MAGAZÍN OBKLADY A DLAŢBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGAZÍN OBKLADY A DLAŢBY"

Transkript

1 MAGAZÍN OBKLADY A DLAŢBY Zpravodaj Cechu obkladačů ČR 19. prosince 2007, číslo 10

2 OBSAH 3 Praţským ţivnostníkem roku 2007 je obkladač Milan Hansík Valná hromada cechu 2008, Sezimovo Ústí Milí kolegové, ve vánočním čase Vám přeji úspěšné zakončení roku 2007, ale zejména, aby jste velice směle vykročili do roku příštího. Rok 2008 bude pokračováním nastoupeného trendu aktivit našeho cechu, tak aby se dokončilo úspěšné čtyřleté období nynějšího představenstva, aby cesta za zviditelněním cechu na trhu práce byla zúročena. Já osobně si myslím, ţe poptávka veřejnosti po vaší práci není způsobena jenom stavebním boomem, ale i váţeností našeho obkladačského řemesla, Vámi odvedenou prací a společnou snahou o vyzdviţení práce obkladače na stavbě nebo v bytě, rodinném domku. Dnes uţ přestává pomalu platit, ţe kaţdý zedník je obkladač, ţe kaţdý zedník umí a můţe obkládat. A to je moc dobře. Připravili jsme pro Vás malý vánoční dárek a to v podobě ročního předplatného nového profi magazínu Obklady, dlaţba a sanita, který budete zdarma dostávat aţ do svých poštovních schránek. Dovolte mi, aby jsem Vám osobně a Vašim blízkým popřál pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce Váš Roman Pommer 3. Obkladačský miniveletrh, Sezimovo Ústí Inovace roku v obkladačském oboru Obkladačské naděje 2007 jsou z Ostravy 5 Série obkladů a dlaţeb Zebrano 6 Novinka - CM 90 EasyFlex PLUS 7 Schönox - jediné téma obkladačů vţdy a všude 8 Schönox Express Schonox a Synteko Roadshow Novinka - ARDEX X 77 S 10 Technický servis MAPEI přináší opět něco nového 12 Sopro FlexFuge FL spárovací hmota, která vydrţí vše Nový katalog z dílny UFLOOR Systems 13 CERSAIE 2007 SPS RAKO TENIS CUP 2007 Koupelnová studia mohou být od členy cechu 14 Kiesel a Praţské multifunkční komerční centrum Palladium 15 Schönox SEZ nová receptura Profi magazín - Obklady, dlaţba a sanita 15 Přehled členů cechu Úvodní fotografie : Envirovision, televize do koupelny MAGAZÍN OBKLADY A DLAŢBY Zpravodaj Cechu obkladačů České republiky pro všechny, kteří hledají správné informace pro koupelny, kuchyně, podlahy, terasy, bazény a další moţnosti pouţití keramické obkládačky, dlaţby, skleněné mozaiky nebo přírodního kamene. generální partner hlavní partner Cech obkladačů České republiky o.s. Freyova 27, Praha 9 IČ : tel.: obkladacu.cz 2

3 PRAŢSKÝM ŢIVNOSTNÍKEM ROKU 2007 JE OBKLADAČ MILAN HANSÍK V praţském kole Makro ŢIVNOSTNÍK ROKU 2007 u poroty přesvědčivě vyhrál obkladač Milan Hansík, který je také členem Cechu obkladačů ČR. Vyhlašovatelem tohoto nejvýznamnějšího tuzemského klání úspěšných podnikatelů jsou jiţ tradičně Hospodářské noviny. Chceme těmito soutěţemi podpořit a také ocenit odvahu lidí, kteří se v Česku dali do podnikání. Berou riziko a zodpovědnost nejen za sebe, ale za desítky, stovky a tisíce lidí, které zaměstnávají. Zaslouţí si, aby o nich společnost věděla a aby si jich váţila, uvedl při zahájení letošního ročníku šéfredaktor Hospodářských novin Petr Šimůnek. Zájemci o účast v soutěţi se mohli registrovat na webových stránkách do konce letošního června. Krajská kola proběhla v září a říjnu a celkový vítěz byl vyhlášen 15. listopadu ve Slovanském domě v Praze. Celorepublikovým vítězem a Ţivnostníkem roku 2007 se stal obchodník a stavebník Libor Václavík. VALNÁ HROMADA CECHU, , SEZIMOVO ÚSTÍ Valná hromada cechu se uskuteční ve čtvrtek 6. března 2008 v Sezimově Ústí u Tábora (Hotel MAS). 3. OBKLADAČSKÝ MINIVELETRH, SEZIMOVO ÚSTÍ Začínáme připravovat třetí ročník Obkladačského miniveletrhu, který se uskuteční ve čtvrtek 6. března v Hotelu MAS v Sezimově Ústí (www.hotelmas.cz) V kongresovém sále bude od 9-14 hodin probíhat prezentace předních výrobců a prodejců z obkladačského oboru a pokud budou naplněny všechny kapacity sálu, bude zde vystavovat 35 firem (aktuální přehled vystavovatelů najdete na našich internetových stránkách). Na miniveletrh mají obkladačské firmy a koupelnová studia VSTUP ZDARMA (i nečlenové cechu) a pokud si vezmete sebou Vaši vizitku, kaţdý stý (dvoustý, třístý atd.) návštěvník obdrţí od cechu na místě originální obkladačskou cechovici s vůní slivovice. Jedná se o ryze odbornou akci, laické veřejnosti nebude vstup umoţněn! INOVACE ROKU V OBKLADAČSKÉM OBORU 2007 Cech obkladačů ČR inovoval svoji hlasovací soutěţ Obkladačský PRO- DUKT ROKU do zcela nové podoby a připravil pro obkladače hlasovací anketu o INOVACI ROKU, která obkladačům usnadnila, zrychlila, vylepšila atd. jejich práci. Inovace se netýká jen výrobků, jejich vlastností, ale i pracovních postupů nebo systémových řešení. Přihlášené inovace budou zveřejněny na webu cechu, představeny v rámci Obkladačského miniveletrhu a návštěvníci hned na místě svým hlasováním rozhodnou, která inovace jim v roce 2007 nejvíce pomohla. Přihlašovatel vítězné inovace obdrţí právo pouţívat titul Nejlepší inovace v obkladačském oboru za rok 2007 pro své marketingové účely, diplom a plaketu s titulem. Inovace umístěné na 2. a 3. místě obdrţí diplom s Čestným uznáním. Slavnostní vyhlášení proběhne na úvod valné hromady Cechu obkladačů, která se bude konat v H o t e l u M A S v Sezimově Ústí po skončení Obkladačského miniveletrhu. Inovace mohou nominovat jen členové Cechu obkladačů ČR. 3

