, evidence a plnění ostatních podmínek dotačních titulů) budou prováděny pracovníky MěÚ Sedlec-Prčice. Nebyly vzneseny připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje bezúplatné převedení majetku pořízeného v rámci projektů SDO Čertovo břemeno 3 ks laviček, 2 ks odpadkových košů a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví města Sedlec-Prčice. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel 7. Závěrečný účet DSO Bene-Bus za rok 2010 Město Sedlec-Prčice je také členem Sdružení obcí Bene-bus. Stejně jako u ostatních sdružení je nutné projednat a vzít na vědomí závěrečný účet DSO Bene-bus zastupitelstvem každé z členských obcí. Celkové příjmy za rok 2010 činily ,69 Kč, celkové výdaje ,22 Kč. Stav běžného účtu sdružení k byl ,47 Kč. Příjmy sdružení byly tvořeny příspěvky na dopravní obslužnost ve výši 120,- Kč/obyvatel a příspěvkem na činnost svazku ve výši 1 Kč/obyvatel. V roce 2011 se příspěvek obcí na dopravní obslužnost zvýšil na 170,- Kč/obyvatel. Nebyly vzneseny připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí závěrečný účet DSO Bene-bus za rok Žádost o zařazení části pozemků pč. 1002/5 a 1009/9 v k. ú. Prčice do změny ÚP Města Sedlec-Prčice Na město se obrátili vlastníci uvedených pozemků, Stanislav a Jaroslava Klejnovi, se žádostí o zařazení částí pozemků do rozpracované změny č. 3 územního plánu města, případně o zahájení změny č. 4 ÚP s tím, že náklady na změnu ÚP uhradí. Žádost opakovaně projednávala rada města a nedoporučila ani zařazení pozemků do již projednávané změny č. 3 ÚP, ani zahájení změny č. 4. Důvodů je několik: Změna č. 3 již prošla prvním vyhodnocením ze strany MěÚ Sedlčany, odbor územního plánování, a její doplnění by znamenalo zásadní zdržení při projednávání v dalších fázích. Druhým a zásadním důvodem proti doplnění změny č. 3, případně zahájení změny č. 4 je skutečnost, že uváděné pozemky nenavazují na stávající zástavbu, jsou přístupné po nevyhovující komunikaci (ul. Jezerskou úzká komunikace, problémy s dostupností) a byly by pokračováním zastavitelného území až v poslední etapě zástavby po vyčerpání pozemků zastavitelných dle územního plánu v prvních fázích. Navíc se jedná o další zábor zemědělského půdního fondu, který by měl být chráněn. Dle vyjádření architektů není celá oblast v Jezerské ulici vhodná k zastavění jednak z důvodu budoucích finančních nároků na město a jednak s ohledem na zachování vzhledu a charakteru města části Prčice. Zastupitelé byli seznámeni s platným územním plánem města. Z řad veřejnosti byl vznesen dotaz na řešení situace v Prčici v budoucnu. Starostka odpověděla, že uváděné pozemky jsou zastavitelné až v poslední řadě (po zastavění ploch pro zástavbu v I. a II. etapě) a může dojít ke změně územního plánu pro tuto lokalitu. Následně nevyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice nesouhlasí se zařazením částí pozemků pč. 1002/5 a 1009/9 v k. ú. Prčice do zahájené Změny č. 3 územního plánu města a neschvaluje ani zahájení Změny č. 4 územního plánu pro uvedené pozemky. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel 9. Žádost o prodej části pozemku pč. 775/2 a pč. 736/3 vše v k. ú. Sedlec u Votic Na město se obrátil p. Skalický, Komenského ul., Sedlec se žádostí o odprodej části pozemku o celkové výměře 13m 2 (z pč. 775/2 12 m 2 a z pč. 736/3 1m 2 ), které má dlouhodobě připloceny ke svým nemovitostem. Tuto skutečnost zjistil při vyměřování části nemovitostí v jeho vlastnictví, a proto žádá o vyřešení majetkoprávních vztahů. Rada žádost p. Skalického projednala a po zvážení všech okolností doporučuje zastupitelstvu města prodej schválit. Záměr prodeje byl před zařazením tohoto bodu na program zastupitelstva řádně zveřejněn v souladu se zákonem o obcích. Rada navrhuje schválit prodejní cenu 110,- Kč/m 2 s tím, že žadatel uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitostí. Nebyly vzneseny připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku pč. 775/2 o výměře 12m 2 a části pozemku pč. 736/3 o výměře 1m 2 v še v k. ú. Sedlec u Votic za cenu 110,- Kč/m 2 a s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitostí. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel 10. Žádost o prodej části pozemku 371/8 v k. ú. Bolechovice Na město se obrátil se žádostí o odprodej části pozemku pč. 371/8 v k. ú. Bolechovice p. Pavel Bursík, který je vlastníkem sousedních nemovitostí. Žadatel má v úmyslu rozšířit a zlegalizovat stávající nájezd na obecním pozemku, který je přístupovou plochou k sousední nemovitosti ve vlastnictví žadatele. Vzhledem k předpokládaným vysokým nákladům na rozšíření a dobudování nájezdu sjezdu požádal o odprodej části obecního pozemku, aby jeho investice byla vkládána do vlastní nemovitosti. Rada po diskusích a místní prohlídce doporučila třemi hlasy záměr prodeje zveřejnit a schválit prodej zastupitelstvem města. Rada zároveň navrhuje prodejní cenu 90,- Kč/m 2, úhradu nákladů na odměřovací plán a převod nemovitostí ze strany žadatele a zároveň podmínku, že žadatel kupující přemístí na vlastní náklady malý sakrální objekt křížek na hranici obecního pozemku na zbývající část pč. 371/8, která bude ve vlastnictví města. Starostka k dotazu T. Seidela na vlastnictví okolních pozemků poskytla zastupitelům k nahlédnutí ortofomapu z katastru nemovitostí a sdělila, že okolní pozemky by měly zajištěn přístup z obecní nemovitosti. Navržený prodej se týká pouze části pozemku, na který navazuje nemovitost pouze ve vlastnictví žadatele. pokračování na str. 4

4 4 strana Náš domov číslo 254, červen 2011 Ing. V. Hlaváček navrhl doplnit do usnesení, že se prodej týká zároveň příslušenství nemovitosti (např. opěrných zdí). Dále nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pč. 371/8 v k. ú. Bolechovice včetně příslušenství o výměře cca 123 m 2 za cenu 90,- Kč/ m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitostí. Zastupitelstvo zároveň schvaluje podmínku, že kupující na vlastní náklady přemístí a znovu nainstaluje malý sakrální objekt křížek na zbývající část pozemku pč. 371/8, která zůstane ve vlastnictví města Sedlec-Prčice. Hlasování: 7 pro, 1 proti, 4 se zdrželi Prodej pozemku nebyl schválen. 11. Žádost o prodej pozemku pč. 295/8 v k. ú. Měšetice místní část Lidkovice schválení výkupu pozemků pč. 370/46 a 370/22 v k. ú. Sedlec u Votic Město Sedlec-Prčice získalo bezúplatným převodem pozemek pč. 295/8 v k. ú. Měšetice od Pozemkového fondu ČR. Tento pozemek se nachází v zastavitelném území dle platného územního plánu je určen na zástavbu RD. Město může dle smlouvy o převodu volně s pozemkem nakládat prodat, směnit, pronajmout, ale s podmínkou, že nedojde ke změně funkčního využití pozemku proti stávajícímu platnému územnímu plánu musí i v budoucnu zůstat určen pro výstavbu RD. Na město se prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce obrátili majitelé sousedních nemovitostí v osadě Lidkovice manželé Diatkovi a požádali o prodej uvedeného pozemku. Vzhledem k tomu, že uvedení majitelé i jejich zplnomocněný zástupce p. Vondra jsou v příbuzenském vztahu s paní Thomsovou a panem Jílkem, kteří vlastní pozemky zastavěné komunikací v Sedlci v ul. Komenského, doporučila rada města řešit věc jako vzájemný odprodej pozemků, aby došlo k narovnání majetkových vztahů k pozemkům pod komunikacemi v Sedlci. Po jednání se zástupcem vlastníků došlo k předběžné dohodě o prodeji pozemků 370/46 a 370/22 v k. ú. Sedlec u Votic o celkové výměře 1656 m 2 ze strany p. Thomsové a p. Jílka Městu Sedlec-Prčice a naopak pozemku pč. 295/8 v k. ú. Měšetice o výměře 629 m 2 manželům Diatkovým od Města Sedlec-Prčice. Rada města navrhuje zastupitelstvu tento prodej a koupi schválit, a to za cenu: prodej pozemku v k. ú. Měšetice za cenu 70,- Kč/m 2 a koupi pozemků v k. ú. Sedlec u Votic za cenu 40,- Kč/m 2. Město tak vyplatí pí. Tomsové = celkem ,- Kč + zápis do KN, Ing. Diatka zaplatí městu = celkem ,- Kč + zápis do KN. Fr. Hrma podal dotaz na smluvní zajištění předběžnou smlouvou, zda se bude jednat o jednu či dvě smlouvy. Starostka odpověděla, že budou dvě smlouvy vzhledem k různým vlastníkům nemovitostí a průhlednosti finančních toků. Informace k pozemkům, k právním ustanovením smluvních vztahů a dalším podmínkám směny případně prodeje pozemků doplnil Ing. V. Hlaváček a doporučil, aby k jednotlivým ustanovením smluv byla pověřena rada města. Starostka navázala na informace od ing. Hlaváčka a doplnila, že jedinou podmínkou PF ČR při převodu pozemku do vlastnictví města byla podmínka, že uvedená nemovitost bude v územním plánu města nadále vedena pro stávající využití tedy výstavbu RD. V případě změny ÚP by město muselo uhradit cenu nemovitosti v době převodu pozemkovému fondu. Dále nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schváluje prodej pozemku pč. 295/8 v k. ú. Měšetice o výměře 629 m 2 manželům Diatkovým za cenu 70 Kč/m 2 s tím, že uhradí převod vlastnických práv. Zároveň zastupitelstvo schvaluje koupi pozemků pč. 370/46 a 370/22 v k. ú. Sedlec u Votic o celkové výměře 1656 m 2 za cenu 40,- Kč/m 2 a s tím, že město uhradí náklady na převod vlastnického práva. Zastupitelstvo pověřuje starostku a radu města přípravou smluv, které budou podepsány současně, a zároveň bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel 12. Schválení nově odměřených pozemků a žádosti o bezúplatný převod těchto pozemků Město Sedlec-Prčice připravuje s ohledem na zvýšení bezpečnosti dopravního provozu v lokalitě ul. Jetřichovická (výjezd z města směr Jetřichovice) realizaci chodníku pro pěší. Vzhledem k tomu, že komunikace i přilehlý zelený pás je v této ulici ve vlastnictví Středočeského kraje, proběhlo jednání o vydání souhlasu Kraje s realizací stavby chodníku a předběžné jednání o podmínkách převodu budoucích zastavěných pozemků chodníkem do vlastnictví města. Na základě těchto jednání byl zpracován oddělovací geometrický plán, který vyčlenil pozemky pro budoucí stavbu chodníku. Tyto pozemky byly opatřeny novými parcelními čísly. Pro splnění všech podmínek pro další jednání ve věci převodu pozemků pod budoucím chodníkem do vlastnictví města je nutné schválení nově vytvořených pozemků a jejich výměr ze strany zastupitelstva města. To musí zároveň schválit podání žádosti o bezúplatný převod, který bude následně projednán radou a zastupitelstvem kraje. Nově oddělené pozemky jsou: Pč. 751/6 výměra 320 m 2 Pč. 751/5 výměra 398 m 2 Pč. 751/4 výměra 132 m 2 Budoucí chodník bude zasahovat také do pozemku ve vlastnictví rodiny Šmejkalových. Jedná se o 61 m 2, které jsou označeny nově vzniklým pozemkem pč. 214/5. Vzhledem k tomu, že při přípravě podkladů nebylo známo, že dojde k zásahu do pozemku dalšího vlastníka (mimo Středočeského kraje), nebyli majitelé zatím osloveni. Jejich kontaktování a projednání žádosti města o odprodej pozemku pro stavbu chodníku proběhne dle výsledku jednání zastupitelstva z dnešního dne. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit navržené oddělení pozemků pro stavbu budoucího chodníku včetně jejich parcelních čísel a výměr. Rada zároveň doporučuje schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dotčených budoucí stavbou chodníku ze Středočeského kraje na město Sedlec-Prčice a zahájit jednání o prodeji části pozemku od rodiny Šmejkalových. Nebyly vzneseny připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schváluje předložený oddělovací geometrický plán týkající se pozemků v ul. Jetřichovická dotčených připravovanou stavbou chodníku. Jedná se o pozemky pč. 751/6 výměra 332 m 2, pč. 751/5 výměra 456 m 2, pč. 751/4 výměra 136 m 2. Zastupitelstvo zároveň schválilo podání žádosti o bezúplatný převod uvedených pozemků na Středočeský kraj, který je vlastníkem těchto nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje starostku a radu města jednáním s majiteli pozemku pč. 214/5 o podmínkách prodeje či převodu této nemovitosti na město Sedlec-Prčice za účelem stavby chodníku. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel 13. Vykoupení části pozemku PK pč. 625/2 v k. ú. Vrchotice pro stavbu vodojemu Město Sedlec-Prčice na základě rozhodnutí zastupitelstva řeší projekt na stavbu vodovodu v místní části Vrchotice Na Františku. Vzhledem k niveletě terénu, požadavkům a normám v oblasti vodovodů je nutné zajistit dostatečný tlak ve vodovodním řadu pro všechny napojované nemovitosti. Pro splnění těchto podmínek je nutné v rámci stavby vybudovat podzemní vodojem, který zajistí dostatečnou akumulaci a tlak vody. Pro umístnění vodojemu je nejvhodnější pozemek pč. 625/2 v k. ú. Vrchotice, který je ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka. S majitelem nemovitosti proběhlo jednání a p. Sedlák je ochoten prodat potřebnou část pozemku Městu Sedlec-Prčice. Zároveň došlo k předběžné dohodě o prodejní ceně, která je stejná jako při vykupování ochranného pásma studny ve Vrchoticích, tedy 45,- Kč/m 2. Celková výměra požadovaného pozemku pro stavbu vodojemu a příslušenství je 610 m 2, takže celková cena za pozemek je ,- Kč + náklady na oddělovací geometrický plán a převod nemovitosti v KN. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit navrženou koupi části pozemku pč. 625/2 v k. ú. Vrchotice za cenu 45,- Kč/m 2 a úhradu nákladů na GP a převod nemovitosti v KN. Nebyly vzneseny připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schváluje koupi části pozemku pč. 625/2 v k. ú. Vrchotice o výměře 610 m 2 pro stavbu vodojemu pro vodovod v místní části Vrchotice Na Františku od p. Jaroslava Sedláka za cenu 45,- Kč/m 2 a úhradu nákladů na odměřovací geometrický plán a nákladů na převod vlastnického práva v KN. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel 14. Pravomoc rady města rozhodovat a provádět rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu města pro daný rok Dle zákona o obcích je v kompetenci zastupitelstva schvalování rozpočtu města a rozpočtových opatření a změny rozpočtu. Rada o rozpočtových opatřeních a úpravách rozpočtu rozhoduje do výše, kterou jí zastupitelstvo schválí. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schválilo pro radu města oprávnění provádět rozpočtová opatření a změny do výše ,- Kč. Jedná se o rozpočtová opatření, která se týkají vždy pouze úpravy v rámci dané kapitoly, případně přesunu prostředků z jednotlivých kapitol a nedochází jimi ke změně závazných ukazatelů. Zásadní změny rozpočtu, rozpočtová opatření většího finančního objemu musí vždy schvalovat zastupitelstvo. Protože schválení pravomoci proběhlo již v předminulém volebním období a v současné době je zastupitelstvo i rada v jiném složení, žádá rada zastupitelstvo města o znovu schválení této kompetence a navrhuje potvrdit výši limitu ,- Kč, o kterých může v rámci rozpočtových opatření a změn rozpočtu rada rozhodovat.

