Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji. Tony Paine, generální ředitel Kepware Technologies

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji. Tony Paine, generální ředitel Kepware Technologies"

Transkript

1 Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji Tony Paine, generální ředitel Kepware Technologies

2 Obsah Shrnutí 3 O autorovi 4 Úvod 6 Vize IIoT Úkoly IIoT 9 Identifikace věcí v rámci Internetu Objevování věcí a dat, která nesou Správa velkých objemů dat Řešení výpadků konektivity Integrace existující infrastruktury do nových strategií IIoT Okraj IIoT 12 Využití síly cloud computingu Komunikace se zařízeními na okraji Propojení různorodých komunikačních médií Využívání nestandardních metod identifikace Určení modelu Request/Response Umožnění krátkodobého ukládání dat Řešení okraje IIoT 16 Příloha 17 O firmě Kepware, Inc. 18 Slovníček pojmů 19 Rejstřík 21 Obsah Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 2

3 Shrnutí Tato e-kniha se zabývá průmyslovým Internetem věcí ( Industrial Internet of Things, IIoT). Popisuje výhody možnosti připojení všech hardwarových a softwarových komponentů ( věcí ), které tvoří automatizační systém, k Internetu, a podrobně se zabývá úkoly, které musí obor vyřešit, aby byl IIoT úspěšný. Mezi tyto úkoly patří schopnost: identifikovat zařízení ( věc ) v rámci Internetu umožnit objevování věcí a dat v nich obsažených shromažďovat, přesouvat a archivovat rozsáhlé objemy dat vytvářených věcmi zvládat občasné až dlouhodobé výpadky konektivity integrovat stávající infrastrukturu do nových strategií IIoT Ale tím, jak se průmysl snaží o vybudování IIoT, jeho největším úkolem bude bezproblémové zapojení věcí fungujících na okraji sítě. Tento okraj překlenuje mezeru mezi IT a provozní technologií ( Operational Technology, OT), kde bohaté zdroje cloudu nejsou přímo dostupné. Tyto průmyslové sítě čelí svým vlastním problémům, včetně použití: různorodých komunikačních médií nestandardních metod identifikace v síti různých modelů request/response krátkodobého ukládání vysokofrekvenčních dat v malém rozsahu Na základě iterativního přístupu k práci na těchto úkolech identifikuje tato e-kniha požadavky a vlastnosti nové komunikační platformy schopné bezproblémově integrovat průmyslová data do IIoT. Shrnutí Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 3

4 O autorovi Tony Paine je generální ředitel firmy Kepware Technologies, což je společnost pro vývoj softwaru, zabývající se řešením komunikací pro průmyslové řídicí systémy. Ve firmě se zaměřuje hlavně na její vizi a dlouhodobou strategii týkající se produktů a technologie. Tony byl nadšenec do integrace softwaru a hardwaru od svého útlého dětství, kdy vyvinul aplikaci, jíž se z obyčejného textového editoru stal editor s obecně použitelnými schopnostmi tisku. Své vzdělání orientoval na tento svůj zájem a dosáhl titulu bakaláře elektrotechniky, se zaměřením na návrh počítačového softwaru a hardwaru, na University of Maine ve městě Orono. Do firmy Kepware Technologies přišel Tony jako softwarový inženýr v roce 1996 (krátce po jejím založení) a podílel se na návrhu a implementaci vlajkového produktu firmy, KEPServerEX. Nakonec se ujal funkce hlavního softwarového inženýra, v níž vedl vývojový tým a zodpovídal za tvorbu produktů LinkMaster a RedundancyMaster. V průběhu let se Tonyho postavení postupně vyvíjelo v souladu s jeho rostoucími povinnostmi v organizaci; nejprve se stal výkonným viceprezidentem a technologickým ředitelem a v roce 2009 pak prezidentem a generálním ředitelem. V roce 2014 Tony prosadil na místo prezidenta Bretta Austina, aby se mohl soustředit výhradně na dlouhodobé strategické plánování jako generální ředitel společnosti. Zatímco firmy generují obrovská množství dat, obrázek, který tato data poskytují, má cenu jen tehdy, je-li k nim rychlý a efektivní přístup. Tony se účastnil řady technických pracovních skupin, kde přispíval ke stanovování a přezkoumávání různých standardů používaných v průmyslu automatizace. V současné době je členem poradního sboru děkana Fakulty elektrotechniky na University of Maine, kam přináší pohled průmyslu a osvětu ohledně technického vzdělávání. O autorovi Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 4

