Výroční zpráva VEMEX s.r.o. Zemní plyn ekologický zdroj energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. VEMEX s.r.o. Zemní plyn ekologický zdroj energie"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 VEMEX s.r.o. Zemní plyn ekologický zdroj energie

2 I. Úvodní slovo Je pro mě velkou ctí každý rok vystoupit ve Výroční zprávě společnosti VEMEX s hodnocením naší činnosti. To platí samozřejmě i pro rok Není však jednoduché hodnotit právě tento rok, protože znamenal značný konkurenční boj mezi všemi dodavateli zemního plynu na našem trhu, navíc v době doznívající ekonomické krize, která přinesla významné objemy volného plynu po celé Evropě, včetně České republiky. Samotný trh byl ovlivňován nejen značnými objemy volného zemního plynu, ale také nízkými cenami a v neposlední řadě spoustou nových obchodních mechanismů, které byly na trh zaváděny. Je proto potěšující, že naše společnost v těchto podmínkách uspěla a dokázala splnit cíle, které před ní byly postaveny. Kromě naplnění obchodních ambicí se nám podařilo zrealizovat i další cíl, který jsme si pro rok 2010 vytyčili, a tím bylo zapojení společnosti VEMEX do programu CNG pro automobilovou dopravu. Pravděpodobně naším největším úspěchem v roce 2010 pak byla skutečnost, že naše společnost byla prezidiem Evropského obchodního kongresu pověřena organizací 14. zasedání mezinárodního kongresu EBC, které se uskuteční v Praze v červnu Toto pověření jen dokazuje, že naše společnost je vybudována na silných základech a je schopna řešit i velmi složité a náročné úkoly. Závěrem bych rád poděkoval celému kolektivu společnosti VEMEX za úsilí a práci v roce 2010, obchodním partnerům za projevenou důvěru a také všem členům dozorčí rady za podporu v naší činnosti. JUDr. Vladimir Ermakov, CSc. jednatel a generální ředitel společnosti 2 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

3 Do funkce výkonného ředitele společnosti VEMEX jsem byl jmenován v listopadu 2010 poté, co jsem odstoupil z pozice člena její dozorčí rady. Tuto pozici jsem zastával od zahájení činnosti společnosti VEMEX na českém plynárenském trhu v roce Těším se na výzvy spojené s vykonáváním mé nové funkce a věřím, že mé zkušenosti z evropského plynárenského trhu budou pro VE- MEX přínosné. Český plynárenský trh se nachází ve stavu neustálých změn. Můžeme ho označit za trh pohybující se na výrazném stupni liberalizace, ale zároveň je v porovnání například s Velkou Británií, Nizozemím, Německem a dalšími trhy nedostatečně rozvinutý. V tomto dynamicky se rozvíjejícím prostředí VEMEX čelí mnoha výzvám a možnostem. V našem odvětví jsme zaznamenali příliv nových hráčů, zvýšenou aktivitu na straně spotřebitelů a mechanismy spojené se změnami cen. Naše společnost je ve stádiu vývoje dodatečných obchodních aktivit, jako je například maloobchodní prodej podnikatelským subjektům a fyzickým osobám a pak také spuštění řetězce CNG plnicí stanice. Věříme, že v pozici člena uskupení společnosti Gazprom a zároveň v pozici jednoho z prvních účastníků liberalizovaného českého trhu, který se drží v popředí rozvoje trhu, je postavení společnosti VEMEX jedinečné a může dále stavět na síle úspěchu. Svých cílů můžeme dosáhnout pomocí pokračující spolupráce s našimi zákazníky, zúčastněnými stranami a partnery. BA Vasily Dinkov, MA jednatel a výkonný ředitel společnosti 3

