Magistrát města Liberec - odbor péče o občany (vedoucí odboru) * Magistrát města Liberec - odboru životního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magistrát města Liberec - odbor péče o občany (vedoucí odboru) * Magistrát města Liberec - odboru životního"

Transkript

1 1 Mgr. Roman Král - odbor péče o občany (vedoucí odboru) * 2 Ing. David Pastva - odbor sportu a cestovního ruchu (vedoucí odboru) cestovní ruch 3 Ing. Ladislav Rozsypal - odbor hlavního architekta (specialista dopravní inženýr) doprava 4 Ing. Jaroslav Rašín - odboru životního životní prostředí, vody, toky, prostředí (vedoucí odboru) povodně 5 Ing. Michal Šálek - odbor hlavního architekta (specialista inženýrských sítí) energetika, teplo 6 RNDr. Ivana Pecháčková Krajský úřad Libereckého kraje - oddělení rozvojových koncepcí (vedoucí oddělení) Krajský úřad Libereckého kraje regionální rozvoj 7 Mgr. Petr Karásek Statutární město Jablonec nad (člen rozvoj infrastruktury (doprava, životní prostředí, cestovní ruch) 8 Ing. Pavel Spilka Jablonecká energetická a.s. (ředitel společnosti) Jablonecká energetická a.s. energetika, teplárenství 9 Ing. Tomáš Beneš - odbor územního a hospodářského rozvoje (vedoucí odboru) rozvoj města 10 Ing. Michaela Smrčková - oddělení územního plánování (vedoucí oddělení) ÚP 11 Mgr. Iveta Habadová - oddělení dotací (vedoucí oddělení) dotace 12 Ing. Oldřich Lubojacký SAUL s.r.o. - sdružení architektů a urbanistů Liberec, zpracovatel návrhu UP regionální rozvoj Liberec 13 Ing. Milan Koloušek VALBEK s.r.o. (technický ředitel) doprava 14 Ludvík Lavička DPMLJ a.s. (provozně technický ředitel) DPMLJ a.s. MHD, doprava

2 15 RNDr. Zdeněk Kadlas ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. ARR - Agentura regionálního s r.o. (výkonný ředitel) rozvoje, spol. s r.o. demografie, rozvoj 16 Ing. Jaroslav Zámečník Euroregion Nisa (jednatel) Euroregion Nisa cestovní ruch, rozvoj 17 Ing. Jiří Veselka Krajská nemocnice Liberec, a.s. (náměstek pro strategii a rozvoj) ** zdravotnictví 18 Ing. Mgr. Petr Černý Pracovní skupina Teplo pro Liberec (předseda), SBD Sever a.s. (předseda představenstva a ředitel), Statutární město energetika, teplo Liberec (neuvolněný člen rady) 19 Ing. Pavel Bernát Termizo a.s., spalovna (ředitel), Statutární město Liberec (člen Termizo a.s., spalovna energetika, odpady, rozvoj 20 Ing. Ondřej Červinka Výbor pro školství, výchovu a (předseda), Statutární město Liberec (člen 21 Michael Dufek Komunitní středisko KONTAKT Liberec Komunitní středisko KONTAKT (ředitel), p.o., Statutární město Liberec Liberec, p.o. (člen sociální služby, dobrovolníci 22 MUDr. Vít Němeček 23 Mgr. Petr Tulpa Nemocnice Jablonec nad, p.o. (ředitel nemocnice), statutární město Jablonec nad (člen Liberecký kraj (člen rady kraje, řízení sociálních věcí), Statutární město Jablonec nad (člen Nemocnice Jablonec nad, p.o. zdravotnictví, sociální oblast 24 Bc. Luboš Wejnar DPMLJ a.s. (ředitel společnosti) DPMLJ a.s. doprava 25 Ing. arch. Vladislav Hron SAUL s.r.o. - sdružení architektů a urbanistů Liberec, zpracovatel návrhu UP územní plánování Jablonec n.n. 26 Mgr. Miroslava Rýžaková - vedoucí odboru humanitního 27 Hana Herkommerová Jablonecké kulturní a informační centrum, cestovní ruch, kultura

