2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.jednotakaplice.cz 2013"

Transkript

1 BILANCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DRUŽSTVA ROKU 2012 A OČEKÁVÁNÍ PRO ROK LETOŠNÍ O tom, že se rok 2012 zařadí v novodobé historii družstva mezi ty úspěšné, jsem avizoval již v posledním vánočním vydání členského zpravodaje v prosinci minulého roku. Závěrečný účet hospodaření družstva tj. výroční zprávu za rok 2012 a podnikatelský záměr pro rok letošní projednalo a schválilo 21. Shromáždění delegátů, které se uskutečnilo 28. května v hotelu Racek v Černé v Pošumaví. Na jarních členských schůzích bylo podle schváleného klíče zvoleno 50 delegátů a z nich se samotného jednání Shromáždění zúčastnilo 49 s tím, že 1 delegátka byla omluvena. Výroční zprávu za rok 2012 delegáti v souladu s doporučením představenstva a kontrolní komise družstva jednomyslně schválili. Dosažené výsledky byly hodnoceny pozitivně, což s ohledem na podmínky zpomalující české ekonomiky a konkurenční prostředí v našem regionu vyznívá ještě lépe. Do roku 2012 jsme vstupovali s určitými obavami. Ačkoliv se očekávalo, že ekonomická krize by se neměla opakovat, jako zásadní problém jsme spatřovali pokles domácí poptávky z důvodů nižších reálných příjmů českých domácností. A to jako důsledek realizace vládního balíčku k snížení zadluženosti České republiky k Jednalo se především o zvýšení snížené sazby z daně z přidané hodnoty o 4% s přímým dopadem na zvýšení spotřebitelských cen většiny potravinářských výrobků, léků, nákladů na bydlení a dalších služeb. Spolu s tím bylo rozhodnuto o nižším tempu valorizace důchodů, necitlivému omezení sociálních dávek a příspěvků, což nepostihlo jenom ty, kteří tyto dávky zneužívají, ale také např. osoby se zdravotním postižením. Oprávněně jsme museli očekávat další negativní dopady na naše tržby z důvodu nové významné konkurence v Českém Krumlově obchodní zóny KAUFLAND. Provoz hypermarketu Kaufland a dalších několika nepotravinářských obchodů byl zahájen k 1. prosinci Nerovné podmínky na trhu přetrvávaly. Především jako důsledek stále se zvyšujícího počtu živnostenských obchodů různých večerek, kteří nejsou plátci DPH, nemají povinnost evidovat tržby prostřednictvím kontrolních pokladen. Tento stav umožňuje další významné úniky z titulu daně z příjmu. Delegáti družstva

