RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3

3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k Orgány společnosti 3. Vize společnosti 4. Hlaní ukazatele z činnosti společnosti III. Výsledky hospodaření 1. Rozaha k Výkaz zisku a ztráty k Přehled o finančních tocích k Příloha k účetní záěrce k IV. Zpráa o ztazích mezi propojenými osobami V. Zpráa dozorčí rady VI. Zpráa auditora pro akcionáře společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. RUDOLF JELÍNEK a.s. 4 5

4 II. I. Úodní sloo předsedy předstaensta Company Profile 6 7

5 I. Úodní sloo předsedy předstaensta Vážení akcionáři, obchodní přátelé, šestnáctým rokem mám tu čest předložit Vám jménem předstaensta akcioé společnosti RUDOLF JELÍNEK ýroční zpráu za uplynulý rok. Po letech nejrůznějších turbulencí můžeme loňský rok hodnotit jako standardní rok bez zásadních nějších liů na naše podnikání. V minulosti uskutečněné legislatiní změny na jedné straně postupně přinášejí zýšení administratiy, ýkaznictí a yžadují procesoání a elektronizaci řady procesů, ale na straně druhé reálně poklesl podílu nezdaněného trhu s lihoinami. Rozhodně je jisté, že o prání prostředí i náhled společnosti na ýrobu alkoholu budeme i budoucnu muset trdě bojoat. Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. ytořila za rok 2014 zisk před zdaněním e ýši tis. Kč, což oproti předcházejícímu období je růst o 17 %. Celkoé ýnosy dosáhly 466 mil. Kč, e sronání s rokem 2013 se jedná o nárůst e ýši 9 %. Po zaúčtoání daně z příjmů pránických osob e ýši tis. Kč činí zisk po zdanění tis. Kč. Vlastník a obhospodařoatel 83 ha meruňkoých sadů 100% dceřiná společnost BIOSADY s.r.o. prním roce hospodaření pod naším edením zhledem k neúrodě meruněk ykázala příjmy ětšinoě jen z dotací e ýši tis. Kč a ytořila zisk před zdaněním 688 tis. Kč. Hospodářský ýsledek loňského roku byl oliněn neuskutečněnou fúzí s firmou BIOSADY s.r.o. z dotačních důodů, ne příliš úspěšným ýkupem ooce důsledku nižší úrody, nenaplněním plánu prodejů třetích značkách či torbou rezer na pohledáky a náklady soudních sporů. Po turbulentních letech předstaensto schálilo pro zaměstnance roční bonusy. Bez standardně neplánoaných ročních odměn, by společnost dosáhla plánoaného zisku. V roce 2014 jsme utržili za lastní hotoé ýrobky 380,2 mil. Kč, což je meziroční nárůst o 9 % celkoých tržbách a samostatně České republice nárůst o 12 %. V roce 2014 jsme mimo popsaných inestic do sadů a nákupu pozemků také inestoali na stáčírně předeším jsme zakoupili noou kartonoačku a mycí automat, zmodernizoali monoblok malé linky a přeedli do našeho lastnictí etiketoačku. O dalších 135 tis. litrů jsme naýšili naši skladoací kapacitu nerezoých nádrží četně souisejících inestic do míchací a přečerpáací stanice a noých duboých sudů. Vybudoali jsme noý kameroý systém celé firmě četně přímého on-line spojení s celním ředitelstím. Stranou nezůstala naše rekreační střediska předeším