Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů"

Transkript

1 Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ / Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

2 Rekvalifikace sportovních reprezentantů Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo priority: Název priority: Číslo opatření: Název opatření: CZ Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.praha 7.1. Aktivní politika zaměstnanosti Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti Číslo výzvy: 3 Název grantového schématu: Podpora APZ Oblast zásahu: Politika trhu práce 2. Identifikace projektu Název projektu: Zkrácený název: Rekvalifikace sportovních reprezentantů Rekvalifikace sportovních reprezentantů Název projektu anglicky: The Elite Athlete Re-skiling Předpokládané datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Stručný obsah projektu: Předkladatelem projektu je Česká nadace sportovních reprezentantů Doba trvání projektu v měsících: 19 Projekt má především preventivní charakter. Obsahem projektu je pomocí komplexního souboru aktivit předcházet nezaměstnanosti z řad sportovních reprezentantů. Důraz je kladen na aktivní přípravu sportovních reprezentantů na budoucí povolání po skončení sportovní kariéry. prostřednictvím motivačních aktivit, poradenství, bilanční diagnostiky a rekvalifikačních kurzů. Mezi další cíle projektu je zvýšení kvalifikace účastníků kurzů s ohledem na potřeby trhu práce, čímž se zvýší uplatnitelnost účastníků projektu na trhu práce a zároveň se aktivitami projektu zvýší atraktivnost cílové skupiny pro jejich potenciální zaměstnavatele. Cílovou skupinu budou představovat především osoby, které jsou v současné době dočasně zaměstnány ve vrcholových střediscích či jsou podporováni těmito středisky, připravují se na ukončení sportovní kariéry a jsou ohroženi nezaměstnaností. Z této cílové skupiny se do projektu zapojí min. 185 osob. Druhou výrazně menší skupinou jsou bývalí sportovní reprezentanti, kteří byli v minulosti zaměstnanci vrcholových středisek, kariéru již ukončili a v současné době jsou evidováni na úřadech práce v Praze. Očekávaný minimální počet osob z této skupiny, které se zapojí do projektu, je 15 osob. Aktivní sportovci budou zapojeni do projektu ve dvou opakujících se cyklech po 10 měsících tak, aby se rekvalifikační kursy časově přizpůsobily volnému období podle specializace na zimní a letní sporty a vyhnuly se naopak období vrcholových evropských a světových soutěží a závěrečné přípravě na ně. Místo realizace: Území dopadu: Kód NUTS: Úroveň: Název: CZ Obec Praha Převažující místo realizace: Praha Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 2 z 30

3 Přesné místo realizace: Městská část: Praha 1 PSČ: Ulice: Na Poříčí Č. popisné: 1041 Č. orientační: 12 Kraj: Hlavní město Praha Okres: Praha 1 Umístění projektu: Umístění projektu v městském prostředí: Ano Umístění projektu ve venkovském prostředí: Umístění není územně vymezeno: Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 3 z 30

4 3. Identifikace žadatele Název subjektu: Česká nadace sportovní reprezentace Zkratka: Malý a střední podnik: ČNSR Právní forma: Nadace Plátce DPH: DIČ: IČ: Statutární zástupci právnické osoby Příjmení: Raška Jméno: Jiří Titul před: Titul za: Telefon: Ulice: Horečky Č. popisné: 635 Č. orientační: Městská část/obec: Frenštát pod Radhoštěm Společné podpisové právo: PSČ: Okres: Nový Jičín Kraj: Moravskoslezský kraj Příjmení: Čtvrtečka Jméno: Jiří Titul před: Titul za: Telefon: Ulice: Náplavní Č. popisné: 5 Č. orientační: Městská část/obec: Praha 2 Společné podpisové právo: PSČ: Okres: Praha 2 Kraj: Hlavní město Praha Kontaktní osoba Příjmení: Linger Jméno: Jan Titul před: Ing. Titul za: Telefon: Fax: Mobilní telefon: Úřední adresa: Ulice: Na Poříčí Č. popisné: 1041 Č. orientační: 12 Městská část/obec: Praha 1 PSČ: Okres: Praha 1 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Adresa pro doručení: Ulice: Na Poříčí Č. popisné: 1041 Č. orientační: 12 Městská část/obec: Praha 1 PSČ: Okres: Praha 1 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 4 z 30

5 WWW: Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 5 z 30

6 4. Identifikace partnerů žadatele: Partner Název subjektu: Český olympijský výbor Zkratka: ČOV Právní forma: Sdruž.(svaz,spolek,spol. Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Úřední adresa Ulice: Benešovská Č. popisné: 6 Č. orientační: Městká část/obec: Praha 10 PSČ: Okres: Praha 10 Kraj: Hlavní město Praha Partner Název subjektu: Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Zkratka: VSC Právní forma: Org. složka státu Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Úřední adresa Ulice: Vaníčkova Č. popisné: 5 Č. orientační: Městká část/obec: Praha 6 PSČ: Okres: Praha 6 Kraj: Hlavní město Praha Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 6 z 30

7 Partner Název subjektu: Armádní sportovní centrum Dukla Zkratka: ASC Dukla Právní forma: Org. složka státu Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Úřední adresa Ulice: Pod Juliskou Č. popisné: 1 Č. orientační: Městká část/obec: Praha 6 PSČ: Okres: Praha 6 Kraj: Hlavní město Praha Partner Název subjektu: Resortní sportovní centrum MV ČR Zkratka: RSC MV ČR Právní forma: Org. složka státu Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Úřední adresa Ulice: Za Císařským mlýnem Č. popisné: 1063 Č. orientační: Městká část/obec: Praha 7 PSČ: Okres: Praha 7 Kraj: Hlavní město Praha Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 7 z 30

