Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji. Tony Paine, generální ředitel Kepware Technologies

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji. Tony Paine, generální ředitel Kepware Technologies"

Transkript

1 Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji Tony Paine, generální ředitel Kepware Technologies

2 Obsah Shrnutí 3 O autorovi 4 Úvod 6 Vize IIoT Úkoly IIoT 9 Identifikace věcí v rámci Internetu Objevování věcí a dat, která nesou Správa velkých objemů dat Řešení výpadků konektivity Integrace existující infrastruktury do nových strategií IIoT Okraj IIoT 12 Využití síly cloud computingu Komunikace se zařízeními na okraji Propojení různorodých komunikačních médií Využívání nestandardních metod identifikace Určení modelu Request/Response Umožnění krátkodobého ukládání dat Řešení okraje IIoT 16 Příloha 17 O firmě Kepware, Inc. 18 Slovníček pojmů 19 Rejstřík 21 Obsah Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 2

3 Shrnutí Tato e-kniha se zabývá průmyslovým Internetem věcí ( Industrial Internet of Things, IIoT). Popisuje výhody možnosti připojení všech hardwarových a softwarových komponentů ( věcí ), které tvoří automatizační systém, k Internetu, a podrobně se zabývá úkoly, které musí obor vyřešit, aby byl IIoT úspěšný. Mezi tyto úkoly patří schopnost: identifikovat zařízení ( věc ) v rámci Internetu umožnit objevování věcí a dat v nich obsažených shromažďovat, přesouvat a archivovat rozsáhlé objemy dat vytvářených věcmi zvládat občasné až dlouhodobé výpadky konektivity integrovat stávající infrastrukturu do nových strategií IIoT Ale tím, jak se průmysl snaží o vybudování IIoT, jeho největším úkolem bude bezproblémové zapojení věcí fungujících na okraji sítě. Tento okraj překlenuje mezeru mezi IT a provozní technologií ( Operational Technology, OT), kde bohaté zdroje cloudu nejsou přímo dostupné. Tyto průmyslové sítě čelí svým vlastním problémům, včetně použití: různorodých komunikačních médií nestandardních metod identifikace v síti různých modelů request/response krátkodobého ukládání vysokofrekvenčních dat v malém rozsahu Na základě iterativního přístupu k práci na těchto úkolech identifikuje tato e-kniha požadavky a vlastnosti nové komunikační platformy schopné bezproblémově integrovat průmyslová data do IIoT. Shrnutí Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 3

4 O autorovi Tony Paine je generální ředitel firmy Kepware Technologies, což je společnost pro vývoj softwaru, zabývající se řešením komunikací pro průmyslové řídicí systémy. Ve firmě se zaměřuje hlavně na její vizi a dlouhodobou strategii týkající se produktů a technologie. Tony byl nadšenec do integrace softwaru a hardwaru od svého útlého dětství, kdy vyvinul aplikaci, jíž se z obyčejného textového editoru stal editor s obecně použitelnými schopnostmi tisku. Své vzdělání orientoval na tento svůj zájem a dosáhl titulu bakaláře elektrotechniky, se zaměřením na návrh počítačového softwaru a hardwaru, na University of Maine ve městě Orono. Do firmy Kepware Technologies přišel Tony jako softwarový inženýr v roce 1996 (krátce po jejím založení) a podílel se na návrhu a implementaci vlajkového produktu firmy, KEPServerEX. Nakonec se ujal funkce hlavního softwarového inženýra, v níž vedl vývojový tým a zodpovídal za tvorbu produktů LinkMaster a RedundancyMaster. V průběhu let se Tonyho postavení postupně vyvíjelo v souladu s jeho rostoucími povinnostmi v organizaci; nejprve se stal výkonným viceprezidentem a technologickým ředitelem a v roce 2009 pak prezidentem a generálním ředitelem. V roce 2014 Tony prosadil na místo prezidenta Bretta Austina, aby se mohl soustředit výhradně na dlouhodobé strategické plánování jako generální ředitel společnosti. Zatímco firmy generují obrovská množství dat, obrázek, který tato data poskytují, má cenu jen tehdy, je-li k nim rychlý a efektivní přístup. Tony se účastnil řady technických pracovních skupin, kde přispíval ke stanovování a přezkoumávání různých standardů používaných v průmyslu automatizace. V současné době je členem poradního sboru děkana Fakulty elektrotechniky na University of Maine, kam přináší pohled průmyslu a osvětu ohledně technického vzdělávání. O autorovi Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 4

