Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů"

Transkript

1 Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ / Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

2 Rekvalifikace sportovních reprezentantů Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo priority: Název priority: Číslo opatření: Název opatření: CZ Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.praha 7.1. Aktivní politika zaměstnanosti Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti Číslo výzvy: 3 Název grantového schématu: Podpora APZ Oblast zásahu: Politika trhu práce 2. Identifikace projektu Název projektu: Zkrácený název: Rekvalifikace sportovních reprezentantů Rekvalifikace sportovních reprezentantů Název projektu anglicky: The Elite Athlete Re-skiling Předpokládané datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Stručný obsah projektu: Předkladatelem projektu je Česká nadace sportovních reprezentantů Doba trvání projektu v měsících: 19 Projekt má především preventivní charakter. Obsahem projektu je pomocí komplexního souboru aktivit předcházet nezaměstnanosti z řad sportovních reprezentantů. Důraz je kladen na aktivní přípravu sportovních reprezentantů na budoucí povolání po skončení sportovní kariéry. prostřednictvím motivačních aktivit, poradenství, bilanční diagnostiky a rekvalifikačních kurzů. Mezi další cíle projektu je zvýšení kvalifikace účastníků kurzů s ohledem na potřeby trhu práce, čímž se zvýší uplatnitelnost účastníků projektu na trhu práce a zároveň se aktivitami projektu zvýší atraktivnost cílové skupiny pro jejich potenciální zaměstnavatele. Cílovou skupinu budou představovat především osoby, které jsou v současné době dočasně zaměstnány ve vrcholových střediscích či jsou podporováni těmito středisky, připravují se na ukončení sportovní kariéry a jsou ohroženi nezaměstnaností. Z této cílové skupiny se do projektu zapojí min. 185 osob. Druhou výrazně menší skupinou jsou bývalí sportovní reprezentanti, kteří byli v minulosti zaměstnanci vrcholových středisek, kariéru již ukončili a v současné době jsou evidováni na úřadech práce v Praze. Očekávaný minimální počet osob z této skupiny, které se zapojí do projektu, je 15 osob. Aktivní sportovci budou zapojeni do projektu ve dvou opakujících se cyklech po 10 měsících tak, aby se rekvalifikační kursy časově přizpůsobily volnému období podle specializace na zimní a letní sporty a vyhnuly se naopak období vrcholových evropských a světových soutěží a závěrečné přípravě na ně. Místo realizace: Území dopadu: Kód NUTS: Úroveň: Název: CZ Obec Praha Převažující místo realizace: Praha Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 2 z 30

3 Přesné místo realizace: Městská část: Praha 1 PSČ: Ulice: Na Poříčí Č. popisné: 1041 Č. orientační: 12 Kraj: Hlavní město Praha Okres: Praha 1 Umístění projektu: Umístění projektu v městském prostředí: Ano Umístění projektu ve venkovském prostředí: Umístění není územně vymezeno: Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 3 z 30

4 3. Identifikace žadatele Název subjektu: Česká nadace sportovní reprezentace Zkratka: Malý a střední podnik: ČNSR Právní forma: Nadace Plátce DPH: DIČ: IČ: Statutární zástupci právnické osoby Příjmení: Raška Jméno: Jiří Titul před: Titul za: Telefon: Ulice: Horečky Č. popisné: 635 Č. orientační: Městská část/obec: Frenštát pod Radhoštěm Společné podpisové právo: PSČ: Okres: Nový Jičín Kraj: Moravskoslezský kraj Příjmení: Čtvrtečka Jméno: Jiří Titul před: Titul za: Telefon: Ulice: Náplavní Č. popisné: 5 Č. orientační: Městská část/obec: Praha 2 Společné podpisové právo: PSČ: Okres: Praha 2 Kraj: Hlavní město Praha Kontaktní osoba Příjmení: Linger Jméno: Jan Titul před: Ing. Titul za: Telefon: Fax: Mobilní telefon: Úřední adresa: Ulice: Na Poříčí Č. popisné: 1041 Č. orientační: 12 Městská část/obec: Praha 1 PSČ: Okres: Praha 1 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Adresa pro doručení: Ulice: Na Poříčí Č. popisné: 1041 Č. orientační: 12 Městská část/obec: Praha 1 PSČ: Okres: Praha 1 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 4 z 30

5 WWW: Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 5 z 30

6 4. Identifikace partnerů žadatele: Partner Název subjektu: Český olympijský výbor Zkratka: ČOV Právní forma: Sdruž.(svaz,spolek,spol. Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Úřední adresa Ulice: Benešovská Č. popisné: 6 Č. orientační: Městká část/obec: Praha 10 PSČ: Okres: Praha 10 Kraj: Hlavní město Praha Partner Název subjektu: Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Zkratka: VSC Právní forma: Org. složka státu Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Úřední adresa Ulice: Vaníčkova Č. popisné: 5 Č. orientační: Městká část/obec: Praha 6 PSČ: Okres: Praha 6 Kraj: Hlavní město Praha Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 6 z 30

7 Partner Název subjektu: Armádní sportovní centrum Dukla Zkratka: ASC Dukla Právní forma: Org. složka státu Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Úřední adresa Ulice: Pod Juliskou Č. popisné: 1 Č. orientační: Městká část/obec: Praha 6 PSČ: Okres: Praha 6 Kraj: Hlavní město Praha Partner Název subjektu: Resortní sportovní centrum MV ČR Zkratka: RSC MV ČR Právní forma: Org. složka státu Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Úřední adresa Ulice: Za Císařským mlýnem Č. popisné: 1063 Č. orientační: Městká část/obec: Praha 7 PSČ: Okres: Praha 7 Kraj: Hlavní město Praha Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 7 z 30

