Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích"

Transkript

1 Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Vytvořil(i): Pracovní skupina Kariérní standardy Datum: Vydání: Distribuce dokumentu: první elektronicky na členy Asociace Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 1/19

2 Úvodní slovo Finanční útvary firem jsou formovány nejen požadavky vedení společnosti na odborné zastřešení činností finančního řízení, ale i zvyklostmi místního prostředí dané země a prosazovanými standardy z úrovně mateřských společností. S ohledem na nejlepší praxi firem si následující materiál klade za cíl 1. poskytnout vzorové popisy typických finančních pozic, 2. ukázat typické kariérní cesty napříč finančními pozicemi, 3. inspirovat vzorovou organizační strukturou finančního útvaru. Pevně věřím, že tento dokument se stane vhodnou pomůckou jak pro management finančních útvarů a personální útvary, tak pro všechny zájemce, kteří chtějí svou pracovní kariéru spojit s podnikovými financemi. Ladislav Profota CAFIN Na vytvoření tohoto dokumentu se podíleli: Olga Cechlová Executive - Controller-Institut Tomáš Hájek CFO for EMEA/APAC Eastern Cluster at Siemens Enterprise Communications Martin Horsák MBA - Finance & Controlling Candidate at Vienna University of Economics and Business, WU Executive Academy Dita Chrastilová Managing Partner, Schulmeister Finance Professional Search Ladislav Profota Executive at CAFIN Czech Association for Financial Management Tomáš Slovák Global Business Model Manager at DHL IS Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 2/19

3 Obsah dokumentu A. Vzorové popisy finančních pozic... 4 Finanční manažer... 5 Finanční controller... 6 Specialista reportingu... 7 Finanční analytik... 8 Ekonom projektu... 9 Hlavní účetní IFRS specialista Daňový specialista Finanční účetní Treasury specialista Přehled kompetenčních profilů napříč typovými pozicemi B. Typické kariérní cesty C. Vzorová organizační struktura finančního útvaru Vzorové organizační schéma Oblast controlling Oblast účetnictví a daně Oblast financování D. Rejstřík finančních pozic Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 3/19

4 A. Vzorové popisy finančních pozic Tato kapitola obsahuje vzorové popisy těch pracovních pozic v rámci finančního útvaru, které jsou primárně zaměřeny na zabezpečení činností spojených s finančním řízením: Finanční manažer Controlling Účetnictví a daně Financování Finanční controller Hlavní účetní Treasury specialista Specialista reportingu IFRS specialista Finanční analytik Daňový specialista Ekonom projektu Finanční účetní Poznámky k přehledu finančních pozic: Každá z uvedených odborných pozic může být v případě vedení organizační jednotky (útvaru, oddělení, apod.) spojena i s vykonáváním liniové manažerské funkce. V tomto případě dochází při zachování stejné odborné způsobilosti a rozsahu práce k podstatnému posílení manažerské role. V následujícím textu jsou řešeny typové pozice s přímou vazbou na zabezpečení činností v oblasti finančního řízení. Řada pozic v praxi konkrétního podniku může mít širší rozsah pracovní náplně s nepřímou vazbou k finančnímu řízení (např. zabezpečení projektových administrativních činností ekonomem projektu, zastřešení oblasti IT či nákup finančním manažerem/finančním ředitelem apod.) Legenda: Kompetenční profil každé z uvedených typových pozic je dále popsán mírou odborné znalosti a mírou provádění vybrané činnosti typovou pozicí. Odborná znalost 1- základní znalost 2- mírně pokročilá znalost 3- středně pokročilá znalost 4- velmi pokročilá znalost 5- expertní znalost Provádění 1- příležitostně 2- občas 3- často 4- pravidelně 5- hlavní náplň Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 4/19

