4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky."

Transkript

1 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZAMĚSTNANCŮ, AKCIONÁŘŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI 4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky. Pracovníci, kteří mají na starosti nosné projekty a ví o nich nejvíce. 3 Kvalita i termíny dodávek odlučovačů pro Elektrárnu Tušimice odpovídají požadavkům Pojeďte s námi do Prahy fandit na basketbalové finále play - off Připomeneme si 60 let, trh ale na tradice nekouká Letošní rok je pro ZVVZ jubilejní - připomeneme si v něm 60 let existence. Jakkoliv je to výročí významné a bude tedy i příležitostí k bilancování, pro život firmy je důležitá současnost a pohled do budoucnosti. Proto letos posouváme naši strategickou, podnikatelskou vizi o další dva roky, až do roku Ing. Miloslav Mácha, předseda představenstva a generální ředitel ZVVZ a.s. To ale neznamená, že letošní, jubilejní rok, je snad pro skupinu ZVVZ GROUP méně ambiciózní. Naopak. Hodláme zdolat dvoumiliardovou hranici tržeb. Podnikatelský plán počítá s tržbami 2,240 miliard korun. Tedy o téměř čtyři sta miliónů víc než loni. To samo o sobě je velkou výzvou. Jak jí dosáhneme? Hodně jsme pro to udělali už loni, kdy jsme nastavili pravidla spolupráce mateřské ZVVZ a.s. s dceřinou firmou ZVVZ- V listě Cílem letošního roku je víc než zdvojnásobení zisku Plán ZVVZ na rok 2008 vychází ze Strategie firmy zpracované do roku Strana 2 Pobaltské trhy nabízejí zajímavé obchodní příležitosti Úsilím naší firmy, zejména obchodního oddělení, je získávat stále nová obchodní teritoria, propagovat a nabízet naše výrobky. Strana 4 Firma Alstom provedla v ZVVZ audit Ukázal, jaké jsou naše možností při dodávce ventilátorů pro Alstom s celosvětovým dosahem. Strana 6 Loňské tržby vzrostly na více než 1,5 miliardy korun Akciová společnost ZVVZ plánovala tržby 1,540 miliardy korun, skutečnost byla o 1,2 procenta lepší. Tržby dosáhly 1,560 miliardy korun. Firma vykázala zisk a nečerpala žádné úvěry. Její finanční situace je tedy stabilní. Kolika žáků se praxe vlastně týká? Praxi v ZVVZ vykonává 28 žáků oboru mechanik strojů a zařízení a 24 žáků oboru zámečník. Z toho celkem 31 žáků má se ZVVZ uzavřenou smlouvu o poskytování sti- Více než polovina tržeb, 54,3 procenta, přišla ze zahraničí. Mezi hlavní exportní země patřily: Francie (191,3 miliónů Kč), Rakousko (141,5), Německo (141), Švédsko (65,9), Rusko (54,5), Slovensko (50,5), Bulharsko (45,8), Nizozemí (38,5) a Polsko (26,1). Dalšími zeměmi, kam ZVVZ prodalo své výrobky, byly: Finsko, Rumunsko, Srbsko, Británie, Itálie, Belgie nebo USA. Největším zákazníkem ZVVZ vloni byla dceřiná společnost ZVVZ-Enven Engineering, která odebrala výrobky za 402,6 miliónů Kč a americká společnost Megtec (262,6 miliónů Kč). Dál následovaly firmy: Scheuch (80,4 miliónů Kč), Transconstruct Vídeň (55,1), ruská vnučka ZVVZ-M (50,6), ČKD Praha DIZ (39,1), Brambeza (39), Ekoklima (37) nebo Alstom DE (36,5). Své podnikatelské a ekonomické cíle splnily všechny divize, kromě divize Ventilátory. (Podrobnější informace o hospodářských výsledcích na straně 2) Mgr. Dagmar Švárová, ředitelka SOŠ a SOU o spolupráci se ZVVZ říká: Smlouvu o poskytování stipendia má jedenatřicet žáků Kdysi to byl jeden z útvarů ZVVZ. Od roku 1991 ale už SOŠ a SOU píše svou vlastní historii. Ještě ale osm let trvalo, než obě instituce spolu začaly opět intenzivně spolupracovat. Jednou z forem je i odborná praxe žáků v ZVVZ. Právě u ní jsme rozhovor s ředitelkou školy Dagmar Švárovou začali. pendia s tím, že po dostudování nastoupí do pracovního poměru právě v této firmě. Co jim praxe vlastně přináší? Praktické ověření toho, co se ve škole učí - získání nových dovedností, poznání provozu, ve třetím ročníku získávají svářečský průkaz -Enven Engineering, a.s. Včetně kultury podnikání, podotýkám. To nám umožní využít synergické výhody silné výrobní a silné obchodní a inženýringové firmy. Budeme tak na trhu působit ve větší síle, než kdy v minulosti. Dalšími důležitými kroky byly organizační změny a motivace zaměstnanců. V nové divizi Ventilátory a Megtec tak mají tři podnikatelské obory, tzv. profitcentra, společné vedení a v řízení divize to bude znát. V případě zcela nového produktu malých a středních ventilátorů, s nímž letos začínáme, nás sice čeká ještě kus práce, než naplno prorazíme mezi zákazníky, ale o výsledku nelze pochybovat. Je to pro nás strategické rozhodnutí, posilující naše postavení mezi výrobci ventilátorů. Trh sice na tradice nekouká, ale šest desítek let úspěšné existence, silné know - how, dobré jméno a zkušení, pracovití lidé tvoří nepopiratelné hodnoty, které nám pomohou k úspěchu i v této nové nutno srovnávat i ve vazbě na ní a nový mzdový systém je komoditě. dosahované hospodářské výsledky v jednotlivých měsících Nové zásady motivace zaměstnanců ve vedení firmy pozorně sledujeme a průběžně hodní však bude možné až po roce loni a letos. Objektivní srovnánotíme. Vím proto o výtkách, uplatnění. které k nim zaznívají. Původ- (Pokračování na straně 2) a v neposlední řadě finanční ohodnocení. Proč škola spolupracuje právě se ZVVZ? Je to dáno především dlouholetou tradicí, zázemím firmy a faktem, že ZVVZ je největší strojírenskou firmou ve městě a regionu. Ze strojírenských oborů chodí na praxi všichni žáci, kromě tří, z nichž se jeden učí pro rodinnou firmu a dva pro firmu v místě bydliště. V čem je ZVVZ jiné? Máme zde jistotu, že splníme učební osnovy. Výhodou je rovněž školený personál a vybavení. Velkým plusem je i seznámení se s provozem ve čtvrtém ročníku. Je to i jedna z prvních firem, která začala poskytovat stipendia. (Pokračování na straně 2) Editorial V jednom dresu Sportovci, basketbalistky, hokejisté nebo fotbalisté, to mají jednoduché. Musí táhnout za jeden provaz, i kdyby měli na dresu ještě jiné logo než jen to s písmeny ZVVZ. V běžném životě, i tom podnikatelském, to je ale mnohdy složitější. Nakonec není třeba chodit daleko. Také jste už bezesporu slyšeli, že někdo dělá v ZVVZ (myšlena výrobní akciovka) a jiný v Envenu či Inženýringu (myšlena projekční a obchodní dceřiná akciovka). A přitom pro obě firmy je společná sounáležitost ke skupině s tradiční a hodnotnou značkou ZVVZ. Ve sportovním týmu je soutěživost na místě, ale jde-li o výsledek, o konečný úspěch, musí se táhnout za jeden provaz. Jinak prostě soupeři vyhrají. A podobné to je i v podnikání - pracovat pro úspěch musí všichni. Ať už pod názvem ZVVZ a.s. nebo ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Pro nějakou řevnivost tady prostě není místo. Ruský rada se zajímal o jaderný program Únorová návštěva obchodního rady Ruské federace v ČR Grigorije Sarišviliho v ZVVZ potvrdila, že v jedné ze světových mocností má naše firma dobré jméno. Využije-li ho, obchodní spolupráce se bezesporu rozšíří. Nabízí se prostor jak v ekologickém strojírenství, tak v dodávkách pro jadernou energetiku. V Rusku se totiž stále větší důraz klade i na ekologické parametry výroby a země rovněž chystá výstavbu dalších jaderných elektráren. Není vyloučena ani spolupráce ve třetích zemích, hlavně v jihovýchodní Asii. (Další informace na straně 7)

