Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích"

Transkript

1 Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Vytvořil(i): Pracovní skupina Kariérní standardy Datum: Vydání: Distribuce dokumentu: první elektronicky na členy Asociace Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 1/19

2 Úvodní slovo Finanční útvary firem jsou formovány nejen požadavky vedení společnosti na odborné zastřešení činností finančního řízení, ale i zvyklostmi místního prostředí dané země a prosazovanými standardy z úrovně mateřských společností. S ohledem na nejlepší praxi firem si následující materiál klade za cíl 1. poskytnout vzorové popisy typických finančních pozic, 2. ukázat typické kariérní cesty napříč finančními pozicemi, 3. inspirovat vzorovou organizační strukturou finančního útvaru. Pevně věřím, že tento dokument se stane vhodnou pomůckou jak pro management finančních útvarů a personální útvary, tak pro všechny zájemce, kteří chtějí svou pracovní kariéru spojit s podnikovými financemi. Ladislav Profota CAFIN Na vytvoření tohoto dokumentu se podíleli: Olga Cechlová Executive - Controller-Institut Tomáš Hájek CFO for EMEA/APAC Eastern Cluster at Siemens Enterprise Communications Martin Horsák MBA - Finance & Controlling Candidate at Vienna University of Economics and Business, WU Executive Academy Dita Chrastilová Managing Partner, Schulmeister Finance Professional Search Ladislav Profota Executive at CAFIN Czech Association for Financial Management Tomáš Slovák Global Business Model Manager at DHL IS Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 2/19

3 Obsah dokumentu A. Vzorové popisy finančních pozic... 4 Finanční manažer... 5 Finanční controller... 6 Specialista reportingu... 7 Finanční analytik... 8 Ekonom projektu... 9 Hlavní účetní IFRS specialista Daňový specialista Finanční účetní Treasury specialista Přehled kompetenčních profilů napříč typovými pozicemi B. Typické kariérní cesty C. Vzorová organizační struktura finančního útvaru Vzorové organizační schéma Oblast controlling Oblast účetnictví a daně Oblast financování D. Rejstřík finančních pozic Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 3/19

4 A. Vzorové popisy finančních pozic Tato kapitola obsahuje vzorové popisy těch pracovních pozic v rámci finančního útvaru, které jsou primárně zaměřeny na zabezpečení činností spojených s finančním řízením: Finanční manažer Controlling Účetnictví a daně Financování Finanční controller Hlavní účetní Treasury specialista Specialista reportingu IFRS specialista Finanční analytik Daňový specialista Ekonom projektu Finanční účetní Poznámky k přehledu finančních pozic: Každá z uvedených odborných pozic může být v případě vedení organizační jednotky (útvaru, oddělení, apod.) spojena i s vykonáváním liniové manažerské funkce. V tomto případě dochází při zachování stejné odborné způsobilosti a rozsahu práce k podstatnému posílení manažerské role. V následujícím textu jsou řešeny typové pozice s přímou vazbou na zabezpečení činností v oblasti finančního řízení. Řada pozic v praxi konkrétního podniku může mít širší rozsah pracovní náplně s nepřímou vazbou k finančnímu řízení (např. zabezpečení projektových administrativních činností ekonomem projektu, zastřešení oblasti IT či nákup finančním manažerem/finančním ředitelem apod.) Legenda: Kompetenční profil každé z uvedených typových pozic je dále popsán mírou odborné znalosti a mírou provádění vybrané činnosti typovou pozicí. Odborná znalost 1- základní znalost 2- mírně pokročilá znalost 3- středně pokročilá znalost 4- velmi pokročilá znalost 5- expertní znalost Provádění 1- příležitostně 2- občas 3- často 4- pravidelně 5- hlavní náplň Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 4/19

