Jak se stát sběrným místem PV CYCLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se stát sběrným místem PV CYCLE"

Transkript

1 Často kladené otázky ohledně sběrných míst PV CYCLE Obsah Jak se stát sběrným místem PV CYCLE... Error! Bookmark not defined. Provoz... Error! Bookmark not defined. Správa... Error! Bookmark not defined. Marketing... Error! Bookmark not defined. Financování... Error! Bookmark not defined. Jak se stát sběrným místem PV CYCLE 1. Které firmy se mohou stát certifikovaným sběrným místem PV CYCLE? Budeme rádi, když se sběrným místem stanou všechny firmy, které hrají aktivní roli v řetězci s fotovoltaikou (instalační firmy, distributoři, developeři FV projektů, sklady FV modulů atd.). V případě firmy jiného druhu nebo orgánů veřejné správy kontaktujte přímo PV CYCLE. 2. Je možné jako certifikované sběrné místo přijmout firmy zabývající se sběrem odpadu nebo přepravou? Firmy zabývající se sběrem odpadu nebo přepravou mohou kontaktovat přímo PV CYCLE. 3. Jaké jsou kroky potřebné k tomu, aby se firma mohla stát certifikovaným sběrným místem PV CYCLE? Nejdříve se každá firma musí registrovat online, tzn. vyplnit formulář, který je k dispozici na webových stránkách pod banerem Stát se sběrným místem. Po registraci obdržíte smlouvu od PV CYCLE, kde jsou jasně uvedeny všechny podmínky, výhody a povinnosti spolupráce. Po obdržení platné (podepsané) smlouvy je vaše firma přijata a stává se certifikovaným sběrným místem PV CYCLE. V posledním kroku certifikované sběrné místo obdrží od PV CYCLE marketingový materiál a přepravní boxy určené k uložení likvidovaných FV modulů s ukončenou životností. Dále bude vaše firma uvedena na webových stránkách PV CYCLE. 4. Jaké výhody plynou z toho, že se firma stane certifikovaným sběrným místem? PV CYCLE a.i.s.b.l. Strana 1 z 8

2 Hlavní výhody: Služby navíc pro vaše zákazníky, které vás odlišují od ostatních. Certifikát od PV CYCLE, kterým se jako sběrné místo stáváte přidruženým členem PV CYCLE. Kontaktní údaje vaší firmy budou uvedeny na webových stránkách PV CYCLE. Marketingový materiál v tištěné i elektronické verzi. Užití loga PV CYCLE zdarma. 5. Má certifikované sběrné místo exkluzivitu v dané oblasti? PV CYCLE nemůže zaručit exkluzivitu v dané oblasti. Cílem PV CYCLE je vytvořit síť certifikovaných sběrných míst, aby měl kterýkoli majitel FV modulů jednoduchý přístup a možnost likvidace modulů s ukončenou životností. Provoz 6. Kolik čtverečních metrů je nutné mít pro provoz certifikovaného sběrného místa? Každé certifikované sběrné místo by mělo mít k dispozici zabezpečený prostor pro jeden nebo dva přepravní boxy (ve skladu apod.). Například pro dva přepravní boxy PV CYCLE je nutné mít 4,5 m Jaké jsou rozměry a specifikace přepravních boxů určených pro sběr? Jeden přepravní box má rozměry 1820x1200x1190 mm. Přepravní box se skládá ze tří částí: - Paleta: pevná, uzavřená plocha, s okrajem tvarovaným pro stěny boxu, včetně možnosti pevného spojení palety a stěn boxu. - Víko: pevné, s hranou pro stohování, s okrajem tvarovaným pro stěny boxu, včetně možnosti pevného spojení víka a stěn boxu. - Stěny boxu: možno je složit, šedé barvy. NAVÍC přepravní box rovněž: - Obsahuje zabezpečovací háčky, které drží víko, stěny boxu a paletu pohromadě, když je box složený. - Je očíslovaný. - Na všech čtyřech stranách stěn boxu je černé logo PV CYCLE. Výše uvedené specifikace platí pro přepravní boxy vyrobené v roce Viz obr. na s. 8. První série přepravních boxů vyrobená v roce 2010 neobsahuje prvky NAVÍC. PV CYCLE a.i.s.b.l. Strana 2 z 8

