P R O D E J N Í P R O S P E K T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O D E J N Í P R O S P E K T"

Transkript

1 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 1 P R O D E J N Í P R O S P E K T VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. Leonard-Bernstein-Straße 10 A 1220 VÍDEŇ Telefon: + 43 (0) kl nebo 3638 Fax: + 43(0) kl Internet: : Číslo firmy v rejstříku: m Rejstříkový soud: Obchodní soud ve Vídni PX-Index-Fonds ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK) Tento prodejní prospekt byl vydán v říjnu 2011 v souladu s ustanoveními fondu, která byla upravena dle Zákona o investičních fondech 1993 ve znění novely Je třeba vzít na vědomí, že výše uvedené podmínky fondu vstoupily v platnost 15. prosince Uveřejňování informací podle 18 InvFG ivm 10 KMG je od 1. června 2010 realizováno v elektronické podobě na internetových stránkách investiční společnosti. Sdělení, že uveřejňování bude v budoucnu probíhat už jen v elektronické podobě na internetových stránkách investiční společnosti, bylo obsaženo ve Věstníku k Wiener Zeitung ze dne 1. června Zájemci o investování je k dispozici platný Prodejní prospekt, všeobecný statut fondu a zvláštní statut fondu. Poslední dostupná výroční zpráva je doplňkem tohoto prospektu. Pokud uplynulo od rozhodného dne vydání Výroční zprávy více než osm měsíců, je zájemci o investování poskytnuta také pololetní výroční zpráva. Dále je zájemci o investování před uzavřením smlouvy zdarma nabídnut Zjednodušený prospekt v platném znění, resp. poskytnut po uzavření smlouvy. První zveřejnění ve věstníku k Wiener Zeitung změna uveřejněna změna uveřejněna změna uveřejněna

2 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 2 Upozornění týkající se PRODEJE neamerických fondů americkým investorům Omezení prodeje Vydané podílové listy fondu mohou být veřejně nabízeny nebo prodávány pouze v těch zemích, ve kterých získaly povolení k veřejné nabídce nebo prodeji. Pokud není investiční společností nebo jí oprávněnou třetí osobou Prospekt podán místnímu dozorovému orgánu, resp. nebylo získáno povolení místního dozorového orgánu a pokud takovýto Prospekt nebo povolení nebyly schváleny, nejedná se o nabídku k nabýváno podílových listů. Nejedná se o podílové listy dle United States Securities Act z roku 1933 v jeho platném znění (dále jen Zákon z roku 1933 ) nebo dle Zákonech o cenných papírech spolkového státu nebo správního orgánu Spojených Států Amerických nebo jeho teritoriím, koloniím nebo ostatním registrovaných oblastem, které mají zákonodárnou moc, vč. Commonwealth von Puerto Rico (dále označeno jen Spojené Státy ). Podílové listy nesmějí být ve Spojených Státech veřejně nabízeny, prodávány nebo jinak převáděny. Podílové listy jsou na základě registračních předpisů zákona 1933 dle Regulace S k tomuto zákonu zproštěny nabízení a prodávání. Investiční společnost, resp. zvláštní majetek nebyl a není registrován dle United States Investment Company Act z roku 1940 v jeho platném znění ani dle ostatních amerických spolkových zákonů. Proto podílové listy nebudou veřejně nabízeny či prodávány ani ve Spojených státech ani na účet americkým osobám (ve smyslu definice pro účely Spolkových zákonů Ameriky o cenných papírech, zboží a daních, vč. ustanovení S k zákonu United States Securities Act z roku 1933) (dále jednotně označeno jen americké osoby ). Pozdější převody podílových listů do Spojených Států nebo americkým osobám jsou nepřípustné. Podílové listy nezískaly povolení americkým dozorovým orgánem nad cennými papíry a burzami, Securities and Exchange Commission (dále označeno jen SEC ) ani jiným dozorovým orgánem ve Spojených státech ani takové povolení nebylo zamítnuto; mimoto ani SEC ani žádný jiný dozorový orgán ve Spojených Státech nerozhodoval o správnosti a přiměřenosti tohoto prodejního prospektu, resp. výhodách podílových listů. United States Commodity Futures Trading Commission (americký dozorový úřad Spojených Států nad komoditními termínovými obchody) tyto dokumenty ani ostatní prodejní dokumenty investiční společnosti, resp. zvláštního majetku nepřezkoumal ani neschválil. Nikdo není oprávněn k podání prohlášení nebo příslibu, která nejsou obsažena v prodejním prospektu, resp. v dokumentech, na které je v prodejním prospektu odkazováno. Tyto dokumenty jsou v sídle investiční společnosti veřejně přístupné. Tento prospekt nesmí být ve spojených státech uveden do oběhu. Investoři, kteří jsou Restricted Persons ve smyslu americké směrnice č National Association of Securities Dealers (NASD 2790), musí své investice do zvláštního majetku neprodleně oznámit KAG.

3 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 3 KAPITOLA I ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 1. Firma a sídlo; právní forma; datum založení; místo hlavní správy, pokud neodpovídá sídlu společnosti; údaj o rejstříku a zápis do rejstříku; platný právní řád. INVESTIČNÍ SPOLEČNOST Investiční společností investičního fondu, který je v tomto prospektu blíže popsaný, je Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft s ručením omezeným se sídlem ve Vídni. Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. byla založena Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. je investiční společností ve smyslu Zákona o investičních fondech (InvFG). Tato společnost má právní formu společnosti s ručením omezeným (GmbH) a je zapsána v obchodním rejstříku ve Vídni pod číslem m. Správcovská společnost není zastoupena v žádném dalším členském státě. 2. Seznam všech investičních fondů spravovaných uvedenou společností. Advisory Vorsorgefonds Aktienportfolio 1 podílový fond dle 20a InvFG (speciální fond), Aktienportfolio 2 podílový speciální fond dle 20a InvFG, Alternative Selection 2 podílový fond dle 20a InvFG (speciální fond), Austro-Garant penzijní fond-rakousko dle 23a a násl. InvFG, Austro-Garant 2 dynamisch penzijní fond-rakousko dle 23a a násl. InvFG ve spoj. s 108g a násl. EStG (speciální fond), Austro-Garant 2 konservativ penzijní fond-rakousko dle 23a a násl. InvFG ve spoj. s 108g a násl. EStG (speciální fond), Energie-Ried Vorsorgefonds speciální podílový fond dle 163 až 165 InvFG ve spoj. s 166 až 167 InvFG, Euro Corporates 2012 Europa-Bonus-Fonds 1 podílový fond dle 20a InvFG, Europa-Bonus-Fonds 2 GABOR SPEZIALFONDS Garantie-Spar-Fonds podílový fond dle 20a InvFG, Garantie-Spar-Fonds 2 podílový fond dle 20a InvFG, Österreich-Index-Fonds podílový fond dle 20b InvFG PORTFOLIO 30 podílový fond dle 20 InvFG (speciální fond), Premium-Evolution 25 Premium-Evolution 50 Premium Evolution 100 PX-Index-Fonds podílový fond dle 20b InvFG, S-D-FONDS SPARDA-LIQUID VB 1 VB Asset Navigator protect podílový fond dle 20a InvFG, VB Asset Navigator pure podílový fond dle 20a InvFG, Volksbank-Ethik-Invest Volksbank-Amerika-Invest Volksbank-BestSector-Invest Volksbank-Convertible-Bond-Fund Volksbank-Corporate-Bond-Fund Volksbank-Dividend-Invest VOLKSBANK-DOLLAR-RENT Volksbank-Europa-Invest VOLKSBANK-EUROPA-RENTENFONDS Volksbank-Floating-Rate-Fund podílový fond dle 20 InvFG VOLKSBANK-GELD-RENT Volksbank-GoEast-Bond Volksbank-GoEast-Invest VOLKSBANK-INTERBOND VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT Volksbank-Pacific-Invest VOLKSBANK-PORTFOLIO 2 VOLKSBANK-PORTFOLIO 4 VOLKSBANK-PORTFOLIO 5 VOLKSBANK-PORTFOLIO 6 A podílový fond dle 20a InvFG (speciální fond), VOLKSBANK-PORTFOLIO 7 VOLKSBANK-PORTFOLIO 16 VOLKSBANK-PORTFOLIO 28 VOLKSBANK-PORTFOLIO 29 VOLKSBANK-PORTFOLIO 31 podílový fond dle 20a InvFG (speciální fond), Volksbank-Portfolio 32

4 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 4 VOLKSBANK PORTFOLIO SCHÄRDING Volksbank-Rent Volksbank-SMILE Volksbank Weinviertel Fonds podílový speciální fond dle 20a InvFG, 3. Jména a funkce členů vedení společnosti a dozorčí rady Vedení společnosti: Manfred Stagl Günter Toifl Dozorčí rada: Friedrich Strobl, MBA (předseda) Heimo Rottensteiner (zástupce předsedy) Friedhelm Boschert Mag. Thomas Biedermann Aktuální informace o jednatelích společnosti a složení dozorčí rady naleznete v poslední zveřejněné výroční zprávě. Hlavní funkce, které jsou vykonávány mimo danou společnost: Manfred Stagl představenstvo VIVH AG člen dozorčí rady Immo Kapitalanlage AG předseda dozorčí rady VB Invest d.o.o. předseda dozorčí rady VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensionskassen AG člen dozorčí rady Victoria-Volksbanken Vorsorgekasse AG člen představenstva VÖIG (Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften) Friedrich Strobl, MBA zástupce předsedy dozorčí rady VB Invest d.o.o. představenstvo VIVH AG člen dozorčí rady Zertifikate Forum Austria Heimo Rottensteiner člen dozorčí rady PSX AG Dr. Friedhelm Boschert člen dozorčí rady VB-Holding Aktiengesellschaft člen dozorčí rady VIVH AG předseda představenstva Volksbank International AG předseda dozorčí rady Volksbank CZ, a.s. předseda dozorčí rady Volksbank BH d.d. člen dozorčí rady VICTORIA osiguranje d.d. člen představenstva VEF (Vienna Economic Forum) předseda dozorčí rady Volksbank Romania s.a. předseda dozorčí rady Magyarorszagi Volksbank Zrt. Mag. Thomas Biedermann představenstvo Gefinag-Holding AG představenstvo VB GFI AG 4. Výše základního kapitálu společnosti EUR 2, ,- 5. Účetní rok Účetním rokem je kalendářní rok. 6. Společnosti, které mají nebo mohou mít na společnost přímý nebo nepřímý ovládající vliv Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Vídeň DZ PB-Beteiligungsgesellschaft mbh, Frankfurt Volksbanken Holding eingetragene Genossenschaft, Vídeň 7. Činnosti svěřené třetím osobám Investiční společnost svěřila dále uvedené činnosti třetím osobám:

