Výroční zpráva VEMEX s.r.o. Zemní plyn ekologický zdroj energie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. VEMEX s.r.o. Zemní plyn ekologický zdroj energie"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 VEMEX s.r.o. Zemní plyn ekologický zdroj energie

2 I. Úvodní slovo Je pro mě velkou ctí každý rok vystoupit ve Výroční zprávě společnosti VEMEX s hodnocením naší činnosti. To platí samozřejmě i pro rok Není však jednoduché hodnotit právě tento rok, protože znamenal značný konkurenční boj mezi všemi dodavateli zemního plynu na našem trhu, navíc v době doznívající ekonomické krize, která přinesla významné objemy volného plynu po celé Evropě, včetně České republiky. Samotný trh byl ovlivňován nejen značnými objemy volného zemního plynu, ale také nízkými cenami a v neposlední řadě spoustou nových obchodních mechanismů, které byly na trh zaváděny. Je proto potěšující, že naše společnost v těchto podmínkách uspěla a dokázala splnit cíle, které před ní byly postaveny. Kromě naplnění obchodních ambicí se nám podařilo zrealizovat i další cíl, který jsme si pro rok 2010 vytyčili, a tím bylo zapojení společnosti VEMEX do programu CNG pro automobilovou dopravu. Pravděpodobně naším největším úspěchem v roce 2010 pak byla skutečnost, že naše společnost byla prezidiem Evropského obchodního kongresu pověřena organizací 14. zasedání mezinárodního kongresu EBC, které se uskuteční v Praze v červnu Toto pověření jen dokazuje, že naše společnost je vybudována na silných základech a je schopna řešit i velmi složité a náročné úkoly. Závěrem bych rád poděkoval celému kolektivu společnosti VEMEX za úsilí a práci v roce 2010, obchodním partnerům za projevenou důvěru a také všem členům dozorčí rady za podporu v naší činnosti. JUDr. Vladimir Ermakov, CSc. jednatel a generální ředitel společnosti 2 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

3 Do funkce výkonného ředitele společnosti VEMEX jsem byl jmenován v listopadu 2010 poté, co jsem odstoupil z pozice člena její dozorčí rady. Tuto pozici jsem zastával od zahájení činnosti společnosti VEMEX na českém plynárenském trhu v roce Těším se na výzvy spojené s vykonáváním mé nové funkce a věřím, že mé zkušenosti z evropského plynárenského trhu budou pro VE- MEX přínosné. Český plynárenský trh se nachází ve stavu neustálých změn. Můžeme ho označit za trh pohybující se na výrazném stupni liberalizace, ale zároveň je v porovnání například s Velkou Británií, Nizozemím, Německem a dalšími trhy nedostatečně rozvinutý. V tomto dynamicky se rozvíjejícím prostředí VEMEX čelí mnoha výzvám a možnostem. V našem odvětví jsme zaznamenali příliv nových hráčů, zvýšenou aktivitu na straně spotřebitelů a mechanismy spojené se změnami cen. Naše společnost je ve stádiu vývoje dodatečných obchodních aktivit, jako je například maloobchodní prodej podnikatelským subjektům a fyzickým osobám a pak také spuštění řetězce CNG plnicí stanice. Věříme, že v pozici člena uskupení společnosti Gazprom a zároveň v pozici jednoho z prvních účastníků liberalizovaného českého trhu, který se drží v popředí rozvoje trhu, je postavení společnosti VEMEX jedinečné a může dále stavět na síle úspěchu. Svých cílů můžeme dosáhnout pomocí pokračující spolupráce s našimi zákazníky, zúčastněnými stranami a partnery. BA Vasily Dinkov, MA jednatel a výkonný ředitel společnosti 3

4 II. Základní údaje III. Orgány společnosti IV. Vlastnická struktura Základní údaje Obchodní firma: VEMEX s.r.o. Sídlo: Na Zátorce 43/9, Praha 6 Právní forma: společnost s ručením omezeným Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 25. dubna 2001, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka IČ: DIČ: CZ Rozhodující předmět činnosti: obchod s plynem Tel.: Fax: Internet: 4 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

