Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT"

Transkript

1 PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT na období Vydává ČKAIT červen 205

2 OBSAH str. Úvodem 3 Okruh A Oblast Praha 4 Oblast České Budějovice 7 Oblast Plzeň 8 Oblast Karlovy Vary 9 Oblast Ústí nad Labem 9 Oblast Liberec 9 Oblast Hradec Králové 0 Oblast Pardubice 0 Oblast Brno 0 Oblast Ostrava 2 Oblast Olomouc 3 Oblast Zlín 3 Oblast Jihlava 3 Zahraniční akce 4 Okruh B Oblast Praha 5 Oblast České Budějovice 7 Oblast Plzeň 7 Oblast Karlovy Vary 8 Oblast Ústí nad Labem 8 Oblast Liberec 9 Oblast Hradec Králové 9 Oblast Pardubice 20 Oblast Brno 20 Oblast Ostrava 2 Oblast Olomouc 2 Oblast Zlín 22 Oblast Jihlava 22 Okruh C Programy a akce doplňující celoživotní vzdělávání členů ČKAIT 23 Uspořádání tištěného přehledu Přehled je rozdělen do tří okruhů podle typu pořadatele: A vzdělávací akce pořádané třetí stranou, tj. vzdělávacími a profesními institucemi, např. odbornými školami, nevládními organizacemi, Domy techniky, specializovanými vzdělávacími agenturami aj.; B vzdělávací akce pořádané ČKAIT a ČSSI nebo SPS (bezplatně); C doplňující programy a akce. V jednotlivých oblastech je přehled uspořádán podle data konání vzdělávacích akcí. 2

3 ÚVODEM INFORMACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY (AO) Program celoživotního vzdělávání ČKAIT je jednou z priorit Komory. Jako takový má stálou podporu, neboť v dnešní hektické době rychle se vyvíjejících technologií a na trh nastupujících nových materiálů, je nucen každý skutečný odborník sledovat často se měnící normy, vyhlášky, předpisy apod., aby se nedopustil profesní chyby jen z neznalosti aktuálního vývoje. V prosinci 205 končí V. běh CŽV. Autorizovaná osoba oznámí k své oblastní/regionální kanceláři (OK/RK) formou Čestného prohlášení, u kreditního programu spolu s Registračním listem účastníka kreditního programu CŽV, případně formou jiného průkazu jakým způsobem splnily svou povinnost vzdělávání v letech 203 až 205. V letech bude probíhat již VI. běh CŽV. Každá autorizovaná osoba při účasti ve vzdělávacím cyklu CŽV má právo si zvolit způsob vzdělávání účast v kreditním programu a výběr z nabízených vzdělávacích akcí, nebo se může vzdělávat individuální formou. Při účasti v kreditním programu je třeba v uvedené době získat 2 kreditů, přičemž autorizovaná osoba musí absolvovat minimálně 2 vzdělávací akce zaměřené na právní předpisy. Akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT VI. běhu CŽV naleznete v databázi StavEduk (http://www.ckait.cz/staveduk-search). Všechny základní a aktuální informace, přihlašovací formuláře a databázi CŽV StavEduk naleznete na adrese Databáze je pravidelně aktualizována, obsahuje podrobnější údaje o jednotlivých programech, zejména termíny, náplň těchto akcí i jejich personální zajištění. Z důvodu možných změn doporučujeme před účastí na vzdělávacím programu ověření aktuálních informací v uvedené databázi nebo přímo u pořadatele. Komora touto činností usnadňuje svým členům přístup k aktuálním informacím ze všech oblastí stavebnictví a pro přípravu dalšího cyklu uvítá veškeré podněty ze stran svých členů. INFORMACE PRO POŘADATELE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V tomto tištěném katalogu a současně na internetových stránkách v databázi StavEduk je uveden přehled akreditovaných vzdělávacích programů, plánovaných na druhé pololetí 205, přihlášených k akreditaci v termínu do Akce přihlášené a akreditované dodatečně po tomto termínu budou uvedeny pouze v databázi na internetu. Žádáme pořadatele o okamžitou informaci v případě jakýchkoliv změn již přihlášených vzdělávacích programů (termíny, místo, přednášející). Všechny pořadatele vzdělávacích akcí vyzýváme též k přihlášení na. pololetí 206. Uzávěrka přihlášek pro zařazení do programu je Pravidla platná pro VI. běh celoživotního vzdělávání ČKAIT jsou uvedena aktuálně na internetu. V září 20 byla spuštěna nová databáze CŽV pro vyhledávání i přihlašování vzdělávacích programů. Pro úspěšné přihlášení do databáze doporučujeme: vyhledat v nabídce pořadatele, nového pořadatele zadává pověřený pracovník SVI ČKAIT; načíst a editovat údaje naběhnou kontaktní údaje vybraného pořadatele; vyplnit údaje: název vzdělávacího programu, druh akce, odborný garant, přednášející, hlavní odborné téma, anotace (malým písmem, velké jen na začátku věty a názvu); trvání akce v hodinách nebo dnech; cílová skupina, doprovodné výukové materiály, zpětná vazba (hodnocení účastníky); termín akce (psát bez mezer ve formátu ); místo konání, ulice, obec, okres; vložné (psát numerickou klávesnicí bez mezer a bez teček); sleva pro členy ČKAIT (v Kč, není-li sleva, pole nevyplňovat). Po vyplnění všech povinných polí je automaticky odesílána zpráva o uložení programu do databáze. Tato zpráva neznamená, že byla vzdělávací akce projednána a akreditována. O akreditaci a udělení počtu bodů jste informováni zveřejněním v databázi StavEduk na webu (http://www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani). Akreditační rada má právo požadovat upřesnění vzdělávacích programů a navrhovat případné změny odborné terminologie. Žádosti o dodatečnou akreditaci je nutno podat nejméně 4 dní před termínem konání vzdělávací akce. Všechny základní informace a přihlašovací formuláře naleznete na adrese Doporučujeme Vám se s těmito informacemi podrobně seznámit. Kontaktní adresa: ČKAIT, Středisko vzdělávaní a informací, Sokolská 5, Praha 2 Ivana Peřková, tel ,

