RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3

3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k Orgány společnosti 3. Vize společnosti 4. Hlaní ukazatele z činnosti společnosti III. Výsledky hospodaření 1. Rozaha k Výkaz zisku a ztráty k Přehled o finančních tocích k Příloha k účetní záěrce k IV. Zpráa o ztazích mezi propojenými osobami V. Zpráa dozorčí rady VI. Zpráa auditora pro akcionáře společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. RUDOLF JELÍNEK a.s. 4 5

4 II. I. Úodní sloo předsedy předstaensta Company Profile 6 7

5 I. Úodní sloo předsedy předstaensta Vážení akcionáři, obchodní přátelé, šestnáctým rokem mám tu čest předložit Vám jménem předstaensta akcioé společnosti RUDOLF JELÍNEK ýroční zpráu za uplynulý rok. Po letech nejrůznějších turbulencí můžeme loňský rok hodnotit jako standardní rok bez zásadních nějších liů na naše podnikání. V minulosti uskutečněné legislatiní změny na jedné straně postupně přinášejí zýšení administratiy, ýkaznictí a yžadují procesoání a elektronizaci řady procesů, ale na straně druhé reálně poklesl podílu nezdaněného trhu s lihoinami. Rozhodně je jisté, že o prání prostředí i náhled společnosti na ýrobu alkoholu budeme i budoucnu muset trdě bojoat. Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. ytořila za rok 2014 zisk před zdaněním e ýši tis. Kč, což oproti předcházejícímu období je růst o 17 %. Celkoé ýnosy dosáhly 466 mil. Kč, e sronání s rokem 2013 se jedná o nárůst e ýši 9 %. Po zaúčtoání daně z příjmů pránických osob e ýši tis. Kč činí zisk po zdanění tis. Kč. Vlastník a obhospodařoatel 83 ha meruňkoých sadů 100% dceřiná společnost BIOSADY s.r.o. prním roce hospodaření pod naším edením zhledem k neúrodě meruněk ykázala příjmy ětšinoě jen z dotací e ýši tis. Kč a ytořila zisk před zdaněním 688 tis. Kč. Hospodářský ýsledek loňského roku byl oliněn neuskutečněnou fúzí s firmou BIOSADY s.r.o. z dotačních důodů, ne příliš úspěšným ýkupem ooce důsledku nižší úrody, nenaplněním plánu prodejů třetích značkách či torbou rezer na pohledáky a náklady soudních sporů. Po turbulentních letech předstaensto schálilo pro zaměstnance roční bonusy. Bez standardně neplánoaných ročních odměn, by společnost dosáhla plánoaného zisku. V roce 2014 jsme utržili za lastní hotoé ýrobky 380,2 mil. Kč, což je meziroční nárůst o 9 % celkoých tržbách a samostatně České republice nárůst o 12 %. V roce 2014 jsme mimo popsaných inestic do sadů a nákupu pozemků také inestoali na stáčírně předeším jsme zakoupili noou kartonoačku a mycí automat, zmodernizoali monoblok malé linky a přeedli do našeho lastnictí etiketoačku. O dalších 135 tis. litrů jsme naýšili naši skladoací kapacitu nerezoých nádrží četně souisejících inestic do míchací a přečerpáací stanice a noých duboých sudů. Vybudoali jsme noý kameroý systém celé firmě četně přímého on-line spojení s celním ředitelstím. Stranou nezůstala naše rekreační střediska předeším