2 Nebyly nic platné kvalifikované propočty a odhady propadu výběru daní či odvodů na sociální pojištění, které byly Svazem obchodu a cestovního ruchu kvantifikovány v řádu desítek miliard korun. Dnes již minulá vláda ČR na argumenty, jak těmto obrovským finančním únikům zamezit zavedením kontrolních pokladen a snížením hranice tržeb pro povinnou registraci plátce DPH, reagovala absolutním odmítáním těchto návrhů. V loňském roce se objevil ještě jeden významný problém - prohibice na prodej alkoholu s obsahem od 20%. Troufám si konstatovat jako důsledek státem dlouhodobě tolerované a podceňované nelegální výroby alkoholických nápojů a jejich následného prodeje v různých stáncích a pochybných provozovnách bez jakékoliv evidence. Tragickým následkem byly desítky mrtvých konsumentů a mnoho dalších s poškozeným zdravím. Přestože námi nabízené a prodávané alkoholické nápoje jsou pouze od legálních výrobců a Supermarket Lipno nad Vltavou dovozců a tedy v souladu s normami, prohibice se nás negativně také dotkla. Pokles tržeb lze reálně odhadovat kolem 1 milionu korun a náklady s administrováním opatření vlády k prohibici nám rozhodně převýšily 100 tis. korun. Tak jako již v minulosti mnohokrát, museli jsme se s nepříznivými podmínkami na trhu vypořádat. O konkrétních aktivitách a opatřeních v oblasti modernizací prodejen, rozšíření sortimentu nabízeného v našich řetězcových prodejnách, která jsme se rozhodli realizovat v závěru roku 2011 a v 1. pololetí loňského roku, jsme již podrobně informovali ve dvou vydáních členských zpravodajů v loňském roce. Nebudu je tedy opět zmiňovat. četnost dodávek zboží z vlastních velkoobchodů a od některých dalších dodavatelů. Například prodejní doby v supermarketu Lipno, prodejně TIP v Horní Plané, prodejně TUTY ve Frymburku jsou v červenci a srpnu stanoveny denně včetně sobot a nedělí od ranních do večerních hodin. Když si uvědomíme, že se jedná o období dlouhé téměř 9 týdnů, znamená to pro naše zaměstnance prodejen obrovské vypětí. Počet obsloužených zákazníků v tomto období se několikanásobně zvyšuje a samozřejmě stejně tak rostou i tržby. Za tím se skrývá každodenní objednávka a přejímka mnoha tun zboží a jejich doplňování do regálů. Prostě našim cílem je využít tohoto letního období a uspokojit turisty a návštěvníky našeho regionu v maximální možné míře. Samozřejmě naše kapacity jsou omezené, ale výsledky loňské turistické sezony potvrzují, že se nám to podařilo. V období od června do konce září jsme prodali konečným zákazníkům zboží za 270 milionů korun, což znamená v průměru 1 měsíční maloobchodní obrat navíc. Rozhodující v tomto byly prodejny na Lipně, kde se nám podařilo meziročně zvýšit naše tržby o 17 milionů korun. Obec Lipno nad Vltavou stále rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit návštěvníkům. Připomenu zásadní atrakci loňského léta - Stezku v korunách stromů. Tuto stezku od otevření v červenci do konce roku navštívilo více než 200 tis. návštěvníků a pro náš supermarket to byli další potenciální zákazníci. Velmi dobře se nám dařilo i v prodejně TUTY ve Frymburku - tržby této prodejny meziročně vzrostly o 11% a byli jsme si vědomi potenciálu dalšího růstu tržeb. Jistě se zde projevuje synergie volnočasových aktivit mezi Lipnem a Frymburkem. Cyklostezka z Frymburku přes Lipno nad Vltavou byla prodloužena do Přední Výtoně. Naproti tomu v dalších centrech cestovního ruchu v okolí Lipenské přehrady tedy v Horní Plané a v Černé v Pošumaví jsme dosáhli pouze úrovně tržeb roku S ohledem na chybějící vybavenost aktivitami pro nepříznivé počasí a vzhledem k nestálému počasí loňského července lze považovat výsledky za dobré v rámci možností těchto lokalit. V Přední Výtoni jsme mírně o 2% meziročně propadli, částečně ze subjektivních příčin. Rozhodujícím místem, v němž realizujeme přibližně 30% maloobchodního obratu, je Český Krumlov. Tedy místo, kde Jako zásadní informaci rád uvádím, že jejich přínos pro výsledky loňského roku byl velmi pozitivní a lze říci, že provedené investice a modernizace prodejen jednoznačně nahradily pokles tržeb z titulu již uvedených negativních vlivů na trhu. Spoléhali jsme opět na pozitivní přínos letní turistické sezony a její přípravě jsme věnovali maximální pozornost. V hlavních místech v oblasti lipenského jezera jsme v našich prodejnách rozšířili prodejní doby, posílili počty pracovníků a rozšířili Stezka v korunách stromů 2

