4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky."

Transkript

1 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZAMĚSTNANCŮ, AKCIONÁŘŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI 4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky. Pracovníci, kteří mají na starosti nosné projekty a ví o nich nejvíce. 3 Kvalita i termíny dodávek odlučovačů pro Elektrárnu Tušimice odpovídají požadavkům Pojeďte s námi do Prahy fandit na basketbalové finále play - off Připomeneme si 60 let, trh ale na tradice nekouká Letošní rok je pro ZVVZ jubilejní - připomeneme si v něm 60 let existence. Jakkoliv je to výročí významné a bude tedy i příležitostí k bilancování, pro život firmy je důležitá současnost a pohled do budoucnosti. Proto letos posouváme naši strategickou, podnikatelskou vizi o další dva roky, až do roku Ing. Miloslav Mácha, předseda představenstva a generální ředitel ZVVZ a.s. To ale neznamená, že letošní, jubilejní rok, je snad pro skupinu ZVVZ GROUP méně ambiciózní. Naopak. Hodláme zdolat dvoumiliardovou hranici tržeb. Podnikatelský plán počítá s tržbami 2,240 miliard korun. Tedy o téměř čtyři sta miliónů víc než loni. To samo o sobě je velkou výzvou. Jak jí dosáhneme? Hodně jsme pro to udělali už loni, kdy jsme nastavili pravidla spolupráce mateřské ZVVZ a.s. s dceřinou firmou ZVVZ- V listě Cílem letošního roku je víc než zdvojnásobení zisku Plán ZVVZ na rok 2008 vychází ze Strategie firmy zpracované do roku Strana 2 Pobaltské trhy nabízejí zajímavé obchodní příležitosti Úsilím naší firmy, zejména obchodního oddělení, je získávat stále nová obchodní teritoria, propagovat a nabízet naše výrobky. Strana 4 Firma Alstom provedla v ZVVZ audit Ukázal, jaké jsou naše možností při dodávce ventilátorů pro Alstom s celosvětovým dosahem. Strana 6 Loňské tržby vzrostly na více než 1,5 miliardy korun Akciová společnost ZVVZ plánovala tržby 1,540 miliardy korun, skutečnost byla o 1,2 procenta lepší. Tržby dosáhly 1,560 miliardy korun. Firma vykázala zisk a nečerpala žádné úvěry. Její finanční situace je tedy stabilní. Kolika žáků se praxe vlastně týká? Praxi v ZVVZ vykonává 28 žáků oboru mechanik strojů a zařízení a 24 žáků oboru zámečník. Z toho celkem 31 žáků má se ZVVZ uzavřenou smlouvu o poskytování sti- Více než polovina tržeb, 54,3 procenta, přišla ze zahraničí. Mezi hlavní exportní země patřily: Francie (191,3 miliónů Kč), Rakousko (141,5), Německo (141), Švédsko (65,9), Rusko (54,5), Slovensko (50,5), Bulharsko (45,8), Nizozemí (38,5) a Polsko (26,1). Dalšími zeměmi, kam ZVVZ prodalo své výrobky, byly: Finsko, Rumunsko, Srbsko, Británie, Itálie, Belgie nebo USA. Největším zákazníkem ZVVZ vloni byla dceřiná společnost ZVVZ-Enven Engineering, která odebrala výrobky za 402,6 miliónů Kč a americká společnost Megtec (262,6 miliónů Kč). Dál následovaly firmy: Scheuch (80,4 miliónů Kč), Transconstruct Vídeň (55,1), ruská vnučka ZVVZ-M (50,6), ČKD Praha DIZ (39,1), Brambeza (39), Ekoklima (37) nebo Alstom DE (36,5). Své podnikatelské a ekonomické cíle splnily všechny divize, kromě divize Ventilátory. (Podrobnější informace o hospodářských výsledcích na straně 2) Mgr. Dagmar Švárová, ředitelka SOŠ a SOU o spolupráci se ZVVZ říká: Smlouvu o poskytování stipendia má jedenatřicet žáků Kdysi to byl jeden z útvarů ZVVZ. Od roku 1991 ale už SOŠ a SOU píše svou vlastní historii. Ještě ale osm let trvalo, než obě instituce spolu začaly opět intenzivně spolupracovat. Jednou z forem je i odborná praxe žáků v ZVVZ. Právě u ní jsme rozhovor s ředitelkou školy Dagmar Švárovou začali. pendia s tím, že po dostudování nastoupí do pracovního poměru právě v této firmě. Co jim praxe vlastně přináší? Praktické ověření toho, co se ve škole učí - získání nových dovedností, poznání provozu, ve třetím ročníku získávají svářečský průkaz -Enven Engineering, a.s. Včetně kultury podnikání, podotýkám. To nám umožní využít synergické výhody silné výrobní a silné obchodní a inženýringové firmy. Budeme tak na trhu působit ve větší síle, než kdy v minulosti. Dalšími důležitými kroky byly organizační změny a motivace zaměstnanců. V nové divizi Ventilátory a Megtec tak mají tři podnikatelské obory, tzv. profitcentra, společné vedení a v řízení divize to bude znát. V případě zcela nového produktu malých a středních ventilátorů, s nímž letos začínáme, nás sice čeká ještě kus práce, než naplno prorazíme mezi zákazníky, ale o výsledku nelze pochybovat. Je to pro nás strategické rozhodnutí, posilující naše postavení mezi výrobci ventilátorů. Trh sice na tradice nekouká, ale šest desítek let úspěšné existence, silné know - how, dobré jméno a zkušení, pracovití lidé tvoří nepopiratelné hodnoty, které nám pomohou k úspěchu i v této nové nutno srovnávat i ve vazbě na ní a nový mzdový systém je komoditě. dosahované hospodářské výsledky v jednotlivých měsících Nové zásady motivace zaměstnanců ve vedení firmy pozorně sledujeme a průběžně hodní však bude možné až po roce loni a letos. Objektivní srovnánotíme. Vím proto o výtkách, uplatnění. které k nim zaznívají. Původ- (Pokračování na straně 2) a v neposlední řadě finanční ohodnocení. Proč škola spolupracuje právě se ZVVZ? Je to dáno především dlouholetou tradicí, zázemím firmy a faktem, že ZVVZ je největší strojírenskou firmou ve městě a regionu. Ze strojírenských oborů chodí na praxi všichni žáci, kromě tří, z nichž se jeden učí pro rodinnou firmu a dva pro firmu v místě bydliště. V čem je ZVVZ jiné? Máme zde jistotu, že splníme učební osnovy. Výhodou je rovněž školený personál a vybavení. Velkým plusem je i seznámení se s provozem ve čtvrtém ročníku. Je to i jedna z prvních firem, která začala poskytovat stipendia. (Pokračování na straně 2) Editorial V jednom dresu Sportovci, basketbalistky, hokejisté nebo fotbalisté, to mají jednoduché. Musí táhnout za jeden provaz, i kdyby měli na dresu ještě jiné logo než jen to s písmeny ZVVZ. V běžném životě, i tom podnikatelském, to je ale mnohdy složitější. Nakonec není třeba chodit daleko. Také jste už bezesporu slyšeli, že někdo dělá v ZVVZ (myšlena výrobní akciovka) a jiný v Envenu či Inženýringu (myšlena projekční a obchodní dceřiná akciovka). A přitom pro obě firmy je společná sounáležitost ke skupině s tradiční a hodnotnou značkou ZVVZ. Ve sportovním týmu je soutěživost na místě, ale jde-li o výsledek, o konečný úspěch, musí se táhnout za jeden provaz. Jinak prostě soupeři vyhrají. A podobné to je i v podnikání - pracovat pro úspěch musí všichni. Ať už pod názvem ZVVZ a.s. nebo ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Pro nějakou řevnivost tady prostě není místo. Ruský rada se zajímal o jaderný program Únorová návštěva obchodního rady Ruské federace v ČR Grigorije Sarišviliho v ZVVZ potvrdila, že v jedné ze světových mocností má naše firma dobré jméno. Využije-li ho, obchodní spolupráce se bezesporu rozšíří. Nabízí se prostor jak v ekologickém strojírenství, tak v dodávkách pro jadernou energetiku. V Rusku se totiž stále větší důraz klade i na ekologické parametry výroby a země rovněž chystá výstavbu dalších jaderných elektráren. Není vyloučena ani spolupráce ve třetích zemích, hlavně v jihovýchodní Asii. (Další informace na straně 7)

