Microsoft Cloud Private Solutions. Privátní cloud od společnosti Microsoft Srovnávací studie funkcí, přínosů a nákladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Cloud Private Solutions. Privátní cloud od společnosti Microsoft Srovnávací studie funkcí, přínosů a nákladů"

Transkript

1 Microsoft Cloud Private Solutions Privátní cloud od společnosti Microsoft Srovnávací studie funkcí, přínosů a nákladů Publikováno: srpen 2011

2 Informace o autorských právech Celkové shrnutí Co je privátní cloud? Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud Privátní cloud od společnosti VMware Privátní cloud od společnosti Microsoft obchodní přínosy Vše s ohledem na aplikace Komplexně multiplatformní řešení Nejvyšší výkon ve své třídě Cloud podle vašich představ Ekonomika privátního cloudu... 9 Srovnání licencování privátních cloudů Příklad licencování privátních cloudů Dopady na budoucí růst Srovnání nákladů na privátní cloud Dynamic Memory v systému Windows Server 2008 R2 SP Srovnání nákladů na privátní cloud 500 virtuálních počítačů Srovnání nákladů na privátní cloud zvýšení hustoty VM Závěr

3 Informace o autorských právech 2011 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument je poskytován tak, jak je. Informace a názory vyjádřené v tomto dokumentu, včetně adres URL a dalších odkazů na internetové webové stránky, se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Veškerá rizika vyplývající z jeho používání spočívají na vás. Tento dokument vám neuděluje žádná práva na duševní vlastnictví v jakémkoli produktu společnosti Microsoft. Tento dokument můžete kopírovat, používat a upravovat pro své interní referenční účely. 3

4 Celkové shrnutí Tento dokument whitepaper srovnává řešení pro privátní cloud od společností Microsoft a VMware. Srovnání provádíme prostřednictvím definice privátního cloudu pomocí konceptů oborových standardů, vysvětlujeme produkty potřebné k vytvoření řešení pro privátní cloud od společnosti Microsoft a následně identifikujeme technologické přínosy, které nabízí toto řešení. Dále také zkoumáme rozdíly mezi licenčními modely společností Microsoft a VMware, především pak z pohledu dopadu těchto licenčních modelů na návratnost investice z dlouhodobého hlediska. Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud jsou licencována na bázi licence vázané na procesor, zákazníci tak získávají výhody škálovatelného cloud computingu s neomezenou virtualizací a neměnnými, dlouhodobě předvídatelnými nižšími náklady. Řešení společnosti VMware pro privátní cloud jsou licencována buď podle počtu virtuálních počítačů, nebo virtuální paměti přidělené těmto virtuálním počítačům. Společně s růstem vaší společnosti tak rostou i vaše náklady. Tento rozdílný přístup znamená, že při rostoucí hustotě vytížení privátního cloudu od společnosti Microsoft se zvyšuje i vaše návratnost investice, zatímco v případě řešení VMware rostou s hustotou vytížení i vaše náklady. Naše analýza ukazuje, že řešení pro privátní cloud od společnosti VMware může v období jednoho až tří let stát čtyřikrát až téměř desetkrát více než srovnatelné řešení od společnosti Microsoft. Náklady vždy byly hybnou silou změn v oblasti IT. V souvislosti s tím, jak více a více zákazníků vyhodnocuje své investice do cloud computingu, které významně ovlivní návratnost investice (ROI), je nyní vhodný okamžik k poskytnutí informací nezbytných pro kvalifikované rozhodnutí nyní i do budoucna. Co je privátní cloud? Privátní cloud je výpočetní model využívající prostředky vyhrazené vaší společnosti. Privátní cloud sdílí mnoho vlastností veřejného cloud computingu, včetně fondu prostředků, samoobslužných funkcí, škálovatelnosti, pružnosti a účtování pouze použitých prostředků poskytnutých ve standardizované formě, a navíc možnosti kontroly a přizpůsobení dostupné díky dedikovaným prostředkům. Obr. 1: Atributy privátního cloudu Fond prostředků Samoobslužné funkce Zatímco virtualizace je důležitou technologickou součástí privátního cloudu, klíčový faktorem je trvalá abstrakce výpočetních prostředků od infrastruktury a počítačů (virtuálních či jiných) používaných k poskytování těchto prostředků. Pouze prostřednictvím této abstrakce mohou zákazníci dosáhnout přínosů privátního cloudu, včetně vyšší dynamiky a reakceschopnosti, nižších celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a lepšího přizpůsobení potřebám organizace. Co je nejdůležitější, privátní cloud slibuje zvýšení nákladové efektivity virtualizované infrastruktury prostřednictvím vyšší hustoty vytížení a vyššího využití prostředků. Řízení Cloud vyhrazený Pružnost Podle použití Přizpůsobitelnost výhradně vám. 4

5 Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud jsou postavena na systému Windows Server s technologií Hyper-V a řešení System Center, tedy na kombinaci produktů, která poskytuje virtualizaci podnikové třídy a podrobný přehled o aplikacích, takže můžete svou pozornost věnovat především svému podnikání. Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud jsou nabízena prostřednictvím našeho rozsáhlého ekosystému partnerů a ve formě zákaznicky definovaných, předkonfigurovaných či plně hostovaných prostředí. Bez ohledu na specifičnost potřeb vaší organizace tak společnost Microsoft vždy dokáže nabídnout vhodné řešení. Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud jsou licencována prostřednictvím licenčního programu Microsoft Enrollment for Core Infrastructure 1 (ECI). ECI je k dispozici ve třech edicích (Datacenter, Enterprise a Standard) a představuje prováděcí smlouvu programu Microsoft Enterprise Agreement (EA), který nabízí jednoduché a flexibilní licencování vázané na procesor. Pro zákazníky, kteří zvažují řešení pro privátní cloud od společnosti Microsoft, doporučujeme edici ECI Datacenter. Edice ECI Datacenter obsahuje systém Windows Server Datacenter, který podporuje neomezená práva na virtualizaci. To znamená, že zákazníci licencují na bázi licence vázané na procesor s možností provozovat na daném procesoru neomezený počet virtuálních počítačů v systému Windows Server. Navíc program ECI Datacenter také obsahuje řešení System Center Server Management Suite Datacenter (SMSD), které uděluje práva na správu neomezeného počtu prostředí fyzických či virtuálních operačních systémů. Program ECI Datacenter také obsahuje produkt Forefront Endpoint Protection pro neomezený počet virtuálních počítačů, který představuje sjednocené, vícevrstvé a vysoce spravovatelné řešení pro zabezpečení serverů před malwarem. Jednotlivé součásti programu ECI Datacenter jsou uvedeny níže. Obr. 2: Součásti programu Microsoft ECI Datacenter Server Management Suite Datacenter a konzoly Datacenter Edition s neomezeným počtem virtualizovaných instancí Náš přístup se zaměřuje na poskytování výhod plynoucích ze škálovatelnosti prostřednictvím neomezených práv na virtualizaci a významně zjednodušeného licencování produktů Windows Server a System Center. V části Ekonomika Privátního Cloudu, tohoto dokumentu je uvedena podrobná analýza nákladů. 1 Další informace o licenčním programu Microsoft ECI naleznete na webu na adrese licensing-options/enrollments.aspx#tab=3. 5