3 jsme byli nejvíce ohroženi novou konkurencí obchodní zóny Kaufland. Je velice potěšitelné a možná i neuvěřitelné, že proti odhadovanému propadu maloobchodních tržeb v Výsledky našich velkoobchodních skladů v podstatě kopírovaly vývoj maloobchodního obratu, na velmi dobrých výsledcích maloobchodu mají nezanedbatelný podíl. Stejně tak i vlastní lahůdkářská výroba v Besednici a pekárna v Horní Plané, které doplňují žádaný sortiment nabízený našimi prodejnami. Obecně mohu uvést, že nabídka zboží a poskytované služby zákazníkům byly v převážné většině prodejen na slušné úrovni a to jak ve struktuře sortimentu, tak i jeho kvalitě zejména u čerstvého zboží. Naše orientace na české výrobce a preferování místních a regionálních dodavatelů s výrobky vyšší kvality je zákazníky přijímána a akceptována pozitivně. V současné situaci kdy jsou, a často oprávněně, sdělovacími prostředky pranýřovány dovážené potraviny v nabídce především zahraničních řetězců, je prodej kvalitních by cenově dražších výrobků v našich prodejnách konkurenční výhodou. Interiér supermarketu Terno Český Krumlov tomto městě až 20 milionů korun, činil tento propad necelých pouhých 4 miliony korun. Slovo pouze chci zdůraznit. Pokud si uvědomíme, že jenom v Kauflandu utratili zákazníci za rok odhadem 300 milionů korun, pak na otázku komu nejvíce nová konkurence uškodila, se hledá velice těžko odpově. I když můžeme být s celkovými tržbami v roce 2012 spokojeni, ve struktuře tržeb se stále zvyšuje podíl prodeje zboží v tzv. akcích. Na zákazníky působí všichni obchodníci počínaje hypermarkety a nezávislým obchodem konče. Podstatné je, že jsme v loňském roce v Č. Krumlově obstáli, úroveň nabídky našich krumlovských prodejen se zlepšila. Toto bezesporu platí u supermarketu Terno a prodejně TIP U Zelené ratolesti, kde po provedeném rozšíření prodejní plochy a nabídky zboží, rozšíření prodejní doby meziroční obrat vzrostl téměř o 20%. Maloobchodní tržby našich prodejen za celý rok 2012 činily 676 milionů korun, což představuje meziroční růst o 3,2 % a absolutně pak o více než 21 milionů korun. Tento nárůst i po zohlednění inflace znamená, že naše tržby meziročně nepropadly a byly lepší, než republikový průměr. Pekárna Horní Planá Interiér prodejny TIP 026 Český Krumlov Abychom v konkurenci obstáli, musíme i my v našich řetězcích COOP tyto nástroje využívat. Pro zákazníky je to přirozeně pozitivní, často si nakoupí akční výrobek do zásoby a než jej spotřebuje, je již opět nabízen v akci. Pro nás to má však i zásadní negativní dopad na rentabilitu prodejen a tím je klesající marže tedy výnosy z prodeje. Snižování nákladů na prodej zboží má své hranice, pokud nechceme zhoršit kvalitu a rychlou obsluhu našich zákazníků. V loňském roce jsme sice hospodařili v souladu s plánem relativně velmi dobře, ale ve struktuře prodejen máme celkem velký podíl těch, které byly ztrátové. Jednalo se především o ty nejmenší v řetězcích nezařazené prodejny. Takových prodejen jsme provozovali 12, jejich celkový obrat činil v loňském roce 52 milionů korun, což bylo 8% z celkových tržeb v maloobchodě. Tyto prodejny však hospodaří se ztrátou. Jsme si vědomi, že naše prodejny jsou důležitou službou pro členy a občany v obcích s jedinou prodejnou. Proto dlouhodobě hledáme cestu, jak tyto prodejny udržet 3

4 v provozu. Vedle vlastních opatření a to velmi často i personálních, jsme v závěru loňského roku oslovili vedení konkrétních obecních úřadů s podloženými požadavky na spoluúčast obcí na pokrytí této naší v podstatě sociální služby. Bylo pro nás pozitivní, že z 6 oslovených obcí jsme v 5 případech pro naše oprávněné poža-davky našli pochopení. A i když ne v plné požadované výši, obdrželi jsme od obecních úřadů ve Světlíku, Rožmitále na Šumavě, Bujanově, Omlenicích a Netřebicích finanční částku v celkové výši 155 tis. korun. Velmi si toho vážíme a naopak nás to i zavazuje k trvalé snaze poskytovat dobré služby zákazníkům. Jedinou obcí, která na požadavek družstva nepřistoupila, byl Soběnov. Objekt prodejny je ve vlastnictví obce, která se rozhodla hledat nového nájemce. V této obci jsme ukončili činnost k Pro letošní rok jsme si stanovili z dnešního pohledu velmi náročné cíle. Vycházeli jsme z vcelku pozitivních předpokladů vývoje české ekonomiky z počátku roku, rovněž konkurenční prostředí se v letošním roce nezmění. Celkové tržby a výkony jsme naplánovali o 2% vyšší, než byla skutečnost loňského roku. V I. čtvrtletí se naše očekávání naplnila, i když tempo růstu obratu se začalo zpomalovat. K překvapení řady ekonomických analytiků, ale zřejmě i naší vlády se česká ekonomika výrazně v 1. pololetí propadá. Pokles HDP o 2,4% v I. čtvrtletí je výrazný a v porovnání se sousedními ekonomikami nejhorší. Hlavními příčinami jsou dopady dluhové krize na řadu evropských zemí, ale v našem Na našich prodejnách podporujeme kvalitní výrobky oceněné značkou Chutná hezky. Jihočesky. V letošním 1. pololetí proti nám stála i nepřízeň počasí. Vcelku zvláštní průběh zimy - v lednu déš, velikonoce, jako svátek jara, byly provázeny velkými mrazy a sněhovou pokrývkou. Druhá polovina května byla dle meteorologů nejstudenější za posledních 100 let a červnové povodně s jejich následky zapříčinily výrazný propad návštěvníků našeho okresu a zejména vodáků na Vltavě. Dopad těchto objektivních vlivů na naše tržby se projevil. Ve II. čtvrtletí meziroční propad maloobchodních tržeb činí 4%, což je pro naše družstvo za poslední roky věc neznámá. Věříme však, že 2. polovina roku bude příznivější a propad tržeb se nám podaří nahradit. Opět jsme se důkladně připravili na letní turistickou sezonu. Tak jako i v minulých letech jsme rozšířili prodejní doby, zvýšili četnost dodávek zboží, posílili počty pracovníků sezonních prodejen. O konkrétních aktivitách v modernizaci prodejen informujeme v další části zpravodaje. By jsme si vědomi, že disponibilní finanční zdroje řady našich stálých zákazníků jsou omezené, naše orientace na kvalitní české a regionální potraviny bude pokračovat. Od počátku druhého pololetí jsme zvýšili nabídku uzenářských výrobků i výsekového masa v našich prodejnách od místních výrobců a dodavatelů. Uzavřeli jsme též dohodu s Krajskou agrární komorou v Č. Budějovicích o podpoře kvalitních výrobků oceněných titulem "Chutná hezky. Jihočesky." Tyto výrobky budeme dle možností též zavádět do našeho sortimentu, především větších prodejen. V letošním roce si také připomeneme kulatá výročí dvou pro družstvo významných činností. Jednak počátkem října před 20 lety jsme zahájili vlastní velkoobchodní činnost - sklad s koloniálním zbožím a v tomtéž roce 1993 v závěru byla založena nákupní centrála COOP Centrum, družstvo Praha. U příležitosti tohoto výročí připravilo COOP Centrum velkou spotřebitelskou soutěž, o které informujeme dále. Interiér velkoskladu Jednoty Kaplice českém případě se jedná také především o výrazné zpomalení až propad domácí poptávky jako důsledek nepřiměřených vládních opatření k snížení schodku rozpočtu k Jednoduše řečeno, řada českých domácnosti se dostala do nepříznivé situace, kdy musí složitě řešit z omezených příjmů priority rostoucích výdajů. Po vcelku dobrých zkušenostech z loňského roku jsme pro Vás členy družstva opět připravili doplňkovou členskou výhodu - 2 kupony opravňující k nákupu vybraných výrobků za podstatně nižší než běžnou spotřebitelskou cenu. V případě zájmu je kupony zapotřebí vystřihnout a při nákupu uvedených položek uplatnit u pokladny prodejen družstva s tím, že Vám bude účtována cena uvedená na kuponu. Přeji vám pevné zdraví a jenom pozitivní zkušenosti při nákupech v prodejnách družstva. Nám všem pak hezké léto a hodně turistů. Ing. Jan Gušl, předseda družstva 4

