Bytový komplex U Vysílače

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bytový komplex U Vysílače"

Transkript

1 liapornews 4_2004 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Liapor se chystá na stavební veletrh Liapor na BAU 2005 Od 17. do 22. ledna 2005 se bude v Mnichově konat 16. Mezinárodní odborný veletrh stavebních materiálů, stavebních systémů a stavebních inovací. Liapor předvede na BAU 2005 celý svůj výkonný sortiment a představí se v hale A1, ve stánku 409. Skupina Liapor zde představí nové frakce Liaporu a unikátní tvárnici Liapor SL dosahují ještě lepší tepelné izolace při zachování dostatečné pevnosti. Další zajímavostí je použití spojení Liaporu a Liaveru, kdy se dá docílit špičkové hodnoty U (tepelná pohltivost vnějšího povrchu vrstvy konstrukce), aniž by přitom musely být činěny škrty na pevnosti. Společnost Lias Vintířov, LSM, k.s. se zde bude presentovat svým širokým sortimentem. Mezinárodní odborný stavební veletrh BAU 2005 v Mnichově patří v Evropě k těm nejprestižnějším. Také proto si Vás dovolujeme pozvat k návštěvě naší expozic a těšíme se na Vás! Z obsahu Téma 3 Zajímá vás kde se všude staví z Liaporu? Novinky 5 Nové Domy jedním tahem, nové obchodní centrum KAGO Co vás zajímá 7 Odpovídáme na vaše dotazy: Kde je možné koupit Liapor?

2 Editorial Vážení čtenáři, Tiráž Dostává se Vám do rukou nové číslo LIAPOR NEWS! S novou grafikou a s novým názvem navazujeme na Liaportrét, firemní bulletin, který jste od nás čtyřikrát do roka dostávali. V německy hovořících zemích vycházel podobný firemní bulletin pod názvem Spektrum. Firemní a marketingová strategie Liaporu směřovala k sjednocení názvu a ve veřejné soutěži zvítězil LIAPOR NEWS. Věříme, že se nový název rychle uchytí ve vaší mysli a že přivítáte i grafické změny, které směřují ke zkvalitnění našeho firemního periodika. Děkujeme Vám za přízeň, přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2005! LiaporNews Šéfredaktor: Petr Gardner Redakční rada: ing. Rudolf Borýsek, ing. Pavel Bursík, ing. Vladimír Tomis Adresa redakce: Liaportrét,, Vintířov, tel , fax , elektronická adresa: Adresa šéfredaktora: Petr Gardner, Zahradní 311, Loket, tel elektronická adresa: (texty), (foto) Grafická úprava, předtisková příprava: Pro Lias Vintířov, LSM, k.k. vydává Mgr. Petr Zahradníček, Gardner production Registrace: MK ČR E LiaporNews vychází čtvrtletně. Téma Metrostav používá vyzkoušené materiály Bytový komplex U Vysílače V plném proudu je výstavba bytového komplexu U Vysílače ve Staré Roli v Karlových Varech, čítající v konečné fázi 320 bytových jednotek. Kde jinde by jste měli hledat zdivo z Liaporu, než v regionu, kde se vyrábí, a proto lze v této době vidět již hrubé stavby první etapy, která čítá čtyři objekty. Druhou etapu pak tvoří dalších devět objektů, jež jsou v těchto dnech zakládány. Investorem tohoto projektu je Sdružení developerské firmy EUBE a Města Karlovy Vary. Generálním projektantem je architektonická kancelář Anta z Prahy. Generálním dodavatelem stavby je stavební společnost Metrostav a.s. Jednotlivé objekty mají různé dispoziční řešení. Čtyři šestipodlažní objekty již dokončené jsou, z čehož první dvě patra jsou řešené monoliticky a zbývající čtyři patra včetně střešní nástavby jsou pak vyzděné ve zdícím systému Liapor. Z hlediska konstrukčního se jedná o vyzdívané stěnové objekty s vnitřními a vnějšími vyzdívkami. Pro obvodové a vnitřní nosné konstrukce jsou určeny tvarovky Liapor M 247/240/ s dodatečnou tepelnou izolací (pro obvodový plášť). Na bytové příčky jsou aplikovány tvarovky Liapor M 372/115/ Celá I. etapa je momentálně ve fázi dokončování hrubých staveb. Druhá etapa pokračuje realizací spodních staveb, rozuměno monolitických konstrukcí. Na české poměry se jedná o velmi rozsáhlou investici, která není v naších zemích běžná. U staveb podobného rozsahu jako je tato, je důležité používat vyzkoušené a prověřené materiály jakými jsou výrobky Liapor. Ing Vlastimil Siegl 2 Liapornews 4_2004