5 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 5 Interní kontrola, compliance a praní špinavých peněz, infrastruktura IT, IT customizing, řízení operačního rizika a tržního rizika koncernu, reporting, administrativní činnosti a výpočet mezd, účetnictví, právo. (převedená poradenská a správní činnost viz odstavec II bod 19) 8. Strategie výkonu hlasovacích práv Výkon hlasovacích práv je integrální součástí řídícího procesu. Hlasovací práva spojená s cennými papíry kótovaných firem, které jsou drženy investičním fondem, jsou vykonávána při zohlednění kvantitativních a ekonomických aspektů. Vždy je na základě relativní výše investice, určených bodů jednání valné hromady a ekonomického uvážení rozhodnuto, zda je hlasování smysluplné. Pod 2 % se hlasovací právo nebere v úvahu. Při rozhodování o výkonu hlasovacích práv stojí zájmy podílníků fondu nad všemi ostatními zájmy. 9. Zásady pro co nejlepší provádění obchodních rozhodnutí Při obchodním rozhodování jsou v zájmu investičního fondu zohledněny následující faktory: kurz; náklady; rychlost a pravděpodobnost realizace a zúčtování; rozsah a druh smlouvy; všechny ostatní aspekty relevantní při realizaci smlouvy. KAPITOLA II INFORMACE O INVESTIČNÍM FONDU 1. Název fondu. Název investičního fondu: PX-Index-Fond podílový fond dle 20b InvFG 2. Datum založení fondu. PX-Index-Fond byl založen 15. prosince 2010 na dobu neurčitou. 3. Místa, na kterých jsou k dispozici statuty fondu, a další dokumenty stanovené Zákonem o investičních fondech. Všechny informace obsažené v tomto prospektu, jako jsou zjednodušený prodejní prospekt, statut fondu, výroční zprávy a pololetní výroční zprávy lze získat u investiční společnosti Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.. Investorům jsou na požádání poskytnuty zdarma. Navíc jsou podklady k dispozici také u Öesterreichischen Volksbanken- Aktiengesellschaft (depozitář) a na prodejních místech (výplatní a podací místa) uvedených v příloze. Další informace o majetku fondu (podle vyhlášky o čtvrtletním hlášení, zákon o penzijních fondech) jsou na požádání k dispozici od investiční společnosti. Informace o kontaktních místech pro případné získání dalších informací jsou uvedeny na titulní straně úplného prodejního prospektu. 4. Informace o daňových předpisech aplikované na investiční fond, pokud jsou pro majitele podílových listů relevantní. Údaj o skutečnosti, zda je z příjmů a kapitálových zisků, které majitelé podílových listů investičního fondu obdrží, strhávána srážková daň. Zdanění výnosů pro investory podléhající v Rakousku neomezeně dani Následující informace se v zásadě vztahují na úschovu cenných papírů v tuzemsku. a) Soukromý majetek Plná daňová úhrada (konečné zdanění), investoři nemají povinnost daňového přiznání. Z dividendy investičního fondu je majitelům podílů domácím výplatním místem sražena srážková daň z kapitálu (KESt) v zákonem předepsané výši pro tento druh příjmu, pokud je tato dividenda předmětem daně z kapitálu (KESt) a pokud příjemce dividendy podléhá dani z kapitálového příjmu. Za stejných předpokladů je ze spočtených výnosů u tezaurovaných fondů sražena daň z kapitálu KESt u příjmů rovnajícímu se dividendě *), o který je navýšena hodnota podílového listu. Soukromý investor nemá povinnost daňového přiznání. Sražením daně z kapitálového příjmu jsou uhrazeny veškeré daňové povinnosti investora. Srážení daně z kapitálového příjmu je uplatněno i v konečném zdanění ve smyslu daně z příjmu. Výjimky z konečného zdanění Od konečného zdanění jsou osvobozeny: a) v majetku fondu obsažené cenné papíry, na které se nevztahuje KESt II, pokud nebylo podáno opční prohlášení. U takových příjmů zůstává povinnost daňového přiznání b) v majetku fondu obsažené cenné papíry, které jsou zbaveny rakouské daňové suverenity, přičemž není zapomenuto na DBA-výhody. Takové výnosy jsou v

6 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 6 daňovém přiznání uvedeny ve sloupci Vedle uvedených příjmů byly pobírány příjmy, u kterých přísluší právo zdanění na základě dohody o dvojím zdanění jinému státu ; V takovém případě je podle 240 BAO možné započtení sražené KESt resp. její vrácení. Řádné výnosy fondu (úroky, dividendy) po odečtení nákladů podléhají 25% dani z kapitálu KESt. 20 % mimořádných výnosů fondu (kurzové zisky z realizace akcií a akciových derivátů) podléhá také 25% dani z kapitálu KESt. Pro účetní roky, které začínají po , se daňový základ mimořádných výnosů (akcie, akciové deriváty) zvyšuje z 20 % na 30 %. Pro účetní roky, které začínají po , se daňový základ mimořádných výnosů (akcie, akciové deriváty) zvyšuje z 30 % na 40 %. Pro účetní roky, které začínají po , se daňový základ mimořádných výnosů z kurzových zisků z dluhopisů a dluhopisových derivátů rozšiřuje a 50 % všech realizovaných mimořádných výnosů podléhá 25% dani z kapitálu KESt. Pro účetní roky, které začínají po , se 60 % všech realizovaných mimořádných výnosů bude danit 25% daní z kapitálu KESt. Spekulační lhůta při prodeji podílů fondu: Pro podíly nakoupené před platí dále jednoletá spekulační lhůta ( 30 EStG idf vor dem BudgetbegleitG 2011). Podíly nakoupené po podléhají při prodeji zdanění z realizovaného růstu hodnoty. Při prodeji od 1. dubna 2012 provádějí zdanění depozitáři, kteří zdaní rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílů 25% konečnou daní z kapitálového výnosu. Pro účely daňové nákupní ceny zvyšují zdaněné výnosy během doby držby pořizovací náklady podílového listu, zatímco uskutečněné výplaty, resp. vyplacená daň z kapitálu KESt pořizovací náklady snižují. Případné ztráty z prodeje mohou být v rámci investování uplatněny ve stejném kalendářním roce oproti kladným příjmům z kapitálového majetku (s výjimkou úrokových výnosů u bank). Pokud dojde k prodeji podílů, které byly koupeny v době od , před , platí prodloužená spekulační lhůta (tj. zdanitelné výnosy jsou zdaněny pomoci daňového výměru). b) Majetek podniku Zdanění a daňová úhrada u podílových listů v majetku podniku fyzických osob Pro fyzické osoby, které pobírají příjmy z kapitálového majetku nebo živnosti (samostatný podnikatel, společník v podnikání), platí zdanění příjmů u daňově (KESt) povinných příjmů srážkou KESt (KESt I a KESt II) za splacené. Dividendy z přírůstku majetku z domácích fondů a dividendě odpovídající přírůstky majetku ze zahraničních subfondů jsou až do zdanitelné tarifem, poté bude používána 25% zvláštní daňová sazba (výměra daně). Pro účetní roky, které začínají po , podléhají výplaty dividend i všechny výplatě dividend podobné řádné a mimořádné výnosy (všechny realizace z kurzových zisků na úrovni fondu) v majetku fondu dani ( pokud pocházejí z výnosů, které podléhají dani). Od daně osvobozené reinvestice realizovaných kurzových výnosů jsou možné naposledy pro účetní roky, které budou započaty v kalendářním roce Kurzové výnosy z prodeje podílů fondu, které byly prodány před , jsou zdaněny pomoci daňového výměru. Veškeré již zdaněné výnosy snižují tento zisk z prodeje. Při prodeji podílů fondu z podnikového majetku fyzických osob po se použije zvláštní 25% sazba (výměra daně). Zdanění a srážka KESt II u podílových listů v majetku podniku právnických osob Výplata dividend a výplatě dividend podobné řádné výnosy (úroky, dividendy) podléhají dani. Výplaty dividend ze zisku z majetku z tuzemských fondů a ze zisku z majetku podobného výplatě dividend z tuzemských subfondů podléhají dani z příjmu právnických osob (KÖSt). Pro účetní roky, které začínají po , podléhají výplaty dividend i všechny výplatě dividend podobné řádné a mimořádné výnosy (všechny realizace kurzového zisku na úrovni fondu) v majetku fondu dani ( pokud pocházejí z výnosů, které podléhají dani). Od daně osvobozené reinvestice realizovaných kurzových výnosů jsou možné naposledy pro účetní roky, které budou započaty v kalendářním roce Zahraniční dividendy, které pocházejí ze států EU (s výjimkou (stav k ): Bulharska, Irska, Kypru), z Norska a některých srovnatelných třetích zemí, jsou osvobozeny od daně z příjmu právnických osob). Ostatní zahraniční dividendy podléhají dani (KÖSt). Pokud podle 94 Z5 EstG neexistuje prohlášení o osvobození od daně, musí výplatní místo srazit daň z kapitálového výnosu také z dividendy u podílových listů v majetku podniku, resp. použít na spočtené výnosy u tezaurovaných fondů daň z kapitálového výnosu. Srážkou získaná a na finanční úřad odvedená KESt může být započítána k vyměřené dani z příjmu právnických osob. c) Společnosti s příjmy z kapitálového majetku Pokud společnostem (např. spolkům) plynou příjmy z kapitálového majetku, platí daň z příjmu právnických osob z příjmů podléhajících kapitálové dani (KESt II) za uhrazenou. KESt z dividend osvobozených od daně je vratná. Soukromé nadace podléhají daňově (KESt II) povinnými kapitálovými příjmy 12,5% průběžné dani. Soukromé nadace podléhají s daňově (KESt II) povinnými kapitálovými příjmy od roku % průběžné dani. KESt z dividend osvobozených od daně je vratná. Zahraniční dividendy, které pocházejí ze států EU (s výjimkou (stav k ): Bulharska, Irska, Kypru), z Norska a některých srovnatelných třetích zemí, jsou osvobozeny od daně z příjmu právnických osob). Ostatní zahraniční dividendy podléhají dani (KÖSt). Podíly nakoupené po podléhají při prodeji zdanění z realizovaného růstu hodnoty. Základem daně je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílů. Pro účely daňové nákupní ceny zvyšují zdaněné výnosy během doby držby pořizovací náklady podílového listu, zatímco uskutečněné výplaty, resp. vyplacená daň z kapitálu KESt pořizovací náklady snižují. Pokyn pro všechny daňové poplatníky: Ve výročních zprávách jsou obsaženy detailní informace o zdanění dividend vyplacených fondem resp. výplatě podobných výnosů. *) neplatí pro fondy s úplnou reinvesticí 5. Rozhodný den pro účetní závěrku a informace o četnosti a formě výplaty. Účetním rokem fondu je období od 1. srpna do 31. července následujícího kalendářního roku. Výplata dividend, resp. výplata podle věty InvFG *) resp. 27 Statutu fondu probíhá od 31. října následujícího účetního roku. *) např.: u fondů s reinvesticí výnosů (ne u fondů s úplnou reinvesticí výnosů)

