NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny"

Transkript

1 Fakultní nemocnice Ostrava Vítkovická nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádají NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny března 2008 v Ostravě téma: Multioborová spolupráce při léčbě pacientů s cévním onemocněním mozku

2 POŘADATELÉ Fakultní nemocnice Ostrava Vítkovická nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ZÁŠTITU PŘEVZALI Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje Tomáš Čermák, rektor Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Jiří Močkoř, rektor Ostravské univerzity Zdeněk Kolář, děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Slaný, děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity Radomír Maráček, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Svatopluk Němeček, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Petr Uhlig, ředitel Vítkovické nemocnice Ostrava Tomáš Chrenek, předseda dozorčí rady AGEL, a. s. SPOLUPOŘÁDAJÍCÍ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI Česká neurologická společnost ČLS JEP Slovenská neurologická společnost Česká angiologická společnost ČLS JEP Česká kardiologická společnost ČLS JEP Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP Česká společnost intenzívní medicíny ČLS JEP Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP Internistická společnost ČLS JEP Neurochirurgická společnost ČLS JEP Psychiatrická společnosti ČLS JEP Radiologická společnost ČLS JEP Pracovní skupina intervenční neuroradiologie Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP Česká farmako-ekonomická společnost Česká asociace sester Společnost radiologických asistentů ČR Unie fyzioterapeutů ČR

3 VĚDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR Michael Aschermann Michal Bar Vladimír Beneš Miroslav Brozman Vladimír Černý Pavel Eliáš Roman Jirák Dana Jurásková Zbyněk Kalita Petr Kaňovský Ota Keller Svatopluk Koval Antonín Krajina Arnošt Martínek Marek Mechl Věra Novotná Tomáš Paleček Dagmar Pavlů Karel Roztočil Jana Šeblová Ondřej Škoda Jan Švihovec Jan Vacek Daniel Václavík Josef Veselka ORGANIZAČNÍ VÝBOR Předseda: Michal Bar Členové: David Školoudík Tomáš Hrbáč Václav Procházka Roman Herzig Petr Hon Daniel Václavík Radin Höfer Monika Mrázková Jana Slonková Daniel Šaňák Sidonie Matulová Táňa Fadrná Lenka Petrikovičová Lenka Urbanová Tomáš Oborný Hana Potměšilová Kateřina Havlíková ZAHRANIČNÍ HOSTÉ Rune Aaslid (Švýcarsko) Andrej V. Alexandrov (USA) Jens Allendörfer (SRN) Eva Bartels (SRN) Nathan Bornstein (Izrael) Miroslav Brozman (Slovensko) Laszlo Csiba (Maďarsko) Anna Czlonkowska (Polsko) Patrik Michel (Švýcarsko) Zdravka Poljakovic (Chorvatsko) J. J. Vitek (USA) Milan Voško (Rakousko) Nils Wahlgren (Švédsko) Uwe Walter (SRN) a další ZVANÉ PŘEDNÁŠKY J. Bauer V. Beneš V. Černý P. Eliáš R. Jirák Z. Kalita P. Kaňovský O. Keller A. Krajina J. Piťha I. Rektor J. Roth J. Šeblová J. Veselka a další

4 4. března 2008 PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ PROGRAM MALÁ AULA Neurosonologický kurz KONGRESOVÉ CENTRUM Uvítací recepce 5. března 2008 VELKÁ AULA Diagnostika akutní fáze ischemické cévní mozkové příhody Systémová trombolýza organizace péče Léčba mozkového infarktu ve střední Evropě Farmakologická a mechanická rekanalizace mozkové tepny Slavnostní zahájení kongresu MALÁ AULA Neurosonologie I Srdce a mozek Neuroradiologie I Nové možnosti léčby mozkového infarktu POSLUCHÁRNA Primární a sekundární prevence CMP Interní komplikace u cévních onemocnění mozku Rehabilitace u pacientů s cévním onemocněním mozku Bolesti hlavy u cévních onemocnění mozku Poruchy spánku u cévních onemocnění mozku POSLUCHÁRNA Sesterské sekce Sekce radiologických asistentů