3 Výstavba bytových domů Kněžina-Týnec nad Sázavou V Týnci nad Sázavou staví z Liaporu Novou aplikací zdicího systému LIAPOR je výstavba bytových domů v Týnci nad Sázavou v lokalitě zvané Kněžina, která plně ukazuje použití produktů LIAPOR v bytové výstavbě. Celý projekt je prováděn v jedné etapě. Tvarovka Liapor SL boduje na Pardubicku V měsíci říjnu začali stavební práce na výstavbě čtyř bytových domů určený pro Ústav sociální péče. Jedná se o jednopodlažní bytové domy, kde investorem projektu je Pardubický kraj a projektantem je Ing. Jaroslav Pechman z firmy CODE s.r.o. Pardubice. Investorem tohoto projektu je město Týnec nad Sázavou. Generálním projektantem je ing. arch. Hana Vokrouhlecká, zpracovatelem stavební části pak Atelier 3 z Prahy. Generálním dodavatelem stavby je stavební společnost AGS Astra se sídlem v Žatci. Projekt řeší výstavbu deseti stavebních objektů na jmenovaném území. Jednotlivé objekty mají různé dispoziční a typologické řešení. Tři objekty jsou v dnešní době netradičně pojednány jako pavlačové bytové domy, zbývající bytové domy jsou řešeny jako řadové rodinné domy s kaskádovitě uskakující dispozicí. Tyto řadové objekty obsahují devět bytových jednotek. V zásadě se jedná o malometrážní byty. Řadové objekty mají dvě nadzemní podlaží, pavlačové domy pak tři nadzemní podlaží a suterén. Z hlediska konstrukčního se jedná o vyzdívané stěnové objekty s vnitřními a vnějšími vyzdívkami. U bytových staveb jsou kladeny různé požadavky na realizaci a funkci těchto objektů v době jejích užívání. Vyjma základních technických požadavků jako je pevnost, statická stabilita, jsou důležité i ostatní stavebně technické parametry těchto bytových staveb. Pro obvodové konstrukce jsou použity tvarovky Liapor M 247/240/240-6 s dodatečnou tepelnou izolací. Díky vynikajícím výsledkům jsou na řešení mezibytových stěn aplikovány tvarovky Liapor M 247/240/240-12, které tvoří všechny mezibytové stěny. Na bytové příčky jsou aplikovány tvarovky Liapor M 372/115/ Celá stavba je momentálně ve fázi dokončování hrubých staveb. Do budoucna je tento projekt unikátní, protože se ukazuje, že lze realizovat velmi kvalitní projekty s velmi kvalitními materiály na úrovni obecní výstavby. Ing Vlastimil Siegl Opět se zde ukazuje využití tvarovek s vynikajícími tepelně izolačními a akustickými vlastnostmi. A to především za použití tvarovek pro obvodový plášť Liapor SL 247/365/240 (R = 3,71 m 2.K.W -1 u neomítnutého zdiva) a tvarovek Liapor M 247/240/240-6 Mpa (Rw = 53 db), Liapor M 247/240/ MPa (Rw = 55 db) určených pro vnitřní nosné zdivo. Dodavatelem materiálu Liapor pro tuto stavbu je naše distribuční centrum pro tuto oblast - RUTO, spol. s r.o. a ukončení výstavby se předpokládá na prosinci O dalším průběhu prací Vás budeme nadále informovat. Jan Štefánik Liapornews 4_2004 3