5 1 Úvod

6 Úvod Vize IIoT Příslib možnosti propojení všeho v průmyslovém prostředí, které by nám mělo poskytnout kompletní přehled o operacích a umožnit provádět nejlepší možná rozhodnutí v reálném čase (ať už s lidským zásahem, nebo bez něj), změní v nadcházejících letech způsob výroby. Polem pro tento příští průmyslový vývoj je průmyslový Internet věcí ( Industrial Internet of Things, IIoT). IIoT se zaměřuje na možnost připojení všech hardwarových a softwarových komponentů ( věcí ), které tvoří automatizační systém, k Internetu. To umožní inteligentnější automatizaci, v níž věci mohou sdílet informace, získávat poznatky o svém prostředí a automaticky se nastavovat tak, aby se dosahovalo optimálního výkonu a minimálních prostojů. Personál pověřený provozem systému bude mít možnost na dálku posuzovat a ovládat všechny aspekty bez potřeby specializované expertízy na pracovišti. Tyto výhody jsou závislé na vyřešení klíčových úkolů, z nichž některé už průmysl řeší roky. V procesu průmyslové automatizace se vyskytují mechanické, digitální a lidské složky. Každá z těchto složek může v kterémkoliv okamžiku mít informace, které jsou cenné pro jinou složku. Pokud jde o určování a využívání technologií, které tyto složky propojuji, už Internet věcí v průmyslovém prostředí nějakou dobu existuje ale v mnohem menším měřítku a pod jinými názvy (jako SCADA, M2M, prediktivní údržba nebo optimalizace procesů). Úspory nákladů díky: minimální spotřebě energie integraci s dodavatelským řetězcem menšímu počtu zaměstnanců na pracovišti menšímu množství času věnovaného úkolům na nízké úrovni Lepší služby zákazníkům prostřednictvím: prediktivní údržby vzdáleného řešení problémů zlepšování produktů na základě jeho používání zákazníky Inteligentnější automatizace zajišťující: Automatické nastavování a optimalizaci podle okolí Zasílání zpráv pro diagnostiku a rozhodnutí Montáž na požádání řízená podnikovými systémy Viditelnost, kdekoli a kdykoli, umožňující: lepší rozhodování více času na posouzení vyšší bezpečnost systému Výhody IIoT vzdálené sledování a management aktiv Úvod Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 6

7 V současnosti probíhá několik změn, které mají vliv na rozsah a rychlost IIoT. Na trh vstupují noví prodejci, kteří se snaží konsolidovat data do zpracovatelných informací, sjednotit historická řešení a překlenout mezeru mezi veřejnými a soukromými poli působnosti. Navíc je naše společnost stále více odkázaná na Internet a má k dispozici více připojených zařízení než kdykoliv předtím. Cena technologie už není limitující: cokoliv můžeme přizpůsobit k připojení pomocí levné senzorové technologie a tím odblokovat a ukládat data, která byla předtím nedostupná. Nakonec, příští generace inženýrů jsou dnes studenti vyrůstající s technikou, jež je výkonná, snadno se ovládá a je všudypřítomná a tím vytváří očekávání, že stávající řídicí systémy se budou skládat z techniky, která se zapojí a funguje bez větší námahy. Povědomí o více pracovištích na úrovni podniků zajistí kritický pohled pro konkurenční strategické plánování, stejně jako příležitost k integraci mimo hranice organizace pro účely využití podnikatelských služeb třetích stran. Při úsilí průmyslu vybudovat IIoT bude jeho největším úkolem umožnit bezproblémové připojení k Internetu věcem, které se nacházejí na okraji sítě. V rámci celého průmyslu zahrnuje tato oblast biliony věcí obsahujících jednu nebo více datových položek, které může být potřeba analyzovat a zkombinovat do informací. Tento okraj sítě je však také naneštěstí nejvíce vzdálen od informačních technologií (IT), které jsme si zvykli používat, když potřebujeme internetové připojení. Při úsilí průmyslu vybudovat IIoT bude jeho největším úkolem umožnit bezproblémové připojení k Internetu věcem, které se nacházejí na okraji sítě. Úvod Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 7