opray aqua centra a rekonstrukce části ubytoání na Ranči Kostelany. Za úspěch lze poažoat uedení na trh a zahájení marketingoé podpory četně noého teleizního spotu a realizace teleizní reklamy strategického ýrobku Bohemia Honey a exkluziní 20leté Family Resery. Naopak musíme přidat úsilí e yužití brněnské podnikoé prodejny, Lesního penzionu Bunč nebo noě proozoaného Ranče. Předstaensto společnosti schálilo managementem ypracoaný plán na rok Plánoaný hospodářský ýsledek je zisk před zdaněním e ýši 24,304 mil. Kč při opětoně nayšoaných reklamních nákladech, inesticích a opraách majetku společnosti přesahující 28 mil. Kč. Velmi důležitý bude letošní rok pro diskusi a následnou aktualizaci a dokončení Strategie společnosti pro období četně personálního posílení společnosti souisející se změnou procesů unitř firmy. Rok 2015 bude prním rokem realizace přijaté diidendoé politiky společnosti. Důležitým mezníkem e ýoji ztahů se sesterskou společností je přestěhoání ýroby značky METELKA do Vizoic do noě postaené haly a procesoání této noé činnosti. Záěrem mi doolte, abych jménem předstaensta poděkoal šem zaměstnancům, obchodním partnerům a akcionářům společnosti za odedenou práci, podporu a důěru e firmu RUDOLF JELÍNEK roce Export do celkoých ýnosů přispěl 30 % a podíl exportu na tržbách za lastní ýrobky je 35 %. Ve sronání s předcházejícím obdobím export zrostl o 14 %. Výrobky jsme z Vizoic prodali celkem do 24 zemí. Celkoá aktia společnosti ke konci roku 2014 narostla na hodnotu 668 mil. Kč, předeším z důodu elmi ysokých prodejů ke konci roku. Podíl lastního kapitálu se blíží 50 % celkoé bilanční sumy. Základní kapitál společnosti se nezměnil a zůstáá 233,9 mil. Kč. Vlastní kapitál se zýšil o 3,66 % na hodnotu 333 mil. Kč. S přáním společného úspěchu Ing. Pael Dořáček předseda předstaensta Odod daní do státního rozpočtu České republice byl historicky nejyšší a přesáhl 400 mil. Kč, z toho na spotřební dani 313 mil. Kč. RUDOLF JELÍNEK a.s. loňském roce na řádných splátkách jistin střednědobých úěrů zaplatila 16,7 mil. Kč. Pro proozní financoání společnosti jsou yužíány kontokorentní úěry e ýši 65 mil. a 35 mil. Kč poskytnuté ČSOB a Českou spořitelnou. Celkem společnost roce 2014 plánoaně inestoala do dlouhodobého majetku částku 17,6 mil. Kč. Za opray majetku společnosti jsme zaplatili 3,6 mil. Kč. V loňském roce se nám opět podařilo spolufinancoat aktiity souisející s ýsadbou a údržbou sadů prostřednictím dotací. Nejětšími jednotliými projekty loňského roku byla práě ýsadba 30 ha šestkoých a třešňoých sadů e Vizoicích a Kostelanech. Vlastní sady má nyní společnost na 160 ha e třech lokalitách a různých fázích žiotnosti stromů. Již loňském roce jsme tyto aktiity ýznamně posílili personálně a organizačně, zahájili nákup techniky. Zemědělské, respektie sadařské činnosti se postupně stáají elmi ýznamnou částí našeho podnikání a rozhodně ji budeme dále posiloat četně nákupu pozemků. 8 9

