KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum"

Transkript

1 KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

2

3 KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Obsah 4 Úvodní slovo 6 Historie objektu 7 Adresáti kroniky projektu Majetkoprávní vztahy k objektům 11 Základní údaje o příjemci dotace 13 Partneři projektu Spolupracující subjekty 14 Průběh prací 20 Programová část Rizika a jejich eliminace Propagace a publicita projektu 22 Rozpočet a harmonogram projektu 30 Zámek ořů 38 Schéma rozložení prostor

4 Vážené dámy, vážení pánové, během krátké doby se podařilo dokončit jeden ze zásadních projektů financovaných z prostředků Evropské unie Zámecká jízdárna Lednice multifunkční centrum. Obnovou objektu zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO se nejen do života vrátila unikátní památka, ale také se zde nastavil standard způsobu čerpání evropských dotací na obnovu a rekonstrukci památek. A to standard velmi vysoký, který absolutně ctí principy transparentnosti a efektivity. Děkuji celému realizačnímu týmu projektu zástupcům Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, dalších státních institucí, Jihomoravského kraje a obce Lednice za mimořádné nasazení a spolupráci. Věřím, že nové multifunkční centrum do Lednicko-valtického areálu přitáhne pozornost dalších turistů nyní nabízí své prostory i pro vzdělávací a kulturní aktivity. V tomto projektu tak nešlo jenom o to, opravit unikátní památku, ale ještě více podpořit cestovní ruch a s ním související ekonomický vývoj regionu. Těší mne, že se Zámecká jízdárna v Lednici po mnoha letech dočkala skutečného znovuoživení a podařilo se tak skutečně využít potenciál našeho kulturního dědictví. JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje 4

5 Snaha zachránit chátrající zámeckou jízdárnu v Lednici a najít pro ni nové využití byla pro naše městečko dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších a nejpotřebnějších cílů. Bylo tomu tak v uplynulých dvaceti letech, kdy jsem se na této snaze coby starosta od roku 1994 mohl přímo podílet, ale rovněž po řadu desetiletí dříve. Možnosti i podmínky pro realizaci tohoto záměru se samozřejmě průběžně měnily, a přestože i naši předchůdci vyvíjeli velkou snahu, nezbylo než vyčkávat na vhodnou příležitost. S nástupem nových dotačních titulů v 90. letech se otevřely zcela nové možnosti. Ačkoliv zdaleka nedosahovaly rozsahu alokovaného později do integrovaného operačního programu, představovaly velké povzbuzení naší snahy alespoň zahájit postupnou obnovu umožňující důstojné využívání jízdáren. Obrovská finanční náročnost spojená se záměrem opravy tohoto rozsáhlého historického komplexu však nebyla zdaleka jedinou překážkou realizace. Omezenost myšlení některých úředníků, rozhodujících o osudu této památky, se ukazovala jako téměř nepřekonatelná věc. Jakékoliv novodobé využití se jevilo pro mnohé z nich jako zcela nepředstavitelné. Snaha pouze konzervovat a neumožnit hledání nových alternativ pro další existenci těchto památek byla naprosto dominantní. Po více než deset let trvající marné snaze započít s opravou alespoň největšího ze čtyř sálů a umožnit jeho kulturní využití, zněly první informace o připravovaném programu vzorové obnovy památek se záměrem jejich vrácení do života téměř neuvěřitelně. Ucházet se o účast v tomto programu se tak vpravdě pro nás stalo historickou výzvou a bylo by zcela neodpustitelné, kdybychom pro tuto věc neudělali maximum. Velmi rychle tak vzniklo sdružení, jehož základ tvořily dva samosprávné subjekty kraj a obec, později rozšířené o naše dvě univerzity a centrálu cestovního ruchu. Jako nenahraditelná se ukázala především práce krajských úředníků, kteří si dokázali poradit s přípravou projektu vzorové obnovy barokních jízdáren s plánovaným využitím ve formě vzdělávacího a kulturního centra i v době, kdy se parametry celého programu teprve utvářely. Řada dalších lidí, kteří se podíleli na následujících etapách přípravy, projektování a realizace, pochopila o jak výjimečný a jedinečný projekt jde. A právě proto, že dokázali této věci věnovat i něco navíc, se vše mohlo posunout ke zdárnému konci. Cesta, kterou jsme nastoupili, nebyla nikterak jednoduchá. Nastaly i nejrůznější komplikace a nečekané problémy. Více než roční čekání na podpis výpůjčky objektu bylo nejen ponižující, ale znamenalo také velkou časovou ztrátu, která zásadním způsobem narušila v té době neměnitelný harmonogram. Tato skutečnost ohrozila celý projekt, do kterého mnoho lidí vložilo hodně úsilí. Doba působení tehdejšího zastupujícího ředitele NPÚ ve funkci, tak pro nás byla více než dlouhá. Výsledek našeho snažení však jistě stojí zato. Jsem přesvědčen, že jsme pro vzorovou obnovu památky a její další smysluplné využití udělali maximum. Měl jsem možnost pracovat na projektu s řadou vynikajících lidí, kteří chtěli a uměli pomoci i v různých nelehkých situacích. Situacích, které jistě projekty tohoto rozsahu přirozeně přinášejí. O některých z nich se dočtete v této kronice. Zdaleka ne všichni jsou však uvedeni. Tak alespoň touto formou: Mé velké poděkování všem, kteří pomohli, anebo alespoň chtěli pomoci. RNDr. Libor Kabát starosta obce Lednice, předseda představenstva Multifunkčního centra zámek Lednice 5

6 Nádvoří Jízdáren dobová pohlednice z přelomu 19. a 20. století Nádvoří Jízdáren dobová pohlednice z r Historie objektu Objekty pro chov a ustájení koní byly nezbytnou součástí hospodářského zázemí obydlí člověka. K jejich pozdvižení na úroveň reprezentativních staveb vládnoucích rodů dochází již v období renesance. V Lednici se koncem 17. století stal součástí zámeckého areálu monumentální zámek hřebců. Představy knížete Karla Eusebia z Liechtensteina byly přenesené do projektu, který na východní straně zámku začal realizovat Johann Bernard Fischer z Erlachu na přelomu let 1687/1688. Původně byly konírny navrženy na půdorysu čtyřúhelníku na ose starých koníren. V letech 1690/1691 povolal kníže Johann Adam z Liechtensteina italského projektanta Domenica Martinelliho, který dotvořil prostory koníren v duchu dobového vkusu. K realizaci čtvrtého křídla nedošlo, teprve koncem 18. století byla dostavěna dvě menší křídla navazující na západní a východní křídlo objektu, která objekt prostorově uzavřela. Komplex jízdáren je nejstarší původní dochovanou částí zámeckého areálu v Lednici. Budovy koníren (jízdáren) se nacházejí na západním okraji areálu, napojeny jsou v místě bývalého loveckého dvora. Jde o tříkřídlou dispozici, rozšířenou na severní straně, jež není uzavřená, o dvě krátká křídla. Takto vzniká přibližně čtvercové nádvoří, přístupné třemi branami monumentální tříosou branou portikem v jižním křídle a dvěma analogickými, protilehlými jednoosými branami v křídle západním a východním, jež jsou akcentovány vysokými štíty. Fasáda je členěna vysokým pilastrovým řádem, který je proveden plasticky na všech křídlech ve vnitřním nádvoří a na vnější straně jižního křídla, zatímco vnější strany ostatních křídel mají zmíněné architektonické členění provedeno iluzivní malbou. Objekt kryje nízká sedlová střecha osázena střešními vikýři s trojúhelným štítem. Západní křídlo, jeho severní úsek, spočívá na předstupující terase. Hlavním křídlem je křídlo jižní, jehož střed je zvýrazněn trojosým, mírně předstupujícím portikem, dále je flankováno výrazněji předsunutými trojosými rizality se vstupy. Stavbu obíhá nízká trnož, ukončena je korunní římsou. Ve vpadlých plochách mezi pilastry jsou okna přízemí a polopatra s plastickými šambránami (v případě oken přízemí) s trojúhelným frontonem. Portikus, klenutý na placky, je nesen sloupy, dvě vnitřní dvojice a jednotlivé sloupy po stranách, podložené pilastry, tvoří pohledovou kulisu průčelí jižního křídla. Kulisu ukončuje balustrová atika (původně osázená figurami, dnes již neexistujícími). V trojlodním portiku jsou symetricky proti sobě umístěny portály do prostor (hlavních prostor) jižního křídla, po jejichž stranách jsou niky, v jižních nikách jsou situovány fontánky, zatím co severní jsou prázdné. Dvorní portály tvoří půlkruhově vykrojený průjezd, jemuž jsou představeny dvojice sloupů podložené pilastry. Štíty portálů, spočívající na průběžné korunní římse křídel, mají výrazné boční pilastry ve tvaru kvádrů, mezi nimiž se nachází převýšená, lomená římsová stříška. Po stranách štítů jsou volutová křídla, přecházející do postamentů soch (vždy dvojice na západní branou Herakles a Hebé, Apolon a Artemis; nad jižní Poseidon a Afrodité, Zeus a Héra; nad východní Evropa a Asie, Afrika a Amerika), na rovných úsecích stříšky (nad pilastry) jsou dvojice váz s motivem koňské hlavy. Kvádrové pilastry nesou reliéfy lichtenštejnských erbů, v ploše štítů jsou plastické kruhové rámy. Na rozdíl od ostatních fasád vnějšku i nádvorní strany, východní fasáda východního křídla, západní fasáda západního křídla a severní fasády krátkých křídel (napojených na východní a západní křídla) mají malovanou iluzivní architekturu. Objekt Jízdáren byl před zahájením obnovy v havarijním stavu i v důsledku nedostatečných investic v minulosti a také různého způsobu využití jednotlivých částí v průběhu uplynulých 50 let, kdy sloužil jako stáje pro dobytek, sklady, garáže, části pak jako studentská kolej a menza Vysoké školy zemědělské. Historická a památková hodnota objektu je nevyčíslitelná. Zámecké jízdárny a konírny jsou součástí Národní kulturní památky Zámek Lednice, prohlášené nařízením vlády č. 336/2002 Sb. ze dne 19. června 2002 a památkové zóny prohlášené 10. září 1992 vyhláškou MK ČR č. 484/1992 Sb. o prohlášení Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu, která byla dne 7. prosince 1996 zapsaná pod identifikačním číslem C 763 na Seznam světového dědictví UNESCO v podkategorii kulturních krajin. 6

