Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji. Tony Paine, generální ředitel Kepware Technologies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji. Tony Paine, generální ředitel Kepware Technologies"

Transkript

1 Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji Tony Paine, generální ředitel Kepware Technologies

2 Obsah Shrnutí 3 O autorovi 4 Úvod 6 Vize IIoT Úkoly IIoT 9 Identifikace věcí v rámci Internetu Objevování věcí a dat, která nesou Správa velkých objemů dat Řešení výpadků konektivity Integrace existující infrastruktury do nových strategií IIoT Okraj IIoT 12 Využití síly cloud computingu Komunikace se zařízeními na okraji Propojení různorodých komunikačních médií Využívání nestandardních metod identifikace Určení modelu Request/Response Umožnění krátkodobého ukládání dat Řešení okraje IIoT 16 Příloha 17 O firmě Kepware, Inc. 18 Slovníček pojmů 19 Rejstřík 21 Obsah Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 2

3 Shrnutí Tato e-kniha se zabývá průmyslovým Internetem věcí ( Industrial Internet of Things, IIoT). Popisuje výhody možnosti připojení všech hardwarových a softwarových komponentů ( věcí ), které tvoří automatizační systém, k Internetu, a podrobně se zabývá úkoly, které musí obor vyřešit, aby byl IIoT úspěšný. Mezi tyto úkoly patří schopnost: identifikovat zařízení ( věc ) v rámci Internetu umožnit objevování věcí a dat v nich obsažených shromažďovat, přesouvat a archivovat rozsáhlé objemy dat vytvářených věcmi zvládat občasné až dlouhodobé výpadky konektivity integrovat stávající infrastrukturu do nových strategií IIoT Ale tím, jak se průmysl snaží o vybudování IIoT, jeho největším úkolem bude bezproblémové zapojení věcí fungujících na okraji sítě. Tento okraj překlenuje mezeru mezi IT a provozní technologií ( Operational Technology, OT), kde bohaté zdroje cloudu nejsou přímo dostupné. Tyto průmyslové sítě čelí svým vlastním problémům, včetně použití: různorodých komunikačních médií nestandardních metod identifikace v síti různých modelů request/response krátkodobého ukládání vysokofrekvenčních dat v malém rozsahu Na základě iterativního přístupu k práci na těchto úkolech identifikuje tato e-kniha požadavky a vlastnosti nové komunikační platformy schopné bezproblémově integrovat průmyslová data do IIoT. Shrnutí Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 3

4 O autorovi Tony Paine je generální ředitel firmy Kepware Technologies, což je společnost pro vývoj softwaru, zabývající se řešením komunikací pro průmyslové řídicí systémy. Ve firmě se zaměřuje hlavně na její vizi a dlouhodobou strategii týkající se produktů a technologie. Tony byl nadšenec do integrace softwaru a hardwaru od svého útlého dětství, kdy vyvinul aplikaci, jíž se z obyčejného textového editoru stal editor s obecně použitelnými schopnostmi tisku. Své vzdělání orientoval na tento svůj zájem a dosáhl titulu bakaláře elektrotechniky, se zaměřením na návrh počítačového softwaru a hardwaru, na University of Maine ve městě Orono. Do firmy Kepware Technologies přišel Tony jako softwarový inženýr v roce 1996 (krátce po jejím založení) a podílel se na návrhu a implementaci vlajkového produktu firmy, KEPServerEX. Nakonec se ujal funkce hlavního softwarového inženýra, v níž vedl vývojový tým a zodpovídal za tvorbu produktů LinkMaster a RedundancyMaster. V průběhu let se Tonyho postavení postupně vyvíjelo v souladu s jeho rostoucími povinnostmi v organizaci; nejprve se stal výkonným viceprezidentem a technologickým ředitelem a v roce 2009 pak prezidentem a generálním ředitelem. V roce 2014 Tony prosadil na místo prezidenta Bretta Austina, aby se mohl soustředit výhradně na dlouhodobé strategické plánování jako generální ředitel společnosti. Zatímco firmy generují obrovská množství dat, obrázek, který tato data poskytují, má cenu jen tehdy, je-li k nim rychlý a efektivní přístup. Tony se účastnil řady technických pracovních skupin, kde přispíval ke stanovování a přezkoumávání různých standardů používaných v průmyslu automatizace. V současné době je členem poradního sboru děkana Fakulty elektrotechniky na University of Maine, kam přináší pohled průmyslu a osvětu ohledně technického vzdělávání. O autorovi Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 4

