Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby"

Transkript

1 Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Uživatelská příručka Technický white paper Aktualizováno :

2 ÚVOD Systém provozního zálohování slouží k vytváření zálohy (bezpečnostního druhopisu) a k synchronizaci dat. Je to plně autorský systém vytvořený polskou firmou Opero s. r.o. Od samého počátku se snažíme pečovat o bezpečí zákaznických dat v každé etapě zálohování, od přípravy složky přes přenos po uložení. Platforma sestává z: desktopové aplikace instalované na osobním počítači s operačním (provozním) systémem Windows, seznamu uživatelů dostupný v každém webovém prohlížeči, mobilních aplikací pro Android. Symboly používané v pokynech Je dobré vědět rada, jež může být při používání systému Opero Backup velmi užitečná Výstraha velice vážné varování. S takto označenými záznamy je třeba nakládat s obzvláštní pozorností. Tato příručka může být rozmnožována, distribuována, šířena a ukládána v systémech ukládání dat jakkoli, v jakékoli formě, včetně elektronických, mechanických, magnetických, manuálních a jiných prostředků a lze ji poskytovat třetím stranám s jedinou podmínkou, že musí být zachován její úplný obsah v nezměněné formě. Co je zálohování dat? Zálohování dat je proces vytváření bezpečných kopií nejdůležitějších dat tak, aby mohla být v případě jejich ztráty nebo poškození znovu pořízena. Nejnovějším, nejpohodlnějším a automatizovaným způsobem zajištění vašich dat je pořizování jejich kopií online způsobem. Desktopová aplikace

3 Desktopová aplikace je určena k instalaci na stolní osobní počítače s operačním systémem Microsoft Windows. Uživateli osobního počítače to umožňuje zálohování a synchronizaci dat. Základní záloha funguje jako aplikace i jako služba. Aplikace poskytuje pouze grafické uživatelské rozhraní, jež lze používat k nastavení aplikace a k veškerým nastavením týkajícím se záloh. Služba funguje v pozadí a nevyžaduje zásahu uživatele zodpovídá za vytváření záloh a synchronizaci aktovky. Poté, co se vytvoří zálohové sety a nastaví aktovka, není díky tomu zapotřebí starat se o chod klientské aplikace, protože služba bude fungovat v pozadí a provádět svěřené operace a bude pro uživatele přehledná, transparentní. Stažení aplikace Při prvním přihlášení do uživatelského panelu se zobrazí průvodce prvním spuštěním. Provádí uživatele procesem nastavení účtu. Při posledním kroku bude aplikace stažena automaticky. Průvodce prvním spuštěním stažení aplikace Jak začít aplikaci používat? Stažení instalace nastavení Teď stáhni a přistup ke svému účtu Zabezpeč data ze všech svých přístrojů Průvodce prvním během stažení aplikace 3

4 Pokud jste si již vytvořili účet a chcete aplikaci znovu stáhnout, přihlaste se k vašemu účtu na https://cloud.t-mobile.cz, klikněte na aplikaci a přejděte na Stahování aplikací a zvolte tlačítko Windows. Požadavky Stažení aplikace Aby bylo možno aplikaci T-Cloud Zálohu stáhnout a používat bez problémů, musí počítač uživatele splňovat následující požadavky. Operační (provozní) systémy Paměť s přímým přístupem (RAM): Kapacita disku: Dodatečný software: Další: Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 512 MB 20 MB.NET Framework 3.5 SP2, Microsoft Visual C Redistributable Internetová přípojka (doporučeno min. 512 kb/s) Proces instalace Po stažení aplikace musíte přejít do seznamu, v němž je umístěn instalační program aplikace, a aktivovat jej dvojím poklepem. 4

5 Při spuštění se může objevit bezpečnostní výstraha. Nestane-li se tak, klikněte na spuštění (Launch) k zahájení instalačního programu. Instalátor MSI přejde k dalšímu kroku zkontroluje, zda jsou na vašem počítači instalovány požadované komponenty. Není-li tomu tak, budou staženy a instalovány na základě souhlasu uživatele. Stolní počítač: Instalační program MSI Předváděcí instalační program Při instalaci předváděcího program musíte nejdříve nainstalovat tyto komponenty. Po instalaci požadovaných komponentů (nebo pokud byly instalovány) musíte kliknout na tlačítko Install (instalace), jež spustí patřičný instalační program, Stolní počítač:instalační program 5

6 Vítejte v průvodci nastavením program Průvodce nastavením nainstaluje program na vašem počítači. Poklepáním na Next (Další) pokračujte nebo poklepem na tlačítko Cancel (Zrušit) průvodce nastavením opusťte. Nastavení programu Buďte vítáni v průvodci nastavením programu Průvodce nastavením nainstaluje program na váš počítač. Chcete-li pokračovat, klepněte na Next (Další) nebo opusťte průvodce nastavením klepnutím na Cancel (Zrušit). Tlačítko Next (Další) přesune instalační program do dalšího kroku, kdy se objeví licenční smlouva. Poté, co se seznámíte s jejím obsahem, zvolte Přijímám podmínky licenční smlouvy (I accept terms and conditions of the License Agreement) a klikněte na Next (Další). Stolní počítač: Licenční smlouva Licenční smlouva Seznamte se s licenčními podmínkami - Přijímám podmínky licenční smlouvy Tisk Zpět Další - Zrušit V posledním kroku instalačního programu můžete klepnout na Zpět (Back) k návratu k předchozím krokům nebo Instaluj (Install) pro zahájení procesu instalace. 6