4 OBKLADAČSKÉ NADĚJE 2007 JSOU Z OSTRAVY V Českých Budějovicích 19. září skončil jiţ třetí ročník dvoudenní učňovské soutěţe OBKLADAČSKÁ NADĚJE 2007, která se konala v rámci největší veletrţní prezentace škol s názvem Vzdělání a řemeslo. Letošního ročníku se zúčastnili učni třetích ročníků z Horní Břízy, Loun, Hradce Králové, Ostravy a Havířova. Soutěţící přivítal Jaroslav Froulík z Ministerstva školství ČR a Josef Zajíček, obchodní ředitel společnosti Lasselsberger a současně první místopředseda Cechu obkladačů ČR. Na úvod soutěţního dne museli soutěţní dvojice (kaţdá škola mohla nominovat pouze jednu) zvládnout písemný test a pak v časovém limitu obloţit stěny a podlahu připravených kójí. Pro soutěţící byly připraveny hodnotné věcné dary a navíc vítězné dvojice vyhrály svým školám dary od společnosti FLEX-IT, která věnovala profesionální vrtáky do dlaţeb a obkladů Marcrist PG 850 v celkové hodnotě Kč a vítězná Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava obdrţela od společnosti Henkel ČR, z rukou Jiřího Pavlíčka (na fofografii vlevo) speciální dárkový poukaz v hodnotě Kč na odběr stavební chemie CERESIT. 1. místo: Martin Vinkler a Tomáš Kořonek, Ostrava 2. místo: Michal Rjabi a Ondřej Pojer, Horní Bříza 3.místo: Radim Richter a David Mrakvia, Havířov Soutěţ odborných dovedností pořádal Cech obkladačů České republiky za podpory generálního partnerem cechu a.s. Lasselsberger a hlavního partnera Henkel ČR, spol. s.r.o. Věcné ceny také věnovali výrobci Botament, Mapei, Schlüter Systems, Schönoxm Sopro a Uzin. 4

5 Mezi koupelnové série RAKO přibyla novinka v teplých barvách dřeva. Série obkladů a dlaţeb Zebrano precizně napodobila styl vzácného afrického dřeva s charakteristickým dekorem nepravidelných pruhů, avšak svými funkčními vlastnostmi jej vysoce přesahuje. Snadno čistitelný odolný keramický povrch proto vyhrává nad skutečným dřevem. Série Zebrano je vytvořena z dlaţdic 33,3 x 33,3 cm ve třech barvách - slonová kost, hnědá a tmavě hnědá. Podlahu doplňují ve stejném stylu i barvách obkládačky 20 x 40 cm, které jsou však navíc rozšířeny o čtvercové formáty 20 x 20 cm s lesklým, jemně linkovaným povrchem v oranţové barvě. 5

6 6

7 7

8 SCHÖNOX EXPRESS Koncem roku 2007 firma Schönox opět vydala svůj občasník pro odbornou podlahářskou a obkladačskou veřejnost. Nové produkty (Sanace dřevěných podlah, Materiál Schönox SEZ) a také technické návody ukázané na provedených realizacích. V aktuálním novém čísle najdete kromě spousty zajímavých informací pro obchodní partnery také mnoho odborných rubrik jako například: Technik radí (Finální úpravy nebytových prostor, šíře spár v závislosti na dlaţbě, řešení ukončení balkonů), Poslední strana je věnována dřevěným podlahám a jejich povrchovým úpravám materiály Synteko a tématem kompletní renovace parket ve sportovních zařízeních. SCHÖNOX A SYNTEKO ROADSHOW 2008 Jiţ šestým rokem společnost SCHÖ- NOX pořádá velmi oblíbené celorepublikové turné seminářů nazvané SCHÖNOX ROADSHOW. Seminář je zaměřen zejména pro profesionály pracující v oboru obkladů a dlaţeb. Souběţně bude probíhat také školení zaměřené na podlahovou techniku. Na programu budou např. novinky pro rok 2008, příprava podkladů se starými zbytky lepidel za pouţití speciálního brusného nářadí, lepení přírodního kamene, pouţití rychlopotěrů a problematika podlahového topení. Dále bude zmíněno stále aktuální téma balkonů a teras. Kaţdý účastník SCHÖNOX ROADSHOW obdrţí certifikát o absolvování a jako malý dárek originální nivelační hrneček SCHÖNOX. Školení budou probíhat od do ve všech větších městech všech krajů ČR. Přesné informace včetně pozvánky najdete www. schonox.cz. 8