2 2 informace 31. březen 2008 číslo 4 Ptáme se za Vás Pružná pracovní doba a odchody z pracoviště Když mám pružnou pracovní dobu, kde základní část je od 8.30 do hod, tak to znamená, že mimo tuto dobu nemusí nadřízený odchod schvalovat? Ing. David Sváček: K pružnému rozvržení pracovní doby říká 85 odst. 4 zákoníku práce následující: Při pružném rozvržení pracovní doby si zaměstnanec volí sám začátek, popřípadě i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem (volitelná pracovní doba). Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti (základní pracovní doba). Povšimněte si prosím slůvka popřípadě, které zákonodárce vložil do textu. Připouští totiž možnost, že si zaměstnanec konec pracovní doby volí i nevolí. Pracovní řád ZVVZ v části 5.2 upřesňuje: Začátek a konec v rámci povolené pracovní doby si volí zaměstnanec sám při dodržení ustanovení tohoto bodu (= základní pracovní doby od 8.30 do 12.00), při dodržení rozhodnutí o zajištění provozních potřeb pracovišť a pokynů přímého nadřízeného. V praxi jistě není nutné žádat nadřízeného po odpracování osmi hodin o svolení k odchodu, pokud nebyl předem zaměstnanec požádán, aby zůstal déle. Chce-li zaměstnanec odejít z pracoviště před odpracováním stanovené denní doby, doporučuji to s ohledem na dobré mravy předem oznámit nadřízenému. Ostatně ten by měl jasně určit, za jakých okolností chce být o brzkém odchodu zaměstnance informován a co považuje za brzký odchod - práh tolerance je různý. Pružná pracovní doba předpokládá i vzájemnou důvěru a využívání časové flexibility ve prospěch zaměstnance i zaměstnavatele. Firemní reklamní dárky Chtěl bych firemní dárky do tomboly na ples nebo sportovní akci. Kde je mohu získat? Ing. Štěpánka Musilová: Firemními dárky disponují pouze ředitelé divizí a úseků a jimi pověření pracovníci. Proto kontaktujte nejprve svého přímého nadřízené, a pokud on nemá dispoziční právo, kontaktujte svého ředitele resp. jeho asistentku. Není třeba mít obavy - za zeptání člověk nic nedá, může jen získat. (Pokračování na straně 7) Hlavní ekonomické cíle společnost ZVVZ loni splnila Akciová společnost ZVVZ pokračovala v roce 2007 v započatých změnách. Došlo k dalšímu posílení ekonomické samostatnosti divizí a úseků. V průběhu první poloviny roku vznikla i pravidla spolupráce s dceřinou společností ZVVZ-Enven Engineering. Ing. Vladimír Krejčí Obě společnosti nyní fungují na bázi obchodních vztahů a vzájemně spolu úzce spolupracují. Všechny divize ZVVZ měly po celý rok dostatek zakázek. V některých případech se pak nedostatek kapacit řešil kooperacemi. Na konci roku 2007 došlo ke zvýšení základního kapitálu dceřiné společnosti ZVVZ- -Enven Engineering z 6 miliónů na 200 miliónů korun. Z 80 procent se na něm podílela naše společnost ZVVZ. Své hlavní ekonomické cíle společnost ZVVZ loni splnila. Výsledky pozitivně ovlivnilo splnění ekonomických cílů všemi divizemi s výjimkou divize Ventilátory. V rámci uspořádání vzájemných vztahů s dceřinou společností ZVVZ-Enven Engineering došlo k prodeji majetku a materiálu této společnosti ve výši 32 miliónů korun za ceny stanovené soudním znalcem. Ty byly vyšší než ceny účetní, a proto prodej pozitivně ovlivnil i hospodářský výsledek ZVVZ. Pozitivně ho Ing. Pavel Šifalda rovněž ovlivnilo také rozpuštění rezervy na obchodní případ Tuncbilek z důvodu poklesu kurzu CZK/USD. Kde se staly chyby Na druhou stranu ale byly i skutečnosti, které hospodářské výsledky ovlivnily negativně. Jednalo se například o: - Nesprávné kalkulace a nekvalitní řízení obchodního případu Marica. To si vyžádalo vytvoření rezervy na podnikatelská rizika ve výši 21,2 miliónů korun. - Vícenáklady související s ukončováním činnosti a obchodních případů bývalé divize Engineering (reklamace, nedodělky, atd.). - Náklady na nejakost ve výši 5,6 miliónů korun. Z nich největší částka 2,2 miliónů korun připadla na havárii ventilátoru na Teplárně Trmice. Investice za milióny Do pořízení dlouhodobého majetku se v roce 2007 investovalo 72,6 miliónů korun. K největším investicím patřilo pořízení nového laseru, rekonstrukce lakovny, zateplení střechy haly 11 a modernizace budovy č.p Společnost ZVVZ, která byla v průběhu celého roku finančně stabilní a nečerpala úvěry, tak v roce 2007 utržila 1,560 miliardy korun, tedy o 1,2 procenta víc než plánovala. Podnikatelský plán předpokládal tržby ve výši 1,540 miliardy korun. Hlavní ekonomické cíle ZVVZ a divizí v roce 2007 a jejich plnění Klíčoví zákazníci Největším zákazníkem v roce 2007 byla dceřiná společnost ZVVZ-Enven Engineering, která odebrala výrobky za 402,6 miliónů korun. Společnosti Megtec jsme dodali výrobky za 262,6 miliónů korun. Mezi další významné zákazníky patří: Scheuch (80,4 miliónů korun), Transconstruct Vídeň (55,1), OOO ZVVZ-M (50,6), ČKD Praha DIZ (39,1), Brambeza (39), Ekoklima (37), Alstom DE (36,5), International Power (26,3) a Stokota Polsko s výrobou za 26 miliónů korun. Export se přitom na tržbách podílel 54,3 procenty. Mezi hlavní země patřily: Francie (191,3 miliónů korun), Rakousko (141,5), Německo (141), Švédsko (65,9), Rusko (54,5), Slovensko (50,5), Bulharsko (45,8), Nizozemí (38,5) a Polsko (26,1). Další zboží mířilo také do Finska, Rumunska, Srbska, Británie, Itálie, Belgie, USA, Lotyšska, Vietnamu, Ukrajiny, Estonska, Kypru, Maďarska, Švýcarska či Španělska. Cílem letošního roku je víc než zdvojnásobení zisku Plán ZVVZ na rok 2008 vychází ze Strategie firmy zpracované do roku 2010 a respektuje požadavek majitele na maximální zhodnocení vloženého kapitálu. I po promítnutí očekávaných negativních vlivů do hospodaření firmy je proto našim cílem vytvořit zisk před zdaněním 55 miliónů korun. To představuje víc než dvojnásobný meziroční nárůst. Plán tržeb je stanoven na 1,485 miliardy korun. Firma předpokládá pracovat (Dokončení ze strany 1) Od kdy se vlastně spolupráce obou institucí datuje? Od roku 1991, kdy jsme se stali samostatnou školou. Před tím jsme byli jedním z útvarů ZVVZ. Ale intenzivní spolupráce začala až později, někdy kolem roku To se měnila i filozofie ZVVZ, které nutně potřebovalo pracovní síly a docenilo význam spolupráce s naší školou. Mají děti o vaši školu zájem? V tomto věku za ně rozhodují především rodiče. Mohu ale říct, že proti 90. letům se situace nyní zlepšila. V dubnu jsou přijímací zkoušky - jaký je letos o školu zájem? Loni jsme přijali všechny přihlášené do oboru zámečník, mechanik strojů a zařízení všechny, co udělali přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Rovněž letos budou do učebních oborů zámečník, obráběč kovů přijati všichni přihlášení. V oboru mechanik strojů a zařízení jen ti s průměrem do 1,75. Ostatní čekají přijímací zkoušky z českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Tržby v mil. Kč s 861 zaměstnanci. Plánovaná produktivita práce z přidané hodnoty dosahuje 464 tisíc Kč na zaměstnance. Úroveň plánovaného zisku přitom ovlivňují korporátní náklady, které jsou hrazeny ze zisku ZVVZ. Jde například o sponzorství, náklady střediska GŘ, náklady na audit konsolidovaných výsledků. Při tvorbě plánu se zvažovaly následující rozhodující vnější a vnitřní vlivy: Posilování kurzu CZK/EUR z 27,80 CZK/EUR v roce 2007 na 26,50 CZK/EUR v roce 2008, meziroční růst cen energií o cca 15 procent, zvýšení úrokových sazeb ČNB z původních 2,9 na 3,7 procenta p.a., meziroční růst osobních nákladů zhruba o 34 miliónů Kč, plná výplata dividend z nerozdělených zisků minulých let (dividendy ve výši cca 170 miliónů Kč ), dokončení navýšení základního kapitálu ZVVZ-Enven Engineering z finančních zdrojů ZVVZ na konečnou hodnotu 200 miliónů Kč (potřeba finančních zdrojů ve výši 81 miliónů korun). Smlouvu o poskytování stipendia má se ZVVZ už jedenatřicet žáků Provozní hospodářský výsledek v mil. Kč Výsledek hospodaření před zdaněním v mil. Kč Produktivita práce z přidané hodnoty v tis. Kč na zaměstnance Počet zaměstnanců plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. ZVVZ a.s , ,0 25,1 40,5 24,3 25,4 453,1 456, Divize Ventilátory 196,8 126,2 11,5-22,7 9,7-24,8 821,7 323, Divize Přepravníky 124,0 164,7 4,8 8,0 3,8 6,9 504,6 594, Divize Megtec 210,0 263,0 12,5 17,2 11,9 16,6 572,6 640, Divize Klimatizace 130,0 123,6 9,4 10,9 8,2 9,7 579,8 607, Divize Výroba 661,4 669,0 11,8 18,7 8,4 14,0 385,3 416, Útvar Obchod 359,7 374,7 12,1 15,0 9,4 9,7 605,0 611, Mimochodem, jak vy sama ZVVZ hodnotíte? Jednoznačně pozitivně. V poslední době lze mluvit o vstřícné spolupráci. Včetně odborné i finanční podpory na projektu, týkajícího se úpravy učebních osnov a tvorby nových studijních materiálů. Bez ZVVZ bychom ho nemohli uskutečnit. Právě díky dobré spolupráci se ZVVZ vznikl nový moderní soubor učebních textů doplněný o nejnovější poznatky a CD s obrazovým materiálem. Firma nám tak pomohla zkvalitnit výuku. Připomeneme si 60 let... (Dokončení ze strany 1) K určitým korekcím, jak se říká vychytání much, proto může dojít, ale zásadní změny čekat nelze. Vytvoření jasných pravidel odměňování a zprůhlednění motivačního systému bylo nutné. Pomůže nám dál stabilizovat pracovní týmy a spolu s možnostmi dalšího vzdělávání a rozšiřování kvalifikace, které chystáme, dá zaměstnancům další perspektivu. Podnikatelské plány a rozjednané zakázky svědčí o tom, že letos ZVVZ GROUP opět posílí i v zahraničí. Zvláště v postsovětských zemích, zvláště v Ruské federaci, Kazachstánu a na Ukrajině. Koncem února jsme předali německé automobilce Audi ventilátor s karbonovými lopatkami do jejího zkušebního aerodynamického tunelu. To vytváří další obchodní možnosti. Velmi se zajímáme o odvětrávání silničních tunelů pod Prahou. Prostě pracujeme na tom, aby ZVVZ bylo nejen na trhu řadu dalších let, ale aby prosperovalo a tím i svým zaměstnancům zajišťovalo odpovídající sociální a životní jistoty. Každý se svým dílem na svém úseku práce o to ale musí zasloužit. Jedinou naší jistotou totiž je, že nikdo nám nic zadarmo nedá.

