MAGAZÍN OBKLADY A DLAŢBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGAZÍN OBKLADY A DLAŢBY"

Transkript

1 MAGAZÍN OBKLADY A DLAŢBY Zpravodaj Cechu obkladačů ČR 19. prosince 2007, číslo 10

2 OBSAH 3 Praţským ţivnostníkem roku 2007 je obkladač Milan Hansík Valná hromada cechu 2008, Sezimovo Ústí Milí kolegové, ve vánočním čase Vám přeji úspěšné zakončení roku 2007, ale zejména, aby jste velice směle vykročili do roku příštího. Rok 2008 bude pokračováním nastoupeného trendu aktivit našeho cechu, tak aby se dokončilo úspěšné čtyřleté období nynějšího představenstva, aby cesta za zviditelněním cechu na trhu práce byla zúročena. Já osobně si myslím, ţe poptávka veřejnosti po vaší práci není způsobena jenom stavebním boomem, ale i váţeností našeho obkladačského řemesla, Vámi odvedenou prací a společnou snahou o vyzdviţení práce obkladače na stavbě nebo v bytě, rodinném domku. Dnes uţ přestává pomalu platit, ţe kaţdý zedník je obkladač, ţe kaţdý zedník umí a můţe obkládat. A to je moc dobře. Připravili jsme pro Vás malý vánoční dárek a to v podobě ročního předplatného nového profi magazínu Obklady, dlaţba a sanita, který budete zdarma dostávat aţ do svých poštovních schránek. Dovolte mi, aby jsem Vám osobně a Vašim blízkým popřál pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce Váš Roman Pommer 3. Obkladačský miniveletrh, Sezimovo Ústí Inovace roku v obkladačském oboru Obkladačské naděje 2007 jsou z Ostravy 5 Série obkladů a dlaţeb Zebrano 6 Novinka - CM 90 EasyFlex PLUS 7 Schönox - jediné téma obkladačů vţdy a všude 8 Schönox Express Schonox a Synteko Roadshow Novinka - ARDEX X 77 S 10 Technický servis MAPEI přináší opět něco nového 12 Sopro FlexFuge FL spárovací hmota, která vydrţí vše Nový katalog z dílny UFLOOR Systems 13 CERSAIE 2007 SPS RAKO TENIS CUP 2007 Koupelnová studia mohou být od členy cechu 14 Kiesel a Praţské multifunkční komerční centrum Palladium 15 Schönox SEZ nová receptura Profi magazín - Obklady, dlaţba a sanita 15 Přehled členů cechu Úvodní fotografie : Envirovision, televize do koupelny MAGAZÍN OBKLADY A DLAŢBY Zpravodaj Cechu obkladačů České republiky pro všechny, kteří hledají správné informace pro koupelny, kuchyně, podlahy, terasy, bazény a další moţnosti pouţití keramické obkládačky, dlaţby, skleněné mozaiky nebo přírodního kamene. generální partner hlavní partner Cech obkladačů České republiky o.s. Freyova 27, Praha 9 IČ : tel.: obkladacu.cz 2

3 PRAŢSKÝM ŢIVNOSTNÍKEM ROKU 2007 JE OBKLADAČ MILAN HANSÍK V praţském kole Makro ŢIVNOSTNÍK ROKU 2007 u poroty přesvědčivě vyhrál obkladač Milan Hansík, který je také členem Cechu obkladačů ČR. Vyhlašovatelem tohoto nejvýznamnějšího tuzemského klání úspěšných podnikatelů jsou jiţ tradičně Hospodářské noviny. Chceme těmito soutěţemi podpořit a také ocenit odvahu lidí, kteří se v Česku dali do podnikání. Berou riziko a zodpovědnost nejen za sebe, ale za desítky, stovky a tisíce lidí, které zaměstnávají. Zaslouţí si, aby o nich společnost věděla a aby si jich váţila, uvedl při zahájení letošního ročníku šéfredaktor Hospodářských novin Petr Šimůnek. Zájemci o účast v soutěţi se mohli registrovat na webových stránkách do konce letošního června. Krajská kola proběhla v září a říjnu a celkový vítěz byl vyhlášen 15. listopadu ve Slovanském domě v Praze. Celorepublikovým vítězem a Ţivnostníkem roku 2007 se stal obchodník a stavebník Libor Václavík. VALNÁ HROMADA CECHU, , SEZIMOVO ÚSTÍ Valná hromada cechu se uskuteční ve čtvrtek 6. března 2008 v Sezimově Ústí u Tábora (Hotel MAS). 3. OBKLADAČSKÝ MINIVELETRH, SEZIMOVO ÚSTÍ Začínáme připravovat třetí ročník Obkladačského miniveletrhu, který se uskuteční ve čtvrtek 6. března v Hotelu MAS v Sezimově Ústí (www.hotelmas.cz) V kongresovém sále bude od 9-14 hodin probíhat prezentace předních výrobců a prodejců z obkladačského oboru a pokud budou naplněny všechny kapacity sálu, bude zde vystavovat 35 firem (aktuální přehled vystavovatelů najdete na našich internetových stránkách). Na miniveletrh mají obkladačské firmy a koupelnová studia VSTUP ZDARMA (i nečlenové cechu) a pokud si vezmete sebou Vaši vizitku, kaţdý stý (dvoustý, třístý atd.) návštěvník obdrţí od cechu na místě originální obkladačskou cechovici s vůní slivovice. Jedná se o ryze odbornou akci, laické veřejnosti nebude vstup umoţněn! INOVACE ROKU V OBKLADAČSKÉM OBORU 2007 Cech obkladačů ČR inovoval svoji hlasovací soutěţ Obkladačský PRO- DUKT ROKU do zcela nové podoby a připravil pro obkladače hlasovací anketu o INOVACI ROKU, která obkladačům usnadnila, zrychlila, vylepšila atd. jejich práci. Inovace se netýká jen výrobků, jejich vlastností, ale i pracovních postupů nebo systémových řešení. Přihlášené inovace budou zveřejněny na webu cechu, představeny v rámci Obkladačského miniveletrhu a návštěvníci hned na místě svým hlasováním rozhodnou, která inovace jim v roce 2007 nejvíce pomohla. Přihlašovatel vítězné inovace obdrţí právo pouţívat titul Nejlepší inovace v obkladačském oboru za rok 2007 pro své marketingové účely, diplom a plaketu s titulem. Inovace umístěné na 2. a 3. místě obdrţí diplom s Čestným uznáním. Slavnostní vyhlášení proběhne na úvod valné hromady Cechu obkladačů, která se bude konat v H o t e l u M A S v Sezimově Ústí po skončení Obkladačského miniveletrhu. Inovace mohou nominovat jen členové Cechu obkladačů ČR. 3

