Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020. Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu"

Transkript

1 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu

2 Strategická expertní skupina 1. Ing. Petr Adamec člen zastupitelstva kraje 2. JUDr. Josef Babka člen rady kraje 3. Ing. Pavel Bartoš Doc. Ing. Jiří Cienciala, Prof. Ing. Tomáš Čermák, předseda představenstva krajské komory, viceprezident HK ČR viceprezident, předseda představenstva a generální ředitel zástupce vedoucího útvaru prorektora pro vnější vztahy Hospodářská komora České republiky Sdružení pro rozvoj MSK, Třinecké železárny, VŠB TU Ostrava 6. Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva DALKIA ČR 7. Ing. Miroslav Fabián generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK 8. Mgr. Milan Horna ředitel Úřad práce v Bruntále 9. Mgr. Martin Radvan 10. Petr Jalowiczor regionálního rozvoje předseda Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch, starosta obce - Krajský, obec Bukovec 11. Mgr. Jiří Juhász společník, jednatel CK Juhasz 12. Ing. Petr Kajnar primátor Statutární město Ostrava 13. Ing. Ivan Krupník starosta Město Brušperk 14. RSDr. Karel Kuboš Prof. Ing. Vítězslav Kuta, Doc. Ing. Marian Lebiedzik, 17. Pavol Lukša 18. Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. člen zastupitelstva kraje, předseda výboru finančního vedoucí katedry městského inženýrství náměstek hejtmana člen zastupitelstva kraje, starosta rektor 19. Ing. Pavel Peřich společník, jednatel 20. RNDr. Petr Rumpel, expert v oblasti regionálního rozvoje, městského a teritoriálního marketingu VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, obec Čeladná Ostravská univerzita v Ostravě Mölnlycke Health Care Klinipro Ostravská univerzita v Ostravě Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 2

3 21. Ing. Ilja Skaunic, MBA ředitel pobočky Ostrava Česká národní banka 22. Doc. Ing. Karel Skokan, 23. Ing. Přemysl Soldán 24. Ing. arch. Eva Spasovová 25. Ing. David Sventek, MBA ředitel 26. Ing. Jan Světlík 27. Doc. RNDr. Milan Šimek, 28. Bc. Jan Tomiczek 29. Mgr. Petr Vaněk vedoucí katedry evropské integrace manažer pro business support zástupce ředitele developmentu generální ředitel a předseda představenstva akademický pracovník předseda krajské organizace SPOV, starosta generální manažer oddělení vnějších vztahů VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta TietoEnator Czech RPG RE Management Úřad Regionální rady VÍTKOVICE, VŠB TU, Ekonomická fakulta Spolek pro obnovu venkova, Obec Třanovice Hyundai Motor Manufacturing Czech, 30. Prof. Ing. Ivo Vondrák, rektor VŠB TU Ostrava 31. Bc. Radana Zapletalová 32. Ing. Erich Zipser prezident členka zastupitelstva města Statutární město Ostrava Moravskoslezský automobilový klastr 33. Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. rektor Slezská univerzita v Opavě Tematická expertní skupina Výzkum, vývoj a inovace pro konkurenceschopnost 1. Ing. Zuzana Bardoňová 2. Mgr. Martin Duda 3. Prof. MVDr. Petr Klement, 4. Doc. Ing. Cyril Klimeš, 5. Ing. Martin Lahner ředitel 6. Doc. Ing. Marian Lebiedzik, 7. PaedDr. Libor Lenčo vedoucí oddělení regionálního rozvoje vedoucí Centra operačních programů náměstek ředitele pro vědu a výzkum prorektor pro rozvoj a informatizaci náměstek hejtmana školství, mládeže a sportu VŠB -TU Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Ostravská univerzita v Ostravě Regionální inovační centrum Frýdek-Místek, Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 3