4 II. Základní údaje III. Orgány společnosti IV. Vlastnická struktura Základní údaje Obchodní firma: VEMEX s.r.o. Sídlo: Na Zátorce 43/9, Praha 6 Právní forma: společnost s ručením omezeným Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 25. dubna 2001, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka IČ: DIČ: CZ Rozhodující předmět činnosti: obchod s plynem Tel.: Fax: Internet: 4 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

5 Orgány společnosti Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, kterou tvoří všichni společníci. Společníky obchodní firmy VEMEX s. r. o. jsou: Vlastnická struktura Podíl vlastníků ve společnosti v roce 2010 GAZPROM Germania GmbH Centrex Europe Energy & Gas AG EW East-West Consult AG Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, kteří vykonávají obchodní vedení společnosti, a jsou jimi JUDr. Vladimir Ermakov, CSc., a BA Vasily Dinkov, MA GAZPROM Germania GmbH 50,14 % Dozorčí rada je zřízený fakultativní orgán, který dohlíží na činnost jednatelů, vykonává kontrolní činnost s oprávněním nahlížet do obchodních a účetních knih, kde kontroluje tam obsažené údaje. Dále přezkoumává účetní závěrku a předkládá své vyjádření valné hromadě. Členy dozorčí rady jsou: Sergey Anatoljevič Emeliyanov Peter Scherger Dmitry Averkin Ing. Tamara Nestěrenková předseda dozorčí rady člen člen členka Centrex Europe Energy & Gas AG 33,00 % Společnost má zřízenou prokuru. Prokura je forma zastoupení společnosti a uděluje ji valná hromada. Ve společnosti je zřízena kolektivní prokura, je tedy třeba souhlasu obou prokuristů, kterými jsou: Ing. Jaroslav Čižinský Ing. Pavel Martínek EW East-West Consult AG 16,86 % 5

6 V. Organizační struktura Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti Jednatel: JUDr. Vladimir Ermakov, CSc. jednatel společnosti ve funkci od roku 2001 Jednatel: BA Vasily Dinkov, MA jednatel společnosti ve funkci od roku 2010 Prokura: Ing. Jaroslav Čižinský prokurista ve funkci od roku 2006 Prokura: Ing. Pavel Martínek prokurista ve funkci od roku 2006 Organizační schéma VEMEX s.r.o. Valná hromada Dozorčí rada Prokurista 2x Rada jednatelů Generální ředitel / Jednatel Výkonný ředitel / Jednatel Prodej plynu Nákup, logistika, skladování plynu Personalistika, administrace a právo Marketing a PR Finance Ředitel Ředitel Ředitel Ředitel Ředitel 6 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

7 Seznam členů dozorčí rady k Sergey Anatoljevič Emeliyanov zástupce Gazprom Export LLC, Moskva, Ruská federace předseda dozorčí rady narozen: ve funkci od: Peter Scherger zástupce GAZPROM Germania GmbH, Berlín, Spolková republika Německo člen narozen: ve funkci od: Ing. Tamara Nestěrenková zástupce EW East-West Consult AG, Švýcarská konfederace člen narozena: ve funkci od: Dmitry Averkin zástupce Gazprom Export LLC, Moskva, Ruská federace člen narozen: ve funkci od:

8 VI. Výkonný management společnosti JUDr. Vladimir Ermakov, CSc. jednatel a generální ředitel společnosti narozen: ve spolecnosti od roku 2001 BA Vasily Dinkov, MA jednatel a výkonný ředitel společnosti narozen: ve společnosti od roku VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

9 Výkonný management společnosti (ke dni ) Ing. Jaroslav Horych ředitel prodeje plynu narozen: ve společnosti od roku 2006 Václav Lerch ředitel nákupu, logistiky a skladování plynu narozen: ve společnosti od roku 2009 Ing. Vratislav Jonáš Kubínek finanční ředitel narozen: ve společnosti od roku 2009 Ing. Hugo Kysilka marketingový ředitel narozen: ve společnosti od roku 2004 Ing. Pavel Martínek prokurista a obchodní ředitel narozen: ve společnosti od roku 2005 Ing. Jaroslav Čižinský prokurista a vedoucí oddělení treasury narozen: ve společnosti od roku 2001 Ing. Tamara Nestěrenková administrativní a personální ředitelka narozena: ve společnosti od roku