4 OBKLADAČSKÉ NADĚJE 2007 JSOU Z OSTRAVY V Českých Budějovicích 19. září skončil jiţ třetí ročník dvoudenní učňovské soutěţe OBKLADAČSKÁ NADĚJE 2007, která se konala v rámci největší veletrţní prezentace škol s názvem Vzdělání a řemeslo. Letošního ročníku se zúčastnili učni třetích ročníků z Horní Břízy, Loun, Hradce Králové, Ostravy a Havířova. Soutěţící přivítal Jaroslav Froulík z Ministerstva školství ČR a Josef Zajíček, obchodní ředitel společnosti Lasselsberger a současně první místopředseda Cechu obkladačů ČR. Na úvod soutěţního dne museli soutěţní dvojice (kaţdá škola mohla nominovat pouze jednu) zvládnout písemný test a pak v časovém limitu obloţit stěny a podlahu připravených kójí. Pro soutěţící byly připraveny hodnotné věcné dary a navíc vítězné dvojice vyhrály svým školám dary od společnosti FLEX-IT, která věnovala profesionální vrtáky do dlaţeb a obkladů Marcrist PG 850 v celkové hodnotě Kč a vítězná Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava obdrţela od společnosti Henkel ČR, z rukou Jiřího Pavlíčka (na fofografii vlevo) speciální dárkový poukaz v hodnotě Kč na odběr stavební chemie CERESIT. 1. místo: Martin Vinkler a Tomáš Kořonek, Ostrava 2. místo: Michal Rjabi a Ondřej Pojer, Horní Bříza 3.místo: Radim Richter a David Mrakvia, Havířov Soutěţ odborných dovedností pořádal Cech obkladačů České republiky za podpory generálního partnerem cechu a.s. Lasselsberger a hlavního partnera Henkel ČR, spol. s.r.o. Věcné ceny také věnovali výrobci Botament, Mapei, Schlüter Systems, Schönoxm Sopro a Uzin. 4

5 Mezi koupelnové série RAKO přibyla novinka v teplých barvách dřeva. Série obkladů a dlaţeb Zebrano precizně napodobila styl vzácného afrického dřeva s charakteristickým dekorem nepravidelných pruhů, avšak svými funkčními vlastnostmi jej vysoce přesahuje. Snadno čistitelný odolný keramický povrch proto vyhrává nad skutečným dřevem. Série Zebrano je vytvořena z dlaţdic 33,3 x 33,3 cm ve třech barvách - slonová kost, hnědá a tmavě hnědá. Podlahu doplňují ve stejném stylu i barvách obkládačky 20 x 40 cm, které jsou však navíc rozšířeny o čtvercové formáty 20 x 20 cm s lesklým, jemně linkovaným povrchem v oranţové barvě. 5

6 6

7 7

8 SCHÖNOX EXPRESS Koncem roku 2007 firma Schönox opět vydala svůj občasník pro odbornou podlahářskou a obkladačskou veřejnost. Nové produkty (Sanace dřevěných podlah, Materiál Schönox SEZ) a také technické návody ukázané na provedených realizacích. V aktuálním novém čísle najdete kromě spousty zajímavých informací pro obchodní partnery také mnoho odborných rubrik jako například: Technik radí (Finální úpravy nebytových prostor, šíře spár v závislosti na dlaţbě, řešení ukončení balkonů), Poslední strana je věnována dřevěným podlahám a jejich povrchovým úpravám materiály Synteko a tématem kompletní renovace parket ve sportovních zařízeních. SCHÖNOX A SYNTEKO ROADSHOW 2008 Jiţ šestým rokem společnost SCHÖ- NOX pořádá velmi oblíbené celorepublikové turné seminářů nazvané SCHÖNOX ROADSHOW. Seminář je zaměřen zejména pro profesionály pracující v oboru obkladů a dlaţeb. Souběţně bude probíhat také školení zaměřené na podlahovou techniku. Na programu budou např. novinky pro rok 2008, příprava podkladů se starými zbytky lepidel za pouţití speciálního brusného nářadí, lepení přírodního kamene, pouţití rychlopotěrů a problematika podlahového topení. Dále bude zmíněno stále aktuální téma balkonů a teras. Kaţdý účastník SCHÖNOX ROADSHOW obdrţí certifikát o absolvování a jako malý dárek originální nivelační hrneček SCHÖNOX. Školení budou probíhat od do ve všech větších městech všech krajů ČR. Přesné informace včetně pozvánky najdete www. schonox.cz. 8

