Microsoft Cloud Private Solutions. Privátní cloud od společnosti Microsoft Srovnávací studie funkcí, přínosů a nákladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Cloud Private Solutions. Privátní cloud od společnosti Microsoft Srovnávací studie funkcí, přínosů a nákladů"

Transkript

1 Microsoft Cloud Private Solutions Privátní cloud od společnosti Microsoft Srovnávací studie funkcí, přínosů a nákladů Publikováno: srpen 2011

2 Informace o autorských právech Celkové shrnutí Co je privátní cloud? Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud Privátní cloud od společnosti VMware Privátní cloud od společnosti Microsoft obchodní přínosy Vše s ohledem na aplikace Komplexně multiplatformní řešení Nejvyšší výkon ve své třídě Cloud podle vašich představ Ekonomika privátního cloudu... 9 Srovnání licencování privátních cloudů Příklad licencování privátních cloudů Dopady na budoucí růst Srovnání nákladů na privátní cloud Dynamic Memory v systému Windows Server 2008 R2 SP Srovnání nákladů na privátní cloud 500 virtuálních počítačů Srovnání nákladů na privátní cloud zvýšení hustoty VM Závěr

3 Informace o autorských právech 2011 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument je poskytován tak, jak je. Informace a názory vyjádřené v tomto dokumentu, včetně adres URL a dalších odkazů na internetové webové stránky, se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Veškerá rizika vyplývající z jeho používání spočívají na vás. Tento dokument vám neuděluje žádná práva na duševní vlastnictví v jakémkoli produktu společnosti Microsoft. Tento dokument můžete kopírovat, používat a upravovat pro své interní referenční účely. 3

4 Celkové shrnutí Tento dokument whitepaper srovnává řešení pro privátní cloud od společností Microsoft a VMware. Srovnání provádíme prostřednictvím definice privátního cloudu pomocí konceptů oborových standardů, vysvětlujeme produkty potřebné k vytvoření řešení pro privátní cloud od společnosti Microsoft a následně identifikujeme technologické přínosy, které nabízí toto řešení. Dále také zkoumáme rozdíly mezi licenčními modely společností Microsoft a VMware, především pak z pohledu dopadu těchto licenčních modelů na návratnost investice z dlouhodobého hlediska. Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud jsou licencována na bázi licence vázané na procesor, zákazníci tak získávají výhody škálovatelného cloud computingu s neomezenou virtualizací a neměnnými, dlouhodobě předvídatelnými nižšími náklady. Řešení společnosti VMware pro privátní cloud jsou licencována buď podle počtu virtuálních počítačů, nebo virtuální paměti přidělené těmto virtuálním počítačům. Společně s růstem vaší společnosti tak rostou i vaše náklady. Tento rozdílný přístup znamená, že při rostoucí hustotě vytížení privátního cloudu od společnosti Microsoft se zvyšuje i vaše návratnost investice, zatímco v případě řešení VMware rostou s hustotou vytížení i vaše náklady. Naše analýza ukazuje, že řešení pro privátní cloud od společnosti VMware může v období jednoho až tří let stát čtyřikrát až téměř desetkrát více než srovnatelné řešení od společnosti Microsoft. Náklady vždy byly hybnou silou změn v oblasti IT. V souvislosti s tím, jak více a více zákazníků vyhodnocuje své investice do cloud computingu, které významně ovlivní návratnost investice (ROI), je nyní vhodný okamžik k poskytnutí informací nezbytných pro kvalifikované rozhodnutí nyní i do budoucna. Co je privátní cloud? Privátní cloud je výpočetní model využívající prostředky vyhrazené vaší společnosti. Privátní cloud sdílí mnoho vlastností veřejného cloud computingu, včetně fondu prostředků, samoobslužných funkcí, škálovatelnosti, pružnosti a účtování pouze použitých prostředků poskytnutých ve standardizované formě, a navíc možnosti kontroly a přizpůsobení dostupné díky dedikovaným prostředkům. Obr. 1: Atributy privátního cloudu Fond prostředků Samoobslužné funkce Zatímco virtualizace je důležitou technologickou součástí privátního cloudu, klíčový faktorem je trvalá abstrakce výpočetních prostředků od infrastruktury a počítačů (virtuálních či jiných) používaných k poskytování těchto prostředků. Pouze prostřednictvím této abstrakce mohou zákazníci dosáhnout přínosů privátního cloudu, včetně vyšší dynamiky a reakceschopnosti, nižších celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a lepšího přizpůsobení potřebám organizace. Co je nejdůležitější, privátní cloud slibuje zvýšení nákladové efektivity virtualizované infrastruktury prostřednictvím vyšší hustoty vytížení a vyššího využití prostředků. Řízení Cloud vyhrazený Pružnost Podle použití Přizpůsobitelnost výhradně vám. 4

5 Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud jsou postavena na systému Windows Server s technologií Hyper-V a řešení System Center, tedy na kombinaci produktů, která poskytuje virtualizaci podnikové třídy a podrobný přehled o aplikacích, takže můžete svou pozornost věnovat především svému podnikání. Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud jsou nabízena prostřednictvím našeho rozsáhlého ekosystému partnerů a ve formě zákaznicky definovaných, předkonfigurovaných či plně hostovaných prostředí. Bez ohledu na specifičnost potřeb vaší organizace tak společnost Microsoft vždy dokáže nabídnout vhodné řešení. Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud jsou licencována prostřednictvím licenčního programu Microsoft Enrollment for Core Infrastructure 1 (ECI). ECI je k dispozici ve třech edicích (Datacenter, Enterprise a Standard) a představuje prováděcí smlouvu programu Microsoft Enterprise Agreement (EA), který nabízí jednoduché a flexibilní licencování vázané na procesor. Pro zákazníky, kteří zvažují řešení pro privátní cloud od společnosti Microsoft, doporučujeme edici ECI Datacenter. Edice ECI Datacenter obsahuje systém Windows Server Datacenter, který podporuje neomezená práva na virtualizaci. To znamená, že zákazníci licencují na bázi licence vázané na procesor s možností provozovat na daném procesoru neomezený počet virtuálních počítačů v systému Windows Server. Navíc program ECI Datacenter také obsahuje řešení System Center Server Management Suite Datacenter (SMSD), které uděluje práva na správu neomezeného počtu prostředí fyzických či virtuálních operačních systémů. Program ECI Datacenter také obsahuje produkt Forefront Endpoint Protection pro neomezený počet virtuálních počítačů, který představuje sjednocené, vícevrstvé a vysoce spravovatelné řešení pro zabezpečení serverů před malwarem. Jednotlivé součásti programu ECI Datacenter jsou uvedeny níže. Obr. 2: Součásti programu Microsoft ECI Datacenter Server Management Suite Datacenter a konzoly Datacenter Edition s neomezeným počtem virtualizovaných instancí Náš přístup se zaměřuje na poskytování výhod plynoucích ze škálovatelnosti prostřednictvím neomezených práv na virtualizaci a významně zjednodušeného licencování produktů Windows Server a System Center. V části Ekonomika Privátního Cloudu, tohoto dokumentu je uvedena podrobná analýza nákladů. 1 Další informace o licenčním programu Microsoft ECI naleznete na webu na adrese licensing-options/enrollments.aspx#tab=3. 5