4 8. Doc. Ing. Ladislav Ludvík, člen komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje 9. Ing. Dagmar Matznerová projektový manažer Vědecko-technologický park Ostrava, 10. Ing. Jiří Michálek, ředitel pro strategii Vítkovice, 11. Ing. Radim Mrázek plateb Úřad Regionální rady 12. Ing. Radim Pachlopník vedoucí oddělení Výzkum Arcelor Mittal Ostrava 13. Ing. Jaroslav Pindor, jednatel a výkonný ředitel 14. Ing. Roman Smělík 15. Ing. Přemysl Soldán 16. Prof. Bohumír Strnadel 17. Prof. Ing. Ivo Vondrák, technický ředitel, zástupce firmy v klastru ENVICRACK manažer pro business support Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční spolupráci ve vědě a výzkumu děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky 18. Ing. Erich Zipser prezident klastru Materiálový a metalurgický výzkum Arrowline, a.s., Družstvo ENVICRACK klastr obnovitelných zdrojů energie Tieto Czech s.r.o VŠB -TU Ostrava VŠB -TU Ostrava Moravskoslezský automobilový klastr Tematická expertní skupina Kraj uprostřed regionu 1. Mgr. Hynek Böhm manažer divize projektů a strategii 2. Ing. Petr Czekaj expert trhu práce Sdružení pro rozvoj MSK 3. Mgr. Jan Dvořák vedoucí oddělení strategických projektů města Magistrát města Ostravy 4. Ing. Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK 5. Ing. Petra Chovanioková 6. Prof. Ing. Vítězslav Kuta, 7. Ing. Lumír Mžik regionálního rozvoje vedoucí katedry městského inženýrství člen zastupitelstva kraje, výboru pro národnostní menšiny VŠB TU, Fakulta stavební Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 4

5 8. Ing. Jana Novotná- Galuszková 9. Ing. Hynek Orság 10. RNDr. Petr Rumpel, 11. Doc. Ing. Karel Skokan, 12. Ing. arch. Eva Spasovová tajemnice Euroregion Silesia evropských projektů zástupce vedoucího katedry vedoucí katedry evropské integrace zástupce ředitele developmentu 13. Ing. David Sventek, MBA ředitel URR Euroregion Silesia Ostravská univerzita v Ostravě VŠB TU, Ekonomická fakulta RPG RE Management, Úřad Regionální rady Tematická expertní skupina Jedinečné území 1. Ing. Miroslav Boublík 2. Ing. Tomáš Fiedler člen zastupitelstva kraje, člen výboru pro dopravu a člen investiční komise projektový manažer pro služby investorům 3. Ing. Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK 4. Ing. Vladimír Gelnar 5. Ing. Petra Chovanioková programování a metodiky regionálního rozvoje Úřad Regionální rady 6. Václav Kalda starosta obce Obec Osoblaha 7. Ing. Jiří Krist 8. Ing. Tomáš Kotyza 9. Prof. Ing. Vítězslav Kuta, předseda Výboru sdružení MAS životního prostředí a zemědělství vedoucí katedry městského inženýrství Místní akční skupina (MAS) Opavsko 10. Ing. Lucie Ligocká zástupce ředitele HRAT, s. r. o. VŠB TU, Fakulta stavební 11. RNDr. Radim Misiaček konzultant RADDIT Consulting, s. r. o. 12. Ing. Ivo Muras dopravy a silničního hospodářství 13. Ing. Pavel Peřich společník, jednatel 14. Ing. arch. Eva Spasovová zástupce ředitele developmentu Mölnlycke Health Care Klinipro RPG RE Management, 15. Mgr. Jiří Štěpán specialista pro podporu Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 5

