Zásady a postupy společnosti SevenPoint2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady a postupy společnosti SevenPoint2"

Transkript

1 Obsah Zásady a postupy společnosti SevenPoint2 1. Úvod 1.1 Závazek TEMP 1.2 Zásady a postupy začleněné do členské smlouvy 1.3 Změny 1.4 Názvy nejsou samostatnými podmínkami 1.5 Odlučitelnost zásad a ustanovení 1.6 Vzdání se práva 1.7 Prodlení 2. Statut člena 2.1 Statut nezávislého člena 2.2 Identifikační číslo SEVENPOINT2 2.3 Statut nezávislého člena jako nezávislého partnera 2.4 Korporace, partnerství, společnosti s ručeným omezeným, trusty a neziskové organizace 2.5 Manželské páry 2.6 Dědictví a manželství 3. Členské výhody a odpovědnosti 3.1 Právo na Sponzora 3.2 Zdvojené přihlášky 3.3 Kontrola a revize sponzora a přímého nadřízeného 3.4 Zdroj příjmů plán odměn společnosti SEVENPOINT2, LLC 3.5 Členské povinnosti 3.6 Seznámení Členů se zásadami společnosti SEVENPOINT2, LLC a plánem odměn a jejich dodržování 3.7 Daň z příjmu a jiné daně 3.8 Místní zákony, předpisy a požadavky 3.9 Další omezující ustanovení 3.10 Doba platnosti 3.11 Informační zprávy společnosti SEVENPOINT2, LLC Žádné vyhrazené území 4. Činnost členů 4.1 Obchodní značky, obchodní jména, materiály chráněné autorským právem a reklama 4.2 Internetová reklama 4.3 Prodej po telefonu, faxu a u 4.4 Obchodní veletrhy a výstavy 4.5 Audio a video nahrávky 4.6 Grafické reklamy 4.7 Propagační materiály 4.8 Odbytiště 4.9 Zásady pro aukce u produktů společnosti SevenPoint Požadavky ze strany médií 4.11 Lékařská prohlášení a osvědčení k produktu 4.12 Prezentace příjmu 4.13 Prezentace statutu 4.14 Zařazení v telefonním seznamu 4.15 Značení a balení 4.16 Zákaz propagace jiných produktůči společností vůči Nezávislým členům či Prioritním zákazníkům společnosti SEVENPOINT2, LLC 4.17 Datum objemů objednávek 4.18 Zásady pro vracení a výměnu objednávek u členů 4.19 Zásady zpětného odkupu 4.20 Zásady pro odesílání zboží členům 4.21 Provedení výplaty provize 4.22 Samoúčelné zvyšování objemu 4.23 Převod sponzorství a statutu Prioritního zákazníka 4.24 Dobrovolné ukončení činnosti a opětovné přihlášení4-25 Převod podnikatelské činnosti Nezávislého člena 4.26 Dohoda o odškodnění společnosti SEVENPOINT2, LLC 4.27 Dodatky k zásadám a postupům 4.28 Ustanovení o nevzdání se nároků

2 4.29 Etika, dodržování platných zákonů 5. Obecné zásady pro Prioritní zákazníky/členy 5.1 Změna ceny 5.2 Ceny 5.3 Vyřízení objednávky 5.4 Způsob zadávání objednávek 5.5 Změny a stornování 5.6 Zásady pro nevyřízené objednávky 5.7 Automatický expediční program 5.8 Záruka spokojenosti 5.9 Náhradní objednávky 5.10 Zásady pro zachování soukromí 5.11 Daň z prodeje 6. Řešení sporů, ukončení či pozastavení činnosti 6.1 Finančně efektivní řešení sporů / Vzdání se práva na proces před porotou 6.2 Pozastavení aukončení činnosti a zadržení výplaty 6.3 Platnost pozastavení či ukončení činnosti 7. Definice 1. Úvod 1.1 Závazek společnosti SEVENPOINT2, LLC Společnosti SEVENPOINT2, LLC záleží na vašem úspěchu a blahu. Naše cíle se odvíjí od naší snahy pomáhat ostatním plnit jejich sny a měnit život celým rodinám. Společnost jsme založili proto, abychom lidem kolem nás pomáhali dosáhnout finanční svobody a prožívat americký sen v perfektní zdravotní kondici. Naší vizí je představit Světově rozšířené alkalické hnutí jednoduše pro zdraví! Užívat si každého dne života, který nám byl dán se silným a zdravým tělem, využívat zázraky našeho těla. Naše produkty jsou navrženy a formulovány tak, aby pomohly vašemu tělu dostat se ke zdravému ph 7,2 jednoduše. Vidíme zdravé aktivní dospělé a děti užívající si život s vitalitou, kteří sdílejí poselství SevenPoint2. Změna tisíců životů se zdravím, povědomím a finanční svobodou. Je to jednoduché, neslýchané, měnící život, a šťastně až do smrti. V dnešní době propouštění a snižování stavů chceme vybudovat společnost, kde můžete pověsit klobouk. Máme a budeme využívat nejnovější technologie v našich produktech, abychom zajistili našim distributorům ty nejlepší produkty a nejjednodušší monitorovací a sledovací systémy. Ve světě, kde většina lidí má nevyvážené ph, vidíme finanční příležitost, které jsme již dříve viděli. S našimi odbornými znalostmi v oblasti podnikání, zdraví a wellness, měníme životní styl našeho distributora, stejně jako kvalitu života ostatních těl s nevyváženým ph, tělo po tělu. Nic nemůže zastavit myšlenku, jejíž čas přišel: je to doba zdraví, čas akce, čas úspěchu. Budujeme nadaci pro celosvětové hnutí: Návrat zpět ke zdraví, k vitalitě, k životu. Vyzýváme všechny, aby se připojili ke zdraví a svobodě. My máme a nadále budeme pokračovat v tom, abychom měli ty nejlepší marketingové strategie, které jsou dostupné k optimalizaci našeho růstu, a tento růst zajistí váš úspěch. Nezapomeňte SevenPoint2 je Alkalická Společnost Jednoduše pro zdraví! Jsou odhodláni zaměřit se na zvyšování zdraví planety, zatímco budou tvořit kvalitní společnost se svědomím, který tento průmysl nikdy neviděl Sloužíme jako vzor pro zbytek tohoto průmyslu. Jdeme ruku v ruce jako tým a jsme jednotní v tom, co děláme. Co řekneme, to splníme. A to stejné očekáváme od našich SevenPoint2 partnerů. Vytvořili jsme tento soubor zásad za účelem zachování integrity Vaší organizace a provozů společnosti SEVENPOINT2, LLC a dále i za účelem zajištění plnění federálních, národních a místních zákonných předpisů. Každý spojený se SevenPoint2, LLC, proto očekává dodržování následujícího kodexu chování (management, zaměstnanci, dodavatelé, nezávislí dodavatelé, členové, kolegové, obchodní partneři, marketingoví zástupci, aspoň někteří jmenovaní). Nedodržení kodexu chování může mít za následek disciplinární řízení, které může vést k ukončení pracovního poměru. Kodex chování 1. Dodržování nejvyššího standardu profesionálního chování, sloužit v nejlepším zájmu svých klientů s integritou, etikou, profesionálností, spravedlností a pozitivním chováním za všech okolností, poskytnout nejvyšší kvalitu služeb.

3 2. Zajistím a budu dodržovat jasnou, etickou, uctivou a čestnou komunikaci se členy ve své struktuře. Tuto SevenPoint2 strukturu nikdy nezneužiji pro účely jiného multilevel marketingu nebo jiného druhu obchodu. 3. Rozumím a budu vždy dodržovat veškeré zásady a postupy SevenPoint2 a budu odpovědný za dodržování jednotlivých zásad v platnosti. Plně rozumím a dodržuji všechno dané SevenPoint2. 4. Ztotožňuji se s klientskými a produktovými zárukami, budu představovat SevenPoint2 pravdivě a nebudu nabízet žádné lékařské nebo nepravdivé tvrzení týkající se obchodních interakcí SevenPoint2. 5. Jsem povinen poskytnout jasnou, spravedlivou, a čestnou komunikaci se svými klienty, doporučovat produkty SevenPoint2 v jejich nejlepším zájmu a zároveň ujistit každého klienta, že jeho sdělení týkající se jeho zdravotního stavu jsou přísně důvěrné. Nemohou se také poskytovat tvrzení terapeutických, bezpečnostních a nebo léčebných vlastností produktů nebo týkající se produktů. 6. Svědomitě budu pokračovat s dodržováním všech SevenPoint zásad a postupů, podmínek, akcí, možností vzdělávání tak jako podnikatelského plánu, úprav nebo změn. K prezentaci produktů SevenPoint2 používat vzdělávací pomůcky jako konkurenční plán kompenzace, jasné, poctivé a výstižné výrazy, které lze ověřit pomocí SevenPoint2 písemného nebo internetového materiálu. 7. Jako organizace SevenPoint2 je povinností sloužit jako pozitivní vzor nejvyšších standardů, čestnosti, etického a profesionálního chování, podporovat ostatní v organizaci pomocí positivní motivace s produkty a školení v rámci mého rozsahu znalostí. 1.1 Zásady a postupy začleněné do členské smlouvy Zásady a postupy společnosti SEVENPOINT2, LLC, v jejich platném znění, se čas od času dle uvážení společnosti SEVENPOINT2, LLC začleňují do členské smlouvy společnosti SEVENPOINT2, LLC. 1.2 Změny Společnost SEVENPOINT2, LLC může čas od času upravovat podmínky členské smlouvyzásad a postupů, plánu kompenzací a ceníku. Tyto úpravy vstoupí v platnost k datu, kdy společnost SEVENPOINT2, LLC změny vydá. 1.3 Názvy nejsou samostatnými podmínkami Názvy a nadpisy těchto zásad slouží pouze k orientačním účelům a nelze je vykládat jako samostatné podmínky členské smlouvy. 1.4 Odlučitelnost zásad a ustanovení Pokud se některá stávající či upravovaná ustanovení z jakéhokoliv důvodu stanou neplatnými, nezákonnými či nevykonatelnými, pak se z členské dohody vyloučí pouze ono neplatné ustanovení, přičemž ostatní podmínky a ustanovení zůstanou v plné platnosti a budou vykládána tak, jako by ono neplatné, nezákonné či nevykonatelné ustanovení nikdy nebylo součástí partnerské smlouvy. 1.5 Vzdání se práva Společnost SEVENPOINT2, LLC nikdy neztratí právo vyžadovat od členů plnění členské smlouvy či plnění platných zákonů a předpisů upravujících obchodní chování. Pouze v ojedinělých případech se upustí od dodržování těchto zásada a takové vzdání se práva bude provedeno písemně jednatelem společnosti. Toto vzdání se práva bude platit pouze pro konkrétně uvedené členy, předmět a časové období. 1.7 Prodlení Společnost SEVENPOINT2, LLC nezodpovídá za prodlení a neplnění smluvních povinností v situacích, které nemůže nijak ovlivnit, např. stávky, provozní problémy, povstání, válka, požár, úmrtí, omezení či přerušení přísunu dodávek, vládní nařízení či vyhlášky, atd. 2. Statut člena 2.1 Statut nezávislého člena Jakmile společnost SEVENPOINT2 obdrží, zpracuje a přijme vyplněný a úplný Registrační formulář, pak registrovaný subjekt získá statut "nezávislého člena". Doba platnosti členské smlouvy společnosti SEVENPOINT2, LLC činí jeden rok s počátečním nevratným registračním poplatkem ve výši $39.00 USD. Členové SEVENPOINT2, LLC, kteří si své členství chtějí prodloužit, musíčlenskou smlouvu obnovovat každý rok podle pravidel Společnosti a uhradí nevratný obnovovací