5 Orgány společnosti Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, kterou tvoří všichni společníci. Společníky obchodní firmy VEMEX s. r. o. jsou: Vlastnická struktura Podíl vlastníků ve společnosti v roce 2010 GAZPROM Germania GmbH Centrex Europe Energy & Gas AG EW East-West Consult AG Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, kteří vykonávají obchodní vedení společnosti, a jsou jimi JUDr. Vladimir Ermakov, CSc., a BA Vasily Dinkov, MA GAZPROM Germania GmbH 50,14 % Dozorčí rada je zřízený fakultativní orgán, který dohlíží na činnost jednatelů, vykonává kontrolní činnost s oprávněním nahlížet do obchodních a účetních knih, kde kontroluje tam obsažené údaje. Dále přezkoumává účetní závěrku a předkládá své vyjádření valné hromadě. Členy dozorčí rady jsou: Sergey Anatoljevič Emeliyanov Peter Scherger Dmitry Averkin Ing. Tamara Nestěrenková předseda dozorčí rady člen člen členka Centrex Europe Energy & Gas AG 33,00 % Společnost má zřízenou prokuru. Prokura je forma zastoupení společnosti a uděluje ji valná hromada. Ve společnosti je zřízena kolektivní prokura, je tedy třeba souhlasu obou prokuristů, kterými jsou: Ing. Jaroslav Čižinský Ing. Pavel Martínek EW East-West Consult AG 16,86 % 5

6 V. Organizační struktura Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti Jednatel: JUDr. Vladimir Ermakov, CSc. jednatel společnosti ve funkci od roku 2001 Jednatel: BA Vasily Dinkov, MA jednatel společnosti ve funkci od roku 2010 Prokura: Ing. Jaroslav Čižinský prokurista ve funkci od roku 2006 Prokura: Ing. Pavel Martínek prokurista ve funkci od roku 2006 Organizační schéma VEMEX s.r.o. Valná hromada Dozorčí rada Prokurista 2x Rada jednatelů Generální ředitel / Jednatel Výkonný ředitel / Jednatel Prodej plynu Nákup, logistika, skladování plynu Personalistika, administrace a právo Marketing a PR Finance Ředitel Ředitel Ředitel Ředitel Ředitel 6 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

7 Seznam členů dozorčí rady k Sergey Anatoljevič Emeliyanov zástupce Gazprom Export LLC, Moskva, Ruská federace předseda dozorčí rady narozen: ve funkci od: Peter Scherger zástupce GAZPROM Germania GmbH, Berlín, Spolková republika Německo člen narozen: ve funkci od: Ing. Tamara Nestěrenková zástupce EW East-West Consult AG, Švýcarská konfederace člen narozena: ve funkci od: Dmitry Averkin zástupce Gazprom Export LLC, Moskva, Ruská federace člen narozen: ve funkci od:

8 VI. Výkonný management společnosti JUDr. Vladimir Ermakov, CSc. jednatel a generální ředitel společnosti narozen: ve spolecnosti od roku 2001 BA Vasily Dinkov, MA jednatel a výkonný ředitel společnosti narozen: ve společnosti od roku VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

9 Výkonný management společnosti (ke dni ) Ing. Jaroslav Horych ředitel prodeje plynu narozen: ve společnosti od roku 2006 Václav Lerch ředitel nákupu, logistiky a skladování plynu narozen: ve společnosti od roku 2009 Ing. Vratislav Jonáš Kubínek finanční ředitel narozen: ve společnosti od roku 2009 Ing. Hugo Kysilka marketingový ředitel narozen: ve společnosti od roku 2004 Ing. Pavel Martínek prokurista a obchodní ředitel narozen: ve společnosti od roku 2005 Ing. Jaroslav Čižinský prokurista a vedoucí oddělení treasury narozen: ve společnosti od roku 2001 Ing. Tamara Nestěrenková administrativní a personální ředitelka narozena: ve společnosti od roku