4 OKRUH A Vzdělávací akce pořádané odbornými školami, Domy techniky, vzdělávacími agenturami, nevládními organizacemi aj Oblast PRAHA dny, od 9 hod den, od 8 hod dny, od 8 hod den, od 8.30 hod dny, od 9,30 hod den, od 9,30 hod. Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Rozpočtování, kalkulace a sledování stavby s využitím IT Nový OZ, pozemní komunikace a katastr nemovitostí Smlouvy a ceny ve výstavbě podle nového OZ a vztah k zadávání veřejných zakázek Výrobky pro vyšší komfort a úspory energie v elektroinstalaci 2 Novinky v navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí se zaměřením na skleněné konstrukce Elektroinstalace v polyfunkčních budovách mezinárodní konference FIBRE CONCRETE 205 Technologie navrhování aplikace Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Navrhování dodatečně osazovaných kotev a dodatečně vlepované výztuže podle evropských standardů Odpady nejen stavební, jejich likvidace, užití a recyklace Základy rozpočtování s využitím IT Projektování inteligentních domů a budov. bienální konference Voda 205 Seminář Bioplyn Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Vodonepropustné železobetonové konstrukce (bílá vana, hnědá vana) Veřejné zakázky od A do Z v roce 205 Pražská 8, ÚRS PRAHA, a.s., Praha 0 Opletalova 47/25, učebna firmy TSM, Praha Opletalova 47/25, učebna firmy TSM, Praha Malletova 4, hotel Step, Praha 9 Thákurova 7, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 6 Za Černým mostem 3/362, hotel Pramen, Praha 9 Vítězné náměstí 4/684, hotel DAP, Praha, Praha 6 U Kina 44/, Modřanský biograf, Praha 4 Uhříněveská 734, Centrála Hilti ČR spol. s r.o. - výukové centrum, Průhonice Beranových 667, PVA sál č. 2, Praha 9 Pražská 8, ÚRS PRAHA, a.s., Praha 0 Na Poříčí 42, hotel Grandior, Praha Nám. T. G. Masaryka 433/II, KC Lázeňská Kolonáda, Poděbrady U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Chemická 952, KC VŠCHT, areál VŠ kolejí - kolej Sázava, Praha 4 Bavorská 856/4, zasedací místnost, Praha 5 Opletalova 47/25, učebna firmy TSM, Praha ÚRS Praha, a. s. ČVUT v Praze, FSv, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí L. P. Elektro, s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. Hilti ČR spol. s r.o. PostScriptum, s.r.o. ÚRS Praha, a. s. Asociace chytrého bydlení Asociace pro vodu, z. s. Český plynárenský svaz SALTEK, s. r. o. JORDAHL & PFEIFER Stavební technika s.r.o , Ing. Zabranský, , Prof. Ing. Wald, CSc., , L. Parýzková, , V. Vytlačilová , Ing. Kutáč, , Ing. Spáčil, hilti.cz , A. Váňová, , Ing. Zabranský, , A. Janotová, , J. Šmídková, , Ing. Jarošová, , M. Kmošková, , Z. Němcová, Vložné Sleva pro AO Kč sl. 290 Kč Kč 750 Kč 450 Kč 450 Kč sl. 450 Kč Kč sl. 00 Kč Kč Kč sl. 70 Kč Kč sl. 500 Kč Kč 200 Kč 750 Kč 4 OKRUH A

5 den, od 9,30 hod den, od 8,30 hod den, od 9,30 hod dny, od 9 hod den, od 8.30 hod den, od 0 hod den, od 8,30 hod den, od 8,30 hod Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Domovní plynovody Nový OZ při povolování, realizaci a užívání staveb Bezpečnostní řešení staveb z pohledu celoživotního cyklu Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS) Bezpečný provoz plynových kotelen Nemovitost a právo, katastr nemovitostí Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Vysokotlaké plynovody práce na plynovodech Smluvní podmínky FIDIC v ČR i zahraničí Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů užívání a odstraňování staveb od A do Z Základy praktického rozpočtování Elektroinstalace a požární bezpečnost v občanské a průmyslové výstavbě Energetické využití lihovarnických výpalků v Cukrovaru a lihovaru Dobrovice Mosty k požární ochraně kulturních památek Novinky v sortimentu GIACOMINI, nová verze SW TECHCON (7.0) a produkty JABLOTRON pro vytápění Technický dozor stavebníka Kontrolní technik požárně bezpečnostních zařízení konstrukcí Promat Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 Hvězdova 2b, KC TOWER, Praha 4 Opletalova 47/25, učebna firmy TSM, Praha U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Olšanská a, AZ personalistika, Praha 3 Thákurova, Masarykova kolej ČVUT v Praze, Praha 6 Za elektrárnou 3, hotel Expo, Praha 7 U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Olšanská a, AZ personalistika, Praha 3 Opletalova 47/25, učebna firmy TSM, Praha Pražská8, ÚRS PRAHA, a.s, Praha 0 Trojská 2232/, hotel Troja, Praha 8 Palackého nám., Cukrovar a lihovar, Dobrovice, TEREOS TTD, a.s. Dobrovice Vinohradská 52/, Nová budova Národního muzea v Praze, Praha Thákurova, Masarykova kolej ČVUT, Praha 6 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 Vítkova 26/5, hotel Alwyn, Praha 8-Karlín Malletova 4, hotel Step, Praha 9 Český plynárenský svaz STUDIO AXIS, spol. s r.o. Robert Bosch Odbytová s.r.o., divize Bosch Security Systems, s.r.o. Český plynárenský svaz Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA Legrand, s. r. o. Český plynárenský svaz Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA ÚRS Praha, a. s. KOPOS Kolín, a. s. Asociace pro vodu ČR, z.s. HZS hl. m. Prahy STUDIO AXIS, spol. s r.o. Promat s.r.o , Ing. Jarošová, , Ing. Dolejš, , Ing. V. Mrkvička, , Ing. Jarošová, , Ing. Šubrtová, , Ing. Mádr, , M. Reviľák, , Ing. Jarošová, , Ing. Šubrtová, , Ing. Zabranský, , M. Herman, , J. Šmídková, , plk. Ing. Hošek, , Ing. Mádr, , Ing. Dolejš, , M. Stanková, Vložné Sleva pro AO 655 Kč 290 Kč 750 Kč 655 Kč Kč 655 Kč Kč 900 Kč Kč sl. 490 Kč Kč sl. 00 Kč 500 Kč 990 Kč Kč 5 OKRUH A