5 1 Úvod

6 Úvod Vize IIoT Příslib možnosti propojení všeho v průmyslovém prostředí, které by nám mělo poskytnout kompletní přehled o operacích a umožnit provádět nejlepší možná rozhodnutí v reálném čase (ať už s lidským zásahem, nebo bez něj), změní v nadcházejících letech způsob výroby. Polem pro tento příští průmyslový vývoj je průmyslový Internet věcí ( Industrial Internet of Things, IIoT). IIoT se zaměřuje na možnost připojení všech hardwarových a softwarových komponentů ( věcí ), které tvoří automatizační systém, k Internetu. To umožní inteligentnější automatizaci, v níž věci mohou sdílet informace, získávat poznatky o svém prostředí a automaticky se nastavovat tak, aby se dosahovalo optimálního výkonu a minimálních prostojů. Personál pověřený provozem systému bude mít možnost na dálku posuzovat a ovládat všechny aspekty bez potřeby specializované expertízy na pracovišti. Tyto výhody jsou závislé na vyřešení klíčových úkolů, z nichž některé už průmysl řeší roky. V procesu průmyslové automatizace se vyskytují mechanické, digitální a lidské složky. Každá z těchto složek může v kterémkoliv okamžiku mít informace, které jsou cenné pro jinou složku. Pokud jde o určování a využívání technologií, které tyto složky propojuji, už Internet věcí v průmyslovém prostředí nějakou dobu existuje ale v mnohem menším měřítku a pod jinými názvy (jako SCADA, M2M, prediktivní údržba nebo optimalizace procesů). Úspory nákladů díky: minimální spotřebě energie integraci s dodavatelským řetězcem menšímu počtu zaměstnanců na pracovišti menšímu množství času věnovaného úkolům na nízké úrovni Lepší služby zákazníkům prostřednictvím: prediktivní údržby vzdáleného řešení problémů zlepšování produktů na základě jeho používání zákazníky Inteligentnější automatizace zajišťující: Automatické nastavování a optimalizaci podle okolí Zasílání zpráv pro diagnostiku a rozhodnutí Montáž na požádání řízená podnikovými systémy Viditelnost, kdekoli a kdykoli, umožňující: lepší rozhodování více času na posouzení vyšší bezpečnost systému Výhody IIoT vzdálené sledování a management aktiv Úvod Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 6

7 V současnosti probíhá několik změn, které mají vliv na rozsah a rychlost IIoT. Na trh vstupují noví prodejci, kteří se snaží konsolidovat data do zpracovatelných informací, sjednotit historická řešení a překlenout mezeru mezi veřejnými a soukromými poli působnosti. Navíc je naše společnost stále více odkázaná na Internet a má k dispozici více připojených zařízení než kdykoliv předtím. Cena technologie už není limitující: cokoliv můžeme přizpůsobit k připojení pomocí levné senzorové technologie a tím odblokovat a ukládat data, která byla předtím nedostupná. Nakonec, příští generace inženýrů jsou dnes studenti vyrůstající s technikou, jež je výkonná, snadno se ovládá a je všudypřítomná a tím vytváří očekávání, že stávající řídicí systémy se budou skládat z techniky, která se zapojí a funguje bez větší námahy. Povědomí o více pracovištích na úrovni podniků zajistí kritický pohled pro konkurenční strategické plánování, stejně jako příležitost k integraci mimo hranice organizace pro účely využití podnikatelských služeb třetích stran. Při úsilí průmyslu vybudovat IIoT bude jeho největším úkolem umožnit bezproblémové připojení k Internetu věcem, které se nacházejí na okraji sítě. V rámci celého průmyslu zahrnuje tato oblast biliony věcí obsahujících jednu nebo více datových položek, které může být potřeba analyzovat a zkombinovat do informací. Tento okraj sítě je však také naneštěstí nejvíce vzdálen od informačních technologií (IT), které jsme si zvykli používat, když potřebujeme internetové připojení. Při úsilí průmyslu vybudovat IIoT bude jeho největším úkolem umožnit bezproblémové připojení k Internetu věcem, které se nacházejí na okraji sítě. Úvod Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 7