4 Obchodní kontrakt s Jižní Koreou Liapor boduje na východě Kontejner naložený Liaporem opouští na kamionu Lias Vintířov. Překlad kontejneru na zámořskou loď v Hamburském přístavu. Naložený náklad Liaporu míří lodí do Asie. Díky výborným technickým parametrům prorazil Liapor na východoasijský trh. Exportní aktivity Liasu Vintířov tak překročily již rámec Evropy a staly se zcela reálnými na východoasijském obchodním trhu. Důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že se společnosti Lias Vintířov podařil úspěšně uzavřít v minulém měsíci obchodní kontrakt se zahraničním partnerem v Jižní Korei, který projevil eminentní zájem o dlouhodobější spolupráci v oblasti dodávek speciálně vyráběné frakce Liaporu určené pro následné zpracování při výrobě prefabrikovaných protihlukových stěn. Díky tomu, že právě Lias Vintířov je schopen tuto přesně řízenou exklusivní frakci svým zákazníkům nabídnout, byla po vzájemném odsouhlasení smluvních podmínek uzavřena smlouva na první dodávku 640 m 3 Liaporu, což v reálu představovalo celkem šestnáct 40-ti stopých high cube kontejnerů plně naložených 1m 3 vaky lehkého keramického kameniva. V této souvislosti je třeba jistě zmínit spolupráci Liasu se spediční společností DELTA SHIPPING AND TRADING LTD, která tuto zámořskou přepravu pro Lias realizovala, a to počínaje její profesionální pomocí při prvotním sjednávání přepravních a dodacích podmínek kontraktu a konče vlastním dodáním Liaporu na zámořské lodi do přístavu v Jižní Korei. Díky přímým dohodám spolupracující spedice s renomovanými rejdařskými společnostmi se tak podařilo lehké kamenivo z českého Vintířova, následně z centrálního kontejnerového překladiště v Praze, námořního přístavu v německém Hamburku a konečně jihokorejského přístavu v Pusanu, dopravit ke koncovému partnerovi v daleké Asii během 1 měsíce. Ing. Kateřina Viktorová Export Liaporu do Turecka V rámci představování aktuálních zajímavých exportních aktivit Liasu Vintířov stojí za zmínku též prodej Liaporu tureckému zákazníkovi, který díky žáruvzdorným vlastnostem kameniva Liapor uvažuje o aplikaci tohoto lehčeného granulátu jako součásti pece pro výpal sanitární keramiky. Setkání obchodních partnerů Lias Vintířov v Lednici Setkání obchodních partnerů Lias Obchodní partneři Liasu Vintířov měli opět v závěru roku příležitost ke společnému setkání, které se tentokrát uskutečnilo v Lednici, která patří k nejnavštěvovanějším místům naší vlasti a je na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Při odpoledním programu si účastníci vyzkoušeli za asistence odborných pracovníků bojovou hru Paint Ball, při které byli rozděleni do skupin bojujících proti sobě na speciálním hřišti určeném pro sportovní pojetí hry. Dále zde byla možnost jízdy na terénních čtyřkolkách na vyznačené trati. Na takto strávené sportovní odpoledne navazoval večerní program prohlídkou Lednického zámku, který je spjat s významným rodem Liechtenštejnů, kteří od 18. století využívali Lednici k reprezentačním účelům a za doprovodu dobově oděných průvodců seznámeni s historií této pamětihodné památky. Na takto neformálně strávené odpoledne a podvečer navazovalo večerní posezení, sloužící nejen k fyzické a duševní relaxaci, ale i k pracovní diskuzi, rekapitulaci obchodní spolupráce v uplynulém roce a k nastolení výhledů do roku nadcházejícího. Lias touto cestou děkuje všem pozvaným partnerům za jejich účast, současně též díky patří paní Ivaně Březinové z reklamní agentury Stone Art (která pro Lias takové setkání letos připravovala již pojedenácté!) za bezvadné zajištění celé akce. Jan Štefánik 4 Liapornews 4_2004