4 poplatek ve výši $20.00 USD. Po přijetí přihlášky ve společnosti SEVENPOINT2, LLC, mohou Nezávislí členové zahájit distribuci produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC a mohou se zapojit do plánu odměn ve společnosti SEVENPOINT2, LLC. Registrační formulář může podat pouze fyzická osoba či subjekt. Nezávislý člen, který svoji činnost provozuje jinak než jako fyzická osoba, musí vyplnit a podat řádně podepsaný registrační formulář pro "organizaci provozující činnost jako právní subjekt", uhradit registrační poplatek ve výši $25.00 a předložit další příslušné dokumenty vyžadované společností SEVENPOINT2, LLC. Podáním této přihlášky žadatel stvrzuje, že všichni jednatelé, ředitelé, akcionáři, členové, zaměstnanci, zástupci a ostatní související osoby jsou vázáni členskou smlouvou. Společnost SEVENPOINT2. LLC si vyhrazuje právo přijmout či odmítnout jakoukoliv registrační přihlášku z jakéhokoliv důvodu, který společnost SEVENPOINT2, LLC považuje za vhodný. 2.2 Identifikační číslo programu SEVENPOINT2 Nezávislým členům a Prioritním zákazníkům, kteří se zaregistrují telefonicky či online, se automaticky přidělí osobní a důvěrné identifikační čísloprogramu SEVENPOINT2, LLC. Členové své identifikační číslo SEVENPOINT2, LLC budou využívat při zadávání objednávek, při korespondenci a při poptávkách. 2.3 Status nezávislého člena jako nezávislé smluvní strany Nezávislí členové SEVENPOINT2, LLC jsou nezávislými smluvními stranami a nebudou považováni za kupce nehmotné licence či distributorských práv. Smlouva mezi společností SEVENPOINT2, LLC a Nezávislými členy nezakládá zaměstnavatelsko-zaměstnanecký vztah, partnerství či společné podnikání mezi společností SEVENPOINT2, LLC a Nezávislými členy. Nezávislí členové SEVENPOINT2, LLC nejsou oprávněni společnost SEVENPOINT2, LLC vázat jakoukoliv smlouvou, smluvními povinnostmi či jinými závazky. Každý Nezávislý člen zodpovídá za přiznání a uhrazení veškerých platných daní z příjmu, z výdělečné činnosti, ze mzdyči jiných daní z příjmu ze členství v programu společnosti SEVENPOINT2, LLC. Nezávislí členové nemají nárok na zaměstnanecké výhody, např. podporu v nezaměstnanosti, úrazové pojištění zaměstnance či minimální mzdu. Každý Nezávislý člen si musí zajistit veškeré vlastní vybavení a nástroje určené k provozování jeho činnosti, např. telefony, dopravu, odborné služby, kancelářské vybavení a materiál. Dále si každý Nezávislý člen musí stanovit svou pracovní dobu a měl by si zvolit svůj způsob prodeje v souladu se zásadami a postupy společnosti SEVENPOINT2, LLC. 2.4 Korporace, partnerství, společnost s ručením omezeným, trusty a neziskové organizace Korporace, partnerství, trustyči neziskové organizace (souhrnně označované jako Právní subjekty) musí splňovat stejné požadavky jako všichni ostatní Nezávislí členové a musí souhlasit s dodržováním zásad a postupů společnosti SEVENPOINT2, LLC. Dále musí každý právní subjekt vyplnit registrační formulář pro "organizaci provozující činnost jako právní subjekt" a musí být jmenována jedna osoba jako zástupce sjednávající transakce se společností SEVENPOINT2, LLC jménem daného právního subjektu. Daný právní subjekt musí společnosti SEVENPOINT2, LLC předložit doklad o tom, že je řádně založen, a dále doklad o svém dobrém jméně prostřednictvím kopie osvědčení o registraci korporace či organizace, smlouvy společnosti s ručením omezeným či partnerství, dokumentaceo založení trustu, atd. Jmenovaný zástupce a jednotliví majitelé či oprávněné osoby Nezávislého člena-subjektu nesmí mít zároveň zájem na jakémkoliv jiném Nezávislém členství. Neziskovéorganizace stvrzují, že budou výhradně odpovědné za zajištění plnění stávajících federálních a národních zákonů upravujících neziskové organizace, za veškeré plnění, úhradu všech nezbytných daní a uchování svého daňového statutu. Přihlášky přijaté od trustů musí obsahovat podepsané ustanovení uvádějící legitimní obchodní důvod pro provozování členství ve formě trustu. SEVENPOINT2, LLC si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení schválit či neschválit jakoukoliv přihlášku podanou ze strany právního subjektu. 2.5 Manželské páry Manželské páry a jejich nezaopatřené děti (mladší 18 let) mohou využívat pouze jednoho členství. V případě rozvodu, kdy jeden z partnerů má zájem na členství v programu SEVENPOINT2, LLC, musí oba manželé informovat společnost SEVENPOINT2, LLC o tom, kdo bude členství nadále užívat. Člen musí společnosti SEVENPOINT2, LLC dodat dokumenty související s tímto činem. Společnost SEVENPOINT2, LLC se bude řídit rozhodnutím soudu ohledně rozdělení příjmů, vlastnictví či jakéhokoliv jiného aspektuužívání členství. 2.6 Dědictví a manželství V případě úmrtí čipracovní neschopnosti Nezávislého člena musí oprávněný dědic podat společnosti SEVENPOINT2, LLC písemnou žádost o převod členství. Oprávněný dědic musí předložit příslušné dokumenty, aby prokázal zákonný podklad pro tento převod. Dědic Nezávislého člena musí podepsat Přihlášku nezávislého člena a Smlouvu nezávislého člena a musí se zavázat k plnění všech povinností Člena. Po kontrole a přijetí těchto dokumentů ze strany společnosti SEVENPOINT2, LLC bude členství převedeno oprávněnému dědici. Dědic Nezávislého člena může být aktivním Nezávislým členem, dokud bude dodržovatveškeré zásady a postupy společnosti SEVENPOINT2, LLC.