5 Finanční manažer Požadovaná praxe: V menší firmě má konečnou odpovědnost za finance a controlling. Ve větší firmě je mezistupněm k finančnímu řediteli, který má pak rozšířenou odpovědnost za další funkce (nákup, IT, logistika, apod.). U řady zahraničních firem je nejvýše postaveným finančním manažerem u dceřiné společnosti. 4-6 let, na pozici CFO 6-10 let Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: Finanční ředitel, Ekonomický ředitel, Ekonomický náměstek, Plant Controller Finanční ředitel (Chief Financial Officer, CFO), Výkonný ředitel Finanční controller, Finanční analytik, Specialista reportingu, Hlavní účetní, Business Administration Officer Popis pracovní pozice: Zastřešení podnikových financí a podpora vedení podniku v oblasti podnikových financí, komunikace s vedením společnosti Řízení ziskovosti podnikatelských jednotek, analýza produktového portfolia a zákaznických segmentů Sledování a kontrola vývoje výnosů, nákladů, pohledávek, závazků a jejich dopadů do ziskovosti a cash-flow Celková administrace podnikového plánování a prosazení celofiremních standardů Koordinace přípravy finančních plánů, příprava podkladů, tvorba plánů Spolupráce na určování výkonnostních cílů a ukazatelů pro jednotlivé útvary a obchodní / provozní jednotky / skupiny Iniciace programů zvyšování výkonnosti; projektový management vybraných interních projektů Příprava business case, asset management, řízení investic a divestic Finanční plánování, modelování a predikce cash flow Zajišťování interního a externího financování, řízení vztahů s finančními institucemi Finanční hodnocení projektů; sestavování a kontrola rozpočtů projektů Provádění finančních analýz společnosti a příprava podkladů pro oceňování společnosti Udržování vztahů a komunikace s daňovými autoritami, auditory a právníky; řízení finančních kontrol; rozvoj vztahů k regulativním orgánům finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 5/19

6 Finanční controller Požadovaná praxe: U menších firem je pozice finančního controllera přímo podřízena finančnímu řediteli. U větších firem se útvar controllingu člení na vícero specializovaných oddělení (např. controlling prodeje x controlling výroby). U decentrálně řízených firem pak přechází pozice controllera na nižších úrovních obvykle do univerzálnější podřízené podoby (Ekonom resp. pozice typu Business Administration Officer). 2-4 roky Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: Controller, Business Controller, Controller prodeje, Výrobní controller Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Vedoucí controllingu Finanční analytik, Specialista reportingu, Ekonom Popis pracovní pozice: Tvorba komplexního reportingu o hospodaření společnosti a klíčových indikátorech vývoje Analýzy marže/krycího příspěvku a analýzy ziskovosti v rámci produktového portfolia, zákaznických segmentů a organizačních jednotek Řízení operativních a investičních nákladů a celkové výsledovky Zjišťování nákladovosti jednotlivých technologií, výrobních postupů, činností a procesů Aktualizace metodik alokace nákladů a výnosů, zejména pravidel pro kalkulační postupy a alokace nepřímých nákladů Příprava podkladů pro cenotvorbu včetně vedení evidencí s ní souvisejících Koordinace přípravy finančních plánů, příprava podkladů, tvorba plánů Spolupráce na určování výkonnostních cílů a ukazatelů pro jednotlivé útvary a obchodní / provozní jednotky / skupiny Sestavování rozpočtů pro celou organizaci, jednotlivé organizační celky, jednotky či útvary dle požadovaných kritérií nebo vybraných ukazatelů Kontrola čerpání rozpočtu a dodržování rozpočtových pravidel, analýzy typu skutečnost versus plán Tvorba propočtů očekávání Prezentace výsledků hospodaření a klíčových ukazatelů liniovým manažerům, iniciace nápravných opatření u odpovědných osob finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 6/19

7 Specialista reportingu Požadovaná praxe: Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u společností disponujících většími objemy dat a vyššími nároky na jejich zpracování. Je vyžadována pokročilá znalost IT technologií a sofistikovanějšího zpracování dat. Do této pozice často nastupují bývalí zaměstnanci poradenských firem. 2-4 roky Požadované vzdělání: VŠ ekonomického nebo technického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: - Specialista Business Intelligence (BI), Senior analytik Finanční manažer, Vedoucí controllingu, Finanční controller Popis pracovní pozice: Strukturování a segmentace reportingu do uceleného systému reportingu Implementace a dodržování firemních / skupinových reportingových standardů a politik Design pravidelných reportů pro řízené oblasti na vyžádání liniových manažerů a dalších uživatelů Tvorba nestandardních reportů na vyžádání vedení podniku, liniových manažerů a dalších uživatelů Spolupráce na reportingu pro mateřskou společnost Spolupráce na reportingu pro státní a regulativní orgány Získávání, kontrola, úprava a agregace dat z různých datových zdrojů společnosti (např. CRM, provozní systémy prodej, výroba, logistika, finanční účetnictví), pokročilá práce s databázovými nástroji Rozvoj informační nadstavby popř. informační samoobsluhy nad provozními systémy v podobě manažerského informačního systému s využitím BI technologií ve spolupráci s útvarem informačních systémů finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 7/19