7 Adresáti kroniky projektu Hlavními adresáty kroniky projektu Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum mohou být: majitelé, nájemci a investoři národních kulturních památek Těmto adresátům může kronika projektu pomoci s celým průběhem realizace podobných projektů. Je zapotřebí nepodcenit vlastní zahájení (přípravu) obdobného projektu. Jedná se o získání podpory pro projekt, zajištění partnerské spolupráce s obdobnými zařízeními (institucemi) a v neposlední řadě samotná administrativa celého projektu. představitelé samospráv, na jejichž území se národní kulturní památka nachází Představitelům samospráv může tato kronika projektu přinést inspiraci pro realizaci takto náročné obnovy národní kulturní památky. Zapojení samosprávy do tohoto projektu bylo velmi žádoucí a proto se samospráva stala zakládajícím členem Sdružení, které je nositelem projektu. V tomto případě se zakládajícím členem stal také Jihomoravský kraj. pracovníci Národního památkového ústavu Zástupci Národního památkového ústavu zde mohou nalézt zajímavé informace týkající se zejména realizační fáze projektu. Nositel projektu, zhotovitel stavebních prací, ale také dodavatelé zařízení interiérů a realizace expozice museli respektovat podmínky týkající se obnovy národní kulturní památky. Pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytná součinnost s pracovníky Národního památkového ústavu a to zejména při schvalování plánovaných a poté prováděných stavebních úpravách. odborná veřejnost Jedná se o cílovou skupinu osob, která je zaměřená na programovou činnost tvořící náplň využití obnovené národní kulturní památky. Tito lidé budou mít možnost prostřednictvím stálých expozic, vzdělávacích přednášek a konferencí, krátkodobých výstav a ostatních kulturních aktivit seznámit se s historií národní kulturní památky Zámecká jízdárna. Výchozí stav před zahájením realizace projektu Barokní část lednického zámku tvořila hospodářské zázemí komplexu a byla využívána pouze část prostor bývalých koníren v období letní turistické sezóny byla možnost navštívit dočasné komerční výstavy (jednalo se o expozice Akvárium Malawi a Tajemná Indonésie). Většina prostor objektu ale nebyla v podstatě využívána, některé místnosti v přízemí sloužily jako příležitostné sklady materiálu, místnosti nad konírnami (bývalé pokoje studentských kolejí a jídelna Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně) byly prázdné nebo byly příležitostně využívány pro ubytování pracovníků firem realizujících opravy zámku, ve východním křídle byl umístěn byt pro zaměstnance NPÚ a technické zázemí ČOV. Technický stav předmětných objektů byl různý, větší část se ale nacházela ve velmi špatném technickém stavu. Ilustrace výchozího stavu objektu Majetkoprávní vztahy k objektům Vlastníkem parcel a budov klíčových pro realizaci projektu je český stát s právem hospodaření Národního památkového ústavu. Ostatní parcely jsou v majetku veřejných institucí (ČR/NPÚ/Pozemkový fond ČR, Jihomoravský kraj/správa a údržba silnic Jihomoravského kraje nebo Obce Lednice expozice Malawi v prostorách konírny Popis širších vztahů Soulad projektu s principy péče o kulturní dědictví Koordinací zásadních projektů a záměrů na území Lednicko-valtického areálu se věnovala zvláštní pracovní skupina. Jednalo se o Meziresortní pracovní skupinu k problematice udržitelného rozvoje území Lednicko-valtického areálu ustavenou ministrem životního prostředí na základě Usnesení vlády ČR č. 769 ze dne 17. srpna Členy této skupiny byly zástupci ministerstev (MŽP, MK,MMR, MZe, MO, MF) a dalších institucí (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Národní památkový ústav, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Městský úřad Břeclav, Mikroregion LVA, Lesy ČR Lesní závod Židlochovice, Český svaz ochránců přírody, Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.). Plánovaná rekonstrukce barokních jízdáren byla pravidelně jedním z klíčových bodů jednání skupiny a skupina přijala na svém zasedání jednomyslné usnesení, ve kterém podpořila rekonstrukci barokních jízdáren v Lednici (usnesení 2007/20). 7

8 Záměr obnovy barokních jízdáren je uveden v Management plánu Lednicko-valtického areálu, strategickém dokumentu ochrany a rozvoje památky UNESCO. Tento záměr je v dokumentu uveden mezi prioritními aktivitami (priorita 1) v souvislosti s vytvořením vzdělávacího centra kulturní krajiny na modelovém příkladu komponované kulturní krajiny LVA. Soulad projektu se záměry regionu (Jihomoravský kraj) Projekt byl v souladu se záměry a zájmy Jihomoravského kraje, což dokládá přímé členství Jihomoravského kraje v právnické osobě žadatele/nositele projektu (Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob). Revitalizace a využívání památek na území Jihomoravského kraje je obsažena ve strategických dokumentech kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje. Soulad projektu se záměry regionu (Lednicko-valtického areálu) Historie a zejména proměny kulturní krajiny LVA jsou cenným zdrojem poučení a informací pro současnost, kdy je nutné nalézat soulad mezi potřebou chránit památkové a přírodní hodnoty a přitom vytvářet vhodné podmínky pro jejich šetrné využívání a pro udržitelný rozvoj území. Velkou výhodou pro Lednicko-valtický areál je, že je současně součástí území Biosférické rezervace Dolní Morava, zařazené do sítě mezinárodně nejcennějších území světa garantované UNESCO (v rámci programu Člověk a biosféra Man and Biosphere MaB ). Lednicko-valtický areál se tak stal součástí širšího území, které je jednou z modelových oblastí zaměřených na vyvážený vztah mezi ochranou hodnot a udržitelným rozvojem území. V rámci Lednicko-valtického areálu, jehož klíčovými prvky jsou zámky v Lednici a ve Valticích, nebyly k dispozici prostory, kde by bylo možné získávat ucelené informace o vzniku a vývoji této výjimečné komponované krajiny a o jejím ovlivňování současnými aktivitami v území. Vzhledem k tomu, že charakter památky je dán především přeměněnou krajinou a v ní umístěnými památkovými objekty, je třeba vnímat tuto památku jako celek se všemi souvislostmi a vazbami (nejen z pohledu historie, ale také z pohledu současného využívání). Vybudování vzdělávacího centra s výukovými expozicemi bude příležitostí přiblížit a vysvětlit mimořádné hodnoty a přispět tím k naplňování poslání obou institutů UNESCO. Soulad projektu s územně plánovací dokumentací Projekt byl v souladu s územním plánem Obce Lednice, ve kterém jsou rekonstruované objekty specifikovány jako objekty pro kulturní a rekreační využití v rámci funkčního využití v kategorii smíšené. Snímek hlavního výkresu územního plánu Pramen: Mapový portál územního plánování JMK Soulad s rozvojem funkcí, subjektů, občanských a municipálních aktivit Ze strany Obce Lednice byl dlouhodobě prezentován velký zájem o možnost využití areálu barokních koníren, protože obec neměla k dispozici vhodné prostory pro organizování setkání většího počtu osob (koncerty, divadelní ochotnická představení) a měla potenciál využívat také menší jednací sály nebo prezentační místnosti pro práci neziskových volnočasových organizací v obci (taneční, hudební a divadelní seskupení, setkávání zájmových skupin a kroužků). Revitalizace komplexu jízdáren byla proto ze strany Obce Lednice velmi vítanou aktivitou, která umožní využití i pro výše zmíněné potřeby obce. Východní křídlo pohled a řez z nádvoří 8