8 5. Popis projektu Zdůvodnění a vazby Zdůvodnění potřebnosti projektu: Česká nadace sportovní reprezentace (dále jen Nadace) vznikla s cílem všestranně efektivně pomáhat potřebným sportovcům reprezentantům i bývalým sportovním reprezentantům, kteří se ocitli v obtížné zdravotní nebo sociální situaci. Záměrem Nadace tedy není jen podpora sportovních reprezentantů v době aktivní sportovní kariéry, ale zaměřuje se také na pomoc sportovcům po ukončení sportovní kariéry, kteří se ocitají před problémem, jak se uplatnit na trhu práce. Podle obecného mínění si dnešní sportovní reprezentanti svou sportovní činností a reklamou zajistí dostatek finančních prostředků na období po skončení aktivní sportovní kariéry. To se však týká jen hrstky bývalých sportovců. Většina z nich, která neskončila na stupních vítězů olympijských her či mistrovství světa, nebo se neangažovali v lukrativních sportovních odvětvích (jakými jsou fotbal, hokej, tenis nebo golf - ta nejsou předmětem tohoto projektu) stojí na konci sportovní kariéry před problémem zaměstnanosti často zcela nepřipraveni. Jen někteří čeští sportovní reprezentanti svoji budoucnost pojímají odpovědně, tj. při vrcholovém sportu studují vysoké školy nebo se dále vzdělávají. V řadě případů se však sportovci snaží uživit jen sportem a neuvažují o budoucím životě, nebo se naivně domnívají, že po skončení kariéry zůstanou u sportu jako trenéři nebo funkcionáři. V nastalé situaci není jiná pomoc než úřad práce. Nadace registruje i případy, kdy sportovec s ohledem na navyklý způsob života a příjmy ze sportu odmítl po skončení kariéry vykonávat profesi, které se vyučil. Případy, kdy sportovní kariéru ukončí zranění či vážná nemoc, je vstup těchto klientů do civilního života a na trh práce zvláště obtížný. V současné době v České republice neexistuje program, jež by byl zaměřen na pomoc vrcholovým sportovcům, kteří se připravují na ukončení sportovní kariéry či nezaměstnaným bývalým sportovcům a zároveň respektoval specifika cílové skupiny. Česká nadace sportovní reprezentace je členem neformálního sdružení evropských nadací typu Sporthilfe, jehož prostřednictvím získala informace, jak se otázky prevence nepřipravenosti sportovních reprezentantů na budoucí povolání řeší v zemích Evropské unie, konkrétně v Německu a Rakousku a mohla čerpat z jejich mnohaletých zkušeností. Ve většině západních zemí Evropské unie si uvědomují, že vrcholné výkony ve sportu vyžadují každodenní trénink, který je však spojen se zápornými důsledky pro přípravu na budoucí povolání i pro práci v zaměstnání. Proto také poskytují svým sportovním reprezentantům pomoc s ohledem na problémy s povoláním. Především v Německu je systém této podpory na vysoké úrovni a je uplatňován úspěšně již více než 30 let. Řada programů financovaných státem nebo německou nadací pomáhá sportovcům sladit požadavky vrcholového tréninku s potřebami přípravy na budoucí povolání nejen prostřednictvím různých stipendií určených na přípravu budoucího povolání u dorosteneckých talentu či na vzdělávání po skončení sportovní kariéry, systémem rekvalifikačních kurzů, ale především v olympijských sportovních centrech mají k dispozici poradce, který je poradcem a zároveň zprostředkovatelem v otázkách volby povolání a přípravy na ně. Všechny tyto formy pomoci jsou individuální a jsou sportovci šity na míru. Jak ukazují dobré zahraniční zkušenosti partnerských organizací s touto formou podpory, měla by být tato péče obvyklá i v ČR. Projet má preventivní charakter s cílem snížit hrozbu nezaměstnanosti prostřednictvím poradenství, bilanční diagnostiky, motivačních kurzů a rekvalifikačních kurzů na minimum. Důraz bude kladen především na individuální přístup k účastníkům projektu. Záměrem projektu je především sladit dosavadní sportovní činnost a další vzdělávání nutné pro přípravu na budoucí povolání. Cíl, který sleduje projekt, není dosud nijak zabezpečen a nejsou na něj z jiných zdrojů vyčleněny žádné finance. Vazba projektu na příslušné opatření programu: Projekt je v souladu s globálním cílem opatření 1.1 JPD3 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti, protože se soustředí na zvýšení pracovního uplatnění uchazečů a především zájemců o zaměstnání, kteří jsou potencionálně ohroženi nezaměstnaností po skončení sportovní kariéry. Projekt naplňuje také specifické cíle, a to zejména ty, které jsou zaměřené na prevenci zaměřené na prevenci růstu počtu nezaměstnaných, zvýšení motivačních opatření na trhu práce s cílem předcházet zvyšování nezaměstnanosti a také zaměření projektu především na cílovou skupinu zájemců o zaměstnání. Ke splnění těchto cílů projekt přispěje především podporou individuálního poradenství, motivačních aktivit a rekvalifikačních kurzů odpovídajících aktuálním požadavkům trhu práce. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 8 z 30

9 Vazba projektu na strategické dokumenty: Projekt je plně v souladu s prioritami vládní strategie a politiky v oblasti zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti zaměřená na preventivní opatření, tj. na předcházejí nezaměstnanosti je hlavním pilířem Národního akčního plánu zaměstnanosti na léta V tomto dokumentu je také zdůrazněna důležitost celoživotního vzdělávání zahrnující mimo jiné zlepšování kvality a efektivnosti systému vzdělávání a odborného výcviku, s cílem vybavit všechny lidi dovednostmi, které jsou požadovány od moderní pracovní síly a společnosti, umožnit rozvíjení jejich kariéry... Tato politika je v plné míře reflektována v popisu opatření 1.1 JPD 3, v jehož rámci je tento projekt předkládán. Zaměření projektu na cílové skupiny a naplňování cílů tohoto opatření je dokladem souladu s vládní strategií. Projekt je také v souladu v Národním plánem rozvoje lidských zdrojů, který upozorňuje na důležitost dalšího vzdělávání v souvislosti s uplatněním na trhu práce. Další vzdělávání hraje a v budoucnu bude stále více hrát roli klíčového nástroje zaměstnatelnosti, flexibility a adaptability jednotlivců na pracovním trhu. Projekt také přispívá k naplnění jednoho ze strategických cílů Strategického plánu hl. m. Prahy, kterým je zabezpečení vzniku a fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce. Zaměření, cílové skupiny a činnosti projektu Cíle projektu: Projekt má především preventivní charakter a jeho hlavním cílem je pomocí komplexního souboru aktivit předcházet nezaměstnanosti z řad sportovních reprezentantů připravujících se na ukončení sportovní kariéry a pomoci k návratu na trh práce bývalým sportovním reprezentantům, kteří jsou v současné době nezaměstnaní. Důraz je kladen na aktivní přípravu sportovních reprezentantů na budoucí povolání po skončení sportovní kariéry. prostřednictvím motivačních aktivit, poradenství, bilanční diagnostiky a rekvalifikačních kurzů.. Specifickým cíle projektu je zvýšení kvalifikace účastníků kurzů s ohledem na potřeby trhu práce a jejich prostřednictvím zvýšit uplatnitelnost účastníků projektu na trhu práce a zároveň aktivitami projektu zvýšit atraktivnost cílové skupiny pro jejich potenciální zaměstnavatele. Cílové skupiny: Uchazeči o zaměstnání Zájemci o zaměstnání Zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností Přínos pro cílovou skupinu: Účast v projektu bude mít pro cílovou skupinu řadu přínosů: - rozšíření obecných znalostí a dovednostií týkající se trhu práce (rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, orientace v kariéře, aktualizace pracovních návyků, sebeprezentace), orientace v pracovněprávní problematice - zdokonalení práce s výpočetní technikou a práce s internetem - zvýšení kvalifikace, odborných znalostí a kompetencí účastníků projektu - zvýšení motivace aktivně se připravovat se na vstup na trh práce - individuální poradenství při výběru vhodné rekvalifikace, hledání zaměstnání v průběhu trvání projektu - možnost provedení bilanční diagnostiky v případě potřeby - schopnost reálně zhodnotit uplatnitelnost stávající kvalifikace na aktuálním trhu práce - absolvování rekvalifikace v oborech žádaných na trhu práce - získání osvědčení o absolvování jednotlivých kurzů - zvýšení sebevědomí účastníků projektu a snížení jejich obav z budoucnosti.. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 9 z 30

