2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.jednotakaplice.cz 2013"

Transkript

1 BILANCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DRUŽSTVA ROKU 2012 A OČEKÁVÁNÍ PRO ROK LETOŠNÍ O tom, že se rok 2012 zařadí v novodobé historii družstva mezi ty úspěšné, jsem avizoval již v posledním vánočním vydání členského zpravodaje v prosinci minulého roku. Závěrečný účet hospodaření družstva tj. výroční zprávu za rok 2012 a podnikatelský záměr pro rok letošní projednalo a schválilo 21. Shromáždění delegátů, které se uskutečnilo 28. května v hotelu Racek v Černé v Pošumaví. Na jarních členských schůzích bylo podle schváleného klíče zvoleno 50 delegátů a z nich se samotného jednání Shromáždění zúčastnilo 49 s tím, že 1 delegátka byla omluvena. Výroční zprávu za rok 2012 delegáti v souladu s doporučením představenstva a kontrolní komise družstva jednomyslně schválili. Dosažené výsledky byly hodnoceny pozitivně, což s ohledem na podmínky zpomalující české ekonomiky a konkurenční prostředí v našem regionu vyznívá ještě lépe. Do roku 2012 jsme vstupovali s určitými obavami. Ačkoliv se očekávalo, že ekonomická krize by se neměla opakovat, jako zásadní problém jsme spatřovali pokles domácí poptávky z důvodů nižších reálných příjmů českých domácností. A to jako důsledek realizace vládního balíčku k snížení zadluženosti České republiky k Jednalo se především o zvýšení snížené sazby z daně z přidané hodnoty o 4% s přímým dopadem na zvýšení spotřebitelských cen většiny potravinářských výrobků, léků, nákladů na bydlení a dalších služeb. Spolu s tím bylo rozhodnuto o nižším tempu valorizace důchodů, necitlivému omezení sociálních dávek a příspěvků, což nepostihlo jenom ty, kteří tyto dávky zneužívají, ale také např. osoby se zdravotním postižením. Oprávněně jsme museli očekávat další negativní dopady na naše tržby z důvodu nové významné konkurence v Českém Krumlově obchodní zóny KAUFLAND. Provoz hypermarketu Kaufland a dalších několika nepotravinářských obchodů byl zahájen k 1. prosinci Nerovné podmínky na trhu přetrvávaly. Především jako důsledek stále se zvyšujícího počtu živnostenských obchodů různých večerek, kteří nejsou plátci DPH, nemají povinnost evidovat tržby prostřednictvím kontrolních pokladen. Tento stav umožňuje další významné úniky z titulu daně z příjmu. Delegáti družstva

