Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT"

Transkript

1 PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT na období Vydává ČKAIT červen 205

2 OBSAH str. Úvodem 3 Okruh A Oblast Praha 4 Oblast České Budějovice 7 Oblast Plzeň 8 Oblast Karlovy Vary 9 Oblast Ústí nad Labem 9 Oblast Liberec 9 Oblast Hradec Králové 0 Oblast Pardubice 0 Oblast Brno 0 Oblast Ostrava 2 Oblast Olomouc 3 Oblast Zlín 3 Oblast Jihlava 3 Zahraniční akce 4 Okruh B Oblast Praha 5 Oblast České Budějovice 7 Oblast Plzeň 7 Oblast Karlovy Vary 8 Oblast Ústí nad Labem 8 Oblast Liberec 9 Oblast Hradec Králové 9 Oblast Pardubice 20 Oblast Brno 20 Oblast Ostrava 2 Oblast Olomouc 2 Oblast Zlín 22 Oblast Jihlava 22 Okruh C Programy a akce doplňující celoživotní vzdělávání členů ČKAIT 23 Uspořádání tištěného přehledu Přehled je rozdělen do tří okruhů podle typu pořadatele: A vzdělávací akce pořádané třetí stranou, tj. vzdělávacími a profesními institucemi, např. odbornými školami, nevládními organizacemi, Domy techniky, specializovanými vzdělávacími agenturami aj.; B vzdělávací akce pořádané ČKAIT a ČSSI nebo SPS (bezplatně); C doplňující programy a akce. V jednotlivých oblastech je přehled uspořádán podle data konání vzdělávacích akcí. 2

3 ÚVODEM INFORMACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY (AO) Program celoživotního vzdělávání ČKAIT je jednou z priorit Komory. Jako takový má stálou podporu, neboť v dnešní hektické době rychle se vyvíjejících technologií a na trh nastupujících nových materiálů, je nucen každý skutečný odborník sledovat často se měnící normy, vyhlášky, předpisy apod., aby se nedopustil profesní chyby jen z neznalosti aktuálního vývoje. V prosinci 205 končí V. běh CŽV. Autorizovaná osoba oznámí k své oblastní/regionální kanceláři (OK/RK) formou Čestného prohlášení, u kreditního programu spolu s Registračním listem účastníka kreditního programu CŽV, případně formou jiného průkazu jakým způsobem splnily svou povinnost vzdělávání v letech 203 až 205. V letech bude probíhat již VI. běh CŽV. Každá autorizovaná osoba při účasti ve vzdělávacím cyklu CŽV má právo si zvolit způsob vzdělávání účast v kreditním programu a výběr z nabízených vzdělávacích akcí, nebo se může vzdělávat individuální formou. Při účasti v kreditním programu je třeba v uvedené době získat 2 kreditů, přičemž autorizovaná osoba musí absolvovat minimálně 2 vzdělávací akce zaměřené na právní předpisy. Akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT VI. běhu CŽV naleznete v databázi StavEduk (http://www.ckait.cz/staveduk-search). Všechny základní a aktuální informace, přihlašovací formuláře a databázi CŽV StavEduk naleznete na adrese Databáze je pravidelně aktualizována, obsahuje podrobnější údaje o jednotlivých programech, zejména termíny, náplň těchto akcí i jejich personální zajištění. Z důvodu možných změn doporučujeme před účastí na vzdělávacím programu ověření aktuálních informací v uvedené databázi nebo přímo u pořadatele. Komora touto činností usnadňuje svým členům přístup k aktuálním informacím ze všech oblastí stavebnictví a pro přípravu dalšího cyklu uvítá veškeré podněty ze stran svých členů. INFORMACE PRO POŘADATELE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V tomto tištěném katalogu a současně na internetových stránkách v databázi StavEduk je uveden přehled akreditovaných vzdělávacích programů, plánovaných na druhé pololetí 205, přihlášených k akreditaci v termínu do Akce přihlášené a akreditované dodatečně po tomto termínu budou uvedeny pouze v databázi na internetu. Žádáme pořadatele o okamžitou informaci v případě jakýchkoliv změn již přihlášených vzdělávacích programů (termíny, místo, přednášející). Všechny pořadatele vzdělávacích akcí vyzýváme též k přihlášení na. pololetí 206. Uzávěrka přihlášek pro zařazení do programu je Pravidla platná pro VI. běh celoživotního vzdělávání ČKAIT jsou uvedena aktuálně na internetu. V září 20 byla spuštěna nová databáze CŽV pro vyhledávání i přihlašování vzdělávacích programů. Pro úspěšné přihlášení do databáze doporučujeme: vyhledat v nabídce pořadatele, nového pořadatele zadává pověřený pracovník SVI ČKAIT; načíst a editovat údaje naběhnou kontaktní údaje vybraného pořadatele; vyplnit údaje: název vzdělávacího programu, druh akce, odborný garant, přednášející, hlavní odborné téma, anotace (malým písmem, velké jen na začátku věty a názvu); trvání akce v hodinách nebo dnech; cílová skupina, doprovodné výukové materiály, zpětná vazba (hodnocení účastníky); termín akce (psát bez mezer ve formátu ); místo konání, ulice, obec, okres; vložné (psát numerickou klávesnicí bez mezer a bez teček); sleva pro členy ČKAIT (v Kč, není-li sleva, pole nevyplňovat). Po vyplnění všech povinných polí je automaticky odesílána zpráva o uložení programu do databáze. Tato zpráva neznamená, že byla vzdělávací akce projednána a akreditována. O akreditaci a udělení počtu bodů jste informováni zveřejněním v databázi StavEduk na webu (http://www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani). Akreditační rada má právo požadovat upřesnění vzdělávacích programů a navrhovat případné změny odborné terminologie. Žádosti o dodatečnou akreditaci je nutno podat nejméně 4 dní před termínem konání vzdělávací akce. Všechny základní informace a přihlašovací formuláře naleznete na adrese Doporučujeme Vám se s těmito informacemi podrobně seznámit. Kontaktní adresa: ČKAIT, Středisko vzdělávaní a informací, Sokolská 5, Praha 2 Ivana Peřková, tel ,

