Bytový komplex U Vysílače

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bytový komplex U Vysílače"

Transkript

1 liapornews 4_2004 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Liapor se chystá na stavební veletrh Liapor na BAU 2005 Od 17. do 22. ledna 2005 se bude v Mnichově konat 16. Mezinárodní odborný veletrh stavebních materiálů, stavebních systémů a stavebních inovací. Liapor předvede na BAU 2005 celý svůj výkonný sortiment a představí se v hale A1, ve stánku 409. Skupina Liapor zde představí nové frakce Liaporu a unikátní tvárnici Liapor SL dosahují ještě lepší tepelné izolace při zachování dostatečné pevnosti. Další zajímavostí je použití spojení Liaporu a Liaveru, kdy se dá docílit špičkové hodnoty U (tepelná pohltivost vnějšího povrchu vrstvy konstrukce), aniž by přitom musely být činěny škrty na pevnosti. Společnost Lias Vintířov, LSM, k.s. se zde bude presentovat svým širokým sortimentem. Mezinárodní odborný stavební veletrh BAU 2005 v Mnichově patří v Evropě k těm nejprestižnějším. Také proto si Vás dovolujeme pozvat k návštěvě naší expozic a těšíme se na Vás! Z obsahu Téma 3 Zajímá vás kde se všude staví z Liaporu? Novinky 5 Nové Domy jedním tahem, nové obchodní centrum KAGO Co vás zajímá 7 Odpovídáme na vaše dotazy: Kde je možné koupit Liapor?

2 Editorial Vážení čtenáři, Tiráž Dostává se Vám do rukou nové číslo LIAPOR NEWS! S novou grafikou a s novým názvem navazujeme na Liaportrét, firemní bulletin, který jste od nás čtyřikrát do roka dostávali. V německy hovořících zemích vycházel podobný firemní bulletin pod názvem Spektrum. Firemní a marketingová strategie Liaporu směřovala k sjednocení názvu a ve veřejné soutěži zvítězil LIAPOR NEWS. Věříme, že se nový název rychle uchytí ve vaší mysli a že přivítáte i grafické změny, které směřují ke zkvalitnění našeho firemního periodika. Děkujeme Vám za přízeň, přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2005! LiaporNews Šéfredaktor: Petr Gardner Redakční rada: ing. Rudolf Borýsek, ing. Pavel Bursík, ing. Vladimír Tomis Adresa redakce: Liaportrét,, Vintířov, tel , fax , elektronická adresa: Adresa šéfredaktora: Petr Gardner, Zahradní 311, Loket, tel elektronická adresa: (texty), (foto) Grafická úprava, předtisková příprava: Pro Lias Vintířov, LSM, k.k. vydává Mgr. Petr Zahradníček, Gardner production Registrace: MK ČR E LiaporNews vychází čtvrtletně. Téma Metrostav používá vyzkoušené materiály Bytový komplex U Vysílače V plném proudu je výstavba bytového komplexu U Vysílače ve Staré Roli v Karlových Varech, čítající v konečné fázi 320 bytových jednotek. Kde jinde by jste měli hledat zdivo z Liaporu, než v regionu, kde se vyrábí, a proto lze v této době vidět již hrubé stavby první etapy, která čítá čtyři objekty. Druhou etapu pak tvoří dalších devět objektů, jež jsou v těchto dnech zakládány. Investorem tohoto projektu je Sdružení developerské firmy EUBE a Města Karlovy Vary. Generálním projektantem je architektonická kancelář Anta z Prahy. Generálním dodavatelem stavby je stavební společnost Metrostav a.s. Jednotlivé objekty mají různé dispoziční řešení. Čtyři šestipodlažní objekty již dokončené jsou, z čehož první dvě patra jsou řešené monoliticky a zbývající čtyři patra včetně střešní nástavby jsou pak vyzděné ve zdícím systému Liapor. Z hlediska konstrukčního se jedná o vyzdívané stěnové objekty s vnitřními a vnějšími vyzdívkami. Pro obvodové a vnitřní nosné konstrukce jsou určeny tvarovky Liapor M 247/240/ s dodatečnou tepelnou izolací (pro obvodový plášť). Na bytové příčky jsou aplikovány tvarovky Liapor M 372/115/ Celá I. etapa je momentálně ve fázi dokončování hrubých staveb. Druhá etapa pokračuje realizací spodních staveb, rozuměno monolitických konstrukcí. Na české poměry se jedná o velmi rozsáhlou investici, která není v naších zemích běžná. U staveb podobného rozsahu jako je tato, je důležité používat vyzkoušené a prověřené materiály jakými jsou výrobky Liapor. Ing Vlastimil Siegl 2 Liapornews 4_2004