6 16. Bc. Jan Tomiczek obcí starosta obce Třanovice; místopředseda sdružení mikroregionu obcí povodí Stonávky, SPOV Obec Třanovice 17. Ladislav Velebný člen zastupitelstva kraje, starosta obce Dolní Moravice, obec Dolní Moravice 18. Ing. Jiří Vozňák specialista pro brownfieldy 19. Ing. Milan Wagner poradce náměstka ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 20. Ing. Bc. Judita Žáčková manažerka mikroregionu Mikroregion Krnovsko Tematická expertní skupina Rozdíl je v lidech 1. PaedDr. Tomáš Bouda projektový manažer Krajské vzdělávací a informační centrum 2. PaedDr. Pavla Břusková generální ředitelka a předsedkyně představenstva 3. Ing. Ladislav Glogar manažer klastru 4. Prof. Ing. Jaromír Gottvald, 5. Ing. Marie Chlebusová 6. RSDr. Ivana Kalousková prorektor odbor školství, mládeže a sportu členka výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a zahraničního výboru Moravskoslezský automobilový klastr VŠB -TU Ostrava 7. Ing. Kateřina Kučová 8. Karel Merany vedoucí oddělení strukturálních fondů předseda představenstva, ředitel Arrow line, a.s. 9. Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana 10. Ing. Pavel Peřich společník, jednatel 11. Mgr. Dagmar Petříková vedoucí pobočky 12. Ing. Jaromír Ponec předseda ASPŠ ČR, ředitel VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Mölnlycke Health Care Klinipro Úřad práce v Ostravě, pobočka Ostrava-Vítkovice Asociace středních průmyslových škol ČR 13. Ing. Silvie Szwedová projektový manažer pro Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 6

7 14. Ing. Lenka Tichá 15. Doc. Ing. Pavel Tuleja, podporu vzdělávání projektový manažer pro marketing zástupce vedoucího katedry ekonomie Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta 16. Bc. Hana Vídenská odbor regionálního rozvoje 17. Ing. Erich Zipser prezident klastru Moravskoslezský automobilový klastr Tématická expertní skupina Image a identita 1. RNDr. Milan Anděl manažer divize marketingu a služeb 2. Mgr. Brodzáková Pavla project manager POLAR televize Ostrava, 3. Mgr. Jan Dvořák 4. Ing. Daniel Foltýnek 5. Mgr. Šárka Honová vedoucí oddělení strategických projektů města marketingu a posílení absorpce členka výboru pro kulturu a památky Magistrát města Ostravy Úřad Regionální rady 6. Jaromír Krišica PR manažer Crest Communications 7. Alena Mohylová project manager POLAR televize Ostrava, 8. Ing. Arch. Vojtěch Potocký odbor útvaru hlavního architekta města Ostravy Magistrát města Ostravy 9. Bc. Marek Prorok PR a marketing RPIC-ViP, s. r. o. 10. PaedDr. Jaroslav Soural, kancelář hejtmana kraje 11. Ing. arch. Eva Spasovová 12. Bc. Hana Vídenská zástupce ředitele developmentu odbor regionálního rozvoje RPG RE Management, 13. Ing. Jiří Vzientek náměstek hejtmana 14. Bc. Radana Zapletalová členka zastupitelstva města; ředitelka Kulturního centra Poruba Statutární město Ostrava, Kulturní centrum Poruba Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 7