9 Popis vazeb na jiné projekty a záměry Předložený projekt měl díky svému charakteru vazbu na řadu dosavadních i plánovaných záměrů a aktivit. Přímo v rámci objektů lednického zámku se jedná o akce zaměřené na obnovu památkové podstaty budov, ve vazbě na širší okolí lze jmenovat několik dalších realizovaných nebo připravovaných projektů. Akce zaměřené na obnovu památkové podstaty: Z podkladů Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, vyplývalo, že v rámci komplexu budov jízdáren byly realizovány následující akce: Oprava stropů a střech (2003; 1,8 mil Kč) Oprava krovů a střech (2004; 2,1 mil Kč; 2007; 2,3 mil Kč) Připojení sálu na stávající kanalizaci (2005; 0,3 mil Kč) Jedná se o výčet akcí zaměřených přímo na předmětné objekty, nejsou zde zahrnuty veškeré akce tohoto charakteru prováděné na Státním zámku Lednice. Projekty a akce související s programovým zaměřením projektu: Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži projekt předkládaný NPÚ ÚOP Kroměříž do IOP je zaměřen na vytvoření národního metodického centra pro oblast zahradní kultury jako součásti kulturního dědictví. Hlavním ideovým cílem projektu je rehabilitace tématu zahradní kultury a vztahu člověka k přírodě obecně. Cestou k naplnění cíle projektu je zřízení odborného a vzdělávacího centra a vzorová obnova a následná péče o Květnou a Podzámeckou zahradu v Kroměříži. Projekt má následující části: Metodické centrum soustředění odborníků na téma zahradní architektury. Bude se podílet na vytváření odborné metodiky pro obnovu a péči o historické zahrady a parky v České republice. Současně bude sloužit jako odborný garant a poradce v oblasti obnovy a péče o historické zahrady a parky. Odborné centrum bude zajišťovat studium zámeckých historických sbírek a správu odborné knihovny. Vytvoří stálou expozici o kroměřížských zámeckých zahradách. Bude pořádat krátkodobé výstavy věnující se tématu zahradní kultury. Vydávat katalogy a publikace. Pořádat konference a besedy. Vzdělávací centrum centrum celoživotního učení bude zajišťovat a rozšiřovat všeobecné i vysoce odborné povědomí o tématu zahradní kultury. Bude orientováno na nejširší odbornou i laickou veřejnost. Centrum správy a údržby bude s výše popsanými centry Projektu (Metodické centrum, Odborné centrum, Vzdělávací centrum) zajišťovat postupnou vzorovou obnovu a následnou péči Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži. Vazba na kroměřížský projekt je velmi úzká z důvodu vzájemné synergie metodického centra obnovy v Kroměříži a možnostmi vzdělávacího centra v Lednici. V této linii spolupráce byla koncipována i smlouva o vzájemné spolupráci. Jižní Morava rozvoj vinařství. V letech vzniklo v prostorách přízemí a sklepení Státního zámku ve Valticích Národní vinařské centrum (NVC) za pomoci prostředků Evropské unie (programu Phare CBC) a Ministerstva zemědělství ČR. Vybudování tohoto vzdělávacího a prezentačního zařízení bylo součástí projektu Jižní Morava rozvoj vinařství (CZ ). Realizace projektu, jehož nositelem byla nezisková organizace (ČSOP ADONIS Mikulov) a zejména dosavadní úspěšné fungování NVC dokládá, že při obnově památek národního významu lze s úspěchem využívat spolupráce různých subjektů (neziskových organizací, odborných institucí, státu) a že lze do památkově chráněných prostor přinést zajímavá témata a přispět tak k zatraktivnění objektu a k jejich víceúčelovému využívání. Národní vinařské centrum je zaměřeno na propagaci a podporu našich vín a vinařství a to nejen prostřednictvím národní prestižní soutěže a degustační expozice Salonu vín ČR, ale také vydáváním odborné literatury, pořádáním školení a seminářů a také obecnou propagací moravských a českých vín v úzké spolupráci s Vinařským fondem České republiky. Programová nabídka v připravovaných prostorách multifunkčního centra v Lednici bude přispívat nejen k prezentaci vinohradnictví a vinařství jako pro region tradičního odvětví, ale zejména k jeho vazbám a vlivům na charakter krajiny Lednicko-valtického areálu a na ekologicky šetrné hospodaření (s vazbou na hodnoty území biosférické rezervace). Souvislost s Multifunkčním centrem má i projekt Akademická zahrada Zahradnické fakulty v Lednici. Akademická zahrada představuje vícefunkční prostor, který má primárně sloužit pro prezentaci a propagaci nových technologií, materiálů a sortimentů uplatnitelných v rozvoji veřejného prostoru (technologií zakládání a péče o veřejnou zeleň). Koncepce je především zaměřena směrem k partnerům Zahradnické fakulty a ostatním uživatelům výstupů aplikovaného výzkumu (obce Jihomoravského kraje samospráva i státní správa, odborná i laická veřejnost). Založení Akademické zahrady je součástí systémové strategie Zahradnické fakulty, jejímž záměrem je vybudovat v této části Jihomoravského kraje velmi silné a respektované centrum vědy a vysokoškolského vzdělávání. V linii této strategie je i Multifunkční centrum zámek Lednice. Varianty projektu Nulová varianta ponechání objektu ve stávajícím stavu nebyla přijatelná, protože některé části objektů byly ve stavebně nevyhovujícím stavu (např. část stropů v jižním křídle jízdáren). Dosavadní využívání části jízdáren dlouhodobou expozicí vodních nádrží akvária Malawi bylo problematické z pohledu nedostatečného technického řešení klimatizace bylo nutné vyřešit odvádění vlhkosti mimo objekt. Celek jízdáren má díky své lokalizaci vysoký potenciál využití pro vzdělávací, informační a prezentační aktivity. Situování do centra komponované krajiny v těsné návaznosti na unikátní zámecký park vytváří vhodné předpoklady pro efektivní využívání komplexu ze strany cílových skupin po provedení potřebných rekonstrukčních a revitalizačních prací. Příprava záměru multifunkčního centra s posláním vzdělávacího a prezentačního zázemí LVA jako památky UNESCO probíhala již několik let a byly do ní zapojeny všechny klíčové zainteresované subjekty (odborné organizace, instituce 9