5 číslo 254, červen 2011 Náš domov strana 5 Mgr. T. Míka podal dotaz na dobu platnosti takového rozhodnutí zastupitelstva. Vysvětlení k dotazu podal Ing. V. Hlaváček zákonem o obcích v daném znění. Zároveň doporučil, aby platnost rozhodnutí zastupitelstva byla omezena volebním obdobím. Bc. P. Milčínský navrhl doplnit do usnesení, že platnost rozhodnutí přesáhne lhůtu volebního období o tři měsíce do data zasedání a rozhodnutí nového zastupitelstva v dalším volebním období, aby nebyla narušena kontinuita rozhodování. Dále nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schvaluje rozsah kompetencí pro provádění rozpočtových opatření a úprav rozpočtu radě města do výše ,- Kč. Zároveň schvaluje termín platnosti a účinnosti tohoto rozhodnutí do doby tří měsíců po datu ustanovujícího zasedání nového zastupitelstva. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel 15. Nabídka p. Roubala na vytvoření sochy Vítka z Prčice a její instalace na Vítkovo náměstí Pan Roubal nabídl městu vytvoření a instalaci sochy Vítka z Prčice, podle kterého je nazýváno náměstí v Prčici. Při předběžném jednání p. Roubal navrhl vytvoření sochy z pískovcového kamene v životní velikosti s tím, že cena za zhotovení by se pohybovala kolem ,- Kč. Následně došlo k předložení návrhů podoby sochy a upřesnění ceny pískovcový kámen a jeho opracování by převýšilo částku ,- Kč, takže p. Roubal navrhl zhotovení sochy z umělého kamene, kde USNESENÍ č. 3/2011 Zastupitelstva města Sedlec-Prčice na svém ze zasedání konaném dne Schválilo: program třetího zasedání zastupitelstva doplněného o jeden bod předloženou úpravu rozpočtu města na rok 2011 č. 4 dle jednotlivých kapitol s tím, že v příjmové části rozpočtu se zvyšuje příjem celkem o ,- Kč a ve výdajové části se zvyšují výdaje o ,- Kč závěrečný účet města Sedlec-Prčice za rok 2010 v předloženém znění včetně zprávy o výsledku hospodaření města za rok 2010 a zprávy o provedené kontrole hospodaření města v roce 2010 bez výhrad ukončení činnosti DSO Sdružení Region Votice, svazku obcí, a to likvidací svazku k bezúplatné převedení majetku pořízeného v rámci projektů DSO Čertovo břemeno 3 ks laviček, 2 ks odpadkových košů a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví města Sedlec- -Prčice prodej části pozemku pč. 775/2 o výměře 12m 2 a části pozemku pč. 736/3 o výměře 1m 2 vše v k. ú. Sedlec u Votic p. Skalickému za cenu 110,- Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitostí. prodej pozemku pč. 295/8 v k. ú. Měšetice o výměře 629 m 2 manželům Diatkovým za cenu by finanční limit byl dodržen. P. Roubal zároveň nabídl, že část prostředků zajistí od sponzorů na základě daru. Vzhledem k tomu, že částka přesahuje limit odsouhlasený pro rozhodování radou města a v rozpočtu na rok 2011 nejsou rezervní prostředky na vytvoření sochy, rozhodla rada města o předložení nabídky zastupitelstvu, které by mělo rozhodnout o tom, zda a jaká bude vytvořena a zároveň by mělo rozhodnout v případě kladného stanoviska o vyčleněné z prostředků v rozpočtu města na rok Vyjádření k podobě sochy a jejímu umístění je dále nutné konzultovat s Památkovým ústavem ČR, protože náměstí v Prčici je v památkové zóně města. Je nutné ještě konstatovat, že p. Petr Kroužil, který provozuje Restaurační pivovar Vítek z Prčice, má zaregistrovanou ochrannou známku na použití loga prvního známého erbu Vítka z Prčice a sám předpokládal, že nechá vytvořit sochu Vítka z Prčice, kterou má v úmyslu umístit do areálu pivovaru. Zůstává na zastupitelstvu, zda rozhodne o dalších krocích k umístění sochy na námětí v Prčici. Starostka dále upřesnila, na jaké výrobky se vztahuje ochranná známka zaregistrovaná p. Kroužilem, že se nejedná přímo o kamenné sochy, nicméně je na zvážení, zda akceptovat nabídku na zhotovení sochy, která byla zároveň nabídnuta p. Kroužilovi. 70 Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí náklady na převod vlastnických práv koupi pozemků pč. 370/46 a 370/22 v k. ú. Sedlec u Votic o celkové výměře 1656 m 2 za cenu 40,- Kč/m 2 s tím, že město uhradí náklady na převod vlastnického práva předložený oddělovací geometrický plán týkající se pozemků v ul. Jetřichovická dotčených připravovanou stavbou chodníku - pozemky pč. 751/6 výměra 320 m 2, pč. 751/5 výměra 398 m 2, pč. 751/4 výměra 132 m 2 v k. ú. Sedlec Votic podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pč. 751/6 výměra 320 m 2, pč. 751/5 výměra 398 m 2, pč. 751/4 výměra 132 m 2 v k. ú. Sedlec Votic ze Středočeského kraje, který je vlastníkem těchto nemovitostí na město Sedlec-Prčice za účelem výstavby chodníku pro pěší a zvýšení bezpečnosti silničního provozu koupi části pozemku pč. 625/2 v k. ú. Vrchotice o výměře 610 m 2 pro stavbu vodojemu pro vodovod v místní části Vrchotice Na Františku od p. Jaroslava Sedláka za cenu 45,- Kč/m 2 a úhradu nákladů na odměřovací geometrický plán a nákladů na převod vlastnického práva v KN. v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozsah kompetencí pro provádění rozpočtových opatření a úprav rozpočtu radě města do výše ,- Kč. Zároveň schválilo termín platnosti a účinnosti tohoto rozhodnutí do doby tří měsíců po datu ustanovujícího zasedání nového zastupitelstva. Zastupitelé diskutovali o návrhu a nabídce p. Roubala, o případném vytvoření komise odborníků, kteří by vyhodnotili podobu sochy a návrh na její instalaci a umístění. Byly také doplněny informace o smluvních podmínkách v případě vytvoření podoby Vítka z Prčice, využívání této podoby pro výrobu např. upomínkových předmětů a z toho plynoucí finanční přínosy pro vlastníka sochy nebo jeho zhotovitele. Zastupitelstvo města schvaluje zahájení kroků k realizaci sochy Vítka z Prčice dle návrhu pana Roubala a zhotovení této sochy dle jeho návrhu. Hlasování: 0 pro, 10 proti, 2 se zdrželi Návrh nebyl přijat. 16. Různé, Diskuze Starostka informovala členy zastupitelstva i veřejnost: a) o ukončení I. etapy revitalizace Vítkova náměstí v Prčici dne byla stavba předána na základě zápisu bez vad a nedodělků. Následně proběhlo kolaudační řízení a byl vydán kolaudační souhlas. V současné době jsou dokončovány administrativní kroky pro ukončení projektu a předložení závěrečné zprávy. Součástí podmínek čerpání finančních prostředků z ROP je umístění informační cedule o realizaci projektu, která bude do 14 dnů instalována na budovu čp. 69 v Prčici b) o II. etapě revitalizace předpokládané zahájení červenec 2011, vzhledem k tomu, že nově vyhlášené výběrové řízení muselo být zrušeno a znovu vyhlášeno. Nabídky nesplňovaly kritéria požadovaná městem. Termín pro podání nabídek je v 9,00 hod. s tím, že následně se uskuteční zasedání komise pro hodnocení nabídek c) o předběžném termínu příštího zasedání zastupitelstva polovina července, kde bude projednáván návrh zadání Změny č. 3 územního plánu města, který prošel prvním kolem připomínkování d) poblahopřála panu A. Podzimkovi k udělenému ocenění Blanický rytíř Z řad zastupitelů nebyly vzneseny dotazy. Z řad veřejnosti nebyly vzneseny dotazy a připomínky. zapsala Jana Typtová Neschválilo: zařazení částí pozemků pč. 1002/5 a 1009/9 v k. ú. Prčice do zahájené Změny č. 3 územního plánu města a neschvaluje ani zahájení změny č. 4 územního plánu pro uvedené pozemky prodej části pč. 371/8 v k. ú. Bolechovice včetně příslušenství o výměře cca 123 m 2 za cenu 90,- Kč/m 2 zahájení kroků k realizaci sochy Vítka z Prčice dle ústního návrhu pana Roubala a zhotovení této sochy dle jeho návrhu Pověřilo: k zastupování města při jednání valné hromady SDO Sdružení region Votice společně se statutárním zástupcem města starostkou Miroslavou Jeřábkovou místostarostu města Pavla Krále starostku a radu města přípravou smluv - koupě pozemků pč. 370/46 a 370/22 v k. ú. Sedlec u Votic a prodej pozemku pč. 295/8 v k. ú. Měšetice, které budou podepsány současně, a zároveň bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí starostku a radu města jednáním s majiteli pozemku pč. 214/5 o podmínkách prodeje či převodu této nemovitosti na Město Sedlec-Prčice za účelem stavby chodníku v Jetřichovické ulici

6 6 strana Náš domov číslo 254, červen 2011 Z jednání rady města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Rozhodla: z důvodu změny vlastníka nemovitostí zveřejnit záměr pronájmu pozemků stpč. 362, stpč. 363, stpč. 364, ppč. 736/12, ppč. 736/13, ppč 736/14, vše k. ú. Sedlec u Votic v souladu se zákonem o obcích Schválila: přechod práv a povinností z nájemní smlouvy na užívání bytu v čp. 92 v Prčici pronájem pozemků parc. č 1064 a par. č. 1065, vše k. ú. Dvorce u Sedlce zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č v k. ú. Dvorce u Sedlce, a to za stejných nájemních podmínek jako u ostatních zemědělských subjektů poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města z kap. kultura pro SDH Sušetice na každoroční kulturní akci Cesta pohádkovým lesem konanou dne , ve výši 1.500,- Kč poskytnutí příspěvku osadnímu výboru Mrákotice a Chotětice z rozpočtu města z kapitoly kultura ve výši 2.500,- Kč na konání kulturních akcí smlouvu o zřízení věcného břemene pro el. vedení na pozemku parc. č. 215/4 v k. ú. Sedlec u Votic za jednorázovou úhradu 1.800,-Kč vč. DPH záměr provedení drobných stavebních úprav v provozovně trafiky v čp. 63 v Sedlci na náklady nájemce uskutečnění turnajů v kuličkách ve dnech 20. a na hřišti Na Starce pod záštitou Českého kuličkového svazu s tím, že sociální zázemí bude po dohodě zajištěno v sousedící hasičské zbrojnici SDH Sedlec Akceptovala: rozhodnutí ředitele ZŠ a MŠ o stanovení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ 200,-Kč/měsíc a za služby spojené s provozem ŠD 50,-Kč/měsíc Vzala na vědomí: informaci starostky k přípravě rozpočtů na navrhované opravy místních komunikacích Veletín-Vratkov, osada Sušetice, Dolní Matějov a opravy výtluků na místních komunikací informace starostky o průběhu výstavby a dostavby I. etapy revitalizace Vítkova náměstí v Prčici informace starostky o připravovaných dotačních výzvách ROP Stř. Čechy informace starostky o plánovaném termínu zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice Doporučila: stanovisko města ve věci povolení zřízení sjezdu z pozemku parc.č. 37/27 na silnici III. třídy č.10529, případně na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1301/2, vše k. ú. Kvasejovice, dle schváleného projektu Vydala: dokončení ze str. 5 Vzalo na vědomí: zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení Region Votice za rok 2010 a zároveň bere na vědomí závěrečný účet Sdružení region Votice závěrečný účet DSO Čertovo břemeno za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2010 závěrečný účet DSO Bene-bus za rok kladné stanovisko ke stavbě přístřešku na dřevo na pozemku parc. č. 71/1 v k. ú. Sušetice za podmínek stanovených ve správním řízení v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy kladné vyjádření ke stavbě kolny na hospodářské nářadí na pozemku parc. č. 38/3 v k. ú. Kvasejovice za podmínek stanovených ve správním řízení v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy kladné stanovisko ke zřízení příslušného VB na pozemku parc. č. 1080/4 spočívající v uložení el. přípojky pro budoucí stavbu na pozemku parc. č. 130/2, vše k. ú. Prčice, za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč vč. DPH kladné stanovisko ke stavbě RD na pozemku parc. č. 130/2 v k. ú. Prčice za podmínek stanovených ve správním řízení v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy Pověřila: starostku zahájením jednání ve věci legalizace místního veřejného vodovodu v Sušeticích a jeho uložení v místní komunikaci Stanovila: oslovení firem k podání nabídky na zhotovení místní komunikace a přilehlého chodníku v Šánovické ulici v Sedlci: Bes, s.r.o., Swietelski, s.r.o., Subtera, s.r.o., Správa a údržba silnic Osečany, s.r.o. Zamítla: žádost nájemce o zakoupení prostředků k odstranění plísně v bytě a výměnu kuchyňské linky žádost o umístění dopravního zrcadla při místní komunikaci v Měšeticích. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Schválila: smlouvu o výpůjčce pozemku pč. 481/1 v k. ú Přestavlky u Sedlce smlouvu o pronájmu nebytových prostor jedné místnosti v přízemí budovy MěÚ s Pojišťovnou Kooperativa, a.s. prodloužení pojistné smlouvy na pojištění majetku města ČP, a.s., vč. doplnění pojistného plnění pro pojištění nebezpečí tíha sněhu a námrazy stanovisko pro vydání povolení k zvláštnímu užívání silnice spojené s konáním soutěže elektromobilů a připomínky k zajištění bezpečnosti silničního provozu a následného úklidu po uskutečnění akce provedení stavebních úprav v nebytových prostorách kadeřnictví v DPS v Sedlci provedení navržené opravy oplocení požární nádrže v Sušeticích záměr provedení oprav místních komunikací Sušetice, Dolní Matějov Vzala na vědomí: informace z místního šetření k žádosti o povolení sjezdu z pozemku parc. č. 37/27 v k. ú. Kvasejovice na silnici III/10529 rozhodnutí MěÚ Sedlčany, odboru dopravy a silničního hospodářství, o uzavírce silnic v rámci Pochodu Praha- Prčice informace starostky k letošnímu ročníku festivalu Podblanický podzim návrhy na zalesňování pozemků ve vlastnictví města informace starostky o průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby Revitalizace Vítkova náměstí Sedlec-Prčice západní část včetně informací ze zasedání hodnotící komise Delegovala: za Město Sedlec-Prčice A. Podzimka ke spolupráci s Českou národopisnou společností Požádala: o doložení podkladů na levnější technologií vhodnou na opravu komunikace Veletín- -Vratkov Pověřila: tajemnici, aby po zvážení všech aspektů týkajících se právního systému užívaného městským úřadem provedla případnou změnu tohoto systému Stanovila: prodejní cenu Sborníku Český Merán 80,- Kč/ks vč. DPH Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Schválila: navýšení počtu dětí v každé ze třech tříd MŠ v Sedlci-Prčici o 4 děti v souladu s platnou legislativou zadání PD na opravu mostku na místní komunikaci na Kvašťově, k. ú. Přestavlky u Sedlce, vč. doporučení na osazení bezpečnostních prvků za cenu ,- Kč včt. DPH lhůty a termíny ve věci zadání veřejné zakázky na realizaci projektu Revitalizace Vítkova náměstí v Prčici západní část Vzala na vědomí: žádost Středočeského kraje o spolupráci na propagaci regionu prostřednictvím gastronomie Doporučila: zastupitelům schválit kompetence Radě města k samostatnému schvalování a provádění rozpočtových opatření do výše Kč nabídku p. Roubala na zhotovení sochy Vítka z Prčice z umělého kamene zařadit na jednání zastupitelstva zastupitelům schválit zrušení DSO Region Votice zastupitelům schválit koupi části pozemku pč. 625/2 v k. ú. Vrchotice, výměra 610 m 2, za cenu za 45,- Kč/m 2 plus náklady na zhotovení GP a úhradu nákladů za návrh na zápis do KN Jmenovala: pro otevírání obálek a kontrolu formálních náležitostí předložených nabídek tříčlennou komisi pro hodnocení předložených nabídek na Rekonstrukci Vítkova náměstí Sedlec-Prčice západní část pětičlennou hodnotící komisi Stanovila: cenu vstupného na představení Divadelního spolku Svatopluk, o. s., Benešov na inscenaci pokračování na str. 7