9 9

10 TECHNICKÝ SERVIS MAPEI PŘINÁŠÍ OPĚT NĚCO NOVÉHO Je hodně věcí, kterými se Mapei můţe pochlubit. Na jedno z prvních míst nesporně patří technický servis Mapei. Naše firma věnovala péči o zákazníka od začátku svého působení obrovský význam. Bylo nám vţdy jasné, ţe úzká a dokonalá spolupráce s našimi klienty musí být oběma stranám prospěšná a uţitečná. V dnešní obrovské záplavě stavebních materiálů a speciálních technologií nemůţe ani ten nejzkušenější odborník obsáhnout všechny obory stavební činnosti. Pokrok jde nezadrţitelně vpřed a to, co bylo v minulých letech naprostou utopií, je dnes součástí běţné praxe, stavebnictví nevyjímaje. Proto je jedinou správnou a spolehlivou cestou specializace. A kdo jiný by vám v oblasti stavební chemie mohl být více nápomocný, neţ odborník, kterému je kaţdodenní kontakt se stavbou, novými, ale i stávajícími materiály a stavebními technologiemi kaţdodenním "chlebíčkem" a kterému je tato práce současně i "koníčkem"? Tým Mapei je ve většině případů skutečně sestaven z odborníků, kteří jsou schopni vám kdykoliv poradit a pomoci. Velká část našich product managerů, techniků a obchodně technických pracovníků jsou zkušení profesionálové "odkojeni" provozem a kdyţ řeší váš problém, ví, o čem hovoří. Jsou mezi námi samozřejmě i kolegové sluţebně mladší, i ti však kaţdým dnem odborně rostou a stávají se odborníky. Před několika lety naše firma poskytovala v rámci technického servisu některé finančně náročnější zkoušky pouze za úhradu. To však jiţ dávno neplatí. Denně se ukazuje, ţe technická pomoc na stavbách je pro naše klienty nepostradatelná a stále více poţadovaná. Jsme si vědomi toho, ţe smysluplná investice do zákazníků je ta nejlepší cesta k oboustranné spokojenosti. Vţdyť všichni máme jeden společný cíl - zajistit dokonalé, bezchybné zpracování našich materiálů a zaručit dlouhodobou a bezproblémovou ţivotnost nejen pouţitých materiálů a systémů, ale celých staveb. Denně brázdí naše snadno rozpoznatelná auta území celé naší republiky, aby kaţdý z našich zákazníků mohl večer bezstarostně uléhat. Několikrát jsme dokonce řešili technický servis pro naše zákazníky na stavbách i za hranicemi ČR. Naše práce začíná často uţ při zrodu projektu. Také z toho důvodu jsme se rozhodli vyčlenit jednoho z nejzkušenějších a sluţebně nejstarších pracovníků týmu jako specialistu pro práci s projektanty a architekty. Od začátku letošního roku uţ Petr Děreš ve spolupráci s firmou PSM provedl na území celé Čech a Moravy celou řadu prezentací. Ale nejsou to pouze školení ve spolupráci s PSM. Jeho bohatých zkušeností vyuţíváme i na seminářích, pořádaných obchodním úsekem Morava. Mimoto se významnou měrou podílí na zpracování technických broţur. 10

11 V roce 2008 přicházíme s novým formátem šíření Mapei know-how. Technické a obchodní oddělení Mapei je rozděleno na oblasti Čechy a Morava a dále na jednotlivé regiony, za které jsou zodpovědní jednotliví obchodně techničtí pracovníci. Těch působí na území naší republiky celkem dvanáct. Obchodně technický pracovník zajišťuje ve svém regionu plný technický servis pro všechny naše klienty, ať jsou to realizační firmy, ţivnostníci nebo i ostatní zákazníci, kteří se ve své profesi věnují zcela jinému zaměření. Navíc pečují o rozsáhlou síť našich smluvních prodejců, díky kterým jsme dnes blíţe právě široké veřejnosti. Účinnou podporu technického servisu ve všech regionech nám pomáhají zajišťovat naši technici, kteří jsou dnes celkem tři. Technici jsou obchodně technickým pracovníkům nápomocni zejména při zajišťování rozsáhlejších zkoušek na stavbách, předváděcích akcích, seminářích a všude tam, kde je technické řešení náročnější a potřebuje více času. Právě nastávající zimní období, kdy je přece jenom na stavbách o něco klidněji se otvírá prostor pro pořádání seminářů pro naše zákazníky. Kaţdoročně pořádáme celou řadu školení, seminářů, ukázky aplikací, atd. Oproti roku 2006, kdy jsme na naše technologie proškolili 996 pracovníků, bylo do konce října 2007 proškoleno na 102 seminářích celkem 2835 pracovníků!! Mimo klasické semináře a proškolování pracovníků na stavbách jsme pro klienty připravili Mapei Akademii. Přichystáno máme celkem šest kurzů. Jedná se o odborné školení profesionálů, kteří pracují, nebo budou pracovat s výrobky Mapei. Součástí uvedeného školení jsou praktické aplikace našich výrobků s cílem "osahat" si je, dokonale poznat jejich vlastnosti při přípravě i zpracování a přesvědčit se osobně o jejich nadstandardních vlastnostech. Kaţdý absolvent Mapei Akademie si na závěr odnese Certifikát Mapei Akademie jako doklad o znalosti materiálů a systémů Mapei včetně jejich aplikace. Ale Mapei Akademie neznamená jenom práci a studium. V rámci tohoto setkání odborníků jsme pro vás připravili celou řadu dalších společenských aktivit na odreagování a pobavení. Stresu a shonu máme za celý rok na stavbách dost a dost a je třeba si najít čas i na relaxaci. A pokud je to spojeno s dobře naplánovanou akcí, ze které si můţete hodně odnést i po stránce odborné, je to jistě dobrá kombinace. Po celou dobu bude pro vás zajištěno dobré jídlo a pití a abyste se nemuseli příliš omezovat, máme pro vás připravený i nocleh. Účastníci Mapei Akademie budou osloveni j ednotlivými obchodnětechnickými pracovníky, od kterých se dozví veškeré další podrobnosti. Uhradí pouze, s ohledem na náklady, symbolický manipulační poplatek a akce můţe začít. Co dodat? Přijeďte, nebudete litovat!! Tolik o obchodním servisu a chystaných novinkách. Na závěr bych vás chtěl znovu ujistit, ţe jsme tady proto, abychom vám všem byli nápomocni při plnění nelehkých úkolů. Nebojte se, ţe jde podle vašeho názoru o bezvýznamné záleţitosti. Velké cíle začínají u malých úkolů. Jsme Vám k dispozici v regionech, na stránkách na u i při osobních setkáních. Těšíme se na vás!! 11