4 OKRUH A Vzdělávací akce pořádané odbornými školami, Domy techniky, vzdělávacími agenturami, nevládními organizacemi aj Oblast PRAHA dny, od 9 hod den, od 8 hod dny, od 8 hod den, od 8.30 hod dny, od 9,30 hod den, od 9,30 hod. Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Rozpočtování, kalkulace a sledování stavby s využitím IT Nový OZ, pozemní komunikace a katastr nemovitostí Smlouvy a ceny ve výstavbě podle nového OZ a vztah k zadávání veřejných zakázek Výrobky pro vyšší komfort a úspory energie v elektroinstalaci 2 Novinky v navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí se zaměřením na skleněné konstrukce Elektroinstalace v polyfunkčních budovách mezinárodní konference FIBRE CONCRETE 205 Technologie navrhování aplikace Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Navrhování dodatečně osazovaných kotev a dodatečně vlepované výztuže podle evropských standardů Odpady nejen stavební, jejich likvidace, užití a recyklace Základy rozpočtování s využitím IT Projektování inteligentních domů a budov. bienální konference Voda 205 Seminář Bioplyn Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Vodonepropustné železobetonové konstrukce (bílá vana, hnědá vana) Veřejné zakázky od A do Z v roce 205 Pražská 8, ÚRS PRAHA, a.s., Praha 0 Opletalova 47/25, učebna firmy TSM, Praha Opletalova 47/25, učebna firmy TSM, Praha Malletova 4, hotel Step, Praha 9 Thákurova 7, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 6 Za Černým mostem 3/362, hotel Pramen, Praha 9 Vítězné náměstí 4/684, hotel DAP, Praha, Praha 6 U Kina 44/, Modřanský biograf, Praha 4 Uhříněveská 734, Centrála Hilti ČR spol. s r.o. - výukové centrum, Průhonice Beranových 667, PVA sál č. 2, Praha 9 Pražská 8, ÚRS PRAHA, a.s., Praha 0 Na Poříčí 42, hotel Grandior, Praha Nám. T. G. Masaryka 433/II, KC Lázeňská Kolonáda, Poděbrady U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Chemická 952, KC VŠCHT, areál VŠ kolejí - kolej Sázava, Praha 4 Bavorská 856/4, zasedací místnost, Praha 5 Opletalova 47/25, učebna firmy TSM, Praha ÚRS Praha, a. s. ČVUT v Praze, FSv, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí L. P. Elektro, s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. Hilti ČR spol. s r.o. PostScriptum, s.r.o. ÚRS Praha, a. s. Asociace chytrého bydlení Asociace pro vodu, z. s. Český plynárenský svaz SALTEK, s. r. o. JORDAHL & PFEIFER Stavební technika s.r.o , Ing. Zabranský, , Prof. Ing. Wald, CSc., , L. Parýzková, , V. Vytlačilová , Ing. Kutáč, , Ing. Spáčil, hilti.cz , A. Váňová, , Ing. Zabranský, , A. Janotová, , J. Šmídková, , Ing. Jarošová, , M. Kmošková, , Z. Němcová, Vložné Sleva pro AO Kč sl. 290 Kč Kč 750 Kč 450 Kč 450 Kč sl. 450 Kč Kč sl. 00 Kč Kč Kč sl. 70 Kč Kč sl. 500 Kč Kč 200 Kč 750 Kč 4 OKRUH A

5 den, od 9,30 hod den, od 8,30 hod den, od 9,30 hod dny, od 9 hod den, od 8.30 hod den, od 0 hod den, od 8,30 hod den, od 8,30 hod Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Domovní plynovody Nový OZ při povolování, realizaci a užívání staveb Bezpečnostní řešení staveb z pohledu celoživotního cyklu Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS) Bezpečný provoz plynových kotelen Nemovitost a právo, katastr nemovitostí Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Vysokotlaké plynovody práce na plynovodech Smluvní podmínky FIDIC v ČR i zahraničí Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů užívání a odstraňování staveb od A do Z Základy praktického rozpočtování Elektroinstalace a požární bezpečnost v občanské a průmyslové výstavbě Energetické využití lihovarnických výpalků v Cukrovaru a lihovaru Dobrovice Mosty k požární ochraně kulturních památek Novinky v sortimentu GIACOMINI, nová verze SW TECHCON (7.0) a produkty JABLOTRON pro vytápění Technický dozor stavebníka Kontrolní technik požárně bezpečnostních zařízení konstrukcí Promat Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 Hvězdova 2b, KC TOWER, Praha 4 Opletalova 47/25, učebna firmy TSM, Praha U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Olšanská a, AZ personalistika, Praha 3 Thákurova, Masarykova kolej ČVUT v Praze, Praha 6 Za elektrárnou 3, hotel Expo, Praha 7 U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Olšanská a, AZ personalistika, Praha 3 Opletalova 47/25, učebna firmy TSM, Praha Pražská8, ÚRS PRAHA, a.s, Praha 0 Trojská 2232/, hotel Troja, Praha 8 Palackého nám., Cukrovar a lihovar, Dobrovice, TEREOS TTD, a.s. Dobrovice Vinohradská 52/, Nová budova Národního muzea v Praze, Praha Thákurova, Masarykova kolej ČVUT, Praha 6 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 Vítkova 26/5, hotel Alwyn, Praha 8-Karlín Malletova 4, hotel Step, Praha 9 Český plynárenský svaz STUDIO AXIS, spol. s r.o. Robert Bosch Odbytová s.r.o., divize Bosch Security Systems, s.r.o. Český plynárenský svaz Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA Legrand, s. r. o. Český plynárenský svaz Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA ÚRS Praha, a. s. KOPOS Kolín, a. s. Asociace pro vodu ČR, z.s. HZS hl. m. Prahy STUDIO AXIS, spol. s r.o. Promat s.r.o , Ing. Jarošová, , Ing. Dolejš, , Ing. V. Mrkvička, , Ing. Jarošová, , Ing. Šubrtová, , Ing. Mádr, , M. Reviľák, , Ing. Jarošová, , Ing. Šubrtová, , Ing. Zabranský, , M. Herman, , J. Šmídková, , plk. Ing. Hošek, , Ing. Mádr, , Ing. Dolejš, , M. Stanková, Vložné Sleva pro AO 655 Kč 290 Kč 750 Kč 655 Kč Kč 655 Kč Kč 900 Kč Kč sl. 490 Kč Kč sl. 00 Kč 500 Kč 990 Kč Kč 5 OKRUH A

6 dny, od 9 hod den, od 8,30 hod den, od 9,30 hod dny, od 9 hod dny, od 8 hod Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje VI. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 205 Smyková výztuž JDA proti protlačení dilatační trny JDSD, JSD+, HED Požární bezpečnost elektrických rozvodů podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., a navazujících předpisů Stavbyvedoucí právní předpisy a praxe Školení pro stavbyvedoucí nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách Novinky v oblasti konstrukce železničního svršku Vady a poruchy staveb ze zkušeností soudního znalce Zkoušení vlastností betonu a jeho složek Základní školení inteligentního řešeni elektroinstalace systému Ego-n ABB Efektivní navrhování a posuzování ČOV Provozování odběrných plynových zařízení Tréninkové školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB AutoCAD středně pokročilý Stavbyvedoucí právní předpisy a praxe Výrobky pro klasickou moderní elektroinstalaci Systémová elektroinstalace v rezidenčních a komerčních budovách Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Nemovitost a právo, katastr nemovitostí Zatékání do staveb v důsledku závad spodní stavby Opletalova 29, Autoklub ČR, Praha Bavorská 856/4, zasedací místnost, Praha 5 Sokolovská 38, hotel Olympik, Praha 8 Olšanská a, AZ personalistika, Praha 3 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 Pod Dráhou, SŽDC, Správa tratí Praha východ, Praha 7 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 Thákurova 7, FSV ČVUT v Praze, Experimentální centrum - místnost č. D038, Praha 6 Malletova 4, hotel Step, Praha 9 Chemická (Ekonomická) 952, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Praha 4 U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Malletova 4, hotel Step, Praha 9 Pobřežní 224/20, AbecedaPC, Praha 8 Olšanská a, AZ personalistika, Praha 3 Malletova 4, hotel Step, Praha 9 Václavské náměstí 833/3, Dům ABF, Praha Na Štěpánce 84, restaurace Koliba, Mladá Boleslav Olšanská a, AZ personalistika, Praha 3 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 JORDAHL & PFEIFER Stavební technika s.r.o. OBO BETTERMANN s. r. o. Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA STUDIO AXIS, spol. s r.o. Sdružení pro infrastrukturu železnic STUDIO AXIS, spol. s r.o. Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA ASIO, spol. s r.o. Český plynárenský svaz Ing. Zbyněk Hora, Ph.D. Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA ELKO EP, s.r.o. SALTEK, s. r. o. Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA STUDIO AXIS, spol. s r.o , Ing. Mádr, , Z. Němcová, , Ing. Burant, , Ing. Šubrtová, , Ing. Dolejš, , Ing. Krejčiřík, , Ing. Dolejš, , Ing. Šubrtová, , M. Plotěný, , Ing. Jarošová, , Ing. Hora, Ph.D., , Ing. Šubrtová, , Ing. Vyoral, , M. Kmošková, , Ing. Šubrtová, , Ing. Dolejš, Vložné Sleva pro AO Kč sl. 500 Kč Kč Kč 290 Kč 600 Kč sl. 360 Kč 290 Kč Kč Kč sl. 600 Kč 655 Kč Kč Kč Kč 390 Kč 6 OKRUH A