5 Finanční manažer Požadovaná praxe: V menší firmě má konečnou odpovědnost za finance a controlling. Ve větší firmě je mezistupněm k finančnímu řediteli, který má pak rozšířenou odpovědnost za další funkce (nákup, IT, logistika, apod.). U řady zahraničních firem je nejvýše postaveným finančním manažerem u dceřiné společnosti. 4-6 let, na pozici CFO 6-10 let Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: Finanční ředitel, Ekonomický ředitel, Ekonomický náměstek, Plant Controller Finanční ředitel (Chief Financial Officer, CFO), Výkonný ředitel Finanční controller, Finanční analytik, Specialista reportingu, Hlavní účetní, Business Administration Officer Popis pracovní pozice: Zastřešení podnikových financí a podpora vedení podniku v oblasti podnikových financí, komunikace s vedením společnosti Řízení ziskovosti podnikatelských jednotek, analýza produktového portfolia a zákaznických segmentů Sledování a kontrola vývoje výnosů, nákladů, pohledávek, závazků a jejich dopadů do ziskovosti a cash-flow Celková administrace podnikového plánování a prosazení celofiremních standardů Koordinace přípravy finančních plánů, příprava podkladů, tvorba plánů Spolupráce na určování výkonnostních cílů a ukazatelů pro jednotlivé útvary a obchodní / provozní jednotky / skupiny Iniciace programů zvyšování výkonnosti; projektový management vybraných interních projektů Příprava business case, asset management, řízení investic a divestic Finanční plánování, modelování a predikce cash flow Zajišťování interního a externího financování, řízení vztahů s finančními institucemi Finanční hodnocení projektů; sestavování a kontrola rozpočtů projektů Provádění finančních analýz společnosti a příprava podkladů pro oceňování společnosti Udržování vztahů a komunikace s daňovými autoritami, auditory a právníky; řízení finančních kontrol; rozvoj vztahů k regulativním orgánům finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 5/19

6 Finanční controller Požadovaná praxe: U menších firem je pozice finančního controllera přímo podřízena finančnímu řediteli. U větších firem se útvar controllingu člení na vícero specializovaných oddělení (např. controlling prodeje x controlling výroby). U decentrálně řízených firem pak přechází pozice controllera na nižších úrovních obvykle do univerzálnější podřízené podoby (Ekonom resp. pozice typu Business Administration Officer). 2-4 roky Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: Controller, Business Controller, Controller prodeje, Výrobní controller Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Vedoucí controllingu Finanční analytik, Specialista reportingu, Ekonom Popis pracovní pozice: Tvorba komplexního reportingu o hospodaření společnosti a klíčových indikátorech vývoje Analýzy marže/krycího příspěvku a analýzy ziskovosti v rámci produktového portfolia, zákaznických segmentů a organizačních jednotek Řízení operativních a investičních nákladů a celkové výsledovky Zjišťování nákladovosti jednotlivých technologií, výrobních postupů, činností a procesů Aktualizace metodik alokace nákladů a výnosů, zejména pravidel pro kalkulační postupy a alokace nepřímých nákladů Příprava podkladů pro cenotvorbu včetně vedení evidencí s ní souvisejících Koordinace přípravy finančních plánů, příprava podkladů, tvorba plánů Spolupráce na určování výkonnostních cílů a ukazatelů pro jednotlivé útvary a obchodní / provozní jednotky / skupiny Sestavování rozpočtů pro celou organizaci, jednotlivé organizační celky, jednotky či útvary dle požadovaných kritérií nebo vybraných ukazatelů Kontrola čerpání rozpočtu a dodržování rozpočtových pravidel, analýzy typu skutečnost versus plán Tvorba propočtů očekávání Prezentace výsledků hospodaření a klíčových ukazatelů liniovým manažerům, iniciace nápravných opatření u odpovědných osob finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 6/19

7 Specialista reportingu Požadovaná praxe: Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u společností disponujících většími objemy dat a vyššími nároky na jejich zpracování. Je vyžadována pokročilá znalost IT technologií a sofistikovanějšího zpracování dat. Do této pozice často nastupují bývalí zaměstnanci poradenských firem. 2-4 roky Požadované vzdělání: VŠ ekonomického nebo technického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: - Specialista Business Intelligence (BI), Senior analytik Finanční manažer, Vedoucí controllingu, Finanční controller Popis pracovní pozice: Strukturování a segmentace reportingu do uceleného systému reportingu Implementace a dodržování firemních / skupinových reportingových standardů a politik Design pravidelných reportů pro řízené oblasti na vyžádání liniových manažerů a dalších uživatelů Tvorba nestandardních reportů na vyžádání vedení podniku, liniových manažerů a dalších uživatelů Spolupráce na reportingu pro mateřskou společnost Spolupráce na reportingu pro státní a regulativní orgány Získávání, kontrola, úprava a agregace dat z různých datových zdrojů společnosti (např. CRM, provozní systémy prodej, výroba, logistika, finanční účetnictví), pokročilá práce s databázovými nástroji Rozvoj informační nadstavby popř. informační samoobsluhy nad provozními systémy v podobě manažerského informačního systému s využitím BI technologií ve spolupráci s útvarem informačních systémů finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 7/19