10 Podrobná charakteristika cílové skupiny: Cílovou skupinu budou představovat především osoby, které jsou v současné době dočasně zaměstnány ve vrcholových střediscích nebo jsou těmito sportovními centry podporovány a připravují se na ukončení sportovní kariéry. Očekávaný minimální počet osob, které se zapojí do projektu, je 185 osob. Celkový počet osob ohrožených nezaměstnaností jen v těchto vrcholových střediscích je ovšem vyšší a je odhadován až na 450 osob. Do projektu budou zpočátku zařazeni ti, kteří jsou ohroženi bezprostředně. Druhou výrazně menší skupinou budou bývalí sportovní reprezentanti, kteří byli v minulosti zaměstnanci vrcholových středisek, kariéru již ukončili a v současné době jsou evidováni na úřadech práce v Praze. Očekávaný minimální počet osob z této skupiny, které se zapojí do projektu, je 15 osob. Aktivní sportovci budou zapojeni do projektu ve dvou opakujících se cyklech po 10 měsících tak, aby se rekvalifikační kursy časově přizpůsobily volnému období podle specializace na zimní a letní sporty a vyhnuly se naopak období vrcholových evropských a světových soutěží a závěrečné přípravě na ně. Předkladatel na základě důvěrné znalosti cílové skupiny předpokládá, že zájem účastnit se projektu bude převážně mezi sportovci se základním vzděláním, mezi sportovci, kteří absolvovali odborná učiliště nebo osobami se středoškolským vzděláním. S ohledem na tuto cílovou skupinu byla i připravována obsahová náplň projektu. Projektu se v žádném případě nebudou účastnit studenti vysokých, vyšších odborných a středních škol ani učni. Zapojení cílových skupin: Zapojení cílových skupin a komunikace s ní bude řešena přes vrcholová střediska sportu, která jsou partnery projektu. V každém středisku bude fungovat kontaktní pracovník pro komunikaci se sportovci, který bude poskytovat cílové skupině informace o projektu, bude pořádat informační schůzky, bude se organizovat výběry účastníků projektu a monitorovat zájem účastníků. Důraz bude kladen především na individuální kontakt s cílovou skupinou a na sladění sportovního života a aktivit projektu. Cílová skupina nezaměstnaných sportovců, kteří již vrcholová střediska opustili, bude oslovována přímo Nadací prostřednictvím dopisu s informacemi o projektu a pozváním na informační schůzky. Před zahájením aktivit projektu bude vypracován pro každého účastníka osobní plán vzdělávání s harmonogramem jednotlivých aktivit, který bude v průběhu aktivit doplňován o informace o místě a čase konání včetně dalších souvisejících skutečností. Činnosti realizované projektem: Bilanční a pracovní diagnostika Motivační aktivity Rekvalifikace Rozvoj zprostředkovatelských služeb a poradenských programů Podíl cílové skupiny z území JPD2 (v %): 31 Doprovodná opatření Budou součástí projektu doprovodná opatření: Popis doprovodných opatření: Udržitelnost Popis pokračování činností po skončení podpory: Udržitelnost pokračování aktivit je zaručena i po ukončení financování projektu. Žadatel již 15 let dosahuje dobrých výsledků v oblasti pomoci vrcholovým sportovcům jak během sportovní kariéry, tak i po jejím skončením a během svého působení si získal důvěru mezi organizacemi působícími ve vrcholovém sportu i mezi samotnými sportovci. Získání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu umožňují žadateli nastartování systému přípravy sportovců na ukončení sportovní kariéry a návratu na trh práce, k jehož úspěšné realizaci dosud nebylo dostatek prostředků. Žadatel nejen plánuje tento systém udržet, z prostředků nadace, ale i zároveň rozšířit do dalších krajů České republiky. Dále zkušenosti s realizací projektu, které předkladatel získá, budou využity při rozvíjení činnosti Nadace a při rozšiřování působnosti. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 10 z 30

11 Rizika Popis rizik a návrh opatření jak jim předcházet: Míra všech níže uvedených rizik je velmi nízká. Žadatel připravil projekt s důrazem na maximální omezení možných rizik. 1. zájem cílové skupiny o aktivity projektu Předkladatel toto riziko eliminoval tím, že si již oveřil zájem cílové skupiny o účast v projektu. 2. dodržení časového harmonogramu Předkladatel eliminoval toto riziko pečlivou přípravou harmonogramu projektu tak, aby došlo k naplnění všech plánovaných aktivit. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 11 z 30