8 Finanční analytik Požadovaná praxe: - Finanční analytik je typická vstupní pozice do finančního útvaru pro absolventy VŠ, na které postupně získávají základní know-how pro odborný rozvoj v podnikových financích a pracovní návyky při řešení dílčích úkolů. Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: - Business Analyst, Junior Controller Finanční manažer, Vedoucí controllingu, Finanční controller Popis pracovní pozice: Příprava a zpracování podkladů pro provádění finančních analýz pro potřeby organizace Zpracovávání pravidelného a rutinního reportingu o hospodaření podniku a organizačních jednotek Kontrola čerpání rozpočtu a dodržování rozpočtových pravidel Navrhování dílčích opatření a změn v rozpočtech v případě jejich neplnění Analýzy marže/krycího příspěvku a dílčí analýzy ziskovosti v rámci produktového portfolia, zákaznických segmentů a organizačních jednotek Vyhodnocování efektivnosti a návratnosti standardních investic Rozbor účetní závěrky a finanční situace podniku včetně sestavení ukazatelů ekonomické výkonnosti a finančního zdraví Analýza vývoje vnitropodnikových a vnějších ekonomických podmínek a ekonomických i finančních ukazatelů Vyhodnocení finanční situace firmy ve srovnání s ostatními firmami v rámci příslušného oboru Asistence nadřazeným finančním pozicím finanční účetnictví a reportingu Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 8/19

9 Ekonom projektu Požadovaná praxe: Univerzální samostatná pozice s kompletní agendou ekonomického řízení svěřeného projektu nebo svěřené oblasti. 3-5 let Požadované vzdělání: SŠ/VŠ ekonomického nebo technického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: - Controller projektu, Controller divize, Business Controller, Business Administration Officer Vedoucí projektu, Ředitel provozu, Ředitel divize Popis pracovní pozice: Sestavování rozpočtu a finančního plánu projektu Kontrola čerpání rozpočtu a finančního plánu projektu, analýzy typu skutečnost versus plán Zpracovávání pravidelného reportingu a finančního statutu projektu Analýzy marže/krycího příspěvku a dílčí analýzy ziskovosti projektu Kontrola fakturace, záloh a pohledávek, dodržování a plnění významných obchodních podmínek Tvorba propočtů očekávání, aktualizace plánu cash-flow, analýza a indikace rizik Příprava podkladů pro zajištění financování Navrhování dílčích opatření a změn v projektu v případě neplnění finančního plánu projektu Prezentace výsledků projektu a klíčových ukazatelů liniovým manažerům, iniciace nápravných opatření u odpovědných osob finanční účetnictví a reportingu Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 9/19

10 Hlavní účetní Požadovaná praxe: Hlavní účetní má konečnou odpovědnost za účetnictví. Ve větších firmách pak nejen podle českých, ale i mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP..) včetně hlubších znalostí finančního řízení, manažerského účetnictví, auditu a vnitřních kontrolních systémů. U menších společností může plnit funkci hlavní účetní samostatná účetní. 5-8 let Požadované vzdělání: SŠ/VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: Chief Accountant Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer Finanční účetní, Specialista IFRS, Daňový specialista Popis pracovní pozice: Zodpovědnost za účetnictví, daně a statutární reporting podle českých a mezinárodních standardů Zajištění včasnosti a přesnosti provozního a eventuálně mzdového účetnictví od běžných účetních případů až po účetní závěrku včetně řešení daňové problematiky Aktualizace účetních postupů dle požadavků regulativních orgánů a potřeb organizace Aktualizace metodik účtování a alokace nákladů a výnosů dle požadavků controllingu Provádění inventarizací Zajišťování měsíčních závěrek (včetně IFRS, US GAAP..); iniciace opatření pro optimalizace závěrkových procesů napříč útvary Konsolidace finančních výkazů a podnikové kombinace včetně řešení problémových míst (eliminace vzájemných vztahů, odložená daň, povinnost vykázání a zveřejnění) Zajištění auditů a nastavení vnitřních kontrolních mechanismů Udržování vztahů a komunikace s daňovými autoritami, auditory a právníky Zajištění účetních a daňových auditů a komunikace s auditory Součinnost při finančních kontrolách a kontrolách regulativních orgánů finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 10/19