5 Krby a kamna Kago již i v Ústí nad Labem Jedním tahem stavíme další rodinné domy Nové domy jedním tahem V obci Mratín u Brandýsa nad Labem stavíme další rodinné domy. Zde pro firmu Baracom a.s. budeme realizovat výstavbu 31 solitérních rodinných domů, 3 dvojdomky a dále 2 bytové domy. Nové výstavní centrum KAGO v ČR Dne , v hodin, bylo v Ústí nad Labem slavnostně otevřeno v pořadí již čtvrté výstavní studio společnosti Kago - jednoho z největších producentů kachloví, krbů, kachlových a krbových kamen v Evropě. Cílem firmy Kago v ČR je vybudovat síť výstavních studií ve všech krajských městech po celé ČR. Na podzim roku 2002 byla zřízena centrála pro Českou republiku v Karlových Varech. V následujících letech byla otevřena výstavní centra v Plzni, a poté také v Praze. Významnými přednostmi produktů a výrobků firmy Kago jsou unikátní stavebnicový systém a také mimořádná kvalita a zdravotní nezávadnost stavebních materiálů. Do výčtu dalších pozitiv výrobků společnosti Kago zcela jistě patří originalita, vysoká odolnost a především jednoduchá a rychlá montáž proškolenými odborníky. Kago kromě svých špičkových produktů nabízí i řadu dalších služeb, jako např.: poradenskou činnost, detailní plánování rozměru a designu, vyměření místa, prohlídku komína, revizi či sanaci stávajícího komínu a v rámci servisu skladové zásoby po dobu 20 let. Firma Kago, již více než 30 let, představuje záruku nejvyšší kvality v oblasti výroby kachloví, krbů, kachlových i krbových kamen. Produkty společnosti jsou vyráběny ve 3 továrnách a 6 výrobních závodech v Německu. Prezentací a prodejem se v Evropě zabývá 100 výstavních center a přes 1000 smluvních partnerů. Důkazem kvality produktů firmy Kago je nejen prodej krbů a kamen ročně s obratem 4 mld. Kč, ale také řada významných mezinárodních ocenění např.: zlatá medaile pro systém kachlových kamen a krbů ze světového veletrhu objevů v Bruselu, či ocenění RAL pro krbové vložky Grande, Garanta, Gigant a pro krbová kamna. Nejlepší referencí je však bezesporu přes spokojených zákazníků po celé Evropě. Všechny produkty máte možnost shlédnout ve výstavních studiích společnosti Kago. Kago Ústí nad Labem Rosenkranz & Čuchta Masarykova tř.111/ Ústí nad Labem Tel: , Fax: Pro tuto lokalitu si objednatel vybral z našeho katalogu rodinné domy Apollón, Zeus a Europa. Zde je stavěna varianta domů, jak v základním typu, tak v zrcadlové variantě s rozšířením o garáž dle přání zákazníka. Takto může investor nabídnout zájemcům domy s náslejícími parametry: Dům č. 8 Europa dvojdomek s výměrou pro jeho polovinu - zastavěná plocha 59,0 m 2 - užitná plocha 99,5 m 2 - obývací pokoj 21,0 m 2 Dům č. 5 Apollón s výměrou - zastavěná plocha 105,0 m 2 - užitná plocha 157,0 m 2 - z toho obývací pokoj 33,5 m 2 - a garáž 30,0 m 2 Dům č.7 Zeus s výměrou - zastavěná plocha 125,0 m 2 - užitná plocha 198,5 m 2 - z toho obývací pokoj 45,0 m 2 - a garáž 33,5 m 2 Výstavba probíhá ve vlnách vždy po 5-ti RD. V první vlně proběhla výstavba čtyř rodinných domů Apollón a jednoho domu Zeus. V současné době se připravují pro montáž tři domy Apollón a dva domy Europa. Výše uvedené foto ukazuje stav prodeje jednotlivých domů do poloviny letošního roku a v současné době jsou již všechny stavební parcely obsazeny. Výstavba bude pokračovat i v zimních měsících (přednost dostanou montované stavby z Liaporbetonu) ve spolupráci s dalšími partnery DJT tj. SMP Construction a.s. a K.M.EKO. Těchto 37 rodinných domů bude dokončeno na podzim roku Ing. Pavel Beran Liapornews 4_2004 5