5 V případě, že se dva (2) stávající svobodní Nezávislí členové vezmou, pak si každý Nezávislý člen může uchovat své původní členství, které bylo ukončeno před vstupem do manželského svazku. 3. Členské výhody a odpovědnosti 3.1 Právo na sponzora Každý Nezávislý člen může sponzorovat ostatní Nezávislé členy a Prioritní zákazníky. Každý nový Nezávislý člen nebo Prioritní zákazník má právo zvolit si svého sponzora a přímého nadřízeného při vyplňování přihláškynezávislého člena nebo Prioritního zákazníka. Pokud si žadatel v přihlášce nezvolí zvláštního přímého nadřízeného, pak bude uvedené sponzorské ID přiřazeno i jako IDpřímého nadřízeného. 3.2 Zdvojené přihlášky Pokud by si dva Nezávislí členové nárokovali pozici sponzora a/nebo přímého nadřízeného ustejného nového Nezávislého členanebo Prioritního zákazníka, pak společnost SEVENPOINT2, LLC přiřadí tohoto nového Nezávislého člena nebo Prioritního zákazníka pod sponzora a příméhonadřízenéhouvedené v přihlášce tohoto nového Nezávislého člena nebo Prioritního zákazníka. Pokud se vyskytnou zdvojené přihlášky s protichůdnými údaji, pak společnost SEVENPOINT2, LLC zohlední první podepsanou přihlášku přijatou při kontrole. Přihlášky zaslané přes internetové stránky společnosti SEVENPOINT2, LLC žadatelé podepisují elektronicky a tyto se považují za rovnocenné tištěným podepsaným přihláškám. 3.3 Kontrola a revize sponzora apřímého nadřízeného. Sponzor a přímý nadřízenýuvedení na přihlášce, která byla přijata společností SEVENPOINT2, LLC, se považují za konečné a nepodléhají žádné revizi, pokud společnost SEVENPOINT2, LLC není požádána, aby IDsponzora a/nebopřímého nadřízeného opravila do 5 pracovních dní od původního podání přihlášky bez ohledu na to, zda byla přihláška podána přes internet, fax, telefon, či poštou. Pokud lhůta pro opravy uplyne, pak se změna sponzora a/nebo přímého nadřízenéhobude řídit provozními zásadami pro požadavky na změnu sponzorů a/nebo přímých nadřízených. SevenPoint2 může zpochybnit jakoukoliv požadovanou změnu v organizaci na základě opodstatněnosti žádosti. SevenPoint2 kompenzační plán je založen na správném propojení, které chrání registrovaného. Viz. Bod Zdroj příjmů plán odměn ve společnosti SEVENPOINT2, LLC Příslušní Nezávislí členové mají právo na účast v plánu odměnve společnosti SEVENPOINT2, LLC. Plán odměn ve společnosti SEVENPOINT2, LLC zahrnuje jedenáct druhů bonusů, bonus za první nákup, bonus za zisk z maloobchodu, osobní zákaznickou provizi, hotovostní bonus za rychlý kariérní postup, hotovostní bonus za rychlý kariérní postuposobně registrovaných osob, vozidlový bonus, bonus za překonání úrovně, bonus za překonání úrovněosobně registrovanými osobami, nekonečný bonus, bonus za vedení a soubor bonusů za vedení týmu. Každá výplata bonus a/nebo provize, kromě bonusu za zisk z maloobchodu, osobní zákaznické provize, hotovostního bonusu za rychlý kariérní postup, hotovostního bonusu za rychlý kariérní postuposobně registrovaných osob vychází přímo z hodnoty provize určené pro každý produkt. Podrobnosti a definice ohledně kvalifikace, funkce a výplaty naleznete na firemních internetových stránkách společnosti SEVENPOINT2, LLC v oddílu odměn. Účast v kompenzačním plánu SevenPoint2 má každý nezávislý společník, který musí být zapsán dle oddílu 2.1 až 2.6 a poskytnout všechny informace a dokumenty, které jsou po něm požadovány ze strany SevenPoint2. Pokud nebude účet plně v souladu s požadavky společnosti, společnost SevenPoint2 bude zadržovat platby provizí až do té doby, dokud nebude účet plně v souladu. 3.5 Členské povinnosti V rámci členství v programu SEVENPOINT2, LLC ani v žádném jiném podnikání neexistuje pasivní "tajemství úspěchu. Ti, kteří se stanou Nezávislými členy, ale kteří neposkytnou podporu těm, které k podnikání přivedli, se setkávají pouze s omezeným úspěchem. A proto je základní členskou povinnostípracovat s Vašimi novými Nezávislými členy, pomáhat jim naučit se poznat obor podnikání a vést je k úspěchu. Nezávislí členové nemusí novým Nezávislým členům či Prioritním zákazníkům zajišťovat zásoby produktů. Nezávislí členové, kteří se rozhodnou, že budou sponzorovat jiné Nezávislé členy, musí sponzorovaným osobám poskytovat školení a podporu. Společnost SEVENPOINT2, LLC věří, že účast na akcích hraje významnou roli při budování základů pro dlouhé a úspěšné obchodní vztahy. A proto společnost SEVENPOINT2, LLC očekává, že vedoucí (ti, kteří dosáhli funkce Stříbrného manažera nebo vyšší) navštíví alespoň jednu z akcí sponzorovaných společností SEVENPOINT2, LLCza rok. Nezávislý člen by měl svým prodejním organizacím poskytovat dohled a vedení, což se bude projevovat průběžným kontaktem a komunikací. Příkladem takového dohledu a vedení je např.: prezentace produktů, školení o maloobchodním prodeji, písemná korespondence, osobní setkání, telefonní kontakt, hlasová pošta, elektronická pošta a školicí semináře. Na žádost společnostisevenpoint2, LLC by

6 Nezávislí členové měli být schopni předložit společnosti SEVENPOINT2, LLC doklad o průběžném plnění svých povinností. 3.6 Seznámení Členů se zásadami společnosti SEVENPOINT2, LLC a plánem odměn a jejich dodržování Společnost SEVENPOINT2, LLC. Zavedla firemní zásady, pravidla, předpisy a požadavky v rámci plánu odměn, které mají zajistit řádné obchodní chování a zamezit nepřípustným, nevhodným či nelegálním činům. Všichni Nezávislí členové se musí seznámit se všemi aktuálními a platnými zásadami a postupy společnosti SEVENPOINT2, LLC i s podmínkami plánu provizí a musí svou činnost jako Nezávislí členové společnosti SEVENPOINT2, LLC vykonávat v přísně shodě s výše uvedeným. Zadáním objednávek na produktyu společnosti SEVENPOINT2, LLC. se znovu potvrzuje závazek dodržování stávajících firemních zásad a podmínek plánu provizí. Nezávislý člen je oprávněn získávat provize, slevy, bonusy a další druhy odměn pouze tehdy, pokud svou činnost vykonává v souladu s výše uvedenými zásadami a podmínkami. 3.7 Daň z příjmu a jiné daně Nezávislí členové si zodpovídají za federální, státní a místní daně z příjmu získaného z činnosti vykonávané v rámci společnosti SEVENPOINT2, LLC. Společnost SEVENPOINT2, LLC. za Nezávislé členy nevybírá ani nevracídaň z prodeje/uživatelskou daň, daň z hrubého příjmu, živnostenskou daň a daň z podnikání ani žádnou jinou podobnou daň z odměn vyplacených v rámci plánu odměn. Odměny stanovené podle plánu odměn společnosti SEVENPOINT2, LLC jsou vypláceny jako úplné a Nezávislým členům nebudou vypláceny žádné dodatečné částky, ani jejich jménem nebudou hrazeny žádné daně z odměn získaných od společnosti SEVENPOINT2, LLC. 3.8 Místní zákony, předpisy a požadavky Všichni Nezávislí členové by se měli seznámit se všemi zákony, předpisy a požadavky platnými pro jejich obor činnosti v jich příslušné jurisdikci a měli by se těmito řídit. 3.9 Další omezující ustanovení Vzhledem k získávání Důvěrných informací ze strany společnosti SEVENPOINT2, LLC se dále zavazujete po dobu trvání Vašeho členství neprovádět ani nepodporovat žádné činy, jejichž účel či následek by obcházel, porušoval, odporoval či snižoval hodnotu či výhodu smluvního vztahu společnosti SEVENPOINT2, LLC s jakýmkoliv Členem programu SEVENPOINT2, LLC. Bez omezení obecné platnosti výše uvedeného se zavazujete po dobu trvání Vašeho Členství nekontaktovat, ať už přímo či nepřímo, nevyžadovat, nepřesvědčovat, neregistrovat, nesponzorovat, ani nepřijímat žádné Nezávislé členy či Prioritní zákazníky společnosti SEVENPOINT2, LLC, ani nijak nepodněcovat žádného Člena programu SEVENPOINT2, LLC k propagaci pracovních příležitostí v marketingovém programu jiných společností zabývajících se přímým prodejem než společnosti SEVENPOINT2, LLC Doba platnosti Ujednání uvedená v části "Další omezující ustanovení" těchto zásadzůstávají v platnosti po dobu trvání Smlouvy Nezávislého členapodepsané mezi společností SEVENPOINT2, LLC a Vámi a poté po dobu jednoho (1) roku ode dne, kdy naposledy obdržíte Důvěrné informace nebo do vypršení a ukončení platnosti této Smlouvy Nezávislého člena podle toho, která z těchto událostí nastane později Informační zprávy společnosti SEVENPOINT2, LLC Společnost SEVENPOINT2, LLC vytváří určité informační zprávy, které mají Nezávislým členům pomáhat při vykonávání jejich činnosti v rámci společnosti SEVENPOINT2, LLC. Tyto zprávy obsahují chráněná obchodní tajemství a mohou je využívat výhradně Nezávislí členové za účelem rozvoje a řízení jejich podnikání v rámci společnosti SEVENPOINT2, LLC. Společnost SEVENPOINT2, LLC. a Nezávislí členové sjednávají, že bez tohoto ustanovení, které vyžaduje dodržování důvěrnosti a mlčenlivosti, by společnost SEVENPOINT2, LLC tyto informace svým Nezávislým členům neposkytla. Po dobu platnosti Členské smlouvy a dalších 48 měsíců ode dne vypršení platnosti této smlouvy Nezávislí členové nebudou přímo ani nepřímo za žádných okolností vyzrazovat žádné informace obsažené v těchto zprávách třetím stranám, nebudou tyto zprávy využívat jinak než k rozvoji a řízení jejich podnikání v rámci společnosti SEVENPOINT2, LLC, nebudou odvádět či přesvědčovat ostatní Členy či Prioritní zákazníky společnosti SEVENPOINT2, LLC k účasti v jiných Multilevelových marketingových podnicích. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení či vypršení platnosti Členské smlouvy Žádné vyhrazené území Neexistuje žádné vyhrazené území pro prodej produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC. Nezávislí členové nebudou prohlašovat, ani naznačovat, že mají vyhrazené území pro prodej produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC. 4. Činnost členů