7 číslo 254, červen 2011 Náš domov strana 7 dokončení ze str. 6 pro děti Alenčiny rošády na ve výši 50,-Kč/osoba podmínky pro vyhlášení nového výběrového řízení na zhotovitele projektu Revitalizace Vítkova náměstí v Prčici západní část Jednala: o jednotlivých bodech třetího zasedání zastupitelstva města v roce Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Rozhodla: o podmínkách pronájmu pozemků stpč. 362, stpč. 363, stpč. 364, ppč. 736/12, ppč. 736/13, ppč. 736/14, vše k. ú. Sedlec u Votic Schválila: smlouvu o zřízení VB za úplatu spočívající v provozování distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 37/28, 37/29, 37/31, 37/33, 37/34 a 1301/2 v k. ú. Kvasejovice smlouvu o zřízení VB za úplatu spočívající v provozování distribuční soustavy na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci PK parc. č. 9747/1 v k. ú. Divišovice smlouvu o zřízení VB za úplatu spočívající v provozování distribuční soustavy na pozemku parc. č. 536 a pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci parc. č. 509 v k. ú. Přestavlky u Sedlce záměr SDH Sušetice na zhotovení přístřešku u krbu za podmínek, že zhotovitel při stavbě i při provozování bude dodržovat bezpečnostní a požární předpisy pronájem pozemku ppč o výměře m 2 v k. ú. Dvorce u Sedlce u Sedlce za účelem provozování zemědělské prvovýroby smlouvu na provedení představení Jak jsem vyhrál válku uzavřenou s divadlem A. Dvořáka z Příbrami na v 19,30 v Kulturním sále při ZŠ v Sedlci zveřejnění záměru pronájmu jedné místnosti v prvním patře o výměře 27 m 2 na radnici v Prčici finanční příspěvek z rozpočtu města z kap. údržba majetku ve výši 3500,-Kč na materiální náklady na opravu kapličky v osadě Dvorce znění výzvy města vlastníkovi místního vodovodu v Sušeticích Neschválila: žádost o prodej části pozemku přístupová komunikace k RD čp. 35 v osadě Jetřichovice Vzala na vědomí: obsah směrnice Dlouhodobého řízení ISVS Městského úřadu v Sedlci-Prčici informace starostky o možnostech poskytnutí dotací na zalesňování zemědělských pozemků informace starostky k legalizaci místního vodovodu v Sušeticích a k opravě místních komunikací v osadě Doporučila: zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 746/3 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 15 m 2 zastupitelům schválit předloženou úpravu č. 4 rozpočtu města na rok 2011 zastupitelstvu schválit doplnění programu jednání o jeden bod přijetí městského mobiliáře do majetku města od DSO Čertovo břemeno Vydala: kladné stanovisko k výstavbě RD na pozemku parc. č. 43/11 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic za dodržení podmínek stanovených ve správním řízení stavením úřadem za účasti ostatních dotčených orgánů stanovisko k žádosti MAS Krajina srdce o podporu projektu Za poklady venkova Stanovila: výši ceny vstupného na představení konané dne v 19,30 v Kulturním sále při ZŠ v Sedlci ve výši 160,-Kč/osoba Jednala: o jednotlivých bodech třetího zasedání zastupitelstva. Z REGIONU Revitalizace I. etapy Vítkova náměstí je dokončena Revitalizace prostoru Vítkova náměstí Sedlec- -Prčice byla z důvodu finančních a provozně realizačních rozdělena do etap, které na sebe logicky navazují. Dne 13. května 2011 došlo k dokončení 1. etapy celkové revitalizace prostoru Vítkova náměstí, která byla spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Následně 18. května proběhlo kolaudační řízení a byl vydán kolaudační souhlas. I. etapa rekonstrukce prostoru náměstí se týkala rekonstrukce východní části. V rámci realizace této etapy došlo k zásadní změně funkčního využití prostoru, předláždění ploch náměstí, obnově drobné architektury a modernizaci městského mobiliáře. V rámci I. etapy byly realizovány následující aktivity: Funkční rozčlenění prostoru vymezení pěší zóny náměstí, víceúčelového prostoru pro setkávání občanů, parčíku, vymezení komunikací v pěší zóně s částečným využitím pro dopravu. Citlivé řešení rozdílných výšek terénu vznik pobytových schodů a zpevněného povrchu, včetně odvodnění celého prostoru. Vyzdvihnutí a srovnání výšek drobné architektury (soch a kašny). Řešení bezpečnosti a bezbariérovosti pohybu vymezením pochozích a pojízdných ploch a instalací dopravního značení došlo ke zvýšení bezpečnosti pro pohyb chodců i účastníků silničního provozu. Náměstí bylo vytvořením nově dlážděného chodníku podél spodní strany zpřístupněno pro osoby s omezenou pohyblivostí a také pro rodiče s dětskými kočárky. Pokládka nového povrchu náměstí včetně zachování části historicky významné původní dlažby. Nové povrchy jsou tvořeny různými druhy kamenných kostek a desek, které rozlišují jednotlivě využitelné plochy. Řešení zeleně došlo k vykácení původně vysazených stromů, z nichž některé byly ve velice špatném stavu a hrozilo nebezpeční jejich pádů a způsobení škod na zdraví i majetku občanů. Ty byly nahrazeny nově vysazenými jak v centrálním prostoru východní části náměstí, tak po jeho obvodu. Byla provedena úprava stávající zeleně a vznik nových ploch včetně jejich osázení drobnou zelení keře a květiny. Zviditelnění drobné architektury v prostoru náměstí úprava okolí stávajících soch, vyzdvihnutí kašny, přesun prčické botičky na prostorově vhodnější místo. Instalace mobiliáře a drobné architektury. pokračování na str. 8

8 8 strana Náš domov číslo 254, červen 2011 dokončení ze str. 7 Vymezení parkovacích míst, atd. Realizace veřejného osvětlení, ozvučení a vznik přípojkových míst v rámci celé plochy Vítkova náměstí. Celkové náklady na rekonstrukci I. etapy Vítkova náměstí byly 24,2 mil. Kč. Regionální operační program NUTS II Střední Čech spolufinancoval daný projekt ve výši 74,4% celkových způsobilých výdajů. V současné době bude podána závěrečná žádost o proplacení zbylé části dotace. Po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby bude zahájena realizace II. etapy revitalizace prostoru Vítkova náměstí. Realizací projektu dojde k rekonstrukci protější části náměstí od kostela svatého Vavřince až k hospodě U Škrpálu. II. etapa bude spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Miroslava Jeřábková Štafeta Praha-Orvieto proběhne i naším městem V pondělí 20. června mezi poběží Sedlcem-Prčicí štafetový běh z Prahy do italského města Orvieto. Tato významná mezinárodní akce se koná k svátku Corpus Domini, organizátorem akce je Association Club Sparta Praha ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha. Myšlenka připomenout formou běžecké štafety mladých Čechů a Italů cestu kněze Petra z Prahy Celkový pohled na historické italské město Orvieto vzdálené 100 km od Říma. Ilust. foto Kooperativa je zpět V červnu pojišťovna Kooperativa, a.s., v našem městě opět otevřela svou kancelář, která sídlí v přízemí radnice v Sedlci. Zájemci o služby Kooperativy se tu budou setkávat s pracovnicí paní Miroslavou Kubešovou a Pavel Chodounským. Samozřejmě, že jsem se zajímala, s čím Kooperativa přichází, odpovídala mi paní Miroslava Kubešová. Jaké služby pojišťovna Kooperativa nabízí? Kooperativa nabízí kvalitní služby ve všech oblastech pojištění budov, domácností, motorových vozidel, povinného ručení, cestovního pojištění a dále pak životní, důchodové a úrazové pojištění. Nyní je také možno v pobočkách naší kanceláře sjednat penzijní připojištění a stavební spoření. Samozřejmě musíme také připomenout, že pro své klienty sjednáváme hypotéční úvěry a úvěry ze stavebního spoření, které by jim zajistily potřeby spojené s bydlením. u pivovaru Vítek z Prčice. Výtěžek akce 3 100,-Kč byl odeslán na konto Běhu naděje. Hlavním organizátorem akce a veřejné sbírky je společnost LEVITY, a.s., generální partner společnost ERBIA, hlavními partnery Modrá pyramida stavební spořitelna, ALBERT nadační fond a TESCOMA. V Sedlci-Prčici Běh naděje a Dětské odpoledne podpořili: SaM Silnice a mosty, a.s., a Město Sedlec- pokračování na str. 9 pokračování ze str. 1 zúčastněnými byly z převážné většiny děti. Pro ně připravilo 17 pořadatelů hravé odpoledne s řadou her a nafukovacím skákacím hradem, kde se mohly dosytnosti vyřádit. Vyvrcholením odpoledne byl samotný Běh naděje. Trasa běhu vedla v klidných částech města, Luční ulicí okolo Základní školy speciální, ulicí Brigádnickou a z části Komenského ulicí do cíle do Říma, kterou vykonal v roce 1263 a na základě které se dnes po celém světě slaví svátek Corpus Domini, vznikla v roce Svátek Corpus Domini je duchovní, kulturní a společenskou událostí, kterou žije celá Itálie. Součástí těchto oslav se stává i doručení poselství z míst, kterými probíhá štafeta. Akce je velkou propagací České republiky v rámci duchovní evropské sounáležitosti. Účastníci běží v tričkách s nápisy štafeta Praha-Orvieto, takto označena jsou i doprovodná vozidla. Letos je na českém území plánována trasa štafety se čtyřmi etapami Praha Sedlčany Veselí nad Lužnicí Svatý Kámen Vyšší Brod, další etapy proběhnou na italském území s cílem v městě Orvieto. V Sedlci-Prčici běžce přivítá před radnicí starostka města a zapíše se do knihy poselství. Pro případné zájemce z řad dospělých i mládeže je možná aktivní účast, kdy mohou úsek v naší obci i její blízkosti běžet společně s běžcem štafety. Záštitu nad akcí převzal primátor Hlavního města Prahy MUDr. Bohuslav Svoboda. Alice Valsová Pro koho jsou tyto služby určené? Pro širokou veřejnost, podnikatele, děti i důchodce. Chystáte nějakou novinku? Ano, máme novou službu a tou je možnost mít lékaře na telefonu to ocení zejména maminky s dítětem nebo důchodci. Dále pak nabízíme pojištění 100% výdajů při odškodnění nezaviněné dopravní nehody včetně vypůjčení náhradního vozidla zdarma, produkt NASTOPRO. Řekněte tři důvody, proč se obrátit právě na Kooperativu? Běhalo se proti rakovině i pro radost Mezinárodní projekty pro mládež Mladí lidé mají v dnešní době mnoho možností cestovat, poznávat, objevovat, studovat Možnosti zde jsou, stačí je objevit, jednou vyzkoušet a pak to jde již samo. Znám to, také jsem si tím prošel. Každou chvilkou na mě vykukují informace o tom, kam a jak jet, co tam zajímavého dělat a že to bude super. Nakonec ale zjistím, že je to pro mladé lidi třeba od 18 do 25 let. No, tak to je již pasé. Ale vždy je mi líto, že se ta informace nedostala k někomu, komu by se hodila a kdo by splňoval věkové limity. Mladí lidé všeho věku, prosím sledujte stránky Místní akční skupiny Krajina srdce která sídlí v nedaleké Mladé Vožici. Pro mladé lidi se tam často nabízejí velmi zajímavé mezinárodní aktivity. Nyní je například aktuální mezinárodní projekt pro mládež v Polsku, nabídka Akademie mladých lídrů (dlouhodobý školící kurz pro mladé lidi, kteří se nebojí vyvíjet vlastní iniciativu) nebo přihláška na letní tábor s výukou angličtiny pro děti ve věku 7-15 let. Stačí si kliknout a svět vám leží u nohou. Zdeněk Sedláček, pečovatel-poradce Společenství obcí Čertovo břemeno Kooperativa se stala opět pojišťovnou roku, navíc po uplynutí 1. čtvrtletí je i svým podílem na trhu pojišťovnou číslo 1. Letos Kooperativa slaví 20 let od svého vzniku a je nejdynamičtěji se rozvíjející pojišťovnou nejen na českém trhu. Pro stávající i nové klienty jsme letos připravili balíček bonusů a výhod, informace získáte i v nově otevřené kanceláři v Sedlci-Prčici, v přízemí Městského úřadu. A já ještě dodávám, že kancelář bude otevřena v tyto dny a hodiny: Pondělí od 8:00 hod. do 12:00 hod. Středa od 13:00 hod. do 17:00 hod. Telefon a kontakt: M. Kubešová , P. Chodounský Alice Valsová Program odpoledne vyplnily hry a soutěže