10 VII. Významné události roku 2010 ve společnosti VEMEX Významné události roku 2010 ve společnosti VEMEX Rok 2010 přinesl do naší společnosti řadu významných událostí, změn a novinek. 1 Náš pracovní tým se rozrostl o sedm osob zaměstnaných v hlavním pracovním poměru. 1 Od listopadu máme k dispozici novou budovu, kam se přestěhovalo obchodní oddělení. Adresa nového pracoviště je Na Zátorce 5, Praha 6. 1 Firemní vozový park byl doplněn o dva nové vozy jezdící na zemní plyn. 10 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

11 1 V srpnu byla otevřena naše první plnicí stanice CNG pro kolovou dopravu, ve spolupráci s firmou GASCONTROL, spol. s r. o. Havířov. 1 Byl zahájen proces certifikace ISO V listopadu byl do funkce výkonného ředitele společnosti VEMEX jmenován Vasily Dinkov, dosavadní člen dozorčí rady společnosti. 1 V květnu jsme uspořádali tiskovou konferenci a také oslavu u příležitosti dodání 2 mld. m 3 zemního plynu. 11

12 VIII. Úsek prodeje plynu Ing. Jaroslav Horych ředitel prodeje plynu Hodnocení desetileté historie firmy se z pohledu manažera redukuje na zhodnocení lidí, se kterými se ve svém pracovním tažení setkal. Ať už jde o lidi uvnitř firmy, kdy se cíleně směřuje k integraci názorů, třídění nápadů, k přípravě strategie a ocenění dopadů a výsledků jejího následného uplatnění. Setkání s obchodními partnery je překvapivě v mnohém podobné. Ne vždy můj prospěch musí recipročně znamenat újmu pro můj protějšek. Jsou řešení, která mohou přinést oběma stranám profit, a hledání takových řešení je velmi inspirativní. 12 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

13 Úsek prodeje plynu Realizace prodeje v roce 2010 Prodej plynu v roce 2010 byl v převážné míře uzavřen v předchozím roce. Realizace prodeje se s ohledem na kázeň odběratelů a přesné plány spotřeby obešla bez nutnosti řešit nedodržování sjednaných platebních podmínek a odběrové povinnosti. V průběhu roku 2010 se také podařilo realizovat několik jednorázových měsíčních prodejů (Pražská plynárenská, a. s., Teplárny Brno, a. s., České lupkové závody, a. s.). VEMEX splnil svůj plán prodeje v celém rozsahu. VEMEX se bez potíží adaptoval na nové podmínky fungování trhu s plynem v České republice, kde především ustavení státem kontrolovaného operátora trhu přineslo významné změny pro řízení dodávek, bilance a fakturování. Příprava prodeje na rok 2011 Rok 2010 byl vzhledem k prodeji na následující rok rokem prohlubující se liberalizace trhu, rokem masivního nástupu nových hráčů na trhu - velkých i malých nových obchodníků. Uplynulý rok se také vyznačoval prudkým zvýšením prodeje plynu pocházejícího z likvidních evropských trhů. VEMEX reagoval na změny na trhu především rozšířením spektra cenových produktů, které reflektují evropské burzovní ceny. Díky naší marketingové strategii se nám podařilo obhájit svoji významnou pozici na trhu a především rozšířit prodej i směrem k malým a středně velkým zákazníkům. VEMEX zaznamenal i řadu úspěchů při své účasti v elektronických aukcích. K významnému rozšíření okruhu zákazníků zejména do segmentu malých a středních odběratelů přispělo úspěšné dopracování fakturačního systému firmy. Navíc je fakturační systém připraven na významné rozšíření okruhu obsluhovaných zákazníků ve všech tržních segmentech. Obchodní a fakturační systém je intenzivně využíván při úkolech souvisejících s reportingem, marketingem, při bilancování a získávání manažerských informací. 13