7 den, od 9,30 hod dny od 9,30 hod den, od 8 hod den, od 8,30 hod den od 8,30 hod dny, od 8 hod den, od 9,30 hod. Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi VTL plynovody a přípojky - příprava a realizace staveb Povrchové vady kolejnic, prevence, odstraňování, údržba Bezpečná dopravní infrastruktura Výrobky pro vyšší komfort a úspory energie v elektroinstalaci Závady bytových domů z hlediska požární bezpečnosti Konference Železnice 205 BETON UNIVERSITY - Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu Kurz návrhu, dimenzování, umístění a zprovoznění frekvenčních měničů AutoCAD základní Oblast ČESKÉ BUDĚJOVICE Smluvní vztahy ve výstavbě po účinnosti nového OZ 24. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení Transportní kotevní systémy PFEIFER Stavební zákon aktuální změny Bezpečnost provozu plynárenských zařízení Smluvní podmínky FIDIC v ČR i zahraničí Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů územní rozhodování od A do Z Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Malletova 4, hotel Step, Praha 9 U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Pod Dráhou, SŽDC, Správa tratí Praha východ, Praha 7, Holešovice Václavské náměstí 833/3, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Praha Malletova 4, hotel Step, Praha 9 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 Táboritská 23, KC hotelu Olšanka, Praha 3 U Sluncové 4, hotel Artemis, Praha 8 Technická 2, ČVUT v Praze, FEL, Praha 6 Pobřežní 224/20, AbecedaPC, Praha 8 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 Sokolovská 38, hotel Olympik, Praha 8 Bavorská 856/4, zasedací místnost, Praha 5 Argentinská 286/38, STUDIO AXIS, Praha 7 U Plynárny 223/42, Český plynárenský svaz, Praha 4 Olšanská a, AZ Personalistika, Praha 3 Opletalova 47/25, učebna firmy TSM, Praha Senovážné nám. 2, Metropol, spol. s r. o., České Budějovice Plzeňská 572/, Dům techniky, České Budějovice Český plynárenský svaz Sdružení pro infrastrukturu železnic AF-CITYPLAN s.r.o. STUDIO AXIS, spol. s r.o. SUDOP PRAHA, a. s. Českomoravský beton, a. s. Danfoss, s. r. o. Ing. Zbyněk Hora, Ph.D. STUDIO AXIS, spol. s r.o. Český plynárenský svaz JORDAHL & PFEIFER Stavební technika s.r.o. STUDIO AXIS, spol. s r.o. Český plynárenský svaz Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA SALTEK, s. r. o. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG , Ing. Jarošová, , Ing. Krejčiřík , M. Bergerová, , Ing. Dolejš, , I. Čermáková, , Ing. Veselý, , Ing. Václavík, , Ing. Hora, Ph.D., , Ing. Dolejš, , Ing. Jarošová, , Z. Němcová, , Ing. Dolejš, , Ing. Jarošová, , Ing. Šubrtová, , M. Kmošková, , Ing. Kutáč, Vložné Sleva pro AO 655 Kč 600 Kč sl. 360 Kč Kč Kč Kč 200 Kč sl. 00 Kč Kč Kč Kč 200 Kč 290 Kč 655 Kč Kč 900 Kč 7 OKRUH A

8 dnů, od 8,30 hod den, od 8 hod den, od 8,30 hod dny, od 8 hod dny, od 9 hod. Oblast PLZEŇ den, od 8 hod den, od 8,30 hod Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Pokračující vzdělávací kurz pro energetické poradce Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Základní školení inteligentního řešeni elektroinstalace systému Ego-n ABB Elektroinstalace v polyfunkčních budovách 205 Novinky v sortimentu GIACOMINI, nová verze SW TECHCON (7.0) a produkty JABLOTRON pro vytápění Tréninkové školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB Zadávání veřejných zakázek časté chyby dodavatelů v rámci výběrových řízení Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Defekty budov 205 Asfaltové vozovky 205 Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Elektroinstalace v polyfunkčních budovách 205 Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Zadávání veřejných zakázek časté chyby dodavatelů v rámci výběrových řízení Novinky v sortimentu GIACOMINI, nová verze SW TECHCON (7.0) a produkty JABLOTRON pro vytápění Výrobky pro klasickou moderní elektroinstalaci Smlouvy a ceny ve výstavbě podle nového OZ a vztah k zadávání veřejných zakázek Požární bezpečnost elektrických rozvodů podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., a navazujících předpisů Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi F. A. Gerstnera 25/6, zasedací místnost č. 37, sídlo E. ON ČR, České Budějovice Mlýnská 6, hotel Budweis České Budějovice Mlýnská 6, hotel Budweis České Budějovice Pražská tř. 4, Clarion Congress Hotel České Budějovice, Mlýnská 6, hotel Budweis České Budějovice Mlýnská 6, hotel Budweis České Budějovice Energy Centre České Budějovice L. P. Elektro, s.r.o , Mgr. I. Klobušníková, , Ing. Mádr, , L. Parýzková, , Ing. Mádr, Senovážné nám. 2, DK Metropol, České Budějovice Pražská třída 2306/4, Clarion Congress Hotel, České Budějovice Legrand, s. r. o , M. Reviľák, Okružní 57/0, Areál VŠTE, České Budějovice Senovážné náměstí 2, Jednací sál DK Metropol, České Budějovice U Prazdroje 7, Plzeňský Prazdroj, reprezentační prostory, Plzeň Guldenerova 7, Centrum Éčko, Plzeň Vejprnická 56, Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň Náměstí Republiky 358/33, hotel Central, Plzeň U Prazdroje 7, Pilsner Urquell, Plzeň Selská náves 2/2, hotel Purkmistr, Plzeň Náměstí Republiky 358/33, hotel Central, Plzeň Nepomucká 28, hotel Primavera, Plzeň Selská náves 2/2, hotel Purkmistr, Plzeň Vysoká škola technická a ekonomická PRAGOPROJEKT, a.s. L. P. Elektro, s.r.o. SALTEK, s. r. o. OBO BETTERMANN s. r. o , Mgr. Pavlína Antolová, , Mgr. Motlová, , Ing. Mádr, , L. Parýzková, , M. Kmošková, , Ing. Mádr, , Ing. Burant, Vložné Sleva pro AO Kč sl. 303 Kč Kč sl. 450 Kč 650 Kč Kč sl Kč Kč Kč sl. 450 Kč 650 Kč 650 Kč 8 OKRUH A