6 Privátní cloud od společnosti VMware Společnost VMware nedávno oznámila novou verzi své virtualizační platformy, vsphere 5.0, spolu s aktualizovanými verzemi souvisejících technologií, vcenter Site Recovery Manager, vcenter Operations, vshield Security a vcloud Director. Tyto produkty jsou souhrnně označovány jako Cloud Infrastructure Suite 2. Pro vybudování srovnatelného řešení pro privátní cloud založeného na technologiích společnosti VMware je nutná celá sada VMware Cloud Infrastructure Suite, protože řešení pro privátní cloud potřebuje funkce jako monitorování, konfigurace, automatizace, orchestrace a zabezpečení. Než se pustíme do podrobné analýzy okamžitých a dlouhodobých nákladů obou řešení pro privátní cloud, detailněji se podíváme na privátní cloud od společnosti Microsoft a jeho obchodní hodnotu. Privátní cloud od společnosti Microsoft obchodní přínosy Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud je možné definovat následujícími charakteristikami: Vše s ohledem na aplikace: Aplikačně orientovaná cloudová platforma, která umožňuje soustředit se na obchodní hodnotu Komplexně multiplatformní řešení: Multiplatformní podpora pro prostředí s více hypervizory, operačními systémy a aplikačními rámci Nejvyšší výkon ve své třídě: Nejvyšší výkon ve své třídě pro aplikace společnosti Microsoft, jako jsou Microsoft Exchange, SQL Server a SharePoint Cloud podle vašich představ: Schopnost používat cloud podle vašich představ, poskytující možnost volby a flexibility modelu hybridního cloudu prostřednictvím společných nástrojů pro správu, virtualizaci, identitu a vývoj Tento přístup přináší privátní cloud, který zvyšuje obchodní hodnotu, jak vysvětlujeme dále. Vše s ohledem na aplikace V souvislosti s postupným přechodem organizací z virtualizované infrastruktury na implementace privátního cloudu se jejich pozornost přesouvá z virtuálních počítačů na aplikace a služby. Aplikace jsou tím, co je ve skutečnosti podstatou fungování vaší organizace, a díky ucelenému přístupu společnosti Microsoft určují vaše aplikace rozsah využití prostředků a nikoli naopak. Obr. 3: Návrhář šablon služeb (Service Template Designer) v řešení System Center Virtual Machine Manager 2012 Společnost Microsoft se drží přístupu orientovaného na služby a usnadňuje tak správu celého životního cyklu aplikací od pořízení služeb (vizualizace, návrh, kompozice, nasazení a konfigurace) po jejich provoz (monitorování, odstraňování potíží a upgrady). Službu je možné si představit jako logickou reprezentaci aplikace. Představte si například ekonomickou aplikaci tvořenou webovou vrstvou, vrstvou obchodní logiky a databázovou vrstvou. 2 Společnost VMware odhaluje produkt VMware vsphere 5 a sadu Cloud Infrastructure Suite, company/news/releases/vmw-cloud-infrastructure html 6

7 Řešení System Center 2012 umožňuje definovat šablonu služby, která představuje plán či návrh této aplikační služby. Tato šablona zahrnuje profily hardwaru, profily operačních systémů, profily aplikací, prahové hodnoty stavu a výkonu, zásady aktualizací, pravidla škálování apod. Toto je jeden z příkladů, jak jsou aplikační služby podporovány atributy cloudu popsanými výše pro jednotlivé vrstvy. System Center 2012 dále obsahuje průlomovou technologii Server Application-Virtualization, která umožňuje virtualizaci serverových aplikací a tedy zjednodušení procesu nasazení a upgradu aplikací v prostředích privátních cloudů bez nutnosti změny jejich návrhu. System Center Operations Manager monitoruje stav a výkon všech aspektů IT infrastruktury, včetně fyzické vrstvy, virtualizační vrstvy, operačního systému a aplikací. Nabízí také ucelené monitorování aplikačních transakcí pro maximalizaci jejich dostupnosti a výkonu a z toho vyplývající zlepšené plnění závazků ze smluv SLA. Díky řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud mohou IT oddělení nabízet obchodním skupinám možnosti nasazovat aplikace a zajišťovat spolehlivý chod těchto aplikací. Komplexní multiplatformní řešení Společnost Microsoft implementuje otevřený a ucelený přístup, který staví potřeby zákazníků nad konkrétní technologii. Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud podporuje heterogenní hypervizorová prostředí (Hyper-V, XenServer, VMware ESX/ESXi), operační systémy (Windows, různé distribuce Linuxu jako RedHat, SUSE, CentOS) aplikační vývojové rámce (.NET, Java, Ruby, Python), a umožňuje tak využití stávajících investic do infrastruktury a znalostí. Společnost Microsoft dále nabízí multiplatformní monitorování linuxových a unixových hostů (pomocí řešení System Center Operations Manager), multiplatformní správu konfigurací (pomocí řešení System Center Configuration Manager) a integrovanou automatizaci napříč sadami nástrojů pro správu od tradičních výrobců, jako jsou společnosti HP, CA, BMC a dalších. (pomocí řešení System Center Orchestrator). Obr. 4: Multiplatformní podpora v privátním cloudu od společnosti Microsoft Aplikační rámce Nástroje pro správu od nezávislých výrobců Operační systémy Správa více hypervizorů HYPER-V CLOUD FAST TRACK 7