3 Výstavba bytových domů Kněžina-Týnec nad Sázavou V Týnci nad Sázavou staví z Liaporu Novou aplikací zdicího systému LIAPOR je výstavba bytových domů v Týnci nad Sázavou v lokalitě zvané Kněžina, která plně ukazuje použití produktů LIAPOR v bytové výstavbě. Celý projekt je prováděn v jedné etapě. Tvarovka Liapor SL boduje na Pardubicku V měsíci říjnu začali stavební práce na výstavbě čtyř bytových domů určený pro Ústav sociální péče. Jedná se o jednopodlažní bytové domy, kde investorem projektu je Pardubický kraj a projektantem je Ing. Jaroslav Pechman z firmy CODE s.r.o. Pardubice. Investorem tohoto projektu je město Týnec nad Sázavou. Generálním projektantem je ing. arch. Hana Vokrouhlecká, zpracovatelem stavební části pak Atelier 3 z Prahy. Generálním dodavatelem stavby je stavební společnost AGS Astra se sídlem v Žatci. Projekt řeší výstavbu deseti stavebních objektů na jmenovaném území. Jednotlivé objekty mají různé dispoziční a typologické řešení. Tři objekty jsou v dnešní době netradičně pojednány jako pavlačové bytové domy, zbývající bytové domy jsou řešeny jako řadové rodinné domy s kaskádovitě uskakující dispozicí. Tyto řadové objekty obsahují devět bytových jednotek. V zásadě se jedná o malometrážní byty. Řadové objekty mají dvě nadzemní podlaží, pavlačové domy pak tři nadzemní podlaží a suterén. Z hlediska konstrukčního se jedná o vyzdívané stěnové objekty s vnitřními a vnějšími vyzdívkami. U bytových staveb jsou kladeny různé požadavky na realizaci a funkci těchto objektů v době jejích užívání. Vyjma základních technických požadavků jako je pevnost, statická stabilita, jsou důležité i ostatní stavebně technické parametry těchto bytových staveb. Pro obvodové konstrukce jsou použity tvarovky Liapor M 247/240/240-6 s dodatečnou tepelnou izolací. Díky vynikajícím výsledkům jsou na řešení mezibytových stěn aplikovány tvarovky Liapor M 247/240/240-12, které tvoří všechny mezibytové stěny. Na bytové příčky jsou aplikovány tvarovky Liapor M 372/115/ Celá stavba je momentálně ve fázi dokončování hrubých staveb. Do budoucna je tento projekt unikátní, protože se ukazuje, že lze realizovat velmi kvalitní projekty s velmi kvalitními materiály na úrovni obecní výstavby. Ing Vlastimil Siegl Opět se zde ukazuje využití tvarovek s vynikajícími tepelně izolačními a akustickými vlastnostmi. A to především za použití tvarovek pro obvodový plášť Liapor SL 247/365/240 (R = 3,71 m 2.K.W -1 u neomítnutého zdiva) a tvarovek Liapor M 247/240/240-6 Mpa (Rw = 53 db), Liapor M 247/240/ MPa (Rw = 55 db) určených pro vnitřní nosné zdivo. Dodavatelem materiálu Liapor pro tuto stavbu je naše distribuční centrum pro tuto oblast - RUTO, spol. s r.o. a ukončení výstavby se předpokládá na prosinci O dalším průběhu prací Vás budeme nadále informovat. Jan Štefánik Liapornews 4_2004 3