6 Ing. Borýsek viceprezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Nové vedení Svazu podnikatelů Na základě hlasování účastníků valné hromady Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS), konané dne v hotelu Holiday Inn v Brně, nastaly změny ve vedení. Viceprezident Ing. Rudolf Borýsek Novým prezidentem Svazu se stal Ing. Václav Matyáš, ředitel společnosti HOCHTIEF VSB a.s. Jedním z viceprezidentů, pan Ing. Rudolf Borýsek, jednatel společnosti Lias Vintířov, který je primárně zodpovědný za průmysl stavebních hmot a materiálů. Zároveň byl novým vedením Svazu ustanoven také předsedou expertní mediální komise, jejimž úkolem je tvorba celkové mediální politiky svazu a zajištění koordinace komunikace se zástupci médií i širokou veřejností. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR je zájmovým sdružením rozličných podnikatelských subjektů, které působí v oblasti stavebnictví. Posláním Svazu je hájit zájmy svých členů a odvětví s cílem zlepšovat podmínky pro podnikání i ekonomické prostředí, rozšiřovat stavební trh, zlepšovat legislativu, zjednodušovat přípravu staveb a zejména poskytovat včasné informace o směrech dalšího vývoje v investování. Spolupracujícími, popřípadě kolektivními členy Svazu jsou i další neméně důležitá profesní sdružení ČR, mezi jinými např. Sdružení pro výstavbu silnic, Sdružení pro infrastrukturu železnic, Sdružení výrobců betonových stavebních dílců atd. SPS je plnohodnotným partnerem vlády, parlamentu i dalších odborových organizací. Prezident SPS je současně také předsedou Konfederace podnikatelských svazů ČR, a zároveň s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR členem předsednictva tripartity ČR. Svaz je taktéž členem Evropské federace Svazu stavebního průmyslu se sídlem v Bruselu (FIEC) a spolupracuje s dalšími partnerskými podnikatelskými svazy v zahraničí. Odborné prezentace v rámci ČKAIT Lias Vintířov se již druhým rokem účastní pod záštitou společnosti PSM CZ, s.r.o. na presentaci stavebních materiálů a výrobků. V podstatě se jedná o přenos informací o novém materiálu, výrobků nebo technologií na architekta, projektanta, investora, stavitele. Presentace jsou především určeny členům ČKAIT, ČSSI, pracovníkům stavebních firem, ale i odborné veřejnosti. Po zkušenostech pořádající společnosti, která již čtyři roky úspěšně pořádá odborné semináře můžeme zcela jednoznačně prohlásit, že tento způsob firemních presentací před odbornou veřejností patří k nejúčinnější marketingové komunikaci. Společnost Lias se od roku 2003 celkem účastnila 15 presentací po celé České republice a oslovila tak nemalý počet posluchačů. V plánu na 1. pololetí roku 2005 se společnost Lias Vintířov nadále bude účastnit těchto odborných seminářů s cílem seznámení s našimi novinkami a produkty co nejširší odborné veřejnosti: 2. března Liberec (Palác Syner) 15. března Jihlava (Hotel Gustav Mahler) 25. května Hradec Králové (ALDIS) 2. června Praha (Hospodářská komora) Jan Štefánik Němci na praxi v Liasu Vintířov V rámci rozšíření Evropské unie na východ a s důrazem na posílení česko-bavorských podnikatelských aktivit a obchodních vztahů v příhraničních oblastech, byl úspěšně zrealizován zajímavý projekt Exportfachtkraft financovaný z programu INTERREG III. A. Do Liasu Vintířov nastoupili tři nezaměstnaní Němci s odbornou kvalifikací, aby zde osm týdnů pracovali. Cílem projektu je zintenzivnění pracovních kontaktů a to na obě strany hranice, seznámení se s novými pracovními postupy a získání alespoň základních znalostí cizí řeči. Ve zcela konkrétním případě se tak přirozeně aklimatizujeme na pracovní prostředí EU. (red) Tomáš Kučera Novým vedoucím střediska Servis, údržba a investice se od stal Tomáš Kučera. Ten pracuje ve Vintířově již od roku 1982 a za více než dvacet let prošel funkcemi energetika, vedoucího elektrické údržby, vodohospodáře, ekologa a měl na starosti také odpadové hospodářství, chemické látky a obaly. To všechno nyní patří pod středisko Servis, údržba a investice. Kontakt na vedoucího střediska Tomáše Kučeru je: tel mobil Liapornews 4_2004

