E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek Kč; k výzvě soudu Přílohy: dle textu; podle seznamu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu Přílohy: dle textu; podle seznamu"

Transkript

1 Městský soud v Praze Spálená 6/ Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Český úřad zeměměřický a katastrální Pod sídlištěm 1800/ Praha 8 ID DS: uuaaatg Správní žaloba proti rozhodnutí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 16. února 2015, čj. ČÚZK-01878/ dle ust. 65 a následujících soudního řádu správního (dále jen SŘS ) E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek Kč; k výzvě soudu Přílohy: dle textu; podle seznamu

2 I. Rekapitulace 1. Dne 15. prosince 2014 požádal žadatel ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen InfZ ), resp. dle zákona 123/1998, o právu na informace o životním prostředí, v platném znění (dále jen InfŽP ), Zeměměřický úřad (dále jen povinný subjekt ), o: digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G), v rozsahu celé ČR, a to ve strojově čitelném formátu (např. *.xyz). 2. Povinný subjekt dne 19. prosince 2014 žádost odmítl rozhodnutím čj / Dne 12. ledna 2015 nadřízený orgán povinného subjektu, tedy Český úřad zeměměřický a katastrální, výše uvedené rozhodnutí za základě žadatelova odvolání zrušil pro chybějící odůvodnění a věc vrátil povinnému subjektu k dalšímu řízení. 4. Dne 19. ledna 2015 povinný subjekt opět původní žádost v plném rozsahu odmítl rozhodnutím čj. ZÚ-00141/ Proti novému rozhodnutí se žadatel opět odvolal, nadřízený orgán povinného subjektu, tedy Český úřad zeměměřický a katastrální, dne 16. února 2015 rozhodnutím čj. ČÚZK / (dál jen napadené rozhodnutí ) postup povinného subjektu potvrdil a žadatelovo odvolání zamítl. II. Žalobní body 6. Žalovaný v odst. [5] napadeného rozhodnutí tvrdí, že žadatelem požadované informace, tedy digitální model reliéfu České republiky 5. generace, není z celého území ČR k dispozici (k 31. prosinci 2014 bylo zpracováno 45,77 % území ČR). 7. Dle žalobce ale takové tvrzení nic nemění na faktu, že v takovém případě měl povinný subjekt poskytnout informaci v rozsahu, v jakém ji má k dispozici, a ve zbytku vydat rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Nutno uvést, že zmíněný model terénu se uživatelům poskytuje po jednotlivých mapových listech, není tedy možné tvrdit, že před dokončením povinný subjekt nemá informaci k dispozici; může poskytnout (a také ve svém e-shopu na adrese s&metadataid=cz-cuzk-dmr5g-v&head tab=sekce-02-gp&menu=302 za úplatu v rámci soukromoprávních vztahů poskytuje) dosud zpracované části. 8. Žalovaný dále v odst. [7] napadeného rozhodnutí tvrdí, že zmíněný model nespadá do režimu svobodného přístupu k informacím, konkrétně jde o výjimku dle ust. 2 odst. 3) InfZ. Roli speciálního zákona zde má hrát ust. 6 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění. 9. Zde žalobce uvádí, že zmíněné ust. 6 zákona o zeměměřictví upravuje poskytování výsledků zeměměřických činností toliko orgánům státní správy, orgánům územní samosprávy a

3 osobám, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti, na žadatele z řad veřejnosti tak vůbec nedopadá. Navíc se nejedná o tzv. komplexní úpravu práva na informace, jak ji definoval Ústavní soud v usnesení ze dne 18. prosince 2002, sp. zn. III. ÚS 156/02, dostupném z Zákon o zeměměřictví totiž neobsahuje ani podmínky poskytování, ani jakoukoli úpravu postupu při vyřizování žádosti (např. lhůty, opravné prostředky aj.), pročež není možné uplatnit tvrzenou výjimku dle ust. 2 odst. 3) InfZ. Nutno dodat, že dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna A 1/2011, dostupného z úprava obsažená v ust. 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím slouží k tomu, aby se nezdvojovala úprava přístupu k informacím, nikoliv aby bylo přístupu k informacím zamezeno. Přitom povinný subjekt zmíněnou úpravu používá pouze jako důvod pro omezení žalobcova práva na informace. 10. V bodě [12] napadeného rozhodnutí žalovaný uvádí, že požadovaný model reliéfu nebyl dokončen (dle nové terminologie směrnice INSPIRE zřízen) a proto není dostupný prostřednictvím služeb geoportálu ve smyslu směrnice INSPIRE. 11. Uvedené se však týká zveřejněných datových sad a nijak neupravuje poskytování na žádost. V takové chvíli má povinný subjekt postupovat ve smyslu InfŽP (nebo InfZ, to dle povahy požadovaných informací) a nic ho neopravňuje zamítnout žádost o informace jako celek. III. Další skutečnosti 12. Žalobce si je vědom, že žalovaný požadované informace (model terénu) prodává prostřednictvím elektronickému obchodu na svých webových stránkách. Tuto cestu však žalobce záměrně nevyužil, jelikož na rozdíl od soukromoprávního obchodního vztahu mu zákona úprava práva na informace poskytuje ochranu před direktivním stanovením cen a licenčních podmínek ze strany žalovaného resp. povinného subjektu. Zatím co licenční odměna dle ust. 14a InfZ, případně úplata dle ust. 11c odst. 3) InfŽP, má zákonem stanovené mantinely a podléhá přezkumu ve správním řízení a ve správním soudnictví, dohoda o nákupu dat v elektronickém obchodě žalovaného takovým omezením nepodléhá. 13. Dle kalkulace, kterou žalobce provedl v elektronickém obchodě žalovaného, si žalovaný za informace v požadovaném rozsahu účtuje Kč po množstevní slevě (1. až 20. mapový list stojí bez slevy 620 Kč). Tato částka přitom mnohonásobně překračuje maximální výši odměny dle ust. 14a odst. 2 InfZ i minimální výši ve smyslu ust. 11c odst. 3) InfŽP, čímž reálně znemožňuje nejen žalobci, ale i drtivé většině obyvatel ČR, na zmíněné informace dosáhnout. Přitom digitální model reliéfu detailně popisuje charakter terénu i lidských staveb, značně tedy vypovídá o životním prostředí, což je téma, které se žalobce bezprostředně dotýká. IV. 14. Napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno prostřednictvím datové schránky dne 17. února 2015, žalobce podává tuto žalobu ve lhůtě dvou měsíců dle 72 odst. 1 SŘS. 15. Vzhledem k sídlu žalovaného je příslušným soudem k projednání žaloby Městský soud v Praze.

4

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje zejména s ohledem na případnou ochranu osobnosti a osobních údajů zaznamenávaných osob Seznam použitých

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Česká pirátská strana Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6. pan Ivan Bartoš, předseda. V Ostravě dne 2.12.2010

Česká pirátská strana Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6. pan Ivan Bartoš, předseda. V Ostravě dne 2.12.2010 709 00 Ostrava - Sokola Tůmy 743/16, 108 00 Praha 10 Sazečská 12 e-mail: lawyer@lawyer.cz, tel.: +420 596 11 22 33, fax: +420 596 63 01 56 www.lawyer.cz, www.trademarks.cz, www.vymahat.cz, www.czechcompany.cz,

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím standard ISVS) 1. Úplný oficiální název povinného subjektu 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více