Zprávy z jednání výboru ČPFS Brno, Voroněž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž"

Transkript

1 Zprávy z jednání výboru ČPFS Brno, Voroněž Kontrola zápisu z minulé schůze: 1) Debata o BCG vakcinaci BCG vakcínu bude možno objednat v rámci specifického léčebného programu. Rizikové skupiny pro očkování jsou čtyři: TBC v rodině, kontakt s TBC, pobyt v zahraničí s vysokou incidencí TBC a lze využít i 4. bodu přílohy - t.j. indikace, která vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte. Tyto informace nemusí být sděleny jen v době po porodu, ale vyplývají z aktuální epidemiologické situace. Vhodnost BCG vakcinace posoudí kalmetizační pracoviště, kam bude dítě pediatrem odesláno. 2) Pro nepravidelnou vakcinaci se zatím hledá vhodný postup. Pro děti, které nemají indikaci k selektivní BCG vakcinaci, podmiňuje distributor dovoz stanovením konkrétního objemu vakcíny, který nelze předem odhadnout. Ministerstvo se zatím s distributorem nedohodlo. Hodně se revakcinuje. Je to značný problém a řešíme, co s tím může výbor udělat. Aktivní jsou především kalmetizační sestry, ale za ně by měli zodpovídat jejich lékaři. Vakcinace je lékařský výkon. 3) Kolek jednal s hlavním hygienikem a získal mnoho zajímavých dat: Mimo 3 kraje máme data o vakcinaci ze všech: Bylo uskutečněno 1322 očkování správně indikovaných, 238 rodičů se s rizikovými dětmi k vakcinaci nedostavilo. Vakcinací provedených dle přání rodičů bylo 2941, revakcinací Víme, kde se toto děje. Nejhorší je Moravskoslezský kraj cca 875 revakcinací, 426 revakcinací bylo provedeno ve Středočeském kraji další v pořadí počtu revakcinací je Praha (134) a Pardubický kraj (125). Marel sdělí na příštím setkání pneumologů SČK kraje, že by mělo dojít k nápravě. I další krajští koordinátoři by měli o situaci promluvit. Vakcína se vyplýtvá na revakcinace a přitom její dovoz do budoucna je stále ohrožen. Tuberkulin je možno objednávat ve specifickém léčebném programu od , zdá se ale, že zatím není k dispozici. Hlavní hygienik byl upozorněn na závažnost situace. Co s dětmi nepojištěnými? - mají se naočkovat a pokud je očkování indikované, pak odeslat účet k proplacení na MZ ČR. Na jeho stránkách visí návod, jak postupovat. 4) MSD (Brno 2013) , zahájení v 9 hodin, program bohatý včetně sesterského programu. Více než 500 účastníků 5) Plánované termíny atestace podzim 2014: Kurz zkoušet se bude ve FN Motol. Atestace na jaře 2014: kurz ve FN HK bude Atestace bude ) 12. mezikrajský seminář pneumologů Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje bude v Deštném 13. a Oprava v plánu akcí v roce 2014: Tradiční setkání v TYRŠOVĚ DOMĚ pořádané sekcemi funkčního vyšetřování a bronchiálních obstrukcí bude ( a ne ) 7) Stav webu ČPFS 2217 návštěv za měsíc, máme návštěvníky ze Slovenska i Německa. Trvá doporučení posílat zajímavé články Kolkovi k vyvěšení na web. 8) Křest knížky našich 28 standardů neboli doporučených postupů (DP) v pneumologii, 400 stran, bude Je třeba inovovat doporučení k transplantaci plic, Marel to sdělí Valentové a transplantační skupině při III. chirurgické klinice FN Motol. DP jsou dynamické a budou postupně inovované. 1