6 Privátní cloud od společnosti VMware Společnost VMware nedávno oznámila novou verzi své virtualizační platformy, vsphere 5.0, spolu s aktualizovanými verzemi souvisejících technologií, vcenter Site Recovery Manager, vcenter Operations, vshield Security a vcloud Director. Tyto produkty jsou souhrnně označovány jako Cloud Infrastructure Suite 2. Pro vybudování srovnatelného řešení pro privátní cloud založeného na technologiích společnosti VMware je nutná celá sada VMware Cloud Infrastructure Suite, protože řešení pro privátní cloud potřebuje funkce jako monitorování, konfigurace, automatizace, orchestrace a zabezpečení. Než se pustíme do podrobné analýzy okamžitých a dlouhodobých nákladů obou řešení pro privátní cloud, detailněji se podíváme na privátní cloud od společnosti Microsoft a jeho obchodní hodnotu. Privátní cloud od společnosti Microsoft obchodní přínosy Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud je možné definovat následujícími charakteristikami: Vše s ohledem na aplikace: Aplikačně orientovaná cloudová platforma, která umožňuje soustředit se na obchodní hodnotu Komplexně multiplatformní řešení: Multiplatformní podpora pro prostředí s více hypervizory, operačními systémy a aplikačními rámci Nejvyšší výkon ve své třídě: Nejvyšší výkon ve své třídě pro aplikace společnosti Microsoft, jako jsou Microsoft Exchange, SQL Server a SharePoint Cloud podle vašich představ: Schopnost používat cloud podle vašich představ, poskytující možnost volby a flexibility modelu hybridního cloudu prostřednictvím společných nástrojů pro správu, virtualizaci, identitu a vývoj Tento přístup přináší privátní cloud, který zvyšuje obchodní hodnotu, jak vysvětlujeme dále. Vše s ohledem na aplikace V souvislosti s postupným přechodem organizací z virtualizované infrastruktury na implementace privátního cloudu se jejich pozornost přesouvá z virtuálních počítačů na aplikace a služby. Aplikace jsou tím, co je ve skutečnosti podstatou fungování vaší organizace, a díky ucelenému přístupu společnosti Microsoft určují vaše aplikace rozsah využití prostředků a nikoli naopak. Obr. 3: Návrhář šablon služeb (Service Template Designer) v řešení System Center Virtual Machine Manager 2012 Společnost Microsoft se drží přístupu orientovaného na služby a usnadňuje tak správu celého životního cyklu aplikací od pořízení služeb (vizualizace, návrh, kompozice, nasazení a konfigurace) po jejich provoz (monitorování, odstraňování potíží a upgrady). Službu je možné si představit jako logickou reprezentaci aplikace. Představte si například ekonomickou aplikaci tvořenou webovou vrstvou, vrstvou obchodní logiky a databázovou vrstvou. 2 Společnost VMware odhaluje produkt VMware vsphere 5 a sadu Cloud Infrastructure Suite, company/news/releases/vmw-cloud-infrastructure html 6

7 Řešení System Center 2012 umožňuje definovat šablonu služby, která představuje plán či návrh této aplikační služby. Tato šablona zahrnuje profily hardwaru, profily operačních systémů, profily aplikací, prahové hodnoty stavu a výkonu, zásady aktualizací, pravidla škálování apod. Toto je jeden z příkladů, jak jsou aplikační služby podporovány atributy cloudu popsanými výše pro jednotlivé vrstvy. System Center 2012 dále obsahuje průlomovou technologii Server Application-Virtualization, která umožňuje virtualizaci serverových aplikací a tedy zjednodušení procesu nasazení a upgradu aplikací v prostředích privátních cloudů bez nutnosti změny jejich návrhu. System Center Operations Manager monitoruje stav a výkon všech aspektů IT infrastruktury, včetně fyzické vrstvy, virtualizační vrstvy, operačního systému a aplikací. Nabízí také ucelené monitorování aplikačních transakcí pro maximalizaci jejich dostupnosti a výkonu a z toho vyplývající zlepšené plnění závazků ze smluv SLA. Díky řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud mohou IT oddělení nabízet obchodním skupinám možnosti nasazovat aplikace a zajišťovat spolehlivý chod těchto aplikací. Komplexní multiplatformní řešení Společnost Microsoft implementuje otevřený a ucelený přístup, který staví potřeby zákazníků nad konkrétní technologii. Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud podporuje heterogenní hypervizorová prostředí (Hyper-V, XenServer, VMware ESX/ESXi), operační systémy (Windows, různé distribuce Linuxu jako RedHat, SUSE, CentOS) aplikační vývojové rámce (.NET, Java, Ruby, Python), a umožňuje tak využití stávajících investic do infrastruktury a znalostí. Společnost Microsoft dále nabízí multiplatformní monitorování linuxových a unixových hostů (pomocí řešení System Center Operations Manager), multiplatformní správu konfigurací (pomocí řešení System Center Configuration Manager) a integrovanou automatizaci napříč sadami nástrojů pro správu od tradičních výrobců, jako jsou společnosti HP, CA, BMC a dalších. (pomocí řešení System Center Orchestrator). Obr. 4: Multiplatformní podpora v privátním cloudu od společnosti Microsoft Aplikační rámce Nástroje pro správu od nezávislých výrobců Operační systémy Správa více hypervizorů HYPER-V CLOUD FAST TRACK 7

8 Nejvyšší výkon ve své třídě Technologie Hyper-V nabízí nejvyšší výkon a škálovatelnost ve své třídě pro aplikace společnosti Microsoft, jako jsou SharePoint, SQL a Exchange. S Hyper-V tak můžete nepostradatelné aplikace virtualizovat bez obav. Společnost Microsoft publikovala nezávislými organizacemi ověřené výsledky laboratorních testů, které prokazují nejvyšší výkon řešení ve své třídě pro aplikace společnosti Microsoft virtualizované na technologii Hyper-V více než souběžných uživatelů systému SharePoint 2010 na jednom fyzickém serveru s pěti virtuálními počítači, uživatelů OLTP na jednom serveru se čtyřmi virtuálními počítači se systémem SQL Server 2008 R2 a poštovních schránek v systému Exchange 2010 na jednom serveru se čtyřmi virtuálními počítači s extrapolací na poštovních schránek 3. Při virtualizaci aplikací společnosti Microsoft na technologii Hyper-V je navíc možné také těžit z výhod jednoduchého licencování a ucelené podpory. Organizace Gartner nedávno vydala své hodnocení Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure (Magický kvadrant pro virtualizační infrastrukturu pro platformu x86) pro rok 2011, ve kterém je společnost Microsoft zařazena jako lídr. Kromě toho rostoucí počet nejen podnikových zákazníků, jako například společnosti Target, Siemens, Intel, Union Pacific, Telefónica Czech Republic, a.s. nebo Česká Správa Sociálního Zabezpečení, provozuje své výpočetní prostředí na technologii Microsoft Hyper-V. Cloud podle vašich představ S ohledem na to, že vaše investice do IT mohou být rozprostřeny mezi tradičním prostředím, privátním i veřejným cloudem, nabízí společnost Microsoft společné nástroje pro správu (pomocí řešení System Center), identitu (pomocí služby Active Directory), virtualizaci (technologie Hyper-V) a vývoj (sada Visual Studio, rozhraní.net), které fungují stejně spolehlivě v prostředích privátního i veřejného cloudu. Prostřednictvím řešení System Center App Controller 2012 získáváte jednotný nástroj pro správu a provozování aplikací napříč privátními a veřejnými cloudovými prostředími, který nabízí úplný přehled a kontrolu nad nasazením, správou a používáním aplikací. Obr. 5: Společné nástroje pro veřejné a privátní cloudy Přenositelnost aplikací Přenositelnost aplikací Tradiční Vysoce virtualizované datacentrum Privátní cloud Veřejný cloud Identita Správa Vývoj Virtualizace Společnost Microsoft nabízí nejširší portfolio cloudových služeb a tradičního softwaru podnikové třídy od kancelářských přes obchodní aplikace po platformy, viz níže. 3 Zprávu organizace ESG o výkonu aplikací společnosti Microsoft virtualizovaných na technologii Hyper-V R2 SP1 naleznete na webu na adrese 8