5 MODERNIZACE PRODEJEN V ROCE 2013 I přes nutná úsporná opatření nezapomíná vedení družstva na účelný a nutný rozvoj a modernizaci sítě prodejen. Důvodem je to, že dlouhodobé zkušenosti jednoznačně potvrzují, že naši stále náročnější zákazníci každou modernizaci prodejny velmi vítají a oceňují a bývá pravidlem často i velmi významný a dlouhodobý nárůst maloobchodního obratu, což potvrzuje i nárůst spokojenosti spotřebitelů. slavnostně otevřena. A měli jsme radost, že zahájení prodeje se setkalo se skutečně velkým zájmem obyvatel Frymburka. Prodejna vykazuje více než 20% nárůst maloobchodního obratu a spokojenost zákazníků je pro personál prodejny tou největší odměnou za mimořádné pracovní nasazení v době rekonstrukce. Supermarket TIP Vyšší Brod Běžný zákazník si asi všimnul, že na prodejně došlo k výměně vchodových dveří a byly instalovány dveře automatické. Podstatnější změny však byly provedeny v zázemí prodejny. Prodejna měla minimální a zejména v Supermarket TUTY Frymburk Supermarket TUTY Frymburk Komplexní modernizace prodejny proběhla ve druhé polovině měsíce dubna. Prodejna musela být kompletně vystěhována, nebo v rámci modernizace byla položena nová dlažba a instalováno nové osvětlení. Dále byla provedena výměna chladícího a mrazícího zařízení a to včetně zázemí a vyměněny byly i regály. Nejednalo se o levnou záležitost. Modernizace chlazení stála téměř 1,5 milionu Kč, stavební investice se blíží 0,5 milionu Kč a nový informační systém a exteriérová reklama nás přišly na 100 tis Kč. Naší snahou je vždy stihnout veškeré práce v co nejkratším čase, a to sebou nese často enormní pracovní nasazení jak našich dodavatelů, tak pracovníků družstva a to údržby a zejména pak personálu prodejny. Tak tomu bylo i ve Frymburku a proto mohla být prodejna už 2. května Interiér supermarketu TUTY Frymburk Nová rampa supermarketu TIP Vyšší Brod letní sezóně při přejímkách zboží nevyhovující skladové a manipulační prostory. Proto bylo rozhodnuto vybudovat novou krytou rampu a rozšířit tak podstatně zázemí prodejny. K tomu došlo v měsíci červnu a personál prodejny, ale i řidiči dopravy, oceňují zejména zrychlení a usnadnění přejímek a manipulace se zbožím. Tato investice významně přesáhla 0,5 milionu Kč. Výměny a modernizace chladícího zařízení Asi nejdůležitější zařízení na prodejně je to chladící a mrazící. Jeho správná funkce je pro chod prodejny naprosto zásadní a jeho porucha může způsobit velkou škodu na zboží a v některých případech může dojít i k uzavření prodejny. Proto je nutno toto zařízení průběžně obnovovat a vyměňovat. V letošním roce došlo k výměnám a modernizacím tohoto zařízení na supermarketech a prodejnách v Horní Plané, Českém Krumlově, Kájově a na Lipně a v nejbližší době to bude v Benešově nad Černou. I toto jsou finančně velmi náročné akce a celková částka zaplacená dodavateli SINOP Č. Budějovice se blíží 1,5 mil Kč. Ing. Miroslav Svoboda, místopředseda družstva 5