9 dny, od 9 hod den, od 8,30 hod den, od 8,30 hod. Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Anaerobie 205 Oblast KARLOVY VARY Oblast ÚSTÍ NAD LABEM den, od 8 hod den, od 9,30 hod Oblast LIBEREC den, od 8,30 hod den, od 8,30 hod dny, od 9 hod Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR BETON UNIVERSITY ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi Elektroinstalace v polyfunkčních budovách 205 Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Nízkonapěťové a jisticí přístroje Zadávání veřejných zakázek časté chyby dodavatelů v rámci výběrových řízení Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Elektroinstalace a požární bezpečnost v občanské a průmyslové výstavbě Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Školení systému inteligentní elektroinstalace ABB i-bus KNX pro oblast projekce Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Koldinova 672, Areál K&K Technology a.s., Klatovy Univerzitní 8, ZČU, Fakulta elektrotechnická, Plzeň U Borského parku 3, KC Parkhotel, Plzeň Selská náves 2/2, hotel Purkmistr, Plzeň Nepomucká 28, hotel Primavera, Plzeň Chebská 73/48, hotel Dvorana, Karlovy Vary Špitálské náměstí 357, Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Ústí nad Labem Masarykova 36, hotel Vladimír, Ústí nad Labem Ostrov u Tisé 2, hotel Ostrov, Tisá Mírové náměstí 6, Interhotel Bohemia, Ústí nad Labem Velká Hradební 33, Národní dům, Ústí nad Labem Gutenbergova 3, hotel Zlatý Lev, Liberec Nitranská, Centrum Babylon, Liberec Gutenbergova 26/3, Clarion Grand Hotel Zlatý Lev, Liberec Resslova 3, Zákaznické školicí centrum ABB s.r.o., Elektro- Praga, Jablonec nad Nisou Lidové sady 425/, Lidové sady, Liberec Asociace pro vodu, z. s. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. Českomoravský beton, a. s. Legrand, s. r. o. L. P. Elektro, s.r.o. ABB s.r.o. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. KOPOS Kolín, a. s. Legrand, s. r. o. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG , J. Šmídková, , Ing. Kutáč, , Ing. Veselý, , M. Reviľák, , L. Parýzková, , Ing. Mádr, , Ing , Ing. Kutáč, , Ing. Mádr, , M. Herman, , M. Reviľák, , Ing. Kutáč, Vložné Sleva pro AO Kč sl. 200 Kč 200 Kč sl. 00 Kč 450 Kč sl. 450 Kč 650 Kč bezplatně 2 9 OKRUH A

10 dny, od 9,30 hod. Oblast HRADEC KRÁLOVÉ den, od 9,30 hod dny, od 9 hod den, od 8,30 hod den, od 9,30 hod den, od 9,30 hod. Oblast PARDUBICE Oblast BRNO Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Výrobky pro vyšší komfort a úspory energie v elektroinstalaci Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Nízkonapěťové a jisticí přístroje Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Novinky v sortimentu GIACOMINI, nová verze SW TECHCON (7.0) a produkty JABLOTRON pro vytápění Otvorové výplně stavebních konstrukcí Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů užívání a odstraňování staveb od A do Z Konstrukce 205 Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení v praxi Výrobky pro klasickou moderní elektroinstalaci Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Smlouvy a ceny ve výstavbě podle nového OZ a vztah k zadávání veřejných zakázek Resslova 3, Zákaznické školicí centrum ABB s.r.o., Elektro- Praga, Jablonec nad Nisou Riegrovo nám. 494, hotel Černigov, Hradec Králové Nad Oborou 5, penzion Nad oborou, Hradec Králové Masarykovo náměstí 74, hotel U Beránka, Náchod Riegrovo nám. 494, hotel Černigov, Hradec Králové Jana Koziny 336, Euro Agentur Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové Eliščino nábřeží 375, KC Aldis, Hradec Králové Riegrovo náměstí 494, hotel Černigov, Hradec Králové Bedřichov 06, Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn Eliščino nábřeží 375, KC Aldis, Hradec Králové Riegrovo náměstí 494, hotel Černigov, Hradec. Králové Chrudimská 35, penzion Šenk, Pardubice Jiráskova 278, hotel Euro, Pardubice Jiráskova 278, hotel Euro Pardubice, a. s., Pardubice ABB s.r.o. SALTEK, s. r. o. René Růžička STAVOKONZULT Legrand, s. r. o. KONSTRUKCE Media, s.r.o. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. SALTEK, s. r. o. Cejl 62, učebna firmy TSM, Brno Nový OZ, pozemní komunikace a katastr nemovitostí Cejl 62, učebna firmy TSM, Brno , Ing. Mádr, , Ing. Hostašová, , M. Kmošková, , Ing. Mádr, , L. Růžičková, , M. Reviľák, , Ing. Janda , Ing. Kutáč, , M. Kmošková, Vložné Sleva pro AO bezplatně Kč sl. 200 Kč Kč Kč 650 Kč 650 Kč 650 Kč 0 OKRUH A

11 den, od 8 hod den, od 8,30 hod den, od 8,30 hod dny, od 9 hod dny, od 8 hod Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Půdní vestavby suchou technologií Cejl 62, učebna firmy TSM, Brno Výrobky pro klasickou moderní elektroinstalaci Novinky v sortimentu GIACOMINI, nová verze SW TECHCON (7.0) a produkty JABLOTRON pro vytápění Komárovské nábřeží 2, City Apart Hotel Brno, Brno Husova 6, hotel International, Brno Veřejné zakázky od A do Z v roce 205 Cejl 62, učebna firmy TSM, Brno Elektroinstalace v polyfunkčních budovách 205 Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů územní rozhodování od A do Z Požární bezpečnost elektrických rozvodů podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., a navazujících předpisů Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Navrhování dodatečně osazovaných kotev a dodatečně vlepované výztuže podle evropských standardů Základní školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB Výstaviště, Veletrhy Brno a.s., Pavilon P, Brno L. P. Elektro, s.r.o. Lidická 23, hotel Slovan, Brno Kounicova 6, hotel Continental, Brno Husova 6, hotel International, Brno OBO BETTERMANN s. r. o. Střední 6, hotel Avanti, Brno Hilti ČR spol. s r.o. Komárovské nábřeží 2, City Apart Hotel Brno, Brno Zatížení stavebních konstrukcí Cejl 62, učebna firmy TSM, Brno Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi Technický dozor stavebníka se zaměřením na změny po Stavební zákon a související předpisy v praxi IX. celostátní setkání specialistů v plynárenství Tréninkové školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB Komárovské nábřeží 2, City Apart Hotel Brno, Brno Solniční 5/7, hotel Slavia, salonek, Brno Lidická ulice 23, hotel Slovan, Brno Přístavní 38, hotel Santon, Brno Komárovské nábřeží 2, City Apart Hotel Brno, Brno Sekurkon s.r.o. Kancelář Brno Český plynárenský svaz Efektivní navrhování a posuzování ČOV Výstaviště, KC BVV, Brno ASIO, spol. s r.o. Požární ochrana staveb 205 Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Systémová elektroinstalace v rezidenčních a komerčních budovách Přístavní 35, Orea hotel Santon, Brno Pražská 00, hotel Prestige, Znojmo Kaštanová, Kaštanová Centrum bydlení a designu, Brno J. Seidl a spol., s. r. o. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. ELKO EP, s.r.o , Ing. Mádr, , L. Parýzková, , Ing. Burant, , Ing. Mádr, , Ing. Spáčil, hilti.cz z , D. Baňochová, , Ing. Jarošová, , M. Plotěný, , E. Vašátko, , Ing. Kutáč, , Ing. Vyoral, Vložné Sleva pro AO 650 Kč 650 Kč 450 Kč sl. 450 Kč 800 Kč 650 Kč 2 00 Kč 800 Kč Kč Kč sl. 600 Kč 900 Kč 2 OKRUH A