8 Nejvyšší výkon ve své třídě Technologie Hyper-V nabízí nejvyšší výkon a škálovatelnost ve své třídě pro aplikace společnosti Microsoft, jako jsou SharePoint, SQL a Exchange. S Hyper-V tak můžete nepostradatelné aplikace virtualizovat bez obav. Společnost Microsoft publikovala nezávislými organizacemi ověřené výsledky laboratorních testů, které prokazují nejvyšší výkon řešení ve své třídě pro aplikace společnosti Microsoft virtualizované na technologii Hyper-V více než souběžných uživatelů systému SharePoint 2010 na jednom fyzickém serveru s pěti virtuálními počítači, uživatelů OLTP na jednom serveru se čtyřmi virtuálními počítači se systémem SQL Server 2008 R2 a poštovních schránek v systému Exchange 2010 na jednom serveru se čtyřmi virtuálními počítači s extrapolací na poštovních schránek 3. Při virtualizaci aplikací společnosti Microsoft na technologii Hyper-V je navíc možné také těžit z výhod jednoduchého licencování a ucelené podpory. Organizace Gartner nedávno vydala své hodnocení Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure (Magický kvadrant pro virtualizační infrastrukturu pro platformu x86) pro rok 2011, ve kterém je společnost Microsoft zařazena jako lídr. Kromě toho rostoucí počet nejen podnikových zákazníků, jako například společnosti Target, Siemens, Intel, Union Pacific, Telefónica Czech Republic, a.s. nebo Česká Správa Sociálního Zabezpečení, provozuje své výpočetní prostředí na technologii Microsoft Hyper-V. Cloud podle vašich představ S ohledem na to, že vaše investice do IT mohou být rozprostřeny mezi tradičním prostředím, privátním i veřejným cloudem, nabízí společnost Microsoft společné nástroje pro správu (pomocí řešení System Center), identitu (pomocí služby Active Directory), virtualizaci (technologie Hyper-V) a vývoj (sada Visual Studio, rozhraní.net), které fungují stejně spolehlivě v prostředích privátního i veřejného cloudu. Prostřednictvím řešení System Center App Controller 2012 získáváte jednotný nástroj pro správu a provozování aplikací napříč privátními a veřejnými cloudovými prostředími, který nabízí úplný přehled a kontrolu nad nasazením, správou a používáním aplikací. Obr. 5: Společné nástroje pro veřejné a privátní cloudy Přenositelnost aplikací Přenositelnost aplikací Tradiční Vysoce virtualizované datacentrum Privátní cloud Veřejný cloud Identita Správa Vývoj Virtualizace Společnost Microsoft nabízí nejširší portfolio cloudových služeb a tradičního softwaru podnikové třídy od kancelářských přes obchodní aplikace po platformy, viz níže. 3 Zprávu organizace ESG o výkonu aplikací společnosti Microsoft virtualizovaných na technologii Hyper-V R2 SP1 naleznete na webu na adrese 8

9 Obr. 6: Široká řada cloudových řešení podnikové třídy od společnosti Microsoft Cloudové služby společnosti Microsoft Kancelářské aplikace Komunikace Spolupráce Obchodní aplikace Správa počítačů Identita Databáze Platforma Software společnosti Microsoft Společnost Microsoft nabízí vše v cloudu. Je jediným poskytovatelem, který nabízí komerční řešení SaaS (Office 365), platformu pro veřejný cloud computing (Windows Azure Platform) a řešení pro privátní cloud, které funguje s oběma předchozími řešeními. Služby Office 365 obsahují aplikace, které jsou zákazníkům známé (například správa ů v systému Exchange a spolupráce díky službě SharePoint), které jsou však poskytovány prostřednictvím cloudového řešení společnosti Microsoft. Windows Azure je naše platforma pro cloud computing, která umožňuje zákazníkům budovat své vlastní aplikace a IT operace bezpečným a škálovatelným způsobem v rámci cloudu. Tyto cloudové služby nevyžadují velké počáteční výdaje ani žádné dlouhodobé závazky a umožňují platit pouze za ty prostředky, které využíváte. Můžete se rozhodnout vybudovat vlastní privátní cloud, využít veřejnou cloudovou služby či kombinaci obou přístupů. Všechna tři řešení jsou pak k dispozici přímo od společnosti Microsoft nebo prostřednictvím některého z jejích partnerů. Ekonomika privátního cloudu V této části nejprve srovnáme rozdíly mezi licencováním privátních cloudů Microsoft ECI Datacenter a VMware Cloud Infrastructure Suite. Poté tyto rozdíly vysvětlíme na jednoduchém příkladu. Následně pak provedeme analýzu rozdílů v licencování na příkladech budoucího růstu a na závěr se zaměříme na nákladové rozdíly mezi řešeními pro privátní cloud od společností Microsoft a VMware. Srovnání licencování privátních cloudů Jak jsme již uvedli dříve, můžete využít systém Windows Server a produkt System Center k vybudování řešení pro privátní cloud založených na technologiích společnosti Microsoft. Pro vybudování srovnatelného řešení pro privátní cloud založeného na technologiích společnosti VMware je nutná celá sada VMware Cloud Infrastructure Suite. Na rozdíl od řešení Microsoft ECI není možné licencovat sadu VMware Cloud Infrastructure Suite jako jediné SKU, ale pouze jako samostatné produkty. Sada VMware Cloud Infrastructure Suite navíc představuje kombinaci třech rozdílných licenčních schémat: vsphere 5.0 je licencován na bázi licence vázané na procesor s právy na virtuální paměť RAM. vcenter je licencován na bázi licence vázané na instanci. vcenter Site Recovery Manager, vcenter Operations, vshield Security a vcloud Director jsou licencovány na bázi licencí vázaných na virtuální počítač. 9

10 Obr. 7: Srovnání licencování řešení VMware Cloud Infrastructure Suite a Microsoft ECI Datacenter VMware Cloud Infrastructure Suite Microsoft ECI Datacenter vcloud DIRECTOR 1.5 Licence: vázaná na virtuální počítač FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION vshield 5.0 vcenter SITE RECOVERY MANAGER 5 vcenter OPERATIONS Licence: vázaná na virtuální počítač Licence: vázaná na virtuální počítač Licence: vázaná na virtuální počítač SYSTEM CENTER DATACENTER (SMSD) WINDOWS SERVER DATACENTER Licence: vázaná na procesor vcenter 5.0 vsphere 5.0 Licence: vázaná na instanc Licence: vázaná na procesor + virtuální RAM ECI DATACENTER NABÍZÍ Neomezený počet instancí systému Windows Server Správu neomezeného počtu virtuálních počítačů Zabezpečení neomezeného počtu virtuálních počítačů Složité licencování Množství nástrojů, množství SKU Platba za každý virtuální počítač Jednoduché licencování Jediné SKU Neomezená práva na virtualizaci Produkty v sadě VMware Cloud Infrastructure Suite mají samostatné ceny a jsou licencovány na bázi licencí vázaných na virtuální počítač, instanci či procesor s platbami za využívání virtuální paměti RAM. Oproti tomu řešení Microsoft ECI Datacenter má konzistentní ceny na bázi licencí vázaných na procesor. Srovnání cen řešení Microsoft ECI Datacenter a VMware Cloud Infrastructure Suite je uvedeno níže. Tyto ceny obsahují cenu licencí a podpory na období 3 let na základě veřejných ceníků řešení VMware 4 a Microsoft 5. Do ceny byly zahrnuty programy Microsoft Software Assurance (SA) pro Microsoft ECI Datacenter a VMware Production Support and Subscription (SnS) pro VMware Cloud Infrastructure Suite. Obr. 8: Srovnání cen řešení VMware Cloud Infrastructure Suite a Microsoft ECI Datacenter VMware Cloud Infrastructure Suite Microsoft ECI Datacenter vcloud DIRECTOR USD (25 VP), (+ 3 roky SnS) FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION vshield 5.0 vcenter SITE RECOVERY MANAGER 5 (ENT.) vcenter OPERATIONS (Advanced Bundle) USD (25 VP), (+ 3 roky SnS) USD (25 VP), (+ 3 roky SnS) USD (25 VP), (+ 3 roky SnS) SYSTEM CENTER DATACENTER (SMSD) WINDOWS SERVER DATACENTER USD/ Procesor (vč. podpory na 3 roky) vcenter STANDARD USD (+ 3 roky SnS) Uvedená cena zahrnuje licenci a tři roky programu Software Assurance (SA) USD vsphere ENT. PLUS 5.0 (+ 3 roky SnS) Uvedená cena zahrnuje licenci a tři roky podpory prod. SnS USD ZA PROCESOR (+ SnS) USD ZA KAŽDÝ VP (+ SnS) USD ZA PROCESOR (+ SA) Neomezená práva na virtualizaci Jak je zřejmé výše, v případě používání technologií VMware je nutné platit USD za každý virtuální počítač běžící ve vašem privátním cloudu. Oproti tomu v případě řešení Microsoft ECI Datacenter získáváte výhody neomezených práv na virtualizaci pro virtuální počítače Windows Server spolu se správou (monitorování, konfigurace, automatizace, orchestrace, zálohování, virtuální správa, správa služeb) pro neomezený počet virtuálních počítačů. Náš licenční model přináší cenové výhody již od začátku i později při škálování, takže můžete dosáhnout skutečných ekonomických přínosů cloud computingu. Tyto rozdíly si vysvětlíme na jednoduchém příkladu níže. 10