9 9

10 TECHNICKÝ SERVIS MAPEI PŘINÁŠÍ OPĚT NĚCO NOVÉHO Je hodně věcí, kterými se Mapei můţe pochlubit. Na jedno z prvních míst nesporně patří technický servis Mapei. Naše firma věnovala péči o zákazníka od začátku svého působení obrovský význam. Bylo nám vţdy jasné, ţe úzká a dokonalá spolupráce s našimi klienty musí být oběma stranám prospěšná a uţitečná. V dnešní obrovské záplavě stavebních materiálů a speciálních technologií nemůţe ani ten nejzkušenější odborník obsáhnout všechny obory stavební činnosti. Pokrok jde nezadrţitelně vpřed a to, co bylo v minulých letech naprostou utopií, je dnes součástí běţné praxe, stavebnictví nevyjímaje. Proto je jedinou správnou a spolehlivou cestou specializace. A kdo jiný by vám v oblasti stavební chemie mohl být více nápomocný, neţ odborník, kterému je kaţdodenní kontakt se stavbou, novými, ale i stávajícími materiály a stavebními technologiemi kaţdodenním "chlebíčkem" a kterému je tato práce současně i "koníčkem"? Tým Mapei je ve většině případů skutečně sestaven z odborníků, kteří jsou schopni vám kdykoliv poradit a pomoci. Velká část našich product managerů, techniků a obchodně technických pracovníků jsou zkušení profesionálové "odkojeni" provozem a kdyţ řeší váš problém, ví, o čem hovoří. Jsou mezi námi samozřejmě i kolegové sluţebně mladší, i ti však kaţdým dnem odborně rostou a stávají se odborníky. Před několika lety naše firma poskytovala v rámci technického servisu některé finančně náročnější zkoušky pouze za úhradu. To však jiţ dávno neplatí. Denně se ukazuje, ţe technická pomoc na stavbách je pro naše klienty nepostradatelná a stále více poţadovaná. Jsme si vědomi toho, ţe smysluplná investice do zákazníků je ta nejlepší cesta k oboustranné spokojenosti. Vţdyť všichni máme jeden společný cíl - zajistit dokonalé, bezchybné zpracování našich materiálů a zaručit dlouhodobou a bezproblémovou ţivotnost nejen pouţitých materiálů a systémů, ale celých staveb. Denně brázdí naše snadno rozpoznatelná auta území celé naší republiky, aby kaţdý z našich zákazníků mohl večer bezstarostně uléhat. Několikrát jsme dokonce řešili technický servis pro naše zákazníky na stavbách i za hranicemi ČR. Naše práce začíná často uţ při zrodu projektu. Také z toho důvodu jsme se rozhodli vyčlenit jednoho z nejzkušenějších a sluţebně nejstarších pracovníků týmu jako specialistu pro práci s projektanty a architekty. Od začátku letošního roku uţ Petr Děreš ve spolupráci s firmou PSM provedl na území celé Čech a Moravy celou řadu prezentací. Ale nejsou to pouze školení ve spolupráci s PSM. Jeho bohatých zkušeností vyuţíváme i na seminářích, pořádaných obchodním úsekem Morava. Mimoto se významnou měrou podílí na zpracování technických broţur. 10

11 V roce 2008 přicházíme s novým formátem šíření Mapei know-how. Technické a obchodní oddělení Mapei je rozděleno na oblasti Čechy a Morava a dále na jednotlivé regiony, za které jsou zodpovědní jednotliví obchodně techničtí pracovníci. Těch působí na území naší republiky celkem dvanáct. Obchodně technický pracovník zajišťuje ve svém regionu plný technický servis pro všechny naše klienty, ať jsou to realizační firmy, ţivnostníci nebo i ostatní zákazníci, kteří se ve své profesi věnují zcela jinému zaměření. Navíc pečují o rozsáhlou síť našich smluvních prodejců, díky kterým jsme dnes blíţe právě široké veřejnosti. Účinnou podporu technického servisu ve všech regionech nám pomáhají zajišťovat naši technici, kteří jsou dnes celkem tři. Technici jsou obchodně technickým pracovníkům nápomocni zejména při zajišťování rozsáhlejších zkoušek na stavbách, předváděcích akcích, seminářích a všude tam, kde je technické řešení náročnější a potřebuje více času. Právě nastávající zimní období, kdy je přece jenom na stavbách o něco klidněji se otvírá prostor pro pořádání seminářů pro naše zákazníky. Kaţdoročně pořádáme celou řadu školení, seminářů, ukázky aplikací, atd. Oproti roku 2006, kdy jsme na naše technologie proškolili 996 pracovníků, bylo do konce října 2007 proškoleno na 102 seminářích celkem 2835 pracovníků!! Mimo klasické semináře a proškolování pracovníků na stavbách jsme pro klienty připravili Mapei Akademii. Přichystáno máme celkem šest kurzů. Jedná se o odborné školení profesionálů, kteří pracují, nebo budou pracovat s výrobky Mapei. Součástí uvedeného školení jsou praktické aplikace našich výrobků s cílem "osahat" si je, dokonale poznat jejich vlastnosti při přípravě i zpracování a přesvědčit se osobně o jejich nadstandardních vlastnostech. Kaţdý absolvent Mapei Akademie si na závěr odnese Certifikát Mapei Akademie jako doklad o znalosti materiálů a systémů Mapei včetně jejich aplikace. Ale Mapei Akademie neznamená jenom práci a studium. V rámci tohoto setkání odborníků jsme pro vás připravili celou řadu dalších společenských aktivit na odreagování a pobavení. Stresu a shonu máme za celý rok na stavbách dost a dost a je třeba si najít čas i na relaxaci. A pokud je to spojeno s dobře naplánovanou akcí, ze které si můţete hodně odnést i po stránce odborné, je to jistě dobrá kombinace. Po celou dobu bude pro vás zajištěno dobré jídlo a pití a abyste se nemuseli příliš omezovat, máme pro vás připravený i nocleh. Účastníci Mapei Akademie budou osloveni j ednotlivými obchodnětechnickými pracovníky, od kterých se dozví veškeré další podrobnosti. Uhradí pouze, s ohledem na náklady, symbolický manipulační poplatek a akce můţe začít. Co dodat? Přijeďte, nebudete litovat!! Tolik o obchodním servisu a chystaných novinkách. Na závěr bych vás chtěl znovu ujistit, ţe jsme tady proto, abychom vám všem byli nápomocni při plnění nelehkých úkolů. Nebojte se, ţe jde podle vašeho názoru o bezvýznamné záleţitosti. Velké cíle začínají u malých úkolů. Jsme Vám k dispozici v regionech, na stránkách na u i při osobních setkáních. Těšíme se na vás!! 11