4 Obchodní kontrakt s Jižní Koreou Liapor boduje na východě Kontejner naložený Liaporem opouští na kamionu Lias Vintířov. Překlad kontejneru na zámořskou loď v Hamburském přístavu. Naložený náklad Liaporu míří lodí do Asie. Díky výborným technickým parametrům prorazil Liapor na východoasijský trh. Exportní aktivity Liasu Vintířov tak překročily již rámec Evropy a staly se zcela reálnými na východoasijském obchodním trhu. Důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že se společnosti Lias Vintířov podařil úspěšně uzavřít v minulém měsíci obchodní kontrakt se zahraničním partnerem v Jižní Korei, který projevil eminentní zájem o dlouhodobější spolupráci v oblasti dodávek speciálně vyráběné frakce Liaporu určené pro následné zpracování při výrobě prefabrikovaných protihlukových stěn. Díky tomu, že právě Lias Vintířov je schopen tuto přesně řízenou exklusivní frakci svým zákazníkům nabídnout, byla po vzájemném odsouhlasení smluvních podmínek uzavřena smlouva na první dodávku 640 m 3 Liaporu, což v reálu představovalo celkem šestnáct 40-ti stopých high cube kontejnerů plně naložených 1m 3 vaky lehkého keramického kameniva. V této souvislosti je třeba jistě zmínit spolupráci Liasu se spediční společností DELTA SHIPPING AND TRADING LTD, která tuto zámořskou přepravu pro Lias realizovala, a to počínaje její profesionální pomocí při prvotním sjednávání přepravních a dodacích podmínek kontraktu a konče vlastním dodáním Liaporu na zámořské lodi do přístavu v Jižní Korei. Díky přímým dohodám spolupracující spedice s renomovanými rejdařskými společnostmi se tak podařilo lehké kamenivo z českého Vintířova, následně z centrálního kontejnerového překladiště v Praze, námořního přístavu v německém Hamburku a konečně jihokorejského přístavu v Pusanu, dopravit ke koncovému partnerovi v daleké Asii během 1 měsíce. Ing. Kateřina Viktorová Export Liaporu do Turecka V rámci představování aktuálních zajímavých exportních aktivit Liasu Vintířov stojí za zmínku též prodej Liaporu tureckému zákazníkovi, který díky žáruvzdorným vlastnostem kameniva Liapor uvažuje o aplikaci tohoto lehčeného granulátu jako součásti pece pro výpal sanitární keramiky. Setkání obchodních partnerů Lias Vintířov v Lednici Setkání obchodních partnerů Lias Obchodní partneři Liasu Vintířov měli opět v závěru roku příležitost ke společnému setkání, které se tentokrát uskutečnilo v Lednici, která patří k nejnavštěvovanějším místům naší vlasti a je na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Při odpoledním programu si účastníci vyzkoušeli za asistence odborných pracovníků bojovou hru Paint Ball, při které byli rozděleni do skupin bojujících proti sobě na speciálním hřišti určeném pro sportovní pojetí hry. Dále zde byla možnost jízdy na terénních čtyřkolkách na vyznačené trati. Na takto strávené sportovní odpoledne navazoval večerní program prohlídkou Lednického zámku, který je spjat s významným rodem Liechtenštejnů, kteří od 18. století využívali Lednici k reprezentačním účelům a za doprovodu dobově oděných průvodců seznámeni s historií této pamětihodné památky. Na takto neformálně strávené odpoledne a podvečer navazovalo večerní posezení, sloužící nejen k fyzické a duševní relaxaci, ale i k pracovní diskuzi, rekapitulaci obchodní spolupráce v uplynulém roce a k nastolení výhledů do roku nadcházejícího. Lias touto cestou děkuje všem pozvaným partnerům za jejich účast, současně též díky patří paní Ivaně Březinové z reklamní agentury Stone Art (která pro Lias takové setkání letos připravovala již pojedenácté!) za bezvadné zajištění celé akce. Jan Štefánik 4 Liapornews 4_2004