2 Nebyly nic platné kvalifikované propočty a odhady propadu výběru daní či odvodů na sociální pojištění, které byly Svazem obchodu a cestovního ruchu kvantifikovány v řádu desítek miliard korun. Dnes již minulá vláda ČR na argumenty, jak těmto obrovským finančním únikům zamezit zavedením kontrolních pokladen a snížením hranice tržeb pro povinnou registraci plátce DPH, reagovala absolutním odmítáním těchto návrhů. V loňském roce se objevil ještě jeden významný problém - prohibice na prodej alkoholu s obsahem od 20%. Troufám si konstatovat jako důsledek státem dlouhodobě tolerované a podceňované nelegální výroby alkoholických nápojů a jejich následného prodeje v různých stáncích a pochybných provozovnách bez jakékoliv evidence. Tragickým následkem byly desítky mrtvých konsumentů a mnoho dalších s poškozeným zdravím. Přestože námi nabízené a prodávané alkoholické nápoje jsou pouze od legálních výrobců a Supermarket Lipno nad Vltavou dovozců a tedy v souladu s normami, prohibice se nás negativně také dotkla. Pokles tržeb lze reálně odhadovat kolem 1 milionu korun a náklady s administrováním opatření vlády k prohibici nám rozhodně převýšily 100 tis. korun. Tak jako již v minulosti mnohokrát, museli jsme se s nepříznivými podmínkami na trhu vypořádat. O konkrétních aktivitách a opatřeních v oblasti modernizací prodejen, rozšíření sortimentu nabízeného v našich řetězcových prodejnách, která jsme se rozhodli realizovat v závěru roku 2011 a v 1. pololetí loňského roku, jsme již podrobně informovali ve dvou vydáních členských zpravodajů v loňském roce. Nebudu je tedy opět zmiňovat. četnost dodávek zboží z vlastních velkoobchodů a od některých dalších dodavatelů. Například prodejní doby v supermarketu Lipno, prodejně TIP v Horní Plané, prodejně TUTY ve Frymburku jsou v červenci a srpnu stanoveny denně včetně sobot a nedělí od ranních do večerních hodin. Když si uvědomíme, že se jedná o období dlouhé téměř 9 týdnů, znamená to pro naše zaměstnance prodejen obrovské vypětí. Počet obsloužených zákazníků v tomto období se několikanásobně zvyšuje a samozřejmě stejně tak rostou i tržby. Za tím se skrývá každodenní objednávka a přejímka mnoha tun zboží a jejich doplňování do regálů. Prostě našim cílem je využít tohoto letního období a uspokojit turisty a návštěvníky našeho regionu v maximální možné míře. Samozřejmě naše kapacity jsou omezené, ale výsledky loňské turistické sezony potvrzují, že se nám to podařilo. V období od června do konce září jsme prodali konečným zákazníkům zboží za 270 milionů korun, což znamená v průměru 1 měsíční maloobchodní obrat navíc. Rozhodující v tomto byly prodejny na Lipně, kde se nám podařilo meziročně zvýšit naše tržby o 17 milionů korun. Obec Lipno nad Vltavou stále rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit návštěvníkům. Připomenu zásadní atrakci loňského léta - Stezku v korunách stromů. Tuto stezku od otevření v červenci do konce roku navštívilo více než 200 tis. návštěvníků a pro náš supermarket to byli další potenciální zákazníci. Velmi dobře se nám dařilo i v prodejně TUTY ve Frymburku - tržby této prodejny meziročně vzrostly o 11% a byli jsme si vědomi potenciálu dalšího růstu tržeb. Jistě se zde projevuje synergie volnočasových aktivit mezi Lipnem a Frymburkem. Cyklostezka z Frymburku přes Lipno nad Vltavou byla prodloužena do Přední Výtoně. Naproti tomu v dalších centrech cestovního ruchu v okolí Lipenské přehrady tedy v Horní Plané a v Černé v Pošumaví jsme dosáhli pouze úrovně tržeb roku S ohledem na chybějící vybavenost aktivitami pro nepříznivé počasí a vzhledem k nestálému počasí loňského července lze považovat výsledky za dobré v rámci možností těchto lokalit. V Přední Výtoni jsme mírně o 2% meziročně propadli, částečně ze subjektivních příčin. Rozhodujícím místem, v němž realizujeme přibližně 30% maloobchodního obratu, je Český Krumlov. Tedy místo, kde Jako zásadní informaci rád uvádím, že jejich přínos pro výsledky loňského roku byl velmi pozitivní a lze říci, že provedené investice a modernizace prodejen jednoznačně nahradily pokles tržeb z titulu již uvedených negativních vlivů na trhu. Spoléhali jsme opět na pozitivní přínos letní turistické sezony a její přípravě jsme věnovali maximální pozornost. V hlavních místech v oblasti lipenského jezera jsme v našich prodejnách rozšířili prodejní doby, posílili počty pracovníků a rozšířili Stezka v korunách stromů 2

3 jsme byli nejvíce ohroženi novou konkurencí obchodní zóny Kaufland. Je velice potěšitelné a možná i neuvěřitelné, že proti odhadovanému propadu maloobchodních tržeb v Výsledky našich velkoobchodních skladů v podstatě kopírovaly vývoj maloobchodního obratu, na velmi dobrých výsledcích maloobchodu mají nezanedbatelný podíl. Stejně tak i vlastní lahůdkářská výroba v Besednici a pekárna v Horní Plané, které doplňují žádaný sortiment nabízený našimi prodejnami. Obecně mohu uvést, že nabídka zboží a poskytované služby zákazníkům byly v převážné většině prodejen na slušné úrovni a to jak ve struktuře sortimentu, tak i jeho kvalitě zejména u čerstvého zboží. Naše orientace na české výrobce a preferování místních a regionálních dodavatelů s výrobky vyšší kvality je zákazníky přijímána a akceptována pozitivně. V současné situaci kdy jsou, a často oprávněně, sdělovacími prostředky pranýřovány dovážené potraviny v nabídce především zahraničních řetězců, je prodej kvalitních by cenově dražších výrobků v našich prodejnách konkurenční výhodou. Interiér supermarketu Terno Český Krumlov tomto městě až 20 milionů korun, činil tento propad necelých pouhých 4 miliony korun. Slovo pouze chci zdůraznit. Pokud si uvědomíme, že jenom v Kauflandu utratili zákazníci za rok odhadem 300 milionů korun, pak na otázku komu nejvíce nová konkurence uškodila, se hledá velice těžko odpově. I když můžeme být s celkovými tržbami v roce 2012 spokojeni, ve struktuře tržeb se stále zvyšuje podíl prodeje zboží v tzv. akcích. Na zákazníky působí všichni obchodníci počínaje hypermarkety a nezávislým obchodem konče. Podstatné je, že jsme v loňském roce v Č. Krumlově obstáli, úroveň nabídky našich krumlovských prodejen se zlepšila. Toto bezesporu platí u supermarketu Terno a prodejně TIP U Zelené ratolesti, kde po provedeném rozšíření prodejní plochy a nabídky zboží, rozšíření prodejní doby meziroční obrat vzrostl téměř o 20%. Maloobchodní tržby našich prodejen za celý rok 2012 činily 676 milionů korun, což představuje meziroční růst o 3,2 % a absolutně pak o více než 21 milionů korun. Tento nárůst i po zohlednění inflace znamená, že naše tržby meziročně nepropadly a byly lepší, než republikový průměr. Pekárna Horní Planá Interiér prodejny TIP 026 Český Krumlov Abychom v konkurenci obstáli, musíme i my v našich řetězcích COOP tyto nástroje využívat. Pro zákazníky je to přirozeně pozitivní, často si nakoupí akční výrobek do zásoby a než jej spotřebuje, je již opět nabízen v akci. Pro nás to má však i zásadní negativní dopad na rentabilitu prodejen a tím je klesající marže tedy výnosy z prodeje. Snižování nákladů na prodej zboží má své hranice, pokud nechceme zhoršit kvalitu a rychlou obsluhu našich zákazníků. V loňském roce jsme sice hospodařili v souladu s plánem relativně velmi dobře, ale ve struktuře prodejen máme celkem velký podíl těch, které byly ztrátové. Jednalo se především o ty nejmenší v řetězcích nezařazené prodejny. Takových prodejen jsme provozovali 12, jejich celkový obrat činil v loňském roce 52 milionů korun, což bylo 8% z celkových tržeb v maloobchodě. Tyto prodejny však hospodaří se ztrátou. Jsme si vědomi, že naše prodejny jsou důležitou službou pro členy a občany v obcích s jedinou prodejnou. Proto dlouhodobě hledáme cestu, jak tyto prodejny udržet 3