12 SOPRO FLEXFUGE FL SPÁROVACÍ HMOTA, KTERÁ VYDRŢÍ VŠE ven po dobu své funkce ve stavbě. Flexibilní cementové spárovací hmoty se osvědčily všude tam, kde se předpokládá velké kolísání teplot, např. na balkónech a terasách nebo na vytápěných podlahách. Firma Sopro rozšířila svoji nabídku o moderní spárovací hmotu Sopro FlexFuge FL. Speciální receptura zajišťuje výrobku vlastnosti, které u jiných výrobků chybí, a umoţňuje pouţití pro všechny druhy obkladů a dlaţeb z keramiky, teraca, přírodního kamene a skleněných tvarovek. Za zmínku stojí především vysoká přilnavost na slinutou keramiku. Při výběru správné spárovací hmoty se musí především zohlednit všechna zatíţení, kterým bude materiál vysta- Kvality spárovací hmoty se projeví zvláště při pouţití na velmi namáhaných konstrukcích, např. balkónech terasách nebo vytápěných podlahách. Sopro FlexFuge FL je nejen flexibilní, ale také vysoce mechanicky odolná a mrazuvzdorná. Speciální receptura s pouţitím rýnského trasu chrání před tvorbou výkvětů v exteriéru. Pro zpracovatele je zvlášť důleţitá komfortní zpracovatelnost. Spárovací hmota nezprahne, vykazuje optimalizovanou lhůtu pro omytí po spárování a umoţňuje vysokou produktivitu práce. Při správném poměru míchání zaručuje vytvrdnutí bez tvorby trhlin a velmi brzké uţívání spárovaných ploch. Sopro FlexFuge FL je vhodná pro šířky spár 2 30 mm a dodává se v barevných odstínech: šedá, stříbřitě šedá a šedá beton. NOVÝ KATALOG Z DÍLNY UFLOOR SYSTEMS Začátkem letošního roku vydala společnost UZIN s.r.o. multimediální CD ve kterém je prezentován kompletní sortiment v rámci kompetenční značky UFLOOR Systems tedy systémově propojený sortiment zaměřený na širokou problematiku přípravy, pokládky a údrţby podlah. V průběhu roku následoval přehled výrobků (katalog) podlahové stavební chemie UZIN a v říjnu přišla se svým posledním počinem, a tím byl katalog codex kterým společnost UZIN s.r.o. představuje zcela nový systémový program pro obklady a dlaţbu. Přehled poskytuje ucelený pohled na výrobky pro přípravu podkladu, pokládku keramických obkladů a dlaţeb, spárovací hmoty a příslušenství. Kaţdému zájemci bude katalog výrobků codex zdarma zaslán vyţádat si jej můţete na ové adrese: nebo faxem na , resp. telefonicky na Pochopitelně zájemcům je k dispozici jak zmíněné multimediální CD, tak i katalog podlahové stavební chemie UZIN či katalog WOLFF s širokou nabídkou nářadí a strojů. 12

13 CERSAIE 2007 Snad pro kaţdého, kdo je zainteresován v oblasti stavební keramiky a sanitární techniky, je největší mezinárodní veletrh CERSAIE v italské Boloni něčím mimořádným. Letošní ročník, který se konal v termínu 2-6. října, překonal loňská statistická čísla. Na 160 tisících m 2 vystavovalo firem a z toho bylo 855 italských a 223 ze zahraničí. Nejvíce byly zastoupeny keramické obklady (537x) a koupelnový nábytek (393x). Během 5 dnů na výstavu přišlo návštěvníků ze 136 států: z Itálie ze států EU z ostatní evropských státl z Asie z Ameriky 960 ze Středního východu 332 z Austrálie 486 z Afriky Rezervujte si 30. září 4. října 2008 pro další ročník! SPS RAKO TENIS CUP 2007 Společnost Lasselsberger, generální partner Cechu obkladačů ČR, byla prostřednictvím své značky RAKO generálním partnerem (ne)oficiálního Mistrovství České republiky v tenise stavebních firem, které se konalo v Jihlavě 14. září. Celý turnaj provázalo teplé a nádherné slunečné počasí a do turnaje, který pořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR pro všechny představitele stavebnictví z celé České republiky se přihlásilo 30 dvojic (o osm více neţ v roce minulém). Do osmifinále Finálové skupiny se probojovaly týmy Stavoizola Třebíč, Henkel CR Praha, Mesingstav Brno, Mejstřík Jihlava, Miko Havlíčkův Brod, Bytostav Ostrava, JMA Jihlava a ACO Přibyslav. Vítězem (ne)oficiálního tenisového mistrovství ČR ve čtyřhře na antuce SPS RAKO TENIS CUP 2007 se stala společnost ACO stavební prvky Přibyslav. Do osmifinále Útěchové skupiny se probojovaly týmy RA- KO, Zakládání Group, Vodak Print, Stavebniny Šťastný, RTS, Skanska, LB OBJECT a Drevykom. Pohár za první místo si odvezla dvojice RAKO (foto). KOUPELNOVÁ STUDIA MOHOU BÝT OD 1. LEDNA 2008 ČLENY CECHU Na valné hromadě v Jičíně v březnu letošního roku rozhodli členové cechu o novém uspořádání členské základny, které začne platit od 1. ledna Členská základna cechu bude rozdělena na vlastní členy tzn. obkladače (ţivnostníky nebo firmy zaměstnávající obkladače) a přidruţené členy ze 4 oblastí: - škola - výrobce, dovozce - koupelnové studio, prodejce - expert, znalec Další informace získáte na nebo nás kontaktujte v případě zájmu o členství mobil

