Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, z d ě l á v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové, když Spiro Agnew napsal, že cesta civilizace je dlážděna daňovými výměry, měl nepochybně pravdu. Navíc mohl dodat, že je to cesta těžká, klikatá, je snadné na ní zabloudit a pro mnohé je dokonce natolik neschůdná, že by šli nejraději někudy bokem. Dobré účty však dělají dobré přátele. Upřímně řečeno, všechno je to vlastně o penězích, které prý už před tisíciletími vynalezli staří Féničané. Úžasný nápad ale proč jich vynalezli tak málo? Od té doby se nesčetné generace snaží tento nedostatek napravit, tu naši nevyjímaje a jsem si jista, že v 1. VOX a.s. vám v tom můžeme dobře poradit. V naší nabídce najdete jak počáteční písmena abecedy daňové vzdělanosti, tak vysoce specializované kurzy pro skutečné profesionály svého oboru. Každý si vybere. Vždyť už Henry Ford říkal, že být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Dobrý kurz je klíčovou dírkou do budoucnosti. Klíč je k vyzvednutí u nás. T: , , 2

3 daně a účetnictví obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA DAŇOVÝ PROFESIONÁL KOMPLETNĚ DAŇOVÝ PROFESIONÁL POVINNÝ CYKLUS K ZÍSKÁNÍ MEZINÁRODNÍHO CERTIFIKÁTU IES DAŇOVÝ PROFESIONÁL 3. MODUL PŘÍKLADY DAŇOVÉ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (PŘÍKLADY) DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) FAKTURACE V ROCE 2014, PRÁCE S ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI DOKLADY, VAZBA NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÚČTOVACÍ VZTAHY OD ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDĚ CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (on-line kurz) DAŇOVÝ PROFESIONÁL 4. MODUL VÝKLAD ÚČETNICTVÍ UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ DAŇOVÉ VÝDAJE (NÁKLADY) A JUDIKATURA ZÁSOBY, SKLADOVÁ EVIDENCE, NÁVAZNOST NA FAKTURACI, DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK, SESTAVENÍ SMĚRNICE ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ S KURSOVÝMI ROZDÍLY IFRS MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ DAŇOVÝ PROFESIONÁL 5. MODUL PŘÍKLADY ÚČETNÍ MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ: STÁTY S DAŇOVĚ PREFERENČNÍM REŽIMEM V POST BEPS SVĚTĚ FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI INTRASTAT V ROCE NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Z FIREMNÍHO POHLEDU ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (on-line kurz) AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY (V JUDIKATUŘE A STANOVISCÍCH MF ČR) TÝKAJÍCÍ SE DAŇOVÉ A ÚČETNÍ OBLASTI CO MUSÍ VĚDĚT ÚČETNÍ O DPH STAVEBNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK, KATASTR NEMOVITOSTÍ, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DAŇOVÉ ZÁKONY URČENÍ SMĚRNÉ HODNOTY K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ PROFESIONÁL 6. MODUL DAŇOVÝ ŘÁD ÚVĚRY A PŮJČKY, POHLEDÁVKY, OPRAVNÉ POLOŽKY A REZERVY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ CO BYSTE CHTĚLI VĚDĚT O ÚČETNICTVÍ ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB PODLE STATISTICKÝCH KLASIFIKACÍ Z POHLEDU DANÍ DERIVÁTY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PRÁVA KAPITÁLOVÝCH OBCHODNÍCH KORPORACÍ PO REKODIFIKACI DISKUZNÍ SETKÁNÍ NA AKTUÁLNÍ TÉMA DPH OD A DO Z SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ ZVLÁŠTNOSTI ZDAŇOVÁNÍ DEVELOPERŮ a KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS FINANČNÍ OCHRANA VAŠÍ FIRMY 31 3

4 daně a účetnictví ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH A CELNÍCH PŘEDPISŮ SVĚŘENSKÝ FOND (TRUST) V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED VYUŽITÍ ipadu VE FIREMNÍ PRAXI 32 3., 10., 17. a ANGLIČTINA VE FINANCÍCH A ÚČETNICTVÍ TRANSFEROVÉ CENY V KONCERNOVÝCH STRUKTURÁCH NOVINKY DOKUMENTACE A PRAKTICKÁ APLIKACE KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO ASISTENTY PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK A JUDIKATURA OBCHODNÍ ZÁVOD Z PRÁVNÍHO, EKONOMICKÉHO, DAŇOVÉHO I ÚČETNÍHO POHLEDU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH SMLOUVY DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NOVÉ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY DAŇOVÝ ŘÁD PRO ÚČETNÍ MAJETEK PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS SROVNÁNÍ US GAAP ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ CENNÉ PAPÍRY PO REKODIFIKACI V PRAXI ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED PRO PODNIKATELE BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI ÚČETNICTVÍ, HOSPODAŘENÍ A DAŇ Z PŘÍJMŮ PO ZMĚNÁCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NÁJEMNÍ VZTAHY A JINÁ UŽITÍ CIZÍ VĚCI V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU VČETNĚ JEJICH DAŇOVÝCH DOPADŮ REKODIFIKACE OBČANSKÉHO PRÁVA V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH SOUVISLOSTECH PRAKTICKÉ DOPADY KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ DPH NEJČASTĚJŠÍ CHYBY POHLEDÁVKY ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT US GAAP V PŘÍKLADECH PŘEMĚNY OBCHODNÍCH KORPORACÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V ČR, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÉ SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ 48 ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2014 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK ZAHRANIČNÍ HOLDINGOVÉ STRUKTURY PRAKTICKÉ MODELOVÉ SITUACE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ NOVÁ ÚPRAVA SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM OMEZENÝM PRVNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z POHLEDU PRÁVA, ÚČETNICTVÍ I DANÍ ZÁKON O DPH 2014 V PŘÍKLADECH Z PRAXE VČETNĚ ÚČETNICTVÍ SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRVNÍ ZKUŠENOSTI PO REKODIFIKACI 53 4

