Bytový komplex U Vysílače

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bytový komplex U Vysílače"

Transkript

1 liapornews 4_2004 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Liapor se chystá na stavební veletrh Liapor na BAU 2005 Od 17. do 22. ledna 2005 se bude v Mnichově konat 16. Mezinárodní odborný veletrh stavebních materiálů, stavebních systémů a stavebních inovací. Liapor předvede na BAU 2005 celý svůj výkonný sortiment a představí se v hale A1, ve stánku 409. Skupina Liapor zde představí nové frakce Liaporu a unikátní tvárnici Liapor SL dosahují ještě lepší tepelné izolace při zachování dostatečné pevnosti. Další zajímavostí je použití spojení Liaporu a Liaveru, kdy se dá docílit špičkové hodnoty U (tepelná pohltivost vnějšího povrchu vrstvy konstrukce), aniž by přitom musely být činěny škrty na pevnosti. Společnost Lias Vintířov, LSM, k.s. se zde bude presentovat svým širokým sortimentem. Mezinárodní odborný stavební veletrh BAU 2005 v Mnichově patří v Evropě k těm nejprestižnějším. Také proto si Vás dovolujeme pozvat k návštěvě naší expozic a těšíme se na Vás! Z obsahu Téma 3 Zajímá vás kde se všude staví z Liaporu? Novinky 5 Nové Domy jedním tahem, nové obchodní centrum KAGO Co vás zajímá 7 Odpovídáme na vaše dotazy: Kde je možné koupit Liapor?

2 Editorial Vážení čtenáři, Tiráž Dostává se Vám do rukou nové číslo LIAPOR NEWS! S novou grafikou a s novým názvem navazujeme na Liaportrét, firemní bulletin, který jste od nás čtyřikrát do roka dostávali. V německy hovořících zemích vycházel podobný firemní bulletin pod názvem Spektrum. Firemní a marketingová strategie Liaporu směřovala k sjednocení názvu a ve veřejné soutěži zvítězil LIAPOR NEWS. Věříme, že se nový název rychle uchytí ve vaší mysli a že přivítáte i grafické změny, které směřují ke zkvalitnění našeho firemního periodika. Děkujeme Vám za přízeň, přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2005! LiaporNews Šéfredaktor: Petr Gardner Redakční rada: ing. Rudolf Borýsek, ing. Pavel Bursík, ing. Vladimír Tomis Adresa redakce: Liaportrét,, Vintířov, tel , fax , elektronická adresa: Adresa šéfredaktora: Petr Gardner, Zahradní 311, Loket, tel elektronická adresa: (texty), (foto) Grafická úprava, předtisková příprava: Pro Lias Vintířov, LSM, k.k. vydává Mgr. Petr Zahradníček, Gardner production Registrace: MK ČR E LiaporNews vychází čtvrtletně. Téma Metrostav používá vyzkoušené materiály Bytový komplex U Vysílače V plném proudu je výstavba bytového komplexu U Vysílače ve Staré Roli v Karlových Varech, čítající v konečné fázi 320 bytových jednotek. Kde jinde by jste měli hledat zdivo z Liaporu, než v regionu, kde se vyrábí, a proto lze v této době vidět již hrubé stavby první etapy, která čítá čtyři objekty. Druhou etapu pak tvoří dalších devět objektů, jež jsou v těchto dnech zakládány. Investorem tohoto projektu je Sdružení developerské firmy EUBE a Města Karlovy Vary. Generálním projektantem je architektonická kancelář Anta z Prahy. Generálním dodavatelem stavby je stavební společnost Metrostav a.s. Jednotlivé objekty mají různé dispoziční řešení. Čtyři šestipodlažní objekty již dokončené jsou, z čehož první dvě patra jsou řešené monoliticky a zbývající čtyři patra včetně střešní nástavby jsou pak vyzděné ve zdícím systému Liapor. Z hlediska konstrukčního se jedná o vyzdívané stěnové objekty s vnitřními a vnějšími vyzdívkami. Pro obvodové a vnitřní nosné konstrukce jsou určeny tvarovky Liapor M 247/240/ s dodatečnou tepelnou izolací (pro obvodový plášť). Na bytové příčky jsou aplikovány tvarovky Liapor M 372/115/ Celá I. etapa je momentálně ve fázi dokončování hrubých staveb. Druhá etapa pokračuje realizací spodních staveb, rozuměno monolitických konstrukcí. Na české poměry se jedná o velmi rozsáhlou investici, která není v naších zemích běžná. U staveb podobného rozsahu jako je tato, je důležité používat vyzkoušené a prověřené materiály jakými jsou výrobky Liapor. Ing Vlastimil Siegl 2 Liapornews 4_2004