9 Obr. 6: Široká řada cloudových řešení podnikové třídy od společnosti Microsoft Cloudové služby společnosti Microsoft Kancelářské aplikace Komunikace Spolupráce Obchodní aplikace Správa počítačů Identita Databáze Platforma Software společnosti Microsoft Společnost Microsoft nabízí vše v cloudu. Je jediným poskytovatelem, který nabízí komerční řešení SaaS (Office 365), platformu pro veřejný cloud computing (Windows Azure Platform) a řešení pro privátní cloud, které funguje s oběma předchozími řešeními. Služby Office 365 obsahují aplikace, které jsou zákazníkům známé (například správa ů v systému Exchange a spolupráce díky službě SharePoint), které jsou však poskytovány prostřednictvím cloudového řešení společnosti Microsoft. Windows Azure je naše platforma pro cloud computing, která umožňuje zákazníkům budovat své vlastní aplikace a IT operace bezpečným a škálovatelným způsobem v rámci cloudu. Tyto cloudové služby nevyžadují velké počáteční výdaje ani žádné dlouhodobé závazky a umožňují platit pouze za ty prostředky, které využíváte. Můžete se rozhodnout vybudovat vlastní privátní cloud, využít veřejnou cloudovou služby či kombinaci obou přístupů. Všechna tři řešení jsou pak k dispozici přímo od společnosti Microsoft nebo prostřednictvím některého z jejích partnerů. Ekonomika privátního cloudu V této části nejprve srovnáme rozdíly mezi licencováním privátních cloudů Microsoft ECI Datacenter a VMware Cloud Infrastructure Suite. Poté tyto rozdíly vysvětlíme na jednoduchém příkladu. Následně pak provedeme analýzu rozdílů v licencování na příkladech budoucího růstu a na závěr se zaměříme na nákladové rozdíly mezi řešeními pro privátní cloud od společností Microsoft a VMware. Srovnání licencování privátních cloudů Jak jsme již uvedli dříve, můžete využít systém Windows Server a produkt System Center k vybudování řešení pro privátní cloud založených na technologiích společnosti Microsoft. Pro vybudování srovnatelného řešení pro privátní cloud založeného na technologiích společnosti VMware je nutná celá sada VMware Cloud Infrastructure Suite. Na rozdíl od řešení Microsoft ECI není možné licencovat sadu VMware Cloud Infrastructure Suite jako jediné SKU, ale pouze jako samostatné produkty. Sada VMware Cloud Infrastructure Suite navíc představuje kombinaci třech rozdílných licenčních schémat: vsphere 5.0 je licencován na bázi licence vázané na procesor s právy na virtuální paměť RAM. vcenter je licencován na bázi licence vázané na instanci. vcenter Site Recovery Manager, vcenter Operations, vshield Security a vcloud Director jsou licencovány na bázi licencí vázaných na virtuální počítač. 9

10 Obr. 7: Srovnání licencování řešení VMware Cloud Infrastructure Suite a Microsoft ECI Datacenter VMware Cloud Infrastructure Suite Microsoft ECI Datacenter vcloud DIRECTOR 1.5 Licence: vázaná na virtuální počítač FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION vshield 5.0 vcenter SITE RECOVERY MANAGER 5 vcenter OPERATIONS Licence: vázaná na virtuální počítač Licence: vázaná na virtuální počítač Licence: vázaná na virtuální počítač SYSTEM CENTER DATACENTER (SMSD) WINDOWS SERVER DATACENTER Licence: vázaná na procesor vcenter 5.0 vsphere 5.0 Licence: vázaná na instanc Licence: vázaná na procesor + virtuální RAM ECI DATACENTER NABÍZÍ Neomezený počet instancí systému Windows Server Správu neomezeného počtu virtuálních počítačů Zabezpečení neomezeného počtu virtuálních počítačů Složité licencování Množství nástrojů, množství SKU Platba za každý virtuální počítač Jednoduché licencování Jediné SKU Neomezená práva na virtualizaci Produkty v sadě VMware Cloud Infrastructure Suite mají samostatné ceny a jsou licencovány na bázi licencí vázaných na virtuální počítač, instanci či procesor s platbami za využívání virtuální paměti RAM. Oproti tomu řešení Microsoft ECI Datacenter má konzistentní ceny na bázi licencí vázaných na procesor. Srovnání cen řešení Microsoft ECI Datacenter a VMware Cloud Infrastructure Suite je uvedeno níže. Tyto ceny obsahují cenu licencí a podpory na období 3 let na základě veřejných ceníků řešení VMware 4 a Microsoft 5. Do ceny byly zahrnuty programy Microsoft Software Assurance (SA) pro Microsoft ECI Datacenter a VMware Production Support and Subscription (SnS) pro VMware Cloud Infrastructure Suite. Obr. 8: Srovnání cen řešení VMware Cloud Infrastructure Suite a Microsoft ECI Datacenter VMware Cloud Infrastructure Suite Microsoft ECI Datacenter vcloud DIRECTOR USD (25 VP), (+ 3 roky SnS) FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION vshield 5.0 vcenter SITE RECOVERY MANAGER 5 (ENT.) vcenter OPERATIONS (Advanced Bundle) USD (25 VP), (+ 3 roky SnS) USD (25 VP), (+ 3 roky SnS) USD (25 VP), (+ 3 roky SnS) SYSTEM CENTER DATACENTER (SMSD) WINDOWS SERVER DATACENTER USD/ Procesor (vč. podpory na 3 roky) vcenter STANDARD USD (+ 3 roky SnS) Uvedená cena zahrnuje licenci a tři roky programu Software Assurance (SA) USD vsphere ENT. PLUS 5.0 (+ 3 roky SnS) Uvedená cena zahrnuje licenci a tři roky podpory prod. SnS USD ZA PROCESOR (+ SnS) USD ZA KAŽDÝ VP (+ SnS) USD ZA PROCESOR (+ SA) Neomezená práva na virtualizaci Jak je zřejmé výše, v případě používání technologií VMware je nutné platit USD za každý virtuální počítač běžící ve vašem privátním cloudu. Oproti tomu v případě řešení Microsoft ECI Datacenter získáváte výhody neomezených práv na virtualizaci pro virtuální počítače Windows Server spolu se správou (monitorování, konfigurace, automatizace, orchestrace, zálohování, virtuální správa, správa služeb) pro neomezený počet virtuálních počítačů. Náš licenční model přináší cenové výhody již od začátku i později při škálování, takže můžete dosáhnout skutečných ekonomických přínosů cloud computingu. Tyto rozdíly si vysvětlíme na jednoduchém příkladu níže. 10