7 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 7 6. Auditor dle 12 odst. 4 InvFG KPMG Austria GmbH, Porzellangasse 51, 1090 Vídeň. 7. Předpoklady, za kterých může být vypovězena správa fondu; výpovědní lhůta. Investiční společnost smí ukončit správu investičního fondu se souhlasem FMA - Dozor nad finanční trhem a prostřednictvím odpovídajícího veřejného oznámení: a) výpovědí - při dodržení lhůty 6 měsíců ( 14 odst. 1 InvFG) - s okamžitou účinností, pokud majetek fondu klesne pod EUR ( 14 odst. 2 InvFG). Výpověď podle 14 odst. 2 InvFG není možné provádět současně s výpovědí podle 14 odst. 1 InvFG. b) prostřednictvím následujících opatření při dodržení tříměsíční oznamovací lhůty - převedení správy na jinou investiční společnost - sloučením fondů nebo vložením majetku fondu do majetku jiného investičního fondu 8. Informace o druhu a charakteru podílových listů, zejména: - originály listin nebo certifikáty těchto listin, zápis v registru nebo vedení na účtu - charakter podílu: cenné papíry znějící na jméno nebo na doručitele, případně informace o jejich jmenovité hodnotě a členění - práva majitele podílů, zejména v případě výpovědi správy Spoluvlastnictví na majetku fondu je rozděleno na stejné spoluvlastnické podíly. Počet spoluvlastnických podílů není omezen. Spoluvlastnické podíly mají podobu podílových listů (certifikátů) s charakterem cenných papírů. Podílové listy jsou vedeny ve formě hromadných podílových listin ( 24 zákon o úschově, Spolkový věstník č. 424/1969 v platném znění). Každý nabyvatel podílového listu nabývá spoluvlastnictví na veškerém majetku fondu, a to ve výši svého podílu na spoluvlastnických podílech. Investiční společnost je oprávněna se souhlasem dozorčí rady rozdělit spoluvlastnické podíly, a takto vzniklé podílové listy vydat podílníkům, nebo staré podílové listy vyměnit za nové, pokud na základě výše vypočítané hodnoty podílu uzná v zájmu podílníků rozdělení spoluvlastnických podílů za vhodné. Podílové listy znějí na doručitele. Práva majitele podílů, zejména v případě výpovědi správy fondu ze strany investiční společností Právo podílníků na správu majetku fondu prostřednictvím některé z investičních společností a na neomezený odkup podílů za jejich hodnotu zůstává zachováno i po ukončení správy fondu ze strany investiční společnosti. V případě sloučení fondů mají podílníci navíc nárok na výměnu podílů odpovídající směnnému poměru, jakož i na výplatu případného přebytku. Skončí-li správa fondu výpovědí, přebírá správu dočasně depozitář, který je povinen zahájit likvidaci fondu, pokud do šesti měsíců nepřevede správu fondu na jinou investiční společnost. Zahájením likvidace je právo podílníka na správu fondu nahrazeno jeho právem na řádnou likvidaci fondu a právo na neomezenou výplatu hodnoty podílu je nahrazeno právem na výplatu výtěžku likvidace po jejím ukončení. 9. Informace o burzách nebo trzích, na kterých jsou podíly kotovány nebo obchodovány. Prodej a zpětný odkup podílových listů je prováděn depozitářem. Může být podána žádost o uvedení na Vídeňskou burzu (Wiener Börse). 10. Způsob a podmínky prodeje a zpětného odkupu podílů. Prodej podílů Počet prodaných podílů a odpovídajících podílových listů v zásadě není omezen. Podíly mohou být nabývány na prodejních místech (výplatní a podací místa) uvedených v příloze. Investiční společnost si vyhrazuje právo dočasně nebo zcela zastavit vydávání podílů. Vstupní poplatek Při stanovení prodejní ceny je k hodnotě podílu přičten vstupní poplatek k uhrazení výdejních nákladů. Vstupní poplatek k uhrazení nákladů na prodej činí až 4 % z hodnoty podílu zaokrouhleno na nejbližší celou českou korunu nahoru. Rozhodný den pro vypořádání Platná prodejní cena pro vypořádání je cena stanovená v burzovní den, který následuje po burzovním dni, ve kterém depozitář obdrží příkaz, nejpozději do 12:30 hodin (MEZ). Později podané příkazy jsou vypořádány s prodejní cenou, která je platná pro přespříští rakouský burzovní den (poslední den). Zatížení účtu kupní cenou se provádí dva bankovní pracovní dny po rozhodném burzovním dni (poslední den). 11. Způsoby a podmínky zpětného odkupu nebo prodeje a předpoklady, za kterých lze odkupování pozastavit ZPĚTNÝ ODKUP PODÍLŮ Podílníci mohou kdykoliv požadovat zpětné odkoupení podílů předložením podílových listů nebo udělením příkazu depozitáři ke zpětnému odkupu. Investiční společnost je povinna tyto podíly na účet podílového fondu vykoupit za vždy aktuální platnou odkupní cenu, která odpovídá hodnotě podílu, zaokrouhleno na nejbližší celou českou korunu dolů. Vyplacení odkupní ceny stejně tak jako její výpočet a zveřejnění může být za současného uveřejnění podle 10 Statutu dočasně pozastaveno, a podmíněno prodejem majetku investičního fondu, jakož i obdržením výtěžku z prodeje, pokud nastanou mimořádné okolnosti, které si tento postup vyžádají na základě oprávněných zájmů podílníků, současně je tato skutečnost oznámena Úřadu pro dohled nad finančním trhem. Znovuzahájení zpětného odkupu podílových listů musí být podílníkovi oznámeno také podle 10 Statutu fondu. Pro výpočet ceny jsou použity poslední známé kurzy. Pokud poslední kurz neodpovídá vzhledem k politické a ekonomické situaci zcela jednoznačně a nikoliv pouze v jednotlivém případě skutečné hodnotě, pak se výpočet ceny nemusí provádět, pokud investiční fond investoval 5 a více % svého majetku do hodnot, jejichž kurz se nevyvíjí v souladu s trhem. Rozhodný den pro vypořádání Cena zpětného odupu platná pro vypořádání je cena stanovená v burzovní den, který následuje po burzovním dni,

8 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 8 ve kterém depozitář obdrží příkaz, nejpozději do 12:30 hodin (MEZ). Později podané příkazy jsou vypořádány cenou zpětného odkupu, která je platná pro přespříští rakouský burzovní den (poslední den). Připsání ceny zpětného odkupu ve prospěch účtu se provádí dva bankovní pracovní dny po rozhodném burzovním dni (poslední den). 12. Pravidla pro výpočet a použití výnosů a nároků podílníků na výplatu výnosů Výnosy u podílových listů s reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálových výnosů Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po uhrazení nákladů vypláceny. U podílových listů s reinvesticí výnosů dochází k výplatě částky vypočtené podle věty InvFG, kterou lze případně použít k úhradě daně z kapitálového výnosu připadající na dividendě podobný výnos podílového listu. Výnosy u podílových listů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po uhrazení nákladů vypláceny. Nebude provedena výplata podle věty InvFG. Investiční společnost zajistí poskytnutím odpovídajících důkazů od depozitních míst, že podílové listy mohou být v okamžiku výplaty drženy jen podílníky, kteří buď nepodléhají tuzemské dani z příjmů nebo dani z příjmů právnických osob, nebo u nichž existují předpoklady pro osvobození podle 94 zákona o dani z příjmů. Jestliže tyto předpoklady nebudou k okamžiku vyplacení splněny, bude částka vypočtená podle věty InvFG vyplacena dobropisem příslušné depozitní úvěrové instituce. 13. Popis investičních cílů investičního fondu, včetně finančních cílů (např. růst kapitálu nebo zisku), investiční politika (např. specializace na geografické oblasti nebo hospodářská odvětví), případná omezení této investiční politiky a informace o povolení k přijímání úvěrů, které lze pří správě fondu využívat PX-Index-Fond investuje do akcií společností z indexu PX podle ustanovení 20b InvFG a řídí se při tom podle specifikace PX 1. Cílem investiční strategie fondu je kopírovat český index PX 1, který je akciovým indexem uznaným Úřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA) podle 20b odst. 2 zákona o investičních fondech (indexový fond). PX 1 je akciový index uznaný dohledem nad finančním trhem (FMA), jehož hodnota je stanovena a uveřejňována Burzou cenných papírů Praha a který existuje od 5. dubna 1994 (resp. nahradil 20. března 2006 indexy PX 50 a PX-D). Index odráží v reálném čase vývoj kurzu blue chips na Burze cenných papírů Praha. Investičním cílem indexového fondu je zajistit majiteli podílů výnos odpovídající vývoji hodnoty PX 1. Nelze ovšem zaručit, že uvedeného cíle bude dosaženo. Indexový fond je spravován prostřednictvím pasivního managementu, jehož cílem je dosažení výkonnosti PX 1. Toho lze dosáhnout 1 PX (index PX) byl založen Burzou cenných papírů Praha a jeho hodnota je stanovena a zveřejňována v reálném čase. Zkratka PX je zapsaná známka Burzy cenných papírů Praha. Popis indexu, aktuální složení PX a pravidla jsou uvedeny na internetových stránkách Burzy cenných papírů Praha Předpokladem pro použití PX ve spojení s finančními produkty je uzavření licenční smlouvy mezi emitentem a Burzou cenných papírů Praha nebo Wiener Börse AG. investováním do cenných papírů, které jsou nebo předběžně budou součástí indexu. Při překročení investiční hranice podle InvFG však lze do akciových podílů ve fondu zasáhnout i aktivně a tím může dojít ke vzniku odchylky (Tracking Error) od akciových podílů v PX 1 Ve vývoji hodnoty PX 1 nejsou zohledněny dividendy členů indexu, zatímco ve fondu PX-Index-Fond jsou dividendy připsány k majetku fondu, a tím může být zvýšena výkonnost fondu. Oproti PX 1 jsou fondu připisovány běžné náklady. Fond bude k tomu nabývat a prodávat podle odhadu hospodářské situace a situace na kapitálovém trhu a burzovních dohledů v rámci své investiční politiky investiční majetek (cenné papíry, vklady na viděnou a finanční nástroje) připuštěný podle zákona o investičních fondech a statutu fondu. PX-Index-Fond odpovídá směrnici 85/611/EWG (OGAWsměrnice) a je vhodný jako cílový fond. Podíly investičních fondů nemohou být nabývány. Investiční společnost smí pro fond PX-Index-Fond uskutečňovat za účelem zajištění majetku fondu obchody s deriváty. Tím není zvýšeno riziko fondu. Při investování se především dbá na rozložení rizika. Přesné investiční limity jsou popsány v 20 ve spoj. s 20b a 21 Zákona o investičních fondech. Podle 20b odst. 1 InvFG smí indexový fond investovat až 20 % majetku fondu do akcií a dlužních úpisů stejného emitenta. Kopírováním indexu se rozumí kopírování podkladového aktiva indexu, přičemž k tomu mohou být použity i deriváty. Dále smí indexový fond podle 20b odst. 3 InvFG investovat až 35 % majetku fondu do akcií a dlužních úpisů pouze jednoho jediného emitenta, pokud je to opodstatněné vzhledem k mimořádné tržní situaci, a sice zejména na regulovaných trzích, na kterých silně dominují určité cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu. 20 odst. 3 bod 5 InvFG nelze použít na indexový fond. Podle 20 odst. 4 InvFG mohou být jmenované maximální sazby o 100 % překročeny během prvních šesti měsíců od prvního vydání podílů. Po uplynutí prvních šesti měsíců budou podíly akcií PX ve fondu nově přehodnoceny s pomocí faktoru, aby nebyla překročena maximální specifikace ve výši 20 % na emitenta. Tímto novým rozdělením specifikace akcií na jednoho emitenta může vzniknout vyšší oborové riziko než v PX. RIZIKA Všeobecně Kurzy cenných papírů v majetku fondu mohou v porovnání s nabývací cenou klesat/stoupat. Prodá-li investor podíly na investičním fondu v okamžiku, kdy kurzy cenných papírů nacházející se ve fondu klesly v porovnání s okamžikem, kdy podíly získal, má to za následek, že peníze, které investoval do zvláštního majetku nedostane v plné výši zpět. Významná rizika a) riziko, že se celý trh určitého druhu aktiva bude vyvíjet negativně a že toto negativně ovlivní cenu a hodnotu těchto investic (tržní riziko) Vývoj kurzů cenných papírů závisí zejména na vývoji kapitálových trhů, který je ovlivněn všeobecným stavem světového hospodářství a hospodářskými a politickými podmínkami v dané zemi. Zvláštním tržním rizikem je úrokové riziko. Pod ním rozumíme možnost, že se tržní úroveň úrokové sazby, která je v okamžiku prodeje pevně úročeného cenného papíru, změní. Změny úrovně tržní úrokové sazby mohou být důsledkem změn hospodářské pozice a z toho plynoucí politiky emisní banky. Pokud tržní úrokové sazby rostou, pak klesají kurzy pevně úročených cenných