12 SOPRO FLEXFUGE FL SPÁROVACÍ HMOTA, KTERÁ VYDRŢÍ VŠE ven po dobu své funkce ve stavbě. Flexibilní cementové spárovací hmoty se osvědčily všude tam, kde se předpokládá velké kolísání teplot, např. na balkónech a terasách nebo na vytápěných podlahách. Firma Sopro rozšířila svoji nabídku o moderní spárovací hmotu Sopro FlexFuge FL. Speciální receptura zajišťuje výrobku vlastnosti, které u jiných výrobků chybí, a umoţňuje pouţití pro všechny druhy obkladů a dlaţeb z keramiky, teraca, přírodního kamene a skleněných tvarovek. Za zmínku stojí především vysoká přilnavost na slinutou keramiku. Při výběru správné spárovací hmoty se musí především zohlednit všechna zatíţení, kterým bude materiál vysta- Kvality spárovací hmoty se projeví zvláště při pouţití na velmi namáhaných konstrukcích, např. balkónech terasách nebo vytápěných podlahách. Sopro FlexFuge FL je nejen flexibilní, ale také vysoce mechanicky odolná a mrazuvzdorná. Speciální receptura s pouţitím rýnského trasu chrání před tvorbou výkvětů v exteriéru. Pro zpracovatele je zvlášť důleţitá komfortní zpracovatelnost. Spárovací hmota nezprahne, vykazuje optimalizovanou lhůtu pro omytí po spárování a umoţňuje vysokou produktivitu práce. Při správném poměru míchání zaručuje vytvrdnutí bez tvorby trhlin a velmi brzké uţívání spárovaných ploch. Sopro FlexFuge FL je vhodná pro šířky spár 2 30 mm a dodává se v barevných odstínech: šedá, stříbřitě šedá a šedá beton. NOVÝ KATALOG Z DÍLNY UFLOOR SYSTEMS Začátkem letošního roku vydala společnost UZIN s.r.o. multimediální CD ve kterém je prezentován kompletní sortiment v rámci kompetenční značky UFLOOR Systems tedy systémově propojený sortiment zaměřený na širokou problematiku přípravy, pokládky a údrţby podlah. V průběhu roku následoval přehled výrobků (katalog) podlahové stavební chemie UZIN a v říjnu přišla se svým posledním počinem, a tím byl katalog codex kterým společnost UZIN s.r.o. představuje zcela nový systémový program pro obklady a dlaţbu. Přehled poskytuje ucelený pohled na výrobky pro přípravu podkladu, pokládku keramických obkladů a dlaţeb, spárovací hmoty a příslušenství. Kaţdému zájemci bude katalog výrobků codex zdarma zaslán vyţádat si jej můţete na ové adrese: nebo faxem na , resp. telefonicky na Pochopitelně zájemcům je k dispozici jak zmíněné multimediální CD, tak i katalog podlahové stavební chemie UZIN či katalog WOLFF s širokou nabídkou nářadí a strojů. 12