6 dny, od 9 hod den, od 8,30 hod den, od 9,30 hod dny, od 9 hod dny, od 8 hod Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje VI. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 205 Smyková výztuž JDA proti protlačení dilatační trny JDSD, JSD+, HED Požární bezpečnost elektrických rozvodů podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., a navazujících předpisů Stavbyvedoucí právní předpisy a praxe Školení pro stavbyvedoucí nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách Novinky v oblasti konstrukce železničního svršku Vady a poruchy staveb ze zkušeností soudního znalce Zkoušení vlastností betonu a jeho složek Základní školení inteligentního řešeni elektroinstalace systému Ego-n ABB Efektivní navrhování a posuzování ČOV Provozování odběrných plynových zařízení Tréninkové školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB AutoCAD středně pokročilý Stavbyvedoucí právní předpisy a praxe Výrobky pro klasickou moderní elektroinstalaci Systémová elektroinstalace v rezidenčních a komerčních budovách Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Nemovitost a právo, katastr nemovitostí Zatékání do staveb v důsledku závad spodní stavby Opletalova 29, Autoklub ČR, Praha Bavorská 856/4, zasedací místnost, Praha 5 Sokolovská 38, hotel Olympik, Praha 8 Olšanská a, AZ personalistika, Praha 3 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 Pod Dráhou, SŽDC, Správa tratí Praha východ, Praha 7 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 Thákurova 7, FSV ČVUT v Praze, Experimentální centrum - místnost č. D038, Praha 6 Malletova 4, hotel Step, Praha 9 Chemická (Ekonomická) 952, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Praha 4 U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Malletova 4, hotel Step, Praha 9 Pobřežní 224/20, AbecedaPC, Praha 8 Olšanská a, AZ personalistika, Praha 3 Malletova 4, hotel Step, Praha 9 Václavské náměstí 833/3, Dům ABF, Praha Na Štěpánce 84, restaurace Koliba, Mladá Boleslav Olšanská a, AZ personalistika, Praha 3 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 JORDAHL & PFEIFER Stavební technika s.r.o. OBO BETTERMANN s. r. o. Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA STUDIO AXIS, spol. s r.o. Sdružení pro infrastrukturu železnic STUDIO AXIS, spol. s r.o. Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA ASIO, spol. s r.o. Český plynárenský svaz Ing. Zbyněk Hora, Ph.D. Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA ELKO EP, s.r.o. SALTEK, s. r. o. Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA STUDIO AXIS, spol. s r.o , Ing. Mádr, , Z. Němcová, , Ing. Burant, , Ing. Šubrtová, , Ing. Dolejš, , Ing. Krejčiřík, , Ing. Dolejš, , Ing. Šubrtová, , M. Plotěný, , Ing. Jarošová, , Ing. Hora, Ph.D., , Ing. Šubrtová, , Ing. Vyoral, , M. Kmošková, , Ing. Šubrtová, , Ing. Dolejš, Vložné Sleva pro AO Kč sl. 500 Kč Kč Kč 290 Kč 600 Kč sl. 360 Kč 290 Kč Kč Kč sl. 600 Kč 655 Kč Kč Kč Kč 390 Kč 6 OKRUH A

7 den, od 9,30 hod dny od 9,30 hod den, od 8 hod den, od 8,30 hod den od 8,30 hod dny, od 8 hod den, od 9,30 hod. Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi VTL plynovody a přípojky - příprava a realizace staveb Povrchové vady kolejnic, prevence, odstraňování, údržba Bezpečná dopravní infrastruktura Výrobky pro vyšší komfort a úspory energie v elektroinstalaci Závady bytových domů z hlediska požární bezpečnosti Konference Železnice 205 BETON UNIVERSITY - Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu Kurz návrhu, dimenzování, umístění a zprovoznění frekvenčních měničů AutoCAD základní Oblast ČESKÉ BUDĚJOVICE Smluvní vztahy ve výstavbě po účinnosti nového OZ 24. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení Transportní kotevní systémy PFEIFER Stavební zákon aktuální změny Bezpečnost provozu plynárenských zařízení Smluvní podmínky FIDIC v ČR i zahraničí Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů územní rozhodování od A do Z Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Malletova 4, hotel Step, Praha 9 U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Pod Dráhou, SŽDC, Správa tratí Praha východ, Praha 7, Holešovice Václavské náměstí 833/3, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Praha Malletova 4, hotel Step, Praha 9 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 Táboritská 23, KC hotelu Olšanka, Praha 3 U Sluncové 4, hotel Artemis, Praha 8 Technická 2, ČVUT v Praze, FEL, Praha 6 Pobřežní 224/20, AbecedaPC, Praha 8 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 Sokolovská 38, hotel Olympik, Praha 8 Bavorská 856/4, zasedací místnost, Praha 5 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Olšanská a, AZ Personalistika, Praha 3 Opletalova 47/25, učebna firmy TSM, Praha Senovážné nám. 2, Metropol, spol. s r. o., České Budějovice Plzeňská 572/, Dům techniky, České Budějovice Český plynárenský svaz Sdružení pro infrastrukturu železnic AF-CITYPLAN s.r.o. STUDIO AXIS, spol. s r.o. SUDOP PRAHA, a. s. Českomoravský beton, a. s. Danfoss, s. r. o. Ing. Zbyněk Hora, Ph.D. STUDIO AXIS, spol. s r.o. Český plynárenský svaz JORDAHL & PFEIFER Stavební technika s.r.o. STUDIO AXIS, spol. s r.o. Český plynárenský svaz Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA SALTEK, s. r. o. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG , Ing. Jarošová, , Ing. Krejčiřík , M. Bergerová, , Ing. Dolejš, , I. Čermáková, , Ing. Veselý, , Ing. Václavík, , Ing. Hora, Ph.D., , Ing. Dolejš, , Ing. Jarošová, , Z. Němcová, , Ing. Dolejš, , Ing. Jarošová, , Ing. Šubrtová, , M. Kmošková, , Ing. Kutáč, Vložné Sleva pro AO 655 Kč 600 Kč sl. 360 Kč Kč Kč Kč 200 Kč sl. 00 Kč Kč Kč Kč 200 Kč 290 Kč 655 Kč Kč 900 Kč 7 OKRUH A

