RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3

3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k Orgány společnosti 3. Vize společnosti 4. Hlaní ukazatele z činnosti společnosti III. Výsledky hospodaření 1. Rozaha k Výkaz zisku a ztráty k Přehled o finančních tocích k Příloha k účetní záěrce k IV. Zpráa o ztazích mezi propojenými osobami V. Zpráa dozorčí rady VI. Zpráa auditora pro akcionáře společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. RUDOLF JELÍNEK a.s. 4 5

4 II. I. Úodní sloo předsedy předstaensta Company Profile 6 7

5 I. Úodní sloo předsedy předstaensta Vážení akcionáři, obchodní přátelé, šestnáctým rokem mám tu čest předložit Vám jménem předstaensta akcioé společnosti RUDOLF JELÍNEK ýroční zpráu za uplynulý rok. Po letech nejrůznějších turbulencí můžeme loňský rok hodnotit jako standardní rok bez zásadních nějších liů na naše podnikání. V minulosti uskutečněné legislatiní změny na jedné straně postupně přinášejí zýšení administratiy, ýkaznictí a yžadují procesoání a elektronizaci řady procesů, ale na straně druhé reálně poklesl podílu nezdaněného trhu s lihoinami. Rozhodně je jisté, že o prání prostředí i náhled společnosti na ýrobu alkoholu budeme i budoucnu muset trdě bojoat. Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. ytořila za rok 2014 zisk před zdaněním e ýši tis. Kč, což oproti předcházejícímu období je růst o 17 %. Celkoé ýnosy dosáhly 466 mil. Kč, e sronání s rokem 2013 se jedná o nárůst e ýši 9 %. Po zaúčtoání daně z příjmů pránických osob e ýši tis. Kč činí zisk po zdanění tis. Kč. Vlastník a obhospodařoatel 83 ha meruňkoých sadů 100% dceřiná společnost BIOSADY s.r.o. prním roce hospodaření pod naším edením zhledem k neúrodě meruněk ykázala příjmy ětšinoě jen z dotací e ýši tis. Kč a ytořila zisk před zdaněním 688 tis. Kč. Hospodářský ýsledek loňského roku byl oliněn neuskutečněnou fúzí s firmou BIOSADY s.r.o. z dotačních důodů, ne příliš úspěšným ýkupem ooce důsledku nižší úrody, nenaplněním plánu prodejů třetích značkách či torbou rezer na pohledáky a náklady soudních sporů. Po turbulentních letech předstaensto schálilo pro zaměstnance roční bonusy. Bez standardně neplánoaných ročních odměn, by společnost dosáhla plánoaného zisku. V roce 2014 jsme utržili za lastní hotoé ýrobky 380,2 mil. Kč, což je meziroční nárůst o 9 % celkoých tržbách a samostatně České republice nárůst o 12 %. V roce 2014 jsme mimo popsaných inestic do sadů a nákupu pozemků také inestoali na stáčírně předeším jsme zakoupili noou kartonoačku a mycí automat, zmodernizoali monoblok malé linky a přeedli do našeho lastnictí etiketoačku. O dalších 135 tis. litrů jsme naýšili naši skladoací kapacitu nerezoých nádrží četně souisejících inestic do míchací a přečerpáací stanice a noých duboých sudů. Vybudoali jsme noý kameroý systém celé firmě četně přímého on-line spojení s celním ředitelstím. Stranou nezůstala naše rekreační střediska předeším