7 Stolní počítač: process instalace Instalace Demo Prosíme vyčkejte, než průvodce nastavením nainstaluje program Stav Registrace produktu Zpět, Další, Zrušit Když instalační program ukončí činnost, obdrží uživatel příslušnou zprávu. Informace o správné instalaci se objeví po zavření okna. Aplikace program byla tímto nainstalována a můžete ji zahájit, přihlásit se a začít zálohovat a synchronizovat data. Aktualizace Program má dva typy aktualizací: manuální a automatické, přesto obě vyžadují zásah uživatele. Ruční aktualizace Neobsahuje-li nová verze aplikace opravy (fixes) kritických chyb a nezavádí-li nové vlastnosti, nezveřejňuje se jako automatická aktualizace. K instalaci takovéto aktualizace se musíte přihlásit do panelu uživatele a stáhnout novou verzi aplikace, vypnout aplikaci a zapnout instalační program. Celý proces stahování a instalace se popisuje v příslušné kapitole. Automatická aktualizace Je-li třeba instalovat aktualizaci, bude stažena automaticky a aplikace poté vyšle zprávu o potřebě instalace. 7

8 Nejnovější aktualizace stažena. Chcete ji teď instalovat? Instaluj teď Připomeň zítra Uživatel může zvolit možnost Install now (Instalovat nyní), která spustí proces instalace, nebo Remind me tomorrow (Připomenout zítra), která ukáže výšeuvedené okno za 24 hodin. Aktualizace.Probíhá aktualizace aplikace, prosíme čekejte Po volbě Install now (Instalovat nyní) bude aplikace aktualizována na nejnovější verzi a znovu se spustí (restartuje). Přihlášení do aplikace Po zahájení aplikace se objeví přihlašovací okno (nebylo-li již dříve vyznačeno automatické přihlášení) Stolní počítač: Přihlášení do aplikace Uživatel Registrace Heslo Zapomněli jste heslo Automatické přihlášení Přihlásit se K přihlášení do aplikace musíte zadat správné přihlášení a heslo, poté klepněte na Přihlášení (Log in). Aplikace uživatelům umožňuje automatické přihlášení, takže nemusejí zadávat ověřovací údaje (přihlášení a heslo). Za tímto účelem vyznačte přihlášení automaticky dříve, než klepnete na přihlašovací tlačítko. Znovu nastavení hesla Panel uživatele Zadejte vaše uživatelské jméno a bude vám zaslán odkaz na znovu nastavení hesla. Jméno uživatele.odeslat Zpět k přihlášení První spuštění aplikace Když se do aplikace přihlašujete jako uživatel poprvé objeví se průvodce prvním spuštěním, sestávající ze 3 kroků. Průvodce prvním spuštěním se nezobrazí, byl-li pomocí uživatelského panelu nastaven šifrovací klíč. Průvodce prvním spuštěním 1. krok 8

9 První krok průvodce prvním spuštěním obsahuje informace o zálohování dat a synchronizaci (aktovce). Než stisknete tlačítko Next (Dále) a budete pokračovat k dalšímu kroku, měli byste si je pečlivě pročíst. Co je záloha? Co je aktovka? Dále Průvodce prvním spuštěním 2. krok Stolní počítač: Průvodce prvním spuštěním Všechna data předávaná aplikací program jsou již šifrována na přístroji uživatele. Data jsou šifrována pomocí algoritmu AES 256 jedním ze zvolených klíčů standardním nebo uživatelským klíčem. Uživatel může ve druhém kroku průvodce prvního spuštění zvolit šifrovací klíč (standardní nebo uživatelský), jichž se bude užívat k šifrování dat. Standardní šifrovací klíč (Default encryption key) Stolní počítač: Průvodce prvním spuštěním - šifrování 9

10 Zvolíte-li standardní šifrovací klíč, bude vytvořen automaticky a poté bude bezpečně uložen v databázi serveru programu. Uživatel tento klíč nezná a nemusí se starat o jeho bezpečnost. Použitím standardního šifrovacího klíče může uživatel stahovat a vytvářet veřejné odkazy pro složky odesílané jako zálohy. Uživatelský šifrovací klíč Uživatelský šifrovací klíč skýtá vyšší bezpečnost dat než klíč standardní. Znáte jej jen vy a není uložen v serverech program. Za odpovídající bezpečnost ručí uživatel. V případě ztráty uživatelského šifrovacího klíče nelze obnovit data ze serveru programu T-Cloud Záloha.S uživatelským šifrovacím klíčem nelze vytvářet veřejné odkazy a stahovat složky odesílané jako záloha z webového panelu. Průvodce prvním spuštěním uživatelský klíč Zvolte typ šifrovacího klíče Standardní klíč Uživatelský klíč - Dále Průvodce prvním spuštěním 3. krok Ve třetím kroku průvodce prvním spuštěním musí uživatel zvolit automatickou nebo pokročilou konfiguraci. Zvolí-li konfiguraci automatickou, bude vytvořen první záložní soubor, jenž obsahuje seznam uživatelů bez složek větších než 4 GB. V seznamu uživatelů bude vytvořena také aktovka. 10

11 Stolní počítač: Průvodce prvním spuštěním první záloha Zvolte typ zálohování Automatické Pokročilé - Pokračovat Zvolí-li uživatel pokročilé zálohování, zobrazí se průvodce zálohováním, kde to je možné k vytvoření prvního zálohovaného souboru. Stolní počítač: Průvodce prvním spuštěním první záloha V obou případech je v seznamu uživatelů automaticky instalována aktovka. Nastavení aplikace vám umožňuje měnit její umístění nebo ji vyřadit. 11