5 daně a účetnictví POKYN GFŘ D DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS DAŇ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2014 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2015 SPECIÁLKA DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE 2014 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2015 SPECIÁLKA DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ROCE 2014 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2015 SPECIÁLKA PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2014 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST, VALUTOVÁ POKLADNA, PLATEBNÍ KARTY V PRAXI NOVÁ ÚPRAVA AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ PRVNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z POHLEDU PRÁVA, ÚČETNICTVÍ I DANÍ VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU UPLATŇOVÁNÍ DPH VE ZDRAVOTNICTVÍ S DŮRAZEM NA ZMĚNY OD JAK MŮŽE VEDENÍ FIRMY PŘEDEJÍT DAŇOVÉ PASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MEZINÁRODNÍ ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ A ZMĚNY OD ROKU INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI (SE ZAMĚŘENÍM NA KONKURZ) ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED KONFERENCE: DAŇOVÝ ŘÁD 2014 XIV. ROČNÍK PROCESNÍHO DAŇOVÉHO PRÁVA a MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) VE VZÁJEMNÝCH SOUVISLOSTECH EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (on-line kurz) DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY Z POHLEDU KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU SPLATNÁ A ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ BENEFITY POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ PŘÍPRAVA PRO UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK ÚČETNICTVÍ JAKO NÁSTROJ PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ DPH V ROCE 2014 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2015 SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A TŘETÍCH ZEMÍ V ROCE 2014 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2015 SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO V ROCE 2014 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2015 SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ JAK PŘEŽÍT SOUČASNOU SLOŽITOU HOSPODÁŘSKOU SITUACI HLAVNÍ VÝZVY PRO MANAGEMENT DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2015 (on-line kurz) DPH V ROCE 2014 V PŘÍKLADECH A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2015 SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ TRANSFEROVÉ CENY Z POHLEDU DANÍ, PRÁVA A AUDITU VNITROUNIJNÍ OBCHOD KOMPLEXNĚ ZBOŽÍ A SLUŽBY MIMOUNIJNÍ OBCHOD KOMPLEXNĚ ZBOŽÍ A SLUŽBY DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY IFRS FINANČNÍ NÁSTROJE EFEKTIVNÍ PRÁCE S POŠTOU A POZNÁMKAMI OUTLOOK A ONENOTE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2014 VĚRNÝ A POCTIVÝ OBRAZ V PRAXI POHLEDÁVKY PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY IFRS V PRAXI

6 daně a účetnictví POHLEDÁVKY ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM ÚČETNÍ A DAŇOVÉ JUDIKÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ ÚČTOVÁNÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ROZINKY ANEB ŠPINDL ROKU DAŇ Z PŘÍJMŮ VE ZNĚNÍ ZÁKONA PLATNÉHO PRO ROK 2014 VČETNĚ PLÁNOVANÝCH ZMĚN PRO ROK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB VE ZNĚNÍ ZÁKONA PLATNÉHO PRO ROK 2014 VČETNĚ PLÁNOVANÝCH ZMĚN PRO ROK DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB VE ZNĚNÍ ZÁKONA PLATNÉHO PRO ROK 2014 VČETNĚ PLÁNOVANÝCH ZMĚN PRO ROK FINANČNÍ ANALÝZA NA BÁZI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY CESTOVNÍ NÁHRADY AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK ZAHRANIČNÍ OBCHOD Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH, CELNÍCH PŘEDPISŮ, APLIKACE DODACÍCH DOLOŽEK INCOTERMS A VYKAZOVÁNÍ INTRASTATU PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ÚČETNÍ, DAŇOVÝ POHLED FAKTURA KOMPLEXNĚ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE INSOLVENCE REORGANIZACE Z POHLEDU DLUŽNÍKA I VĚŘITELE DAŇOVÁ JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU STÁLICE A NOVINKY SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS KOMPLEXNÍ PRŮVODCE PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ ZA 5 DNÍ PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE CESTOVNÍ NÁHRADY AKTUÁLNĚ A PRO ROK VYBRANÉ PROBLÉMY Z DANĚ Z PŘÍJMŮ A SOUVISEJÍCÍCH OBLASTÍ VČETNĚ JUDIKATURY LIKVIDACE OBCHODNÍCH KORPORACÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY DAŇ SILNIČNÍ V ROCE DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ PRŮŘEZ NOVINEK V DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISECH PRO ROK KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRAKTICKÉ PŘÍKLADY PRO POKROČILÉ MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 ZMĚNY V ROCE 2014 A K (on-line kurz) UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2014 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ IFRS AKTUÁLNĚ PRO ROK ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2014 V PLNÉM A ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ V ROCE 2015 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK CESTOVNÍ NÁHRADY