11 Příklad licencování privátních cloudů Předpokládejme, že provozujete privátní cloud s dvouuzlovým clusterem. Každý fyzický hostitel v clusteru obsahuje 2 fyzické procesory. Dále budeme předpokládat, že fyzické hostitelské počítače i hostované operační systémy používají Windows Server 2008 R2. Nejprve začneme s malým privátním cloudem se 3 virtuálními počítači na jednom fyzickém procesoru. Obr. 9: Privátní cloud s dvouuzlovým clusterem, celkem 12 virtuálních počítačů Privátní cloud: 2uzlový cluster, 2procesorové fyzické hostitelské počítače, 3 virtuální počítače na fyzickém procesoru Licencování tohoto privátního cloud prostřednictvím řešení Microsoft ECI Datacenter bude stát USD (3letá licence a program SA). Licencování tohoto privátního cloud prostřednictvím řešení VMware Cloud Infrastructure Suite bude stát USD (3letá licence a program SnS). 4 Ceny řešení VMware: všechny ceny jsou uvedeny v USD a jedná se o veřejné ceny z webu VMware.com platné v srpnu 2011 a. Cena za vsphere 5 Enterprise Plus je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *1 b. Cena za vcenter 5 Standard je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *2 c. Cena za VMware Production SnS je 25 % z ceny základní licence na rok, viz podrobnosti *3 d. Cena za VMware vcenter Site Recovery Manager 5 (balík 25 licencí pro virtuální počítače) je 495 USD za virtuální počítač, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *4 e. Cena za VMware vcenter Operations Advanced Bundle (balík 25 licencí pro virtuální počítače) + Production 3 Year Support (nepřetržitá 3letá podpora pro problémy závažnosti 1) je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *5 f. Cena za VMware vshield App 1.0 (balík 25 licencí pro virtuální počítače) + Production 3 Year Support (nepřetržitá 3letá podpora pro problémy závažnosti 1) je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *6 g. Cena za VMware vshield Endpoint 1.0 (balík 25 licencí pro virtuální počítače) + Production 3 Year Support (nepřetržitá 3letá podpora pro problémy závažnosti 1) je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *7 h. Cena za VMware vshield Edge 1.0 (balík 25 licencí pro virtuální počítače) + Production 3 Year Support (nepřetržitá 3letá podpora pro problémy závažnosti 1) je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *8 i. Cena za VMware vcloud Director (balík 25 licencí pro virtuální počítače) je USD, zdroj: veřejně dostupný ceník společnosti VMware *9 5 Ceny řešení Microsoft ECI Datacenter: všechny ceny jsou uvedeny v USD platné v srpnu 2011 a. Ceny řešení Microsoft ECI jsou kalkulovány na základě veřejných doporučených koncových cen za program Microsoft Open License bez zohlednění zvýhodněné cenové úrovně platných v srpnu 2011 *10 a za System Center *11. b. Cena za řešení ECI, ERP, 3letý program License and Software Assurance (SA) je kalkulována následovně: a. Licence na Windows Server 2008 Datacenter USD za procesor b. Licence na Windows Server 2008 Datacenter SA (3 roky) 1 803,75 USD za procesor c. Licence na System Center Server Management Suite Datacenter (SMSD) 874 USD za procesor d. SMSD SA (3 roky) 1 529,50 USD za procesor e. Forefront Endpoint Protection (3leté předplatné) 36 USD f. Celková cena za jednotlivé produkty (a+b+c+d+e) s 3letým programem SA 5 774,25 USD za procesor g. Zákazníci získají 20% slevu, pokud zakoupí program ECI namísto samostatných produktů. Toto zvýhodnění je zveřejněno *12 (informační list k programu ECI *13 ). h. Cena za řešení ECI (20% sleva ze samostatných produktů) s 3letým programem SA 4 619,40 USD za procesor c. Cena za řešení ECI ve výši 4 619,40 USD za procesor je doporučená koncová cena za licenci a 3letý program SA. Ceny jednotlivých prodejců se mohou lišit. d. Zákazníci mohou licencovat řešení ECI Datacenter pouze na dvou- a víceprocesorových serverech. e. Řešení ECI Datacenter je možné zakoupit pouze pro 50 či více procesorových licencí. *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 https://partner.microsoft.com/us/ *11 *12 *13 11

12 Je-li tento cloud licencován prostřednictvím řešení Microsoft ECI Datacenter: Budete potřebovat 4 licence na ECI Datacenter (protože obsahuje celkem 4 fyzické procesory), přičemž tyto 2 hostitelské počítače mohou provozovat 3 virtuální počítače na jednom procesoru (celkem 12 virtuálních počítačů v clusteru). Nemusíte platit za samostatné licence za každý provozovaný virtuální počítač ve vašem prostředí, protože řešení ECI Datacenter obsahuje systém Windows Server Datacenter, který podporuje neomezená práva na virtualizaci. To znamená, že máte práva na používání neomezeného počtu virtualizovaných instancí systému Windows Server na procesorech licencovaných v rámci systému Windows Server Datacenter bez nutnosti pořizovat další licence. Podobně řešení ECI Datacenter obsahuje produkt System Center SMSD, který podporuje správu neomezeného počtu virtuálních počítačů. Vaše celková cena (licence + 3 roky SA) bude: USD 4 = USD Je-li tento cloud licencován prostřednictvím řešení VMware Cloud Infrastructure Suite, budete potřebovat: Licence na vsphere 5.0 (6 117 USD na procesor) Licenci na vcenter Server (8 742 USD za licenci) Uhradit samostatný licenční poplatek za každý virtuální počítač ve vašem prostředí za produkty vcenter Operations, vcenter SRM, vshield a vcloud Director (1 906 USD za každý virtuální počítač) 4 licence na Windows Server Datacenter pro provozování hostovaných operačních systémů (4 209 USD na procesor) Vaše celková cena (licence + 3 roky SnS) bude: USD USD USD 12 = USD Následně zdvojnásobíme počet virtuálních počítačů v tomto prostředí ze 3 virtuálních počítačů na procesor na 6 virtuálních počítačů na fyzický procesor. Toto představuje běžnou situaci, kdy rozšiřujete své privátní cloudové prostředí. Protože chcete maximálně využívat své hardwarové prostředky, konsolidujete více virtuálních počítačů na stejném fyzickém počítači a nebudete přidávat fyzické hostitele. Obr. 10: Privátní cloud s dvouuzlovým clusterem, celkem 24 virtuálních počítačů Stejný cloud jako dříve s dvojnásobnou hustotou virtuálních počítačů Privátní cloud: 2uzlový cluster, 2procesorové fyzické hostitelské počítače, 6 virtuálních počítačů na fyzickém procesoru Licencování tohoto privátního cloud prostřednictvím řešení Microsoft ECI Datacenter bude stát USD (3letá licence a program SA). Licencování tohoto privátního cloud prostřednictvím řešení VMware Cloud Infrastructure Suite bude stát USD (3letá licence a program SnS). Je-li tento cloud licencován prostřednictvím řešení Microsoft ECI Datacenter: Budete potřebovat 4 licence na ECI Datacenter (protože obsahuje celkem 4 fyzické procesory), přičemž tyto 2 hostitelské počítače mohou provozovat 6 virtuálních počítačů na jednom procesoru (celkem 24 virtuálních počítačů v clusteru). Protože řešení ECI Datacenter poskytuje neomezená práva na virtualizaci, nezáleží na tom, zda nyní provozujete 24 virtuálních počítačů namísto původních 12. Za nové virtuální počítače neplatíte žádné další licenční poplatky. Vaše celková cena (licence + 3 roky SA) bude: USD 4 = USD Vaše celková cena (licence + 3 roky SA) je stejná jako dříve. Zvýšení hustoty virtuálních počítačů nemá žádný dopad na vaše licenční náklady, takže dosáhnete skutečného přínosu virtualizace. Je-li tento cloud licencován prostřednictvím řešení VMware Cloud Infrastructure Suite, budete potřebovat: 4 licence na vsphere 5.0 (6 117 USD na procesor) 1 licenci na vcenter Server (8 742 USD za licenci) 12