6 COOP ENERGY Svaz českých a moravských spotřebních družstev vyvíjí v poslední době nemalé úsilí a snaží se o nabídku nových služeb v prodejnách spotřebních družstev. Jedním z nejvýznamnějších záměrů je snaha o prodej elektrické energie a plynu v našich prodejnách. Životaschopnost DOPRAVA Ačkoliv je maloobchodní a velkoobchodní prodej potravin jednoznačně tou nejdůležitější činností naší Jednoty, provozujeme i řadu dalších činností, které nazýváme servisní. Tou největší a nejdůležitější z nich je doprava a Jednota Kaplice patří k velmi významným přepravcům. Provozujeme celkem 54 vozidel, z toho je 40 aut nákladních a dodávek a 14 vozidel osobních. Zázemí dopravy na ústředí Jednoty Kaplice Rozvoz zboží pro naše 3 velkoobchody zajiš uje celkem 23 nákladních vozidel a 5 aut zajiš uje rozvoz pro pekárnu a výrobnu. Další nákladní vozidla a dodávky jsou určeny pro přepravu stavebnin a ostatní servisní činnosti. tohoto projektu byla již ověřena pilotním projektem v Konzumu Ústí nad Orlicí a v současné době jsou řešeny "porodní bolesti", které vznik takto velkého projektu nutně doprovázejí. Proto ještě nebyla zahájena běžná nabídka na našich prodejnách, ale věříme, že se tomu tak do konce tohoto roku stane. Firma již funguje a naše družstvo pro rok 2014 přechází od dodavatele EON právě ke COOP Energy a má už uzavřeny příslušné smlouvy. Prioritou této společnosti je výhodnost služeb pro zákazníka a to není chápáno jen výhodností cenovou, ale i komplexem dalších služeb souvisejících např. s úsporami energií a dalším poradenstvím, které budou klientům nabízeny. Výkony naší údržby jsou skutečně úctyhodné. Naše auta ujedou ročně téměř km, což pro představu je, pokud bychom cestovali po rovníku, 37,5x kolem zeměkoule. Ročně přepraví naše vozidla téměř tun zboží a dalšího nákladu a spotřebují na to více než litrů nafty. Naše vozidla se pohybují kromě našeho okresu téměř po celém jihočeském regionu a potkat je můžete směrem na západ až ve Vacově, na východ v Dačicích a na severu až u Mladé Vožice. Tyto úkoly pod vedením vedoucího oddělení dopravy pana Vladimíra Jány úspěšně zajiš uje celkem 33 profesionálních řidičů a 2 automechanici ve vlastní autodílně. Ing. Miroslav Svoboda, místopředseda družstva V případě zájmu o další informace a eventuálně o změnu dodavatele naleznete veškeré informace na stránkách kde budou do konce měsíce července zveřejněny nové výhodnější ceny pro nové i stávající zákazníky. Naše auto vyjíždí na další cestu 6