7 DAŇOVÝ PROFESIONÁL kompletně Vzdělávací a poradenská společnost 1. VOX a.s. tento cyklus organizuje každoročně již od roku Volný cyklus seminářů je zaměřen na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které jsou řešeny posluchači pod dohledem lektorů. Cyklus je rovněž vhodný pro efektivní přípravu na zkoušku u KDP ČR. Aktualizujte a doplňte si své znalosti. K dp ČR : 1. modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL VÝKLAD ZÁKONŮ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL MALÉ DANĚ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL PŘÍKLADY DAŇOVÉ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL VÝKLAD ÚČETNICTVÍ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL PŘÍKLADY ÚČETNÍ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL DAŇOVÝ ŘÁD KÓD: KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifikát IES) / Kč vč. 21% DPH / Kč vč. 21% DPH /3 630 Kč vč. 21% DPH Termíny kvalifikačních zkoušek u KDP ČR na II. pololetí roku 2014: Přijímání přihlášek 1. písemná část zkoušky 2. písemná část zkoušky Ústní část zkoušky DAŇOVÝ PROFESIONÁL povinný cyklus k získání mezinárodního certifikátu IES K dp ČR : 1. modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL VÝKLAD ZÁKONŮ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL MALÉ DANĚ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL PŘÍKLADY DAŇOVÉ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL DAŇOVÝ ŘÁD Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 1, 2, 3 a 6. Test IES bude probíhat návazně po poslední přednášce 6. modulu, tzn ; 17:15 18:30. KÓD: KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifikát IES) / Kč vč. 21% DPH / Kč vč. 21% DPH /3 630 Kč vč. 21% DPH 7

8 daně a účetnictví září 2014 DAŇOVÝ PROFESIONÁL 3. MODUL PŘÍKLADY DAŇOVÉ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (PŘÍKLADY) K dp ČR :00 17:00 Během tří dnů si na seminářích procvičíte příklady na daně z příjmů i DPH. Ing. Eva Krekulová (daňová poradkyně, členka sekce DPH při KDP ČR) Ing. Otakar Machala, QUD (daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR) Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. (daňová poradkyně, zkušební komisařka KDP ČR) 1. seminář (St) DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (příklady) Ing. Eva Krekulová 2. seminář (Čt) DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (příklady) Ing. Otakar Machala 3. seminář (Pá) DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (příklady) Ing. Zuzana Rylová, Ph.D :00 17:00 Seminář je určen účetním a daňovým poradcům. Účelem semináře je na praktických příkladech vysvětlit problematiku DPH se zaměřením na problémová ustanovení zákona o DPH. Ing. Eva Krekulová (daňová poradkyně, členka sekce DPH při KDP ČR) Praktické příklady s orientací na: Stanovení místa plnění u služeb uplatňování DPH u vybraných nemovitých věcí uplatňování DPH u osobního automobilu používaného i pro soukromé účely příklad na úpravu a vyrovnání daně příklad na vyplnění daňového přiznání k DPH. POZNÁMKA Seminář je součástí cyklu DAŇOVÝ PROFE- SIONÁL. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. POZNÁMKA Modul je součástí cyklu DAŇOVÝ PROFESIO- NÁL. Obsahem modulu (stejně tak jako jeho jednotlivých seminářů) je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém modulu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 září 2014 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) daně a účetnictví :00 17:00 Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsahem odpovídají jednak příkladům používaných v rámci zkoušek Komory daňových poradců ČR i některých dalších organizací, případně soukromých subjektů při zjišťování úrovně znalostí a kvalifikace potenciálních zaměstnanců a jednak příkladům řešeným v praxi daňového poradenství. Předpokladem pro smysluplnou účast na tomto typu semináře je znalost principů a alespoň základních pravidel zákona o daních z příjmů. Seminář není výkladem daňové teorie, ale je veden formou komentovaného výpočtu příkladů s tím, že každý řešený problém je doplněn stručným připomenutím principů dané problematiky a řešení jednotlivých úkolů jsou vždy doplněna odkazy na příslušná ustanovení právních předpisů řešících daný problém. Po absolvování semináře tak posluchač umí příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení. Ing. Otakar Machala, QUD (daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR) Příklady obsahují širokou problematiku daně z příjmů právnických osob, jako například: Princip transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů položky zvyšující a snižující základ daně používané v daňovém přiznání vybrané skupiny daňových a nedaňových výdajů zaměstnanecké benefity v dani z příjmů (s průřezem do oblasti závislé