8 2 Úkoly IIoT

9 Úkoly IIoT Identifikace věcí v rámci Internetu Aby věci byly schopny spolu vzájemně komunikovat, potřebují být v Internetu jednoznačně identifikovatelné. Historicky se toho dosahovalo přiřazením adresy internetového protokolu ( IP adresa ). S tím, jak se průmysl chystá na připojení bilionů věcí, byla pozornost zaměřena na zavedení standardu IPv6, který definuje 128bitovou adresu schopnou jednoznačně identifikovat 340 sextilionů (340 x ) adresovatelných položek (oproti pouze 4 miliardám adresovatelných položek při použití dnešního standardu IPv4). Ačkoliv tento rozsah pohodlně pokryje potřeby IIoT, bude obtížné ne-li nemožné jej efektivně spravovat v rámci celosvětového Internetu. Dnes obvyklá správa institucemi doménových jmen s pomocí správců sítí bude překážkou, pokud budou věci přibývat dosud nevídanou rychlostí. Vyváženost snadného objevení a přísných bezpečnostních omezení bude pro úspěch IIoT zásadní. Objevování věcí a dat, která nesou Jakmile je věc identifikována, dalším úkolem je zajistit, aby se ostatní zainteresované strany dozvěděly, že existuje a jaká data nese. Věc by samozřejmě měla mít možnost zjištění všech nebo části svých dat omezit na základě bezpečnostních požadavků. Vyváženost snadného objevení a přísných bezpečnostních omezení bude pro úspěch IIoT zásadní a musí být dosažitelná bez doktorátu v oboru kybernetické bezpečnosti. Úkoly IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 9

10 Správa velkých objemů dat Tyto biliony věcí budou produkovat mnohem více než biliony datových položek (v průmyslu se v současnosti počítají na zettabyty neboli bytů), které všechny bude potřeba shromáždit, analyzovat a případně archivovat. Přesouvání takových množství dat po Internetu spotřebuje nové úrovně šířek pásma, což může vést ke zhoršení služby i k vyšším nákladům pro provozovatele sítí, poskytovatele služeb a nakonec i koncové uživatele. Kromě toho archivace těchto dat pro budoucí analýzu bude vyžadovat ukládání obrovských objemů dat a novou generaci škálovatelných aplikací pro zaměření předmětu zájmu v rozumném čase. Řešení výpadků konektivity Věci, které tvoří IIoT, a komunikační média, která je spojují, nebudou k dispozici po 100 % času. Některé prostoje mohou být plánovány, ale může docházet i k fyzikálním nebo přírodním změnám, které povedou k občasným až dlouhodobým výpadkům. Jejich závažnost bude silně záviset na tom, zda jde o případ, kdy je ztráta dat nepřijatelná nebo je kritičnost odchylek dat nutno znát v reálném čase. ABI Research odhaduje, že objem dat zachycených zařízeními připojenými k IoT v roce 2014 překročil 200 exabytů. Předpokládá se, že celkový roční objem do konce dekády vzroste sedmkrát a v roce 2020 překročí exabytů neboli 1,6 zettabytů Zdroj: Business Wire Integrace existující infrastruktury do nových strategií IIoT Průmyslové věci po desetiletí zpřístupňují data prostřednictvím privátních sítí a implementace otevřených nebo proprietárních protokolů. Byl-li zájem dosáhnout úspěchu v oblasti optimalizace sítí a integrace třetích stran, byly takové složitosti jako např. bezpečnost zhusta ignorovány. Vzhledem k tomu, že obvyklá životnost průmyslových věcí přesahuje dvacet let, bude se očekávat integrace stávajících věcí do nových strategií IIoT. Otevření těchto privátních sítí a v nich obsažených dat Internetu bude vyžadovat podrobné posouzení bezpečnosti, aby se minimalizovalo riziko zneužití. Úkoly IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 10