3 Výstavba bytových domů Kněžina-Týnec nad Sázavou V Týnci nad Sázavou staví z Liaporu Novou aplikací zdicího systému LIAPOR je výstavba bytových domů v Týnci nad Sázavou v lokalitě zvané Kněžina, která plně ukazuje použití produktů LIAPOR v bytové výstavbě. Celý projekt je prováděn v jedné etapě. Tvarovka Liapor SL boduje na Pardubicku V měsíci říjnu začali stavební práce na výstavbě čtyř bytových domů určený pro Ústav sociální péče. Jedná se o jednopodlažní bytové domy, kde investorem projektu je Pardubický kraj a projektantem je Ing. Jaroslav Pechman z firmy CODE s.r.o. Pardubice. Investorem tohoto projektu je město Týnec nad Sázavou. Generálním projektantem je ing. arch. Hana Vokrouhlecká, zpracovatelem stavební části pak Atelier 3 z Prahy. Generálním dodavatelem stavby je stavební společnost AGS Astra se sídlem v Žatci. Projekt řeší výstavbu deseti stavebních objektů na jmenovaném území. Jednotlivé objekty mají různé dispoziční a typologické řešení. Tři objekty jsou v dnešní době netradičně pojednány jako pavlačové bytové domy, zbývající bytové domy jsou řešeny jako řadové rodinné domy s kaskádovitě uskakující dispozicí. Tyto řadové objekty obsahují devět bytových jednotek. V zásadě se jedná o malometrážní byty. Řadové objekty mají dvě nadzemní podlaží, pavlačové domy pak tři nadzemní podlaží a suterén. Z hlediska konstrukčního se jedná o vyzdívané stěnové objekty s vnitřními a vnějšími vyzdívkami. U bytových staveb jsou kladeny různé požadavky na realizaci a funkci těchto objektů v době jejích užívání. Vyjma základních technických požadavků jako je pevnost, statická stabilita, jsou důležité i ostatní stavebně technické parametry těchto bytových staveb. Pro obvodové konstrukce jsou použity tvarovky Liapor M 247/240/240-6 s dodatečnou tepelnou izolací. Díky vynikajícím výsledkům jsou na řešení mezibytových stěn aplikovány tvarovky Liapor M 247/240/240-12, které tvoří všechny mezibytové stěny. Na bytové příčky jsou aplikovány tvarovky Liapor M 372/115/ Celá stavba je momentálně ve fázi dokončování hrubých staveb. Do budoucna je tento projekt unikátní, protože se ukazuje, že lze realizovat velmi kvalitní projekty s velmi kvalitními materiály na úrovni obecní výstavby. Ing Vlastimil Siegl Opět se zde ukazuje využití tvarovek s vynikajícími tepelně izolačními a akustickými vlastnostmi. A to především za použití tvarovek pro obvodový plášť Liapor SL 247/365/240 (R = 3,71 m 2.K.W -1 u neomítnutého zdiva) a tvarovek Liapor M 247/240/240-6 Mpa (Rw = 53 db), Liapor M 247/240/ MPa (Rw = 55 db) určených pro vnitřní nosné zdivo. Dodavatelem materiálu Liapor pro tuto stavbu je naše distribuční centrum pro tuto oblast - RUTO, spol. s r.o. a ukončení výstavby se předpokládá na prosinci O dalším průběhu prací Vás budeme nadále informovat. Jan Štefánik Liapornews 4_2004 3

4 Obchodní kontrakt s Jižní Koreou Liapor boduje na východě Kontejner naložený Liaporem opouští na kamionu Lias Vintířov. Překlad kontejneru na zámořskou loď v Hamburském přístavu. Naložený náklad Liaporu míří lodí do Asie. Díky výborným technickým parametrům prorazil Liapor na východoasijský trh. Exportní aktivity Liasu Vintířov tak překročily již rámec Evropy a staly se zcela reálnými na východoasijském obchodním trhu. Důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že se společnosti Lias Vintířov podařil úspěšně uzavřít v minulém měsíci obchodní kontrakt se zahraničním partnerem v Jižní Korei, který projevil eminentní zájem o dlouhodobější spolupráci v oblasti dodávek speciálně vyráběné frakce Liaporu určené pro následné zpracování při výrobě prefabrikovaných protihlukových stěn. Díky tomu, že právě Lias Vintířov je schopen tuto přesně řízenou exklusivní frakci svým zákazníkům nabídnout, byla po vzájemném odsouhlasení smluvních podmínek uzavřena smlouva na první dodávku 640 m 3 Liaporu, což v reálu představovalo celkem šestnáct 40-ti stopých high cube kontejnerů plně naložených 1m 3 vaky lehkého keramického kameniva. V této souvislosti je třeba jistě zmínit spolupráci Liasu se spediční společností DELTA SHIPPING AND TRADING LTD, která tuto zámořskou přepravu pro Lias realizovala, a to počínaje její profesionální pomocí při prvotním sjednávání přepravních a dodacích podmínek kontraktu a konče vlastním dodáním Liaporu na zámořské lodi do přístavu v Jižní Korei. Díky přímým dohodám spolupracující spedice s renomovanými rejdařskými společnostmi se tak podařilo lehké kamenivo z českého Vintířova, následně z centrálního kontejnerového překladiště v Praze, námořního přístavu v německém Hamburku a konečně jihokorejského přístavu v Pusanu, dopravit ke koncovému partnerovi v daleké Asii během 1 měsíce. Ing. Kateřina Viktorová Export Liaporu do Turecka V rámci představování aktuálních zajímavých exportních aktivit Liasu Vintířov stojí za zmínku též prodej Liaporu tureckému zákazníkovi, který díky žáruvzdorným vlastnostem kameniva Liapor uvažuje o aplikaci tohoto lehčeného granulátu jako součásti pece pro výpal sanitární keramiky. Setkání obchodních partnerů Lias Vintířov v Lednici Setkání obchodních partnerů Lias Obchodní partneři Liasu Vintířov měli opět v závěru roku příležitost ke společnému setkání, které se tentokrát uskutečnilo v Lednici, která patří k nejnavštěvovanějším místům naší vlasti a je na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Při odpoledním programu si účastníci vyzkoušeli za asistence odborných pracovníků bojovou hru Paint Ball, při které byli rozděleni do skupin bojujících proti sobě na speciálním hřišti určeném pro sportovní pojetí hry. Dále zde byla možnost jízdy na terénních čtyřkolkách na vyznačené trati. Na takto strávené sportovní odpoledne navazoval večerní program prohlídkou Lednického zámku, který je spjat s významným rodem Liechtenštejnů, kteří od 18. století využívali Lednici k reprezentačním účelům a za doprovodu dobově oděných průvodců seznámeni s historií této pamětihodné památky. Na takto neformálně strávené odpoledne a podvečer navazovalo večerní posezení, sloužící nejen k fyzické a duševní relaxaci, ale i k pracovní diskuzi, rekapitulaci obchodní spolupráce v uplynulém roce a k nastolení výhledů do roku nadcházejícího. Lias touto cestou děkuje všem pozvaným partnerům za jejich účast, současně též díky patří paní Ivaně Březinové z reklamní agentury Stone Art (která pro Lias takové setkání letos připravovala již pojedenácté!) za bezvadné zajištění celé akce. Jan Štefánik 4 Liapornews 4_2004

