OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO - CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE KDE JSOU NAŠE LIMITY?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO - CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE KDE JSOU NAŠE LIMITY?"

Transkript

1 Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Interní klinika Fakultní nemocnice Ostrava Onkologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava za organizačního zajištění Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pořádají konferenci OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO - CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE KDE JSOU NAŠE LIMITY? září 2014 Mamaison Hotel Imperial Ostrava

2

3 OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO-CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE září 2014 Mamaison Hotel Imperial Ostrava TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ Mamaison Hotel Imperial Ostrava, Tyršova 6, Ostrava POŘADATELÉ Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Interní klinika Fakultní nemocnice Ostrava Onkologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě POD ZÁŠTITOU Ing. Jaroslava Palase hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Petra Kajnara primátora statutárního města Ostravy Lékařské fakulty Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava ODBORNÝ GARANT KONFERENCE doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MB ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem SEKRETARIÁT, INFORMACE A KONTAKTNÍ SPOJENÍ BOS. org s. r. o. Tel.: , Kekulova 615/38 Fax: Ústí nad Labem Kancelář Ostrava Ing. Šárka Martiníková, tel.: Informace, program, přihlášky on-line naleznete na internetových stránkách KREDITNÍ BODY LÉKAŘI Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů. SESTRY dle vyhlášky 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

4 STŘÍBRNÝ PARTNER POD ZÁŠTITOU VYSTAVOVATELÉ B.Braun Medical s.r.o. Coloplast A/S (Obchodní zastoupení) ConvaTec ČR, spol. s r.o. Covidien ECE (Eastern Central Europe), s.r.o., organizační složka Hospimed, spol. s r. o. IPSEN Pharma, organizační složka Johnson&Johnson s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Roche s.r.o. (Farmaceutická divize) SERAG s.r.o. Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. FINANČNÍ PŘISPĚNÍ.

5 ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI ONEMOCNĚNÍ JÍCNU hodin Registrace čtvrtek KONFERENČNÍ SÁL hodin Úvodní slovo hodin Blok I. Předsednictvo: Aujeský R., Lampe P., Martínek A. Barrettův jícen- nepodceňujme riziko karcinomu! Aujeský R., Neoral Č., Vrba R., Stašek M., Vomáčková K., Olomouc Rizikové faktory a prediktory progrese Barrettova jícnu do adenokarcinomu Svoboda P., Dítě P., Klvaňa P., Kupka T., Bojková M., Žmolíková J., Urbanovská I., Uvírová M., Buzrla P., Dvořáčková J., Olomouc, Ostrava Přínos PET/CT v diagnostice a léčbě karcinomu jícnu Vomáčková K., Neoral Č., Aujeský R., Vrba R., Formánek R., Olomouc Endoskopická terapie slizničních lézí jícnu Falt P., Urban O. a kol., Ostrava Komplexní endoskopická léčba časných karcinomů jícnu: prospektivní vyhodnocení 47 případů se slibnými výsledky u pacientů s T1b nádory Martínek J., Krajčíová J., Malušková J., Kollár M., Stefanová M., Špičák J., Praha My 50 Years of Experience with Oesophageal Surgery Lampe P. a kol., Katowice, PL Karcinom jícnu - postřehy z kongresu EAES 2014 Stašek M., Aujeský R., Vrba R., Neoral Č., Olomouc Raritní poranění jícnu po pravostranné dokončující pulmektomii pro recidivující karcinom a management léčby Szkorupa M., Aujeský R., Neoral Č., Bohanes T., Chudáček J., Olomouc hodin Přestávka hodin Telekonference New Techniques in Surgery Moderátor: Czudek S. J. Marescaux, L. Soler, Ircad, Strassbourg hodin Blok II. Předsednictvo: Neoral Č, Lischke R., Vrána D. Krční anastomóza po exstirpaci jícnu Neoral Č., Aujeský R., Vrba R., Stašek M., Olomouc Rekonstrukce po resekci jícnu hrudní anastomóza Pazdro A., Lischke R. a kol., Praha Laparoskopická resekce jícnu Zonca P., Richter V., Mitták M., Jacobi CA., Ostrava, Köln