12 den, od 8,30 hod den, od 8,30 hod dny, od 8 hod Oblast OSTRAVA den, od 8 hod den, od 8,30 hod den, od 9,30 hod den, od 9,30 hod den, od 9,30 hod. Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje BETON UNIVERSITY ČSN EN 206, další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Výrobky pro vyšší bezpečnost v elektroinstalacích Husova 6, hotel International, Brno Komárovské nábřeží 2, City Apart Hotel Brno, Brno Českomoravský beton, a. s. Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Střední 6, hotel Avanti, Brno Legrand, s. r. o. Příprava a provádění stavebních prací Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů ohlašování a povolování staveb od A do Z 53. mezinárodní konference Ocelové konstrukce Hustopeče 205 Školení pro stavbyvedoucí a mistry Elektroinstalace v polyfunkčních budovách 205 Veřejné zakázky od A do Z v roce 205 Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Požární bezpečnost elektrických rozvodů podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., a navazujících předpisů Domovní telefony a videotelefony ABB-Welcome a Welcome Midi Novinky v sortimentu GIACOMINI, nová verze SW TECHCON (7.0) a produkty JABLOTRON pro vytápění Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů užívání a odstraňování staveb od A do Z Systémová elektroinstalace v rezidenčních a komerčních budovách Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Zatížení stavebních konstrukcí Navrhování dodatečně osazovaných kotev a dodatečně vlepované výztuže podle evropských standardů Veveří 95, VUT v Brně, FAST, TST - E-626, Brno Komárovské nábřeží 2, City Apart Hotel Brno, Brno Sekurkon s.r.o. Kancelář Brno Lidická 23, hotel Slovan, Brno Husova 8, hotel Centro Hustopeče, Hustopeče Veveří 95, VUT v Brně, FAST, TST - E-626, Brno Kpt. Vajdy 3046/2, hotel Vista, Ostrava náměstí SNP, DK Akord Ostrava, Ostrava Tyršova 6, hotel Imperial, Ostrava 2 ulice 28. října 70, Harmony Club Hotel, Ostrava 2 Tyršova 6, hotel Imperial, Ostrava 2 Tyršova 6, hotel Imperial, Ostrava 2 náměstí SNP, DK Akord Ostrava, Ostrava náměstí SNP, DK Akord Ostrava, Ostrava Mariánské nám. 5, DTO CZ, s. r. o., Ostrava - Mariánské Hory náměstí SNP, DK Akord Ostrava, Ostrava 28.října 70, Harmony Club Hotel, Ostrava - Mariánské Hory VUT v Brně, FAST, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Sekurkon s.r.o. Kancelář Brno L. P. Elektro, s.r.o. OBO BETTERMANN s. r. o. ELKO EP, s.r.o. SALTEK, s. r. o. Hilti ČR spol. s r.o , Ing. Veselý, , M. Reviľák, , D. Baňochová, , Prof. Ing. Melcher, DrSc., , D. Baňochová, , L. Parýzková, , Ing. Mádr, , Ing. Burant, , Ing. Mádr, , Ing. Vyoral, , M. Kmošková, , Ing. Spáčil, hilti.cz Vložné Sleva pro AO 200 Kč sl. 00 Kč 2 00 Kč 800 Kč 200 Kč Kč 450 Kč sl. 450 Kč 650 Kč 800 Kč 650 Kč 2 OKRUH A

13 den, od 9,30 hod. Oblast OLOMOUC den, od 8,30 hod Oblast ZLÍN den, od 8,30 hod den, od 9,30 hod Oblast JIHLAVA den, od 8,30 hod. Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Výrobky pro vyšší komfort a úspory energie v elektroinstalaci Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů územní rozhodování od A do Z Smlouvy a ceny ve výstavbě podle nového OZ a vztah k zadávání veřejných zakázek Výrobky pro vyšší bezpečnost v elektroinstalacích Veřejné zakázky od A do Z v roce 205 Komplexní řešení elektroinstalace + Novinky 205 Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů užívání a odstraňování staveb od A do Z Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov Základní školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB Požární bezpečnost elektrických rozvodů podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., a navazujících předpisů Nízkonapěťové a jisticí přístroje Tréninkové školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů územní rozhodování od A do Z Elektroinstalace a požární bezpečnost v občanské a průmyslové výstavbě Tyršova 6, hotel Imperial, Ostrava 2 Mariánské nám. 5, DTO CZ, s. r. o., Ostrava - Mariánské Hory náměstí SNP, DK Akord Ostrava, Ostrava Jeremenkova 40b, RCO, Olomouc Brněnská 55, hotel Hesperia, Olomouc Jeremenkova 40b, RCO, Olomouc Křelovská 9, Best western Hotel Prachárna, Olomouc Jeremenkova 40b, RCO, Olomouc Brněnská 385/55, hotel Hesperia, Olomouc Nám. Práce 252, hotel Moskva, Zlín Sokolská 547, restaurace U dvou Slunečnic, Zlín Nám. Práce 252, hotel Moskva, Zlín Pod hradem Buchlov, Polesí 297, hotel Buchlov, Buchlovice Sokolská 547, restaurace U dvou Slunečnic, Zlín Palackého 49, Integrovaná střední škola - COP, Valašské Meziříčí Náměstí Práce 252, hotel Moskva, Zlín Jihlavská 985, hotel Slunce HB, Havlíčkův Brod DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. Legrand, s. r. o. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. OBO BETTERMANN s. r. o. ABB s.r.o. SALTEK, s. r. o. KOPOS Kolín, a. s , Ing. Kutáč, , Marcel Reviľák, , Ing. Kutáč, , Ing. Mádr, , Ing. Burant, , Ing. Hostašová, , M. Kmošková, Bc.Adamcová, , M. Herman, Vložné Sleva pro AO 800 Kč 650 Kč 650 Kč 800 Kč 800 Kč 3 OKRUH A