5 Krby a kamna Kago již i v Ústí nad Labem Jedním tahem stavíme další rodinné domy Nové domy jedním tahem V obci Mratín u Brandýsa nad Labem stavíme další rodinné domy. Zde pro firmu Baracom a.s. budeme realizovat výstavbu 31 solitérních rodinných domů, 3 dvojdomky a dále 2 bytové domy. Nové výstavní centrum KAGO v ČR Dne , v hodin, bylo v Ústí nad Labem slavnostně otevřeno v pořadí již čtvrté výstavní studio společnosti Kago - jednoho z největších producentů kachloví, krbů, kachlových a krbových kamen v Evropě. Cílem firmy Kago v ČR je vybudovat síť výstavních studií ve všech krajských městech po celé ČR. Na podzim roku 2002 byla zřízena centrála pro Českou republiku v Karlových Varech. V následujících letech byla otevřena výstavní centra v Plzni, a poté také v Praze. Významnými přednostmi produktů a výrobků firmy Kago jsou unikátní stavebnicový systém a také mimořádná kvalita a zdravotní nezávadnost stavebních materiálů. Do výčtu dalších pozitiv výrobků společnosti Kago zcela jistě patří originalita, vysoká odolnost a především jednoduchá a rychlá montáž proškolenými odborníky. Kago kromě svých špičkových produktů nabízí i řadu dalších služeb, jako např.: poradenskou činnost, detailní plánování rozměru a designu, vyměření místa, prohlídku komína, revizi či sanaci stávajícího komínu a v rámci servisu skladové zásoby po dobu 20 let. Firma Kago, již více než 30 let, představuje záruku nejvyšší kvality v oblasti výroby kachloví, krbů, kachlových i krbových kamen. Produkty společnosti jsou vyráběny ve 3 továrnách a 6 výrobních závodech v Německu. Prezentací a prodejem se v Evropě zabývá 100 výstavních center a přes 1000 smluvních partnerů. Důkazem kvality produktů firmy Kago je nejen prodej krbů a kamen ročně s obratem 4 mld. Kč, ale také řada významných mezinárodních ocenění např.: zlatá medaile pro systém kachlových kamen a krbů ze světového veletrhu objevů v Bruselu, či ocenění RAL pro krbové vložky Grande, Garanta, Gigant a pro krbová kamna. Nejlepší referencí je však bezesporu přes spokojených zákazníků po celé Evropě. Všechny produkty máte možnost shlédnout ve výstavních studiích společnosti Kago. Kago Ústí nad Labem Rosenkranz & Čuchta Masarykova tř.111/ Ústí nad Labem Tel: , Fax: Pro tuto lokalitu si objednatel vybral z našeho katalogu rodinné domy Apollón, Zeus a Europa. Zde je stavěna varianta domů, jak v základním typu, tak v zrcadlové variantě s rozšířením o garáž dle přání zákazníka. Takto může investor nabídnout zájemcům domy s náslejícími parametry: Dům č. 8 Europa dvojdomek s výměrou pro jeho polovinu - zastavěná plocha 59,0 m 2 - užitná plocha 99,5 m 2 - obývací pokoj 21,0 m 2 Dům č. 5 Apollón s výměrou - zastavěná plocha 105,0 m 2 - užitná plocha 157,0 m 2 - z toho obývací pokoj 33,5 m 2 - a garáž 30,0 m 2 Dům č.7 Zeus s výměrou - zastavěná plocha 125,0 m 2 - užitná plocha 198,5 m 2 - z toho obývací pokoj 45,0 m 2 - a garáž 33,5 m 2 Výstavba probíhá ve vlnách vždy po 5-ti RD. V první vlně proběhla výstavba čtyř rodinných domů Apollón a jednoho domu Zeus. V současné době se připravují pro montáž tři domy Apollón a dva domy Europa. Výše uvedené foto ukazuje stav prodeje jednotlivých domů do poloviny letošního roku a v současné době jsou již všechny stavební parcely obsazeny. Výstavba bude pokračovat i v zimních měsících (přednost dostanou montované stavby z Liaporbetonu) ve spolupráci s dalšími partnery DJT tj. SMP Construction a.s. a K.M.EKO. Těchto 37 rodinných domů bude dokončeno na podzim roku Ing. Pavel Beran Liapornews 4_2004 5