12 Rozhraní aplikace Při vývoji nového rozhraní naší aplikace jsme se snažili přihlížet ke všem komentářům našich zákazníků. Díky tomu jsme vytvořili jasné a intuitivní rozhraní, které lze snadno používat. Stolní počítač: Aplikace Na levé straně aplikačního okna vidíte menu sestávající z 5 tabulek: Start obsahuje základní informace o zálohách a o aktovce, My projects (Moje projekty) obsahuje seznam všech vytvořených záložních souborů, Restoring (Obnova) uvádí všechny složky, které byly odeslány jako záloha, Briefcase (Aktovka) obsahuje informace o aktovce, Events log (Seznam událostí) obsahuje informace o fungování aplikace a o vytvořených zálohách. Pod menu aplikace vidíte informace o zálohách, které je třeba provést v nejbližší budoucnosti podle programu, nebo které jsou právě prováděny, stav uživatelova účtu a také o hostingu, na kterém je aplikace instalována. 12

13 V pravé horní části aplikace je ikona šípky, jež po poklepu poskytuje kontextové menu aplikace. Toto menu obsahuje následující pozice: Stolní počítač: kontextové menu aplikace Briefcase folder (Složka aktovky) zobrazuje seznam aktovky ve Windows Exploreru, Account details (Podrobnosti účtu) zobrazuje informace o aplikačním a uživatelském účtu Hold all backups (Seznam všech záloh) shrnuje všechny zálohy Settings (Nastavení) zobrazuje okno nastavení aplikace, Log out (Odhlášení) odhlašuje aplikaci. Start Aplikace po každém zapnutí zobrazí obsah úvodní tabulky, v níž naleznete informace o nejnovějších a plánovaných projektech, které by měly být provedeny podle programu a rovněž současný stav aktovky. V horní části tabulky je lišta zpráv, které zobrazuje následující informace o činnosti aplikace: Maximální ochrana vašich dat aplikace funguje správně, nedochází k problémům, Ztráta spojení se serverem aplikace ztratila spojení se serverem program Dochází vám disponibilní kvóta! prostor dostupný na účtu uživatele je téměř zcela využit, což může způsobovat problémy, Vyčerpali jste volný prostor na vašem účtu byl využit veškerý prostor vašeho uživatelského účtu, což znemožňuje vytváření záloh, Platnost vaší licence skončila lhůta vaší licence vypršela, chcete-li využívat služeb program T-Cloud Záloha, musíte ji prodloužit, Zvolte jiný hosting. Jedině tak můžete obnovovat svá data pro aplikaci byl vybrán jiný hosting než původně uvedený zákazníkem 13

14 Do vypršení platnosti licence zbývá X dnů - platnost vaší licence pomalu končí. Nedostatek prostoru pro ukončení tohoto úkolu! - místo na uživatelově účtu nepostačuje k ukončení plánované zálohy. My projects (Mé profily) Na kartě My projects jsou uloženy všechny sady záloh vytvořené uživatelem. Obrazovka: Karta My projects U každé sady záloh jsou zobrazeny následující informace: název, datum posledního zálohování a stav (zda byl projekt úspěšně vytvořen či nikoli). Po kliknutí na ikonu ve sloupci Active se změní stav projektu z aktivního na neaktivní a naopak. 14

15 V případě, že projekt není aktivní, bude v seznamu projektů zobrazen šedou barvou a nebude zálohován automaticky podle definovaného plánu. Uživatel však má možnost jej zálohovat ručně. Sloupec Status (Stav) obsahuje ikony, které popisují stavu každého projektu, např.: všechny soubory byly správně odeslány, zálohování bylo správně provedeno, ale objevilo se varování, zálohování nebylo úspěšné. Tlačítka v dolní části karty umožňují provádět následující kroky: Create now (Vytvořit) - okamžitě vytvořit vybraný projekt, za předpokladu, že v daném okamžiku není vytvářen žádný jiný projekt Delete project (Smazat projekt) nenávratně smazat zvolený projekt, New project (Nový projekt) - spustit průvodce vytvořením projektu, který umožní vytvořit nový projekt. Odstraněním projektu uživatelem nejsou smazány soubory již odeslané na server; tyto soubory budou zachovány. Tvorba projektů je přesně popsána v kapitole Backup (Zálohování). estoration (Obnovení) Karta Restoration (Obnovení) obsahuje seznam všech souborů, které byly do daného okamžiku odeslány na server jako záložní. 15

16 Obrazovka: karta Restoration V horní části karty si uživatel může vybrat hostitele a projekt, pro který chce zobrazit informace. Navíc lze, díky řízení verzí dat, zvolit konkrétní datum, k němuž má být zobrazen stav úložiště souboru. V dolní části karty jsou umístěna tři tlačítka: Delete (Smazat) - smaže označené soubory z úložiště, Refresh (Aktualizovat) - obnoví obsah okna, Restore marked (Obnovit označené) - po označení vybraných souborů spustí průvodce obnovou dat. Postup obnovy dat je popsán v kapitole Data restoration (Obnova dat). 16