11 IFRS specialista Požadovaná praxe: Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u větších společností, jejichž účetnictví musí odpovídat nejen českým, ale i mezinárodním účetním a regulačním standardům (IFRS, US GAAP, SOX..). 3-5 let Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: - Podřízené pozice: - Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Hlavní účetní Popis pracovní pozice: Zodpovědnost za reporting podle mezinárodních standardů Zajišťování měsíčních závěrek (včetně IFRS apod.); iniciace opatření pro optimalizace závěrkových procesů napříč útvary Zpracování konsolidované účetní závěrky nebo příprava podkladů pro konsolidaci (včetně IFRS apod.) Sestavování statutárního a manažerského reportingu (dle CAS, IFRS, US GAAP); implementace a dodržování skupinových reportingových standardů a politik; segmentace reportingu Konsolidace finančních výkazů a podnikové kombinace včetně řešení problémových míst (eliminace vzájemných vztahů, odložená daň, povinnost vykázání a zveřejnění) Kontrola dodržování účetních pravidel v jednotlivých společnostech koncernu za účelem správného a průkazného vedení konsolidovaného účetnictví dle mezinárodních standardů Podpora specifických oblastí (např. transfer pricing a dokumentace transferových cen; cash pooling) Příprava podkladů pro účetní a daňové audity a komunikace s auditory finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 11/19

12 Daňový specialista Požadovaná praxe: Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u větších společností, v nichž je prostor k lokálním popř. koncernovým daňovým optimalizacím. 3-5 let Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: - Tax Specialist Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Hlavní účetní Popis pracovní pozice: Příprava podkladů na zpracování daňových přiznání a vedení potřebných evidencí podle jednotlivých druhů daní Kontrola účetních dokladů, záznamů a informací ke zjišťování daně Vedení daňového výkaznictví Řešení daňových otázek spojených s nepřímými daněmi a cly (DPH, spotřební daně, cla v ČR, v EU) Řešení daňových otázek při využívání podpory z veřejných zdrojů (investiční pobídky, fondy EU, jiné dotace a granty) Spolupráce na daňovém plánování při podnikových transakcích, mezinárodním zdanění, transferových cenách s mateřskou a sesterskými společnostmi Spolupráce s finančními úřady při realizaci kontrol a revizí Kontrola registračních a oznamovacích povinností a dalších vztahů ke správci daně Metodický výklad k daňovým postupům a zákonům finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 12/19

13 Finanční účetní Požadovaná praxe: - Finanční účetní odpovídá za vedení podvojného účetnictví v jednotlivých účetních agendách. Požadované vzdělání: SŠ/VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: - Accountant Hlavní účetní Popis pracovní pozice: Provádění účetních operací v organizaci Vedení účetnictví v jednotlivých účetních agendách závazky, pohledávky, mzdy, sklady, majetek, daně a poplatky Kontrola a účtování prvotních dokladů - faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a zpracování bankovních výpisů Sledování pohledávek a závazků, kontrola a čistění salda Účtování leasingu a cestovní příkazy Odepisování dlouhodobých aktiv Vytváření rezerv a opravné položky Příprava a kontrola podkladů pro DPH, DPPO a další daně Příprava a kontrola podkladů pro auditory Provádění inventarizace Spolupráce na sestavování účetních závěrek finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 13/19