opray aqua centra a rekonstrukce části ubytoání na Ranči Kostelany. Za úspěch lze poažoat uedení na trh a zahájení marketingoé podpory četně noého teleizního spotu a realizace teleizní reklamy strategického ýrobku Bohemia Honey a exkluziní 20leté Family Resery. Naopak musíme přidat úsilí e yužití brněnské podnikoé prodejny, Lesního penzionu Bunč nebo noě proozoaného Ranče. Předstaensto společnosti schálilo managementem ypracoaný plán na rok Plánoaný hospodářský ýsledek je zisk před zdaněním e ýši 24,304 mil. Kč při opětoně nayšoaných reklamních nákladech, inesticích a opraách majetku společnosti přesahující 28 mil. Kč. Velmi důležitý bude letošní rok pro diskusi a následnou aktualizaci a dokončení Strategie společnosti pro období četně personálního posílení společnosti souisející se změnou procesů unitř firmy. Rok 2015 bude prním rokem realizace přijaté diidendoé politiky společnosti. Důležitým mezníkem e ýoji ztahů se sesterskou společností je přestěhoání ýroby značky METELKA do Vizoic do noě postaené haly a procesoání této noé činnosti. Záěrem mi doolte, abych jménem předstaensta poděkoal šem zaměstnancům, obchodním partnerům a akcionářům společnosti za odedenou práci, podporu a důěru e firmu RUDOLF JELÍNEK roce Export do celkoých ýnosů přispěl 30 % a podíl exportu na tržbách za lastní ýrobky je 35 %. Ve sronání s předcházejícím obdobím export zrostl o 14 %. Výrobky jsme z Vizoic prodali celkem do 24 zemí. Celkoá aktia společnosti ke konci roku 2014 narostla na hodnotu 668 mil. Kč, předeším z důodu elmi ysokých prodejů ke konci roku. Podíl lastního kapitálu se blíží 50 % celkoé bilanční sumy. Základní kapitál společnosti se nezměnil a zůstáá 233,9 mil. Kč. Vlastní kapitál se zýšil o 3,66 % na hodnotu 333 mil. Kč. S přáním společného úspěchu Ing. Pael Dořáček předseda předstaensta Odod daní do státního rozpočtu České republice byl historicky nejyšší a přesáhl 400 mil. Kč, z toho na spotřební dani 313 mil. Kč. RUDOLF JELÍNEK a.s. loňském roce na řádných splátkách jistin střednědobých úěrů zaplatila 16,7 mil. Kč. Pro proozní financoání společnosti jsou yužíány kontokorentní úěry e ýši 65 mil. a 35 mil. Kč poskytnuté ČSOB a Českou spořitelnou. Celkem společnost roce 2014 plánoaně inestoala do dlouhodobého majetku částku 17,6 mil. Kč. Za opray majetku společnosti jsme zaplatili 3,6 mil. Kč. V loňském roce se nám opět podařilo spolufinancoat aktiity souisející s ýsadbou a údržbou sadů prostřednictím dotací. Nejětšími jednotliými projekty loňského roku byla práě ýsadba 30 ha šestkoých a třešňoých sadů e Vizoicích a Kostelanech. Vlastní sady má nyní společnost na 160 ha e třech lokalitách a různých fázích žiotnosti stromů. Již loňském roce jsme tyto aktiity ýznamně posílili personálně a organizačně, zahájili nákup techniky. Zemědělské, respektie sadařské činnosti se postupně stáají elmi ýznamnou částí našeho podnikání a rozhodně ji budeme dále posiloat četně nákupu pozemků. 8 9