5 1 Úvod

6 Úvod Vize IIoT Příslib možnosti propojení všeho v průmyslovém prostředí, které by nám mělo poskytnout kompletní přehled o operacích a umožnit provádět nejlepší možná rozhodnutí v reálném čase (ať už s lidským zásahem, nebo bez něj), změní v nadcházejících letech způsob výroby. Polem pro tento příští průmyslový vývoj je průmyslový Internet věcí ( Industrial Internet of Things, IIoT). IIoT se zaměřuje na možnost připojení všech hardwarových a softwarových komponentů ( věcí ), které tvoří automatizační systém, k Internetu. To umožní inteligentnější automatizaci, v níž věci mohou sdílet informace, získávat poznatky o svém prostředí a automaticky se nastavovat tak, aby se dosahovalo optimálního výkonu a minimálních prostojů. Personál pověřený provozem systému bude mít možnost na dálku posuzovat a ovládat všechny aspekty bez potřeby specializované expertízy na pracovišti. Tyto výhody jsou závislé na vyřešení klíčových úkolů, z nichž některé už průmysl řeší roky. V procesu průmyslové automatizace se vyskytují mechanické, digitální a lidské složky. Každá z těchto složek může v kterémkoliv okamžiku mít informace, které jsou cenné pro jinou složku. Pokud jde o určování a využívání technologií, které tyto složky propojuji, už Internet věcí v průmyslovém prostředí nějakou dobu existuje ale v mnohem menším měřítku a pod jinými názvy (jako SCADA, M2M, prediktivní údržba nebo optimalizace procesů). Úspory nákladů díky: minimální spotřebě energie integraci s dodavatelským řetězcem menšímu počtu zaměstnanců na pracovišti menšímu množství času věnovaného úkolům na nízké úrovni Lepší služby zákazníkům prostřednictvím: prediktivní údržby vzdáleného řešení problémů zlepšování produktů na základě jeho používání zákazníky Inteligentnější automatizace zajišťující: Automatické nastavování a optimalizaci podle okolí Zasílání zpráv pro diagnostiku a rozhodnutí Montáž na požádání řízená podnikovými systémy Viditelnost, kdekoli a kdykoli, umožňující: lepší rozhodování více času na posouzení vyšší bezpečnost systému Výhody IIoT vzdálené sledování a management aktiv Úvod Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 6

7 V současnosti probíhá několik změn, které mají vliv na rozsah a rychlost IIoT. Na trh vstupují noví prodejci, kteří se snaží konsolidovat data do zpracovatelných informací, sjednotit historická řešení a překlenout mezeru mezi veřejnými a soukromými poli působnosti. Navíc je naše společnost stále více odkázaná na Internet a má k dispozici více připojených zařízení než kdykoliv předtím. Cena technologie už není limitující: cokoliv můžeme přizpůsobit k připojení pomocí levné senzorové technologie a tím odblokovat a ukládat data, která byla předtím nedostupná. Nakonec, příští generace inženýrů jsou dnes studenti vyrůstající s technikou, jež je výkonná, snadno se ovládá a je všudypřítomná a tím vytváří očekávání, že stávající řídicí systémy se budou skládat z techniky, která se zapojí a funguje bez větší námahy. Povědomí o více pracovištích na úrovni podniků zajistí kritický pohled pro konkurenční strategické plánování, stejně jako příležitost k integraci mimo hranice organizace pro účely využití podnikatelských služeb třetích stran. Při úsilí průmyslu vybudovat IIoT bude jeho největším úkolem umožnit bezproblémové připojení k Internetu věcem, které se nacházejí na okraji sítě. V rámci celého průmyslu zahrnuje tato oblast biliony věcí obsahujících jednu nebo více datových položek, které může být potřeba analyzovat a zkombinovat do informací. Tento okraj sítě je však také naneštěstí nejvíce vzdálen od informačních technologií (IT), které jsme si zvykli používat, když potřebujeme internetové připojení. Při úsilí průmyslu vybudovat IIoT bude jeho největším úkolem umožnit bezproblémové připojení k Internetu věcem, které se nacházejí na okraji sítě. Úvod Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 7