5 Krby a kamna Kago již i v Ústí nad Labem Jedním tahem stavíme další rodinné domy Nové domy jedním tahem V obci Mratín u Brandýsa nad Labem stavíme další rodinné domy. Zde pro firmu Baracom a.s. budeme realizovat výstavbu 31 solitérních rodinných domů, 3 dvojdomky a dále 2 bytové domy. Nové výstavní centrum KAGO v ČR Dne , v hodin, bylo v Ústí nad Labem slavnostně otevřeno v pořadí již čtvrté výstavní studio společnosti Kago - jednoho z největších producentů kachloví, krbů, kachlových a krbových kamen v Evropě. Cílem firmy Kago v ČR je vybudovat síť výstavních studií ve všech krajských městech po celé ČR. Na podzim roku 2002 byla zřízena centrála pro Českou republiku v Karlových Varech. V následujících letech byla otevřena výstavní centra v Plzni, a poté také v Praze. Významnými přednostmi produktů a výrobků firmy Kago jsou unikátní stavebnicový systém a také mimořádná kvalita a zdravotní nezávadnost stavebních materiálů. Do výčtu dalších pozitiv výrobků společnosti Kago zcela jistě patří originalita, vysoká odolnost a především jednoduchá a rychlá montáž proškolenými odborníky. Kago kromě svých špičkových produktů nabízí i řadu dalších služeb, jako např.: poradenskou činnost, detailní plánování rozměru a designu, vyměření místa, prohlídku komína, revizi či sanaci stávajícího komínu a v rámci servisu skladové zásoby po dobu 20 let. Firma Kago, již více než 30 let, představuje záruku nejvyšší kvality v oblasti výroby kachloví, krbů, kachlových i krbových kamen. Produkty společnosti jsou vyráběny ve 3 továrnách a 6 výrobních závodech v Německu. Prezentací a prodejem se v Evropě zabývá 100 výstavních center a přes 1000 smluvních partnerů. Důkazem kvality produktů firmy Kago je nejen prodej krbů a kamen ročně s obratem 4 mld. Kč, ale také řada významných mezinárodních ocenění např.: zlatá medaile pro systém kachlových kamen a krbů ze světového veletrhu objevů v Bruselu, či ocenění RAL pro krbové vložky Grande, Garanta, Gigant a pro krbová kamna. Nejlepší referencí je však bezesporu přes spokojených zákazníků po celé Evropě. Všechny produkty máte možnost shlédnout ve výstavních studiích společnosti Kago. Kago Ústí nad Labem Rosenkranz & Čuchta Masarykova tř.111/ Ústí nad Labem Tel: , Fax: Pro tuto lokalitu si objednatel vybral z našeho katalogu rodinné domy Apollón, Zeus a Europa. Zde je stavěna varianta domů, jak v základním typu, tak v zrcadlové variantě s rozšířením o garáž dle přání zákazníka. Takto může investor nabídnout zájemcům domy s náslejícími parametry: Dům č. 8 Europa dvojdomek s výměrou pro jeho polovinu - zastavěná plocha 59,0 m 2 - užitná plocha 99,5 m 2 - obývací pokoj 21,0 m 2 Dům č. 5 Apollón s výměrou - zastavěná plocha 105,0 m 2 - užitná plocha 157,0 m 2 - z toho obývací pokoj 33,5 m 2 - a garáž 30,0 m 2 Dům č.7 Zeus s výměrou - zastavěná plocha 125,0 m 2 - užitná plocha 198,5 m 2 - z toho obývací pokoj 45,0 m 2 - a garáž 33,5 m 2 Výstavba probíhá ve vlnách vždy po 5-ti RD. V první vlně proběhla výstavba čtyř rodinných domů Apollón a jednoho domu Zeus. V současné době se připravují pro montáž tři domy Apollón a dva domy Europa. Výše uvedené foto ukazuje stav prodeje jednotlivých domů do poloviny letošního roku a v současné době jsou již všechny stavební parcely obsazeny. Výstavba bude pokračovat i v zimních měsících (přednost dostanou montované stavby z Liaporbetonu) ve spolupráci s dalšími partnery DJT tj. SMP Construction a.s. a K.M.EKO. Těchto 37 rodinných domů bude dokončeno na podzim roku Ing. Pavel Beran Liapornews 4_2004 5