3 číslo březen 2008 Vaše téma - projektoví manažeři 3 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky a ví o nich nejvíce Ten pojem projektový manažer jste už možná slyšeli. Kdo to ale je? Dá se říct, že je to centrální mozek obchodního případu nad deset miliónů korun. Je to tedy pracovník, který má na starost některý nosný projekt a ví o něm vše. Proto má pod palcem všechno, co se kolem dané zakázky děje - od nabídky, přes objednávku a konstrukci až po výrobu a expedici a samozřejmě fakturaci a případné reklamace. V minulosti se nosné projekty řešily po částech v jednotlivých útvarech. S velkým počtem dílčích odpovědných pracovníků a předávacích míst. Pokud někdo chtěl získat ucelenou informaci o projektu, musel je leckdy obtížně shánět na několika místech. Aby se tomu pře- Mikrorozhovory Rudolf Blažek projekt: ETU Ing. Pavel Bočan projekt: Marica Ing. Jaroslav Volf projekt: Audi Těžko ale ovlivňují některé procesy dešlo, vznikly pozice projektových manažerů. Ti jsou plně zodpovědní za přípravu a následně i za úspěšné dokončení projektu podle smlouvy se zákazníkem, včetně firemních ukazatelů jako je třeba ziskovost zakázky. Vedle manažera má ale každý projekt i projektový tým. Jeho členové musí s manažerem projektu spolupracovat, informovat Přibyla vám práce, když jste se stal projektovým manažerem? Ano - zvýšila se administrativa. Jak kdy a jak kteří. Ale to už tato činnost automaticky přináší. Tak z 80 procent. Nulové pravomoci. Podle RGŘ 11/2007 mám povinnosti, ale přenést je mohu pouze na členy týmu, kteří mají pravomoci též nulové. Ano. Myslíte si, že vám ostatní závidí? Není co závidět. Pokud ano, bylo by potřeba je touto činností pověřit. Ne. Přibyla vám práce, když jste se stal projektovým manažerem? Ano, připouštím, že nárůst agendy byl velký. Musím říci, že v rámci možností mi vycházejí vstříc, přestože projekt, na němž pracuji v současné době, je řízen formou takzvaného slabého řízení, kdy manažer projektu nemá k dispozici finanční motivační zdroje ani žádné nařizovací pravomoci. Přibyla vám práce, když jste se stal projektovým manažerem? Přibyla mi nárazová práce, protože je potřeba co nejrychleji řešit existující problémy během projektu. Nelze dát jednoznačnou odpověď - závisí to na jejich momentálním vytížení (v podstatě jen konstruktérů) a na tom, jak jsou ochotni akceptovat požadavky a připomínky obchodního partnera. Úspěch zakázky je v rukou každého z nás. Miroslav Průša projekt: ETU Jedná se o atypický projekt s prvky krizového řízení a tým se snaží zabránit zhoršování stavu. S odstupem pěti měsíců lze konstatovat, že se daří eliminovat některé negativní vlivy a situace se stabilizuje. Úskalí vidím v podcenění volby formy řízení projektu, kdy slabý manažer nemůže neřizovat ani finančně motivovat spolupracovníky. Přirozenou lidskou vlastností Neočekával jsem takové posouvání termínu dokončení projektu ze strany obchodního partnera AUDI/SBI. Očekával jsem a i obchodní partner dává najevo, že očekával lepší konstrukční řešení některých uzlů. Mile mne překvapila velice korektní spolupráce kolegů z AU- DI a SBI. Nutnost vyžadovat dodržování naplánovaných termínů a termínů změn a úprav, které vyžaduje obchodní partner. Přibyla vám práce, když jste se stal projektovým manažerem? V určitých směrech ano. V rámci svých možností a pravomocí ano. Jak u kterého případu - někdy ano, někdy ne. V současné době nelze ovlivnit některé procesy jednotlivých projektů. Jak u kterého případu. Myslíte si, že vám ostatní závidí? Není co. Ne. je touha po realizaci úspěšného projektu, který člověku přináší uspokojení, pocit seberealizace a naplnění. Bohužel, právě probíhající projekt nepatří do této skupiny. Myslíte si, že vám ostatní závidí? Rozhodně ne. Spolupracovníci o těžkostech současného projektu vědí. Pokud i přesto někdo takový je, rád ho zapojím do svého týmu. Chci poděkovat všem zúčastněným na projektu za jejich dobrou práci a úsilí o jeho zdárné dokončení. Střídají se období kdy ano a kdy nikoli. Koresponduje to se spokojeností obchodního partnera. Myslíte si, že vám ostatní závidí? Myslím, že mi nikdo nezávidí. Chceme-li být úspěšní v budoucích projektech, musíme věnovat větší pozornost předprojektové přípravě (konstrukci, nákladům) a posílit tým konstruktérů. ho o podstatných skutečnostech a včas konzultovat a řešit odchylky od projektu. Projektový manažer má také právo ukládat a kontrolovat plnění úkolů členů týmu, svolávat jeho jedníní a koordinovat činnosti členů týmu. Jedenkrát měsíčně projednává situaci o projektu s vedením společnosti. Protože jsou pravidla jasně dána, každý projektový manažer je závislý na výkonu spolupracovníků. Vzhledme k tomu, že řídí velké, nosné projekty, je vstřícnost k projektovým manažerů namístě. Na nich totiž záleží, jak se v ZVVZ budeme mít. Ing. František Koutník projekt: Belchatow Přibyla vám práce, když jste se stal projektovým manažerem? Částečně ano. V rozsahu svých možností ano. Některé věci ano, některé méně. Obtížná možnost ovlivnit některé procesy. Když se daří, tak ano. Když se nedaří, pak méně. Myslíte si, že vám ostatní závidí? Ani ne. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na získání tohoto obchodního případu a i těm, kteří se podílejí na jeho realizaci a zároveň bych je chtěl požádat, aby pracovali s maximální snahou o dosažení dobrého výsledného efektu z tohoto případu. Náročnost na práci projektového manažera oproti běžnému zpracování zakázky je značně vyšší. Očekává se od něj aktivní přístup a zvládnutí celého komplexu činností. Na místo já vám to říkal, že to nebude přichází projektový manažer s my to máme pod kontrolou, víme o rizicích a tato rizika vyřešíme. V rámci mzdového systému je nově zřízen Fond zakázek, který má být i zdrojem pro odměnu projektového manažera a jeho týmu za úspěšné zvládnutí projektu. V současné době má ZVVZ několik projektových manažerů. V jednotlivých divizích to např. jsou: DFM - Ing. Pavel Bočan (Marica), DFM - Ing. Jaroslav Volf (Audi), DFM - Rudolf Blažek (Elektrárna Tušimice), DV - Ing. František Koutník (Belchatow), DV - Miroslav Průša (Elektrárna Tušimice), DK - Jaroslav Tuček (Slavia Praha). Projektový manažer plně zodpovídá za: 1. přípravu kvalitních podkladů a informací pro prezentaci a uzavření obchodního případu 2. shromažďování dokumentů týkajících se projektu 3. řízení a úspěšnou realizaci celého projektu zejména za: náležitosti smluvního vztahu a související dokumenty zabezpečení všech vstupů a subdodávek zabezpečení dostatečných výrobních kapacit ocenění rizik spojených s projektem dodržení rozsahu díla, termínů a kvality průběžné vyhodnocování projektu realizaci včasných kroků k odvrácení nových rizik předání a převzetí díla odběratelem ukončení projektu (odstranění vad, pohledávky, apod.) ekonomický a finanční výsledek každého projektu