9 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 9 papírů. Pokud naopak klesá úroveň tržních úrokových sazeb, pak u pevně úročených cenných papírů dochází k protichůdnému vývoji kurzu cenného papíru. V obou případech vede vývoj kurzu k tomu, že výnos z cenných papírů odpovídá přibližně tržnímu úroku. Kolísání kurzu se u pevně úročených cenných papírů liší dle doby do splatnosti. Pevně úročené cenné papíry s kratší splatností mají nižší kurzové riziko než cenné papíry s delší splatností. Pevně úročené cenné papíry s kratší splatností však poskytují oproti těm s delší splatností zpravidla nižší výnosy. Naopak úročení cenných papírů s delší splatností je vyšší (výjimka: inverzní úroková struktura). Společnost se snaží rizika spojená s investicí do cenných papírů minimalizovat a šance zisku zvyšovat. Nelze však garantovat předpokládanou úspěšnost investice. b) Riziko, že emitent nebo protistrana nesplní své závazky (úvěrové riziko, resp. riziko emitenta) Vedle běžných tendencí kapitálových trhů má na kurz cenného papíru vliv také specifický vývoj příslušného emitenta. I při nejpečlivějším výběru emitenta cenných papírů nelze například vyloučit, že dojte ke ztrátám zapříčiněným propadem hodnoty majetku jednotlivých emitentů. c) Riziko, že transakce nebude v rámci transferového systému vypořádána podle očekávání, neboť protistrana neprovede platbu či dodávku včas a podle očekávání (vypořádací riziko) Do této kategorie patří každé riziko spočívající v tom, že platba nebude v rámci transferového systému provedena podle očekávání, neboť protistrana neprovede platbu či dodávku včas a podle očekávání. Vypořádací riziko spočívá v tom, že při splnění určitého obchodu nedojde k odpovídajícímu vypořádání. d) Riziko, že určitá pozice nebude včas vyrovnána za vypočtenou cenu (riziko likvidity) Při vědomí šancí a rizik investic do dluhopisů nakupuje investiční společnost do fondu cenné papíry, které jsou úředně kótované na domácích i zahraničních burzách a obchodovány na organizovaných trzích, které jsou uznané a otevřené pro veřejnost a řádně fungují. Současně se může u jednotlivých cenných papírů objevit v určitých fázích nebo na určitých burzovních segmentech problém s prodejem těchto cenných papírů v určitém časovém okamžiku. Navíc vzniká nebezpečí, že titul, který je obchodován na malém tržním segmentu, bude podléhat značným kurzovým výkyvům. Kromě toho jsou nabývány cenné papíry z nových emisí, jejichž emisní podmínky obsahují závazek podání žádosti o registraci k úřední kótaci na některé burze nebo organizovaném trhu, ale jen v případně, že bude registrace dosaženo nejpozději do jednoho roku od emise. Investiční společnost smí nakupovat cenné papíry, které jsou obchodovány na burze nebo organizovaném trhu Evropského hospodářského prostoru nebo na burze či organizovaném trhu uvedené v příloze. e) Riziko, že hodnota investice bude ovlivněna změnou směnného kurzu (riziko měnového kurzu či měnové riziko) Další variantu tržního rizika představuje riziko měnové. Pokud není stanoveno jinak, mohou být hodnoty majetku investičního fondu investovány do jiných měn než je současná měna fondu. Zisky, zpětné platby a tržby z takových investic obdrží fond v měnách, ve kterých investoval. Hodnota těchto měn může oproti měně fondu poklesnout. Měnové riziko spočívá v tom, že hodnota podílu bude negativně ovlivněna tím, že fond investoval do jiných měn než je měna fondu. f) Riziko ztráty majetkových hodnot uložených v depotu vznikající díky nesolventnosti, nedbalostí nebo podvodným jednáním depozitáře nebo subdepozitáře (riziko z úschovy) S úschovou majetkových hodnot kapitálového investičního fondu je spojeno riziko ztráty, které může vzniknout díky nesolventnosti, nedbalosti nebo podvodnému jednání depozitáře nebo subdepozitáře. Zejména využití Prime Brokera jako depozitáře nemusí podle okolností poskytnout stejnou jistotu jako využití banky jako depozitáře. g) Riziko, plynoucí z koncentrace určitých investic nebo trhů (riziko z koncentrace) Další riziko může vzniknout tím, že vznikne vysoká koncentrace investic do určitého druhu produktu či do určitého trhu. h) Riziko výkonnosti, jakož i informace o tom, zda jsou k dispozici záruky třetích osob a zda jsou takové záruky omezeny (riziko výkonnosti) Hodnota majetkových předmětů nabytých fondem se může vyvíjet jinak, než bylo očekáváno v okamžiku jejich nabytí. Pozitivní vývoj hodnoty fondu tak nemůže být zaručen, kromě případu poskytnuté záruky třetí osobou. i) Informace o výkonnosti všech poskytovatelů záruk Podle způsobilosti všech poskytovatelů záruk dochází ke zvýšení či snížení rizika investice. j) Riziko nepružnosti způsobené produktem samotným anebo omezeními při výměně za jiný investiční fond (riziko nepružnosti) Riziko nepružnosti může být způsobeno jak produktem samotným tak omezeními při výměně za jiný investiční fond. k) Riziko inflace (inflační riziko) Výnos investice může být negativně ovlivněn vývojem inflace. Vložené peníze mohou na jedné straně klesat v důsledku znehodnocení peněz ztrátou kupní síly, na druhé straně může mít vývoj inflace přímý (negativní) vliv na vývoj kurzu majetkových předmětů. l) Riziko týkající se kapitálu investičního fondu (kapitálové riziko) Riziko týkající se kapitálu investičního fondu může být podmíněno zejména tím, že dojde k prodeji majetku za nižší než nákupní cenu. Patří sem také riziko nadměrné výplaty výnosů z investice a přehnané ceny při zpětném odkupu. m) Riziko změny ostatních rámcových podmínek, např. daňových předpisů Hodnota složek majetku může být negativně ovlivněna nejistotou v zemích, ve kterých byly uskutečněny investice, např. mezinárodním politickým vývojem, změnou vládní politiky, omezením zahraničních investic, měnovými fluktuacemi a dalším vývojem v právní oblasti. Kromě toho může být obchodováno na burzách, které nejsou tak přísně regulovány jako ty v USA nebo zemích EU. n) Riziko změny kurzu určitého cenného papíru oproti jeho skutečné prodejní ceně v důsledku kurzové tvorby na nelikvidních trzích (oceňovací riziko) Zejména v době, kdy vznikají díky finanční krizi a všeobecné ztrátě důvěry problémy s likviditou u účastníků trhu, může dojít k omezené tvorbě kurzu určitého cenného papíru a

10 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 10 ocenění může být ztíženo. Pokud v té době dochází zároveň ve větší míře ke zpětnému odkupu podílových listů, může být management fondu nucen z důvodu udržení celkové likvidity prodávat cenné papíry za kurz, který se liší od skutečného oceňovacího kurzu. Čistý majetek fondu může vzhledem ke složení portfolia vykazovat vyšší volatilitu, tzn., že hodnota podílu může kolísat nahoru či dolů také během krátkých časových období. Přijetí úvěru Investiční společnost smí přijmout krátkodobé úvěry do výše 10 % majetku fondu. Svěřené činnosti KAG upozorňuje v souladu s platnými standardy kvality v oblasti rakouských investičních fondů na to, že svěřila činnosti na společnost, která je s ní úzce spjatá, tedy na společnost sdruženou ve skupině ve smyslu 2 ř. 28 zákona o bankách (BWG). Vypořádání transakcí KAG upozorňuje v souladu s platnými standardy kvality v oblasti rakouských investičních fondů na to, že může vypořádávat transakce prostřednictvím společnosti, která je s ní úzce spjatá, tedy společnosti sdružené ve skupině ve smyslu 2 ř. 28 zákona o bankách (BWG). Upozorňujeme na to, že se u údajů a informací v bodě 13. jedná jen o stručný popis, který nemůže nahradit osobní, odborné investiční poradenství. 14. Riziko u derivátových finančních instrumentů ve smyslu 21 Zákona o investičních fondech Investiční společnost smí kupovat v rámci řádné správy investičního fondu za určitých předpokladů a omezení derivátové finanční instrumenty podle 21 InvFG, pokud jsou příslušné obchody v obchodních podmínkách fondu výslovně uvedeny (viz také bod 15 V) Derivátové finanční nástroje). Upozorňujeme na skutečnost, že s derivátovými produkty mohou být spojena určitá rizika, např.: a) Získaná časově omezená práva zůstanou nevyužita, nebo ztratí na hodnotě. b) Riziko ztráty nelze odhadnout a ztráta může přesahovat i případná zajištění. c) Obchody, s jejichž pomocí by bylo možné rizika vyloučit nebo je omezit, nemohou být většinou realizovány vůbec či pouze za ztrátovou tržní cenu. d) Riziko ztráty se může zvýšit, pokud závazek nebo pohledávka z obchodů tohoto druhu znějí na cizí měnu. U obchodů s deriváty OTC mohou vznikat další rizika: a) Problémy při prodeji finančních nástrojů získaných na trhu OTC třetím osobám, neboť pro tyto finanční nástroje neexistuje organizovaný trh; splnění podstoupených závazků může být na základě individuální dohody obtížné nebo může být spojeno se značnými náklady (riziko likvidity); b) ekonomický výsledek OTC obchodu může být ohrožen selháním smluvní strany (riziko smluvní strany); 15. Techniky a nástroje investiční politiky. I) Vklady na viděnou nebo vypověditelné vklady Zůstatky na bankovních účtech ve formě vkladů na viděnou nebo vypověditelných vkladů s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců smějí být nabývány v Kč za následujících podmínek: 1. U jednoho úvěrového institutu smějí být uloženy vklady na viděnou nebo vypověditelné vklady s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců až do výše 20 % majetku fondu, pokud dotyčná banka - má sídlo v členském státě nebo - se nachází ve třetí zemi a podléhá dohledu, který je podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem srovnatelný s dohledem podle komunitárního práva. 2. Bez ohledu na všechny jednotlivé maximální limity smí investiční fond investovat u jedné banky maximálně 20 % majetku fondu v kombinaci skládající se z cenných papírů vydaných touto bankou nebo peněžních nástrojů a/nebo vkladů u této banky a/nebo derivátů OTC nakoupených u této banky. Minimální zůstatek na bankovních účtech není předepsán. Vklady na viděnou hrají v rámci investičních zásad podřadnou roli, mohou být ovšem v souvislosti s větším přeskupením nebo zvýšením, popř. splácením přechodně většího rozsahu. II) Nástroje peněžního trhu Nástroji peněžního trhu se rozumí nástroje, které jsou běžně obchodovány na peněžním trhu, jsou likvidní, jejichž hodnota může být kdykoliv přesně stanovena a které splňují podmínky podle 1a odst. 5 až 7 InvFG. Investiční fond nesmí nabývat žádné nástroje peněžního trhu. III) Cenné papíry Cenné papíry jsou a) akcie a jiné akciím rovnocenné cenné papíry, b) dluhopisy a jiné zaknihované dlužní tituly, c) všechny ostatní obchodovatelné finanční nástroje (např. přednostní práva), které opravňují k získání finančních nástrojů ve smyslu InvFG formou úpisu nebo výměnou, s výjimkou technik a nástrojů uvedených v 21 InvFG. Aby bylo možno použít označení cenný papír, musí být splněna kritéria 1a odst. 3 InvFG. Cenné papíry zahrnují navíc kromě v 1a odst. 4 InvFG uvedených 1. podíly na uzavřených fondech ve formě investiční společnosti nebo investičního fondu, 2. podíly na uzavřených fondech ve smluvní formě, 3. finanční nástroje podle 1a odst. 4 ř. 3 InvFG Investiční společnost nabývá cenné papíry, které jsou úředně kótovány na některé z tuzemských nebo zahraničních burz uvedených v příloze nebo jsou obchodovány na regulovaných trzích uvedených v příloze, které jsou uznávané a přístupné pro veřejnost a které řádně fungují. Mimoto jsou nabývány cenné papíry z nových emisí, pokud podmínky emise obsahují závazek, že bude požádáno o úřední kótování na některé z burz nebo některém z regulovaných trhů, a toto povolení bude uděleno nejpozději do jednoho roku od emise cenných papírů. Nekótované cenné papíry a jiná listinná práva