12 6. Realizace projektu Popis realizace projektu Klíčové aktivity realizace: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání, nákup zařízení Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků projektu Poradenství s prvky motivačního tréninku Bilanční a pracovní diagnostika Rekvalifikační kurzy Řízení projektu 1. Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání, nákup zařízení Celkové náklady (Kč): Podrobný popis aktivity: Na počátku projektu bude vybrán dodavatel vzdělávání a bilanční diagnostiky při výběrovém řízení dle zákona. Dále bude nakoupeno nezbytné vybavení pro potřeby projektu. Počítačová sestava včetně operačního systému a tiskárna bude využívána koordinátorem projektu k administraci projektu, vyhovování monitorovacích zpráv, k přípravě materiálů pro cílovou skupinou a k přípravě propagačních materiálů projektu. Notebook bude sloužit poradci k poskytování poradenství, vytváření osobních plánů vzdělávání, k vytváření databáze účastníků projektu atd. Náklady na tuto aktivitu tvoří náklady na nákup výpočetní techniky a zařízení. Jednotkové náklady tvoří náklady na projekt. 2. Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků projektu Celkové náklady (Kč): Podrobný popis aktivity: Na počátku projektu budou vyhotoveny propagační letáky se zákadními infomacemi o projektu, jejichž úkolem bude představit projekt cílové skupině. Zásadní úlohu při oslovování sehrají partneři projektu, vrcholová sportovní střediska a Český olympijský výbor. V každém středisku bude fungovat kontaktní pracovník pro komunikaci se sportovci - koordinátor projektu (celkem 4 koordinátoři), který bude poskytovat cílové skupině informace o projektu, bude pořádat informační schůzky, bude organizovat výběry účastníků projektu a monitorovat zájem účastníků o konkrétní rekvalifikace. Cílová skupina nezaměstnaných sportovců, kteří již vrcholová střediska opustili, bude oslovována přímo Nadací prostřednictvím dopisu s informacemi o projektu a pozváním na informační schůzky. Účastníci budou vybíráni do projektu na základě svého zájmu o aktivity projektu. Před zahájením aktivit projektu bude proveden průzkum, který bude zjišťovat zájem jednotlivých účastníků projektu o konkrétní vzdělávací aktivity. Na základě tohoto průzkumu budou stanoveny konkrétní počty účastníků jednotlivých rekvalifikačních kurzů. Na začátku projektu bude vypracován pro každého účastníka osobní plán vzdělávání s harmonogramem jednotlivých aktivit, který bude v průběhu aktivit doplňován o informace o místě a čase konání včetně dalších souvisejících skutečností. Důraz bude kladen především na individuální kontakt s cílovou skupinou a na sladění sportovního života a aktivit projektu. Výběry se uskuteční ve dvou cyklech. První cyklus bude realizován pro nižší počet účastníků cca pro 50 účastníků. Tento cyklus je určen pro sportovce provozující zimní sporty. Druhý cyklus bude určen pro sportovce provozující letní sporty. Druhého cyklu se zúčastní cca 150 sportovců. Náklady na tuto aktivitu tvoří osobní náklady na koordinátory projektu Jednotkové náklady tvoří náklady na měsíc. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 12 z 30

13 3. Poradenství s prvky motivačního tréninku Celkové náklady (Kč): Podrobný popis aktivity: Individuální poradenství bude poskytováno cílové skupině po celou dobu projektu. Interní poradce budou poskytovat poradenství v oblastech: - Orientace na trhu práce - Kde najít nabídky pracovních příležitostí a jak postupovat dál - Efektivní techniky hledání zaměstnání - Životopis, motivační dopis - Konkurz, výběrové řízení posílení sebevědomí - Koučink - Komunikace a sebeprezentace - Sebehodnocení - Rozvoj vlastních zdrojů a potenciálu. Poradce bude docházet v pravidelných hodinách do vrcholových středisek, kde bude poskytovat poradenství, čímž se zajistí dostupnost jeho služeb a zároveň dojde k navázání užšího vztahu s cílovou skupinou. Poradenství bude poskytnuto min. 180 osobám v průběhu projektu. Zároveň poradce připraví pro účastníky projektu 6 celodenních skupinových motivačních tréninků zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností a sebeprezentace - dva v prvním cyklu a čtyři v druhém cyklu aktivit projektu. Těchto kurzů se zúčastní min. 50 osob. Náklady na tuto aktivitu tvoří osobní náklady na odborného poradce. Jednotkové náklady tvoří náklady na měsíc. 4. Bilanční a pracovní diagnostika Celkové náklady (Kč): Podrobný popis aktivity: Na doporučení poradce bude v případě potřeby účastníkům projektu poskytnuta pracovní diagnostika v rozsahu 22 vyhlášky 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti. Půjde o případy, kdy u účastníka projektu bude nutné zjistit možnosti konkrétního pracovního uplatnění odpovídající jeho schopnostem, dovednostem a zájmům. Prostřednictvím bilanční diagnostiky bude vybraným účastníkům projektu doporučeno optimální pracovní zařazení. Absolvování diagnostiky umožní účastníkům projektu lépe poznat vlastní osobnost - jeho silné a slabé stránky, čím získá podněty pro svůj osobní růst. Očekávaný min. počet účastníků pracovní diagnostiky je 40 osob. Náklady na tuto aktivitu tvoří osobní náklady na pracovní a bilanční diagnostiku. Jednotkové náklady tvoří náklady na osobu. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 13 z 30