17 Briefcase (Aktovka) Na kartě Briefcase (Aktovka) jsou zobrazeny dva seznamy souborů soubory k synchronizaci a soubory nedávno synchronizované. Obrazovka: karta Briefcase Mezi seznamy se nachází několik tlačítek: Stop synchronizing (Zastavení synchronizace) zastaví proces synchronizace, Go to briefcase (Jdi na aktovku) zobrazí adresář v Průzkumníku Windows. Funkce Briefcase (Aktovka) v aplikaci je popsána v kapitole Briefcase (Aktovka). Event log (Protokol událostí) Protokol událostí obsahuje veškeré informace o činnosti aplikace a služby, vytvořených zálohách a obnovených datech. 17

18 Obrazovka: Event log V horní části protokolu událostí lze vybrat časové období, které obsahuje hledané události a zvolit lze také typ události. Tabulka obsahující protokoly aplikace je rozdělena do 4 sloupců. První dva obsahují datum a hodinu zobrazení položky, další sloupec obsahuje samotné oznámení. Pokud dojde k chybě, je její kód uveden ve čtvrtém sloupci, což je užitečné při diagnostice chyb. Zálohování Zálohování je vytvoření bezpečnostních kopií klíčových dat, pomocí kterých je tato data možné obnovit v případě jejich ztráty nebo poškození. Bezpečnostní kopie by měly být uloženy na jiném místě, než původní data. Všechny zálohy vytvořené v aplikaci jsou přírůstkové a rozdílové. Během první zálohy jsou odeslána veškerá data, při dalším zálohování se pak odesílají už jen změny provedené v jednotlivých souborech od jejich posledního odeslání. Mechanismus Aplikace také podporuje revizi dat, což znamená, že uživatel může obnovit jakoukoli z předchozích verzí souborů, nejen tu poslední. 18

19 Všechny zálohy jsou v aplikaci odesílány na základě stejného postupu. Na začátku je každý soubor zkopírován do dočasného umístění, kde je zašifrován a rozdělen na menší části. Poté je pomocí protokolu SSL odeslán na servery, kde je v šifrované formě uložen na dvou fyzicky odlišných místech. Díky použití výše uvedeného mechanismu jsou uživatelská data kdykoli k dispozici a zároveň jsou neustále chráněna proti přístupu třetí strany. Průvodce vytvořením zálohy Záložní projekt se vytváří pomocí průvodce vytvořením zálohy, který lze spustit dvěma způsoby: Kliknutím na tlačítko Create new project (Vytvořit nový projekt) na kartě Start v části Last completed (Nedávno dokončené). Kliknutím na tlačítko New project (Nový projekt) na kartě My projects (Moje projekty). Desktop: Vytvoření nového projektu na kartě Start Výběrem jedné z těchto možností se spustí průvodce vytvořením zálohy, který je rozdělen do dvou částí: Basic information (Základní informace) a Advanced (Pokročilé). V první z nich lze uvést typ dat a data, která mají být zálohována, v druhé lze vybrat rozšířené možnosti, které mají být použity při vytváření zálohy. 19

20 Obrazovka: Průvodce vytvořením projektu Podle zvoleného typu kopírování se změní vzhled karty Basic information (Základní informace) a některé pokročilé možnosti mohou být neaktivní. Každý projekt musí být označen jedinečným názvem v rámci uživatelského účtu. Místní data Zálohu místních dat uložených na uživatelském počítači lze vytvořit zvolením možnosti Local data (Místní data) v poli What do you want to backup? (Co chcete zálohovat?). Desktop: Místní data Pod polem Name (Název) jsou zobrazena dvě okna, která umožňují pohlížení adresářů umístěných na lokálním počítači. Označením políčka u jednotlivých souborů a/nebo složek může uživatel určit data určená k archivaci. Vybraná data se objeví dole na seznamu vybraných cest. Pokud má být uvedená cesta odstraněna ze zálohy, klikněte na ikonu ve sloupci Delete (Smazat) u vybrané cesty. 20

21 Obrazovka: Výběr souborů pro zálohování Po výběru všech dat, nastavení plánu a zvolení případných rozšířených možnosti, klikněte na tlačítko Save (Uložit), kterým projekt vytvoříte. Outlook Aplikace umožňuje zálohování souborů PST a OST, tedy souborů osobních složek uživatelů programu Microsoft Outlook, ve kterých se nacházejí informace o nakonfigurovaných ových schránkách a veškerá ová korespondence. Chcete-li vytvořit zálohu určených souborů, zvolte v poli What you want to backup? (Co chcete zálohovat?) aplikaci Outlook. 21

22 Obrazovka: Zálohování MS Outlook Po výběru souborů PST musíte určit pracovní složku, tedy adresář, do kterého bude budou ukládána data z vybraných souborů. Aplikace dokáže Microsoft Outlook zálohovat za běhu, není nutné aplikaci vypínat nebo zastavovat synchronizaci. Po výběru všech dat, nastavení plánu a zvolení případných rozšířených možnosti klikněte na tlačítko Save (Uložit), kterým projekt vytvoříte. MS SQL Zálohování databáze programu MS SQL je jednou z pokročilých metod kopírování, která je k dispozici uživatelům licence typu Týmová Záloha. Přesný popis vytvoření projektů zálohování databází programu MS SQL a jejich obnovení je uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na. Firebird Zálohování databáze programu Firebird je jednou z pokročilých metod kopírování, která je k dispozici uživatelům licence typu Business. Přesný popis vytvoření projektů zálohování databází programu Firebird a jejich obnovení je uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na. Síťové disky 22