7 Nejčastější dotazy Kde je možné koupit materiál Liapor? Naše společnost má po celém KOLÁŘ- stavebniny s.r.o. území České republiky distribuční centra, u kterých je možné Hrdějovice U Pískárny 495 zakoupit náš materiál Liapor. Tel./fax: Tyto naši obchodní partneři Fax: mají nadále svojí síť stavebnin, kam je nadále naše zboží distribuováno. RUTO spol. s r.o. Jonášova Heřmanův Měštec Tel.: Fax: TECH TRADING, spol. s r.o. ul. 24. dubna Želešice u Brna Tel.: Fax: Použití prvků z lehkého hutného betonu Opláštění záložního zdroje tepla V letních měsících na přelomu července a srpna společnost dodávala prvky z lehkého hutného betonu na opláštění záložního zdroje tepla v Hradci Králové. Generálním dodavatelem této stavby byla firma Orgatex - Náchod s.r.o. Původní požadavek objednatele na opláštění při použití betonu MLB 3,5-925 jsme po konzultacích s projektantem zaměnili za hutný lehký beton LC 8/9 D1,0. Hlavním důvodem bylo, že mezerovitý lehký beton neumožňuje pro dané prostředí zajistit dostatečnou ochranu výztuže proti korozi. Lehký hutný beton s krychelnou pevností 10 MPa při zachování objemové hmotnosti tuto ochranu zajistí. Velikost dílců byla cca 6 x 3 m při tl. 20 cm a hmotnost byla cca 3,6 t. Díky tomu bylo možné provádět navěšování stěn na ocelovou konstrukci bez speciálních autojeřábů = úspora v montáži a stejně tak i dopravní náklady byly nižší. Ing. Pavel Beran VEREBEX spol. s r.o. Dolní Břežany 81/ Praha západ Tel./fax: EKOBET v.o.s. Pražská ul Plaňany Tel.: Fax: Je možné použít Liapor jako podsyp pod plovoucí podlahu? Lehké keramické kamenivo Liapor je možné použít jako podsyp plovoucích podlah. Na současných stavbách je používán jako suchý vyrovnávací podsyp pro všechny systémy plovoucích podlah (např. KNAUF, Rigips, Cetris), kde je v konstrukci využívána standardně frakce 1-4 mm/500 kg.m -3. Největší předností suchých podlah s podsypem z Liaporu je jejich montáž suchou cestou. Při provádění nejsou nutné technologické přestávky a výrazně se tak zkracuje doba realizace. Samotné položení podlahy je tak velmi jednoduché a rychlé. MPL KAUF spol. s r.o. Muglinovská 1104/ Ostrava - Přívoz Tel./fax: Protec Mělník s.r.o. Nádražní Dolní Beřkovice Tel.: Fax: Protože použité materiály systémů suchých plovoucích podlah s Liaporem mají velice nízkou plošnou hmotnost a nezatěžují tak nosné konstrukce stavby, jsou obzvláště vhodné pro řešení podlah střešních a půdních nástaveb. Suchý podsyp z Liaporu eliminuje případné nerovnosti podkladu, výrazně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce a umožňuje bezpečné uložení rozvodu sítí (topení, elektroinstalace, slaboproud). Zaručuje také vysokou úroveň akustických a tepelně izolačních vlastností podkladní vrstvy podlahových desek. Jan Štefánik Liapornews 4_2004 7