11 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 11 Celkem maximálně 10% majetku fondu smí být investováno do cenných papírů, které nejsou úředně kótovány na některé z burz uvedených v příloze nebo nejsou obchodovány na některém z regulovaných trh ů uvedených v příloze. IV) Podíly investičních fondů Podíly investičních fondů nesmějí být nabývány. V) Derivátové finanční nástroje a) Kótované a nekótované nástroje finančních derivátů Investiční fond může využívat odvozené finanční nástroje (deriváty), včetně rovnocenných nástrojů účtovaných v hotovosti, které jsou úředně kótované na některé z tuzemských nebo zahraničních burz uvedených v příloze nebo které jsou obchodované na některém z regulovaných trhů uvedených v příloze nebo odvozené finanční instrumenty, které nejsou úředně kótované na burze nebo nejsou obchodované na regulovaném trhu (OTC deriváty), pokud 1. se u podkladového aktiva jedná o instrumenty ve smyslu 15a Statutu nebo o finanční indexy, úrokové sazby, směnné kurzy nebo měny, do kterých může fond dle zásad jeho investiční politiky investovat 2. protistrana u obchodů s deriváty OTC je instituce patřící do kategorie, která byla schválena vyhláškou ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem, a která podléhá dohledu, a 3. deriváty OTC podléhají spolehlivému a přezkoumatelnému ohodnocení na denní bázi a kdykoliv mohou být na základě iniciativy investiční společnosti za přiměřenou aktuální cenu prodány, vypořádány nebo vykompenzovány protiobchodem. Jsou zahrnuty také nástroje, u kterých hrozí přenos úvěrového rizika u výše uvedených hodnot majetku. b) Účel použití Pro investiční fond se smí nástroje finančních derivátů nabývat výlučně za účelem zajištění. c) Rizikový management Investiční společnost je povinna využívat metodu rizikového managementu, která jí umožňuje neustále sledovat a měřit riziko spojené s jednotlivými investičními pozicemi, jakož i jejich příslušný podíl na celkovém profilu rizika spojeného s majetkem fondu. Dále je povinna aplikovat postup, který jí umožní přesné a nezávislé ocenění jednotlivých derivátů OTC. Investiční společnost je ve shodě s depozitářem povinna pro každý z fondů, které spravuje, sdělit Úřadu pro dohled nad finančním trhem na základě těchto stanovených postupů druhy derivátů v majetku fondu, rizika spojená s příslušnými podkladovými tituly, investiční limity a použité metody pro měření rizik u obchodů s deriváty. Celkové riziko spojené s deriváty nesmí překročit celkovou čistou hodnotu majetku fondu. Při výpočtu rizika se bere v potaz tržní hodnota základního majetku, riziko selhání, budoucí výkyvy trhu a vypořádací lhůta jednotlivých pozic. Investiční fond smí jako součást své investiční strategie využívat deriváty v rámci specifických investičních limitů stanovených pro podkladová aktiva ve statutech fondu a v zákonu o investičních fondech, pokud celkové riziko spojené se podkladovým aktivem nepřekročí tyto investiční limity. Riziko selhání u obchodů investičního fondu s OTC deriváty nesmí překročit následující limity: 1. pokud je protistranou banka ve smyslu směrnice 2002/12/EG, 10% majetku fondu, 2. jinak 5% majetku fondu. Investice investičního fondu do indexových derivátů nejsou vzhledem ke specifickým investičním limitům zohledněny. Investice fondu do indexových derivátů nejsou zahrnovány do specifických investičních limitů. Pokud je nějaký derivát součástí cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu, musí být zohledněn při dodržování výše uvedených předpisů. d) Celkové riziko Commitment Approach Celkový souhrn započitatelných nástrojů finančních derivátů, které neslouží k zajištění, nesmí překročit hodnotu majetku fondu. Započitatelná hodnota - finančních termínových kontraktů se měří podle hodnoty kontraktu násobené termínovou cenou zjišťovanou každý burzovní den; - opčního práva se měří podle hodnoty cenných papírů nebo finančních nástrojů, které jsou předmětem opčního práva (underlying) Leverage Investiční společnost smí zvýšit stupeň investování investičního fondu prostřednictvím přijetí krátkodobého úvěru (leverage). U takového investičního fondu může společnost zvýšit stupeň investování přijetím krátkodobých úvěrů až na 110 % hodnoty investičního fondu. Podle statutu fondu smí maximální páka z využití derivátů při zohlednění přijetí krátkodobých úvěrů činit max. 10 % majetku fondu. VI) Repo operace Investiční společnost je do výše investičních limitů stanovených v zákoně o investičních fondech oprávněna nakupovat do majetku fondu a na účet investičního fondu majetek se závazkem prodávajícího k zpětnému odkupu tohoto majetku, a to v předem stanoveném termínu a za předem stanovenou cenu. To znamená, že podmínky, za kterých byl majetek do fondu dočasně nakoupen se mohou podstatně lišit od aktuálních podmínek tohoto majetku na trhu. Odchylky mohou vzniknout např. v úrokové sazbě, době splatnosti, nákupní a prodejní ceně. Tím se vylučuje riziko vývoje na trhu. VI) Zápůjčky cenných papírů Investiční společnost je oprávněna v rámci investičních limitů stanovených v Zákoně o investičních fondech převádět na dobu určitou vlastnictví k cenným papírům fondu na třetí osoby až do výše 30 % majetku fondu v rámci všeobecně uznávaného systému půjčování cenných papírů, a to za podmínky, že je třetí osoba povinna převést zpět vlastnictví k zapůjčeným cenným papírům po uplynutí předem stanovené zápůjční lhůty. Takto inkasované prémie představují dodatečnou složku výnosu. 16. Zásady oceňování Hodnota jednoho podílu se vypočítá vydělením celkové hodnoty investičního fondu včetně výnosů počtem podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a odběrních práv fondu na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu a hodnoty finančních investic, peněžních prostředků, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Základem pro stanovení výše kurzu jsou poslední známé burzovní kurzy, popř. kótace ceny. Čistý majetek je určen na základě následujících zásad:

12 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 12 a) Hodnota majetku, který je kótován nebo obchodován na burze nebo jiném regulovaném trhu, je v zásadě zjištěna na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není majetek kótován nebo obchodován na burze nebo jiném regulovaném trhu nebo pokud hodnota kurzu majetku, který je kótován nebo obchodován na burze nebo jiném regulovaném trhu, neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, jsou využity kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny obdobných cenných papírů nebo jiné uznané metody oceňování. 17. Stanovení prodejní ceny a ceny zpětného odkupu podílu, zejména: metoda a frekvence výpočtu těchto cen náklady spojené s prodejem, vydáváním, odkupem a výplatou údaj o způsobu, místu a frekvenci zveřejňování těchto cen Vstupní poplatek Na úhradu prodejních nákladů je stanovena a připočítává se prodejní přirážka vstupní poplatek, který je obsažen v bodě 10. Tento vstupní poplatek může omezit výkon investice nebo jej dokonce celý spotřebovat pouze v případě velmi krátké doby investování. Z tohoto důvodu se při nákupu investičních podílových listů doporučuje delší doba investování. Zaokrouhlení prodejní ceny a ceny zpětného odkupu Výdejní cena je zaokrouhlena dle bodu 10. Cena odkupu, která odpovídá hodnotě podílu, je zaokrouhlena dle bodu 11. Způsob, místo a četnost uveřejňování prodejní ceny a ceny zpětného odkupu Hodnota podílu a prodejní a odkupní cena v Kč jsou zjišťovány depozitářem v burzovní dny a uveřejněny v dostatečně rozšířeném hospodářském deníku nebo denním tisku vycházejícím v tuzemsku (Rakousko) a v elektronické podobě na internetových stránkách emitující investiční společnosti. Náklady při prodeji a zpětném odkupu podílových listů Prodej a zpětný odkup podílů depozitářem nebo nákup podílů na některém z prodejních míst (výplatní a podací místa) uvedených v příloze probíhá bez započtení dodatečných nákladů s výjimkou započtení vstupního poplatku při prodeji podílových listů. Při zpětném odkupu podílových listů se neplatí žádný poplatek. Výše případných dalších poplatků u jednotlivých investorů spojených s prodejem a zpětným odkupem podílových listů závisí na individuální dohodě investora s depozitářem a nepodléhá tedy vlivu investiční společnosti. 18. Metoda, výše a výpočet odměny pro investiční společnost, depozitáře nebo třetí osobu, která je účtována na vrub investičního fondu a náhrada výdajů investiční společnosti, depozitáře a třetích osob ze strany investičního fondu Náklady na správu Investiční společnost obdrží za činnost správce roční odměnu až do výše 1,20 % majetku fondu, která je počítána z hodnoty majetku fondu ke konci měsíce. Ostatní náklady Vedle úhrad patřících kapitálové investiční společnosti jdou k tíži investičního fondu následující náklady: Tím se rozumí náklady spojené s nákupem a prodejem majetkových hodnot investičního fondu, pokud již nebyly zohledněny v rámci vyúčtování transakčních nákladů prostřednictvím kurzu. b) Náklady na audit Výše úhrady auditorovi se řídí podle objemu investičního fondu. Ukazatel Total Expense Ratio (TER), který je blíže vysvětlen ve zjednodušeném prodejním prospektu pod bodem 3.3. zahrnuje tyto náklady. c) Náklady na zveřejňování Sem patří všechny náklady, které vznikají v souvislosti s vypracováním a zveřejněním zákonem požadovaných informací pro majitele podílů v tuzemsku i v zahraničí. Dále mohou být na vrub investičního fondu účtovány veškeré náklady účtované ze strany úřadů vykonávajících dohled, v případě, že je nutné provést změny (zejména statutu fondu, prodejního prospektu), protože se změnily zákonné podmínky. Ukazatel Total Expense Ratio (TER), který je blíže vysvětlen ve zjednodušeném prodejním prospektu pod bodem 3.3. zahrnuje tyto náklady. d) Náklady za vedení účtů a úschovu cenných papírů investičního fondu (poplatky za úschovu cenných papírů) Investičnímu fondu jsou ze strany depozitáře účtovány obvyklé poplatky za úschovu cenných papírů, náklady spojené s proplácením kupónů, popř. obvyklé bankovní poplatky za správu zahraničních cenných papírů v zahraničí. Ukazatel Total Expense Ratio (TER), který je blíže vysvětlen ve zjednodušeném prodejním prospektu pod bodem 3.3. zahrnuje tyto náklady. e) Poplatky depozitáře Depozitář obdrží za vedení účetnictví fondu, denní oceňování investičního fondu a za uveřejňování cen měsíční úhradu. Ukazatel Total Expense Ratio (TER), který je blíže vysvětlen ve zjednodušeném prodejním prospektu pod bodem 3.3. zahrnuje tyto náklady. f) Licenční náklady Za používání názvu PX v souvislosti s PX-Index- Fondem mohou být fondu připsány k tíži licenční náklady. V aktuální výroční zprávě najdete v kapitole Výsledovka a vývoj majetku fondu pod bodem 2 Výsledek fondu číselné hodnoty výše uvedených nákladů. Výhody KAG upozorňuje na to, že v souvislosti se svou správcovskou činností pro investiční fond bude uplatňovat ostatní peněžní výhody (např. brokerský výzkum, finanční analýzy, tržní informační systémy a kurzové informační systémy) v souladu s platnými standardy kvality z oblasti rakouských investičních fondů výhradně jen tehdy, pokud budou v souladu se zájmem majitelů podílů. KAG je oprávněna poskytovat z přijatých správních poplatků náhrady (ve smyslu provizí). Poskytování takových náhrad nezatěžuje fond dodatečnými náklady. Náhrady poskytnuté třetími osobami (ve smyslu provizí) jsou po odečtení přiměřených nákladů postoupeny investičnímu fondu a jsou vykázány ve výroční zprávě. 19. Externí poradenské firmy nebo investiční poradci. Investiční společnost jmenovala investičním poradcem Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Kolingasse 14-16, 1090 Vídeň. Podílníkům z toho nevzniknou žádné náklady přesahující náklady uvedené v 25 Zvláštního statutu fondu. a) Transakční náklady

13 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana Případné minulé výsledky investičního fondu tyto informace mohou být uvedeny buď v prospektu nebo k němu přiložené. Viz bod zjednodušeného prodejního prospektu. 21. Profil typického investora, pro kterého je investiční fond koncipován. Viz bod 2.4 zjednodušeného prodejního prospektu. 22. Další náklady nebo poplatky s výjimkou nákladů uvedených v bodě 17, rozdělené na náklady, které hradí sám podílník a náklady, které jsou hrazeny zvláštního majetku investičního fondu. Viz bod 3.3 zjednodušeného prodejního prospektu.