10 na místní, regionální i národní úrovni, potenciální partneři projektu atd.). Výsledkem těchto přípravných diskusí a prací, během kterých byly posuzovány různé varianty řešení, bylo zpracování předloženého návrhu optimální varianty využití komplexu budov. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti rekonstrukce a zvláštní památkové ochraně objektu a z toho plynoucích limitů možného způsobu využití nebylo pravděpodobné financování projektu (rekonstrukce objektů) ze strany soukromého sektoru. Integrovaný operační program proto představoval prakticky jediný zdroj finančních prostředků pro provedení náročných rekonstrukčních prací. Finanční prostředky státního rozpočtu doposud nestačily pokrývat stávající potřebu prosté údržby komplexu a postupně zde narůstal investiční dluh (na tuto skutečnost upozorňoval mimo jiné i Management plán LVA). Variantní řešení provozu komplexu bylo limitované stavebním a technickým stavem budov. Stávající stav proto umožňoval pouze omezené využívání např. pro výstavy, které vyžadovaly velký a pouze zastřešený a uzamykatelný prostor bez dalších nároků nebo pro skladování materiálu nebo uschování techniky. Provozování budov se špatnými tepelně- -technickými vlastnostmi je velmi nákladné, a proto byl jejich stávající provoz soustředěn především do teplejších měsíců. Výsledný návrh řešení byl tak zaměřený na vytvoření chybějící součásti informační, vzdělávací a prezentační infrastruktury, na zachování a obnovy památkových hodnot předmětných objektů a na vytvoření dostatečných předpokladů pro dlouhodobou udržitelnost záměru z hlediska zajištění provozu. Z těchto důvodů nebyla rozpracována žádná další variantní řešení na rekonstrukci. Projekt a jeho cíle Projekt Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum řeší obnovu národní kulturní památky barokních jízdáren zámku Lednice, které je revitalizována na multifunkční centrum se zaměřením na vzdělávání a poskytování informací o komponované kulturní krajině a jako kulturní centrum pro obec a mikroregion. Vznikly tak podmínky pro aktivity školícího a vzdělávacího centra komponované krajiny zaměřené na krajinné profese, jsou připraveny tematicky zaměřené výukové expozice (Lednicko-valtický areál, hospodaření v krajině, expozice pro děti a mládež, UNESCO světové dědictví, biosférické rezervace). Objekt barokních jízdáren byl ve zchátralém stavu, což nereflektovalo pozici mezinárodně cenné památky. Výsledek realizace projektu budou využívat účastníci seminářů a vzdělávacích programů s vazbou na činnost Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Prostory budou využívány pro kulturní akce realizované členy nositele dotace či spolupracujícími subjekty. Nadále bude pokračovat spolupráce s projekty IOP realizované Národním památkovým ústavem v Kroměříži a Veltrusech. Hlavním cílem projektu byla vzorová obnova barokních jízdáren Státního zámku Lednice a jejich využití pro vzdělávací a veřejné kulturní služby. Vedlejším cílem projektu bylo přispět k prezentaci památky zařazené na Seznam světového dědictví UNESCO a zprostředkovat duchovní a odborné hodnoty této krajinné památky. Dopadem vzdělávacích aktivit multifunkčního centra je posilování odpovědného vztahu člověka k udržitelnému využívání zdrojů a ochraně přírodních a kulturních hodnot základní myšlenky Světové sítě biosférických rezervací UNESCO (LVA je součástí BR Dolní Morava). Oprava komplexu jízdáren vytvořila také vhodné podmínky pro podporu společenských aktivit a spolkové činnosti v rámci obce, což má pozitivní dopad na posilování kladného a odpovědného vztahu místních obyvatel k této památce a celé památkové zóně LVA. Cílem projektu bylo také vytvoření sítě spolupracujících institucí v tématice zahradní kultury prostřednictvím spolupráce s projekty IOP v Kroměříži a Veltrusech realizovaných Národním památkovým ústavem. Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory: Hlavním cílem IOP v oblasti intervence v rámci 5.1 bylo zvýšit využití potenciálu kulturního dědictví a kulturních služeb. Projekt obnovy barokních jízdáren byl nasměrován právě na revitalizaci historicky cenných prostor, které neměly využití odpovídající svému významu a potenciálu. Jízdárny a konírny jsou součástí Národní kulturní památky Zámek Lednice, prohlášené nařízením vlády č. 336/2002 Sb., jsou také součástí památkové zóny prohlášené 10. Září 1992 vyhláškou MK ČR č. 484/1992 Sb., o prohlášení Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu a dne zapsané pod identifikačním číslem C 763 na Seznam světového dědictví UNESCO. Projekt obnovy jízdáren je v souladu s věcnou oblastí 5.1.b, která je zaměřena na realizaci vzorových projektů na obnovu a využití konkrétních nemovitých památek, jejich souborů a souvisejících památkově chráněných území k podpoře sociálního a ekonomického růstu. Realizace projektu obnovila památkovou podstatu historicky nejstarší a nejcennější části lednického zámku a doplnila infrastrukturu služeb areálu o poskytování vzdělávacích a veřejných kulturních služeb (poskytování informací o památce LVA, prezentace znalostí o vývoji této kulturní krajiny, výměna zkušeností apod.). Navrhované spektrum služeb vytvořilo atraktivní a vzájemně se doplňující soubor, který bude oslovovat laickou i odbornou část veřejnosti. Tento modelový příklad může být uplatněn v dalších památkách, které mají obdobné prostorové možnosti a vysoký historicko společenský potenciál. Jízdárna původní stav 10

11 Základní údaje o příjemci dotace Subjekt Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob byl založen Zakladatelskou smlouvou ze dne dle ustanovení 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů za účelem realizace projektu IOP číslo projektu CZ.1.06/ / Subjekt nemá vlastní hospodářskou činnost. Subjekt: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5 Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob IČO : DIČ: CZ Statutární zástupce: RNDr. Libor Kabát předseda představenstva Internetové stránky: Účelem sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob je: a) příprava, podání a realizace projektu Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum spočívajícího v opravě/rekonstrukci pozemku p. č. 2 v k.ú. Lednice na Moravě a části budovy s číslem popisným 2 na pozemku p. č. 2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lednice na Moravě, a to jižního a východního křídla dle situačního plánku, který je přílohou č. 2 smlouvy, k podpoře sociálního a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a dalších služeb, financovaného z Integrovaného operačního programu (IOP); b) sjednání a uzavření nájemní smlouvy s Českou republikou Ministerstvem kultury, na jejímž základě se sdružení po dobu delší jak 8 let stane nájemcem pozemku a části budovy specifikovaných v článku III písm. a) této smlouvy; c) výkon práv užívání a požívání užitků pozemku a části budovy specifikovaných v článku III písm. a) této smlouvy, po dobu trvání nájmu pozemku a části budovy specifikovaných v článku III písm. a) této smlouvy, pro činnost kulturně-vzdělávacího multifunkčního centra. Duben rozhodnuti o poskytnuti dotace Archeologický průzkum na nádvoří jízdáren v roce 2012 Laserové zaměření v prostoru konírny 11

12 Řídící struktura projektu Řídícím orgánem subjektu Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob, je dle zakladatelské smlouvy statutární orgán. Statutárním orgánem sdružení je představenstvo, které řídí činnost sdružení. Představenstvo zastupuje a jménem sdružení jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva. Složení členů představenstva k : Předseda: RNDr. Libor Kabát (Obec Lednice) Místopředseda: JUDr. František Šujan (Jihomoravský kraj) Členové: Jan Koráb (Jihomoravský kraj) Ing. Ivo Minařík (Jihomoravský kraj) Jaroslav Martinek (Obec Lednice) doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (Masarykova univerzita) doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně) Mgr. Zuzana Vojtová (Centrála cestovního ruchu Jižní Morava). Kontrolním orgánem je Dozorčí rada. Složení členů dozorčí rady k : Předseda: Bohumila Beranová (Jihomoravský kraj) Místopředseda: Ing. Zlatuše Máčelová (Obec Lednice) Členové: Ing. Jana Foukalová (Masarykova univerzita) Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně) Ing. Lukáš Bačík (Centrála cestovního ruchu Jižní Morava). Složení projektového týmu k : Jana Valášková asistentka Ing. Hermína Danielová finanční manažer Mgr. Miroslav Soja technický koordinátor PhDr. Eva Řezáčová manažer programové části Další realizátoři projektu: Ing. Milan Venclík předseda představenstva Ing. Ivo Minařík člen představenstva 2007 dosud Ing. Miloš Pydych tajemník RNDr. Libor Kabát místopředseda představenstva předseda představenstva 2011 dosud Ing. Jan Novák finanční manažer Ing. Jarmila Kubešová vedoucí projektový manažer Ing. Eva Horsáková koordinátor programové části Ing. Zdeněk Karas koordinátor stavební části Složení projektového týmu Základním úkolem projektového týmu je zajištění přípravy a následně realizace projektu, který byl na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne podpořen dotací z OP IOP, číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/ , s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum, které vydalo Ministerstvo kultury ČR jako řídící orgán Integrovaného operačního programu oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví v aktivitě 5.1b. Pro realizaci projektu byl na základě výběrového řízení vybrán projektový tým. Projektový tým koncipuje jednotlivé dílčí kroky realizace v souladu s navrženým harmonogramem realizace projektu. Dílčí kroky realizace projektu jsou vedeny vždy s důrazem na hospodárnost, legislativní a odbornou správnost jednotlivých plnění, a to tak, aby byly vedeny v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Pracovní návštěva generální ředitelky NPÚ Ing. Arch. Naděždy Goryczkové

13 Členové sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice Zakládajícími členy sdružení podle Zakladatelské smlouvy ze dne a Dodatku č. 1 k Zakladatelské smlouvě podepsaného dne jsou: Partneři projektu Partnery projektu podle uzavřené Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu jsou: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno Vysoké učení technické Brno Antonínská 548/ Brno Obec Lednice Zámecké nám Lednice na Moravě Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s Zámecké náměstí Lednice na Moravě Spolupracující subjekty: Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1/ Brno Národní památkový ústav Valdštejnské nám Praha 1 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/ Brno Národní centrum zahradní kultury Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Kroměříži Sněmovní nám Kroměříž Centrála cestovního ruchu Jižní Morava Radnická Brno Schola naturalis /dříve Terra didactica/ Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze Sabinova 373/5, 130 Praha 3 13