6 Komplikace chirurgické terapie karcinomu jícnu Vrba R., Neoral Č., Aujeský R., Stašek M., Špaňhelová H., Horáková M., Lubušká L., Olomouc Klasické a miniinvazivní ezofagektomie pro karcinom jícnu Jínek T., Adamčík L., Duda M., Škrovina M., Bezděk R., Nový Jičín Stenty v léčbě insuficientních jícnových anastomóz Geiger J., Veselý V., Šafránek J., Plzeň Postavení chemoterapie a radioterapie v léčbě karcinomu jícnu Vrána D., Cwiertka K., Vlachová Z., Olomouc Neúspěchy laparoskopických antirefluxních operací příčiny a řešení Drahoňovský V., Winkler L., Pecák P., Praha Laparoskopická antirefluxní operace jícnu - naše zkušenosti Majerník J., Bis D., Hanousek P., Rytikov V., Ninger V., Chrudim hodin Oběd 13: hodin Kulatý stůl: Neoral Č., Urban O., onkolog FN Ostrava Pacient s pokročilým karcinomem jícnu (role RT, CHT, stent, chirurgie) Barretův jícen dispenzarizace hodin Blok III. Předsednictvo: Martínek J., Urban O., Michalský D. Perorální endoskopická myotonie (POEM) - bezpečný a účinný výkon, prospektivní vyhodnocení 53 případů Martínek J., Špičák J., Švecová H., Vacková Z., Kieslichová E., Doležel R., Janoušek R., Pazdro A., Praha Perorální endoskopická myotonie (POEM): efekt učení a trénink v České republice Doležel R., Martínek J., Švecová H., Špičák J., Juhasová J., Švecová H., Špičák J., Praha, Liběchov ESD: From learning to doing Urban O., Ostrava Kombinované výkony u laparoskopických adrenalektomií Michalský D., Hvižď R., Zelinka T., Holaj R., Praha Nová evropská doporučení pro metabolickou chirurgii Holeczy P., Ostrava Perioperační management pacientů s dvoudutinovým výkonem Richter J. a kol., Ostrava Ventrální kýla, laparoskopické řešení, zhodnocení po 2 letech Winkler L., Barnášová D., Pecák P., Julínek S., Klein D., Drahoňovský V., Praha Pooperační bolest po laparoskopické hernioplastice třísel Žídek R., Ostrava Plastika dle Rivese, naše výsledky Povýšil P., Slováček R., Vsetín

7 hodin Přestávka hodin Přednáška Johnson & Johnson Role inovace a nových technologií v chirurgické praxi Škrovina M., Nový Jičín hodin Blok IV. Předsednictvo: Hanke I., Falt P., Řezáč T. Familiární polypózy střeva Hanke I., Čan V., Prokopová L., Brno Moderní trendy v koloskopii Falt P., Ostrava DVR LAR /2014 Rejholec J., Maleček R., Moravík J., Pazdera V., Smetana J., Ústí nad Labem, Děčín Možnosti roboticky asistované resekce recta- osud robotických systémů v ČR Eber Z., Brno 3D High Resolution anorektální manometrie ve funkčním hodnocení anorekta Ihnát P., Vávra P., Martínek L., Guňková P., Zonča P., Ostrava 3D zobrazení implementace matematického modelu v praxi přínos pro chirurga Štigler J., Penhaker M., Ostrava hodin Společenský večer ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI ONEMOCNĚNÍ KOLOREKTA + VARIA hodin Registrace pátek KONFERENČNÍ SÁL hodin Blok V. Předsednictvo: Skořepa J., Zbořil P., Martínek L., Mrázek T. Úloha zobrazovacích metod v managementu kolorektálního karcinomu Mrázek T., Chmelová J., Ostrava Postavení 3D endorektální monografie v diagnostice karcinomu rekta Zbořil P., Řezáč T., Vysloužil K., Neoral Č., Olomouc Přínos magnetické rezonance v diagnostice a léčbě karcinomu rekta Řezáč T., Zbořil P., Vysloužil K, Neoral Č., Olomouc Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu co se změnilo Martínek L., Ihnát P., Vávra P., Peteja M., Zonča P., Ostrava Leak anastomózy po laparoskopické TME analýza rizikových faktorů Škrovina M., Holášková E., Migrová M., Bartoš J, Klos K., Anděl P., Schon M., Nový Jičín