3 8. Kolik přepravních boxů obdrží certifikované sběrné místo? Na základě zkušeností se PV CYCLE rozhodla poskytnout většině sběrných míst jen jeden (1) kontejner PV CYCLE. Tento kontejner je možné použít pro FV moduly založené na křemíku, protože tato technologie existuje již mnoho let a podle naší zkušenosti je to jediný typ FV modulů, který se v současnosti objevuje na našich sběrných místech. Jedinou výjimkou jsou sběrná místa v Německu, která obdrží vždy dva (2) kontejnery. Jeden kontejner je určený pro FV moduly založené na křemíku (viz také často kladené otázky č. 14 a 16). Druhý kontejner je určený pro FV moduly nezaložené na křemíku (viz také často kladené otázky č. 14 a 16). I v jiných zemích než Německo bude PV CYCLE neustále vyhodnocovat, zda je nutné poskytnout více kontejnerů kvůli zvýšenému sběru v tunách. Nicméně, pokud bude mít sběrné místo dostatek prostoru, PV CYCLE mu pošle tolik přepravních boxů, o kolik si sběrné místo požádá. Totéž platí pro FV moduly nezaložené na křemíku. Když sběrné místo oznámí, že tyto FV moduly jsou k dispozici, PV CYCLE okamžitě dodá další přepravní box. Jiný obal nebo přepravní box, který PV CYCLE umožňuje používat: Jestliže sběrné místo již má z jakéhokoli důvodu FV moduly s ukončenou životností uložené a správně a bezpečně zabalené např. na dřevěné paletě, PV CYCLE je takto rovněž odebere [na klasických paletách (EUR paletách a jiných), v krabicích, ve kterých byly dodány nové FV moduly apod.]. 9. Kolik modulů nebo tun má sběrné místo ukládat? Certifikovaná sběrná místa mají přijímat a ukládat pouze malá množství modulů (méně než 40 ks), které pocházejí z vlastních provozů nebo od majitelů FV modulů, kteří je chtějí zlikvidovat. 10. Kdy může certifikované sběrné místo požádat o vyzvednutí boxů? Jakmile sběrné místo dosáhne minimálního množství 2 nebo 3 plných přepravních boxů. V kontejneru PV CYCLE je možné uložit až 40 modulů založených na křemíku a více než 50 tenkovrstvých modulů. Na paletě je možné uložit nejméně 20 a nejvíce 35 FV modulů s obsahem křemíku. V případě FV modulů nezaložených na křemíku je množství na jednu paletu alespoň 40 ks. Abychom minimalizovali náklady na přepravu a s tím spojené emise, PV CYCLE nabízí vyzvednutí čtyř plných přepravních boxů místo jen jednoho. PV CYCLE a.i.s.b.l. Strana 3 z 8