11 3 Okraj IIoT

12 Okraj IIoT Využití síly cloud computingu Pro usnadnění některých z výše uvedených úkolů se strategie IIoT zaměří na odesílání dat do centralizované cloudové platformy ( push ). Tato platforma a příslušné služby budou spravovány IT experty dobře obeznámenými se světem IP a budou k dispozici každému s příslušnými údaji a internetovým připojením. Využití síly cloud computingu a jeho nesčíslných zdrojů zpřístupní potřebné paměťové a výpočetní výkony pro správu zettabytů dat, která se budou shromažďovat, analyzovat a archivovat. Navíc se celkový provozní čas těchto platforem trvale zvyšuje a začínají se lépe přizpůsobovat narůstajícím nárokům a očekáváním našeho propojeného světa. Komunikace se zařízeními na okraji Skutečný zdroj dat odesílaných do cloudu je v průmyslových věcech, které se nacházejí na okraji sítě. Tento okraj překlenuje mezeru mezi IT a provozní technologií (OT), kde bohaté zdroje cloudu nejsou přímo dostupné. OT zahrnuje průmyslové sítě, které mají své vlastní nuance a přinášejí další úkoly. Využití síly cloud computingu a jeho nesčíslných zdrojů zpřístupní potřebné paměťové a výpočetní výkony pro správu zettabytů dat, která se budou shromažďovat, analyzovat a archivovat. IoT v mnohem menším měřítku se již ve výrobě nějakou dobu používá, jen Propojení různorodých komunikačních médií pod jinými názvy... Možnost připojení různých částí Technologie průmyslových sítí velmi často jako svou fyzickou zařízení k počítačům, komunikační vrstvu nevyužívají Ethernet. V závislosti na prostředí a věcech, ze kterých se systém skládá, je možno s nimiž může komunikovat Okraj IIoT člověk, již nějakou dobu Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 12 existuje. Zdroj: Manufacturina.net

13 narazit na cokoliv od RS232/485 přes modemy až po proprietární kabeláž. Podobně datové protokoly, které se v těchto komunikačních médiích nacházejí, nebývají odvozeny od IP. V důsledku toho představují průmyslové sítě mišmaš, ve kterém nebyla věnována žádná pozornost budoucí možnosti připojení k Internetu. Využívání nestandardních metod identifikace Na rozdíl od IP adres ve světě IT mají mnohé průmyslové věci vlastní adresovatelná schémata pro svoji jednoznačnou identifikaci v síti. Tato schémata se liší podle dodavatele a typu a mohou nebo nemusí mít zabudovaný vyhledávací mechanismus. Pro propojení těchto věcí tak, aby fungovaly jako celek, vyžaduje vrozené znalosti experta na integraci. Určení modelu Request/Response Průmyslové věci historicky fungovaly podle modelu dotaz/odpověď ( request/response ). Pokud se konkrétní zařízení zajímá o část dat obsažených v jiném zařízení, naváže příslušné spojení, vyžádá si tuto část dat a počká na odpověď s výsledkem. I když se tento čtecí ( pull ) model hodí pro věci nacházející se v rámci stejného digitálního rozhraní OT, požadavky na bezpečnost a škálovatelnost velí považovat tento model za nepřijatelný pro vnější svět IT, který se snaží nahlédnout dovnitř. IIoT místo toho dává přednost push modelu, kde průmyslová data odtékají ven do cloudové platformy. Umožnění krátkodobého ukládání dat V rámci jediné průmyslové sítě můžeme najít až tisíce věcí, které mohou dohromady generovat až několik tisíc datových položek. I když to vypadá jako malý objem dat, požadavky Okraj IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 13