6 Ing. Borýsek viceprezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Nové vedení Svazu podnikatelů Na základě hlasování účastníků valné hromady Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS), konané dne v hotelu Holiday Inn v Brně, nastaly změny ve vedení. Viceprezident Ing. Rudolf Borýsek Novým prezidentem Svazu se stal Ing. Václav Matyáš, ředitel společnosti HOCHTIEF VSB a.s. Jedním z viceprezidentů, pan Ing. Rudolf Borýsek, jednatel společnosti Lias Vintířov, který je primárně zodpovědný za průmysl stavebních hmot a materiálů. Zároveň byl novým vedením Svazu ustanoven také předsedou expertní mediální komise, jejimž úkolem je tvorba celkové mediální politiky svazu a zajištění koordinace komunikace se zástupci médií i širokou veřejností. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR je zájmovým sdružením rozličných podnikatelských subjektů, které působí v oblasti stavebnictví. Posláním Svazu je hájit zájmy svých členů a odvětví s cílem zlepšovat podmínky pro podnikání i ekonomické prostředí, rozšiřovat stavební trh, zlepšovat legislativu, zjednodušovat přípravu staveb a zejména poskytovat včasné informace o směrech dalšího vývoje v investování. Spolupracujícími, popřípadě kolektivními členy Svazu jsou i další neméně důležitá profesní sdružení ČR, mezi jinými např. Sdružení pro výstavbu silnic, Sdružení pro infrastrukturu železnic, Sdružení výrobců betonových stavebních dílců atd. SPS je plnohodnotným partnerem vlády, parlamentu i dalších odborových organizací. Prezident SPS je současně také předsedou Konfederace podnikatelských svazů ČR, a zároveň s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR členem předsednictva tripartity ČR. Svaz je taktéž členem Evropské federace Svazu stavebního průmyslu se sídlem v Bruselu (FIEC) a spolupracuje s dalšími partnerskými podnikatelskými svazy v zahraničí. Odborné prezentace v rámci ČKAIT Lias Vintířov se již druhým rokem účastní pod záštitou společnosti PSM CZ, s.r.o. na presentaci stavebních materiálů a výrobků. V podstatě se jedná o přenos informací o novém materiálu, výrobků nebo technologií na architekta, projektanta, investora, stavitele. Presentace jsou především určeny členům ČKAIT, ČSSI, pracovníkům stavebních firem, ale i odborné veřejnosti. Po zkušenostech pořádající společnosti, která již čtyři roky úspěšně pořádá odborné semináře můžeme zcela jednoznačně prohlásit, že tento způsob firemních presentací před odbornou veřejností patří k nejúčinnější marketingové komunikaci. Společnost Lias se od roku 2003 celkem účastnila 15 presentací po celé České republice a oslovila tak nemalý počet posluchačů. V plánu na 1. pololetí roku 2005 se společnost Lias Vintířov nadále bude účastnit těchto odborných seminářů s cílem seznámení s našimi novinkami a produkty co nejširší odborné veřejnosti: 2. března Liberec (Palác Syner) 15. března Jihlava (Hotel Gustav Mahler) 25. května Hradec Králové (ALDIS) 2. června Praha (Hospodářská komora) Jan Štefánik Němci na praxi v Liasu Vintířov V rámci rozšíření Evropské unie na východ a s důrazem na posílení česko-bavorských podnikatelských aktivit a obchodních vztahů v příhraničních oblastech, byl úspěšně zrealizován zajímavý projekt Exportfachtkraft financovaný z programu INTERREG III. A. Do Liasu Vintířov nastoupili tři nezaměstnaní Němci s odbornou kvalifikací, aby zde osm týdnů pracovali. Cílem projektu je zintenzivnění pracovních kontaktů a to na obě strany hranice, seznámení se s novými pracovními postupy a získání alespoň základních znalostí cizí řeči. Ve zcela konkrétním případě se tak přirozeně aklimatizujeme na pracovní prostředí EU. (red) Tomáš Kučera Novým vedoucím střediska Servis, údržba a investice se od stal Tomáš Kučera. Ten pracuje ve Vintířově již od roku 1982 a za více než dvacet let prošel funkcemi energetika, vedoucího elektrické údržby, vodohospodáře, ekologa a měl na starosti také odpadové hospodářství, chemické látky a obaly. To všechno nyní patří pod středisko Servis, údržba a investice. Kontakt na vedoucího střediska Tomáše Kučeru je: tel mobil Liapornews 4_2004