8 2 Úkoly IIoT

9 Úkoly IIoT Identifikace věcí v rámci Internetu Aby věci byly schopny spolu vzájemně komunikovat, potřebují být v Internetu jednoznačně identifikovatelné. Historicky se toho dosahovalo přiřazením adresy internetového protokolu ( IP adresa ). S tím, jak se průmysl chystá na připojení bilionů věcí, byla pozornost zaměřena na zavedení standardu IPv6, který definuje 128bitovou adresu schopnou jednoznačně identifikovat 340 sextilionů (340 x ) adresovatelných položek (oproti pouze 4 miliardám adresovatelných položek při použití dnešního standardu IPv4). Ačkoliv tento rozsah pohodlně pokryje potřeby IIoT, bude obtížné ne-li nemožné jej efektivně spravovat v rámci celosvětového Internetu. Dnes obvyklá správa institucemi doménových jmen s pomocí správců sítí bude překážkou, pokud budou věci přibývat dosud nevídanou rychlostí. Vyváženost snadného objevení a přísných bezpečnostních omezení bude pro úspěch IIoT zásadní. Objevování věcí a dat, která nesou Jakmile je věc identifikována, dalším úkolem je zajistit, aby se ostatní zainteresované strany dozvěděly, že existuje a jaká data nese. Věc by samozřejmě měla mít možnost zjištění všech nebo části svých dat omezit na základě bezpečnostních požadavků. Vyváženost snadného objevení a přísných bezpečnostních omezení bude pro úspěch IIoT zásadní a musí být dosažitelná bez doktorátu v oboru kybernetické bezpečnosti. Úkoly IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 9

10 Správa velkých objemů dat Tyto biliony věcí budou produkovat mnohem více než biliony datových položek (v průmyslu se v současnosti počítají na zettabyty neboli bytů), které všechny bude potřeba shromáždit, analyzovat a případně archivovat. Přesouvání takových množství dat po Internetu spotřebuje nové úrovně šířek pásma, což může vést ke zhoršení služby i k vyšším nákladům pro provozovatele sítí, poskytovatele služeb a nakonec i koncové uživatele. Kromě toho archivace těchto dat pro budoucí analýzu bude vyžadovat ukládání obrovských objemů dat a novou generaci škálovatelných aplikací pro zaměření předmětu zájmu v rozumném čase. Řešení výpadků konektivity Věci, které tvoří IIoT, a komunikační média, která je spojují, nebudou k dispozici po 100 % času. Některé prostoje mohou být plánovány, ale může docházet i k fyzikálním nebo přírodním změnám, které povedou k občasným až dlouhodobým výpadkům. Jejich závažnost bude silně záviset na tom, zda jde o případ, kdy je ztráta dat nepřijatelná nebo je kritičnost odchylek dat nutno znát v reálném čase. ABI Research odhaduje, že objem dat zachycených zařízeními připojenými k IoT v roce 2014 překročil 200 exabytů. Předpokládá se, že celkový roční objem do konce dekády vzroste sedmkrát a v roce 2020 překročí exabytů neboli 1,6 zettabytů Zdroj: Business Wire Integrace existující infrastruktury do nových strategií IIoT Průmyslové věci po desetiletí zpřístupňují data prostřednictvím privátních sítí a implementace otevřených nebo proprietárních protokolů. Byl-li zájem dosáhnout úspěchu v oblasti optimalizace sítí a integrace třetích stran, byly takové složitosti jako např. bezpečnost zhusta ignorovány. Vzhledem k tomu, že obvyklá životnost průmyslových věcí přesahuje dvacet let, bude se očekávat integrace stávajících věcí do nových strategií IIoT. Otevření těchto privátních sítí a v nich obsažených dat Internetu bude vyžadovat podrobné posouzení bezpečnosti, aby se minimalizovalo riziko zneužití. Úkoly IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 10