opray aqua centra a rekonstrukce části ubytoání na Ranči Kostelany. Za úspěch lze poažoat uedení na trh a zahájení marketingoé podpory četně noého teleizního spotu a realizace teleizní reklamy strategického ýrobku Bohemia Honey a exkluziní 20leté Family Resery. Naopak musíme přidat úsilí e yužití brněnské podnikoé prodejny, Lesního penzionu Bunč nebo noě proozoaného Ranče. Předstaensto společnosti schálilo managementem ypracoaný plán na rok Plánoaný hospodářský ýsledek je zisk před zdaněním e ýši 24,304 mil. Kč při opětoně nayšoaných reklamních nákladech, inesticích a opraách majetku společnosti přesahující 28 mil. Kč. Velmi důležitý bude letošní rok pro diskusi a následnou aktualizaci a dokončení Strategie společnosti pro období četně personálního posílení společnosti souisející se změnou procesů unitř firmy. Rok 2015 bude prním rokem realizace přijaté diidendoé politiky společnosti. Důležitým mezníkem e ýoji ztahů se sesterskou společností je přestěhoání ýroby značky METELKA do Vizoic do noě postaené haly a procesoání této noé činnosti. Záěrem mi doolte, abych jménem předstaensta poděkoal šem zaměstnancům, obchodním partnerům a akcionářům společnosti za odedenou práci, podporu a důěru e firmu RUDOLF JELÍNEK roce Export do celkoých ýnosů přispěl 30 % a podíl exportu na tržbách za lastní ýrobky je 35 %. Ve sronání s předcházejícím obdobím export zrostl o 14 %. Výrobky jsme z Vizoic prodali celkem do 24 zemí. Celkoá aktia společnosti ke konci roku 2014 narostla na hodnotu 668 mil. Kč, předeším z důodu elmi ysokých prodejů ke konci roku. Podíl lastního kapitálu se blíží 50 % celkoé bilanční sumy. Základní kapitál společnosti se nezměnil a zůstáá 233,9 mil. Kč. Vlastní kapitál se zýšil o 3,66 % na hodnotu 333 mil. Kč. S přáním společného úspěchu Ing. Pael Dořáček předseda předstaensta Odod daní do státního rozpočtu České republice byl historicky nejyšší a přesáhl 400 mil. Kč, z toho na spotřební dani 313 mil. Kč. RUDOLF JELÍNEK a.s. loňském roce na řádných splátkách jistin střednědobých úěrů zaplatila 16,7 mil. Kč. Pro proozní financoání společnosti jsou yužíány kontokorentní úěry e ýši 65 mil. a 35 mil. Kč poskytnuté ČSOB a Českou spořitelnou. Celkem společnost roce 2014 plánoaně inestoala do dlouhodobého majetku částku 17,6 mil. Kč. Za opray majetku společnosti jsme zaplatili 3,6 mil. Kč. V loňském roce se nám opět podařilo spolufinancoat aktiity souisející s ýsadbou a údržbou sadů prostřednictím dotací. Nejětšími jednotliými projekty loňského roku byla práě ýsadba 30 ha šestkoých a třešňoých sadů e Vizoicích a Kostelanech. Vlastní sady má nyní společnost na 160 ha e třech lokalitách a různých fázích žiotnosti stromů. Již loňském roce jsme tyto aktiity ýznamně posílili personálně a organizačně, zahájili nákup techniky. Zemědělské, respektie sadařské činnosti se postupně stáají elmi ýznamnou částí našeho podnikání a rozhodně ji budeme dále posiloat četně nákupu pozemků. 8 9