2 2 informace 31. březen 2008 číslo 4 Ptáme se za Vás Pružná pracovní doba a odchody z pracoviště Když mám pružnou pracovní dobu, kde základní část je od 8.30 do hod, tak to znamená, že mimo tuto dobu nemusí nadřízený odchod schvalovat? Ing. David Sváček: K pružnému rozvržení pracovní doby říká 85 odst. 4 zákoníku práce následující: Při pružném rozvržení pracovní doby si zaměstnanec volí sám začátek, popřípadě i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem (volitelná pracovní doba). Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti (základní pracovní doba). Povšimněte si prosím slůvka popřípadě, které zákonodárce vložil do textu. Připouští totiž možnost, že si zaměstnanec konec pracovní doby volí i nevolí. Pracovní řád ZVVZ v části 5.2 upřesňuje: Začátek a konec v rámci povolené pracovní doby si volí zaměstnanec sám při dodržení ustanovení tohoto bodu (= základní pracovní doby od 8.30 do 12.00), při dodržení rozhodnutí o zajištění provozních potřeb pracovišť a pokynů přímého nadřízeného. V praxi jistě není nutné žádat nadřízeného po odpracování osmi hodin o svolení k odchodu, pokud nebyl předem zaměstnanec požádán, aby zůstal déle. Chce-li zaměstnanec odejít z pracoviště před odpracováním stanovené denní doby, doporučuji to s ohledem na dobré mravy předem oznámit nadřízenému. Ostatně ten by měl jasně určit, za jakých okolností chce být o brzkém odchodu zaměstnance informován a co považuje za brzký odchod - práh tolerance je různý. Pružná pracovní doba předpokládá i vzájemnou důvěru a využívání časové flexibility ve prospěch zaměstnance i zaměstnavatele. Firemní reklamní dárky Chtěl bych firemní dárky do tomboly na ples nebo sportovní akci. Kde je mohu získat? Ing. Štěpánka Musilová: Firemními dárky disponují pouze ředitelé divizí a úseků a jimi pověření pracovníci. Proto kontaktujte nejprve svého přímého nadřízené, a pokud on nemá dispoziční právo, kontaktujte svého ředitele resp. jeho asistentku. Není třeba mít obavy - za zeptání člověk nic nedá, může jen získat. (Pokračování na straně 7) Hlavní ekonomické cíle společnost ZVVZ loni splnila Akciová společnost ZVVZ pokračovala v roce 2007 v započatých změnách. Došlo k dalšímu posílení ekonomické samostatnosti divizí a úseků. V průběhu první poloviny roku vznikla i pravidla spolupráce s dceřinou společností ZVVZ-Enven Engineering. Ing. Vladimír Krejčí Obě společnosti nyní fungují na bázi obchodních vztahů a vzájemně spolu úzce spolupracují. Všechny divize ZVVZ měly po celý rok dostatek zakázek. V některých případech se pak nedostatek kapacit řešil kooperacemi. Na konci roku 2007 došlo ke zvýšení základního kapitálu dceřiné společnosti ZVVZ- -Enven Engineering z 6 miliónů na 200 miliónů korun. Z 80 procent se na něm podílela naše společnost ZVVZ. Své hlavní ekonomické cíle společnost ZVVZ loni splnila. Výsledky pozitivně ovlivnilo splnění ekonomických cílů všemi divizemi s výjimkou divize Ventilátory. V rámci uspořádání vzájemných vztahů s dceřinou společností ZVVZ-Enven Engineering došlo k prodeji majetku a materiálu této společnosti ve výši 32 miliónů korun za ceny stanovené soudním znalcem. Ty byly vyšší než ceny účetní, a proto prodej pozitivně ovlivnil i hospodářský výsledek ZVVZ. Pozitivně ho Ing. Pavel Šifalda rovněž ovlivnilo také rozpuštění rezervy na obchodní případ Tuncbilek z důvodu poklesu kurzu CZK/USD. Kde se staly chyby Na druhou stranu ale byly i skutečnosti, které hospodářské výsledky ovlivnily negativně. Jednalo se například o: - Nesprávné kalkulace a nekvalitní řízení obchodního případu Marica. To si vyžádalo vytvoření rezervy na podnikatelská rizika ve výši 21,2 miliónů korun. - Vícenáklady související s ukončováním činnosti a obchodních případů bývalé divize Engineering (reklamace, nedodělky, atd.). - Náklady na nejakost ve výši 5,6 miliónů korun. Z nich největší částka 2,2 miliónů korun připadla na havárii ventilátoru na Teplárně Trmice. Investice za milióny Do pořízení dlouhodobého majetku se v roce 2007 investovalo 72,6 miliónů korun. K největším investicím patřilo pořízení nového laseru, rekonstrukce lakovny, zateplení střechy haly 11 a modernizace budovy č.p Společnost ZVVZ, která byla v průběhu celého roku finančně stabilní a nečerpala úvěry, tak v roce 2007 utržila 1,560 miliardy korun, tedy o 1,2 procenta víc než plánovala. Podnikatelský plán předpokládal tržby ve výši 1,540 miliardy korun. Hlavní ekonomické cíle ZVVZ a divizí v roce 2007 a jejich plnění Klíčoví zákazníci Největším zákazníkem v roce 2007 byla dceřiná společnost ZVVZ-Enven Engineering, která odebrala výrobky za 402,6 miliónů korun. Společnosti Megtec jsme dodali výrobky za 262,6 miliónů korun. Mezi další významné zákazníky patří: Scheuch (80,4 miliónů korun), Transconstruct Vídeň (55,1), OOO ZVVZ-M (50,6), ČKD Praha DIZ (39,1), Brambeza (39), Ekoklima (37), Alstom DE (36,5), International Power (26,3) a Stokota Polsko s výrobou za 26 miliónů korun. Export se přitom na tržbách podílel 54,3 procenty. Mezi hlavní země patřily: Francie (191,3 miliónů korun), Rakousko (141,5), Německo (141), Švédsko (65,9), Rusko (54,5), Slovensko (50,5), Bulharsko (45,8), Nizozemí (38,5) a Polsko (26,1). Další zboží mířilo také do Finska, Rumunska, Srbska, Británie, Itálie, Belgie, USA, Lotyšska, Vietnamu, Ukrajiny, Estonska, Kypru, Maďarska, Švýcarska či Španělska. Cílem letošního roku je víc než zdvojnásobení zisku Plán ZVVZ na rok 2008 vychází ze Strategie firmy zpracované do roku 2010 a respektuje požadavek majitele na maximální zhodnocení vloženého kapitálu. I po promítnutí očekávaných negativních vlivů do hospodaření firmy je proto našim cílem vytvořit zisk před zdaněním 55 miliónů korun. To představuje víc než dvojnásobný meziroční nárůst. Plán tržeb je stanoven na 1,485 miliardy korun. Firma předpokládá pracovat (Dokončení ze strany 1) Od kdy se vlastně spolupráce obou institucí datuje? Od roku 1991, kdy jsme se stali samostatnou školou. Před tím jsme byli jedním z útvarů ZVVZ. Ale intenzivní spolupráce začala až později, někdy kolem roku To se měnila i filozofie ZVVZ, které nutně potřebovalo pracovní síly a docenilo význam spolupráce s naší školou. Mají děti o vaši školu zájem? V tomto věku za ně rozhodují především rodiče. Mohu ale říct, že proti 90. letům se situace nyní zlepšila. V dubnu jsou přijímací zkoušky - jaký je letos o školu zájem? Loni jsme přijali všechny přihlášené do oboru zámečník, mechanik strojů a zařízení všechny, co udělali přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Rovněž letos budou do učebních oborů zámečník, obráběč kovů přijati všichni přihlášení. V oboru mechanik strojů a zařízení jen ti s průměrem do 1,75. Ostatní čekají přijímací zkoušky z českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Tržby v mil. Kč s 861 zaměstnanci. Plánovaná produktivita práce z přidané hodnoty dosahuje 464 tisíc Kč na zaměstnance. Úroveň plánovaného zisku přitom ovlivňují korporátní náklady, které jsou hrazeny ze zisku ZVVZ. Jde například o sponzorství, náklady střediska GŘ, náklady na audit konsolidovaných výsledků. Při tvorbě plánu se zvažovaly následující rozhodující vnější a vnitřní vlivy: Posilování kurzu CZK/EUR z 27,80 CZK/EUR v roce 2007 na 26,50 CZK/EUR v roce 2008, meziroční růst cen energií o cca 15 procent, zvýšení úrokových sazeb ČNB z původních 2,9 na 3,7 procenta p.a., meziroční růst osobních nákladů zhruba o 34 miliónů Kč, plná výplata dividend z nerozdělených zisků minulých let (dividendy ve výši cca 170 miliónů Kč ), dokončení navýšení základního kapitálu ZVVZ-Enven Engineering z finančních zdrojů ZVVZ na konečnou hodnotu 200 miliónů Kč (potřeba finančních zdrojů ve výši 81 miliónů korun). Smlouvu o poskytování stipendia má se ZVVZ už jedenatřicet žáků Provozní hospodářský výsledek v mil. Kč Výsledek hospodaření před zdaněním v mil. Kč Produktivita práce z přidané hodnoty v tis. Kč na zaměstnance Počet zaměstnanců plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. ZVVZ a.s , ,0 25,1 40,5 24,3 25,4 453,1 456, Divize Ventilátory 196,8 126,2 11,5-22,7 9,7-24,8 821,7 323, Divize Přepravníky 124,0 164,7 4,8 8,0 3,8 6,9 504,6 594, Divize Megtec 210,0 263,0 12,5 17,2 11,9 16,6 572,6 640, Divize Klimatizace 130,0 123,6 9,4 10,9 8,2 9,7 579,8 607, Divize Výroba 661,4 669,0 11,8 18,7 8,4 14,0 385,3 416, Útvar Obchod 359,7 374,7 12,1 15,0 9,4 9,7 605,0 611, Mimochodem, jak vy sama ZVVZ hodnotíte? Jednoznačně pozitivně. V poslední době lze mluvit o vstřícné spolupráci. Včetně odborné i finanční podpory na projektu, týkajícího se úpravy učebních osnov a tvorby nových studijních materiálů. Bez ZVVZ bychom ho nemohli uskutečnit. Právě díky dobré spolupráci se ZVVZ vznikl nový moderní soubor učebních textů doplněný o nejnovější poznatky a CD s obrazovým materiálem. Firma nám tak pomohla zkvalitnit výuku. Připomeneme si 60 let... (Dokončení ze strany 1) K určitým korekcím, jak se říká vychytání much, proto může dojít, ale zásadní změny čekat nelze. Vytvoření jasných pravidel odměňování a zprůhlednění motivačního systému bylo nutné. Pomůže nám dál stabilizovat pracovní týmy a spolu s možnostmi dalšího vzdělávání a rozšiřování kvalifikace, které chystáme, dá zaměstnancům další perspektivu. Podnikatelské plány a rozjednané zakázky svědčí o tom, že letos ZVVZ GROUP opět posílí i v zahraničí. Zvláště v postsovětských zemích, zvláště v Ruské federaci, Kazachstánu a na Ukrajině. Koncem února jsme předali německé automobilce Audi ventilátor s karbonovými lopatkami do jejího zkušebního aerodynamického tunelu. To vytváří další obchodní možnosti. Velmi se zajímáme o odvětrávání silničních tunelů pod Prahou. Prostě pracujeme na tom, aby ZVVZ bylo nejen na trhu řadu dalších let, ale aby prosperovalo a tím i svým zaměstnancům zajišťovalo odpovídající sociální a životní jistoty. Každý se svým dílem na svém úseku práce o to ale musí zasloužit. Jedinou naší jistotou totiž je, že nikdo nám nic zadarmo nedá.