4 4 ZVVZ-Enven Engineering Pobaltské trhy nabízejí zajímavé obchodní příležitosti Úsilím naší firmy, zejména obchodního oddělení je získávat stále nová obchodní teritoria, propagovat a nabízet naše výrobky. V poslední době jsme se zaměřili i na státy severovýchodní Evropy. Můžeme konstatovat, že i zde se začínají objevovat první úspěchy. RSDr. Jan Kolář JUDr. Jaroslav Smrt O výrobky naší firmy projevili zájem zákazníci z Lotyšska a Estonska, pro které jsme již zpracovali konkrétní nabídky. Připravují se další setkání v závodech a na základě dobrých loňských zkušenosti, počítáme i letos s prezentací na výstavě, která se uskuteční v listopadu. Konkrétní poptávky máme z jednotlivých závodů v Estonsku. Získali jsme je po jednání s firmou Portlif Grup z Kohla Jarve. Tato projektová organizace pracuje zejména pro koncern na výrobu čedičového oleje, a jejími dceřinými společnostmi jsou elektrárny a teplárny v okolí Kohla-Järve. Naši zaměstnanci odpovědní za ruský trh, vlevo Martin Levý, vpravo Jiří Šťastný Mezi ně patří i elektrárna VKG Energia OU, kde jsme nabízeli pneudopravu odsunu břidličných spalin postupně od čtyř kotlů, včetně sila na 300 tun s termínem dodávky do poloviny příštího roku. Ve firmě EOS Kivioli byla dohodnuta dodávka látkového filtru a odprášení sila a v návaznosti na to pneudopravy odprašků do sila. Tento zákazník má zájem o dodávku tří EO, dvou v letošním roce a jednoho v roce V elektrárně a teplárně Soojus AS Kohla-Järve se v roce 2010 začne s výstavbou nových kotlů na spalování rašeliny, kde bude požadovat kompletní zařízení odprášení, pneudopravy a sil. To představuje zajímavou příležitost pro naši společnost. Zájem o dodávky našich zařízení projevily i další pobaltské firmy například SIA. Papírfabrika Lígatne, která požaduje látkový filtr na odprášení řezačky papíru nebo firma Grandeg, vyrábějící kotle na spalování dřevěných pelet. Ta má zájem o případné dodávky filtrů, neboť se chce zaměřit na výrobu větších kotlů. Pobaltské státy Litva, Lotyšsko a Estonsko nejsou sice velká obchodní teritoria, přesto zde vidíme zajímavé možnosti pro dodávky našich zařízení. Hlavně při rekonstrukcích starých filtračních zařízení zejména elektráren, tepláren a spaloven. Jde většinou o výrobky z bývalého Sovětského svazu, které již nesplňují přísné parametry Evropské unie, do níž všechny tři země patří. Proto nás tato oblast i do budoucna dál zajímá. Výsledky na firemním, únorovém setkání, představil generální ředitel společnosti Miloslav Šváb. Podrobnější údaje, včetně přehledu významných zakázek, přiblížil na grafech, které na této stránce rovněž přinášíme. Pozitivní přitom je, že firma o více než procento překročila plánovanou rentabilitu tržeb z hospodářského výsledku a podobný ukazatel, 7,7 procenta, hodlá zopakovat i letos. 31. březen 2008 číslo 4 Loňský rok přinesl nižší tržby, ale vyšší zisk Akciová společnost ZVVZ-Enven Engineering v roce 2007 utržila více než 878 miliónů korun a vytvořila hrubý zisk téměř 66,5 miliónů korun. Zatímco tržby zůstaly za podnikatelským plánem, zisk byl o téměř 15 milionů vyšší. Podnikatelský plán na rok 2008 přitom má ještě ambicióznější cíle - hrubý zisk má dosáhnout sta miliónů korun a tržby mají vzrůst na téměř 1,3 miliardy korun. Pomoci k tomu mají především připravené kontrakty v zahraničí, zvláště Kazachstánu, Ruské federaci a Slovensku. Ty tak nahradí nižší podíl práce v Česku. Právě na tuzemských kontraktech totiž loňský rok stál - jejich podíl na celkových tržbách dosáhl 74 procent, ale letos se sníží zhruba o třetinu. Ing. Vlastimil Denk se stal prvním obchodním ředitelem ZVVZ-Enven Engineering Všechno je o lidech. Proto chci hlavně kvalitní tým Novým a zároveň i prvním obchodním ředitel ZVVZ-Enven Engineering se stal Ing. Vlastimil Denk. Ten po absolvování Západočeské univerzity pracoval ve Škodě Praha, kde se podílel na zajištění projektové a koordinační činnosti většiny jaderných elektráren, postupně vedl oddělení, odbor Elektro, sekci Projekty a nakonec řídil Divizi Servis. Po uvedení obou bloků Temelína do provozu pak tři roky pracoval na pozici obchodního ředitele technologické divize stavební společnosti Hochtief CZ. Před příchodem do skupiny ZVVZ ještě krátce pracoval jako obchodní ředitel společnosti Sivres, nabízející rovněž inženýrskou činnost. Z vašeho pracovního životopisu je zřejmé, že ZVVZ-Enven Engineering pro vás musí být další výzvou. S jakými ambicemi jste tedy do firmy nastoupil? Čeho chcete dosáhnout? Pro obchodní, inženýringovou společnost je nejdůležitější spokojený zákazník. Může to sice znít jako otřepaná fráze, ale život ukazuje, že je naprosto pravdivá. To, co podnik je, co vyrábí či jaké služby poskytuje a jak bude prosperovat - o tom nerozhoduje pouze majitel nebo management, ale právě zákazník. Ten je stavebním kamenem podniku a je, a na to by se nemělo zapomínat, současně také garantem jeho existence. Pokud alespoň částečně přispěji k tomu, abychom takové zákazníky měli, budu spokojen. Vašim úkolem je řídit klíčová oddělení obchodního útvaru. O jaká oddělení jde? Jedná se o oddělení Realizace nabídek a Realizace zakázek a oddělení Servisu, nákupu, marketingu a Zahraničních složek. Moje práce by ale měla přispět také k zefektivnění obchodní činnosti a významně tak pomoci splnění letošních náročných plánů, které proti loňsku počítají s výrazným zvýšením obratu i zisku. Už víte, jak tyto cíle splnit? Všechno je to o lidech. Proto chci především vybudovat kvalitní tým, který bude jasně vědět, co se od každého jeho člena čeká, jaká je náplň jeho činnosti, kde jsou hranice pravomocí a kam až sahá odpovědnost. Protože když člověk neví, co se od něho očekává, nemůže odvádět dobrou práci. Co vám dosavadní čas v nové pozici ukázal? Že spolupracovníci v čele s generálním ředitelem vytvořili úspěšnou a respektovanou společnost, která má důležité postavení na technologickém trhu nejen v Česku, ale velice úspěšně a důstojně podniká i v zahraničí. Lze srovnávat stavební firmu, v níž jste pracoval, se strojírenskou firmou, bez výroby? Samozřejmě, srovnání existuje. Každá firma, ať už je zaměřena na výrobu nebo poskytování služeb má vymezené poslání, svou vizi. Tedy to, proč daný podnik existuje, jaké jsou jeho cíle a plány. Jasné formulování cílů pomáhá udržet podnik v nastoleném kurzu, zakládá podnikové priority a poskytuje měřítko, ke kterému lze vztáhnout hodnocení rozvoje podniku. A proto obě společnosti, disponující odborným personálem, kvalifikovanými manažery a vizí, mají šanci nejen přežít, růst, ale i na expanzi. Je pohled zvenčí výhodou? Ano. Jsem totiž přesvědčen, že člověk z vnějšku může společnost významně obohatit. Přináší nové zkušenosti, nápady, kontakty a dovednosti. I když vím, že na takto položenou otázku není jednoduché ani jednoznačné odpovědět. Hlavně proto, že budu potřebovat ještě určitý čas na vstřebání některých detailů ve fungování obou: mateřské firmy ZVVZ a samostatné společnosti ZVVZ-Enven Engineering. Co ještě prozradíte o svých plánech? Chystáte nějaké razantní změny? Až čas ukáže, jestli jsou třeba. Nejsem zastáncem příliš radikálních řešení bez vstupní analýzy. Nesmíte zapomínat, že společnost, rok po konsolidaci s mateřskou firmou, dosáhla v uplynulém roce výborných ekonomických výsledků. V této chvíli mám v úmyslu vytvořit jedno důležité oddělení a doplnit, respektive posílit stávající tým na několika postech. Neříkám tím ale, že ten, kdo nebude ctít vnitrofiremní ekonomická a organizační pravidla, musí ve firmě i nadále setrvávat. Teď je však příliš krátká doba na to, pouštět se do předčasných a ukvapených závěrů. Nechme proto tuto otázku prozatím otevřenou a zeptejte se na ni, řekněme, za pár týdnů.