9 číslo 254, červen 2011 Náš domov strana 9 dokončení ze str. 8 -Prčice. Materiální zabezpečení běhu poskytli: Prodejna a restaurace Vítek z Prčice, FLOSMAN a.s., prodejna Sedlec-Prčice, Řeznictví Tůma, Cukrářství Konopiská-Dejmalík, Lékárna Mgr. Trnobranské, KOOPERATIVA, a.s., Tělovýchovná jednota SO- KOL Sedlec-Prčice a Oknoplast Group. Zároveň organizátoři akce děkují všem řidičům, kteří ten den projížděli Komenského ulicí, za jejich ukázněnost a ohleduplnost. Škoda jen, že se to samé nedá říci i o bezohledné řidičce, která nám vjela přímo do pelotonu dětí u startu!? Alice Valsová Greenways Čertovo břemeno to nemůžete minout Společenství obcí Čertovo břemeno postupně realizuje aktivity v rámci projektu s názvem Greenways Čertovo břemeno to nemůžete minout. Projekt byl v roce 2010 podpořen Nadací Partnerství ve výši ,- Kč. V Mezně byl opraven kamenný kříž u samoty Hvížďalka. Jelikož je zde křižovatka několika turistických tras, bylo toto místo doplněno lavičkou a byly zde vysazeny dvě břízy bělokoré. Podél pěší turistické trasy z Mezna na Vestec byla v květnu provedena výsadba deseti třešní. V Jistebnici na náměstí byly instalovány tři správné stojany na kolo. V osadě Arnoštovice u Heřmaniček bude osazen informační panel. V Sedlci u kostela sv. Jeronýma byly vyměněny dvě lavičky a u jedné z nich doplněna kamenná dlažba. Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Český Merán je v Ateliéru Prčice připravováno prezentační a návštěvnické místo Greenways Praha-Vídeň a Greenways Čertovo břemeno. Proběhly zde zednické práce na úpravě špejcharu a byl vyroben informační panel s mapou Greenways Praha-Vídeň. Za finančního přispění podnikatelů v cestovním ruchu byl vydán aktualizovaný propagační leták Greenways Čertovo břemeno. Zdeněk Sedláček Měšetičtí si připomněli příběh Karla Stibora V sobotu 7. května se v odpoledních hodinách sešli občané Měšetic ve svém hasičském domě. Pan Karel Stibor tu uspořádal výstavu artefaktů a nejrůznějších dokumentů, které vlastní po svém strýci, pilotu RAF Karlu Stiborovi. Měl jsem tu čest, že si mne u této příležitosti Měšetičtí pozvali, abychom spolu pobesedovali o památce Karla Stibora, Karel Stibor na fotografi asi z roku 1935 říká zastupitel města Antonín Podzimek. Začali jsme hodně ze široka, vznikem První republiky v roce 1918 a tím, co tehdy dostala do vínku, to je třímiliónovou německou menšinu. Pak jsme si povídali o vývoji společnosti v 30. letech minulého století a samozřejmě jsme se zastavili u mobilizace v září roku Přitom jsem se snažil propojit osudy republiky s životními osudy Karla Stibora staršího. Mé vyprávění doplnil Pavel Janda nahrávkou stati zesnulého spisovatele Otto Janky Příběh Karla Stibora (sborník Český Merán č. 6/2001 pozn. red.) a v rámci besedy jsme si nahrávku poslechli, přiblížil průběh besedy Antonín Podzimek. I když osudy Karla Stibora jsou zřejmě všem notoricky známé, připomeňme alespoň, že měšetický rodák Karel Stibor odešel ze své vlasti už na začátku 2. světové války. Přihlásil se do britského královského letectva, aby pod vlajkou RAF bojoval proti nacismu. Ironií osudu je, že tento zkušený pilot zahynul při cvičném letu, 3. září roku V listopadu roku 1946 byl Karlovi Stiborovi udělen Československý válečný kříž a v roce 1991 byl povýšen na plukovníka in memoriam. Je pochován na hřbitově St. Matthew v Sutton Bridge. Hry bez hranic opět bez nás!? V sobotu 2. července 2011 se v Libenicích bude konat již devátý ročník mikroregionální soutěže Hry bez hranic. Smíšené týmy nadšenců z okolních obcí a osad poměří opět své síly a dovednosti v netradičních sportovních disciplínách. Bohužel z území Města Sedlec-Prčice se ještě žádný tým sestavit nepodařilo a to je veliká škoda. Soutěž mívá vždy skvělý náboj a soutěžící i diváci se vždy výborně baví. Přijďte se tedy alespoň podívat, uvidíte, určitě nebude litovat. Zdeněk Sedláček Nové lavičky u kostela sv. Jeronýma v Sedlci, foto Z. Sedláček Instalovaná lavička, vysazené břízy a opravený kamenný kříž u Mezna, foto Z. Sedláček Měšetičtí pravidelně vzdávají svému hrdinnému rodáku čest. Tak tomu bylo i 7. května, kdy na počest Karla Stibora visela na hasičském domě česká státní vlajka doplněná tentokrát i o vlajku britskou. Alice Valsová Radkovští obnovují centrum obce Radkov je malou, ale velmi aktivní obcí v Jihočeském kraji. O projektu s názvem Radkovští obnovují centrum obce jsme vás již informovali. Jde o projekt podpořený částkou ,- Kč v rámci programu Strom života Nadace Partnerství. Cílem projektu je proměnit veřejné prostranství v centru obce na místo působící přátelskou, barevnou a otevřenou atmosférou vhodnou pro relaxační i aktivní pobyt místních obyvatel a přibývajících návštěvníků. Architektonický návrh vytvořil ing. arch. Petr Růžička, který se mimochodem již léta stará o Městskou památkovou zónu Města Sedlec-Prčice. Jak je vidět na fotografiích, sen o moderním centru Radkova se začíná stávat skutečností. Větší stavební a odborné práce jsou realizovány dodavatelsky, ale drobné terénní práce či výsadba zeleně probíhá o sobotách za účasti místních obyvatel. Všechny práce by měly být dokončeny do července tohoto roku. Držíme palce, aby to tak dopadlo. Tento projekt byl vytvořen v rámci programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. Zdeněk Sedláček, koordinátor projektu

10 10 strana Náš domov číslo 254, červen 2011 Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem dokončení ze str. 1 účastníků), třicítka z Milevska (1 093) nebo trasa z Bystřice (915). Pořadatelé také zaznamenali rapidní nárůst oblíbenosti cyklotras. Letos pochod na kole absolvovalo celkem cyklistů a vyrazilo i 125 vozíčkářů. Kvůli stavbě železničního koridoru byla letos zrušená oblíbená trasa z Olbramovic, na počtu turistů se to však nijak neodrazilo. Počasí Navzdory špatným prognózám meteorologů, kteří varovali před silnými bouřkami, přívalovými dešti a kroupami, panovalo v sobotu slunné a teplé počasí. Pravda, páteční bouřka a plavák možná mnohé vyděsily, ale naštěstí neodradily. Sobotní ráno bylo vyšmolkované a svěží vzdoušek k výšlapu do přírody doslova lákal. Cesty I když byla páteční bouřka vskutku silná, na cestách se to neprojevilo. Všichni pochodníci se v cíli shodli, že letos, na rozdíl od loňského roku, kdy leckterý z nich málem na rozbahněných cestách utopil boty, byly cesty suché a šlo se dobře. Otázkou je, jak vypadaly naše cesty po pochodu. V následujícím týdnu jsem dostávala zprávy o pošlapaných polích, zválených loukách, o záplavě kelímků od nápojů a dalších odpadků podél cest. Je to zřejmě již pravidelná daň pochodu a na věci asi nic nezmění ani požadavek, aby stánkaři poskytující na trasách občerstvení (samozřejmě s nemalými zisky) po pochodu okolí své provozovny uklidili. Zdravotní péče Jako každý rok, i letos byla v cíli pochodu k dispozici žlutá sanitka Samaritánů České republiky. Naštěstí ani letos neměli profesionální záchranáři mnoho práce. Nějaké odřené koleno, lehká nevolnost způsobená přehřátím, ale to vše je již pro zkušené zdravotníky pochodová rutina. A tak si posádka vozu mohla nerušeně projít náměstí, zajít popovídat na Infocentrum a nakoupit si suvenýry města. I když měli zdravotníci málo práce, nelze říci, že všichni pochodníci dorazili do cíle bez újmy na zdraví. Opět se v cíli prokázalo, že někteří pochod Praha-Prčice vnímají spíše jako parádní flám a dle toho se na trase chovají. Do cíle docházeli značně podnapilí nebo na pokraji fyzických sil. Nebylo asi málo těch, kteří se ještě nějaký den po pochodu nemohli pořádně postavit na nohy a lívance puchýřů na jejich patách či chodidlech ještě pár dnů němě žalovaly. Jeden můj známý po pochodu dokonce skončil v chirurgické ordinaci a velké štěstí, že jeho achilovka nemá ruce... Inu, i chodit se musí umět! Nové náměstí Na pochodníky čekalo v cíli zrekonstruované náměstí. Závěrečná kolaudace proběhla ve středu, takže bylo opravdu čerstvě otevřené. To se samozřejmě odrazilo i na jeho podobě. Proto ne všichni komentovali výsledek našeho úsilí kladně. Jak už to tak bývá, nejvíce lamentovali ti, kteří se k nám podívají jen jednou do roka a pak se s klidným srdcem vrátí do svých moderních, pohodlných měst. Na infocentrum dokonce přiběhl jeden mladý muž, který pod tlakem dojmů, ale hlavně piva, na nás chtěl podat trestní oznámení, jak jsme naše krásné staré náměstí zničili. Marná byla naše ujištění, že příští rok už tu bude zase zeleno, že ty krásné staré stromy se vykácet musely, protože byly nemocné a čerstvě zasazené lípy v parčíku za několik let budou košaté a také budou vrhat stín. Že hrbatá plocha náměstí se v zimě velmi špatně udržovala a to, co se ukrývalo pod ní, už potřebovalo nutně vyměnit. Ale ne všechno bylo hodnoceno negativně. Slavnou hollywoodskou hvězdu na filmovém festivalu připomínal kámen s kamenným škrpálkem před infocentrem. Obléhaly ho desítky nadšených turistů, kteří si museli doslova vystát frontu, aby se mohli se škrpálkem vyfotografovat. Leckdo ani netušil, že tu škrpálek stával i dříve, jen nebyl za keři vidět. Také zrekonstruovaná kašna budila pozornost. To je ta samá, co tu bývala kdysi? ptali se udivení návštěvníci. Pobytové schody zprvu budily nedůvěru, zejména v horkém odpoledni by zřejmě mnozí dali přednost chládku někde pod stromy, ale s přibývajícím časem se schody začaly zaplňovat a utrmácení turisté tu s povděkem složili svá znavená těla. Pořádek Pořádek na trasách i v cíli měli opět na starosti Policisté České republiky. Ačkoliv nebyl hlášen žádný incident, bylo stále vidět muže i ženy v uniformách, jak procházejí mezi davy turistů a bděle na pořádek dohlížejí. Sekundovaly jim i desítky dobrovolníků na trasách. Ztráty a nálezy Ne, nehledali jsme ani žádného člověka, ani žádného psa. Až v neděli se na facebooku objevila zprávička, že v kraji pobíhá bezprizorný labrador. Prý je trochu nedůvěřivý, ale hodný. Někdo ho tu zřejmě po pochodu úmyslně zanechal. V neděli večer se naštěstí podařilo manželům Trpkovým pejska odchytit a v pondělí si pro něj přijela jeho majitelka. Jak nám sdělila, pejsek se v Sudoměřicích u Tábora přidal k pochodníkům a bohužel už nenašel cestu domů. Nakonec tedy vše dobře dopadlo. Jak přibýval čas a lidé byli znavení, přibývala i hlášení o ztrátách věcí. Na trase ze Střezimíře byla nalezena vysílačka, v cíli někdo ztratil peněženku a hledal se i foťák. Naši věrní Nemám v průběhu dne příliš času chodit po náměstí a hovořit s lidmi, přesto jakýsi přehled o pravidelných účastnících pochodu mám. Stalo se již krásnou tradicí, že mnozí z nich zajdou na Infocentrum a ohlásí se. Paní, tak jsme zase tady Opět přišla paní, která je zřejmě nejpravidelnější účastnicí pochodu, letos jej absolvovala po 39. Trochu litovala, že se termín kryl s demonstrací proti vládním reformám, která se konala v Praze, určitě by na ni jinak šla také, ale pochod dostal přednost. Přece letos nevynechá! Pozdě odpoledne přišel i oficiálně uznaný nejvěrnější účastník pochodu. Šel ho už po čtyřicáté a jak sám přiznal, cestu si vychutnával. V tom krásném slunném dni nespěchal. Nebylo proč. Mezi pochodníky, kteří dorazili ten den do cíle, byla i řada dětí. Úctu a pozornost budil pětiletý chlapeček, který se svými rodiči absolvoval třicetikilometrovou trasu. Prý ho musel tatínek jen malé kousíčky poponášet, jinak cestu ušel sám, po svých. Však byl také na svůj výkon jaksepatří, pyšný. Na krku mu visely už tři botičky, ještě před rokem ale trasu absolvoval v sedačce tatínkovi na zádech. Naproti tomu jsem obdivovala dámu, kterou znám už roky ze Sedlčan. Vím, že to není žádná bábovička ke kafíčku a sport provozuje pravidelně, ale že ve svých 78 letech bude jednou z prvních, co ze Sedlčan dorazí do cíle, to bych nečekala. Milá paní, když týdně chodím tak 150 km, tak se nedivte, řekla mi s úsměvem. Za rok Pro příští ročník pořadatelé chystají změny. Prý, na přání lidí, přibudou nová místa startů a stávající trasy možná doznají mírných změn. To zřejmě mnozí ocení, ale někteří, zejména pravidelní pochodníci zvyklí na tu svou trasu, to možná budou kritizovat. Ale tak už to chodí, nelze se zavděčit všem. Ať už ale povedou trasy odkudkoliv a leckudy, určitě povedou opět do Prčice. Přivítá je už zcela dokončené náměstí, a pokud se vydaří počasí, mohl by to být opět pěkný pochod. Tak za rok zase zdrávi došli. Alice Valsová