3 číslo březen 2008 Vaše téma - projektoví manažeři 3 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky a ví o nich nejvíce Ten pojem projektový manažer jste už možná slyšeli. Kdo to ale je? Dá se říct, že je to centrální mozek obchodního případu nad deset miliónů korun. Je to tedy pracovník, který má na starost některý nosný projekt a ví o něm vše. Proto má pod palcem všechno, co se kolem dané zakázky děje - od nabídky, přes objednávku a konstrukci až po výrobu a expedici a samozřejmě fakturaci a případné reklamace. V minulosti se nosné projekty řešily po částech v jednotlivých útvarech. S velkým počtem dílčích odpovědných pracovníků a předávacích míst. Pokud někdo chtěl získat ucelenou informaci o projektu, musel je leckdy obtížně shánět na několika místech. Aby se tomu pře- Mikrorozhovory Rudolf Blažek projekt: ETU Ing. Pavel Bočan projekt: Marica Ing. Jaroslav Volf projekt: Audi Těžko ale ovlivňují některé procesy dešlo, vznikly pozice projektových manažerů. Ti jsou plně zodpovědní za přípravu a následně i za úspěšné dokončení projektu podle smlouvy se zákazníkem, včetně firemních ukazatelů jako je třeba ziskovost zakázky. Vedle manažera má ale každý projekt i projektový tým. Jeho členové musí s manažerem projektu spolupracovat, informovat Přibyla vám práce, když jste se stal projektovým manažerem? Ano - zvýšila se administrativa. Jak kdy a jak kteří. Ale to už tato činnost automaticky přináší. Tak z 80 procent. Nulové pravomoci. Podle RGŘ 11/2007 mám povinnosti, ale přenést je mohu pouze na členy týmu, kteří mají pravomoci též nulové. Ano. Myslíte si, že vám ostatní závidí? Není co závidět. Pokud ano, bylo by potřeba je touto činností pověřit. Ne. Přibyla vám práce, když jste se stal projektovým manažerem? Ano, připouštím, že nárůst agendy byl velký. Musím říci, že v rámci možností mi vycházejí vstříc, přestože projekt, na němž pracuji v současné době, je řízen formou takzvaného slabého řízení, kdy manažer projektu nemá k dispozici finanční motivační zdroje ani žádné nařizovací pravomoci. Přibyla vám práce, když jste se stal projektovým manažerem? Přibyla mi nárazová práce, protože je potřeba co nejrychleji řešit existující problémy během projektu. Nelze dát jednoznačnou odpověď - závisí to na jejich momentálním vytížení (v podstatě jen konstruktérů) a na tom, jak jsou ochotni akceptovat požadavky a připomínky obchodního partnera. Úspěch zakázky je v rukou každého z nás. Miroslav Průša projekt: ETU Jedná se o atypický projekt s prvky krizového řízení a tým se snaží zabránit zhoršování stavu. S odstupem pěti měsíců lze konstatovat, že se daří eliminovat některé negativní vlivy a situace se stabilizuje. Úskalí vidím v podcenění volby formy řízení projektu, kdy slabý manažer nemůže neřizovat ani finančně motivovat spolupracovníky. Přirozenou lidskou vlastností Neočekával jsem takové posouvání termínu dokončení projektu ze strany obchodního partnera AUDI/SBI. Očekával jsem a i obchodní partner dává najevo, že očekával lepší konstrukční řešení některých uzlů. Mile mne překvapila velice korektní spolupráce kolegů z AU- DI a SBI. Nutnost vyžadovat dodržování naplánovaných termínů a termínů změn a úprav, které vyžaduje obchodní partner. Přibyla vám práce, když jste se stal projektovým manažerem? V určitých směrech ano. V rámci svých možností a pravomocí ano. Jak u kterého případu - někdy ano, někdy ne. V současné době nelze ovlivnit některé procesy jednotlivých projektů. Jak u kterého případu. Myslíte si, že vám ostatní závidí? Není co. Ne. je touha po realizaci úspěšného projektu, který člověku přináší uspokojení, pocit seberealizace a naplnění. Bohužel, právě probíhající projekt nepatří do této skupiny. Myslíte si, že vám ostatní závidí? Rozhodně ne. Spolupracovníci o těžkostech současného projektu vědí. Pokud i přesto někdo takový je, rád ho zapojím do svého týmu. Chci poděkovat všem zúčastněným na projektu za jejich dobrou práci a úsilí o jeho zdárné dokončení. Střídají se období kdy ano a kdy nikoli. Koresponduje to se spokojeností obchodního partnera. Myslíte si, že vám ostatní závidí? Myslím, že mi nikdo nezávidí. Chceme-li být úspěšní v budoucích projektech, musíme věnovat větší pozornost předprojektové přípravě (konstrukci, nákladům) a posílit tým konstruktérů. ho o podstatných skutečnostech a včas konzultovat a řešit odchylky od projektu. Projektový manažer má také právo ukládat a kontrolovat plnění úkolů členů týmu, svolávat jeho jedníní a koordinovat činnosti členů týmu. Jedenkrát měsíčně projednává situaci o projektu s vedením společnosti. Protože jsou pravidla jasně dána, každý projektový manažer je závislý na výkonu spolupracovníků. Vzhledme k tomu, že řídí velké, nosné projekty, je vstřícnost k projektovým manažerů namístě. Na nich totiž záleží, jak se v ZVVZ budeme mít. Ing. František Koutník projekt: Belchatow Přibyla vám práce, když jste se stal projektovým manažerem? Částečně ano. V rozsahu svých možností ano. Některé věci ano, některé méně. Obtížná možnost ovlivnit některé procesy. Když se daří, tak ano. Když se nedaří, pak méně. Myslíte si, že vám ostatní závidí? Ani ne. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na získání tohoto obchodního případu a i těm, kteří se podílejí na jeho realizaci a zároveň bych je chtěl požádat, aby pracovali s maximální snahou o dosažení dobrého výsledného efektu z tohoto případu. Náročnost na práci projektového manažera oproti běžnému zpracování zakázky je značně vyšší. Očekává se od něj aktivní přístup a zvládnutí celého komplexu činností. Na místo já vám to říkal, že to nebude přichází projektový manažer s my to máme pod kontrolou, víme o rizicích a tato rizika vyřešíme. V rámci mzdového systému je nově zřízen Fond zakázek, který má být i zdrojem pro odměnu projektového manažera a jeho týmu za úspěšné zvládnutí projektu. V současné době má ZVVZ několik projektových manažerů. V jednotlivých divizích to např. jsou: DFM - Ing. Pavel Bočan (Marica), DFM - Ing. Jaroslav Volf (Audi), DFM - Rudolf Blažek (Elektrárna Tušimice), DV - Ing. František Koutník (Belchatow), DV - Miroslav Průša (Elektrárna Tušimice), DK - Jaroslav Tuček (Slavia Praha). Projektový manažer plně zodpovídá za: 1. přípravu kvalitních podkladů a informací pro prezentaci a uzavření obchodního případu 2. shromažďování dokumentů týkajících se projektu 3. řízení a úspěšnou realizaci celého projektu zejména za: náležitosti smluvního vztahu a související dokumenty zabezpečení všech vstupů a subdodávek zabezpečení dostatečných výrobních kapacit ocenění rizik spojených s projektem dodržení rozsahu díla, termínů a kvality průběžné vyhodnocování projektu realizaci včasných kroků k odvrácení nových rizik předání a převzetí díla odběratelem ukončení projektu (odstranění vad, pohledávky, apod.) ekonomický a finanční výsledek každého projektu