8 1. Ing. Jan Březina Pracovní skupina č. 1 v rámci aktualizace Strategie předseda představenstva krajské hospodářské komory 2. Ing. Miroslav Bialožyt technický ředitel VÚHŽ, 3. Mgr. Martin Duda ředitel Centra projektové podpory 4. Ing. Ladislav Glogar výkonný manažer klastru 5. Ing. Petra Chovanioková ředitelka Hospodářská komora České republiky VŠB - TU Ostrava 6. Mgr. Zdeněk Karásek ředitel RPIC-ViP 7. doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo 8. Ing. Daniel Konczyna PhDr. Adéla Koudelová, DiS. doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph. D. člen předsednictva Technologické agentury České republiky analytik operačního programu odbor ekonomického rozvoje náměstek hejtmana MSK Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. VŠB - TU Ostrava Úřad Regionální rady NUTS II Magistrát města Ostravy 11. Ing. Jiří Michálek, ředitel pro strategii Vítkovice, a.s. 12. Ing. Jaroslav Pindor, jednatel a výkonný ředitel 13. Ing. Miroslav Pulchart 14. Mgr. Martin Radvan, LL.M. 15. RNDr. Petr Rumpel, Ph. D. 16. Ing. Roman Smelik 17. Ing. Jiří Štursa Komise pro rozvoj kraje a cestovní ruch regionálního rozvoje a cestovního ruchu vedoucí katedry sociální geografie technický ředitel Arrow line, a.s. Centrum projektové podpory MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM Ostravská univerzita v Ostravě ENVICRACK VŠB - TU Ostrava Pracovní skupina č. 2 v rámci aktualizace Strategie 1. Ing. Pavel Bartoš předseda výkonné rady 2. PaedDr. Tomáš Bouda projektový manažer 3. Mgr. Alena Danielová HR manažer 4. Mgr. Martina Chlápková 5. Ing. Marie Chlebusová náměstkyně pro sociální práci odbor školství, mládeže a sportu Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Krajské vzdělávací a informační centrum Úřad Regionální rady NUTS II Slezská diakonie Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 8

9 6. prof. Ing. Gottvald Jaromír, Prorektor pro rozvoj a sociální vztahy VŠB - Technická univerzita Ostrava 7. Ing. Kamil Košťál, MBA personální ředitel BORCAD cz s. r. o. 8. Ing. Bc. Michaela Kubejková odbor regionálního rozvoje 9. Ing. Pavel Peřich společník, jednatel 10. Mgr. Dagmar Petříková 11. Ing. Jaroslav Ponec 12. Mgr. Daniel Rychlík 13. Ing. František Struška 14. Ing. Silvie Szwedová 15. Doc. Ing. Pavel Tuleja, vedoucí pobočky UP Ostrava-Vítkovice předseda ASPŠ ČR; ředitel VOŠ,SOŠ a SOU Kopřivnice sociálních věcí Komise pro rozvoj kraje a cestovní ruch projektový manažer pro podporu vzdělávání zástupce vedoucího katedry ekonomie Mölnlycke Health Care Klinipro Úřad práce v Ostravě Asociace středních průmyslových škol ČR Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta Pracovní skupina č. 3 v rámci aktualizace Strategie 1. Ing. Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK 2. Ing. Libor Chlebiš 3. Ing. Petra Chovanioková ředitelka 4. Ing. Tomáš Kotyza 5. Ing. Jiří Krist implementace programu životního prostředí a zemědělství předseda Výboru sdružení MAS 6. Ing. Simona Maléřová administrátorka 7. Ing. Ivo Muras 8. Ing. Václav Palička 9. Ing. Petr Podstavka 10. Mgr. Martin Radvan, LL.M. dopravy a silničního hospodářství ekonomického rozvoje Komise pro rozvoj kraje a cestovní ruch regionálního rozvoje a cestovního ruchu Úřad Regionální rady NUTS II Místní akční skupina (MAS) Opavsko Magistrát města Ostravy 11. Ing. Pavel Schneider generální ředitel Letiště Ostrava, a.s. 12. Ing. arch. Eva Spasovová 13. Ing. Petra Tomanová, 14. Bc. Jan Tomiczek zástupce ředitele developmentu zdravotnictví starosta obce Třanovice; místopředseda sdružení RPG RE Management, Obec Třanovice Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 9