11 číslo 254, červen 2011 Náš domov strana 11 Na Prčici se vždy těšíme Tradici chodit pěšky do Prčice založil náš tatínek, když mu bylo dvanáct a půl roku. To šel tenkrát 47 km z Čerčan a rok na to se vydával za 18letého a šel 71 km z Prahy. Letos to byl jeho asi 26. pochod. Nás děti s sebou začal brát, když nám byly tři roky. Tak jsme samozřejmě nemohli vynechat ani letošní pochod do Prčice. Dosud s námi táta chodil kratší trasy, ale letos jsme se rozhodli jít 30 km ze Sedlčan. Petra je z nás tří sourozenců nejstarší, je jí 16 let a šla letos do Prčice už po čtrnácté. Já jsem o tři roky mladší a šel jsem pochod po jedenácté a jedenáctiletá sestra Radka šla po osmé. Rožmberský rok za Vítkovci k Vítkovi z Prčice V listopadu 2011 uplyne 400 let od smrti jednoho z nejslavnějších vladařů rodu Rožmberků Petra Voka. Hluboký otisk pětilisté růže zanechala čtyři staletí vlády potomků starobylého rodu Vítkovců. Jaká byla jejich doba a jací vlastně byli sami Rožmberkové? Na to se pokouší odpovědět unikátní projekt Rožmberský rok, ve kterém spojilo síly hned několik institucí najednou a který svým charakterem přesahuje hranice Jihočeského kraje. Petr Kroužil a jeho projekt Nový hrad Vítka z Prčice se už k této rozsáhlé a v našich zemích unikátní akci připojit nestihl, přesto stranou nezůstal. Vždyť výročí Rožmberků je tak trochu i jeho výročím. To on se už léta snaží pozvednout Prčici jako prvopočátek celého Rožmberského dominia na úroveň ostatních významných rožmberských sídel Českého Krumlova, Rožmberku, Bechyně To, co se mu zatím podařilo získat z nejrůznějších archivů a za pomoci desítek profesionálních i amatérských historiků utřídit, nyní předkládá návštěvníkům svého království. Nejrůznější listiny, pečetě a další materiály mapující vývoj i samotný zánik mocného rodu. Do místa startu, tedy do Sedlčan, jsme vyrazili pozdějším vlakem, než jsme měli původně v úmyslu, protože táta zaspal. Na hlavním nádraží se nám podařilo ve vlaku najít volné kupé, tak jsme mohli dát nohám ještě pohov. V Olbramovicích jsme museli přestoupit do motoráčku, kterým jsme pohodlně dojeli až do Sedlčan. Začátek cesty byl kopcovitý, ale i přesto jsme k první kontrole dorazili nečekaně brzy. Zklamalo nás umístění tajné kontroly neměla by být umístěná společně s druhým punktem ve Skuhrově, ale na kopci u Počepic, kam mnoho turistů (mezi něž jsme se málem omylem zapojili) Petr Kroužil už nenosí Nový hrad Vítka I. z Prčice pouze v hlavě, už mu dokázal dát i zcela jasnou podobu. Na světě je model vítkovské tvrze a jednou tu bude stát i celá tvrz. Přibližná replika sídla, které tu na úsvitu věků stávalo. Zatím je ale zpřístupněna alespoň první vlaštovka, kterou Petr Kroužil nazval První okruh muzea Vítkovců: Vítek I. z Prčice a jeho rod. Jak to bylo s dělením růží a kolik že vlastně ve skutečnosti bylo větví Vítkovců? Kde zůstali Vítkovci a kde začínají Rožmberkové? Jak se jmenovali ti, kteří vítkovské impérium ovládali? Odkud pramenila jejich moc? Proč se Vítkovců bál i samotný král? A proč tak mocný rod nakonec zanikl? To a mnohem více se dozvíte během cca hodinové prohlídky, za kterou zaplatíte 60 korun. Zatím vás Petr Kroužil provede sám a určitě přidá i řadu pikantních zjištění. Už si ale vychovává i schopnou pomocnici. A když budete mít čas a chuť, můžete si ještě toulky českou minulostí prodloužit. Jste přece v pivovaru a je tu i restaurace, proto se můžete vůbec nešlo. Dále cesta, až do cíle, probíhala bez problémů, celou jsme zvládli za osm hodin a již tradičně jsme byli odměněni tatrankou a plastovou botičkou letos modrou. Ale nepříjemně nás překvapil nový vzhled prčického náměstí, hlavně chyběly stromy, a proto nebylo místo ve stínu, kde bychom si mohli odpočinout. Tak jsme rychle prošli stánky, posilnili jsme se langoši a autobusem jsme pak odjeli do Heřmaniček. Ve vlaku jsme si naštěstí mohli sednout a odpočinout si. Za rok se zase těšíme na další ročník slavného pochodu. Určitě zase půjdeme, ale odkud, to snad budeme muset losovat. Filip Oplt, Praha vydat i na druhý okruh, který vás seznámí s historií pivovarnictví ve světě, Čechách a samozřejmě i za Vítkovců. Uvidíte výrobu piva v pivovaru Vítek z Prčice i s ukázkami stravování za Vítkovců v místní středověké krčmě. I zde na vás čeká řada zajímavostí ze života obyčejných lidí i šlechty a ochuzeni nebudete ani o vjemy chuťové. Moc mě těší, že už tady za tři čtvrtě roku projelo 5 autobusů a nyní chodí průměrně tak 2-3 prohlídky týdně, říká Petr Kroužil. Zvláště pak je potěšen, když o prohlídku projeví zájem školy. Petr Kroužil se po stopách Vítkovců pídí už desítky let. A není na to sám. Kromě nezbytné podpory rodiny mu fandí i kolegové historici. Zvlášť, když se právě v jeho hlavě zrodila myšlenka spojení a spolupráce rožmberských sídel. Zatím je tu první vlaštovka, propojené internetové stránky a vzájemně si poskytované informační materiály o Prčici, Dívčím kameni, Helfenburku, Rožmberku, Vítkově hrádku a Českém Krumlovu. Snad se projekt rychle rozjede ke spokojenosti všech a přidají se i další lokality. Vždyť vítkovských stop je po Čechách nepočítaně. Rožmberské dědictví jako celek představuje podstatnou součást historie a identity českého státu. Přitom to vše začalo v malém městečku na rozhraní středních a jižních Čech v Prčici. Proto, až budete mířit na některý rožmberský hrad nebo si naplánujete navštívit některou z unikátních výstav v rámci Rožmberského roku, nezapomeňte nejdřív zajít k Vítkovi z Prčice. Stačí jen zavolat a objednat se. Vždyť i pohádka se začíná číst od začátku. Alice Valsová Petr Kroužil ukazuje rodokmen Vítkovců Zatím jsou jeho poklady ukryty za odřenými vraty celkem nenápadné a zvenku nic nenapovídající budovy v areálu pivovaru. Nosí sice honosný název Muzeum Vítkovců, ale nečekejte nablýskané podlahy, bodová osvětlení a řady skleněných vitrín. To je hudba budoucnosti. Přesto, necháte-li se zlákat a vstoupíte dovnitř, ocitnete se rázem ve středověku. Najednou je tu dvanácté století a z hlubin historie se vynořuje rytíř bez bázně a hany. Za své sídlo si volí dno kotliny, která jednou bude nazvaná Českým Meránem. Hrdina jménem Vítek si dá přídomek z Prčice. Zřejmě vůbec netuší, že jeho potomci Vítkovci budou zastávat nejvyšší státní funkce a po staletí budou výrazně ovlivňovat vnitropolitické i mezinárodní události. Že jejich panství v jižních Čechách bude státem ve státě a v úctě před nimi budou sklánět hlavy i čeští králové. V muzeu můžete obdivovat i model předpokládané podoby vítkovské tvrze v Prčici, foto A. Valsová

12 12 strana Náš domov číslo 254, červen 2011

13 číslo 254, červen 2011 Náš domov strana 13 Blanický rytíř Antonín Podzimek Z politiky mi moc kamarádů nezbylo, říká. Jak jsme vás informovali v květnovém čísle Našeho domova, 22. dubna 2011 bylo již potřinácté uděleno ocenění Blanický rytíř třem fyzickým osobám, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Mezi oceněnými byl i občan Sedlce-Prčice, pan Antonín Podzimek. Čerstvého nositele titulu Blanický rytíř jsem proto požádala o rozhovor. Jaký to byl pro vás pocit, když jste se dozvěděl, že jste byl nominován na titul Blanický rytíř? Na pocity jsem neměl moc času. Dozvěděl jsem se to asi čtrnáct dní předem, protože si pořadatelé ověřovali, jestli budu mít na Velký pátek čas se slavnostního udílení zúčastnit. Ale udílení cen Blanický rytíř ve Vlašimi se zúčastňuji pravidelně od samého začátku, z toho asi šestkrát jsem přímo k přítomným hovořil. Vyzdvihoval jsem vlastnosti a činy oceněných a utěšoval neoceněné. Teď jsem si ale na vlastní kůži vyzkoušel i druhou stranu barikády a zjistil jsem, že mluvit coby oceněný je daleko, daleko těžší. Nezastírám, že jsem měl z ocenění velikou radost, zejména mě potěšilo, že ty nominace přišly z Podblanicka a dokonce jsem prý hodně nominací dostal už loni. Letos jsem tedy titul získal. Víte, kdo vás konkrétně nominoval? Nominovalo mne několik obcí z Podblanicka Jankov, Blažejovice, Kondrac Bylo jich hodně a nerad bych na někoho zapomněl. Co bylo podle vás tím impulsem, že jste byl na cenu nominován a proč právě těmito obcemi? Určitě to nebylo nic z mé vlastivědné činnosti pro Český Merán a město Sedlec-Prčici. Jak známo, nominace za naše město může podávat Klub mladých, který už žádnou činnost nevyvíjí, a dále pak vlastivědný spolek Český Merán, který je v současné době také v úpadku. Rozhodlo asi to, že jsem s těmito obcemi úzce spolupracoval v době, kdy jsem působil SPOLKY jako zastupitel Středočeského kraje. V každé obci se nám něco povedlo a ti lidé mi tímto způsobem zpětně poděkovali. Získat takové ocenění, to je myslím i závazek do budoucnosti. Je, samozřejmě, je mi sice už dvaašedesát, ale když Pán Bůh dá a budu zdráv, chtěl bych ještě něco užitečného vykonat. Zcela určitě bych se chtěl intenzivněji věnovat vlastivědnému spolku a sborníku Český Merán, protože s tím, jak se letos dával dohromady, spokojený určitě nejsem. Měl bych jít letos do důchodu, budu mít tedy na své záliby více času. Ve svém životě jste prošel řadou profesí a zaměstnání. Která z těch profesí vás nejvíce bavila, která vám nejvíce dala? Knihkupec. Jednoznačně. Politika ne? Rozhodně ne, i když díky politice jsem poznal také velké množství zajímavých lidí, i spoustu šizuňků, ale v tom knihkupectví jsem si udělal kamarády. Z politiky mi zbylo kamarádů možná tak pět. Jako bývalý knihkupec a nakladatel, nemáte obavy o osud české knihy? Kniha samozřejmě ztrácí, ale myslím, že nezahyne. Pravda, velkou konkurenci má v nejrůznějších elektronických médiích, ale knihy, a podotýkám, že krásné knihy, se stále vydávají a myslím, že se i nadále vydávat budou. Trochu mne ale zamrzelo, když naši zákonodárci letos na knihy uvalili tu nehoráznou daň. Myslím, že měli zohlednit nadhodnotu knih a neházet je do stejného pytle s ostatním spotřebním zbožím. Kniha přece není rohlík nebo rajče, ale o osud knih zrovna tak, jako o to, že lidé přestanou číst, se nebojím. Alice Valsová Požární ochrana očima dětí Požární ochrana očima dětí, tak se jmenuje projekt, který každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a zabezpečuje ho Okresní a Krajská odborná rada prevence ve spolupráci s odbornou radou mládeže. Soutěž má dvě části literární a grafickou a práce jsou rozděleny do několika kategorií: Práce žáků mateřských a základních škol, pomocných a zvláštních škol, gymnázií a středních škol, domovů mládeže a kolektivů SDH. V květnu byly vyhlášeny výsledky dalšího ročníku a můžeme s uspokojením říci, že v něm uspěli i zástupci z našeho města. Žákyně ZŠ SDH Přestalky Při naší procházce po místních hasičských sborech jsme došli i do Přestavlk. Tamní hasičský sbor na sklonku června slaví 110. výročí svého založení, pojďme si ho proto trochu blíže představit. Sbor dobrovolných hasičů v Přestavlkách, který zahrnuje osady Přestavlky, Rohov a Kvašťov, byl založen počátkem roku 1901, u hasičské župy Sedlecké byl zaregistrován 12. března 1901 a se konala první valná hromada sboru. Přestavlcký hasičský sbor se okamžitě stal jedním z prvních průkopníků hasičské spolupráce a MŠ Sedlec-Prčice Markéta Stehlíková získala v kategorii ZŠ 3 za svou výtvarnou práci krásné 2. místo. David Čurej, chovanec Dětského domova Přestavlky, obdržel v kategorii ZŠ 3 za výtvarnou práci 3. místo. Z téhož zařízení získali ocenění i další dva chlapci. V kategorii ZŠ 4 Miroslav Žampa krásné druhé místo a druhé místo obdržel i Vladimír Gandži v kategorii K1. Terezka Chocholoušková z SDH Sedlec obdržela 1. místo v literární soutěži. Všem vítězům gratulujeme. Za radu prevence OSH J. Zavadil Monínské zvonky Vytvořil Amairgil Na malé návsi na Monínu, tam jsi, zvonečku v stínu, pod stříškou ukrytý a ulitý. Rozezníš se jako zlatý sen, nebem bezmračném už letí cinkoty srdce k radosti dětí. Jak ti pavoučci na zlaté niti, jak paprsky slunce, co svítí, zvonění strun zní v krajině. Zvoničky, harfy, jiskry ve víně, na krásném malebném Moníně Zvonička na Moníně, foto L. Míšek SDH Uhřice zve všechny 18. června na setkání Uhřic. Setkání bude zahájeno v 8,30 hod. na uhřické návsi. Čeká na vás bohatý program, po celý den zajištěno občerstvení i hudba. Podoba hasičské zbrojnice v Přestavlkách ze 70. let minulého století, foto archiv sboru a pomoci bližnímu na Sedlecku. Vedení sboru bylo zvoleno v tomto složení: starosta Antonín Chocholoušek, velitel Vojtěch Typta, náměstek velitelů Josef Bouček, jednatel Josef Vobora, dozorce náčiní František Martínek a členové výboru Josef Nousek a Josef Konopiský. Podle zápisu v kronice a z vyprávění zakládajících členů nebyly počátky vůbec lehké. Finanční možnosti sboru byly závislé na darech občanů a na penězích vydělaných pořádáním různých kulturních akcí. Přesto se velmi brzy podařilo zakoupit novou ruční stříkačku a již 24. července 1901 přestavlčtí hasiči zasahovali v Divišovicích. Vzhledem k tomu, že v té době se jako stavební materiál hojně používalo dřevo, tak o požáry nebyla nouze. A proto není divu, že do roku 1932 zasahoval náš sbor u více než čtyřiceti požárů po celém Sedlecku- -Prčicku. V roce 1931 provedli členové sbírku pokračování na str. 15