8 Finanční analytik Požadovaná praxe: - Finanční analytik je typická vstupní pozice do finančního útvaru pro absolventy VŠ, na které postupně získávají základní know-how pro odborný rozvoj v podnikových financích a pracovní návyky při řešení dílčích úkolů. Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: - Business Analyst, Junior Controller Finanční manažer, Vedoucí controllingu, Finanční controller Popis pracovní pozice: Příprava a zpracování podkladů pro provádění finančních analýz pro potřeby organizace Zpracovávání pravidelného a rutinního reportingu o hospodaření podniku a organizačních jednotek Kontrola čerpání rozpočtu a dodržování rozpočtových pravidel Navrhování dílčích opatření a změn v rozpočtech v případě jejich neplnění Analýzy marže/krycího příspěvku a dílčí analýzy ziskovosti v rámci produktového portfolia, zákaznických segmentů a organizačních jednotek Vyhodnocování efektivnosti a návratnosti standardních investic Rozbor účetní závěrky a finanční situace podniku včetně sestavení ukazatelů ekonomické výkonnosti a finančního zdraví Analýza vývoje vnitropodnikových a vnějších ekonomických podmínek a ekonomických i finančních ukazatelů Vyhodnocení finanční situace firmy ve srovnání s ostatními firmami v rámci příslušného oboru Asistence nadřazeným finančním pozicím finanční účetnictví a reportingu Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 8/19

9 Ekonom projektu Požadovaná praxe: Univerzální samostatná pozice s kompletní agendou ekonomického řízení svěřeného projektu nebo svěřené oblasti. 3-5 let Požadované vzdělání: SŠ/VŠ ekonomického nebo technického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: - Controller projektu, Controller divize, Business Controller, Business Administration Officer Vedoucí projektu, Ředitel provozu, Ředitel divize Popis pracovní pozice: Sestavování rozpočtu a finančního plánu projektu Kontrola čerpání rozpočtu a finančního plánu projektu, analýzy typu skutečnost versus plán Zpracovávání pravidelného reportingu a finančního statutu projektu Analýzy marže/krycího příspěvku a dílčí analýzy ziskovosti projektu Kontrola fakturace, záloh a pohledávek, dodržování a plnění významných obchodních podmínek Tvorba propočtů očekávání, aktualizace plánu cash-flow, analýza a indikace rizik Příprava podkladů pro zajištění financování Navrhování dílčích opatření a změn v projektu v případě neplnění finančního plánu projektu Prezentace výsledků projektu a klíčových ukazatelů liniovým manažerům, iniciace nápravných opatření u odpovědných osob finanční účetnictví a reportingu Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 9/19

10 Hlavní účetní Požadovaná praxe: Hlavní účetní má konečnou odpovědnost za účetnictví. Ve větších firmách pak nejen podle českých, ale i mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP..) včetně hlubších znalostí finančního řízení, manažerského účetnictví, auditu a vnitřních kontrolních systémů. U menších společností může plnit funkci hlavní účetní samostatná účetní. 5-8 let Požadované vzdělání: SŠ/VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: Chief Accountant Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer Finanční účetní, Specialista IFRS, Daňový specialista Popis pracovní pozice: Zodpovědnost za účetnictví, daně a statutární reporting podle českých a mezinárodních standardů Zajištění včasnosti a přesnosti provozního a eventuálně mzdového účetnictví od běžných účetních případů až po účetní závěrku včetně řešení daňové problematiky Aktualizace účetních postupů dle požadavků regulativních orgánů a potřeb organizace Aktualizace metodik účtování a alokace nákladů a výnosů dle požadavků controllingu Provádění inventarizací Zajišťování měsíčních závěrek (včetně IFRS, US GAAP..); iniciace opatření pro optimalizace závěrkových procesů napříč útvary Konsolidace finančních výkazů a podnikové kombinace včetně řešení problémových míst (eliminace vzájemných vztahů, odložená daň, povinnost vykázání a zveřejnění) Zajištění auditů a nastavení vnitřních kontrolních mechanismů Udržování vztahů a komunikace s daňovými autoritami, auditory a právníky Zajištění účetních a daňových auditů a komunikace s auditory Součinnost při finančních kontrolách a kontrolách regulativních orgánů finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 10/19