2 9) Kampaň Česko dýchej Světový den CHOPN , Tisková konference bude od 10,00 h. v Praze, hotel Jalta, vystoupí Kolek, Koblížek, Kos, Králíková + event. pacient z Prahy. (po konzultaci s V. Kašákem). Kos žádá autory jednotlivých příspěvků o stručnou písemnou zprávu pro novináře (20-30 řádek) poslat jemu do Kredity a číslo ČLK pro vědeckovzdělávací schůzi o CHOPN v Lékařském domě u ČLK obstará Marel, platit bude ČOPN. Kredity pro ČAS zajišťuje E. Kašáková. Ve dnech 23. a proběhne odpoledne měření spirometrií pro veřejnost v 5 nákupních centrech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Jihlava) organizované MHW. Všechny aktivity jsou společně organizovány ČPFS a ČOPN. 10) Jednání o Klatovech, referuje Pešek, Skřičková. Proběhlo jednání na VR ČLK s účastí doc Emmerové. ČLK chce, aby byla konzultovaná odborná společnost při převedení jakéhokoli oddělení do Spol. lůžkového fondu. VR ČLK nesouhlasí s tím, aby byla samostatná lůžková oddělení včleňována do interního SLF bez souhlasu vedení odborných společností. Nejedná se ale pouze o problém pneumologie. V některých případech začlenění do SLF naopak umožňuje zachování oboru v nemocnici. ČLK se domnívá, že postupovat se musí individuálně s přihlédnutí ke konktrétní situaci a s přihlédnutím ke stanovisku odborné společnosti. Podrobnější informace rozešle Pešek. Podobná situace je ve Frýdku Místku. Primář Adamec byl na jednání přítomen. Situace v Německu referuje Kolek- Mají 883 pneumologů, 6772 postelí a z toho 494 lůžek JIP. Obložnost 81% a délku hospitalizace 6,8 dnů. 11) ČPFS a ČSIM. Host Votruba proběhlo jednání s prof. Černým a doc. Šrámkem za nás se účastnil Kolek a Marel. Jednání bylo přátelské bez snah o získání mimořádných pozic. Společným cílem je zlepšit úroveň bronchoskopií na JIP a ARO. Navrhli jsme možnost organizovat kurzy v rámci BRS komise či IPVZ pro intenzivisty. Votruba referuje o jednání, které vedl pouze z vlastní inciativy na výboru ČSIM. Podotýká že: a/ chtěl určit vývoj spolupráce s anesteziology při zlepšování úrovně bronchoskopií b/ při jednání s kolegy anesteziology z VFN vytvořili ideu společného kurzu Navrhujeme Votrubovi uplatnit tyto aktivity v sekci intenzivní či bronchologické při ČPFS. Votruba dále referuje o školení fibroskopie na kadaverech. Závěrem soudíme, že aktivity v těchto oblastech jsou chvályhodné a bylo by dobře je zastřešit ČPFS či IPVZ. 12) Dále vystopupil host Doc. Dušek z IBA MU Brno. Referoval o registrech plicních nádorů a o nové agendě revizních lékařů (RL), kteří kontrolovali jednotlivé KOC a srovnávali náklady. Data měli od neznámých zdrojů. Doc. Dušek rovněž srovnal náklady center a porovnal s názory revizních lékařů a prokázal, že cena léčby se odvíjí od zařazení nemocných do sledování, zda v úvodu roku či na konci nebo v průběhu a nebo léčba trvá celý rok. Proto nelze hodnotit cenu léčby v časové jednotce, ale dle určitých fází léčby. VZP argumenty uznala a akci RL ukončila. Dále seznámil výbor s aktivitami jednotlivých center (anonymně), znovu poukázal že srovnávání cen léčby v jednotlivých centrech není možné. Přesto navrhuje vypracovat objektivní hodnocení v daném pneumoonkologickém centru pouze pro lokální potřeby. Pro zpracovávání byla jako konzultantka doporučena Skřičková. Na závěr byl doc. Dušek požádán o sepsání článku do Studia pneumologica, který by názorně ilustroval, že v takto upravených přepočtených nákladech neexistují mezi jednotlivými centry v ČR významné rozdíly. Další informace od doc. Duška můžeme získat v Darové během Pneumoonkologických dnů, kterých se bude účastnit. 13) Respirační kaleidoskop letos akce pořádají alergologové. Na podzim bude prvá akce v Táboře, které se účastní Kolek a prim. Kleňha, 28.1.v Brně se účastní Skřičková, Turčáni.,