11 3 Okraj IIoT

12 Okraj IIoT Využití síly cloud computingu Pro usnadnění některých z výše uvedených úkolů se strategie IIoT zaměří na odesílání dat do centralizované cloudové platformy ( push ). Tato platforma a příslušné služby budou spravovány IT experty dobře obeznámenými se světem IP a budou k dispozici každému s příslušnými údaji a internetovým připojením. Využití síly cloud computingu a jeho nesčíslných zdrojů zpřístupní potřebné paměťové a výpočetní výkony pro správu zettabytů dat, která se budou shromažďovat, analyzovat a archivovat. Navíc se celkový provozní čas těchto platforem trvale zvyšuje a začínají se lépe přizpůsobovat narůstajícím nárokům a očekáváním našeho propojeného světa. Komunikace se zařízeními na okraji Skutečný zdroj dat odesílaných do cloudu je v průmyslových věcech, které se nacházejí na okraji sítě. Tento okraj překlenuje mezeru mezi IT a provozní technologií (OT), kde bohaté zdroje cloudu nejsou přímo dostupné. OT zahrnuje průmyslové sítě, které mají své vlastní nuance a přinášejí další úkoly. Využití síly cloud computingu a jeho nesčíslných zdrojů zpřístupní potřebné paměťové a výpočetní výkony pro správu zettabytů dat, která se budou shromažďovat, analyzovat a archivovat. IoT v mnohem menším měřítku se již ve výrobě nějakou dobu používá, jen Propojení různorodých komunikačních médií pod jinými názvy... Možnost připojení různých částí Technologie průmyslových sítí velmi často jako svou fyzickou zařízení k počítačům, komunikační vrstvu nevyužívají Ethernet. V závislosti na prostředí a věcech, ze kterých se systém skládá, je možno s nimiž může komunikovat Okraj IIoT člověk, již nějakou dobu Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 12 existuje. Zdroj: Manufacturina.net

13 narazit na cokoliv od RS232/485 přes modemy až po proprietární kabeláž. Podobně datové protokoly, které se v těchto komunikačních médiích nacházejí, nebývají odvozeny od IP. V důsledku toho představují průmyslové sítě mišmaš, ve kterém nebyla věnována žádná pozornost budoucí možnosti připojení k Internetu. Využívání nestandardních metod identifikace Na rozdíl od IP adres ve světě IT mají mnohé průmyslové věci vlastní adresovatelná schémata pro svoji jednoznačnou identifikaci v síti. Tato schémata se liší podle dodavatele a typu a mohou nebo nemusí mít zabudovaný vyhledávací mechanismus. Pro propojení těchto věcí tak, aby fungovaly jako celek, vyžaduje vrozené znalosti experta na integraci. Určení modelu Request/Response Průmyslové věci historicky fungovaly podle modelu dotaz/odpověď ( request/response ). Pokud se konkrétní zařízení zajímá o část dat obsažených v jiném zařízení, naváže příslušné spojení, vyžádá si tuto část dat a počká na odpověď s výsledkem. I když se tento čtecí ( pull ) model hodí pro věci nacházející se v rámci stejného digitálního rozhraní OT, požadavky na bezpečnost a škálovatelnost velí považovat tento model za nepřijatelný pro vnější svět IT, který se snaží nahlédnout dovnitř. IIoT místo toho dává přednost push modelu, kde průmyslová data odtékají ven do cloudové platformy. Umožnění krátkodobého ukládání dat V rámci jediné průmyslové sítě můžeme najít až tisíce věcí, které mohou dohromady generovat až několik tisíc datových položek. I když to vypadá jako malý objem dat, požadavky Okraj IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 13