6 Profil společnosti Company Profile II. 1. Základní údaje k Orgány společnosti 3. Vize společnosti 4. Hlaní ukazatele z činnosti společnosti 10 11

7 II. 1. Základní údaje k Orgány společnosti II. Náze: RUDOLF JELÍNEK a.s. Sídlo: Razo 472, Vizoice, Česká republika IČ: Prání forma: Akcioá společnost Základní kapitál: ,- CZK Předstaensto společnosti Předseda: Ing. Pael Dořáček Místopředseda: Ing. Zdeněk Chromý Člen předstaensta: Ing. Markéta Matějčná Akcie: Organizační složky: Ochrana žiotního prostředí a praconěprání ztahy: Orgány společnosti: ks, na jméno, listinné, jmenoitá hodnota 1,50 CZK ks, na jméno, listinné, jmenoitá hodnota 1 041,- CZK 40 ks, na jméno, listinné, jmenoitá hodnota ,- CZK 19 ks, na jméno, listinné, jmenoitá hodnota ,- CZK Vizoice, Razo 472 sídlo a edení společnosti, ýroba destilátů a skladoání hotoých ýrobků, obchodní činnost, sady Kamínka, Roštín 188 ubytoací a sportoní zařízení, restaurace Lesní penzion Bunč, Roštín 287 ubytoací zařízení, restaurace Ranč Kostelany, Kostelany 200 sady, ubytoací zařízení, restaurace Podnikoá prodejna a degustační bar Brno, Jezuitská 582/17 prodejna, degustační bar Společnost při sé činnosti dodržuje eškeré prání předpisy Předstaensto Dozorčí rada Dozorčí rada společnosti Předseda dozorčí rady: Ing. Mirosla Rychna Člen dozorčí rady: André Lenard Člen dozorčí rady: Ing. Petr Mareček Počet zaměstnanců: 125 Organizační struktura společnosti: Útar GŘ Obchodněmarketingoý útar Útar ekonomiky, logistiky a IT Výrobnětechnický útar Exportní útar Útar speciálního obchodu Další obchodní podíly společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.: PROMPT Seris s.r.o. Základní kapitál Kč Podíl 50 % BIOSADY s.r.o. Základní kapitál Kč Podíl 100% Vizoice na počátku 20. století

8 II. 3. Vize společnosti Vizí společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. je posiloat pozici značky R.JELÍNEK na domácím i globálním trhu a zabezpečit, aby značka byla nímána jako majoritní předstaitel slioice a oocných destilátů celém sětě. Strategické cíle: 1. V rámci skupiny R.JELINEK Group přispíat k udržení pozice nejětšího ýrobce oocných destilátů při zabezpečení nejyššího standardu kality oocných destilátů. 2. Zýšení podílu na trhu s lihoinami. 3. Udržitelný růst ziskoosti. 4. Dlouhodobé zajištění kalitního ooce. 5. Částečná dierzifikace hlaního předmětu podnikání na souisející a přitom podpůrné činnosti. V rámci dosahoání ytyčených strategických cílů se společnost dlouhodobě řídí jasnými principy: 1. Zákazník Sloužíme našim zákazníkům a učíme se od nich. 2. Strategie Sé zdroje soustřeďujeme do hlaní činnosti, které rozumíme, tj. ýoj, ýroba, prodej, marketing a souisející služby. 3. Kalita Neustále usilujeme o příkladnou kalitu našich ýrobků a služeb. 4. Komunikace Mezi sebou hooříme oteřeně. S informacemi zacházíme sobodně a odpoědně. 5. Vedení Vyžadujeme lastní zodpoědnost našich praconíků. Vše řídíme pomocí oteřené komunikace, dohodnutých cílů a yhodnocujeme naše úspěchy. 6. Tořiost Chceme ytořit prostředí, e kterém mohou být rozíjeny myšlenky a pokrok. Podporujeme kreatiitu našich praconíků. 7. Organizace Věříme autonomii a decentralizaci, ale soustřeďujeme se na několik základních hodnot. Chráníme sé postaení samostatné a nezáislé společnosti. 8. Zaměstnanci Chceme motioané a angažoané spolupraconíky. 9. Zisk Uznááme ziskoost jako hnací sílu naší společnosti. 10. Inoatinost Neustále zaádíme ýhodnější postupy e šech procesech. Základní inestiční ýhled na období Rekonstrukce stáčírny četně části administratině-náštěnického zázemí společnosti. Reprezentační prodejna s muzeem centru Prahy. Hotel s restaurací areálu firmy e Vizoicích četně přesměroání nákladní dopray e společnosti a propojení s centrem města pro pěší a cyklisty. Další rozšiřoání lastních sadů. Rekonstrukce budo egalizací a skladu zboží. Staba skladu MTZ bezprostředně naazujícího na stáčírnu. Dokončení ýrobny sušených šestek a poidel. Inestice do zýšení standardu rekreačním areálu Kamínka