11 Příklad licencování privátních cloudů Předpokládejme, že provozujete privátní cloud s dvouuzlovým clusterem. Každý fyzický hostitel v clusteru obsahuje 2 fyzické procesory. Dále budeme předpokládat, že fyzické hostitelské počítače i hostované operační systémy používají Windows Server 2008 R2. Nejprve začneme s malým privátním cloudem se 3 virtuálními počítači na jednom fyzickém procesoru. Obr. 9: Privátní cloud s dvouuzlovým clusterem, celkem 12 virtuálních počítačů Privátní cloud: 2uzlový cluster, 2procesorové fyzické hostitelské počítače, 3 virtuální počítače na fyzickém procesoru Licencování tohoto privátního cloud prostřednictvím řešení Microsoft ECI Datacenter bude stát USD (3letá licence a program SA). Licencování tohoto privátního cloud prostřednictvím řešení VMware Cloud Infrastructure Suite bude stát USD (3letá licence a program SnS). 4 Ceny řešení VMware: všechny ceny jsou uvedeny v USD a jedná se o veřejné ceny z webu VMware.com platné v srpnu 2011 a. Cena za vsphere 5 Enterprise Plus je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *1 b. Cena za vcenter 5 Standard je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *2 c. Cena za VMware Production SnS je 25 % z ceny základní licence na rok, viz podrobnosti *3 d. Cena za VMware vcenter Site Recovery Manager 5 (balík 25 licencí pro virtuální počítače) je 495 USD za virtuální počítač, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *4 e. Cena za VMware vcenter Operations Advanced Bundle (balík 25 licencí pro virtuální počítače) + Production 3 Year Support (nepřetržitá 3letá podpora pro problémy závažnosti 1) je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *5 f. Cena za VMware vshield App 1.0 (balík 25 licencí pro virtuální počítače) + Production 3 Year Support (nepřetržitá 3letá podpora pro problémy závažnosti 1) je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *6 g. Cena za VMware vshield Endpoint 1.0 (balík 25 licencí pro virtuální počítače) + Production 3 Year Support (nepřetržitá 3letá podpora pro problémy závažnosti 1) je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *7 h. Cena za VMware vshield Edge 1.0 (balík 25 licencí pro virtuální počítače) + Production 3 Year Support (nepřetržitá 3letá podpora pro problémy závažnosti 1) je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *8 i. Cena za VMware vcloud Director (balík 25 licencí pro virtuální počítače) je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *9 5 Ceny řešení Microsoft ECI Datacenter: všechny ceny jsou uvedeny v USD platné v srpnu 2011 a. Ceny řešení Microsoft ECI jsou kalkulovány na základě veřejných doporučených koncových cen za program Microsoft Open License bez zohlednění zvýhodněné cenové úrovně platných v srpnu 2011 *10 a za System Center *11. b. Cena za řešení ECI, ERP, 3letý program License and Software Assurance (SA) je kalkulována následovně: a. Licence na Windows Server 2008 Datacenter USD za procesor b. Licence na Windows Server 2008 Datacenter SA (3 roky) 1 803,75 USD za procesor c. Licence na System Center Server Management Suite Datacenter (SMSD) 874 USD za procesor d. SMSD SA (3 roky) 1 529,50 USD za procesor e. Forefront Endpoint Protection (3leté předplatné) 36 USD f. Celková cena za jednotlivé produkty (a+b+c+d+e) s 3letým programem SA 5 774,25 USD za procesor g. Zákazníci získají 20% slevu, pokud zakoupí program ECI namísto samostatných produktů. Toto zvýhodnění je zveřejněno *12 (informační list k programu ECI *13 ). h. Cena za řešení ECI (20% sleva ze samostatných produktů) s 3letým programem SA 4 619,40 USD za procesor c. Cena za řešení ECI ve výši 4 619,40 USD za procesor je doporučená koncová cena za licenci a 3letý program SA. Ceny jednotlivých prodejců se mohou lišit. d. Zákazníci mohou licencovat řešení ECI Datacenter pouze na dvou- a víceprocesorových serverech. e. Řešení ECI Datacenter je možné zakoupit pouze pro 50 či více procesorových licencí. *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 https://partner.microsoft.com/us/ *11 *12 *13 11