6 Profil společnosti Company Profile II. 1. Základní údaje k Orgány společnosti 3. Vize společnosti 4. Hlaní ukazatele z činnosti společnosti 10 11

7 II. 1. Základní údaje k Orgány společnosti II. Náze: RUDOLF JELÍNEK a.s. Sídlo: Razo 472, Vizoice, Česká republika IČ: Prání forma: Akcioá společnost Základní kapitál: ,- CZK Předstaensto společnosti Předseda: Ing. Pael Dořáček Místopředseda: Ing. Zdeněk Chromý Člen předstaensta: Ing. Markéta Matějčná Akcie: Organizační složky: Ochrana žiotního prostředí a praconěprání ztahy: Orgány společnosti: ks, na jméno, listinné, jmenoitá hodnota 1,50 CZK ks, na jméno, listinné, jmenoitá hodnota 1 041,- CZK 40 ks, na jméno, listinné, jmenoitá hodnota ,- CZK 19 ks, na jméno, listinné, jmenoitá hodnota ,- CZK Vizoice, Razo 472 sídlo a edení společnosti, ýroba destilátů a skladoání hotoých ýrobků, obchodní činnost, sady Kamínka, Roštín 188 ubytoací a sportoní zařízení, restaurace Lesní penzion Bunč, Roštín 287 ubytoací zařízení, restaurace Ranč Kostelany, Kostelany 200 sady, ubytoací zařízení, restaurace Podnikoá prodejna a degustační bar Brno, Jezuitská 582/17 prodejna, degustační bar Společnost při sé činnosti dodržuje eškeré prání předpisy Předstaensto Dozorčí rada Dozorčí rada společnosti Předseda dozorčí rady: Ing. Mirosla Rychna Člen dozorčí rady: André Lenard Člen dozorčí rady: Ing. Petr Mareček Počet zaměstnanců: 125 Organizační struktura společnosti: Útar GŘ Obchodněmarketingoý útar Útar ekonomiky, logistiky a IT Výrobnětechnický útar Exportní útar Útar speciálního obchodu Další obchodní podíly společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.: PROMPT Seris s.r.o. Základní kapitál Kč Podíl 50 % BIOSADY s.r.o. Základní kapitál Kč Podíl 100% Vizoice na počátku 20. století

8 II. 3. Vize společnosti Vizí společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. je posiloat pozici značky R.JELÍNEK na domácím i globálním trhu a zabezpečit, aby značka byla nímána jako majoritní předstaitel slioice a oocných destilátů celém sětě. Strategické cíle: 1. V rámci skupiny R.JELINEK Group přispíat k udržení pozice nejětšího ýrobce oocných destilátů při zabezpečení nejyššího standardu kality oocných destilátů. 2. Zýšení podílu na trhu s lihoinami. 3. Udržitelný růst ziskoosti. 4. Dlouhodobé zajištění kalitního ooce. 5. Částečná dierzifikace hlaního předmětu podnikání na souisející a přitom podpůrné činnosti. V rámci dosahoání ytyčených strategických cílů se společnost dlouhodobě řídí jasnými principy: 1. Zákazník Sloužíme našim zákazníkům a učíme se od nich. 2. Strategie Sé zdroje soustřeďujeme do hlaní činnosti, které rozumíme, tj. ýoj, ýroba, prodej, marketing a souisející služby. 3. Kalita Neustále usilujeme o příkladnou kalitu našich ýrobků a služeb. 4. Komunikace Mezi sebou hooříme oteřeně. S informacemi zacházíme sobodně a odpoědně. 5. Vedení Vyžadujeme lastní zodpoědnost našich praconíků. Vše řídíme pomocí oteřené komunikace, dohodnutých cílů a yhodnocujeme naše úspěchy. 6. Tořiost Chceme ytořit prostředí, e kterém mohou být rozíjeny myšlenky a pokrok. Podporujeme kreatiitu našich praconíků. 7. Organizace Věříme autonomii a decentralizaci, ale soustřeďujeme se na několik základních hodnot. Chráníme sé postaení samostatné a nezáislé společnosti. 8. Zaměstnanci Chceme motioané a angažoané spolupraconíky. 9. Zisk Uznááme ziskoost jako hnací sílu naší společnosti. 10. Inoatinost Neustále zaádíme ýhodnější postupy e šech procesech. Základní inestiční ýhled na období Rekonstrukce stáčírny četně části administratině-náštěnického zázemí společnosti. Reprezentační prodejna s muzeem centru Prahy. Hotel s restaurací areálu firmy e Vizoicích četně přesměroání nákladní dopray e společnosti a propojení s centrem města pro pěší a cyklisty. Další rozšiřoání lastních sadů. Rekonstrukce budo egalizací a skladu zboží. Staba skladu MTZ bezprostředně naazujícího na stáčírnu. Dokončení ýrobny sušených šestek a poidel. Inestice do zýšení standardu rekreačním areálu Kamínka