23 Rozšířená možnost kopírování síťových disků umožňuje zálohování všech dat, která jsou k dispozici v síťovém prostředí na PC (za předpokladu, že je na PC nainstalována aplikace ). Přesný popis vytvoření projektů zálohování databází síťových jednotek a jejich obnovení je uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na. MS Exchange Zálohování databází programu MS Exchange ve verzi 2007 a 2010 je k dispozici pouze pro licence typu Týmová Záloha a pro aplikace nainstalované v systému Windows Server. Přesný popis vytvoření projektů zálohování databází programu MS Exchange a jejich obnovení je uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na. Pre and post scripty Pre a post scripty jsou jednou z pokročilých metod kopírování a umožňují provádět určité operace před zálohováním nebo po něm. K dispozici pouze pro licence typu Týmová Záloha Přesný popis vytvoření projektů zálohování s pomocí pre a post scriptů a jejich obnovení je uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na. Schedule (Plán) Pro každou vytvořenou zálohu může uživatel použít plán, tj. určit frekvenci vytváření kopií. Základní plán je definován v průvodci vytvořením zálohy, na pravé straně karty Basic information (Základní informace) v průvodci vytvořením projektu. Obrazovka: Plán projektu 23

24 Základní plán zálohování obsahuje následující možnosti: On demand (Na požádání) - záloha se spustí pouze ručně na žádost uživatele, Every (Každý): - záloha bude provedena v daném časovém intervalu (vybraném ze seznamu), Every day at (Každý den v): - záloha bude provedena každý den v čase nastaveném uživatelem, Every week (Každý týden) - ve zvolený den v týdnu, v čase nastaveném uživatelem, Defined (Definovaný) - zaškrtnutím této možnosti můžete upravit svůj vlastní plán. Definovaný plán Definovaný plán rozšiřuje základní možnosti, které může uživatel nadefinovat. Obrazovka: Konfigurace plánu One-time (Jednorázově) - záloha bude vytvořena pouze jednou, a to v hodinu nastavenou uživatelem, Daily (Denně) - zálohování lze provádět v libovolné frekvenci každý den, a to v hodinách určených uživatelem, Weekly (Týdně) - záloha je vytvořena v pracovní dny, v hodinu určenou uživatelem, Monthly (Měsíčně) - záloha je vytvořena ve zvolený týden a den, v určenou hodinu. Pokročilé možnosti U každého projektu má uživatel na výběr z rozšířených možností. V závislosti na zvoleném typu zálohovaných dat mohou být některé z možností neaktivní. Definice rozšířených možností pro projekt se provádí na kartě Advanced (Pokročilé) v průvodci vytvořením projektu. 24

25 Karta Advanced je rozdělena na 4 části. V poli Additional (Další) lze zvolit či zrušit následující možnosti: Use Volume Shadow Copy (Použití stínové kopie svazků) - možnost označena ve výchozím nastavení, definuje mechanismus vytvoření stínové kopie svazků, který má být použit při vytváření zálohy, 25

26 Include hidden files (Zahrnout skryté soubory) možnost určuje, zda mají být zálohovány i soubory s atributem Skrytý, Project active (Projekt aktivní) - pokud je tato možnost zvolena, bude projekt realizován podle plánu; je-li vypnuta, může ji uživatel zvolit manuálně, Shut down the PC after finishing (Vypnutí PC po dokončení) - po vytvoření zálohy se zobrazí 5minutová připomínka, během níž má uživatel možnost zrušit automatické vypnutí, Delete project (Odstranit projekt) - Tlačítko se zobrazí pouze po prvním uložení nově vytvořeného projektu, odstraní projekt, nikoli soubory uložené na PC. Pole File filter (Filtr souborů) umožňuje použít filtr, který vybrané soubory odstraní ze seznamu pro zálohování nebo je do tohoto seznamu přidá. Soubory mohou být uvedeny podle názvu, přípony nebo cesty. K dispozici je také možnost ignorovat soubory starší než dané množství dnů, modifikované před určitým datem nebo přesahující danou velikost. Folder filter (Filtr složek) umožňuje vyloučit cesty a adresáře, které byly definovány dříve v části Basic information (Základní informace). Posledním polem na kartě Advance je pole Privileges (Oprávnění), kde může uživatel zadat uživatelské jméno a heslo systému Windows, takže aplikace pak bude pracovat za podmínek stanovených tímto uživatelem při vytváření zálohy. Tato funkce se používá v případě, že chcete vytvořit zálohu souborů, pro které nemáte oprávnění. 26

27 Obnova dat Uživatel aplikace může kdykoli obnovit data, která byla odeslána na servery jako záloha. Obrazovka: karta Restoration V horní části karty Restoration (Obnova) je pás se třemi rozbalovacími seznamy: Computer (Počítač) - v případě, že uživatel má ve svém účtu více než jednoho hostitele, může zde zvolit zařízení, na kterém chce obnovu dat provést. Nemusí se jednat o stejné zařízení, který uživatel v daném okamžiku používá. Project (Projekt) - Uživatel může zvolit jeden z bývalých projektů a prohlížet soubory v něm obsažené. Version (Verze) - v případě, že není zvolen žádný projekt, může uživatel zobrazit stav úložiště k určitému datu; po výběru projektu lze zobrazit verze zaslané ke dni odeslání tohoto projektu. Uživatel může odeslané soubory vyhledávat také pomocí vyhledávače umístěného v pravé horní straně karty. 27