14 Průběh prací V průběhu přípravné fáze projektu probíhaly zejména přípravné projektové práce, které vyústily ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Velmi významnou a přínosnou aktivitou bylo vytvoření širokého partnerství veřejnoprávních subjektů, které mají zájem na revitalizaci komplexu barokních jízdáren spolupráce subjektů v rámci tohoto partnerství nakonec vyústila v založení společného sdružení právnických osob (nositele projektu). V rámci několikaměsíčních příprav byly diskutovány možné způsoby fungování revitalizovaného areálu a programové zaměření poskytovaných služeb multifunkčního centra, stejně jako otázky týkající se udržitelnosti výsledků projektu a zajištění provozu. Do formování obsahu záměru se zapojili nejen členové sdružení, ale významnou měrou přispěly také další subjekty. Nedílnou součástí příprav byly konzultace se zástupci památkové ochrany (NPÚ), jejichž stanoviska a vyjádření měla výrazný vliv na výslednou podobu záměru. Po vyjasnění představ o obsahu projektu a o budoucím fungování obnovených jízdáren byla na základě veřejné soutěže zpracována dokumentace žádosti IOP. Vůdčím členem sdružení je Jihomoravský kraj, který financoval přípravné práce a zapojením svých odborníků umožnil připravit záměr k podání žádosti. V rámci přípravné fáze bylo dosaženo vydání územního rozhodnutí, které umožňuje pokračovat v další přípravě. Stavební pozemky jsou z hlediska vlastnických vztahů výpůjčkou svěřeny žadateli k realizaci projektu. Zahájení prací na projektu Dne 1. února 2011 byli přijati na pozici koordinátora stavební části projektu a na pozici koordinátora programové části projektu noví pracovníci. K 1. březnu 2011 nastoupil nový vedoucí projektový manažer. Finanční manažer projektu byl přijat již od 1. července Práce na projektu byly zahájeny vyhledáním a nastudováním všech potřebných dokumentů a materiálů (Projektová žádost, Studie proveditelnosti projektu do IOP, smlouvy, monitorovací zprávy za předchozí etapy realizace projektu, dokumenty z webu IOP/MK ČR /Vracíme památky do života, dokumentace pro územní řízení s vyjádřením dotčených orgánů, apod.) Do konce roku 2010 byly provedeny tyto odborné průzkumy objektu: Inženýrsko-geologický průzkum březen 1993 Posouzení dřevěné konstrukce z hlediska biotického napadení rok 2000 Geometrické zaměření skutečného provedení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace rok 2005 Zjišťovací stratigrafický průzkum říjen 2008 Stavebně historický průzkum 2008 Stupně projektové dokumentace Dokumentace k územnímu řízení březen 2009 Dne byla podepsána Smlouva v rámci VŘ006 Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení se společností Arch.Design, s.r.o. Brno. Pro zajištění všech plánovaných funkcí objektu, nastavení provozu a návrhu programu Multifunkčního centra byla od začátku realizace projektu nutná součinnost s projektantem (Arch.Design, s.r.o. Brno) a zástupci dotčeného odborného pracoviště památkové péče v Praze. Od ledna 2011 až do odevzdání jednotlivých stupňů projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami se uskutečňovaly pravidelné týdenní kontrolní dny, svolávané zpracovatelem, za účasti objednatele. V březnu 2011 bylo vyhotoveno Závazné stanovisko Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče ke stavební obnově objektu jižního a východního křídla zámeckých jízdáren v Lednici na multifunkční centrum dle předložené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Zámecká jízdárna multifunkční centrum v měřítku 1:100 a doplněné souhrnné technické zprávě s doporučeními a připomínkami do dalšího stupně realizace projektu. V období první poloviny 2011 byly na kontrolních dnech projednány tyto okruhy: Provedení kolaudace opravené části krovů jižního a východního křídla objektu. Vydané územní rozhodnutí je na změnu využití území a nejsou uvedeny parcely, na kterých se nacházejí přípojky sítí. Po dohodě se SÚ v Břeclavi je třeba řešit přípojky plynu a kanalizace formou ohlášení. Zpracovatel projektové dokumentace upozornil objednatele na případné další náklady, které vyplývají z výsledků průzkumů a požadavků NPÚ ÚP Praha. Možnost propojení dvou podlaží jízdáren přes schodiště zaústěné v sousedním zámku. Nutnost geometrického zaměření a vypracování projektové dokumentace na obnovu krovu nad východním křídlem objektu, v jižním křídle je potřebné doplnit střešní vikýře, které nebyly při předchozí úpravě instalovány. Návrh na svolání jednání se zástupci NPÚ ÚOP Brno za účelem řešení problému historických kanalizačních štol pod objektem, projednání umístění kompresoru ČOV v prostorech severního rizalitu, propojení dvou podlaží jízdárny přes prostory zámku, navýšení příkonu elektrického proudu, v případě potřeby bude potřebné iniciovat dodatek k výpůjční smlouvě. Souběžně s kontrolními dny probíhala podle potřeb dílčí jednání za účasti zástupců objednatele, projektanta a zástupců odboru památkové péče nad rozpracovanou projektovou dokumentací a účast na konzultacích projektanta se zástupci NPÚ ÚOP Praha (Ing. arch. Zdeněk Chudárek, PhDr. Martin Pácal) garantem projektu. Dne byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o povolení stavby s vyznačením právní moci, kterou vydal Městský úřad Břeclav, odbor stavební, která podle 116, odst. 1 Stavebního zákona nahrazuje pravomocné stavební povolení. Tímto byla naplněna podmínka předložit pravomocné Stavební povolení nebo Veřejnoprávní smlouvu do 12 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ( ) pro udržení dotace IOP na projektu. 14

15 Při zpracování projektové dokumentace došlo k rozporu zadavatele se zhotovitelem projektové dokumentace o vymezení rozsahu provedení díla (tj. zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele) zejména v těchto bodech: Historické kanalizační štoly Konstrukce střechy a vikýřů. Na základě jednání na úrovni statutárních zástupců Sdružení a společnosti Arch.Design, s.r.o. byly uvedené sporné body zapracovány do dokumentace pro výběr zhotovitele v rámci platné Smlouvy o dílo. Na základě požadavku Sdružení byl dodavatelem projektové dokumentace zadán a společností Řehák-SPELEO proveden průzkum funkčnosti historických kanalizačních štol pod objektem jízdáren. Výsledky tohoto průzkumu jsou shrnuty v předběžné nálezové zprávě. Z této předběžné zprávy je zřejmé, že kanalizační štoly jsou v kritickém havarijním stavu, který je důsledkem dlouhodobé absence údržby společně s novodobými negativními zásahy. Zpráva byla vyhotovena k Celkově lze říci, že podzemní systém odvodňovacích a odvětrávacích štol je ve velmi kritickém a havarijním stavu. Destrukce a dlouhodobá absence údržby spolu s novodobými negativními zásahy do historických štol zamezují odtoku vody z prostoru Jízdáren. Ta se pak hromadí v celém horizontu a dosahuje k povrchu sedimentu ve štolách. Vlivem vysoké vlhkosti a působení klimatických vlivů (predevším mrazové destrukce v zimním období) dochází k degradaci podzemního systému, ale také nadzemních částí konstrukcí objektu. Průzkumy odhalily výrazný vzestup výšky horizontu hladin jižním směrem k vlastnímu zámku. Tento stav je dán částečně přirozeným spádem terénu ve zmíněné ose od zámku k jízdárnám. Varovná je však strmost, tedy velký rozdíl zjištěných hladin na poměrně krátkém úseku způsobený enormní dotací horizontu vodou a zvyšováním tlaku na propustnost prostředí. Následně dochází ke zvyšování rozdílu jednotlivých úrovní (zamokřování) a ke zvýšení rychlosti proudění a postupnému vyplavování pelitického materiálu z podloží, což vede k sedání a statickým poruchám. Stavební obnova historických kanalizačních štol (SO 02) je nezbytným předpokladem pro stavební obnovu objektu zámecké jízdárny (SO 01). Správná funkce kanalizace pod objektem je prvním a nejdůležitějším opatřením pro snížení hladiny podzemní vody a odstranění nadměrné vlhkosti stavebních konstrukcí objektu jízdáren. Bylo provedeno doplňující geodetické zaměření krovů pro zpracování nové projektové dokumentace na střechu východního a jižního křídla, jako jeden z podkladů pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace objektu Zámeckých jízdáren. Geodetické zaměření provedl Ing. Libor Vokřínek v červnu K společnost Arch.Design, s.r.o. předala Sdružení zpracovanou projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací. V srpnu 2011 bylo vyhotoveno Závazné stanovisko Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče ke stavební obnově objektu jižního a východního křídla zámeckých jízdáren v Lednici na multifunkční centrum dle předložené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Zámecká jízdárna multifunkční centrum s doporučeními a připomínkami do dalšího stupně realizace projektu. V souladu s uzavřenou Smlouvou o výpůjčce mezi Národním památkovým ústavem Praha a Sdružením, ze dne , včetně Dodatku č. 1 a č. 2, Národní památkový ústav předal Sdružení objekt Jízdáren za účelem realizace projektu na základě Předávacího protokolu ze dne Na základě požadavku Sdružení byla se společností Arch.Design, s.r.o. uzavřena Smlouva o doplnění projektové dokumentace o doplnění a náhradu LED svítidel a doplnění vnitřních a venkovních kamerových systémů objektu Jízdáren. Po odsouhlasení zprostředkujícího subjektu Ministerstva kultury ČR byly tyto změny do projektové dokumentace zapracovány a potvrzeny odborným garantem NPÚ Praha. S přihlédnutím k vyjádření odborného garanta NPÚ Praha bylo v prosinci 2011 vyhotoveno Závazné stanovisko Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče ke stavební obnově objektu jižního a východního křídla zámeckých jízdáren v Lednici ve věci změny projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení, spočívající v doplnění dokumentace o vnitřní a venkovní kamerový systém a záměny a doplnění klasických svítidel za svítidla v LED technologii v zámeckých jízdárnách, které jsou součástí zámku Lednice s doporučeními a připomínkami do dalšího stupně realizace projektu. Na základě doplněné projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací byly připraveny zadávací podmínky pro výběrové řízení na výběr zhotovitele stavebních prací projektu, které byly schváleny zprostředkujícím subjektem Ministerstvem kultury ČR. Dne bylo na stránkách Informačního Systému o Veřejných Zakázkách, Ministerstva pro místní rozvoj ČR zveřejněné oznámení o vyhlášení otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na zakázku Stavba zámecké jízdárny v Lednici multifunkční centrum s předpokladem ukončení této veřejné zakázky v průběhu 2. čtvrtletí Souběžně s přípravou projektové dokumentace stavby probíhá i příprava programové části projektu v návaznosti na připravovaný záměr koncepcí expozic. Byl zpracován, připomínkován a odsouhlasen materiál MCZL záměr budoucího využití objektu koníren státního zámku Lednice. Materiál byl zaslán k připomínkování ŘO MK ČR. V roce 2011 probíhaly přípravy k vyhlášení veřejné zakázky na zpracování Studie interiérů a koncepce expozic. Sdružením zpracované Zadání pro vypracování expozic kulturní krajiny (Ideový záměr). Podrobná specifikace struktury Studie interiérů a koncepce expozic byly připomínkované členy Sdružení a partnery projektu. Byla zahájena jednání o partnerské spolupráci s Biosférickou rezervací Dolní Morava, o. p. s. a VÚT Brno, Fakultou architektury a s členy Sdružení Masarykovou univerzitou a Mendelovou univerzitou v Brně. Cílem jednání bylo navrhnout možnosti vzájemné spolupráce při realizaci a v době udržitelnosti projektu. Vzhledem k změnám v harmonogramu projektu bylo vyhlášení veřejné 15