8 5. Popis projektu Zdůvodnění a vazby Zdůvodnění potřebnosti projektu: Česká nadace sportovní reprezentace (dále jen Nadace) vznikla s cílem všestranně efektivně pomáhat potřebným sportovcům reprezentantům i bývalým sportovním reprezentantům, kteří se ocitli v obtížné zdravotní nebo sociální situaci. Záměrem Nadace tedy není jen podpora sportovních reprezentantů v době aktivní sportovní kariéry, ale zaměřuje se také na pomoc sportovcům po ukončení sportovní kariéry, kteří se ocitají před problémem, jak se uplatnit na trhu práce. Podle obecného mínění si dnešní sportovní reprezentanti svou sportovní činností a reklamou zajistí dostatek finančních prostředků na období po skončení aktivní sportovní kariéry. To se však týká jen hrstky bývalých sportovců. Většina z nich, která neskončila na stupních vítězů olympijských her či mistrovství světa, nebo se neangažovali v lukrativních sportovních odvětvích (jakými jsou fotbal, hokej, tenis nebo golf - ta nejsou předmětem tohoto projektu) stojí na konci sportovní kariéry před problémem zaměstnanosti často zcela nepřipraveni. Jen někteří čeští sportovní reprezentanti svoji budoucnost pojímají odpovědně, tj. při vrcholovém sportu studují vysoké školy nebo se dále vzdělávají. V řadě případů se však sportovci snaží uživit jen sportem a neuvažují o budoucím životě, nebo se naivně domnívají, že po skončení kariéry zůstanou u sportu jako trenéři nebo funkcionáři. V nastalé situaci není jiná pomoc než úřad práce. Nadace registruje i případy, kdy sportovec s ohledem na navyklý způsob života a příjmy ze sportu odmítl po skončení kariéry vykonávat profesi, které se vyučil. Případy, kdy sportovní kariéru ukončí zranění či vážná nemoc, je vstup těchto klientů do civilního života a na trh práce zvláště obtížný. V současné době v České republice neexistuje program, jež by byl zaměřen na pomoc vrcholovým sportovcům, kteří se připravují na ukončení sportovní kariéry či nezaměstnaným bývalým sportovcům a zároveň respektoval specifika cílové skupiny. Česká nadace sportovní reprezentace je členem neformálního sdružení evropských nadací typu Sporthilfe, jehož prostřednictvím získala informace, jak se otázky prevence nepřipravenosti sportovních reprezentantů na budoucí povolání řeší v zemích Evropské unie, konkrétně v Německu a Rakousku a mohla čerpat z jejich mnohaletých zkušeností. Ve většině západních zemí Evropské unie si uvědomují, že vrcholné výkony ve sportu vyžadují každodenní trénink, který je však spojen se zápornými důsledky pro přípravu na budoucí povolání i pro práci v zaměstnání. Proto také poskytují svým sportovním reprezentantům pomoc s ohledem na problémy s povoláním. Především v Německu je systém této podpory na vysoké úrovni a je uplatňován úspěšně již více než 30 let. Řada programů financovaných státem nebo německou nadací pomáhá sportovcům sladit požadavky vrcholového tréninku s potřebami přípravy na budoucí povolání nejen prostřednictvím různých stipendií určených na přípravu budoucího povolání u dorosteneckých talentu či na vzdělávání po skončení sportovní kariéry, systémem rekvalifikačních kurzů, ale především v olympijských sportovních centrech mají k dispozici poradce, který je poradcem a zároveň zprostředkovatelem v otázkách volby povolání a přípravy na ně. Všechny tyto formy pomoci jsou individuální a jsou sportovci šity na míru. Jak ukazují dobré zahraniční zkušenosti partnerských organizací s touto formou podpory, měla by být tato péče obvyklá i v ČR. Projet má preventivní charakter s cílem snížit hrozbu nezaměstnanosti prostřednictvím poradenství, bilanční diagnostiky, motivačních kurzů a rekvalifikačních kurzů na minimum. Důraz bude kladen především na individuální přístup k účastníkům projektu. Záměrem projektu je především sladit dosavadní sportovní činnost a další vzdělávání nutné pro přípravu na budoucí povolání. Cíl, který sleduje projekt, není dosud nijak zabezpečen a nejsou na něj z jiných zdrojů vyčleněny žádné finance. Vazba projektu na příslušné opatření programu: Projekt je v souladu s globálním cílem opatření 1.1 JPD3 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti, protože se soustředí na zvýšení pracovního uplatnění uchazečů a především zájemců o zaměstnání, kteří jsou potencionálně ohroženi nezaměstnaností po skončení sportovní kariéry. Projekt naplňuje také specifické cíle, a to zejména ty, které jsou zaměřené na prevenci zaměřené na prevenci růstu počtu nezaměstnaných, zvýšení motivačních opatření na trhu práce s cílem předcházet zvyšování nezaměstnanosti a také zaměření projektu především na cílovou skupinu zájemců o zaměstnání. Ke splnění těchto cílů projekt přispěje především podporou individuálního poradenství, motivačních aktivit a rekvalifikačních kurzů odpovídajících aktuálním požadavkům trhu práce. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 8 z 30