13 CERSAIE 2007 Snad pro kaţdého, kdo je zainteresován v oblasti stavební keramiky a sanitární techniky, je největší mezinárodní veletrh CERSAIE v italské Boloni něčím mimořádným. Letošní ročník, který se konal v termínu 2-6. října, překonal loňská statistická čísla. Na 160 tisících m 2 vystavovalo firem a z toho bylo 855 italských a 223 ze zahraničí. Nejvíce byly zastoupeny keramické obklady (537x) a koupelnový nábytek (393x). Během 5 dnů na výstavu přišlo návštěvníků ze 136 států: z Itálie ze států EU z ostatní evropských státl z Asie z Ameriky 960 ze Středního východu 332 z Austrálie 486 z Afriky Rezervujte si 30. září 4. října 2008 pro další ročník! SPS RAKO TENIS CUP 2007 Společnost Lasselsberger, generální partner Cechu obkladačů ČR, byla prostřednictvím své značky RAKO generálním partnerem (ne)oficiálního Mistrovství České republiky v tenise stavebních firem, které se konalo v Jihlavě 14. září. Celý turnaj provázalo teplé a nádherné slunečné počasí a do turnaje, který pořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR pro všechny představitele stavebnictví z celé České republiky se přihlásilo 30 dvojic (o osm více neţ v roce minulém). Do osmifinále Finálové skupiny se probojovaly týmy Stavoizola Třebíč, Henkel CR Praha, Mesingstav Brno, Mejstřík Jihlava, Miko Havlíčkův Brod, Bytostav Ostrava, JMA Jihlava a ACO Přibyslav. Vítězem (ne)oficiálního tenisového mistrovství ČR ve čtyřhře na antuce SPS RAKO TENIS CUP 2007 se stala společnost ACO stavební prvky Přibyslav. Do osmifinále Útěchové skupiny se probojovaly týmy RA- KO, Zakládání Group, Vodak Print, Stavebniny Šťastný, RTS, Skanska, LB OBJECT a Drevykom. Pohár za první místo si odvezla dvojice RAKO (foto). KOUPELNOVÁ STUDIA MOHOU BÝT OD 1. LEDNA 2008 ČLENY CECHU Na valné hromadě v Jičíně v březnu letošního roku rozhodli členové cechu o novém uspořádání členské základny, které začne platit od 1. ledna Členská základna cechu bude rozdělena na vlastní členy tzn. obkladače (ţivnostníky nebo firmy zaměstnávající obkladače) a přidruţené členy ze 4 oblastí: - škola - výrobce, dovozce - koupelnové studio, prodejce - expert, znalec Další informace získáte na nebo nás kontaktujte v případě zájmu o členství mobil

14 KIESEL A PRAŢSKÉ MULTIFUNKČNÍ KOMERČNÍ CENTRUM PALLADIUM k vyrovnání podkladů v interiéru, od 3 mm do 40 mm v jednom pracovním kroku, čerpatelná, vhodná pro podlahové vytápění i kolečkové ţidle. Okamul DF - jednosloţková izolace proti vlhkosti pro interiér, s extrémně nízkou spotřebou /1,2 kg /m2 na obě vrstvy, vysoce flexibilní, přemostění trhlin aţ 4 mm, jako kontaktní izolace pod keramické obklady. 14 Ve čtvrtek bylo otevřeno na trojúhelníku ulic Na Poříčí, Truhlářská a náměstí Republiky v Praze komerční centrum Palladium. Na místě bývalých kasáren se na ploše 115 tisíc metrů čtverečních v šesti nadzemních a dvou podzemních podlaţí nachází komplex kanceláří, obchodů a sluţeb, který nemá zatím v Praze konkurenci. Projekt zcela změnil ráz náměstí Republiky, z rušné křiţovatky se stala příjemná pěší zóna, která atraktivně otvírá vstup do staré části města Na ploše m2 najdete obchody a restaurace, připraveny jsou koncerty ţivé hudby, divadelní vystoupení, filmové projekce nebo přehlídky módy a jejích doplňků. Nabídku doplňují sluţby veškerého cenového rozpětí. Celý komplex je propojen se vstupem do metra na náměstí Republiky. Další prostory zaujímají prvotřídní kanceláře s výhledem na Staré město a letenský park. Generálním dodavatelem stavby se stala firma STRABAG, a.s. Česká pobočka firma KIESEL uplatnila své výrobky stavební chemie ve spolupráci s firmou ARCUS na všech keramikou obloţených plochách- ať to jiţ byla sociální zařízení ve všech patrech, nebo velkoplošná prodejna Albert v přízemí. Pouţité výrobky byly penetrační a samonivelační hmoty /Okamul GG, Sevoplan D800/, izolace Okamul DF, lepidla / Servostar 2000 Flex, Servofix Duo Flex, Servofix Duo Flex- Schnell/ a samozřejmě celá škála cementových spárovacích hmot Servoperl, od bílé aţ po černou včetně silikonů Oka Silicon. Jednu z největších prodejen v objektu, obchod s mladou módou ANN Christie, která se nachází v druhém podzemním podlaţí, realizovala firma SAIS. Zde se uplatnili výrobky stavební chemie Kiesel v podobě lepidla na keramickou dlaţbu - Servofix Duo Flex Schnell. Servofix Duo Flex Schnell - rychleschnoucí flexibilní lepidlo pro interiér i exteriér, umoţňuje velmi rychlý postup prací, po 4 hodinách je pochozí a spárovatelné. Plná zátěţ je moţná po 24 hodinách. Vhodné pro vytápěné potěry, balkóny a terasy. Okamul GG - penetrace pro savé podklady v interiéru, na disperzní bázi, ředitelný aţ do poměru 1:2, dobře proniká do podkladu. Servoplan D800 samonivelační stě rková hmota Servostar 2000 Flex flexibilní cementové lepidlo s přísadou polymerů pro keramické dlaţdice a desky, jemná kamenina, porcelánová mozaika. Po 24 hodinách je pochozí a spárovatelné. Vhodné pro jemnou kameninu, balkóny a terasy. Servoperl - flexibilní cementová spárovací hmota bez písku, vhodná do vlhkého prostředí v interiéru i exteriéru, pro šířku spáry do 5mm, odpuzuje vodu a nečistoty. Snadno zpracovatelná, tvoří hladký a kompaktní povrch. Oka Silicon- silikon pro řadu spárovacích hmot Servoperl, identická barevná škála, jednosloţkový, pro trvale pruţné utěsnění spár v sanitárních prostorech. Servofix Duo Flex - flexibilní lepidlo, pro interiér i exteriér, po 12 hodinách je pochozí a spárovatelné. Plná zátěţ je moţná po ca 72 hodinách. Vhodné pro vytápěné potěry, balkóny a terasy. Více informací naleznete v technických listech výrobků na

