Vzdělávání a rozvoj profesních skupin STŘEDNÍ MANAGEMENT vrchní a směnoví mistři ve společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání a rozvoj profesních skupin STŘEDNÍ MANAGEMENT vrchní a směnoví mistři ve společnosti AL INVEST Břidličná, a.s."

Transkript

1 Struktura projektu : 1. Krátké představení společnosti 2. Úvod k projektu 3. Cíl projektu 4. Cílová skupina 5. Přínosy pro firmu 6. Systém evaluace Krátké představení společnosti : Předkládaný materiál ve stručnosti představuje projekt s názvem Vzdělávání a rozvoj profesních skupin, konkrétně středního managementu vrchní a směnoví mistři. Projekt je realizován ve společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. se sídlem v Břidličné. Společnost je nejvýznamnějším českým výrobcem válcovaných polotovarů z hliníku a flexibilních obalových materiálů. Zahájení původní výroby se datuje již od roku 1930, od té doby prošla společnost zásadními změnami, které reagují na potřeby celosvětového trhu v související oblasti. Dokážeme vždy ustát v řadě tvrdých a neústupných zákaznických auditů, z nichž máme řadu ocenění např. nejlepší regionální dodavatel, 4. místo CZECH TOP 100, Obal roku a jiné. Právem si tak můžeme ke svému jménu přiřadit přívlastky jako je STABILNÍ a PROSPERUJÍCÍ společnost v soukromém výrobním sektoru. Organizačním základem jsou tři výrobní divize, které vyrábí, taví, válcují, žíhají, stříhají a řežou, potiskují, lakují, podlepují pro zákazníky jako je Thyssen Schulte GmbH., Valeo, Denso, Visteon, Philips Morris, Neslté, Dr. Oetker, Danone, Kraft Food a další významní zákazníci z automobilového, stavebního, potravinářského a jiného průmyslu. divize Aluminium válcované produkty z hliníku a jeho slitin, divize Obaly flexibilní obaly na bázi hliníkové fólie, divize TAPA flexibilní obaly na bázi plastů, kovů, papíru a jejich vzájemných kombinací Sídlíme v malebném podhůří Jeseníků, kde zaměstnáváme zaměstnanců, jejichž motivaci, stabilitu a rozvoj upevňujeme jak rozsáhlým portfoliem interních a externích kurzů, ale také širokou škálou zaměstnaneckých výhod. Více informací na našich internetových stránkách: 1

2 Úvod k projektu : Nastavení trendu ve vzdělávání ve směru rozvoje profesních skupin vychází z uplatňovaných typů business strategií společnosti, a to cost leadership (nákladová strategie) a differentiation (strategie odlišnosti nebo-li v jazyce společnosti specifika, jež využívají tržní niku). Současně cílený vzdělávací program orientovaný na potřebu společnosti umožňuje nasměrování systému rozvoje zaměstnanců žádoucím směrem. Plán vzdělávání a rozvoje profesních skupin vychází z následujících skutečností, se kterými se společnost potýká, a které mají negativní dopad do HV společnosti a její následné budoucnosti. Jde prioritně o tyto skutečnosti : Existující schopnosti u zaměstnanců nejsou uplatňovány jako žádoucí dovednosti Demobilizace pracovní aktivity Snížení pracovního výkonu (zvýšení nemocnosti, snížení stability, zvýšení fluktuace) Zvýšení neshodné výroby, snížení kvality a nenaplňování požadavků ISO Pokles rozvoje zaměstnanců o 10 % (vnímání ze strany zaměstnanců viz výsledky průzkumu spokojenosti z roku 2004) Vedoucí pracovníci neřídí podřízené, ale stávající se součástí jejich každodenní práce (pokles práce vedoucích v rámci rozvoje svých podřízených o 9 % viz výsledky z průzkumu spokojenosti 2004) Neznalost pracovněprávních předpisů, nedostatečná kompetence v oblasti řízení lidí personální problémy řešeny zprostředkovaně personálním útvarem (nekvalitní realizace dílčích procesů v rámci ŘLZ jako je výběrové řízení, hodnotící pohovory, konflikty na pracovišti, demotivace podřízených, atd.) Poznámka: při detailním rozboru nedostatečné kompetence v oblasti řízení lidí lze důsledky této činnosti negativně vyčíslit ve všech základních procesech společnosti jako je obchod, výroba, nákup, jakost Tento plán je jedním z mnoha nástrojů v procesu řízení lidských zdrojů, jež má napomoci v naplňování stanovených cílů. 30 Konkrétní cíl projektu : Nastavení a zajištění permanentního a kontinuálního rozvoje zaměstnanců na klíčových pozicích s různorodou roční intenzitou Vytvoření kapacity efektivních lidských zdrojů pro plánovanou rozsáhlou organizační a personální změnu ve společnosti Projekt byl realizován ve spolupráci s externí agenturou, jež byla vybrána na základě výběrového řízení dle vnitropodnikové metodiky. Nosné myšlenky realizace projektu byly dány ze strany společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., které spolupracující agentura zasadila do odborného rámce psychologie osobnosti člověka a jeho rozvojových možností. 2. Cílová skupina : Střední management společnosti, konkrétně vrchní a směnoví mistři z výrobních divizí. Tyto výrobní divize tvoří podstatu společnosti. Do programu bylo zařazeno celkem 32 zaměstnanců, což tvoří 2