6 Ing. Borýsek viceprezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Nové vedení Svazu podnikatelů Na základě hlasování účastníků valné hromady Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS), konané dne v hotelu Holiday Inn v Brně, nastaly změny ve vedení. Viceprezident Ing. Rudolf Borýsek Novým prezidentem Svazu se stal Ing. Václav Matyáš, ředitel společnosti HOCHTIEF VSB a.s. Jedním z viceprezidentů, pan Ing. Rudolf Borýsek, jednatel společnosti Lias Vintířov, který je primárně zodpovědný za průmysl stavebních hmot a materiálů. Zároveň byl novým vedením Svazu ustanoven také předsedou expertní mediální komise, jejimž úkolem je tvorba celkové mediální politiky svazu a zajištění koordinace komunikace se zástupci médií i širokou veřejností. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR je zájmovým sdružením rozličných podnikatelských subjektů, které působí v oblasti stavebnictví. Posláním Svazu je hájit zájmy svých členů a odvětví s cílem zlepšovat podmínky pro podnikání i ekonomické prostředí, rozšiřovat stavební trh, zlepšovat legislativu, zjednodušovat přípravu staveb a zejména poskytovat včasné informace o směrech dalšího vývoje v investování. Spolupracujícími, popřípadě kolektivními členy Svazu jsou i další neméně důležitá profesní sdružení ČR, mezi jinými např. Sdružení pro výstavbu silnic, Sdružení pro infrastrukturu železnic, Sdružení výrobců betonových stavebních dílců atd. SPS je plnohodnotným partnerem vlády, parlamentu i dalších odborových organizací. Prezident SPS je současně také předsedou Konfederace podnikatelských svazů ČR, a zároveň s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR členem předsednictva tripartity ČR. Svaz je taktéž členem Evropské federace Svazu stavebního průmyslu se sídlem v Bruselu (FIEC) a spolupracuje s dalšími partnerskými podnikatelskými svazy v zahraničí. Odborné prezentace v rámci ČKAIT Lias Vintířov se již druhým rokem účastní pod záštitou společnosti PSM CZ, s.r.o. na presentaci stavebních materiálů a výrobků. V podstatě se jedná o přenos informací o novém materiálu, výrobků nebo technologií na architekta, projektanta, investora, stavitele. Presentace jsou především určeny členům ČKAIT, ČSSI, pracovníkům stavebních firem, ale i odborné veřejnosti. Po zkušenostech pořádající společnosti, která již čtyři roky úspěšně pořádá odborné semináře můžeme zcela jednoznačně prohlásit, že tento způsob firemních presentací před odbornou veřejností patří k nejúčinnější marketingové komunikaci. Společnost Lias se od roku 2003 celkem účastnila 15 presentací po celé České republice a oslovila tak nemalý počet posluchačů. V plánu na 1. pololetí roku 2005 se společnost Lias Vintířov nadále bude účastnit těchto odborných seminářů s cílem seznámení s našimi novinkami a produkty co nejširší odborné veřejnosti: 2. března Liberec (Palác Syner) 15. března Jihlava (Hotel Gustav Mahler) 25. května Hradec Králové (ALDIS) 2. června Praha (Hospodářská komora) Jan Štefánik Němci na praxi v Liasu Vintířov V rámci rozšíření Evropské unie na východ a s důrazem na posílení česko-bavorských podnikatelských aktivit a obchodních vztahů v příhraničních oblastech, byl úspěšně zrealizován zajímavý projekt Exportfachtkraft financovaný z programu INTERREG III. A. Do Liasu Vintířov nastoupili tři nezaměstnaní Němci s odbornou kvalifikací, aby zde osm týdnů pracovali. Cílem projektu je zintenzivnění pracovních kontaktů a to na obě strany hranice, seznámení se s novými pracovními postupy a získání alespoň základních znalostí cizí řeči. Ve zcela konkrétním případě se tak přirozeně aklimatizujeme na pracovní prostředí EU. (red) Tomáš Kučera Novým vedoucím střediska Servis, údržba a investice se od stal Tomáš Kučera. Ten pracuje ve Vintířově již od roku 1982 a za více než dvacet let prošel funkcemi energetika, vedoucího elektrické údržby, vodohospodáře, ekologa a měl na starosti také odpadové hospodářství, chemické látky a obaly. To všechno nyní patří pod středisko Servis, údržba a investice. Kontakt na vedoucího střediska Tomáše Kučeru je: tel mobil Liapornews 4_2004