4 v provozu. Vedle vlastních opatření a to velmi často i personálních, jsme v závěru loňského roku oslovili vedení konkrétních obecních úřadů s podloženými požadavky na spoluúčast obcí na pokrytí této naší v podstatě sociální služby. Bylo pro nás pozitivní, že z 6 oslovených obcí jsme v 5 případech pro naše oprávněné poža-davky našli pochopení. A i když ne v plné požadované výši, obdrželi jsme od obecních úřadů ve Světlíku, Rožmitále na Šumavě, Bujanově, Omlenicích a Netřebicích finanční částku v celkové výši 155 tis. korun. Velmi si toho vážíme a naopak nás to i zavazuje k trvalé snaze poskytovat dobré služby zákazníkům. Jedinou obcí, která na požadavek družstva nepřistoupila, byl Soběnov. Objekt prodejny je ve vlastnictví obce, která se rozhodla hledat nového nájemce. V této obci jsme ukončili činnost k Pro letošní rok jsme si stanovili z dnešního pohledu velmi náročné cíle. Vycházeli jsme z vcelku pozitivních předpokladů vývoje české ekonomiky z počátku roku, rovněž konkurenční prostředí se v letošním roce nezmění. Celkové tržby a výkony jsme naplánovali o 2% vyšší, než byla skutečnost loňského roku. V I. čtvrtletí se naše očekávání naplnila, i když tempo růstu obratu se začalo zpomalovat. K překvapení řady ekonomických analytiků, ale zřejmě i naší vlády se česká ekonomika výrazně v 1. pololetí propadá. Pokles HDP o 2,4% v I. čtvrtletí je výrazný a v porovnání se sousedními ekonomikami nejhorší. Hlavními příčinami jsou dopady dluhové krize na řadu evropských zemí, ale v našem Na našich prodejnách podporujeme kvalitní výrobky oceněné značkou Chutná hezky. Jihočesky. V letošním 1. pololetí proti nám stála i nepřízeň počasí. Vcelku zvláštní průběh zimy - v lednu déš, velikonoce, jako svátek jara, byly provázeny velkými mrazy a sněhovou pokrývkou. Druhá polovina května byla dle meteorologů nejstudenější za posledních 100 let a červnové povodně s jejich následky zapříčinily výrazný propad návštěvníků našeho okresu a zejména vodáků na Vltavě. Dopad těchto objektivních vlivů na naše tržby se projevil. Ve II. čtvrtletí meziroční propad maloobchodních tržeb činí 4%, což je pro naše družstvo za poslední roky věc neznámá. Věříme však, že 2. polovina roku bude příznivější a propad tržeb se nám podaří nahradit. Opět jsme se důkladně připravili na letní turistickou sezonu. Tak jako i v minulých letech jsme rozšířili prodejní doby, zvýšili četnost dodávek zboží, posílili počty pracovníků sezonních prodejen. O konkrétních aktivitách v modernizaci prodejen informujeme v další části zpravodaje. By jsme si vědomi, že disponibilní finanční zdroje řady našich stálých zákazníků jsou omezené, naše orientace na kvalitní české a regionální potraviny bude pokračovat. Od počátku druhého pololetí jsme zvýšili nabídku uzenářských výrobků i výsekového masa v našich prodejnách od místních výrobců a dodavatelů. Uzavřeli jsme též dohodu s Krajskou agrární komorou v Č. Budějovicích o podpoře kvalitních výrobků oceněných titulem "Chutná hezky. Jihočesky." Tyto výrobky budeme dle možností též zavádět do našeho sortimentu, především větších prodejen. V letošním roce si také připomeneme kulatá výročí dvou pro družstvo významných činností. Jednak počátkem října před 20 lety jsme zahájili vlastní velkoobchodní činnost - sklad s koloniálním zbožím a v tomtéž roce 1993 v závěru byla založena nákupní centrála COOP Centrum, družstvo Praha. U příležitosti tohoto výročí připravilo COOP Centrum velkou spotřebitelskou soutěž, o které informujeme dále. Interiér velkoskladu Jednoty Kaplice českém případě se jedná také především o výrazné zpomalení až propad domácí poptávky jako důsledek nepřiměřených vládních opatření k snížení schodku rozpočtu k Jednoduše řečeno, řada českých domácnosti se dostala do nepříznivé situace, kdy musí složitě řešit z omezených příjmů priority rostoucích výdajů. Po vcelku dobrých zkušenostech z loňského roku jsme pro Vás členy družstva opět připravili doplňkovou členskou výhodu - 2 kupony opravňující k nákupu vybraných výrobků za podstatně nižší než běžnou spotřebitelskou cenu. V případě zájmu je kupony zapotřebí vystřihnout a při nákupu uvedených položek uplatnit u pokladny prodejen družstva s tím, že Vám bude účtována cena uvedená na kuponu. Přeji vám pevné zdraví a jenom pozitivní zkušenosti při nákupech v prodejnách družstva. Nám všem pak hezké léto a hodně turistů. Ing. Jan Gušl, předseda družstva 4