28 Obnovení dat uložených na serverech se provádí označením souborů a/nebo složek na kartě Restoration a následným kliknutím na tlačítko Restore selected (Obnovit vybrané). Poté se zobrazí File restore settings (Nastavení obnovy souborů). Obrazovka: Nastavení obnovy souborů V zobrazeném okně vyberte umístění obnovených dat - původní (z něhož byly soubory odeslány) či definované uživatelem. Navíc lze vybrat operace, které má aplikace má provádět v případě, že ve zvoleném umístění existují soubory se stejným názvem. Aplikace může přepsat soubory pokaždé, nebo nikdy, jsou-li stávající soubory starší. Pokud zvolíte přepsání souborů (Create a copy of overwritten files - Vytvořit kopii přepsání souborů), bude k těmto souborům přidána přípona *.bak, a oba soubory budou uloženy ve stejném umístění. Obnova vybraných verzí Verze všech odeslaných souborů jsou kontrolovány, tj. uživatel je může obnovit ve stavu, v jakém byly v průběhu konkrétního zálohování (nemusí se nutně jednat o poslední zálohování), díky čemuž lze obnovit změny v souboru. Tato obnova se provádí na kartě Restoration, kde je nutno pravým tlačítkem myši kliknout na daný soubor a vybrat možnost Show versions of file (Zobrazit verze souboru), která zobrazí tabulku záložních verzí souboru. 28

29 Obrazovka: Tabulka verzí souboru Po zvolení dané verze ze seznamu, klikněte na tlačítko Restore (Obnovit). Následně se zobrazí nastavení obnovení souboru (viz popis na začátku této kapitoly). Mazání dat Dalším způsobem, jak stáhnout verze souborů, je vybrat verzi pro plné úložiště nebo vybraný projekt (viz popis na začátku této kapitoly). Chcete-li odstranit data, musíte na kartě Restoratio označit soubory a/nebo složky, které chcete odstranit ze serveru a poté kliknout na tlačítko Delete (Smazat). Obrazovka: Varování při vymazání dat Zobrazí se varování před smazáním dat, které je nutno potvrdit. Vybraná data jsou pak nenávratně smazána. 29

30 Uživatel může také odstranit vybrané verze souborů. Po zobrazení tabulky s verzí souboru a vyznačení vybrané verzi je nutno kliknout na tlačítko Delete. Tím se odstraní pouze verze souboru, nikoli celý soubor. Chcete-li odstranit všechna data odeslaná jední uživatelem ze všech jeho hostitelů, jednoduše změňte kódovací klíč. Briefcase (Aktovka) Aktovka umožňuje synchronizovat data mezi vybraným adresářem na PC uživatele a serverem a dalšími zařízeními na účtu uživatele. Soubory, které budou přidány do adresáře Aktovky, jsou automaticky odeslány na servery a jakákoli změna v Aktovce provedená z jiného zařízení je analogicky reprodukována v místním zařízení uživatele. Díky tomu je stav Aktovky v každém zařízení stejný. Jedná se o ideální nástroj pro práci na dokumentech mezi více uživateli a pro sdílení souborů, protože kromě synchronizace Aktovka umožňuje i vytváření veřejných odkazů a sdílení dat. Aktovka aplikace je na straně uživatele také kódována, takže veškerá data jsou odesílána a ukládána v kódované formě. Pro kódování dat v Aktovce se však používá jiný klíč, než při zálohování. Konfigurace Aktovky Ve výchozím nastavení je Aktovka aktivována na každém uživatelském účtu. Při prvním spuštění průvodce konfigurací je nainstalována v adresáři uživatele systému Windows. Pokud je již nakonfigurován uživatelský účet, lze adresář Aktovka určit v nastavení aplikace (Application Settings). (Error! Reference source not found.). Využití Aktovky Aktovka provádí veškeré operace synchronizace dat automaticky, bez zásahu uživatele, soubora stačí v adresáři Aktovky přidat, změnit nebo odstranit. Informace o odeslaných datech se zobrazí na kartě Briefcase (Aktovka). 30

31 Obrazovka: karta Briefcase Horní pás obsahuje seznam souborů, které čekají na synchronizaci, tj. na odeslání, stažení nebo smazání. Dolní pás obsahuje historii změn - poslední synchronizované soubory. Tlačítkem Withhold synchronization (Pozastavit synchronizaci) lze pozastavit proces synchronizace, který však lze kdykoli obnovit. Tlačítko Go to briefcase (Přejít na Aktovku) zobrazí adresář Aktovky v Průzkumníku Windows. Nastavení aplikace Okno nastavení aplikace se zobrazí kliknutím na ikonu v pravém horním rohu, po kterém se otevře kontextové menu otevřít. Následně zvolte Settings (Nastavení). 31

32 Obrazovka: Menu - nastavení aplikace Otevře se okno nastavení aplikace tvořené třemi kartami. Na kartě General (Obecné) lze změnit jazyk aplikace, vypnout či zapnout upozornění na nedostatek místa na účtu či varování o neprovedení plánovaného zálohování pro konkrétní počet dní. Obrazovka: Nastavení aplikace - karta General Export konfigurace umožňuje uložit všechna nastavení aplikace v souboru nebo je uložit na serveru spolu s vytvořenými projekty zálohování. Import konfigurace umožňuje importovat nastavení z nakonfigurovaného souboru nebo ze serveru. Na kartě Genera lze také určit adresář Aktovky, pokud ještě nebyl určen, nebo změnit jeho umístění v případě, že už byla Aktovka aktivována. Karta Network (Síť) umožňuje snížit rychlost odesílání a stahování dat aplikací. Rychlost lze upravit pomocí posuvníků. 32