7 Nejčastější dotazy Kde je možné koupit materiál Liapor? Naše společnost má po celém KOLÁŘ- stavebniny s.r.o. území České republiky distribuční centra, u kterých je možné Hrdějovice U Pískárny 495 zakoupit náš materiál Liapor. Tel./fax: Tyto naši obchodní partneři Fax: mají nadále svojí síť stavebnin, kam je nadále naše zboží distribuováno. RUTO spol. s r.o. Jonášova Heřmanův Měštec Tel.: Fax: TECH TRADING, spol. s r.o. ul. 24. dubna Želešice u Brna Tel.: Fax: Použití prvků z lehkého hutného betonu Opláštění záložního zdroje tepla V letních měsících na přelomu července a srpna společnost dodávala prvky z lehkého hutného betonu na opláštění záložního zdroje tepla v Hradci Králové. Generálním dodavatelem této stavby byla firma Orgatex - Náchod s.r.o. Původní požadavek objednatele na opláštění při použití betonu MLB 3,5-925 jsme po konzultacích s projektantem zaměnili za hutný lehký beton LC 8/9 D1,0. Hlavním důvodem bylo, že mezerovitý lehký beton neumožňuje pro dané prostředí zajistit dostatečnou ochranu výztuže proti korozi. Lehký hutný beton s krychelnou pevností 10 MPa při zachování objemové hmotnosti tuto ochranu zajistí. Velikost dílců byla cca 6 x 3 m při tl. 20 cm a hmotnost byla cca 3,6 t. Díky tomu bylo možné provádět navěšování stěn na ocelovou konstrukci bez speciálních autojeřábů = úspora v montáži a stejně tak i dopravní náklady byly nižší. Ing. Pavel Beran VEREBEX spol. s r.o. Dolní Břežany 81/ Praha západ Tel./fax: EKOBET v.o.s. Pražská ul Plaňany Tel.: Fax: Je možné použít Liapor jako podsyp pod plovoucí podlahu? Lehké keramické kamenivo Liapor je možné použít jako podsyp plovoucích podlah. Na současných stavbách je používán jako suchý vyrovnávací podsyp pro všechny systémy plovoucích podlah (např. KNAUF, Rigips, Cetris), kde je v konstrukci využívána standardně frakce 1-4 mm/500 kg.m -3. Největší předností suchých podlah s podsypem z Liaporu je jejich montáž suchou cestou. Při provádění nejsou nutné technologické přestávky a výrazně se tak zkracuje doba realizace. Samotné položení podlahy je tak velmi jednoduché a rychlé. MPL KAUF spol. s r.o. Muglinovská 1104/ Ostrava - Přívoz Tel./fax: Protec Mělník s.r.o. Nádražní Dolní Beřkovice Tel.: Fax: Protože použité materiály systémů suchých plovoucích podlah s Liaporem mají velice nízkou plošnou hmotnost a nezatěžují tak nosné konstrukce stavby, jsou obzvláště vhodné pro řešení podlah střešních a půdních nástaveb. Suchý podsyp z Liaporu eliminuje případné nerovnosti podkladu, výrazně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce a umožňuje bezpečné uložení rozvodu sítí (topení, elektroinstalace, slaboproud). Zaručuje také vysokou úroveň akustických a tepelně izolačních vlastností podkladní vrstvy podlahových desek. Jan Štefánik Liapornews 4_2004 7