8 1 2 3 Představujeme naše partnery: Západní stavební a.s. ZÁPADNÍ STAVEBNÍ a.s. je universální stavební společnost pro realizaci náročných stavebních prací soukromých i veřejných investorů s dlouholetou tradicí. Výsledkem našeho působení jsou stavební díla vysoké kvality v hodnotě několika miliard Kč a stabilní místo na českém stavebním trhu spojené s kvalitou, profesionalitou, rychlostí a seriózností. Působíme především v oblasti Karlovarského a Plzeňského kraje a zaměstnáváme v průměru 150 zaměstnanců s ročními výkony cca 250 mil. Kč. Díky vlastní projekční a inženýrské činnosti nabízíme zákazníkům spolehlivý komplexní servis s předáním stavby na klíč. ZÁPADNÍ STAVEBNÍ a.s. je držitelem certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9002 pro provádění občanských, bytových, průmyslových a inženýrských staveb. Ocenění: Nejlepší stavební firma Karlovarského kraje v roce 2003, Stavba karlovarského kraje 2004, Stavba Zimního stadionu v Chebu, Projekt AQUAFORA ve Františkových Lázních 4 Stavíme občanské stavby Novostavby a rekonstrukce občanských staveb, administrativní budovy, nákupní centra, autosalony, hotely, školy, kulturní zařízení, sportovní objekty Bytové stavby Rodinné domy, bytové domy, obytné komplexy. Průmyslové stavby Průmyslové stavby, haly, sklady, čerpací stanice, zásobníky, čistírny odpadních vod, kotelny Ostatní inženýrské stavby Místní a dálková vedení (sítě, řády, vodovody, kanalizace, plynovod, elektro a kabelovody, teplovody), demolice, sanace, zemní práce a úpravy území. Jsme členem Sdružení stavebních firem Chebska - CHEFISS, členem Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Okresní hospodářské komory v Chebu. ZÁPADNÍ STAVEBNÍ a.s. podporuje nestavební, společenské aktivity v oblasti kultury a sportu v chebském a karlovarském regionu. 1. Zimní Stadion Cheb 2. Aquaforum Františkovy Lázně 3. Sanatorium Dr. Peták, Františkovy Lázně 4. Lázeňský hotel IMPERIAL, Františkovy Lázně Bláha s Tirpákem jsou nohejbaloví mistři světa! Hráči SK Liapor bodovali v dresech České republiky Přestože karlovarským nohejbalistům SK Liapor letošní extraligový ročník úplně nevyšel (tým hrál jen o třetí místo a skončil na bronzové příčce), zapsal se rok 2004 přeci jen opět zlatým písmem do historie karlovarského nohejbalu. Na Mistrovství světa v Prostějově totiž poráží český tým ve dvojicích ve finálovém střetnutí Slovensko poměrem 2 : 1 a Karel Bláha a Josef Tirpák z SK Liapor K. Vary reprezentující Česko, se stávají mistry světa! A že se jednalo o napínavý souboj před pětitisícovou diváckou kulisou, o tom svědčí vývoj finálového utkání. První set vyhráli Češi 11 : 8, druhý naopak Slováci (bratři Perunové) 8 : 11, ve třetím nastupují Slováci a vedou 2 : 5 a dokonce 5 : 9 a jsou tak dva míče od titulu. Tirpák s Bláhou však ve hře vabank srovnávají a začíná neuvěřitelná tahanice o vítězství, ve které Češi odvracejí celkem pět mečbolů! Za stavu 18 : 18 kazí Slováci svůj servis a pouští do mečbolu naše. Hala bouří a Tirpák vysílá na soupeře rozhodující míč Češi se stávají mistry světa! Není bez zajímavosti, že SK Liapor měl své zastoupení také v trojicích, kde Bláhu s Dvořákem doplňoval snad nejlepší nohejbalista současnosti Ungerman. České trojici se však nepodařilo zopakovat úspěch z dvojic a v dramatickém finále podlehla lepšímu Slovensku. Triumf nohejbalistů SK Liapor ocenili po návratu také špičky Karlovarského kraje. Naše fotografie je z přijetí úspěšných nohejbalistů SK Liapor hejtmanem Karlovarského kraje JUDr. Josefem Pavlem. Luboš Zahradníček 8 Liapornews 4_2004

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ Adresa společnosti: Poláškova 100/3 716 00 Ostrava IČO: 25879081 DIČ: CZ25879081 Tel:(+420) 602-561-821 Tel./fax:(+420) 596-232-485 e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ O SPOLEČNOSTI