9 Vazba projektu na strategické dokumenty: Projekt je plně v souladu s prioritami vládní strategie a politiky v oblasti zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti zaměřená na preventivní opatření, tj. na předcházejí nezaměstnanosti je hlavním pilířem Národního akčního plánu zaměstnanosti na léta V tomto dokumentu je také zdůrazněna důležitost celoživotního vzdělávání zahrnující mimo jiné zlepšování kvality a efektivnosti systému vzdělávání a odborného výcviku, s cílem vybavit všechny lidi dovednostmi, které jsou požadovány od moderní pracovní síly a společnosti, umožnit rozvíjení jejich kariéry... Tato politika je v plné míře reflektována v popisu opatření 1.1 JPD 3, v jehož rámci je tento projekt předkládán. Zaměření projektu na cílové skupiny a naplňování cílů tohoto opatření je dokladem souladu s vládní strategií. Projekt je také v souladu v Národním plánem rozvoje lidských zdrojů, který upozorňuje na důležitost dalšího vzdělávání v souvislosti s uplatněním na trhu práce. Další vzdělávání hraje a v budoucnu bude stále více hrát roli klíčového nástroje zaměstnatelnosti, flexibility a adaptability jednotlivců na pracovním trhu. Projekt také přispívá k naplnění jednoho ze strategických cílů Strategického plánu hl. m. Prahy, kterým je zabezpečení vzniku a fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce. Zaměření, cílové skupiny a činnosti projektu Cíle projektu: Projekt má především preventivní charakter a jeho hlavním cílem je pomocí komplexního souboru aktivit předcházet nezaměstnanosti z řad sportovních reprezentantů připravujících se na ukončení sportovní kariéry a pomoci k návratu na trh práce bývalým sportovním reprezentantům, kteří jsou v současné době nezaměstnaní. Důraz je kladen na aktivní přípravu sportovních reprezentantů na budoucí povolání po skončení sportovní kariéry. prostřednictvím motivačních aktivit, poradenství, bilanční diagnostiky a rekvalifikačních kurzů.. Specifickým cíle projektu je zvýšení kvalifikace účastníků kurzů s ohledem na potřeby trhu práce a jejich prostřednictvím zvýšit uplatnitelnost účastníků projektu na trhu práce a zároveň aktivitami projektu zvýšit atraktivnost cílové skupiny pro jejich potenciální zaměstnavatele. Cílové skupiny: Uchazeči o zaměstnání Zájemci o zaměstnání Zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností Přínos pro cílovou skupinu: Účast v projektu bude mít pro cílovou skupinu řadu přínosů: - rozšíření obecných znalostí a dovednostií týkající se trhu práce (rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, orientace v kariéře, aktualizace pracovních návyků, sebeprezentace), orientace v pracovněprávní problematice - zdokonalení práce s výpočetní technikou a práce s internetem - zvýšení kvalifikace, odborných znalostí a kompetencí účastníků projektu - zvýšení motivace aktivně se připravovat se na vstup na trh práce - individuální poradenství při výběru vhodné rekvalifikace, hledání zaměstnání v průběhu trvání projektu - možnost provedení bilanční diagnostiky v případě potřeby - schopnost reálně zhodnotit uplatnitelnost stávající kvalifikace na aktuálním trhu práce - absolvování rekvalifikace v oborech žádaných na trhu práce - získání osvědčení o absolvování jednotlivých kurzů - zvýšení sebevědomí účastníků projektu a snížení jejich obav z budoucnosti.. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 9 z 30

10 Podrobná charakteristika cílové skupiny: Cílovou skupinu budou představovat především osoby, které jsou v současné době dočasně zaměstnány ve vrcholových střediscích nebo jsou těmito sportovními centry podporovány a připravují se na ukončení sportovní kariéry. Očekávaný minimální počet osob, které se zapojí do projektu, je 185 osob. Celkový počet osob ohrožených nezaměstnaností jen v těchto vrcholových střediscích je ovšem vyšší a je odhadován až na 450 osob. Do projektu budou zpočátku zařazeni ti, kteří jsou ohroženi bezprostředně. Druhou výrazně menší skupinou budou bývalí sportovní reprezentanti, kteří byli v minulosti zaměstnanci vrcholových středisek, kariéru již ukončili a v současné době jsou evidováni na úřadech práce v Praze. Očekávaný minimální počet osob z této skupiny, které se zapojí do projektu, je 15 osob. Aktivní sportovci budou zapojeni do projektu ve dvou opakujících se cyklech po 10 měsících tak, aby se rekvalifikační kursy časově přizpůsobily volnému období podle specializace na zimní a letní sporty a vyhnuly se naopak období vrcholových evropských a světových soutěží a závěrečné přípravě na ně. Předkladatel na základě důvěrné znalosti cílové skupiny předpokládá, že zájem účastnit se projektu bude převážně mezi sportovci se základním vzděláním, mezi sportovci, kteří absolvovali odborná učiliště nebo osobami se středoškolským vzděláním. S ohledem na tuto cílovou skupinu byla i připravována obsahová náplň projektu. Projektu se v žádném případě nebudou účastnit studenti vysokých, vyšších odborných a středních škol ani učni. Zapojení cílových skupin: Zapojení cílových skupin a komunikace s ní bude řešena přes vrcholová střediska sportu, která jsou partnery projektu. V každém středisku bude fungovat kontaktní pracovník pro komunikaci se sportovci, který bude poskytovat cílové skupině informace o projektu, bude pořádat informační schůzky, bude se organizovat výběry účastníků projektu a monitorovat zájem účastníků. Důraz bude kladen především na individuální kontakt s cílovou skupinou a na sladění sportovního života a aktivit projektu. Cílová skupina nezaměstnaných sportovců, kteří již vrcholová střediska opustili, bude oslovována přímo Nadací prostřednictvím dopisu s informacemi o projektu a pozváním na informační schůzky. Před zahájením aktivit projektu bude vypracován pro každého účastníka osobní plán vzdělávání s harmonogramem jednotlivých aktivit, který bude v průběhu aktivit doplňován o informace o místě a čase konání včetně dalších souvisejících skutečností. Činnosti realizované projektem: Bilanční a pracovní diagnostika Motivační aktivity Rekvalifikace Rozvoj zprostředkovatelských služeb a poradenských programů Podíl cílové skupiny z území JPD2 (v %): 31 Doprovodná opatření Budou součástí projektu doprovodná opatření: Popis doprovodných opatření: Udržitelnost Popis pokračování činností po skončení podpory: Udržitelnost pokračování aktivit je zaručena i po ukončení financování projektu. Žadatel již 15 let dosahuje dobrých výsledků v oblasti pomoci vrcholovým sportovcům jak během sportovní kariéry, tak i po jejím skončením a během svého působení si získal důvěru mezi organizacemi působícími ve vrcholovém sportu i mezi samotnými sportovci. Získání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu umožňují žadateli nastartování systému přípravy sportovců na ukončení sportovní kariéry a návratu na trh práce, k jehož úspěšné realizaci dosud nebylo dostatek prostředků. Žadatel nejen plánuje tento systém udržet, z prostředků nadace, ale i zároveň rozšířit do dalších krajů České republiky. Dále zkušenosti s realizací projektu, které předkladatel získá, budou využity při rozvíjení činnosti Nadace a při rozšiřování působnosti. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 10 z 30

