VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o hospodaření za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o hospodaření za rok 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o hospodaření za rok 2010

2 Obsah Základní údaje... 3 Úvod... 4 Smysl a cíl nadace... 5 Projekty roku Benefice Rosti Čapka... 7 Benefiční koncert a setkání sponzorů v Domově sv. Karla Boromejského... 8 Konference Mezioborové aspekty a zavádění IS... 9 Nadace pro zdraví Nadace dětem Nadace sportovcům Projekty plánované pro rok Partneři Dárci sponzoři Cena Nadace Finanční zpráva Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce Přijaté finanční dary Poskytnuté dary Náklady na projekty Provozní náklady Závěrem Zpráva auditora Synergií k vyšší kvalitě života 2

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Status: Registrace: NADACE T-SOFT ETERNITY Nadace Nadační rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 767 IČ: DIČ: CZ Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ Telefon/fax: Web: Bankovní spojení: /2600 u CITIBANK Předseda správní rady Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA 1. místopředseda správní rady Ing. Jaroslav Pejčoch 2. místopředseda správní rady RNDr. Ivana Vaněčková, CSc. Synergií k vyšší kvalitě života 3

4 ÚVOD Rádi bychom Vám představili NADACI T-SOFT ETERNITY, kterou založila společnost T-SOFT a.s. Co nás vedlo k tomuto rozhodnutí? T-SOFT a.s. již mnoho let přispívá na různé dobročinné a kulturní akce, podporuje handicapované občany apod. Vzhledem k tomu, že se tyto aktivity stále rozšiřovaly a rozrůstaly jak obsahem, tak rozsahem, bylo vhodné tuto činnost soustředit pod samostatnou organizaci. Kromě toho u nás začaly vznikat i náměty na rozsáhlejší projekty, které by již nebyly financované pouze společností T-SOFT a.s., ale vyžadovaly by finanční i organizační účast dalších partnerů. Proto byla 1. ledna 2010 založena NADACE T-SOFT ETERNITY. Smyslem nadace je podporovat projekty zaměřené na vytváření kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci. Vizí nadace je přinášet a pomoci realizovat projekty, které vyžadují účast více oborů, projekty, které by třeba samostatně ani nemohly vzniknout. Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA předseda správní rady nadace Synergií k vyšší kvalitě života 4

5 SMYSL A CÍL NADACE Ve shodě s obecně prospěšnými cíli bude nadace poskytovat nadační příspěvky zejména v těchto oblastech: Nadace uděluje cenu Roční oceňování významných synergických projektů Nadace dětem Podpora akcí na pomoc handicapovaným dětem Nadace pro zdraví Podpora informovanosti ve zdravotnictví, vzdělávání lékařů i pacientů Nadace vývoji a výzkumu Podpora výzkumu a vývoje Oceňování významných projektů Nadace pro školství Příspěvky na vybavení škol výukovými systémy Materiální podpora zdravotně handicapovaných žáků a studentů Nadace sportovcům Podpora handicapovaných sportovců Nadace kultuře Podpora vydávání netradičních publikací Nadace potřebným Příspěvky na charitativní, humanitární a sociální pomoc Synergií k vyšší kvalitě života 5

6 Koho podporujeme Podporujeme neziskové organizace v celé České republice, které působí v sociální, zdravotní, charitativní a humanitární oblasti (tj. ty, které se starají o děti a dospělé s různým typem postižení, hospice, azylové domy, rehabilitační zařízení atp.). Podporujeme významné synergické projekty v oblasti vývoje a výzkumu. Podporujeme vzdělávací projekty v oblasti informovanosti ve zdravotnictví a školství. Podporujeme a poskytujeme materiální podporu pro školství a sportovce. Jak podporujeme Poskytujeme nadační příspěvky ve shodě s obecně prospěšnými cíli, dle rozhodnutí a uvážení správní rady NADACE T-SOFT ETERNITY. Pořádáme vlastní akce. Vymýšlíme a realizujeme vlastní projekty v souladu s cíli nadace. Podmínky podpory Nadační příspěvek je použit na podporu, případně realizaci významného synergického projektu, podporu výzkumu a vývoje a další činnosti, které schválí správní rada. Nadační příspěvek musí být použit ve prospěch konkrétního účelu, tj. např. nákup speciálních lůžek do hospice, vybavení pro handicapované sportovce, materiál pro školy, chráněnou dílnu atp. Výnos a grant nelze použít na běžné provozní náklady organizace. Synergií k vyšší kvalitě života 6