14 den, od 8 hod dny, od 9 hod den, od 8,30 hod. Zahraniční akce dny, od 8 hod. Název akce Místo konání Pořadatel Kontaktní údaje Elektroinstalace v polyfunkčních budovách 205 Havlíčkova 5628/28, EA Business Hotel Jihlava, Jihlava L. P. Elektro, s.r.o. Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v ČR Tolstého 2, DK, Jihlava DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. Speciální betony 205, XII. konference Základní školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB Tréninkové školení inteligentního řešení elektroinstalace systému Ego-n ABB BETON UNIVERSITY - Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Monitoring skalního masivu při dopravních stavbách a stavbách městské infrastruktury Lísek 52, hotel Skalský Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem Jamné 56, penzion Rytířsko, Jamné u Jihlavy Jamné 56, penzion Rytířsko, Jamné u Jihlavy Školní 5, hotel Fabrika, Humpolec Dlžiny, Penzion Alžbeta, Demänová, Liptovský Mikuláš Sekurkon, s. r. o. Kancelář PRAHA Českomoravský beton, a. s. KO-KA, s. r. o , L. Parýzková, , Ing. Kutáč, , Ing. Šubrtová, , Ing. Veselý, , Ing. Moučka, Vložné Sleva pro AO 450 Kč sl. 450 Kč Kč Kč sl. 00 Kč Kč 3 4 OKRUH A

15 OKRUH B Vzdělávací akce pořádané ČKAIT, ČSSI Oblast PRAHA den, od 0 hod den, od 6,30 hod den, od 6,30 hod Šetrné statické zajišťování konstrukcí památkových objektů Stavební zákon Zkušenosti z realizovaných staveb protipovodňových opatření Stavby a stavbyvedoucí Pokrokové betonové konstrukce Zatížení a zatížitelnost mostů Fasády Omítky Zesilování zděných konstrukcí kompozity Projektování trubních sítí na modelu Provádění staveb využití informačního modelu budovy v praxi (BIM) Archeologie ve vztahu k zastavitelnému území, stavebnímu povolení a realizaci stavby Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby opravy Koncepce dopravy Síťové konstrukce pro mosty středních rozpětí Geologická rizika z hlediska staveb v Středočeském kraji Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Beranových 667, PVA EXPO, sál vstupní hala, Praha , , Ivana Peřková, www. ckait.cz , , Ivana Peřková, www. ckait.cz , Amela Abadžić, , , , Ivana Peřková, www. Ckait.cz , , , , , Ivana Peřková, www. ckait.cz , Amela Abadžić, , , OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT ČSSI, pobočka Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT ČSSI, Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha 5 OKRUH B

16 Systémy odvodů kouře a tepla, koordinace jejich funkce s ostatními požárně bezpečnostními zařízeními Stavební mechanika pro projektanty Bezpečný dopravní prostor Vysokorychlostní internet sítě NGA Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich uplatnění v památkové péči Diagnostika dřevěných konstrukcí Defektoskopie izolačních systémů Vady realizace staveb Moderní metody speciálního zakládání staveb a rizika s tím spojená Vodotěsné izolace spodních staveb a jejich sanace Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Ztracená generace architektů Požární bezpečnost staveb Problematické partie fasád opravy omítaných ploch na starších stavbách , Ivana Peřková, www. ckait.cz , , Ivana Peřková, www. ckait.cz , , , Ivana Peřková, www. ckait.cz , , , , , , Ivana Peřková, www. ckait.cz , , SVI ČKAIT OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha SVI ČKAIT OK ČKAIT Praha OK ČKAIT Praha 6 OKRUH B

17 Oblast ČESKÉ BUDĚJOVICE den, od 3 hod. Realizace střešních konstrukcí z pohledu požadavků EPBD II Bezbariérové užívání pozemních staveb Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Resslova 2, aula SPŠ stavební, České Budějovice Resslova 2, aula SPŠ stavební, České Budějovice Resslova 2, aula SPŠ stavební, České Budějovice , Kateřina Kovalovská, , Kateřina Kovalovská, , Kateřina Kovalovská, OK ČKAIT České Budějovice OK ČKAIT České Budějovice OK ČKAIT České Budějovice Oblast PLZEŇ den, od 2 hod den, od 2 hod , den, od 2 hod den, od 2 hod. Hodnocení existujících konstrukcí Energetická náročnost staveb Veletrh Finpex 205 Zděné konstrukce novinky v navrhování Chodské nám. 585/2, kinosál SPŠ stavební, Plzeň Chodské nám. 585/2, kinosál SPŠ stavební, Plzeň Kopeckého sady 59/3, Měšťanská beseda, Plzeň Chodské nám. 585/2, kinosál SPŠ stavební, Plzeň , Hana Hričinová, , Hana Hričinová, , Hana Hričinová, , Hana Hričinová, OK ČKAIT Plzeň OK ČKAIT Plzeň OK ČKAIT Plzeň OK ČKAIT Plzeň 7 OKRUH B

18 Oblast KARLOVY VARY den, od 8 hod Spoje betonových konstrukcí, nosník DELTABEAM a bezprůvlakové stropy Systémy PCI pro bazény a wellness, Balkonové systémy PCI Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Stavební zákon umisťování a povolování staveb po novele stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Závodní 378/84, Krajská knihovna, společenský sál, Karlovy Vary Závodní 378/84, Krajská knihovna, společenský sál, Karlovy Vary Závodní 378/84, Krajská knihovna, společenský sál, Karlovy Vary Závodní 378/84, Krajská knihovna, společenský sál, Karlovy Vary , Ing. Svatopluk Zídek, , Ing. Svatopluk Zídek, , Ing. Svatopluk Zídek, , Ing. Svatopluk Zídek, OK ČKAIT Karlovy Vary OK ČKAIT Karlovy Vary OK ČKAIT Karlovy Vary OK ČKAIT Karlovy Vary Oblast ÚSTÍ NAD LABEM den, od 0 hod den, od 2,30 hod Smluvní vztahy ve výstavbě podle nového OZ Specifika odstraňování černých staveb podle stavebního zákona Stavební zákon Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Ochrana před nečinností ve správním řízení Ochrana před nečinností ve správním řízení Mírové náměstí /, Palác ZDAR, zasedací místnost, 5. NP, Ústí nad Labem Mírové náměstí /, Palác ZDAR, zasedací místnost, 5. NP, Ústí nad Labem Velká hradební 33, Národní dům Ústí nad Labem, Ústí nad Labem Hrnčířská 0, školicí centrum ISTAR, Ústí nad Labem Mírové náměstí /, Palác ZDAR, zasedací místnost, 5. NP, Ústí nad Labem Mírové náměstí /, Palác ZDAR, zasedací místnost, 5. NP, Ústí nad Labem , Dagmar Urbanová, , Dagmar Urbanová, , Dagmar Urbanová, , Dagmar Urbanová, , Dagmar Urbanová, , Dagmar Urbanová, OK ČKAIT Ústí nad Labem OK ČKAIT Ústí nad Labem OK ČKAIT Ústí nad Labem OK ČKAIT Ústí nad Labem OK ČKAIT Ústí nad Labem OK ČKAIT Ústí nad Labem 8 OKRUH B