33 Poslední kartou je karta Advanced (Pokročilé), která obsahuje nastavení aplikace, jež je vhodné měnit jen po důkladném zvážení, neboť mají vliv na výkon aplikací a uživatelských účtů. Obrazovka: Nastavení aplikace - pokročilé možnosti Uživatel může změnit Limits of stored file versions (Limity uložených verzí souboru), nebo počet verzí pro jednotlivé soubory uložené na serveru.výchozím nastavením je 30 verzí. Temporary data folder (Dočasná složka dat) definuje adresář, do kterého je každý soubor zkopírován před odesláním na server. V případě zálohování při použití stínové kopie svazků (Volume Shadow Copy), se soubory do tohoto adresáře nekopírují. Možnost Change your password (Změnit heslo) přesměruje uživatele na webovou stránku, kde lze změnit heslo. Po zvolení možnosti Switch user (Přepnout uživatele) je aktuálně přihlášený uživatel odhlášen a objeví se přihlašovací okno. Změna šifrovacího klíče Tlačítko Change of coding key (Změna šifrovacího klíče) umožňuje změnit klíč, pomocí kterého se provádí kódování dat uživatele. Změna šifrovacího klíče bude mít za následek nevratnou ztrátu všech dat uložených na serverech, které byly odeslány jako záloha a synchronizovány pomocí Aktovky ze všech hostitelů uživatele. Při změně šifrovacího klíče je uživatel vyzván k zadání svého hesla k účtu a k jeho následnému potvrzení. 33

34 Desktop: Změna šifrovacího klíče Aplikační protokoly Aplikační protokoly, které týmu umožňují provádět správnou diagnostiku existujících chyb a problémů, jsou umístěny na uživatelském PC v adresáři %ProgramData%\Backuplogs. uživatelský panel Uživatelský panel je nedílnou součástí systému, který umožňuje on-line přístup k souborům a správu uživatelského účtu a licence klienta. Přihlášení Možnosti dostupné v panelu se mohou lišit v závislosti na typu účtu uživatele, který byl použit pro přihlášení do panelu. Účet běžného uživatele neumožňuje spravovat licenci a ostatní uživatele, což je popsáno v další části manuálu. Do uživatelského panelu se přihlašte ze stránky https://cloud.t-mobile.cz, kde zadejte své uživatelské jméno a heslo. 34

35 WEB: Okno přihlášení do uživatelského panelu Po zadání správných údajů a kliknutí na tlačítko Log in (Přihlásit) se přihlásíte na panelu. Označením volby Remember me (Zapamatovat) si systém Vaše údaje zapamatuje, díky čemuž nebudete muset své heslo a jméno zadávat při každém přihlášení. Tuto možnost využívejte pouze po pečlivém uvážení a jen na bezpečných počítačích. Může totiž umožnit přístup do Vašeho účtu nepovolaným osobám a tím ohrozit data uložená na serveru. Průvodce prvním spuštěním Pokud se do uživatelského panelu přihlásíte poprvé, zobrazí se Průvodce prvním spuštěním. Ten Vám podá základní informace o zálohování, použití Aktovky a bezpečnosti. WEB: Krok 1 Průvodce prvním spuštěním. V případě, že uživatelský účet nemá určení šifrovací klíč, je nutné jej v průvodci zadat. 35

36 WEB: Krok 1 Průvodce prvním spuštěním - šifrovací klíč. Rozhraní Rozhraní uživatelského panelu, podobně jako webová aplikace, bylo navrženo tak, aby bylo pro uživatele transparentní a intuitivní. V horní části aplikace jsou tři karty, které umožňují volbu mezi on-line soubory, možnostmi správy účtu a licence a také stažením aplikace. WEB: Webová aplikace V pravém horním rohu je umístěno tlačítko změny jazyku obrazovky a tlačítko pro odhlášení z webové aplikace. Na levé straně, pod pásem karty, je umístěno menu, jehož možnosti se mění v závislosti tom, která karta je aktivní. 36

37 Ve výchozím nastavení se po přihlášení zobrazí karta Files (Soubory). U položek Backups (Zálohování) a Briefcase (Aktovka) na kartě Files je zobrazena ikona visacího zámku, která informuje o použitém způsobu kódování: - Bez šifrovacího klíče - šifrovací klíč nebyl zadán, ale na účtu uživatele nejsou uložena žádná data, - Klíč k Aktovce, také známý jako předem sdílený klíč, se používá k šifrování dat, která jsou uložena v Aktovce, - Uživatelské zálohy jsou šifrovány pomocí výchozího klíč, díky čemuž lze soubory stáhnout přes webový panel - Uživatelské zálohy jsou šifrovány pomocí vlastního šifrovacího klíče. Při přihlašování do aplikace může webový prohlížeč zobrazit upozornění zabezpečení spojené se spuštěním Java appletu, z jehož pomocí se provádí operace na online souborech. Tato operace je pro PC uživatele a jeho soubory uložené na serveru bezpečná, a proto se doporučuje umožnit appletu přístup do uživatelova počítače. Online soubory Uživatelský panel umožňuje přístup k souborům, které jsou umístěny na uživatelském účtu. Všechny soubory byly rozděleny mezi aktovku a zálohy, stejně jako v aplikaci. Záložka Files (Soubory) plní funkce online souborů a je zobrazena standardně po přihlášení uživatele. Popis aktovky Soubory uspořádané v prostoru aktovky podléhají synchronizaci s ostatními zařízeními v rámci uživatelského účtu. Pokud jeden ze souborů je odeslán, vymazán nebo upraven, ostatní zařízení automaticky napodobí tyto změny ve svých lokálních katalozích aktovky. V případě, že aktovka nebyla aktivována, je možné aktivovat ji přes webový panel. V záložce Files (Soubory) se objeví následující zpráva: WEB: Soubory nedefinovaná aktovka 37