3 z uvedeného středního managementu 30 % zaměstnanců. U výrobních divizí již jde o 70 % z této cílové skupiny. Rozhodnutí o zařazení do projektu vycházelo ze tří zásadních výstupů, a to : Development center- zejména šlo o složky Osobnostních vlastností (např. pasivita, aktivita, introverze, extroverze, zaujatost, labilita, agrese atd.), Motivace (např. ukotvenost v pracovním nasměrování), Adaptace (např. přístup k řešení problému), Výkonností předpoklady (např. celkový intelekt, paměť, kombinační schopnosti atd.) a Interpersonální vlastnosti a dovednosti (např. dovednost kooperace, organizační schopnosti, vůdčí dovednosti, dovednost delegování atd.) Hodnocení přímým vedoucím Korespondování výstupů z procesů Nástupnictví a personální rezervy A PROČ PRÁVĚ TATO SKUPINA? Pro výrobní společnosti rozsahu našeho typu jsou vrchní a směnoví mistři klíčovou určující skupinou pro organizování a naplňování core byznysu. 3. Náplň rozvoje : Náplň rozvoje byla tvořena na základě prokázaných rezerv účastníků, kdy v prvním uceleném běhu byly definovány 3 okruhy vzdělávacích potřeb. V návaznosti na tyto okruhy byly sestaveny 4 kombinace 3 vzdělávacích modulů. Varianta A zahrnovala všechny 3 moduly: rozvoj sebepoznání rozvoj komunikačních dovedností Varianta B zahrnovala 2 moduly: rozvoj sebepoznání Varianta C zahrnovala 2 moduly: rozvoj komunikačních dovedností Varianta D zahrnoval 1 modul: Vzdělávací potřeby pro druhý ucelený běh rozvoje cílové skupiny směnových a vrchních mistrů vyplynuly z hodnocení výsledků/posunů jednotlivých vzdělávacích modulů a z komplexního vyhodnocení celého realizovaného vzdělávacího programu pro jmenovanou skupinu mistrů. Současně s konfrontací statistického výstupu potřeb ze strany směnových a vrchních mistrů s požadavky ze strany manažerů výroby bylo rozhodnuto o těchto konkrétních aktivitách : Z oblasti komunikačních dovedností: Zvládaní konfliktů na pracovišti Asertivita pro vedoucí pracovníky pozitivní řízení Jak zvládat agresivitu a manipulaci Z oblasti řídících dovedností Budování týmu 3

4 Motivace Trénink efektivních forem a stylů (řazeno od nejžádanějších) Vzdělávání a rozvoj profesních skupin Druhá etapa kontinuálního vzdělávání byla zahájena rozvojem na téma budování týmu formou outdoorové techniky. Stručná časová rekapitulace projektu : Projekt byl zahájeno v březnu roku 2004 a trvá doposud. První běh byl realizován v období březen 2004 a ukončeno v březnu Projektu se zúčastnilo celkem 39 pracovníků. Během vzdělávacího roku nebyli někteří účastníci na základě výsledků prvního posuzovacího programu (development centre) do projektu zařazeni, jiní se do vzdělávání zapojili v průběhu. Protože program vzdělávání byl sestaven na základě vzdělávacích potřeb jednotlivců, byli pracovníci dle vydefinovaných rezerv v průběhu akce rozděleni do několika skupin po 5-7 lidech. Dále dle definovaných vzdělávacích potřeb byly vytvořeny 4 varianty vzdělávacích programů. Další běh proběhl v květnu letošního roku, plánováno ukončení květen 2007, kdy sami mistři si sestavili vlastní plán rozvoje z doporučených témat v rámci manažerských a komunikačních dovedností. Mistři tak přebírají odpovědnost za svůj rozvoj. Termín orientačně Počet skupin Počet osob Vzdělávací akce Březen duben osob Development centre Září osob Rozvoj sebepoznání Říjen listopad osob Rozvoj komunikačních dovedností Říjen prosinec osob Rozvoj manažerských, řídících dovedností Březen osob Hodnotící development centre Květen osob Budování týmů formou outdooru Prosinec osob Asertivita pro vedoucí V mezidobí ucelených běhů byl zahájen tématický cyklus interního rozvoje vedoucích pracovníků, kdy byli pozváni vybraní vedoucí (10 zaměstnanců) z cílové skupiny pro rozvoj na téma Odměňování zaměstnanců kat. D. Cílem bylo získání jednotné informační platformy pro přípravu projektu Systematické hodnocení zaměstnanců. Následně byla uvedená cílová skupina zahrnuta do firemního vzdělávacího programu s názvem Pane vedoucí, na slovíčko. V současné době připravuje další běh kontinuálního vzdělávání na téma : Asertivita pro vedoucí pracovníky, Řešení konfliktů a Motivace pracovníků. Tento běh by měl být prakticky zahájen v březnu V rámci interního rozvoje půjde o tématiku s názvem Hodnotící pohovory, jež bude dílčím způsobem zapadat do oblasti Motivace pracovníků. Vložené finanční investice: doposud proinvestováno ,- Kč. Tento náklad zahrnuje : veškeré náklady na odbornou, organizační a technickou přípravu vzdělávání, veškeré náklady na lektory, náklady na studijní materiály a pomůcky pro všechny účastníky vzdělávání, 4