14 14 strana Náš domov číslo 254, červen 2011 Hasičskou soutěž ovládl SDH Sedlec dokončení ze str. 1 Výsledky soutěže si můžete přečíst v následující tabulce, já jen doplním, že všem kategoriím suverénně vévodil SDH Sedlec. V mužích nad 35 let dokonce sedlecký útok nandal svým soupeřům více jak čtrnáctivteřinový náskok. Sedleckou hegemonii narušily pouze třetím místem ženy z Vrchotic, v mužích nad 35 let pak domácí Kvasejovice krásným druhým místem a muži Vrchotic třetím místem. Všechny ostatní poháry tak letos putovaly do sedlecké klubovny. Foto a text Alice Valsová Členové SDH Sedlec při slavnostním nástupu Za pořadatele přítomné přivítal Jiří Zavadil Smolný útok prčických hasiček MUŽI DO 35 LET Běh na 100 m Požární útok Pořadová příprava Celkem Družstvo Součet časů Pořadí Čas Pořadí Body Pořadí Součet 1-3 Pořadí Kvasejovice 84, , Sedlec I 71, , Prčice 82, , Přestavlky 82, , Sedlec III 72, , Chotětice 88, , Měšetice 95, , Sedlec II 60, , Sušetice 88, , Uhřice , Vrchotice 76, , Dvorce 94, , ŽENY Kvasejovice 120, , Sedlec I 75, , Prčice N Vrchotice 91, , Sedlec II 65, , Sušetice 82, , Přestavlky 90, , MUŽI NAD 35 LET Kvasejovice 41, Nové Dvory 58, Prčice 46,10, Šanovice 47, Vrchotice 43, Divišovice 53, Sedlec 27, Měšetice 52, Jednotlivci muži Jednotlivci ženy SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ Pořadí Jméno SDH Výsledek 1. Pavel Tůma SDH Sedlec Martin Benda SDH Sedlec Tomáš Kolář SDH Sedlec Eliška Beranová SDH Sedlec Ivana Sedláčková SDH Sedlec Ivana Včeláková SDH Sedlec 21.87

15 číslo 254, červen 2011 Náš domov strana 15 dokončení ze str. 13 a zakoupili novou motorovou stříkačku, která výrazně zrychlila zásah a tím pomohla zachránit velké množství majetku. V roce 1970 získal sbor novou stříkačku PS12, která nám souží dodnes. Též jsme získali od Československé armády nákladní vozidlo TATRA 805. Vzhledem k tomu, že stávající zbrojnice počátkem sedmdesátých let minulého století již nevyhovovala předpisům o požární bezpečnosti a ani prostorově, bylo odhlasováno na členské schůzi požádat MNV o zařazení výstavby nové požární zbrojnice do volebního programu v akci Z. Této žádosti bylo vyhověno, a tak 23. dubna 1972 započala stavba. Zbrojnice byla dokončena a připravena ke kolaudaci o necelý rok a půl později, v září Následující rok pak byla hasičská zbrojnice oficiálně otevřena a je dodnes chloubou našeho sboru. V roce 1978 členové sboru upravili i požární nádrž na návsi. Dnes čítá náš sbor celkem 63 členů. Z toho je 48 mužů a 15 žen. V současné době se staráme především o údržbu vesnice a také o kulturní vyžití. Pořádáme například maškarní ples, Annenskou pouť, stavění máje a další drobné akce. Samozřejmě se také každoročně účastníme okrskové soutěže, na které máme vždy minimálně jedno mužské a jedno ženské mužstvo. SDH Přestavlky HISTORIE KRAJE Prčické střípky Věra Kapková Hospodyně Klára Fara bez farské kuchařky by nebyla farou. Alespoň ve třicátých letech minulého století tomu tak bylo. Na prčické faře za pana faráře Stropka byla kuchařkou Klára Čermáková. Nebyla zdejší rodačkou, a jakým řízením osudu se na zdejší faru dostala, mi není známo. V mládí působila v Berlíně jako statistka u filmu. Na této bývalé profesi si velmi zakládala. Jenomže mládí nenávratně prchlo a pro film už zřejmě nebyla tolik žádoucí. Hledala proto jiné pracovní uplatnění, které by odpovídalo jejím možnostem. Naskytla se práce kuchařky na faře v Prčici a ona přijala. Tehdy už byla ženou ve středních letech. Dosud pohledná, postavy kypré a hlavně pečlivá hospodyně a dobrá kuchařka. Tyto její vlastnosti především oceňoval pan farář Stropek, ale nejen on. Pan farář byl už starší, a tak často k němu na návštěvu i výpomoc jezdíval mladší kněz Vojtěch Z KULTURY Členové SDH Přestavlky na archivním snímku Chyba. V Prčici měl bratra, řídícího učitele Antonína Chybu, kterého také často navštěvoval. Jezdíval vlakem do Heřmaniček a pak šel pěšky do Prčice. Tehdy totiž do Prčice ještě nejezdil žádný autobus a cesta z Heřmaniček do Prčice vedla také jinudy než nyní. V létě to bývala pěkná procházka. Panu faráři Chybovi se na prčické faře vždy dostalo vlídného přijetí a vynikajícího pohoštění. Jenom dobrá krmě však nebyla tím, co mu pobyt na faře zpříjemňovalo, byly to také vřelé sympatie, které, při vší úctě, choval k pohostinné hospodyni. Na faře často šila moje matka, Julie Petrová. Časem se obě ženy staly přítelkyněmi a dá se říci, že přítelkyněmi dosti důvěrnými. Proto Klára, když doprovázela pana faráře Chybu do Heřmaniček na vlak, požádala moji matku, aby s nimi šla. Té se to vždy nehodilo, měla rozešité věci, a tak si práci brávala s sebou, a než se Klára vrátila od vlaku, využila času a na kraji lesa se dala do šití. Tak uběhlo nedělní letní odpoledne a obě ženy se spolu vracely zpět do Prčice. Vyšel nový vlastivědný sborník Český Merán 2011 Sborník Český Merán číslo 15/2011 výsledek celoroční práce členů Vlastivědného spolku Sedlec- -Prčice je právě v prodeji. Svými statěmi do něj přispělo celkem osm autorů. Sborník otevírá paní Věra Kapková, která nám povypráví životní příběh malíře, divadelního ochotníka a režiséra Antonína Lišky. I když z našeho kraje přímo nepocházel, zamiloval si to tu a zanechal tu po sobě nesmazatelnou stopu. Botanik Václav Kovařík nás v tomto čísle sborníku zavede do našich listnatých lesů a seznámí nás se zdejšími dřevinami. Ani byste netušili, jak pestrou druhovou škálu zdejší lesy nabízejí. Letos v září to bude 310 let od velkého požáru (byl v roce 1701), který zachvátil Prčici. Popelem lehla nejen stavení kolem kostela sv. Vavřince včetně radnice, ale i část kostela samého. Blíže se o události rozepisuje Marie Kovalová. Současní členové sboru Klára Čermáková na dobové fotografii, foto archiv p. Kapkové Také další článek se věnuje naší historii z té smutnější stránky. Jak trudný byl život sedleckého faráře na konci 16. století, popisuje Antonín Podzimek. Vychází přitom ze stížnosti sedleckého kněze Šimona a vězte, že ona stížnost rozhodně stojí za přečtení. Naši předci totiž nebyli žádní svatouškové a paralela mezi jejich vykutáleností a praktikami dnešních zlodějíčků a podfukářů se přímo nabízí. Takže nic nového pod sluncem. Marie Kovalová se ve svém dalším článku věnuje místním částem města Sedlec-Prčice. Jak všichni víme, je jich celkem 36 a autorka článku se nechala inspirovat nejen jejich historií, ale i jmény, či počtem obyvatel. pokračování na str. 16

16 16 strana Náš domov číslo 254, červen 2011 dokončení ze str. 15 Další zajímavou osobnost našeho kraje Antonína Krtila, lesníka na prčickém panství nám přiblíží Mirko Vaněček. Jeho vyprávění je, jak se říká, přímo od pramene, neboť Prof. Ing. Mirko Vaněček DrSc. je vnukem Antonína Krtila a v mládí v Sedlci u svého dědečka a babičky trávil mnoho času. Víte o tom, že se v našem kraji těžil uran? Bylo to v letech 1954 až 1957 a důl se nacházel v lese mezi Mrákoticemi a Loudilkou. Protože naleziště nebylo příliš bohaté, brzy se s těžbou skončilo, stopy po důlních činnostech tu však můžete nalézt ještě dnes. Na místo samé se vypravila i autorka článku Uranový důl u Heřmaniček Marie Kovalová. Sledovali jste také s napětím archeologický průzkum, který se v souvislosti s revitalizací Vítkova náměstí v Prčici v loňském roce prováděl? Zajímá vás, k jakým závěrům zde odborníci dospěli? Pak si jistě s chutí přečtete článek PhDr. Michaely Selmi Wallisové, která u nás archeologický průzkum vedla. Eva Roztočilová se ve svém článku věnuje osobnostem sedlecké pošty a článek jim věnovala u příležitosti 160 let činnosti této instituce v Sedlci. S Antonínem Podzimkem se přeneseme o tři a půl století zpět do minulosti. Třicetiletá válka Český varhanní festival v Prčici Již pátý rok usiluje občanské sdružení Český varhanní festival o zlepšení postavení českých historických varhan v očích široké veřejnosti. Založilo k tomu účelu stejnojmenný festival, v jehož rámci pořádá varhanní koncerty v nejrůznějších městech a na nejrůznějších místech naší vlasti. Jediným kritériem je propagace historických varhan. Představuje tak v celonárodním měřítku nejen varhany velké a slavné, ale i takové, jejichž kvality zatím zůstávají koncertnímu publiku utajeny. Interprety jsou vynikající profesionální varhaníci z Čech i ze zahraničí, např. Jaroslav Tůma, Vladimír Roubal, Pavel Černý a další, kteří připravují jedinečné koncertní programy pro jednotlivé nástroje s ohledem na jejich specifika. Historické varhany patří neodmyslitelně ke kulturnímu dědictví naší země, jsou jedinečným skončila a do vypleněné země se pozvolna navracel nový život. Jak se v této těžké době hospodařilo, a také žilo v té části lobkovického panství, která se dnes nazývá Český Merán, zjišťovala v roce 1654 nositelem zvukového obrazu dávno minulých dob a zaslouží si mnohem více pozornosti, než se jim v dnešní době dostává. Velmi hodnotné varhany se nachází také v kostele sv. Vavřince v Prčici. Není proto žádným překvapením, že se i naše město připojilo k iniciativě a nabídlo kostel sv. Vavřince k uspořádání varhanního koncertu v rámci 5. ročníku Českého varhanního festivalu. Věříme, že tím bude město obohaceno o další duchovní rozměr. Koncert jsme naplánovali na 5. července svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a věříme, že se stane vítaným zpestřením svátečních letních dnů. Přijměte proto naše pozvání. Blíže o programu se dozvíte z plakátů a z informací umístěných na internetových stránkách města. Alice Valsová Dětem za vysvědčení Alenčiny rošády Našim dětem opožděně k jejich svátku a trochu dopředu jako odměnu za jejich celoroční snažení ve škole přinášíme pěkné divadelní představení. Zároveň to bude i poslední kulturní pořad v kulturním sále, než se zavře škola a rozjedeme se na prázdniny a dovolené. Přijede s ním divadelní spolek Svatopluk z Benešova a vyprávět nám bude Alenčiny rošády. Pokud vám název něco připomíná, pak vězte, že se jedná o divadelní adaptaci knihy Alenka za zrcadlem od Lewise Carrolla. Jeho nejznámější kniha je Alenčina dobrodružství v říši divů a její pokračování Za zrcadlem a co tam Alenka našla. Divadelní spolek Svatopluk se s tímto představením v roce 2009 nominoval na celonárodní přehlídku Rakovnická popelka 2009 a zaujal tam odbornou porotu i malé diváky. Nestárnoucí příběh zvídavé Alenky (jde o volné pokračování příběhu Alenka v říši divů) uchvacuje malé i velké již od doby svého vzniku v roce Sedmiletá Alenka projde zrcadlem a ocitne se v podivném světě, kde všechno je naopak. Když se chce někam dostat, musí jít úplně na jinou stranu a hodně rychle běžet, aby zůstala na místě. Domov zde mají zvláštní postavy: šachové figurky, zdvořilí tlouštíci Tidlidum a Tidliti, mluvící rostliny, či vizitační komise. Její závěry shrnuté v berní rule nám jsou dnes cenným zdrojem informací o tehdejších poměrech v našem kraji. Letos máme v našem kraji také jednoho oslavence osadu Moninec. Je to přesně 400 let od první historicky dochované zmínky o ní. Historii Monince pro sborník zpracovala Marie Kovalová. Na závěr se již tradičně Ladislava Doubravová ponoří do Vltavských proudů. Jmenoval se tak měsíčník mapující život v kraji poblíž Vltavy. Často se v něm objevovaly zmínky i o Sedlecko- -Prčicku. Ladislava Doubravová vybrala ty, které jsou datovány rokem Taková je tedy nabídka sborníku Český Merán Zmínit bych se však měla i o jeho grafické podobě. Jak se již stalo tradicí, i letos autorka grafické úpravy sborníku Ladislava Doubravová umístila na vrchní stranu blankytně modré obálky pohled na jednu z dominant našeho města. Tentokrát je to pohled na prčické náměstí pohled, jaký se vám už nikdy nenaskytne, tedy před jeho revitalizací. Tak trochu symbolické rozloučení s minulostí. Cena sborníku byla stanovena na 80 Kč a zakoupit ho můžete v Sedlci jak na městském úřadu, v trafice u paní Bartákové a v obchůdku U Kačenky, tak i na Infocentru v Prčici. red. Barokní varhany v kostele sv. Vavřince v Prčici, foto Jan Stibor Valihrach se svými slovními hříčkami. A také je tu šachovnice se zvláštními pravidly hry. Zkrátka pozoruhodná pohádková říše, ve které na každém kroku čekají neuvěřitelná dobrodružství. Alenka jimi prochází udivena vším tím kolem, až najednou zjistí, že to vše byl jen pouhý sen. Představení není rozhodně jen pro děti, naopak, své si v něm jistě najdou i dospělí. Proto přijďte se svými dětmi v neděli 19. června od 15 hodin na Alenčiny rošády, příběh vás jistě okouzlí i pobaví. Alice Valsová, foto archviv souboru A tuhle znáte? Jistě i vy uvítáte příležitost pro zasmání. A proč ne na stránkách našeho měsíčníku? Každý měsíc tu na vás bude čekat jeden pěkný vtip, pro dobrou náladu i pro povzbuzení mysli. Volá posluchač do rádia Jerevan: Je to pravda, že umíme vyrobit stejně kvalitní hodinky, jako ve Švýcarsku? Moderátor odpoví: Jistě, umíme. A některé jdou dokonce i rychleji!