8 1 2 3 Představujeme naše partnery: Západní stavební a.s. ZÁPADNÍ STAVEBNÍ a.s. je universální stavební společnost pro realizaci náročných stavebních prací soukromých i veřejných investorů s dlouholetou tradicí. Výsledkem našeho působení jsou stavební díla vysoké kvality v hodnotě několika miliard Kč a stabilní místo na českém stavebním trhu spojené s kvalitou, profesionalitou, rychlostí a seriózností. Působíme především v oblasti Karlovarského a Plzeňského kraje a zaměstnáváme v průměru 150 zaměstnanců s ročními výkony cca 250 mil. Kč. Díky vlastní projekční a inženýrské činnosti nabízíme zákazníkům spolehlivý komplexní servis s předáním stavby na klíč. ZÁPADNÍ STAVEBNÍ a.s. je držitelem certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9002 pro provádění občanských, bytových, průmyslových a inženýrských staveb. Ocenění: Nejlepší stavební firma Karlovarského kraje v roce 2003, Stavba karlovarského kraje 2004, Stavba Zimního stadionu v Chebu, Projekt AQUAFORA ve Františkových Lázních 4 Stavíme občanské stavby Novostavby a rekonstrukce občanských staveb, administrativní budovy, nákupní centra, autosalony, hotely, školy, kulturní zařízení, sportovní objekty Bytové stavby Rodinné domy, bytové domy, obytné komplexy. Průmyslové stavby Průmyslové stavby, haly, sklady, čerpací stanice, zásobníky, čistírny odpadních vod, kotelny Ostatní inženýrské stavby Místní a dálková vedení (sítě, řády, vodovody, kanalizace, plynovod, elektro a kabelovody, teplovody), demolice, sanace, zemní práce a úpravy území. Jsme členem Sdružení stavebních firem Chebska - CHEFISS, členem Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Okresní hospodářské komory v Chebu. ZÁPADNÍ STAVEBNÍ a.s. podporuje nestavební, společenské aktivity v oblasti kultury a sportu v chebském a karlovarském regionu. 1. Zimní Stadion Cheb 2. Aquaforum Františkovy Lázně 3. Sanatorium Dr. Peták, Františkovy Lázně 4. Lázeňský hotel IMPERIAL, Františkovy Lázně Bláha s Tirpákem jsou nohejbaloví mistři světa! Hráči SK Liapor bodovali v dresech České republiky Přestože karlovarským nohejbalistům SK Liapor letošní extraligový ročník úplně nevyšel (tým hrál jen o třetí místo a skončil na bronzové příčce), zapsal se rok 2004 přeci jen opět zlatým písmem do historie karlovarského nohejbalu. Na Mistrovství světa v Prostějově totiž poráží český tým ve dvojicích ve finálovém střetnutí Slovensko poměrem 2 : 1 a Karel Bláha a Josef Tirpák z SK Liapor K. Vary reprezentující Česko, se stávají mistry světa! A že se jednalo o napínavý souboj před pětitisícovou diváckou kulisou, o tom svědčí vývoj finálového utkání. První set vyhráli Češi 11 : 8, druhý naopak Slováci (bratři Perunové) 8 : 11, ve třetím nastupují Slováci a vedou 2 : 5 a dokonce 5 : 9 a jsou tak dva míče od titulu. Tirpák s Bláhou však ve hře vabank srovnávají a začíná neuvěřitelná tahanice o vítězství, ve které Češi odvracejí celkem pět mečbolů! Za stavu 18 : 18 kazí Slováci svůj servis a pouští do mečbolu naše. Hala bouří a Tirpák vysílá na soupeře rozhodující míč Češi se stávají mistry světa! Není bez zajímavosti, že SK Liapor měl své zastoupení také v trojicích, kde Bláhu s Dvořákem doplňoval snad nejlepší nohejbalista současnosti Ungerman. České trojici se však nepodařilo zopakovat úspěch z dvojic a v dramatickém finále podlehla lepšímu Slovensku. Triumf nohejbalistů SK Liapor ocenili po návratu také špičky Karlovarského kraje. Naše fotografie je z přijetí úspěšných nohejbalistů SK Liapor hejtmanem Karlovarského kraje JUDr. Josefem Pavlem. Luboš Zahradníček 8 Liapornews 4_2004

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Bydlení v souladu s okolím Stále častěji se setkáváme s lidmi toužícími po intenzivnějším kontaktu se zahradou. Rodinné domy Bungalov Line společnosti

Více

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Zákl SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Základní varianty dodávky: Hrubá stavba Dům k dokončení se základovou deskou (nejžádanější varianta) Dům na klíč (pouze ve vybraných regionech) Základy Dům zakládáme

Více

časopis ediční plán 2017

časopis ediční plán 2017 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR časopis ediční plán 2017 www.casopisstavebnictvi.cz Profil časopisu

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz

časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz Profil časopisu

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ Adresa společnosti: Poláškova 100/3 716 00 Ostrava IČO: 25879081 DIČ: CZ25879081 Tel:(+420) 602-561-821 Tel./fax:(+420) 596-232-485 e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ O SPOLEČNOSTI

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

R&P DEVELOPMENT. Růžička a partneři development s.r.o.

R&P DEVELOPMENT. Růžička a partneři development s.r.o. R&P DEVELOPMENT Růžička a partneři development s.r.o. Společnost Růžička a partneři development s.r.o. se věnuje podnikatelské činnosti v oblasti realit a developmentu NABÍZÍME TYTO SLUŽBY developerská

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Představení společnosti Metrostav a.s. Je univerzální stavební společnost, zaujímající vedoucí postavení v klíčových segmentech

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz Referenční dům Cheb Vybrané realizace: Rozhodnutí pro stavbu domu patří k těm důležitějším v životě většiny z nás. Dovolte nám usnadnit Vám cestu ke kvalitní a technologicky vyspělé stavbě, která se stane

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Vážení klienti, nabízíme Vám NÍZKOENERGETICKÉ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Velmi výhodné nízkoenergetické domy, dostavby, přístavby vše podle dodaného návrhu, který přepracujeme na nízkoenergetický dům Vypracování

Více

KATALOG VZOROVÝCH DOMŮ

KATALOG VZOROVÝCH DOMŮ Odysseus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Atlas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perseus 3 4 5 6 7 8 9 10 Apollón 4 5 6 7 8 9 10 Kronos 5 6 7 8 9 10 Zeus 6 7 8 9 10 Europa 7 8 9 10 Paris 8 9 10 Orfeus

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 6.1 LEHKÉ BETONY

STAVEBNÍ MATERIÁLY 6.1 LEHKÉ BETONY LEHKÉ BETONY Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 24 říjen 2013 L E H K É B E T O N Y dělení dle způsobu vylehčení Betony mezerovité zrna kameniva spojena cement. tmelem v bodech dotyku Betony nepřímo

Více

Dobronín - výrobní areál

Dobronín - výrobní areál Dobronín - výrobní areál Vysočina Okres: Jihlava Obec: Dobronín Katastrální území: Dobronín, Střelecká Nabízíme Vám ke koupi výrobní areál s vlečkou o výměře podlahových ploch přes 10.000 m2 (nebo i jen

Více

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové.