14 na zpracování v reálném čase v OT budou vyžadovat vzorkování těchto položek v časech kratších než milisekundy, aby byly detekovány změny dat. V minulosti se takováto vysokofrekvenční data jednoduše analyzovala, příslušným způsobem zpracovala a zahodila. Kvůli přechodu ke zpřístupnění těchto dat v IIoT však bude potřeba jejich krátkodobé ukládání, aby byla zajištěna možnost jejich odeslání dalším stranám, jakmile jsou k dispozici. Možnosti volby jsou důležité a někdy se nejefektivnější výrobní infrastruktura skládá z produktů od různých dodavatelů. Obtížnost nespočívá jen v propojení těchto různých značek, ale i v zajištění jejich možnosti vyměňovat si informace prostřednictvím podpory otevřených protokolů. Zdroj: InformationWeek Okraj IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 14

15 Řešení okraje IIoT4

16 Řešení okraje IIoT Aby bylo možné bezproblémově integrovat průmyslová data do IIoT, je potřeba nová komunikační platforma. Tato platforma vyžaduje rozsáhlé znalosti složité sféry OT a moderní a prudce se měnící oblasti IT. V rámci OT musí platforma rozumět různým topologiím sítí a datovým protokolům, na něž tam narazí. Musí být schopna automaticky objevit a identifikovat průmyslová zařízení ( věci ) a v nich obsažená data a zároveň umět ukládat vysokofrekvenční aktualizace. V rámci IT musí platforma umět transformovat data, která shromáždí, a odeslat je do cloudu prostřednictvím standardů IIoT. Mezi rozvíjející se standardy patří Asynchronous Messaging Queuing Protocol (AMQP), Message Queueing Telemetry Transport (MQTT), Constrained Application Protocol (COAP) a Data Description Services (DDS). Tyto standardy umožňují přeposílání dat v případě, že nedorazila na své místo určení. Vzhledem k chybějící infrastruktuře pro počítačové sítě v rámci OT musí být možnost tuto platformu zabudovat a provozovat v samostatném zařízení nebo okrajového přepínače nebo routeru, kde se IT a OT stýkají. Její pružnost umožní vzorkování průmyslových dat cyklicky nebo na základě nějaké události nebo stavu a jejich zveřejnění v cloudu nezávisle na sběru dat. Filtrování dat by mělo být dispozici prostřednictvím základní analytiky. A konečně uživatelské nastavování by mělo být minimalizováno prostřednictvím automatizace co největší části konfigurace. S tím, jak bude průmysl pokračovat v definování IIoT, se bude nadále vyvíjet i koncepce a realizace optimálního zabudovaného řešení IIoT. Řešení okraje IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 16

17 Příloha Rozvíjející se standardy IoT Protokol Datový tok Ukládání a přeposílání Výkon Umístění Poznámka AMQP Pub/Sub přes TCP/IP Sekundy Vysoká bezpečnost připojení a uživatele Cloud Kontrola paketu pro směrování (metadata) MQTT Pub/Sub přes TCP/IP X Sekundy Cloud Nízká režie, zabudovatelné Jednoduché uživatelské zabezpečení CoAP Request/ Response X Milisekundy Okraj Jednoduché a bez připojení Volitelně zabezpečení transportní vrstvy Datagram Transport Layer Security (DTLS) pro šifrování paketů DDS Otevřený Pub/ Sub X Mikrosekundy Okraj Vysoký výkon Vysoká bezpečnost Příloha Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 17