7 Nejčastější dotazy Kde je možné koupit materiál Liapor? Naše společnost má po celém KOLÁŘ- stavebniny s.r.o. území České republiky distribuční centra, u kterých je možné Hrdějovice U Pískárny 495 zakoupit náš materiál Liapor. Tel./fax: Tyto naši obchodní partneři Fax: mají nadále svojí síť stavebnin, kam je nadále naše zboží distribuováno. RUTO spol. s r.o. Jonášova Heřmanův Měštec Tel.: Fax: TECH TRADING, spol. s r.o. ul. 24. dubna Želešice u Brna Tel.: Fax: Použití prvků z lehkého hutného betonu Opláštění záložního zdroje tepla V letních měsících na přelomu července a srpna společnost dodávala prvky z lehkého hutného betonu na opláštění záložního zdroje tepla v Hradci Králové. Generálním dodavatelem této stavby byla firma Orgatex - Náchod s.r.o. Původní požadavek objednatele na opláštění při použití betonu MLB 3,5-925 jsme po konzultacích s projektantem zaměnili za hutný lehký beton LC 8/9 D1,0. Hlavním důvodem bylo, že mezerovitý lehký beton neumožňuje pro dané prostředí zajistit dostatečnou ochranu výztuže proti korozi. Lehký hutný beton s krychelnou pevností 10 MPa při zachování objemové hmotnosti tuto ochranu zajistí. Velikost dílců byla cca 6 x 3 m při tl. 20 cm a hmotnost byla cca 3,6 t. Díky tomu bylo možné provádět navěšování stěn na ocelovou konstrukci bez speciálních autojeřábů = úspora v montáži a stejně tak i dopravní náklady byly nižší. Ing. Pavel Beran VEREBEX spol. s r.o. Dolní Břežany 81/ Praha západ Tel./fax: EKOBET v.o.s. Pražská ul Plaňany Tel.: Fax: Je možné použít Liapor jako podsyp pod plovoucí podlahu? Lehké keramické kamenivo Liapor je možné použít jako podsyp plovoucích podlah. Na současných stavbách je používán jako suchý vyrovnávací podsyp pro všechny systémy plovoucích podlah (např. KNAUF, Rigips, Cetris), kde je v konstrukci využívána standardně frakce 1-4 mm/500 kg.m -3. Největší předností suchých podlah s podsypem z Liaporu je jejich montáž suchou cestou. Při provádění nejsou nutné technologické přestávky a výrazně se tak zkracuje doba realizace. Samotné položení podlahy je tak velmi jednoduché a rychlé. MPL KAUF spol. s r.o. Muglinovská 1104/ Ostrava - Přívoz Tel./fax: Protec Mělník s.r.o. Nádražní Dolní Beřkovice Tel.: Fax: Protože použité materiály systémů suchých plovoucích podlah s Liaporem mají velice nízkou plošnou hmotnost a nezatěžují tak nosné konstrukce stavby, jsou obzvláště vhodné pro řešení podlah střešních a půdních nástaveb. Suchý podsyp z Liaporu eliminuje případné nerovnosti podkladu, výrazně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce a umožňuje bezpečné uložení rozvodu sítí (topení, elektroinstalace, slaboproud). Zaručuje také vysokou úroveň akustických a tepelně izolačních vlastností podkladní vrstvy podlahových desek. Jan Štefánik Liapornews 4_2004 7