14 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 14 KAPITOLA III ÚDAJE O DEPOZITÁŘI 1. Společnost, právní forma; sídlo a místo hlavní správy, pokud není shodné s místem sídla společnosti. Öesterreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Kolingasse 14-16, 1090 Wien. Číslo zápisu v obchodním rejstříku: p Rejstříkový soud: Obchodní soud Vídeň 2. Hlavní činnost a úloha depozitáře. Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft převzala podle rozhodnutí z GZ FMA-IF /0001- INV/2010 a podle rozhodnutí z GZ FMA-IF /0002-INV/2010 funkci depozitáře. Jmenování a změna depozitáře musí být schválena Úřadem pro dohled nad finančním trhem. Povolení smí být uděleno pouze v případě, že existuje oprávněná domněnka, že úvěrová instituce je schopna zajistit výkon depozitáře. Jmenování a změna depozitáře musí být zveřejněna; zveřejněná informace musí obsahovat údaj o rozhodnutí s úředním povolením. - Výplata zisku na základě rozhodnutí správcovské společnosti - Výdej a zpětný odkup podílů - Vyřízení kontaktů (včetně rozesílání certifikátů) Úhrada, která dle statutu náleží investiční společnosti za správu a náhrada nákladů souvisejících se správou, je prováděna depozitářem na vrub účtů jím vedených pro fond. Depozitář hradí investiční společnosti odměnu za správu fondu na základě jeho statutu a vyplácí náhradu výdajů spojených se správou fondu, a to na vrub účtů, které pro fond vede. Depozitář smí účtovat na vrub fondu odměnu, která mu náleží za úschovu cenných papírů fondu a za vedení jeho účtů. Tato opatření smí depozitář provádět pouze na základě pokynu ze strany investiční společnosti. Depozitář je úvěrovou institucí podle rakouského práva. Její hlavní činnost představují žirové obchody, přijímání vkladů, poskytování úvěrů a obchody s cennými papíry. Depozitář je povinen zajišťovat úschovu, jakož i vedení účtů a úschovu podílových listů fondu podle Zákona o investičních fondech, a musí zejména zajistit, aby mu při provádění obchodu, které se týkají majetku fondu, byla neprodleně převedena protihodnota, a aby byly výnosy investičního fondu použity podle ustanovení tohoto zákona. Depozitář plní dále následující úkoly: - Ocenění a stanovení ceny (včetně daňového přiznání) - Dohled nad dodržováním právních předpisů Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung Günter Toifl vedení společnosti Günther Ulrike zástupce

15 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 15 PŘÍLOHA 1. Informace o jednatelích viz Kapitola I bod 3 2. Dozorčí rada, základní kapitál viz Kapitola I bod 3 a bod 4 3. Jednatelé viz Kapitola I bod 3 4. Obchodní místa (výplatní a doručovací místa) Výplatní a podací místa v souvislosti s fondem PX-Index- Fond v Rakousku: Österreichishe Volksbanken-Aktiengesellchaft, Sien a všechny banky zahrnuté do rakouského sektoru Volksbanken. 5. Burzy a trhy, na kterých mohou být do fondu nabývány cenné papíry viz Statut Příloha k Statut fondu, kterého se týká tento prodejní prospekt viz Statut

16 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 16 Statut fondu PX-Index-Fond, Podílový fond dle 20b InvFG VŠEOBECNÝ STATUT FONDU upravující právní vztah mezi podílníky a společností Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (dále jen "Investiční společnost") u investičních fondů spravovaných investiční společností, všeobecný statut fondu platí pouze ve spojení ze Zvláštním statutem fondu, který je stanoven pro jednotlivé investiční fondy: 1 Základní ustanovení investiční společnost podléhá předpisům rakouského zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). 2 Spoluvlastnické podíly 1. Společné vlastnictví majetku fondu je rozděleno na stejné spoluvlastnické podíly. Počet spoluvlastnických podílů není omezen. 2. Spoluvlastnické podíly jsou vyjádřeny formou podílových listů (certifikátů) majících charakter cenných papírů. Podle ustanovení Zvláštního statutu fondu mohou být podílové listy vydávány v různých podobách. Podílové listy mají podobu hromadné listiny ( 24 Zákona o úschově cenných papírů v platném znění). 3. Každý nabyvatel podílového listu nabývá spoluvlastnictví na veškerém majetku fondu, a to ve výši spoluvlastnických podílů, které jsou v podílovém listu uvedeny. Každý nabyvatel podílu na hromadné listině nabývá spoluvlastnictví k veškerému majetku fondu, a to ve výši svého podílů na spoluvlastnických podílech uvedených v hromadné listině. 4. Investiční společnost je se souhlasem své dozorčí rady oprávněna rozdělit spoluvlastnické podíly a podílníkům vydat další podílové listy, nebo staré podílové listy vyměnit za nové, pokud na základě výše vypočítané hodnoty podílu ( 6) uzná v zájmu podílníků rozdělení spoluvlastnických podílů za vhodné. 3 Podílové listy a hromadné listiny 1. Podílové listy znějí na majitele. 2. Hromadné listiny jsou opatřeny vlastnoručními podpisy jednatelů nebo k tomu zmocněných zaměstnanců banky-depozitáře a vlastnoruční nebo okopírované podpisy dvou jednatelů investiční společnosti. 4 Správa fondu 1. Investiční společnost je oprávněna disponovat majetkem fondu a vykonávat práva s tímto majetkem spojená. Jedná tímto vlastním jménem ve prospěch majitelů podílů. Je při tom povinna dbát zájmů podílníků, postupovat s péčí řádného a svědomitého hospodáře ve smyslu 84 odst. 1 Akciového zákona a dodržovat ustanovení rakouského Zákona o investičních fondech, jakož i ustanovení všeobecného i zvláštního statutu fondu. Investiční společnost,může při správě investičních fondů využít třetích osob a svěřit jim práva disponovat majetkem fondu jménem investiční společnosti nebo vlastním jménem ve prospěch podílníků. 2. Investiční společnost nesmí na účet investičního fondu poskytovat peněžní půjčky, ani na sebe brát závazky vyplývající z ručitelských smluv. 3. Majetek investičního fondu nesmí být s výjimkou případů uvedených ve zvláštním statutu fondu předmětem zástavy, ani nesmí být zatěžován jiným způsobem, postupován za účelem zajištění záruky ani převáděn. 4 odst. 2 Zákona o investičních fondech není v rozporu s poskytnutím zajištění investičním fondem v souvislosti s derivátovými produkty podle 21 Zákona o investičních fondech 1993, nezávisle na tom, zda toto zajištění má formu vkladů na viděnou, nástrojů peněžního trhu nebo cenných papírů. 4. Investiční společnost nesmí na účet investičního fondu prodávat cenné papíry, instrumenty peněžního trhu nebo jiné finanční investice dle 20 Zákona o investičních fondech, které v okamžiku uzavření obchodu nebyly součástí majetku fondu. 5 Depozitář Banka pověřená ve smyslu 23 Zákona o investičních společnostech výkonem funkce depozitáře provádí úschovu podílových listů, vede účty fondu a vykonává všechny ostatní funkce, které jí stanovuje Zákon o investičních fondech a všeobecný statut fondu 6 Prodejní cena a cena zpětného odkupu 1. Depozitář je povinen vypočítat hodnotu podílu (hodnota podílového listu) pro každý druh podílového listu a zveřejnit prodejní cenu a cenu zpětného odkupu ( 7) pokaždé, když dojde k prodeji či zpětnému odkupu podílového listu, nejméně však dvakrát měsíčně. Hodnota podílového listu se vypočítá jako podíl celkového majetku fondu včetně jeho výnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu majetku fondu vypočte depozitář na základě aktuální hodnoty kurzů cenných papírů a odebíracích práv s připočtením hodnot náležejících fondu vztahujících se k instrumentům peněžního trhu a finančního majetku, peněžních prostředků, ostatních práv, a odečtením závazků. Základem pro stanovení výše kurzové hodnoty jsou dle 7 odst.1 Zákona o investičních fondech poslední známe burzovní kurzy, příp. cenové kotace. 2. Prodejní cena se skládá z hodnoty podílu a vstupního poplatku ke každému podílu na krytí prodejních nákladů společnosti. Takto stanovená cena se zaokrouhluje. Výše vstupního poplatku, popř. zaokrouhlování je uvedena ve zvláštním statutu fondu ( 23). 3. Prodejní cena a cena zpětného odkupu každého druhu podílového listu jsou podle 10 odst.3 KMG zveřejňování v dostatečně rozšířeném hospodářském deníku nebo denním tisku vycházejícím v tuzemsku (Rakousko) a v elektronické podobě na internetových stránkách emitující investiční společnosti a v příloze investičních fondů ke kurzovnímu lístku Vídeňské burzy. 7 Cena zpětného odkupu 1. Na žádost majitele podílu je mu vyplacen jeho podíl na majetku investičního fondu ve výši odkupní ceny a to proti vrácení podílového listu, dosud nesplatného výnosového listu a obnovovacího listu 2. Cena zpětného odkupu se skládá z hodnoty podílu po odečtení srážky a/nebo zaokrouhlení, pokud je to uvedeno ve Zvláštním statutu fondu ( 23). Vyplacení odkupní ceny, jakož i její výpočet a zveřejnění podle 6 může být za současného informování finančního dohledu a odpovídajícího uveřejnění podle 10dočasně pozastaveno a podmíněno prodejem majetku investičního fondu, jakož i obdržením výtěžku z prodeje, pokud nastanou mimořádné okolnosti, které si tento postup v oprávněním zájmu podílníků vyžádají. Znovuzahájení zpětného odkupu podílových listů musí být podílníkovi oznámeno také podle 10 Statutu fondu. A to zejména v případě, že investiční fond investoval více než 5 % majetku fondu do majetkových hodnot, jejichž oceňovací kurzy na základě politické nebo hospodářské situace zcela zřejmě a to nejen v ojedinělých případech neodpovídají jejich skutečným hodnotám. 8 Údaje o hospodaření 1. Během čtyř měsíců po uplynutí účetního roku investičního fondu zveřejní investiční společnost výroční zprávu sestavenou dle 12 Zákona o investičních fondech. 2. Během dvou měsíců po uplynutí prvních šesti měsíců účetního roku investičního fondu zveřejní investiční společnost pololetní výroční zprávu sestavenou dle 12 Zákona o investičních fondech. 3. Výroční zpráva a pololetní výroční zpráva jsou uloženy k nahlédnutí v investiční společnosti a u depozitáře a jsou uveřejněny také na domovské stránce investiční společnosti.. 9 Promlčecí lhůta pro výnosy z podílů Nárok majitele podílů na výplatu výnosu z podílového fondu je promlčen uplynutím 5 let. Takové výnosové podíly jsou po uplynutí dané lhůty považovány za příjmy investičního fondu. 10 Zveřejňování Na veškeré zveřejňování týkající se fondu s výjimkou zveřejňování hodnot zjišťovaných podle 6 se vztahuje 10 odst. 3 a 4 KMG. Zveřejňování se uskutečňuje buď - otištěním úplného znění v Úředním věstníku k Wiener Zeitung nebo - výtisky takového zveřejnění jsou k dispozici v dostatečném množství a zdarma v sídle investiční společnosti na výplatních místech a datum vydání a odběrní místa jsou uveřejněny v Úředním věstníku k Wiener Zeitung, nebo - podle 10 odst.3 ř.3 KMG v elektronické podobě na internetových stránkách emitující investiční společnosti. K uveřejnění podle 10 odst. 4 KMG dochází v Úředním věstníku k Wiener Zeitung nebo v dostatečně rozšířeném deníku vydávaném v celém státě. Změny v prospektu podle 6 odst. 2 InvFG stačí uveřejnit podle 10 odst. 4 KMG pouze v elektronické formě na internetových stránkách emitující investiční společnosti. 11 Změny statutu fondu Investiční společnost může všeobecný a zvláštní statut fondu měnit se souhlasem dozorčí rady a depozitáře. Změna statutu podléhá navíc schválení ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem. Změna musí být zveřejněna a nabývá účinnosti dnem uvedeným ve zveřejněném oznámení o změně statutu, nejdříve však 3 měsíce po zveřejnění této skutečnosti. 12 Výpověď a likvidace 1. Investiční společnost může vypovědět správu fondu poté, co k tomu obdržela svolení od Úřadu pro dohled nad finančním trhem, a při dodržení výpovědní lhůty v délce nejméně šesti měsíců ( 14 odst. 1 InvFG), popř. pokud majetek fondu klesne pod ,- EUR, bez výpovědní lhůty pouhým zveřejněním této výpovědi ( 10) ( 14 odst. 2 InvFG). Výpověď podle 14 odst. 2 InvFG není možná současně s výpovědí podle 14 odst. 1 InvFG. 2. Pokud zanikne právo Investiční společnosti spravovat fond, řídí se správa fondu nebo jeho likvidace příslušnými ustanoveními zákona o investičních fondech. 12a Sloučení nebo převod majetku fondu Investiční společnost může při dodržení 3 odst. 2, popř. 14 odst. 4 Zákona o investičních fondech majetek podílového fondu sloučit s majetkem jiného investičního fondu nebo převést majetek podílového fondu do majetku jiných investičních fondů, popř. převzít majetek jiných investičních fondů do majetku podílového fondu. ZVLÁŠTNÍ STATUT FONDU