14 Treasury specialista Požadovaná praxe: Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u společností s nerovnoměrnými finančními toky, které s pomocí finančních nástrojů kryjí své finanční potřeby nebo umísťují své finanční přebytky. 3-5 let Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Podřízené pozice: - Specialista financování, Treasury manažer Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Treasury manažer Popis pracovní pozice: Průběžné zajišťování interního a externího financování dle potřeb organizace Sestavování finančních plánů a navrhování nejvhodnějších způsobů a metod k zajištění potřebného objemu finančních prostředků Analýza vývoje na finančních a kapitálových trzích a možností financování zejména ze strany finančních institucí Řízení vztahů s finančními institucemi a výběr vhodných nástrojů financování Příprava pokladů pro zajištění provozního, projektového a investičního financování organizace Řízení finančních rizik; eliminace finančních rizik s pomocí zajišťovacích instrumentů Finanční plánování, modelování a predikce cash flow z provozní a investiční činnosti Sledování a kontrola vývoje zejména pohledávek, závazků a jejich dopadů do celkového cash-flow Vedení evidence o čerpaných úvěrech, leasingovém financování, o důležitých závazcích a pohledávkách apod. Iniciace pravidel risk managementu pro prevenci vzniku a snižování pohledávek (úvěrová politika, kontrolní procesy, ověřování zákazníků) Správa účtů, cash pooling a řízení platebního styku společnosti Efektivní umisťování / investování finančních přebytků hospodaření Externí komunikace s příslušnými orgány a organizacemi - získání, analýza a monitoring dat získaných od finančních organizací, investičních bank, státních orgánů, apod. finanční účetnictví a reporting Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 14/19

15 Přehled kompetenčních profilů napříč typovými pozicemi Odborná znalost finanční účetnictví a reporting management nákladů a ziskovosti podnikové plánování a forecasting treasury a cash management asset management a řízení investic podpora strategie/ transformace businessu risk management a corporate governance Finanční manažer Finanční controller Specialista reportingu Finanční analytik Ekonom projektu Hlavní účetní IFRS specialista Daňový specialista Finanční účetní Treasury specialista Provádění finanční účetnictví a reporting management nákladů a ziskovosti podnikové plánování a forecasting treasury a cash management asset management a řízení investic podpora strategie/ transformace businessu risk management a corporate governance Finanční manažer Finanční controller Specialista reportingu Finanční analytik Ekonom projektu Hlavní účetní IFRS specialista Daňový specialista Finanční účetní Treasury specialista Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 15/19

16 B. Typické kariérní cesty Následující schéma zachycuje typické kariérní cesty: Treasury manažer Treasury specialista Finanční manažer Finanční analytik Finanční controller CFO / finanční ředitel Vedoucí controllingu Specialista reportingu Ekonom projektu IFRS Specialista Vedoucí účetnictví a daní Finanční účetní Hlavní účetní Daňový specialista VŮDCOVSTVÍ MANAŽERSKÉ SCHOPNOSTI ODBORNÉ ZNALOSTI Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 16/19

17 C. Vzorová organizační struktura finančního útvaru Tato kapitola obsahuje základní vzorové organizační schéma finančního útvaru s komentářem jeho odborných oblastí controlling, účetnictví/daně a financování. Vzorové organizační schéma Finanční manažer Vedoucí controllingu Vedoucí účetnictví a daní Treasury manažer Finanční controller Hlavní účetní Treasury specialista Finanční analytik IFRS specialista Specialista reportingu Daňový specialista Ekonom projektu Finanční účetní Finanční manažer Finanční manažer je z hlediska odborné kompetence synonymem pro finančního ředitele, přičemž finanční ředitel obvykle navíc zastřešuje další podnikové funkce mimo přímou finanční odbornost, jakými jsou např. nákup, informační systémy, facility management či jiné sdílené služby. U menších firem má finanční manažer, který je obvykle přímo podřízen řediteli resp. jednateli firmy, k ruce podřízeného v pozici finančního controllera popř. v pozici finančního analytika. Reporting k vedení firmy provádí přímo finanční manažer, stejně tak má hlavní odpovědnost za rozbory ziskovosti, průběžné hlídání nákladů či vztah s bankou. Finanční manažer tak univerzálně zastřešuje celou ekonomickou agendu menší firmy. U dcer zahraničních společností jsou kompetence finančního manažera a rozsah činnosti jeho finančního útvaru podřízeny koncernovým standardům a postavení k nadřízenému finančnímu řediteli resp. centrálnímu finančnímu útvaru. Finanční manažer může mít omezenou kompetenci a tím rozhodovací pravomoc zejména v otázkách investic a firemního financování. Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 17/19