11 Rizika Popis rizik a návrh opatření jak jim předcházet: Míra všech níže uvedených rizik je velmi nízká. Žadatel připravil projekt s důrazem na maximální omezení možných rizik. 1. zájem cílové skupiny o aktivity projektu Předkladatel toto riziko eliminoval tím, že si již oveřil zájem cílové skupiny o účast v projektu. 2. dodržení časového harmonogramu Předkladatel eliminoval toto riziko pečlivou přípravou harmonogramu projektu tak, aby došlo k naplnění všech plánovaných aktivit. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 11 z 30

12 6. Realizace projektu Popis realizace projektu Klíčové aktivity realizace: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání, nákup zařízení Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků projektu Poradenství s prvky motivačního tréninku Bilanční a pracovní diagnostika Rekvalifikační kurzy Řízení projektu 1. Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání, nákup zařízení Celkové náklady (Kč): Podrobný popis aktivity: Na počátku projektu bude vybrán dodavatel vzdělávání a bilanční diagnostiky při výběrovém řízení dle zákona. Dále bude nakoupeno nezbytné vybavení pro potřeby projektu. Počítačová sestava včetně operačního systému a tiskárna bude využívána koordinátorem projektu k administraci projektu, vyhovování monitorovacích zpráv, k přípravě materiálů pro cílovou skupinou a k přípravě propagačních materiálů projektu. Notebook bude sloužit poradci k poskytování poradenství, vytváření osobních plánů vzdělávání, k vytváření databáze účastníků projektu atd. Náklady na tuto aktivitu tvoří náklady na nákup výpočetní techniky a zařízení. Jednotkové náklady tvoří náklady na projekt. 2. Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků projektu Celkové náklady (Kč): Podrobný popis aktivity: Na počátku projektu budou vyhotoveny propagační letáky se zákadními infomacemi o projektu, jejichž úkolem bude představit projekt cílové skupině. Zásadní úlohu při oslovování sehrají partneři projektu, vrcholová sportovní střediska a Český olympijský výbor. V každém středisku bude fungovat kontaktní pracovník pro komunikaci se sportovci - koordinátor projektu (celkem 4 koordinátoři), který bude poskytovat cílové skupině informace o projektu, bude pořádat informační schůzky, bude organizovat výběry účastníků projektu a monitorovat zájem účastníků o konkrétní rekvalifikace. Cílová skupina nezaměstnaných sportovců, kteří již vrcholová střediska opustili, bude oslovována přímo Nadací prostřednictvím dopisu s informacemi o projektu a pozváním na informační schůzky. Účastníci budou vybíráni do projektu na základě svého zájmu o aktivity projektu. Před zahájením aktivit projektu bude proveden průzkum, který bude zjišťovat zájem jednotlivých účastníků projektu o konkrétní vzdělávací aktivity. Na základě tohoto průzkumu budou stanoveny konkrétní počty účastníků jednotlivých rekvalifikačních kurzů. Na začátku projektu bude vypracován pro každého účastníka osobní plán vzdělávání s harmonogramem jednotlivých aktivit, který bude v průběhu aktivit doplňován o informace o místě a čase konání včetně dalších souvisejících skutečností. Důraz bude kladen především na individuální kontakt s cílovou skupinou a na sladění sportovního života a aktivit projektu. Výběry se uskuteční ve dvou cyklech. První cyklus bude realizován pro nižší počet účastníků cca pro 50 účastníků. Tento cyklus je určen pro sportovce provozující zimní sporty. Druhý cyklus bude určen pro sportovce provozující letní sporty. Druhého cyklu se zúčastní cca 150 sportovců. Náklady na tuto aktivitu tvoří osobní náklady na koordinátory projektu Jednotkové náklady tvoří náklady na měsíc. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 12 z 30

13 3. Poradenství s prvky motivačního tréninku Celkové náklady (Kč): Podrobný popis aktivity: Individuální poradenství bude poskytováno cílové skupině po celou dobu projektu. Interní poradce budou poskytovat poradenství v oblastech: - Orientace na trhu práce - Kde najít nabídky pracovních příležitostí a jak postupovat dál - Efektivní techniky hledání zaměstnání - Životopis, motivační dopis - Konkurz, výběrové řízení posílení sebevědomí - Koučink - Komunikace a sebeprezentace - Sebehodnocení - Rozvoj vlastních zdrojů a potenciálu. Poradce bude docházet v pravidelných hodinách do vrcholových středisek, kde bude poskytovat poradenství, čímž se zajistí dostupnost jeho služeb a zároveň dojde k navázání užšího vztahu s cílovou skupinou. Poradenství bude poskytnuto min. 180 osobám v průběhu projektu. Zároveň poradce připraví pro účastníky projektu 6 celodenních skupinových motivačních tréninků zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností a sebeprezentace - dva v prvním cyklu a čtyři v druhém cyklu aktivit projektu. Těchto kurzů se zúčastní min. 50 osob. Náklady na tuto aktivitu tvoří osobní náklady na odborného poradce. Jednotkové náklady tvoří náklady na měsíc. 4. Bilanční a pracovní diagnostika Celkové náklady (Kč): Podrobný popis aktivity: Na doporučení poradce bude v případě potřeby účastníkům projektu poskytnuta pracovní diagnostika v rozsahu 22 vyhlášky 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti. Půjde o případy, kdy u účastníka projektu bude nutné zjistit možnosti konkrétního pracovního uplatnění odpovídající jeho schopnostem, dovednostem a zájmům. Prostřednictvím bilanční diagnostiky bude vybraným účastníkům projektu doporučeno optimální pracovní zařazení. Absolvování diagnostiky umožní účastníkům projektu lépe poznat vlastní osobnost - jeho silné a slabé stránky, čím získá podněty pro svůj osobní růst. Očekávaný min. počet účastníků pracovní diagnostiky je 40 osob. Náklady na tuto aktivitu tvoří osobní náklady na pracovní a bilanční diagnostiku. Jednotkové náklady tvoří náklady na osobu. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 13 z 30