19 Oblast LIBEREC den, od 2 hod den, od 2 hod den, od 2 hod den, od 2 hod. Dopravní stavby realizované projekty Národní památkový ústav a urbanismus Prezentace firmy Schomburg sanace a hydroizolace staveb Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Stavební zákon Sokolovské nám. 4, učebna SPŠ stavební, Liberec Sokolovské nám. 4, učebna SPŠ stavební, Liberec Sokolovské nám. 4, učebna SPŠ stavební, Liberec Sokolovské nám. 4, učebna SPŠ stavební, Liberec Sokolovské nám. 4, učebna SPŠ stavební, Liberec , Alexandra Pavlů, , Alexandra Pavlů, , Alexandra Pavlů, , Alexandra Pavlů, , Alexandra Pavlů, ČKAIT Liberec ČKAIT Liberec ČKAIT Liberec ČKAIT Liberec ČKAIT Liberec Oblast HRADEC KRÁLOVÉ den, od 4,30 hod den, od 4,30 hod den, od 4,30 hod. Moderní metody projektování, řízení stavebnictví a správy budov Právní předpisy a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Vady realizace staveb Jižní 870, zasedací místnost Hradeckého stavebního centra, Hradec Králové Jižní 870, zasedací místnost Hradeckého stavebního centra, Hradec Králové Jižní 870, zasedací místnost Hradeckého stavebního centra, Hradec Králové Jižní 870, zasedací místnost Hradeckého stavebního centra, Hradec Králové , Miroslava Dolanová, , Miroslava Dolanová, , Miroslava Dolanová, , Miroslava Dolanová, OK ČKAIT Hradec Králové OK ČKAIT Hradec Králové OK ČKAIT Hradec Králové OK ČKAIT Hradec Králové 9 OKRUH B

20 Oblast PARDUBICE den, od 0 hod den, od 3 hod den, od 0 hod den, od 3 hod den, od 3 hod. Dopravní konference Silniční veletrh Nová Zelená úsporám Výzkum, vývoj a inovace v dopravě 205 Požárně bezpečnostní řešení staveb Nový OZ ve stavební praxi zkušenosti Masarykovo nám., ATRIUM Palác Pardubice, Congress centre 3. patro, Pardubice Doubravice 98, areál SÚS Pk, Doubravice, Pardubice Masarykovo nám. 2633, hotel Labe, Kongresový sál, Pardubice Komenského /II, VOŠ a SŠ stavební, Vysoké Mýto Masarykovo nám. 2633, hotel Labe, Kongresový sál, Pardubice Masarykovo nám. 2633, hotel Labe, Kongresový sál, Pardubice , Ing. Radim Loukota, , Ing. Radim Loukota, , Ing. Radim Loukota, , Ing. Radim Loukota, , Ing. Radim Loukota, , Ing. Radim Loukota, OK ČKAIT Pardubice OK ČKAIT Pardubice OK ČKAIT Pardubice OK ČKAIT Pardubice OK ČKAIT Pardubice OK ČKAIT Pardubice Oblast BRNO den, od 5 hod den, od 5 hod den, od 5 hod den, od 0 hod den, od 5 hod den, od 5 hod. Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby opravy Veveří 95, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno Sanace nestabilních zateplení a zdvojování ETICS Veveří 95, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno Spoje betonových konstrukcí, kompozitní konstrukce a bezprůvlakové stropy Veveří 95, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno Budovy s téměř nulovou spotřebou energie Veveří 95, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno Vady a poruchy, zkušebnictví Veveří 95, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno Smlouva o dílo ve výstavbě s využitím možností systému PROFESIS Veveří 95, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno , Hedvika Fuksová, , Hedvika Fuksová, , Hedvika Fuksová, , Hedvika Fuksová, , Hedvika Fuksová, , Hedvika Fuksová, OK ČKAIT Brno OK ČKAIT Brno OK ČKAIT Brno OK ČKAIT Brno OK ČKAIT Brno OK ČKAIT Brno 20 OKRUH B

OKRUH A. Vzdělávací akce pořádané odbornými školami, Domy techniky, vzdělávacími agenturami, nevládními organizacemi aj.

OKRUH A. Vzdělávací akce pořádané odbornými školami, Domy techniky, vzdělávacími agenturami, nevládními organizacemi aj. Celoživotní vzdělávání ČKAIT -. pololetí 206 OKRUH A Vzdělávací akce pořádané odbornými školami, Domy techniky, vzdělávacími agenturami, nevládními organizacemi aj. Oblast PRAHA 5.. 206, Nový zákon o zadávání

Více

Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT

Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT na období.. 30. 6. 205 Vydává ČKAIT

Více

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Proč pořádáme Ceresit Campus Praktické zkušenosti s aplikací

Více

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na

odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na 10. 1. 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE 15. 1. 2013 BRNO 17. 1. 2013 OSTRAVA 22. 1. 2013 PLZEŇ 24. 1. 2013 PRAHA 29. 1. 2013 HRADEC KRÁLOVÉ 31.

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

stav k 31. 3. 2015 PŘEHLED AGENTURNÍCH VÝSTUPŮ STROJÍRENSKÉ FÓRUM březen 2015

stav k 31. 3. 2015 PŘEHLED AGENTURNÍCH VÝSTUPŮ STROJÍRENSKÉ FÓRUM březen 2015 PŘEHLED AGENTURNÍCH VÝSTUPŮ STROJÍRENSKÉ FÓRUM březen 2015 Techmagazín téma: SF TZ 1 rozsah: 1/2 strany Kovoinzert téma: SF TZ 1 tzb-info.cz téma: SF TZ 1 ihned.cz téma: SF TZ 1 rozsah: krátká zpráva cianews.cz

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

- kancelar pojititelu ve varnsdorfu - 3575-8330 - 6401 - postovni. sporitelna melnik - city bank zlín - bankovka 500 z r.

- kancelar pojititelu ve varnsdorfu - 3575-8330 - 6401 - postovni. sporitelna melnik - city bank zlín - bankovka 500 z r. rychla půjčka online uherské hradiště město žatec. L - kod banky raifaisen - 7010 - ge mone - kancelar pojititelu ve varnsdorfu - 3575-8330 - 6401 - postovni sporitelna melnik - city bank zlín - bankovka

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Českým tunelářským komitétem ITA/AITES UZÁVĚRKA

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Knauf akademie: odborné semináře 2011. Odborné semináře 2011 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok SYSTE MS

Knauf akademie: odborné semináře 2011. Odborné semináře 2011 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok SYSTE MS Knauf akademie: odborné semináře 2011 Odborné semináře 2011 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok SYSTE MS Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Systémy suché výstavby 11. 1. 2011 4 Systémy suché

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

R E G E N E R A C E P A N E L O V Ý CH D O M Ů

R E G E N E R A C E P A N E L O V Ý CH D O M Ů R E G E N E R A C E P A N E L O V Ý CH D O M Ů I. Úplný seznam všech právnických osob oprávněných vydávat podle 3 odst. 4 nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovisko k žádosti

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006. Vyhlášení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006 Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot

Více

VI. ročník 25. 26. října 2011

VI. ročník 25. 26. října 2011 www.stavokonzult.cz www.tzus.cz www.tzus.eu VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ A FIREMNÍ PREZENTACE CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ OTVOROVÉ VÝPLNĚ stavebních konstrukcí VI. ročník 25. 26. října 2011 Hradec Králové,