11 IFRS specialista Požadovaná praxe: Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u větších společností, jejichž účetnictví musí odpovídat nejen českým, ale i mezinárodním účetním a regulačním standardům (IFRS, US GAAP, SOX..). 3-5 let Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: - Podřízené pozice: - Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Hlavní účetní Popis pracovní pozice: Zodpovědnost za reporting podle mezinárodních standardů Zajišťování měsíčních závěrek (včetně IFRS apod.); iniciace opatření pro optimalizace závěrkových procesů napříč útvary Zpracování konsolidované účetní závěrky nebo příprava podkladů pro konsolidaci (včetně IFRS apod.) Sestavování statutárního a manažerského reportingu (dle CAS, IFRS, US GAAP); implementace a dodržování skupinových reportingových standardů a politik; segmentace reportingu Konsolidace finančních výkazů a podnikové kombinace včetně řešení problémových míst (eliminace vzájemných vztahů, odložená daň, povinnost vykázání a zveřejnění) Kontrola dodržování účetních pravidel v jednotlivých společnostech koncernu za účelem správného a průkazného vedení konsolidovaného účetnictví dle mezinárodních standardů Podpora specifických oblastí (např. transfer pricing a dokumentace transferových cen; cash pooling) Příprava podkladů pro účetní a daňové audity a komunikace s auditory finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 11/19

12 Daňový specialista Požadovaná praxe: Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u větších společností, v nichž je prostor k lokálním popř. koncernovým daňovým optimalizacím. 3-5 let Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: - Tax Specialist Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Hlavní účetní Popis pracovní pozice: Příprava podkladů na zpracování daňových přiznání a vedení potřebných evidencí podle jednotlivých druhů daní Kontrola účetních dokladů, záznamů a informací ke zjišťování daně Vedení daňového výkaznictví Řešení daňových otázek spojených s nepřímými daněmi a cly (DPH, spotřební daně, cla v ČR, v EU) Řešení daňových otázek při využívání podpory z veřejných zdrojů (investiční pobídky, fondy EU, jiné dotace a granty) Spolupráce na daňovém plánování při podnikových transakcích, mezinárodním zdanění, transferových cenách s mateřskou a sesterskými společnostmi Spolupráce s finančními úřady při realizaci kontrol a revizí Kontrola registračních a oznamovacích povinností a dalších vztahů ke správci daně Metodický výklad k daňovým postupům a zákonům finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 12/19

13 Finanční účetní Požadovaná praxe: - Finanční účetní odpovídá za vedení podvojného účetnictví v jednotlivých účetních agendách. Požadované vzdělání: SŠ/VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: - Accountant Hlavní účetní Popis pracovní pozice: Provádění účetních operací v organizaci Vedení účetnictví v jednotlivých účetních agendách závazky, pohledávky, mzdy, sklady, majetek, daně a poplatky Kontrola a účtování prvotních dokladů - faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a zpracování bankovních výpisů Sledování pohledávek a závazků, kontrola a čistění salda Účtování leasingu a cestovní příkazy Odepisování dlouhodobých aktiv Vytváření rezerv a opravné položky Příprava a kontrola podkladů pro DPH, DPPO a další daně Příprava a kontrola podkladů pro auditory Provádění inventarizace Spolupráce na sestavování účetních závěrek finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 13/19