8 dnů, od 8,30 hod den, od 8 hod den, od 8,30 hod dny, od 8 hod dny, od 9 hod. Oblast PLZEŇ den, od 8 hod den, od 8,30 hod Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Pokračující vzdělávací kurz pro energetické poradce Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Základní školení inteligentního řešeni elektroinstalace systému Ego-n ABB Elektroinstalace v polyfunkčních budovách 205 Novinky v sortimentu GIACOMINI, nová verze SW TECHCON (7.0) a produkty JABLOTRON pro vytápění Tréninkové školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB Zadávání veřejných zakázek časté chyby dodavatelů v rámci výběrových řízení Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Defekty budov 205 Asfaltové vozovky 205 Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Elektroinstalace v polyfunkčních budovách 205 Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Zadávání veřejných zakázek časté chyby dodavatelů v rámci výběrových řízení Novinky v sortimentu GIACOMINI, nová verze SW TECHCON (7.0) a produkty JABLOTRON pro vytápění Výrobky pro klasickou moderní elektroinstalaci Smlouvy a ceny ve výstavbě podle nového OZ a vztah k zadávání veřejných zakázek Požární bezpečnost elektrických rozvodů podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., a navazujících předpisů Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi F. A. Gerstnera 25/6, zasedací místnost č. 37, sídlo E. ON ČR, České Budějovice Mlýnská 6, hotel Budweis České Budějovice Mlýnská 6, hotel Budweis České Budějovice Pražská tř. 4, Clarion Congress Hotel České Budějovice, Mlýnská 6, hotel Budweis České Budějovice Mlýnská 6, hotel Budweis České Budějovice Energy Centre České Budějovice L. P. Elektro, s.r.o , Mgr. I. Klobušníková, , Ing. Mádr, , L. Parýzková, , Ing. Mádr, Senovážné nám. 2, DK Metropol, České Budějovice Pražská třída 2306/4, Clarion Congress Hotel, České Budějovice Legrand, s. r. o , M. Reviľák, Okružní 57/0, Areál VŠTE, České Budějovice Senovážné náměstí 2, Jednací sál DK Metropol, České Budějovice U Prazdroje 7, Plzeňský Prazdroj, reprezentační prostory, Plzeň Guldenerova 7, Centrum Éčko, Plzeň Vejprnická 56, Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň Náměstí Republiky 358/33, hotel Central, Plzeň U Prazdroje 7, Pilsner Urquell, Plzeň Selská náves 2/2, hotel Purkmistr, Plzeň Náměstí Republiky 358/33, hotel Central, Plzeň Nepomucká 28, hotel Primavera, Plzeň Selská náves 2/2, hotel Purkmistr, Plzeň Vysoká škola technická a ekonomická PRAGOPROJEKT, a.s. L. P. Elektro, s.r.o. SALTEK, s. r. o. OBO BETTERMANN s. r. o , Mgr. Pavlína Antolová, , Mgr. Motlová, , Ing. Mádr, , L. Parýzková, , M. Kmošková, , Ing. Mádr, , Ing. Burant, Vložné Sleva pro AO Kč sl. 303 Kč Kč sl. 450 Kč 650 Kč Kč sl Kč Kč Kč sl. 450 Kč 650 Kč 650 Kč 8 OKRUH A

9 dny, od 9 hod den, od 8,30 hod den, od 8,30 hod. Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Anaerobie 205 Oblast KARLOVY VARY Oblast ÚSTÍ NAD LABEM den, od 8 hod den, od 9,30 hod Oblast LIBEREC den, od 8,30 hod den, od 8,30 hod dny, od 9 hod Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR BETON UNIVERSITY ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi Elektroinstalace v polyfunkčních budovách 205 Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Nízkonapěťové a jisticí přístroje Zadávání veřejných zakázek časté chyby dodavatelů v rámci výběrových řízení Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Elektroinstalace a požární bezpečnost v občanské a průmyslové výstavbě Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Školení systému inteligentní elektroinstalace ABB i-bus KNX pro oblast projekce Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Koldinova 672, Areál K&K Technology a.s., Klatovy Univerzitní 8, ZČU, Fakulta elektrotechnická, Plzeň U Borského parku 3, KC Parkhotel, Plzeň Selská náves 2/2, hotel Purkmistr, Plzeň Nepomucká 28, hotel Primavera, Plzeň Chebská 73/48, hotel Dvorana, Karlovy Vary Špitálské náměstí 357, Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Ústí nad Labem Masarykova 36, hotel Vladimír, Ústí nad Labem Ostrov u Tisé 2, hotel Ostrov, Tisá Mírové náměstí 6, Interhotel Bohemia, Ústí nad Labem Velká Hradební 33, Národní dům, Ústí nad Labem Gutenbergova 3, hotel Zlatý Lev, Liberec Nitranská, Centrum Babylon, Liberec Gutenbergova 26/3, Clarion Grand Hotel Zlatý Lev, Liberec Resslova 3, Zákaznické školicí centrum ABB s.r.o., Elektro- Praga, Jablonec nad Nisou Lidové sady 425/, Lidové sady, Liberec Asociace pro vodu, z. s. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. Českomoravský beton, a. s. Legrand, s. r. o. L. P. Elektro, s.r.o. ABB s.r.o. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. KOPOS Kolín, a. s. Legrand, s. r. o. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG , J. Šmídková, , Ing. Kutáč, , Ing. Veselý, , M. Reviľák, , L. Parýzková, , Ing. Mádr, , Ing , Ing. Kutáč, , Ing. Mádr, , M. Herman, , M. Reviľák, , Ing. Kutáč, Vložné Sleva pro AO Kč sl. 200 Kč 200 Kč sl. 00 Kč 450 Kč sl. 450 Kč 650 Kč bezplatně 2 9 OKRUH A