4 4 ZVVZ-Enven Engineering Pobaltské trhy nabízejí zajímavé obchodní příležitosti Úsilím naší firmy, zejména obchodního oddělení je získávat stále nová obchodní teritoria, propagovat a nabízet naše výrobky. V poslední době jsme se zaměřili i na státy severovýchodní Evropy. Můžeme konstatovat, že i zde se začínají objevovat první úspěchy. RSDr. Jan Kolář JUDr. Jaroslav Smrt O výrobky naší firmy projevili zájem zákazníci z Lotyšska a Estonska, pro které jsme již zpracovali konkrétní nabídky. Připravují se další setkání v závodech a na základě dobrých loňských zkušenosti, počítáme i letos s prezentací na výstavě, která se uskuteční v listopadu. Konkrétní poptávky máme z jednotlivých závodů v Estonsku. Získali jsme je po jednání s firmou Portlif Grup z Kohla Jarve. Tato projektová organizace pracuje zejména pro koncern na výrobu čedičového oleje, a jejími dceřinými společnostmi jsou elektrárny a teplárny v okolí Kohla-Järve. Naši zaměstnanci odpovědní za ruský trh, vlevo Martin Levý, vpravo Jiří Šťastný Mezi ně patří i elektrárna VKG Energia OU, kde jsme nabízeli pneudopravu odsunu břidličných spalin postupně od čtyř kotlů, včetně sila na 300 tun s termínem dodávky do poloviny příštího roku. Ve firmě EOS Kivioli byla dohodnuta dodávka látkového filtru a odprášení sila a v návaznosti na to pneudopravy odprašků do sila. Tento zákazník má zájem o dodávku tří EO, dvou v letošním roce a jednoho v roce V elektrárně a teplárně Soojus AS Kohla-Järve se v roce 2010 začne s výstavbou nových kotlů na spalování rašeliny, kde bude požadovat kompletní zařízení odprášení, pneudopravy a sil. To představuje zajímavou příležitost pro naši společnost. Zájem o dodávky našich zařízení projevily i další pobaltské firmy například SIA. Papírfabrika Lígatne, která požaduje látkový filtr na odprášení řezačky papíru nebo firma Grandeg, vyrábějící kotle na spalování dřevěných pelet. Ta má zájem o případné dodávky filtrů, neboť se chce zaměřit na výrobu větších kotlů. Pobaltské státy Litva, Lotyšsko a Estonsko nejsou sice velká obchodní teritoria, přesto zde vidíme zajímavé možnosti pro dodávky našich zařízení. Hlavně při rekonstrukcích starých filtračních zařízení zejména elektráren, tepláren a spaloven. Jde většinou o výrobky z bývalého Sovětského svazu, které již nesplňují přísné parametry Evropské unie, do níž všechny tři země patří. Proto nás tato oblast i do budoucna dál zajímá. Výsledky na firemním, únorovém setkání, představil generální ředitel společnosti Miloslav Šváb. Podrobnější údaje, včetně přehledu významných zakázek, přiblížil na grafech, které na této stránce rovněž přinášíme. Pozitivní přitom je, že firma o více než procento překročila plánovanou rentabilitu tržeb z hospodářského výsledku a podobný ukazatel, 7,7 procenta, hodlá zopakovat i letos. 31. březen 2008 číslo 4 Loňský rok přinesl nižší tržby, ale vyšší zisk Akciová společnost ZVVZ-Enven Engineering v roce 2007 utržila více než 878 miliónů korun a vytvořila hrubý zisk téměř 66,5 miliónů korun. Zatímco tržby zůstaly za podnikatelským plánem, zisk byl o téměř 15 milionů vyšší. Podnikatelský plán na rok 2008 přitom má ještě ambicióznější cíle - hrubý zisk má dosáhnout sta miliónů korun a tržby mají vzrůst na téměř 1,3 miliardy korun. Pomoci k tomu mají především připravené kontrakty v zahraničí, zvláště Kazachstánu, Ruské federaci a Slovensku. Ty tak nahradí nižší podíl práce v Česku. Právě na tuzemských kontraktech totiž loňský rok stál - jejich podíl na celkových tržbách dosáhl 74 procent, ale letos se sníží zhruba o třetinu. Ing. Vlastimil Denk se stal prvním obchodním ředitelem ZVVZ-Enven Engineering Všechno je o lidech. Proto chci hlavně kvalitní tým Novým a zároveň i prvním obchodním ředitel ZVVZ-Enven Engineering se stal Ing. Vlastimil Denk. Ten po absolvování Západočeské univerzity pracoval ve Škodě Praha, kde se podílel na zajištění projektové a koordinační činnosti většiny jaderných elektráren, postupně vedl oddělení, odbor Elektro, sekci Projekty a nakonec řídil Divizi Servis. Po uvedení obou bloků Temelína do provozu pak tři roky pracoval na pozici obchodního ředitele technologické divize stavební společnosti Hochtief CZ. Před příchodem do skupiny ZVVZ ještě krátce pracoval jako obchodní ředitel společnosti Sivres, nabízející rovněž inženýrskou činnost. Z vašeho pracovního životopisu je zřejmé, že ZVVZ-Enven Engineering pro vás musí být další výzvou. S jakými ambicemi jste tedy do firmy nastoupil? Čeho chcete dosáhnout? Pro obchodní, inženýringovou společnost je nejdůležitější spokojený zákazník. Může to sice znít jako otřepaná fráze, ale život ukazuje, že je naprosto pravdivá. To, co podnik je, co vyrábí či jaké služby poskytuje a jak bude prosperovat - o tom nerozhoduje pouze majitel nebo management, ale právě zákazník. Ten je stavebním kamenem podniku a je, a na to by se nemělo zapomínat, současně také garantem jeho existence. Pokud alespoň částečně přispěji k tomu, abychom takové zákazníky měli, budu spokojen. Vašim úkolem je řídit klíčová oddělení obchodního útvaru. O jaká oddělení jde? Jedná se o oddělení Realizace nabídek a Realizace zakázek a oddělení Servisu, nákupu, marketingu a Zahraničních složek. Moje práce by ale měla přispět také k zefektivnění obchodní činnosti a významně tak pomoci splnění letošních náročných plánů, které proti loňsku počítají s výrazným zvýšením obratu i zisku. Už víte, jak tyto cíle splnit? Všechno je to o lidech. Proto chci především vybudovat kvalitní tým, který bude jasně vědět, co se od každého jeho člena čeká, jaká je náplň jeho činnosti, kde jsou hranice pravomocí a kam až sahá odpovědnost. Protože když člověk neví, co se od něho očekává, nemůže odvádět dobrou práci. Co vám dosavadní čas v nové pozici ukázal? Že spolupracovníci v čele s generálním ředitelem vytvořili úspěšnou a respektovanou společnost, která má důležité postavení na technologickém trhu nejen v Česku, ale velice úspěšně a důstojně podniká i v zahraničí. Lze srovnávat stavební firmu, v níž jste pracoval, se strojírenskou firmou, bez výroby? Samozřejmě, srovnání existuje. Každá firma, ať už je zaměřena na výrobu nebo poskytování služeb má vymezené poslání, svou vizi. Tedy to, proč daný podnik existuje, jaké jsou jeho cíle a plány. Jasné formulování cílů pomáhá udržet podnik v nastoleném kurzu, zakládá podnikové priority a poskytuje měřítko, ke kterému lze vztáhnout hodnocení rozvoje podniku. A proto obě společnosti, disponující odborným personálem, kvalifikovanými manažery a vizí, mají šanci nejen přežít, růst, ale i na expanzi. Je pohled zvenčí výhodou? Ano. Jsem totiž přesvědčen, že člověk z vnějšku může společnost významně obohatit. Přináší nové zkušenosti, nápady, kontakty a dovednosti. I když vím, že na takto položenou otázku není jednoduché ani jednoznačné odpovědět. Hlavně proto, že budu potřebovat ještě určitý čas na vstřebání některých detailů ve fungování obou: mateřské firmy ZVVZ a samostatné společnosti ZVVZ-Enven Engineering. Co ještě prozradíte o svých plánech? Chystáte nějaké razantní změny? Až čas ukáže, jestli jsou třeba. Nejsem zastáncem příliš radikálních řešení bez vstupní analýzy. Nesmíte zapomínat, že společnost, rok po konsolidaci s mateřskou firmou, dosáhla v uplynulém roce výborných ekonomických výsledků. V této chvíli mám v úmyslu vytvořit jedno důležité oddělení a doplnit, respektive posílit stávající tým na několika postech. Neříkám tím ale, že ten, kdo nebude ctít vnitrofiremní ekonomická a organizační pravidla, musí ve firmě i nadále setrvávat. Teď je však příliš krátká doba na to, pouštět se do předčasných a ukvapených závěrů. Nechme proto tuto otázku prozatím otevřenou a zeptejte se na ni, řekněme, za pár týdnů.