5 MODERNIZACE PRODEJEN V ROCE 2013 I přes nutná úsporná opatření nezapomíná vedení družstva na účelný a nutný rozvoj a modernizaci sítě prodejen. Důvodem je to, že dlouhodobé zkušenosti jednoznačně potvrzují, že naši stále náročnější zákazníci každou modernizaci prodejny velmi vítají a oceňují a bývá pravidlem často i velmi významný a dlouhodobý nárůst maloobchodního obratu, což potvrzuje i nárůst spokojenosti spotřebitelů. slavnostně otevřena. A měli jsme radost, že zahájení prodeje se setkalo se skutečně velkým zájmem obyvatel Frymburka. Prodejna vykazuje více než 20% nárůst maloobchodního obratu a spokojenost zákazníků je pro personál prodejny tou největší odměnou za mimořádné pracovní nasazení v době rekonstrukce. Supermarket TIP Vyšší Brod Běžný zákazník si asi všimnul, že na prodejně došlo k výměně vchodových dveří a byly instalovány dveře automatické. Podstatnější změny však byly provedeny v zázemí prodejny. Prodejna měla minimální a zejména v Supermarket TUTY Frymburk Supermarket TUTY Frymburk Komplexní modernizace prodejny proběhla ve druhé polovině měsíce dubna. Prodejna musela být kompletně vystěhována, nebo v rámci modernizace byla položena nová dlažba a instalováno nové osvětlení. Dále byla provedena výměna chladícího a mrazícího zařízení a to včetně zázemí a vyměněny byly i regály. Nejednalo se o levnou záležitost. Modernizace chlazení stála téměř 1,5 milionu Kč, stavební investice se blíží 0,5 milionu Kč a nový informační systém a exteriérová reklama nás přišly na 100 tis Kč. Naší snahou je vždy stihnout veškeré práce v co nejkratším čase, a to sebou nese často enormní pracovní nasazení jak našich dodavatelů, tak pracovníků družstva a to údržby a zejména pak personálu prodejny. Tak tomu bylo i ve Frymburku a proto mohla být prodejna už 2. května Interiér supermarketu TUTY Frymburk Nová rampa supermarketu TIP Vyšší Brod letní sezóně při přejímkách zboží nevyhovující skladové a manipulační prostory. Proto bylo rozhodnuto vybudovat novou krytou rampu a rozšířit tak podstatně zázemí prodejny. K tomu došlo v měsíci červnu a personál prodejny, ale i řidiči dopravy, oceňují zejména zrychlení a usnadnění přejímek a manipulace se zbožím. Tato investice významně přesáhla 0,5 milionu Kč. Výměny a modernizace chladícího zařízení Asi nejdůležitější zařízení na prodejně je to chladící a mrazící. Jeho správná funkce je pro chod prodejny naprosto zásadní a jeho porucha může způsobit velkou škodu na zboží a v některých případech může dojít i k uzavření prodejny. Proto je nutno toto zařízení průběžně obnovovat a vyměňovat. V letošním roce došlo k výměnám a modernizacím tohoto zařízení na supermarketech a prodejnách v Horní Plané, Českém Krumlově, Kájově a na Lipně a v nejbližší době to bude v Benešově nad Černou. I toto jsou finančně velmi náročné akce a celková částka zaplacená dodavateli SINOP Č. Budějovice se blíží 1,5 mil Kč. Ing. Miroslav Svoboda, místopředseda družstva 5