6 Profil společnosti Company Profile II. 1. Základní údaje k Orgány společnosti 3. Vize společnosti 4. Hlaní ukazatele z činnosti společnosti 10 11

7 II. 1. Základní údaje k Orgány společnosti II. Náze: RUDOLF JELÍNEK a.s. Sídlo: Razo 472, Vizoice, Česká republika IČ: Prání forma: Akcioá společnost Základní kapitál: ,- CZK Předstaensto společnosti Předseda: Ing. Pael Dořáček Místopředseda: Ing. Zdeněk Chromý Člen předstaensta: Ing. Markéta Matějčná Akcie: Organizační složky: Ochrana žiotního prostředí a praconěprání ztahy: Orgány společnosti: ks, na jméno, listinné, jmenoitá hodnota 1,50 CZK ks, na jméno, listinné, jmenoitá hodnota 1 041,- CZK 40 ks, na jméno, listinné, jmenoitá hodnota ,- CZK 19 ks, na jméno, listinné, jmenoitá hodnota ,- CZK Vizoice, Razo 472 sídlo a edení společnosti, ýroba destilátů a skladoání hotoých ýrobků, obchodní činnost, sady Kamínka, Roštín 188 ubytoací a sportoní zařízení, restaurace Lesní penzion Bunč, Roštín 287 ubytoací zařízení, restaurace Ranč Kostelany, Kostelany 200 sady, ubytoací zařízení, restaurace Podnikoá prodejna a degustační bar Brno, Jezuitská 582/17 prodejna, degustační bar Společnost při sé činnosti dodržuje eškeré prání předpisy Předstaensto Dozorčí rada Dozorčí rada společnosti Předseda dozorčí rady: Ing. Mirosla Rychna Člen dozorčí rady: André Lenard Člen dozorčí rady: Ing. Petr Mareček Počet zaměstnanců: 125 Organizační struktura společnosti: Útar GŘ Obchodněmarketingoý útar Útar ekonomiky, logistiky a IT Výrobnětechnický útar Exportní útar Útar speciálního obchodu Další obchodní podíly společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.: PROMPT Seris s.r.o. Základní kapitál Kč Podíl 50 % BIOSADY s.r.o. Základní kapitál Kč Podíl 100% Vizoice na počátku 20. století

8 II. 3. Vize společnosti Vizí společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. je posiloat pozici značky R.JELÍNEK na domácím i globálním trhu a zabezpečit, aby značka byla nímána jako majoritní předstaitel slioice a oocných destilátů celém sětě. Strategické cíle: 1. V rámci skupiny R.JELINEK Group přispíat k udržení pozice nejětšího ýrobce oocných destilátů při zabezpečení nejyššího standardu kality oocných destilátů. 2. Zýšení podílu na trhu s lihoinami. 3. Udržitelný růst ziskoosti. 4. Dlouhodobé zajištění kalitního ooce. 5. Částečná dierzifikace hlaního předmětu podnikání na souisející a přitom podpůrné činnosti. V rámci dosahoání ytyčených strategických cílů se společnost dlouhodobě řídí jasnými principy: 1. Zákazník Sloužíme našim zákazníkům a učíme se od nich. 2. Strategie Sé zdroje soustřeďujeme do hlaní činnosti, které rozumíme, tj. ýoj, ýroba, prodej, marketing a souisející služby. 3. Kalita Neustále usilujeme o příkladnou kalitu našich ýrobků a služeb. 4. Komunikace Mezi sebou hooříme oteřeně. S informacemi zacházíme sobodně a odpoědně. 5. Vedení Vyžadujeme lastní zodpoědnost našich praconíků. Vše řídíme pomocí oteřené komunikace, dohodnutých cílů a yhodnocujeme naše úspěchy. 6. Tořiost Chceme ytořit prostředí, e kterém mohou být rozíjeny myšlenky a pokrok. Podporujeme kreatiitu našich praconíků. 7. Organizace Věříme autonomii a decentralizaci, ale soustřeďujeme se na několik základních hodnot. Chráníme sé postaení samostatné a nezáislé společnosti. 8. Zaměstnanci Chceme motioané a angažoané spolupraconíky. 9. Zisk Uznááme ziskoost jako hnací sílu naší společnosti. 10. Inoatinost Neustále zaádíme ýhodnější postupy e šech procesech. Základní inestiční ýhled na období Rekonstrukce stáčírny četně části administratině-náštěnického zázemí společnosti. Reprezentační prodejna s muzeem centru Prahy. Hotel s restaurací areálu firmy e Vizoicích četně přesměroání nákladní dopray e společnosti a propojení s centrem města pro pěší a cyklisty. Další rozšiřoání lastních sadů. Rekonstrukce budo egalizací a skladu zboží. Staba skladu MTZ bezprostředně naazujícího na stáčírnu. Dokončení ýrobny sušených šestek a poidel. Inestice do zýšení standardu rekreačním areálu Kamínka