14 Treasury specialista Požadovaná praxe: Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u společností s nerovnoměrnými finančními toky, které s pomocí finančních nástrojů kryjí své finanční potřeby nebo umísťují své finanční přebytky. 3-5 let Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: - Specialista financování, Treasury manažer Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Treasury manažer Popis pracovní pozice: Průběžné zajišťování interního a externího financování dle potřeb organizace Sestavování finančních plánů a navrhování nejvhodnějších způsobů a metod k zajištění potřebného objemu finančních prostředků Analýza vývoje na finančních a kapitálových trzích a možností financování zejména ze strany finančních institucí Řízení vztahů s finančními institucemi a výběr vhodných nástrojů financování Příprava pokladů pro zajištění provozního, projektového a investičního financování organizace Řízení finančních rizik; eliminace finančních rizik s pomocí zajišťovacích instrumentů Finanční plánování, modelování a predikce cash flow z provozní a investiční činnosti Sledování a kontrola vývoje zejména pohledávek, závazků a jejich dopadů do celkového cash-flow Vedení evidence o čerpaných úvěrech, leasingovém financování, o důležitých závazcích a pohledávkách apod. Iniciace pravidel risk managementu pro prevenci vzniku a snižování pohledávek (úvěrová politika, kontrolní procesy, ověřování zákazníků) Správa účtů, cash pooling a řízení platebního styku společnosti Efektivní umisťování / investování finančních přebytků hospodaření Externí komunikace s příslušnými orgány a organizacemi - získání, analýza a monitoring dat získaných od finančních organizací, investičních bank, státních orgánů, apod. finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 14/19

15 Přehled kompetenčních profilů napříč typovými pozicemi Odborná znalost finanční účetnictví a reporting management nákladů a ziskovosti podnikové plánování a forecasting treasury a cash management asset management a řízení investic podpora strategie/ transformace businessu risk management a corporate governance Finanční manažer Finanční controller Specialista reportingu Finanční analytik Ekonom projektu Hlavní účetní IFRS specialista Daňový specialista Finanční účetní Treasury specialista Provádění finanční účetnictví a reporting management nákladů a ziskovosti podnikové plánování a forecasting treasury a cash management asset management a řízení investic podpora strategie/ transformace businessu risk management a corporate governance Finanční manažer Finanční controller Specialista reportingu Finanční analytik Ekonom projektu Hlavní účetní IFRS specialista Daňový specialista Finanční účetní Treasury specialista Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 15/19

16 B. Typické kariérní cesty Následující schéma zachycuje typické kariérní cesty: Treasury manažer Treasury specialista Finanční manažer Finanční analytik Finanční controller CFO / finanční ředitel Vedoucí controllingu Specialista reportingu Ekonom projektu IFRS Specialista Vedoucí účetnictví a daní Finanční účetní Hlavní účetní Daňový specialista VŮDCOVSTVÍ MANAŽERSKÉ SCHOPNOSTI ODBORNÉ ZNALOSTI Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 16/19

17 C. Vzorová organizační struktura finančního útvaru Tato kapitola obsahuje základní vzorové organizační schéma finančního útvaru s komentářem jeho odborných oblastí controlling, účetnictví/daně a financování. Vzorové organizační schéma Finanční manažer Vedoucí controllingu Vedoucí účetnictví a daní Treasury manažer Finanční controller Hlavní účetní Treasury specialista Finanční analytik IFRS specialista Specialista reportingu Daňový specialista Ekonom projektu Finanční účetní Finanční manažer Finanční manažer je z hlediska odborné kompetence synonymem pro finančního ředitele, přičemž finanční ředitel obvykle navíc zastřešuje další podnikové funkce mimo přímou finanční odbornost, jakými jsou např. nákup, informační systémy, facility management či jiné sdílené služby. U menších firem má finanční manažer, který je obvykle přímo podřízen řediteli resp. jednateli firmy, k ruce podřízeného v pozici finančního controllera popř. v pozici finančního analytika. Reporting k vedení firmy provádí přímo finanční manažer, stejně tak má hlavní odpovědnost za rozbory ziskovosti, průběžné hlídání nákladů či vztah s bankou. Finanční manažer tak univerzálně zastřešuje celou ekonomickou agendu menší firmy. U dcer zahraničních společností jsou kompetence finančního manažera a rozsah činnosti jeho finančního útvaru podřízeny koncernovým standardům a postavení k nadřízenému finančnímu řediteli resp. centrálnímu finančnímu útvaru. Finanční manažer může mít omezenou kompetenci a tím rozhodovací pravomoc zejména v otázkách investic a firemního financování. Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 17/19