10 dny, od 9,30 hod. Oblast HRADEC KRÁLOVÉ den, od 9,30 hod dny, od 9 hod den, od 8,30 hod den, od 9,30 hod den, od 9,30 hod. Oblast PARDUBICE Oblast BRNO Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Výrobky pro vyšší komfort a úspory energie v elektroinstalaci Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Nízkonapěťové a jisticí přístroje Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Novinky v sortimentu GIACOMINI, nová verze SW TECHCON (7.0) a produkty JABLOTRON pro vytápění Otvorové výplně stavebních konstrukcí Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů užívání a odstraňování staveb od A do Z Konstrukce 205 Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení v praxi Výrobky pro klasickou moderní elektroinstalaci Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Smlouvy a ceny ve výstavbě podle nového OZ a vztah k zadávání veřejných zakázek Resslova 3, Zákaznické školicí centrum ABB s.r.o., Elektro- Praga, Jablonec nad Nisou Riegrovo nám. 494, hotel Černigov, Hradec Králové Nad Oborou 5, penzion Nad oborou, Hradec Králové Masarykovo náměstí 74, hotel U Beránka, Náchod Riegrovo nám. 494, hotel Černigov, Hradec Králové Jana Koziny 336, Euro Agentur Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové Eliščino nábřeží 375, KC Aldis, Hradec Králové Riegrovo náměstí 494, hotel Černigov, Hradec Králové Bedřichov 06, Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn Eliščino nábřeží 375, KC Aldis, Hradec Králové Riegrovo náměstí 494, hotel Černigov, Hradec. Králové Chrudimská 35, penzion Šenk, Pardubice Jiráskova 278, hotel Euro, Pardubice Jiráskova 278, hotel Euro Pardubice, a. s., Pardubice ABB s.r.o. SALTEK, s. r. o. René Růžička STAVOKONZULT Legrand, s. r. o. KONSTRUKCE Media, s.r.o. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. SALTEK, s. r. o. Cejl 62, učebna firmy TSM, Brno Nový OZ, pozemní komunikace a katastr nemovitostí Cejl 62, učebna firmy TSM, Brno , Ing. Mádr, , Ing. Hostašová, , M. Kmošková, , Ing. Mádr, , L. Růžičková, , M. Reviľák, , Ing. Janda , Ing. Kutáč, , M. Kmošková, Vložné Sleva pro AO bezplatně Kč sl. 200 Kč Kč Kč 650 Kč 650 Kč 650 Kč 0 OKRUH A

11 den, od 8 hod den, od 8,30 hod den, od 8,30 hod dny, od 9 hod dny, od 8 hod Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Půdní vestavby suchou technologií Cejl 62, učebna firmy TSM, Brno Výrobky pro klasickou moderní elektroinstalaci Novinky v sortimentu GIACOMINI, nová verze SW TECHCON (7.0) a produkty JABLOTRON pro vytápění Komárovské nábřeží 2, City Apart Hotel Brno, Brno Husova 6, hotel International, Brno Veřejné zakázky od A do Z v roce 205 Cejl 62, učebna firmy TSM, Brno Elektroinstalace v polyfunkčních budovách 205 Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů územní rozhodování od A do Z Požární bezpečnost elektrických rozvodů podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., a navazujících předpisů Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Navrhování dodatečně osazovaných kotev a dodatečně vlepované výztuže podle evropských standardů Základní školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB Výstaviště, Veletrhy Brno a.s., Pavilon P, Brno L. P. Elektro, s.r.o. Lidická 23, hotel Slovan, Brno Kounicova 6, hotel Continental, Brno Husova 6, hotel International, Brno OBO BETTERMANN s. r. o. Střední 6, hotel Avanti, Brno Hilti ČR spol. s r.o. Komárovské nábřeží 2, City Apart Hotel Brno, Brno Zatížení stavebních konstrukcí Cejl 62, učebna firmy TSM, Brno Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi Technický dozor stavebníka se zaměřením na změny po Stavební zákon a související předpisy v praxi IX. celostátní setkání specialistů v plynárenství Tréninkové školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB Komárovské nábřeží 2, City Apart Hotel Brno, Brno Solniční 5/7, hotel Slavia, salonek, Brno Lidická ulice 23, hotel Slovan, Brno Přístavní 38, hotel Santon, Brno Komárovské nábřeží 2, City Apart Hotel Brno, Brno Sekurkon s.r.o. Kancelář Brno Český plynárenský svaz Efektivní navrhování a posuzování ČOV Výstaviště, KC BVV, Brno ASIO, spol. s r.o. Požární ochrana staveb 205 Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Systémová elektroinstalace v rezidenčních a komerčních budovách Přístavní 35, Orea hotel Santon, Brno Pražská 00, hotel Prestige, Znojmo Kaštanová, Kaštanová Centrum bydlení a designu, Brno J. Seidl a spol., s. r. o. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. ELKO EP, s.r.o , Ing. Mádr, , L. Parýzková, , Ing. Burant, , Ing. Mádr, , Ing. Spáčil, hilti.cz z , D. Baňochová, , Ing. Jarošová, , M. Plotěný, , E. Vašátko, , Ing. Kutáč, , Ing. Vyoral, Vložné Sleva pro AO 650 Kč 650 Kč 450 Kč sl. 450 Kč 800 Kč 650 Kč 2 00 Kč 800 Kč Kč Kč sl. 600 Kč 900 Kč 2 OKRUH A