18 O firmě Kepware, Inc Kepware Technologies je soukromá společnost pro vývoj softwaru se sídlem v Portlandu ve státě Maine. Kepware poskytuje řadu softwarových řešení umožňujících podnikům propojovat různá automatizační zařízení a softwarové aplikace. Od výrobních hal přes těžební zařízení až po větrné parky obsluhuje firma Kepware široké spektrum zákazníků v řadě odvětví, mezi něž patří výroba, těžba ropy a zemního plynu, automatizace budov, energetika a další. Firma byla založena v roce 1995 a její softwarová řešení, která nyní fungují ve více než 100 zemích, pomáhají tisícům podniků zlepšit svůj provoz a rozhodování. Více na Kontaktujte nás Firma Kepware uvítá, pokud se na ni obrátíte. Na ové adrese se můžete podělit o problémy, se kterými se váš provoz potýká při budování lot. O firmě Kepware, Inc. Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 18

19 Slovníček pojmů Asynchronous Message Queuing Protocol (AMQP) Protokol sloužící primárně k výměně dat mezi gateway technologiemi v cloudu. Jde o protokol orientovaný na připojení přes TCP/IP. Podporuje ukládání a přeposílání a zahrnuje datové toky pub/sub ze zdroje do místa určení. Constrained Application Protocol (CoAP) Protokol typu request/response (nebo master/slave) určený k použití v jednoduchých zařízeních pro komunikaci přes Internet. Je jednoduchý a používá Hypertext Transfer Protocol (HTTP) přes User Datagram Protocol (UDP). Okraj ( Edge ) Část sítě, která překlenuje mezeru mezi informačními technologiemi a provozními technologiemi, kde bohaté zdroje z cloudu nejsou Standard IPv6 Nejnovější verze internetového protokolu (IP), která byla navržena pro podporu růstu Internetu, pokud jde o množství zařízení a přenos dat. Bude schopná identifikovat 340 sextilionů (340 x ) adresovatelných položek. Machine-to-Machine (M2M) Schopnost jednoho zařízení připojit se k jinému a vyžádat si od něj informace. Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) Protokol určený k zabudování, fungující přes TCP/IP a zahrnující datové toky pub/sub ze zdroje do místa určení. Na rozdíl od AMQP dokáže pro další přenos uložit pouze poslední zprávu. přímo dostupné. Průmyslový Internet věcí Koncepce propojení všech hardwarových a softwarových komponentů v rámci průmyslového prostředí, aby byla zajištěna úplná viditelnost provozu v kteroukoliv denní dobu z kteréhokoliv místa. Informační technologie (IT) Podniková síť (obvykle veřejná a využívající Internet) tvořená hardwarem a softwarem, která umožňuje ukládání, čtení a odesílání informací pro použití lidmi. Standard IPv4 Nejrozšířenější verze internetového protokolu (IP), který slouží k připojování zařízení na Internet. Dokáže jednoznačně identifikovat 4 miliardy adresovatelných položek. Provozní technologie (OT) Automatizační síť (obvykle privátní) tvořená hardwarem a softwarem určeným pro sledování a řízení průmyslových zařízení, procesů a událostí v podniku. Prediktivní údržba Tato technika zahrnuje sledování dat z provozu a údržby, aby bylo možno předvídat závady, dříve než k nim dojde tím umožňuje naplánovat údržbu během plánovaných odstávek. Optimalizace procesů Tento iterativní proces slouží k průběžnému zlepšování efektivity provozu a tím k redukci odpadu a úspoře nákladů. Slovníček pojmů Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 19

20 Pull model Model typu request/response, v němž si zařízení vyžádá část dat přes komunikační médium a počká na odpověď s výsledkem. Push model Model typu pub/sub, v němž zařízení odesílá data přes komunikační médium a subjekty, které o tato data mají zájem, se přihlásí k jejich odběru. Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Tento systém umožňuje vzdálenou viditelnost tím, že dovoluje uživatelům sledovat a kontrolovat vzdálené zdroje dat (neboli věci ) na několika pracovištích a na velké vzdálenosti. Věci Hardwarové a softwarové komponenty, které tvoří automatizační systém. Zettabyte Jednotka informace odpovídající jedné triliardě (10 21 ) nebo 2 70 bytů. Slovníček pojmů Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 20