14 na zpracování v reálném čase v OT budou vyžadovat vzorkování těchto položek v časech kratších než milisekundy, aby byly detekovány změny dat. V minulosti se takováto vysokofrekvenční data jednoduše analyzovala, příslušným způsobem zpracovala a zahodila. Kvůli přechodu ke zpřístupnění těchto dat v IIoT však bude potřeba jejich krátkodobé ukládání, aby byla zajištěna možnost jejich odeslání dalším stranám, jakmile jsou k dispozici. Možnosti volby jsou důležité a někdy se nejefektivnější výrobní infrastruktura skládá z produktů od různých dodavatelů. Obtížnost nespočívá jen v propojení těchto různých značek, ale i v zajištění jejich možnosti vyměňovat si informace prostřednictvím podpory otevřených protokolů. Zdroj: InformationWeek Okraj IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 14

15 Řešení okraje IIoT4

16 Řešení okraje IIoT Aby bylo možné bezproblémově integrovat průmyslová data do IIoT, je potřeba nová komunikační platforma. Tato platforma vyžaduje rozsáhlé znalosti složité sféry OT a moderní a prudce se měnící oblasti IT. V rámci OT musí platforma rozumět různým topologiím sítí a datovým protokolům, na něž tam narazí. Musí být schopna automaticky objevit a identifikovat průmyslová zařízení ( věci ) a v nich obsažená data a zároveň umět ukládat vysokofrekvenční aktualizace. V rámci IT musí platforma umět transformovat data, která shromáždí, a odeslat je do cloudu prostřednictvím standardů IIoT. Mezi rozvíjející se standardy patří Asynchronous Messaging Queuing Protocol (AMQP), Message Queueing Telemetry Transport (MQTT), Constrained Application Protocol (COAP) a Data Description Services (DDS). Tyto standardy umožňují přeposílání dat v případě, že nedorazila na své místo určení. Vzhledem k chybějící infrastruktuře pro počítačové sítě v rámci OT musí být možnost tuto platformu zabudovat a provozovat v samostatném zařízení nebo okrajového přepínače nebo routeru, kde se IT a OT stýkají. Její pružnost umožní vzorkování průmyslových dat cyklicky nebo na základě nějaké události nebo stavu a jejich zveřejnění v cloudu nezávisle na sběru dat. Filtrování dat by mělo být dispozici prostřednictvím základní analytiky. A konečně uživatelské nastavování by mělo být minimalizováno prostřednictvím automatizace co největší části konfigurace. S tím, jak bude průmysl pokračovat v definování IIoT, se bude nadále vyvíjet i koncepce a realizace optimálního zabudovaného řešení IIoT. Řešení okraje IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 16

17 Příloha Rozvíjející se standardy IoT Protokol Datový tok Ukládání a přeposílání Výkon Umístění Poznámka AMQP Pub/Sub přes TCP/IP Sekundy Vysoká bezpečnost připojení a uživatele Cloud Kontrola paketu pro směrování (metadata) MQTT Pub/Sub přes TCP/IP X Sekundy Cloud Nízká režie, zabudovatelné Jednoduché uživatelské zabezpečení CoAP Request/ Response X Milisekundy Okraj Jednoduché a bez připojení Volitelně zabezpečení transportní vrstvy Datagram Transport Layer Security (DTLS) pro šifrování paketů DDS Otevřený Pub/ Sub X Mikrosekundy Okraj Vysoký výkon Vysoká bezpečnost Příloha Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 17

18 O firmě Kepware, Inc Kepware Technologies je soukromá společnost pro vývoj softwaru se sídlem v Portlandu ve státě Maine. Kepware poskytuje řadu softwarových řešení umožňujících podnikům propojovat různá automatizační zařízení a softwarové aplikace. Od výrobních hal přes těžební zařízení až po větrné parky obsluhuje firma Kepware široké spektrum zákazníků v řadě odvětví, mezi něž patří výroba, těžba ropy a zemního plynu, automatizace budov, energetika a další. Firma byla založena v roce 1995 a její softwarová řešení, která nyní fungují ve více než 100 zemích, pomáhají tisícům podniků zlepšit svůj provoz a rozhodování. Více na Kontaktujte nás Firma Kepware uvítá, pokud se na ni obrátíte. Na ové adrese se můžete podělit o problémy, se kterými se váš provoz potýká při budování lot. O firmě Kepware, Inc. Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 18