13 Uhradit samostatný licenční poplatek za každý virtuální počítač ve vašem prostředí za produkty vcenter Operations, vcenter SRM, vshield a vcloud Director (1 906 USD za každý virtuální počítač) 4 licence na Windows Server Datacenter pro provozování hostovaných operačních systémů (4 209 USD na procesor) Vaše celková cena (licence + 3 roky SnS) bude: USD USD USD USD 4 = USD Vaše celková cena (licence + 3 roky SnS) je nyní vyšší než dříve. Zvýšení hustoty virtuálních počítačů zvýšilo vaše licenční náklady o 31 %. Základním předpokladem virtualizace je, že maximalizujete využití hardwaru zvýšením hustoty virtualizace a tím snižujete náklady. V případě používání řešení VMware ovšem spolu s růstem vašeho virtualizačního a privátního cloudového prostředí zaplatíte vyšší licenční náklady. Je třeba upozornit, že toto je pouze hypotetický příklad s cílem ilustrovat složitost tohoto konceptu, protože je nepravděpodobné, že byste provozovali privátní cloud s 12 či 24 virtuálními počítači. Obě řešení, jak ECI Datacenter, tak i VMware Cloud Infrastructure Suite, mají své skutečné licenční požadavky. Jak již bylo uvedeno výše, řešení ECI Datacenter je možné licencovat pouze pro prostředí s 50 či více fyzickými procesory. Produkty sady VMware Cloud Infrastructure Suite, tedy vcenter Operations, vcenter SRM, vshield a vcloud Director, jsou prodávány v sadách po 25 virtuálních počítačích. Jak vyplývá z tohoto příkladu, aktuální licenční podmínky pro VMware zákazníky omezují a v podstatě je trestají za růst. Zatímco počáteční náklady se mohou pro mnohá IT oddělení zdát přijatelné, dlouhodobý dopad při růstu využívání technologií znamená podstatný nárůst nákladů a praktické vynulování přínosů plynoucích z cloud computingu. V případě řešení společnosti Microsoft získáváte díky neomezeným právům na virtualizaci výhody plynoucí z cloud computingu. Dopady na budoucí růst Obchodní potřeby vyššího výpočetního výkonu budou podle prognóz i nadále růst a spolu s růstem těchto potřeb se budou zvyšovat i nároky obchodních aplikací na paměť a prostředky. Za poslední desetiletí procházely servery na platformě x86 nestálým vývojem z hlediska funkcí a výkonu, přičemž příštích několik let slibuje podobně významné inovace. Nejrůznější inovace jako blade servery a vysoce škálovatelná řešení v kombinaci s konvergovanými výpočetními prostředími (fabric) a plnou fyzickou virtualizací serverů v příštích letech slibují významné snížení nákladů na infrastrukturu. Tabulka níže ukazuje, že kapacita paměti nadále poroste s počtem a výkonem procesorových jader x86. Obr. 11: Růst počtu jader a kapacity paměti na soket v letech Počet jader na soket, Maximální kapacita paměti systémů se dvěma sokety, Počet jader Maximální kapacita paměti (GB) Zdroj: Weby společností Intel a AMD 13

14 Licencování sady VMware Cloud Infrastructure Suite je v podstatě založeno na trestání zákazníků za dosažení vyšší hustoty a maximalizaci využití hardwarových prostředků. Tyto změny jsou v přímém rozporu s principy výhod cloud computingu. Konkrétně licencování produktu vsphere se změnilo z modelu licence vázané na procesor s omezením počtu fyzických jader, obecně nazývaného VMware Core Tax, na model licence vázané na procesor s nároky na virtuální paměť RAM, tedy nově nazývaný VMware Memory Tax. Účtování za používanou paměť v případě řešení VMware jde principiálně proti ekonomickému smyslu privátního cloudu a neguje výhody, které zákazníci očekávají od virtualizace. Jak je uvedeno níže, při používání řešení vsphere 5.0 se účtuje podle kapacity paměti přidělené virtuálním počítačům. Nárok na vram na jeden procesor Cena za 1 GB vram vsphere 5.0 Standard Obr. 12: vsphere 5.0 Memory Tax (bez SnS) vsphere 5.0 Enterprise vsphere 5.0 Enterprise Plus 32 GB 64 GB 96 GB Microsoft ECI Datacenter Bez omezení (využívání paměti se neplatí) 31,09 USD 44,92 USD 36,40 USD 0 USD Zdroj: Licencování a ceny řešení vsphere 5.0, Při růstu vaší infrastruktury založené na řešení VMware prostřednictvím virtualizace většího počtu aplikací, včetně nepostradatelných obchodních aplikací, či škálování prostředí byste mohli v průběhu 1 2 let zaplatit významně vyšší licenční poplatky. Obr. 13: Očekávaný dopad růstových scénářů na licenční náklady na řešení VMware Nízká Virtuální RAM na VP Vysoká Rozsáhlejší virtuální počítače, škálování či překročení využití paměti v řešení VMware povede k vysokým nákladům. Dnes jste možná zde... Zvýšení hustoty virtuálních počítačů povede k vyšším nákladům na VMware. V příštích měsících můžete být zde a platit významně vyšší licenční náklady na virtualizaci a privátní cloud v řešení VMware. Nízká Hustota virtuálních počítačů (počet VP na procesor) Vysoká Jak jsme se v několika posledních letech přesvědčili, cílem zákazníků je maximalizace využití hardwaru, zvýšení hustoty virtualizace a výsledné snížení nákladů. S rostoucím škálováním a hustotou privátního cloudu by vaše náklady na aplikace měly díky většímu škálování klesat. V případě řešení pro privátní cloud od společnosti Microsoft vaše náklady na aplikace výrazně klesají s rostoucí hustotou virtualizace v privátním cloudu, takže váš privátní cloud a související návratnost investice rostou společně. Abychom ještě dále vysvětlili dlouhodobý dopad obou licenčních modelů, srovnáme současnou cenu řešení pro privátní cloud od společností Microsoft a VMware a poté její změnu v čase na základě konsolidace a zvýšení nároků aplikací na paměť a prostředky. 14