12 Je-li tento cloud licencován prostřednictvím řešení Microsoft ECI Datacenter: Budete potřebovat 4 licence na ECI Datacenter (protože obsahuje celkem 4 fyzické procesory), přičemž tyto 2 hostitelské počítače mohou provozovat 3 virtuální počítače na jednom procesoru (celkem 12 virtuálních počítačů v clusteru). Nemusíte platit za samostatné licence za každý provozovaný virtuální počítač ve vašem prostředí, protože řešení ECI Datacenter obsahuje systém Windows Server Datacenter, který podporuje neomezená práva na virtualizaci. To znamená, že máte práva na používání neomezeného počtu virtualizovaných instancí systému Windows Server na procesorech licencovaných v rámci systému Windows Server Datacenter bez nutnosti pořizovat další licence. Podobně řešení ECI Datacenter obsahuje produkt System Center SMSD, který podporuje správu neomezeného počtu virtuálních počítačů. Vaše celková cena (licence + 3 roky SA) bude: USD 4 = USD Je-li tento cloud licencován prostřednictvím řešení VMware Cloud Infrastructure Suite, budete potřebovat: Licence na vsphere 5.0 (6 117 USD na procesor) Licenci na vcenter Server (8 742 USD za licenci) Uhradit samostatný licenční poplatek za každý virtuální počítač ve vašem prostředí za produkty vcenter Operations, vcenter SRM, vshield a vcloud Director (1 906 USD za každý virtuální počítač) 4 licence na Windows Server Datacenter pro provozování hostovaných operačních systémů (4 209 USD na procesor) Vaše celková cena (licence + 3 roky SnS) bude: USD USD USD 12 = USD Následně zdvojnásobíme počet virtuálních počítačů v tomto prostředí ze 3 virtuálních počítačů na procesor na 6 virtuálních počítačů na fyzický procesor. Toto představuje běžnou situaci, kdy rozšiřujete své privátní cloudové prostředí. Protože chcete maximálně využívat své hardwarové prostředky, konsolidujete více virtuálních počítačů na stejném fyzickém počítači a nebudete přidávat fyzické hostitele. Obr. 10: Privátní cloud s dvouuzlovým clusterem, celkem 24 virtuálních počítačů Stejný cloud jako dříve s dvojnásobnou hustotou virtuálních počítačů Privátní cloud: 2uzlový cluster, 2procesorové fyzické hostitelské počítače, 6 virtuálních počítačů na fyzickém procesoru Licencování tohoto privátního cloud prostřednictvím řešení Microsoft ECI Datacenter bude stát USD (3letá licence a program SA). Licencování tohoto privátního cloud prostřednictvím řešení VMware Cloud Infrastructure Suite bude stát USD (3letá licence a program SnS). Je-li tento cloud licencován prostřednictvím řešení Microsoft ECI Datacenter: Budete potřebovat 4 licence na ECI Datacenter (protože obsahuje celkem 4 fyzické procesory), přičemž tyto 2 hostitelské počítače mohou provozovat 6 virtuálních počítačů na jednom procesoru (celkem 24 virtuálních počítačů v clusteru). Protože řešení ECI Datacenter poskytuje neomezená práva na virtualizaci, nezáleží na tom, zda nyní provozujete 24 virtuálních počítačů namísto původních 12. Za nové virtuální počítače neplatíte žádné další licenční poplatky. Vaše celková cena (licence + 3 roky SA) bude: USD 4 = USD Vaše celková cena (licence + 3 roky SA) je stejná jako dříve. Zvýšení hustoty virtuálních počítačů nemá žádný dopad na vaše licenční náklady, takže dosáhnete skutečného přínosu virtualizace. Je-li tento cloud licencován prostřednictvím řešení VMware Cloud Infrastructure Suite, budete potřebovat: 4 licence na vsphere 5.0 (6 117 USD na procesor) 1 licenci na vcenter Server (8 742 USD za licenci) 12

13 Uhradit samostatný licenční poplatek za každý virtuální počítač ve vašem prostředí za produkty vcenter Operations, vcenter SRM, vshield a vcloud Director (1 906 USD za každý virtuální počítač) 4 licence na Windows Server Datacenter pro provozování hostovaných operačních systémů (4 209 USD na procesor) Vaše celková cena (licence + 3 roky SnS) bude: USD USD USD USD 4 = USD Vaše celková cena (licence + 3 roky SnS) je nyní vyšší než dříve. Zvýšení hustoty virtuálních počítačů zvýšilo vaše licenční náklady o 31 %. Základním předpokladem virtualizace je, že maximalizujete využití hardwaru zvýšením hustoty virtualizace a tím snižujete náklady. V případě používání řešení VMware ovšem spolu s růstem vašeho virtualizačního a privátního cloudového prostředí zaplatíte vyšší licenční náklady. Je třeba upozornit, že toto je pouze hypotetický příklad s cílem ilustrovat složitost tohoto konceptu, protože je nepravděpodobné, že byste provozovali privátní cloud s 12 či 24 virtuálními počítači. Obě řešení, jak ECI Datacenter, tak i VMware Cloud Infrastructure Suite, mají své skutečné licenční požadavky. Jak již bylo uvedeno výše, řešení ECI Datacenter je možné licencovat pouze pro prostředí s 50 či více fyzickými procesory. Produkty sady VMware Cloud Infrastructure Suite, tedy vcenter Operations, vcenter SRM, vshield a vcloud Director, jsou prodávány v sadách po 25 virtuálních počítačích. Jak vyplývá z tohoto příkladu, aktuální licenční podmínky pro VMware zákazníky omezují a v podstatě je trestají za růst. Zatímco počáteční náklady se mohou pro mnohá IT oddělení zdát přijatelné, dlouhodobý dopad při růstu využívání technologií znamená podstatný nárůst nákladů a praktické vynulování přínosů plynoucích z cloud computingu. V případě řešení společnosti Microsoft získáváte díky neomezeným právům na virtualizaci výhody plynoucí z cloud computingu. Dopady na budoucí růst Obchodní potřeby vyššího výpočetního výkonu budou podle prognóz i nadále růst a spolu s růstem těchto potřeb se budou zvyšovat i nároky obchodních aplikací na paměť a prostředky. Za poslední desetiletí procházely servery na platformě x86 nestálým vývojem z hlediska funkcí a výkonu, přičemž příštích několik let slibuje podobně významné inovace. Nejrůznější inovace jako blade servery a vysoce škálovatelná řešení v kombinaci s konvergovanými výpočetními prostředími (fabric) a plnou fyzickou virtualizací serverů v příštích letech slibují významné snížení nákladů na infrastrukturu. Tabulka níže ukazuje, že kapacita paměti nadále poroste s počtem a výkonem procesorových jader x86. Obr. 11: Růst počtu jader a kapacity paměti na soket v letech Počet jader na soket, Maximální kapacita paměti systémů se dvěma sokety, Počet jader Maximální kapacita paměti (GB) Zdroj: Weby společností Intel a AMD 13