14 5. Rekvalifikační kurzy Celkové náklady (Kč): Podrobný popis aktivity: Projekt nabízí účastníkům rozšíření či obnovení odborných dovedností formou rekvalifikací. Rekvalifikace byly vybrány na základě situace na trhu práce na základě zájmu cílové skupiny. 1. Základy obsluhy PC Obsah: obecný úvod, MS Windows, programy MS Office, Outlook, Internet Explorer 2. Obsluha PC pro pokročilé Obsah: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook 3. Masér pro sportovní a rekondiční masáže Obsah: anatomie a fyziologie lidského těla, masérské hmaty, pomůcky, účinky masáží, základy hygieny, praktické provádění masáží, péče o klienta 4. Pracovník bezpečnostní služby Obsah: základy práva, trestní a přestupkový zákon, právní předpisy v oblasti soukromých bezpečnostních činností, psychologie, základy kriminalistiky, požární ochrana a prevence, bezpečnost práce, zdravotnická příprava, zásahy proti pachatelům 6. Podvojné účetnictví Obsah: účetnictví s vazbou na daně, rozbor jednotlivých účtových tříd s názornými příklady, účetní doklady, daňové souvislosti 7. Mzdové účetnictví Obsah: právní problematika a personalistika, zákoník práce, mzdová evidence, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti, zpracování mzdové agendy na PC 8. Řidič motorových manipulačních vozíků Obsah: nauka o konstrukci a provozu, bezpečnost práce, praxe 9.Skladník Obsah: dodavatelsko odběratelské vztahy, technologie skladování, statistiky a evidence ve skladovém hospodaření základy zbožíznalství, administrativa skladu, zásady bezpečnosti práci, využití mechanizace, základy obsluhy PC 10. Hostinská činnost Obsah: kuchařská technologie, stolničení, hygiena, základy ekonomiky, psychologie, organizace práce ve společném stravování 11. Kuchařské práce Obsah: ekonomika společného stravování, potraviny a výživa, stolničení, příprava a podávání jídel a nápojů, BOZP a hygiena práce, využití přístrojů a zařízení, odborná praxe 12. Kosmetička Obsah: anatomie a fyziologie kůže, hygiena a výživa kůže, mikrobiologie, kosmetické přípravky a přístroje, rostliny v kosmetice, první pomoc, praxe, metody: Vitaminal, Sublime, Aroma natural, Cytomasáž, Biovitalizační masáž. 13. Pedikúra a manikúra Obsah: anatomie, hygiena, choroby nehtů, pracovní prostředí, přípravky, praxe 14. Základy podnikání Obsah: založení firmy, živnostenský zákon, marketing, základy účetnictví a daňová problematika, personalistika, dovednost a image podnikatele, zpracování podnikatelského záměru 15. Obsluha PC dle osnov ECDL (European Computer Driving Licence) Obsah: moduly ECDL základní pojmy IT, operační systém MS Windows správa souborů, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet Explorer, Outlook Po úspěšném složení zkoušek účastník získá mezinárodní certifikát ECDL (v úplném rozsahu). Předpokládaný min. počet účastníků rekvalifikace je 200 osob. Rekvalifikační kurzy budou provádět pouze akreditovaná zařízení a vzdělávací zařízení, která mají akreditované vzdělávací programy, které jsou v souladu s ustanovením 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Po absolvování rekvalifikace obdrží úspěšný účastník certifikát, osvědčení, průkaz či jiný relevantní doklad o úspěšném absolvování kurzu. Náklady na tuto aktivitu tvoří náklady na rekvalifikace. Jednotkové náklady tvoří náklady na osobu. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 14 z 30

15 6. Řízení projektu Celkové náklady (Kč): Podrobný popis aktivity: Realizační tým tvořený zástupci žadatele a partnerů bude pod vedením projektového koordiátor zajišťovat řízení a realizaci projektu dle podmínek JPD3, koordinaci projektu a organizaci jednotlivých vzdělávacích aktivit a administrativní úkony spojené s administrací projektu. Realizační tým se bude scházet pravidelně k operativním poradám, nejméně jednou měsíčně.v úvodu projektu častěji podle aktuálních potřeb. Z porad budou pořizovány zápisy. Během úvodní porady dojde ke konkrétnímu rozdělení kompetencí, rámcových úkolu a klíčových aktivit. Dále bude projednán konkrétní způsob měření dosahování cílu a převzetí odpovědnosti za jednotlivé úkoly. Pravidelné porady realizačního týmu budou zaměřené na průběžné hodnocení jednotlivých aktivit projektu s využitím zpětné vazby od lektoruů a účastníků kurzů a poradenství. Zdrojem informací budou především hodnotící dotazníky. Dále budou sledovány monitorovací ukazatele, kvantifikované v další části žádosti. Projekt bude zakončen závěrečným vyhodnocením výsledku projektu a napsáním závěrečné zprávy. Důležitou úlohu bude zastávat také správní rada Nadace. Bude schvalovat a kontrolovat průběh realizace projektu. Rekvalifikační kurzy a provedení bilanční diagnostiky budou zajišťovány dodavatelsky. Plnění zakázky bude připraveno na míru cílové skupině. Dodavatel bude vybrán výběrovým řízením v souladu s podmínkami zákona o veřejných zakázkách. Náklady na tuto aktivitu tvoří osobní náklady na manažera projektu, odborného asistenta a asistentku, dále náklady na místní kancelář, vedení účetnnictví projektu a náklady vyplývající ze smlouvy. Jednotkové náklady tvoří náklady na měsíc. Zapojení partnerů: Český olympijský výbor Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Armádní sportovní centrum Dukla Resortní sportovní centrum MV ČR 1. Český olympijský výbor Role: Český olympijský výbor (dále jen ČOR) je iniciátorem projektu a podílel se na jeho vytváření. Při realizaci projektu, bude spoluzajišťovat propagaci projektu a bude komunikovat s cílovou skupinou a zároveň se bude podílet na výběru účastníků projektu. Důvod zapojení: Partner tedy dlouhodobě pracuje s cílovou skupinou, zná její problémy a potřeby a snaží se vytvářet optimální podmínky jak pro jejich úspěšnému působení ve vrcholovém sportu, tak se snaží aktivně se podílet i na uplatnění sportovců po skončení sportovní kariéry. Práce s cílovou skupinou: Tento partner je v přímém kontaktu s cílovou skupinou, má o jednotlivých osobách všechny potřebné informace. Bude se podílet komunikaci s nimi formou informačních schůzek i individuálním oslovováním cílové skupiny. 2. Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Role: Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR bude při realizaci projektu, bude spoluzajišťovat propagaci projektu a bude komunikovat s cílovou skupinou a zároveň se bude podílet na výběru účastníků projektu. Zároveň zajistí prostory pro konání poradenství a motivačních tréninků. Důvod zapojení: Partner tedy dlouhodobě pracuje s cílovou skupinou, zná její problémy a potřeby a snaží se vytvářet optimální podmínky jak pro jejich úspěšnému působení ve vrcholovém sportu, tak se snaží aktivně se podílet i na uplatnění sportovců po skončení sportovní kariéry. Práce s cílovou skupinou: Tento partner je v přímém kontaktu s cílovou skupinou, má o jednotlivých osobách všechny potřebné informace. Bude se podílet komunikaci s nimi formou informačních schůzek i individuálním oslovováním cílové skupiny. 3. Armádní sportovní centrum Dukla Role: Armádní sportovní centrum Dukla bude zajišťovat komunikaci s cílovou skupinou, bude organizovat výběr účastníků a bude odpovídat za jejich informování o projektu. Zároveň zajistí prostory pro konání poradenství a motivačních tréninků. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 15 z 30