5 číslo březen 2008 informace 5 Kvalita i termíny dodávek odlučovačů pro Elektrárnu Tušimice odpovídají požadavkům Rekonstrukce elektrických odlučovačů EKG, dodávka včetně montáže kouřovodů a ventilátorů APJC, APJB, RVM začala podle harmonogramu loni v červnu v rámci 1. etapy na bloku 23 a 24. Práce byly zahájeny v souladu s kontraktem, podepsaným v květnu. Před vlastním odstavením bloků a předáním k rekonstrukci se instalovala jeřábová technika a zařízení staveniště tak, aby ke stanovenému dni začala vlastní demontáž zařízení, včetně odvozu demontovaných částí. Současně s pracemi na stavbě se vyráběly jednotlivé části EO v ZVVZ - divizi Výroba. Veškeré zařízení, mířící na stavbu, kontrolují zástupci pro jakost společnosti Vítkovice Heavy Machinery. Všechny kontroly měly vyhovující výsledek. Dodávky ventilátorů byly zahájeny koncem roku 2007 a skončí koncem letošního dubna. Potrubí pro nový energetický blok v polské elektrárně Belchatow Tomáš Rottenberg, DiS. Ing. Pavel Hejna Stav montáže ventilátorů APJC 3550 k Divize Výroba V závěru loňského roku se divizi Výroba podařilo získat velkou zakázku pro firmu Alstom Power Boilers Stuttgart. Jedná se o výrobu a dodávku potrubí Ø 4300 mm a délky 6000 mm o celkové hmotnosti přes 700 tun. Potrubí je určeno pro elektrárnu Belchatow v Polsku, kde se v současné době buduje nový energetický blok o výkonu 858 MW. Potrubí dodáváme dělené ve 4 dílech (dělení po 180 a délky 3000 mm), díly budou sestaveny na místě. Jako opce je na základě požadavku zákaz- Všechny kontroly měly vyhovující výsledek. Nyní je již ukončena montáž skříní EO včetně výsypek, vstupních a výstupních dílů, usazovacích a vysokonapěťových elektrod. Postupně probíhá seřízení usazovacích a vysokonapěťových systémů. Rovněž skončila hrubá montáž kouřových ventilátorů APJC 3550 a montují se výstupní kouřovody včetně podpěrných konstrukcí mezi EO a odsířením. První etapu montáže musíme dokončit do 29. srpna. Současný stav plnění harmonogramu prací ukazuje, že lze tento termín splnit. Předběžné převzetí 1. etapy je naplánováno na 15. prosince K 1. březnu 2009 pak dojde k odstavení bloků 21 a 22 a začne tak 2. etapa díla ve stejném rozsahu dodávek a prací. níka nabízena montáž dodaného potrubí. Akce je rozdělena do dvou částí - potrubí od 20 do 80 metrů se vyrábí nyní a potrubí od 20 met- Vývoj montáže ukazuje snímek ze září 2007 Stav montáže EO k Bloky 21 a 22 čekají na svou budoucí rekonstrukci. rů dolů se zhotoví na přelomu let 2008/2009. V současné době je zahájena výroba prvních dílů, při níž klademe velký důraz na kvalitu, především na provedení svarů. Případná montáž potrubních tras od úrovně 20 do 80 metrů by měla probíhat ve druhé polovině letošního roku. Celá akce pak má skončit do června Úspěšné dokončení nám pomůže vytvořit podmínky pro další spolupráci obou firem. Železniční modelář staví vlečkový areál ZVVZ Česká Třebová Jeho klukovským snem bylo postavit model železničního vlečkového areálu, jaký vídal doma v Milevsku u strojírenské firmy ZVVZ. Teď si ho projektant Jiří Štěpánek ve svém volnu plní. Dávám si na to ještě dva roky. I když jde jen o inspiraci. Přesná kopie to není, říká. Základní kostru modelu, stavěného na ploše dlouhé sedm a široké půl metru, má už hotovou. Projektant Jiří Štěpánek ve svém volnu staví model železničního vlečkového areálu, jaký vídal doma v Milevsku Nyní dokončuje hrubou stavbu krajiny a tu pak bude jako všichni modeláři vylepšovat, zdokonalovat, prostě piplat. Nijak se do toho ale nenutím. Věnuji tomu nějaký večer v týdnu a nějaké odpoledne o víkendu, říká Jiří Štěpánek, který do modelářského klubu začal chodit už na základní škole v Milevsku, kde shodou okolností začínali právě s moduly. Na východ Čech ho přivedla vysoká škola - na pardubické Univerzitě vystudoval Dopravní fakultu, obor kolejová vozidla a před dvěma a půl lety, hned po jejím skončení, nastoupil do českotřebovské firmy CZ Loko, zaměřené na opravy a modernizace lokomotiv. Univerzita má pobočku v České Třebové, a protože jsem chtěl zůstat u toho, co mě baví a co jsem vystudoval, cesta do CZ Loko byla logická, říká o cestě z jihu na východ Čech. Ve firmě se dnes na úseku výzkumu a vývoje věnuje novým projektům. V praxi to vypadá třeba tak, že když přijde zákazník s novými požadavky a chce novou lokomotivu, prověřujeme technická řešení, finanční možnosti a předkládáme úvodní projekty. Prostě podporujeme obchod a nákup, vysvětluje. Zároveň ale ještě na Univerzitě pokračuje v doktorském studiu. Železniční modelářství je o vozidlech, kolejích s krajinou a provozu. Člověk si při něm odpočine, vyřádí, zahraje i pobaví s lidmi, co mají stejné zájmy. Důvody, proč nás to baví a proč se mu věnujeme, jsou vesměs stejné, povídá a pak dodává, že technik se realizuje s konkrétním projektem. Zato modelářství mu dává volnost. Řada kolegů sice modely staví v přesném měřítku, ale já tady rád popouštím uzdu fantazii, říká. Proto i model železničního vlečkového areálu ZVVZ nebuduje jako přesnou kopií, ale vzal si ho jako pouhou inspiraci.

6 6 z divizí Divize Výroba Plán výroby a dispečerská služba: útvar, který ovlivňuje plnění obchodních případů Hlavní role našeho útvaru Plán výroby a dispečerská služba spočívá, jak už název napovídá, v úloze plánovacího orgánu divize Výroba. Útvar je tedy poradním orgánem divize při rozhodování o přijetí, způsobu zajištění a termínu plnění obchodních případů - nabídek. Ing. Rudolf Milaberský Posuzuje proto reálnost jejich realizace, dohoduje termíny v plánech výroby a řeší problémy u zakázek, kde hrozí nedodržení termínu. Může také doporučit obchodníkovi jednat o změně požadovaných termínů se zákazníkem. Řízení procesu plánování a realizace výroby podle plánu v roce 2007 zaznamenalo poměrně významné změny. V tomto roce byly dotvořeny některé funkce systému MTZ ve vztahu na plánování výroby. Byly zavedeny milníky, které umožňují řízení a kontrolu procesu odpovědnými řídícími pracovníky. Milníkové termíny se stanovují s cílem pokrýt průběh realizace zakázky od přípravy dokumentace do odvedení zakázky na základě odborného posouzení předpokládaného průběhu TPV, potřeby materiálu a samotného výrobního procesu. Dispečerské porady pomáhají termínům Novinkou pravidelných dispečerských porad je využívání výpočetní techniky k získání on- -line informací o zakázkách, což významně napomáhá ke spolehlivosti plánovaných termínů. K problematice termínové spolehlivosti je třeba jednoznačně konstatovat: divize Výroba je výrobce kusových až sériových výrobků podle vlastního či přejatého engineeringu. Z hlediska využití informačních systémů jde o nejnevýhodnější Dispečerská porada variantu nasazení, kterou většina firem řeší formou projektového řízení s dílčí podporou speciálních softwarů pro výrobní pracoviště. V roce 2007 jsme zavedli podobný způsob s využitím stávajícího vybavení, kdy IS BCS reprezentuje projektové řízení a sběr informací, i2 představuje inteligentní simulační software, který vytváří oponenturu a návrh řešení pro BCS. Každopádně, ale nemůže nahradit každodenní práci dispečerů a plánovačů, kteří musí pružně reagovat na operativní změny. Plné kapacity posilují ekonomiku Po vytvoření konstrukční a technologické dokumentace se již lze opřít o celkem jasné výstupy, ale to již uplynula zhruba polovina doby výroby. Je zde proto celkem oprávněná snaha o nasycenost až přesycenost výroby, která je základním předpokladem dobrých ekonomických výsledků. V kritických situacích (porucha stroje, nedodání subdodávky, ale i nemoc odborníka) vzniká nebezpečí skluzu termínu. 31. březen 2008 číslo 4 Divize Ventilátory a Megtec Projekt nových ventilátorů RSB míří úspěšně do cíle Profitcentrum malé a střední radiální ventilátory začalo svoje působení po reorganizaci počátkem letošního roku jako součást divize Ventilátory a Megtec. Ing. Jaroslav Barda Jeho hlavním cílem je dostat se s novými produkty na trh, na němž už působí konkurenční firmy, často s nižšími cenami. Proto byl vyvinut a po výrobě prototypu i odzkoušen nový ventilátor RSB. Ten je předvýrobně i výrobně natolik zefektivněn, že se stává cenově rovnocenným s produkcí konkurence. Navíc má ale vyšší kvalitu zpracování. V současné době finišujeme na rozsáhlém a časově velmi náročném úkolu parametrizace a automatizované tvorbě výkresové dokumentace. To má zajistit i konkurenční výrobní časy. Zároveň s těmito pracemi nové produkty už od února nabízíme a snažíme se tak s prvními vy- robenými kusy získávat reálné uplatnění a reference. Podobným stylem jako RSB jsme reagovali na výzvu nahradit speciální konkurenční ventilátory pro filtry EFV z produkce dceřiné společnosti ZVVZ-Enven Engineering. Jedná se o ventilátory typu RVF, které byly na základě potřebných parametrů konstrukčně navrženy, vyrobeny a záhy i podrobeny aerodynamickým zkouškám. Výsledkem je produkt, který i při eliminaci třískového obrábění plní požadavky zákazníka. Je tedy schopen prosadit se na trhu. Náš organizační útvar v podobě zmíněných ventilátorů tak v rukách drží produkty, mající bezesporu své místo na trhu. Věřme, že je jen otázkou času, kdy budou z pomyslného tržního koláče ukrajovat stále větší a větší díl. Divize Ventilátory a Megtec Audit firmy Alstom ukázal, že ve výrobě je stále co zlepšovat Firma Alstom se vloni rozhodla díky dosavadní dobré spolupráci se ZVVZ, že v něm provede hloubkový audit. Měl ukázat, jaké jsou naše možností při dodávce ventilátorů pro Alstom s celosvětovým dosahem. Ing. Pavel Bočan Předcházela tomu prosincová návštěva Jean-Yves Kieffera, manažera klíčových komodit firmy, ze švýcarské pobočky Alstomu. Spolu s ing. Tibitanzlem provedl přípravný předaudit. J. Y. Kieffer nás přitom upozornil na některé patrné nedostatky v identifikaci dílců v dílnách a připomněl, že úspěšné absolvování auditu je podmínkou pro zařazení do seznamu schválených dodavatelů. To by otevřelo cestu k účasti ve výběrových řízeních na ventilátory u nových projektů Alstomu. Pokrok je vidět, ale Vlastní hloubkový audit se pak konal letos v únoru. Spolu s J. - Y. Kiefferem ho provedl Abdel Kader Kaddour, starší manažer rozvoje dodavatelů. Za ZVVZ se ho zúčastnili ing. M. Knot a ing. J. Burian. Po prostudování předložených dokumentů a seznámení se systémem výroby ventilátorů se auditoři zaměřili na kontrolu výrobních dílen. Posuzovali bezpečnost práce, tok materiálu, informovanost pracovníků a podobně. Pan Kieffer uznal pokrok v identifikaci materiálu v po- rovnání se stavem, který byl v době jeho minulé návštěvy. Závěrečná zpráva pro vedení firmy Alstom oceňuje například aplikace systému kvality ISO 9001/2000, dovednosti, znalosti a zkušenosti našich pracovníků či stabilitu pracovních sil. Patří do ní ale i některé nedostatky zjištěné v dílnách. Doporučení míří do oblasti bezpečnosti práce, systému pěti S při organizaci pracovišť, vizuálního managementu a uspořádání toku materiálu během výroby.... na nápravu jsou jen tři měsíce S výsledky auditu byli seznámeni odpovědní pracovníci jednotlivých útvarů. Musíme připustit, že někteří z nich nedocenili význam zjištěných poznatků. Bohužel dva úrazy, ke kterým nedávno došlo, daly upozorněním pana Kaddoura za pravdu. Nápravná opatření byla zahrnuta do akčního programu ZVVZ, zaměřeného na zlepšení současného stavu. Jeho kopie byla zaslána i firmě Alstom. Auditoři očekávají, že je budeme informovat o plnění jednotlivých bodů akčního programu. Sami kontrolu některých nedostatků provedou za tři měsíce od skončení auditu. Pro splnění tohoto cíle je třeba získat všechny naše spolupracovníky, kteří se podílejí na výrobě ventilátorů. Někde je pokrok při zlepšení pracovních podmínek už patrný. Příkladem je středisko č. 3628, kde se zlepšil úklid přístupových cest o sto procent. Úspěšný audit otevírá cestu k zakázkám Opatření, která vedou ke zlepšení situace firmě Alstom Tříděný odpad a bezpečné schody. Bezpečný průchod po vyznačených cestách. dokazují náš zájem o navázání dlouhodobé spolupráce. V uplynulých týdnech jsme obdrželi už tři poptávky na ventilátory, které bychom v minulosti nedostali. Jde o ventilátory pro zastoupení Alstomu v Norsku, v Indii (s cílem dodání ventilátorů do Chile) a ventilátory pro elektrárnu ve Slovinsku. Navázání spolupráce s Alstomem nám umožní zvýšit dodávky ventilátorů pro energetický sektor, získat reference pro další dodávky velkých ventilátorů a rozšířit oblast dodávek ventilátorů do celého světa. A tomu je potřeba jít naproti. Chci proto poděkovat všem pracovníkům ZVVZ, kteří se podíleli na přípravě a průběhu hloubkového auditu a vybídnout ostatní, aby pomohli naplnit akční program. Divize Klimatizace SK Slavia bude mít potrubí z Milevska Ing. Luboš Valenta Divize Klimatizace v poslední době zajišťovala dodávky na několik velkých investic. Jednou z nejzajímavějších byl nový fotbalový stadion Slavia Praha v Edenu. Dodavatelsky tuto akci realizovala firma Ekoklima pro generálního dodavatele, jímž je stavební společnost Hochtief CZ. Na objemu dodávek divize Klimatizace za více než 8 miliónů korun se nejvíce podílelo čtyřhranné potrubí ve výměře okolo m 2, potrubí Spiro, tlumiče hluku a další komponenty. V těchto dnech dodávky finišují tak, aby v březnu mohla být dokončena hotelová část a v dubnu pak sportovní část stadionu. V současnosti se montují sedačky, dokončuje se vyhřívání a zavlažování trávníku, aby 5. května mohlo proběhnout první žákovské utkání. Poté bude následovat slavnostní otevření stadionu SK Slavia. Na 27. května se totiž chystá generálka českého národního fotbalového mužstva před odjezdem na ME v Rakousku a Švýcarsku.