15 SCHÖNOX SEZ NOVÁ RECEPTURA Koncem roku 2007 firma SCHÖNOX vylepšuje recepturu velmi oblíbeného speciálního cementového pojiva pro vytvoření rychlých potěrů. Materiál tak získal mnohem lepší vlastnosti v podobě rychlejšího tuhnutí a schnutí. Dále bylo významně sníţeno vnitřní pnutí. SCHÖNOX SEZ se hodí všude tam, kde je stavba závislá na krátkém čase realizace a řemeslníci nechtějí riskovat porušení technologických předpisů. Potěr při pouţití tohoto pojiva obsahujícího vysoké procento cementů s krystalickou vazbou vody dosahuje jiţ po 24 hodinách vysokých pevností (20-40 mpa v závislosti na poměru míšení s pískem) a zbytkové vlhkosti pod 2,5 % CM. Je velmi vhodný i na vytápěné podlahy. Slouţí jako spřaţený potěr pro vrstvy od mm nebo jako samonosný potěr ve vrstvách 35 mm a více. Z těchto důvodů je ho také moţné pouţít jiţ od vrstvy 35 mm v kombinaci se separační folií nebo tepelně izolačními deskami pro rekonstrukce starých zaolejovaných nebo nesoudrţných podlah. Na velké plochy od 100 m 2 lze pouţít čerpadlo, které zpravidla bývá poskytováno v rámci technického servisu SCHÖNOX zdarma. PROFI MAGAZÍN - OBKLADY, DLAŢBA & SANITA - PRO ČLENY CECHU ZDARMA Od ledna 2008 začne vycházet nový magazín, který bude zaměřen na obklady, dlaţbu a sanitu. Tento časopis, od vydavatelství ATEMI, budou všichni členové Cechu obkladačů ČR dostávat kaţdý druhý měsíc a to po celý příští rok do svých poštovních stránek zcela ZDARMA. Z obsahu: Zprávy Aktuálně z dění v oboru Novinky v obkladech, dlaţbách, sanitární keramice a stavební chemii na našem trhu Trendy v obkladové keramice Spojit uţitek s krásou trendy v sanitární keramice Co by měl obkladač vědět Posouzení kvality podkladu Vady a poruchy Obecný úvod do problematiky řešení vad a poruch Upevňování na hmoţdinky V kavárně Imperial znovu oţily keramické obklady a dlaţba Nová kavárna v Muzeu keramiky v německém Mettlachu Analýza trhu s obkladovými materiály Roberto Palomba: Příroda se nedá imitovat, ale můţe inspirovat Symbióza mezi obchodem a řemeslníkem je důleţitá Co se děje v Cechu obkladačů a rozhovor s předsedou Romanem Pommerem Silikátový svaz Profesní vzdělávání ve Středisku celoţivotního vzdělávání v Horní Bříze Servis Henkel ČR, spol. s r.o., Schlüter systems, Uzin s.r.o. 15

16 Přehled profesionálních obkladačů Jihočeský kraj Ábel Dušan Dačice Binder Jan Sezimovo Ústí Janů Pavel Netolice Kraus Roman Soběslav Loudin & spol s.r.o. Mladá Voţice STAVOPLAST KL spol. s.r.o. Stachy Vaněk Martin Tábor Weber Radek Milevsko Jihomoravský kraj KRÁČAL - OBKLADY, s.r.o. Hodonín Müllner Tomáš Blatnička Neklapil Pavel Brno Nevoral Jan Mohelno RCJ s.r.o. Brno STM KLAD s.r.o. Syrovice STYL - MONT s.r.o. Brno Šesták Milan Brno Šťastný Pavel Brno Zeke Libor Brno Karlovarský kraj Hladík Bohumír Karlovy Vary Hossner Martin Nová Role Jančar Miroslav - Fachman Karlovy Vary Kelch Thomas Ostrov nad Ohří Kindel Zdeněk - obkladačství Karlovy Vary Kotek Michal Nová Role Sakař Roman Nová Role Toman Petr Karlovy Vary Tomín Pavel Nová Svatava Královéhradecký kraj ALTIS s.r.o. Trutnov Hanuš Vladimír Ţacléř Kašpar Václav Česká Skalice Keramo-montáţ s.r.o. Hradec Králové Klíma Ivan Hořejší Vrchlabí Makovský Ivan Trutnov Oupic Roman Hradec Králové Liberecký kraj Hána Milan Česká Lípa Ptáček Milan - Apex Liberec Škrabák Radomír Liberec Moravskoslezský kraj Tkadlec Jan MONTSTAV Ostrava Olomoucký kraj Čech Zdeněk Všechovice Hodulák Michal Přerov NOVA THERMOBAU COM s.r.o. Šternberk Švarc Jaroslav Kojetín Pardubický kraj KERAMIZOL s.r.o. Letohrad Stavební sdruţení Boštík s.r.o. Litomyšl Plzeňský kraj EUROOBKLADY s.r.o. Plzeň Chochol František Kaznějov Kankrdlík Miroslav Štěnovice Kubíček Jaroslav Zbůch Litvaj Eduard Plzeň Martínek keramika s.r.o. Plzeň Musil Vlastimil Hejná Sdruţení plzeňských obkladačů s.r.o. Plzeň - Křimice STAVMAN spol. s r.o. Plzeň Steuer Jindřich ing. Plzeň Vítek František Sušice Praha Brokl Jan Praha ELREKO Praha s.r.o. Praha Hansík Milan Praha Jodas Petr Praha Novotný Josef Praha Pařízek Jiří Praha Rýpar Jiří Praha Slavíček Martin - Marty & Marty Praha Středočeský kraj Daňhelka Miroslav Chrást Tišice KODET KLADNO s.r.o. Kladno Kratochvíl Miroslav Mladá Boleslav Krištof Tomáš Beroun Křepelka Milan Beroun Splavec Josef Kostelec nad Černými lesy Stehlík Jiří Beroun Šetek Miroslav Ţďár u Mnichova Hradiště Tláskal Jan Karlík Ústecký kraj Miňovský Jaroslav Roudnice n. Labem Šujan Milan Most Vysočina Adamec Radek Havlíčkův Brod Bath line s.r.o. Polnička Bauer Miroslav Jihlava Dvořák Jaroslav Vysoká u H.Brodu Hocke Pavel ml. Ţďár nad Sázavou Hvězda Miroslav Havlíčkův Brod Kiessling Karel Jihlava Tuma Jiří Kamenice u Jihlavy Zlínský kraj Hynek Stanislav S - Plus Kroměříţ Školy s výukou obkladačů Výrobci a prodejci stavební chemie Česká zemědělská akademie Humpolec, Integrovaná střední škola stavební Ústí nad Labem, Integrovaná střední škola technická Most - Velebudice, SOŠ a SOU Hradec Králové, Střední odborné učiliště stavební Brno - Bosonohy, ww.soubosonohy.cz Střední odborné učiliště Horní Bříza, Střední škola stavební Jihlava, Střední škola polytechnická Olomouc, Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Frýdek Místek, Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava, Střední škola stavební Louny, Střední škola technických oborů Havířov, Ardex Baustoff, s.r.o. B - port spol. s r.o. Henkel ČR s.r.o. Kiesel s.r.o. Lasselsberger a.s. Mapei s.r.o. MC-Bauchemie s.r.o., Botament Remax s.r.o. Schönox s.r.o. Sopro CZ s.r.o. Uzin s.r.o Výrobci a prodejci obkladů a dlaţby Výrobci a prodejci lišt Lasselsberger a.s. Remax s.r.o. Ing. Ladislav Řehák Sáry s.r.o. Schlüter - Systems KG Experti Roman Pommer Dr. Eduard Justa