16 Důvod zapojení: Partner je sportovním centrem, ve kterém jsou sportovci soustředěni, je tedy v přímém kontaktu s cílovou skupinou a má o jednotlivých osobách všechny potřebné informace. Na základě dlouhodobých zkušeností s prací s cílovou skupinu důvěrně zná její potřeby a problémy cílové skupiny. Práce s cílovou skupinou: Tento partner je v přímém kontaktu s cílovou skupinou, bude se tudíž podílet na komunikaci se sportovci formou informačních schůzek i individuálním oslovováním cílové skupiny. 4. Resortní sportovní centrum MV ČR Role: Resortní sportovní centrum Ministerstva vnitra ČR bude zajišťovat komunikaci s cílovou skupinou, bude organizovat výběr účastníků a bude odpovídat za jejich informování o projektu. Zároveň zajistí prostory pro konání poradenství a motivačních tréninků. Důvod zapojení: Partner je sportovním centrem, ve kterém jsou sportovci soustředěni, je tedy v přímém kontaktu s cílovou skupinou a má o jednotlivých osobách všechny potřebné informace. Na základě dlouhodobých zkušeností s prací s cílovou skupinu důvěrně zná její potřeby a problémy cílové skupiny. Práce s cílovou skupinou: Tento partner je v přímém kontaktu s cílovou skupinou, bude se tudíž podílet na komunikaci se sportovci formou informačních schůzek i individuálním oslovováním cílové skupiny. Vnitřní postupy řízení a hodnocení: Realizační tým tvořený zástupci žadatele bude pod vedením projektového manažera zajišťovat řízení a realizaci projektu dle podmínek JPD3, koordinaci projektu a organizaci jednotlivých vzdělávacích aktivit a administrativní úkony spojené s administrací projektu. Realizační tým se bude scházet pravidelně k operativním poradám, nejméně jednou měsíčně. Z porad budou pořizovány zápisy. V úvodu projektu častěji podle aktuálních potřeb. Během úvodní porady dojde ke konkrétnímu rozdělení kompetencí, rámcových úkolů a klíčových aktivit. Dále bude projednán konkrétní způsob měření dosahování cílu a převzetí odpovědnosti za jednotlivé úkoly. Důležitou úlohu bude zastávat také správní rada Nadace. Bude schvalovat a kontrolovat průběh realizace projektu. Pravidelné porady realizačního týmu budou zaměřené na průběžné hodnocení jednotlivých aktivit projektu s využitím zpětné vazby od lektorů a účastníků kurzů. Zdrojem Dále budou sledovány monitorovací ukazatele JPD3, kvantifikované v další části žádosti. Projekt bude zakončen závěrečným vyhodnocením výsledku projektu a napsáním závěrečné zprávy. Vzdělávací a poradenské aktivity projektu budou zajišťovány dodavatelsky. Dodavatel bude zajišťovat vzdělávací aktivity na míru cílové skupině. Dodavatel bude vybrán výběrovým řízením v souladu s podmínkami JPD3. Opatření pro zajištění publicity: Publicita projektu bude probíhat po celou dobu projektu a bude realizována v souladu s pravidly pro příjemce finanční podpory z JPD3: a) Všichni účastníci projektu budou při vstupu do projektu informováni, že projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. b) V průběhu a skončení projektu budou vydány dvě tiskové zprávy a uveřejněny na internetových stánkách žadatele a jeho partnerů, v informačních materiálech partnerů a v odborném tisku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. c) Na internetových stránkách žadatele bude zřízena samostatná sekce projektu, kde budou uvedeny informace o projektu (cíle, aktivity, výstupy, průbežné informace a hodnocení atd.) a tyto informace budou v pravidelných intervalech aktualizovány. Stránky budou také informovat o tom, že projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na internetové stránce žadatele bude také umístěn odkaz na centrální webové stránky Evropského sociálního fondu v ČR. d) Informace o realizaci, průběhu a výsledcích budou také publikovány v odborném tisku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. e) V učebnách, kde se budou realizovat rekvalifikační kurzy a motivační tréninky a prostorách, kde bude působit odborný poradce, budou místěny vlajky Evropské Unie a České republiky. f) V kanceláři projektového týmu budou umístěny vlajky Evropské unie a České republiky a také zde bude umístěna tabule informující o tom, že projekt je spolufinancován Evropským sociálním forndem a státním rozpočtem České republiky. g) O realizaci a výsledcích projektu budou formou u informováni členová neformální mezinárodní sdružení nadací typu Sporthilfe, jejichž je žadatel členem. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 16 z 30