7 číslo březen 2008 informace 7 Personální ředitel Ing. David Sváček po třech měsících v nové funkci říká: V uplatňování firemní kultury existují určité rezervy Nový personální ředitel Ing. David Sváček je rodilý Jihočech. V roce 1995 skončil studia na České zemědělské univerzitě v Praze a nastoupil do Kovosvitu, kde se pohyboval v oblasti nákupu a prodeje, především v orientaci na zahraničí. Po dvou letech přešel na místo vedoucího nákupu a prodeje francouzské firmy Faurecia, která má výrobní závod v Táboře. Poté ho oslovila nabídka americké firmy ACCO, předního výrobce kancelářských potřeb. Zde se dostal k personalistice. Od ledna 2008 pracuje v ZVVZ. Bydlí v Sezimově Ústí. S jakými ambicemi jste k nám přišel? Čeho chcete dosáhnout? Rád bych uplatnil zkušenosti, které jsem získal v předešlých zaměstnáních. ZVVZ je velká firma s dlouhou historií, ale i ona čelí a bude čelit nedostatku kvalifikovaných sil. Cílem je dosáhnout takového povědomí o firmě, aby nás absolventi a lidé uvažující o změně zaměstnání zařadili ve svých úvahách na přední místo. Současně s tím je třeba pracovat se současnými zaměstnanci, aby neodcházeli a měli pocit, že za vykonanou práci se jim dostává uznání a spravedlivé odměny. V zaměstnání trávíme nejlepší léta Ruská odborná veřejnost zná ZVVZ jako dodavatele zařízení pro ekologii. Konkrétně pro čištění spalin a plynů, což i v tak rozlehlé zemi, jakou Rusko je, začíná být sledovanou záležitostí. I to byl jeden z důvodů, proč 27. února při- našeho života, a proto bychom měli usilovat o to, aby prostředí bylo motivující a vztahy na pracovišti pokud možno korektní. O to bych se rád přičinil. Jak chcete tyto cíle splnit? Teď dokončuji plán činností pro rok 2008, který vymezuje hlavní oblasti našich aktivit. Chystáme se oslovit střední školy a učiliště v regionu, chceme oživit spolupráci s vysokými školami, zlepšit prezentaci volných míst na internetu, provést anketu spokojenosti zaměstnanců a přijmout kodex zaměstnanců, který vymezí základní etická pravidla. Velkou kapitolou je sledování účinnosti nového mzdového systému a dosažené úrovně mezd, zvláště v letošním roce poznamenaném reformou veřejných financí. Co vám dosavadní čas v nové pozici ukázal? Myslím, že existují určité rezervy v uplatňování firemní kultury. Například jsem byl šokován, když jsem viděl některé lidi na dílnách při práci kouřit. Něco takového je v moderní firmě nemyslitelné. Nepůsobí to dobře na zákazníky, o ohledu na ostatní zaměstnance ani nemluvě. Jednoznačně se tím dává najevo, že to s dodržováním obvyklých standardů není valné. Kouří se i na šatnách a toaletách. Kdokoli naši firmu navštíví, klade si pak otázku, kde ještě zavíráme oči, když si v tak zásadní věci nedokážeme poradit. Často také slýchávám větu tak se to tady dělalo vždy. Navrhoval bych ji zakázat. Používá se jako omluva či vysvětlení, ale je to jen únik před snahou věci změnit. Myslíte si, že je výhodou přijít na tuto pozici zvenčí? Rozhodně. Člověk pohlíží na okolní prostředí nezatížen minulostí. Všimne si tak věcí, které třeba dlouholetým zaměstnancům unikají. Myslím, že pro personalistu je dobré, nemá-li přímé osobní vazby na okolí, v němž se pohybuje. Udržuje si tím nestrannost, která je při řešení sporů velmi důležitá. I když, na druhé straně proniká díky neznalosti místních poměrů pod povrch věcí obtížněji. To ale časem pomine. Jaké chystáte změny ve fungování vašeho útvaru? Chci změnit především komunikaci mezi námi a divizemi a zefektivnit chod útvaru. Našim úkolem je poskytování servisu v oblasti řízení lidských zdrojů. Znamená to především zajištění personálních potřeb firmy, péči o zaměstnance, dodržování platných legislativních předpisů. V neposlední řadě to je i podíl na vytváření a zavádění firemní kultury, propagaci firmy jako perspektivního zaměstnavatele, jednání s úřadem práce, agenturami, školícími firmami, poskytovateli stravovacích služeb a podobně. Je toho hodně co musíme udělat a někde i zlepšit. Změny ve smyslu personálního obsazení ale v útvaru nechystám, i když i zde budeme řešit odchod do důchodu. Obchodní rada Ruské federace hovořil v ZVVZ o spolupráci Ing. Břetislav Krch Ptáme se za Vás (Dokončení ze strany 2) Zajímalo by mě, proč v areálu stojí tolik návěsů. Copak je divize Přepravníky nedokáže prodat? Ing. Tomáš Ťoupal: Samozřejmě, že je prodat umí a prodává. O tom svědčí i její hospodářské výsledky. Problém zásob je jinde. Jistě si každý všiml, že počet návěsů v areálu se stále mění - byly i doby, kdy tu nebyl prakticky žádný. Důvodů bych vyjmenoval hned několik. Poptávka po tomto druhu sortimentu je, dá se říci, sezónní. Proto nejprodávanější typy vyrábíme na sklad, abychom Byl jsem šokován, když jsem viděl některé lidi na dílnách při práci kouřit. jel do ZVVZ obchodní rada Ruské federace v ČR Grigorij Sarišvili. Ten tento post zastává od září loňského roku. Na starosti má především česko-ruskou obchodní a hospodářskou spolupráci. Jinými slovy vyhledává příležitosti pro navázání přímých kontaktů mezi podniky, které by vzájemně mohly rozšířit obchodní spolupráci. V nové rubrice odpovídají kompetentní pracovníci na dotazy zaměstnanců ZVVZ GROUP. v době největší poptávky mohli rychleji reagovat na požadavky zákazníka. Je to nejen zvykem u konkurence, ale v této branži vyhrává ten, kdo má skladové zásoby. Kdybyste potřebovali co nejrychleji napří- Uspějí jen firmy mající kvalitu, služby a cenu Hosta přijal generální ředitel ZVVZ Miloslav Mácha a generální ředitel ZVVZ-Enven Engineering Miloslav Šváb, klad Škodovku, abyste mohli jezdit do práce, a v autosalonu vám řekli, že bude k dispozici až za tři měsíce, tak s největší pravděpodobností půjdete jinam a koupíte si jinou značku, která bude hned k dispozici. Tak to v automobilovém průmyslu chodí. Některé návěsy jsou již zamluvené a do smluveného data se zákazníkem je nemůžeme prodat. Až po smluveném datu je lze případně nabídnout jinému. Mnohdy se stává, že zákazníci mají návěsy již zaplacené, ale stále je neodebrali a my čekáme až si pro ně přijedou tahače. S tím jsme se potýkali zejména na konci minulého roku. kteří s ním jednali o možnostech uplatnění našich výrobků v ruském průmyslu. Přitom se hovořilo i o tom, jak dodávky i celý obchod zjednodušit. To by pomohlo i ke zvýšení obchodní výměny. O problematiku jednotlivých výrob se pak obchodní rada zajímal přímo ve výrobních provozech. Grigorij Sarišvili se zajímal rovněž o náš jaderný program, Skladování návěsů který by mohl přispět ke zvýšení dodávek do Ruska, kde se v nejbližším desetiletí chystá výstavba dalších jaderných elektráren. Není vyloučena ani spolupráce ve třetích zemích, hlavně v jihovýchodní Asii. Těmto možnostem je ale potřeba dát reálný obsah. I na ruském trhu totiž platí, že zde uspějí jen firmy mající kvalitu, služby a cenu. Do uzávěrky tohoto čísla jsme neobdrželi odpověď na dotaz: Jsou dána jasná pravidla jak hodnotit KOV, abych dosáhl na celé výkonnostní ohodnocení? Aby se mi nikdo jen třeba nemohl mstít nebo to nezáleželo jen na jeho náladě. Odpověď proto přineseme v příštím čísle. Zajímá vás něco ze života ZVVZ a neznáte na to odpověď? Zeptejte se tedy i vy! Dotazy zasílejte na nebo telefonujte na ZVVZ patří v kraji celkově 12. místo V českém žebříčku šesti set firem s největším obratem se umístilo 34 společností z jižních Čech. Žebříček, zpracovaný společností Top Press a zveřejněný letos v lednu, vychází z obratu roku Strojírenské společnosti ZVVZ v něm v Jihočeském kraji patří 12. a v celostátním žebříčku pak 316. místo. Znamená to, že si značka ZVVZ stále udržuje na trhu kredit a patří k nejlepším pěti stům podnikům v zemi. Zajímavostí také je, že z jihočeského žebříčku TOP 12 mají jen tři firmy - vedle ZVVZ ještě mlékárna Madeta a pivovar Budějovický Budvar - české vlastníky. Ostatní jsou součástí nadnárodních zahraničních korporací. Podle tabulky se předloni nejlépe dařilo strojírenské společnosti Robert Bosch. V celostátním žebříčku jí patří pětadvacáté místo. Mezi českou elitní stovku se vedle ní dostal z Jihočeského kraje ale už jen energetický kolos E.ON, jehož česká dcera sídlí rovněž v Českých Budějovicích. Vedle tradičních regionálních značek jako je právě ZVVZ, Madeta, Budvar, patří popředí žebříčku už jen novým firmám, za nimiž stojí zahraniční kapitál. To je případ jak lídrů tabulky, tak písecké firmy Schneider Electric, stavební společnosti Swietelsky, cihlářského koncernu Wienerberger, výrobce automobilové techniky TRW DAS nebo obchodní firmy dm- -drogerie. Ze 34 jihočeských firem, které se dostaly do žebříčku šesti set firem s největším obratem v České republice, jich nejvíc, deset, působí ve strojírenství. Dařilo se také stavebním, potravinářským a obchodním firmám. Naopak textilní průmysl, zemědělství, doprava nebo zpracování dřeva jsou zastoupeny vždy pouze jedním podnikem. Největší firmy v kraji (žebříček podle celkových výnosů v roce 2006) 1. Robert Bosch ČR 34,58 (25) 2. E. ON 29,05 (30) 3. Robert Bosch ČB 8,77 (94) 4. Madeta 6,49 (124) 5. Schneider Electric 4,06 (175) 6. Swietelsky stavební 4,02 (177) 7. Wienerberger 2,73 (250) 8. TRW DAS 2,70 (252) 9. dm-drogerie markt 2,50 (264) 10. Budějovický Budvar 2,50 (267) 11. Linde Pohony 2,08 (293) 12. ZVVZ a.s. 1,87 (316) 13. Gama Group 1,81 (323) 14. JIP - Papírny Větřní 1,77 (331) 15. Jednota SD ČB 1,55 (356) 16. Fezko 1,42 (378) 17. Motor Jikov Group 1,40 (384) 18. Flosman 1,30 (399) 19. ČBPS 1,15 (439) 20. VaK JČ 1,15 (440) Pozn: Údaj za názvem firmy uvádí celkový obrat v miliardách korun. Číslo v závorce pak pořadí v celostátním žebříčku.