9 II. 4. Hlaní ukazatele z činnosti společnosti Výoj tržeb RUDOLF JELÍNEK a.s. za lastní ýrobky Tuzemsko a export letech Výoj hospodářského ýsledku RUDOLF JELÍNEK a.s. letech tuzemsko export V tis. Kč V tis. Kč Podíl tržeb tuzemsko a export roce 2014 Výoj inestic a opra RUDOLF JELÍNEK a.s. letech tuzemsko 65 % export 35 % V tis. Kč Výoj ýnosů RUDOLF JELÍNEK a.s. letech Přehled odedených daní do státního rozpočtu za RUDOLF JELÍNEK a.s. letech spotřební daň daň z přidané hodnoty V tis. Kč V tis. Kč

10 Výsledky hospodaření Company Profile III. II. 1. Rozaha k Výkaz zisku a ztráty k Přehled o finančních tocích k Příloha k účetní záěrce k

11 III. 1. Rozaha k Dle yhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní záěrku současně s doručením daňoého přiznání na daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu. označ. a AKTIVA b Rozaha plném rozsahu ( celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO řad. c Bežné účetní období Náze a sídlo účet. jednotky: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razo 472 Vizoice Min.úč.obd. brutto 1 korekce 2 netto 3 netto 4 AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledáky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B.I. 1. Zřizoací ýdaje Nehmotné ýsledky ýzkumu a ýoje Software Ocenitelná práa Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B.II. 1. Pozemky Staby Samostatné hmotné moité ěci a soubory hmotných moitých ěcí Pěstitelské celky tralých porostů Dospělá zířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňoací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) B.III. 1. Podíly - oládaná osoba Podíly účetních jednotkách pod podstatným liem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úěry - oládaná nebo oládající osoba, podstatný li Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizoaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek označ. a AKTIVA b řad. c Bežné účetní období Min.úč.obd. brutto 1 korekce 2 netto 3 netto 4 C. OBĚŽNÁ AKTIVA (ř ) C.I. Zásoby (ř.33 až 38) C.I. 1. Materiál Nedokončená ýroba a polotoary Výrobky Mladá a ostatní zířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledáky (ř. 40 až 47) C.II. 1. Pohledáky z obchodních ztahů Pohledáky - oládaná nebo oládající osoba Pohledáky - podstatný li Pohledáky za společníky, členy družsta a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktiní Jiné pohledáky Odložená daňoá pohledáka C.III. Krátkodobé pohledáky (ř. 49 až 57) C.III. 1. Pohledáky z obchodních ztahů Pohledáky - oládaná nebo oládající osoba Pohledáky - podstatný li Pohledáky za společníky, členy družsta a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdraotní pojištění Stát - daňoé pohledáky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktiní Jiné pohledáky C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C.IV. 1. Peníze Účty bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizoaný krátkodobý finanční majetek D.I. Časoé rozlišení (ř. 64 až 66) D.I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní součet (ř. 1 až 66)

12 označ. a PASIVA b řad. c Běžné účetní období 5 Minulé účetní období 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A.I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) A.I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a lastní obchodní podíly ( - ) Změny základního kapitálu A.II. Kapitáloé fondy (ř. 74 až 79) A.II. 1. Ážio Ostatní kapitáloé fondy Oceňoací rozdíly z přecenění majetku a záazků Oceňoací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách společností A.III. Fondy ze zisku (ř ) A.III. 1. Rezerní fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 až 86) A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný ýsledek hospodaření minulých let A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01-( ) A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na ýplatu podílu ze zisku /-/ B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezery (ř. 91 až 94) B.I. 1. Rezery podle zláštních práních předpisů Rezera na důchody a podobné záazky Rezera na daň z příjmu Ostatní rezery B.II. Dlouhodobé záazky (ř. 96 až 105) B.II. 1. Záazky z obchodních ztahů Záazky - oládaná nebo oládající osoba Záazky - podstatný li Záazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasiní Jiné záazky Odložený daňoý záazek označ. a PASIVA b řad. c Běžné účetní období 5 Minulé účetní období 6 B.III. Krátkodobé záazky (ř. 107 až 117) B.III. 1. Záazky z obchodních ztahů Záazky - oládaná nebo oládající osoba Záazky - podstatný li Záazky ke společníkům Záazky k zaměstnancům Záazky ze sociálního zabezpečení a zdraotního pojištění Stát-daňoé záazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasiní Jiné záazky B.IV. Bankoní úěry a ýpomoci (ř. 119 až 121) B.IV. 1. Bankoní úěry dlouhodobé Krátkodobé bankoní úěry Krátkodobé finanční ýpomoci C.I. Časoé rozlišení (ř ) C.I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Sestaeno dne: Kontrolní číslo (ř. 67 až 124) Podpis statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpis fyzické osoby, která je účetní jednotkou Prání forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.: Akcioá společnost Výroba lihoin 22 23