17 číslo 254, červen 2011 Náš domov strana 17 Kalendárium na červen vyhlásil císař František I. Všeobecný zákoník občanský patentem č. 946 s platností pro všechny země rakouského císařství, vyjímaje země koruny uherské, který byl základem občanského práva v habsburské monarchii po celé 19. století až do jejího zániku. Na českém území byl platným právem prakticky až do vydání nového zákoníku práce v roce 1965 (!), ačkoliv rozsáhlé pasáže nahradily nové československé kodexy z let 1950 až V Rakousku platí ABGB dodnes, asi tři čtvrtiny textu tam nebyly dotčeny žádnou z novel. Zákoník vycházel nejen z tradic římského práva, ale především zohledňoval koncepci práva přirozeného došlo k velkému požáru Pražského hradu a Malé Strany, při němž byly zcela zničeny české desky zemské. Dochoval se pouze jediný svazek z let , který měl v době požáru, ačkoliv se desky nesměly odnášet, jeden úředník vypůjčen (dnes je svazek uložen v Národním muzeu). Desky byly poté ihned obnoveny a započalo se se složitou rekonstrukcí údajů obsažených ve shořelých deskách. Desky zemské jsou předchůdcem pozemkových knih (což je rejstřík a doklad o vlastnictví půdy a jiných nemovitostí). Zápisem Soutěž Našeho domova Ani dvouměsíční lhůta pro poznání objektu poslední hádanky nepřinesla více odpovědí. Celkem vás bylo pouze 10, kteří jste správně odpověděli, že naším neznámým objektem je zvonička na návsi v Mrákoticích. Z došlých odpovědí jsem vylosovala jednoho výherce, kterým je paní Gita Kramperová. A jdeme na novou hádanku. Víte, co je na obrázku tentokrát? (Pouze v rámci území obce Sedlec-Prčice). Jako vždy vám nabízím malou nápovědu: Vlastně bych ani napovídat neměla, kdo tentokrát nepozná, není snad ani od nás. Míjíme ho snad každý den, je dominantou města a vlastně i kraje a i když je jeho pláštík poměrně nový, pod ním se skrývá celkem slušný pamětník. Už víte, co je na obrázku tentokrát? Svůj tim nás sdělte (zavolat, em, osobně nebo písemně) na Informační centrum Sedlec-Prčice. Ze všech správných došlých odpovědí koncem měsíce vylosujeme jednoho výherce, který obdrží hrneček s motivem našeho města. Alice Valsová majetku do zemských desek se majetek stával dědičným majetkem rodu. Pokud byl ve městech, byl osvobozen od daní. V deskách zemských byla však také zapisována veškerá ustanovení zemských sněmů tedy vlastně tehdejších zákonů, a další obecně závazné dokumenty. Zemské desky zahrnují téměř 2000 svazků a jsou cenným zdrojem informací k historii: o majetkových převodech, dědictvích a sporech byl zahájen Čáslavský sněm zemský sněm, na němž se jednalo o prosazení Čtyř artikul pražských a odmítnutí Zikmunda Lucemburského jako českého krále. Čtyři pražské artikuly byl husitský politický a věroučný program, ale byl to také právní dokument, který byl pokusem o poměrně odvážnou novelizaci některých základních právních principů (např. nově byla zavedena rovnost před zákonem). Ale k univerzálnímu uskutečnění Artikul ve státotvorném ani v právním slova smyslu nedošlo. Zikmunda jako českého krále sněm opravdu odmítl a byla ustavena dvacetičlenná prozatímní zemská vláda, která měla zemi spravovat do zvolení nového krále, ale ta prakticky nefungovala. V českých zemích začínalo šestnáct let dlouhé období husitských válek začala v Levantě (v Sýrii) operace Exporter jedna z vojenských operací druhé světové války. Operaci vedli Britové proti jednotkám vichistické Francie doplněnými i o vojáky cizinecké legie. Tyto boje, v nichž paradoxně bojovali Češi v 11. pěším praporu, kterému velel podplukovník Karel Klapálek, proti Čechům v legii, skončily uzavřením příměří a odchodem vichistů, z nichž se část (přibližně jedna třetina) přidala k Svobodným Francouzům generála de Gaulla. Také mnozí z Čechů sloužících v cizinecké legii přeběhli ke Klapálkovu praporu a pokračovali pak v bojích proti nacistům v severní Africe byl objeven dosud největší keltský poklad v Čechách. Stalo se tak u osady Podmokly na Křivoklátsku. Celý poklad obsahoval kolem 5 tisíc zlatých plíšků v bronzovém kotli a vážil kg. Kotel byl zakopán v břehu potoka a obnažila ho velká voda. Sedlák, který na svém poli objevil pár zlatých plíšků, nejprve nevěděl, že je to zlato. Brzy se na to ale přišlo a lidé začali hledat a nalézali další. Jenže se to dozvěděl panský správce, udal to vrchnosti na křivoklátském panství knížeti Fürstenbergovi a všechny plíšky od poddaných sebrali. Většina mincí - keltských duhovek byla už v červnu toho roku roztavena v pražské mincovně a použita na ražbu tereziánských dukátů a z části nechal kníže razit dukáty se svým portrétem. Z pokladu se dochoval jen nepatrný zlomek pár mincí je v Národním muzeu. Doba jejich uložení do země byla odhadnuta na polovinu 1. století př. n. l. Citát na tento měsíc: Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí. Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta. Henry Wadsworth Longfellow zemřel ve věku 80 let Karel Engliš významný český ekonom a politolog. Englišův přístup k národnímu hospodářství lze výstižně demonstrovat na podstatě jeho sporů s Aloisem Rašínem. Typickým příkladem byla polemika, zda má stát finančně pomáhat zadluženým obcím. Zatímco Rašín (ministr financí) zastával názor nic jim nedat, Engliš namítal, že v krajních případech by stát měl pomoci, protože důsledky v podobě předlužení obce mají významné dopady i do oblasti důvěry ve veřejnou správu a celkově škodí více než sanace. Rašín důsledně razil přístup šetrného hospodaření s prostředky daňových poplatníků, zatímco Engliš si uvědomoval, že za určitých okolností mohou nabýt na důležitosti jiné aspekty problému. Po roce 1948 Engliš opakovaně zpochybňoval marxistickou ekonomii, a že se nedostal do spárů komunistických vyšetřovatelů, byla spíše souhra náhod. Pro Engliše by nebylo bývalo problémem usadit se na Západě jeho známí ekonomové mu opakovaně nabízeli pomoc. Engliš se však rozhodl sdílet osud své země, a tak zemřel zchudlý, vyčerpaný, uštvaný komunisty a věčným strachem z vězení byl Vladislav Jagellonský prohlášen českým králem Vladislavem II. Bylo mu teprve 15 let a českým králem byl pak 45 let. Pocházel z litevského velkoknížecího rodu Jagellonců. Bývá hodnocen jako jeden z nejslabších českých panovníků, neboť jeho vláda vedla k velkému úpadku královské moci. Přestože se Vladislav dostal na český trůn zásluhou kališníků, začal se sbližovat s katolickým panstvem a podporovat katolickou církev. To vedlo k růstu napětí mezi katolíky a kališnickou většinou obyvatelstva. V dynastické politice dosáhl poměrně významného úspěchu, když byl zvolen a korunován uherským králem, a to navzdory záměrům krakovského dvora, kde vládl jeho otec Kazimír IV. Jeho matkou byla Alžběta Habsburská, sestra Ladislava Pohrobka římské vojsko pod velením Flavia Aetia porazilo v bitvě na Katalaunských polích hunského vládce Attilu. Bitevní pole leželo pravděpodobně poblíž dnešního města Chalons- -en-champagne ve Francii, dosud to však není archeologicky stoprocentně doloženo. Bitva se odehrávala v nepřehledné krajině, přičemž boje měly charakter mnoha jednotlivých střetů, během nichž kromě mnoha jiných padl vizigótský král Theodorich I. Podle dnešních odhadů proti sobě stály armády čítající asi Římanů doplněných Vizigóty, Alany a Franky na jedné straně a více než Hunů a Attilových spojenců na druhé straně. Bitva na Katalaunských polích zastavila invazi Hunů a odvrátila jejich další postup do nitra Galie. Byla ale posledním velkým vítězstvím západořímské říše, která fakticky existovala pak už jen 25 let opustil poslední transport se sovětskými vojáky československé území. Deklarovaná pokračování na str. 18 Prodloužení změny provozní doby v knihovně Změna provozní doby Městské knihovny Sedlec-Prčice se prodlužuje až do 20. června Půjčovní doba v těchto dnech je pouze v pondělí a ve čtvrtek 8-11 a hodin. Děkujeme za pochopení.

18 18 strana Náš domov číslo 254, červen 2011 dočasnost jejich pobytu trvala od srpna 1968, to je téměř 23 let Německo napadlo Sovětský svaz. Bez vyhlášení války začal Hitler operaci Barbarossa, přestože oba tyto státy uzavřely pakt o neútočení (tzv. pakt Ribbentrop-Molotov). Tři miliony německých vojáků s 3600 tanky překročily ten den sovětské hranice. Hitler předpokládal, že SSSR bude rozdrcen v několika týdnech. Rychlý německý postup hodně zpomalily podzimní deště, jež proměnily ruské cesty v bláto. V listopadu udeřily první mrazy, jejichž dopad na akceschopnost vojska si nedovedli němečtí velitelé představit a jimž nedokázali čelit. Samotná operace Barbarossa skončila po pěti měsících v prosinci 1941, když vyčerpaná německá vojska nedokázala pokračovat v postupu a přešla do obrany. Do konečné porážky hitlerovců ale zbývalo ještě tři a půl roku krutých bojů se prakticky rozpadla Jugoslávie. Tento den Chorvatsko a Slovinsko vyhlásily nezávislost, což rozpoutalo balkánský válečný konflikt, který se s přestávkami vlekl až do roku zemřel ve věku 66 let Pavel Josef Šafařík, český a slovenský spisovatel, literární historik, etnograf a jazykovědec slovenského původu, který ŠKOLSTVÍ Zahrada ZUŠ ožije Kroky, které jsme ještě neudělali, tak se nazývá projekt, na kterém se podílejí studenti gymnázia v Sedlčanech, žáci ZUŠ v Sedlčanech a ZUŠ Sedlec-Prčice, studenti taneční konzervatoře Duncan centre, hudebníci, fotografové i výtvarníci. Při práci na projektu jde realizátorům především o uvědomění si vzájemné závislosti a odpovědnosti za širší společenství, potřeby naděje, otevřené budoucnosti a činorodosti směrem k potřebným. Při představení pak o předávání pohledu na danou problematiku všech zúčastněných prostřednictvím hudby, tance a mluveného slova širší veřejnosti. Projekt se již představil v Sedlčanech v rámci Muzejní noci před ZUŠ Sedlčany a vyvrcholení S choreografií Můj svět až do Kutné Hory Na 28. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře o sobě dal výrazně vědět taneční obor ZUŠ Sedlec -Prčice a Sedlčany pod vedením Venduly Dědové. ale psal německy a česky. Pokoušel se dokonce založit nový oddíl vědy slovanskou archeologii. Ke snahám o samostatnou slovenštinu se stavěl spíše zdrženlivě a pokoušel se být prostředníkem mezi českou a slovenskou stranou. V revolučních letech stál nejprve po boku Palackého jako spolupořadatel Slovanského sjezdu, později se ale věnoval jen svým vědeckým zájmům. Sbíral historický materiál pro nejstarší období slovanských dějin a výsledkem jeho úmorného vědeckého bádání kromě drobnějších studií jsou dvě monumentální práce Slovanské starožitnosti a Slovanský národopis byl v Budapešti podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci. Červen u nás: zemřel první sedlecký poštmistr Antonín Blažek, kupec, bohatý měšťan a dlouholetý sedlecký starosta, který vedl sedleckou poštu od jejího zřízení , tedy celých 40 let projížděl vlakem Heřmaničkami na své cestě z Vídně do Prahy císař František Josef I. Na stanici byli shromážděni význační občané Sedlce a Prčice a školní děti a zdravili projíždějící vlak. Císař se ale asi u okna vlaku vůbec neobjevil při geologickém průzkumu u Heřmaniček byl místo uranového zrudnění nalezen archeologický poklad. Mimo jiné o něm napsal Celostátní přehlídka, která je vyvrcholením celoročních pedagogických a uměleckých snah stovky pedagogů v celé České republice, přinesla i letos bohatou kytici květů a jedním Anna Pflegerová byla nejlepší Potvrzeno. Máme nejlepší akordeonářku. První místo v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon získala Anna Pflegerová ze ZUŠ Sedlec-Prčice. V celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon, které se konalo května v Havířově, se velmi úspěšně umístila naše žákyně Anna Pflegerová. Získala 1. místo ve své kategorii. K tomuto velkému úspěchu Aničce Pflegerové blahopřejeme a panu učitelovi J. Neužilovi děkujeme za přípravu. ZUŠ Sedlec-Prčice v ND 11/2003 Miroslav Fiala: Byl ukryt v lese západně od Heřmaniček, 90 m od okraje, v hloubce 15 cm v hliněném džbánku. V nádobě byl uložen 1 pražský groš z doby Václava IV. a 160 míšeňských grošů. Jedná se o mince o hmotnosti asi 2,5 g, obsahující tři čtvrtiny stříbra. Mezi numizmatiky vzbudil největší pozornost 550 let starý falzifikát. Obsahoval asi třetinu stříbra a jeho rytec se nenamáhal se zrcadlovým rytím razidla, takže naopak nápis na minci je zrcadlově převrácený, kromě dalších chyb. Poklad byl zakopán pravděpodobně za válek Jiříka Poděbradského se Zelenohorskou jednotou v 15. století. Pro vesničana znamenal malé jmění, pro pěšího žoldnéře plat asi za měsíc. Nález je dnes umístěn v Národním muzeu v Praze byla po 132 letech existence zrušena jetřichovická škola v červnovém ND byl m. j. článek o osazení stylizovaného dřevěného kříže, na obnoveném podstavci u křižovatky starých cest mezi Sedlcem a Přestavlky, kde stávala pískovcová socha sv. Izidora. Kříž je dílem Hanuše Lamra, tehdy posluchače posledního ročníku VŠUP v Praze. Autor ke svému dílu řekl: Pokusil jsem se vytvořit souvislost života a smrti ve vazbě na tradici překrásného místa. Záleží mi na tom a přeji si, aby lidé prostředí a krajinu kolem sebe zvelebovali a hledali podstatnější věci, než je sebeuspokojení a peníze -MKprojektu proběhne v červenci v Sudějově při příležitosti poutních slavností a v Uhlířských Janovicích na divadelním festivalu, kam jste na svých prázdninových cestách také zváni. Výsledky společné práce budete moci zhlédnout také vy, a to na Zahradní slavnosti ZUŠ, která se koná 16. června od hod v zahradě Základní umělecké školy Sedlec-Prčice. ZUŠ Sedlec-Prčice, foto archiv školy Co chystá ZUŠ? Sobota 11. června Nocování v ZUŠ výtvarný obor Pondělí 13. června od 17 hod. Absolventský klavírní koncert K. Pilíkové ze třídy J. Štefanové. Na koncertě vystoupí jako hosté Karolína Skalická zpěv, Klára Dubská příčná flétna a Houslový soubor ZUŠ Čtvrtek 16. června od hod. Zahradní slavnost ZUŠ slavnost v zahradě školy, kde se představí taneční obor a soubor Manaz s projektem Kroky, které jsme ještě neudělali, výtvarný obor prezentací celoročního projektu Ze Zvěřince do zvěřince a hudební obor vystoupeními svých žáků. výrazným květem bylo i vystoupení tanečníků z naší ZUŠ. Z dvanácti krajských přehlídek, kterých se účastnilo dětí ve 136 skupinách s 261 choreografiemi vzešlo celkem 44 nominací, z nichž programová rada zvolila 20 pro sestavení dvou tanečních večerů a mezi nimi byla i choreografie Můj svět. Oba večerní programy jsou vytvořeny tak, aby se mohly stát konstatováním, jak se vyvíjí a kam směřuje umělecká tvorba pro děti, s dětmi i dětí samotných. Přednost dostaly choreografie, které vědomě pracují s výběrem hudební předlohy a námětu a od toho se odvíjejí jejich celková zpracování, přiměřená věku dítěte. ZUŠ Sedlec-Prčice