12 den, od 8,30 hod den, od 8,30 hod dny, od 8 hod Oblast OSTRAVA den, od 8 hod den, od 8,30 hod den, od 9,30 hod den, od 9,30 hod den, od 9,30 hod. Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje BETON UNIVERSITY ČSN EN 206, další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Výrobky pro vyšší bezpečnost v elektroinstalacích Husova 6, hotel International, Brno Komárovské nábřeží 2, City Apart Hotel Brno, Brno Českomoravský beton, a. s. Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Střední 6, hotel Avanti, Brno Legrand, s. r. o. Příprava a provádění stavebních prací Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů ohlašování a povolování staveb od A do Z 53. mezinárodní konference Ocelové konstrukce Hustopeče 205 Školení pro stavbyvedoucí a mistry Elektroinstalace v polyfunkčních budovách 205 Veřejné zakázky od A do Z v roce 205 Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Požární bezpečnost elektrických rozvodů podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., a navazujících předpisů Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi Novinky v sortimentu GIACOMINI, nová verze SW TECHCON (7.0) a produkty JABLOTRON pro vytápění Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů užívání a odstraňování staveb od A do Z Systémová elektroinstalace v rezidenčních a komerčních budovách Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Zatížení stavebních konstrukcí Navrhování dodatečně osazovaných kotev a dodatečně vlepované výztuže podle evropských standardů Veveří 95, VUT v Brně, FAST, TST - E-626, Brno Komárovské nábřeží 2, City Apart Hotel Brno, Brno Sekurkon s.r.o. Kancelář Brno Lidická 23, hotel Slovan, Brno Husova 8, hotel Centro Hustopeče, Hustopeče Veveří 95, VUT v Brně, FAST, TST - E-626, Brno Kpt. Vajdy 3046/2, hotel Vista, Ostrava náměstí SNP, DK Akord Ostrava, Ostrava Tyršova 6, hotel Imperial, Ostrava 2 ulice 28. října 70, Harmony Club Hotel, Ostrava 2 Tyršova 6, hotel Imperial, Ostrava 2 Tyršova 6, hotel Imperial, Ostrava 2 náměstí SNP, DK Akord Ostrava, Ostrava náměstí SNP, DK Akord Ostrava, Ostrava Mariánské nám. 5, DTO CZ, s. r. o., Ostrava - Mariánské Hory náměstí SNP, DK Akord Ostrava, Ostrava 28.října 70, Harmony Club Hotel, Ostrava - Mariánské Hory VUT v Brně, FAST, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Sekurkon s.r.o. Kancelář Brno L. P. Elektro, s.r.o. OBO BETTERMANN s. r. o. ELKO EP, s.r.o. SALTEK, s. r. o. Hilti ČR spol. s r.o , Ing. Veselý, , M. Reviľák, , D. Baňochová, , Prof. Ing. Melcher, DrSc., , D. Baňochová, , L. Parýzková, , Ing. Mádr, , Ing. Burant, , Ing. Mádr, , Ing. Vyoral, , M. Kmošková, , Ing. Spáčil, hilti.cz Vložné Sleva pro AO 200 Kč sl. 00 Kč 2 00 Kč 800 Kč 200 Kč Kč 450 Kč sl. 450 Kč 650 Kč 800 Kč 650 Kč 2 OKRUH A

13 den, od 9,30 hod. Oblast OLOMOUC den, od 8,30 hod Oblast ZLÍN den, od 8,30 hod den, od 9,30 hod Oblast JIHLAVA den, od 8,30 hod. Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Výrobky pro vyšší komfort a úspory energie v elektroinstalaci Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů územní rozhodování od A do Z Smlouvy a ceny ve výstavbě podle nového OZ a vztah k zadávání veřejných zakázek Výrobky pro vyšší bezpečnost v elektroinstalacích Veřejné zakázky od A do Z v roce 205 Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů užívání a odstraňování staveb od A do Z Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Základní školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB Požární bezpečnost elektrických rozvodů podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., a navazujících předpisů Nízkonapěťové a jisticí přístroje Tréninkové školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů územní rozhodování od A do Z Elektroinstalace a požární bezpečnost v občanské a průmyslové výstavbě Tyršova 6, hotel Imperial, Ostrava 2 Mariánské nám. 5, DTO CZ, s. r. o., Ostrava - Mariánské Hory náměstí SNP, DK Akord Ostrava, Ostrava Jeremenkova 40b, RCO, Olomouc Brněnská 55, hotel Hesperia, Olomouc Jeremenkova 40b, RCO, Olomouc Křelovská 9, Best western Hotel Prachárna, Olomouc Jeremenkova 40b, RCO, Olomouc Brněnská 385/55, hotel Hesperia, Olomouc Nám. Práce 252, hotel Moskva, Zlín Sokolská 547, restaurace U dvou Slunečnic, Zlín Nám. Práce 252, hotel Moskva, Zlín Pod hradem Buchlov, Polesí 297, hotel Buchlov, Buchlovice Sokolská 547, restaurace U dvou Slunečnic, Zlín Palackého 49, Integrovaná střední škola - COP, Valašské Meziříčí Náměstí Práce 252, hotel Moskva, Zlín Jihlavská 985, hotel Slunce HB, Havlíčkův Brod DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. Legrand, s. r. o. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. OBO BETTERMANN s. r. o. ABB s.r.o. SALTEK, s. r. o. KOPOS Kolín, a. s , Ing. Kutáč, , Marcel Reviľák, , Ing. Kutáč, , Ing. Mádr, , Ing. Burant, , Ing. Hostašová, , M. Kmošková, Bc.Adamcová, , M. Herman, Vložné Sleva pro AO 800 Kč 650 Kč 650 Kč 800 Kč 800 Kč 3 OKRUH A

14 den, od 8 hod dny, od 9 hod den, od 8,30 hod. Zahraniční akce dny, od 8 hod. Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Elektroinstalace v polyfunkčních budovách 205 Havlíčkova 5628/28, EA Business Hotel Jihlava, Jihlava L. P. Elektro, s.r.o. Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Tolstého 2, DK, Jihlava DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. Speciální betony 205, XII. konference Základní školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB Tréninkové školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB BETON UNIVERSITY - Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Monitoring skalního masivu při dopravních stavbách a stavbách městské infrastruktury Lísek 52, hotel Skalský Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem Jamné 56, penzion Rytířsko, Jamné u Jihlavy Jamné 56, penzion Rytířsko, Jamné u Jihlavy Školní 5, hotel Fabrika, Humpolec Dlžiny, Penzion Alžbeta, Demänová, Liptovský Mikuláš Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA Českomoravský beton, a. s. KO-KA, s. r. o , L. Parýzková, , Ing. Kutáč, , Ing. Šubrtová, , Ing. Veselý, , Ing. Moučka, Vložné Sleva pro AO 450 Kč sl. 450 Kč Kč Kč sl. 00 Kč Kč 3 4 OKRUH A