17 V čem je projekt inovativní: Projekt je inovativní především zaměřením se na specifickou cílovou skupinu a rozsahem poskytovaných služeb této skupině, které respektují specifika této skupiny. Důraz je kladen především na kvalitní individuální poradenství, které mimo jiné podpoří účastníky aktivit projektu po psychické stránce a dodají jim sebedůvěru v tom, že mohou uspět i v na trhu práce. Projekt vytvoří komplexní program přípravy vrcholových sportovců na ukončení sportovní kariéry, jež je obvyklý ostatních členských zemí Evropské Unie a v České republice dosud neexistuje. Složení realizačního týmu Počet podílejících se osob: a) na celý úvazek: 1 b) na částečný úvazek: 7 Zapojení jednotlivých členů týmu v projektu: Role člena týmu Název subjektu Úvazek Zapojení Manažer projektu Odborný asistent Česká nadace sportovní reprezentace Česká nadace sportovní reprezentace 0,8 Roli koordinátora projektu bude vykonávat ředitel nadace. Popis odpovědností a činností: - odpovědnost za realizaci projektu, za věcné, časové a finanční plnění plánu projektu, - komunikace s poskytovatelem dotace, - komunikace s partnery, - komunikace s dodavateli, - řízení realizacního týmu, včetne svolávání schůzek projektového týmu, - zadávání úkolu ostatním členům týmu, kontrola práce realizačního týmu, - průbežná kontrola aktivit projektu, plnení cílů, evaluace postupu a výstupu projektu, - odpovědnost za zpracování žádostí o platbu, - odpovědnost za závěrečnou zprávu a vyhodnocení projektu. 0,5 Popis odpovědností a činností: - příprava pokladů pro koordinátora projektu, - organizační zajištení realizace projektu, - komunikace se zástupci partnera, - vedení průbežné evidence o projektu a postupu projektových prací, - zajištění hodnocení rekvalifikačních zařízení, - zajištění publicity, příprava propagačních materiálů. Oborný poradce Česká nadace sportovní reprezentace 1 Popis odpovědností a činností: - odpovědnost za poskytování poradenství, - komunikace se zástupci partnera, - komunikace s cílovou skupinou - zajištění hodnocení projektu ze strany účastníků projektu. Asistent Česká nadace sportovní reprezentace 0,8 Popis odpovědností a činností: - zajistí veškeré administrativní práce spojené s prípravou a realizací vzdělávacích aktivit (příprava prezenčních listin, pozvánek atd.) - nákup spotřebního materiálu - evidence prezence účastníků. Koordinátor projektu I Koordinátor projektu II Česká nadace sportovní reprezentace Česká nadace sportovní reprezentace 190 h Popis odpovědností a činností: - komunikace s cílovou skupinou, - odpovědnost za informování cílové skupiny o projektu, - zajištění informačních schůzek, - komunikace s partnery, - organizační zajištění poradenství, zejména prostor. 190 h Popis odpovědností a činností: - komunikace s cílovou skupinou, - odpovědnost za informování cílové skupiny o projektu, - zajištění informačních schůzek, - komunikace s partnery, - organizační zajištění poradenství, zejména prostor. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 17 z 30

18 Koordinátor projektu II Koordinátor projektu IV Česká nadace sportovní reprezentace Česká nadace sportovní reprezentace 190 h Popis odpovědností a činností: - komunikace s cílovou skupinou, - odpovědnost za informování cílové skupiny o projektu, - zajištění informačních schůzek, - komunikace s partnery, - organizační zajištění poradenství, zejména prostor. 190 h Popis odpovědností a činností: - komunikace s cílovou skupinou, - odpovědnost za informování cílové skupiny o projektu, - zajištění informačních schůzek, - komunikace s partnery, - organizační zajištění poradenství, zejména prostor. Zkušenosti žadatelů a partnerů Zkušenosti žadatele s řízením a realizací projektů v oblasti RLZ: Česká nadace sportovní reprezentace byla založena v prosinci 1991 ještě jako československá a po několika změnách názvu a nové registraci v roce 1999 působí v prostředí sportu patnáctý rok. Jejím účelem je pomáhat bývalým vynikajícím sportovním reprezentantům, kteří se dostali do obtížné zdravotní nebo sociální situace a poskytnout mladým sportovcům, včetně reprezentantů zdravotně postižených, všestrannou podporu, zejména v případech, kdy jejich potřeby nejsou z objektivních důvodů komplexně zabezpečeny nebo v případech zranění a vážných onemocnění a při řešení složitých problémů souvisejících s návratem k vrcholovému sportu nebo do občanského života Podpory udělované nadací mají převážně humanitární a sociální charakter. Během své dosavadní činnosti podpořila více než 900 sportovců z 35 sportovních odvětví a vyplatila jim na podporách více než 30 milionů korun. Dalších 8 milionů poskytla v minulosti na aktivní sportovní činnost zdravotně postiženým spoluobčanům. Nadace doposud nemá zkušenosti s realizací a řízením projektů financovaných z fondů EU. Nicméně nadace již uskutečnila řadu organizačně náročných akcí. Z řady akcí, které nadace realizovala, je možno jmenovat anketu "Juniorský sportovec roku", realizovanou opakovaně 10 let, jejíž cílem je posílit zájem mládeže o výkonnostní sport, motivovat juniorské reprezentanty a jejich trenéry k dosažení špičkové výkonnosti, rozšířit okruh mecenášů sportu a přivést jejich zájem od úspěšných seniorů k podpoře méně známých juniorských reprezentantů tvořících budoucnost českého sportu. Výsledky tohoto projektu jsou každoročně prezentovány pořadu České televize "Sportovec roku". Rozpočet samotného projektu bez režijních nákladů činí v kalendářním roce 250 tisíc Kč a jsou do něj zapojeny všechny registrované sportovní svazy. Zdrojem financování jsou výhradně sponzorské příspěvky. Jinou dlouhodobě realizovanou akcí je projekt "Individuální podpora zdravotně postiženým sportovcům, jehož cílem je podporovat aktivní paralympijské reprezentanty i bývalé zasloužilé reprezentanty, kteří se dostali do složité zdravotní situace. Projekt je realizován od roku 1994 s ročním rozpočtem 1 milion Kč a je financován z fondu prevence VZP ČR. "V září 1994 až 1996 Nadace spolupořádala Mezinárodní mistrovství ČR v silniční cyklistice tělesně postižených a nevidomých sportovců a financovala účast českých handicapovaných sportovců na prvních Paralympijských hrách po roce 1989, a to v roce 1992 v Barceloně a 1994 v Lillehammeru. V roce 2001 obdržela Nadace Evropskou cenu Fair Play. Cena se uděluje pod záštitou Evropských olympijských výborů v jediném exempláři za rok. Z výše uvedeného je zřejmé, že žadatel během své činnosti nabyl již značné organizační i administrativní zkušenosti v dostatečné míře tak, aby bez problémů zvládl realizaci a administraci předkládaného projektu. Zkušenosti partnera s obdobnými projekty: Partner Český olympijský výbor Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Armádní sportovní centrum Dukla Popis projektu Český olympijský výbor je občanské sdružení, které na základě uznání Mezinárodním olympijským výborem jediným subjektem oprávněným řídit olympijské hnutí v ČR. ČOV zastupuje Českou republiku v mezinárodním olympijském hnutí a zabezpečuje reprezentaci ČR na olympijských hrách a dalších akcích organizovaných Mezinárodním olympijským výborem a národními olympijskými výbory. Partner sice doposud nemá zkušenosti s realizací projektů financovaných z fondů EU. Každá účast českých reprezentantů na mistrovstvích světa nebo na olympijských hrách je organizačně náročnou akcí s vlastním rozpočtem a řešením jeho financování. Z výše uvedeného je zřejmé, že partner během své činnosti nabyl již značné organizační i administrativní zkušenosti v dostatečné míře tak, aby bez problému zvládl realizaci a administraci předkládaného projektu. Partner sice doposud nemá zkušenosti s realizací projektů financovaných z fondů EU. Avšak účast českých reprezentantů na různých mistrovstvích nebo na olympijských hrách je organizačně náročnou akcí s vlastním rozpočtem a řešením jeho financování. Z výše uvedeného je zřejmé, že partner během své činnosti nabyl již značné organizační i administrativní zkušenosti v dostatečné míře tak, aby bez problému zvládl realizaci a administraci předkládaného projektu. Partner sice doposud nemá zkušenosti s realizací projektů financovaných z fondů EU. Avšak účast českých reprezentantů na různých mistrovstvích nebo na olympijských hrách je organizačně náročnou akcí s vlastním rozpočtem a řešením jeho financování. Z výše uvedeného je zřejmé, že partner během své činnosti nabyl již značné organizační i administrativní zkušenosti v dostatečné míře tak, aby bez problému zvládl realizaci a administraci předkládaného projektu. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 18 z 30