14 KIESEL A PRAŢSKÉ MULTIFUNKČNÍ KOMERČNÍ CENTRUM PALLADIUM k vyrovnání podkladů v interiéru, od 3 mm do 40 mm v jednom pracovním kroku, čerpatelná, vhodná pro podlahové vytápění i kolečkové ţidle. Okamul DF - jednosloţková izolace proti vlhkosti pro interiér, s extrémně nízkou spotřebou /1,2 kg /m2 na obě vrstvy, vysoce flexibilní, přemostění trhlin aţ 4 mm, jako kontaktní izolace pod keramické obklady. 14 Ve čtvrtek bylo otevřeno na trojúhelníku ulic Na Poříčí, Truhlářská a náměstí Republiky v Praze komerční centrum Palladium. Na místě bývalých kasáren se na ploše 115 tisíc metrů čtverečních v šesti nadzemních a dvou podzemních podlaţí nachází komplex kanceláří, obchodů a sluţeb, který nemá zatím v Praze konkurenci. Projekt zcela změnil ráz náměstí Republiky, z rušné křiţovatky se stala příjemná pěší zóna, která atraktivně otvírá vstup do staré části města Na ploše m2 najdete obchody a restaurace, připraveny jsou koncerty ţivé hudby, divadelní vystoupení, filmové projekce nebo přehlídky módy a jejích doplňků. Nabídku doplňují sluţby veškerého cenového rozpětí. Celý komplex je propojen se vstupem do metra na náměstí Republiky. Další prostory zaujímají prvotřídní kanceláře s výhledem na Staré město a letenský park. Generálním dodavatelem stavby se stala firma STRABAG, a.s. Česká pobočka firma KIESEL uplatnila své výrobky stavební chemie ve spolupráci s firmou ARCUS na všech keramikou obloţených plochách- ať to jiţ byla sociální zařízení ve všech patrech, nebo velkoplošná prodejna Albert v přízemí. Pouţité výrobky byly penetrační a samonivelační hmoty /Okamul GG, Sevoplan D800/, izolace Okamul DF, lepidla / Servostar 2000 Flex, Servofix Duo Flex, Servofix Duo Flex- Schnell/ a samozřejmě celá škála cementových spárovacích hmot Servoperl, od bílé aţ po černou včetně silikonů Oka Silicon. Jednu z největších prodejen v objektu, obchod s mladou módou ANN Christie, která se nachází v druhém podzemním podlaţí, realizovala firma SAIS. Zde se uplatnili výrobky stavební chemie Kiesel v podobě lepidla na keramickou dlaţbu - Servofix Duo Flex Schnell. Servofix Duo Flex Schnell - rychleschnoucí flexibilní lepidlo pro interiér i exteriér, umoţňuje velmi rychlý postup prací, po 4 hodinách je pochozí a spárovatelné. Plná zátěţ je moţná po 24 hodinách. Vhodné pro vytápěné potěry, balkóny a terasy. Okamul GG - penetrace pro savé podklady v interiéru, na disperzní bázi, ředitelný aţ do poměru 1:2, dobře proniká do podkladu. Servoplan D800 samonivelační stě rková hmota Servostar 2000 Flex flexibilní cementové lepidlo s přísadou polymerů pro keramické dlaţdice a desky, jemná kamenina, porcelánová mozaika. Po 24 hodinách je pochozí a spárovatelné. Vhodné pro jemnou kameninu, balkóny a terasy. Servoperl - flexibilní cementová spárovací hmota bez písku, vhodná do vlhkého prostředí v interiéru i exteriéru, pro šířku spáry do 5mm, odpuzuje vodu a nečistoty. Snadno zpracovatelná, tvoří hladký a kompaktní povrch. Oka Silicon- silikon pro řadu spárovacích hmot Servoperl, identická barevná škála, jednosloţkový, pro trvale pruţné utěsnění spár v sanitárních prostorech. Servofix Duo Flex - flexibilní lepidlo, pro interiér i exteriér, po 12 hodinách je pochozí a spárovatelné. Plná zátěţ je moţná po ca 72 hodinách. Vhodné pro vytápěné potěry, balkóny a terasy. Více informací naleznete v technických listech výrobků na