13 III. 2. Výkaz zisku a ztráty plném rozsahu k Dle yhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní záěrku současně s doručením daňoého přiznání na daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu. označ. a Text b Výkaz zisku a ztráty plném rozsahu ( celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO číslo řádku c Náze a sídlo účet. jednotky: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razo 472 Vizoice Skutečnost účetním období sledoané 1 minulé 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady ynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01 02) II. Výkony ( ř.05 07) II. 1. Tržby za prodej lastních ýrobků a služeb Změna stau zásob lastní činnosti Aktiace B. Výkonoá spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdoé náklady Odměny členům orgánů společnosti a družsta Náklady na sociální zabezpečení a zdraotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatkoá cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1. Zůstatkoá cena prodaného dlouhodobého majetku G. 2. Prodaný materiál Změna stau rezer a opraných položek proozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní proozní ýnosy H. Ostatní proozní náklady V. Přeod proozních ýnosů I. Přeod proozních nákladů * Proozní ýsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) VII.1. Sestaeno dne: Výnosy z podílů oládaných osobách a účetních jednotkách pod podstatným liem Podpis statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpis fyzické osoby, která je účetní jednotkou Prání forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.: Akcioá společnost Výroba lihoin Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a deriátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a deriátů M. Změna stau rezer a opraných položek e finanční oblasti X. Výnosoé úroky N. Nákladoé úroky XI. Ostatní finanční ýnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Přeod finančních ýnosů P. Přeod finančních nákladů * Finanční ýsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné ýnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S splatná odložená * Mimořádný ýsledek hospodaření (ř ) T. Přeod podílu na ýsledku hospodáření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř ) Kontrolní číslo (ř.1 až 61)

14 III. 3. Přehled o finančních tocích k Rudolf Jelínek a.s. k celých tisících Kč Běž. úč. období Min.úč.období P. Sta peněžních prostředků a peněžních ekialentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlaní ýdělečné činnosti Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpray o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých a oběžných akti A.1.2. Změna stau: A oprané položky 747 A rezery A časoého rozlišení A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje a yřazení stálých akti A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů A.1.5. Odložená daň z minulých let A.1.6. Vyúčtoané nákladoé a ýnosoé úroky Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stau dlouhodobých záazků a úěrů C.2. Dopady změn lastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zýšení základního kapitálu, eent. rezerního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na lastním kapitálu společníkům C.2.3. Peněžní dary a dotace do lastního jmění a další klady peněžních prostředků akcionářů C.2.4. Kapitalizace záazků C.2.5. Platby z fondů tořených ze zisku -250 C.2.6. Vyplacené diidendy nebo podíly na zisku četně zaplacené srážkoé daně C.3. Přijaté diidendy a podíly na zisku 0 0 C.*** Čistý peněžní tok ztahující se k finanční činnosti F. Čisté zýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Sta peněžních prostředků a peněžních ekialentů na konci období A*. Čistý peněžní tok z proozní činnosti před finančními položkami, změnami proozního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby praconího kapitálu A.2.1. Změna stau pohledáek z proozní činnosti A.2.2. Změna stau krátkodobých záazků z proozní činnosti A.2.3. Změna stau zásob A.2.4. Změna stau finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků A.2.5. Změna stau odložené daňoé pohledáky nebo záazku A.** Čistý peněžní tok z proozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s ýjimkou kapitalizoaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6. Příjmy a ýdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Odložená daň z příjmů A.*** Čistý peněžní tok z proozní činnosti Peněžní toky z inestiční činnosti B.1. Nabytí stálých akti B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku B.2. Příjmy z prodeje stálých akti B.2.1.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2.Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 0 B.3. Půjčky a úěry spřízněným osobám 0 0 B.*** Čistý peněžní tok ztahující se k inestiční činnosti