činnosti) zdaňování příjmů a uplatňování výdajů v daňové souvislosti správné stanovení základu daně a jeho problémy (nerealizované kursové zisky apod.) daňové uplatňování pohledávek (opravné položky, odpisy pohledávek) zdaňování v rámci koncernu (podíly na zisku a převody podílů) problematika ceny obvyklé pravidla tzv. nízké kapitalizace praktické postupy při uplatňování odpisů hmotného a nehmotného majetku uplatňování odčitatelných položek od základu daně a slev na dani finanční a operativní leasing podrobné daňové řešení vztahů pronajímatele a nájemce majetku specifika zdaňování veřejnoprávních subjektů daňové řešení nových institutů soukromého práva (právo stavby, pacht) a další. Řešení příkladů je vázáno nejen na konkrétní ustanovení zákona, ale pro využití v praxi i na jednotlivé řádky aktuálního vzoru tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Součástí semináře je i řešení doplňujících dotazů účastníků a v případě potřeby i podrobnější vysvětlení oblastí, které obvykle dělají největší problémy. POZNÁMKA Účastníci semináře obdrží písemné podklady rozdělené na část zadání a část řešení, takže je následně mohou využít i v případě samostudia k prohloubení svých znalostí a k procvičení řešení příkladů z této oblasti daní z příjmů. Seminář je součástí cyklu DAŇOVÝ PROFE- SIONÁL. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 daně a účetnictví září 2014 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) FAKTURACE V ROCE 2014, PRÁCE S ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI DOKLADY, VAZBA NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK r ekodifikace :00 17:00 Seminář je určen všem, kteří si chtějí prohloubit znalosti daně z příjmů fyzických osob a na řešení praktických příkladů si ověřit své znalosti. Na semináři si prakticky procvičíte příklady na daně z příjmů fyzických osob s přihlédnutím k aktuálním změnám a problémovým ustanovením zákona. : Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. (daňová poradkyně, zkušební komisařka KDP ČR) Stanovení jednotlivých dílčích základů daně nezdanitelné částky a odčitatelné položky výpočet daně včetně solidárního zvýšení daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění příjmy dosažené v zahraničí a jejich zdanění v ČR zdanění příjmů plynoucích daňovým nerezidentům :00 14:00 Seminář je určen účetním, fakturantům, referentům prodeje a zásobování a pracovníkům administrativy, kteří pracují s doklady, řeší problémy pohledávek a závazků s obchodními partnery a nemají dosud zkušenosti nebo si je potřebují osvěžit. Probrány budou rovněž pokladní doklady, interní doklady a daňové doklady. Teorie bude doprovázena praktickými příklady. Po absolvování semináře budete umět správně pracovat s účetními a daňovými doklady. Ing. Dagmar Beránková (auditorka a daňová poradkyně) POZNÁMKA Seminář je součástí cyklu DAŇOVÝ PROFE- SIONÁL. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 září 2014 ZÚČTOVACÍ VZTAHY OD ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDĚ 3 PRAKTICKÉ POSTUPY daně a účetnictví r ekodifikace :00 16:00 Nový občanský zákoník účinný od a některé nové pojmy: Absolutní a relativní majetkové vztahy autonomie vůle ( 1/2) právní jednání uzavírání smluv promlčení uznání dluhu zápůjčka výpůjčka výprosa úvěr vznik, změna, zánik závazků. Co je to faktura podklady pro fakturaci provádění fakturace na základě uzavřených smluvních vztahů okamžik uskutečnění účetního případu lhůty vystavování účetních dokladů saldokonto přijatých a vydaných faktur záloha a závdavek faktura v cizí měně a měnová doložka cizí měny, kursové rozdíly faktury vystavené na zboží, služby slevy, bonusy, skonta z hlediska daně z příjmu druhy účetních dokladů a vzor pokladního dokladu výdajového doklady (faktury) v cizím jazyce bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě doklady skladového hospodářství, správné náležitosti ostatní interní účetní doklady prokazování dokladů a skutečností z hlediska daňové uznatelnosti oběh účetních dokladů a podpisové vzory, doporučené postupy náležitosti a podmínky elektronické fakturace 2014 (samofakturace) opravy dokladů archivace dokladů. Daňové doklady z hlediska DPH doklady typy plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet daně daňové doklady dle zákona o DPH změny ve vystavování daňových dokladů od zjednodušené daňové doklady i pro bezhotovostní platby informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/42/2010 do zákona o DPH opravné daňové doklady, dříve dobropisy, vrubopisy. Novela OZ č. 179/2013 Sb., od opatření oproti opožděným platbám a vazba na Občanský zákoník čas plnění ( ) nařízení vlády č. 180/2013 Sb. zvýšení úroků z prodlení o 1 procentní bod. KÓD: Seminář je určen účetním středně pokročilým. Lektorka na semináři propojuje účetní a daňové předpisy ve vazbě na pojmy dle nového občanského zákoníku. Zaměří se na praktické případy. Citovány budou i některé interpretace Národní účetní rady, které se danou problematikou zabývají. Důraz bude kladen na daňovou problematiku. Ing. Dagmar Beránková (auditorka a daňová poradkyně) Pohledávky z obchodního styku v české a cizí měně, datum uskutečnění účetního případu, kursové rozdíly pojem fakturace, splatnost pohledávek dle občanského zákoníku krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a závazky, členění od data uskutečnění zdanitelného plnění a data sestavení účetní závěrky. Opravné položky k pohledávkám, změny od zákona o rezervách, insolvenční řízení dlužníka odpis pohledávek a daňová účinnost promlčení a prekluze dle občanského zákoníku ( 609 až 654) reklamační řízení, účtování dopady do daně z příjmu a DPH. Faktoring v příkladech směnečné operace (směnka k úhradě, inkasu) závazek a dluh z hlediska nového občanského zákoníku vazba na nový občanský zákoník ( 1721 a následující) změna v osobě věřitele nebo dlužníka ( 1879 a následující) zánik závazků zajištění a utvrzení dluhu závazky z jiných právních důvodů (bezdůvodné obohacení, nepřikázané jednatelství). Zápůjčka ( nového občanského zákoníku) úvěr ( nového občanského zákoníku) závazky z odvážných smluv a další. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12 daně a účetnictví září 2014 DAŇOVÝ PROFESIONÁL 4. MODUL VÝKLAD ÚČETNICTVÍ UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ DAŇOVÉ VÝDAJE (NÁKLADY) A JUDIKATURA r ekodifikace :00 18:00 České účetní standardy, zkráceně ČÚS, jsou účetní standardy používané v České republice a představují tak pravidla, jimiž se společnosti řídí při vedení finančního účetnictví a sestavování účetní závěrky. Na dvoudenním semináři se seznamíte s jejich aktuální podobou. Ing. Pěva Čouková (Pokorná) (auditorka a daňová poradkyně) Tradiční výklad účetnictví v návaznosti na daň z příjmů, DPH a zákon o obchodních korporacích včetně doplnění problematiky o interpretace vydané NÚR více na a mnoho dalších souvislostí, které budou známy k datu konání semináře. Výklad vychází z jednotlivých účetních standardů. ČÚS: ČÚS 003 Odložená daň ČÚS 004 Rezervy ČÚS 005 Opravné položky ČÚS 006 Kursové rozdíly ČÚS 008 Operace s cennými papíry a podíly ČÚS 011 Operace s podnikem ČÚS 012 Změny vlastního kapitálu ČÚS 013 Hmotný a nehmotný majetek ČÚS 014 Dlouhodobý finanční majetek ČÚS 015 Zásoby Podle časových možností bude výklad doplněn i o problematiku ostatních standardů. POZNÁMKA Modul je součástí cyklu DAŇOVÝ PROFESIO- NÁL. Obsahem modulu je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně :00 17:00 Seminář je určen podnikatelům, pronajímatelům, účetním, daňovým a ekonomickým poradcům. Cílem semináře je seznámení s problematikou uplatňování výdajů do výdajů daňových. Ing. Zdeněk Burda (daňový poradce, jednatel BD Consult, s.r.o.) Ing. Eva Sedláková (MF ČR odbor daně z příjmů a veřejná pojistná) 09:00 13:00 Ing. Eva Sedláková Změny v uplatňování daňových výdajů v roce 2014 úplata u finančního leasingu výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců (příspěvky zaměstnavatele, přechodné ubytování, vzdělávání, pojištění zaměstnance, stravování) výdaje podnikatelů při pracovních cestách paušál na dopravu výdaje spojené s pořízením pozemku a jeho porostu výdaje vzniklé v důsledku likvidace zásob nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům, nealkoholické nápoje podnikatelské stipendium odpisování fotovoltaických elektráren odpovědi na dotazy. 14:00 17:00 Ing. Zdeněk Burda Judikatura z oblasti daně z příjmů fyzických osob: Bezúročné půjčky jednatelům a zaměstnancům prokazování původu majetku fakturace mezi manžely kniha jízd dary jako odečitatelná položka od základu daně judikatura z oblasti daně ze závislé činnosti judikatura k pracovním oděvům a stejnokrojům. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

13 září 2014 ZÁSOBY, SKLADOVÁ EVIDENCE, NÁVAZNOST NA FAKTURACI, DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK, SESTAVENÍ SMĚRNICE ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ S KURSOVÝMI ROZDÍLY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY K LEGISLATIVNÍ ÚPRAVĚ daně a účetnictví :00 16:00 Seminář je určen účetním, ekonomům, vedoucím nákupu a zásobování, vedoucím skladů. Cílem semináře je seznámit posluchače s účtováním zásob a vnitřním kontrolním systémem, který je nutno přijmout. Ing. Dagmar Beránková (auditorka a daňová poradkyně) Vymezení pojmu a druhů zásob oceňování zásob nakupovaných (materiál a zboží) a zásob vlastní výroby (nedokončená výroba, polotovary, výrobky) zásoby vlastní výroby a kalkulační vzorec (kalkulace vlastních nákladů) vedení skladové evidence a účtování způsobem A a B zásoby předané ke zpracování zásoby přijaté ke zpracování účtování materiálu přímo do spotřeby aktivace zásob techniky ocenění úbytků zásob ze skladu (skutečné ocenění, metoda FIFO, metoda LIFO, metoda váženého aritmetického průměru, pevná cena oceňovací odchylky od pevné ceny) změna účetního programu lze přecenit zásoby? reklamace a vratky na sklad nevyfakturované dodávky a materiál na cestě převody mezi sklady převody zásob vlastní výroby do vlastní prodejny vzorky vratné obaly, nevratné obaly, pronájem obalů dary drobný hmotný majetek přirozené úbytky v rámci norem inventarizace a opravné položky. Co je součástí vnitřního kontrolního systému. Specifika vedení zásob v jednotlivých oborech podnikání: Obchodní organizace (nákup a prodej zboží, dovoz a vývoz EU a třetí země) stavební organizace (nedokončená výroba) služby (pohostinství, opravny, servisy) výrobní organizace ostatní. Specifika vedení zásob atd. KÓD: :00 14:00 Vhodné bez rozdílu pro začínající i pokročilé účetní, daňové poradce, interní auditory, finanční analytiky. Účastníci semináře získají nadhled nad danou oblastí, detailní řešení použití kursů pro přepočet cizí měny a zachycení kursových rozdílů v metodice účetnictví v ČR. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. (VŠE Praha katedra finančního účetnictví a auditingu, auditorka) Předpisy v ČR upravující oblast cizí měny v účetnictví podnikatelů variantní přístupy v použití kursů pro přepočet cizí měny řešení kursových rozdílů v průběhu i v závěru účetního období upozornění na nesprávné postupy praktické příklady diskuze a závěr. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 daně a účetnictví září 2014 IFRS MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ DAŇOVÝ PROFESIONÁL 5. MODUL PŘÍKLADY ÚČETNÍ K cú a 2. den 09:00 18:00, 3. den 09:00 17:00 Vhodné pro začátečníky i pokročilé, komplexnost výkladu a vzájemných souvislostí může být přínosná i pro ty, kteří již s IAS/IFRS pracují. Třídenní kurz je zaměřen na komplexní a vzájemně provázaný výklad požadavků mezinárodních standardů (IFRS) na jednotlivé oblasti účetní závěrky. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha proděkanka pro studijní a pedagogikou činnost, Fakulta financí a účetnictví) Definice a rozpoznání základních prvků účetní závěrky výchozí koncepce oceňování IFRS (včetně problematiky kursových rozdílů IAS 21, aktivace výpůjčních nákladů IAS 23 a problematiky snížení hodnoty aktiv IAS 36) dlouhodobá nehmotná aktiva (IAS 38, vazby na související standardy) dlouhodobá hmotná aktiva (IAS 16, IAS 41, vazby na související standardy) investice do nemovitostí (IAS 40, vazby na související standardy) dlouhodobá aktiva držená k prodeji (IFRS 5) leasingy (IAS 17) zásoby finanční aktiva a závazky (pohledávky, cenné papíry, závazky základní východiska klasifikace a oceňování) vlastní kapitál rezervy, dohadné položky, podmíněné pohledávky a závazky (IAS 37) odložená daň (IAS 12) účetní závěrka rozvaha (IAS 1) výsledovka (IAS 1, IAS 18) výkaz peněžních toků (IAS 7) komentář k účetním výkazům (IAS 1, IAS 8, IFRS 8, IAS 10, IAS 24) den 09:00 17:00, 2. den 09:00 14:00 Na tomto semináři máte možnost procvičovat praktické příklady z oblasti účetnictví. Ing. Pěva Čouková (Pokorná) (auditorka a daňová poradkyně) Praktické příklady, které navazují na výklad účetnictví ve 4. modulu volného cyklu Daňový profesionál. Tento modul je možno absolvovat samostatně za předpokladu zvládnuté účetní teorie. POZNÁMKA Modul je součástí cyklu DAŇOVÝ PROFESIO- NÁL. Obsahem modulu je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory certifikovaných účetních a členy Svazu účetních) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 září 2014 MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ: STÁTY S DAŇOVĚ PREFERENČNÍM REŽIMEM V POST BEPS SVĚTĚ daně a účetnictví IV. ROČNÍK ÚSPĚŠNÉHO SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI S KATEDROU OBCHODU A FINANCÍ PEF ČZU V PRAZE d iskuzní s eminář :30 16:00 Pro daňové poradce a specialisty, daňové profesionály státní správy, vlastníky a podílníky společností, top management napříč obory, střední finanční management, advokátní kanceláře a další zájemce o problematiku mezinárodního zdanění. Účastníci diskuzního semináře získají přehled o potenciálu a také limitech využívání daňových rájů a vyslechnou argumenty odlišných skupin odborníků na mezinárodní zdanění v kontextu aktuálního vývoje daňové politiky ČR, EU a OECD. : Ing. Michal Friedberger (Akont s.r.o. analytik mezinárodního daňového plánování zodpovědný za analýzy daňových systémů jednotlivých zemí a návrhy nových produktů) Ing. Lenka Jehličková (Generální finanční ředitelství, mezinárodní spolupráce v oblasti přímých daní) Mgr. Jindřich Král (Glatzová & Co., vedoucí advokát) Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta) doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (Mendelova Univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta) Ing. Jiří Žežulka (Generální finanční ředitelství) ODBORNÝ GARANT A MODERÁTOR: Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. 09:30 09:35 ÚVODNÍ SLOVO Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. 09:35 10:20 SOUČASNÉ DŮVODY PRO VYUŽÍVÁNÍ DAŇO- VÝCH RÁJŮ Ing. Michal Friedberger 10:35 11:20 PRÁVNÍ LIMITY MEZINÁRODNÍHO DAŇOVÉ- HO PLÁNOVÁNÍ Mgr. Jindřich Král 11:35 12:20 DAŇOVÉ RÁJE VS. HARMONIZACE EU, OECD doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 13:15 14:00 NÁHLED SPRÁVCE DANĚ NA TZV. DAŇOVÝ RÁJ V KONTEXTU BEPS Ing. Jiří Žežulka 14:15 15:00 MEZINÁRODNÍ DAŇOVÁ VÝMĚNA INFORMA- CÍ A SPOLUPRÁCE Ing. Lenka Jehličková 15:15 16:00 TAX GAP KORPORÁTNÍ DANĚ MÝTY A REA- LITA Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 15