14 5. Rekvalifikační kurzy Celkové náklady (Kč): Podrobný popis aktivity: Projekt nabízí účastníkům rozšíření či obnovení odborných dovedností formou rekvalifikací. Rekvalifikace byly vybrány na základě situace na trhu práce na základě zájmu cílové skupiny. 1. Základy obsluhy PC Obsah: obecný úvod, MS Windows, programy MS Office, Outlook, Internet Explorer 2. Obsluha PC pro pokročilé Obsah: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook 3. Masér pro sportovní a rekondiční masáže Obsah: anatomie a fyziologie lidského těla, masérské hmaty, pomůcky, účinky masáží, základy hygieny, praktické provádění masáží, péče o klienta 4. Pracovník bezpečnostní služby Obsah: základy práva, trestní a přestupkový zákon, právní předpisy v oblasti soukromých bezpečnostních činností, psychologie, základy kriminalistiky, požární ochrana a prevence, bezpečnost práce, zdravotnická příprava, zásahy proti pachatelům 6. Podvojné účetnictví Obsah: účetnictví s vazbou na daně, rozbor jednotlivých účtových tříd s názornými příklady, účetní doklady, daňové souvislosti 7. Mzdové účetnictví Obsah: právní problematika a personalistika, zákoník práce, mzdová evidence, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti, zpracování mzdové agendy na PC 8. Řidič motorových manipulačních vozíků Obsah: nauka o konstrukci a provozu, bezpečnost práce, praxe 9.Skladník Obsah: dodavatelsko odběratelské vztahy, technologie skladování, statistiky a evidence ve skladovém hospodaření základy zbožíznalství, administrativa skladu, zásady bezpečnosti práci, využití mechanizace, základy obsluhy PC 10. Hostinská činnost Obsah: kuchařská technologie, stolničení, hygiena, základy ekonomiky, psychologie, organizace práce ve společném stravování 11. Kuchařské práce Obsah: ekonomika společného stravování, potraviny a výživa, stolničení, příprava a podávání jídel a nápojů, BOZP a hygiena práce, využití přístrojů a zařízení, odborná praxe 12. Kosmetička Obsah: anatomie a fyziologie kůže, hygiena a výživa kůže, mikrobiologie, kosmetické přípravky a přístroje, rostliny v kosmetice, první pomoc, praxe, metody: Vitaminal, Sublime, Aroma natural, Cytomasáž, Biovitalizační masáž. 13. Pedikúra a manikúra Obsah: anatomie, hygiena, choroby nehtů, pracovní prostředí, přípravky, praxe 14. Základy podnikání Obsah: založení firmy, živnostenský zákon, marketing, základy účetnictví a daňová problematika, personalistika, dovednost a image podnikatele, zpracování podnikatelského záměru 15. Obsluha PC dle osnov ECDL (European Computer Driving Licence) Obsah: moduly ECDL základní pojmy IT, operační systém MS Windows správa souborů, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet Explorer, Outlook Po úspěšném složení zkoušek účastník získá mezinárodní certifikát ECDL (v úplném rozsahu). Předpokládaný min. počet účastníků rekvalifikace je 200 osob. Rekvalifikační kurzy budou provádět pouze akreditovaná zařízení a vzdělávací zařízení, která mají akreditované vzdělávací programy, které jsou v souladu s ustanovením 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Po absolvování rekvalifikace obdrží úspěšný účastník certifikát, osvědčení, průkaz či jiný relevantní doklad o úspěšném absolvování kurzu. Náklady na tuto aktivitu tvoří náklady na rekvalifikace. Jednotkové náklady tvoří náklady na osobu. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 14 z 30

15 6. Řízení projektu Celkové náklady (Kč): Podrobný popis aktivity: Realizační tým tvořený zástupci žadatele a partnerů bude pod vedením projektového koordiátor zajišťovat řízení a realizaci projektu dle podmínek JPD3, koordinaci projektu a organizaci jednotlivých vzdělávacích aktivit a administrativní úkony spojené s administrací projektu. Realizační tým se bude scházet pravidelně k operativním poradám, nejméně jednou měsíčně.v úvodu projektu častěji podle aktuálních potřeb. Z porad budou pořizovány zápisy. Během úvodní porady dojde ke konkrétnímu rozdělení kompetencí, rámcových úkolu a klíčových aktivit. Dále bude projednán konkrétní způsob měření dosahování cílu a převzetí odpovědnosti za jednotlivé úkoly. Pravidelné porady realizačního týmu budou zaměřené na průběžné hodnocení jednotlivých aktivit projektu s využitím zpětné vazby od lektoruů a účastníků kurzů a poradenství. Zdrojem informací budou především hodnotící dotazníky. Dále budou sledovány monitorovací ukazatele, kvantifikované v další části žádosti. Projekt bude zakončen závěrečným vyhodnocením výsledku projektu a napsáním závěrečné zprávy. Důležitou úlohu bude zastávat také správní rada Nadace. Bude schvalovat a kontrolovat průběh realizace projektu. Rekvalifikační kurzy a provedení bilanční diagnostiky budou zajišťovány dodavatelsky. Plnění zakázky bude připraveno na míru cílové skupině. Dodavatel bude vybrán výběrovým řízením v souladu s podmínkami zákona o veřejných zakázkách. Náklady na tuto aktivitu tvoří osobní náklady na manažera projektu, odborného asistenta a asistentku, dále náklady na místní kancelář, vedení účetnnictví projektu a náklady vyplývající ze smlouvy. Jednotkové náklady tvoří náklady na měsíc. Zapojení partnerů: Český olympijský výbor Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Armádní sportovní centrum Dukla Resortní sportovní centrum MV ČR 1. Český olympijský výbor Role: Český olympijský výbor (dále jen ČOR) je iniciátorem projektu a podílel se na jeho vytváření. Při realizaci projektu, bude spoluzajišťovat propagaci projektu a bude komunikovat s cílovou skupinou a zároveň se bude podílet na výběru účastníků projektu. Důvod zapojení: Partner tedy dlouhodobě pracuje s cílovou skupinou, zná její problémy a potřeby a snaží se vytvářet optimální podmínky jak pro jejich úspěšnému působení ve vrcholovém sportu, tak se snaží aktivně se podílet i na uplatnění sportovců po skončení sportovní kariéry. Práce s cílovou skupinou: Tento partner je v přímém kontaktu s cílovou skupinou, má o jednotlivých osobách všechny potřebné informace. Bude se podílet komunikaci s nimi formou informačních schůzek i individuálním oslovováním cílové skupiny. 2. Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Role: Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR bude při realizaci projektu, bude spoluzajišťovat propagaci projektu a bude komunikovat s cílovou skupinou a zároveň se bude podílet na výběru účastníků projektu. Zároveň zajistí prostory pro konání poradenství a motivačních tréninků. Důvod zapojení: Partner tedy dlouhodobě pracuje s cílovou skupinou, zná její problémy a potřeby a snaží se vytvářet optimální podmínky jak pro jejich úspěšnému působení ve vrcholovém sportu, tak se snaží aktivně se podílet i na uplatnění sportovců po skončení sportovní kariéry. Práce s cílovou skupinou: Tento partner je v přímém kontaktu s cílovou skupinou, má o jednotlivých osobách všechny potřebné informace. Bude se podílet komunikaci s nimi formou informačních schůzek i individuálním oslovováním cílové skupiny. 3. Armádní sportovní centrum Dukla Role: Armádní sportovní centrum Dukla bude zajišťovat komunikaci s cílovou skupinou, bude organizovat výběr účastníků a bude odpovídat za jejich informování o projektu. Zároveň zajistí prostory pro konání poradenství a motivačních tréninků. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 15 z 30