15 SCHÖNOX SEZ NOVÁ RECEPTURA Koncem roku 2007 firma SCHÖNOX vylepšuje recepturu velmi oblíbeného speciálního cementového pojiva pro vytvoření rychlých potěrů. Materiál tak získal mnohem lepší vlastnosti v podobě rychlejšího tuhnutí a schnutí. Dále bylo významně sníţeno vnitřní pnutí. SCHÖNOX SEZ se hodí všude tam, kde je stavba závislá na krátkém čase realizace a řemeslníci nechtějí riskovat porušení technologických předpisů. Potěr při pouţití tohoto pojiva obsahujícího vysoké procento cementů s krystalickou vazbou vody dosahuje jiţ po 24 hodinách vysokých pevností (20-40 mpa v závislosti na poměru míšení s pískem) a zbytkové vlhkosti pod 2,5 % CM. Je velmi vhodný i na vytápěné podlahy. Slouţí jako spřaţený potěr pro vrstvy od mm nebo jako samonosný potěr ve vrstvách 35 mm a více. Z těchto důvodů je ho také moţné pouţít jiţ od vrstvy 35 mm v kombinaci se separační folií nebo tepelně izolačními deskami pro rekonstrukce starých zaolejovaných nebo nesoudrţných podlah. Na velké plochy od 100 m 2 lze pouţít čerpadlo, které zpravidla bývá poskytováno v rámci technického servisu SCHÖNOX zdarma. PROFI MAGAZÍN - OBKLADY, DLAŢBA & SANITA - PRO ČLENY CECHU ZDARMA Od ledna 2008 začne vycházet nový magazín, který bude zaměřen na obklady, dlaţbu a sanitu. Tento časopis, od vydavatelství ATEMI, budou všichni členové Cechu obkladačů ČR dostávat kaţdý druhý měsíc a to po celý příští rok do svých poštovních stránek zcela ZDARMA. Z obsahu: Zprávy Aktuálně z dění v oboru Novinky v obkladech, dlaţbách, sanitární keramice a stavební chemii na našem trhu Trendy v obkladové keramice Spojit uţitek s krásou trendy v sanitární keramice Co by měl obkladač vědět Posouzení kvality podkladu Vady a poruchy Obecný úvod do problematiky řešení vad a poruch Upevňování na hmoţdinky V kavárně Imperial znovu oţily keramické obklady a dlaţba Nová kavárna v Muzeu keramiky v německém Mettlachu Analýza trhu s obkladovými materiály Roberto Palomba: Příroda se nedá imitovat, ale můţe inspirovat Symbióza mezi obchodem a řemeslníkem je důleţitá Co se děje v Cechu obkladačů a rozhovor s předsedou Romanem Pommerem Silikátový svaz Profesní vzdělávání ve Středisku celoţivotního vzdělávání v Horní Bříze Servis Henkel ČR, spol. s r.o., Schlüter systems, Uzin s.r.o. 15

16 Přehled profesionálních obkladačů Jihočeský kraj Ábel Dušan Dačice Binder Jan Sezimovo Ústí Janů Pavel Netolice Kraus Roman Soběslav Loudin & spol s.r.o. Mladá Voţice STAVOPLAST KL spol. s.r.o. Stachy Vaněk Martin Tábor Weber Radek Milevsko Jihomoravský kraj KRÁČAL - OBKLADY, s.r.o. Hodonín Müllner Tomáš Blatnička Neklapil Pavel Brno Nevoral Jan Mohelno RCJ s.r.o. Brno STM KLAD s.r.o. Syrovice STYL - MONT s.r.o. Brno Šesták Milan Brno Šťastný Pavel Brno Zeke Libor Brno Karlovarský kraj Hladík Bohumír Karlovy Vary Hossner Martin Nová Role Jančar Miroslav - Fachman Karlovy Vary Kelch Thomas Ostrov nad Ohří Kindel Zdeněk - obkladačství Karlovy Vary Kotek Michal Nová Role Sakař Roman Nová Role Toman Petr Karlovy Vary Tomín Pavel Nová Svatava Královéhradecký kraj ALTIS s.r.o. Trutnov Hanuš Vladimír Ţacléř Kašpar Václav Česká Skalice Keramo-montáţ s.r.o. Hradec Králové Klíma Ivan Hořejší Vrchlabí Makovský Ivan Trutnov Oupic Roman Hradec Králové Liberecký kraj Hána Milan Česká Lípa Ptáček Milan - Apex Liberec Škrabák Radomír Liberec Moravskoslezský kraj Tkadlec Jan MONTSTAV Ostrava Olomoucký kraj Čech Zdeněk Všechovice Hodulák Michal Přerov NOVA THERMOBAU COM s.r.o. Šternberk Švarc Jaroslav Kojetín Pardubický kraj KERAMIZOL s.r.o. Letohrad Stavební sdruţení Boštík s.r.o. Litomyšl Plzeňský kraj EUROOBKLADY s.r.o. Plzeň Chochol František Kaznějov Kankrdlík Miroslav Štěnovice Kubíček Jaroslav Zbůch Litvaj Eduard Plzeň Martínek keramika s.r.o. Plzeň Musil Vlastimil Hejná Sdruţení plzeňských obkladačů s.r.o. Plzeň - Křimice STAVMAN spol. s r.o. Plzeň Steuer Jindřich ing. Plzeň Vítek František Sušice Praha Brokl Jan Praha ELREKO Praha s.r.o. Praha Hansík Milan Praha Jodas Petr Praha Novotný Josef Praha Pařízek Jiří Praha Rýpar Jiří Praha Slavíček Martin - Marty & Marty Praha Středočeský kraj Daňhelka Miroslav Chrást Tišice KODET KLADNO s.r.o. Kladno Kratochvíl Miroslav Mladá Boleslav Krištof Tomáš Beroun Křepelka Milan Beroun Splavec Josef Kostelec nad Černými lesy Stehlík Jiří Beroun Šetek Miroslav Ţďár u Mnichova Hradiště Tláskal Jan Karlík Ústecký kraj Miňovský Jaroslav Roudnice n. Labem Šujan Milan Most Vysočina Adamec Radek Havlíčkův Brod Bath line s.r.o. Polnička Bauer Miroslav Jihlava Dvořák Jaroslav Vysoká u H.Brodu Hocke Pavel ml. Ţďár nad Sázavou Hvězda Miroslav Havlíčkův Brod Kiessling Karel Jihlava Tuma Jiří Kamenice u Jihlavy Zlínský kraj Hynek Stanislav S - Plus Kroměříţ Školy s výukou obkladačů Výrobci a prodejci stavební chemie Česká zemědělská akademie Humpolec, Integrovaná střední škola stavební Ústí nad Labem, Integrovaná střední škola technická Most - Velebudice, SOŠ a SOU Hradec Králové, Střední odborné učiliště stavební Brno - Bosonohy, ww.soubosonohy.cz Střední odborné učiliště Horní Bříza, Střední škola stavební Jihlava, Střední škola polytechnická Olomouc, Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Frýdek Místek, Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava, Střední škola stavební Louny, Střední škola technických oborů Havířov, Ardex Baustoff, s.r.o. B - port spol. s r.o. Henkel ČR s.r.o. Kiesel s.r.o. Lasselsberger a.s. Mapei s.r.o. MC-Bauchemie s.r.o., Botament Remax s.r.o. Schönox s.r.o. Sopro CZ s.r.o. Uzin s.r.o Výrobci a prodejci obkladů a dlaţby Výrobci a prodejci lišt Lasselsberger a.s. Remax s.r.o. Ing. Ladislav Řehák Sáry s.r.o. Schlüter - Systems KG Experti Roman Pommer Dr. Eduard Justa