8 2 Úkoly IIoT

9 Úkoly IIoT Identifikace věcí v rámci Internetu Aby věci byly schopny spolu vzájemně komunikovat, potřebují být v Internetu jednoznačně identifikovatelné. Historicky se toho dosahovalo přiřazením adresy internetového protokolu ( IP adresa ). S tím, jak se průmysl chystá na připojení bilionů věcí, byla pozornost zaměřena na zavedení standardu IPv6, který definuje 128bitovou adresu schopnou jednoznačně identifikovat 340 sextilionů (340 x ) adresovatelných položek (oproti pouze 4 miliardám adresovatelných položek při použití dnešního standardu IPv4). Ačkoliv tento rozsah pohodlně pokryje potřeby IIoT, bude obtížné ne-li nemožné jej efektivně spravovat v rámci celosvětového Internetu. Dnes obvyklá správa institucemi doménových jmen s pomocí správců sítí bude překážkou, pokud budou věci přibývat dosud nevídanou rychlostí. Vyváženost snadného objevení a přísných bezpečnostních omezení bude pro úspěch IIoT zásadní. Objevování věcí a dat, která nesou Jakmile je věc identifikována, dalším úkolem je zajistit, aby se ostatní zainteresované strany dozvěděly, že existuje a jaká data nese. Věc by samozřejmě měla mít možnost zjištění všech nebo části svých dat omezit na základě bezpečnostních požadavků. Vyváženost snadného objevení a přísných bezpečnostních omezení bude pro úspěch IIoT zásadní a musí být dosažitelná bez doktorátu v oboru kybernetické bezpečnosti. Úkoly IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 9

10 Správa velkých objemů dat Tyto biliony věcí budou produkovat mnohem více než biliony datových položek (v průmyslu se v současnosti počítají na zettabyty neboli bytů), které všechny bude potřeba shromáždit, analyzovat a případně archivovat. Přesouvání takových množství dat po Internetu spotřebuje nové úrovně šířek pásma, což může vést ke zhoršení služby i k vyšším nákladům pro provozovatele sítí, poskytovatele služeb a nakonec i koncové uživatele. Kromě toho archivace těchto dat pro budoucí analýzu bude vyžadovat ukládání obrovských objemů dat a novou generaci škálovatelných aplikací pro zaměření předmětu zájmu v rozumném čase. Řešení výpadků konektivity Věci, které tvoří IIoT, a komunikační média, která je spojují, nebudou k dispozici po 100 % času. Některé prostoje mohou být plánovány, ale může docházet i k fyzikálním nebo přírodním změnám, které povedou k občasným až dlouhodobým výpadkům. Jejich závažnost bude silně záviset na tom, zda jde o případ, kdy je ztráta dat nepřijatelná nebo je kritičnost odchylek dat nutno znát v reálném čase. ABI Research odhaduje, že objem dat zachycených zařízeními připojenými k IoT v roce 2014 překročil 200 exabytů. Předpokládá se, že celkový roční objem do konce dekády vzroste sedmkrát a v roce 2020 překročí exabytů neboli 1,6 zettabytů Zdroj: Business Wire Integrace existující infrastruktury do nových strategií IIoT Průmyslové věci po desetiletí zpřístupňují data prostřednictvím privátních sítí a implementace otevřených nebo proprietárních protokolů. Byl-li zájem dosáhnout úspěchu v oblasti optimalizace sítí a integrace třetích stran, byly takové složitosti jako např. bezpečnost zhusta ignorovány. Vzhledem k tomu, že obvyklá životnost průmyslových věcí přesahuje dvacet let, bude se očekávat integrace stávajících věcí do nových strategií IIoT. Otevření těchto privátních sítí a v nich obsažených dat Internetu bude vyžadovat podrobné posouzení bezpečnosti, aby se minimalizovalo riziko zneužití. Úkoly IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 10

