Mezinárodní atletické závody mezi ZŠ Luby a Grundschule Erlbach

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní atletické závody mezi ZŠ Luby a Grundschule Erlbach"

Transkript

1 Květen 2008 Ročník XV Cena 6, - Kč Mezinárodní atletické závody mezi ZŠ Luby a Grundschule Erlbach Na podzim 2007 jsme dohodli s panem ředitelem Frankem z Grundschule v Erlbachu, že 2 x za rok uspořádáme u nás sportovní klání mezi našimi partnerskými školami. 23. dubna 2008 v 9.00 hodin byly zahájeny závody v atletickém trojboji. Šlo o soutěž družstev i jednotlivců. Nastoupila 3 družstva čtvrťáků z Erlbachu, 1 družstvo čtvrťáků a 1 družstvo třeťáků z Lubů. Soutěžilo se ve třech disciplínách v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky. Klání to bylo veliké, děti se navzájem povzbuzovaly, starší ročníky fandily, i vlajky se objevily. Výkony byly bodovány podle atletických tabulek. Každému družstvu se do soutěže započítávalo nejlepších 10 závodníků (družstva byla 20 členná). Nakonec sehrál výběr Erlbachu proti výběru Lubů fotbalové utkání v malé kopané (5+1). Počasí bylo skvělé, čaj od našich kuchařek vynikající a tak se ve 12.30, po vyhlášení výsledků, všichni spokojeně rozešli. Výsledky : 1. družstvo C Erlbach Soutěž družstev 2. družstvo B Erlbach 3. družstvo A Luby (čtvrťáci) 4. družstvo A Erlbach 5. družstvo B Luby (třeťáci) Soutěž jednotlivců - dívky chlapci 1. Schautschick J. (Erlbach) Kisza Filip (Luby) 2. Müller Melanie (Erlbach) Dinga Tomáš (Luby) 3. Fassl Maria (Erlbach) Müller Niklas (Erlbach) Kopaná chlapci Luby : Erlbach 0 : 5 Děkuji všem zúčastněným učitelkám pí. Koudelkové, Paučové, Pokorné, Šupicové, Vrbové a panu učiteli Heřmánkovi za organizaci a pomoc při krásném atletickém klání. Mgr. Petr Plzák, ředitel ZŠ Luby Dobrovolné pečovatelky V dubnovém vydání Lubského zpravodaje jsem informovala občany, že hledáme dobrovolné pečovatelky, které by byly ochotny pomoci starým a zdravotně postiženým občanům. Musím říci, že jsem byla velice mile překvapena, jelikož se mně přihlásilo hned sedm žen. Jedná se o tyto paní, které by případní zájemci o pomoc mohli kontaktovat: p. Mikitová Lenka, Eliášová Věra, Skořepová Ludmila, Ernatová Petra, Voová Marie, Hadwigová Růžena, Kubincová Andrea.V případě potřeby mohu poskytnout na dobrovolné pečovatelky telefonní kontakt nebo pomoci při zprostředkování prvního setkání. Mgr. Miroslava Hrabovská