MAGAZÍN OBKLADY A DLAŽBY

MAGAZÍN OBKLADY A DLAŽBY MAGAZÍN OBKLADY A DLAŽBY Zpravodaj Cechu obkladačů ČR 2. února 2007, číslo 7 OBSAH Vážení kolegové, určitě jste si všimli, že jsme letošní první číslo cechovního zpravodaje přejmenovali a inovovali. Důvodem

Více

MAGAZÍN OBKLADY A DLAŽBY

MAGAZÍN OBKLADY A DLAŽBY MAGAZÍN OBKLADY A DLAŽBY Zpravodaj Cechu obkladačů ČR 5. května 2007, číslo 8 OBSAH 3 Valná hromada se uskutečnila v Jičíně 2. Mini veletrh - Servis pro obkladače Vážení kolegové, dovolte mi Vás již poosmé

Více

NOVINKA: ARDEX SPÁROVACÍ HMOTY 2014. Informace pro obchodní partnery

NOVINKA: ARDEX SPÁROVACÍ HMOTY 2014. Informace pro obchodní partnery NOVINKA: ARDEX SPÁROVACÍ HMOTY 2014 Informace pro obchodní partnery 01 02 03 04 Důvody pro uvedení programu nových spárovacích hmot na trh Výhody pro obchod a řemeslo Nový sortiment spárovacích hmot ARDEX

Více

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Proč pořádáme Ceresit Campus Praktické zkušenosti s aplikací

Více

Ardex spojuje materiály s lidmi

Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex tvoří pevné vazby v oblastech: 1. Stavební chemie 1. Systémy pro terasy a balkony Watec 2. 2. 3. PanDOMO - kreativní povrchy podlah a stěn 3. Nejlepší spojení pro:

Více

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA 2 0 1 4 VEGA & NSC WWW.VYROBEKROKU.CZ CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ HLAVNÍ CENA Výrobek roku 2012 Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů VÁŽENÍ FACHMANI,

Více

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy,

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, osoby) Mediální partnerství: Cech podlahářů ČR, Cech parketářů

Více

Generální partner. Hlavní partner. Mediální partner. Naše členství. Volené orgány. Členská základna

Generální partner. Hlavní partner. Mediální partner. Naše členství. Volené orgány. Členská základna ZPRÁVA O ČINNOSTI 2011 Generální partner Hlavní partner Mediální partner Naše členství Hospodářská komora České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Stavebnictví a služby pro stavebnictví

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Titul obkladačský PRODUKT ROKU pro CERESIT

Titul obkladačský PRODUKT ROKU pro CERESIT číslo 5 30. června 2006 Vážení obkladači, přátelé, nastal nám opět přelom roku, věřím, že druhá polovina bude teplejší a tím příznivější pro naši práci. V tomto letním období se nám snad podaří zachránit

Více

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR KURZY A ŠKOLENÍ - A M O S 18. 20. října 2012 školení u firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp z o.o., Wieliczka, ul. Artura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Vážení zákazníci, Na spolupráci se těší. team SANEO. Cenový kód

Vážení zákazníci, Na spolupráci se těší. team SANEO. Cenový kód Vážení zákazníci, představujeme vám novou značku SANEO. Rozumíme vašim potřebám a proto jsme připravili cenově dostupné, kvalitní a netradiční výrobky s moderním vzhledem, které se mohou stát běžnou součástí

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Systémové řešení pro terasy

Systémové řešení pro terasy Systémové řešení pro terasy Tři spolehlivé PCI systémy Trvalá ochrana Variabilita Dlouhodobá životnost 1 2 Tři systémy odolávající nepřízni počasí PCI volba s mnoha výhodami Slunce, vlhkost a mráz jsou

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Generální partner. Hlavní partner. Mediální partner. Naše členství. Volené orgány. Členská základna