15 III. 4. Příloha k účetní záěrce k PŘÍLOHA k účetní záěrce k RUDOLF JELÍNEK a.s. Informace uáděné Příloze jsou tis. Kč I. Obecné údaje Prání forma pránické osoby akcioá společnost Náze společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. Sídlo Vizoice, Razo 472 Datum zniku 1. ledna 1994 IČ Rozhodující předmět činnosti Výroba lihoin Základní kapitál tis. Kč Organizační struktura a.s. roce 2014 Útar GŘ Obchodně-marketingoý útar Útar ekonomiky, logistiky a IT Výrobně-technický útar Exportní útar Útar speciálního obchodu Na základním kapitálu účetní jednotky se podílí: Majitel Podíl % R.JELINEK GROUP SE 92,09 Dořáček Pael Ing. 3,73 Rychna Mirosla Ing. 1,93 Ostatní 2,25 Podniky, nichž má účetní jednotka ětší než 20% podíl na jejich základním kapitálu: PROMPT SERVIS, spol. s r.o., Velehradská 507, Kroměříž, 50 % podíl na základním kapitálu BIOSADY s.r.o., Razo 472, Vizoice, 100% podíl na základním kapitálu Informace o spřízněných osobách V uplynulém účetním období, na základě rozhodnutí alné hromady ze dne , se obchodní společnost podřídila zákonu o obchodních korporací jako celku. Dle schálených stano společnosti jsou šechny akcie společnosti akciemi na jméno. Valná hromada též zolila za člena dozorčí rady Ing. Petra Marečka. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k Předstaensto: předseda Ing. Pael Dořáček místopředseda Ing. Zdeněk Chromý člen Ing. Markéta Matějčná Dozorčí rada: předseda Ing. Mirosla Rychna člen André Lenard člen Ing. Petr Mareček a) Pohledáky, poskytnuté zálohy a záazky z obchodního styku tis. Kč Společnost Pohledáky a poskyt. zálohy k Záazky k R.JELINEK GROUP SE PROMPT SERVIS, s.r.o RUDOLF JELÍNEK Sloakia, s.r.o VINPROM TROJAN AD R.JELINEK L.A. S.A S.C.VALCO S.A BIOSADY s.r.o CELKEM