8 Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby pacientů s kolorektálním karcinomem Levý M., Lipská L., Šmídková P., Šimša J., Visokai V., Praha Pozdní komplikace resekčních výkonů pro zhoubné nádory tlustého střeva Moravík J., Rejholec J., Děčín Onkochirurgický undertreatment karcinomu rekta Skořepa J., Adámek S., Praha Vývoj managementu (kolo)rektálního karcinomu v průběhu posledních dekád Špička P., Musilová K., Praskač P., Gryga A., Prostějov hodin Přestávka 10: hodin Kulatý stůl: Třeška V., Škrovina M., onkolog FN Ostrava Pacient s nestenotizujícím karcinomem rekta (ct2n+) a 2 operabilními metastázami v játrech (CHT nebo operace, první resekce jater nebo rekta? Časování Radioterapie?) hodin Blok VI. Předsednictvo: Třeška V., Rejholec J., Holeczy P. Kritéria využití Cyberknifu v řešení metastáz kolorektálního karcinomu Onkologická klinika, FN Ostrava Chirurgie metastáz jater- technicky možné? Onkologicky smysluplné? Třeška V., Plzeň ALPPS (tým prof. Kršky) Ulrych J., Praha Chirurgie jaterních metastáz Peteja M., Vávra P., Richter J., Zonča P., Ostrava Řešení metastáz KRCa - současné možnosti a výsledky Šťastný J., Gryga A., Folprecht M., Vildomec K., Prostějov Řešení plicních metastáz Mitták M., Tulinský, Zonča P., Ostrava Radiofrekvenčně asistované resekce jater: srovnání laparoskopických a klasických technik Vávra P., Nowaková J., Jelínek P., Hasal M., Jurčíková J., Ihnát P., Ostruszka P., Habib N., Zonča P., Ostrava, London (Velká Británie) hodin Závěrečné slovo

9 ODBORNÝ PROGRAM SESTRY hodin Odborný program Předsednictvo: Mittáková H., Hajnová E čtvrtek SALONEK BUDAPEŠŤ Nádory jater a jejich léčba Prokopová H., Ostrava Dvoudobá resekce jater technikou ALPPS - první rok zkušeností Mittáková H., Zajíčková Z., Ostrava Příbuzenská transplantace, multioborová spolupráce Oslizloková G., Morčínková Z., Ostrava Endoskopické řešení Zenkerova divertiklu Hozová Z., Ostrava Laparoskopické řešení vrozených vývojových vad duodena Brožová Š., Blumensteinová A., Ostrava Celková anestézie, monitoring a komlikace u lapatroskopických výkonů Vašíková I., Ostrava Poradiační kožní změny Dopiráková P., Ostrava Ošetřovatelská péče o implantabilní podkožní porty Hajnová E., Ostrava hodin Závěr sesterské sekce Po ukončení odborného programu sekce sester bude sestrám umožněn volný vstup na program lékařské sekce hodin Společenský večer