7 PROJEKTY ROKU 2010 NADACE T-SOFT ETERNITY podporovala v roce 2010 následující projekty: Benefice Rosti Čapka Dne se konal netradiční koncert muzikantů různých žánrů, které spojují hudební nástroje vyrobené Rosťou Čapkem. Během téměř pětihodinového koncertu ve zcela zaplněné pražské Lucerně vystoupili muzikanti, které spojují nástroje značky Čapek. Výtěžek z koncertu byl věnován Konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené, která slaví 100. výročí svého založení. Benefiční koncert Rostislava Čapka Synergií k vyšší kvalitě života 7

8 Benefiční koncert a setkání sponzorů v Domově sv. Karla Boromejského Společenské setkání se konalo dne v prostorách Domova sv. Karla Boromejského, který zaštiťuje čtyři světy. Svět věkem pokročilých a nemocných lidí, Svět řeholních sester, Svět civilních zaměstnanců a Svět odsouzených žen. Tyto čtyři světy se setkávají v prostorách Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné služby a spolupráce. Zájemcům tohoto společenského setkání byla umožněna prohlídka Domova. Sváteční odpoledne bylo zakončeno koncertem Jitky Zelenkové za doprovodu pianisty Lva Rybalkina v kostele. Benefiční koncert v Domově sv. Karla Boromejského Synergií k vyšší kvalitě života 8

9 Konference Mezioborové aspekty a zavádění IS se v hotelu Praha v Praze 6 konala jednodenní konference, na které byly představeny různorodé pohledy na problematiku informačních systémů a jejich zavádění. Touto akcí byl odstartován první vzdělávací projekt nadace zaměřený na mezioborový přístup. Během přednáškového dne vystoupili za společnosti: ROWAN LEGAL právní aspekty IS/IT přednášející: JUDr. Martin Maisner Expertní skupina CALLISTO podpora vzdělávání a příprava uživatelů, systemický koučink přednášející: Petr Kallista T-SOFT IT za posledních 20 let z pohledu střední firmy přednášející: Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA INTERQUALITY Podporuje Six Sigma rozvoj IT v organizaci nebo je tomu naopak? přednášející Ing. Miroslav Kohl, CSc. Telefónica O2 IT z pohledu velkého integrátora a poskytovatele infrastruktury přednášející: Ing. Aleš Kopecký, Ing. Martina Tomešová Jednotlivé přednášky jsou umístěny na webových stránkách nadace. Synergií k vyšší kvalitě života 9

10 Nadace pro zdraví Projekt Mluv se mnou Nadační projekt Mluv se mnou, nebo zkráceně MsM, byl založen v rámci NADACE T-SOFT ETERNITY za účelem pomoci blízkým a příbuzným nevyléčitelně nemocných pacientů v jejich situaci. Cílem projektu je usnadnění komunikace mezi onkologickými pacienty, jejich blízkými a zdravotnickým personálem. Cíle zamýšlíme naplnit prostřednictvím: Vydání knihy příručky pro onkologické pacienty a jejich blízké, ale také pro zdravotnický personál, která by reflektovala současný stav a poskytovala praktické tipy lidí z obou stran, jak získávat informace, na co se ptát, koho se ptát, jak se s nemocí vyrovnávat, jak psychicky pomáhat pacientovi. Zavedení sestry-konzultantky na vybraná pracoviště prostředníka mezi pacientem a jeho nemocí a lékařem. Zpřístupnění webu MsM pacientům tak, aby si mohli navzájem sdělovat své zkušenosti a rady. Webové stránky Informačního portálu Mluv se mnou Synergií k vyšší kvalitě života 10

11 Praktické rady pro onkologické pacienty Další významná publikace, podpořená Nadací, která je souborem rad pro pacienty z pohledu různých zdravotnických profesí, je kniha s názvem PRAKTICKÉ RADY PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY, jejíž autorkou je Jana Karešová a kolektiv autorů. Publikace praktických rad pro onkologické pacienty Synergií k vyšší kvalitě života 11