3 Olomouc, účast: Kolek, o obstrukcích bude mluvit Zatloukal Ostrava, přednáší za nás Roubec a Kociánová. Hradec 4.2. Salajka a Koblížek, Praha Kolek a Vašáková. 14) Lokální akce ČPFS je v MOTOLE : let pneumoftizeologie ve fakultní nemocnici v Praze Motole všem členům ČPFS rozešleme pozvánku e- mailem. Rovněž tak, po obdržení od organizátorů, rozešleme všem členům ČPFS pozvánku na akci do Tyršova domu. 15) Žádost o spirometrické kódy sportovní lékař (dr. Dostál), akciová společnost, žádá o povolení sdílení kódů: základní kód spirometrie, dále chtějí kód zákadní spirometrie, distribuce plynů v plicích pomocí CO 2 a měření O 2 a CO 2 v dýchacích plynech, tedy spiroergometrie. Fišerová a sekce patofyziologie dýchání rozhodne o povolení sdílet naše kódy. Nyní se zeptáme, proč chtějí kod 25225? 16) Lékařské listy: rukopis dodat do Skřičkové : Kontroverze v pneumologii- Kolek CHOPN -Koblížek, Záněty dol. cest dýchacích dr. Žurková, Ca plic - Skřičková, Výhledy léčby BCA - Pešek, astma -Teřl, kašel -Vašáková, léčba plicní hypertenze zatím -Stehlík. Homolka navrhuje Jansu. Pokud Jansa přijme, ozve se Homolka Skřičkové během pondělí 7.10., Léčba respir. Insuficience- Stehlík. 17) Dnes ( ) byla na internistickém kongresu i sekce Pneumologie. Měli jsme 3 sdělení, 60 minut času v Malém sálu, návštěvníci museli stát. V budoucnosti budeme žádat větší prostor. Lokálně i časově. 18) Jednání o COPD AUDITu proběhlo v Barceloně. Jednali jsme s Dr. Hartlovou. Požádali jsme o vstupní data s možností účasti. 19) CHOPN na dřeň proběhne regionální (východní, severní Ćechy) edukační akce pro internisty ( ) KOBLIZEK, rozešleme členům Výboru pozvánku (přiloženo). 20) NOVARTIS nabízí finance na Výzkum CHOPN pokud to půjde, tak se vše bude řešit přes Výbor společnosti. Koblížek rozešle informace lékařům podílejícím se na tvorbě registru CHOPN. 21) Dr Skácel informuje výbor o problémech s proplácení kódu k vyšetření provedených ve spánkové laboratoři v Pneumo-hostu. Pojištovna jim odmítla proplácet jimi vykázané kódy, s čímž souvisí i nemožnost preskripce CPAP aj. VZP a OZP argumentovaly úspornými opatřeními a zabránění navyšování nákladů. O podobné situaci a žádosti z Rokycan (MUDr. J. Veverka) informuje Teřl. Výbor vyslovuje podporu ambulantním specialistům při snaze poskytovat toto vyšetření. Mimo jiné i proto, že na toto vyšetření v nemocnici se čeká až 3 měsíce. Napíšeme podpůrný dopis. 22) PEŠEK připomíná Pneumoonkologické dny v DAROVÉ, zatím má 20 přednášek. 23) Kazuistická sdělení v pneumologii: do konce října přijímá Homolka přihlášky k účasti a žádá o zaslání názvů přednášek. Pozvánka vyvěšena na 24) Homolka dostal pozvání z Hamburku na symposium o vyšetřování pracovníků ve zdravotnictví s ohledem natbc. 25) Firma pořádající kongresy Garant nabízí organizaci kongresu IAUTLD v Praze. Názor výboru je, že toto rozhodnutí necháváme na příštím výboru a doporučujeme zatím nic neslibovat, ale s myšlenkou organizace kongresu tohoto typu v Praze souhlasíme. Nové body programu 3