6 COOP ENERGY Svaz českých a moravských spotřebních družstev vyvíjí v poslední době nemalé úsilí a snaží se o nabídku nových služeb v prodejnách spotřebních družstev. Jedním z nejvýznamnějších záměrů je snaha o prodej elektrické energie a plynu v našich prodejnách. Životaschopnost DOPRAVA Ačkoliv je maloobchodní a velkoobchodní prodej potravin jednoznačně tou nejdůležitější činností naší Jednoty, provozujeme i řadu dalších činností, které nazýváme servisní. Tou největší a nejdůležitější z nich je doprava a Jednota Kaplice patří k velmi významným přepravcům. Provozujeme celkem 54 vozidel, z toho je 40 aut nákladních a dodávek a 14 vozidel osobních. Zázemí dopravy na ústředí Jednoty Kaplice Rozvoz zboží pro naše 3 velkoobchody zajiš uje celkem 23 nákladních vozidel a 5 aut zajiš uje rozvoz pro pekárnu a výrobnu. Další nákladní vozidla a dodávky jsou určeny pro přepravu stavebnin a ostatní servisní činnosti. tohoto projektu byla již ověřena pilotním projektem v Konzumu Ústí nad Orlicí a v současné době jsou řešeny "porodní bolesti", které vznik takto velkého projektu nutně doprovázejí. Proto ještě nebyla zahájena běžná nabídka na našich prodejnách, ale věříme, že se tomu tak do konce tohoto roku stane. Firma již funguje a naše družstvo pro rok 2014 přechází od dodavatele EON právě ke COOP Energy a má už uzavřeny příslušné smlouvy. Prioritou této společnosti je výhodnost služeb pro zákazníka a to není chápáno jen výhodností cenovou, ale i komplexem dalších služeb souvisejících např. s úsporami energií a dalším poradenstvím, které budou klientům nabízeny. Výkony naší údržby jsou skutečně úctyhodné. Naše auta ujedou ročně téměř km, což pro představu je, pokud bychom cestovali po rovníku, 37,5x kolem zeměkoule. Ročně přepraví naše vozidla téměř tun zboží a dalšího nákladu a spotřebují na to více než litrů nafty. Naše vozidla se pohybují kromě našeho okresu téměř po celém jihočeském regionu a potkat je můžete směrem na západ až ve Vacově, na východ v Dačicích a na severu až u Mladé Vožice. Tyto úkoly pod vedením vedoucího oddělení dopravy pana Vladimíra Jány úspěšně zajiš uje celkem 33 profesionálních řidičů a 2 automechanici ve vlastní autodílně. Ing. Miroslav Svoboda, místopředseda družstva V případě zájmu o další informace a eventuálně o změnu dodavatele naleznete veškeré informace na stránkách kde budou do konce měsíce července zveřejněny nové výhodnější ceny pro nové i stávající zákazníky. Naše auto vyjíždí na další cestu 6