9 II. 4. Hlaní ukazatele z činnosti společnosti Výoj tržeb RUDOLF JELÍNEK a.s. za lastní ýrobky Tuzemsko a export letech Výoj hospodářského ýsledku RUDOLF JELÍNEK a.s. letech tuzemsko export V tis. Kč V tis. Kč Podíl tržeb tuzemsko a export roce 2014 Výoj inestic a opra RUDOLF JELÍNEK a.s. letech tuzemsko 65 % export 35 % V tis. Kč Výoj ýnosů RUDOLF JELÍNEK a.s. letech Přehled odedených daní do státního rozpočtu za RUDOLF JELÍNEK a.s. letech spotřební daň daň z přidané hodnoty V tis. Kč V tis. Kč

10 Výsledky hospodaření Company Profile III. II. 1. Rozaha k Výkaz zisku a ztráty k Přehled o finančních tocích k Příloha k účetní záěrce k

11 III. 1. Rozaha k Dle yhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní záěrku současně s doručením daňoého přiznání na daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu. označ. a AKTIVA b Rozaha plném rozsahu ( celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO řad. c Bežné účetní období Náze a sídlo účet. jednotky: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razo 472 Vizoice Min.úč.obd. brutto 1 korekce 2 netto 3 netto 4 AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledáky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B.I. 1. Zřizoací ýdaje Nehmotné ýsledky ýzkumu a ýoje Software Ocenitelná práa Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B.II. 1. Pozemky Staby Samostatné hmotné moité ěci a soubory hmotných moitých ěcí Pěstitelské celky tralých porostů Dospělá zířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňoací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) B.III. 1. Podíly - oládaná osoba Podíly účetních jednotkách pod podstatným liem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úěry - oládaná nebo oládající osoba, podstatný li Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizoaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek označ. a AKTIVA b řad. c Bežné účetní období Min.úč.obd. brutto 1 korekce 2 netto 3 netto 4 C. OBĚŽNÁ AKTIVA (ř ) C.I. Zásoby (ř.33 až 38) C.I. 1. Materiál Nedokončená ýroba a polotoary Výrobky Mladá a ostatní zířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledáky (ř. 40 až 47) C.II. 1. Pohledáky z obchodních ztahů Pohledáky - oládaná nebo oládající osoba Pohledáky - podstatný li Pohledáky za společníky, členy družsta a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktiní Jiné pohledáky Odložená daňoá pohledáka C.III. Krátkodobé pohledáky (ř. 49 až 57) C.III. 1. Pohledáky z obchodních ztahů Pohledáky - oládaná nebo oládající osoba Pohledáky - podstatný li Pohledáky za společníky, členy družsta a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdraotní pojištění Stát - daňoé pohledáky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktiní Jiné pohledáky C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C.IV. 1. Peníze Účty bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizoaný krátkodobý finanční majetek D.I. Časoé rozlišení (ř. 64 až 66) D.I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní součet (ř. 1 až 66)