11 3 Okraj IIoT

12 Okraj IIoT Využití síly cloud computingu Pro usnadnění některých z výše uvedených úkolů se strategie IIoT zaměří na odesílání dat do centralizované cloudové platformy ( push ). Tato platforma a příslušné služby budou spravovány IT experty dobře obeznámenými se světem IP a budou k dispozici každému s příslušnými údaji a internetovým připojením. Využití síly cloud computingu a jeho nesčíslných zdrojů zpřístupní potřebné paměťové a výpočetní výkony pro správu zettabytů dat, která se budou shromažďovat, analyzovat a archivovat. Navíc se celkový provozní čas těchto platforem trvale zvyšuje a začínají se lépe přizpůsobovat narůstajícím nárokům a očekáváním našeho propojeného světa. Komunikace se zařízeními na okraji Skutečný zdroj dat odesílaných do cloudu je v průmyslových věcech, které se nacházejí na okraji sítě. Tento okraj překlenuje mezeru mezi IT a provozní technologií (OT), kde bohaté zdroje cloudu nejsou přímo dostupné. OT zahrnuje průmyslové sítě, které mají své vlastní nuance a přinášejí další úkoly. Využití síly cloud computingu a jeho nesčíslných zdrojů zpřístupní potřebné paměťové a výpočetní výkony pro správu zettabytů dat, která se budou shromažďovat, analyzovat a archivovat. IoT v mnohem menším měřítku se již ve výrobě nějakou dobu používá, jen Propojení různorodých komunikačních médií pod jinými názvy... Možnost připojení různých částí Technologie průmyslových sítí velmi často jako svou fyzickou zařízení k počítačům, komunikační vrstvu nevyužívají Ethernet. V závislosti na prostředí a věcech, ze kterých se systém skládá, je možno s nimiž může komunikovat Okraj IIoT člověk, již nějakou dobu Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 12 existuje. Zdroj: Manufacturina.net

13 narazit na cokoliv od RS232/485 přes modemy až po proprietární kabeláž. Podobně datové protokoly, které se v těchto komunikačních médiích nacházejí, nebývají odvozeny od IP. V důsledku toho představují průmyslové sítě mišmaš, ve kterém nebyla věnována žádná pozornost budoucí možnosti připojení k Internetu. Využívání nestandardních metod identifikace Na rozdíl od IP adres ve světě IT mají mnohé průmyslové věci vlastní adresovatelná schémata pro svoji jednoznačnou identifikaci v síti. Tato schémata se liší podle dodavatele a typu a mohou nebo nemusí mít zabudovaný vyhledávací mechanismus. Pro propojení těchto věcí tak, aby fungovaly jako celek, vyžaduje vrozené znalosti experta na integraci. Určení modelu Request/Response Průmyslové věci historicky fungovaly podle modelu dotaz/odpověď ( request/response ). Pokud se konkrétní zařízení zajímá o část dat obsažených v jiném zařízení, naváže příslušné spojení, vyžádá si tuto část dat a počká na odpověď s výsledkem. I když se tento čtecí ( pull ) model hodí pro věci nacházející se v rámci stejného digitálního rozhraní OT, požadavky na bezpečnost a škálovatelnost velí považovat tento model za nepřijatelný pro vnější svět IT, který se snaží nahlédnout dovnitř. IIoT místo toho dává přednost push modelu, kde průmyslová data odtékají ven do cloudové platformy. Umožnění krátkodobého ukládání dat V rámci jediné průmyslové sítě můžeme najít až tisíce věcí, které mohou dohromady generovat až několik tisíc datových položek. I když to vypadá jako malý objem dat, požadavky Okraj IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 13