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové. SENDVIČOVÉ PANELY Střešní Stěnové Sendvičové panely Rozvoj průmyslu a konkurence, jakož i zvýšení ekologických požadavků na stavby, vyžaduje od investorů používání moderních materiálů při realizaci svých

Více

DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních systémů.

DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních systémů. R E F E R E N C E 2 0 0 4 2 0 0 6 P R O F I L S P O L E Č N O S T I DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

se začala psát v roce Byla založena soukromá stavební firma SOSTAF s. r. o., která úspěšně vstoupila na stavební trh. Společnost má pevné

se začala psát v roce Byla založena soukromá stavební firma SOSTAF s. r. o., která úspěšně vstoupila na stavební trh. Společnost má pevné p r o f i l f i r m y v y s o k á k v a l i t a z a p ř e k v a p i v o u c e n u HISTORIE SPOLEČNOSTI se začala psát v roce 1990. Byla založena soukromá stavební firma SOSTAF s. r. o., která úspěšně

Více

Kvalitní nízkoenergetické domy

Kvalitní nízkoenergetické domy Kvalitní nízkoenergetické domy Nabízíme řešení pro každého. EVROPSKÁ KVALITA NĚMECKÝ DOZOR ČESKÁ VÝROBA D.E.E.D., a. s., Dvorská 161, 503 11 Hradec Králové tel.: 495 051 111 / fax: 495 051 113 / e-mail:

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

CENÍK 2009 Platnost od 1.4.2009 do 31.3.2010 Změny po dobu platnosti vyhrazeny

CENÍK 2009 Platnost od 1.4.2009 do 31.3.2010 Změny po dobu platnosti vyhrazeny VŠE PRO VAŠI ZAHRADU, PARK I NÁMĚSTÍ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA CENÍK 2009 do 31.3.2010 Změny po dobu platnosti vyhrazeny Betonová zámková dlažba 2 Lias Vintířov, LSM k.s., 357 44 Vintířov

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Zpracováno pro: Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Fantova 1782/32, 155 00 Praha 13 Stodůlky. Zpracovatel:

Zpracováno pro: Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Fantova 1782/32, 155 00 Praha 13 Stodůlky. Zpracovatel: Nabídka spolupráce č. 2009000438A v rámci dotačního titulu MŽP ZELENÁ ÚSPORÁM - odborné poradenství a zpracování dokumentace v souvislosti se zajištěním dotačního titulu Zpracováno pro: Bytové družstvo

Více

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY úvod / základní pojmy / přehled fází procesu výstavby Autor: Radim Kolář 5. října 2016 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 Kontaktní údaje Ing. Radim Kolář, Ph.D. Ústav pozemního stavitelství

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

váš partner v automobilovém světě AUTOSALONY A SERVISY

váš partner v automobilovém světě AUTOSALONY A SERVISY váš partner v automobilovém světě AUTOSALONY A SERVISY Co vám přinesou Živé stavby : Realizace autosalonu do 4 týdnů V našem autosalonu protopíte nejméně Živé stavby dispozici a vzhled můžete měnit www.zivestavby.cz

Více

BEZPEČNÁ VYSOČINA

BEZPEČNÁ VYSOČINA BEZPEČNÁ VYSOČINA 2.10.2015 Rieder-Bloc + PHS + svodidla Betonové prefabrikáty a jejich využití v silničním hospodářství Rieder Beton, spol. s r.o. Jihlava Rieder-Bloc Protihlukové stěny Svodidla Rieder-Bloc

Více

Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň

Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň a) Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň stavebník: TVAR výrobní družstvo Pardubice Husova 1682 530 03 Pardubice provozovna Dolní Roveň IČ:

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

Reference. MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz

Reference. MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz Reference MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz O FIRMĚ MSV Liberec, s.r.o. je ryze českou firmou (bez zahraničního vlivu, účasti nebo kapitálu) s dlouholetou tradicí, která se díky naprosté profesionalitě

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

IMPORT ZBOŽÍ Z ČÍNY PŘÍPADOVÁ STUDIE

IMPORT ZBOŽÍ Z ČÍNY PŘÍPADOVÁ STUDIE IMPORT ZBOŽÍ Z ČÍNY PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové poptávky... 2 3. Analýza asijského trhu s poptávaným zbožím... 2 4. Regionální průzkum trhu s poptávaným zbožím... 3 5. Nabídka

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna Zak. č. 56/04/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

AGRO 2013- UKRAJINA, KYJEV

AGRO 2013- UKRAJINA, KYJEV Zahraniční zastoupení CzechTrade Kiev připravuje prezentaci českých společností z oboru zemědělství za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Místo konání: Web: Národní ExpoCentrum