3 o.p.s. 28 Věra Dobrovská Jablonecké kulturní a informační centrum, Jablonecké kulturní a informační o.p.s. centrum, o.p.s. cestovní ruch, kultura 29 Ing. Jitka Lochovská - oddělení správy veřejné zeleně (vedoucí oddělení) životní prostředí 30 Bc. Jaroslav Cvrček - oddělení sociálních služeb (vedoucí oddělení) sociální oblast 31 Ing. Jitka Holčáková, MBA Teplárna Liberec, a.s. (pověřena řízením úseku financí, obchodu, speciálních energetika projektů a koordinace v regionu) 32 Vladimír Braun, MBA MO Liberec - Vratislavice nad (místostarosta MO) Městský obvod Vratislavice n.n. 33 MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Krajská nemocnice Liberec, a.s. (ředitel společnosti) Krajská nemocnice Liberec, a.s. zdravotnictví 34 Ing. Martin Dušek ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. ARR - Agentura regionálního reg.rozvoj, životní prostředí, s r.o. (jednatel) rozvoje, spol. s r.o. vodohospodářství 35 Ing. Jaroslav Bureš Liberecká IS, a.s. (ředitel společnosti) Liberecká IS, a.s. IT, správa měst 36 Ing. Aleš Kočí ZOO Liberec - SEV Divizna (vedoucí střediska) ZOO Liberec životní prostředí, 37 Ing. Michal Machačný Státní fond životního prostředí - oddělení krajského pracoviště (vedoucí oddělení) Státní fond životního prostředí životní prostředí 38 Ing. Jiří Lenkvík Warmnis spol. s r.o. (ředitel společnosti) energetika, teplárenství 39 Mgr. Leoš Křeček 40 Ing. Lidie Vajnerová, MBA Liberecký kraj (vedoucí oddělení projektů ve, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) Centrum Babylon a.s. (kontroling manažer), Nadace škola hrou (předseda Liberecký kraj ANNOLK, rozvoj cestovní ruch a rozvoj území. veřejná správa

4 správní rady) 41 Ing. Petr Ponikelský e-rozvoj.cz, s.r.o. (jednatel); Správní institut, s.r.o. (ředitel) regionální rozvoj, MAS 42 doc. Ing. Jozefina Simová, Ph.D. Technická univerzita Liberec - katedra marketingu a obchodu (vedoucí katedry) cestovní ruch ( marketing-tul) 43 Ivana Sulovská, DiS Centrum Kašpar, o.s. (předsedkyně komunitní služby, trh práce, představenstva) 44 Mgr. Pavel Coufal IQLANDIA, o.p.s. (ředitel) cestovní ruch 45 Ing. Vladimír Pour COMPEDIUM s.r.o. (obchodní ředitel) cestovní ruch 46 Lukáš Průcha Člověk v tísni (ředitel pobočky ) sociální začleňování 47 Mgr. Miloš Krčmář Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště Liberec (ředitel) Národní památkový ústav památky 48 Ing. Lubor Franců bývalý zaměstnanec Magistrát města Liberec (specialista analytik a demograf), demografie, bydlení nyní důchodce 49 Ing. Arch. Jiří Plašil SAUL s.r.o. - sdružení architektů a urbanistů Liberec (jednatel), projektant územního plánu města Liberec územní plánování 50 Ing. Jaroslav Kopta Krajská hospodářská komora Krajská hospodářská komora hospodářský rozvoj, investice 51 Ing. Vladimír Pitín Teplárna Liberec, a.s. (člen představenstva) Teplárna Liberec, a.s. teplárenství, energetik, životní prostředí 52 Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs Technická univerzita Liberec (rektor) Technická univerzita Liberec školství, věda, výzkum 53 Martin Fryč 54 Květa Vinklátová Nakladatelství KNIHY 555 kultura, cestovní ruch 55 MUDr. Kateřina Absolonová NZZ Alergologie a klinická imunologie Liberec sro, jednatelka + odborný zástupce zařízení; Statutární město Liberec (členka zdravotní a sociální služby