7 KVALITNÍ MASO A UZENINY Z NAŠEHO REGIONU Významnými obchodními partnery, kteří do prodejen družstva dodávají kvalitní uzeniny, jsou společnosti Antoni se sídlem v Dolním Třeboníně, se kterou spolupracujeme dlouhodobě, a dále pak Corax Trading s provozovnou v Mostkách u Kaplice. S touto společností jsme partnery také několik let, naše spolupráce se v letošním roce rozšiřuje. Uzeniny a speciality od firmy Antoni jsou v sortimentu našich prodejen z hlediska celkového prodeje s druhým nejvyšším podílem. Od firmy Corax z Mostek rozšiřujeme nabídku kvalitních uzenin pod značkou Regionální produkt z Kaplicka - poctivě. Nedávno jsme naši obchodní spolupráci rozšířili o sortiment čerstvého výsekového masa. Jatka Mostky dodávají na pulty našich prodejen v Besednici, Benešově nad Černou, Vyšším Brodě, Horní Plané a Větřní kvalitní maso pocházející výhradně z české produkce. Místa prodeje budeme ještě rozšiřovat. Hovězí maso, které se poráží v jatkách Mostky je odebíráno z kvalitních místních farem např. farma Milná, farma Ráveň a Zemědělské družstvo Brloh a je výhradně plemene Aberdeen Angus. Vepřové maso je dodáváno z farem a jatek na českomoravské vrchovině. Firma se snaží zajiš ovat dodávky masa na prodejny tak, aby zákazník byl vždy s kvalitou masa spokojen a do prodejen se rád vracel. Požadavky nejnáročnějších zákazníků na vyzrálé hovězí maso a těch nejkvalitnějších steaků je možno uplatnit na prodejnách a dodavatel je v požadovaném sortimentu a množství dodá. Ing. Jan Gušl, předseda družstva Firma ANTONI CZ CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Je nám milou povinností podělit se touto cestou o radost, kterou nám udělalo vítězství v prestižní soutěži Chutná hezky. Jihočesky. V sobotu 8. června 2013 byly v českobudějovickém výstavišti vyhlášeny výsledky sedmého ročníku. O její vzrůstající popularitě svědčí fakt, že tentokrát soutěžilo již téměř padesát soutěžících. S napětím jsme proto očekávali, zda si podržíme dosavadní vynikající postavení, kdy v předchozích ročnících uspěl Krumlovský špek a Antoniho medová šunka. Vzdor tvrdé konkurenci naše společnost obstála opravdu skvěle. Díky zlatým rukám našich mistrů uzenářů jsme mohli převzít plaketu a diplom za vítězství v kategorii Masné výrobky trvanlivé a to za KRUMLOVSKOU SEDLÁCKOU KLOBÁSU. Původní receptura z pošumavských statků inspirovala firmu ANTONI CZ s.r.o. k výrobě této jedinečné sedlácké klobásy, která chutná a voní po česneku, kmínu a koriandru. Odborná porota vysoce ocenila její složení zcela naplňující starou tradici. Vedení společnosti tímto děkuje všem zaměstnancům, podílejícím se na tomto vynikajícím úspěchu. Vám, našim zákazníkům pak garantujeme prvotřídní kvalitu Krumlovské sedlácké klobásy, naprosto se rovnající té vítězné v Českých Budějovicích. Velice si vážíme vaší přízně a důvěry k našim výrobkům, naplňujícím naše motto ANTONI - KRUMLOVSKÁ TRADICE. Pavel Pilař, ředitel obchodu a marketingu, Antoni CZ s.r.o. 7

8 NĚKTERÉ ČASTÉ OTÁZKY Na základě četných dotazů týkajících se členství, popřípadě jeho ukončení, vypořádání majetkových podílů apod., uvádíme odpovědi na některé z nich: OTÁZKA: Zemřel rodinný příslušník, který byl členem Jednoty Kaplice, co máme nyní udělat? ODPOVĚĎ: Při vyřizování pozůstalosti nahlásit, že dotyčný byl členem Jednoty. Notář si již vyžádá potvrzení o výši podílu a zahrne jej do dědictví. OTÁZKA: Chtěl(a) bych se stát členem Jednoty Kaplice, kde mohu obdržet přihlášku? ODPOVĚĎ: Přihlášky jsou k dispozici na vyžádání na našich prodejnách, na sekretariátu družstva a také na internetových stránkách OTÁZKA: Když ukončím členství, kdy mi bude vyplacen vypořádací podíl? ODPOVĚĎ: Zde platí Čl. 11 písm. B) odst. 5) Stanov: "Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na výplatu vypořádacího podílu se promlčuje po čtyřech letech od jeho splatnosti. Promlčená částka se převede do nedělitelného fondu družstva." Tzn., že vypořádací podíl je splatný ve III. čtvrtletí následujícího roku po ukončení členství (např. kdo ukončil své členství letošní rok, bude mu vypořádací podíl vyplacen ve III. čtvrtletí roku 2014). Toto platí také při vypořádání dědiců při ukončení členství úmrtím člena. Členství je také možné ukončit převodem např. na dalšího rodinného příslušníka. Dále bychom také chtěli upozornit na jednu ze základních povinností člena a to je ohlášení družstvu bez zbytečného odkladu každou změnu, která souvisí s evidencí členství (změna adresy, příjmení atd.). Člen, jehož pobyt se stane neznámým a tento stav trvá nejméně jeden rok, může být představenstvem vyloučen. Případné další dotazy týkající se členství, jak vzniku tak ukončení, Vám rádi zodpovíme na tel nebo e- mail: Platné znění Stanov je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu v ústředí družstva, také u předsedů členských výborů a na našich www stránkách. VZPOMÍNÁME! Václav Novák, vedoucí Terna (člen družstva) zemřel náhle v nedožitých 60 letech. 8