19 Slovníček pojmů Asynchronous Message Queuing Protocol (AMQP) Protokol sloužící primárně k výměně dat mezi gateway technologiemi v cloudu. Jde o protokol orientovaný na připojení přes TCP/IP. Podporuje ukládání a přeposílání a zahrnuje datové toky pub/sub ze zdroje do místa určení. Constrained Application Protocol (CoAP) Protokol typu request/response (nebo master/slave) určený k použití v jednoduchých zařízeních pro komunikaci přes Internet. Je jednoduchý a používá Hypertext Transfer Protocol (HTTP) přes User Datagram Protocol (UDP). Okraj ( Edge ) Část sítě, která překlenuje mezeru mezi informačními technologiemi a provozními technologiemi, kde bohaté zdroje z cloudu nejsou Standard IPv6 Nejnovější verze internetového protokolu (IP), která byla navržena pro podporu růstu Internetu, pokud jde o množství zařízení a přenos dat. Bude schopná identifikovat 340 sextilionů (340 x ) adresovatelných položek. Machine-to-Machine (M2M) Schopnost jednoho zařízení připojit se k jinému a vyžádat si od něj informace. Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) Protokol určený k zabudování, fungující přes TCP/IP a zahrnující datové toky pub/sub ze zdroje do místa určení. Na rozdíl od AMQP dokáže pro další přenos uložit pouze poslední zprávu. přímo dostupné. Průmyslový Internet věcí Koncepce propojení všech hardwarových a softwarových komponentů v rámci průmyslového prostředí, aby byla zajištěna úplná viditelnost provozu v kteroukoliv denní dobu z kteréhokoliv místa. Informační technologie (IT) Podniková síť (obvykle veřejná a využívající Internet) tvořená hardwarem a softwarem, která umožňuje ukládání, čtení a odesílání informací pro použití lidmi. Standard IPv4 Nejrozšířenější verze internetového protokolu (IP), který slouží k připojování zařízení na Internet. Dokáže jednoznačně identifikovat 4 miliardy adresovatelných položek. Provozní technologie (OT) Automatizační síť (obvykle privátní) tvořená hardwarem a softwarem určeným pro sledování a řízení průmyslových zařízení, procesů a událostí v podniku. Prediktivní údržba Tato technika zahrnuje sledování dat z provozu a údržby, aby bylo možno předvídat závady, dříve než k nim dojde tím umožňuje naplánovat údržbu během plánovaných odstávek. Optimalizace procesů Tento iterativní proces slouží k průběžnému zlepšování efektivity provozu a tím k redukci odpadu a úspoře nákladů. Slovníček pojmů Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 19

20 Pull model Model typu request/response, v němž si zařízení vyžádá část dat přes komunikační médium a počká na odpověď s výsledkem. Push model Model typu pub/sub, v němž zařízení odesílá data přes komunikační médium a subjekty, které o tato data mají zájem, se přihlásí k jejich odběru. Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Tento systém umožňuje vzdálenou viditelnost tím, že dovoluje uživatelům sledovat a kontrolovat vzdálené zdroje dat (neboli věci ) na několika pracovištích a na velké vzdálenosti. Věci Hardwarové a softwarové komponenty, které tvoří automatizační systém. Zettabyte Jednotka informace odpovídající jedné triliardě (10 21 ) nebo 2 70 bytů. Slovníček pojmů Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 20

21 Rejstřík Automatizace 3 Bezpečnost 9, 10, 13 Cloud 12, 13 Cloud computing 12 Data 7, 9, 10, 12, 13, 14 Datové položky 7, 10 Ethernet 13 IIoT 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16 Informační technologie 7 Internet 6, 9, 10, 12 Internetový protokol 9 IPv4 9 IPv6 9 IT 7, 12, 13 Komunikační vrstva 13 Komunikační platforma 3 Objev 9, 13 Odstávka 6, 10 Okraj 7, 12, 13, 16 Průmyslový Internet věcí 3, 6 Průmyslová síť 3, 12, 13, 14 Schémata 13 Síť 7, 9, 10, 12, 13, 14 Šířka pásma 10 Škálovatelnost 13 Standardy 4 Věci 6, 9, 10, 12, 13, 14 Zettabyty 10, 12 Rejstřík Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 21

22 Logo Kepware TECHNOLOGIES Kepware Technologies 400 Congress Street Portland, Maine KEPWARE

Argumenty pro implementaci

Argumenty pro implementaci Kapitola 3 Argumenty pro implementaci Existuje mnoho důvodů, proč vybudovat nebo naopak nevybudovat datový sklad nebo řešení business intelligence. Významné podniky mají rozhodně zájem vytvořit jedinou

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace...