14 Mapa odběrných míst společnosti VEMEX Děčín Česká Lípa Lib Ústí nad Labem Duchcov Hostomice Litvínov Řepov Karlovy Vary Louny Neratovice Brandýs - Star Nové Strašecí Praha Rokycany Velké Popovice Ko Plzeň Starý Plzenec Společnost VEMEX k rozšířila počet odběrných míst na 91. V současné době má VEMEX svá odběrná místa po celé České republice s tím, že nejvýznamnější oblastí z hlediska objemu i počtu odběrních míst je Severní a Jižní Morava. Bechyně Týn nad Vltavou Čičenice České Budějovice 14 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

15 erec Boleslav Dobruška Hradec Králové Rychnov nad Kněžnou n Týniště nad Orlicí Vamberk Holice Kostelec nad Orlicí Přelouč Pardubice Choceň Tuněchody Světlá nad Sázavou Letovice Hanušovice Litovel Jizernice Olomouc Přerov Ostrava Havířov Nošovice Raškovice Jihlava Blansko Kroměříž Hulín Kvasice Vsetín Velká Bíteš Ořechov Brno Zborovice Buchlovice Staré Město Uherské Hradiště Zlín Novosedly Mikulov Kunovice 15

16 Ing. Pavel Martínek obchodní ředitel Naše společnost se na českém plynárenském trhu zabydlela. Těší nás důvěra odběratelů a respekt ze strany konkurentů. Na své pevné pozici však chceme dál pracovat. Věříme, že tak přispějeme k dobrému fungování energetického trhu, který je pro úspěch národní ekonomiky velmi důležitý. 16 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

17 Prodej plynu v roce 2010 po měsících Statistika plynárenství v ČR leden únor ,174 MWh ,311 MWh březen ,653 MWh duben ,337 MWh květen ,991 MWh červen ,725 MWh červenec ,729 MWh Spotřeba zemního plynu v ČR v mil. m 3 Import zemního plynu do ČR v mil. m 3 srpen září ,109 MWh ,580 MWh 12,657 0,1 750,489 8,6 742,379 9,1 646,288 7,2 říjen ,240 MWh listopad ,310 MWh prosinec ,808 MWh 254,074 2, Prodej VEMEX v mil. m 3 (1m 3 = 10,63 kwh) VEMEX - procento z celkové spotřeby 17

18 IX. Úsek nákupu, logistiky a skladování plynu Václav Lerch ředitel nákupu, logistiky a skladování plynu Společnost VEMEX v roce 2011 oslaví své 10. narozeniny. Z toho už více než polovinu aktivně obchoduje se zemním plynem v České republice. S ohledem na toto období se mé působení ve společnosti jeví jako opravdu velmi krátké co znamená období trvající lehce přes rok oproti uvedenému? Rád bych poukázal na skutečnost, že rozvoj v nákupním portfoliu se vyvíjí velmi dynamicky. Jestliže jsme před několika lety měli dodavatele plynu pouze jednoho, nyní máme dodavatelů několik a odpovídající smlouvy již nelze spočítat na prstech obou rukou. Přeji společnosti i do budoucna takový dynamický rozvoj jako v posledním desetiletí. 18 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