5 56 Jindřich Berounský Statutární město Jablonec nad (člen doprava 57 Bc. Zuzana Kocumová Liberecký kraj, náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví, Statutární město Liberec (člen zdravotní služby, doplňkově ŽP 58 Mgr. Jan Korytář 59 Ing. Jaroslav Kraus Čmelák - SPP (předseda organizace, koordinátor projektů), Statutární město Liberec (člen Jablonecká energetická a.s. (předseda dozorčí rady) 60 Bc. Lenka Bobvošová Občanské sdružení D.R.A.K. 61 Mgr. Bc. Jindřich Felcman Krajský úřad Libereckého kraje - odbor územního plánování a stavebního řádu (odborný zaměstnanec na úseku územního plánování) 62 Pavla Haidlová Spolek přátel Ostašova (předsedkyně sdružení) 63 Daniel Horáček OSVČ, odborný zoologický výzkum, opravy kulturních památek odbornost - ekologie, životní prostředí, zapojování veřejnosti a protikorupční aktivity TI - Technická infrastruktura a DI - Dopravní infrastruktura dopravní infrastruktura a životní prostředí kultura, památky ochrana životního prostředí (zejména městská zeleň, příměstké lesy,...) 64 Ing. Roman Chládek OSVČ, samostatný projektant, energetika energetika 65 Ing. arch. Petr Klápště územní plánování, patricipativní procesy v navrhování a plánování 66 Ladislav Kořínek Občanské sdružení D.R.A.K. 68 PhDr. Mgr. Ivan Langr ZOO Liberec (ved. odd. marketingu) cestovní ruch 69 Mgr. Pavel Matějka Naděje (vedoucí nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova); Cyklisté Liberecka o.s.(předseda) doprava, sociální služby

6 70 Jana Novotová Jahodová Pekařství Jahůdka s.r.o (jednatel); S.P.M. Liberec s.r.o obchodník 71 Marie Pavlová důchodce školství 72 Ing. Martin Švancar, dipl. um. EGÚ HV Laboratory (technický manažer v oddělení výzkumu a vývoje v kultura, cestovní ruch, energetika elektrotechnice) 73 Jiří Žid TUL, Zachraňte kino Varšava architekt 74 Petr Hampacher MAJÁK o.p.s. (ředitel); řídící pracovní skupina komunitního plánování sociálních sociální služby, školská prevence služeb SML Změny v expertním týmu 67 Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.*** Poznámky: k č. 1 * ukončení pracovního poměru k k č. 17 ** ukončení pracovního poměru k k č. 67 *** odstoupila z ET k

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ Č. 92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

Úvodní informace o společnosti

Úvodní informace o společnosti Úvodní informace o společnosti Identifikační údaje RRAÚK Obchodní jméno : Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Právní forma : Akciová společnost Sídlo : Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,

Více

Samospráva Pardubického kraje

Samospráva Pardubického kraje Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb

Více

Úvodní informace o společnosti

Úvodní informace o společnosti Úvodní informace o společnosti Identifikační údaje RRAÚK Obchodní jméno : Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Právní forma : Akciová společnost Sídlo : Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,

Více

koordinátora probačních a preventivních programů, Proxima Sociale, o.s. Praha

koordinátora probačních a preventivních programů, Proxima Sociale, o.s. Praha Seznam certifikátorů Mgr. Lucie Blažková koordinátora probačních a preventivních programů, Proxima Sociale, o.s. Praha nízkoprahové Kontaktní centrum Krok koordinátor preventivních a probačních programů

Více

Strana zelených MUDr. Petr Klepiš Michaela Andělová Jiří Škoda MUDr. Petr Končel

Strana zelených MUDr. Petr Klepiš Michaela Andělová Jiří Škoda MUDr. Petr Končel Strana zelených 1. MUDr. Petr Klepiš, 39 let, lékař - neurolog, Most, člen Strany zelených 2. Jiří Škoda, 28 let, vedoucí archeologické laboratoře, Ústí nad Labem, člen Strany zelených 3. Marcela Šímová,