Více

I. ročník 13. 14. března 2012

I. ročník 13. 14. března 2012 www.stavokonzult.cz www.tzus.cz www.tzus.eu VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ A FIREMNÍ PREZENTACE CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ LOPFAS Lehké Obvodové Pláště Fasády a Střechy I. ročník 13. 14. března 2012 Hradec

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Středa 16. září 2015 PARKHOTEL Praha Kvalita a spolehlivost dat rezidenčního trhu Současná situace Data shromažďovaná

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Tel:485 177 025, 482 728 014-5 e-mail: prisovice @iol.cz www.prisovice.cz Dle rozdělovníku NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON PŘÍŠOVICE 3/2011/OÚ/ALí/327 Lízner / 485177025 6.1.2011 OZNÁMENÍ

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun 1 BEROUN -Středočeský kraj Občanská poradna Beroun tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun info@opberoun.cz po 9-11 12-16 604 272 576 st 9 11 12-16 čt 12-16 "Specializované poradenství pro oběti

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY Ing. Jiří Veselý energetický poradce, Energy Centre Č. Budějovice projektant OBSAH PŘEDNÁŠKY: ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA

Více

Hodnocení a integrované navrhování budov

Hodnocení a integrované navrhování budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Hodnocení a integrované navrhování budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (C) prof. K. Kabele CKLOP 2011 1 21.století

Více

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st.

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st. Overwiew of Brno - Divadelní Divadelní 2 Út: 08:30 17:00 601 57 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Kobližná Kobližná 2 Út: 08:30 17:00 601 80 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Spielberk Office Centre Holandská 2 Út:

Více

www.stavokonzult.cz www.tzus.cz www.tzus.eu HRADEC KRÁLOVÉ Konferenční centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, www.aldis.cz CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ

www.stavokonzult.cz www.tzus.cz www.tzus.eu HRADEC KRÁLOVÉ Konferenční centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, www.aldis.cz CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ www.stavokonzult.cz www.tzus.cz www.tzus.eu D11 HRADEC KRÁLOVÉ Konferenční centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, www.aldis.cz CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ VÝROBKY PRO SILNIČNÍ INFRASTRUKTURU I. ROČNÍK 21.

Více

www.stavokonzult.cz VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ A FIREMNÍ PREZENTACE CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ V. ročník 21. 22. října 2010

www.stavokonzult.cz VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ A FIREMNÍ PREZENTACE CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ V. ročník 21. 22. října 2010 www.stavokonzult.cz www.tzus.cz www.tzus.eu VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ A FIREMNÍ PREZENTACE CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ OTVOROVÉ VÝPLNĚ s t a v e b n í c h k o n s t r u k c í V. ročník 21. 22. října

Více

Odborné semináře 2012 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok

Odborné semináře 2012 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Odborné semináře Knauf 2012 Odborné semináře 2012 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Efektivní řešení dřevostaveb 19. 1. 2012 7 Efektivní řešení dřevostaveb

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy!

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy! 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. 1 165 430 vel. 36 41 999,- Kč * 799,- Kč (20% sleva) To je důvod k oslavě již od 449,- Kč 1 104 436 vel. 36 44 549,- Kč* 449,- Kč (18% sleva) 1 104 466 vel.

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010 Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010 4.1. - 6.1.2010 7.1. - 8.1.2010 Vizuální hodnocení svarových spojů a ocelových potrubí dle OS GAS 104/2008 Školení izolatérů

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech červenec až září 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Vylosování 7 jihočeských měst a obcí v rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM,

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Firma KD.PROJEKT Vám nabízí kompletní servis při projektové přípravě technických zařízení budov jakýchkoliv staveb.

Firma KD.PROJEKT Vám nabízí kompletní servis při projektové přípravě technických zařízení budov jakýchkoliv staveb. Firma KD.PROJEKT Vám nabízí kompletní servis při projektové přípravě technických zařízení budov jakýchkoliv staveb. Profesní historie Ing. Karel Dovrtěl: Absolvent Střední průmyslové školy stavební Hradec

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Více

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010 Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010 1.3. - 3.3.2010 Vizuální hodnocení svarových spojů a ocelových potrubí dle OS GAS 104/2008 2.3.2010 TPG 709 Opravy plynovodů

Více

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc.

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012 Tematický okruh a specifikace: F1/a Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Název projektu: Inovace výuky ekologických aspektů stavební

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Vás zve na: Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci - Na téma: 23. 24. 9. 2015 V současné moderní společnosti převládá snaha o aktivní uplatnění nebo alespoň přiblížení se podmínkám trvale udržitelného

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE. 2. konference

BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE. 2. konference PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis, s. r. o. www.cbz.cz 2. konference BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH 15. února 2006 Praha, Masarykova

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Ve středu 14. května 2014 vybrala odborná porota soutěžní projekty, které jsou NOMINOVÁNY NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2013. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Odborné semináře Knauf 2013 Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Efektivní řešení dřevostaveb + základy stavební chemie lepení a obkládání

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 411 Pojízdné občerstvení Zdeněk Tesař 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2015

Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Vzdělání a řemeslo 2015 01.00 Vzdělávací zařízení GAUDEO CB s.r.o. 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International

Více

OTVOROVÉ VÝPLNĚ. VII. ročník 16. 17. října 2012 STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. www.stavokonzult.cz. celostátní odborný seminář

OTVOROVÉ VÝPLNĚ. VII. ročník 16. 17. října 2012 STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. www.stavokonzult.cz. celostátní odborný seminář VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ A FIREMNÍCH PREZENTACÍ celostátní odborný seminář OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VII. ročník 16. 17. října 2012 Hradec Králové, Konferenční centrum Aldis, Eliščino nábřeží

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 2. 2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463 333, 602 395 387) Ověřil

Více

699.-Kč. Trendy za jubilejní ceny. každý model. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. Nově! Nyní také v:

699.-Kč. Trendy za jubilejní ceny. každý model. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. Nově! Nyní také v: Nově! Nyní také v: Praze 1 Na Příkopě 9/11 Praze 9 Centrum Černý Most Chlumecká 765/6 Trendy za jubilejní ceny www.deichmann.com 1 110 949 vel. 36 41 699.-Kč 1 110 951 vel. 36 42 100 let zkušeností s prodejem

Více

Referenční akce realizace:

Referenční akce realizace: Referenční akce realizace: Česká pojišťovna, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, odvod tepla a kouře Přístavba haly tokamaku ÚFP AV ČR, Praha * vzduchotechnika,, klimatizace, přípojky vody a plynu, ústřední

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

POZVÁNKA SE ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKOU

POZVÁNKA SE ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKOU DŮM TECHNIKY ČESKÉ BUDĚJOVICE spol. s r.o. pořádá 10. ročník konference ČERVENÝ KOHOUT která se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Miloše Svobody

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

PŘEDSTAVENÍ INFORMAČNÍHO PROGRAMU

PŘEDSTAVENÍ INFORMAČNÍHO PROGRAMU OBSAH: 1) CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 2) ODBORNÁ VÝCHODISKA A TERMINOLOGIE PROGRAMU 3) CÍLE PROGRAMU 4) HLAVNÍ PILÍŘE PROJEKTU 5) ZÁŠTITY PROGRAMU 6) REALIZACE PROGRAMU 7) SOUTĚŽE PRO STUDENTY TECHNICKÝCH

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více