16 zakázky na zpracování Studie interiérů a koncepce expozic posunuto na začátek roku Na základě požadavku projektantů bylo doplněno geodetické zaměření skutečného stavu Zámecké jízdárny v Lednici podle uzavřené Smlouvy o geodetickém zaměření skutečného stavu projektu ze dne V rámci výběrového řízení na Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení byla předána projektantem dokumentace ke stavebnímu povolení včetně potřebných provedených průzkumů a fotodokumentace, potvrzená Stavebním úřadem Břeclav včetně Veřejnoprávní smlouvy k povolení stavby ze dne a s vyznačením právní moci dne Sdružení dne předalo ZS MK kompletní dokumentaci včetně Veřejnoprávní smlouvy a tím splnilo podmínku podle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, což ZS MK potvrdilo dne Dne byla uzavřena Smlouva o geodetickém zaměření skutečného stavu krovů nad východním a jižním křídlem na objektu zámecké jízdárny s panem Ing. Liborem Vokřínkem INGEO. Plnění Smlouvy bylo řádně a včas předáno. Dále bylo předáno plnění podle Smlouvy o dílo na vytvoření komplexní projektové dokumentace projektu uzavřené se společností Arch.Design, s.r.o. Brno ze dne Jednalo se o Návrh zadávací projektové dokumentace stavby k připomínkám, Vypracování Studie interiérů. K byla předána projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, požádáno o připomínky NPÚ. Dne byla uzavřena Podnájemní smlouva mezi obcí Lednice a Sdružením na podnájem kanceláře vedoucího projektového manažera, sestávající ze tří místností určených pro zabezpečení všech činností projektového týmu v rámci realizace projektu. V červenci 2011 bylo dokončeno výběrové řízení na Výkon zadavatelských činností pro výběr zhotovitele stavebních prací a k byla uzavřena Smlouva o přípravě zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele prací s MT Legal, s.r.o.. V srpnu 2011 bylo na základě uzavřené Smlouvy o dílo s panem Emilem Jirmanem zhotoveno logo a grafický manuál loga projektu Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum. V září 2011 bylo ukončeno výběrové řízení na Dodávku IT zařízení a k byla uzavřena Smlouva o dodávce výpočetní techniky se společností AutoCont CZ, a.s., předmětem plnění Smlouvy o dodávce výpočetní techniky byla dodávka výpočetní techniky pro kancelář vedoucího projektového manažera projektu. V září 2011 bylo zahájeno výběrové řízení na výběr dodavatele služby Výkon koordinátora BOZP se lhůtou pro podání nabídek do Sdružení neobdrželo žádnou nabídku, a proto bylo výběrové řízení zrušeno. Sdružení vyhlásilo toto výběrové řízení znovu dne s termínem pro podání nabídek do Výběrové řízení bude dokončeno v 1. čtvrtletí roku V říjnu 2011 bylo vyhlášeno otevřené podlimitní výběrové řízení na výběr dodavatele služby Výkon TDI s termínem pro podání nabídek do Výběrové řízení bylo dokončeno v 1. čtvrtletí roku V rámci zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací došlo na základě pravidelných konzultací objednatele se zástupci památkové péče a projektanta k některým změnám v původně navrhovaném technickém řešení stavby. Z tohoto důvodu se zpracovaná dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací odlišuje od schválené dokumentace pro stavební povolení. K možnostem vyřešení této disproporce proběhly závěrem roku 2011 předběžné konzultace objednatele s pracovníky stavebního úřadu Břeclav, kde byl ze strany stavebního úřadu vznesen požadavek řešit rozdíly v obou stupních projektové dokumentace formou žádosti o Změnu stavby před dokončením. Dne bylo vyhlášeno otevřené nadlimitní výběrové řízení na Výběr zhotovitele stavebních prací s termínem podání nabídek do V rámci doplňování dodatečných informací k zadávací dokumentaci byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do Dne byla uzavřena Smlouva o dílo se společností Arch.Design, s.r.o. o změně a doplnění projektové dokumentace pro výběrové řízení na Výběr zhotovitele stavebních prací o LED technologii osvětlení a kamerový systém, na kterou bylo vydáno Závazné stanovisko OKPP KÚ JMK ze dne Na základě zhotovení loga Sdružení bylo v prosinci 2011 prostřednictvím Advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři s.r.o. Brno požádáno o přihlášení ochranné známky Společenství. Ke dni bylo vypracováno Advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři s.r.o. Odborné právní stanovisko stanovisko k předložené právní dokumentaci a ke stanovám Multifunkčního centra zámek Lednice, zájmového sdružení právnických osob, jejich závaznosti stran výkonu úplatné a bezúplatné spolupráce ze strany členů a partnerů tohoto sdružení, a to včetně možnosti zapojení členů a partnerů sdružení do veřejných zakázek vyhlašovaných sdružením. Dne bylo ukončeno výběrové řízení 008 Výkon koordinátora BOZP. Smlouva o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byla uzavřena se společností INFRAM, a.s. se sídlem v Praze. Na základě této smlouvy byl vypracován Plán BOZP. Dne bylo ukončeno výběrové řízení 012 Výběr zhotovitele stavebních prací. Smlouva o dílo byla uzavřena s Účastníci sdružení pro výstavbu jízdárny Lednice, jehož vedoucím účastníkem je společnost IMOS Brno, a.s., účastníkem sdružení I společnost OHL ŽS, a.s. a účastníkem sdružení II společnost UNISTAV a.s.. Na základě uzavřené Smlouvy o dílo bylo zhotoviteli stavebních prací dne předáno staveniště na základě Zápisu o předání a převzetí staveniště. V červnu 2012 byla ze strany projektantů společnosti Arch.Design, s.r.o. předána kompletní zadávací projektová dokumentace stavby. 16