15 Srovnání nákladů na privátní cloud V naší analýze nákladů na privátní cloud od společností Microsoft a VMware uvažujeme pouze náklady na pořízení softwaru a podpory, včetně licencí na software pro virtualizaci, privátní cloud, správu a hostované operační systémy. Nekalkulujeme celkové náklady na vlastnictví (TCO, Total Cost of Ownership) celého datacentra či privátního cloudu, protože výpočet provozních nákladů, kapitálových výdajů a dalších nákladů souvisejících s datacentry je značně složitý a nad rámec tohoto dokumentu. Navíc porovnávání celkových nákladů na vlastnictví datacentra může být zavádějící z důvodu rozdílných předpokladů souvisejících s provozními a kapitálovými výdaji. Microsoft GFS, tedy skupina, která provozuje veřejné cloudové služby společnosti Microsoft jako Bing, Office 365 a Windows Azure, publikovala několik materiálů k výpočtu TCO datacenter 6. Společnost Microsoft také zveřejnila průzkum, který prokazuje, že zákazníci používající technologii Hyper-V mají dlouhodobě o 24 % nižší mzdové náklady na IT než zákazníci používající ESX nebo vsphere 7. V naší aktuální analýze kalkulujeme celkové počáteční náklady na pořízení softwaru a podpory v souvislosti s nasazením privátního cloudu na technologiích od společností Microsoft a VMware. Před zahájením naší analýzy se nejprve podívejme na funkci Dynamic Memory, zajišťující správu paměti v systému Windows Server 2008 R2 SP1, která může v privátních cloudech založených na technologiích společnosti Microsoft vést k významně vyšší hustotě virtuálních počítačů. Dynamic Memory v systému Windows Server 2008 R2 SP1 Dynamic Memory je nová funkce pro správu paměti v technologii Hyper-V, která je k dispozici v systému Windows Server 2008 R2 SP1 a která může vést k významně vyšší hustotě virtuálních počítačů. Pomocí této funkce může být paměť dynamicky přidělována mezi různými virtuálními počítači v reakci na jejich měnící se vytížení. Funkce Dynamic Memory tak umožňuje efektivnější využití paměti při zachování konzistentního výkonu a škálovatelnosti. Implementace funkce Dynamic Memory znamená, že s minimálním dopadem na výkon je možné dosáhnout vyšší úrovně konsolidace serverů. Funkce Dynamic Memory také znamená větší počet virtuálních klientských počítačů na jeden hostitelský systém Hyper-V v případě scénářů VDI. Čistý přínos obou těchto scénářů je efektivnější využití nákladných serverových hardwarových prostředků, což může vést ke snazší správě a nižším nákladům. Výsledky benchmarkového testu společnosti Microsoft demonstrují, že Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 umožňuje nejméně o 40 % vyšší hustotu virtuálních počítačů než Microsoft Hyper-V 2008 R2 v prostředích VDI s hosty se systémem Windows 7 SP1 64-bit a jediným virtualizačním hostitelem běžícím na hardwaru od společnosti HP či Dell. Další výsledky testu prostředí VDI ukazují dokonce ještě vyšší hustotu virtuálních počítačů, která je dosažitelná v případě, že hosté namísto systému Windows 7 SP1 64-bit používají Windows 7 SP1 32-bit 8. Podobně nezávislá analýza společnosti Unisys ukázala 22 58% nárůst hustoty virtuálních počítačů na 4soketovém systému Unisys ES3000 Model 3590R při použití funkce Hyper-V Dynamic Memory 9. 6 Microsoft Global Foundation Services, 7 Nákladová studie společnosti Microsoft, červen 2010, A65-4A51B3B4BC98/Hyper-V-vs-VMware-ESX-and-vShpere-WP.pdf 8 Dokument whitepaper: Proč Hyper-V pro prostředí VDI, 9 Microsoft Hyper-V Dynamic Memory zvyšuje hustotu virtuálních počítačů, jsp?id=

16 Srovnání nákladů na privátní cloud 500 virtuálních počítačů Níže je uvedeno srovnání nákladů mezi řešeními Microsoft a VMware v případě privátního cloudu s 500 virtuálními počítači. Uvedené ceny nezahrnují náklady na hardware, úložiště ani provozní náklady. Jak je znázorněno níže, se 6 virtuálními počítači na procesor může řešení pro privátní cloud od společnosti VMware v období jednoho až tří let stát 4,8krát více než srovnatelné řešení od společnosti Microsoft. Zahrneme-li hardwarové náklady, pak rozdíl ještě dále vzroste z důvodu omezení vyplývajících z licencování řešení vsphere 5.0 na bázi využití paměti, které činí implementaci řešení pro privátní cloud od společnosti VMware v případě škálování či překročení využití paměti příliš nákladnou. Obr. 14: Srovnání nákladů na privátní cloud s 500 virtuálními počítači Microsoft a VMware Celkem: USD vcloud Director, USD vshield, USD vcenter Ops, USD Náklady v USD (tisíce) Celkem: USD vcenter SRM, USD vsphere 5 and vcenter 5, USD ECI Datacenter, USD Windows Server (Datacenter), USD Předpoklady: 42 hostitelských systémů se 2 šestijádrovými procesory 500 virtuálních počítačů při poměru konsolidace 6:1, tedy 6 virtuálních počítačů provozovaných na jednom fyzickém procesoru 4 GB virtuální paměti na jeden virtuální počítač Cena je uvedena za licenci a údržbu na 3 roky, cena řešení VMware zahrnuje Windows Server 2008 R2 Datacenter pro provozování hostů, cena nezahrnuje hardware, úložiště ani mzdové náklady na IT. Kalkulace pracuje s cenami licencí a podpory na základě veřejných ceníků společností VMware a Microsoft platných v srpnu Kalkulace nezahrnuje VMware Service Manager ani VMware vcenter Configuration Manager, protože ceny těchto produktů nejsou společností VMware zveřejněny. Společnost VMware nezveřejňuje cenu sady vcenter Operations Enterprise Bundle, v kalkulaci je proto započítána cena sady vcenter Operations Advanced Bundle. Kalkulace nezahrnuje náklady na VMware vcenter Chargeback ani VMware vcloud Request Manager. V kalkulacích výše počítáme se 6 virtuálními počítači na procesor, což je v současnosti velmi běžný scénář. Současně již ale víme o zákaznících, kteří provozují mnohem vyšší hustotu virtuálních počítačů, a jsou známy případy s 12 či 15 virtuálními počítači na procesor. Nákladová efektivita privátního cloud computingu závisí na rozsahu nasazení, vyšší hustotě vytížení a dynamické správě prostředků, které zajišťují úrovně služeb. Optimálních nákladů je dosaženo, pokud je možné všechny prostředky ve fondu přidělit konkrétním úlohám, takže je logické uvažovat o vyšší hustotě virtuálních počítačů. 16

17 Jak jsme již uvedli dříve, poskytuje řešení Microsoft ECI Datacenter neomezená práva na virtualizaci, a tedy při růstu hustoty virtuálních počítačů se licenční náklady drží na předvídatelné úrovni. V případě řešení VMware Cloud Infrastructure Suite se při růstu hustoty virtuálních počítačů náklady významně zvyšují, protože pro každý virtuální počítač je nutné pořídit samostatnou licenci. Srovnání nákladů na privátní cloud zvýšení hustoty VP Modelování situace níže začneme na nízké úrovni hustoty virtuálních počítačů 3 virtuální počítače na jeden fyzický procesor, a postupně ji zvýšíme až na 15 VP na procesor. Jak ukazuje graf níže, náklady na řešení Microsoft zůstávají při nárůstu hustoty virtuálních počítačů z 3 VP na procesor na 15 VP na procesor a zároveň při zachování počtu fyzických hostitelů předvídatelné v tomto případě neměnné. Toto je typická konsolidační strategie, která umožňuje dosáhnout nižších celkových nákladů na vlastnictví. Protože řešení ECI Datacenter nabízí neomezená práva na virtualizaci, nezáleží na tom, zda provozujete 3 nebo 15 virtuálních počítačů na fyzický procesor. Platíte pouze za celkový počet fyzických procesorů. Na druhou stranu řešení VMware Cloud Infrastructure Suite je účtováno za počet fyzických procesorů a navíc ještě samostatně za každý používaný virtuální počítač. V modelu níže přidělujeme každému virtuálnímu počítači 4 GB virtuální paměti RAM. Jak je znázorněno níže, s 15 virtuálními počítači na procesor může řešení pro privátní cloud od společnosti VMware v období jednoho až tří let stát 8,5krát více než srovnatelné řešení od společnosti Microsoft. Tento rozdíl v nákladech je tvořen především licencováním řešení VMware Cloud Infrastructure Suite podle počtu virtuálních počítačů. Obr. 15: Srovnání nákladů na privátní cloud Microsoft a VMware: zvýšení hustoty VP Náklady v USD (tisíce) Hustota virtuálních počítačů (počet VP na procesor) Předpoklady: 42 hostitelských systémů se 2 šestijádrovými procesory Poměr konsolidace virtuálních počítačů na procesor se mění od 3:1 po 15:1, tedy 3 15 virtuálních počítačů provozovaných na jednom fyzickém procesoru. 4 GB virtuální paměti na jeden virtuální počítač Cena je uvedena za licenci a údržbu na 3 roky, cena řešení VMware zahrnuje Windows Server 2008 Datacenter pro provozování hostů, cena nezahrnuje hardware, úložiště ani mzdové náklady na IT. Kalkulace pracuje s cenami licencí a podpory na základě veřejných ceníků společností VMware a Microsoft platných v srpnu