OBKLADAČSKÝ BULLETIN. Zpravodaj Cechu obkladačů ČR, číslo 14

OBKLADAČSKÝ BULLETIN. Zpravodaj Cechu obkladačů ČR, číslo 14 OBKLADAČSKÝ BULLETIN Zpravodaj Cechu obkladačů ČR, číslo 14 OBSAH 2. OBKLADAČSKÝ MINIVELETRH 2010 Vážení kolegové, milí čtenáři, s blížícím se jarním sluníčkem a předpokládaným ukončením letošní dlouhé

Více

OBKLADAČSKÝ BULLETIN. Zpravodaj Cechu obkladačů ČR, 18. září 2009, číslo 13

OBKLADAČSKÝ BULLETIN. Zpravodaj Cechu obkladačů ČR, 18. září 2009, číslo 13 OBKLADAČSKÝ BULLETIN Zpravodaj Cechu obkladačů ČR, 18. září 2009, číslo 13 OBSAH 3. Obkladačský miniveletrh Valná hromada zvolila nové představenstvo Bowlingové mistrovství cechu Váţení kolegové, milí

Více

Materiály Ceresit UltraPox Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb

Materiály Ceresit UltraPox Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel podzim 2014 ročník 7 Materiály Ceresit UltraPox Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb VÝROČÍ Podlahové systémy THOMSIT slaví letos

Více

tomáš tomeček: Splněný sen v poušti vancouver: Čeká na zimní olympiádu reportáž: Míchací centra

tomáš tomeček: Splněný sen v poušti vancouver: Čeká na zimní olympiádu reportáž: Míchací centra magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel podzim 2009 tomáš tomeček: Splněný sen v poušti vancouver: Čeká na zimní olympiádu NOVINKY: Technologie a trendy Henkel reportáž: Míchací centra

Více

magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7

magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7 magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7 Důraz na odolnost a design Současné trendy v zateplování objektů Mistři u tebe doma : Ceresit opět fandí hokeji Pattex chemické

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011 S L O V O Ú V O D E M R O S T I S L A V I V Á N E K, P Ř E D S E D A P Ř E D S T A V E N S T V A Rok 2011 byl pro SZÚZ rokem zlomovým. Nerad bych, abyste mě podezírali, ţe jsem úvod jenom opsal od svého

Více

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů zděných cihelných staveb ze systému Heluz v Čr strana 1 Obsah Kraj Jihočeský Jindřichohradecká stavební s. r. o.... str. 15 Karel Dvořák KODL s. r. o.... str.

Více

OBKLADAČSKÝ BULLETIN. Zpravodaj Cechu obkladačů ČR, 27. února 2009, číslo 12

OBKLADAČSKÝ BULLETIN. Zpravodaj Cechu obkladačů ČR, 27. února 2009, číslo 12 OBKLADAČSKÝ BULLETIN Zpravodaj Cechu obkladačů ČR, 27. února 2009, číslo 12 OBSAH 3 Volební valná hromada cechu 2009 4. Obkladačský miniveletrh Vážení kolegové, rokem 2009 se pomalu přiblížíme k bilancování

Více

magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2010

magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2010 magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2010 Jaroslava Járková: Můj svět je větší Německo: Za gastronomickými zážitky Spotřebitelská soutěž: Pojeď fandit hokeji NOVINKY: Technologie,