7 KVALITNÍ MASO A UZENINY Z NAŠEHO REGIONU Významnými obchodními partnery, kteří do prodejen družstva dodávají kvalitní uzeniny, jsou společnosti Antoni se sídlem v Dolním Třeboníně, se kterou spolupracujeme dlouhodobě, a dále pak Corax Trading s provozovnou v Mostkách u Kaplice. S touto společností jsme partnery také několik let, naše spolupráce se v letošním roce rozšiřuje. Uzeniny a speciality od firmy Antoni jsou v sortimentu našich prodejen z hlediska celkového prodeje s druhým nejvyšším podílem. Od firmy Corax z Mostek rozšiřujeme nabídku kvalitních uzenin pod značkou Regionální produkt z Kaplicka - poctivě. Nedávno jsme naši obchodní spolupráci rozšířili o sortiment čerstvého výsekového masa. Jatka Mostky dodávají na pulty našich prodejen v Besednici, Benešově nad Černou, Vyšším Brodě, Horní Plané a Větřní kvalitní maso pocházející výhradně z české produkce. Místa prodeje budeme ještě rozšiřovat. Hovězí maso, které se poráží v jatkách Mostky je odebíráno z kvalitních místních farem např. farma Milná, farma Ráveň a Zemědělské družstvo Brloh a je výhradně plemene Aberdeen Angus. Vepřové maso je dodáváno z farem a jatek na českomoravské vrchovině. Firma se snaží zajiš ovat dodávky masa na prodejny tak, aby zákazník byl vždy s kvalitou masa spokojen a do prodejen se rád vracel. Požadavky nejnáročnějších zákazníků na vyzrálé hovězí maso a těch nejkvalitnějších steaků je možno uplatnit na prodejnách a dodavatel je v požadovaném sortimentu a množství dodá. Ing. Jan Gušl, předseda družstva Firma ANTONI CZ CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Je nám milou povinností podělit se touto cestou o radost, kterou nám udělalo vítězství v prestižní soutěži Chutná hezky. Jihočesky. V sobotu 8. června 2013 byly v českobudějovickém výstavišti vyhlášeny výsledky sedmého ročníku. O její vzrůstající popularitě svědčí fakt, že tentokrát soutěžilo již téměř padesát soutěžících. S napětím jsme proto očekávali, zda si podržíme dosavadní vynikající postavení, kdy v předchozích ročnících uspěl Krumlovský špek a Antoniho medová šunka. Vzdor tvrdé konkurenci naše společnost obstála opravdu skvěle. Díky zlatým rukám našich mistrů uzenářů jsme mohli převzít plaketu a diplom za vítězství v kategorii Masné výrobky trvanlivé a to za KRUMLOVSKOU SEDLÁCKOU KLOBÁSU. Původní receptura z pošumavských statků inspirovala firmu ANTONI CZ s.r.o. k výrobě této jedinečné sedlácké klobásy, která chutná a voní po česneku, kmínu a koriandru. Odborná porota vysoce ocenila její složení zcela naplňující starou tradici. Vedení společnosti tímto děkuje všem zaměstnancům, podílejícím se na tomto vynikajícím úspěchu. Vám, našim zákazníkům pak garantujeme prvotřídní kvalitu Krumlovské sedlácké klobásy, naprosto se rovnající té vítězné v Českých Budějovicích. Velice si vážíme vaší přízně a důvěry k našim výrobkům, naplňujícím naše motto ANTONI - KRUMLOVSKÁ TRADICE. Pavel Pilař, ředitel obchodu a marketingu, Antoni CZ s.r.o. 7

8 NĚKTERÉ ČASTÉ OTÁZKY Na základě četných dotazů týkajících se členství, popřípadě jeho ukončení, vypořádání majetkových podílů apod., uvádíme odpovědi na některé z nich: OTÁZKA: Zemřel rodinný příslušník, který byl členem Jednoty Kaplice, co máme nyní udělat? ODPOVĚĎ: Při vyřizování pozůstalosti nahlásit, že dotyčný byl členem Jednoty. Notář si již vyžádá potvrzení o výši podílu a zahrne jej do dědictví. OTÁZKA: Chtěl(a) bych se stát členem Jednoty Kaplice, kde mohu obdržet přihlášku? ODPOVĚĎ: Přihlášky jsou k dispozici na vyžádání na našich prodejnách, na sekretariátu družstva a také na internetových stránkách OTÁZKA: Když ukončím členství, kdy mi bude vyplacen vypořádací podíl? ODPOVĚĎ: Zde platí Čl. 11 písm. B) odst. 5) Stanov: "Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na výplatu vypořádacího podílu se promlčuje po čtyřech letech od jeho splatnosti. Promlčená částka se převede do nedělitelného fondu družstva." Tzn., že vypořádací podíl je splatný ve III. čtvrtletí následujícího roku po ukončení členství (např. kdo ukončil své členství letošní rok, bude mu vypořádací podíl vyplacen ve III. čtvrtletí roku 2014). Toto platí také při vypořádání dědiců při ukončení členství úmrtím člena. Členství je také možné ukončit převodem např. na dalšího rodinného příslušníka. Dále bychom také chtěli upozornit na jednu ze základních povinností člena a to je ohlášení družstvu bez zbytečného odkladu každou změnu, která souvisí s evidencí členství (změna adresy, příjmení atd.). Člen, jehož pobyt se stane neznámým a tento stav trvá nejméně jeden rok, může být představenstvem vyloučen. Případné další dotazy týkající se členství, jak vzniku tak ukončení, Vám rádi zodpovíme na tel nebo e- mail: Platné znění Stanov je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu v ústředí družstva, také u předsedů členských výborů a na našich www stránkách. VZPOMÍNÁME! Václav Novák, vedoucí Terna (člen družstva) zemřel náhle v nedožitých 60 letech. 8