5 číslo březen 2008 informace 5 Kvalita i termíny dodávek odlučovačů pro Elektrárnu Tušimice odpovídají požadavkům Rekonstrukce elektrických odlučovačů EKG, dodávka včetně montáže kouřovodů a ventilátorů APJC, APJB, RVM začala podle harmonogramu loni v červnu v rámci 1. etapy na bloku 23 a 24. Práce byly zahájeny v souladu s kontraktem, podepsaným v květnu. Před vlastním odstavením bloků a předáním k rekonstrukci se instalovala jeřábová technika a zařízení staveniště tak, aby ke stanovenému dni začala vlastní demontáž zařízení, včetně odvozu demontovaných částí. Současně s pracemi na stavbě se vyráběly jednotlivé části EO v ZVVZ - divizi Výroba. Veškeré zařízení, mířící na stavbu, kontrolují zástupci pro jakost společnosti Vítkovice Heavy Machinery. Všechny kontroly měly vyhovující výsledek. Dodávky ventilátorů byly zahájeny koncem roku 2007 a skončí koncem letošního dubna. Potrubí pro nový energetický blok v polské elektrárně Belchatow Tomáš Rottenberg, DiS. Ing. Pavel Hejna Stav montáže ventilátorů APJC 3550 k Divize Výroba V závěru loňského roku se divizi Výroba podařilo získat velkou zakázku pro firmu Alstom Power Boilers Stuttgart. Jedná se o výrobu a dodávku potrubí Ø 4300 mm a délky 6000 mm o celkové hmotnosti přes 700 tun. Potrubí je určeno pro elektrárnu Belchatow v Polsku, kde se v současné době buduje nový energetický blok o výkonu 858 MW. Potrubí dodáváme dělené ve 4 dílech (dělení po 180 a délky 3000 mm), díly budou sestaveny na místě. Jako opce je na základě požadavku zákaz- Všechny kontroly měly vyhovující výsledek. Nyní je již ukončena montáž skříní EO včetně výsypek, vstupních a výstupních dílů, usazovacích a vysokonapěťových elektrod. Postupně probíhá seřízení usazovacích a vysokonapěťových systémů. Rovněž skončila hrubá montáž kouřových ventilátorů APJC 3550 a montují se výstupní kouřovody včetně podpěrných konstrukcí mezi EO a odsířením. První etapu montáže musíme dokončit do 29. srpna. Současný stav plnění harmonogramu prací ukazuje, že lze tento termín splnit. Předběžné převzetí 1. etapy je naplánováno na 15. prosince K 1. březnu 2009 pak dojde k odstavení bloků 21 a 22 a začne tak 2. etapa díla ve stejném rozsahu dodávek a prací. níka nabízena montáž dodaného potrubí. Akce je rozdělena do dvou částí - potrubí od 20 do 80 metrů se vyrábí nyní a potrubí od 20 met- Vývoj montáže ukazuje snímek ze září 2007 Stav montáže EO k Bloky 21 a 22 čekají na svou budoucí rekonstrukci. rů dolů se zhotoví na přelomu let 2008/2009. V současné době je zahájena výroba prvních dílů, při níž klademe velký důraz na kvalitu, především na provedení svarů. Případná montáž potrubních tras od úrovně 20 do 80 metrů by měla probíhat ve druhé polovině letošního roku. Celá akce pak má skončit do června Úspěšné dokončení nám pomůže vytvořit podmínky pro další spolupráci obou firem. Železniční modelář staví vlečkový areál ZVVZ Česká Třebová Jeho klukovským snem bylo postavit model železničního vlečkového areálu, jaký vídal doma v Milevsku u strojírenské firmy ZVVZ. Teď si ho projektant Jiří Štěpánek ve svém volnu plní. Dávám si na to ještě dva roky. I když jde jen o inspiraci. Přesná kopie to není, říká. Základní kostru modelu, stavěného na ploše dlouhé sedm a široké půl metru, má už hotovou. Projektant Jiří Štěpánek ve svém volnu staví model železničního vlečkového areálu, jaký vídal doma v Milevsku Nyní dokončuje hrubou stavbu krajiny a tu pak bude jako všichni modeláři vylepšovat, zdokonalovat, prostě piplat. Nijak se do toho ale nenutím. Věnuji tomu nějaký večer v týdnu a nějaké odpoledne o víkendu, říká Jiří Štěpánek, který do modelářského klubu začal chodit už na základní škole v Milevsku, kde shodou okolností začínali právě s moduly. Na východ Čech ho přivedla vysoká škola - na pardubické Univerzitě vystudoval Dopravní fakultu, obor kolejová vozidla a před dvěma a půl lety, hned po jejím skončení, nastoupil do českotřebovské firmy CZ Loko, zaměřené na opravy a modernizace lokomotiv. Univerzita má pobočku v České Třebové, a protože jsem chtěl zůstat u toho, co mě baví a co jsem vystudoval, cesta do CZ Loko byla logická, říká o cestě z jihu na východ Čech. Ve firmě se dnes na úseku výzkumu a vývoje věnuje novým projektům. V praxi to vypadá třeba tak, že když přijde zákazník s novými požadavky a chce novou lokomotivu, prověřujeme technická řešení, finanční možnosti a předkládáme úvodní projekty. Prostě podporujeme obchod a nákup, vysvětluje. Zároveň ale ještě na Univerzitě pokračuje v doktorském studiu. Železniční modelářství je o vozidlech, kolejích s krajinou a provozu. Člověk si při něm odpočine, vyřádí, zahraje i pobaví s lidmi, co mají stejné zájmy. Důvody, proč nás to baví a proč se mu věnujeme, jsou vesměs stejné, povídá a pak dodává, že technik se realizuje s konkrétním projektem. Zato modelářství mu dává volnost. Řada kolegů sice modely staví v přesném měřítku, ale já tady rád popouštím uzdu fantazii, říká. Proto i model železničního vlečkového areálu ZVVZ nebuduje jako přesnou kopií, ale vzal si ho jako pouhou inspiraci.