18 Oblast controllingu Vnitřní organizace oblasti controllingu se u firem plně přizpůsobuje předmětu podnikání a s ním související míře decentralizace podnikového řízení. U menších firem je samostatný univerzální finanční controller podřízen finančnímu manažerovi. U větších firem dochází k dalšímu členění centrálního controllingového útvaru např. typicky na controlling prodeje/obchodu a controlling výroby/provozu u výrobně-obchodních společností. Vstupní pozice do controllingu pro absolventy se obvykle skrývá pod označením finanční analytik či junior controller. Pozice specialisty reportingu je zřizována zejména při požadavku pravidelného zpracování většího množství dat z informačních systémů či složitějšího procesu reportování na mateřskou společnost. U firem složených z vícera divizí či provozů mohou být nejnižší controllingové resp. ekonomické pozice liniově podřízeny centrálnímu finančnímu útvaru nebo přímo liniovým manažerům. Například controller prodeje tak může být podřízen buď vedoucímu controllingu nebo přímo obchodnímu řediteli. Bez ohledu na konkrétní liniovou podřízenost ovšem odborná podřízenost vedoucímu controllingu (dotted-line) zůstává zpravidla zachovaná. U projektově, investičně či inženýringově zaměřených firem je zapotřebí přiblížit finanční řízení větším projektům, proto se zřizuje univerzálnější pozice ekonoma (controllera) projektu. Standardně má na starosti nejen řízení nákladů a výnosů, ale obvykle i řízení cash-flow projektu, včetně detailní znalosti fakturace, záloh, pohledávek a významných obchodních podmínek. Oblast účetnictví a daní U větších firem se samostatným účetním útvarem je hlavní účetní obvykle jeho vedoucím. V případě vedení účetnictví podle mezinárodních standardů vzniká pod vedoucím účetnictví často pozice IFRS specialisty. Větší firmy vytvářejí pozici daňového specialisty. U menších společností bez účetního útvaru může být pozice samostatného účetního přímo podřízena finančnímu manažerovi. Oblast financování V případě nevyrovnaného cash-flow (typicky projektově zaměřená činnost) a u společností se sezónními přebytky a deficity ve financování se zřizuje pozice treasury manažera či treasury specialisty / specialisty financování. Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 18/19

19 D. Rejstřík finančních pozic Finanční pozice, strana Accountant, 13 Business Administration Officer, 9 Business Analyst, 8 Business Controller, 6, 9 Controller, 6 Controller divize, 9 Controller prodeje, 6 Controller projektu, 9 Daňový specialista, 12 Ekonom projektu, 9 Ekonomický náměstek, 5 Ekonomický ředitel, 5 Finanční analytik, 8 Finanční controller, 6 Finanční manažer, 5, 17 Finanční ředitel, 5 Finanční účetní, 13 Hlavní účetní, 10 Chief Accountant, 10 IFRS specialista, 11 Junior Controller, 8 Plant Controller, 5 Senior analytik, 7 Specialista BI, 7 Specialista financování, 14 Specialista reportingu, 7 Tax Specialist, 12 Treasury manažer, 14 Treasury specialista, 14 Výrobní controller, 6 Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 19/19

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str. 3 Slovo úvodem Slavíme 20 let dárky pro

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah Úvodní slovo....3 Naše nabídka...4 Novinky....6 Controllingová

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s.

Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s. České dráhy, a.s. Generální ředitelství Č.j. 58 926/2012-O9 Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s. (ve znění 5. změny) Účinnost od 15.11.2012 V Praze dne 15.11.2012 Ing. Pavel Švagr,

Více

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12.

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12. Typ interní normy Směrnice Označení PERs-44-B-2014 Nahrazuje PERs-40-B-2010 Katalog povolání Změna č. 0000 Účinnost od 01.01.2015 Datum vydání 19.12.2014 Platí do odvolání Navrhovatel Ing. Mojmír Bakalář

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Jan Rubáš

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová

Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Organizační řád obecně prospěšné společnosti

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

Ekonomické a finanční vzdělávání

Ekonomické a finanční vzdělávání V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. J&T BANKA, a. s. OBSAH Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva představenstva 7 Výsledky 2006 7 Vývoj v hlavních obchodních liniích

Více

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14 Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

PODNIKOVÝ CONTROLLING

PODNIKOVÝ CONTROLLING Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKOVÝ CONTROLLING učební text Josef Kutáč, Kamila Janovská Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Miroslav Liška, CSc. Ing. Karel Stelmach, Ph.D. Název: Podnikový

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více