5 6. března 2008 VELKÁ AULA MALÁ AULA Sekundární prevence ischemické cévní mozkové příhody Stenóza vnitřní karotidy Subarachnoidální krvácení Intracerebrální hemoragie Neurosonologie II Neuroradiologie II Neurochirurgie Hypertenze, diabetes mellitus a CMP POSLUCHÁRNA Neurointenzivní péče Epilepsie a cévní onemocnění mozku Vaskulární demence, deprese, delirium Spasticita u pacientů s cévním onemocněním mozku Vaskulární extrapyramidové syndromy POSLUCHÁRNA Sesterské sekce Ukončení kongresu 4. března SPOLEČENSKÝ PROGRAM Kongresové centrum VŠB-TU Ostrava uvítací recepce 5. března 2008 Kongresové centrum VŠB-TU Ostrava slavnostní zahájení kongresu Hotel Imperial společenský večer

6 ORGANIZAČNÍ INFORMACE TERMÍN KONÁNÍ března 2008 MÍSTO KONÁNÍ ODBORNÉHO PROGRAMU Kongresové centrum VŠB-TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A VYSTAVOVATELŮ 4. března hodin 5. března hodin 6. března hodin INSTALACE STÁNKŮ VYSTAVOVATELŮ 4. března hodin Informace vystavovatelům podá pořádající agentura Rostislav Hladký, Jitka Holišová ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY Délka 8 min. + 2 min. diskuse Dataprojekce, akceptovány diskety, CD, DVD, flash disk (formát PowerPoint 2003, XP) Diapozitivy, zpětná projekce ani VHS nejsou akceptované formáty Termín: 31. prosince 2007 POSTERY Rozměry posteru: šířka 0,90 m, výška 1,20 m ABSTRAKTA Budou otištěna v suplementu časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Podrobné pokyny pro napsání abstraktu přednášky nebo posteru naleznete v Přihlášce k aktivní účasti. Zasílejte on line: nebo na adresu: Neurovaskulární kongres, Neurologická klinika FN Ostrava, tř. 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba Termín pro přijetí přihlášek k aktivní účasti: 31. prosince CESTOVNÍ GRANT Dvaceti aktivním účastníkům ve věku do 35 let včetně s nejkvalitnějšími abstrakty bude poskytnut cestovní grant, tzn. osvobození od registračního poplatku a úhrada ubytování na 2 noci. Registrační poplatek i další případné platby zasílejte do na účet. Vybraným aktivním účastníkům bude částka za registrační poplatek vrácena hotově při registraci. Ubytování (2 noci) uhradí za tohoto účastníka organizátor fakturou příslušnému ubytovacímu zařízení, částku za případné další ubytování si účastník hradí v hotelu sám.

7 PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI Přihlášky k účasti jsou součástí tohoto materiálu nebo je naleznete na online nebo ke stažení (formát *.rtf). Přihlášku je možno poslat elektronicky, poštou nebo faxem. Vyberte prosím pouze jeden způsob zaslání přihlášky. Termín pro přijetí přihlášek k účasti: 15. ledna Po tomto datu pořadatel nezajišťuje ubytování, nemůže garantovat aktivní účast s uvedením sdělení v programu kongresu, získání kongresových materiálů, účast na doprovodném programu a certifikát ČLK. REGISTRAČNÍ POPLATKY Registrační poplatek vč. 19% DPH v Kč Úhrada do (bankovním převodem) Úhrada po (pouze u registrace) Lékaři 1200,- 1600,- Lékaři jednodenní poplatek 900,- 1100,- Sestry a radiologičtí asistenti 500,- 800,- Registrační poplatek zahrnuje kongresové materiály, účast na odborném programu včetně výstavy firem, účast na uvítacím večírku, dopravu autobusy, občerstvení během přestávek, certifikát ČLK. ZPŮSOB PLATBY Platbu (registrační poplatek + obědy + společenský večer) zašlete do 15. ledna 2008 na účet Univerzity Palackého v Olomouci: číslo účtu: /0100, variabilní symbol: , Komerční banka a. s., pobočka Olomouc, název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci Registrační poplatek nelze hradit po převodem, pouze v hotovosti u registrace! NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE! Prosíme o zaslání kopie dokladu o zaplacení společně s přihláškou do ! OBĚDY Obědy jsou pro zájemce z řad účastníků ve dnech 5. a 6. března 2008 zajištěny v místě konání v menze VŠB-TU. Svůj zájem o stravování vyznačte v přihlášce k účasti. Podmínkou pro objednání obědů je úhrada patřičného obnosu (100 Kč/1 oběd) na účet společně s registračním poplatkem do 15. led na Nelze hradit až u registrace. SPOLEČENSKÝ VEČER Společenský večer se bude konat 5. března 2008 v hotelu Imperial. Svůj zájem o účast na společenském večeru vyznačte v přihlášce k účasti a spolu s ostatními poplatky zašlete částku 200 Kč na účet do Nelze hradit až u registrace.