2 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 2 Vyhodnocení dotazníků zjišťujícících zájem lubských občanů o privatizaci městských bytů Na začátku měsíce dubna proběhlo vyhodnocení dotazníků, jejichž prostřednictvím jsme chtěli zjistit, jaký je zájem lubských občanů o koupi bytů, ve kterých žijí. Jak to dopadlo? Město je vlastníkem 301 bytů. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že o koupi bytu do osobního vlastnictví by mělo zájem 54 nájemníků, což představuje 18 % z celkového počtu lidí žijících v obecních bytech. Zastupitelstvem bylo schváleno, že teprve v případě nadpolovičního zájmu občanů v daném vchodě (bylo dohodnuto, že za uznatelnou hranicí bude považováno 50 %) budou následně nájemníkům nabídnuty bytové jednotky k odkoupení. Pokud se pro koupi vysloví méně jak polovina uživatelů bytů ve vchodě, daný vchod se prodávat nebude. Na základě těchto stanovených pravidel po vyhodnocení dotazníků vyplynulo, že zatím budou privatizovány tři vchody v Tovární ulici. Na veřejném zasedání se pro uskutečnění prodeje vyslovilo osm zastupitelů, jeden se zdržel hlasování. V čísle popisném 93 projevilo zájem o koupi osm nájemníků, tři byt kupovat nechtějí. Pokud se nic nezmění, bude jim z kupní ceny odečteno ještě 10 % slevy. Ve vchodě číslo 736 si sáhnou občané na 30% snížení kupní ceny, jelikož kupovat chce sedm nájemníků z osmi. Ten osmý je neplatič nájemného. Vzhledem k rozhodnutí zastupitelstva tento dlužník nebyl do procentuálního vyhodnocení zájmu o privatizaci zařazen. V Tovární 737 chce byt odkoupit 7 nájemníků, jeden nemá zájem. Pokud se nic nezmění, občanům v tomto vchodě se rýsuje 20% sleva. Z výše uvedených řádků tedy vyplývá, že město bude prodávat 27 bytů, což činí 9 % z celkového počtu bytových jednotek, které má ve svém vlastnictví. Jen tak pro zajímavost uvádím, jak se jeví dle vyhodnocení dotazníků v současné době kupní cena bytu ve zmiňovaných vchodech. Panelové domy u hasičárny Byt Velikost v m 2 60 % sleva Kupní cena Kupní cena Kupní cena cena za m 2 = 2 858,81 Kč s 10% slevou s 20% slevou s 30% slevou , ,08 Kč Kč Kč Kč , ,72 Kč Kč Kč Kč , ,47 Kč Kč Kč Kč S nájemníky tří zmiňovaných vchodů bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí. Do této doby by měly být provedeny případné výměny bytů, které by mohly ovlivnit procentuální slevy z kupní ceny. Pro občany, kteří měli o koupi svého bytu zájem a jejich vchod nebude privatizován, uvádím níže seznam těch nájemníků, kteří byty v privatizovaných vchodech kupovat nechtějí. Je možné se zkusit s nimi dohodnout právě o případné výměně bytů. Tovární 93 Tausch Jan, Křížová Jaroslava, Tolar Josef ml. Tovární 736 bude uvolněn jeden byt po vystěhování neplatiče Tovární 737 po odstěhování nájemníka bude volný byt 1+2, žádost o případnou výměnu za byt z neprivatizovaného vchodu je nutné podat bytové komisi. Pokud nájemníci na výměnu ani na koupi nepřistoupí, bude muset být jejich bytová jednotka po uplynutí šestiměsíční lhůty od doručení nabídky ke koupi nabídnuta k prodeji, a to tzv. třetí osobě za trvajícího předkupního práva nájemce po dobu jednoho roku. Další nabídku nájemci bytu učiní město poté, když o koupi jeho bytu projeví během již zmiňované 12-měsíční lhůty kterákoli třetí osoba. V této další nabídce bude ale kupní cena bytu již vyšší, než cena, za kterou byly byty nabízeny stávajícím nájemníkům. Cenu bytu pro třetí osobu určí zastupitelé při schvalování zásad pro privatizaci. Nebude-li mít zájem o odkoupení příslušného bytu oprávněný nájemce bytové jednotky v příslušném obytném domě, lze tento byt prodat kromě tzv. třetí osobě i uživateli jiného bytu ve městě Luby v domě, který nebyl privatizován a tento byt za splnění všech zákonných podmínek uvolní pro potřeby města. Bytová jednotka mu bude nabídnuta za základní kupní cenu, která byla určena pro prodej stávajícím nájemníkům bytů.