10 ORGANIZAČNÍ INFORMACE REGISTRAČNÍ POPLATEK úhrada od Lékař 1.400,- Kč Sestra 650,- Kč Studenti zdarma V ceně registračního poplatku jsou: vstup na konferenci a výstavu, materiály konference, občerstvení o přestávkách. SPOLEČENSKÝ PROGRAM 25. září 2014 od hodin Kongresový sál Mamaison Hotelu Imperial Ostrava Rautové pohoštění, doprovodný program: k tanci i poslechu zahraje The Apples. Objednávku účasti na společenském večeru vyznačte v přihlášce. Registrovaný účastník 150,- Kč Doprovodná osoba 650,- Kč STRAVOVÁNÍ Oběd dne Registrovaný účastník 80,- Kč Doprovodná osoba 150,- Kč Společenský večer a oběd si prosím objednejte při registraci. O přestávce odborného programu bude podávána káva a malé občerstvení. UBYTOVÁNÍ Mamaison Hotel Imperial Ostrava Tyršova 6, Ostrava Moravská Ostrava Pokoj Economy Pokoj Comfort jednolůžkový pokoj/1noc 1.900,- Kč jednolůžkový pokoj/1noc 2.300,- Kč dvoulůžkový pokoj/1lůžko/1noc 1.150,- Kč dvoulůžkový pokoj/1lůžko/1noc 1.300,- Kč Pokoj Business jednolůžkový pokoj/1noc dvoulůžkový pokoj/1lůžko/1noc třílůžkový pokoj/1lůžko/1noc 2.500,- Kč 1.400,- Kč 1.100,- Kč Ubytování je včetně snídaně formou bufetu. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem a připojením k internetu. Požadujete-li ubytování, vyplňte prosím Váš požadavek dle pokynů viz registrace on-line. (Registrační poplatky, poplatky za společenský večer a oběd pro doprovodnou osobu jsou uvedeny včetně DPH 21 %. Cena ubytování je včetně snídaně a DPH 15%.) REGISTRACE K ÚČASTI Registrujte se co nejdříve. Při registraci prosím vyznačte Váš požadavek ubytování, oběd, společenský a doprovodný program. Registrace on-line: z přihlašovacího formuláře na internetových stránkách Zpětně Vám potvrdíme přijetí Vaší registrace na Vámi zadaný . PLATBY Platby poplatků proveďte prosím na účet firmy BOS. org s. r. o. na účet: UniCredit Bank Czech Republic a. s., pobočka Ústí nad Labem číslo účtu: /2700 IČ: , DIČ: CZ konstantní symbol: 0308 variabilní symbol: Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad. Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka STORNO POPLATKY Registrační poplatky - při Vaší neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce %. Společenský večer, oběd pro doprovodnou osobu storno po % Ubytování - od (včetně) do storno poplatek 100 % z částky za 1. noc - od storno poplatek 100 % z celkové částky. Storno musí být nahlášeno písemně ( em, faxem) na firmu BOS. org s. r. o., zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.

11

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze pořádají XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. pořádají

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. pořádají Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha pořádají Sympozium lékařů Sympozium sester XII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNY 14. 15. března

Více

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají Hotel Pod Věží Velké náměstí 165 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertium Československé armády 300 Penzion

Více

Beskydský pediatrický den 2013

Beskydský pediatrický den 2013 Česká pediatrická společnost ČLS JEP Beskydský pediatrický den 2013 7. června 2013 Hotel Eroplán Rožnov pod Radhoštěm Pod záštitou: Nemocnice ve Frýdku-Místku Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/bpd2013

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. dubna 2010 Hotel Fit

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015.

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM Program www.chirurgieplzen2015.cz generální partner hlavní partneři partneři Ždánská 987, 68501

Více

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2015

Více

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádají 20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2014

Více

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0 XXIV. PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0 Regionální centrum Olomouc Abstrakta ISBN 978-80-8737-34-0 občerstvení Rozmístění vystavovatelů na vzdělávací akci XXIV. PETŘVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí XV. BEDRNŮV DEN s mezinárodní účastí CELOREPUBLIKOVÝ CHIRURGICKÝ SJEZD pořádaný pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové a při

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Beskydský pediatrický den

Beskydský pediatrický den www.bos-congress.cz/bpd2012 Česká pediatrická společnost ČLS JEP Beskydský pediatrický den 23. března 2012 Hotel Hukvaldy Hukvaldy Sympozium lékařů a sester Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

18. 4. června 2011, Ústí nad Labem. pořádají SYMPOZIUM LÉKAŘŮ SYMPOZIUM SESTER

18. 4. června 2011, Ústí nad Labem. pořádají SYMPOZIUM LÉKAŘŮ SYMPOZIUM SESTER Česká pediatrická společnost ČLS JEP Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s. za organizačního zajištění 18. pořádají Pediatrický den 4. června 2011,

Více

XIV. dny mladých chirurgů Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. ODBORNÝ PROGRAM

XIV. dny mladých chirurgů Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. ODBORNÝ PROGRAM Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s. Chirurgické oddělení nemocnice Havlíčkův Brod a Chirurgická klinika FN Hradec Králové

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více

19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013

19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádají 19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz

Více

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015)

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 18. května 09.00 09.15 Zahájení 09.15 10.45 1. PROGRAMOVÝ BLOK Téma:

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá sympozium lékařů a sympozium sester VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 31. května 2014 Kongresové centrum Babylon, Liberec

Více