Generální partner. Hlavní partner. Mediální partner. Naše členství. Volené orgány. Členská základna ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Generální partner Hlavní partner Mediální partner Naše členství Hospodářská komora České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Představenstvo: Roman Pommer, Ing. Josef

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

ročník /2013 6/2014 nátěrové hmoty zateplovací a fasádní systémy Téma: Nátěry kovů na beton

ročník /2013 6/2014 nátěrové hmoty zateplovací a fasádní systémy Téma: Nátěry kovů na beton ročník 13 14 5/2013 6/2014 nátěrové hmoty zateplovací a fasádní systémy Téma: Nátěry kovů na beton TÉMA: DŘEVĚNÉ PODLAHOVINY Velvarská velvarská 45 160 00 Praha praha 6 KDYŽ PODLAHA, TAK FLOOR FOREVER

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Akční nabídka platí od do nebo do vyčerpání zásob. Katalog neplatí pro prodejnu Valašské Meziříčí.

Akční nabídka platí od do nebo do vyčerpání zásob. Katalog neplatí pro prodejnu Valašské Meziříčí. SÉRIE ABSOLUT Dlažba Board krémová Rozměr: 45 45 cm Obsah balení: 1,62 m 2 Cena: 349,-/m 2 Dlažba Modern Wood Color Rozměr: 15,5 60 cm Obsah balení: 1,06 m 2 Obklad Absolut hnědý SÉRIE CEMENTO Akční nabídka

Více

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz SCHÖNOX BALTERRA Foto: Ströher GmbH SCHÖNOX BALTERRA Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras Unikátní systém pro atraktivní a dlouhodobě funkční řešení dlažeb z keramiky a přírodního kamene

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Suché cementové směsi

Suché cementové směsi Suché cementové směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerát/den.

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerát/den. Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 1 topnutí za 60 Kč až 3x denně Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty s aktivací na IČ Počet

Více

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PLATÍ V OBDOBÍ 5. 9. 2016 27. 10. 2016 V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2016 PŘEHLED PRODUKTŮ Zařazených do věrnostního programu Štědrá sezóna

Více

Unikátní spárovací hmota s excelentním zpracováním

Unikátní spárovací hmota s excelentním zpracováním Unikátní spárovací hmota s excelentním zpracováním velmi jemný povrch 18 brilantních odstínů easytoclean vynikající ochrana proti plísním vysoká odolnost proti kyselým čističům SMARTMORTAR SOLUTIONS Inteligentní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Pokládka velkoformátových obkladů jak na to?

Pokládka velkoformátových obkladů jak na to? Pokládka velkoformátových obkladů jak na to? Velké formáty keramických obkládaček a dlaždic jsou nepřehlédnutelným trendem. Sjednocují a opticky zvětšují obkládané prostory, menší množství spár prospívá

Více

CENÍK KIESEL, s.r.o. PLATNOST OD 1.2.2014

CENÍK KIESEL, s.r.o. PLATNOST OD 1.2.2014 stavební chemie pro obklady, dlažby a pokládání podlahových krytin a parket CENÍK, s.r.o. PLATNOST OD 1.2.2014 výrobek přednátěry balení základní cena základní cena paletování spotřeba cena za jedn. za

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Programové prohlášení COČR

Programové prohlášení COČR Cech obkladačů ČR z.s. Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy Programové prohlášení COČR 2015-2020 Zpráva o plnění VH COČR Kralupy nad Vltavou 17.3.2016 OBSAH Technické poradenství a podpora členů

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem HIDROSTOP FLEX Jednosložkový pružný vodotěsný nátěr Jednosložkový vysoce pružný vodotěsný (při kladném a záporném tlaku vody) nátěr na cementové bázi, který propouští vodní páry a je mrazuvzdorný. Na utěsňování

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PERFEKTNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE KOUPELNY

PERFEKTNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE KOUPELNY PERFEKTNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE KOUPELNY REKONSTRUKCE VAŠÍ KOUPELNY V REKORDNÍM ČASE Koupelna je místem, které využívame denně. Její rekonstrukce by tak měla být tak rychlá, jak jen to je možné. Nepřekonatelně

Více

Volby do Senátu se uskutečnily v těchto 27 obvodech:

Volby do Senátu se uskutečnily v těchto 27 obvodech: VOLBY 2004 DO SENÁTU PARLAMENTU ČR A KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV Řádné volby do Senátu Parlamentu České republiky, byly vypsány prezidentem republiky pro třetinu (tzn. 27) volebních obvodů a jejich první

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy.

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. 2003 Pro obyvatelstvo, fyzické osoby, jsou

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO STAVEBNÍ VELETRHY BRNO VELETRHY POSTAVENÉ PRO VÁS Souběžně probíhají: 20. 23. 4. 2016 Brno Výstaviště Stavte s námi! DŘEVO A STAVBY BRNO VELETRH NÁBYTKU A INTERIÉROVÉHO DESIGNU VELETRH PTÁČEK NÁRODNÍ STAVEBNÍ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Stavební chemie pro termínované stavby

Stavební chemie pro termínované stavby Zásady Rychlé materiály, když čas tlačí Tlak na co nejkratší technologické přestávky dává zpracovateli jen velmi malý prostor na provedení prací. Časový sled jednotlivých stavebních prací zvláště na termínovaných

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Červen 2014 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 Olomoucký kraj Česká republika

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Obkladačská naděje 2006

Obkladačská naděje 2006 číslo 6 23. října 2006 Vážení kolegové, asi by se slušelo napsat na úvod něco obecně pozitivního, třeba jak pěkný a slunečný říjen jsme letos měli. Já vás ale nechci zbytečně zdržovat. V tomto letos posledním

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více