12 označ. a PASIVA b řad. c Běžné účetní období 5 Minulé účetní období 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A.I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) A.I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a lastní obchodní podíly ( - ) Změny základního kapitálu A.II. Kapitáloé fondy (ř. 74 až 79) A.II. 1. Ážio Ostatní kapitáloé fondy Oceňoací rozdíly z přecenění majetku a záazků Oceňoací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách společností A.III. Fondy ze zisku (ř ) A.III. 1. Rezerní fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 až 86) A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný ýsledek hospodaření minulých let A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01-( ) A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na ýplatu podílu ze zisku /-/ B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezery (ř. 91 až 94) B.I. 1. Rezery podle zláštních práních předpisů Rezera na důchody a podobné záazky Rezera na daň z příjmu Ostatní rezery B.II. Dlouhodobé záazky (ř. 96 až 105) B.II. 1. Záazky z obchodních ztahů Záazky - oládaná nebo oládající osoba Záazky - podstatný li Záazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasiní Jiné záazky Odložený daňoý záazek označ. a PASIVA b řad. c Běžné účetní období 5 Minulé účetní období 6 B.III. Krátkodobé záazky (ř. 107 až 117) B.III. 1. Záazky z obchodních ztahů Záazky - oládaná nebo oládající osoba Záazky - podstatný li Záazky ke společníkům Záazky k zaměstnancům Záazky ze sociálního zabezpečení a zdraotního pojištění Stát-daňoé záazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasiní Jiné záazky B.IV. Bankoní úěry a ýpomoci (ř. 119 až 121) B.IV. 1. Bankoní úěry dlouhodobé Krátkodobé bankoní úěry Krátkodobé finanční ýpomoci C.I. Časoé rozlišení (ř ) C.I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Sestaeno dne: Kontrolní číslo (ř. 67 až 124) Podpis statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpis fyzické osoby, která je účetní jednotkou Prání forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.: Akcioá společnost Výroba lihoin 22 23

13 III. 2. Výkaz zisku a ztráty plném rozsahu k Dle yhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní záěrku současně s doručením daňoého přiznání na daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu. označ. a Text b Výkaz zisku a ztráty plném rozsahu ( celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO číslo řádku c Náze a sídlo účet. jednotky: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razo 472 Vizoice Skutečnost účetním období sledoané 1 minulé 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady ynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01 02) II. Výkony ( ř.05 07) II. 1. Tržby za prodej lastních ýrobků a služeb Změna stau zásob lastní činnosti Aktiace B. Výkonoá spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdoé náklady Odměny členům orgánů společnosti a družsta Náklady na sociální zabezpečení a zdraotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatkoá cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1. Zůstatkoá cena prodaného dlouhodobého majetku G. 2. Prodaný materiál Změna stau rezer a opraných položek proozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní proozní ýnosy H. Ostatní proozní náklady V. Přeod proozních ýnosů I. Přeod proozních nákladů * Proozní ýsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) VII.1. Sestaeno dne: Výnosy z podílů oládaných osobách a účetních jednotkách pod podstatným liem Podpis statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpis fyzické osoby, která je účetní jednotkou Prání forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.: Akcioá společnost Výroba lihoin Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a deriátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a deriátů M. Změna stau rezer a opraných položek e finanční oblasti X. Výnosoé úroky N. Nákladoé úroky XI. Ostatní finanční ýnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Přeod finančních ýnosů P. Přeod finančních nákladů * Finanční ýsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné ýnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S splatná odložená * Mimořádný ýsledek hospodaření (ř ) T. Přeod podílu na ýsledku hospodáření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř ) Kontrolní číslo (ř.1 až 61)

14 III. 3. Přehled o finančních tocích k Rudolf Jelínek a.s. k celých tisících Kč Běž. úč. období Min.úč.období P. Sta peněžních prostředků a peněžních ekialentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlaní ýdělečné činnosti Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpray o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých a oběžných akti A.1.2. Změna stau: A oprané položky 747 A rezery A časoého rozlišení A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje a yřazení stálých akti A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů A.1.5. Odložená daň z minulých let A.1.6. Vyúčtoané nákladoé a ýnosoé úroky Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stau dlouhodobých záazků a úěrů C.2. Dopady změn lastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zýšení základního kapitálu, eent. rezerního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na lastním kapitálu společníkům C.2.3. Peněžní dary a dotace do lastního jmění a další klady peněžních prostředků akcionářů C.2.4. Kapitalizace záazků C.2.5. Platby z fondů tořených ze zisku -250 C.2.6. Vyplacené diidendy nebo podíly na zisku četně zaplacené srážkoé daně C.3. Přijaté diidendy a podíly na zisku 0 0 C.*** Čistý peněžní tok ztahující se k finanční činnosti F. Čisté zýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Sta peněžních prostředků a peněžních ekialentů na konci období A*. Čistý peněžní tok z proozní činnosti před finančními položkami, změnami proozního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby praconího kapitálu A.2.1. Změna stau pohledáek z proozní činnosti A.2.2. Změna stau krátkodobých záazků z proozní činnosti A.2.3. Změna stau zásob A.2.4. Změna stau finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků A.2.5. Změna stau odložené daňoé pohledáky nebo záazku A.** Čistý peněžní tok z proozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s ýjimkou kapitalizoaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6. Příjmy a ýdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Odložená daň z příjmů A.*** Čistý peněžní tok z proozní činnosti Peněžní toky z inestiční činnosti B.1. Nabytí stálých akti B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku B.2. Příjmy z prodeje stálých akti B.2.1.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2.Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 0 B.3. Půjčky a úěry spřízněným osobám 0 0 B.*** Čistý peněžní tok ztahující se k inestiční činnosti