Více

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce. www.deed.cz

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce. www.deed.cz ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA Řešení skutečně pro každého Program Akce D.E.E.D. Dobře promyšlené varianty nízkoenergetických domů Ekonomicky výhodné vybavení v základní nabídce Ekologicky

Více

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ OBLASTNÍ KANCELÁŘ PLZEŇ Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň, tel. / fax: 377423826, e - mail: plzen@ckait.cz Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Více

Landmark Office Building

Landmark Office Building Landmark Office Building Projekt se nachází v přípravné fázi, konkrétně ve fázi podrobné studie stavby vč. technické infrastruktury. Projekt má nyní platné stavební povolení, které podlehne změně. Aktuálně

Více

Odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT

Odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT A R A D O, a.s., stavební firma Držitel certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 Myslbekova 795/9 Teplice, 415 01 Sídlo firmy Kontakty Web Úvod údaje o společnosti ARADO, a.s. Teplice Název:

Více

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54 Termoakustický zdicí systém klasické zdivo Označení Výrobní rozměry L / B / H Tloušťka stěny bez e ní třída Třída objem. hmotnosti Tepelný odpor R neomít. stěny Index vzduchové neprůzvuč. R W Ložení kamionu

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července 2015 Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Právník roku SP ČR předával ocenění 16. 4. Vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 23.

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Lehké obvodové pláště. Miroslav Nyč

Lehké obvodové pláště. Miroslav Nyč Lehké obvodové pláště Miroslav Nyč 1 2 Co vlastně od obvodové obálky budovy očekáváme? Stavebně fyzikální vlastnosti (tepelná technika, akustika, požární bezpečnost, mechanická odolnost, stabilita) Ekonomicko

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

Pasivní dům kvalitní bydlení za rozumnou cenu

Pasivní dům kvalitní bydlení za rozumnou cenu Mezinárodní den pasivních domů - přednášky - prohlídky domů - ukázky řešení - poradenství Informační centrum ENVIC Plzeň pro Vás připravilo na neděli 13. listopadu sérii přednášek: Pasivní dům kvalitní

Více

ENERGETAB Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace

ENERGETAB Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace Veletrh Energetab v Bielsku-Biale je největším veletrhem energetiky, distribuce energie a elektroinstalací ve střední Evropě. Účast na něm se stala

Více

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ Výrobce: Místo: Sídlo firmy: GEMEC UNION a.s. Areál důl Jan Šverma, divize Žacléř, 542 01 Žacléř Jívka 187, 542 13 Jívka Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 Vhodnost konstrukčního systému...

Více

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu SOUTĚŽÍCÍ A METODIKA HODNOCENÍ Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce s rozšířenou působností v ČR (205 municipalit). Město Praha bude vyhodnoceno samostatně (22 městských správních obvodů).

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA KRAJ MÍSTO AKCE OBJEKT POZEMEK MAJITEL OBJEDNATEL STUPEŇ STAVEBNÍK UŽIVATEL ZHOTOVITEL AUTORIZACE REALIZACE OLOMOUCKÝ NÁMĚŠŤ NA HANÉ REVITALIZACE LOKALITY NA HRADĚ LOKALITA NA HRADĚ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k PD teplovzdušného vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA k PD teplovzdušného vytápění VÉ P ENÍ VZOV OVÉ PVEDE OVEDENO NOV Měřítko Investor Akce Atelier ZILVAR projekty dozory stavby p.eva Lakvová, ul.6.května 21, Bohuňovice e-mail:info@zilvar.cz www.zilvar.cz tel/fax: 491 470 198, 737 221

Více

Obsah ÚVOD... 9 JAK SE ROZHODNOUT... 11 PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY... 21 NEŽ ZAČNETE STAVĚT... 37

Obsah ÚVOD... 9 JAK SE ROZHODNOUT... 11 PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY... 21 NEŽ ZAČNETE STAVĚT... 37 Obsah ÚVOD..................................................................... 9 JAK SE ROZHODNOUT.......................................... 11 Výběr pozemku..........................................................

Více

DESIGNOVÉ KONVEKTORY

DESIGNOVÉ KONVEKTORY DESIGNOVÉ KONVEKTORY O NÁS O SPOLEČNOSTI Společnost MINIB,a.s. je ryze českou společností, která patří k předním výrobcům konvektorů v České republice. V současné době exportuje své výrobky do třiceti

Více

(PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ)

(PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Průvodní zpráva (PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zodpovědný projektant Vypracoval Kreslil Ing. Jaroslav Šlapka Ing. Radim Mach Ing. Radim Mach Místo stavby Meziměstí Úřad Meziměstí

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů 2014 typové domy CERTIKO Rodinné domy od společnosti CERTIKO s.r.o., jsou nízkoenergetické stavby s dřevěnou konstrukcí. Specifická stavební technologie těchto dřevostaveb zajišťuje svým složením vynikající

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

G E N E R A Madrid, Španělsko

G E N E R A Madrid, Španělsko Zveme Vás na akci Prezentace českých firem na mezinárodním veletrhu G E N E R A Madrid, Španělsko Termín konání: 12.- 14. května 2009 Místo konání : IFEMA - Madrid Http://www.ifema.es/ferias/genera/default.html

Více