3 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 3 Na dubnovém veřejném zasedání se projednávala Výzva občanů města, ve které jsou zastupitelé vyzýváni k přehodnocení kupních cen, které byly stanoveny pro prodej obecních bytů. Po bouřlivé diskusi bylo rozhodnuto, že podmínky pro prodej bytů se nebudou měnit, tedy že zůstává stejná kupní cena a navrhované slevy (4 zastupitelé hlasovali pro změnu pravidel, pět bylo proti). Na dalším zasedání již budou zastupitelé schvalovat zásady privatizace městských bytů. Bylo dohodnuto, že oslovím tří realitní kanceláře, které městu zpracují cenovou nabídku pro prodej bytových jednotek, a po té zastupitelé vyhodnotí, která firma prodej bytů v našem městě zajistí. Dále se zastupitelé vyjádří k ceně, za kterou budou nabízeny byty tzv. třetím osobám a rovněž k průběhu výběrového řízení. Musí se odsouhlasit i podmínky prodeje, způsob úhrady kupní ceny, stanovení sankcí za nedodržení platebních podmínek. V zásadách privatizace by mělo být specifikováno, co bude obsaženo v kupní smlouvě, jakým způsobem bude probíhat vklad do katastru nemovitostí a zřízení předkupního práva. Pokud budou mít občané jakékoliv dotazy k privatizaci, ráda jim vše zodpovím. Myslím si, že totéž platí i o ostatních zastupitelích. Mgr. Miroslava Hrabovská, místostarostka 29. Erlbachský horsk orský výšlap Již počtvrté se společně s naší partnerskou obcí podílíme na Erlbachském horském výšlapu, který se tento rok koná v neděli 25. května. Letos povede pouze jedna trasa (25km) částečně po českém území. Česko-německá hranice bude překročena pod Vysokým kamenem. Další dvě trasy v délce 12 a 18 km povedou pouze po německé straně. Příští rok se opět dostaneme do okolí Lubů, povedou sem dvě trasy. Naše kontrolní a občerstvovací stanice bude na Vysokém kameni. Informace pro české účastníky pochodu: - sraz je přesně v 8.15 hodin na hraničním přechodu Luby Wernitzgrün - účastníci budou odvezeni od hraničního přechodu do Erlbachu, odpoledne zpět - pas nebo občanský průkaz s sebou - startovné 2,50, děti do 6 let neplatí - zájemci se osobně mohou přihlásit u mne nebo osobně / telefonicky u pana starosty Kubeše , a to nejdéle do 18. května, aby německá strana stačila zajistit potřebný počet vozidel pro odvoz. Všem, kteří se pochodu zúčastní, přejeme pěkné zážitky a pohodové šlapání. Za lubské přátele pěší turistiky Jan Kreuzinger I lubská škola se může pochlubit poctivými dětmi Jistě si většina lubských občanů přečetla v měsíčníku Zrcadlo o dětech, které odevzdaly na oddělení Policie ČR ve Františkových Lázních nalezenou tašku s větším finančním obnosem. Jsem velice ráda, že v našem Lubském zpravodaji také mohu uveřejnit informaci o poctivých nálezcích, a to rovněž z řad školáků. Jedná se o Michaelu Čáchovou ze druhé třídy a Jiřího Šulcka ze třídy třetí. Míša při cestě do školy našla peníze, které odevzdala své třídní učitelce Mgr. Janě Dvořákové. Jirka nalezl před garážemi za bývalým nákupním střediskem mobil a dokonce sám i jeho majitele vypátral. Dětem byly za Městský úřad v Lubech předány drobné dárky. Jiřímu přišel do školy předat sladkosti i majitel nalezeného mobilu. Na konci roku budou tyto děti pozvány i na setkání s panem starostou, kterého se účastní nejlepší žáci školy. Co napsat závěrem? Snad jen to, že budeme doufat, že naši poctivci budou příkladem i dalším spolužákům. Mgr. M. Hrabovská Humor Dva kamarádi popíjejí večer v hospodě a jeden se začne druhému svěřovat. "Nevím, co už mám dělat, když se vracím v noci domů z hospody. Nejdříve, než vjedu na příjezdovou cestu ke garáži, tak vypnu motor, pak světla a zajedu tam setrvačností. Potom si sundám boty, po špičkách vyjdu schody nahoru a v koupelně se odstrojím. Opatrně si lehnu do postele, ale moje žena se stejně vzbudí a začne na mě ječet, co si to dovoluji přitáhnout domů zase tak pozdě!" "Jo kamaráde, ty máš úplně špatný přístup k věci. To já do garáže vletím, až skřípají brzdy, vyřítím se po schodech nahoru, hodím boty do skříně, skočím do postele, plácnu ji přes zadek a zeptám se: " Jsi taky tak nadržená jako já?" A ona předstírá, že je v hlubokým spánku.