14 Licencování sady VMware Cloud Infrastructure Suite je v podstatě založeno na trestání zákazníků za dosažení vyšší hustoty a maximalizaci využití hardwarových prostředků. Tyto změny jsou v přímém rozporu s principy výhod cloud computingu. Konkrétně licencování produktu vsphere se změnilo z modelu licence vázané na procesor s omezením počtu fyzických jader, obecně nazývaného VMware Core Tax, na model licence vázané na procesor s nároky na virtuální paměť RAM, tedy nově nazývaný VMware Memory Tax. Účtování za používanou paměť v případě řešení VMware jde principiálně proti ekonomickému smyslu privátního cloudu a neguje výhody, které zákazníci očekávají od virtualizace. Jak je uvedeno níže, při používání řešení vsphere 5.0 se účtuje podle kapacity paměti přidělené virtuálním počítačům. Nárok na vram na jeden procesor Cena za 1 GB vram vsphere 5.0 Standard Obr. 12: vsphere 5.0 Memory Tax (bez SnS) vsphere 5.0 Enterprise vsphere 5.0 Enterprise Plus 32 GB 64 GB 96 GB Microsoft ECI Datacenter Bez omezení (využívání paměti se neplatí) 31,09 USD 44,92 USD 36,40 USD 0 USD Zdroj: Licencování a ceny řešení vsphere 5.0, Při růstu vaší infrastruktury založené na řešení VMware prostřednictvím virtualizace většího počtu aplikací, včetně nepostradatelných obchodních aplikací, či škálování prostředí byste mohli v průběhu 1 2 let zaplatit významně vyšší licenční poplatky. Obr. 13: Očekávaný dopad růstových scénářů na licenční náklady na řešení VMware Nízká Virtuální RAM na VP Vysoká Rozsáhlejší virtuální počítače, škálování či překročení využití paměti v řešení VMware povede k vysokým nákladům. Dnes jste možná zde... Zvýšení hustoty virtuálních počítačů povede k vyšším nákladům na VMware. V příštích měsících můžete být zde a platit významně vyšší licenční náklady na virtualizaci a privátní cloud v řešení VMware. Nízká Hustota virtuálních počítačů (počet VP na procesor) Vysoká Jak jsme se v několika posledních letech přesvědčili, cílem zákazníků je maximalizace využití hardwaru, zvýšení hustoty virtualizace a výsledné snížení nákladů. S rostoucím škálováním a hustotou privátního cloudu by vaše náklady na aplikace měly díky většímu škálování klesat. V případě řešení pro privátní cloud od společnosti Microsoft vaše náklady na aplikace výrazně klesají s rostoucí hustotou virtualizace v privátním cloudu, takže váš privátní cloud a související návratnost investice rostou společně. Abychom ještě dále vysvětlili dlouhodobý dopad obou licenčních modelů, srovnáme současnou cenu řešení pro privátní cloud od společností Microsoft a VMware a poté její změnu v čase na základě konsolidace a zvýšení nároků aplikací na paměť a prostředky. 14

15 Srovnání nákladů na privátní cloud V naší analýze nákladů na privátní cloud od společností Microsoft a VMware uvažujeme pouze náklady na pořízení softwaru a podpory, včetně licencí na software pro virtualizaci, privátní cloud, správu a hostované operační systémy. Nekalkulujeme celkové náklady na vlastnictví (TCO, Total Cost of Ownership) celého datacentra či privátního cloudu, protože výpočet provozních nákladů, kapitálových výdajů a dalších nákladů souvisejících s datacentry je značně složitý a nad rámec tohoto dokumentu. Navíc porovnávání celkových nákladů na vlastnictví datacentra může být zavádějící z důvodu rozdílných předpokladů souvisejících s provozními a kapitálovými výdaji. Microsoft GFS, tedy skupina, která provozuje veřejné cloudové služby společnosti Microsoft jako Bing, Office 365 a Windows Azure, publikovala několik materiálů k výpočtu TCO datacenter 6. Společnost Microsoft také zveřejnila průzkum, který prokazuje, že zákazníci používající technologii Hyper-V mají dlouhodobě o 24 % nižší mzdové náklady na IT než zákazníci používající ESX nebo vsphere 7. V naší aktuální analýze kalkulujeme celkové počáteční náklady na pořízení softwaru a podpory v souvislosti s nasazením privátního cloudu na technologiích od společností Microsoft a VMware. Před zahájením naší analýzy se nejprve podívejme na funkci Dynamic Memory, zajišťující správu paměti v systému Windows Server 2008 R2 SP1, která může v privátních cloudech založených na technologiích společnosti Microsoft vést k významně vyšší hustotě virtuálních počítačů. Dynamic Memory v systému Windows Server 2008 R2 SP1 Dynamic Memory je nová funkce pro správu paměti v technologii Hyper-V, která je k dispozici v systému Windows Server 2008 R2 SP1 a která může vést k významně vyšší hustotě virtuálních počítačů. Pomocí této funkce může být paměť dynamicky přidělována mezi různými virtuálními počítači v reakci na jejich měnící se vytížení. Funkce Dynamic Memory tak umožňuje efektivnější využití paměti při zachování konzistentního výkonu a škálovatelnosti. Implementace funkce Dynamic Memory znamená, že s minimálním dopadem na výkon je možné dosáhnout vyšší úrovně konsolidace serverů. Funkce Dynamic Memory také znamená větší počet virtuálních klientských počítačů na jeden hostitelský systém Hyper-V v případě scénářů VDI. Čistý přínos obou těchto scénářů je efektivnější využití nákladných serverových hardwarových prostředků, což může vést ke snazší správě a nižším nákladům. Výsledky benchmarkového testu společnosti Microsoft demonstrují, že Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 umožňuje nejméně o 40 % vyšší hustotu virtuálních počítačů než Microsoft Hyper-V 2008 R2 v prostředích VDI s hosty se systémem Windows 7 SP1 64-bit a jediným virtualizačním hostitelem běžícím na hardwaru od společnosti HP či Dell. Další výsledky testu prostředí VDI ukazují dokonce ještě vyšší hustotu virtuálních počítačů, která je dosažitelná v případě, že hosté namísto systému Windows 7 SP1 64-bit používají Windows 7 SP1 32-bit 8. Podobně nezávislá analýza společnosti Unisys ukázala 22 58% nárůst hustoty virtuálních počítačů na 4soketovém systému Unisys ES3000 Model 3590R při použití funkce Hyper-V Dynamic Memory 9. 6 Microsoft Global Foundation Services, 7 Nákladová studie společnosti Microsoft, červen 2010, A65-4A51B3B4BC98/Hyper-V-vs-VMware-ESX-and-vShpere-WP.pdf 8 Dokument whitepaper: Proč Hyper-V pro prostředí VDI, 9 Microsoft Hyper-V Dynamic Memory zvyšuje hustotu virtuálních počítačů, jsp?id=