10 VII. Významné události roku 2010 ve společnosti VEMEX Významné události roku 2010 ve společnosti VEMEX Rok 2010 přinesl do naší společnosti řadu významných událostí, změn a novinek. 1 Náš pracovní tým se rozrostl o sedm osob zaměstnaných v hlavním pracovním poměru. 1 Od listopadu máme k dispozici novou budovu, kam se přestěhovalo obchodní oddělení. Adresa nového pracoviště je Na Zátorce 5, Praha 6. 1 Firemní vozový park byl doplněn o dva nové vozy jezdící na zemní plyn. 10 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

11 1 V srpnu byla otevřena naše první plnicí stanice CNG pro kolovou dopravu, ve spolupráci s firmou GASCONTROL, spol. s r. o. Havířov. 1 Byl zahájen proces certifikace ISO V listopadu byl do funkce výkonného ředitele společnosti VEMEX jmenován Vasily Dinkov, dosavadní člen dozorčí rady společnosti. 1 V květnu jsme uspořádali tiskovou konferenci a také oslavu u příležitosti dodání 2 mld. m 3 zemního plynu. 11

12 VIII. Úsek prodeje plynu Ing. Jaroslav Horych ředitel prodeje plynu Hodnocení desetileté historie firmy se z pohledu manažera redukuje na zhodnocení lidí, se kterými se ve svém pracovním tažení setkal. Ať už jde o lidi uvnitř firmy, kdy se cíleně směřuje k integraci názorů, třídění nápadů, k přípravě strategie a ocenění dopadů a výsledků jejího následného uplatnění. Setkání s obchodními partnery je překvapivě v mnohém podobné. Ne vždy můj prospěch musí recipročně znamenat újmu pro můj protějšek. Jsou řešení, která mohou přinést oběma stranám profit, a hledání takových řešení je velmi inspirativní. 12 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

13 Úsek prodeje plynu Realizace prodeje v roce 2010 Prodej plynu v roce 2010 byl v převážné míře uzavřen v předchozím roce. Realizace prodeje se s ohledem na kázeň odběratelů a přesné plány spotřeby obešla bez nutnosti řešit nedodržování sjednaných platebních podmínek a odběrové povinnosti. V průběhu roku 2010 se také podařilo realizovat několik jednorázových měsíčních prodejů (Pražská plynárenská, a. s., Teplárny Brno, a. s., České lupkové závody, a. s.). VEMEX splnil svůj plán prodeje v celém rozsahu. VEMEX se bez potíží adaptoval na nové podmínky fungování trhu s plynem v České republice, kde především ustavení státem kontrolovaného operátora trhu přineslo významné změny pro řízení dodávek, bilance a fakturování. Příprava prodeje na rok 2011 Rok 2010 byl vzhledem k prodeji na následující rok rokem prohlubující se liberalizace trhu, rokem masivního nástupu nových hráčů na trhu - velkých i malých nových obchodníků. Uplynulý rok se také vyznačoval prudkým zvýšením prodeje plynu pocházejícího z likvidních evropských trhů. VEMEX reagoval na změny na trhu především rozšířením spektra cenových produktů, které reflektují evropské burzovní ceny. Díky naší marketingové strategii se nám podařilo obhájit svoji významnou pozici na trhu a především rozšířit prodej i směrem k malým a středně velkým zákazníkům. VEMEX zaznamenal i řadu úspěchů při své účasti v elektronických aukcích. K významnému rozšíření okruhu zákazníků zejména do segmentu malých a středních odběratelů přispělo úspěšné dopracování fakturačního systému firmy. Navíc je fakturační systém připraven na významné rozšíření okruhu obsluhovaných zákazníků ve všech tržních segmentech. Obchodní a fakturační systém je intenzivně využíván při úkolech souvisejících s reportingem, marketingem, při bilancování a získávání manažerských informací. 13