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

e-zpravodaj 1/2014 Nový mobilní pasivní dům od společnosti Domestav nový bazén od společnosti Mountfield nové vzdělávací kurzy pro laickou veřejnost

e-zpravodaj 1/2014 Nový mobilní pasivní dům od společnosti Domestav nový bazén od společnosti Mountfield nové vzdělávací kurzy pro laickou veřejnost Nový mobilní pasivní dům od společnosti Domestav nové vzdělávací kurzy pro laickou veřejnost Každý exponát jsme pro Vás označili QR kódem nový bazén od společnosti Mountfield... než začnete stavět!!! Obsah

Více

Školy vydělají na projektech PENÍZE Z EU PŘISPĚJÍ KE ZKVALITNĚNÍ A ZPESTŘENÍ VÝUKY

Školy vydělají na projektech PENÍZE Z EU PŘISPĚJÍ KE ZKVALITNĚNÍ A ZPESTŘENÍ VÝUKY Sloupek hejtmana MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Vážení čtenáři, je tu opět září a s ním začátek nového školního roku. Pro prvňáčky to znamená něco nového v jejich

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace VA TECH EZ nfo ČASOPIS VA TECH EZ a.s. Mluví za nás naše výsledky PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 ve Štětí Nile

Více

Cena 30 Kč Kuzďas, spol s. r. o. Dolní 538 Kolín-Sendražice www.kuzdas.cz

Cena 30 Kč Kuzďas, spol s. r. o. Dolní 538 Kolín-Sendražice www.kuzdas.cz 3 ROČNÍK 24 2014 Cena 30 Kč Kuzďas, spol s. r. o. Dolní 538 Kolín-Sendražice www.kuzdas.cz Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí čtenáři! Časopis ISSN 1214-7583 MK ČR E 16344 Cech topenářů a instalatérů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 20. PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA 5.. - 7. 3. 2015 výstavní centrum IDEON Pardubice

TISKOVÁ ZPRÁVA. 20. PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA 5.. - 7. 3. 2015 výstavní centrum IDEON Pardubice TISKOVÁ ZPRÁVA z tiskové konference konané dne 20.1.2015 v areálu Pardubického pivovaru, a.s., (generální partner) týkající se stavebních výstav v Pardubicích a Hradci Králové : 20. PARDUBICKÁ STAVEBNÍ

Více

První veřejná plnicí stanice CNG na Písecku zahájí provoz na konci ledna 2013

První veřejná plnicí stanice CNG na Písecku zahájí provoz na konci ledna 2013 3 Roboti v MOTORU JIKOV hrají i dámu 4 Odléváme válce pro Husqvarnu 6 Se sněhem si poradí výkonná sněhová fréza Premiéra na českobudějovické výstavě Vzdělání a řemeslo Nový kontrakt divize Tlaková slévárna

Více

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVYVYDÁNO 23. 3. 2007 PRO âleny âkait informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 1 20 07 Praha místo Shromáždění delegátů ČKAIT dne 24. března 2007. Nový pohled na

Více

www.juta.cz Firemní zpravodaj

www.juta.cz Firemní zpravodaj www.juta.cz Firemní zpravodaj jaro 2014 www.juta.cz Jiří Hlavatý ze společnosti Juta se stal Podnikatelem roku 2013. Jeho tradiční královédvorská textilka vyrobila například izolaci v olympijské hale v

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

CM 22 Mega Format Flexible k lepení velkoformátových obkladů a dlažby. www.ceresit.cz. Novinka

CM 22 Mega Format Flexible k lepení velkoformátových obkladů a dlažby. www.ceresit.cz. Novinka CM 22 Mega Format Flexible k lepení velkoformátových obkladů a dlažby www.ceresit.cz 2 Novinka pro_profi_2_2013titulka_cervena3.indd 1 16.9.2013 10:11:10 úvodník Vážení čtenáři, podzimní nabídka nového

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 07/2011 l MĚSÍČNÍK l ROČNÍK 57 l CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev VD Bytprům Ostrava rozhovor s předsedou družstva Milanem Plačkem Družstvo HLS, výrobní

Více

Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů

Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě MK ČR Stavebnictví Český svaz stavebních inženýrů E 17014 201211 12/12 Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis

Více

Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO

Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO 1/2010 ÚVODEM Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět oslovil prostřednictvím našeho časopisu,

Více

Unikátní expozice spojila Česko a Bavorsko KRAJINNÁ VÝSTAVA BEZ HRANIC CHEB MARKTREDWITZ 2006 OHROMILA NÁVŠTĚVNÍKY

Unikátní expozice spojila Česko a Bavorsko KRAJINNÁ VÝSTAVA BEZ HRANIC CHEB MARKTREDWITZ 2006 OHROMILA NÁVŠTĚVNÍKY MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 4 číslo 6 19. 6. 2006/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Unikátní expozice

Více

KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ

KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ RHEINZINK značkové jméno pro titanzinek

Více

STŘECHY. dnes. 14. ročník úspěšně zahájen. Nenechte si ujít Dnes od 13 hodin proběhne v Hale 3 sál č. 4 otevřená plocha, křest knihy a autogramiáda

STŘECHY. dnes. 14. ročník úspěšně zahájen. Nenechte si ujít Dnes od 13 hodin proběhne v Hale 3 sál č. 4 otevřená plocha, křest knihy a autogramiáda zdarma čtvrtek 9. únor 2012 STŘECHY PVA EXPO PRAHA LETŇANY dnes Vážení vystavovatelé, Vážení hosté. Po měsících příprav veletrhu, který se koná pro nás v novém prostředí, v areálu PVA EXPO Letňany, nastal

Více