4 11. Které značky FV modulů PV CYCLE přijímá? Certifikované sběrné místo musí přijímat všechny moduly s ukončenou životností, které jsou od výrobců aktuálně sdružených v PV CYCLE. Pravidelně aktualizovaný seznam členů je k dispozici na webových stránkách PV CYCLE. Seznam přijímaných značek je k dispozici v prostorách našich certifikovaných sběrných míst. Prosím pamatujte: Pravidelně si na našich webových stránkách ověřujte, které značky je možné přijímat. PV CYCLE má právo fakturovat sběrným místům náklady na přepravu a recyklaci FV modulů od výrobců, kteří nejsou uvedeni v seznamu jako výrobci značek vlastněných členem PV CYCLE, ale které SBĚRNÉ MÍSTO přijalo (viz často kladené otázky č. 12). 12. Co se stane s FV modulem, který není od člena PV CYCLE? Pokud obdržíte požadavek od majitele PV modulu, který potřebuje zlikvidovat jeden nebo více FV modulů společnosti, která není členem PV CYCLE, odkažte tohoto majitele přímo na PV CYCLE. V tomto případě se mohou uplatnit zvláštní podmínky (viz také často kladené otázky č. 11). 13. Přijímají se i jiné součásti FV instalace? V současné době PV CYCLE přijímá pouze FV moduly s ukončenou životností značek našich členů. Žádné jiné součásti, jako jsou měniče, baterie nebo solární termální moduly, sběrné místo PV CYCLE nepřijímá. 14. Přijímají sběrná místa PV CYCLE všechny FV technologie? Sběrná místa musí přijímat všechny FV technologie výrobců, kteří jsou členy PV CYCLE. Všechny FV moduly založené na křemíku se skladují v jednom přepravním boxu, odděleně od FV modulů nezaložených na křemíku. Všechny FV moduly nezaložené na křemíku se skladují v jiném přepravním boxu, odděleně od FV modulů založených na křemíku. Jestliže obdržíte žádost o likvidaci flexibilních modulů, kontaktujte PV CYCLE. Založené na křemíku znamená pro PV CYCLE: mono- a poly c-si, a-si, µm-si, Nezaložené na křemíku znamená pro PV CYCLE: CIS, CIGS, CIGSSe, CdTe. 15. Přijímají se FV moduly s ukončenou životností poškozené požárem? Když certifikované sběrné místo obdrží žádost o odběr FV modulů s ukončenou životností poškozených požárem (ze střešní, domovní nebo průmyslové instalace), musí tento požadavek předat PV CYCLE spolu s fotografiemi, aby PV CYCLE mohla případ analyzovat. Některé FV moduly poškozené požárem dokáží naši recyklační partneři zpracovat. Hlavním kritériem pro přijetí je kompletnost FV modulu, který musí mít svou původní formu, velikost a části. FV moduly, které jsou zcela nebo částečné spálené na popel, nelze recyklovat a musí se s nimi zacházet jako s běžným odpadem. PV CYCLE a.i.s.b.l. Strana 4 z 8

5 16. Jak postupovat v případě, že PV CYCLE dodala jen jeden přepravní box PV CYCLE nebo kontejner? Jestliže je váš přepravní box PV CYCLE plný, kontaktujte PV CYCLE, která vám dodá více přepravních boxů. Můžete rovněž použít i jiné schválené přepravní boxy (viz často kladené otázky č. 8). 17. Jak dlouho trvá vyzvednutí přepravních boxů od podání žádosti na jejich vyzvednutí? Po obdržení formuláře s požadavkem na vyzvednutí boxů (PRF-C) může vyzvednutí trvat jeden až tři týdny v závislosti na zemi podání žádosti. Správa 18. Kdo je majitelem modulů dodaných na certifikované sběrné místo? V okamžiku, kdy jsou FV moduly s ukončenou životností vloženy do přepravních boxů PV CYCLE nebo jiných schválených přepravních boxů, stává se majitelem PV CYCLE a odpovídá za správné nakládání s tímto odpadem. 19. Kdo je majitelem přepravních boxů PV CYCLE? Přepravní boxy dodané na certifikované sběrné místo jsou majetkem PV CYCLE. Sběrné místo odpovídá za správné nakládání s přepravním boxem v době, kdy je v jeho objektu. V případě poškození nebo ztráty přepravního boxu se uplatňují podmínky smlouvy se sběrným místem. 20. Jsou pro vznik sběrného místa PV CYCLE nutná nějaká povolení nebo schválení místními orgány? PV CYCLE prozkoumala veškerou evropskou legislativu týkající se skladování odpadu na území národních států. Obecně požadavky národních legislativ je možné najít v legislativě vyžadující licenci nebo povolení, které společnost potřebuje pro podnikání ve skladování odpadu. V některých zemích všeobecná legislativa o odpadech prosazuje vytvoření schémat pro odběr vytvořených daným odvětvím, aby byl naplněn princip odpovědnosti výrobce. V těchto zemích se prosazuje skladování produktů vyzvednutých třetí stranou. V principu je skladování malých množství shromážděných v rámci schématu spravovaného daným odvětvím povoleno za předpokladu, že doba skladování je časově omezena. Nicméně PV CYCLE nabádá svá sběrná místa, aby si ověřila místní a národní legislativu. Pokud se vám podaří zjistit zákonné požadavky ve vašem městě, regionu nebo státu, informujte PV CYCLE. 21. Existuje na evropské úrovni nějaký identifikační kód odpadu týkající se FV modulů? PV CYCLE a.i.s.b.l. Strana 5 z 8