8 8 sport Pojeďte s námi do Prahy fandit na basketbalové finále play - off Ing. Štěpánka Musilová Akciová společnost ZVVZ, která je generálním partnerem basketbalového týmu žen ZVVZ USK Praha, chtěla v rámci 60 let existence podniku, přivést do Milevska tento špičkový celek. Měl se představit v utkání play-off 1. Trocal ligy. Jak se však ukázalo, zdejší hala takovému utkání neodpovídá a komisař Basketbalové federace ji pro toto utkání neschválil. Od záměru jsme proto museli odstoupit. Hlavní důvody jsou dva - nevyhovující hrací koše a chybějící integrovaný ukazatel 24 sekund. Kdybychom koupili nové koše a zajistili časomíru, šlo by o utkání celku z 2. místa, tedy ZVVZ USK, proti družstvu ze 7. místa základní části. Lze říci, že by šlo Mužstvo, však chce všechny ujistit, že boj o divizi nevzdává a chce se o ni poprat. I když hned první dvě jarní kola přinesla zaváhání v podobě dvou remíz - 0:0 doma s Chýnovem a 1:1 ve Čkyni. Hráči k zimní přípravě využívali umělou trávu v Milevsku, startovali na turnaji Platan Cup v Písku, který vyhráli. Absolvovali také Po rozpačitém vstupu do soutěže, kdy se nepovedla hlavně první polovina základní části, se začaly výsledky i výkony hráčů postupně zlepšovat a tým se vyšplhal až na 4. místo skupiny Střed. A co víc, v nadstavbě, kde se nově letos střetly křížem týmy mezi skupinami Západ a Střed, hokejisté ZVVZ ve dvanácti utkáních prohráli pouze jednou v základní hrací době a jednou po prodloužení. Jinak vždy zvítězili. Výbornou formu pak potvrdilo i play - off, z něhož vzejdou týmy hrající turnaj o postup do 1. ligy. Tady se HC ZVVZ probojoval až do 3. kola. Nejdříve v osmifinále vyřadil tým HC Vlci Jablonec nad Nisoun 3:1 na zápasy (ty v Milevsku skončily o utkání dvou celků se zcela jinou výkonnostní třídou. Když jsme porovnali všechna pro a proti uspořádání utkání v Milevsku, převážila negativa. Proto jsme se rozhodli, že dáme přednost kvalitnímu zápasu - i když v Praze. Volba proto padla na finálové utkání Trocal ženské basketbalové ligy, v němž se s téměř stoprocentní pravděpodobností střetne ZVVZ USK s mistrem GAMBRINUS SI- KA Brno. K vidění tak bude to nejlepší, co ženský basketbal v Česku nabízí. Nejspíš půjde i o televizní utkání s úžasnou atmosférou. Už nyní víme, že na zápas přijde na 500 diváků, přičemž do haly se vejde jen o stovku víc. Zápas ZVVZ USK Praha - GAM- BRINUS SIKA Brno se hraje 25. dubna od 18 hodin. Doprava z Milevska je zdarma. Platí pravidlo - lístek na utkání = místenka v autobusu. Ty pojedou dva, počet účastníků je proto omezen naplněním jejich kapacity. Všem fandům basketbalu přejeme krásný sportovní zážitek. Fotbalové jaro začalo pro FC ZVVZ dvěma remízami Fotbalisté FC ZVVZ skončili v Krajském přeboru po podzimní části třetí v těsném závěsu za Českým Krumlovem a Kaplicí. Postupu do divize by se vedení FC ZVVZ nebránilo, ale rozhodně neklade mužstvu nůž na krk. Chápe, že většina hráčů jsou amatéři, kteří mají své pracovní a školní povinnosti. Pavel Mužík soustředění v Mozolově. Za zimu celkem 24 hráčů zvládlo 34 tréninkových jednotek a 13 přípravných zápasů. Novými posilami mužstva se stali Michal Rajtoral (FK Protivín), Ladislav Šebek (SK Hradec Králové) a Michal Sokolt (FK Tábor). Naopak na hostování odešli Jiří Seidl, Václav Kosík, Karel Syrovátka do FK Tábor a Jakub Barda do SK Dynama České Budějovice (dorost). Všichni jsme motivováni na Zde jsou nové posily FC ZVVZ Ladislav Šebek (vlevo) a Michal Sokolt. Hokejisté HC ZVVZ postoupili až do semifinále vyřazovacích bojů Hokejová sezóna 2007/08 se blíží do finiše. Vyrcholily finálové boje A mužstva a do cíle spějí i soutěže mládežnických týmů HC ZVVZ. Pro A tým skončila základní i nadstavbová část, po kterých následovaly vyřazovací boje. Hokejisté reprezentující ZVVZ GROUP ve II. lize přitom svému generálnímu sponzorovi dělali jen dobré jméno. Radek Kolín postup, ale když to nevyjde, život jde dál, říká dlouholetý fotbalový trenér Jaroslav Vavroch. Souboj o první místo nikdo z nás nevzdal. Výchozí pozici máme dobrou. Soupeři ze špičky sice prokázali vysokou výkonnost, ale i my hráčským kádrem, kvalitní úrovní hřišť a celkovým zázemím, dokazujeme patřičnou úroveň. To jasně signalizuje, že boj o divizi se bude odehrávat až do posledního mistrovského utkání. poměrem 4:2 a 7:1 a v Jablonci 5:3 a 0:2). Ve čtvrtfinále pak HC ZVVZ přešel přes Děčín třemi výhrami v řadě, když nejprve dvakrát uspěl na ledě soupeře (2:1. 5:2) a celou sérii ukončil domácí výhrou (2:1). V semifinále tým narazil na favorizovaný HC Chrudim, s nímž přes Velikonoce sehrál tři zápasy - na jeho ledě nejprve jasně prohrál 8:0, ale hned druhý den Vzduchotechnici vydřeli překvapivou výhru 4:3 na samostatné nájezdy. Brankář HC ZVVZ Dalimil Svoboda udržel v druhém utkání v Jablonci čisté konto. Góly za ZVVZ vstřelili 17. Filipi (Štych), 26. Štefan (Matouš), 59. Šulčík a v 71. z nájezdu Šperger, jenž byl jediným úspěšným střelcem penaltového rozstřelu. Za celkového stavu 1:1 se tak série přesunula na jih Čech, kde na Velikonoční pondělí začal další dvojzápas. V něm se hráčům HC ZVVZ ale už tolik nedařilo a i přes velkou snahu prohráli 0:2 a 2:4 (branky Urbanec, Schmied). Série tak skončila celkově 1:3 pro favorizovanou Chrudim a jejím Lístek na utkání = místenka v autobusu - (účastník, který nežádá dopravu nechť to nahlásí při rezervaci, abychom mohli jeho místo poskytnou dalšímu zájemci) - Podrobné informace o odjezdu autobusů obdrží účastníci minimálně týden před utkáním. Rezervace na tel.: (382 55) 2230 nebo na u 1. Jekatěrinburg : Bourges : Krakov : Salamanca : ZVVZ USK : Šibenik : postupem do kvalifikace o 1. ligu. Přesto ale milevští hokejisté, trénovaní bývalým reprezentantem Rudolfem Suchánkem, zaslouží za své letošní výkony uznání. Je to práce celého týmu. Nerad bych někoho vyzdvihoval. Celou sezonu odehráli kluci výborně, měli jsme čtyři vyrovnané lajny. Opravdu nelze nikoho vyzdvihovat. Před kluky ale musím smeknout, uvedl v médiích při hodnocení sezóny trenér. Pozvánka Euroliga: vítězné loučení, ale bez postupu Basketbalistky ZVVZ USK Praha ve svém posledním letošním vystoupení v Evropské lize porazily chorvatský Šibenik 69:59. Ani tato výhra v závěrečném duelu základní skupiny ale ne- Konečná tabulka skupiny B: V duelech s Chrudimí nebyla o dramatické situace nouze. 31. březen 2008 číslo 4 Finále Trocal ŽBL dubna od 18 hodin Sportovní hala Folimanka ZVVZ USK Praha - GAMBRINUS SIKA Brno změnila nic na tom, že tým nezopakoval loňskou účast ve vyřazovacích bojích. Ve skupině ale neskončil poslední, na páté místo jej posunula lepší bilance v utkáních právě se Šibenikem. Milevský pohár moderních gymnastek Milevská sportovní hala patřila nedávno moderní gymnastice. Konal se v ní 18. ročník mezinárodního závodu pořádaný místním klubem ProActive, na který přijaly pozvání kluby z celé Evropy. Zahraničních závodnic tak bylo víc než českých. Přijely z Rakouska, Srbska, Německa, Bulharska, Polska, Nizozemska a Maďarska. Z českých klubů jsme uvítali v Milevsku závodnice z Českých Budějovic, Brna, Prahy, Žďáru, Havířova a domácího Milevska. Slavnostního zahájení se ujal místostarosta města Michal Polanecký. Domácí závodnice se v této konkurenci neztratily - dva poháry a čtyři medaile totiž zůstaly doma. Mezi juniorkami byla Ludmila Korytová stříbrná a v seniorské kategorii přidala Petra Korytová bronz. Výkonnostními vrcholy bylo finálové klání juniorek v sestavě s míčem a seniorek v sestavě se stuhou. Umístění v základním závodě bylo zapomenuto, ve finálové sestavě se začíná znovu od nuly. V juniorkách zopakovala svůj úspěch v základním závodě Ludmila Korytová a opětovně podařenou sestavou s míčem oslnila rozhodčí a získala další stříbrnou medaili. To samé se podařilo v seniorkách její sestře Petře, když k bronzu v základním závodě přidala i třetí místo na stupních vítězů v sestavě se stuhou. I Alena Andělová výborným výkonem zopakovala své páté místo. Se stuhou se nedařilo Lucii Tollingerové, kdy zákonem schválnosti stuha neposlouchala tak, jak by si Lucie přála a jak ji zvládá v tréninku. Součástí závodů bylo i vystoupení nejmenších moderních gymnastek. Informační zpravodaj zaměstnanců, akcionářů a obchodních partnerů strojírenské společnosti ZVVZ - Vydává ZVVZ a.s., Sažinova 888, IČO , telefon: , fax: , - Redakce: Ing. Štěpánka Musilová Polygrafický servis nakladatelství Typ České Budějovice, Datum vydání: 31. březen Dana Vojtová