17 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 17 PX-Index-Fond, podílového fondu podle ustanovení 20b Zákona o investičních fondech (dále jen investiční fond ). Podílový fond odpovídá směrnici 85/611/EHS. 13 Depozitář Depozitářem je Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, se sídlem ve Vídni. 14 Obchodní a doručovací místa, podílové listy 1. Obchodní a doručovací místa podílových a výnosových listů jsou Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Vídeň a veškeré k tomuto účelu oprávněné úvěrové instituty zahrnuté v rakouském sektoru Volksbank. 2. Investiční fond sestává z podílových listů reinvestujících výnosy se stržením srážkové daně a podílových listů reinvestujících výnosy bez stržení srážkové daně u jednotlivých podílů. Prodej podílových listů reinvestujících výnosy bez stržení srážkové daně neprobíhá na území Rakouska. Podílové listy jsou vedeny ve formě hromadných podílových listin. Podílové listy v listinné podobě proto nemohou být vydávány. 3. Pokud jsou podílové listy vedeny ve formě hromadných podílových listin, probíhá výplata dividend podle 27 prostřednictvím banky vykonávající pro podílníka funkci depozitáře. 15 Investiční nástroje a zásady 1. Investiční fond smí ve smyslu 4, 20, 20b a 21 Zákona o investičních fondech a 16 ff Statutu fondu nabývat všechny druhy cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a ostatních likvidních finančních nástrojů, pokud je při jejich nabývání zohledněna zásada rozložení rizika a pokud tím nejsou porušovány oprávněné zájmy podílníku. Cílem investiční strategie fondu je kopírovat český index PX 2, který je akciovým indexem uznaným Úřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA) podle 20b odst. 2 zákona o investičních fondech (indexový fond). 2. Do majetku fondu jsou vybírány různé majetkové hodnoty dle následujících investičních zásad: Cenné papíry (včetně cenných papírů jejichž součástí je derivátový instrument) Fond investuje převážně do akcií firem podle ustanovení 20b InvFG, Které jsou součástí PX. Při tom se fond řídí podle specifikace akcií PX.. Nástroje peněžního trhu Nástrojů peněžního trhu podle 15 a tohoto Statutu nejsou součástí investiční strategie. Nabývání investičních fondů Podílový fond může nabývat podíly jiného podílového fondu podle 17 tohoto Statutu až do výše 10 % majetku fondu. Vklady na viděnou a vypověditelné vklady 3. Fond smí udržovat vklady na viděnou a vypověditelné vklady se splatností maximálně 12 měsíců. Vklady na viděnou hrají v rámci investičních zásad podřadnou roli, mohou být ovšem v souvislosti s větším přeskupením nebo zvýšením, popř. splácením přechodně většího rozsahu. Není stanovena minimální pohledávka. Derivátové instrumenty (včetně OTC-derivátů) Pro investiční fond smí být derivátové nástroje nabývány výlučně pro účel zajištění. 4. Pokud jsou investičním fondem nabývány cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, jejichž součástí je derivativní instrument, je třeba, aby Investiční společnost tuto skutečnost zohlednila při dodržování ustanovení paragrafů 19 a 19a. Investice fondu do indexových finančních derivátů nejsou zahrnuty do investičních limitů stanovených v 20 odst. 3 bod 5, 6, 7 a 8d Zákona o investičních fondech. 5. Je povoleno nabývání akcií, které nebyly úplně splaceny nebo nástrojů peněžního trhu a odebíracích práv k těmto instrumentům nebo finančních instrumentů, které nebyly úplně splaceny až do 10 % majetku fondu. 6. Cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu garantované nebo emitované členským státem vč. jeho územních orgánů, třetím státem nebo mezinárodní organizací veřejnoprávního charakteru, jejichž členem je jeden nebo více členských států EHS lze nabývat v rozsahu nad 35 % majetku investičního fondu pouze tehdy pokud je majetek fondu investován alespoň do 6 různých emisí a investice do jedné a téže emise nepřekročí 30 % majetku fondu. 15a Cenné papíry a nástroje peněžního trhu Cenné papíry jsou a) akcie a jiné akciím rovnocenné cenné papíry, b) dluhopisy a jiné zaknihované dlužní tituly, c) všechny ostatní obchodovatelné finanční nástroje (např. přednostní práva), které opravňují k získání finančních nástrojů ve smyslu InvFG formou úpisu nebo výměnou, s výjimkou technik a nástrojů uvedených v 21 InvFG. Aby bylo možno použít označení cenný papír, musí být splněna kritéria 1a odst. 3 InvFG. Cenné papíry zahrnují navíc kromě v 1a odst. 4 InvFG u-vedených 1. podíly na uzavřených fondech ve formě investiční společnosti nebo investičního fondu, 2. podíly na uzavřených fondech ve smluvní formě, 3. finanční nástroje podle 1a odst. 4 ř. 3 InvFG. Nástroje peněžního trhu jsou nástroje, které jsou běžně obchodovány na peněžním trhu, jsou likvidní, jejichž hodnota může být kdykoliv přesně stanovena a které splňují předpoklady podle 1a odst. 5 až 7 InvFG. 16 Burzy a organizované trhy 1. Cenné papíry a instrumenty peněžního trhu mohou být nabývány, pokud: - Jsou kótovány nebo obchodovány na organizovaném trhu zemí Evropského hospodářského prostoru podle 2 ř. 37 nebo - jsou obchodovány na jiném uznaném, regulovaném, veřejně přístupném a řádně fungujícím trhu cenných papírů členského státu nebo - jsou úředně kótovány na některé z burz třetích států uvedené v příloze, nebo - jsou obchodovány na jakémkoli jiném uznávaném, regulovaném, veřejně přístupném a řádně fungujícím trhu cenných papírů v některé ze třetích zemí uvedeném v příloze, nebo - pokud podmínky emise obsahují závazek, že je požádáno o úřední záznam nebo registraci k obchodování na některé z výše uvedených burz nebo k obchodování na některém z výše uvedených jiných trhů a toto povolení bude uděleno nejpozději do jednoho roku od zahájení emise cenných papírů. 2. Nástroje peněžního trhu, které nejsou obchodované na regulovaném trhu, které jsou volně směnitelné a zpravidla obchodované na peněžním trhu, jsou likvidní a jejichž hodnotu lze kdykoliv přesně určit, a jsou o nich k dispozici dostatečné informace, včetně informací, které umožňují přiměřené zhodnocení úvěrového rizika spojeného s investicí do těchto nástrojů,může investiční fond nabývat, pokud emise nebo sám emitent podléhají předpisům o ochraně investorů a ochraně vkladů nebo - jsou vydávány nebo garantovány státním, regionálním nebo místním subjektem nebo centrální bankou členské země, Evropskou bankou, Evropskou unií nebo Evropskou investiční bankou, třetí zemí, pokud je tato země federací, spolkovou zemí této federace, nebo mezinárodním subjektem veřejnoprávního charakteru, jehož členem je alespoň jedna členská země, nebo - jsou vydávány podnikem, jehož cenné papíry jsou obchodovány na regulovaných trzích označených v odstavci 1 s výjimkou nových emisí, nebo - jsou vydávány nebo garantovány institucí, která je podřízena dohledu podle kritérií stanovených v komunitárním právu, nebo jsou vydávány nebo garantovány institucí, která podléhá dohledu a dodržuje jeho podmínky, které jsou podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem minimálně tak přísné jako podmínky dohledu podle komunitárního práva, nebo - jsou vydávány jinými emitenty, kteří spadají do kategorie, která byla ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem schválena, pokud pro investice do těchto nástrojů platí srovnatelné předpisy na ochranu investorů a pokud se jedná v případě takového emitenta o podnik s vlastním kapitálem v minimální výši 10 milionů EUR, který zpracovává a zveřejňuje svou účetní závěrku podle předpisů směrnice 78/660/EHS, nebo se jedná o právní subjekt, který v rámci jedné podnikové skupiny zahrnující jednu nebo více společností kótovaných na burze, je zodpovědný za financování této skupiny, nebo se jedná o právní subjekt, který má ve formě podnikání, společnosti nebo ve formě smluvní financovat krytí závazků v cenných papírech využitím úvěrového rámce poskytnutého ze strany banky; tento úvěrový rámec je zajištěn finanční institucí, která splňuje kritéria v Z. 2 lit.c. 3. Celkem smí být investováno nejvýše 10 % majetku fondu do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které nesplňují předpoklady uvedené v bodě 1 a Podíly investičních fondů Podíly v investičních fondech se nesmí nabývat. 18 Vklady na viděnou a vypověditelné vklady Investiční fond smí udržovat zůstatky na bankovních účtech ve formě vkladů na viděnou nebo vypověditelných vkladů s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců. Vklady na viděnou hrají v rámci investičních zásad podřadnou roli, mohou být ovšem v souvislosti s větším přeskupením nebo zvýšením, popř. splácením přechodně většího rozsahu. Není stanovena minimální pohledávka. Při dodržení zákonných podmínek zejména podle 20 odst. 3 Z 8d InvFG smí fond držet max. 20 % majetku fondu u jedné úvěrové instituce. 19 Deriváty 1. Investiční fond může využívat odvozených finančních nástrojů (derivátů), vč. rovnocenných nástrojů účtovaných v hotovosti, které jsou obchodované na některém regulovaném trhu uvedeném v 16, pokud se u podkladového aktiva jedná o nástroje ve smyslu 15a nebo o finanční indexy, úrokové sazby, směnné kurzy nebo měny, do kterých může fond dle zásad jeho investiční politiky investovat. Jsou zahrnuty také nástroje, jejichž cílem je převod úvěrového rizika u výše uvedených hodnot majetku. 2. Celkové riziko spojené s deriváty nesmí překročit celkovou čistou hodnotu majetku fondu. Při výpočtu rizika se bere v potaz tržní hodnota podkladového aktiva, riziko selhání, budoucí výkyvy trhu a vypořádací lhůta jednotlivých pozic. 3. Investiční fond smí za účelem zajištění využívat deriváty v rámci limitů stanovených v 20 odst. 3 bod 5, 6, 7, 8a a 8d Zákona o investičních fondech, pokud celkové riziko spojené podkladovým aktivem nepřekročí tyto investiční limity.