15 III. 4. Příloha k účetní záěrce k PŘÍLOHA k účetní záěrce k RUDOLF JELÍNEK a.s. Informace uáděné Příloze jsou tis. Kč I. Obecné údaje Prání forma pránické osoby akcioá společnost Náze společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. Sídlo Vizoice, Razo 472 Datum zniku 1. ledna 1994 IČ Rozhodující předmět činnosti Výroba lihoin Základní kapitál tis. Kč Organizační struktura a.s. roce 2014 Útar GŘ Obchodně-marketingoý útar Útar ekonomiky, logistiky a IT Výrobně-technický útar Exportní útar Útar speciálního obchodu Na základním kapitálu účetní jednotky se podílí: Majitel Podíl % R.JELINEK GROUP SE 92,09 Dořáček Pael Ing. 3,73 Rychna Mirosla Ing. 1,93 Ostatní 2,25 Podniky, nichž má účetní jednotka ětší než 20% podíl na jejich základním kapitálu: PROMPT SERVIS, spol. s r.o., Velehradská 507, Kroměříž, 50 % podíl na základním kapitálu BIOSADY s.r.o., Razo 472, Vizoice, 100% podíl na základním kapitálu Informace o spřízněných osobách V uplynulém účetním období, na základě rozhodnutí alné hromady ze dne , se obchodní společnost podřídila zákonu o obchodních korporací jako celku. Dle schálených stano společnosti jsou šechny akcie společnosti akciemi na jméno. Valná hromada též zolila za člena dozorčí rady Ing. Petra Marečka. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k Předstaensto: předseda Ing. Pael Dořáček místopředseda Ing. Zdeněk Chromý člen Ing. Markéta Matějčná Dozorčí rada: předseda Ing. Mirosla Rychna člen André Lenard člen Ing. Petr Mareček a) Pohledáky, poskytnuté zálohy a záazky z obchodního styku tis. Kč Společnost Pohledáky a poskyt. zálohy k Záazky k R.JELINEK GROUP SE PROMPT SERVIS, s.r.o RUDOLF JELÍNEK Sloakia, s.r.o VINPROM TROJAN AD R.JELINEK L.A. S.A S.C.VALCO S.A BIOSADY s.r.o CELKEM