19 číslo 254, červen 2011 Náš domov strana 19 ZE SPORTU Květen 2011 v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice Ve středu byli vyhlášeni vítězové Jarní přírodovědné soutěže, která probíhala ve druhém pololetí školního roku 2010/ místo obsadila Jana Kosíková (8. A), 2. místo získala Karolína Skalická (6. roč.) a 3. místo udělalo radost Lucii Dvořákové (8. A). Všichni soutěžící si po zásluze odnesli sladkou i věcnou odměnu. Vítězkám blahopřejeme a přejeme mnoho zajímavých chvil prožitých v naší krásné přírodě. 11. května se uskutečnil na běžecké dráze školního hřiště I. ročník Sedlecko-prčického maratónského běhu. Celkem 128 žáků 1. stupně proběhlo štafetově trať dlouhou 42 km 195 m v čase 2:38:03. Přáli jsme si překonat čas vítěze z 1. olympijských her roku 1896, kde byl maratón poprvé zařazen. Protože všichni malí sportovci běželi s plným nasazením, podařilo se nám olympijský čas překonat téměř o 20 minut. Už se těšíme na další ročník maratónu. Dne 13. května navštívila naši školu pracovnice Úřadu práce Příbram a besedovala se žáky 8. ročníků. Připomněla žákům, že úřad práce je správním úřadem, který v rámci své působnosti zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce na svém správním obvodu. Pracovnice úřadu práce hovořila o aktuální situaci na trhu práce, o podmínkách zaměstnání v zahraničí, o možnostech dalšího vzdělávání a o volbě povolání. 15. května 2011 se konal již devátý Poetický podvečer v knihovně v Sedlčanech. Účinkovali tam všichni žáci přihlášených základních škol a studenti středních škol, kteří uspěli ve dvou recitačních soutěžích pořádaných v dubnu. Zaznělo tam mnoho velmi pěkných básní známých autorů, ale i vlastní tvorba těch starších. Naše páťáky reprezentoval Ondřej Rataj s básní Máme doma zoologickou zahradu aneb poučení pro moderní rodiče od J. Žáčka a celý program uzavíraly děti souborem Proč nechtěl Honza princeznu za ženu z kroužku Šikovné děti v podání Linh Chi, L. Russa, B. Volkové, M. Všetečkové a K. Hampeštové ze 4. ročníku a M. Doubravové z 2. ročníku. Naše děti dělaly za celým podvečerem tečku. Byl to hezký, opravdu poetický podvečer provoněný májem. Vždyť byl také věnován K. H. Máchovi. Všichni účinkující O pohár Českého Meránu v pétangue V sobotu 30. července se bude na hřišti Na Starce konat již 8. ročník turnaje dvojic o pohár Českého Meránu v pétangue. Turnaj pořádá Sedlecko-prčický trhák je tu pro všechny Také letos se mohou vyznavači běhu těšit na závod, který v době svého vzniku dostal název Sedlecko-prčický trhák. Že se jedná o závod v běhu do vrchu, není třeba ani dodávat. Letos se poběží již jeho 7. ročník a bude se závodit v kategoriích juniorů, juniorek, mužů v desetiletých a žen v patnáctiletých kategoriích. Minulých ročníků se účastnili i 80letí běžci. Pořadatelé při pořádání Sedlecko-prčického trháku usilují o to, aby se závody do vrchu staly obdrželi za odměnu knihu plnou poezie staré Číny V ZÁŘI MĚSÍCE, kterou přebásnili J. Žáček, Fr. Hrubín a B. Mathesius. Věnovalo ji ministerstvo kultury, stejně jako v minulých letech, a nás ze školy ze Sedlce hřálo, že nejsme nováčky, že jsme byli při tom. 20. května mnozí žáci naší školy stanuli na jevišti kulturního sálu, aby dopoledne svým spolužákům a odpoledne pak rodičům a veřejnosti předvedli, co v průběhu druhého pololetí nacvičili. V programu s názvem Ahoj, léto! zazněly písničky, básničky, diváci se pobavili krátkými scénkami i pohádkovými a bájnými příběhy. Odměnou vystupujícím byl nejen potlesk, ale i pocit, že něco hezkého dokázali obecenstvu předvést. 24. května žáci tříd zhlédli v našem kulturním sále divadelní představení Maryša. Jeviště nezaplnila řada herců, jak tomu jsme z běžných divadel zvyklí, ale stanul zde pouze pan René Josef, člen Divadla jednoho herce v Praze. Přesto šlo o zajímavé a poutavé vystoupení, které se dětem velmi líbilo. V týdnu od 23. do se žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili dopravní soutěže. Soutěž se skládala ze 2 částí. První částí byl test z dopravních předpisů, kde žáci řešili 20 dopravních situací, značek a křižovatek. Druhou částí pak byla jízda zručnosti na školním hřišti. Někdo lépe zvládl test, někdo jízdu na kole. Obě části a trestné body za chyby v testu i při jízdě se pak sečetly a podle nich byly spočítány konečné výsledky. Nejlepší ze 4. ročníku byli: 1. místo B. Hulanová 7 bodů, 2. místo Lukáš Dřevojan 11 bodů, 3. místo Jan Kabíček 15 bodů. Z chlapců a děvčat 5. tříd se na 1. místě umístila D. Dušková 12 bodů, na 2. místě O. Rataj 15 bodů a na 3. místě Lada Pešková - 22 bodů. Všichni žáci dostali průkaz cyklisty a drobné ceny. SPOLDRŽIV Spolek drobných živnostníků Sedlec-Prčice. Zahájení je ve 13 hodin. Turnaje se mohou zúčastnit zájemci o tento sport starší osmnácti let, kteří žijí, pracují nebo se pravidelně rekreují v údolí Českého Meránu. Startovné je 150 Kč na dvojici, v ceně je zahrnuto občerstvení v hodnotě 50 Kč na osobu. nejen divácky přitažlivé, ale aby si běh do vrchu diváci sami také vyzkoušeli. Jak za organizátory říká jeden ze zakladatelů závodu Josef Slabý: Je jedno, jakým stylem kdo poběží. Zda bude střídat běh s chůzí, či zda kopec vyběhne celý. Ani na čase až tak moc nesejde. Důležité je si to vyzkoušet, přidat se. Pokud se letošního závodu účastní někdo místní, bude vyhlášena a odměněna i tato kategorie. A jaké že jsou parametry závodu? Délka běhu je 5,5 km s převýšením 312 m. Start je na náměstí V dopravní soutěži si žáci vyzkoušeli i jízdu zručnosti, foto ZŠ k nám do školy zavítala p. Stoklasová z Příbrami, která žáky 3. a 4. třídy poučila o pravidlech bezpečnosti a provozu, hlavně malých cyklistů. Přezkoušela naše chlapce a děvčata i ze znalostí dopravních předpisů a pozvala tyto 2 třídy v září na celé dopoledne na dopravní hřiště do Příbrami. Žáci už se dnes moc těší. Na pondělí 30. května se žáci 5. B určitě těšili. Přijela milá návštěva z ekocentra Podhoubí a cílem bylo zhodnotit celoroční hru S TURem tu i zítra budem. Zavzpomínali na to, co po celý rok dělali, jak se snažili, aby se milí Turové měli ve své zemi dobře. Pak se seznámili s novým uměním Land artem, o kterém doposud neslyšeli. A pustili se s velkou chutí do práce, udělali si předlohy a pak v tomto krajinném umění vytvářeli pro Tury něco na památku. Používali k tvorbě různé přírodní materiály, vznikly zajímavé útvary, které pak musely děti ostatním spolužákům představit jako na opravdické vernisáži. Byli u toho i kameraman a reportér. Nakonec dostali žáci certifikát o tom, jak si vedli v zemi Turo a zvláštní ocenění si vysloužili za řešení dopravy ve svém okresu. Tak to bylo malé zakončení celoročního snažení, ale ve skutečnosti děti ještě musí ve třídě něco dokončit. Ještě pár staveb musí postavit a dopracovat poslední téma společenská angažovanost. A pak zanechají Tury v jejich zemi samotné, aby se snažili oni sami. ZŠ a MŠ a Sedlec-Prčice Zájemci se mohou hlásit v cukrářství u Pavla Dejmalíka, nebo na telefonu nejpozději do soboty Zároveň tímto sdělujeme všem, zejména pak rodičům a dětem, že v sobotu od 10 hodin budou sportovní plochy hřiště Na Starce vyhrazeny tomuto turnaji. Srdečně zvou pořadatelé v Sedlci, běží se do Sušetic a po turistické značce lesem na Javorovou skálu. Běh je zařazen do celorepublikového seriálu běhů do vrchu. Traťový rekord je 21:56 a nestarším účastníkem byl 80letý běžec. Takže nezapomeňte. Sedlecko-prčický trhák, jehož spolupořadatelem je Město Sedlec-Prčice, se běží 5. července a start závodu je na náměstí v Sedlci v 11:00 hodin. Informace získáte na tel. čísle Pořadatelé

20 20 strana Náš domov číslo 254, červen 2011 Staří páni přehráli na fotbalovém turnaji Zličín Husarský kousek se povedl naší fotbalové staré gardě, která vyhrála turnaj v Praze na Zličíně. Turnaj, který se hrál 30. dubna na hřišti SK Zličín, byl velmi dobře obsazen. Ze čtyř startujících týmů dokázali naši staří páni nakonec postoupit až do samotného finále, kde zdolali i domácí tým SK Zličín 1:0. Pánové, gratulujeme! Na fotografii jsou aktéři turnaje, kteří se o vítězství v barvách TJ Sokol Sedlec-Prčice zasloužili: Zleva spodek: Boubalík V., Janda P., Pištěk Zd., Otradovec L., Barták M., Marek M. Horní řada: Nádvorník J., Beran M., Zrůbek M., Bosák Vl., Kobliha Zb., Kobliha P., Prošek T., Pešek L., Drahota J., trenér Pištěk M. Zveme vás na fotbal TJ Sokol Sedlec-Prčice A3D I. B třída skupina D 25. kolo :00 NE FC Tuchoraz venku 26. kolo :00 NE TJ Sokol Teplýšovice doma E2C I. A třída žáků C 25. kolo :00 NE Slavoj Čerčany venku 26. kolo :00 SO TJ Kouřim doma F1A OP ml. žáci 7+1 odd. A :00 SO,NE POŘADÍ I :00 SO,NE POŘADÍ II SO POHÁR-Finále G2A - OS st. přípravka kolo :15 SO Sokol Krhanice doma 13. kolo :30 SO SK Benešov C/zimní stad. venku C2D I. A třída dorostu D 25. kolo :15 NE SK Petrovice u Sedl. doma 26. kolo :00 SO TJ Sokol Teplýšovice venku A3B IV. tř. odd. B 25. kolo :00 NE Sokol Miličín B doma 26. kolo :00 NE Sokol Václavice B venku SK Přestavlky 25. kolo volný los 26. kolo :00 SO Sokol Heřmaničky venku PLACENÁ INZERCE Řádková inzerce Našeho domova Prodám: Prodám býčka stáří 4 měsíce. Cena dohodou. Tel.: Vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec- -Prčice. Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na pokladně MěÚ v Sedlci. Nabízím: Pronajmu dlouhodobě nemovitost chalupu k celoročnímu bydlení. Zn.: Sušetice. Kontakt: I nadále je všem inzerentům k dispozici plošná forma inzerce v Našem domově, a to za daných cenových podmínek. Bazény, vířivky, sauny. Kompletní servis všech typů, úprava vody (např. sladká nebo slaná voda), bazénová chemie, poradenství. Tel.:

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Fára, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne 12. 6. 2012: bez připomínek

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V.

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 20. 6. 2013 od 18:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 9 členů

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 18.11.2013 Program: 1. Smlouva o spisové službě - dodatek 2. Výsledek poptávkového řízení

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Ryšavý, V. Pilík. Připomínky k zápisu ze dne 13. 2. 2014: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Ryšavý, V. Pilík. Připomínky k zápisu ze dne 13. 2. 2014: bez připomínek Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 8. 4. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více