16 Srovnání nákladů na privátní cloud 500 virtuálních počítačů Níže je uvedeno srovnání nákladů mezi řešeními Microsoft a VMware v případě privátního cloudu s 500 virtuálními počítači. Uvedené ceny nezahrnují náklady na hardware, úložiště ani provozní náklady. Jak je znázorněno níže, se 6 virtuálními počítači na procesor může řešení pro privátní cloud od společnosti VMware v období jednoho až tří let stát 4,8krát více než srovnatelné řešení od společnosti Microsoft. Zahrneme-li hardwarové náklady, pak rozdíl ještě dále vzroste z důvodu omezení vyplývajících z licencování řešení vsphere 5.0 na bázi využití paměti, které činí implementaci řešení pro privátní cloud od společnosti VMware v případě škálování či překročení využití paměti příliš nákladnou. Obr. 14: Srovnání nákladů na privátní cloud s 500 virtuálními počítači Microsoft a VMware Celkem: USD vcloud Director, USD vshield, USD vcenter Ops, USD Náklady v USD (tisíce) Celkem: USD vcenter SRM, USD vsphere 5 and vcenter 5, USD ECI Datacenter, USD Windows Server (Datacenter), USD Předpoklady: 42 hostitelských systémů se 2 šestijádrovými procesory 500 virtuálních počítačů při poměru konsolidace 6:1, tedy 6 virtuálních počítačů provozovaných na jednom fyzickém procesoru 4 GB virtuální paměti na jeden virtuální počítač Cena je uvedena za licenci a údržbu na 3 roky, cena řešení VMware zahrnuje Windows Server 2008 R2 Datacenter pro provozování hostů, cena nezahrnuje hardware, úložiště ani mzdové náklady na IT. Kalkulace pracuje s cenami licencí a podpory na základě veřejných ceníků společností VMware a Microsoft platných v srpnu Kalkulace nezahrnuje VMware Service Manager ani VMware vcenter Configuration Manager, protože ceny těchto produktů nejsou společností VMware zveřejněny. Společnost VMware nezveřejňuje cenu sady vcenter Operations Enterprise Bundle, v kalkulaci je proto započítána cena sady vcenter Operations Advanced Bundle. Kalkulace nezahrnuje náklady na VMware vcenter Chargeback ani VMware vcloud Request Manager. V kalkulacích výše počítáme se 6 virtuálními počítači na procesor, což je v současnosti velmi běžný scénář. Současně již ale víme o zákaznících, kteří provozují mnohem vyšší hustotu virtuálních počítačů, a jsou známy případy s 12 či 15 virtuálními počítači na procesor. Nákladová efektivita privátního cloud computingu závisí na rozsahu nasazení, vyšší hustotě vytížení a dynamické správě prostředků, které zajišťují úrovně služeb. Optimálních nákladů je dosaženo, pokud je možné všechny prostředky ve fondu přidělit konkrétním úlohám, takže je logické uvažovat o vyšší hustotě virtuálních počítačů. 16

17 Jak jsme již uvedli dříve, poskytuje řešení Microsoft ECI Datacenter neomezená práva na virtualizaci, a tedy při růstu hustoty virtuálních počítačů se licenční náklady drží na předvídatelné úrovni. V případě řešení VMware Cloud Infrastructure Suite se při růstu hustoty virtuálních počítačů náklady významně zvyšují, protože pro každý virtuální počítač je nutné pořídit samostatnou licenci. Srovnání nákladů na privátní cloud zvýšení hustoty VP Modelování situace níže začneme na nízké úrovni hustoty virtuálních počítačů 3 virtuální počítače na jeden fyzický procesor, a postupně ji zvýšíme až na 15 VP na procesor. Jak ukazuje graf níže, náklady na řešení Microsoft zůstávají při nárůstu hustoty virtuálních počítačů z 3 VP na procesor na 15 VP na procesor a zároveň při zachování počtu fyzických hostitelů předvídatelné v tomto případě neměnné. Toto je typická konsolidační strategie, která umožňuje dosáhnout nižších celkových nákladů na vlastnictví. Protože řešení ECI Datacenter nabízí neomezená práva na virtualizaci, nezáleží na tom, zda provozujete 3 nebo 15 virtuálních počítačů na fyzický procesor. Platíte pouze za celkový počet fyzických procesorů. Na druhou stranu řešení VMware Cloud Infrastructure Suite je účtováno za počet fyzických procesorů a navíc ještě samostatně za každý používaný virtuální počítač. V modelu níže přidělujeme každému virtuálnímu počítači 4 GB virtuální paměti RAM. Jak je znázorněno níže, s 15 virtuálními počítači na procesor může řešení pro privátní cloud od společnosti VMware v období jednoho až tří let stát 8,5krát více než srovnatelné řešení od společnosti Microsoft. Tento rozdíl v nákladech je tvořen především licencováním řešení VMware Cloud Infrastructure Suite podle počtu virtuálních počítačů. Obr. 15: Srovnání nákladů na privátní cloud Microsoft a VMware: zvýšení hustoty VP Náklady v USD (tisíce) Hustota virtuálních počítačů (počet VP na procesor) Předpoklady: 42 hostitelských systémů se 2 šestijádrovými procesory Poměr konsolidace virtuálních počítačů na procesor se mění od 3:1 po 15:1, tedy 3 15 virtuálních počítačů provozovaných na jednom fyzickém procesoru. 4 GB virtuální paměti na jeden virtuální počítač Cena je uvedena za licenci a údržbu na 3 roky, cena řešení VMware zahrnuje Windows Server 2008 Datacenter pro provozování hostů, cena nezahrnuje hardware, úložiště ani mzdové náklady na IT. Kalkulace pracuje s cenami licencí a podpory na základě veřejných ceníků společností VMware a Microsoft platných v srpnu

18 Kalkulace nezahrnuje VMware Service Manager ani VMware vcenter Configuration Manager, protože ceny těchto produktů nejsou společností VMware zveřejněny. Společnost VMware nezveřejňuje cenu sady vcenter Operations Enterprise Bundle, v kalkulaci je proto započítána cena sady vcenter Operations Advanced Bundle. Kalkulace nezahrnuje náklady na VMware vcenter Chargeback ani VMware vcloud Request Manager. Společnost VMware dále také účtuje virtuální paměť přidělenou virtuálním počítačům, takže při růstu vašich virtuálních počítačů mohou také růst vaše licenční náklady na řešení VMware. Při použití stejného modelu jako výše měníme kapacitu virtuální paměti RAM přidělené virtuálním počítačům a sledujeme vliv na náklady. Začneme na 4 GB přidělených každému virtuálnímu počítači a dojdeme až na 12 GB na virtuální počítač pro nepostradatelné aplikace 1. úrovně. Jak je znázorněno níže, s 15 virtuálními počítači na procesor a 12 GB virtuální paměti RAM přidělené každému virtuálnímu počítači může řešení pro privátní cloud od společnosti VMware v období jednoho až tří let stát 9,7krát více než srovnatelné řešení od společnosti Microsoft. Tento rozdíl v nákladech je tvořen především kombinací licencování řešení VMware Cloud Infrastructure Suite podle počtu virtuálních počítačů a licencování řešení vsphere 5.0 podle kapacity virtuální paměti. Obr. 16: Srovnání nákladů na privátní cloud Microsoft a VMware: zvýšení hustoty VP a virtuální paměti na VP Rozsáhlejší virtuální počítače, škálování či překročení využití paměti v řešení VMware povede k vysokým nákladům. Náklady v USD (tisíce) Zvýšení hustoty virtuálních počítačů povede k vyšším nákladům na VMware Hustota virtuálních počítačů (počet VP na procesor) Předpoklady: 42 hostitelských systémů se 2 šestijádrovými procesory Poměr konsolidace virtuálních počítačů na procesor se mění od 3:1 po 15:1, tedy 3 15 virtuálních počítačů provozovaných na jednom fyzickém procesoru. Virtuální paměť na jeden virtuální počítač se pohybuje od 4 GB po 12 GB. Cena je uvedena za licenci a údržbu na 3 roky, cena řešení VMware zahrnuje Windows Server 2008 R2 Datacenter pro provozování hostů, cena nezahrnuje hardware, úložiště ani mzdové náklady na IT. Kalkulace pracuje s cenami licencí a podpory na základě veřejných ceníků společností VMware a Microsoft platných v srpnu Kalkulace nezahrnuje VMware Service Manager ani VMware vcenter Configuration Manager, protože ceny těchto produktů nejsou společností VMware zveřejněny. Společnost VMware nezveřejňuje cenu sady vcenter Operations Enterprise Bundle, v kalkulaci je proto započítána cena sady vcenter Operations Advanced Bundle. Kalkulace nezahrnuje náklady na VMware vcenter Chargeback ani VMware vcloud Request Manager. 18