14 na zpracování v reálném čase v OT budou vyžadovat vzorkování těchto položek v časech kratších než milisekundy, aby byly detekovány změny dat. V minulosti se takováto vysokofrekvenční data jednoduše analyzovala, příslušným způsobem zpracovala a zahodila. Kvůli přechodu ke zpřístupnění těchto dat v IIoT však bude potřeba jejich krátkodobé ukládání, aby byla zajištěna možnost jejich odeslání dalším stranám, jakmile jsou k dispozici. Možnosti volby jsou důležité a někdy se nejefektivnější výrobní infrastruktura skládá z produktů od různých dodavatelů. Obtížnost nespočívá jen v propojení těchto různých značek, ale i v zajištění jejich možnosti vyměňovat si informace prostřednictvím podpory otevřených protokolů. Zdroj: InformationWeek Okraj IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 14

15 Řešení okraje IIoT4

16 Řešení okraje IIoT Aby bylo možné bezproblémově integrovat průmyslová data do IIoT, je potřeba nová komunikační platforma. Tato platforma vyžaduje rozsáhlé znalosti složité sféry OT a moderní a prudce se měnící oblasti IT. V rámci OT musí platforma rozumět různým topologiím sítí a datovým protokolům, na něž tam narazí. Musí být schopna automaticky objevit a identifikovat průmyslová zařízení ( věci ) a v nich obsažená data a zároveň umět ukládat vysokofrekvenční aktualizace. V rámci IT musí platforma umět transformovat data, která shromáždí, a odeslat je do cloudu prostřednictvím standardů IIoT. Mezi rozvíjející se standardy patří Asynchronous Messaging Queuing Protocol (AMQP), Message Queueing Telemetry Transport (MQTT), Constrained Application Protocol (COAP) a Data Description Services (DDS). Tyto standardy umožňují přeposílání dat v případě, že nedorazila na své místo určení. Vzhledem k chybějící infrastruktuře pro počítačové sítě v rámci OT musí být možnost tuto platformu zabudovat a provozovat v samostatném zařízení nebo okrajového přepínače nebo routeru, kde se IT a OT stýkají. Její pružnost umožní vzorkování průmyslových dat cyklicky nebo na základě nějaké události nebo stavu a jejich zveřejnění v cloudu nezávisle na sběru dat. Filtrování dat by mělo být dispozici prostřednictvím základní analytiky. A konečně uživatelské nastavování by mělo být minimalizováno prostřednictvím automatizace co největší části konfigurace. S tím, jak bude průmysl pokračovat v definování IIoT, se bude nadále vyvíjet i koncepce a realizace optimálního zabudovaného řešení IIoT. Řešení okraje IIoT Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 16

17 Příloha Rozvíjející se standardy IoT Protokol Datový tok Ukládání a přeposílání Výkon Umístění Poznámka AMQP Pub/Sub přes TCP/IP Sekundy Vysoká bezpečnost připojení a uživatele Cloud Kontrola paketu pro směrování (metadata) MQTT Pub/Sub přes TCP/IP X Sekundy Cloud Nízká režie, zabudovatelné Jednoduché uživatelské zabezpečení CoAP Request/ Response X Milisekundy Okraj Jednoduché a bez připojení Volitelně zabezpečení transportní vrstvy Datagram Transport Layer Security (DTLS) pro šifrování paketů DDS Otevřený Pub/ Sub X Mikrosekundy Okraj Vysoký výkon Vysoká bezpečnost Příloha Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 17

18 O firmě Kepware, Inc Kepware Technologies je soukromá společnost pro vývoj softwaru se sídlem v Portlandu ve státě Maine. Kepware poskytuje řadu softwarových řešení umožňujících podnikům propojovat různá automatizační zařízení a softwarové aplikace. Od výrobních hal přes těžební zařízení až po větrné parky obsluhuje firma Kepware široké spektrum zákazníků v řadě odvětví, mezi něž patří výroba, těžba ropy a zemního plynu, automatizace budov, energetika a další. Firma byla založena v roce 1995 a její softwarová řešení, která nyní fungují ve více než 100 zemích, pomáhají tisícům podniků zlepšit svůj provoz a rozhodování. Více na Kontaktujte nás Firma Kepware uvítá, pokud se na ni obrátíte. Na ové adrese se můžete podělit o problémy, se kterými se váš provoz potýká při budování lot. O firmě Kepware, Inc. Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 18