4 26) Koblížek informuje o Registru těžkého CHOPN: 5 center funguje dobře, ostatní méně, 2 vůbec. Od srpna plný provoz ke konci září cca 100 pacientů. Provedena registrace v USA (trials.gov). Zatím vše zadarmo, finance za práci budou na konci roku. Současně vzniká Mezinárodní středoevropský průřezový průzkum CHOPN organizovaný Boehringerem: jde o určení, jaké fenotypy jsou ve střední Evropě, plánují asi 3000 pacientů zejména od ambulantních pneumologů (za ČR asi 5 pneumologů bude řešeno v rámci Sekce). 27) Firma AZ nabízí zafinancovat rozsáhlý sběr dat o implementaci doporučených postupů na poli CHOPN v roce 2014 (logisticky možno například přes již prověřený CEEOR). Bude dále rozpracováno a předneseno na počátku příštího roku. 28) Gerontologický kongres v HK prosba o plicní Sekci. Kolek se omlouvá, za nás se účastní Koblížek, Sedlák, Skřičková a Hrazdirová ( ) 29) Národní program komplexní interní péče. Internisté si dělají nárok na veškerou preskripci ve vnitřním lékařství. Tedy stejně jako PL usilují o povolení preskripce léků naší odbornosti. Jednání bude s účastí Kolek, Kašák a Iva Peterová Čierná. Kde a kdy bude setkání, oznámí Kolek. Očekáváme, že s internisty bude jednání v budoucnosti jak ohledně povolení naší preskripce, tak o postavení garanta diferenciální diagnostiky občanů této země, kterými se internisté, jak se zdá, chtějí stát. 30) Kolek informuje o zasedání FERS v Barceloně s účastí P. Barnese. Kolek záskal svolení k překladu malé verze bílé knihy EU do češtiny. Existují 4 skupiny nemocí, o kterých se nejvíce jedná. Umírá na ně přes 80 % evropské populace. Jde o nemoci srdce a cév, DM, nádory a respirační nemoci. 31) Bronchologické aktivity: do vánoc chceme uspořádat v Motole EBUS workshop ( ne ) a vyzýváme všechny bronchology k přípravě sdělení na Tománkovy dny součást II. Českého pneumologického kongresu. 32) proběhne kurz Aktuality v pneumologii pro ČLK. 33) Příští výbor v Darové od 9 hodin, omlouvá se Marel a Koblížek. 34) Ocenění publikací: diskutujem, zda odměníme jen vítěze nebo prvá tři sdělení. Letos se přikláníme k odměně jen pro vítěze. 35) Cestovní grant Žurková fyzioterapie, chce grant ČPFS na kurz rehabilitace, výbor souhlasí, doporučíme k proplacení grantu GSK. 36) Tarceva je uvolněna i pro 1.linii léčby EGFR pozitivních nádorů a dále též k udržovací léčbě po dosažení SD po platinovém dubletu. Definitivní rozhodnutí závisí na rozhodnutí ZP. 37) čtvrtek bude výbor v Praze Hotel, Imperial na Poříčí v 15 hodin. Jak to bude s ubytováním, zjistí Roubec a Homolka, bylo by třeba ubytovat 9 členů výboru, není jasné, zda se účastní i Drasnar. 38) Ivana Peterová Čierná sděluje, že vakcínu BCG nelze koupit přes Fenix, objednává proto přes Avenier. Diskutuje opět o bodu 4 vyhlášky: Mimořádné situace, o kterých rozhodne pediatr na základě jednání s rodiči. 39) Fišerová: jedná o volební komisi pro volby výboru příští rok : navrhujeme Fišerová, Skácel, Kašák, ještě je potřeba s uvedenými jednat. Napíšeme do Studií i na náš web informaci členům ČPFS o vyhlášení voleb. Shodujeme se na základě hlasování, že výbor bude mít pro příště 13 členů. 4

5 40) Kos: Benemicin je lokální problém Janova. Projekt následná péče - my nominujeme našeho zástupce Kosa, byla schůzka organizovaná AN ČR. Byla tam za MZ ČR řed.odboru ing. Rögnerová. Samostatnou schůzi plánované pracovní skupiny zatím MZ nesvolalo. 41) Skácel uvádí poslední data o incidenci TBC v Praze, která dosáhla 12,5/ ) Leden 2014 bude schůzka výboru ve středu 22.1.v 15 hodin v Motole Zapsal Marel Únor středa Brno Březen Luhačovice Duben Hradec

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat.