12 Nemoc jako výzva? Netradičním projektem nadace byla v roce 2010 kniha NEMOC JAKO VÝZVA? Jedná se o typický mezioborový projekt, kde se nad tématem zdraví, nemoci, léčení scházejí názory lékaře, zdravotní sestry, duchovní, psychologa a pacienta. Titulní stránka knihy Nemoc jako výzva? Synergií k vyšší kvalitě života 12

13 Nadace dětem S podporou nadace vznikly knížky a CD pro handicapované děti. Medvědí prázdniny (kniha pohádek a CD namluvené Janem Třískou) CD pohádek Medvědí prázdniny Pohádky ze Stříbrného města (kniha pohádek a CD namluvené Janem Přeučilem) Pohádky ze Stříbrného města Synergií k vyšší kvalitě života 13

14 Nadace sportovcům Nadace převzala záštitu nad handicapovaným závodníkem Honzou Tománkem, kterého doposud podporovala společnost T-SOFT a.s. Handbikový závodník Honza Tománek Web závodníka Honzy Tománka Synergií k vyšší kvalitě života 14

15 PROJEKTY PLÁNOVANÉ PRO ROK 2011 Nadace dětem Skřítkové pod stříbrným městem (knížka pohádek) CD pohádek pro handicapované děti Knížka pohádek pro handicapované děti Nadace handicapovaným Podpora handicapovaného závodníka Honzy Tománka Nadace pro zdraví Projekt Mluv se mnou pokračování projektu z roku 2010 (podpora komunikace lékařů s pacienty) Kniha Mluv se mnou jako publikace pro podporu komunikace lékaře a pacienta Nadace kultuře Podpora koncertu Rosti Čapka Nadace pro školství Podpora projektu podnikam.eu Podpora finančního a podnikatelského podnikání v dětských domovech. Cílem projektu je zvýšit informovanost a vzdělanost dětí v oblasti finanční a podnikatelské gramotnosti tak, aby se děti po opuštění dětského domova mohly postavit na vlastní nohy. Synergií k vyšší kvalitě života 15

16 PARTNEŘI Některé naše projekty podporují obecně prospěšné organizace, jejichž zaměření se týká podpory handicapovaných a znevýhodněných dětí. Jednou z těchto organizací, kde nadace vystupuje zároveň v roli generálního partnera pro některé projekty, je společnost NUT S PRODUCTION. Ve spolupráci s NUT S PRODUCTION vznikly knížky a CD pro handicapované děti. Poděkování generálnímu partnerovi Ing. Michalu Vaněčkovi, Ph.D., MBA Synergií k vyšší kvalitě života 16

17 Dalším partnerem, který je zaměřen na psychosociální pomoc pro onkologicky a jinak nemocné i pro jejich blízké, je CENTRUM AMELIE. Ve spolupráci s tímto občanským sdružením se uskutečnil křest knihy Nemoc jako výzva? Křest této knihy se konal dne v salonku Dvořák hotelu IBIS, kde zároveň probíhal seminář za účasti autorů této knihy, odborníků a lidí s osobní zkušeností. Křest knihy Nemoc jako výzva? Synergií k vyšší kvalitě života 17

18 DÁRCI SPONZOŘI Podnikatelské subjekty a fyzické osoby v roce 2010 podpořily nadaci celkovou částkou ,- Kč. Dovolujeme si tímto vyjádřit poděkování všem našim partnerům a sponzorům. Náš upřímný dík si zaslouží: Báňská nadace Expertní skupina CALLISTO CZ, s.r.o. Ing. Albín JAKL, CSc. AWEX Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA Ing. Jaroslav Pejčoch Ing. Miroslav Firman Ing. Monika Urbanová, MBA Interquality spol. s.r.o. Josef Jirák Mgr. Radim Smolen ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. SOFTRONIC Praha a.s. T-SOFT a.s. Synergií k vyšší kvalitě života 18

19 CENA NADACE Nadace se rozhodla udělit každý rok cenu za nejlepší synergický projekt, který byl v daném roce nadací podpořen. Za rok 2010 se správní rada rozhodla udělit cenu Lence Jenšovské a Veronice Bartošové za iniciování projektu Mluv se mnou. Jedná se o typický mezioborový projekt, na kterém se musí podílet nejrůznější medicínské i nemedicínské profese, a jedná se o projekt v České republice ojedinělý. Cena NADACE T-SOFT ETERNITY Synergií k vyšší kvalitě života 19