16 daně a účetnictví září 2014 FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI N ovinka :00 14:00 Cílem semináře je seznámit účastníky s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Poznat hlavní motivy ke spáchání podvodu, charakteristiku lidí, kteří páchají podvody. Naučit se rozpoznat indikátory podvodného jednání. Projít metodologii testování rezistence organizace proti riziku podvodu. Ing. Zdenka Volkánová (lektorka a konzultantka, členka KCÚ) Definice podvodů v legislativě a judikatuře charakteristika podvodů, škody, tresty, proč potřebujeme kontrolní systém proti podvodům je realita opravdu tak špatná stav u nás a v zahraničí úloha statutárních orgánů a managementu v prevenci podvodů důsledky porušení povinností zaměstnanců a statutárních orgánů zodpovědnost zaměstnanců a statutárních orgánů za škodu jak na prevenci podvodů jednotlivé nástroje detekce a prevence podvodů doporučení na zlepšení kontrolního systému rozlišení mezi účetními pravidly a základní ekonomickou realitou použití kritické analýzy finančních výkazů čísel jako základ pro lepší posouzení rizika a prognózy cash flow využití prokázané metodiky finanční analýzy. Omezení finančních dat s cílem vytvářet lepší srovnání mezi jednotlivými podniky poučení z nedávných korporačních účetních skandálů :00 16:00 Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců a mají již o této oblasti základní povědomí. Absolventi semináře se budou umět prakticky orientovat v oblasti daně z příjmů FO ze závislé činnosti, vybírání záloh a ročním zúčtování záloh na daň. Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.) DAŇ Z PŘÍJMŮ: Základní zásady daně z příjmů fyzických osob dílčí základy daně stanovení základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vztah daně z příjmů k zákonům o pojistném na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanecké benefity zálohy na daň a zvláštní sazba daně slevy na dani, daňové zvýhodnění. VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI: Vybírání záloh na daň a zvláštní sazby daně prohlášení k dani vybírání záloh na daň v příkladech. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ: Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a způsob jejich prokazování roční zúčtování záloh na daň v příkladech odpovědnost a povinnosti plátců daně. POZNÁMKA Seminář je součástí cyklu MZDOVÁ PROBLE- MATIKA KROK ZA KROKEM. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 září 2014 INTRASTAT V ROCE 2014 VYKAZOVÁNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM A JEHO PROVÁZANOST S UPLATŇOVÁNÍM DPH V ROCE 2014 daně a účetnictví :00 14:00 Seminář je určen pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Cílem semináře je přinést účastníkům přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí, definici jednotlivých vykazovaných údajů a informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH. Marek Reinoha (poradce v oblasti cel a unijního obchodu) Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU IN- TRASTAT definovaných vyhláškou č. 201/2005 Sb. o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie. Na semináři budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH. Definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT, základní pojmy pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.) postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 ZKUSTE TO S NÁMI ZAKÁZKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Věříme, že dnes jste úspěšnou firmou. Že máte dobrý produkt zkušený tým věrné zákazníky ale co zítra? Přinášíme vám to nejlepší, co umíme Zkušenosti a znalosti v oblasti organizace zakázkového vzdělávání a nejlepší lektory v České republice. Porozumění vašim potřebám a jejich významu. Garanci přínosu a okamžité využití získaných poznatků v každodenní praxi. Příležitost spolu s lektory najít vaše silné stránky, prostor a témata pro další rozvoj. Interaktivní přístup, kterým si budete ověřovat a vštěpovat nové nabyté poznatky. Konzultaci s lektory i podporu diskuze mezi účastníky. Optimální mix moderních nástrojů vzdělávání, jako jsou e-learning, role playing, a další metody pro nejúčinnější zvyšování kvality vašich zaměstnanců. MÁME STEJNÝ JAKO VY BÝT ŠPIČKOVÝMI PROFESIONÁLY VE SVÉM OBORU PROVĚŘTE SI NÁS ASERTIVITA AUDIT BENEFITY BOZP CLA CENNÉ PAPÍRY DANĚ DATABÁZE E-LEARNING ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ FINANCE HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ IFRS INTRASTAT KATASTR NEMOVITOSTÍ KOMUNIKACE KORESPONDENCE KOUČINK LEADERSHIP LOGISTIKA MAJETEK MARKETING MOTIVACE MS OFFICE MZDY NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ OBČANSKÉ PRÁVO OSOBNÍ ÚDAJE OUTPLACEMENT PERSONALISTIKA POHLEDÁVKY PRACOVNÍ PRÁVO PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRODEJNÍ DOVEDNOSTI ŘÍZENÍ KVALITY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SIX-SIGMA SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ZÁKON STRESS MANAGEMENT ŠKOLENÍ MISTRŮ TIME MANAGE- MENT UČETNICTVÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VYJEDNÁVÁNÍ + SOFT SKILLS V ANGLIČTINĚ + KURZY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