6 V současnosti je kód používaný pro doručování a zacházení s FV moduly s ukončenou životností PV CYCLE podala žádost Evropské komisi na stanovení vlastního kódu odpadu pro FV moduly s ukončenou životností. Jakmile bude mít PV CYCLE aktuální informace, okamžitě je sdělí všem certifikovaným sběrným místům. 22. Musí si sběrné místo vést oficiální záznamy přijatých FV modulů? Oficiální záznamy PV CYCLE nevyžaduje. Certifikovaná sběrná místa si musí založit kopii formuláře s požadavky pro doručení (DRF). Druhou kopii tohoto formuláře musí předat majiteli FV modulů s ukončenou životností. Tento formulář s požadavky pro doručení (DRF) je nutné připojit k formuláři s požadavkem na vyzvednutí boxů (PRF) a najdete ho na našich webových stránkách. 23. Co je nutné udělat s formulářem s požadavky pro doručení? Majitel FV modulů s ukončenou životností musí vyplnit Část I. Majitelem může být: - původní majitel střešní nebo pozemní instalace; - firma, která instalovala a/nebo demontovala nebo odstranila instalaci a která ji přivezla na místo své působnosti, které je zároveň certifikovaným sběrným místem; sběrné místo může být i na jiném místě a může ho spravovat jiná firma působící ve fotovoltaickém odvětví; Část II musí vyplnit a podepsat odpovědná osoba certifikovaného sběrného místa. Jednu kopii obdrží majitel FV modulů a druhá kopie je pro certifikované sběrné místo. Viz také často kladené otázky Co je nutné udělat s formulářem s požadavkem na vyzvednutí boxů? Jakmile má certifikované sběrné místo dva nebo lépe více než dva plné přepravní boxy, vyplní formulář s požadavkem na vyzvednutí boxů. Tento formulář, včetně fotografií připravených přepravních boxů a formulářů s požadavky pro doručení jsou-li k dispozci je nutné odeslat na adresu Fotografie jsou nutné pouze v případě, že pro skladování nejsou použity přepravní boxy PV CYCLE. PV CYCLE poskytne svým certifikovaným sběrným místům veškeré potřebné formuláře. 25. Má sběrné místo připravit přepravní dokumenty pro vyzvednutí? Sběrné místo nemusí připravit přepravní dokumenty pro vyzvednutí. Obecně tyto dokumenty připravuje řidič dodávky, který vyzvedne FV moduly s ukončenou životností. Odpovědná osoba tento dokument pouze podepíše a vrátí řidiči. V případě, že řidič nebude moci poskytnout tento dokument, může ho připravit sběrné místo. U mezinárodní přepravy PV CYCLE předá veškeré dokumenty poskytovateli přepravy. Obecně PV CYCLE vyplní Přílohu VII a ještě před vyzvednutím ji odešle zástupci sběrného místa. Tento dokument je poté nutné předat řidiči při nakládce. PV CYCLE a.i.s.b.l. Strana 6 z 8