20 FINANČNÍ ZPRÁVA Účetní závěrka Zůstatek na bankovním účtu vykázán ve výši tis. Kč. Významný vliv na tuto skutečnost měly přijaté finanční dary od našich sponzorů. Na výši darů nefinanční povahy se podílí zejména práce správní rady. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou náklady služby na zpracování a vydání odborných publikací, pohádek a CD pro děti. Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) Náklady hlavní činnosti Běžné období Minulé období Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu 42 0 Služby celkem Náklady na reprezentaci 67 0 Ostatní služby Daně a poplatky 5 0 Ostatní náklady celkem 6 0 Výnosy Běžné období Minulé období Výnosy celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Synergií k vyšší kvalitě života 20

21 Rozvaha (v tis. Kč) Text 1 Stav k prvnímu dni účet. období Stav k poslednímu dni účet. období AKTIVA CELKEM Zásoby 0 9 Krátkodobý finanční majetek PASIVA CELKEM Jmění celkem Vlastní jmění Fondy 1330 Hospodářský výsledek -380 Cizí zdroje 33 Krátkodobé závazky celkem 9 Jiná pasiva celkem 24 Výdaje příštích období 24 Účetnictví společnosti je ověřeno nezávislou auditorskou společností NEXIA AP a.s. Příloha k účetní závěrce Obecné údaje Název: NADACE T-SOFT ETERNITY Sídlo: Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka, PSČ Právní forma: nadace Předmět činnosti: podpora projektů zaměřených na vytváření kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci Datum vzniku: 1. ledna 2010 Zřizovatel: T-SOFT a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka, PSČ , IČ Auditor: NEXIA AP a.s., Žerotínova 1124/35, Praha 3, PSČ , IČ Synergií k vyšší kvalitě života 21

22 Orgány nadace k Správní rada: Předseda správní rady Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA 1. místopředseda správní rady Ing. Jaroslav Pejčoch 2. místopředseda správní rady RNDr. Ivana Vaněčková, CSc. Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Ing. Soňa Pauerová, DiS. Ing. Monika Urbanová, MBA Ing. Miroslav Firman Popis rozhodujících změn v organizační struktuře jednotky, které byly provedeny v účetním období: Správní rada: Předseda správní rady Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA zapsáno místopředseda správní rady Ing. Jaroslav Pejčoch zapsáno 1. ledna místopředseda správní rady RNDr. Ivana Vaněčková, CSc. zapsáno 1. ledna 2010 Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady Ing. Soňa Pauerová, DiS., zapsáno 1. ledna 2010 Místopředseda dozorčí rady Ing. Monika Urbanová, MBA zapsáno 1. ledna 2010 Člen dozorčí rady Ing. Miroslav Firman zapsáno 1. ledna 2010 Průměrný počet zaměstnanců, odměny statutárních orgánů NADACE T-SOFT ETERNITY neměla v roce 2010 žádného zaměstnance. Členům statutárních orgánů nejsou vypláceny žádné odměny, ani nebyly těmto osobám poskytnuty žádné zálohy, úvěry nebo půjčky. Synergií k vyšší kvalitě života 22

23 Účasti členů statutárních a kontrolních orgánů v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy Právnická osoba Členové statutárních a kontrolních orgánů dané právnické osoby a zároveň nadace Smlouva s právnickou osobou T-SOFT a.s. Ing. Jaroslav Pejčoch Darovací smlouva Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA Ing. Miroslav Firman Smlouva o nájmu nebytových prostor Ing. Monika Urbanová, MBA Ing. Soňa Pauerová, DiS. T-SOFT Alfa s.r.o. Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA Mandátní smlouva Ing. Jaroslav Pejčoch Ing. Soňa Pauerová, DiS. (prokura) SOFTRONIC Praha a.s. Ing. Miroslav Firman Darovací smlouva Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA Ing. Soňa Pauerová, DiS. Ing. Monika Urbanová, MBA NADACE T-SOFT ETERNITY uzavřela také tyto smlouvy s členy statutárních a kontrolních orgánů: Darovací smlouva ze dne na finanční částku ,- Kč s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA (předseda správní rady). Darovací smlouva ze dne na finanční částku ,- Kč s Ing. Jaroslavem Pejčochem (1. místopředseda správní rady). Darovací smlouva ze dne na finanční částku 1.000,- Kč s Ing. Miroslavem Firmanem (člen dozorčí rady). Darovací smlouva ze dne na finanční částku 1.000,- Kč s Ing. Monikou Urbanovou, MBA (místopředseda dozorčí rady). Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Účetní závěrka za rok 2010 je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Synergií k vyšší kvalitě života 23