19 Slovníček pojmů Asynchronous Message Queuing Protocol (AMQP) Protokol sloužící primárně k výměně dat mezi gateway technologiemi v cloudu. Jde o protokol orientovaný na připojení přes TCP/IP. Podporuje ukládání a přeposílání a zahrnuje datové toky pub/sub ze zdroje do místa určení. Constrained Application Protocol (CoAP) Protokol typu request/response (nebo master/slave) určený k použití v jednoduchých zařízeních pro komunikaci přes Internet. Je jednoduchý a používá Hypertext Transfer Protocol (HTTP) přes User Datagram Protocol (UDP). Okraj ( Edge ) Část sítě, která překlenuje mezeru mezi informačními technologiemi a provozními technologiemi, kde bohaté zdroje z cloudu nejsou Standard IPv6 Nejnovější verze internetového protokolu (IP), která byla navržena pro podporu růstu Internetu, pokud jde o množství zařízení a přenos dat. Bude schopná identifikovat 340 sextilionů (340 x ) adresovatelných položek. Machine-to-Machine (M2M) Schopnost jednoho zařízení připojit se k jinému a vyžádat si od něj informace. Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) Protokol určený k zabudování, fungující přes TCP/IP a zahrnující datové toky pub/sub ze zdroje do místa určení. Na rozdíl od AMQP dokáže pro další přenos uložit pouze poslední zprávu. přímo dostupné. Průmyslový Internet věcí Koncepce propojení všech hardwarových a softwarových komponentů v rámci průmyslového prostředí, aby byla zajištěna úplná viditelnost provozu v kteroukoliv denní dobu z kteréhokoliv místa. Informační technologie (IT) Podniková síť (obvykle veřejná a využívající Internet) tvořená hardwarem a softwarem, která umožňuje ukládání, čtení a odesílání informací pro použití lidmi. Standard IPv4 Nejrozšířenější verze internetového protokolu (IP), který slouží k připojování zařízení na Internet. Dokáže jednoznačně identifikovat 4 miliardy adresovatelných položek. Provozní technologie (OT) Automatizační síť (obvykle privátní) tvořená hardwarem a softwarem určeným pro sledování a řízení průmyslových zařízení, procesů a událostí v podniku. Prediktivní údržba Tato technika zahrnuje sledování dat z provozu a údržby, aby bylo možno předvídat závady, dříve než k nim dojde tím umožňuje naplánovat údržbu během plánovaných odstávek. Optimalizace procesů Tento iterativní proces slouží k průběžnému zlepšování efektivity provozu a tím k redukci odpadu a úspoře nákladů. Slovníček pojmů Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 19

20 Pull model Model typu request/response, v němž si zařízení vyžádá část dat přes komunikační médium a počká na odpověď s výsledkem. Push model Model typu pub/sub, v němž zařízení odesílá data přes komunikační médium a subjekty, které o tato data mají zájem, se přihlásí k jejich odběru. Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Tento systém umožňuje vzdálenou viditelnost tím, že dovoluje uživatelům sledovat a kontrolovat vzdálené zdroje dat (neboli věci ) na několika pracovištích a na velké vzdálenosti. Věci Hardwarové a softwarové komponenty, které tvoří automatizační systém. Zettabyte Jednotka informace odpovídající jedné triliardě (10 21 ) nebo 2 70 bytů. Slovníček pojmů Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 20

21 Rejstřík Automatizace 3 Bezpečnost 9, 10, 13 Cloud 12, 13 Cloud computing 12 Data 7, 9, 10, 12, 13, 14 Datové položky 7, 10 Ethernet 13 IIoT 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16 Informační technologie 7 Internet 6, 9, 10, 12 Internetový protokol 9 IPv4 9 IPv6 9 IT 7, 12, 13 Komunikační vrstva 13 Komunikační platforma 3 Objev 9, 13 Odstávka 6, 10 Okraj 7, 12, 13, 16 Průmyslový Internet věcí 3, 6 Průmyslová síť 3, 12, 13, 14 Schémata 13 Síť 7, 9, 10, 12, 13, 14 Šířka pásma 10 Škálovatelnost 13 Standardy 4 Věci 6, 9, 10, 12, 13, 14 Zettabyty 10, 12 Rejstřík Průmyslový Internet věcí a komunikace na okraji 21