21 Rejstřík Automatizace 3 Bezpečnost 9, 10, 13 Cloud 12, 13 Cloud computing 12 Data 7, 9, 10, 12, 13, 14 Datové položky 7, 10 Ethernet 13 IIoT 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16 Informační technologie 7 Internet 6, 9, 10, 12 Internetový protokol 9 IPv4 9 IPv6 9 IT 7, 12, 13 Komunikační vrstva 13 Komunikační platforma 3 Objev 9, 13 Odstávka 6, 10 Okraj 7, 12, 13, 16 Průmyslový Internet věcí 3, 6 Průmyslová síť 3, 12, 13, 14 Schémata 13 Síť 7, 9, 10, 12, 13, 14 Šířka pásma 10 Škálovatelnost 13 Standardy 4 Věci 6, 9, 10, 12, 13, 14 Zettabyty 10, 12 Rejstřík Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 21

22 Logo Kepware TECHNOLOGIES Kepware Technologies 400 Congress Street Portland, Maine KEPWARE

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

PLATFORMA BEZDRÁTOVÉHO. PRO IoT INTELLIGENCE AT THE NETWORK EDGE

PLATFORMA BEZDRÁTOVÉHO. PRO IoT INTELLIGENCE AT THE NETWORK EDGE PLATFORMA BEZDRÁTOVÉHO PRO IoT INTELLIGENCE AT THE NETWORK EDGE STROJE SPOLU KOMUNIKUJÍ UŽ DESÍTKY LET Výhody IoT přinášejí ale i složitější komunikaci a více přenesených informací. Co bylo jednoduché,

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

CESNET, GRIDy a přenosy dat

CESNET, GRIDy a přenosy dat CESNET, GRIDy a přenosy dat Lukáš Hejtmánek, Luděk Matyska CESNET, z. s. p. o Praha Ústav výpočetní techniky MU Brno Seminář STK, Praha 26. 2. 2008 CESNET Czech Educational and Scientific Network Primárně

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS ENTERPRISE INFORMATION PORTALS Jan Kotek Sybase ČR s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Praha 6, ČR Abstrakt Příspěvek pojednává o novém směru vývoje informačních systémů zaměřených na elektronickou komerci tzv.

Více

7/28/2015. Projekt Lan2M

7/28/2015. Projekt Lan2M Projekt Lan2M Vývoj a výroba modemů pro vzdálenou správu strojů a zařízení Založeno na šifrované komunikaci mezi modemy Eliminuje rizika spojového serveru třetí strany Minimální nároky na součinnost IT

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ROFINET. Road Map, Products PRODUKTY

ROFINET. Road Map, Products PRODUKTY ROFINET Road Map, Products Automation and Drives DNES A ZÍTRA...2003 2004 2005 2006 CBA Instalační technika Real-Time IO Security IT-Služby Vision Motion Control HMI Safety RFID Pohony Proxy/Link PN/PB

Více

dat však může být obtížná, zejména ve výrobních provozech využívajících starší technologie.

dat však může být obtížná, zejména ve výrobních provozech využívajících starší technologie. Integrace dat procesního vážení Průmyslové vážení Bílá kniha Efektivní přenos dat procesu vážení do systémů MES nebo ERP vyšší úrovně může zpřehlednit výrobní proces. Zvýšená přehlednost přispívá k lepšímu

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Multimediální služby v taktických IP sítích

Multimediální služby v taktických IP sítích Cisco 2911 + UCS-E140 MCU CUCM CUP SX20 PC + Jabber PC + Jabber PC + Jabber Multimediální služby v taktických IP sítích 5. června 2014 O společnosti TTC TELEKOMUNIKACE,s.r.o. Tradiční český dodavatel komunikačních

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Procesní vážení. Integrace procesních váhových dat Průmyslové vážení Bílá kniha

Procesní vážení. Integrace procesních váhových dat Průmyslové vážení Bílá kniha Procesní vážení Integrace procesních váhových dat Průmyslové vážení Bílá kniha Účinný přenos procesních dat z vážení do systémů MES nebo ERP na vyšších úrovních může pomoci zprůhlednit výrobní procesy.