24 Způsob ocenění Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Způsob ocenění majetku v reprodukčních pořizovacích cenách Reprodukční pořizovací ceny majetku oceňovaného touto cenou vychází z ohodnocení věci na základě znaleckého posudku vydaného v době, kdy se o tomto majetku účtuje. Tento majetek nadace k datu účetní závěrky neeviduje. Základní druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob oceňovaných v úrovni vlastních nákladů V souladu s účetní legislativou jsou součástí pořizovací ceny nakupovaného majetku a stálých aktiv vedlejší náklady související s pořízením. Tento majetek nadace k datu účetní závěrky neeviduje. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a rozhodující změny účetních postupů v účetním období Nadace v účetním období 2010 neprováděla žádné změny v účetních postupech, oceňování či odepisování. Způsob stanovení opravných položek k majetku a použitý zdroj informací pro jejich kvantifikaci Nebyly vytvářeny žádné opravné položky. Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Nadace neeviduje v roce 2010 žádný hmotný ani nehmotný dlouhodobý majetek. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu K přepočtu údajů v cizích měnách na Kč se používá aktuální kurz ČNB pro příslušný den. Pro přepočet cizích měn na Kč ke dni účetní závěrky se používá směnný kurz ČNB ke dni Žádné transakce v cizí měně v průběhu roku 2010 neproběhly. Synergií k vyšší kvalitě života 24

25 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Nadační jmění Nadační jmění bylo zapsáno do nadačního rejstříku ve výši ,- Kč. V účetním období, kterého se příloha týká, nedošlo ke změnám v nadačním jmění. Závazky Nadace eviduje k datu sestavení účetní závěrky krátkodobé závazky ve výši 9.000,- Kč z titulu běžného obchodního vztahu. Nadace neeviduje k žádné splatné závazky z titulu pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani neeviduje nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. Nadace neeviduje žádné závazky, jejichž splatnost by byla delší než 5 let, ani neeviduje žádné závazky po splatnosti. Poskytnuté půjčky, odměny, záruky či jiná plnění Nadace neposkytovala žádné půjčky, odměny, záruky či jiná plnění. Závazky (nepeněžní i peněžní), které nejsou vedeny v účetnictví (např. záruky za jinou jednotku za poskytnutý bankovní úvěr popřípadě další odhadnutá rizika), na která nebyla vytvořena v účetnictví rezerva NADACE T-SOFT ETERNITY neeviduje k žádné závazky, které nejsou v účetnictví. Zákonné a ostatní rezervy Ve sledovaném účetním období nadace nevytvářela žádné rezervy. Výnosy z běžné činnosti Druh výnosu Rok 2010 (v tis. Kč) Tuzemsko Přijaté úroky z bankovních účtů 0 Zúčtování fondů 101 Synergií k vyšší kvalitě života 25

26 Veškeré výnosy nadace se týkaly hlavní činnosti, hospodářská činnost nebyla v daném období vykonávána. Přijaté dary a poskytnuté příspěvky Přijaté dary podle jednotlivých dárců a poskytnuté přípěvky jednotlivým subjektům jsou uvedeny ve výroční zprávě nadace. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Nadace neeviduje žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Náklady nadace Dle statutu NADACE T-SOFT ETERNITY čl. 9 je stanoveno, že celkové roční náklady související se správou nadace nesmějí převýšit 15% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Skutečné režijní náklady spojené se správou nadace za rok 2010 činily ,24 Kč. Poskytnuté nadační příspěvky za rok 2010 činily ,- Kč, tj. režijní náklady na správu činily 32,19%. Nadace překročila statutem stanovený limit. V roce 2010 nadace vznikla a se založením nadace a zajištěním běžného provozu vznikly jednorázové náklady ve výši ,40,- Kč. Po odečtení jednorázových nákladů činí náklady na správu 16,43%. Z toho vyplývá, že v následujících letech by nadace neměla mít problém s dodržením pravidla pro omezení nákladů nadace dle čl. 9 statutu nadace. Toky peněžních prostředků (cash flow) Text Tis. Kč Stav peněžních prostředků začátkem období 500 Účetní zisk nebo ztráta -380 Odpisy dlouhodobého majetku 0 Změna stavu zásob -9 Změna stavu pohledávek 0 Změna stavu závazků 33 Dopady změn vlastních zdrojů na peněžní prostředky Změna nadačního jmění 0 Změna fondů čerpání -841 Změna fondů přijaté dary Stav peněžních prostředků na konci období Synergií k vyšší kvalitě života 26