19 Úsek nákupu, logistiky a skladování plynu V roce 2010 společnost VEMEX s. r. o. nakoupila přibližně 660 mil. m³ zemního plynu. Z toho bylo ze zahraničí dovezeno 614 mil. m³ a z domácí těžby 46 mil. m³. Mezi hlavní zahraniční dodavatele patřily společnosti GAZPROM export Moskva a Gazprom Marketing & Trading Londýn. Dohromady bylo od těchto společností získáno cca 90 % plynu celkem nakoupeného společností VEMEX. I dále se rozvíjela spolupráce se společností VNG Verbundnetz Gas AG, Lipsko, u níž byla nakoupena cca 3 % zemního plynu. Úspěšná byla i spolupráce s českými producenty společnostmi LAMA Investments a. s. a MND a. s. Rok 2010 byl z pohledu nákupního portfolia opět, stejně jako v předchozím roce, ve znamení tzv. decouplingu cen na zemní plyn. V současné době sledujeme dva paralelní způsoby cenotvorby. Jeden klasický, jenž používá cenový vzorec s vazbou na oleje a vyváženě zohledňuje dlouhodobé zájmy a rizika, jak na straně dodavatele, tak i odběratele. Druhý anglosaský model vychází z modelu nabídky a poptávky zemního plynu. VEMEX s. r. o. své aktivity v nákupním portfoliu jednoznačně směruje k další diverzifikaci s cílem upevnění pozice na českém trhu se zemním plynem. 19

20 X. Úsek personalistiky, administrace a práva Ing. Tamara Nestěrenková administrativní a personální ředitelka Za téměř deset let existence společnosti VEMEX na trhu žádný zaměstnanec neodstoupil z jiných než osobních závažných důvodů, a tak doufám, že je to pro majitele a vedení společnosti důkazem spokojenosti zaměstnanců. 20 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

21 Úsek personalistiky, administrace a práva Vzdělanostní struktura zaměstnanců (ke dni ) Vysokoškolské vzdělání 23 zaměstnanců z 39 Společnost VEMEX s. r. o. začala psát svou historii před deseti lety a po tomto desetiletí svého působení na trhu jistě patří mezi nejatraktivnější zaměstnavatele na energetickém trhu České republiky. V současné době zaměstnává okolo 40 pracovníků. Svým zaměstnancům nabízí stabilní zázemí firmy s dlouholetou tradicí a výhody sociálního programu, který každoročně připravujeme a který se snažíme stále obohacovat o nové aktivity a bonusy. Tradičně je pro nás na předním místě spokojenost našich zaměstnanců, pro které se snažíme vytvářet optimální pracovní prostředí k dosažení výborných pracovních výsledků. Naši spolupracovníci na všech úrovních jsou profesně a odborně vybaveni tak, abychom splnili naše strategické cíle. Péče o odborný růst zaměstnanců se kladně projevuje vztahem k firmě, zákazníkům a kvalitním zpracováním požadavků zákazníků, vedení a majitelů společnosti. Středoškolské vzdělání 16 zaměstnanců z 39 Novým i stávajícím zaměstnancům nabízíme: J stabilní zázemí v dynamicky se rozvíjející firmě s dlouholetou tradicí J možnost odborného růstu J zajímavou práci v perspektivní společnosti se zahraniční majetkovou účastí J různé firemní zaměstnanecké výhody, např. J příspěvek zaměstnavatele na stravování J dobré platové podmínky, 13. a 14. plat, bonusy, odměny J odměny při zvláštních příležitostech J příspěvek na penzijní připojištění J příspěvek na studium a na výuku jazyků J příspěvek na dopravu J kulturní a sportovní akce J možnost návštěvy Health & SPA Clubu Studující VŠ 5 zaměstnanců z 16 se středoškolským vzděláním 21

22 XI. Úsek marketingu a PR Ing. Hugo Kysilka ředitel marketingu Pro řadu lidí je 10. výročí existence společnosti, které v příštím roce oslavíme, spíše synonymem pro teenagera, alespoň v podnikatelské oblasti. Pro mne je to naopak obrovská zkušenost a tradice. Společnost má svoji tradici, má svoje zkušenosti, umí reagovat na jakékoliv nové podněty na trhu, na jakékoliv požadavky zákazníka. Má z čeho vycházet a z čeho čerpat. Díky své bohaté minulosti, tradici a historii stojí pevně na své obchodní pozici, kterou umí svým odběratelům dokázat. 22 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