16 b) poskytnuté a přijaté půjčky tis. Kč Společnost Poskytnuté půjčky k Přijaté půjčky k RUDOLF JELÍNEK Sloakia, s.r.o R.JELINEK L.A. S.A S.C.VALCO S.A BIOSADY s.r.o Ostatní CELKEM Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: (minulé období 108) z toho řídících praconíků:... 7 (minulé období 6) V tis. Kč Celkem 2014 Řídící prac Celkem 2013 Řídící prac mzdoé náklady zákonné sociální pojištění sociální náklady odměny statutárních a dozorčích orgánů Celkem osobní náklady Výše půjček, úěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů: 0 tisíc Kč. Výše půjček zaměstnancům činí k celkem 255 tisíc Kč (k celkem 455 tisíc Kč). II. Zásadní účetní postupy použíané společností a) dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek je eidoán pořizoacích cenách. Dlouhodobý hmotný majetek pořizoací ceně do 1 tis. Kč není ykazoán rozaze a je účtoán do nákladů roce jejich pořízení. Dlouhodobý hmotný majetek pořizoací ceně od 1 tis. Kč do 40 tis. Kč není ykazoán rozaze, je účtoán do nákladů roce jejich pořízení a je eden operatiní eidenci. Dlouhodobý hmotný majetek pořizoací ceně nad 40 tis. Kč je ykazoán rozaze a odepisoán měsíčně po dobu stanoenou komisí na základě doby použitelnosti. Daňoé odpisy jsou stanoeny ronoměrné, dle 31 zákona o dani z příjmu. U majetku zařazeného do pořizoací ceně od 10 do 40 tis. Kč jsou daňoé odpisy shodné s účetními. U majetku přezatého při fúzi jsou daňoé odpisy zrychlené. b) dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je eidoán pořizoací ceně. Dlouhodobý nehmotný majetek pořizoací ceně do 60 tis. Kč není ykazoán rozaze a je účtoán do nákladů roce jejich pořízení. Dlouhodobý hmotný majetek pořizoací ceně nad 60 tis. Kč je ykazoán rozaze. Účetní odpisy jsou stanoeny ronoměrné, dobu odpisoání stanoí komise indiiduálně na základě doby použitelnosti. Daňoé odpisy jsou ronoměrné, dle 32a zákona o dani z příjmu. U majetku zařazeného do a u majetku do 60 tis. Kč jsou daňoé odpisy shodné s účetními. c) dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek do podniků e skupině je účtoán pořizoací ceně četně nákladů souisejících s jejich pořízením (cestoné ýdaje, prání a notářské služby, kurzoé ztráty apod.) Dlouhodobé finanční inestice k datu účetní záěrky jsou oceněny pořizoacími cenami. d) zásoby Zásoby nakoupené oceňuje účetní jednotka pořizoacími cenami četně nákladů souisejících s jejich pořízením. Náklady souisející s pořízením zásob jsou např.: přepraa, clo, bankoní ýlohy, neratný obaloý materiál, poštoné atd. Z nitropodnikoých služeb se do pořizoací ceny aktiuje přeprané, příp. náklady na kolkoání nakupoaného zboží. Vedlejší pořizoací náklady, které nejsou součástí pořizoací ceny, jsou účtoány na zláštní analytický účet a do nákladů jsou rozpouštěny čtrtletně dle specifičnosti položek za použití zorce dle nitropodnikoé směrnice. Polotoary lastní ýroby oceňuje účetní jednotka lastními náklady (přímý materiál, mzdy a zákonné sociální pojištění) podle plánoaných kalkulací. Hotoé ýrobky lastní ýroby oceňuje účetní jednotka lastními náklady (přímý materiál, mzdy, zákonné sociální pojištění, části ýrobní režie) podle plánoaných kalkulací. Materiál i zboží jsou oceňoány při yskladnění metodou FIFO. e) oprané položky k majetku Oprané položky k pohledákám z obchodního styku byly tořeny na základě analýzy platební schopnosti odběratele. Oprané položky k zásobám byly ytořeny s ohledem na jejich budoucí yužití. Opraná položka k finančním inesticím byla ytořena s ohledem na ýši lastního kapitálu lastněné společnosti. f) přepočet cizích měn Společnost použíá pro přepočet cizích měn denních směnných kurzů ČNB yhlašoaných předcházející den. Při účtoání kurzoých rozdílů zjištěných při uzaírání účetních knih ke dni sestaení účetní záěrky se použije denní směnný kurz ČNB platný ke dni sestaení účetní záěrky. Tímto způsobem se účtují eškeré zůstatky pohledáek a záazků a zůstatky na deizoých účtech

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč PŘÍLOHA k účetní závěrce k 31.12.2011 R.JELINEK GROUP SE Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč I. Obecné údaje Právní forma právnické osoby : evropská společnost Název společnosti : R.JELINEK GROUP

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více