10 mikroregionu obcí povodí Stonávky, SPOV 15. Ing. Jiří Vozňák projektový manažer 16. Ing. Jiří Vzientek náměstek hejtmana 17. Ing. Bc. Judita Žáčková manažerka mikroregionu Mikroregion Krnovsko Pracovní skupina č. 4 v rámci aktualizace Strategie 1. Mgr. Hynek Böhm místopředseda sdružení Institut Euroschola o.p.s. 2. RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu 3. Ing. Ivana Růžičková 4. RSDr. Tadeáš Hlawiczka 5. Petr Kolčárek tajemník 6. Ing. Bc. Michaela Kubejková 7. PaedDr. Vlastislav Kuchař 8. Ing. Jana Novotná Galuszková 9. Ing. Hynek Orság vnitřních věcí Komise pro rozvoj kraje a cestovní ruch odbor regionálního rozvoje kancelář hejtmana tajemnice Euroregion Silesia evropských projektů 10. Ing. Tomáš Vašica informatiky Úřad Regionální rady NUTS II Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Euroregion Silesia 11. Ing. Jiří Vzientek náměstek hejtmana 12. Ing. Marcela Krplová, MBA jednatelka společnosti Agentura Orange s. r. o. Zpracovatelský tým 1. PaedDr. Pavla Břusková 2. Mgr. Jiří Štěpán 3. Ing. Daniel Konczyna 4. Ing. David Pawera 5. Ing. Kateřina Stolaříková Jméno Organizace Činnost rozvoj, rozvoj, rozvoj, rozvoj, rozvoj, analytická, návrhová a implementační část vedoucí zpracovatelského týmu, analytická, návrhová a implementační část analytická, návrhová a implementační část analytická část analytická část Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 10

11 6. Ing. Jiří Vozňák 7. Ing. Roman Pelc Jméno Organizace Činnost rozvoj, rozvoj, 8. Mgr. Zdeněk Karásek RPIC-ViP, s. r. o. analytická část analytická část garant návrhové části, analytická a implementační část 9. Ing. Ondřej Ledvoň RPIC-ViP, s. r. o. organizační podpora 11. Ing. Jiří Balcar, RPIC-ViP, s. r. o. analytická, návrhová a implementační část 12. Ing. Marek Gavenda RPIC-ViP, s. r. o. návrhová část 13. Ing. Dalila Rakošanová RPIC-ViP, s. r. o. 14. Ing. Petr Adámek, MBA 15. Doc. Ing. Anna Kadeřábková, 16. Bc. Hana Vídenská Berman Group - služby ekonomického rozvoje, Berman Group - služby ekonomického rozvoje, - Krajský 17. RNDr. Marek Banaš, SEA 18. RNDr. Radim Misiaček RADDIT Consulting s. r. o. SEA 19. Ing. Bohumil Sulek, SEA návrhová část, organizační podpora garant analytické části, návrhová a implementační část konzultant pro analytickou a návrhovou část koordinátor za odbor regionálního rozvoje Příloha č. 4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 2012-2016 ZASTUPITELSTVO Moravskoslezského KRAJE 2012 2016 Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. bylo rozhodnuto o vytvoření vyšších územních samosprávných celků - krajů.

Více

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 1 Úvod 1.1 Vysoká škola ekonomická v Praze, její fakulty Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) má šest fakult. Pět fakult sídlí v Praze na adrese nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žižkov. Jsou to tyto

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zveřejňování poradců a poradních orgánů II. pololetí roku 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj Zveřejňování poradců a poradních orgánů II. pololetí roku 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Zveřejňování poradců a poradních orgánů II. pololetí roku 2014 Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna EPOS Expertní poradní skupina pro budoucnost

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 1 Úvod 7 2 Základní údaje o SU 8 2.1 Úplný název

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje... Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje..............................................

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Vážený pane Hejtmane,

Vážený pane Hejtmane, Vážený pane Hejtmane, obracíme se na Vás jménem Pracovní skupiny Nízkoprahových služeb pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji (PS NZDM a STREET MSK) ve věci financování služeb sociální prevence v MS

Více

v týmu I, II Workshop pro TOP management a vizuální řízení Zvyšování efektivnosti ve výrobě TPM (totálně produktivní údržba) FMEA procesu

v týmu I, II Workshop pro TOP management a vizuální řízení Zvyšování efektivnosti ve výrobě TPM (totálně produktivní údržba) FMEA procesu REFERENCE Společnost/Instituce Předmět zakázky Kontaktní osoba ŠTÍHLÁ VÝROBA Continental Barum s.r.o. Belis, s.r.o. Efektivní řízení výroby a komunikace v týmu I, II Workshop pro TOP management Optimalizace

Více

MINISTŘI ZA ČSSD: PŘEDSEDA VLÁDY: MGR. BOHUSLAV SOBOTKA. předseda ČSSD, poslanec Parlamentu ČR MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ: PHDR.