23 Úsek marketingu a PR Vážený pane viceprezidente, vážená společnost VEMEX, V Praze dne dovoluji si Vám jménem občanského sdružení Peppermint poděkovat za spolupráci v posledních dvou letech. Díky Vaší všímavosti k okolním jevům, porozumění směrem ke znevýhodněným skupinám a především štědrosti jsme mohli pomoci matkám s dětmi v nouzi. Vybavili jsme dva byty v rámci projektu Byty slunovratu a pomohli těmto dívkám v prvních krocích mimo dětský domov. Rovněž jsme mohli být díky Vám prvními, kdo akcí Hvězda pro hvězdičku upozornil na možnost tzv. hostitelské péče, která je málo známou formou péče o dítě v dětském domově, ale kolikrát to je jediná možnost pro opuštěné dítě, aby poznalo normálně fungující rodinu. Každý rok právě na propagaci tzv. hostitelské péče pořádáme charitativní koncert Hvězda pro hvězdičku. Při této akci vždy potěšíme děti z dětského domova a nakoupíme jim dárky dle jejich upřímných přání. Děkuji a těším se na milou spolupráci v dalších letech. Srdečně Šárka Kuželová ředitelka o. s. Peppermint V polovině roku jsme oslavili dodání 2 miliard m 3 zemního plynu na trh. Rok 2010 patřil z pohledu vývoje prodeje zemního plynu k nejnáročnějším. Objevila se široká konkurence obchodníků, kteří samozřejmě využili každou příležitost k získání odběratele. To ovšem k obchodování v tržním liberalizovaném prostředí prostě patří a bylo jen na nás, jakým způsobem se s tím vyrovnáme. Podstatně horší byla skutečnost, že se na trzích EU, a tím i u nás či na Slovensku, objevilo značné množství volného plynu. To vyvolala řada příčin, které se nedaly snadno předpovědět, a proto bylo velmi náročné nastavit odpovídající marketingovou a obchodní politiku. Pro nás velmi významnou a motivující událostí bylo i to, že jsme v polovině roku oslavili dodání 2 miliard m3 zemního plynu na trh od počátku našeho působení. Kromě tradičních marketingových postojů propagujících zemní plyn jako ekologicky čisté palivo na nejrůznějších konferencích a seminářích, v řadě novinových vystoupení i publikacích v časopisech, jsme přistoupili k realizaci plnicí stanice na CNG pro kolovou dopravu. Tento projekt se podařilo uskutečnit ve spolupráci s firmou Gascontrol Havířov a nás těší i ten fakt, že tímto můžeme přispět ke zlepšení ovzduší právě v oblasti severní Moravy. Zcela určitě budeme v této činnosti pokračovat, a tím ještě více posilovat roli zemního plynu ve společnosti. I letos jsme se aktivně účastnili zasedání pracovních skupin mezivládních komisí mezi Ruskem, Ukrajinou a Běloruskem, což podtrhuje význam naší společnosti při tvorbě legislativních procesů, přípravě zákonů a vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V oblasti podpory jsme i v letošním roce pokračovali ve spolupráci se sportovními kluby HC Benzina Litvínov a druholigovým HC Řisuty. V rámci spolupráce s občanským sdružením Peppermint a podpory dětského domova v Plané jsme vypsali malířskou soutěž pro děti tohoto domova. Mottem soutěže bylo vyjádření představy tepla, plamínku a zemního plynu obecně. Z desítky odevzdaných obrázků jsme vybrali vítězný, jehož autorem byla 12letá Krystýnka z Dětského domova v Plané. Její Plamínek doprovází od letošního roku společnost VEMEX jako maskot. Novým partnerem pro spolupráci bylo letos Divadlo Spejbla a Hurvínka. Podporu dětí a jejich kulturní rozvoj považujeme v dnešní uspěchané době za stěžejní, a proto jsme s radostí pomohli divadlu s realizací adventních kalendářů pro pět tisíc dětí, které navštívily mikulášské představení. Nemůžeme opomenout ani podporu České asociace pro psychické zdraví, které jsme pomohli vydat speciální kalendář s linkou psychopomoci. Tato asociace pomáhá lidem v nepříjemné životní situaci a ročně zachrání několik desítek životů. 23