7 4.1 Obchodní značky, obchodní jména, materiály chráněné autorským právem a reklama Jméno společnosti SEVENPOINT2, LLC. a další jména, která společnost SEVENPOINT2, LLC. případně přijme, jsou chráněnými obchodními názvy a značkami Společnosti. Jako takové mají tyto značky pro společnost SEVENPOINT2, LLC velkou hodnotu a poskytují se všem Nezávislým členům výhradně k použití výslovně schváleným způsobem. Nezávislí členové se zavazují nepropagovat produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC.jinak, než pomocí reklamy a propagačních materiálů, které Nezávislým členům společnost SEVENPOINT2, LLC poskytne, a materiálů, které společnost SEVENPOINT2, LLC předem schválí. Nezávislí členové se zavazují nepoužívat žádné písemné, tištěné, natočené, ani žádné jiné materiály za účelem reklamy, propagace či popisu produktu či marketingového programu společnosti SEVENPOINT2, LLC ani žádným jiným způsobem, a nepoužívat žádné materiály, které nebyly dodána společností SEVENPOINT2, LLC a zajištěny autorským právem společnosti SEVENPOINT2, LLC, pokud tyto materiály nebyly předloženy společnosti SEVENPOINT2, LLC a písemně schváleny společností SEVENPOINT2, LLC před jejich rozšířením, zveřejněním či vyobrazením. Nezávislí členové programu SEVENPOINT2, LLC se zavazují nešířit klamné či podvodné informace o produktech společnosti SEVENPOINT2, LLC, jejím plánu odměn či možném příjmu. 4.2 Internetová reklama Všichni Nezávislí členové sjednávají a stvrzují, že veškerá internetováreklama, internetové stránky a popisné stránky musí být písemně schváleny společností SEVENPOINT2, LLC a musí být v souladu se všemi zásadami a postupy společnosti SEVENPOINT2, LLC. 4.3 Prodej pomocí telefonu, faxu a u Nezávislí členové se zavazují dodržovat příslušné zákony a předpisy upravující obchodní komunikaci prostřednictvím telefonu, faxu a ů 4.4 Obchodní veletrhy a výstavy Nezávislým členům se doporučuje vystavovat a/nebo prodávat produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC na obchodních veletrzích a výstavách. Ačkoliv společnost SEVENPOINT2, LLC nevyžaduje předběžné schválení účasti svých Nezávislých členů na podobné akci, tak veškerá literatura amarketingové materiály vystavené na dané akci musí být společností SEVENPOINT2, LLC předem písemně schválené a musí jasně uvádět danou osobu(osoby) jako Nezávislého člena (Nezávislé členy) programu SEVENPOINT2, LLC. 4.5 Audio a video nahrávky Veškeré materiály společnosti SEVENPOINT2, LLC bez ohledu na to, zda jsou tištěné, elektronické, počítačově vytvořené, filmové, či vytvořené zvukovou nahrávkou, jsou chráněny autorským právem anezávislí členové ani jiné osoby je nesmí reprodukovat, ani zčásti, pokud takové jednání není výslovně schváleno společností SEVENPOINT2, LLC. Povolení k reprodukci materiálů společnosti SEVENPOINT2, LLC bude uděleno pouze ve výjimečných případech. Nezávislí členové nesmí vytvářet, prodávat či distribuovat literaturu, filmy, elektronicky či počítačově vytvořená tisková média, či zvukové nahrávky,které se klamavě podobají materiálům, jenž společnost SEVENPOINT2, LLC vytvořila, uveřejnila či poskytla pro své Nezávislé členy. Nezávislí členové dále nesmí kupovat, prodávat či distribuovat nefiremní materiály, které by naznačovaly či jinak uváděly, že tyto materiály pocházejí ze společnosti SEVENPOINT2, LLC 4.6 Grafické reklamy Veškeré grafické reklamy či předlohy institucionální reklamynebo reklamy na obchodní značku, které nejsou zahrnuty ve výše uvedených předpisech, musí být předloženy společnosti SEVENPOINT2, LLC a písemně schváleny společností SEVENPOINT2, LLC před jejich publikací, distribucí či jiným způsobem použití. 4.7 Propagační materiály Prodejní nástroje &zboží společnosti SevenPoint2 nabízejí našim Nezávislým členům nástroje, které potřebují k efektivnímu prodeji a propagaci své obchodní činnosti. Členové si někdy zažádají o povolení k tvorbě vlastních marketingovýchnástrojů & materiálů. Pro tyto případy jsme vytvořili následující zásady, které mají za úkol chránit firemní značku i obchodní značku, a dále mají za úkol zajistit, aby Nezávislí členové neuváděli tvrzení, která by klamavě prezentovala společnost, obchodní činnost a příjem, či produkty společnosti SevenPoint2. Společnost SevenPoint2 je výlučným vlastníkem obchodních značek. Podpisem Smlouvy Nezávislého distributora se každý Nezávislý člen zavazuje nepoužívat obchodní jméno společnosti a/nebo její obchodní značky s výjimkou reklamních a marketingových nástrojů poskytnutých společností a/nebo s výjimkou reklamníchči marketingových nástrojů opatřených předchozím schválením ze strany společnosti. Tyto zahrnují oděvy (trička, čepice, jiné druhy oblečení), propagační předměty (pera, obtisky, stínítka do auta, atd.), reklamu (televizní, rádiovou, internetovou), tištěné nástroje (prospekty, pohlednice, bannery, brožury, atd.), internetové

8 domény, systémy internetových stránek (replikovatelné internetové stránky, školení, atd.) a další formy inzerce,které propagují společnost, produktyči pracovní příležitosti. Firemní marketingové nástroje a materiályse nesmí množit ani reprodukovat. To zahrnuje manuály, audio CD, DVD, brožury, vizitky, internetové stránky, internetová videa, atd. Nebude tolerována ani reprodukce firemních materiálů pro osobní potřebyči za účelem dosažení maloobchodního zisku. Takové jednání může vyústit v ukončení pracovního vztahu a může s sebou nést i finanční důsledky. Za určitých podmínek se pracovníkům na pozici Černého diamantu umožňuje vytvořit doplňkové marketingové materiályurčené pouze k osobnímu a týmovému použití. Veškeré materiály vytvořené nad rámec těch, které byly společností poskytnuty, musí uvádět loga "Nezávislého člena" zajištěné ze strany společnosti. Takové materiály či zprávy nebudou klamavě uvádět, že se jedná o firmou sponzorované či schválené materiály. Nemohou tedy uvádět název "SevenPoint2."Veškerá loga MUSÍ být uvedena ve správném formátu a se správným typem psíma tak, jak byla dodána společností. Loga jsou součástí právních subjektů a obchodních značek a společnost SevenPoint2 je bere velmi vážně. Veškeré doplňkové materiály, vytvořené Nezávislým distributorem, musí být písemně schváleny Marketingovým oddělením společnosti SevenPoint2 ještě před jejich případným použitím. Zašlete žádost a kopii navrhovaného materiálu či dokumentu na oddělení marketingu na distributorem vytvářeným materiálůby měla být podpora rozvoje jeho podnikání v rámci společnosti SevenPoint2. Členové by neměli ostatním členům, nabízet je koupi své zboží. Členové nesmí své zboží prodávat na internetových stránkách zajišťovaných společností SevenPoint2, na akcích sponzorovaných společností, nafacebooku, či jiných komunitních fórech, kde je zastoupena komunita společnosti SevenPoint2. Příjem distributora by měl plynout z prodeje produktů společnosti SevenPoint2. Výdělek vzešlý z prodeje vlastních nástrojů by neměl přesáhnout 5% z celkového příjmu týmového vedoucího na pozici Černého diamantu. Společnost SevenPoint2Sciences si vyhrazuje právo požadovat audit prodeje, aby se ujistila o stálém zaměření na prodej produktů. Odmítnutí podobného auditu zakládá důvody pro ukončení činnosti. Reklama, včetně rádia, televize a partnerských programů (internetový způsob získávání kontaktů na potenciální klienty), internetových bannerů a jiných typů marketingových nástrojů, které zmiňují společnost SevenPoint2, její produkty či pracovní příležitosti ve společnosti SevenPoint2 musí splňovat stejné zásady a musí být schváleny Společností před jejich zveřejněním, aby byla zajištěna shoda s podmínkami prezentace značky, produktů a pracovních příležitosti. Jakékoliv porušení výše uvedených zásad může vyústit v ukončení Vašeho Členství. Člen, který využívá neschválené marketingové materiály, přebírá plnou odpovědnost za veškerá tvrzení, která mohou porušovat předpisy FTC nebo FDA. Distributoři, kteří tyto zásady porušují, mohou také nést odpovědnost za případné ztráty příjmů, právní poplatkyči jiné firemní ztráty, které mohou být následkem jejich porušení. 4.8 Odbytiště Produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC nesmí být vystavovány a/nebo prodávány široké veřejnosti v rámci maloobchodního podnikání či jiného obchodního odbytiště. Výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny v oddílu "Obchodní veletrhy a výstavy". Majitelé obchodních provozoven mohou vykonávat činnost v rámci společnosti SEVENPOINT2, LLC, ale musí tuto činnost pro společnost SEVENPOINT2, LLC vykonávat mimo jejich provozovny, či v soukromé kanceláři/místnosti, která není na očích široké veřejnosti. Nezávislí členové programu SEVENPOINT2, LLC mohou vystavovat a/nebo prodávat produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC v: 1. kancelářích a jiných prostorách nacházejících se v soukromých klubech, které nejsou přístupné či viditelné pro širokou veřejnost; nebo 2. v soukromých zdravotnických kancelářích či kancelářích jiných odborníků, kteří svou činnost provozují výhradně formou schůzek, a u nichž je základním zdrojem příjmu poskytování služeb. (např. doktoři, dentisté, chiropraktici, atd.). 4.9 Zásady pro aukce u produktů společnosti SevenPoint2 Produkty: Aukční internetové stránky (např.ebay, Amazon, atd.) nesmí prodávat produkty SevenPoint2. Důvodem jsou ceny výrobků, jejichž hodnota klesla pod velkoobchodní cenu nebo preferovanou zákaznickou cenu, aukce / on-line obchod webových stránek může mít negativní dopad na vztah se společníkem a jeho zákazníků. V zájmu zachování značky a ochrany vztahů, které vznikly se zákazníky, SevenPoint2 umožňuje pouze prodej výrobků schváleným nebo replikujícím webovým stránkám. Cena produktu musí být vyšší nebo rovna velkoobchodním cenám nebo preferovaným zákaznickým zenám. Toto pravidlo se vztahuje na nabídku nebo přijímání nabídek výrobků SevenPoint2 na internetu, a to prostřednictvím obchodních aukcí webových stránek nebo online aukcí obchodů nebo podobných stránek, které mohou získat otevřenou nabídku generovat prodej výrobků. Jakékoliv porušení výše uvedených podmínek může vést k ukončení účtu zákazníka. Členové, kteří poruší tyto zásady, mohou také nést odpovědnost za případné ztráty příjmů, právní poplatkyči jiné firemní ztráty, které mohou být následkem jejich porušení. Tyto zásady ohledně maloobchodního prodeje nezakazují propagaci společnosti SevenPoint2 v souladu s následujícími pokyny: Členové mohou uveřejnit společnost SevenPoint2 na svých osobních internetových stránkách, které musí být schváleny Marketingovým oddělením a oddělením pro kontrolu plnění požadavků ještě před tím, než budou umístěny na internet a zaregistrovány do jakýchkoliv