8 1 2 3 Představujeme naše partnery: Západní stavební a.s. ZÁPADNÍ STAVEBNÍ a.s. je universální stavební společnost pro realizaci náročných stavebních prací soukromých i veřejných investorů s dlouholetou tradicí. Výsledkem našeho působení jsou stavební díla vysoké kvality v hodnotě několika miliard Kč a stabilní místo na českém stavebním trhu spojené s kvalitou, profesionalitou, rychlostí a seriózností. Působíme především v oblasti Karlovarského a Plzeňského kraje a zaměstnáváme v průměru 150 zaměstnanců s ročními výkony cca 250 mil. Kč. Díky vlastní projekční a inženýrské činnosti nabízíme zákazníkům spolehlivý komplexní servis s předáním stavby na klíč. ZÁPADNÍ STAVEBNÍ a.s. je držitelem certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9002 pro provádění občanských, bytových, průmyslových a inženýrských staveb. Ocenění: Nejlepší stavební firma Karlovarského kraje v roce 2003, Stavba karlovarského kraje 2004, Stavba Zimního stadionu v Chebu, Projekt AQUAFORA ve Františkových Lázních 4 Stavíme občanské stavby Novostavby a rekonstrukce občanských staveb, administrativní budovy, nákupní centra, autosalony, hotely, školy, kulturní zařízení, sportovní objekty Bytové stavby Rodinné domy, bytové domy, obytné komplexy. Průmyslové stavby Průmyslové stavby, haly, sklady, čerpací stanice, zásobníky, čistírny odpadních vod, kotelny Ostatní inženýrské stavby Místní a dálková vedení (sítě, řády, vodovody, kanalizace, plynovod, elektro a kabelovody, teplovody), demolice, sanace, zemní práce a úpravy území. Jsme členem Sdružení stavebních firem Chebska - CHEFISS, členem Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Okresní hospodářské komory v Chebu. ZÁPADNÍ STAVEBNÍ a.s. podporuje nestavební, společenské aktivity v oblasti kultury a sportu v chebském a karlovarském regionu. 1. Zimní Stadion Cheb 2. Aquaforum Františkovy Lázně 3. Sanatorium Dr. Peták, Františkovy Lázně 4. Lázeňský hotel IMPERIAL, Františkovy Lázně Bláha s Tirpákem jsou nohejbaloví mistři světa! Hráči SK Liapor bodovali v dresech České republiky Přestože karlovarským nohejbalistům SK Liapor letošní extraligový ročník úplně nevyšel (tým hrál jen o třetí místo a skončil na bronzové příčce), zapsal se rok 2004 přeci jen opět zlatým písmem do historie karlovarského nohejbalu. Na Mistrovství světa v Prostějově totiž poráží český tým ve dvojicích ve finálovém střetnutí Slovensko poměrem 2 : 1 a Karel Bláha a Josef Tirpák z SK Liapor K. Vary reprezentující Česko, se stávají mistry světa! A že se jednalo o napínavý souboj před pětitisícovou diváckou kulisou, o tom svědčí vývoj finálového utkání. První set vyhráli Češi 11 : 8, druhý naopak Slováci (bratři Perunové) 8 : 11, ve třetím nastupují Slováci a vedou 2 : 5 a dokonce 5 : 9 a jsou tak dva míče od titulu. Tirpák s Bláhou však ve hře vabank srovnávají a začíná neuvěřitelná tahanice o vítězství, ve které Češi odvracejí celkem pět mečbolů! Za stavu 18 : 18 kazí Slováci svůj servis a pouští do mečbolu naše. Hala bouří a Tirpák vysílá na soupeře rozhodující míč Češi se stávají mistry světa! Není bez zajímavosti, že SK Liapor měl své zastoupení také v trojicích, kde Bláhu s Dvořákem doplňoval snad nejlepší nohejbalista současnosti Ungerman. České trojici se však nepodařilo zopakovat úspěch z dvojic a v dramatickém finále podlehla lepšímu Slovensku. Triumf nohejbalistů SK Liapor ocenili po návratu také špičky Karlovarského kraje. Naše fotografie je z přijetí úspěšných nohejbalistů SK Liapor hejtmanem Karlovarského kraje JUDr. Josefem Pavlem. Luboš Zahradníček 8 Liapornews 4_2004

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu 4 5 Realizace Nový bytový dům Sacre Coeur 6-8 Reportáž Bytový dům pro náročné Sacre Cour v Praze 9 Služby Balené zboží a jeho distribuce 10-11 Novinky

Více

Výstava FOR ARCH Praha 2007

Výstava FOR ARCH Praha 2007 liapornews 3_2007 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Lias Vintířov slaví 15 let své existence! Výstava FOR ARCH Praha 2007 Přijměte naše pozvání na 18. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH

Více

LiaporNews speciál: sportovní stavby

LiaporNews speciál: sportovní stavby liapornews 2_2008 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky LiaporNews speciál: sportovní stavby Toto číslo Liapornewsu je zaměřeno především na realizaci sportovních staveb. Fotbalový stadion Slavie

Více

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu liapornews 3_2006 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Obytné komplexy Nová Harfa a Šafránka Tisíce bytů ze zdiva Liapor Relativně zastaralý bytový fond a nízká průměrná užitná plocha bytu na

Více

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů zděných cihelných staveb ze systému Heluz v Čr strana 1 Obsah Kraj Jihočeský Jindřichohradecká stavební s. r. o.... str. 15 Karel Dvořák KODL s. r. o.... str.