24 XII. Finanční úsek Ing. Vratislav Jonáš Kubínek finanční ředitel Každá tradice se buduje postupně a dlouho. V naší společnosti se navíc, tak jako i v jiných mezinárodních firmách, setkávají kolegové různých národností. Vybrat ty nejlepší stránky a skloubit je dohromady v jeden funkční celek není jednoduché. Ale daří se to. 24 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

25 Finanční úsek ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2010 Název společnosti: VEMEX s. r. o. Sídlo: Praha 6 - Bubeneč, Na Zátorce č.p. 43, PSČ Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne

26 ROZVAHA v plném rozsahu k datu (v tisících Kč) VEMEX s.r.o., IČ , Na Zátorce 43, Praha 6 Ing. Jaroslav Čižinský prokurista a vedoucí oddělení treasury Společnost VEMEX s. r. o. se za 10 let své existence stala kapitálově silnou společností s propracovaným finančním systémem, využívající širokou škálu speciálních a individuálně připravených instrumentů pro ošetření rizik, kterým jsou subjekty v tržní ekonomice vystaveny Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 351 C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

27 ROZVAHA v plném rozsahu k datu (v tisících Kč) VEMEX s.r.o., IČ , Na Zátorce 43, Praha PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy (13 010) A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (13 010) A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let ( ) A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let ( ) A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.9. Jiné závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období

28 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění období končící k (v tisících Kč) VEMEX s.r.o., IČ , Na Zátorce 43, Praha 6 Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. - splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k datu (v tisících Kč) Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna základního kapitálu Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna základního kapitálu Výsledek hospodaření za běžné období Stav k VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

29 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) období končící k (v tisících Kč) VEMEX s.r.o., IČ , Na Zátorce 43, Praha 6 Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.1. Peněžní zvýšení základního kapitálu C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

30 30 VEMEX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

31 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2010 Název společnosti: VEMEX s. r. o. Sídlo: Praha 6 - Bubeneč, Na Zátorce č.p. 43, PSČ Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Obsah přílohy I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Komentář k povinnostem vyplývajícím z uzavřených ovládacích smluv nebo smluv o převodu zisku II. Účetní metody a obecné účetní zásady III. Přehled významných účetních pravidel a postupů 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění nakoupeného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a odepisování 2. Dlouhodobý finanční majetek 3. Deriváty 4. Ocenění pohledávek a závazků 5. Rezervy 6. Způsob tvorby opravné položky k majetku, zásobám a pohledávkám 7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 8. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 9. Výnosy 10. Použití odhadů IV. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Dlouhodobý majetek 1.1. Dlouhodobý hmotný majetek 1.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 1.3. Dlouhodobý hmotný majetek najatý formou finančního pronájmu 1.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 1.5. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Vlastní kapitál 2.1 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 3. Pohledávky a závazky 3.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 3.2. Závazky po lhůtě splatnosti 3.3. Pohledávky ovládající a řídící osoba 3.4. Závazky ovládající a řídící osoba 3.5. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 3.6. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 3.7. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva 3.8. Jiné pohledávky a závazky 3.9. Krátkodobé bankovní úvěry 3.10 Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky 4. Daň z příjmů 4.1. Odložená daň 4.2. Daňový náklad (výnos) 5. Rezervy 6. Finanční deriváty 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Ostatní finanční výnosy a náklady 9. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj 10. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty 11. Celkové náklady na odměny statutární auditorské společnosti 12. Budoucí závazky 13. Potenciální závazky 14. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 31

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É,

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É, F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O B S A H 3 OBSAH Úvodní slovo generálního

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s.

VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s. VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s. OBSAH SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA............................ 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2012.......................... 4 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE....................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více