9 9

10 VZOR VZOR 10

11 INFORMACE ČLENŮM DRUŽSTVA Počet členů k byl 2 067, což znamená pokles o 75 členů proti skutečnosti k vystoupilo 42 členů, zemřelo 29 členů, přijato bylo 14 nových členů (z toho 3 převodem). Do evidence bylo dále vráceno 6 členů (po zjištění aktuálních adres), kteří byli vedeni jako nedostupní. Složení členské základny: 475 členů ve věku let, 541 členů let, 591 členů let a 460 členů ve věku 70 a více let. Slevy poskytnuté členům za rok 2012: čipová karta vyplacené slevy ve výši ,- Kč z toho pro členy družstva (držitele čipové karty) ,- Kč, což je proti roku 2011 pokles o cca 6%. Bonus vyplacen ve výši ,- Kč. na nákupní kupony (pro členy, kteří nemají čipovou kartu) bylo v prodejnách do konce roku 2012 uplatněno 649ks kuponů á 100,- Kč. Oproti roku 2011 bylo uplatněno o 99 ks kuponů více. Počet členských výborů se proti stejnému období loňského roku nezměnil stávající počet je 28 členských základen. Letošních jarních členských schůzí se zúčastnilo celkem 493 členů, což je 23,85% z celé členské základny. Proti roku 2012 to byl pokles o 3,6%. Pro letošní rok schválilo shromáždění delegátů členské výhody ve stejném rozsahu jako v roce předešlém (viz Členské výhody pro rok 2013/2014). Pro ty, kteří věrnostní čipovou kartu nevlastní, jsou k dispozici na požádání (tel ) nebo dva kupony na nákup zboží nad 300,- Kč se slevou 100,- Kč. Opět připomínáme, že v případě zájmu o získání věrnostní čipové karty se můžete informovat přímo na prodejnách družstva nebo v ústředí družstva (tel ). Veškeré dotazy Vám zodpovíme také na našich webových stránkách KONTAKT Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice Tel.: , Fax: ČLENSKÉ VÝHODY PRO ROK 2013/2014 Shromáždění delegátů dne 28. května 2013 schválilo poskytnutí výhod členům družstva pro rok : 1. TRVALÝMI A JEDNORÁZOVÝMI PROCENTNÍMI SLEVAMI přiznávanými odstupňovaně s členem družstva realizovaných nákupů zboží v prodejnách družstva evidovaných jemu vydanou věrnostní čipovou kartou družstva, která slouží k ochraně jeho peněz, placení nákupů, vkládání a vybírání hotovosti a získávání bonusů z jím vložených finančních prostředků, když vyúčtování operací se provádí písemně měsíčně a bezplatně. 2. ÚROČENÍM (S VYŠŠÍ ÚROKOVOU MÍROU) PŮJČEK DRUŽSTVU POSKYTOVANÝCH JEHO ČLENY sjednávaných při minimální půjčené částce Kč na dvanáct a Kč na šest měsíců, evidovaných zvláštní smlouvou. 3. BONUSEM, ale na dobu bez časového omezení, při minimální půjčené částce Kč, evidované prostřednictvím věrnostní karty člena. 4. POUKÁZKAMI NA SLEVU Z NÁKUPU ČLENŮM, KTEŘÍ NEJSOU DRŽITELI VĚRNOSTNÍ ČIPOVÉ KARTY V Černé v Pošumaví dne 28. května 2013 Podle rozhodnutí představenstva družstva se výhody členům poskytují v tomto rozsahu: 1. sleva z nakoupeného zboží v jednom kalendářním měsíci při nákupu: do Kč. 1,5 % do Kč.. 2,0 % do Kč.. 2,5 % nad Kč 3,0 % 2. úročení půjček roční úrokovou mírou sjednaných na: 12 měsíců 2,4 % 6 měsíců 2,0 % 3. za denní zůstatek vkladů nad Kč do Kč na věrnostní čipové kartě bude poskytnut bonus ve výši 1,8%, za denní zůstatek vkladu nad Kč na věrnostní čipové kartě bude poskytnut bonus ve výši 0,3 % Podle rozhodnutí představenstva má člen družstva (který není držitelem věrnostní čipové karty, včetně podúčtu) možnost získat 2 poukázky na období od do každá se slevou 100 Kč z jednorázového nákupu zboží nad 300 Kč. O tyto poukázky je nutno si požádat na sekretariátu družstva tel , nebo na 11

12 Soutěž pro členy Jednoty o 10 poukázek na odběr zboží v hodnotě 1000 Kč. Odpovědní kupón Do slosování o ceny budou zařazeny kupóny se správně zodpovězenými soutěžními otázkami. Kupón zasílejte do 25. září 2013 na adresu: Jednota DS v Kaplici, sekretariát, Střítež Kaplice nádraží 86, Kaplice 1. Která prodejna prošla komplexní modernizací v měsíci dubnu 2013? Kolik km cca ujedou ročně auta naší dopravy? Jaká dvě kulatá výročí letos v družstvu slavíme? Jméno a příjmení:... telefon:... adresa+psč:... Vyhodnocení čtenářské soutěže vánočního zpravodaje 2012: Do soutěže se zapojilo 193 čtenářů, z toho 188 se správnou odpovědí. Vylosováni byli a cenu obdrželi: LOUDOVÁ Stanislava, ŽIŽKA Petr, PADRTOVÁ Marie, SUMERAUER Lukáš, JAKEŠOVÁ Marie, FIBIGEROVÁ Věra, TEMIAKOVÁ Libuše, PŘIBYL Miroslav, BOHDALOVÁ Marie, KOUBA Vlastimil. Všem výhercům ještě jednou blahopřejeme. JEDNOTA DRUŽSTVO SPOTŘEBITELŮ V KAPLICI Střítež, Kaplice nádraží KAPLICE 1 O.P. P.P / Kaplice 2 Vydalo představenstvo JEDNOTY družstva spotřebitelů v Kaplici nákladem výtisků - ZDARMA realizace: REGION reklamní a vydavatelská agentura s.r.o., Český Krumlov