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat. Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Humpolci 16. 5. 2012 Kontrola zápisu z minulé schůze 1/ Den spirometrie. Fišerová připraví dotazník ke spirometrickému vyšetření v rámci dne spirometrie a ten bude rozeslán

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim Přítomni: Kos, Musil, Pešek, Kolek, Kašák, Skřičková, Balý, Nykodýmová, Fišerová Omluveni: Marel, Salajka Hosté: Křepela

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

časopis praktických dětských lékařů

časopis praktických dětských lékařů říjen 2004 číslo 8 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Využití prvků jógy při respiračních poruchách Výskyt meningokokového onemocnění v ČR Homeopatie v dětské ordinaci Psychosomatická

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2006 číslo 8 ročník 6 znalostní test hodnocen 2 kredity najdete na konci časopisu Chirurgické náhlé příhody břišní Alergická a anafylaktická reakce Akutní

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů květen 2002 číslo 5 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů MEDIFORUM - EpiStop III Novorozenecká žloutenka Virové hepatitidy Uštknutí zmijí obecnou Infekční mononukleóza tiráž... VOX

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2009 číslo 8 ročník 9 K obtížím ve vývoji komunikačních schopností Rodina a děti s Downovým syndromem v současnosti Jak může pediatr pomoci

Více

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

časopis praktických lékařů pro děti a dorost

časopis praktických lékařů pro děti a dorost časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2005 číslo 8 ročník 5 Hygiena chrupu u dětí Příčiny a prevence úrazů zubů u dětí Mikrobiologické testy v prevenci zubního kazu Seznam členů České společnosti

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů vox_duben2004.qxd 22.4.2004 13:09 StrÆnka 1 duben 2004 číslo 4 ročník 4 časopis praktických dětských lékařů Věkově vázané epileptické syndromy Komplexní péče u dětí Dětská mozková obrna Autismus u dětí

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů říjen 2003 číslo 8 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Depistáž očních vad Katarakty v dětském věku Glaukom v dětském věku Strabismus tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

časopis praktických lékařů pro děti a dorost únor 2007 číslo 2 ročník 7

časopis praktických lékařů pro děti a dorost únor 2007 číslo 2 ročník 7 časopis praktických lékařů pro děti a dorost únor 2007 číslo 2 ročník 7 Léčba akutní alergické - anafylaktické reakce Spolupráce alergologa a s PLDD v ambulantní praxi Inhalační kortikosteroidy a jejich

Více

Z P R A V O D A J 1/2004

Z P R A V O D A J 1/2004 Z P R A V O D A J 1/2004 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 30.9.2003 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 19.11.2003 Tabulka radioterapií

Více

Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit!

Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit! ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 6/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Neschopenky zadarmo vystavovat nebudeme Manifest stále nespokojenějšího mladého lékaře Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit! Linka

Více

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008 St tnì zdravotnì stav CENTRUM ODBORN CH»INNOSTÕ Odbor podpory zdravì a hygieny dïtì a mladistv ch OddÏlenÌ psychosoci lnìch determinant zdravì a prevence rizikovèho chov nì PracoviötÏ prevence HIV/AIDS

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů únor 2004 číslo 2 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rachitis Léčba růstovým hormonem Preventivní přístupy u dětských tyreopatií Endokrinologické problémy při nádorech CNS tiráž...

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty ČÍSLO 5 ROČNÍK XI KVĚTEN 2009 Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty Od 20. dubna 2009 jsou v Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FNO v provozu dvě nová lůžka pro

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5 časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2005 číslo 7 ročník 5 Dávky sociální péče Posudková služba sociálního zabezpečení Sociálně právní poradna pro PLDD Posuzování zdravotní způsobilosti k

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice Přítomni: doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím. prim. J. Hiblbauer, dr. M. Matoušková, prof. T. Hanuš, dr. M. Rosenberg, dr. A. Petřík, Za RK: doc. M. Hora,

Více