16 b) poskytnuté a přijaté půjčky tis. Kč Společnost Poskytnuté půjčky k Přijaté půjčky k RUDOLF JELÍNEK Sloakia, s.r.o R.JELINEK L.A. S.A S.C.VALCO S.A BIOSADY s.r.o Ostatní CELKEM Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: (minulé období 108) z toho řídících praconíků:... 7 (minulé období 6) V tis. Kč Celkem 2014 Řídící prac Celkem 2013 Řídící prac mzdoé náklady zákonné sociální pojištění sociální náklady odměny statutárních a dozorčích orgánů Celkem osobní náklady Výše půjček, úěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů: 0 tisíc Kč. Výše půjček zaměstnancům činí k celkem 255 tisíc Kč (k celkem 455 tisíc Kč). II. Zásadní účetní postupy použíané společností a) dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek je eidoán pořizoacích cenách. Dlouhodobý hmotný majetek pořizoací ceně do 1 tis. Kč není ykazoán rozaze a je účtoán do nákladů roce jejich pořízení. Dlouhodobý hmotný majetek pořizoací ceně od 1 tis. Kč do 40 tis. Kč není ykazoán rozaze, je účtoán do nákladů roce jejich pořízení a je eden operatiní eidenci. Dlouhodobý hmotný majetek pořizoací ceně nad 40 tis. Kč je ykazoán rozaze a odepisoán měsíčně po dobu stanoenou komisí na základě doby použitelnosti. Daňoé odpisy jsou stanoeny ronoměrné, dle 31 zákona o dani z příjmu. U majetku zařazeného do pořizoací ceně od 10 do 40 tis. Kč jsou daňoé odpisy shodné s účetními. U majetku přezatého při fúzi jsou daňoé odpisy zrychlené. b) dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je eidoán pořizoací ceně. Dlouhodobý nehmotný majetek pořizoací ceně do 60 tis. Kč není ykazoán rozaze a je účtoán do nákladů roce jejich pořízení. Dlouhodobý hmotný majetek pořizoací ceně nad 60 tis. Kč je ykazoán rozaze. Účetní odpisy jsou stanoeny ronoměrné, dobu odpisoání stanoí komise indiiduálně na základě doby použitelnosti. Daňoé odpisy jsou ronoměrné, dle 32a zákona o dani z příjmu. U majetku zařazeného do a u majetku do 60 tis. Kč jsou daňoé odpisy shodné s účetními. c) dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek do podniků e skupině je účtoán pořizoací ceně četně nákladů souisejících s jejich pořízením (cestoné ýdaje, prání a notářské služby, kurzoé ztráty apod.) Dlouhodobé finanční inestice k datu účetní záěrky jsou oceněny pořizoacími cenami. d) zásoby Zásoby nakoupené oceňuje účetní jednotka pořizoacími cenami četně nákladů souisejících s jejich pořízením. Náklady souisející s pořízením zásob jsou např.: přepraa, clo, bankoní ýlohy, neratný obaloý materiál, poštoné atd. Z nitropodnikoých služeb se do pořizoací ceny aktiuje přeprané, příp. náklady na kolkoání nakupoaného zboží. Vedlejší pořizoací náklady, které nejsou součástí pořizoací ceny, jsou účtoány na zláštní analytický účet a do nákladů jsou rozpouštěny čtrtletně dle specifičnosti položek za použití zorce dle nitropodnikoé směrnice. Polotoary lastní ýroby oceňuje účetní jednotka lastními náklady (přímý materiál, mzdy a zákonné sociální pojištění) podle plánoaných kalkulací. Hotoé ýrobky lastní ýroby oceňuje účetní jednotka lastními náklady (přímý materiál, mzdy, zákonné sociální pojištění, části ýrobní režie) podle plánoaných kalkulací. Materiál i zboží jsou oceňoány při yskladnění metodou FIFO. e) oprané položky k majetku Oprané položky k pohledákám z obchodního styku byly tořeny na základě analýzy platební schopnosti odběratele. Oprané položky k zásobám byly ytořeny s ohledem na jejich budoucí yužití. Opraná položka k finančním inesticím byla ytořena s ohledem na ýši lastního kapitálu lastněné společnosti. f) přepočet cizích měn Společnost použíá pro přepočet cizích měn denních směnných kurzů ČNB yhlašoaných předcházející den. Při účtoání kurzoých rozdílů zjištěných při uzaírání účetních knih ke dni sestaení účetní záěrky se použije denní směnný kurz ČNB platný ke dni sestaení účetní záěrky. Tímto způsobem se účtují eškeré zůstatky pohledáek a záazků a zůstatky na deizoých účtech

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. COLAS CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. COLAS CZ, a.s. Colcxs CZ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 COLAS CZ, a.s. IČO: 26177005 DIČ: C Z 26177005 Představenstvo společnosti: Ing. Ivo Šimek, CSc. - předseda představenstva, bytem Jiřická 1045, Zruč nad Sázavou, PSČ

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI......................................................... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI....................................................................

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 ~iidvel~, 'tl',, 'tl' UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 Sestavená dle zákona Č. 563/199 J Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz 2012 2 VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO 4 I. Základní údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více