6 6 z divizí Divize Výroba Plán výroby a dispečerská služba: útvar, který ovlivňuje plnění obchodních případů Hlavní role našeho útvaru Plán výroby a dispečerská služba spočívá, jak už název napovídá, v úloze plánovacího orgánu divize Výroba. Útvar je tedy poradním orgánem divize při rozhodování o přijetí, způsobu zajištění a termínu plnění obchodních případů - nabídek. Ing. Rudolf Milaberský Posuzuje proto reálnost jejich realizace, dohoduje termíny v plánech výroby a řeší problémy u zakázek, kde hrozí nedodržení termínu. Může také doporučit obchodníkovi jednat o změně požadovaných termínů se zákazníkem. Řízení procesu plánování a realizace výroby podle plánu v roce 2007 zaznamenalo poměrně významné změny. V tomto roce byly dotvořeny některé funkce systému MTZ ve vztahu na plánování výroby. Byly zavedeny milníky, které umožňují řízení a kontrolu procesu odpovědnými řídícími pracovníky. Milníkové termíny se stanovují s cílem pokrýt průběh realizace zakázky od přípravy dokumentace do odvedení zakázky na základě odborného posouzení předpokládaného průběhu TPV, potřeby materiálu a samotného výrobního procesu. Dispečerské porady pomáhají termínům Novinkou pravidelných dispečerských porad je využívání výpočetní techniky k získání on- -line informací o zakázkách, což významně napomáhá ke spolehlivosti plánovaných termínů. K problematice termínové spolehlivosti je třeba jednoznačně konstatovat: divize Výroba je výrobce kusových až sériových výrobků podle vlastního či přejatého engineeringu. Z hlediska využití informačních systémů jde o nejnevýhodnější Dispečerská porada variantu nasazení, kterou většina firem řeší formou projektového řízení s dílčí podporou speciálních softwarů pro výrobní pracoviště. V roce 2007 jsme zavedli podobný způsob s využitím stávajícího vybavení, kdy IS BCS reprezentuje projektové řízení a sběr informací, i2 představuje inteligentní simulační software, který vytváří oponenturu a návrh řešení pro BCS. Každopádně, ale nemůže nahradit každodenní práci dispečerů a plánovačů, kteří musí pružně reagovat na operativní změny. Plné kapacity posilují ekonomiku Po vytvoření konstrukční a technologické dokumentace se již lze opřít o celkem jasné výstupy, ale to již uplynula zhruba polovina doby výroby. Je zde proto celkem oprávněná snaha o nasycenost až přesycenost výroby, která je základním předpokladem dobrých ekonomických výsledků. V kritických situacích (porucha stroje, nedodání subdodávky, ale i nemoc odborníka) vzniká nebezpečí skluzu termínu. 31. březen 2008 číslo 4 Divize Ventilátory a Megtec Projekt nových ventilátorů RSB míří úspěšně do cíle Profitcentrum malé a střední radiální ventilátory začalo svoje působení po reorganizaci počátkem letošního roku jako součást divize Ventilátory a Megtec. Ing. Jaroslav Barda Jeho hlavním cílem je dostat se s novými produkty na trh, na němž už působí konkurenční firmy, často s nižšími cenami. Proto byl vyvinut a po výrobě prototypu i odzkoušen nový ventilátor RSB. Ten je předvýrobně i výrobně natolik zefektivněn, že se stává cenově rovnocenným s produkcí konkurence. Navíc má ale vyšší kvalitu zpracování. V současné době finišujeme na rozsáhlém a časově velmi náročném úkolu parametrizace a automatizované tvorbě výkresové dokumentace. To má zajistit i konkurenční výrobní časy. Zároveň s těmito pracemi nové produkty už od února nabízíme a snažíme se tak s prvními vy- robenými kusy získávat reálné uplatnění a reference. Podobným stylem jako RSB jsme reagovali na výzvu nahradit speciální konkurenční ventilátory pro filtry EFV z produkce dceřiné společnosti ZVVZ-Enven Engineering. Jedná se o ventilátory typu RVF, které byly na základě potřebných parametrů konstrukčně navrženy, vyrobeny a záhy i podrobeny aerodynamickým zkouškám. Výsledkem je produkt, který i při eliminaci třískového obrábění plní požadavky zákazníka. Je tedy schopen prosadit se na trhu. Náš organizační útvar v podobě zmíněných ventilátorů tak v rukách drží produkty, mající bezesporu své místo na trhu. Věřme, že je jen otázkou času, kdy budou z pomyslného tržního koláče ukrajovat stále větší a větší díl. Divize Ventilátory a Megtec Audit firmy Alstom ukázal, že ve výrobě je stále co zlepšovat Firma Alstom se vloni rozhodla díky dosavadní dobré spolupráci se ZVVZ, že v něm provede hloubkový audit. Měl ukázat, jaké jsou naše možností při dodávce ventilátorů pro Alstom s celosvětovým dosahem. Ing. Pavel Bočan Předcházela tomu prosincová návštěva Jean-Yves Kieffera, manažera klíčových komodit firmy, ze švýcarské pobočky Alstomu. Spolu s ing. Tibitanzlem provedl přípravný předaudit. J. Y. Kieffer nás přitom upozornil na některé patrné nedostatky v identifikaci dílců v dílnách a připomněl, že úspěšné absolvování auditu je podmínkou pro zařazení do seznamu schválených dodavatelů. To by otevřelo cestu k účasti ve výběrových řízeních na ventilátory u nových projektů Alstomu. Pokrok je vidět, ale Vlastní hloubkový audit se pak konal letos v únoru. Spolu s J. - Y. Kiefferem ho provedl Abdel Kader Kaddour, starší manažer rozvoje dodavatelů. Za ZVVZ se ho zúčastnili ing. M. Knot a ing. J. Burian. Po prostudování předložených dokumentů a seznámení se systémem výroby ventilátorů se auditoři zaměřili na kontrolu výrobních dílen. Posuzovali bezpečnost práce, tok materiálu, informovanost pracovníků a podobně. Pan Kieffer uznal pokrok v identifikaci materiálu v po- rovnání se stavem, který byl v době jeho minulé návštěvy. Závěrečná zpráva pro vedení firmy Alstom oceňuje například aplikace systému kvality ISO 9001/2000, dovednosti, znalosti a zkušenosti našich pracovníků či stabilitu pracovních sil. Patří do ní ale i některé nedostatky zjištěné v dílnách. Doporučení míří do oblasti bezpečnosti práce, systému pěti S při organizaci pracovišť, vizuálního managementu a uspořádání toku materiálu během výroby.... na nápravu jsou jen tři měsíce S výsledky auditu byli seznámeni odpovědní pracovníci jednotlivých útvarů. Musíme připustit, že někteří z nich nedocenili význam zjištěných poznatků. Bohužel dva úrazy, ke kterým nedávno došlo, daly upozorněním pana Kaddoura za pravdu. Nápravná opatření byla zahrnuta do akčního programu ZVVZ, zaměřeného na zlepšení současného stavu. Jeho kopie byla zaslána i firmě Alstom. Auditoři očekávají, že je budeme informovat o plnění jednotlivých bodů akčního programu. Sami kontrolu některých nedostatků provedou za tři měsíce od skončení auditu. Pro splnění tohoto cíle je třeba získat všechny naše spolupracovníky, kteří se podílejí na výrobě ventilátorů. Někde je pokrok při zlepšení pracovních podmínek už patrný. Příkladem je středisko č. 3628, kde se zlepšil úklid přístupových cest o sto procent. Úspěšný audit otevírá cestu k zakázkám Opatření, která vedou ke zlepšení situace firmě Alstom Tříděný odpad a bezpečné schody. Bezpečný průchod po vyznačených cestách. dokazují náš zájem o navázání dlouhodobé spolupráce. V uplynulých týdnech jsme obdrželi už tři poptávky na ventilátory, které bychom v minulosti nedostali. Jde o ventilátory pro zastoupení Alstomu v Norsku, v Indii (s cílem dodání ventilátorů do Chile) a ventilátory pro elektrárnu ve Slovinsku. Navázání spolupráce s Alstomem nám umožní zvýšit dodávky ventilátorů pro energetický sektor, získat reference pro další dodávky velkých ventilátorů a rozšířit oblast dodávek ventilátorů do celého světa. A tomu je potřeba jít naproti. Chci proto poděkovat všem pracovníkům ZVVZ, kteří se podíleli na přípravě a průběhu hloubkového auditu a vybídnout ostatní, aby pomohli naplnit akční program. Divize Klimatizace SK Slavia bude mít potrubí z Milevska Ing. Luboš Valenta Divize Klimatizace v poslední době zajišťovala dodávky na několik velkých investic. Jednou z nejzajímavějších byl nový fotbalový stadion Slavia Praha v Edenu. Dodavatelsky tuto akci realizovala firma Ekoklima pro generálního dodavatele, jímž je stavební společnost Hochtief CZ. Na objemu dodávek divize Klimatizace za více než 8 miliónů korun se nejvíce podílelo čtyřhranné potrubí ve výměře okolo m 2, potrubí Spiro, tlumiče hluku a další komponenty. V těchto dnech dodávky finišují tak, aby v březnu mohla být dokončena hotelová část a v dubnu pak sportovní část stadionu. V současnosti se montují sedačky, dokončuje se vyhřívání a zavlažování trávníku, aby 5. května mohlo proběhnout první žákovské utkání. Poté bude následovat slavnostní otevření stadionu SK Slavia. Na 27. května se totiž chystá generálka českého národního fotbalového mužstva před odjezdem na ME v Rakousku a Švýcarsku.