27 Informace o významných událostech po rozvahovém dni Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem. Přijaté finanční dary Dárci Hodnota daru Báňská nadace Kč Expertní skupina CALLISTO CZ, s.r.o Kč Ing. Albín JAKL, CSc.AWEX Kč Ing. Jaroslav Pejčoch Kč Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA Kč Ing. Miroslav Firman Kč Ing. Monika Urbanová, MBA Kč Interquality spol. s.r.o Kč Josef Jirák Kč Mgr. Radim Smolen Kč ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o Kč SOFTRONIC Praha a.s Kč T-SOFT Kč Celkový součet Kč Synergií k vyšší kvalitě života 27

28 Poskytnuté dary Amélie o.s. Člověk v tísni Obdarovaní Hodnota daru Kč Kč DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO KONZERVATOŘ JANA DEYLA a STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ NUT S PRODUCTION o.p.s. Czech Handcycling Celkový součet Kč Kč Kč Kč Kč Náklady na projekty Název projektu Náklady Projekt Mezioborové aspekty pronájem sálu, stravovací služby v hotelu Praha Projekt Křest knihy Nemoc jako výzva konferenční služby v hotelu Ibiz, catering v Amélii Maxdorf Celkový součet Kč Kč Kč Kč Provozní náklady Zřizovací výdaje AK Zřizovací výdaje Provozní náklady Náklady Kč Kč Provozní výdaje (výroba loga, označení na dveře, výpis z OR, domény) Grafické návrhy Nájemné nebytových prostor Vedení účetnictví Audit 2010 Webové služby Ochranná známka Bankovní poplatky Propagační materiál Propagační materiál Celkový součet Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Synergií k vyšší kvalitě života 28

29 ZÁVĚREM Máme za sebou první rok činnosti nadace. Podařilo se nám uskutečnit plánované projekty a snad i něco navíc. Bohužel celková ekonomická situace není příliš nakloněna charitě, sponzorům a darům. Přispěvatelé se obtížně shánějí a myslím, že budeme muset i v roce 2011 vystačit s našimi plánovanými akcemi a pečlivě hlídat rozpočet. Za hlavní cíl pro rok 2011 považuji: 1. Zrealizovat výše uvedené nově plánované akce. 2. Pokračovat v realizaci projektu Mluv se mnou. 3. Vytvořit tak dostatečné portfolio referencí pro oslovování nových partnerů a sponzorů. 4. Rozmyslet další rozvoj nadace v letech 2012 a dalších. V Praze dne: Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA předseda správní rady nadace Synergií k vyšší kvalitě života 29

30 ZPRÁVA AUDITORA Synergií k vyšší kvalitě života 30

31 Synergií k vyšší kvalitě života 31

Ostatní podporované projekty... 22 Projekty plánované pro rok 2013... 23

Ostatní podporované projekty... 22 Projekty plánované pro rok 2013... 23 Obsah Základní údaje... 3 Úvod... 4 Smysl a cíl nadace... 5 2. narozeniny NADACE T-SOFT ETERNITY... 7 Křest knihy Mluv se mnou... 8 Křest knihy Po hlavě a nadoraz... 9 Projekty realizované v roce 2012...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 červen 2013 Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 Stodůlky Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 05 06 02. Poslání, cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5.

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Závěr 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

Úvodní slovo ředitele. Zpráva o činnosti správní rady v roce 2014. Personální obsazení TC HK. (k datu 31. 12. 2014)

Úvodní slovo ředitele. Zpráva o činnosti správní rady v roce 2014. Personální obsazení TC HK. (k datu 31. 12. 2014) Obsah Úvodní slovo ředitele str. Personální obsazení TC HK (k 4) str. Zpráva o činnosti správní rady v roce 4 str. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 4 str. 4 Změny zakládací listiny, změny ve složení

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více