38 V dolní části obrazovky se objeví zpráva: Aby bylo možné aktivovat aktovku, přihlaste se do desktopové aplikace a vyberte složku nebo klikněte zde. V případě, že aktovka již byla definována, objeví se seznam souborů, které jsou v aktovce. V případě jejich nepřítomnosti by se objevila příslušná informace a tlačítko Select a file (Zvolit soubor). Tím se spustí uploader a umožní vám odeslat soubory do prostoru aktovky. Zobrazení souborů a složek Zobrazení všech dat odesílaných na server je možné jak pro aktovku, tak pro zálohy (nezávisle na šifrovací metodě). Vyberte danou pozici v menu vlevo briefcase (aktovka) nebo jednoho z hosts (hostitelé) pod polem Backups (Zálohy) za účelem zobrazení souborů v nich umístěných. WEB: Seznam souborů Pro zobrazení souborů umístěných v katalogu jednoduše klikněte na tento katalog, čímž se objeví jeho obsah. Odesílání souborů Soubory můžete odeslat pouze do prostoru aktovky. To se provede přes Java applet, který se použije, protože zašifruje data na straně klienta. Naše webová aplikace, stejně jako jiné, zašifruje data na počítači uživatele před jejich odesláním na server. Pro spuštění Java applet, který je odpovědný za odesílání souborů z prostoru aktovky, musíte kliknout na ikonu Send (Odeslat), která se nachází nad seznamem souborů. 38

39 WEB: Ikona nahrát Po spuštění uploader musíte kliknout na Choose files (Vybrat soubory) za účelem označení souborů, které chcete odeslat, nebo Cancel (Zrušit), což applet vypne. Pokud se rozhodnete odeslat soubory, označte soubory v zobrazeném okně objeví se v prostoru aktovky, poté klikněte na Open (Otevřít) vpravo dole v okně. WEB: Okno výběru souboru Soubory, které byly vybrány, budou odeslány na server do prostoru aktovky, do katalogu, v němž se uživatel právě nachází. Před odesláním jsou všechny zašifrovány na počítači uživatele. Průběh odesílání souborů je vidět na liště průběhu podle daného souboru. 39

40 WEB: Průběh odesílání souborů do aktovky Po odeslání souborů se tyto objeví v seznamu souborů a ostatní zařízení propojená s uživatelským účtem a připojená k Internetu je začnou automaticky stahovat. Stahování souborů Uživatelský panel vám umožňuje stahovat soubory, které byly odeslány do prostoru aktovky a záloh, pokud byly zašifrovány standardním klíčem. Pro stažení souborů a/nebo katalogu je jednoduše označte v seznamu souborů, poté klikněte na Download (Stáhnout) a zvolte umístění, kam mají být odeslány. WEB: Ikona stahování souborů 40

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 Migrace E-mailů Obsah: 1) Legenda... str.1 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 4) Stažení zpráv do Outlook 2007. str.9-12 5) Nastavení DNS záznamů

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone.

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone. Nastavení e-mailu Platné pro připojení k serveru Exchange iphone Windows Phone Android Apple Mail Microsoft Outlook Co je potřeba: Mít v telefonu nastaven přístup k Internetu Znát svou e-mailovou adresu

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor IceWarp Outlook konektor 4 umožňuje synchronizovat informace mezi IceWarp serverem a klientskou aplikací Outlook. Konektor přináší: Vysokou stabilitu a nízké

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Popis a instalace synchronizační a archivační služby Dropbox

Popis a instalace synchronizační a archivační služby Dropbox Popis a instalace synchronizační a archivační služby Dropbox Pokud používáte více počítačů, určitě se Vám nelíbí situace, kdy máte na každém z nich jiná data, musíte věci přenášet mezi disky, občas něco

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Šachmatky Resortní část

Šachmatky Resortní část Instalační manuál Šachmatky Resortní část název dokumentu: autor: DATA SOLUTIONS s.r.o. verze: 1.0 datum: 11.05.11 stádium: důvěrnost: Finální verze Určeno správcům sítě název souboru: SM_Instalacni Manual_Resort_110511.doc

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru FreeAgent... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa diskových jednotek...10 Aktualizace

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Jak stahovat ebooks. 1. Stažení ebook:

Jak stahovat ebooks. 1. Stažení ebook: Jak stahovat ebooks Nabízí-li Vaše knihovna možnost stahování ebooks, můžete se rozhodnout pro stažení konkrétní knihy do počítače a přečíst si ji v tzv. režimu offline (tedy v počítači bez nutnosti přístupu

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. Produkt využívá skenovací jádro ThreatSense, které

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému:

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému: MSDNAA podpora Pro přihlášení k MSDNAA za účelem stažení software použijte odkaz Přihlásit se MSDNAA v pravé části, nebo v prohlížeči zadejte adresu http://msdn62.e-academy.com/vutbr_fpui První přihlášení

Více

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další)

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) - 1 - ereading Jaromír Frič Obsah O tomto dokumentu... 3 1. Instalace čtečky...

Více

Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND)

Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND) Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND) Obsah 1) Přihlášení do sítě při startu PC... 1 2) Dodatečné přihlášení do sítě Novell (z Windows)... 2 3) Odhlášení ze sítě... 2 4)

Více