7 číslo březen 2008 informace 7 Personální ředitel Ing. David Sváček po třech měsících v nové funkci říká: V uplatňování firemní kultury existují určité rezervy Nový personální ředitel Ing. David Sváček je rodilý Jihočech. V roce 1995 skončil studia na České zemědělské univerzitě v Praze a nastoupil do Kovosvitu, kde se pohyboval v oblasti nákupu a prodeje, především v orientaci na zahraničí. Po dvou letech přešel na místo vedoucího nákupu a prodeje francouzské firmy Faurecia, která má výrobní závod v Táboře. Poté ho oslovila nabídka americké firmy ACCO, předního výrobce kancelářských potřeb. Zde se dostal k personalistice. Od ledna 2008 pracuje v ZVVZ. Bydlí v Sezimově Ústí. S jakými ambicemi jste k nám přišel? Čeho chcete dosáhnout? Rád bych uplatnil zkušenosti, které jsem získal v předešlých zaměstnáních. ZVVZ je velká firma s dlouhou historií, ale i ona čelí a bude čelit nedostatku kvalifikovaných sil. Cílem je dosáhnout takového povědomí o firmě, aby nás absolventi a lidé uvažující o změně zaměstnání zařadili ve svých úvahách na přední místo. Současně s tím je třeba pracovat se současnými zaměstnanci, aby neodcházeli a měli pocit, že za vykonanou práci se jim dostává uznání a spravedlivé odměny. V zaměstnání trávíme nejlepší léta Ruská odborná veřejnost zná ZVVZ jako dodavatele zařízení pro ekologii. Konkrétně pro čištění spalin a plynů, což i v tak rozlehlé zemi, jakou Rusko je, začíná být sledovanou záležitostí. I to byl jeden z důvodů, proč 27. února při- našeho života, a proto bychom měli usilovat o to, aby prostředí bylo motivující a vztahy na pracovišti pokud možno korektní. O to bych se rád přičinil. Jak chcete tyto cíle splnit? Teď dokončuji plán činností pro rok 2008, který vymezuje hlavní oblasti našich aktivit. Chystáme se oslovit střední školy a učiliště v regionu, chceme oživit spolupráci s vysokými školami, zlepšit prezentaci volných míst na internetu, provést anketu spokojenosti zaměstnanců a přijmout kodex zaměstnanců, který vymezí základní etická pravidla. Velkou kapitolou je sledování účinnosti nového mzdového systému a dosažené úrovně mezd, zvláště v letošním roce poznamenaném reformou veřejných financí. Co vám dosavadní čas v nové pozici ukázal? Myslím, že existují určité rezervy v uplatňování firemní kultury. Například jsem byl šokován, když jsem viděl některé lidi na dílnách při práci kouřit. Něco takového je v moderní firmě nemyslitelné. Nepůsobí to dobře na zákazníky, o ohledu na ostatní zaměstnance ani nemluvě. Jednoznačně se tím dává najevo, že to s dodržováním obvyklých standardů není valné. Kouří se i na šatnách a toaletách. Kdokoli naši firmu navštíví, klade si pak otázku, kde ještě zavíráme oči, když si v tak zásadní věci nedokážeme poradit. Často také slýchávám větu tak se to tady dělalo vždy. Navrhoval bych ji zakázat. Používá se jako omluva či vysvětlení, ale je to jen únik před snahou věci změnit. Myslíte si, že je výhodou přijít na tuto pozici zvenčí? Rozhodně. Člověk pohlíží na okolní prostředí nezatížen minulostí. Všimne si tak věcí, které třeba dlouholetým zaměstnancům unikají. Myslím, že pro personalistu je dobré, nemá-li přímé osobní vazby na okolí, v němž se pohybuje. Udržuje si tím nestrannost, která je při řešení sporů velmi důležitá. I když, na druhé straně proniká díky neznalosti místních poměrů pod povrch věcí obtížněji. To ale časem pomine. Jaké chystáte změny ve fungování vašeho útvaru? Chci změnit především komunikaci mezi námi a divizemi a zefektivnit chod útvaru. Našim úkolem je poskytování servisu v oblasti řízení lidských zdrojů. Znamená to především zajištění personálních potřeb firmy, péči o zaměstnance, dodržování platných legislativních předpisů. V neposlední řadě to je i podíl na vytváření a zavádění firemní kultury, propagaci firmy jako perspektivního zaměstnavatele, jednání s úřadem práce, agenturami, školícími firmami, poskytovateli stravovacích služeb a podobně. Je toho hodně co musíme udělat a někde i zlepšit. Změny ve smyslu personálního obsazení ale v útvaru nechystám, i když i zde budeme řešit odchod do důchodu. Obchodní rada Ruské federace hovořil v ZVVZ o spolupráci Ing. Břetislav Krch Ptáme se za Vás (Dokončení ze strany 2) Zajímalo by mě, proč v areálu stojí tolik návěsů. Copak je divize Přepravníky nedokáže prodat? Ing. Tomáš Ťoupal: Samozřejmě, že je prodat umí a prodává. O tom svědčí i její hospodářské výsledky. Problém zásob je jinde. Jistě si každý všiml, že počet návěsů v areálu se stále mění - byly i doby, kdy tu nebyl prakticky žádný. Důvodů bych vyjmenoval hned několik. Poptávka po tomto druhu sortimentu je, dá se říci, sezónní. Proto nejprodávanější typy vyrábíme na sklad, abychom Byl jsem šokován, když jsem viděl některé lidi na dílnách při práci kouřit. jel do ZVVZ obchodní rada Ruské federace v ČR Grigorij Sarišvili. Ten tento post zastává od září loňského roku. Na starosti má především česko-ruskou obchodní a hospodářskou spolupráci. Jinými slovy vyhledává příležitosti pro navázání přímých kontaktů mezi podniky, které by vzájemně mohly rozšířit obchodní spolupráci. V nové rubrice odpovídají kompetentní pracovníci na dotazy zaměstnanců ZVVZ GROUP. v době největší poptávky mohli rychleji reagovat na požadavky zákazníka. Je to nejen zvykem u konkurence, ale v této branži vyhrává ten, kdo má skladové zásoby. Kdybyste potřebovali co nejrychleji napří- Uspějí jen firmy mající kvalitu, služby a cenu Hosta přijal generální ředitel ZVVZ Miloslav Mácha a generální ředitel ZVVZ-Enven Engineering Miloslav Šváb, klad Škodovku, abyste mohli jezdit do práce, a v autosalonu vám řekli, že bude k dispozici až za tři měsíce, tak s největší pravděpodobností půjdete jinam a koupíte si jinou značku, která bude hned k dispozici. Tak to v automobilovém průmyslu chodí. Některé návěsy jsou již zamluvené a do smluveného data se zákazníkem je nemůžeme prodat. Až po smluveném datu je lze případně nabídnout jinému. Mnohdy se stává, že zákazníci mají návěsy již zaplacené, ale stále je neodebrali a my čekáme až si pro ně přijedou tahače. S tím jsme se potýkali zejména na konci minulého roku. kteří s ním jednali o možnostech uplatnění našich výrobků v ruském průmyslu. Přitom se hovořilo i o tom, jak dodávky i celý obchod zjednodušit. To by pomohlo i ke zvýšení obchodní výměny. O problematiku jednotlivých výrob se pak obchodní rada zajímal přímo ve výrobních provozech. Grigorij Sarišvili se zajímal rovněž o náš jaderný program, Skladování návěsů který by mohl přispět ke zvýšení dodávek do Ruska, kde se v nejbližším desetiletí chystá výstavba dalších jaderných elektráren. Není vyloučena ani spolupráce ve třetích zemích, hlavně v jihovýchodní Asii. Těmto možnostem je ale potřeba dát reálný obsah. I na ruském trhu totiž platí, že zde uspějí jen firmy mající kvalitu, služby a cenu. Do uzávěrky tohoto čísla jsme neobdrželi odpověď na dotaz: Jsou dána jasná pravidla jak hodnotit KOV, abych dosáhl na celé výkonnostní ohodnocení? Aby se mi nikdo jen třeba nemohl mstít nebo to nezáleželo jen na jeho náladě. Odpověď proto přineseme v příštím čísle. Zajímá vás něco ze života ZVVZ a neznáte na to odpověď? Zeptejte se tedy i vy! Dotazy zasílejte na nebo telefonujte na ZVVZ patří v kraji celkově 12. místo V českém žebříčku šesti set firem s největším obratem se umístilo 34 společností z jižních Čech. Žebříček, zpracovaný společností Top Press a zveřejněný letos v lednu, vychází z obratu roku Strojírenské společnosti ZVVZ v něm v Jihočeském kraji patří 12. a v celostátním žebříčku pak 316. místo. Znamená to, že si značka ZVVZ stále udržuje na trhu kredit a patří k nejlepším pěti stům podnikům v zemi. Zajímavostí také je, že z jihočeského žebříčku TOP 12 mají jen tři firmy - vedle ZVVZ ještě mlékárna Madeta a pivovar Budějovický Budvar - české vlastníky. Ostatní jsou součástí nadnárodních zahraničních korporací. Podle tabulky se předloni nejlépe dařilo strojírenské společnosti Robert Bosch. V celostátním žebříčku jí patří pětadvacáté místo. Mezi českou elitní stovku se vedle ní dostal z Jihočeského kraje ale už jen energetický kolos E.ON, jehož česká dcera sídlí rovněž v Českých Budějovicích. Vedle tradičních regionálních značek jako je právě ZVVZ, Madeta, Budvar, patří popředí žebříčku už jen novým firmám, za nimiž stojí zahraniční kapitál. To je případ jak lídrů tabulky, tak písecké firmy Schneider Electric, stavební společnosti Swietelsky, cihlářského koncernu Wienerberger, výrobce automobilové techniky TRW DAS nebo obchodní firmy dm- -drogerie. Ze 34 jihočeských firem, které se dostaly do žebříčku šesti set firem s největším obratem v České republice, jich nejvíc, deset, působí ve strojírenství. Dařilo se také stavebním, potravinářským a obchodním firmám. Naopak textilní průmysl, zemědělství, doprava nebo zpracování dřeva jsou zastoupeny vždy pouze jedním podnikem. Největší firmy v kraji (žebříček podle celkových výnosů v roce 2006) 1. Robert Bosch ČR 34,58 (25) 2. E. ON 29,05 (30) 3. Robert Bosch ČB 8,77 (94) 4. Madeta 6,49 (124) 5. Schneider Electric 4,06 (175) 6. Swietelsky stavební 4,02 (177) 7. Wienerberger 2,73 (250) 8. TRW DAS 2,70 (252) 9. dm-drogerie markt 2,50 (264) 10. Budějovický Budvar 2,50 (267) 11. Linde Pohony 2,08 (293) 12. ZVVZ a.s. 1,87 (316) 13. Gama Group 1,81 (323) 14. JIP - Papírny Větřní 1,77 (331) 15. Jednota SD ČB 1,55 (356) 16. Fezko 1,42 (378) 17. Motor Jikov Group 1,40 (384) 18. Flosman 1,30 (399) 19. ČBPS 1,15 (439) 20. VaK JČ 1,15 (440) Pozn: Údaj za názvem firmy uvádí celkový obrat v miliardách korun. Číslo v závorce pak pořadí v celostátním žebříčku.