9 II. 4. Hlaní ukazatele z činnosti společnosti Výoj tržeb RUDOLF JELÍNEK a.s. za lastní ýrobky Tuzemsko a export letech Výoj hospodářského ýsledku RUDOLF JELÍNEK a.s. letech tuzemsko export V tis. Kč V tis. Kč Podíl tržeb tuzemsko a export roce 2014 Výoj inestic a opra RUDOLF JELÍNEK a.s. letech tuzemsko 65 % export 35 % V tis. Kč Výoj ýnosů RUDOLF JELÍNEK a.s. letech Přehled odedených daní do státního rozpočtu za RUDOLF JELÍNEK a.s. letech spotřební daň daň z přidané hodnoty V tis. Kč V tis. Kč

10 Výsledky hospodaření Company Profile III. II. 1. Rozaha k Výkaz zisku a ztráty k Přehled o finančních tocích k Příloha k účetní záěrce k

11 III. 1. Rozaha k Dle yhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní záěrku současně s doručením daňoého přiznání na daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu. označ. a AKTIVA b Rozaha plném rozsahu ( celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO řad. c Bežné účetní období Náze a sídlo účet. jednotky: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razo 472 Vizoice Min.úč.obd. brutto 1 korekce 2 netto 3 netto 4 AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledáky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B.I. 1. Zřizoací ýdaje Nehmotné ýsledky ýzkumu a ýoje Software Ocenitelná práa Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B.II. 1. Pozemky Staby Samostatné hmotné moité ěci a soubory hmotných moitých ěcí Pěstitelské celky tralých porostů Dospělá zířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňoací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) B.III. 1. Podíly - oládaná osoba Podíly účetních jednotkách pod podstatným liem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úěry - oládaná nebo oládající osoba, podstatný li Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizoaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek označ. a AKTIVA b řad. c Bežné účetní období Min.úč.obd. brutto 1 korekce 2 netto 3 netto 4 C. OBĚŽNÁ AKTIVA (ř ) C.I. Zásoby (ř.33 až 38) C.I. 1. Materiál Nedokončená ýroba a polotoary Výrobky Mladá a ostatní zířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledáky (ř. 40 až 47) C.II. 1. Pohledáky z obchodních ztahů Pohledáky - oládaná nebo oládající osoba Pohledáky - podstatný li Pohledáky za společníky, členy družsta a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktiní Jiné pohledáky Odložená daňoá pohledáka C.III. Krátkodobé pohledáky (ř. 49 až 57) C.III. 1. Pohledáky z obchodních ztahů Pohledáky - oládaná nebo oládající osoba Pohledáky - podstatný li Pohledáky za společníky, členy družsta a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdraotní pojištění Stát - daňoé pohledáky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktiní Jiné pohledáky C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C.IV. 1. Peníze Účty bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizoaný krátkodobý finanční majetek D.I. Časoé rozlišení (ř. 64 až 66) D.I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní součet (ř. 1 až 66)

12 označ. a PASIVA b řad. c Běžné účetní období 5 Minulé účetní období 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A.I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) A.I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a lastní obchodní podíly ( - ) Změny základního kapitálu A.II. Kapitáloé fondy (ř. 74 až 79) A.II. 1. Ážio Ostatní kapitáloé fondy Oceňoací rozdíly z přecenění majetku a záazků Oceňoací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách společností A.III. Fondy ze zisku (ř ) A.III. 1. Rezerní fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 až 86) A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný ýsledek hospodaření minulých let A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01-( ) A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na ýplatu podílu ze zisku /-/ B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezery (ř. 91 až 94) B.I. 1. Rezery podle zláštních práních předpisů Rezera na důchody a podobné záazky Rezera na daň z příjmu Ostatní rezery B.II. Dlouhodobé záazky (ř. 96 až 105) B.II. 1. Záazky z obchodních ztahů Záazky - oládaná nebo oládající osoba Záazky - podstatný li Záazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasiní Jiné záazky Odložený daňoý záazek označ. a PASIVA b řad. c Běžné účetní období 5 Minulé účetní období 6 B.III. Krátkodobé záazky (ř. 107 až 117) B.III. 1. Záazky z obchodních ztahů Záazky - oládaná nebo oládající osoba Záazky - podstatný li Záazky ke společníkům Záazky k zaměstnancům Záazky ze sociálního zabezpečení a zdraotního pojištění Stát-daňoé záazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasiní Jiné záazky B.IV. Bankoní úěry a ýpomoci (ř. 119 až 121) B.IV. 1. Bankoní úěry dlouhodobé Krátkodobé bankoní úěry Krátkodobé finanční ýpomoci C.I. Časoé rozlišení (ř ) C.I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Sestaeno dne: Kontrolní číslo (ř. 67 až 124) Podpis statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpis fyzické osoby, která je účetní jednotkou Prání forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.: Akcioá společnost Výroba lihoin 22 23