17 Ve čtvrtek 14. června 2012 od hod. se uskutečnil slavnostní poklep základního kamene stavebních prací projektu Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum. Slavnostní událost, která symbolicky potvrdila zahájení stavebních prací, proběhla na nádvoří Jízdáren Zámku Lednice za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, starosty obce Lednice Libora Kabáta, spolupracujících subjektů, zástupců státní správy a dalších hostů. Dne proběhla první informační schůzka s vítěznou firmou na dodávku VZ Studie interiérů a koncepce expozic Zahradní a krajinářská architektura Ing. Zdeněk Sendler. Dne bylo ukončeno výběrové řízení 007 Výběr dodavatele služby Technický dozor investora. Mandátní smlouva na výkon služby Technický dozor investora byla uzavřena se společností INFRAM, a.s.. V srpnu 2012 byla ze strany projektantů společnosti Arch.Design, s.r.o. předána projektová dokumentace pro Změnu stavby před dokončením na základě Smlouvy o dílo ze dne Kdy předmětem Smlouvy bylo vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením. Zhotovitel expozic navrhl změny v dispozičním řešení v 2NP, které by pro budoucí využití přinesly novou přidanou hodnotu. Navržené změny spočívaly ve vybourání dvou dalších příček a vytvoření podmínek pro vznik prostor pro krátkodobé výstavy. Tento prostor byl původně navržen v 1NP v části Koníren 1, vzhledem k stávající a předpokládané vysoké vlhkosti prostor bylo navrženo upravení a využití k těmto účelům 2 NP. Na základě jednání komise NPÚ bylo doporučeno zachovat maximum podlah v obou konírnách, kterých rozsah a zachování byly vyhodnoceny jako výjimečné v rámci ČR a střední Evropy. Dále zazněl požadavek na provádění minimálních zásahů do nalezené historické podlahy (požadavek se týká zejména zachování prohlubní v cihelné podlaze, ponechání porušených cihel apod jako prezentaci skutečného nalezeného stavu (konzervace a prezentace dochovalého stavu). S ohledem na budoucí využití NPÚ akceptuje lokální opravy v nezbytném rozsahu. Navrženy byly dvě varianty (zachovat nález anebo překrýt stávající stav novým povrchem rekonstrukcí), za použití speciálních kultur bakterie pro proces biodegradace kontaminace starými motorovými oleji v podloží (týká se starší podlahy v menší konírně). Po jednáních byl odsouhlasen postup biodegradace, realizovaný ve spolupráci s VŠCHT formou dekontaminace podlah V3 pomocí mikroorganismů. Každá změna či odchylka od původního rozpočtu stavebních prací kalkulovaného dle projektové dokumentace a uvedeného v Smlouvě o dílo (dále jen SOD) musí být řešena formou změnového listu (dále jen ZL). Ve ZL jsou mimo jiné uvedeny hodnoty a změny jednotlivých dílčích plnění ve finančním ohodnocení. Kladné hodnoty, tedy přírůstky finančních plnění za provedené úkony, které nebyly součástí původního rozpočtu jsou vícenáklady. Položky záporné, tedy snížení ceny za úkony, které nebudou provedeny oproti původnímu rozpočtu dle SOD, jsou méně náklady. Výsledný finanční efekt každého ZL je dán jako rozdílový rozpočet, tedy rozdíl absolutních hodnot vícenákladů a méně nákladů. Každý ZL tak mění výši finančního plnění za celou zakázku. V materiálu je dále upřesněn způsob započtení vícenákladů a odpočtu méně nákladů. V rámci harmonogramu plánovaných aktivit projektu bylo plánováno ve 2. čtvrtletí 2012 uskutečnit otevřené nadlimitní výběrové řízení 015 Výběr dodavatele expozic a 016 Výběr dodavatele zařizovacích předmětů interiérů. Z důvodu lhůt a termínů průběhu VŘ a plánovaného termínu dodávky VZ a naplnění smluvních podmínek bylo navrženo spojit obě VŘ do jednoho otevřeného nadlimitní VŘ s pořadovým číslem v benefitu VŘ 021. Z důvodu posunutí termínu realizace VZ Studie interiérů a koncepce expozic byla tato výběrová řízení zahájena počátkem roku 2013 s předpokládaným ukončením v červnu S ohledem na přípravu expozic byly zaslány také dopisy na instituce, které vlastní práva k nakládání s díly, kterých reprodukce bychom podle Návrhu zpracovatele koncepce expozic rádi umístili v expozicích. Po vysušení a vyhodnocení stávající špalíkové dlažby, která byla obnažena ve V3 bylo konstatováno, že špalíky nejsou využitelné pro obnovu podlah. Na návrh NPÚ projevil investor zájem zachovat co nejvíc zachovaných artefaktů a nálezů z objektu Jízdáren a prezentovat je na původním místě, proto bylo navrženo vytvořit exponát vyskládaný ze zachovalých špalíků, které budou prezentovány v expozicích. Návrh exponátu a nacenění dodal pan Urbánek, který zajistil vysoušení a vyhodnocení špalíků. Stav 4 váz, původně umístěných nad průjezdy jižním a východním křídlem vzhledem k poškození již nebyl vhodný k vrácení na své původní místo, bylo doporučeno zástupci NPÚ vázy restaurovat a prezentovat je v rámci nabídky MCZL. O vyjádření k restaurování a nacenění nezbytných prací byla požádána paní Levínská, která restaurovala zbývající vázy a všechny sochy stejně tak kamenné prvky objektu MCZL. Zároveň byly řešeny technické předpoklady pro umístění váz v interiéru, které vyvolaly některé menší úpravy v rámci dodávky stavebních prací. Při jednáních s MK ČR bylo doporučeno rozdělit VZ na dodávky expozic a interiérů na několik samostatných částí. Z důvodu nedostatečné specifikace požadavků na předmět plnění bylo doporučeno vyjmout ze základní části plnění veřejné zakázky (scénické stavby, grafika, hardware zvukové a obrazové náplně) část modely, pořízení snímků do expozic a část zvukové a obrazové náplně, software. Tento krok byl ze strany MK ČR zdůvodněn také příklady obdobných situací z poslední doby, kdy větší zadání obdobných dodávek expo- 17

18 zic byly zrušeny z důvodu nedostatečného počtu uchazečů o VZ. Na základě konzultace s odborníky nebylo doporučeno rozdělit obdobným způsobem plnění VZ na dodávky interiérů, které MK ČR také doporučovalo. V roce 2013 intenzivně probíhaly stavební práce na zámeckých jízdárnách. Během stavebních prací v roce 2013 se uskutečnilo 32 Kontrolních dnů stavby, na kterých se průběžně řešili postupy stavebních prací a dodržování harmonogramu stavebních prací. Současně se v roce 2013 uskutečnilo 7 Statutárních kontrolních dnů, kde se hodnotil průběh stavebních prací na statutární úrovni. Dne vydal Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu Kolaudační souhlas s užíváním stavby. K tomu, aby byl vydán Kolaudační souhlas byla vydána souhlasná stanoviska dotčených orgánů Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče. Ke dni byly na základě podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla mezi Multifunkčním centrem zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob a Účastníci sdružení pro výstavbu jízdárny Lednice, jehož vedoucím účastníkem je společnost IMOS Brno, a.s., účastníkem sdružení I společnost OHL ŽS, a.s. a účastníkem sdružení II společnost UNISTAV a.s. ukončeny stavební práce v rámci realizace projektu Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum. Dne vydal Národní památkový ústav v Praze, generální ředitelství vyjádření k provedené realizaci a splnění požadavků závazných stanovisek a požadavků památkové péče z kontrolních dnů na stavbě Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum. V následující tabulce je uveden seznam všech závazných stanovisek vydaných Krajským úřadem Jihomoravského kraje odbor kultury a památkové péče do konce roku Tato Závazná stanoviska byla postupně vydávána v průběhu realizace stavebních prací. Tabulka č.4 Tabulka vydaných závazných stanovisek k Pořadové Číslo jednací Závazné stanovisko ve věci: Nabytí PM číslo 1. JMK /2008 záměru konverze barokních zámeckých koníren v Lednici na multifunkční centrum 2. JMK 63535/2008 záměru zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci koníren 3. JMK 20547/2011 stavební obnovy objektu jižního a východního křídla zámeckých jízdáren v Lednici na multifunkční centrum dle předložené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 4. JMK 92168/2011 stavební obnovy objektu jižního a východního křídla zámeckých jízdáren v Lednici na multifunkční centrum dle předložené tendrové dokumentace 5. JMK /2011 změny projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení, spočívající v doplnění dokumentace o vnitřní a venkovní kamerový systém a záměny a doplnění klasických svítidel za svítidla v LED technologii 6. JMK 85396/2012 realizační projektové dokumemtace stavební obnova objektů F1 a F2a statické řešení 7. JMK 76366/2012 záměru restaurování sochařské výzdoby a kamenných prvků architektury 8. JMK 97109/2012 sanace vlhkého zdiva v zámeckých jízdárnách JMK /2012 obnovy dřevěné špalíkové podlahy ve východním křídle jízdárny V3 10. JMK /2012 úpravy vyústěná kanalizační štoly u východního křídla jízdáren dle předložené dokumentace 11. JMK /2012 úpravy štoly v místě vývěru pod západním křídlem jízdáren JMK /2012 sanace komínů na střeše jízdáren JMK /2012 provedení vnitroareálových rozvodů vody, kanalizace a plynu pro objekt jízdáren 14. JMK /2012 záměru restaurování vrat a oken včetně kovových prvků