22 Logo Kepware TECHNOLOGIES Kepware Technologies 400 Congress Street Portland, Maine KEPWARE

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27 Obsah Část I Základy bezpečnosti..............9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení.................11 Důležité pojmy...12 Hloubková obrana...15 Případová studie hloubkové obrany...25 Shrnutí...26

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 2 InternetovéTechnologie standardy, organizace, internet, Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky RFC dokumenty - Dokumenty RFC (Request For Comment) - poprvé použity v roce 1969 pro potřeby popisu

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Platforma Juniper QFabric

Platforma Juniper QFabric Platforma Juniper QFabric Matěj Čenčík (CEN027) Abstrakt: Tématem článku je princip a architektura JuniperQFabric platformy. Klíčová slova: Juniper, QFabric, Platforma, Converged services, non-blocking

Více

Připojení městských částí do infrastruktury MepNET. Dotazníkové šetření Bohdan Keil, 4.11.2009

Připojení městských částí do infrastruktury MepNET. Dotazníkové šetření Bohdan Keil, 4.11.2009 Připojení městských částí do infrastruktury MepNET Dotazníkové šetření Bohdan Keil, 4.11.2009 Agenda Jednotlivé otázky dotazníku Doplňující informace 2 Fyzická infrastruktura Popište lokality kde se síť

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Je Smart Grid bezpečný?

Je Smart Grid bezpečný? Je Smart Grid bezpečný? Petr Paukner petr.paukner@anect.com - člen představenstva Jen pro vnitřní potřebu ANECT a.s. Kontext Moderní Smart Grids potřebují zajistit: Aktivní participaci producentů i konzumentů

Více

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11 Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Pojďme budovat chytřejší planetu Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM ČR

Pojďme budovat chytřejší planetu Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM ČR Aleš Bartůněk 05/09/2009 Pojďme budovat chytřejší planetu Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM ČR Krátce z historie Computers were human. Then they took the shape of metal boxes, filling entire rooms before

Více

FlowMon Vaše síť pod kontrolou

FlowMon Vaše síť pod kontrolou FlowMon Vaše síť pod kontrolou Kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí Michal Bohátka bohatka@invea.com Představení společnosti Český výrobce, univerzitní spin-off Založena 2007

Více

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení Spolehlivostní systémy SKF Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení... a její přínos pro vás Společnost SKF vám může pomoci optimalizovat efektivnost technologických

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Virtualizace síťových prvků

Virtualizace síťových prvků Virtualizace síťových prvků Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz EUROPEN, Herbertov, 11.-14.května 2014 O čem se budeme bavit... o virtualizaci síťových prvků provozovaných jako VM v virtualizačních infrastrukturách

Více

PLATFORMA BEZDRÁTOVÉHO. PRO IoT INTELLIGENCE AT THE NETWORK EDGE

PLATFORMA BEZDRÁTOVÉHO. PRO IoT INTELLIGENCE AT THE NETWORK EDGE PLATFORMA BEZDRÁTOVÉHO PRO IoT INTELLIGENCE AT THE NETWORK EDGE STROJE SPOLU KOMUNIKUJÍ UŽ DESÍTKY LET Výhody IoT přinášejí ale i složitější komunikaci a více přenesených informací. Co bylo jednoduché,

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Analýza a zabezpečení počítačové sítě

Analýza a zabezpečení počítačové sítě www.redtoo.com 30.09.2015 Page 1 Analýza a zabezpečení počítačové sítě Firewall, IPS, Netflow Ing. Jakub Žák, redtoo www.redtoo.com 30.09.2015 Page 2 Základní informace o síti Z čeho se počítačová síť

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Smart akcelerátor Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Úvodní informace PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj IP 1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury 18. října 2011 ehealth Days Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury Petr Siblík Rostoucí nároky na ICT Správa a bezpečnost IT Komplexnost IT Mobilita pacientů Požadavky

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Kritická infrastruktura jako holistický projekt