18 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 18 19a OTC-Deriváty 1. Investiční fond může nabývat odvozené finanční nástroje, které nejsou obchodovány na burze (deriváty OTC) pokud a) se u podkladového aktiva jedná o majetek 19 odst.1, b) jsou protistrany institucemi, která podléhá dohledu a která byla schválena vyhláškou Úřadu pro dohled nad finančním trhem c) deriváty OTC podléhají spolehlivému a přezkoumatelnému ocenění na bázi denních hodnot a mohou být kdykoliv na základě iniciativy Investičního fondu za přiměřenou aktuální hodnotu prodány, vypořádány nebo vykompenzovány protiobchodem d) investovány v rámci investičních limitů stanovených v 20 odst. 3 bod 5, 6, 7, 8a a 8d Zákona o investičních fondech a celkové riziko podkladového aktiva nepřekročí tyto limity. 2. Riziko selhání u obchodů investičního fondu s deriváty OTC nesmí překročit následující limity: a) pokud je protistranou úvěrová instituce, 10 % majetku fondu, b) jinak 5 % majetku fondu. 28 Likvidace Z čistého výtěžku likvidace obdrží depozitář odměnu ve výši 0,5 % hodnoty majetku fondu. 19b Value at Risk nepoužitelné 20 Přijetí úvěru Investiční společnost smí na účet fondu přijímat krátkodobé úvěry až do výše 10 % majetku fondu. 21 Repo operace Investiční společnost je do výše investičních limitů stanovených v ZIF oprávněna na účet Investičního fondu nakupovat do majetku fondu majetek se závazkem prodávajícího k zpětnému odkupu tohoto majetku v předem určeném termínu za předem stanovenou cenu. 22 Zápůjčka cenných papírů Investiční společnost je oprávněna v rámci investičních limitů stanovených v Zákoně o investičních fondech převádět na dobu určitou vlastnictví k cenným papírům na třetí osoby až do výše 30 % majetku fondu v rámci všeobecně uznávaného systému půjčování cenných papírů, a to za podmínky, že je třetí osoba zavázána po uplynutí předem stanovené zápůjční lhůty převést vlastnictví k cenným papírům zpět. 23 Způsob stanovení prodejní ceny a ceny zpětného odkupu Výpočet hodnoty podílu se provádí podle 6 v Kč. Vstupní poplatek sloužící úhradě prodejních nákladů společnosti činí až 4 %. Stanovená prodejní cena je zaokrouhlena na celou Kč nahoru. Cena zpětného odkupu je shodná s hodnotou podílu, zaokrouhleno na celou Kč dolů. Vydávání podílů není omezeno. Investiční společnost si však vyhrazuje právo vydávání podílů dočasně nebo zcela pozastavit. 24 Účetní rok Účetním rokem investičního fondu je období od 1. srpna do 31. července následujícího kalendářního roku. 25 Poplatek za správu, úhrada výdajů Investiční společnost obdrží za činnost správce roční odměnu až do výše 1,2 % majetku fondu, která je počítána z hodnoty majetku fondu ke konci měsíce. Investiční společnost má dále nárok na náhradu všech nákladů vzniklých v souvislosti se správou, jako jsou zejména náklady na povinné uveřejňování informací, poplatky depozitáři, náklady na audit, poradenství, náklady v souvislosti s účetní závěrkou a licenčmí náklady za PX. 26 Použití výnosů u podílových listů s výplatou dividend nepoužitelné 27 Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálových výnosů Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po uhrazení nákladů vypláceny. U podílových listů s reinvesticí výnosů dochází od 31. října k výplatě částky vypočtené podle věty InvFG, kterou lze případně použít k úhradě daně z kapitálového výnosu připadající na dividendě podobný výnos podílového listu. 27a Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů nepoužitelné 27b Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. Výplata výnosů dle 13 věty3 Zákona o investičních fondech neproběhne. Investiční společnost zajistí poskytnutím odpovídajícího doložení obchodních míst, že podílové listy nebudou k okamžiku výplaty výnosů drženy majiteli, kteří buď mají příjmy v tuzemsku nebo na něž se vztahuje daň z příjmů právnických osob nebo za předpokladu, že se jedná o osvobození dle 94 Zákona o daních z příjmů, popř. osvobození od daně z kapitálových příjmů.

19 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 19 PŘÍLOHA K 16 Seznam burz s úředním obchodováním a organizovaných trhů 1. Burzy s úředním obchodováním a organizovanými trhy v členských státech Evropského společenství Podle článku 16 směrnice 93/22/EHS (směrnice o cenných papírech) musí každý členský stát vést aktuální seznam jím schválených trhů s cennými papíry. Tento seznam je poskytnut ostatním členským státům a Komisi. Komise je dle tohoto ustanovení povinna jednou ročně uveřejnit seznam uvedených regulovaných trhů. V důsledku zjednodušení procesu schvalování a specializace na jednotlivé segmenty obchodování podléhá seznam regulovaných trhů velkým změnám. Komise proto mimo ročního zveřejnění příslušného seznamu v Úředním věstníku Evropských společenství zpřístupní také aktualizované vydání seznamu na svých oficiálních webových stránkách: Aktuální platný seznam regulovaných trhů naleznete na: liste_geregelte_maerkte.pdf pod Seznam regulovaných trhů (pdf) * (Verzeichnis der Geregelten Märkte). 1.2 Následující burzy je třeba zahrnout do seznamu regulovaných trhů: Lucembursko: Euro MTF Luxemburg 1.3. Uznané trhy v EU podle 20 odst. 3 Z 1 lit. b InvFG: Trhy v EHS, které jsou aktuálné příslušnými dohlížejícími orgány zahrnuty do seznamu uznaných trhů. 2. Burzy evropských států mimo členských států 2.1 Bosnien Herzegovina: Sarajevo, Banja Luka 2.2 Kroatien: Zagreb Stock Exchange 2.3 Schweiz: SWX Swiss-Exchange 2.4 Serbien und Montenegro: Belgrad 2.5 Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") 2.6 Russland: Moskau (RTS Stock Exchange) 3. Burzy států mimo Evropu 3.1 Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 3.2 Argentinien: Buenos Aires 3.3 Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo 3.4 Chile: Santiago 3.5 China Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 3.6 Hongkong: Hongkong Stock Exchange 3.7 Indien: Bombay 3.8 Indonesien: Jakarta 3.9. Israel: Tel Aviv 3.10 Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima 3.11 Kanada: Toronto, Vancouver, Montreal 3.12 Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan), 3.13 Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad 3.14 Mexiko: Mexiko City 3.15 Neuseeland: Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland 3.16 Philippinen: Manila 3.17 Singapur: Singapur Stock Exchange 3.18 Südafrika: Johannesburg 3.19 Taiwan: Taipei 3.20 Thailand: Bangkok 3.21 USA: New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati 3.22 Venezuela: Caracas 3.23 Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 4. Organizované trhy v zemích mimo členské země Evrop-ské unie 4.1 Japan: Over the Counter Market 4.2 Kanada: Over the Counter Market 4.3 Korea: Over the Counter Market 4.4 Schweiz: SWX-Swiss Exchange, BX Berne exchange; Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich 4.5 USA Over the Counter Market im NASDAQ- System, Over the Counter Market (markets organised by NASD such as Over-the-Counter Equity Market, Municipal Bond Market, Government Securities Market, Corporate Bonds and Public Direct Participation Programs) Over-the-Counter-Market for Agency Mortgage-Backed Securities 5. Burzy s finančními termínovými kontrakty a opcemi 5.1 Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires 5.2 Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) 5.3 Brasilien: Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange 5.4 Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd. 5.5 Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange 5.6 Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange 5.7 Korea: Korea Exchange (KRX) 5.8 Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados 5.9 Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange 5.10 Philippinen: Manila International Futures Exchange 5.11 Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX) 5.12 Slowakei: RM-System Slovakia 5.13 Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) 5.14 Schweiz: EUREX 5.15 Türkei: TurkDEX 5.16 USA: American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago, Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, ICE Future US Inc. New York, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) * Seznam může být změněn rakouským ˇUřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA). Aktuální seznam lze nalézt na stránkách FMA: Nabízející, Informace o nabízejících na rakouském finančním trhu, Burzy, Přehled, Downloads, Seznam regulovaných trhů.

20 Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 20 Disclaimer PX (index PX) byl vyvinut Burzou cenných papírů Praha (Prague Stock Exchange) a jeho hodnota je stanovena a zveřejňována v reálném čase. Zkratka indexu je chráněna autorskými právy jako ochranná známka Burzy cenných papírů Praha. Popis indexu PX, pravidla a složení jsou k dispozici online na webových stránkách Burzy cenných papírů Praha - Burza cenných papírů Praha a Wiener Börse AG nepřebírají záruku za správnost a/nebo úplnost indexu PX nebo v něm obsažených dat a ani nepřebírají ručení za chyby, mezery nebo přerušení v indexu. Nevýhradní oprávnění k používání indexu PX ve spojení s finančními produkty bylo poskytnuto po uzavření licenční dohody mezi emitentem a Burzou cenných papírů Praha nebo Wiener Börse AG. Jediným vztahem k nabyvateli licence je Licenční dohoda o používání definovaných ochranných známek a ochranných označení indexu PX, který bude stanoven, vyhotoven a vypočten Burzou cenných papírů Praha bez zahrnutí nabyvatele licence, popř. produktů. Burza cenných papírů Praha si vyhrazuje právo změnit metody výpočtu nebo zveřejnění indexu, zastavit výpočet nebo zveřejnění indexu PX, změnit ochrannou známku index PX nebo zastavit její používání. Emitované produkty nejsou ani Burzou cenných papírů Praha, ani Wiener Börse AG sponzorovány, ani doporučovány, prodávány nebo podporovány. Burza cenných papírů Praha a Wiener Börse AG nepřebírají záruku nebo ručení, ani explicitně ani implicitně, s ohledem na výsledky, které nabyvatel licence, vlastník produktu nebo jiná fyzická nebo právnická osoba zamýšlí docílit z používání indexu PX nebo dat v něm obsažených. Bez omezení výše uvedeného a za žádných okolností nepřebírá Burza cenných papírů Praha nebo Wiener Börse AG ručení za speciální škody, náhradu škody s trestní funkcí, nepřímé a následné škody (včetně ušlých zisků), i když bylo předtím upozorněno na možné škody.

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech.

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech. Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Fond byl schválen

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN

P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN Překlad z německého jazyka P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN Prospekt byl vypracován podle statutů

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Obsah. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG...2. Společníci a orgány Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 1

Obsah. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG...2. Společníci a orgány Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 1 PX-Index-Fonds VÝROČNÍ ZPRÁVA ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 Obsah. Společníci a orgány Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 1 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG...2 Vývoj na mezinárodních

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011. Kde zveřejněno/k dispozici

Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011. Kde zveřejněno/k dispozici Erste Group Bank AG Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011 1. leden 2011 31. prosinec 2011 Druh informace Finanční zprávy Datum zveřejnění Kde zveřejněno/k

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

FinanzOnline, naše služby pro Vás!

FinanzOnline, naše služby pro Vás! Finančnímu úřadu FinanzOnline, naše služby pro Vás! 2012 Podací značka www.bmf.gv.at E1kv-2012-1 Tento tiskopis je zpracováván strojově, proto ho vyplňujte HŮLKOVÝM PÍSMEM a používejte výhradně černou

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Ceník služeb Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) Tento ceník je účinný od 12.1.2015 a ruší všechny předchozí Ceníky služeb FINANCE Zlín, a.s.

Ceník služeb Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) Tento ceník je účinný od 12.1.2015 a ruší všechny předchozí Ceníky služeb FINANCE Zlín, a.s. ČÁST I. SLUŽBY PROVÁDĚNÉ BEZPLATNĚ ZDRM1 Služby osobního makléře zdarma* ZDRM2 Investiční poradenství zdarma* ZDRM3 Podání/zrušení obchodního pokynu zdarma ZDRM4 Zasílání informačních SMS zpráv o realizaci

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 20. řádnou valnou

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 18. řádnou valnou

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Informace pro podílníky OHLEDNĚ SLOUČENÍ FONDŮ Raiffeisen Český dluhopisový fond (investiční fond zřízený podle rakouského práva) (dále jen zrušovaný fond ) do Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více