19 15. JMK /2012 podchycení kamenného obkladu JMK /2012 opravy a částečné rekonstrukce omítek fasádních plášťů JMK /2012 úpravy trafostanice a technologie stravovacího zařízení JMK /2012 provedení vnitřních rozvodů vytápění, VZT, ZTI, MaR, plynoinstalace a slaboproudu 19. JMK /2012 restaurování sochařské výzdoby JMK /2012 záměru úpravy podlahy v konírně V JMK /2012 sanace komínů (komín č. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 a 15) na střeše jízdáren 22. JMK /2012 souhlas s dočasným přemístěním 12 ks soch, ks nepoškozených váz, 4 ks poškozených váz, 2 ks laviček, 6 ks patníků a 10 ks vikýřů 23. JMK /2012 souhlas s dočasným přemístěním 13 ks okenních výplní a 8 ks dřevěných vrat JMK /2012 obnovy vnitřních omítek JMK 6864/2013 provedení venkovního osvětlení, vedení silnoproudu, komunikace a zpevněné plochy 26. JMK 7881/2013 obnovy jízdáren podle dokumentace pro provedení stavby JMK 7912/2013 obnovy iluzivní malby západní, východní a severní strany fasád JMK 7885/2013 obnovy objektu jízdárny kamenná ostění, mramorové žlaby a obklad v konírně, architektonické a uměleckořemeslné prvky z kamene 29. JMK 7919/2013 restaurování omítkových vrstev v interiéru zámeckých koníren JMK 11015/2013 restaurování interiérových dveří JMK 16286/2013 studie interiérů a koncepce expozic JMK 11013/2013 provádění prací na obnově jízdáren dle dokumentace pro provedení stavby revize PD 33. JMK 16250/2013 výroby nových oken, nových dveří, prosklené stěny jízdáren JMK 25020/2013 odstranění náletových dřevin JMK 22024/2013 povrchová úprava zámečnických výrobků JMK 27201/2013 restaurování schodišť, zábradlí, brány a dalších dřevěných prvků JMK 22022/2013 obnova dřevěných konstrukcí podhledů sálů a místností v části J1 a J3 38. JMK 35580/2013 obnova iluzivní malby západní, východní a severní strany fasád JMK 25022/2013 provádění prací na obnově jízdáren dle dokumentace pro provedení stavby revize únor JMK 38605/2013 provádění prací na obnově jízdáren dle dokumentace pro provedení stavby revize březen JMK 46754/20133 provádění prací na obnově jízdáren dle dokumentace pro provedení stavby revize duben JMK 58063/2013 provádění prací na obnově jízdáren dle dokumentace pro provedení stavby revize květen JMK 57820/2013 barevného řešení sochařské výzdoby na atice J a V křídla JMK 76676/2013 provedení okapového chodníčku u východní strany fasády JMK 71389/2013 restaurování kamenných sloupů v V JMK 70405/2013 provádění prací na obnově jízdáren dle dokumentace pro provedení stavby revize červen JMK 70407/2013 ke kolaudačnímu souhlasu JMK 83083/2013 restaurování váz určených k instalaci v interiéru zámeckých jízdáren 49. JMK /2013 ukotvení pamětní desky na fasádě zámeckých jízdáren a na dlažbě u vstupu do kočárovny 50. JMK /2013 přemístění 38 ks dřevěných dveřních křídel

20 Programová část Návrh programové části projektu je zaměřen na využití prostor koníren ke vzdělávacím a veřejným kulturním službám. Vedlejším cílem projektu je přispět k prezentaci památky Lednicko-valtického areálu zařazené na Seznam světového dědictví UNESCO a napomoci tak k lepší informovanosti o hodnotách a významu památky a tím k zlepšení péče o krajinu a zachování všech jejich hodnot pro budoucí generace. Neméně významným cílem je přispět k posílení kladného a odpovědného vztahu obyvatel ke kulturní krajině Lednicko-valtického areálu prostřednictvím posílení kulturních a společenských aktivit v rámci obce a širšího území. Programovou náplň Multifunkčního centra zámek Lednice budou tvořit: 1. Vzdělávací programy a aktivity pro všechny stupně vzdělávání, lektorské programy, tematické vzdělávací aktivity a programy v návaznosti na odborné a zájmové činnosti v krajině se zaměřením na vznik a vývoj kulturní krajiny, identifikaci a ochranu jejich hodnot a usměrňování vývoje krajiny. 2. Expozice a výstavy V obnovených prostorách multifunkčního centra jsou plánovány tyto expozice: Stálá výuková expozice o komponované krajině (na příkladu Lednicko-valtického areálu) Stálá výuková expozice o hospodaření v krajině (na příkladu Lednicko-valtického areálu) Vzdělávací expozice o historii a opravě jízdáren v Lednici Prezentační a výuková expozice o poslání a aktivitách mezinárodních programů v managementu území Biosférické rezervace Dolní Morava a biosférických rezervací ve světě Výuková expozice o Biosférické rezervaci Dolní Morava Výuková expozice o památkách světového dědictví UNES- CO, se zaměřením na kulturní krajiny Krátkodobé tematické výstavy. 3. Informační centrum Multifunkčního centra zámek Lednice poskytne informace o aktuální programové nabídce centra, o průběhu, realizaci a výstupech projektu IOP, o historii koníren státního zámku Lednice. 4. Informační centrum Lednicko-valtického areálu, zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO prostřednictvím Site Managera (koordinátora) statku světového kulturního dědictví bude poskytovat odborné informace o kulturní krajině Lednicko-valtického areálu s cílem zlepšit a zachovat hodnoty statku a cílevědomou činností lépe koordinovat péči o území. 5. V objektu dostanou prostor aktivity spolků a organizací obce Lednice a širšího území zaměřené na zlepšení kladného a odpovědného vztahu obyvatel a krajiny. 6. Doplňkovou činností plánovanou v objektu budou kulturní a společenské aktivity obyvatel obce Lednice a širšího území. Rizika a jejich eliminace Rizikem projektu v počáteční fázi byly především neurčitosti v rozpočtu, který vycházel z dosaženého stupně dokumentace k okamžiku podání žádosti. Hlavním nástrojem eliminace tohoto rizika byla zkušenost a erudice projektanta s realizací staveb v historických objektech a znalost požadavků a speciálních technologických postupů, které se projevily v dalším rozpracování projektu. Odůvodňovala se tímto vyšší hladina rozpočtovaných nákladů. která byla později specifikována v dalších stupních projektové dokumentace. Dalším rizikem, které je nutné při opravě památkových objektů mít na zřeteli, je riziko mimořádných událostí (archeologické nebo jiné cenné nálezy), které si mohou vyžádat změnu harmonogramu stavebních prací nebo budou mít dodatečné nároky na finanční prostředky. Pro minimalizaci tohoto rizika byly prováděny podrobnější průzkumy, které zmapovaly situaci a na základě kterých byly vytvořeny nejvhodnější postupy prací a jejich harmonogram. Významným rizikem projektů s vyšším počtem veřejných zakázek, které na sebe bezprostředně navazují je rovněž možná narůstající délka trvání jednotlivých výběrových řízení a dodržování všech zákonných lhůt, kdy dochází k problémům s koordinací činností. Uvedené lze eliminovat výhradně precizní přípravou zadávacích podmínek. Propagace a publicita projektu V realizační fázi projektu se propagace a publicita pohybovala v několika úrovních: Komunikační strategie Během realizace projektu byla vypracována Komunikační strategie projektu, která se bude průběžně aktualizovat na základě zkušeností v provozní fázi projektu. Komunikační strategie obsahuje 3 základní kapitoly, ve kterých je popsán stav současné situace a možnosti dalšího řešení v oblasti propagace. Povinná publicita Povinná publicita projektu, která byla způsobilým výdajem, byla rozdělena do několika fází: Výroba a instalace Velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace projektu Na objektu barokních jízdáren byl po celou dobu realizace vyvěšen velkoplošný reklamní panel, který splňoval podmínky dle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.1.: Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Výroba a instalace vysvětlujících tabulek 20

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Základy investování. Předinvestiční fáze

Základy investování. Předinvestiční fáze Základy investování Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti,

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ Název veřejné zakázky: Žerotínovo nám. 1/2 - stavební úpravy, zateplení budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Identifikační údaje zadavatele: Název: Jihomoravský

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích Příloha 2: Zadávací dokumentace Zadavatel: Římskokatolická farnost Čechtice nám. Dr. Tyrše 64 257 65 Čechtice IČ: 61660205 Odpovědná osoba: P. Mgr. Zdzislaw Ciesielski tel.: 723 913 729 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN Milan Tejnor TAKELOT s.r.o. Statek Blažejovice 19.2.2015 https://www.facebook.com/bd.borotin AGENDA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014)

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Příloha č. 3 Výzvy Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze I. Základní informace o NZM a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Stručně o Národním zemědělském muzeu: Národní zemědělské

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Obr. 1: Hotel Myslivna

Obr. 1: Hotel Myslivna Akce: Kick-off Meeting - zahájení projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081) Věc: Zápis z pracovního jednání Datum: 8.10.2009

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18.

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze 18. Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18. září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík Náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie

Více

Smlouva o dílo. 0.0. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 0.0. I. Smluvní strany Číslo SOD objednatele: 4/2006 Číslo SOD zhotovitele: Příloha č. 1 Smlouva o dílo uzavřená na zakázku zpracování Management planu Lednicko-valtického areálu a jeho osnovy podle 536 a následujících zákona

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více