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Mzdy vrcholových manažerů v největších světových korporacích vzrostly o 5,5%

Mzdy vrcholových manažerů v největších světových korporacích vzrostly o 5,5% Mzdy vrcholových manažerů v největších světových korporacích vzrostly o 5,5% Odměny vysoce postavených manažerů v Top 100 firmách Celosvětový průměrný příjem nejvýše postavených manažerů v korporacích

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Výroční zpráva GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. 2013 Obsah I. Úvodní slovo ředitele společnosti II. Profil společnosti Základní údaje o společnosti Orgány společnosti Hlavní ukazatele společnosti

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8 Výroční zpráva 2013 SBD POKROK Kollárova 157/18 186 00 Praha 8 Výroční zpráva vyhotovena v květnu 2014 OBSAH: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje 3. Informace o účetních

Více

Výroční zpráva. za rok 2010. Správa městských sportovišť Kolín, a.s.

Výroční zpráva. za rok 2010. Správa městských sportovišť Kolín, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 Správa městských sportovišť Kolín, a.s. I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Textová část výroční zprávy III. Zpráva auditora IV. Účetní závěrka v plném rozsahu V. Příloha

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013 - Platí mluvené slovo - Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference 2013 20. března 2013 rovněž bych vás rád přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek 1 - Hlavní

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů

TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů Mgr. Ing. Marie Nejedlá, Ph. D. Technologický projekt Technologický projekt je souhrn různých komponent

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím docházkový systém Docházkový systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE

Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE Osnova RNDr. Evžen Korec, CSc. vědecká kariéra podnikatel a developer EKOSPOL a.s. vývoj strategie a firemní kultura

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny.

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny. Přehled zpráv AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ Financninoviny.cz U nové linky v Řetenicích má najít práci pětasedmdesát lidí... 2 1.8.2012

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk...

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk... Obsah Editorial 3 Vítejte u firmy ABEL 5 Vyrábíme tonerové kazety 7 Vyrábíme inkoustové kazety 9 Měříme to, co jiní jen tuší 11 Váš obchodník a asistentka 13 Přinášíme víc než jen úsporu nákladů na tisk

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů 2016 I. Krátké představení Strategie Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy za účelem kapitálového zhodnocení a nájmu. Obhospodařování a administrace

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 VZDĚLÁVÁNÍ Garant: Bohumil Kartous CO NUTNĚ POTŘEBUJE ČESKÉ VZDĚLÁVÁNÍ? MNOHEM DELŠÍ HORIZONT ÚVAH O ROZVOJI Doposud nejdelší horizont vzdělávací strategie byl pět

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. Nákup pro výrobu a Engineering. Procurement Forum 2014 Ing. Michaela Žvaková

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. Nákup pro výrobu a Engineering. Procurement Forum 2014 Ing. Michaela Žvaková VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. Nákup pro výrobu a Engineering Procurement Forum 2014 Ing. Michaela Žvaková Základní informace o VPE Společnost VPE největší dceřiná společnost holdingu Vítkovice Machinery

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím CRM systém CRM systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

JE Dukovany v roce 2016 z pohledu divize výroba a Skupiny ČEZ. Ladislav Štěpánek Valeč, listopad 2016

JE Dukovany v roce 2016 z pohledu divize výroba a Skupiny ČEZ. Ladislav Štěpánek Valeč, listopad 2016 JE Dukovany v roce 2016 z pohledu divize výroba a Skupiny ČEZ Ladislav Štěpánek Valeč, listopad 2016 AGENDA Tradiční energetika v nových podmínkách Výkonnost tradiční energetiky Chybí jasná politická rozhodnutí

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více