18 Kalkulace nezahrnuje VMware Service Manager ani VMware vcenter Configuration Manager, protože ceny těchto produktů nejsou společností VMware zveřejněny. Společnost VMware nezveřejňuje cenu sady vcenter Operations Enterprise Bundle, v kalkulaci je proto započítána cena sady vcenter Operations Advanced Bundle. Kalkulace nezahrnuje náklady na VMware vcenter Chargeback ani VMware vcloud Request Manager. Společnost VMware dále také účtuje virtuální paměť přidělenou virtuálním počítačům, takže při růstu vašich virtuálních počítačů mohou také růst vaše licenční náklady na řešení VMware. Při použití stejného modelu jako výše měníme kapacitu virtuální paměti RAM přidělené virtuálním počítačům a sledujeme vliv na náklady. Začneme na 4 GB přidělených každému virtuálnímu počítači a dojdeme až na 12 GB na virtuální počítač pro nepostradatelné aplikace 1. úrovně. Jak je znázorněno níže, s 15 virtuálními počítači na procesor a 12 GB virtuální paměti RAM přidělené každému virtuálnímu počítači může řešení pro privátní cloud od společnosti VMware v období jednoho až tří let stát 9,7krát více než srovnatelné řešení od společnosti Microsoft. Tento rozdíl v nákladech je tvořen především kombinací licencování řešení VMware Cloud Infrastructure Suite podle počtu virtuálních počítačů a licencování řešení vsphere 5.0 podle kapacity virtuální paměti. Obr. 16: Srovnání nákladů na privátní cloud Microsoft a VMware: zvýšení hustoty VP a virtuální paměti na VP Rozsáhlejší virtuální počítače, škálování či překročení využití paměti v řešení VMware povede k vysokým nákladům. Náklady v USD (tisíce) Zvýšení hustoty virtuálních počítačů povede k vyšším nákladům na VMware Hustota virtuálních počítačů (počet VP na procesor) Předpoklady: 42 hostitelských systémů se 2 šestijádrovými procesory Poměr konsolidace virtuálních počítačů na procesor se mění od 3:1 po 15:1, tedy 3 15 virtuálních počítačů provozovaných na jednom fyzickém procesoru. Virtuální paměť na jeden virtuální počítač se pohybuje od 4 GB po 12 GB. Cena je uvedena za licenci a údržbu na 3 roky, cena řešení VMware zahrnuje Windows Server 2008 R2 Datacenter pro provozování hostů, cena nezahrnuje hardware, úložiště ani mzdové náklady na IT. Kalkulace pracuje s cenami licencí a podpory na základě veřejných ceníků společností VMware a Microsoft platných v srpnu Kalkulace nezahrnuje VMware Service Manager ani VMware vcenter Configuration Manager, protože ceny těchto produktů nejsou společností VMware zveřejněny. Společnost VMware nezveřejňuje cenu sady vcenter Operations Enterprise Bundle, v kalkulaci je proto započítána cena sady vcenter Operations Advanced Bundle. Kalkulace nezahrnuje náklady na VMware vcenter Chargeback ani VMware vcloud Request Manager. 18

19 Závěr Naše analýza jasně ukazuje, že v případě řešení společnosti Microsoft se návratnost vaší investice při růstu škálování zvyšuje. Přístup společnosti VMware k privátnímu cloudu znamená, že při vyšší virtualizaci úloh, růstu privátního cloudu a škálování nepostradatelných aplikací se naopak zvýší vaše náklady. Cloud computing, privátní i veřejný, zásadně posouvá IT průmysl, přičemž primárním faktorem tohoto trendu jsou náklady. Zákazníci, kteří implementují řešení pro privátní cloud od společnosti Microsoft, jsou v dobré pozici dosáhnout řady přínosů. Budou moci využívat modelu hybridního cloudu a rozhodnout se pro privátní či veřejný cloud podle aktuálních požadavků. V případě modelu privátního cloudu (místního i hostovaného) získají přístup k řešení System Center s jeho ucelenými integrovanými funkcemi pro správu a zároveň společné konzole pro správu fyzických, virtuálních, privátních i veřejných cloudových prostředí. Svou infrastrukturu tak budou moci spravovat efektivněji než v případě řešení pro privátní cloud od společnosti VMware. Náš historický i současný závazek pomáhat zákazníkům realizovat výhody technologií trvá i nadále. Náš přístup se zaměřuje na vás na vaše aplikace, vaše heterogenní prostředí, vaše potřeby řešení škálovatelného ve veřejném cloudu, který je realitou současnosti. Náš přístup ke cloudu je v souladu s vašimi představami a bude vždy růst s vámi, nikoli proti vám. Využijte výhod naší nové nabídky nasazení privátního cloudu během 20 dnů, která vám pomůže s vybudováním meziplatformního cloudu a spravovat technologie platformy Windows i jiných výrobců. Navštivte web a seznamte se s dalšími informacemi o našich nabídkách privátního cloudu. 19

20

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Licencování a Ceny Všechny Edice Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Datacenter 2012 Essentials 2012 Foundation Vysoká úroveň Virtualizace Nízká úroveň nebo Bez Virtualizace První server s připojením

Více

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Obsah Q1. Co je nového v systému Windows Server 2012?... 3 Q2. Jaký je rozdíl mezi edicemi Windows Server 2012 Standard a Windows Server 2012

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V

Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V Windows Server 2008 Hyper-V Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V: Používání a licencování serverových produktů společnosti Microsoft ve virtuálních hostitelských prostředích Hyper-V Doporučené

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Informační list k licencování Přehled produktu Nový Windows Server 2012 R2 poskytuje serverovou a cloudovou platformu a k tomu využívá zkušenosti společnosti Microsoft s poskytováním

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Správa datacentra a cloudu

Správa datacentra a cloudu Správa datacentra a cloudu Microsoft System Center 2012 mění způsob poskytování IT a služeb aplikací, optimalizuje zdroje napříč veřejným a privátním cloudem, a to vše prostřednictvím jednotné sady nástrojů.