MINISTŘI ZA ČSSD: PŘEDSEDA VLÁDY: MGR. BOHUSLAV SOBOTKA. předseda ČSSD, poslanec Parlamentu ČR MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ: PHDR. MINISTŘI ZA ČSSD: PŘEDSEDA VLÁDY: MGR. BOHUSLAV SOBOTKA předseda ČSSD, poslanec Parlamentu ČR Věk: 42 ženatý, 2 děti Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1995) poslanec Parlamentu ČR předseda

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky...

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... 5 Katedra ekonomie... 9 Katedra informačních technologií... 12 Katedra

Více

Protokol projektu ENERSOL ČR 2012

Protokol projektu ENERSOL ČR 2012 EN ERSOL 1 Protokol projektu ENERSOL ČR 2012 od krajských konferencí až po celostátní a mezinárodní konference a soutěžní přehlídky žákovských projektů na témata obnovitelných zdrojů energie, energetických

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Výbor pro výchovu, vzdělávaní a zaměstnanost při zastupitelstvu MSK

Výbor pro výchovu, vzdělávaní a zaměstnanost při zastupitelstvu MSK Vyhodnocení připomínek vnějšího připomínkového řízení k 1. pracovní verzi DZ MSK ze dne 30. 9. 2005 Vyhodnoceny byly připomínky doručené v termínu do 17. 10. 2005 Připomínkové místo Připomínka Výbor pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Obsah: 1) Úvodní slovo prezidenta Asociace NNO v ČR 2) Kdo jsme 3) Co děláme 4)

Více

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 Základní údaje Termín konání 6. 7. 12. 2013 Místo konání Výstaviště Černá louka Ostrava pavilon NA3, NA2, A1, venkovní plocha

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ změny vyhrazeny

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ změny vyhrazeny PONDĚLÍ 7. 10. 2013 11.00-13.00 hod SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VELETRHU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Pavilon Z, expozice Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, Mgr. Jarmila Bábíčková,

Více

Úvodní informace o společnosti

Úvodní informace o společnosti Úvodní informace o společnosti Identifikační údaje RRAÚK Obchodní jméno : Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Právní forma : Akciová společnost Sídlo : Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro chemii

SEKTOROVÁ DOHODA. pro chemii SEKTOROVÁ DOHODA pro chemii Dorost pro chemický průmysl Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro chemii

SEKTOROVÁ DOHODA. pro chemii SEKTOROVÁ DOHODA pro chemii Dorost pro chemický průmysl Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ k datu 18.8.2015, změny vyhrazeny

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ k datu 18.8.2015, změny vyhrazeny PONDĚLÍ 14. 9. 2015 8.30 18.00 hod. KONTAKT-KONTRAKT (DEN 1) Kontakt-Kontrakt se koná v rámci projektu Enterprise Europe Network, který je podporován Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Úvodní informace o společnosti

Úvodní informace o společnosti Úvodní informace o společnosti Identifikační údaje RRAÚK Obchodní jméno : Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Právní forma : Akciová společnost Sídlo : Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,

Více

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 25.11.2014, středa 26.11.2014 - Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany p. Daniel Takáč moderátor Úterý 25.11.

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 OBSAH OBSAH Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů

Více

Informace z činnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Informace z činnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. Informace z činnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. Uskutečnilo se: 6. 1. 2015 - jednání prezidenta a ředitele Sdružení s náměstkem hejtmana MSK p. Sikorou. Projednání klíčových akcí

Více