9 vyhledávacích nástrojů. Členové mohou uvádět telefonní a faxová čísla distributorů v oddílu bílých a žlutých stránek v telefonním seznamu v následujícím přesném formátu: Smith, Bob Nezávislý člen společnosti SevenPoint2 xxx-xxx-xxxx Členové mohou vytvořit generické propagační materiály, ale nesmí používat žádná loga společnosti, grafiku, termíny chráněné obchodní značkou, telefonní čísla, jména členů firmy, ani nic dalšího, co jakýmkoliv způsobem souvisí se společností SevenPoint2.Žádný distributor nesmí při prodeji produktů porušovat tyto pokyny, ani v této činnosti podporovat Členy své podřízené skupiny. Tato činnost zakládá důvody pro případný postih, včetně možného ukončení Členství Požadavky ze strany médií Jakékoliv požadavky ze strany médií musí být předány přímo společnosti SEVENPOINT2, LLC. Účelem této zásady je zajistit, aby se k široké veřejnosti dostaly přesné a úplné informace. Nezávislí členové nebudou vystupovat jako mluvčí společnosti SEVENPOINT2, LLC bez předchozího písemného schválení ze strany společnosti Lékařská prohlášení a osvědčení k produktu Nebudou uváděna žádná prohlášení ohledně terapeutických, bezpečnostních či léčivých vlastností produktů, či ohledně produktů samotných kromě těch, která jsou oficiálně schválená společností SEVENPOINT2, LLC či těch, která jsou uvedena v oficiálních dokumentech společnosti SEVENPOINT2, LLC. Žádný Prioritní zákazník ani Nezávislý člen nesmí prohlašovat, že produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC slouží k prevenci, diagnostice, či léčbě jakékoliv nemoci. Je přísně zakázáno vydávat jakákoliv lékařská prohlášení ohledně produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC. Nezávislí členové by měli doporučit Prioritním zákazníkům, kteří jsou aktuálně v péči lékařů, aby se poradili se svým poskytovatelem zdravotní péče předtím, než změní svůj stravovací režim Prezentace příjmu Nezávislí členové nesmí uvádět žádná prohlášení o příjmu, ani jeho odhady při prezentaci či jednání o pracovní příležitosti v programu SEVENPOINT2, LLC. Nezávislí členové dále při prezentaci či jednání o pracovní příležitosti v programu SEVENPOINT2, LLC nesmí zveřejňovat svůj příjem získaný od společnosti SEVENPOINT2, LLC, ukazovat šeky či jejich kopie, bankovní či makléřské výpisy. Finanční úspěch Nezávislého člena programu SEVENPOINT2, LLC závisí zcela na snaze a odhodlání daného Nezávislého člena a dále na školení a dohledu, které daný Nezávislý člen věnoval své činnosti v rámci společnosti SEVENPOINT2, LLC Prezentace statutu Veškeré zmínky, které o sobě Nezávislý člen uvede, musí jasně označovat nezávislý statut daného Nezávislého člena. Například, pokud má daný Nezávislý člen služební telefon, pak jeho telefonní číslo musí být uvedeno tak, aby jasně označovalo statut nezávislého smluvního partnera, který daný Nezávislý člen má Zařazení v telefonním seznamu Bílé stránky Nezávislí členové se mohou zařadit do bílých stránek pod názvem společnosti " SEVENPOINT2, LLC za té podmínky, že sousloví "Nezávislý člen" bude výrazně přičleněno k jejich jménu a/nebo telefonnímu číslu. Nezávislý člen společnosti SevenPoint2 Smith, Mary 123 Zdravá ulice nebo Smith, Mary Nezávislý člen společnosti SevenPoint2 123 Úspěšná ulice Žluté stránky Nezávislým členům je také dovoleno umístit do žlutých stránekna jejich náklady inzerát předem schválený společností SEVENPOINT2, LLC. Společnost SEVENPOINT2, LLC doporučuje umístit tyto inzeráty v seznamu do oddílu Produkty pro zdraví a/nebo výživu Značení a balení Nezávislí členové nesmí za žádných okolností upravovat značení či balení produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC či materiálů dodaných společností Zákaz propagace jiných produktůči společností vůči Nezávislým členům či Prioritním zákazníkům společnosti SEVENPOINT2, LLC. Nezávislí členové nebudou nabízet, ať už přímo či nepřímo, jiným Nezávislým členům či Prioritním zákazníkům kteří se účastní programu společnosti SEVENPOINT2, LLC, účast, prodej či koupi jiných produktů nebo služeb než

10 produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC od jiné společnosti zabývající se přímým prodejem či síťovým marketingem. Nezávislí členové souhlasí s tím, že společnost SEVENPOINT2, LLC může dle svého vlastního uvážení určit, zda některá činnost porušuje ustanovení obsažená ve výše uvedeném odstavci Datum objemů objednávek Objem objednávky je zaznamenán k datu, kterého je daná objednávka přijata společností SEVENPOINT2, LLC. Objednávka musí být ve společnosti SEVENPOINT2, LLC přijata před ukončením pracovní doby, aby mohla být k danému datu zaznamenána. Nezávislí členové zodpovídají za včasné doručení svých objednávek, pokud mají tyto být započteny do požadovaného časové období, za které má být udělen bonus. Datum objednávky představuje datum, kdy byla objednávka doručena (ne orazítkována) prostřednictvím pošty, elektronické pošty, telefonu či faxu. Společnost SEVENPOINT2, LLC. nezodpovídá za zpracování objednávek či přiřazení objemu k objednávkám, které nebyly doručeny v důsledku chyby pošty, výpadku u, atd. Společnost SEVENPOINT2, LLC Nezávislým členům důrazně doporučuje, aby si zaznamenali číslo každé objednávky a jméno pracovníka, který objednávku přijímá telefonicky. Nezávislí členové zodpovídají za zajištění řádné platby u každé objednávky. Společnost SEVENPOINT2, LLC nezodpovídá za to, pokud Nezávislý člen nesplní podmínky pro získání provize z důvodu neplatné platby či platebních údajů, které v případě potřeby nebylo možné zpracovat Zásady pro vracení a výměnu objednávek u členů Záruka spokojenosti obsažená v části Obecné zásady pro zákazníky/členy upravuje vracení prvních objednávek zadaných Nezávislými členy. Nezávislý člen, který chce vrátit objednávku, jinou než první, musí požádat o povolení vrátit produkty (které musí být dále prodejné) ve lhůtě 30 dní od data objednávky. Společnost SEVENPOINT2, LLC vrátí 100% z kupní ceny, bez poštovného, za prodejný produkt vrácený ve lhůtě 10 dní od udělení povolení k vráceníproduktů. Veškeré zboží vracené do našeho skladu se musí zasílat s předem uhrazeným poštovným. Nezávislým členům se doporučuje používat dopravní službu, kterou lze sledovat, jelikož společnost SEVENPOINT2, LLC nezodpovídá za ztrátu produktu při přepravě. Veškeré vrácené částky budou vyplaceny stejným způsobem, jakým proběhla původní platba. Vrácená částka bude snížena o provize a bonusy získané po splnění podmínek či povýšení díky vracené objednávce. Velikost objemu, která musí být v daném období dosažena pro získání nároku na bonus, se v období, ve kterém se daný objem objeví, sníží o vrácené množství. Společnost SEVENPOINT2, LLC. také zpětně vyúčtuje nadřízeným Členům případné provize a bonusy vyplacené za původní objednávku produktů, které jsou následně vráceny. Společnost SEVENPOINT2, LLC nebude vracet peníze za produkty, ke kterým má daný člen k dispozici doklady prokazující, že koncoví zákazníci produkt použili za účelem splnění limitu70%. Nezávislí členové zodpovídají za okamžité vrácení úplné částky svým maloobchodním zákazníkům, kteří o to požádají, v souladu se zásadami pro vracení peněz platnými ve společnosti SEVENPOINT2, LLC.Po vyplnění formuláře pro vrácení peněz maloobchodnímu zákazníkovi společnost SEVENPOINT2, LLC vymění vrácený produkt avyplatí danému Nezávislému členovi kupní cenu nebo mu danou částku připíše na účet. Nezávislí členové mají lhůtu 30 dní od vrácení peněz maloobchodnímu zákazníkovi na podání žádosti o výměnu zboží. Nezávislý člen, který obdržel poškozený nebo vadný produkt, může tento produkt vyměnit, aniž by byla ovlivněna velikost započítávaného objemu, či dříve vyplacených provizí nebo bonusů Zásady zpětného odkupu Každý Nezávislý člen, který se rozhodne ukončit svoji činnost a chce vrátit produkty, by o svém úmyslu měl písemně informovat společnost SEVENPOINT2, LLC. Toto sdělení musí obsahovat typ produktů a množství, které má být vráceno spolu s původním číslem objednávky u každé vracené položky. Společnost SEVENPOINT2, LLC odkoupí veškeré produkty daného Nezávislého člena, které budou v prodejném stavu, za cenu rovnající se 90% z původní prodejní ceny bez dopravného. Produkty se nebudou považovat za prodejné, pokud budou nepoužitelné (tzn. životnost produktu méně než 3 měsíce před nejzazším datem použitelnosti, produkt byl otevřený, poškozený či upravený). Vrácená částka bude snížena o částku již vyplacených provizí, atd. více informací viz část 4.17 Zásady pro vracení a výměnu objednávek u členů. Poté, co bude společnost SEVENPOINT2, LLC kontaktována ohledně zpětného odkupu, začne Nezávislému členovi běžet lhůta 10 pracovních dní na vrácení produktů do skladu společnosti SEVENPOINT2, LLC. Členové by měli každou vracenou zásilku na vnější straně jasně opatřit příslušným označením společnosti SEVENPOINT2, LLC. Po zpracování zboží ve skladě společnosti SEVENPOINT2, LLC, bude vracená částka připsána na účet Nezávislého člena, nebo bude vyplacena stejným způsobem, jakým byla provedena původní platba Zásady pro odesílání zboží členům Společnost SEVENPOINT2, LLC se řídí zásadami pro odesílání zboží, vycházejícími z hmotnosti zásilky, které slouží k převodu nákladů na přepravu na její zákazníky a členy.