16 Důvod zapojení: Partner je sportovním centrem, ve kterém jsou sportovci soustředěni, je tedy v přímém kontaktu s cílovou skupinou a má o jednotlivých osobách všechny potřebné informace. Na základě dlouhodobých zkušeností s prací s cílovou skupinu důvěrně zná její potřeby a problémy cílové skupiny. Práce s cílovou skupinou: Tento partner je v přímém kontaktu s cílovou skupinou, bude se tudíž podílet na komunikaci se sportovci formou informačních schůzek i individuálním oslovováním cílové skupiny. 4. Resortní sportovní centrum MV ČR Role: Resortní sportovní centrum Ministerstva vnitra ČR bude zajišťovat komunikaci s cílovou skupinou, bude organizovat výběr účastníků a bude odpovídat za jejich informování o projektu. Zároveň zajistí prostory pro konání poradenství a motivačních tréninků. Důvod zapojení: Partner je sportovním centrem, ve kterém jsou sportovci soustředěni, je tedy v přímém kontaktu s cílovou skupinou a má o jednotlivých osobách všechny potřebné informace. Na základě dlouhodobých zkušeností s prací s cílovou skupinu důvěrně zná její potřeby a problémy cílové skupiny. Práce s cílovou skupinou: Tento partner je v přímém kontaktu s cílovou skupinou, bude se tudíž podílet na komunikaci se sportovci formou informačních schůzek i individuálním oslovováním cílové skupiny. Vnitřní postupy řízení a hodnocení: Realizační tým tvořený zástupci žadatele bude pod vedením projektového manažera zajišťovat řízení a realizaci projektu dle podmínek JPD3, koordinaci projektu a organizaci jednotlivých vzdělávacích aktivit a administrativní úkony spojené s administrací projektu. Realizační tým se bude scházet pravidelně k operativním poradám, nejméně jednou měsíčně. Z porad budou pořizovány zápisy. V úvodu projektu častěji podle aktuálních potřeb. Během úvodní porady dojde ke konkrétnímu rozdělení kompetencí, rámcových úkolů a klíčových aktivit. Dále bude projednán konkrétní způsob měření dosahování cílu a převzetí odpovědnosti za jednotlivé úkoly. Důležitou úlohu bude zastávat také správní rada Nadace. Bude schvalovat a kontrolovat průběh realizace projektu. Pravidelné porady realizačního týmu budou zaměřené na průběžné hodnocení jednotlivých aktivit projektu s využitím zpětné vazby od lektorů a účastníků kurzů. Zdrojem Dále budou sledovány monitorovací ukazatele JPD3, kvantifikované v další části žádosti. Projekt bude zakončen závěrečným vyhodnocením výsledku projektu a napsáním závěrečné zprávy. Vzdělávací a poradenské aktivity projektu budou zajišťovány dodavatelsky. Dodavatel bude zajišťovat vzdělávací aktivity na míru cílové skupině. Dodavatel bude vybrán výběrovým řízením v souladu s podmínkami JPD3. Opatření pro zajištění publicity: Publicita projektu bude probíhat po celou dobu projektu a bude realizována v souladu s pravidly pro příjemce finanční podpory z JPD3: a) Všichni účastníci projektu budou při vstupu do projektu informováni, že projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. b) V průběhu a skončení projektu budou vydány dvě tiskové zprávy a uveřejněny na internetových stánkách žadatele a jeho partnerů, v informačních materiálech partnerů a v odborném tisku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. c) Na internetových stránkách žadatele bude zřízena samostatná sekce projektu, kde budou uvedeny informace o projektu (cíle, aktivity, výstupy, průbežné informace a hodnocení atd.) a tyto informace budou v pravidelných intervalech aktualizovány. Stránky budou také informovat o tom, že projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na internetové stránce žadatele bude také umístěn odkaz na centrální webové stránky Evropského sociálního fondu v ČR. d) Informace o realizaci, průběhu a výsledcích budou také publikovány v odborném tisku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. e) V učebnách, kde se budou realizovat rekvalifikační kurzy a motivační tréninky a prostorách, kde bude působit odborný poradce, budou místěny vlajky Evropské Unie a České republiky. f) V kanceláři projektového týmu budou umístěny vlajky Evropské unie a České republiky a také zde bude umístěna tabule informující o tom, že projekt je spolufinancován Evropským sociálním forndem a státním rozpočtem České republiky. g) O realizaci a výsledcích projektu budou formou u informováni členová neformální mezinárodní sdružení nadací typu Sporthilfe, jejichž je žadatel členem. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 16 z 30