14 Mapa odběrných míst společnosti VEMEX Děčín Česká Lípa Lib Ústí nad Labem Duchcov Hostomice Litvínov Řepov Karlovy Vary Louny Neratovice Brandýs - Star Nové Strašecí Praha Rokycany Velké Popovice Ko Plzeň Starý Plzenec Společnost VEMEX k rozšířila počet odběrných míst na 91. V současné době má VEMEX svá odběrná místa po celé České republice s tím, že nejvýznamnější oblastí z hlediska objemu i počtu odběrních míst je Severní a Jižní Morava. Bechyně Týn nad Vltavou Čičenice České Budějovice 14 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

15 erec Boleslav Dobruška Hradec Králové Rychnov nad Kněžnou n Týniště nad Orlicí Vamberk Holice Kostelec nad Orlicí Přelouč Pardubice Choceň Tuněchody Světlá nad Sázavou Letovice Hanušovice Litovel Jizernice Olomouc Přerov Ostrava Havířov Nošovice Raškovice Jihlava Blansko Kroměříž Hulín Kvasice Vsetín Velká Bíteš Ořechov Brno Zborovice Buchlovice Staré Město Uherské Hradiště Zlín Novosedly Mikulov Kunovice 15

16 Ing. Pavel Martínek obchodní ředitel Naše společnost se na českém plynárenském trhu zabydlela. Těší nás důvěra odběratelů a respekt ze strany konkurentů. Na své pevné pozici však chceme dál pracovat. Věříme, že tak přispějeme k dobrému fungování energetického trhu, který je pro úspěch národní ekonomiky velmi důležitý. 16 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

17 Prodej plynu v roce 2010 po měsících Statistika plynárenství v ČR leden únor ,174 MWh ,311 MWh březen ,653 MWh duben ,337 MWh květen ,991 MWh červen ,725 MWh červenec ,729 MWh Spotřeba zemního plynu v ČR v mil. m 3 Import zemního plynu do ČR v mil. m 3 srpen září ,109 MWh ,580 MWh 12,657 0,1 750,489 8,6 742,379 9,1 646,288 7,2 říjen ,240 MWh listopad ,310 MWh prosinec ,808 MWh 254,074 2, Prodej VEMEX v mil. m 3 (1m 3 = 10,63 kwh) VEMEX - procento z celkové spotřeby 17

18 IX. Úsek nákupu, logistiky a skladování plynu Václav Lerch ředitel nákupu, logistiky a skladování plynu Společnost VEMEX v roce 2011 oslaví své 10. narozeniny. Z toho už více než polovinu aktivně obchoduje se zemním plynem v České republice. S ohledem na toto období se mé působení ve společnosti jeví jako opravdu velmi krátké co znamená období trvající lehce přes rok oproti uvedenému? Rád bych poukázal na skutečnost, že rozvoj v nákupním portfoliu se vyvíjí velmi dynamicky. Jestliže jsme před několika lety měli dodavatele plynu pouze jednoho, nyní máme dodavatelů několik a odpovídající smlouvy již nelze spočítat na prstech obou rukou. Přeji společnosti i do budoucna takový dynamický rozvoj jako v posledním desetiletí. 18 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