15 OKRUH B Vzdělávací akce pořádané ČKAIT, ČSSI Oblast PRAHA den, od 0 hod den, od 6,30 hod den, od 6,30 hod Šetrné statické zajišťování konstrukcí památkových objektů Stavební zákon Zkušenosti z realizovaných staveb protipovodňových opatření Stavby a stavbyvedoucí Pokrokové betonové konstrukce Zatížení a zatížitelnost mostů Fasády Omítky Zesilování zděných konstrukcí kompozity Projektování trubních sítí na modelu Provádění staveb využití informačního modelu budovy v praxi (BIM) Archeologie ve vztahu k zastavitelnému území, stavebnímu povolení a realizaci stavby Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby opravy Koncepce dopravy Síťové konstrukce pro mosty středních rozpětí Geologická rizika z hlediska staveb v Středočeském kraji Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Beranových 667, PVA EXPO, sál vstupní hala, Praha , , Ivana Peřková, www. ckait.cz , , Ivana Peřková, www. ckait.cz , Amela Abadžić, , , , Ivana Peřková, www. Ckait.cz , , , , , Ivana Peřková, www. ckait.cz , Amela Abadžić, , , OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT ČSSI, pobočka Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT ČSSI, Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha 5 OKRUH B

16 Systémy odvodů kouře a tepla, koordinace jejich funkce s ostatními požárně bezpečnostními zařízeními Stavební mechanika pro projektanty Bezpečný dopravní prostor Vysokorychlostní internet sítě NGA Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich uplatnění v památkové péči Diagnostika dřevěných konstrukcí Defektoskopie izolačních systémů Vady realizace staveb Moderní metody speciálního zakládání staveb a rizika s tím spojená Vodotěsné izolace spodních staveb a jejich sanace Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Ztracená generace architektů Požární bezpečnost staveb Problematické partie fasád opravy omítaných ploch na starších stavbách , Ivana Peřková, www. ckait.cz , , Ivana Peřková, www. ckait.cz , , , Ivana Peřková, www. ckait.cz , , , , , , Ivana Peřková, www. ckait.cz , , SVI ČKAIT OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha 6 OKRUH B

17 Oblast ČESKÉ BUDĚJOVICE den, od 3 hod. Realizace střešních konstrukcí z pohledu požadavků EPBD II Bezbariérové užívání pozemních staveb Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Resslova 2, aula SPŠ stavební, České Budějovice Resslova 2, aula SPŠ stavební, České Budějovice Resslova 2, aula SPŠ stavební, České Budějovice , Kateřina Kovalovská, , Kateřina Kovalovská, , Kateřina Kovalovská, OK ČKAIT České Budějovice OK ČKAIT České Budějovice OK ČKAIT České Budějovice Oblast PLZEŇ den, od 2 hod den, od 2 hod , den, od 2 hod den, od 2 hod. Hodnocení existujících konstrukcí Energetická náročnost staveb Veletrh Finpex 205 Zděné konstrukce novinky v navrhování Chodské nám. 585/2, kinosál SPŠ stavební, Plzeň Chodské nám. 585/2, kinosál SPŠ stavební, Plzeň Kopeckého sady 59/3, Měšťanská beseda, Plzeň Chodské nám. 585/2, kinosál SPŠ stavební, Plzeň , Hana Hričinová, , Hana Hričinová, , Hana Hričinová, , Hana Hričinová, OK ČKAIT Plzeň OK ČKAIT Plzeň OK ČKAIT Plzeň OK ČKAIT Plzeň 7 OKRUH B

18 Oblast KARLOVY VARY den, od 8 hod Spoje betonových konstrukcí, nosník DELTABEAM a bezprůvlakové stropy Systémy PCI pro bazény a wellness, Balkonové systémy PCI Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Stavební zákon umisťování a povolování staveb po novele stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Závodní 378/84, Krajská knihovna, společenský sál, Karlovy Vary Závodní 378/84, Krajská knihovna, společenský sál, Karlovy Vary Závodní 378/84, Krajská knihovna, společenský sál, Karlovy Vary Závodní 378/84, Krajská knihovna, společenský sál, Karlovy Vary , Ing. Svatopluk Zídek, , Ing. Svatopluk Zídek, , Ing. Svatopluk Zídek, , Ing. Svatopluk Zídek, OK ČKAIT Karlovy Vary OK ČKAIT Karlovy Vary OK ČKAIT Karlovy Vary OK ČKAIT Karlovy Vary Oblast ÚSTÍ NAD LABEM den, od 0 hod den, od 2,30 hod Smluvní vztahy ve výstavbě podle nového OZ Specifika odstraňování černých staveb podle stavebního zákona Stavební zákon Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Ochrana před nečinností ve správním řízení Ochrana před nečinností ve správním řízení Mírové náměstí /, Palác ZDAR, zasedací místnost, 5. NP, Ústí nad Labem Mírové náměstí /, Palác ZDAR, zasedací místnost, 5. NP, Ústí nad Labem Velká hradební 33, Národní dům Ústí nad Labem, Ústí nad Labem Hrnčířská 0, školicí centrum ISTAR, Ústí nad Labem Mírové náměstí /, Palác ZDAR, zasedací místnost, 5. NP, Ústí nad Labem Mírové náměstí /, Palác ZDAR, zasedací místnost, 5. NP, Ústí nad Labem , Dagmar Urbanová, , Dagmar Urbanová, , Dagmar Urbanová, , Dagmar Urbanová, , Dagmar Urbanová, , Dagmar Urbanová, OK ČKAIT Ústí nad Labem OK ČKAIT Ústí nad Labem OK ČKAIT Ústí nad Labem OK ČKAIT Ústí nad Labem OK ČKAIT Ústí nad Labem OK ČKAIT Ústí nad Labem 8 OKRUH B