18 Oblast controllingu Vnitřní organizace oblasti controllingu se u firem plně přizpůsobuje předmětu podnikání a s ním související míře decentralizace podnikového řízení. U menších firem je samostatný univerzální finanční controller podřízen finančnímu manažerovi. U větších firem dochází k dalšímu členění centrálního controllingového útvaru např. typicky na controlling prodeje/obchodu a controlling výroby/provozu u výrobně-obchodních společností. Vstupní pozice do controllingu pro absolventy se obvykle skrývá pod označením finanční analytik či junior controller. Pozice specialisty reportingu je zřizována zejména při požadavku pravidelného zpracování většího množství dat z informačních systémů či složitějšího procesu reportování na mateřskou společnost. U firem složených z vícera divizí či provozů mohou být nejnižší controllingové resp. ekonomické pozice liniově podřízeny centrálnímu finančnímu útvaru nebo přímo liniovým manažerům. Například controller prodeje tak může být podřízen buď vedoucímu controllingu nebo přímo obchodnímu řediteli. Bez ohledu na konkrétní liniovou podřízenost ovšem odborná podřízenost vedoucímu controllingu (dotted-line) zůstává zpravidla zachovaná. U projektově, investičně či inženýringově zaměřených firem je zapotřebí přiblížit finanční řízení větším projektům, proto se zřizuje univerzálnější pozice ekonoma (controllera) projektu. Standardně má na starosti nejen řízení nákladů a výnosů, ale obvykle i řízení cash-flow projektu, včetně detailní znalosti fakturace, záloh, pohledávek a významných obchodních podmínek. Oblast účetnictví a daní U větších firem se samostatným účetním útvarem je hlavní účetní obvykle jeho vedoucím. V případě vedení účetnictví podle mezinárodních standardů vzniká pod vedoucím účetnictví často pozice IFRS specialisty. Větší firmy vytvářejí pozici daňového specialisty. U menších společností bez účetního útvaru může být pozice samostatného účetního přímo podřízena finančnímu manažerovi. Oblast financování V případě nevyrovnaného cash-flow (typicky projektově zaměřená činnost) a u společností se sezónními přebytky a deficity ve financování se zřizuje pozice treasury manažera či treasury specialisty / specialisty financování. Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 18/19

19 D. Rejstřík finančních pozic Finanční pozice, strana Accountant, 13 Business Administration Officer, 9 Business Analyst, 8 Business Controller, 6, 9 Controller, 6 Controller divize, 9 Controller prodeje, 6 Controller projektu, 9 Daňový specialista, 12 Ekonom projektu, 9 Ekonomický náměstek, 5 Ekonomický ředitel, 5 Finanční analytik, 8 Finanční controller, 6 Finanční manažer, 5, 17 Finanční ředitel, 5 Finanční účetní, 13 Hlavní účetní, 10 Chief Accountant, 10 IFRS specialista, 11 Junior Controller, 8 Plant Controller, 5 Senior analytik, 7 Specialista BI, 7 Specialista financování, 14 Specialista reportingu, 7 Tax Specialist, 12 Treasury manažer, 14 Treasury specialista, 14 Výrobní controller, 6 Vladimírova 233/12, Praha 4, IČO: , 19/19

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Analýza finančních pozic Vedoucí controllingu

Analýza finančních pozic Vedoucí controllingu Vedoucí controllingu Využití databáze příznivců diskusní skupiny České asociace pro finanční řízení na portálu Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz;

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Pravidla a best practice účinného controllingu

Pravidla a best practice účinného controllingu Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového

Více

Vývoj postavení účetních v TCI (1991-2014)

Vývoj postavení účetních v TCI (1991-2014) Vývoj postavení účetních v TCI (1991-2014) Ing. Milena Bromová 3.6.2014 Teva Czech Industries s.r.o. 1883 založení firmy Galena 1991 Galena a.s. 1994 IVAX 2002 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 2006 TEVA 2010

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T INVESTOVÁNÍ A FINANČNÍ MANAGEMENT Okruhy z předmětů: Finanční řízení, investování, účetnictví, ekonomická statistika. 1. Pojetí a funkce investic z makroekonomického a

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Diplomovaný controller

Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového a finančního řízení,

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Obsah I) Přístup k posuzování a kontrole vnitřního kontrolního systému (VKS)

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více