8 UBYTOVÁNÍ Nabízíme ubytovací kapacity v hotelu Atom, Brioni, Harmony Club, Paradise, Maria, Veronika, Sport Club a Vista. Ubytování si hradí každý účastník sám v recepci hotelu. V přihlášce vyznačte vybrané ubytování ve sloupci výběr. Pro případ, že bude Vámi zvolená kapacita již vyčerpaná, vyznačte druhou možnost ve sloupci alternativa. Pokud žádáte dvoulůžkový pokoj, uvádějte vždy jméno spolubydlícího. V opačném případě Vám bude spolubydlící přidělen nebo zaplatíte v hotelu za dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou. Při zrušení objednaného ubytování a nedojezdech platí storno podmínky daného hotelu. Podmínkou pro zajištění ubytování je včasné zaslání závazné přihlášky k účasti spolu s kopií dokladu o zaplacení registračního poplatku. Účastníkům přihlášeným po nebude možné ubytování zaručit. JMENOVKY Každý účastník obdrží u registrace jmenovku, která mu umožňuje vstup do kongresových prostor, účast na uvítacím večírku a občerstvení o přestávkách. AKREDITACE Vzdělávací akce je evidována v registru akcí zařazených do systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK a je ohodnocena 1 certifikátem. Doklad o účasti obdrží účastníci u registrace. Certifikát pro všeobecné sestry a radiologické asistenty je ohodnocen 3 body pro pasivní účastníky, 10 body pro spoluautory a 15 body pro hlavní autory. POŘÁDAJÍCÍ AGENTURA Konferenční servis UP Biskupské nám. 1, Olomouc organizační záležitosti Jitka Holišová, tel.: , fax: , přihlášky k účasti, ubytování, poplatky Ludmila Vašková, tel.: , fax: přihlášky firem Rostislav Hladký, tel.: , fax: ODBORNÝ SEKRETARIÁT Neurologická klinika FN Ostrava Tř. 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba tel: , fax: ,

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost

33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost POZNÁMKY 33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost ZAHÁJENÍ 2.0.2005 V 6.00 HOD UKONČENÍ 22.0.2005 VE 4.00 HOD HLAVNÍ TÉMATA VĚDECKÉHO PROGRAMU CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU VARIA MEDIÁLNÍ PARTNER NEUROLOGIE

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a VIII. NEURO-SKI H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T 6. - 8. 3. 2 0 0 6 V Ě D E C K Ý P R O G R

Více

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie,

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

13. 15. března 2008 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

13. 15. března 2008 HARRACHOV HOTEL SVORNOST F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a X. NEURO-SKI H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T 1 3. 1 5. 3. 2 0 0 8 V Ě D E C K Ý P R O G R A

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST 19. 21. 3. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM

Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST 19. 21. 3. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST 9. 2. 3. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze pořádají XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ

Více

DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury

DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury KONEČNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu SPOLEČENSKÝ VEČER NAVAZUJÍCÍ EXKURZE NA MOSTY A TUNELY D805 Seminář DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU

Více