Kritická infrastruktura jako holistický projekt Kritická infrastruktura jako holistický projekt Martin Puš Senior konzultant Systeming, Česká a Slovenská Republika 29.10.2012 Nový komplexní pohled na provoz datového centra Z dnešního pohledu je datové

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Multimediální služby v taktických IP sítích

Multimediální služby v taktických IP sítích Cisco 2911 + UCS-E140 MCU CUCM CUP SX20 PC + Jabber PC + Jabber PC + Jabber Multimediální služby v taktických IP sítích 5. června 2014 O společnosti TTC TELEKOMUNIKACE,s.r.o. Tradiční český dodavatel komunikačních

Více

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert případová studie Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Sektor veřejné správy Zpracovává řadu agend potřebných pro život občanů IT představuje strategický pilíř, o který se opírá

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Úvod Internet jsou vlastně propojené počítače, jeho využití k přenosu zpráv se tedy okamžitě nabízí. E-mail vznikl dávno před webem, zasílání zpráv bylo možné téměř od počátku existence počítačových sítí.

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

KYBERPSYCHO 2015 Tomáš Poláček HAIDY a.s.

KYBERPSYCHO 2015 Tomáš Poláček HAIDY a.s. KYBERPSYCHO 2015 Tomáš Poláček HAIDY a.s. Internet věcí přínosy versus rizika Aktuální stav internetu věcí (z pohledu uživatelů, z pohledu technologie) Možnosti dalšího vývoje v oblasti internetu věcí

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Správa probíhá v přehledné webové konzoli.

Správa probíhá v přehledné webové konzoli. Služba SkolniLogin.cz je nástroj pro správu uživatelských účtů a nástavba pro Microsoft Office 365. Naším cílem je poskytnout školám ucelené řešení, zjednodušit nasazení, správu uživatelů a sjednotit přihlašován.

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x

Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x FlowMon je kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí, které je založeno na technologii sledování IP toků (NetFlow/IPFIX/sFlow) a analýze chování

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

Kritická infrastruktura státu bitevní pole kybernetické obrany (i útoku)

Kritická infrastruktura státu bitevní pole kybernetické obrany (i útoku) Kritická infrastruktura státu bitevní pole kybernetické obrany (i útoku) Ing. Aleš Špidla Viceprezident ČIMIB ales.spidla@cimib.cz Manažer řízení rizik PricewaterhouseCoopers audit s.r.o. ales.spidla@cz.pwc.com

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti: kdo je připraven?

Zákon o kybernetické bezpečnosti: kdo je připraven? Zákon o kybernetické bezpečnosti: kdo je připraven? Pavel Minařík minarik@invea.com Dobrá praxe v IT Ochrana sítě na perimetru Separace do VLAN Antiviry na koncových stancích Striktní oddělení LAN/DMZ

Více

7/28/2015. Projekt Lan2M

7/28/2015. Projekt Lan2M Projekt Lan2M Vývoj a výroba modemů pro vzdálenou správu strojů a zařízení Založeno na šifrované komunikaci mezi modemy Eliminuje rizika spojového serveru třetí strany Minimální nároky na součinnost IT

Více

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci.

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. Opravdu je možné, aby byla ochrana podniku takto snadná? Taková dnes jednoduše je. Zapotřebí jsou jen věci: Jedna webová platforma, prostřednictvím

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika Kudy vede cesta k úspěchu M2M Jaroslav Hrstka Sdělovací technika 1 Úvod Internet věcí V roce 2020 bude 50 mld. připojených zařízení Z toho bude 12,5 mld. Bude zařízení M2M Z toho 2,5 mld. bude využívat

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

CAREL představuje Pl@ntVisor

CAREL představuje Pl@ntVisor CAREL představuje Pl@ntVisor Nová generace programu PlantVisor je špička programu pro monitorování prakticky všech dostupných systémů Verze PlantVisor prodejci OEM / výrobci demonstrační Verze PlantVisor

Více

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 22.11.2007 Michal Pechan PŘEDNÁŠEJÍCÍ Michal Pechan Managing Director Production Stream C Unicorn a.s. michal.pechan@unicorn.cz UNICORN 2005 AGENDA Úvod do problematiky

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více