17 V čem je projekt inovativní: Projekt je inovativní především zaměřením se na specifickou cílovou skupinu a rozsahem poskytovaných služeb této skupině, které respektují specifika této skupiny. Důraz je kladen především na kvalitní individuální poradenství, které mimo jiné podpoří účastníky aktivit projektu po psychické stránce a dodají jim sebedůvěru v tom, že mohou uspět i v na trhu práce. Projekt vytvoří komplexní program přípravy vrcholových sportovců na ukončení sportovní kariéry, jež je obvyklý ostatních členských zemí Evropské Unie a v České republice dosud neexistuje. Složení realizačního týmu Počet podílejících se osob: a) na celý úvazek: 1 b) na částečný úvazek: 7 Zapojení jednotlivých členů týmu v projektu: Role člena týmu Název subjektu Úvazek Zapojení Manažer projektu Odborný asistent Česká nadace sportovní reprezentace Česká nadace sportovní reprezentace 0,8 Roli koordinátora projektu bude vykonávat ředitel nadace. Popis odpovědností a činností: - odpovědnost za realizaci projektu, za věcné, časové a finanční plnění plánu projektu, - komunikace s poskytovatelem dotace, - komunikace s partnery, - komunikace s dodavateli, - řízení realizacního týmu, včetne svolávání schůzek projektového týmu, - zadávání úkolu ostatním členům týmu, kontrola práce realizačního týmu, - průbežná kontrola aktivit projektu, plnení cílů, evaluace postupu a výstupu projektu, - odpovědnost za zpracování žádostí o platbu, - odpovědnost za závěrečnou zprávu a vyhodnocení projektu. 0,5 Popis odpovědností a činností: - příprava pokladů pro koordinátora projektu, - organizační zajištení realizace projektu, - komunikace se zástupci partnera, - vedení průbežné evidence o projektu a postupu projektových prací, - zajištění hodnocení rekvalifikačních zařízení, - zajištění publicity, příprava propagačních materiálů. Oborný poradce Česká nadace sportovní reprezentace 1 Popis odpovědností a činností: - odpovědnost za poskytování poradenství, - komunikace se zástupci partnera, - komunikace s cílovou skupinou - zajištění hodnocení projektu ze strany účastníků projektu. Asistent Česká nadace sportovní reprezentace 0,8 Popis odpovědností a činností: - zajistí veškeré administrativní práce spojené s prípravou a realizací vzdělávacích aktivit (příprava prezenčních listin, pozvánek atd.) - nákup spotřebního materiálu - evidence prezence účastníků. Koordinátor projektu I Koordinátor projektu II Česká nadace sportovní reprezentace Česká nadace sportovní reprezentace 190 h Popis odpovědností a činností: - komunikace s cílovou skupinou, - odpovědnost za informování cílové skupiny o projektu, - zajištění informačních schůzek, - komunikace s partnery, - organizační zajištění poradenství, zejména prostor. 190 h Popis odpovědností a činností: - komunikace s cílovou skupinou, - odpovědnost za informování cílové skupiny o projektu, - zajištění informačních schůzek, - komunikace s partnery, - organizační zajištění poradenství, zejména prostor. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 17 z 30

18 Koordinátor projektu II Koordinátor projektu IV Česká nadace sportovní reprezentace Česká nadace sportovní reprezentace 190 h Popis odpovědností a činností: - komunikace s cílovou skupinou, - odpovědnost za informování cílové skupiny o projektu, - zajištění informačních schůzek, - komunikace s partnery, - organizační zajištění poradenství, zejména prostor. 190 h Popis odpovědností a činností: - komunikace s cílovou skupinou, - odpovědnost za informování cílové skupiny o projektu, - zajištění informačních schůzek, - komunikace s partnery, - organizační zajištění poradenství, zejména prostor. Zkušenosti žadatelů a partnerů Zkušenosti žadatele s řízením a realizací projektů v oblasti RLZ: Česká nadace sportovní reprezentace byla založena v prosinci 1991 ještě jako československá a po několika změnách názvu a nové registraci v roce 1999 působí v prostředí sportu patnáctý rok. Jejím účelem je pomáhat bývalým vynikajícím sportovním reprezentantům, kteří se dostali do obtížné zdravotní nebo sociální situace a poskytnout mladým sportovcům, včetně reprezentantů zdravotně postižených, všestrannou podporu, zejména v případech, kdy jejich potřeby nejsou z objektivních důvodů komplexně zabezpečeny nebo v případech zranění a vážných onemocnění a při řešení složitých problémů souvisejících s návratem k vrcholovému sportu nebo do občanského života Podpory udělované nadací mají převážně humanitární a sociální charakter. Během své dosavadní činnosti podpořila více než 900 sportovců z 35 sportovních odvětví a vyplatila jim na podporách více než 30 milionů korun. Dalších 8 milionů poskytla v minulosti na aktivní sportovní činnost zdravotně postiženým spoluobčanům. Nadace doposud nemá zkušenosti s realizací a řízením projektů financovaných z fondů EU. Nicméně nadace již uskutečnila řadu organizačně náročných akcí. Z řady akcí, které nadace realizovala, je možno jmenovat anketu "Juniorský sportovec roku", realizovanou opakovaně 10 let, jejíž cílem je posílit zájem mládeže o výkonnostní sport, motivovat juniorské reprezentanty a jejich trenéry k dosažení špičkové výkonnosti, rozšířit okruh mecenášů sportu a přivést jejich zájem od úspěšných seniorů k podpoře méně známých juniorských reprezentantů tvořících budoucnost českého sportu. Výsledky tohoto projektu jsou každoročně prezentovány pořadu České televize "Sportovec roku". Rozpočet samotného projektu bez režijních nákladů činí v kalendářním roce 250 tisíc Kč a jsou do něj zapojeny všechny registrované sportovní svazy. Zdrojem financování jsou výhradně sponzorské příspěvky. Jinou dlouhodobě realizovanou akcí je projekt "Individuální podpora zdravotně postiženým sportovcům, jehož cílem je podporovat aktivní paralympijské reprezentanty i bývalé zasloužilé reprezentanty, kteří se dostali do složité zdravotní situace. Projekt je realizován od roku 1994 s ročním rozpočtem 1 milion Kč a je financován z fondu prevence VZP ČR. "V září 1994 až 1996 Nadace spolupořádala Mezinárodní mistrovství ČR v silniční cyklistice tělesně postižených a nevidomých sportovců a financovala účast českých handicapovaných sportovců na prvních Paralympijských hrách po roce 1989, a to v roce 1992 v Barceloně a 1994 v Lillehammeru. V roce 2001 obdržela Nadace Evropskou cenu Fair Play. Cena se uděluje pod záštitou Evropských olympijských výborů v jediném exempláři za rok. Z výše uvedeného je zřejmé, že žadatel během své činnosti nabyl již značné organizační i administrativní zkušenosti v dostatečné míře tak, aby bez problémů zvládl realizaci a administraci předkládaného projektu. Zkušenosti partnera s obdobnými projekty: Partner Český olympijský výbor Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Armádní sportovní centrum Dukla Popis projektu Český olympijský výbor je občanské sdružení, které na základě uznání Mezinárodním olympijským výborem jediným subjektem oprávněným řídit olympijské hnutí v ČR. ČOV zastupuje Českou republiku v mezinárodním olympijském hnutí a zabezpečuje reprezentaci ČR na olympijských hrách a dalších akcích organizovaných Mezinárodním olympijským výborem a národními olympijskými výbory. Partner sice doposud nemá zkušenosti s realizací projektů financovaných z fondů EU. Každá účast českých reprezentantů na mistrovstvích světa nebo na olympijských hrách je organizačně náročnou akcí s vlastním rozpočtem a řešením jeho financování. Z výše uvedeného je zřejmé, že partner během své činnosti nabyl již značné organizační i administrativní zkušenosti v dostatečné míře tak, aby bez problému zvládl realizaci a administraci předkládaného projektu. Partner sice doposud nemá zkušenosti s realizací projektů financovaných z fondů EU. Avšak účast českých reprezentantů na různých mistrovstvích nebo na olympijských hrách je organizačně náročnou akcí s vlastním rozpočtem a řešením jeho financování. Z výše uvedeného je zřejmé, že partner během své činnosti nabyl již značné organizační i administrativní zkušenosti v dostatečné míře tak, aby bez problému zvládl realizaci a administraci předkládaného projektu. Partner sice doposud nemá zkušenosti s realizací projektů financovaných z fondů EU. Avšak účast českých reprezentantů na různých mistrovstvích nebo na olympijských hrách je organizačně náročnou akcí s vlastním rozpočtem a řešením jeho financování. Z výše uvedeného je zřejmé, že partner během své činnosti nabyl již značné organizační i administrativní zkušenosti v dostatečné míře tak, aby bez problému zvládl realizaci a administraci předkládaného projektu. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 18 z 30