19 Oblast LIBEREC den, od 2 hod den, od 2 hod den, od 2 hod den, od 2 hod. Dopravní stavby realizované projekty Národní památkový ústav a urbanismus Prezentace firmy Schomburg sanace a hydroizolace staveb Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Stavební zákon Sokolovské nám. 4, učebna SPŠ stavební, Liberec Sokolovské nám. 4, učebna SPŠ stavební, Liberec Sokolovské nám. 4, učebna SPŠ stavební, Liberec Sokolovské nám. 4, učebna SPŠ stavební, Liberec Sokolovské nám. 4, učebna SPŠ stavební, Liberec , Alexandra Pavlů, , Alexandra Pavlů, , Alexandra Pavlů, , Alexandra Pavlů, , Alexandra Pavlů, ČKAIT Liberec ČKAIT Liberec ČKAIT Liberec ČKAIT Liberec ČKAIT Liberec Oblast HRADEC KRÁLOVÉ den, od 4,30 hod den, od 4,30 hod den, od 4,30 hod. Moderní metody projektování, řízení stavebnictví a správy budov Právní předpisy a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Vady realizace staveb Jižní 870, zasedací místnost Hradeckého stavebního centra, Hradec Králové Jižní 870, zasedací místnost Hradeckého stavebního centra, Hradec Králové Jižní 870, zasedací místnost Hradeckého stavebního centra, Hradec Králové Jižní 870, zasedací místnost Hradeckého stavebního centra, Hradec Králové , Miroslava Dolanová, , Miroslava Dolanová, , Miroslava Dolanová, , Miroslava Dolanová, OK ČKAIT Hradec Králové OK ČKAIT Hradec Králové OK ČKAIT Hradec Králové OK ČKAIT Hradec Králové 9 OKRUH B

20 Oblast PARDUBICE den, od 0 hod den, od 3 hod den, od 0 hod den, od 3 hod den, od 3 hod. Dopravní konference Silniční veletrh Nová Zelená úsporám Výzkum, vývoj a inovace v dopravě 205 Požárně bezpečnostní řešení staveb Nový OZ ve stavební praxi zkušenosti Masarykovo nám., ATRIUM Palác Pardubice, Congress centre 3. patro, Pardubice Doubravice 98, areál SÚS Pk, Doubravice, Pardubice Masarykovo nám. 2633, hotel Labe, Kongresový sál, Pardubice Komenského /II, VOŠ a SŠ stavební, Vysoké Mýto Masarykovo nám. 2633, hotel Labe, Kongresový sál, Pardubice Masarykovo nám. 2633, hotel Labe, Kongresový sál, Pardubice , Ing. Radim Loukota, , Ing. Radim Loukota, , Ing. Radim Loukota, , Ing. Radim Loukota, , Ing. Radim Loukota, , Ing. Radim Loukota, OK ČKAIT Pardubice OK ČKAIT Pardubice OK ČKAIT Pardubice OK ČKAIT Pardubice OK ČKAIT Pardubice OK ČKAIT Pardubice Oblast BRNO den, od 5 hod den, od 5 hod den, od 5 hod den, od 0 hod den, od 5 hod den, od 5 hod. Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby opravy Veveří 95, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno Sanace nestabilních zateplení a zdvojování ETICS Veveří 95, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno Spoje betonových konstrukcí, kompozitní konstrukce a bezprůvlakové stropy Veveří 95, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Veveří 95, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno Vady a poruchy, zkušebnictví Veveří 95, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno Smlouva o dílo ve výstavbě s využitím možností systému PROFESIS Veveří 95, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno , Hedvika Fuksová, , Hedvika Fuksová, , Hedvika Fuksová, , Hedvika Fuksová, , Hedvika Fuksová, , Hedvika Fuksová, OK ČKAIT Brno OK ČKAIT Brno OK ČKAIT Brno OK ČKAIT Brno OK ČKAIT Brno OK ČKAIT Brno 20 OKRUH B

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVYVYDÁNO 23. 3. 2007 PRO âleny âkait informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 1 20 07 Praha místo Shromáždění delegátů ČKAIT dne 24. března 2007. Nový pohled na

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

e-zpravodaj 1/2014 Nový mobilní pasivní dům od společnosti Domestav nový bazén od společnosti Mountfield nové vzdělávací kurzy pro laickou veřejnost

e-zpravodaj 1/2014 Nový mobilní pasivní dům od společnosti Domestav nový bazén od společnosti Mountfield nové vzdělávací kurzy pro laickou veřejnost Nový mobilní pasivní dům od společnosti Domestav nové vzdělávací kurzy pro laickou veřejnost Každý exponát jsme pro Vás označili QR kódem nový bazén od společnosti Mountfield... než začnete stavět!!! Obsah

Více

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách 4 2012 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Inženýrský den 2012 v Brně a energetická koncepce ČR Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE

ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, březen 2012 ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE organizační složka státu se sídlem: Jakubské nám. 644/3, 658 34 Brno, Tel.: +420 542 423 111, Fax: + 420 542 423 190

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 KVĚTEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Spolupráce s námi dokonalá symbióza FAGOR GASTRO CZ www.fagorgastro.cz Outsourcing a jeho uplatnění (str. 5) Seminář České pohostinství

Více

vodohospodářské stavby

vodohospodářské stavby 2011 MK ČR E 17014 05/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 2 20 08 Kočičí oči lávka pro pěší přes dálnici D 8 obdržela cenu ČKAIT 2007 a cenu

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška)

Více

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE 2015 Vážení zákazníci, partneři, přátelé, těší nás, že vám můžeme touto cestou předložit nabídku našich a seminářů, které jsme připravili pro rok 2015. Ctíme úsloví Ševče, drž se

Více

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Praha prosinec

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Kalendář akcí září 2009

Kalendář akcí září 2009 ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ SLEZSKÁ 7, 120 56 PRAHA 2 222 000 111, 227 010 111 Kalendář akcí září 2009 Zemědělské výstavy 27. srpna - 1. září ZEMĚ ŽIVITELKA 36. ročník výstavy Výstaviště České

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY 3 2013 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ TÉMA TOHOTO ČÍSLA POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH

Více

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů zděných cihelných staveb ze systému Heluz v Čr strana 1 Obsah Kraj Jihočeský Jindřichohradecká stavební s. r. o.... str. 15 Karel Dvořák KODL s. r. o.... str.

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška)

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada SPŠS a OA Kadaň

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS 1 1 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS Ministerstvo životního prostředí 2008 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS Ministerstvo životního prostředí 2008 Environmentální prohlášení EMAS Obsah 1. Úvodní slovo 5

Více

Ročník 21 Ročník 21 leden 2011

Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. 3 2012 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH ING. MIROSLAV

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

SKOK. NRZP ČR a předsednictví České republiky v EU

SKOK. NRZP ČR a předsednictví České republiky v EU Generální partner NRZP ČR SKOK Číslo 1 5 / 2009 / 2008 10. 9. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR l

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více