11 4.21 Provedení výplaty provize Výplaty provizí a bonusů budou prováděny jednou za týden a jednou za měsíc v závislosti na daném typu provize či bonusu. Výplata týdenních provizí a bonusů bude prováděna 8. dne po uplynutí období pro týdenní provize a bonusy. Výplata měsíčních provizí a bonusů bude prováděnak 15. dni v měsíci po uzávěrce období pro provize a bonusy. Pokud výplatní termín připadne na svátek, pak bude platba provedena následující pracovní den. Výplata bude provedena poté, co Nezávislý člen získá bonus či provizi v minimální výši $ Bude účtován udržovací poplatek ve výši $1.50 za provedenou platbu. Veškeré platby budou vypláceny v amerických dolarech. Za každou žádost o výměnu šeku pro výplatu provize či bonusu (např. z důvodu ztráty, chybného zařazení či neprovedení výběru ve lhůtě 90 dní) bude účtován poplatek za opětovné vystavení ve výši $ Žádost o výměnu šeku bude přijata pouze tehdy, pokud bude potvrzeno, že původní platba byla zastavena. Platnost šeků na výplatu provize vyprší po uplynutí lhůty 180 dní Samoúčelné zvyšování objemu SEVENPOINT2, LLC je společností vybudovanou na kvalitě jejích produktů a jejich spotřebitelském užívání. Nezávislým členům je přísně zakázáno zakupovat produkty, či podněcovat jiné Nezávislé členy, aby zakupovali produkty výhradně za účelem splnění limitů pro nárok na provize, bonusy či kariérní postup. S ohledem na tuto skutečnost společnost SEVENPOINT2, LLC nebude umožňovat účast v plánu odměn žádným Nezávislým členům, kteří mají v úmyslu si samoúčelně zvyšovat objem prodaných produktů.společnostsevenpoint2, LLC a Nezávislí členové se dohodli, že podmínkou účasti v plánu odměn je prohlášení, že nemají v úmyslu a nebudousamoúčelně zvyšovat objem prodaných produktů. Na základě příslušné výzvy ze strany společnosti SEVENPOINT2, LLC musí Nezávislý člen předložit dokumentaci prodeje ke koncovému zákazníkovi, aby doložil, že sedmdesát procent (70%) uskutečněných odběrů směřovalo ke koncovým spotřebitelům. Nezávislí členové musí vést přesné záznamy o měsíčním prodeji ke koncovým spotřebitelům po dobu alespoň 2 let. Nezávislý člen, který nesplní limit 70%, nesmí kupovat další produkty, dokud tento limit opět nesplní. Každá objednávka, kterou Nezávislý člen zadá, představuje pro společnost SEVENPOINT2, LLC doklad o splnění výše uvedených podmínek. Všichni Nezávislí členové jsou si vědomi toho, že společnost SEVENPOINT2, LLC. se na tyto doklady spoléhá při výplatě provizí příslušným Nezávislým členům. Nepravdivě uváděné množství prodaných či spotřebovaných produktů v objednávce za účelem postupu v plánu odměn bude zakládat důvody pro disciplinární postih, včetně případného ukončení činnosti Převod sponzorství a statutu Prioritního zákazníka Společnost SEVENPOINT2, LLC. přísně řídí změny pozic Sponzora a Přímého nadřízeného u účtů Prioritních zákazníků a Nezávislých členů. Prioritní zákazník, který si přeje změnit statut na Člena, si může jednorázově zvolit nového přímého nadřízeného, který bude přiřazen k jeho členskému účtu v okamžiku provedení změny. Prioritní zákazník, u kterého se provádí změna, nesmí v okamžiku provedení změny na statut Člena změnit přímého nadřízeného u daného Členského účtu. Nezávislý člen či Prioritní zákazník, který si přeje změnit Sponzora či Přímého nadřízeného, musí zajistit, aby všichni jeho přímí nadřízení na osmi úrovních s touto změnou souhlasili a podepsali jednoduchý dokument, kterým vyjádří souhlas s provedením dané změny. Nezávislý člen či Prioritní zákazník poté tento dokument předloží společnosti SEVENPOINT2, LLC. Společnost SEVENPOINT2, LLC bude Členům či Prioritním zákazníkům, kteří o změnu požádají, účtovat poplatek za převod ve výši $ Dobrovolné ukončení činnosti a opětovné přihlášení Nezávislí členové mohou kdykoliv dobrovolně odstoupit od Smlouvy nezávislého člena. Nezávislý člen, který chce odstoupit od smlouvy, musí o svém úmyslu písemně informovat společnost SEVENPOINT2, LLC. Pokud Nezávislý člen neobnoví své Členství po skončení dvanáctiměsíčního členského období, pak tato skutečnost bude považována za dobrovolné ukončení činnosti. Nezávislý člen, který dobrovolně ukončí svoji činnost, se může kdykoliv znovu zaregistrovat jako Nezávislý člen. Pokud k opětovné registraci dojde do 6 měsíců od dobrovolného ukončení činnosti, pak se nový Člen musí zařadit pod původního sponzora a přímého nadřízeného. Pokud k opětovné registraci dojde šest měsíců po dobrovolném ukončení činnosti nebo později, pak lze nového Člena zařadit pod jakéhokoliv sponzora a přímého nadřízeného dle volby opětovně registrovaného člena Převod podnikatelské činnosti Nezávislého člena Nezávislý člen, který chce prodat, přepsat či jinak převést svoji činnost, marketingovou pozici či jiná práva Nezávislého člena, musí nejprve získat písemný souhlas společnosti SEVENPOINT2, LLC. Za účelem získání souhlasu společnosti SEVENPOINT2, LLC musí Nezávislý člen: 1) dodržovat zásady společnosti SEVENPOINT2, LLC ohledně Prodeje činnosti Nezávislého člena (jejichž výtisk si můžete vyžádat od společnosti SEVENPOINT2, LLC); a (2) společnost SEVENPOINT2, LLC dle svého uvážení schválí převod v souladu s nejlepšími zájmy společnosti SEVENPOINT2, LLC a jejích Nezávislých členů.

12 Převody provedené bez písemného souhlasu společnosti SEVENPOINT2, LLC se budou považovat za neplatné a společnost SEVENPOINT2, LLC nebude zodpovídat za určení stran, které mají nárok na členské výhody. Společnost SEVENPOINT2, LLC nebude zodpovídat za výplatu odměny, jiné členské výhody, škody, atd. a bude chráněna před následky případného neschváleného převodu. Stávající Nezávislý člen, který zakoupí podnikatelskou činnost jiného Nezávislého člena, ztratí původní členství a případný související objem objednávek Dohoda o odškodnění společnosti SEVENPOINT2, LLC Nezávislí členové společnosti se vyvarují jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit pověst společnosti SEVENPOINT2, LLC a/nebo jejích produktů, včetně jednání, které odporuje veřejnému zájmu, které je neslušné, podvodné, zavádějící, neetické či nemorální. Každý nezávislý člen:(1) bude společnostsevenpoint2, LLC chránit a odškodní ji za případnépojistné události, škody a závazky vzniklé v důsledku obchodních praktik daného Nezávislého člena, i za případné porušení jakýchkoliv podmínek této Smlouvy ze strany tohoto Nezávislého člena; a, (2) výslovně opravňuje společnost SEVENPOINT2, LLC k vyrovnání případných pojistných událostí, nákladů, výdajů, škod a závazků s využitím veškerých provizí, které mají být danému Nezávislému členovi vyplaceny. Nezávislí členové, u kterých se prokáže neetické, podvodné či zavádějící jednání, mohou být vystaveni disciplinárním postihům, včetně případného ukončení jejich členství Dodatky k zásadám a postupům Za účelem udržení životaschopnosti marketingového programu společnosti SEVENPOINT2, LLC a přizpůsobení změnám ve federálních, národních či místních zákonech či ekonomické situaci bere Nezávislý člen na vědomí, že společnost SEVENPOINT2, LLC může kdykoliv upravit či doplnit zásady společnosti, její postupy i plán odměn. Tyto úpravy či změny budou pro Nezávislého člena závazné od okamžiku, kdy o nich bude informován. Všichni Nezávislí členové jsou povinni se informovat o aktuální verzi zásad společnosti SEVENPOINT2, LLC, jejích postupů a plánu odměn. Tyto změny se budou nevyvratitelně považovat za oznámené v okamžiku, kdy společnost SEVENPOINT2, LLC. tyto změny uveřejní na svých internetových stránkáchwww.sevenpoint2.com Ustanovení o nevzdání se nároků Pokud společnost SEVENPOINT2, LLC neuplatní jakákoliv práva vyplývající ze Smlouvy nezávislého člena či plánu odměn, pak tato skutečnost neznamená, že by se společnost SEVENPOINT2, LLC vzdala nároku na jejich plnění. Vzdání se nároku na jakýkoliv požadavek je možné provést pouze prostřednictvím výslovného vzdání se nároků, které podepíše oprávněný jednatel společnosti SEVENPOINT2, LLC. Žádné takové vzdání se nároků nebude vykládáno jako vzdání se nároků v případě jakéhokoliv předchozího či následného porušení jakýchkoliv jiných podmínek Etika, dodržování platných zákonů Společnost SEVENPOINT2, LLC od svých Nezávislých členů očekává, že se budou chovat bezúhonně a budou se řídit nejpřísnějšími etickými normami. Všichni Nezávislí členové potvrdili, že nikdy nebyli odsouzeni za těžký zločin, zločin zahrnující morální nečestnost, a že nikdy neporušili žádný soudní příkaz. Každý Nezávislý člen se bude řídit všemi federálními, národními, oblastními a místními zákony a bude vykonávat svoji činnost pro společnost SEVENPOINT2, LLC. nanejvýš poctivým a čestným způsobem. Nepravdivé či zavádějící výroky ohledně společnosti, jejích produktech, plánu odměn či jiných pracovních příležitostech mohou zakládat důvody pro ukončení činnosti. 5. Obecné zásady pro Prioritní zákazníky/členy 5.1 Změna ceny Ceny všech produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC. se mohou měnit bez předchozího upozornění. 5.2 Ceny Společnost SEVENPOINT2, LLC zveřejňuje u svých produktů cenu pro Členy a cenu pro Prioritní zákazníky. Zákazníci, kteří chtějí nakupovat přímo od společnosti, se mohou zaregistrovat jako Prioritní zákazníci a budou oprávněni kupovat produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC za ceny určené pro Prioritní zákazníky. Nezávislí členové mohou kupovat produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC za ceny určené pro Členy. 5.3 Vyřízení objednávky Objednávky se vyřizují po jejich doručení do společnosti SEVENPOINT2, LLC. V případě, že Členprovádí platbu šekem, elektronickým šekem nebo platebním příkazem, pak k vyřízení objednávky dojde po provedení platby. Společnost SEVENPOINT2, LLC si vyhrazuje právo odmítnout či pozdržet přijetí jakékoliv objednávky, pokud existují pochybnosti o její úhradě.