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE Ing. Jan Gušl předseda družstva CHARAKTERISTIKA REGIONU PŮSOBNOSTI DRUŽSTVA jihozápad České republiky,

Více

JEDNOTY KAPLICE. www.jednotakaplice.cz 2012

JEDNOTY KAPLICE. www.jednotakaplice.cz 2012 www.jednotakaplice.cz 2012 VÝSLEDKY A ZÁMĚRY ČINNOSTI JEDNOTY KAPLICE Další rok je za námi a opět si vás, vážené členky a členy, dovolujeme touto formou informovat o tom hlavním, co se za uplynulý rok

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Konzum je mírně exotické družstvo.

Konzum je mírně exotické družstvo. obchod pro komunitu Upozornění na úvod obchod pro komunitu Konzum je mírně exotické družstvo. Upozornění na úvod obchod pro komunitu Tato prezentace vás seznámí s příběhem našeho družstva KONZUM, existujícího

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

PŘEDSTAVENÍ - NEZÁVISLÁ MO SÍŤ BALA Kdo jsme? BALA je první nezávislá maloobchodní síť v ČR, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti propojuje už více než 1200 kmenových členů a jejich počet

Více

tisková konference Praha, 7. ledna 2014

tisková konference Praha, 7. ledna 2014 tisková konference Praha, 7. ledna 2014 Úspěšný rok 2013 v oblasti retailového bankovnictví 3 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek klientů K 31/12/12 K 31/12/13 4 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PODPORA PRODEJE Přednášející: PhDr. K. Eliáš, CSc. Petr Vojtíšek UČO: 15261 1. ZADÁNÍ 3 2. VÝBĚR SUBJEKTU 4 3. POPIS SPOLEČNOSTI 4 3.1 Základní data

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

22. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ DRUŽSTVA BILANCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ROKU 2013 A ÚKOLY PRO ROKY 2014 2015

22. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ DRUŽSTVA BILANCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ROKU 2013 A ÚKOLY PRO ROKY 2014 2015 ,, 1919 2014 www.jednotakaplice.cz 2014 22. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ DRUŽSTVA BILANCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ROKU 2013 A ÚKOLY PRO ROKY 2014 2015 Poslední květnové úterý, letos 27. 5. 2014, se již tradičně konalo jednání

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Maloobchod a obchodní triky

Maloobchod a obchodní triky VY_32_INOVACE_MAR_98 Maloobchod a obchodní triky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Úkol 1: Obchodní rozpětí

Úkol 1: Obchodní rozpětí Obchodní rozpětí Úkol 1: Obchodní rozpětí obchodní rozpětí = rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou U kterých z následujících produktů je obvykle obchodní rozpětí v maloobchodě relativně nízké a u kterých

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba

Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba Agenda Pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? pk Solvent historie franšízy v ČR MO strategie pk Solvent Teta Drogerie pevná

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Analýza finanční situace obce Chýně

Analýza finanční situace obce Chýně Analýza finanční situace obce Chýně Příjmy a 2012 Příjmy byly pro účely této analýzy rozděleny na příjmy pravidelné (pravidelně se opakující, většinou přicházející ze státního rozpočtu), nepravidelné (nahodilé,

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Polská 2400/1, 120 00 Praha IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce. Karel Hruzík, Hruška

Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce. Karel Hruzík, Hruška Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce Karel Hruzík, Hruška ZMĚNA STRATEGIE OBCHODNÍCH FIREM, VLIVY KRIZE V důsledku vzniklé globální finanční krize v průběhu posledního čtvrt roku pozorujeme,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Workshop pro členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV O čem dnes budeme mluvit Karta sociálních systémů jako

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Vaše odměna za věrnost. www.eop.cz/vernost

Vaše odměna za věrnost. www.eop.cz/vernost Vaše odměna za věrnost www.eop.cz/vernost Vážení zákazníci, rádi bychom Vám touto formou poděkovali dlouhodobou věrnost, kterou nám projevujete. I díky Vám můžeme soustavu zásobování teplem postupně obnovovat

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 3 KM - IT PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Statistický výkaz předkládá: Městská knihovna v Českém Krumlově Zřizovatel: Město Český Krumlov V roce

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Rok 2014 znamenal pro ČSAD Uherské Hradiště další úspěšné období, ve kterém došlo jak k dalšímu rozvoji společnosti, tak bylo dosaženo výborných hospodářských

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více