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Veeam Software. Naplnění příslibu virtualizace. Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU. +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com

Veeam Software. Naplnění příslibu virtualizace. Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU. +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com Veeam Software Naplnění příslibu virtualizace Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com Best of VMworld 2011 Zlaté ocenění Pro nové Technologie Best of VMworld 2010 Zlaté

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM

PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM 1. ENTERPRISE - licenční balíčky: - jednotlivé komponenty: - základní servery: - specializované

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 2 VSPEX MANŽELSTVÍ BEZ ZÁVAZKŮ Copyright 2012 EMC Corporation. All

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Windows Server 2012 Licenční změny

Windows Server 2012 Licenční změny 2012 Licenční změny Současné edice u 2008 R2 Datacenter Obsahuje Všechny funkce Neomezená virtualizace Per processor licence Max 64 CPU 2TB RAM Licencování: procesor + CAL Vysoká úroveň virtualizace 2008

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

Miřte vysoko a dotkněte se cloudu. HP Reseller Option Kit

Miřte vysoko a dotkněte se cloudu. HP Reseller Option Kit 1 Miřte vysoko a dotkněte se cloudu HP Reseller Option Kit Výkon připravený na cloud Dnešní firmy hledí nad rámec virtualizace a hledají příležitosti v této moderní éře informačních technologií. Požadují

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský SPLA Hostingový model prodeje Petr Janovský 1 Service Provider License Agreement přehled programu co/ kdo je poskytovatel služeb (Service Provider)? software jako služba co je SPLA (rozdíl oproti klasickému

Více

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše.

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. Antivirová bouře Doprovodné technologie, mezi které patří i zabezpečovací subsystémy, hlavně EPP (Endpoint Protection Platforms), se snaží

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM MARCELA KUCBELOVÁ, JARKA TRNKOVÁ, MIRO ROGUĽA License Specialist Malčánek Zdeněk Partner Account Manager Account Manager Ždárská Marie Plechata Otto License Specialist

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing

Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing Name : Jaroslav Novotný, IT Architekt Date: 20.10. 2011 Požadavky na datová centra Rostou exponencielně Gartner Survey (June 2010) http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1460213

Více

Mohu pracovníkům umožnit práci kde chtějí a na jejich zařízení?

Mohu pracovníkům umožnit práci kde chtějí a na jejich zařízení? Jak nasadit a škálovat Aplikace podle potřeby? Jak mohu řídit firemní dopravu podle počasí a dopravních aktualit? Jaké je vnímání našich produktů? Mohu pracovníkům umožnit práci kde chtějí a na jejich

Více

Virtualizace. Miroslav Novotný

Virtualizace. Miroslav Novotný Virtualizace Miroslav Novotný Setkání správců NIS Svratka, 17.6.2009 Pojem virtualizace Virtualizace v ICT = (zdánlivé) výpočetní prostředí Historie: 60. léta 20. stol. virtuální stroje v rámci IBM systémů

Více

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Tento dokument představuje shrnutí otázek a odpovědí, které objasňují plánované změny týkající se síťových licencí a výhledově možné nové volby,

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

Řešení EMC pro VMware

Řešení EMC pro VMware Řešení EMC pro VMware Integrací k flexibilnímu a efektivnímu datovému centru 1 Tři cesty k datovému centru EMC Products VSPEX VCE VBLOCK Komponenty poskládané dle nejlepšího svědomí Ověřené, Jednodušší,

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Linux on Azure Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Pozitivní informace na začátek Ano, opravdu je to možné!!! Agenda Co je Linux Pohled Microsoftu na Linuxu Technologie Microsoft Azure Podpora Linuxu

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Přehled Země: Česká republika Odvětví: ČSSZ je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Technologie KVM Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Část 1 Virtualizace obecně Virtualizace Systém umožňující využívat jeden zdroj pro více systémů Hardware jako zdroj

Více

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011!

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Unikátní pokročilé funkce nyní za cenu low-endu NetApp FAS2020 Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Velmi jednoduchá a efektivní správa celého

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Windows Server 2008 licencování od A do Z

Windows Server 2008 licencování od A do Z Windows Server 2008 licencování od A do Z Tento dokument je určen partnerům společnosti Microsoft, specializujícím se na poskytování licenčních řešení a koncovým zákazníkům. Přináší podrobné informace

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

Windows Server 2008 licencování od A do Z

Windows Server 2008 licencování od A do Z Windows Server 2008 licencování od A do Z Tento dokument je určen partnerům společnosti Microsoft specializujícím se na poskytování licenčních řešení a koncovým zákazníkům. Přináší podrobné informace o

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

CENÍK SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ

CENÍK SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 1 CENÍK SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ VIRTUÁLNÍ DATOVÉ CENTRUM CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 11. 2013 VIRTUÁLNÍ DATOVÉ CENTRUM Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Profesionální

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI

DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI DATASHEET Dedikované a Managed servery přehled VE ZKRATCE Přehledná nabídky 4, 6, 8 a 12 jádrových

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

Řešení Technologických center

Řešení Technologických center Řešení Technologických center v podání společnosti Rostislav Babar arík Obchodní ředitel pro oblast samosprávy Výzva zadání,, rozpočet, požadavky Návrh konceptu technické řešení Návrh konceptu finanční

Více

Vysvětlení práv k používání produktů Microsoft

Vysvětlení práv k používání produktů Microsoft Vysvětlení práv k používání produktů Microsoft Průvodce právy Microsoft Volume Licensing Product Use Rights (PUR) Verze ze září 2009 Nejnovější verzi tohoto průvodce a další informace o možnostech získání

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green 1 Úvod Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green Informační systém HELIOS Green používá víceúrovňovou architekturu, pro kterou je typické, že různé části systému pracují na různých počítačích s různými

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepší zálohování pro všechny Informace o produktu: Zálohování a obnova po havárii Přehled je jeden ucelený produkt, který sjednocuje virtuální i fyzická prostředí, zjednodušuje zálohování i obnovu po havárii

Více

Acronis licenční program (ALP)

Acronis licenční program (ALP) Acronis licenční (ALP) Nový věrnostní pro naše zákazníky V Acronisu jsme pochopili, že se společnosti dostávají pod rostoucí tlak na snížení nákladů. To je důvod, proč jsme vyvinuli Acronis Licenční (ALP),

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

CA Systems Performance for Infrastructure Managers

CA Systems Performance for Infrastructure Managers SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Systems Performance for Infrastructure Managers agility made possible CA Systems Performance for Infrastructure Managers CA Systems Performance for Infrastructure Managers je doplňkovým

Více

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0 PŘÍRUČKA K VLASTNOSTEM RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0 PŘEHLED Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) je ucelené řešení správy virtualizace serverů a desktopů a první plně open source virtualizační

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Obsah. Architektura Hyper-V... 17 Rodičovský oddíl... 19 Hypervisor Windows... 20 Ovladače režimu jádra... 20 Aplikace uživatelského režimu...

Obsah. Architektura Hyper-V... 17 Rodičovský oddíl... 19 Hypervisor Windows... 20 Ovladače režimu jádra... 20 Aplikace uživatelského režimu... Obsah Úvod... 11 Co je virtualizace... 11 Virtualizace ala Microsoft... 11 Všechno je to o Windows... 12 Nástroje System Center... 12 Kombinace virtualizačních technologií... 12 Proč Hyper-V... 12 Proč

Více

Ekonomické přínosy Cloud Computingu

Ekonomické přínosy Cloud Computingu Ekonomické přínosy Cloud Computingu Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda Trendy Ekonomické přínosy, rysy Porovnání nákladovosti v rámci tradičního IT versus Cloud prostředí, 3 modelové případy:

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Přehled Software Symantec Backup Exec 12 poskytuje efektivní a snadno spravovatelnou optimalizovanou ochranu dat zálohováním a obnovením v prostředích

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation Případová studie...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách Petr Leština Client IT Architekt Agenda Reference na Cloud Computing Implementaci privátního cloudu u nadnárodního zákazníka v ČR Závěr

Více

Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Jan Lukele

Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Jan Lukele Microsoft System Center Configuration Manager 2012 Jan Lukele Rodina System Center 2012 System Center Configuration Manager System Center Endpoint Protection System Center Operations Manager System Center

Více