13 5.4 Způsob zadávání objednávek Nezávislí členové a Zákazníci mohou zadávat objednávky prostřednictvím internetových stránek společnosti SEVENPOINT2, LLC, nebo odesláním vyplněného Objednávkového formuláře poštou, em či faxem. Spolu s každou objednávkou musí být odeslána i plná částka platby (nebo úplné informace o provedené platbě) za danou objednávku. Objednávky by měly být předávány na: Telefonním čísle, Internetové objednávkywww.sevenpoint2.com. Objednávky zasílané poštou na adresu: SEVENPOINT2, LLC 17 Corporate Plaza Dr, #232 NewportBeach, CA Změny a stornování Změny či stornování řádné objednávky lze provést telefonicky na čísle před koncem pracovní doby ve dni, kdy byla daná objednávka zadána. Změny či stornování automatických objednávek musí být oznámeny nejpozději pět (5) pracovních dní před naplánovaným datem vyřízení. Společnost SEVENPOINT2, LLC. může dle svého uvážení zpracovat změny a storna přijaté do pěti (5) pracovních dní před následujícím datem vyřízení automatické objednávky, ale není povinna tak učinit a nepřebírá žádnou odpovědnost za žádosti o změnu či storno, které nejsou vyřízeny do následující automatické objednávky. 5.6 Zásady pro nevyřízené objednávky Společnost SEVENPOINT2, LLC zpravidla nevyřizuje zpětně nevyřízené objednávky pomocí zboží na skladě. 5.7 Automatický expediční program Tento program umožňuje Nezávislým členům a Prioritním zákazníkům vytvořit jejich vlastní, každý měsíc se opakující objednávku produktů. Pravidelná měsíční úhrada této objednávky bude provedena ke dni, který si zvolíte jako datum provedení Automatického expedičního programu. Produkt bude odeslán do 2 pracovních dní od každého vyúčtování. Automatické objednávky, jejichž vyřízení je naplánováno po posledním pracovním dni v měsíci, budou vyřízeny k poslednímu pracovnímu dni v měsíci. 5.8 Záruka spokojenosti Společnost SEVENPOINT2, LLC svým Prioritním zákazníkům nabízí třicetidenní,stoprocentní, nepodmíněnou záruku vrácení peněz bez dopravného. Pokud z jakéhokoliv důvodu není po obdržení své první objednávky maloobchodní zákazník zcela spokojen s produktem, pak může ve lhůtě třiceti (30) dní od data objednávky kontaktovat společnost SEVENPOINT2, LLC a požadovat vrácení peněz či vystavení dobropisu. U veškerých produktů vracených v rámci této třicetidenní záruky musí zákazník předem uhradit jejich přepravu. Při vracení zboží musí zákazník přiložit číslo původní objednávky. Vracené produkty by měly být odeslány na adresu: SEVENPOINT2, LLC n 19th Ave # 4-62 Phoenix, AZ Nezávislí členové a Prioritní zákazníci mohou vracet produkty zakoupené v rámci jejich první objednávky na základě ustanovení Záruky spokojenosti. 5.9 Náhradní objednávky V ojedinělých případech, kdy zákazník či člen neobdrží svoji objednávku, nebo se jejich objednávka poškodí během přepravy, se vydává náhradní objednávka. Zákazníci či členové musí nahlásit chybějící zásilku na telefonním čísle Náhradní objednávky budou expedovány do čtyřicetiosmi (48) hodin od chvíle, kdy bylo zjištěno, že zásilka nebyla dodána Zásady prozachování soukromí Vaše soukromí je pro nás velice důležité. Neprodáváme ani nepronajímáme Vaše osobní údaje pro účely marketingu stranám mimo společnost SEVENPOINT2, LLC či mimo Členskou základnu společnosti SEVENPOINT2, LLC. Tyto zásady pro zachování soukromí popisují údaje, které od Vás získáváme, jako součást běžného poskytování našich služeb, a dále popisují to, co se s těmito informacemi může stát. Souhlasem s těmito zásadami o zachování soukromí

14 vyjadřujete svůj výslovný souhlas s použitím a předáváním Vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami pro zachování soukromí. Údaje, které získáváme.naším základním cílem při získávání osobních údajů je, aby tato činnost proběhla bezpečně, hladce, efektivně a dle Vašeho přání. Díky tomu můžeme poskytovat služby a funkce, které budou s největší pravděpodobností odpovídat Vašim potřebám a upravit naše služby tak, aby Vaše zkušenosti s námi byly bezpečnější a jednodušší. Shromažďujeme pouze ty osobní informace, které k tomuto účelu považujeme za nezbytné. Obecně řečeno můžete procházet internetové stránky společnosti SEVENPOINT2, LLC, aniž byste nám sdělili, kdo jste, či o sobě předali jakékoliv osobní údaje. Jakmile nám předáte své osobní údaje, již pro nás nejste anonymní. Pokud u nás zadáte objednávku, můžeme od Vás vyžadovat kontaktní a identifikační údaje, fakturační údaje, doručovací údaje a další osobní údaje, které jsou uvedeny na formulářích umístěných na internetových stránkách. Pokud je to možné, pak označujeme, která pole jsou povinná, a která jsou volitelná. Vždy máte možnost nepředat nám své údaje, pokud se rozhodnete, že určitou službu či funkci nechcete využít. Za určitých okolností můžeme vyžadovat některé doplňující finanční informace, např.: Vaše finanční informace, včetně čísla platební karty za účelem ověření správnosti Vašeho jména, adresy a jiných informací i za účelem vystavení faktur za Vaše objednávky. Použití Vašich údajů.vaše osobní údaje využíváme ke zjednodušení služeb, které vyžadujete. Využíváme Vaše osobní údaje ze záznamů, které si o Vás vedeme, a další údaje, které o Vás získáme k: řešení sporů; řešení problémů; výběru dlužných poplatků; předávání informací o online a offlinenabídkách, produktech, službách a aktualizacích; ke zlepšení Vašich zkušeností s námi; odhalení a ochraně naší společnosti před přestupky, podvodya dalšími trestnými činy. Někdy můžeme prověřovat více uživatelů, abychom nalezli problém či vyřešili spor, a v takovém případě můžeme prověřovat i Vaše osobní údaje, abychom označili uživatele používající několik uživatelských čísel či přezdívek. Můžeme kontrolovat a prověřovat, zda Vaše osobní údaje neobsahují chyby, opomenutí, a zda jsou přesné. Zveřejnění Vašich údajů. Zásadně neprodáváme ani nepronajímáme Vaše osobní údaje pro účely marketingu stranám mimo společnost SEVENPOINT2, LLC či mimo Členskou základnu společnosti SEVENPOINT2, LLC. Ale následující text popisuje některé případy, kdy Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny v běžném rámci podnikání za účelem poskytování našich služeb. Naše distribuční centrum (třetí strana): Poskytujeme pouze Vaše doručovací údaje pro účely doručování objednaných produktů. Určité informace, např. Vaše ová adresa, heslo, číslo platební karty a číslo bankovního účtu se těmto třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu nepředávají tak, aby bylo možné identifikovat danou osobu. Zabezpečení dat.vaše údaje uchováváme na serverech společnosti SEVENPOINT2, LLC ve Spojených státech. Využíváme procesní a technické bezpečnostní prvky za účelem ochrany Vašich osobních údajů před ztrátou či krádeží, i před neoprávněným přístupem a vyzrazením těchto údajů, tzn. za účelem ochrany Vašeho soukromí. Tyto bezpečnostní prvky zahrnují např. použití šifrování, firewallů a protokolu SecureSocketLayers. Považujeme data za majetek, který je třeba chránit před ztrátou a neoprávněným přístupem. Využíváme mnoho různých bezpečnostních metod za účelem ochrany těchto dat před neoprávněným přístupem ze strany uživatelů v rámci společnosti i mimo ni Daň z prodeje Společnost SEVENPOINT2, LLC. bude vybírat a vracet daň z prodeje podle zákonů platných v jurisdikci, ve které provozuje svoji činnost. Daň z prodeje bude připočtena k objednávce podle daňové sazby platné v jurisdikci, kam je zásilka odeslána. 6. Řešení sporů, ukončení či pozastavení činnosti 6.1 Finančně efektivní řešení sporů/ Vzdání se práva na proces před porotou Pokud v souvislosti s jakýmkoliv vztahem uzavřeným mezi společností SEVENPOINT2, LLC a jejími jednateli, zaměstnanci, Nezávislými členyči prodejci vyvstane nějaký spor, nebo vyvstane v souvislosti s jakýmikoliv produkty prodávanými společností SEVENPOINT2, LLC, pak se očekává, že se zúčastněné strany budou v dobré víře snažit vyřešit tento spor smírnou a oboustranně uspokojivou cestou. V případě, že tyto snahy se minou účinkem, může každá ze stran podat druhé zúčastněné straně Oznámení o zahájení mediace /rozhodčího řízení. Oznámení o zahájení mediace /rozhodčího řízení bude osobně doručeno či zasláno předem uhrazenou doporučenou leteckou poštou či kurýrem a vstoupí v platnost ke dni jeho přijetí tou stranou, které je adresováno. Oznámení o zahájení mediace /rozhodčího řízení bude opatřeno datem, bez újmy na jakýchkoliv právech upravených Předpisy pro dodatečné úpravy, a bude uvádět sporné otázky či problémy, kterých se mediace/rozhodčí řízení bude týkat. Pokud dané rozpory nelze vyřešit mediací, pak zúčastněné strany sjednávají, že za účelem dosažení co nejrozumnějšího, oboustranně smírného řešení sporu včasným, efektivním a finančně nenákladným způsobemse vzdávají svých práv na soudní proces před porotou, a že svůj spor vyřeší jeho předložením k rozhodčímu řízení v souladu s obchodními podmínkami Amerického rozhodčího sdružení ("A.A.A."), s výjimkou případu, kdy by všechny zúčastněné strany měly nárok na veškerá odhalovací práva garantovaná Federálními předpisy Občanského soudního řádu, jelikož tyto předpisy u Federálního soudu spojených států platí pro území Kalifornie.