9 9

10 VZOR VZOR 10

11 INFORMACE ČLENŮM DRUŽSTVA Počet členů k byl 2 067, což znamená pokles o 75 členů proti skutečnosti k vystoupilo 42 členů, zemřelo 29 členů, přijato bylo 14 nových členů (z toho 3 převodem). Do evidence bylo dále vráceno 6 členů (po zjištění aktuálních adres), kteří byli vedeni jako nedostupní. Složení členské základny: 475 členů ve věku let, 541 členů let, 591 členů let a 460 členů ve věku 70 a více let. Slevy poskytnuté členům za rok 2012: čipová karta vyplacené slevy ve výši ,- Kč z toho pro členy družstva (držitele čipové karty) ,- Kč, což je proti roku 2011 pokles o cca 6%. Bonus vyplacen ve výši ,- Kč. na nákupní kupony (pro členy, kteří nemají čipovou kartu) bylo v prodejnách do konce roku 2012 uplatněno 649ks kuponů á 100,- Kč. Oproti roku 2011 bylo uplatněno o 99 ks kuponů více. Počet členských výborů se proti stejnému období loňského roku nezměnil stávající počet je 28 členských základen. Letošních jarních členských schůzí se zúčastnilo celkem 493 členů, což je 23,85% z celé členské základny. Proti roku 2012 to byl pokles o 3,6%. Pro letošní rok schválilo shromáždění delegátů členské výhody ve stejném rozsahu jako v roce předešlém (viz Členské výhody pro rok 2013/2014). Pro ty, kteří věrnostní čipovou kartu nevlastní, jsou k dispozici na požádání (tel ) nebo dva kupony na nákup zboží nad 300,- Kč se slevou 100,- Kč. Opět připomínáme, že v případě zájmu o získání věrnostní čipové karty se můžete informovat přímo na prodejnách družstva nebo v ústředí družstva (tel ). Veškeré dotazy Vám zodpovíme také na našich webových stránkách KONTAKT Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice Tel.: , Fax: ČLENSKÉ VÝHODY PRO ROK 2013/2014 Shromáždění delegátů dne 28. května 2013 schválilo poskytnutí výhod členům družstva pro rok : 1. TRVALÝMI A JEDNORÁZOVÝMI PROCENTNÍMI SLEVAMI přiznávanými odstupňovaně s členem družstva realizovaných nákupů zboží v prodejnách družstva evidovaných jemu vydanou věrnostní čipovou kartou družstva, která slouží k ochraně jeho peněz, placení nákupů, vkládání a vybírání hotovosti a získávání bonusů z jím vložených finančních prostředků, když vyúčtování operací se provádí písemně měsíčně a bezplatně. 2. ÚROČENÍM (S VYŠŠÍ ÚROKOVOU MÍROU) PŮJČEK DRUŽSTVU POSKYTOVANÝCH JEHO ČLENY sjednávaných při minimální půjčené částce Kč na dvanáct a Kč na šest měsíců, evidovaných zvláštní smlouvou. 3. BONUSEM, ale na dobu bez časového omezení, při minimální půjčené částce Kč, evidované prostřednictvím věrnostní karty člena. 4. POUKÁZKAMI NA SLEVU Z NÁKUPU ČLENŮM, KTEŘÍ NEJSOU DRŽITELI VĚRNOSTNÍ ČIPOVÉ KARTY V Černé v Pošumaví dne 28. května 2013 Podle rozhodnutí představenstva družstva se výhody členům poskytují v tomto rozsahu: 1. sleva z nakoupeného zboží v jednom kalendářním měsíci při nákupu: do Kč. 1,5 % do Kč.. 2,0 % do Kč.. 2,5 % nad Kč 3,0 % 2. úročení půjček roční úrokovou mírou sjednaných na: 12 měsíců 2,4 % 6 měsíců 2,0 % 3. za denní zůstatek vkladů nad Kč do Kč na věrnostní čipové kartě bude poskytnut bonus ve výši 1,8%, za denní zůstatek vkladu nad Kč na věrnostní čipové kartě bude poskytnut bonus ve výši 0,3 % Podle rozhodnutí představenstva má člen družstva (který není držitelem věrnostní čipové karty, včetně podúčtu) možnost získat 2 poukázky na období od do každá se slevou 100 Kč z jednorázového nákupu zboží nad 300 Kč. O tyto poukázky je nutno si požádat na sekretariátu družstva tel , nebo na 11