8 8 sport Pojeďte s námi do Prahy fandit na basketbalové finále play - off Ing. Štěpánka Musilová Akciová společnost ZVVZ, která je generálním partnerem basketbalového týmu žen ZVVZ USK Praha, chtěla v rámci 60 let existence podniku, přivést do Milevska tento špičkový celek. Měl se představit v utkání play-off 1. Trocal ligy. Jak se však ukázalo, zdejší hala takovému utkání neodpovídá a komisař Basketbalové federace ji pro toto utkání neschválil. Od záměru jsme proto museli odstoupit. Hlavní důvody jsou dva - nevyhovující hrací koše a chybějící integrovaný ukazatel 24 sekund. Kdybychom koupili nové koše a zajistili časomíru, šlo by o utkání celku z 2. místa, tedy ZVVZ USK, proti družstvu ze 7. místa základní části. Lze říci, že by šlo Mužstvo, však chce všechny ujistit, že boj o divizi nevzdává a chce se o ni poprat. I když hned první dvě jarní kola přinesla zaváhání v podobě dvou remíz - 0:0 doma s Chýnovem a 1:1 ve Čkyni. Hráči k zimní přípravě využívali umělou trávu v Milevsku, startovali na turnaji Platan Cup v Písku, který vyhráli. Absolvovali také Po rozpačitém vstupu do soutěže, kdy se nepovedla hlavně první polovina základní části, se začaly výsledky i výkony hráčů postupně zlepšovat a tým se vyšplhal až na 4. místo skupiny Střed. A co víc, v nadstavbě, kde se nově letos střetly křížem týmy mezi skupinami Západ a Střed, hokejisté ZVVZ ve dvanácti utkáních prohráli pouze jednou v základní hrací době a jednou po prodloužení. Jinak vždy zvítězili. Výbornou formu pak potvrdilo i play - off, z něhož vzejdou týmy hrající turnaj o postup do 1. ligy. Tady se HC ZVVZ probojoval až do 3. kola. Nejdříve v osmifinále vyřadil tým HC Vlci Jablonec nad Nisoun 3:1 na zápasy (ty v Milevsku skončily o utkání dvou celků se zcela jinou výkonnostní třídou. Když jsme porovnali všechna pro a proti uspořádání utkání v Milevsku, převážila negativa. Proto jsme se rozhodli, že dáme přednost kvalitnímu zápasu - i když v Praze. Volba proto padla na finálové utkání Trocal ženské basketbalové ligy, v němž se s téměř stoprocentní pravděpodobností střetne ZVVZ USK s mistrem GAMBRINUS SI- KA Brno. K vidění tak bude to nejlepší, co ženský basketbal v Česku nabízí. Nejspíš půjde i o televizní utkání s úžasnou atmosférou. Už nyní víme, že na zápas přijde na 500 diváků, přičemž do haly se vejde jen o stovku víc. Zápas ZVVZ USK Praha - GAM- BRINUS SIKA Brno se hraje 25. dubna od 18 hodin. Doprava z Milevska je zdarma. Platí pravidlo - lístek na utkání = místenka v autobusu. Ty pojedou dva, počet účastníků je proto omezen naplněním jejich kapacity. Všem fandům basketbalu přejeme krásný sportovní zážitek. Fotbalové jaro začalo pro FC ZVVZ dvěma remízami Fotbalisté FC ZVVZ skončili v Krajském přeboru po podzimní části třetí v těsném závěsu za Českým Krumlovem a Kaplicí. Postupu do divize by se vedení FC ZVVZ nebránilo, ale rozhodně neklade mužstvu nůž na krk. Chápe, že většina hráčů jsou amatéři, kteří mají své pracovní a školní povinnosti. Pavel Mužík soustředění v Mozolově. Za zimu celkem 24 hráčů zvládlo 34 tréninkových jednotek a 13 přípravných zápasů. Novými posilami mužstva se stali Michal Rajtoral (FK Protivín), Ladislav Šebek (SK Hradec Králové) a Michal Sokolt (FK Tábor). Naopak na hostování odešli Jiří Seidl, Václav Kosík, Karel Syrovátka do FK Tábor a Jakub Barda do SK Dynama České Budějovice (dorost). Všichni jsme motivováni na Zde jsou nové posily FC ZVVZ Ladislav Šebek (vlevo) a Michal Sokolt. Hokejisté HC ZVVZ postoupili až do semifinále vyřazovacích bojů Hokejová sezóna 2007/08 se blíží do finiše. Vyrcholily finálové boje A mužstva a do cíle spějí i soutěže mládežnických týmů HC ZVVZ. Pro A tým skončila základní i nadstavbová část, po kterých následovaly vyřazovací boje. Hokejisté reprezentující ZVVZ GROUP ve II. lize přitom svému generálnímu sponzorovi dělali jen dobré jméno. Radek Kolín postup, ale když to nevyjde, život jde dál, říká dlouholetý fotbalový trenér Jaroslav Vavroch. Souboj o první místo nikdo z nás nevzdal. Výchozí pozici máme dobrou. Soupeři ze špičky sice prokázali vysokou výkonnost, ale i my hráčským kádrem, kvalitní úrovní hřišť a celkovým zázemím, dokazujeme patřičnou úroveň. To jasně signalizuje, že boj o divizi se bude odehrávat až do posledního mistrovského utkání. poměrem 4:2 a 7:1 a v Jablonci 5:3 a 0:2). Ve čtvrtfinále pak HC ZVVZ přešel přes Děčín třemi výhrami v řadě, když nejprve dvakrát uspěl na ledě soupeře (2:1. 5:2) a celou sérii ukončil domácí výhrou (2:1). V semifinále tým narazil na favorizovaný HC Chrudim, s nímž přes Velikonoce sehrál tři zápasy - na jeho ledě nejprve jasně prohrál 8:0, ale hned druhý den Vzduchotechnici vydřeli překvapivou výhru 4:3 na samostatné nájezdy. Brankář HC ZVVZ Dalimil Svoboda udržel v druhém utkání v Jablonci čisté konto. Góly za ZVVZ vstřelili 17. Filipi (Štych), 26. Štefan (Matouš), 59. Šulčík a v 71. z nájezdu Šperger, jenž byl jediným úspěšným střelcem penaltového rozstřelu. Za celkového stavu 1:1 se tak série přesunula na jih Čech, kde na Velikonoční pondělí začal další dvojzápas. V něm se hráčům HC ZVVZ ale už tolik nedařilo a i přes velkou snahu prohráli 0:2 a 2:4 (branky Urbanec, Schmied). Série tak skončila celkově 1:3 pro favorizovanou Chrudim a jejím Lístek na utkání = místenka v autobusu - (účastník, který nežádá dopravu nechť to nahlásí při rezervaci, abychom mohli jeho místo poskytnou dalšímu zájemci) - Podrobné informace o odjezdu autobusů obdrží účastníci minimálně týden před utkáním. Rezervace na tel.: (382 55) 2230 nebo na u 1. Jekatěrinburg : Bourges : Krakov : Salamanca : ZVVZ USK : Šibenik : postupem do kvalifikace o 1. ligu. Přesto ale milevští hokejisté, trénovaní bývalým reprezentantem Rudolfem Suchánkem, zaslouží za své letošní výkony uznání. Je to práce celého týmu. Nerad bych někoho vyzdvihoval. Celou sezonu odehráli kluci výborně, měli jsme čtyři vyrovnané lajny. Opravdu nelze nikoho vyzdvihovat. Před kluky ale musím smeknout, uvedl v médiích při hodnocení sezóny trenér. Pozvánka Euroliga: vítězné loučení, ale bez postupu Basketbalistky ZVVZ USK Praha ve svém posledním letošním vystoupení v Evropské lize porazily chorvatský Šibenik 69:59. Ani tato výhra v závěrečném duelu základní skupiny ale ne- Konečná tabulka skupiny B: V duelech s Chrudimí nebyla o dramatické situace nouze. 31. březen 2008 číslo 4 Finále Trocal ŽBL dubna od 18 hodin Sportovní hala Folimanka ZVVZ USK Praha - GAMBRINUS SIKA Brno změnila nic na tom, že tým nezopakoval loňskou účast ve vyřazovacích bojích. Ve skupině ale neskončil poslední, na páté místo jej posunula lepší bilance v utkáních právě se Šibenikem. Milevský pohár moderních gymnastek Milevská sportovní hala patřila nedávno moderní gymnastice. Konal se v ní 18. ročník mezinárodního závodu pořádaný místním klubem ProActive, na který přijaly pozvání kluby z celé Evropy. Zahraničních závodnic tak bylo víc než českých. Přijely z Rakouska, Srbska, Německa, Bulharska, Polska, Nizozemska a Maďarska. Z českých klubů jsme uvítali v Milevsku závodnice z Českých Budějovic, Brna, Prahy, Žďáru, Havířova a domácího Milevska. Slavnostního zahájení se ujal místostarosta města Michal Polanecký. Domácí závodnice se v této konkurenci neztratily - dva poháry a čtyři medaile totiž zůstaly doma. Mezi juniorkami byla Ludmila Korytová stříbrná a v seniorské kategorii přidala Petra Korytová bronz. Výkonnostními vrcholy bylo finálové klání juniorek v sestavě s míčem a seniorek v sestavě se stuhou. Umístění v základním závodě bylo zapomenuto, ve finálové sestavě se začíná znovu od nuly. V juniorkách zopakovala svůj úspěch v základním závodě Ludmila Korytová a opětovně podařenou sestavou s míčem oslnila rozhodčí a získala další stříbrnou medaili. To samé se podařilo v seniorkách její sestře Petře, když k bronzu v základním závodě přidala i třetí místo na stupních vítězů v sestavě se stuhou. I Alena Andělová výborným výkonem zopakovala své páté místo. Se stuhou se nedařilo Lucii Tollingerové, kdy zákonem schválnosti stuha neposlouchala tak, jak by si Lucie přála a jak ji zvládá v tréninku. Součástí závodů bylo i vystoupení nejmenších moderních gymnastek. Informační zpravodaj zaměstnanců, akcionářů a obchodních partnerů strojírenské společnosti ZVVZ - Vydává ZVVZ a.s., Sažinova 888, IČO , telefon: , fax: , - Redakce: Ing. Štěpánka Musilová Polygrafický servis nakladatelství Typ České Budějovice, Datum vydání: 31. březen Dana Vojtová

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Reorganizace MSV Metal Studénka

Reorganizace MSV Metal Studénka Reorganizace MSV Metal Studénka ÚPADEK PODNIKU - příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. 2002 2004

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1.

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1. Výroční zpráva za rok 2010 ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.1. OBSAH : Charakteristika společnosti 4 Představenstvo a dozorčí rada 5 Zpráva předsedy dozorčí rady 6 Zpráva předsedy

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Ceník internetových služeb

Ceník internetových služeb Ceník internetových služeb vysokorychlostní připojení profesionální řešení pro firmy i domácnosti telefonní služby - pevná linka voip výhodné volání přes internet s veřejným číslem do telefonních sítí

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004

Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004 Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004 ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Předkládá:

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím CRM systém CRM systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s

Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s MARKETING Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s Společnost Alváris Profile Systems, s.r.o., založená v roce 2004, se zabývá výrobou a prodejem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Ipsos pro AMSP ČR: Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Září 2015 O výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více