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 2012-2016 ZASTUPITELSTVO Moravskoslezského KRAJE 2012 2016 Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. bylo rozhodnuto o vytvoření vyšších územních samosprávných celků - krajů.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zveřejňování poradců a poradních orgánů II. pololetí roku 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj Zveřejňování poradců a poradních orgánů II. pololetí roku 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Zveřejňování poradců a poradních orgánů II. pololetí roku 2014 Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna EPOS Expertní poradní skupina pro budoucnost

Více

Úvodní slovo 3. Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4

Úvodní slovo 3. Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4 Výroční zpráva 211 Obsah Úvodní slovo 3 Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4 Poslání Nadace EURONISA 5 17 let Nadace EURONISA 5 Rok 211 v číslech 5 Zpráva

Více

Protokol projektu ENERSOL ČR 2012

Protokol projektu ENERSOL ČR 2012 EN ERSOL 1 Protokol projektu ENERSOL ČR 2012 od krajských konferencí až po celostátní a mezinárodní konference a soutěžní přehlídky žákovských projektů na témata obnovitelných zdrojů energie, energetických

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Obsah: 1) Úvodní slovo prezidenta Asociace NNO v ČR 2) Kdo jsme 3) Co děláme 4)

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Titul Jméno Příjmení Pozice Společnost

Titul Jméno Příjmení Pozice Společnost Titul Jméno Příjmení Pozice Společnost MUDr. Karel Bajer místopředseda představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec Ing. Radek Baran ředitel Domov Slunečnice Ostrava, p.o. Ing. Jaromír Bílý ředitel Diecézní

Více

Lídři krajských kandidátek. Občanská demokratická strana

Lídři krajských kandidátek. Občanská demokratická strana Lídři krajských kandidátek Občanské demokratické strany MUDr. RADUAN NWELATI Kandidát na hejtmana Středočeského kraje, v současnosti zastupitel Středočeského kraje a předseda oblastního sdružení ODS v

Více

ANALÝZA STAKEHOLDERŮ

ANALÝZA STAKEHOLDERŮ Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území pro období 2014 2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc a státního

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Obsah 3. foto titulní strana Diakonie Dubá o.s. Úvodní slovo 4, 5. Zpráva o činnosti. Poskytnuté nadační příspěvky. Přijaté dary. Zpráva o hospodaření

Obsah 3. foto titulní strana Diakonie Dubá o.s. Úvodní slovo 4, 5. Zpráva o činnosti. Poskytnuté nadační příspěvky. Přijaté dary. Zpráva o hospodaření Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo Poslání Nadace EURONISA 4, 5 6 Zpráva o činnosti Rok 2013 v číslech a slovem Benefiční prodej velikonočního pečiva 11. ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! letní

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 531111 Bernardov. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 531111 Bernardov. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště Registrační úřad: 3955 Kutná Hora Zastupitelstvo: 1111 Bernardov Obvod: 1 1 Nezávislý kandidát Jaroslav Váša 1 Jaroslav Váša 5 ošetřovatel skotu Bernardov Celkem kandidátů za stranu: 1 2 NEZÁVISLÝ KANDIDÁT

Více

Vybrané aktivity Asociace za měsíce listopad 2012

Vybrané aktivity Asociace za měsíce listopad 2012 Vybrané aktivity Asociace za měsíce listopad 2012 1. 11. 2012 Tábor Jednání prezidenta Asociace s ředitelkou Domova seniorů Mistra Křišťana Ing. Bc. Hanou Vojtovou o schváleném projektu Smyslová aktivizace

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 530646 Hurtova Lhota. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 530646 Hurtova Lhota. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště Registrační úřad: 56844 Zastupitelstvo: 530646 Hurtova Lhota Obvod: Jaroslav Cudlín, nezávislý kandidát Jaroslav Cudlín 45 vozmistr Hurtova Lhota 2 Josef Bouchner, nezávislý kandidát Josef Bouchner 4 elektromontér

Více

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje USS NESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 4. 2015 USNESENÍ Č. 274/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Radaa města po projednání sou hlasí

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více