19 září 2014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Z FIREMNÍHO POHLEDU ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ daně a účetnictví r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen pro pracovníky v oddělení nákupu a prodeje a v ekonomických, účetních, finančních a právních úsecích korporací, členy středního a vyššího managementu a všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti uživatele nové právní úpravy, kteří se chtějí blíže seznámit s praktickými novinkami dle NOZ a ZOK a zkušenostmi získanými při jejich aplikaci. Seznámit účastníky s praktickými dopady nejdůležitějších změn, které nový občanský zákoník přinesl do každodenní praxe, upozornit na významné novinky a poskytnout účastníkům návod, jak v modelových situacích postupovat včetně návrhů na provedení případných změn nejen smluvní dokumentace. V rámci semináře budou vysvětleny stěžejní pojmy, které při praktické aplikaci nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích získávají oproti dřívější právní úpravě odlišný nebo pozměněný význam. Účastníci získají návod jak postupovat při změnách smluvní dokumentace a realizaci smluvních vztahů. V případě schválení novely NOZ a plánovaných změn účinných od se na semináři budeme věnovat i jim. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) Vliv základních zásad soukromého práva na smluvní praxi (závaznost daného slibu a uzavřené smlouvy) autonomie vůle dispozitivita vs. kogentnost dobrá víra poctivost ochrana slabší strany aj. Právní jednání (forma, obsah, neplatnost, omyl) elektronické právní jednání ( atd.) zastupování korporace prostřednictvím zaměstnanců a dalších pověřených osob, prokuristy a opatrovníka. Dělba kompetencí mezi členy představenstva/ jednatele: Monistický model u akciové společnosti správní rada a statutární ředitel právnická osoba jako člen statutárního či jiného orgánu společnosti povinnosti člena statutárního orgánu (péče řádného hospodáře) a důsledky jejich porušení ručení členů statutárního orgánu za dluhy korporace test solventnosti vlivná (ovládající) osoba schválení neoprávněného jednání omezení jednatelského oprávnění. Věc v právním smyslu dle NOZ a rozdělení věcí. Uzavírání smluv: Předsmluvní odpovědnost uzavírání smluv (nabídka a přijetí, konsens, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky) jednostranná změna obchodních podmínek podstatná změna okolností (hardship) zákaz neúměrného zkrácení (laesio enormis) změna smluvního závazku (prodlení, postoupení pohledávky, smlouvy, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu) zánik smluvního závazku (splnění, započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď, vzdání se práva a prominutí dluhu) změny v právní úpravě promlčení. Kupní smlouva a smlouvě o dílo: Zajištění a utvrzení dluhu a jejich efektivita a nákladovost úrok a smluvní pokuta závdavek kvitance dlužní úpis nájem prostor určených pro podnikání. Zásadní změny při náhradě újmy a bezdůvodném obohacení dle NOZ. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 daně a účetnictví září 2014 AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY (V JUDIKATUŘE A STANOVISCÍCH MF ČR) TÝKAJÍCÍ SE DAŇOVÉ A ÚČETNÍ OBLASTI CO MUSÍ VĚDĚT ÚČETNÍ O DPH DOPADY REKODIFIKACE DO OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ r ekodifikace K dp ČR :00 17:00 Seminář je určen pro daňové poradce, auditory, hlavní účetní a ostatní pracovníky ekonomických úseků s hlubšími znalostmi v oblasti daní a účetnictví. Seminář přinese komplexní pohled na účetní a daňovou oblast, se zaměřením na detailní rozbor jednotlivých problémů ve vzájemných souvislostech. Ing. Jiří Nesrovnal (N-Consult s.r.o., daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí odborné sekce daně z příjmů právnických osob při KDP ČR) Problémové oblasti týkající se především daní z příjmů a podvojného účetnictví v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva od Výklad bude proveden s ohledem na aktuální projednávané, respektive schválené novely a dostupnou judikaturu (včetně judikatury ÚS a NSS ČR) ve srovnání se stanovisky MF ČR. Hlavní část bude zaměřena především na dopady rekodifikace soukromého práva do oblasti daně z příjmů, daně z nabytí nemovité věci a účetnictví, a to v návaznosti na novelu ZDP platnou od zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Bude upozorněno na výkladové problémy, které tato novela přináší včetně možných řešení. Bude také upozorněno na připravované změny v oblasti ZDP, které by měly být platné a účinné od Druhá část semináře bude věnována judikatuře a stanoviskům MF ČR ve vybraných oblastech :00 16:00 Hlavním účetním, účetním a auditorům. Účelem semináře je probrat problematiku DPH nejen z pohledu uplatňování zákona o DPH, ale i vhodného postupu při zaúčtování a upozornit na časté chyby, které se v praxi vyskytují. Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) Daňové doklady druhy a jejich náležitosti uplatňování daňových dokladů z časového hlediska DPH a zálohy vystavování dokladů a jejich účtování DPH a cizí měna přepočet cizí měny ve vazbě na účetní předpisy nárok na odpočet daně podmínky, postupy DPH při dodávkách zboží a služeb v rámci EU DPH při dovozu a vývozu mimo EU DPH a automobil pořízení automobilů a jejich poskytování pro soukromé účely. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Ekonomické a finanční vzdělávání

Ekonomické a finanční vzdělávání V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Daňový specialista - 13. bloků = 15 dnů

Daňový specialista - 13. bloků = 15 dnů Daňový specialista - 13. bloků = 15 dnů Termín: 26. 08. - 25. 09. 2015 Místo: Bohuňovice, V Drahách 39, PSČ 783 14 Čas konání: hod Cena: 23 100 Kč bez DPH V ceně semináře je již zahrnut: oběd (domácí kuchyně)

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více