12 Soutěž pro členy Jednoty o 10 poukázek na odběr zboží v hodnotě 1000 Kč. Odpovědní kupón Do slosování o ceny budou zařazeny kupóny se správně zodpovězenými soutěžními otázkami. Kupón zasílejte do 25. září 2013 na adresu: Jednota DS v Kaplici, sekretariát, Střítež Kaplice nádraží 86, Kaplice 1. Která prodejna prošla komplexní modernizací v měsíci dubnu 2013? Kolik km cca ujedou ročně auta naší dopravy? Jaká dvě kulatá výročí letos v družstvu slavíme? Jméno a příjmení:... telefon:... adresa+psč:... Vyhodnocení čtenářské soutěže vánočního zpravodaje 2012: Do soutěže se zapojilo 193 čtenářů, z toho 188 se správnou odpovědí. Vylosováni byli a cenu obdrželi: LOUDOVÁ Stanislava, ŽIŽKA Petr, PADRTOVÁ Marie, SUMERAUER Lukáš, JAKEŠOVÁ Marie, FIBIGEROVÁ Věra, TEMIAKOVÁ Libuše, PŘIBYL Miroslav, BOHDALOVÁ Marie, KOUBA Vlastimil. Všem výhercům ještě jednou blahopřejeme. JEDNOTA DRUŽSTVO SPOTŘEBITELŮ V KAPLICI Střítež, Kaplice nádraží KAPLICE 1 O.P. P.P / Kaplice 2 Vydalo představenstvo JEDNOTY družstva spotřebitelů v Kaplici nákladem výtisků - ZDARMA realizace: REGION reklamní a vydavatelská agentura s.r.o., Český Krumlov

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Černé září českého trhu s lihovinami. Srovnání prodeje potravin v Česku a na Slovensku. Za věrnost chce být zákazník náležitě. Obchod v regionech:

Černé září českého trhu s lihovinami. Srovnání prodeje potravin v Česku a na Slovensku. Za věrnost chce být zákazník náležitě. Obchod v regionech: ročník II., www.retailinfo.cz Černé září českého trhu s lihovinami Srovnání prodeje potravin v Česku a na Slovensku str. 16 Za věrnost chce být zákazník náležitě odměněn str. 18 str. 14 Obchod v regionech:

Více

Základní identifikační údaje účetní jednotky

Základní identifikační údaje účetní jednotky 1 Základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci Právní forma: družstvo Sídlo: 377 01 Jindřichův Hradec, sídl. Vajgar 595/III. I Č : 00031879

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů Výroční zpráva 2011 Obsah 2 Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Profil společnosti a akcionáři 10 základní údaje 11 Historie a vývojové mezníky společnosti

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese...

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese... Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je 2 3 Obsah Nevíme, co nám život přinese... Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Hlavní

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (2/2008)

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (2/2008) Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 1 (2/28) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je NABÍZÍ KVALITNÍ A FLEXIBILNÍ POJIŠTĚNÍ VŠECH VAŠICH POTŘEB OBČANSKÁ POJIŠTĚNÍ

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 00 22.5.2003 MH Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2002 Pardubice, 17. června 2003 Jaroslav

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Profil společnosti a akcionáři 11 Základní údaje 12 Historie a vývojové mezníky společnosti 12

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Xavier Hua, výkonný ředitel, ECR Europe, pro Retail Info Plus. Spotřebitelská nálada v EU v zrcadle průzkumu GfK str. 18

Xavier Hua, výkonný ředitel, ECR Europe, pro Retail Info Plus. Spotřebitelská nálada v EU v zrcadle průzkumu GfK str. 18 ročník II., www.retailinfo.cz Xavier Hua, výkonný ředitel, ECR Europe, pro Retail Info Plus str. 16 Spotřebitelská nálada v EU v zrcadle průzkumu GfK str. 18 Soutěž Česká biopotravinou roku 2011: Vítězem

Více

* BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness. jako příloha

* BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness. jako příloha * BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness jako příloha ročník II., 1-2/2012 Složitá situace představuje výzvu str. 18 Retail Vision 2015: Co čeká český obchod? str. 22 Chytrý čtvereček jako šikovný

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Vážené dámy,

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více