13 III. 2. Výkaz zisku a ztráty plném rozsahu k Dle yhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní záěrku současně s doručením daňoého přiznání na daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu. označ. a Text b Výkaz zisku a ztráty plném rozsahu ( celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO číslo řádku c Náze a sídlo účet. jednotky: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razo 472 Vizoice Skutečnost účetním období sledoané 1 minulé 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady ynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01 02) II. Výkony ( ř.05 07) II. 1. Tržby za prodej lastních ýrobků a služeb Změna stau zásob lastní činnosti Aktiace B. Výkonoá spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdoé náklady Odměny členům orgánů společnosti a družsta Náklady na sociální zabezpečení a zdraotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatkoá cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1. Zůstatkoá cena prodaného dlouhodobého majetku G. 2. Prodaný materiál Změna stau rezer a opraných položek proozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní proozní ýnosy H. Ostatní proozní náklady V. Přeod proozních ýnosů I. Přeod proozních nákladů * Proozní ýsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) VII.1. Sestaeno dne: Výnosy z podílů oládaných osobách a účetních jednotkách pod podstatným liem Podpis statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpis fyzické osoby, která je účetní jednotkou Prání forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.: Akcioá společnost Výroba lihoin Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a deriátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a deriátů M. Změna stau rezer a opraných položek e finanční oblasti X. Výnosoé úroky N. Nákladoé úroky XI. Ostatní finanční ýnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Přeod finančních ýnosů P. Přeod finančních nákladů * Finanční ýsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné ýnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S splatná odložená * Mimořádný ýsledek hospodaření (ř ) T. Přeod podílu na ýsledku hospodáření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř ) Kontrolní číslo (ř.1 až 61)

14 III. 3. Přehled o finančních tocích k Rudolf Jelínek a.s. k celých tisících Kč Běž. úč. období Min.úč.období P. Sta peněžních prostředků a peněžních ekialentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlaní ýdělečné činnosti Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpray o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých a oběžných akti A.1.2. Změna stau: A oprané položky 747 A rezery A časoého rozlišení A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje a yřazení stálých akti A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů A.1.5. Odložená daň z minulých let A.1.6. Vyúčtoané nákladoé a ýnosoé úroky Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stau dlouhodobých záazků a úěrů C.2. Dopady změn lastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zýšení základního kapitálu, eent. rezerního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na lastním kapitálu společníkům C.2.3. Peněžní dary a dotace do lastního jmění a další klady peněžních prostředků akcionářů C.2.4. Kapitalizace záazků C.2.5. Platby z fondů tořených ze zisku -250 C.2.6. Vyplacené diidendy nebo podíly na zisku četně zaplacené srážkoé daně C.3. Přijaté diidendy a podíly na zisku 0 0 C.*** Čistý peněžní tok ztahující se k finanční činnosti F. Čisté zýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Sta peněžních prostředků a peněžních ekialentů na konci období A*. Čistý peněžní tok z proozní činnosti před finančními položkami, změnami proozního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby praconího kapitálu A.2.1. Změna stau pohledáek z proozní činnosti A.2.2. Změna stau krátkodobých záazků z proozní činnosti A.2.3. Změna stau zásob A.2.4. Změna stau finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků A.2.5. Změna stau odložené daňoé pohledáky nebo záazku A.** Čistý peněžní tok z proozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s ýjimkou kapitalizoaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6. Příjmy a ýdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Odložená daň z příjmů A.*** Čistý peněžní tok z proozní činnosti Peněžní toky z inestiční činnosti B.1. Nabytí stálých akti B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku B.2. Příjmy z prodeje stálých akti B.2.1.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2.Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 0 B.3. Půjčky a úěry spřízněným osobám 0 0 B.*** Čistý peněžní tok ztahující se k inestiční činnosti