19 Resortní sportovní centrum MV ČR Partner sice doposud nemá zkušenosti s realizací projektů financovaných z fondů EU. Avšak účast českých reprezentantů na různých mistrovstvích nebo na olympijských hrách je organizačně náročnou akcí s vlastním rozpočtem a řešením jeho financování. Z výše uvedeného je zřejmé, že partner během své činnosti nabyl již značné organizační i administrativní zkušenosti v dostatečné míře tak, aby bez problému zvládl realizaci a administraci předkládaného projektu. Předchozí spolupráce s partnerem: Partner Český olympijský výbor Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Armádní sportovní centrum Dukla Resortní sportovní centrum MV ČR Popis spolupráce Český olympijský výbor spolupracuje se žadatelem již více než 10 let. Předseda Českého olympijského týmu je členem správní rady Nadace a Nadace je přidruženým členem Českého olympijského výboru. Partner se podílel s žadatelem na organizování všech akcí uvedených v kapitole Zkušenosti žadatele a řízením a realizací projektů. Partner vyjádřil projektu podporu, je si vědom jeho potřebnosti a je připraven spolupracovat. Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR spolupracuje se žadatelem již více než 10 let a je stejně jako Nadace je přidruženým členem Českého olympijského výboru. Partner se podílel s žadatelem na organizování akcí uvedených v kapitole Zkušenosti žadatele a řízením a realizací projektů. Partner vyjádřil projektu podporu, je si vědom jeho potřebnosti a je připraven spolupracovat. Armádní sportovní centrum Dukla spolupracuje se žadatelem již více než 10 let a je stejně jako Nadace je přidruženým členem Českého olympijského výboru. Partner se podílel s žadatelem na organizování akcí uvedených v kapitole Zkušenosti žadatele a řízením a realizací projektů. Partner vyjádřil projektu podporu, je si vědom jeho potřebnosti a je připraven spolupracovat. Resortní sportovní centrum Ministerstva vnitra ČR spolupracuje se žadatelem již více než 10 let a je stejně jako Nadace je přidruženým členem Českého olympijského výboru. Partner se podílel s žadatelem na organizování akcí uvedených v kapitole Zkušenosti žadatele a řízením a realizací projektů. Partner vyjádřil projektu podporu, je si vědom jeho potřebnosti a je připraven spolupracovat. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 19 z 30

20 7. Harmonogram realizace Klíčová aktivita Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání, nákup zařízení Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků projektu Poradenství s prvky motivačního tréninku Bilanční a pracovní diagnostika Rekvalifikační kurzy Řízení projektu 1. rok realizace (2006) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ű ű ű Klíčová aktivita 2. rok realizace (2007) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání, nákup zařízení ű ű ű ű Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků projektu ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Poradenství s prvky motivačního tréninku ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Bilanční a pracovní diagnostika ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Rekvalifikační kurzy ű ű ű ű ű ű ű ű Řízení projektu ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Klíčová aktivita Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání, nákup zařízení Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků projektu ű Poradenství s prvky motivačního tréninku ű ű ű ű ű ű Bilanční a pracovní diagnostika ű ű ű ű ű Rekvalifikační kurzy ű ű ű ű ű Řízení projektu ű ű ű ű ű ű 3. rok realizace (2008) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :42:26 Unikátní klíč: Strana 20 z 30

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele provasvjmk.rcv.czhttp ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa programu: 2. Aktivní politika trhu práce

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Správci Unikátní kód žádosti: UWapBD 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03 Název operačního programu: Operační program

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

CZ.1.04/1.1.06/52.00151

CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Informační schůzka ke vzdělávacímu projektu EVROPSKÝ LOGISTIK Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Technické muzeum Praha, 31.5.2011 PROGRAM: 1) Základní informace o projektu 2) Představení realizačního

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1.

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1. Žádost o grant Příloha č. 4 Program CZXX Název programu 1. Základní informace 1.1. Název iniciativy Anglický název iniciativy 1.2. Číslo realizovaného projektu/subprojektu u MGS Název realizovaného projektu/subprojektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. Týden zaměstnanosti 2005 - Brusel PROJEKT Týdny zaměstnanosti 2006-2008

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Výzva k předložení národního projektu

Výzva k předložení národního projektu Výzva k předložení národního projektu 1/5 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje Výzvu k předložení žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro oddělení realizace

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.3: Rozvoj mezinárodních aktivit ze dne 10. 1. 2006 č.

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU Příloha 4 Formulář Žádosti o poskytnutí grantu POZOR! TOTO JE POUZE VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI. PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Phare 2003 RLZ Financování

Phare 2003 RLZ Financování Phare 2003 RLZ Financování květen 2005 regionální informativní semináře Ing. Kateřina Auerveková auervekova@nvf nvf.cz Národní vzdělávací fond Obsah 1. Rozpočet 2. Předpokládané zdroje financování 3. Platební

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Vzdělávací aktivity ASBS ZADAVATEL Název zadavatele: Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. Sídlo zadavatele: Roháčova 188/37, 13000 Praha

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI Název odborného zařízení: Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa sídla nebo místa podnikání: Obec: Část obce: Ulice: Č.p. Č.orient. PSČ: Oprávněný zástupce

Více