19 Úsek nákupu, logistiky a skladování plynu V roce 2010 společnost VEMEX s. r. o. nakoupila přibližně 660 mil. m³ zemního plynu. Z toho bylo ze zahraničí dovezeno 614 mil. m³ a z domácí těžby 46 mil. m³. Mezi hlavní zahraniční dodavatele patřily společnosti GAZPROM export Moskva a Gazprom Marketing & Trading Londýn. Dohromady bylo od těchto společností získáno cca 90 % plynu celkem nakoupeného společností VEMEX. I dále se rozvíjela spolupráce se společností VNG Verbundnetz Gas AG, Lipsko, u níž byla nakoupena cca 3 % zemního plynu. Úspěšná byla i spolupráce s českými producenty společnostmi LAMA Investments a. s. a MND a. s. Rok 2010 byl z pohledu nákupního portfolia opět, stejně jako v předchozím roce, ve znamení tzv. decouplingu cen na zemní plyn. V současné době sledujeme dva paralelní způsoby cenotvorby. Jeden klasický, jenž používá cenový vzorec s vazbou na oleje a vyváženě zohledňuje dlouhodobé zájmy a rizika, jak na straně dodavatele, tak i odběratele. Druhý anglosaský model vychází z modelu nabídky a poptávky zemního plynu. VEMEX s. r. o. své aktivity v nákupním portfoliu jednoznačně směruje k další diverzifikaci s cílem upevnění pozice na českém trhu se zemním plynem. 19

20 X. Úsek personalistiky, administrace a práva Ing. Tamara Nestěrenková administrativní a personální ředitelka Za téměř deset let existence společnosti VEMEX na trhu žádný zaměstnanec neodstoupil z jiných než osobních závažných důvodů, a tak doufám, že je to pro majitele a vedení společnosti důkazem spokojenosti zaměstnanců. 20 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

21 Úsek personalistiky, administrace a práva Vzdělanostní struktura zaměstnanců (ke dni ) Vysokoškolské vzdělání 23 zaměstnanců z 39 Společnost VEMEX s. r. o. začala psát svou historii před deseti lety a po tomto desetiletí svého působení na trhu jistě patří mezi nejatraktivnější zaměstnavatele na energetickém trhu České republiky. V současné době zaměstnává okolo 40 pracovníků. Svým zaměstnancům nabízí stabilní zázemí firmy s dlouholetou tradicí a výhody sociálního programu, který každoročně připravujeme a který se snažíme stále obohacovat o nové aktivity a bonusy. Tradičně je pro nás na předním místě spokojenost našich zaměstnanců, pro které se snažíme vytvářet optimální pracovní prostředí k dosažení výborných pracovních výsledků. Naši spolupracovníci na všech úrovních jsou profesně a odborně vybaveni tak, abychom splnili naše strategické cíle. Péče o odborný růst zaměstnanců se kladně projevuje vztahem k firmě, zákazníkům a kvalitním zpracováním požadavků zákazníků, vedení a majitelů společnosti. Středoškolské vzdělání 16 zaměstnanců z 39 Novým i stávajícím zaměstnancům nabízíme: J stabilní zázemí v dynamicky se rozvíjející firmě s dlouholetou tradicí J možnost odborného růstu J zajímavou práci v perspektivní společnosti se zahraniční majetkovou účastí J různé firemní zaměstnanecké výhody, např. J příspěvek zaměstnavatele na stravování J dobré platové podmínky, 13. a 14. plat, bonusy, odměny J odměny při zvláštních příležitostech J příspěvek na penzijní připojištění J příspěvek na studium a na výuku jazyků J příspěvek na dopravu J kulturní a sportovní akce J možnost návštěvy Health & SPA Clubu Studující VŠ 5 zaměstnanců z 16 se středoškolským vzděláním 21

22 XI. Úsek marketingu a PR Ing. Hugo Kysilka ředitel marketingu Pro řadu lidí je 10. výročí existence společnosti, které v příštím roce oslavíme, spíše synonymem pro teenagera, alespoň v podnikatelské oblasti. Pro mne je to naopak obrovská zkušenost a tradice. Společnost má svoji tradici, má svoje zkušenosti, umí reagovat na jakékoliv nové podněty na trhu, na jakékoliv požadavky zákazníka. Má z čeho vycházet a z čeho čerpat. Díky své bohaté minulosti, tradici a historii stojí pevně na své obchodní pozici, kterou umí svým odběratelům dokázat. 22 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