15 III. 4. Příloha k účetní záěrce k PŘÍLOHA k účetní záěrce k RUDOLF JELÍNEK a.s. Informace uáděné Příloze jsou tis. Kč I. Obecné údaje Prání forma pránické osoby akcioá společnost Náze společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. Sídlo Vizoice, Razo 472 Datum zniku 1. ledna 1994 IČ Rozhodující předmět činnosti Výroba lihoin Základní kapitál tis. Kč Organizační struktura a.s. roce 2014 Útar GŘ Obchodně-marketingoý útar Útar ekonomiky, logistiky a IT Výrobně-technický útar Exportní útar Útar speciálního obchodu Na základním kapitálu účetní jednotky se podílí: Majitel Podíl % R.JELINEK GROUP SE 92,09 Dořáček Pael Ing. 3,73 Rychna Mirosla Ing. 1,93 Ostatní 2,25 Podniky, nichž má účetní jednotka ětší než 20% podíl na jejich základním kapitálu: PROMPT SERVIS, spol. s r.o., Velehradská 507, Kroměříž, 50 % podíl na základním kapitálu BIOSADY s.r.o., Razo 472, Vizoice, 100% podíl na základním kapitálu Informace o spřízněných osobách V uplynulém účetním období, na základě rozhodnutí alné hromady ze dne , se obchodní společnost podřídila zákonu o obchodních korporací jako celku. Dle schálených stano společnosti jsou šechny akcie společnosti akciemi na jméno. Valná hromada též zolila za člena dozorčí rady Ing. Petra Marečka. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k Předstaensto: předseda Ing. Pael Dořáček místopředseda Ing. Zdeněk Chromý člen Ing. Markéta Matějčná Dozorčí rada: předseda Ing. Mirosla Rychna člen André Lenard člen Ing. Petr Mareček a) Pohledáky, poskytnuté zálohy a záazky z obchodního styku tis. Kč Společnost Pohledáky a poskyt. zálohy k Záazky k R.JELINEK GROUP SE PROMPT SERVIS, s.r.o RUDOLF JELÍNEK Sloakia, s.r.o VINPROM TROJAN AD R.JELINEK L.A. S.A S.C.VALCO S.A BIOSADY s.r.o CELKEM