Více

Dobronín - výrobní areál

Dobronín - výrobní areál Dobronín - výrobní areál Vysočina Okres: Jihlava Obec: Dobronín Katastrální území: Dobronín, Střelecká Nabízíme Vám ke koupi výrobní areál s vlečkou o výměře podlahových ploch přes 10.000 m2 (nebo i jen

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Představení společnosti Metrostav a.s. Je univerzální stavební společnost, zaujímající vedoucí postavení v klíčových segmentech

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. SPOLEHLIVOST, KVALITA, RYCHLOST VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ A NADMÍRU SENÍ INVESTOŘI TAK LZE VE STRUČNOSTI CHARAKTERIZOVAT PŮSOBENÍ SPOLEČNOSTI HAAS FERTIGBAU, SPOL.

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM - Příbram, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou průmyslovou halu na vlastních 2 pozemcích,

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

INFORMACE O FIRMĚ. Zateplování budov, revitalizace panelové výstavby. KVADROS, a.s. Název společnosti:

INFORMACE O FIRMĚ. Zateplování budov, revitalizace panelové výstavby. KVADROS, a.s. Název společnosti: Název společnosti: KVADROS, a.s. Sídlo: Železná 713/1a, 619 00 Brno IČ: 26240360 DIČ: CZ26240360 Společnost je zapsaná: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3553 Statutární zástupce: INFORMACE O FIRMĚ

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH Německá betonová garáž REKERS GmbH AKČNÍ NABÍDKA německá betonová garáž s podlahou REKERS GmbH. rozměr 3 x 6m, vyrobeno v Německu! běžná cena 131.970,- Kč Nyní 98.977,- Kč bez DPH Úspora 32.993,- Kč K

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů 2014 typové domy CERTIKO Rodinné domy od společnosti CERTIKO s.r.o., jsou nízkoenergetické stavby s dřevěnou konstrukcí. Specifická stavební technologie těchto dřevostaveb zajišťuje svým složením vynikající

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Reference. MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz

Reference. MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz Reference MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz O FIRMĚ MSV Liberec, s.r.o. je ryze českou firmou (bez zahraničního vlivu, účasti nebo kapitálu) s dlouholetou tradicí, která se díky naprosté profesionalitě

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o. YSSEN - spol. s r.o. Areál s.p. DHL, P.O.BOX č. 4, 435 14 Litvínov - Záluží Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021 IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565 Č. účtu: 33301491/0100, KB Most

Více

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala...

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... 10 Stavba domu... 13 Vzorový dům... 15 Závěr... 16 Zdroje...

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína.

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Liaison Office of the Olomouc Region, Czech Republic, Fujian Province, China. S podporou Olomouckého kraje Připravil Roman Spáčil

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

váš partner v automobilovém světě AUTOSALONY A SERVISY

váš partner v automobilovém světě AUTOSALONY A SERVISY váš partner v automobilovém světě AUTOSALONY A SERVISY Co vám přinesou Živé stavby : Realizace autosalonu do 4 týdnů V našem autosalonu protopíte nejméně Živé stavby dispozici a vzhled můžete měnit www.zivestavby.cz

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21 STAVÍME PRO VÁS Oslovení ředitele................................. 1 Informace o firmě................................ 2 Jakost......................................... 3 Nabídka.....................................

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Výstava FOR ARCH Praha 2007

Výstava FOR ARCH Praha 2007 liapornews 3_2007 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Lias Vintířov slaví 15 let své existence! Výstava FOR ARCH Praha 2007 Přijměte naše pozvání na 18. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Dodávky Montáže. Dodávky-Montáže-Inženýring Staveb

Dodávky Montáže. Dodávky-Montáže-Inženýring Staveb Dodávky Montáže Dodávky-Montáže-Inženýring Staveb Informační brožura 2013 ad-tech, s.r.o. Výrobní hala a administrativní budova Referenční 2 stavby 3 Výrobní haly prodejny, Sklady kancelářské prostory

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

revitalizace s dotací

revitalizace s dotací revitalizace s dotací panelových a bytových domů www.omlux.cz bezplatná infolinka 800 11 66 55 OMLUX - snadný přístup k dotacím... nabízíme vám tyto garance: garance získání dotace na energetické úspory

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více