23 Úsek marketingu a PR Vážený pane viceprezidente, vážená společnost VEMEX, V Praze dne dovoluji si Vám jménem občanského sdružení Peppermint poděkovat za spolupráci v posledních dvou letech. Díky Vaší všímavosti k okolním jevům, porozumění směrem ke znevýhodněným skupinám a především štědrosti jsme mohli pomoci matkám s dětmi v nouzi. Vybavili jsme dva byty v rámci projektu Byty slunovratu a pomohli těmto dívkám v prvních krocích mimo dětský domov. Rovněž jsme mohli být díky Vám prvními, kdo akcí Hvězda pro hvězdičku upozornil na možnost tzv. hostitelské péče, která je málo známou formou péče o dítě v dětském domově, ale kolikrát to je jediná možnost pro opuštěné dítě, aby poznalo normálně fungující rodinu. Každý rok právě na propagaci tzv. hostitelské péče pořádáme charitativní koncert Hvězda pro hvězdičku. Při této akci vždy potěšíme děti z dětského domova a nakoupíme jim dárky dle jejich upřímných přání. Děkuji a těším se na milou spolupráci v dalších letech. Srdečně Šárka Kuželová ředitelka o. s. Peppermint V polovině roku jsme oslavili dodání 2 miliard m 3 zemního plynu na trh. Rok 2010 patřil z pohledu vývoje prodeje zemního plynu k nejnáročnějším. Objevila se široká konkurence obchodníků, kteří samozřejmě využili každou příležitost k získání odběratele. To ovšem k obchodování v tržním liberalizovaném prostředí prostě patří a bylo jen na nás, jakým způsobem se s tím vyrovnáme. Podstatně horší byla skutečnost, že se na trzích EU, a tím i u nás či na Slovensku, objevilo značné množství volného plynu. To vyvolala řada příčin, které se nedaly snadno předpovědět, a proto bylo velmi náročné nastavit odpovídající marketingovou a obchodní politiku. Pro nás velmi významnou a motivující událostí bylo i to, že jsme v polovině roku oslavili dodání 2 miliard m3 zemního plynu na trh od počátku našeho působení. Kromě tradičních marketingových postojů propagujících zemní plyn jako ekologicky čisté palivo na nejrůznějších konferencích a seminářích, v řadě novinových vystoupení i publikacích v časopisech, jsme přistoupili k realizaci plnicí stanice na CNG pro kolovou dopravu. Tento projekt se podařilo uskutečnit ve spolupráci s firmou Gascontrol Havířov a nás těší i ten fakt, že tímto můžeme přispět ke zlepšení ovzduší právě v oblasti severní Moravy. Zcela určitě budeme v této činnosti pokračovat, a tím ještě více posilovat roli zemního plynu ve společnosti. I letos jsme se aktivně účastnili zasedání pracovních skupin mezivládních komisí mezi Ruskem, Ukrajinou a Běloruskem, což podtrhuje význam naší společnosti při tvorbě legislativních procesů, přípravě zákonů a vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V oblasti podpory jsme i v letošním roce pokračovali ve spolupráci se sportovními kluby HC Benzina Litvínov a druholigovým HC Řisuty. V rámci spolupráce s občanským sdružením Peppermint a podpory dětského domova v Plané jsme vypsali malířskou soutěž pro děti tohoto domova. Mottem soutěže bylo vyjádření představy tepla, plamínku a zemního plynu obecně. Z desítky odevzdaných obrázků jsme vybrali vítězný, jehož autorem byla 12letá Krystýnka z Dětského domova v Plané. Její Plamínek doprovází od letošního roku společnost VEMEX jako maskot. Novým partnerem pro spolupráci bylo letos Divadlo Spejbla a Hurvínka. Podporu dětí a jejich kulturní rozvoj považujeme v dnešní uspěchané době za stěžejní, a proto jsme s radostí pomohli divadlu s realizací adventních kalendářů pro pět tisíc dětí, které navštívily mikulášské představení. Nemůžeme opomenout ani podporu České asociace pro psychické zdraví, které jsme pomohli vydat speciální kalendář s linkou psychopomoci. Tato asociace pomáhá lidem v nepříjemné životní situaci a ročně zachrání několik desítek životů. 23