16 b) poskytnuté a přijaté půjčky tis. Kč Společnost Poskytnuté půjčky k Přijaté půjčky k RUDOLF JELÍNEK Sloakia, s.r.o R.JELINEK L.A. S.A S.C.VALCO S.A BIOSADY s.r.o Ostatní CELKEM Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: (minulé období 108) z toho řídících praconíků:... 7 (minulé období 6) V tis. Kč Celkem 2014 Řídící prac Celkem 2013 Řídící prac mzdoé náklady zákonné sociální pojištění sociální náklady odměny statutárních a dozorčích orgánů Celkem osobní náklady Výše půjček, úěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů: 0 tisíc Kč. Výše půjček zaměstnancům činí k celkem 255 tisíc Kč (k celkem 455 tisíc Kč). II. Zásadní účetní postupy použíané společností a) dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek je eidoán pořizoacích cenách. Dlouhodobý hmotný majetek pořizoací ceně do 1 tis. Kč není ykazoán rozaze a je účtoán do nákladů roce jejich pořízení. Dlouhodobý hmotný majetek pořizoací ceně od 1 tis. Kč do 40 tis. Kč není ykazoán rozaze, je účtoán do nákladů roce jejich pořízení a je eden operatiní eidenci. Dlouhodobý hmotný majetek pořizoací ceně nad 40 tis. Kč je ykazoán rozaze a odepisoán měsíčně po dobu stanoenou komisí na základě doby použitelnosti. Daňoé odpisy jsou stanoeny ronoměrné, dle 31 zákona o dani z příjmu. U majetku zařazeného do pořizoací ceně od 10 do 40 tis. Kč jsou daňoé odpisy shodné s účetními. U majetku přezatého při fúzi jsou daňoé odpisy zrychlené. b) dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je eidoán pořizoací ceně. Dlouhodobý nehmotný majetek pořizoací ceně do 60 tis. Kč není ykazoán rozaze a je účtoán do nákladů roce jejich pořízení. Dlouhodobý hmotný majetek pořizoací ceně nad 60 tis. Kč je ykazoán rozaze. Účetní odpisy jsou stanoeny ronoměrné, dobu odpisoání stanoí komise indiiduálně na základě doby použitelnosti. Daňoé odpisy jsou ronoměrné, dle 32a zákona o dani z příjmu. U majetku zařazeného do a u majetku do 60 tis. Kč jsou daňoé odpisy shodné s účetními. c) dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek do podniků e skupině je účtoán pořizoací ceně četně nákladů souisejících s jejich pořízením (cestoné ýdaje, prání a notářské služby, kurzoé ztráty apod.) Dlouhodobé finanční inestice k datu účetní záěrky jsou oceněny pořizoacími cenami. d) zásoby Zásoby nakoupené oceňuje účetní jednotka pořizoacími cenami četně nákladů souisejících s jejich pořízením. Náklady souisející s pořízením zásob jsou např.: přepraa, clo, bankoní ýlohy, neratný obaloý materiál, poštoné atd. Z nitropodnikoých služeb se do pořizoací ceny aktiuje přeprané, příp. náklady na kolkoání nakupoaného zboží. Vedlejší pořizoací náklady, které nejsou součástí pořizoací ceny, jsou účtoány na zláštní analytický účet a do nákladů jsou rozpouštěny čtrtletně dle specifičnosti položek za použití zorce dle nitropodnikoé směrnice. Polotoary lastní ýroby oceňuje účetní jednotka lastními náklady (přímý materiál, mzdy a zákonné sociální pojištění) podle plánoaných kalkulací. Hotoé ýrobky lastní ýroby oceňuje účetní jednotka lastními náklady (přímý materiál, mzdy, zákonné sociální pojištění, části ýrobní režie) podle plánoaných kalkulací. Materiál i zboží jsou oceňoány při yskladnění metodou FIFO. e) oprané položky k majetku Oprané položky k pohledákám z obchodního styku byly tořeny na základě analýzy platební schopnosti odběratele. Oprané položky k zásobám byly ytořeny s ohledem na jejich budoucí yužití. Opraná položka k finančním inesticím byla ytořena s ohledem na ýši lastního kapitálu lastněné společnosti. f) přepočet cizích měn Společnost použíá pro přepočet cizích měn denních směnných kurzů ČNB yhlašoaných předcházející den. Při účtoání kurzoých rozdílů zjištěných při uzaírání účetních knih ke dni sestaení účetní záěrky se použije denní směnný kurz ČNB platný ke dni sestaení účetní záěrky. Tímto způsobem se účtují eškeré zůstatky pohledáek a záazků a zůstatky na deizoých účtech

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2013 2. Orgány společnosti

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice podle ustanovení 82 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING 1. Ovládaná osoba

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč PŘÍLOHA k účetní závěrce k 31.12.2011 R.JELINEK GROUP SE Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč I. Obecné údaje Právní forma právnické osoby : evropská společnost Název společnosti : R.JELINEK GROUP

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s.

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. Pololetní zpráva emitenta cenných papírů KOVOSVIT, a.s. k 30.6.2004 Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. - konsolidace Popisná část pololetní zprávy emitenta za rok 2004 Obchodní

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více