19 Resortní sportovní centrum MV ČR Partner sice doposud nemá zkušenosti s realizací projektů financovaných z fondů EU. Avšak účast českých reprezentantů na různých mistrovstvích nebo na olympijských hrách je organizačně náročnou akcí s vlastním rozpočtem a řešením jeho financování. Z výše uvedeného je zřejmé, že partner během své činnosti nabyl již značné organizační i administrativní zkušenosti v dostatečné míře tak, aby bez problému zvládl realizaci a administraci předkládaného projektu. Předchozí spolupráce s partnerem: Partner Český olympijský výbor Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Armádní sportovní centrum Dukla Resortní sportovní centrum MV ČR Popis spolupráce Český olympijský výbor spolupracuje se žadatelem již více než 10 let. Předseda Českého olympijského týmu je členem správní rady Nadace a Nadace je přidruženým členem Českého olympijského výboru. Partner se podílel s žadatelem na organizování všech akcí uvedených v kapitole Zkušenosti žadatele a řízením a realizací projektů. Partner vyjádřil projektu podporu, je si vědom jeho potřebnosti a je připraven spolupracovat. Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR spolupracuje se žadatelem již více než 10 let a je stejně jako Nadace je přidruženým členem Českého olympijského výboru. Partner se podílel s žadatelem na organizování akcí uvedených v kapitole Zkušenosti žadatele a řízením a realizací projektů. Partner vyjádřil projektu podporu, je si vědom jeho potřebnosti a je připraven spolupracovat. Armádní sportovní centrum Dukla spolupracuje se žadatelem již více než 10 let a je stejně jako Nadace je přidruženým členem Českého olympijského výboru. Partner se podílel s žadatelem na organizování akcí uvedených v kapitole Zkušenosti žadatele a řízením a realizací projektů. Partner vyjádřil projektu podporu, je si vědom jeho potřebnosti a je připraven spolupracovat. Resortní sportovní centrum Ministerstva vnitra ČR spolupracuje se žadatelem již více než 10 let a je stejně jako Nadace je přidruženým členem Českého olympijského výboru. Partner se podílel s žadatelem na organizování akcí uvedených v kapitole Zkušenosti žadatele a řízením a realizací projektů. Partner vyjádřil projektu podporu, je si vědom jeho potřebnosti a je připraven spolupracovat. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 19 z 30

20 7. Harmonogram realizace Klíčová aktivita Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání, nákup zařízení Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků projektu Poradenství s prvky motivačního tréninku Bilanční a pracovní diagnostika Rekvalifikační kurzy Řízení projektu 1. rok realizace (2006) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ű ű ű Klíčová aktivita 2. rok realizace (2007) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání, nákup zařízení ű ű ű ű Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků projektu ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Poradenství s prvky motivačního tréninku ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Bilanční a pracovní diagnostika ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Rekvalifikační kurzy ű ű ű ű ű ű ű ű Řízení projektu ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Klíčová aktivita Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání, nákup zařízení Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků projektu ű Poradenství s prvky motivačního tréninku ű ű ű ű ű ű Bilanční a pracovní diagnostika ű ű ű ű ű Rekvalifikační kurzy ű ű ű ű ű Řízení projektu ű ű ű ű ű ű 3. rok realizace (2008) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 20 z 30

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Od 6. dubna 2009 platí výzva operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 40 pro předkládání

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS

Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS Projekt NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI - Komplexní program pro podporu rovných příležitostí mužů a žen v Ústeckém kraji RP 2007 2 Metodika Poradenských a informačních

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více