24 XII. Finanční úsek Ing. Vratislav Jonáš Kubínek finanční ředitel Každá tradice se buduje postupně a dlouho. V naší společnosti se navíc, tak jako i v jiných mezinárodních firmách, setkávají kolegové různých národností. Vybrat ty nejlepší stránky a skloubit je dohromady v jeden funkční celek není jednoduché. Ale daří se to. 24 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

25 Finanční úsek ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2010 Název společnosti: VEMEX s. r. o. Sídlo: Praha 6 - Bubeneč, Na Zátorce č.p. 43, PSČ Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne

26 ROZVAHA v plném rozsahu k datu (v tisících Kč) VEMEX s.r.o., IČ , Na Zátorce 43, Praha 6 Ing. Jaroslav Čižinský prokurista a vedoucí oddělení treasury Společnost VEMEX s. r. o. se za 10 let své existence stala kapitálově silnou společností s propracovaným finančním systémem, využívající širokou škálu speciálních a individuálně připravených instrumentů pro ošetření rizik, kterým jsou subjekty v tržní ekonomice vystaveny Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 351 C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

27 ROZVAHA v plném rozsahu k datu (v tisících Kč) VEMEX s.r.o., IČ , Na Zátorce 43, Praha PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy (13 010) A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (13 010) A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let ( ) A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let ( ) A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.9. Jiné závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období

28 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění období končící k (v tisících Kč) VEMEX s.r.o., IČ , Na Zátorce 43, Praha 6 Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. - splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k datu (v tisících Kč) Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna základního kapitálu Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna základního kapitálu Výsledek hospodaření za běžné období Stav k VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

29 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) období končící k (v tisících Kč) VEMEX s.r.o., IČ , Na Zátorce 43, Praha 6 Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.1. Peněžní zvýšení základního kapitálu C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

30 30 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

31 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2010 Název společnosti: VEMEX s. r. o. Sídlo: Praha 6 - Bubeneč, Na Zátorce č.p. 43, PSČ Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Obsah přílohy I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Komentář k povinnostem vyplývajícím z uzavřených ovládacích smluv nebo smluv o převodu zisku II. Účetní metody a obecné účetní zásady III. Přehled významných účetních pravidel a postupů 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění nakoupeného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a odepisování 2. Dlouhodobý finanční majetek 3. Deriváty 4. Ocenění pohledávek a závazků 5. Rezervy 6. Způsob tvorby opravné položky k majetku, zásobám a pohledávkám 7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 8. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 9. Výnosy 10. Použití odhadů IV. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Dlouhodobý majetek 1.1. Dlouhodobý hmotný majetek 1.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 1.3. Dlouhodobý hmotný majetek najatý formou finančního pronájmu 1.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 1.5. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Vlastní kapitál 2.1 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 3. Pohledávky a závazky 3.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 3.2. Závazky po lhůtě splatnosti 3.3. Pohledávky ovládající a řídící osoba 3.4. Závazky ovládající a řídící osoba 3.5. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 3.6. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 3.7. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva 3.8. Jiné pohledávky a závazky 3.9. Krátkodobé bankovní úvěry 3.10 Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky 4. Daň z příjmů 4.1. Odložená daň 4.2. Daňový náklad (výnos) 5. Rezervy 6. Finanční deriváty 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Ostatní finanční výnosy a náklady 9. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj 10. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty 11. Celkové náklady na odměny statutární auditorské společnosti 12. Budoucí závazky 13. Potenciální závazky 14. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 31

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více