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více

Více o službách a referencích najdete na GTS.cz a GTSworkingworld.com

Více o službách a referencích najdete na GTS.cz a GTSworkingworld.com Bigdata pro začátečníky Bez názvu-31 ob1 Bigdata_def.indd 7 a pokročilé 21.6.12 16:12 6/21/12 3:25 PM Všechny firmy bojují s nekončícím nárůstem objemu dat, vyvolávajícím tlak na jejich efektivní správu

Více

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu Cesta k softwarově definovanému podniku Neztraťte vítr z plachet Poskytujte nové produkty a služby rychleji. Přibližte se zákazníkům. Zajistěte

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM)

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) MATERIÁLY Z XXI. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, prosinec 2005 1 OBSAH

Více

Bezpečnostní informatika 2

Bezpečnostní informatika 2 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bezpečnostní informatika 2 skripta Ostrava, 2012 Bezpečnostní informatika II 5. rozšířené vydání tento

Více

Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace

Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace strana 1 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Evropská komise ani žádná osoba konající ve jménu Komise nenese odpovědnost za účel použití následující

Více

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění.

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění. White Paper Mobilita v podnikání Svět IT se neustále mění. 1 Obsah 4 1. Úvod 6 2. Současný stav 8 3. Trendy 11 4. Zkušenosti 11 4.1 Strategie mobility: spektrum a hranice 17 4.2 Správa zařízení 18 4.3

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Drábek Návrh a realizace řešení zálohování dat ve firmě HP Exstream Bakalářská práce

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Nové datové centrum od TTC. Jedno z největších

Nové datové centrum od TTC. Jedno z největších Kompletní bezpečnost na jednom místě ITis easy aneb naučte se prodávat bezpečnost jako nikdo jiný 6. 8. října 2015, Norimberk Praha 15. 7. 2015 červen / červenec 2015 uvnitř čísla Dvousetprocentní růst

Více

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2012 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA UMÍ DATA VYUŽÍT aneb jak skloubit procesy a předpisy, aby bylo možné občanům nabídnout pružný a rychlý servis Smarter Commerce: marketing

Více

tec News25 Integrovaný průmysl Jak produkty řídí výrobu budoucnosti Robert Harting Všechno je to v hlavě

tec News25 Integrovaný průmysl Jak produkty řídí výrobu budoucnosti Robert Harting Všechno je to v hlavě tec News25 Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Nils Aschenbruck Bezpečnost a zabezpečení v Průmyslu 4.0 Rozhovor: Robert Harting Všechno je to v hlavě Článek hosta: Stefan Hoppe Interoperabilita:

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Business Intelligence

Business Intelligence L I S T O P A D 2 0 1 2 Business Intelligence a datová analýza Přínosy obchodní analytiky Svět prediktivních analýz Co všechno získáte ze sociálních sítí? HIGH-PERFORMANCE Vyzvěte Big Data na souboj Je

Více

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM)

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Diplomová práce Autor: Milan Šereda Informační technologie

Více

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Bakalářská práce, akad. rok 2013/14 Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Bakalářská práce, akad. rok 2013/14 Katedra průmyslového inženýrství a managementu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301R016 Průmyslové inženýrství a management Bakalářská práce Problematika podnikové technické

Více

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Ing. Josef Brzák, CSc PRAHA 2012 1 Název: Manažerská informatika Autor:

Více

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o.

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o. - 1 - Obsah ÚVOD... - 4 - SHAREPOINT 2010... - 5 - SHAREPOINT FOUNDATION... - 5 - WEBY... - 8 - Uživatelské rozhraní... - 8 - Snadné úpravy webu... - 8 - Vícejazyčné uživatelské rozhraní (MUI)... - 9 -

Více