15 Zúčastněné strany si zvolí oboustranně přijatelného Mediátora/Rozhodce z výboru mediátorů/rozhodců sdružení A.A.A.. Pokud ve lhůtě třiceti (30) dní od prvního písemného oznámení o zahájení mediace/rozhodčího řízení nelze dojít k dohodě, pak bude jako mediátor/rozhodce vystupovat aktuálníředitel odborných služeb sdružení A.A.A. v Kalifornii. Rozhodčí řízení se bude řídit Federálním zákonem o rozhodčích řízeních, čl. 9 Amerického zákoníku I a násl., a rozhodnutí vynesené rozhodcem může být zaznamenáno soudem s příslušnou jurisdikcí. Každá ze zúčastněných stran se může rozhodnout, že se rozhodčího řízení bude účastnit po telefonu. Veškerá jiná hmotná či prováděcí práva, než vykonatelnost dohody o rozhodčím řízení, se budou řídit zákony Kaliforniebez ohledu na kolizi kalifornských zákonných principů. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že (i) rozhodce ke svému rozhodnutí dojde výhradně díky použití přísných zákonných pravidel na uvedené skutečnosti, (ii) rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce, (iii) výlučnou a výhradní jurisdikcí a místem arbitráže bude Orange County v Kalifornii, (iv) smluvní strana, v jejíž prospěch bude rozhodnutí vyneseno, bude mít nárok na náhradu výdajů a nákladů na rozhodčí řízení, včetně palmáre a výdajů a nákladů na vedení rozhodčího řízení, i nákladů a palmáre vzniklého při vykonávání či prosazování rozhodčího nálezu; a (v) že rozhodčí nález bude vydán v Orange County v Kaliforniii v U.S.A. Kromě případů uvedených v následujícím textu není žádná smluvní strana oprávněna zahajovat či odůvodňovat jakoukoliv soudní při ohledně sporné záležitosti, dokud tato záležitost nebyla předložena a rozhodnuta podle výše uvedených podmínek. Poté je takové konání možné pouze z důvodu vykonání daného rozhodčího nálezu. Za předpokladu že, bez ohledu na tyto zásady řešení sporů, může kterákoliv smluvní strana požádat soud s kompetentní jurisdikcí v Orange County v Kalifornii, aby zajistil soudní podporu před nebo po zdlouhavém rozhodčím řízení. Zahájení procesu za účelem vydání soudního opatření nepředstavuje vzdání se práva či povinnosti jakékoliv smluvní strany předložit v rámci rozhodčího řízení požadavek na vydání jiného než soudního opatření. Rozhodnutí o rozhodčím nálezu může být zaznamenáno Federálním obvodním soudem Spojených Státůči Vrchním soudem v Orange Countyse sídlem ve státě Kalifornie, nebo k tomuto soudu může být podána žádost o soudní stvrzení rozhodčího nálezu a případně o příkaz k výkonu rozhodnutí v případě, že nález vynesený Rozhodcem není plněn, ve lhůtě sedmi (7) dní od vynesení nálezu Rozhodcem. Rozhodčí řízení bude výlučným a jediným způsobem řešení sporů vniklých mezi smluvními stranami, i případných sporů vzniklých po ukončení platnosti této Smlouvy. 6.2 Pozastavení aukončení činnosti a zadržení výplaty Společnost SEVENPOINT2, LLC si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit a/nebo ukončit činnost jakéhokoliv Nezávislého člena v případě, že je rozhodnuto o tom, že daný Nezávislý člen porušil některé ustanovení Smlouvy Nezávislého člena, nebo ustanovení platných zákonů a norem poctivého obchodování. Smlouva Nezávislého člena zahrnuje odkazy na ustanovení těchto zásad a postupů a na plán odměn. Toto pozastavení a/nebo ukončení může společnost SEVENPOINT2, LLC dle svého uvážení. Člen, jemuž byla pozastavena a/nebo ukončena činnost, musí s okamžitou platností přestat vystupovat jako Nezávislý člen programu SEVENPOINT2, LLC. Společnost SEVENPOINT2, LLC může dle svého uvážení zadržet výplatu bonusů a provizí za jakoukoliv objednávku či soubor objednávek, pokud existuje podezření, že dané objednávky byly zadány bez souhlasu zákazníka či člena, byly získány podvodně, či byly zadány jiným způsobem, který se neshoduje s etickými obchodními praktikami. Toto zadržení bonusů a provizí se bude stejně tak týkat i nadřízených členů bez ohledu na to, zda do činnosti, která toto zadržení způsobila, byli či nebyli zapojeni. Zadržené bonusy a provize budou pozdrženy až do doby, kdy lze potvrdit, že dané objednávky jsou platné, legální a získané etickým způsobem. Oznámení o pozastavení činnosti bude odesláno na adresu uvedenou v záznamech společnosti SEVENPOINT2, LLC prostřednictvím elektronické pošty a/nebo jako zásilka první třídy odeslaná prostřednictvím americké pošty. Oznámení o ukončení činnosti bude odesláno doporučenou poštou, jako zásilka první třídy odeslaná prostřednictvím americké poštynebo elektronickou poštou na adresu daného Nezávislého člena uvedenou v záznamech společnosti SEVENPOINT2, LLC. Nezávislí členové se mohou ve lhůtě 15 pracovních dní od data zaslaného oznámení písemně odvolat proti pozastavení a/nebo ukončení činnosti. Pokud ve lhůtě 15 pracovních dní není odvolání doručeno, pak se pozastavení a/nebo ukončení činnosti považuje za konečné. Pokud daný Nezávislý člen podá včas odvolání, pak společnost SEVENPOINT2, LLC toto odvolání prověří, zváží nově uvedené skutečnosti a okolnosti a uvědomí daného Nezávislého člena o svém konečném rozhodnutí. Rozhodnutí společnosti SEVENPOINT2, LLC bude konečné a nepodléhá žádné další revizi. Pokud po uplynutí lhůty 15 pracovních dní společnostsevenpoint2, LLC neobdrží reakci daného Nezávislého člena, pak členství tohoto Nezávislého člena ukončí a uvědomí o tom tohoto Nezávislého člena prostřednictvím doporučené pošty. 6.3 Platnost pozastavení či ukončení činnosti Nezávislý člen, kterému byla ukončena či pozastavena činnost nemá právo prezentovat se jako Nezávislý člen programu SEVENPOINT2, LLC, kupovat produkty od společnosti SEVENPOINT2, LLC, ani právo na účast v plánu odměn společnosti SEVENPOINT2, LLC. Nezávislí členové, kterým byla činnost pozastavena a poté obnovena, znovu

16 získávají práva a výhody statutu Nezávislého člena. Pozastavení a ukončení činnosti jsou platné zpětně od začátku kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uvedenému závadnému jednání, kvůli kterému společnost SEVENPOINT2, LLC dané osobě ukončila či pozastavila činnost. Kromě povinného odškodnění, upraveného v těchto podmínkách, Nezávislý člen, kterému byla z důvodu porušení firemních zásad ukončena činnost, na žádost společnosti SEVENPOINT2, LLC proplatí, vrátí či nahradí společnosti SEVENPOINT2, LLC veškeré provize či bonusy, které získal po datu, kdy došlo k události, která toto ukončení činnosti zavinila, a zároveň i veškeré škody, které společnosti SEVENPOINT2, LLC z důvodu takového jednání. Nezávislý člen, kterému byla ukončena činnost, se již znovu nesmí registrovat jako Nezávislý člen nebo Prioritní zákazník. 7. Definice Sponzor Člen, který představí nového Člena,nebo Prioritní zákazník společnosti SEVENPOINT2, LLC a vystupuje jako osoba, která je zaregistrovala. Přímý nadřízený Člen, který je přímo nad jiným Členem nebo Prioritním zákazníkem Maloobchodní zákazník zákazník společnosti SEVENPOINT2, LLC nebo Člena programu SEVENPOINT2, LLC, který si nezřídil účet Prioritního zákazníka ani Členství v programu SEVENPOINT2, LLC. Prioritní zákazník osoba, která nakupuje produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC za účelem osobní spotřeby. Nezávislý člen osoba, či subjekt, který společnost SEVENPOINT2, LLC přijala jako Člena a který má nárok na účast v plánu odměn ve společnosti SEVENPOINT2, LLC a na prodej produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC. Copyright 2002 SEVENPOINT2, LLC Veškerá práva vyhrazena Copyright 2013

Zásady a postupy společnosti SevenPoint2

Zásady a postupy společnosti SevenPoint2 Obsah Zásady a postupy společnosti SevenPoint2 1. Úvod 1.1 Závazek TEMP 1.2 Zásady a postupy začleněné do členské smlouvy 1.3 Změny 1.4 Názvy nejsou samostatnými podmínkami 1.5 Odlučitelnost zásad a ustanovení

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: 1. Jsem plnoletá a právně způsobilá osoba v souladu se zákony země mého bydliště.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen "elektronický účet").

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen elektronický účet). Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnostní program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR Aktualizováno: 1-07-2011 I. Všeobecné informace 1, Tato pravidla stanoví všeobecné zásady zařazení organizací

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU Tescoma Club Tescoma Club (dále též jen TC) je program, který společnost TESCOMA s.r.o. (dále jen Tescoma) nabízí všem zákazníkům Tescomy v ČR. Cílem programu je ještě

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR04/2015 na akci: Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Č.j.:

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více