19 Závěr Naše analýza jasně ukazuje, že v případě řešení společnosti Microsoft se návratnost vaší investice při růstu škálování zvyšuje. Přístup společnosti VMware k privátnímu cloudu znamená, že při vyšší virtualizaci úloh, růstu privátního cloudu a škálování nepostradatelných aplikací se naopak zvýší vaše náklady. Cloud computing, privátní i veřejný, zásadně posouvá IT průmysl, přičemž primárním faktorem tohoto trendu jsou náklady. Zákazníci, kteří implementují řešení pro privátní cloud od společnosti Microsoft, jsou v dobré pozici dosáhnout řady přínosů. Budou moci využívat modelu hybridního cloudu a rozhodnout se pro privátní či veřejný cloud podle aktuálních požadavků. V případě modelu privátního cloudu (místního i hostovaného) získají přístup k řešení System Center s jeho ucelenými integrovanými funkcemi pro správu a zároveň společné konzole pro správu fyzických, virtuálních, privátních i veřejných cloudových prostředí. Svou infrastrukturu tak budou moci spravovat efektivněji než v případě řešení pro privátní cloud od společnosti VMware. Náš historický i současný závazek pomáhat zákazníkům realizovat výhody technologií trvá i nadále. Náš přístup se zaměřuje na vás na vaše aplikace, vaše heterogenní prostředí, vaše potřeby řešení škálovatelného ve veřejném cloudu, který je realitou současnosti. Náš přístup ke cloudu je v souladu s vašimi představami a bude vždy růst s vámi, nikoli proti vám. Využijte výhod naší nové nabídky nasazení privátního cloudu během 20 dnů, která vám pomůže s vybudováním meziplatformního cloudu a spravovat technologie platformy Windows i jiných výrobců. Navštivte web a seznamte se s dalšími informacemi o našich nabídkách privátního cloudu. 19

20

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Informační list k licencování Přehled produktu Nový Windows Server 2012 R2 poskytuje serverovou a cloudovou platformu a k tomu využívá zkušenosti společnosti Microsoft s poskytováním

Více

Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud

Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud 2012 Bc. Pavel Stoklasa Souhlasím se

Více

Návrh privátní IaaS cloudové platformy

Návrh privátní IaaS cloudové platformy Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh privátní IaaS cloudové platformy Diplomová práce Autor: Bc. Aleš Komárek Studijní obor: Informační

Více

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu Cesta k softwarově definovanému podniku Neztraťte vítr z plachet Poskytujte nové produkty a služby rychleji. Přibližte se zákazníkům. Zajistěte

Více

Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice

Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice Roman Nedzelský Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra systémové analýzy nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3,

Více

Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization

Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization ZADÁNÍ UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Virtualizace koncových stanic Autor BP: Petr Lenz Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

ČERVEN 2013. Office 365 Hybridní scénáře License Mobility MSDN SAM SaaS. magazín azí zákazníků zníků společnosti DAQUAS

ČERVEN 2013. Office 365 Hybridní scénáře License Mobility MSDN SAM SaaS. magazín azí zákazníků zníků společnosti DAQUAS magazín azí zákazníků zníků společnosti DAQUAS AS S O F T W A R O V Ý ČERVEN Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Office Hybridní scénáře License Mobility MSDN SAM SaaS Sňatky z nerozumu emít

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ivan Brchaň Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

PROSINEC 2013. Slevy do konce roku SQL Server licence MSDN hodně zblízka NEW: Visual Studio a všechno, po čem touží vývojáři

PROSINEC 2013. Slevy do konce roku SQL Server licence MSDN hodně zblízka NEW: Visual Studio a všechno, po čem touží vývojáři magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý PROSINEC Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Slevy do konce roku SQL Server licence MSDN hodně zblízka NEW Visual Studio a všechno

Více

březen 2014 Office 365 SQL Server Windows Azure SAM CRM Altaro MSDN magazín zákazníků společnosti DAQUAS 88

březen 2014 Office 365 SQL Server Windows Azure SAM CRM Altaro MSDN magazín zákazníků společnosti DAQUAS 88 magazín zákazníků společnosti DAQUAS s o f t w a r o v ý březen Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Office SQL Server Windows Azure SAM CRM Altaro MSDN Důvěrnosti Když jsem před více než dvaceti

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Cloud Computing. 1. Úvod. Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz

Cloud Computing. 1. Úvod. Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz Abstrakt: Práce se zabývá relativně novým fenoménem v oblasti informačních technologiích, cloud computingem,

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM

KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM CELKOVÉ NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ: KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK INTEL vpro NAMÍSTO SAMOSTATNÉHO NOTEBOOKU A TABLETU PŘINÁŠÍ ÚSPORY KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM TABLET A NOTEBOOK V JEDINÉM ZAŘÍZENÍ

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Softwarový QUAS 72 KOMPLETNÍ SPRÁVA POD JEDNOU STŘECHOU DRŽTE SVÉ VIRTUÁLY NA UZDĚ OPERAČNÍ SYSTÉM NA DESKTOPECH JE ZÁKLAD ZDRAVÁ A BEZPEČNÁ POŠTA

Softwarový QUAS 72 KOMPLETNÍ SPRÁVA POD JEDNOU STŘECHOU DRŽTE SVÉ VIRTUÁLY NA UZDĚ OPERAČNÍ SYSTÉM NA DESKTOPECH JE ZÁKLAD ZDRAVÁ A BEZPEČNÁ POŠTA OPERAČNÍ SYSTÉM NA DESKTOPECH JE ZÁKLAD Již skoro ke každému se donesly zprávy o tom, že Windows 7 šetří čas, zlepšují bezpečnost, zvyšují produktivitu práce na PC. Kdo se tedy pro ně nyní rozhodl a vlastní

Více

GTS Virtual Hosting. 1 Přehled služby. Popis služby GTS Virtual Hosting

GTS Virtual Hosting. 1 Přehled služby. Popis služby GTS Virtual Hosting GTS Virtual Hosting 1 Přehled služby Každá organizace požadující profesionální webové stránky či aplikace k podpoře svého podnikání, zejména veškeré subjekty využívající internet jako prodejní, distribuční

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více