Více

Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů

Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě MK ČR Stavebnictví Český svaz stavebních inženýrů E 17014 201211 12/12 Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis

Více

vodohospodářské stavby

vodohospodářské stavby 2011 MK ČR E 17014 05/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

e-zpravodaj 1/2014 Nový mobilní pasivní dům od společnosti Domestav nový bazén od společnosti Mountfield nové vzdělávací kurzy pro laickou veřejnost

e-zpravodaj 1/2014 Nový mobilní pasivní dům od společnosti Domestav nový bazén od společnosti Mountfield nové vzdělávací kurzy pro laickou veřejnost Nový mobilní pasivní dům od společnosti Domestav nové vzdělávací kurzy pro laickou veřejnost Každý exponát jsme pro Vás označili QR kódem nový bazén od společnosti Mountfield... než začnete stavět!!! Obsah

Více

bulletin problémů. Regulaci klimatu v prostoru zajišťuje

bulletin problémů. Regulaci klimatu v prostoru zajišťuje květen 2010 www.fermacell.cz bulletin Zdravé, bezpečné a kvalitní bydlení s materiály FERMACELL Rostoucí znečištění životního prostředí a hektičtější způsob života společnosti vedou člověka stále více

Více

Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO

Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO 1/2010 ÚVODEM Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět oslovil prostřednictvím našeho časopisu,

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 07/2011 l MĚSÍČNÍK l ROČNÍK 57 l CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev VD Bytprům Ostrava rozhovor s předsedou družstva Milanem Plačkem Družstvo HLS, výrobní

Více

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace VA TECH EZ nfo ČASOPIS VA TECH EZ a.s. Mluví za nás naše výsledky PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 ve Štětí Nile

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

Obsah Výroční zpráva NOEN 2011

Obsah Výroční zpráva NOEN 2011 Obsah Výroční zpráva NOEN 2011 01. Představení společnosti Představení, vize, cíle Společnost NOEN Úvodní slovo předsedy představenstva Orgány společnosti a její management 6 10 13 16 10 21 02. To nejdůležitější

Více

ČESKOMORAVSKÉ. 5 6/2006, roč. 13 9 Kč

ČESKOMORAVSKÉ. 5 6/2006, roč. 13 9 Kč Kalendáře veletržních organizací z ČR a ze zahraničí na rok 2007 Fenomén České Budějovice, str. 8 ČD nabízejí vystavovatelům služby z domu do domu, str. 3 Jarní Pragointeriér ve zcela nové podobě, str.

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

Stavební veletrhy Brno 2008

Stavební veletrhy Brno 2008 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Duben 2008 Ročník XIV Modernizace železničního uzlu Brno první etapa strana 4 Nové sklady paliv na letecké základně v Náměšti nad Oslavou zásobovaly cvičení FLYING RHINO

Více

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Mise Akciová společnost Metrostav je univerzální stavební společností pomáhající zákazníkům uskutečňovat

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008 EVROPSKÉ PROJEKTY BUDOU I NADÁLE PRO NÁŠ KRAJ PRIORITOU, ŘEKL JIHOMORAVSKÝ HEJTMAN MICHAL HAŠEK NA KONFERENCI VIZE

Více

ČTĚTE. reportáž SMĚR Praha. aktualita ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH CELOSTÁTNÍ PORADA SČMVD. Družstva na veletrzích FOR TOYS, FOR BABIES a FOR HOBBY

ČTĚTE. reportáž SMĚR Praha. aktualita ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH CELOSTÁTNÍ PORADA SČMVD. Družstva na veletrzích FOR TOYS, FOR BABIES a FOR HOBBY 12/2013 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV reportáž SMĚR Praha výrobní družstvo ČTĚTE Družstva na veletrzích FOR TOYS, FOR BABIES a FOR HOBBY aktualita ČESKÝCH

Více