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 2, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322 Č.j.: MF-121975/2012/34

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Je Smart Grid bezpečný?

Je Smart Grid bezpečný? Je Smart Grid bezpečný? Petr Paukner petr.paukner@anect.com - člen představenstva Jen pro vnitřní potřebu ANECT a.s. Kontext Moderní Smart Grids potřebují zajistit: Aktivní participaci producentů i konzumentů

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013 Televize v síti Ondřej Caletka 5 listopadu 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Televize v síti 5 listopadu 2013 1 / 20 O sdružení

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 Softwarová řešení pro SMB zákazníky Tomáš Netřeba 2 Přehled SWG Software Group Business Analytics IBM Collaboration Solutions Cloud & Smarter Infrastructure Information Management

Více

Virtualizace síťových prvků

Virtualizace síťových prvků Virtualizace síťových prvků Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz EUROPEN, Herbertov, 11.-14.května 2014 O čem se budeme bavit... o virtualizaci síťových prvků provozovaných jako VM v virtualizačních infrastrukturách

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci.

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. Opravdu je možné, aby byla ochrana podniku takto snadná? Taková dnes jednoduše je. Zapotřebí jsou jen věci: Jedna webová platforma, prostřednictvím

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše.

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. Antivirová bouře Doprovodné technologie, mezi které patří i zabezpečovací subsystémy, hlavně EPP (Endpoint Protection Platforms), se snaží

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

služby GTAC Průvodce pro uživatele GTAC - centrálního střediska technické podpory společnosti Siemens PLM Software http://support.ugs.

služby GTAC Průvodce pro uživatele GTAC - centrálního střediska technické podpory společnosti Siemens PLM Software http://support.ugs. SIEMENS PLM SOFTWARE >> Význam Maintenance služby GTAC Aada f,jkhm Siemens PLM Software Průvodce pro uživatele GTAC - centrálního střediska technické podpory společnosti Siemens PLM Software http://support.ugs.com

Více

FlowMon Vaše síť pod kontrolou

FlowMon Vaše síť pod kontrolou FlowMon Vaše síť pod kontrolou Kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí Michal Bohátka bohatka@invea.com Představení společnosti Český výrobce, univerzitní spin-off Založena 2007

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly Architektura Počítačová síť, jako je např. založená na IP, představuje složitý systém Lze ji rozložit do několika vrstev o Zjednodušení implementace o Jednodušší k pochopení i-tá vrstva o využívá služeb

Více

200 x 270 mm 59 000 Kč. II. a III. obálka 200 x 270 mm 65 000 Kč IV. obálka (zadní strana) 200 x 270 mm 104 000 Kč. 11. 5. 2015 (Euro) 3. 6.

200 x 270 mm 59 000 Kč. II. a III. obálka 200 x 270 mm 65 000 Kč IV. obálka (zadní strana) 200 x 270 mm 104 000 Kč. 11. 5. 2015 (Euro) 3. 6. Co je Professional Computing? IT časopis pro uživatele ze segmentu enterprise, midrange a SMB. Zabývá se potřebami a nákupními zvyklostmi těchto uživatelů, zveřejňuje redakční články, rozhovory a případové

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

Federativní přístup k autentizaci

Federativní přístup k autentizaci Federativní přístup k autentizaci Milan Sova * sova@cesnet.cz 1 Úvod Abstrakt: Příspěvek předkládá stručný úvod do problematiky autentizace a autorizace a seznamuje s koncepcí autentizačních federací.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více