7 V ostatních případech předá Přílohu VII poskytovatel přepravy (dopravce) řidiči, který musí mít u sebe všechny potřebné dokumenty v době vyzvednutí nákladu. 26. Jaká je výpovědní lhůta pro ukončení spolupráce sběrného místa s PV CYCLE? Smlouva o spolupráci platí jeden rok a automaticky se 1. ledna každý rok obnovuje. V případě, že se sběrné místo rozhodne ukončit spolupráci s PV CYCLE, výpovědní lhůta je tři (3) měsíce. Písemná výpověď smlouvy musí být doručena do sídla PV CYCLE před 30. září. Po přijetí výpovědi se PV CYCLE a sběrné místo dohodnou na přípravě vyzvednutí všech přepravních boxů, prázdných i plných. 27. Co se stane, když certifikované sběrné místo směřuje k insolvenci? V případě možné insolvence musíte PV CYCLE co nejdříve informovat. PV CYCLE bude usilovat o vyzvednutí svých prázdných i plných přepravních boxů před tím, než správu převezme insolventní správce. Pouze v takovém případě může PV CYCLE řádně ukončit spolupráci. Marketing 28. Má sběrné místo právo používat logo PV CYCLE? Po podpisu smlouvy má sběrné místo právo používat logo PV CYCLE ve svých marketingových a komunikačních materiálech. PV CYCLE poskytne marketingovou sadu, která zahrnuje, mimo jiné, certifikát dokládající spolupráci, letáky a nálepky. Financování 29. Platí se nějaké poplatky za to, že se firma stane certifikovaným sběrným místem? Nepředpokládají se žádné poplatky za to, že se firma bude chtít stát certifikovaným sběrným místem PV CYCLE. 30. Dostane sběrné místo nějaké platby za nabízené služby? PV CYCLE neposkytuje svým certifikovaným sběrným místům žádné platby. Firmy, které spolupracují s PV CYCLE jako sběrná místa, vidí v tomto partnerství návrat investic díky přidané hodnotě v marketingu a prodeji vůči svým zákazníkům. 31. Může sběrné místo žádat poplatek za přijetí FV modulů s ukončenou životností? PV CYCLE přísně zakazuje sběrným místům požadovat po majitelích odpadních FV modulů platbu za zpětný odběr. Systém likvidace FV modulů PV CYCLE je zcela zdarma pro majitele FV modulů, u kterých skončila životnost (viz často kladené otázky č. 11). PV CYCLE si vyhrazuje právo žalovat sběrná místa, která poruší zásady spolupráce s PV CYCLE. PV CYCLE a.i.s.b.l. Strana 7 z 8

8 32. Jaké smluvní služby navíc může certifikované sběrné místo nabídnout majiteli FV instalace a požadovat za ně platbu? PV CYCLE se neúčastní demontáže FV modulů a nenabízí odběr na místě v případě malého počtu FV modulů. V případě, že majitel FV instalace požádá sběrné místo o demontáž FV modulů, za tuto službu navíc lze požadovat platbu. Pokud koncový zákazník nemůže nebo nechce dopravit moduly na sběrné místo sám a jejich množství není dostatečné k tomu, aby je PV CYCLE sama vyzvedla, může sběrné místo nabídnout vyzvednutí a placený odvoz. Tyto dva případy je nutné považovat za výjimky a ne za obvyklý postup sběrného místa PV CYCLE. Může je nabídnout až tehdy, když majitele nejdříve informuje o standardním postupu. *** Nový kontejner PV CYCLE od listopadu 2011 PV CYCLE a.i.s.b.l. Strana 8 z 8

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat společností UPC DTH S.à r.l. se sídlem 2 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lucemburské velkovévodství, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku Registre de

Více

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 UPOZORNĚNÍ: Prodej jakýchkoli výrobků nebo služeb je výslovně podmíněn souhlasem Kupujícího s těmito Podmínkami.

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 V těchto podmínkách mají tyto pojmy a výrazy následující význam (nebude-li kontext vyžadovat jinak):- CIP znamená CIP

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více