5 náklady na lanové aktivity náklady na využití školící techniky náklady na organizační zajištění doplňkového (večerního) programu stravování a občerstvení účastníků (obědy, večeře, snídaně ) pronájmy školících místností ubytování 4. Přínosy pro společnost : Projekt byl zahájen v březnu 2004 a jeho trvání se stalo již pravidelnou součástí ročních vzdělávacích plánů. Jeho efekty se skutečně odrazily v následujících oblastech : vedoucí, kteří jsou zařazeni do uvedeného programu, kvalifikovaně řeší přidělený úsek z pohledu HR tito vedoucí získané poznatky evidentně přenáší do realizace dílčích procesů ŘLZ jako je výběrové řízení (strukturovaný pohovor, využití nových metod pro zkoumání dovedností potenciálních zaměstnanců), hodnotící rozhovor, řešení konfliktů, což zvyšuje úroveň kvality realizace daných dílčích procesů s pozitivním dopadem do požadovaných výstupů jsou realizátory interního vzdělávání pro cílovou skupinu zaměstnanců v dělnické kategorii např. Projekt kvality u dané skupiny došlo k poklesu fluktuačních tendencí rozšíření databanky lidského kapitálu v oblasti Nástupnictví a Personální rezervy Uvedené přínosy lze i kvantifikovat návratností v ekonomických ukazatelích hospodaření společnosti : zvýšení výkonnosti zaměstnanců dopad do HV společnosti snížení neshodné výroby dopad do HV společnosti rozvoj dovedností zaměstnanců dopad do HV společnosti, dopad do budoucího rozvoje a naplňování strategie společnosti a vliv na snížení personálních nákladů Zmíněné přínosy lze dokladovat výstupy z evaluace, jejíž systém je popsán níže. 4. Systém evaluace měření efektu : Systém evaluace byl rozložen do několika metodik : Hodnotící development centre Názor účastníků na jejich získaný rozvoj metoda dotazníku Názor podřízených pracovníků na manažerské dovednosti u cílové skupiny metoda hodnotících dotazníků 5

6 Organizační versus personální data porovnání tvrdých dat před zahájením rozvoje a v průběhu rozvoje: rozsah řízené skupiny x objem výroby x fluktuace x dodržení limitů vnitřních a vnějších ztrát Hodnocení personální ředitelky projevených aktivit ze strany účastníků v procesu ŘLZ srovnávání způsobu realizace a míry chápání realizace aktivit v rámci ŘLZ před zahájením rozvoje a v průběhu rozvoje např. při realizace interních WS na téma hodnocení zaměstnanců, při realizaci výběrových řízení, při adaptačních procesech atd. Využití získaných dovedností v rámci realizace Nástupnictví a Personálních rezerv Všechny uvedené etalony pro zjišťování průběžné dosahované míry efektivity mají svůj vlastní realizační rámec, jehož výstupy jsou nejen měřítkem pro návratnost finančních investic do rozvoje lidských zdrojů společnosti a růstu jejího lidského kapitálu, ale současně jde o vstupy pro stanovení dalšího směru rozvoje stanovené skupiny zaměstnanců. PÁR UKÁZEK SKUTEČNÝCH VÝSTUPŮ : 1. grafické znázornění vstupní DC x hodnotící DC průměr riziko před po 2. grafické znázornění názorů účastníků na jejich získaný rozvoj mimořádně dobrý velmi dobrý dobrý dostatečný nedostatečný 6

7 3. Organizační versus personální data počet podřízených na 1 mistra Závěrem lze celý projekt hodnotit jako skutečně výjimečný a jedinečný, neboť z důvodu znatelných přínosů nastartoval rozvoj u ostatních profesních skupin např. obchodní zástupci, vedoucí pracovníci, specialisti 7

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY ANALYSIS OF EMPLOYEE S EDUCATION SYSTEM WITHIN COMPANY XY Magisterská

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením. " R.Solow Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o. Název projektu: Personální strategie efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje Registrační

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Metodika tuzemských stáží

Metodika tuzemských stáží Metodika tuzemských stáží Efektivní management škol CZ.1.07/1.3.05/02.0036 Mgr. Zdeněk Karásek Mgr. Lenka Štichauerová Mgr. Hana Vitásková Ostrava, Nový Jičín 2011 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Typy stáží...

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomika a management ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU The analysis of the evaluation and

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Jobrotation Metody jejího využití v Evropě

Jobrotation Metody jejího využití v Evropě Jobrotation Metody jejího využití v Evropě Pro účely projektu FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ vypracovala analytická skupina pod vedením Mgr. Jaromíry K o t í k o v é OBSAH 1) Jobrotation 3 1.1. Koncepce rotace

Více