4 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 4 Vyberte si v knihovně Kopřivík Roman: Prásk, bum, cvak. Praha 90. let. Peníze a politika, zákulisí reklamy. Lewis Jon E.: Elitní jednotky. Skutečné válečné příběhy ze zásahů zvláštních jednotek - přepad válečného přístavu Scapa Flow, zásah izraelských parašutistů v Entebbe, operace Cizinecké legie ve Vietnamu, jednotky SAS v Omanu, US Special Forces ve Vietnamu a osvobození Mussoliniho zvláštními jednotkami SS pod vedením Otto Skorzenyho Link Charlotte: Hvězdy Marmalonnu. Románový bestseller se odehrává na historickém pozadí vlády Jindřicha VIII. a rámec jeho šesti manželství a války s římskou církví dokládá, že žádný člověk se nemůže vyvázat z tlaků doby, v níž žije. Frodien Ulrich: Přežij! Upřímné a nesentimentální vzpomínky žurnalisty, který jako mladý zažil a přežil nasazení na frontě, konec války a útěk. Ulrich vypráví o svém dětství a mládí ve Vratislavy pod silným vlivem nacionálního socialismu, o nadšeném vstupu do Wehrmachtu jako sedmnáctiletý dobrovolník, o hrůzách fronty, o svém těžkém zranění a dobrodružném útěku. Cílek Roman: Střepina v srdci. Týden mladého vraha a lidí kolem něho. Glück Doris: Umlčená. V područí fanatického manžela. Němka Doris Glück se v roce 1988 vdala za egyptského muslima. Odcestovali spolu do Bosny, tam se vztah začal bortit., neboť manžel navázal kontakt s teroristickým podsvětím. Začátkem r se podařilo Doris z manželství uniknout a vrátit se do Německa. Žije v neustálém strachu a dodnes se musí skrývat pod cizím jménem. Hrušková Marie / Bedřich Ludvík: Paměť stromů. Hlavním námětem knihy jsou stromy, které mají paměť tedy stromy památné. Kniha se stala základním materiálem při přípravě dokumentárního seriálu ČT. Kniha je členěna do 15 kapitol, které přibližně odpovídají 15 dílům seriálu. Brabcová Eva: Baculky jsou prima. Třináct příběhů o ženách pro ženy. Šindelářová Renata: Milující tyran. Příběh v této knize kopíruje část životní poutě mladé ženy. Napovrch jemný a vtipný muž se v manželství projeví jako despotický trýznitel. Hirse Maria: Vím, jak chutná vzduch. Skutečný příběh modelky o boji s mentální anorexií. Zájezd na divadelní představení do Prahy Prosím všechny občany, kteří se přihlásili na divadelní představení do Národního divadla, aby přišli ve dnech nebo uhradit do účtárny na Městském úřadě v Lubech vstupné (550 Kč na osobu). Bohužel, kapacita 45 míst byla ihned naplněna a nemohli jsme vyhovět dalším deseti zájemcům. Budu se snažit s panem Stulákem domluvit, aby tento zájezd do Národního divadla nebyl v jeho nabídce pro naše město poslední. Mgr. M. Hrabovská FILMOVÝ FESTIVAL v rekreačním areálu Bezdružice Zájemci o 14denní pobyt dětí v tomto areálu (viz plakát uvnitř tohoto čísla LZ) se mohou přihlásit do konce května na Městském úřadu u paní Hrabovské nebo telefonicky na čísle

5 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 5 Program kina Neděle 18. května od hodin JUMPER USA 40 Kč Jumper je dobrodružnou sci-fi podívanou, u které se nebudete mít čas nudit. 88 min. Dobrodružný Vstupné 30 Kč Středa 14.května od 9.00 hodin SPÍCÍ ZÁMEK Pohádku vám zahraje Divadélko Ondřej velký sál MěKS Vstupné50 Kč Pátek 16. května od hodin LUBY HLEDAJÍ SUPERSTAR Velká pěvecká soutěž dětských talentů z celého kraje. velký sál MěKS Připravujeme KINO: 22. června Venkovský učitel 29. června Úhel pohledu Rybářské závody Každoroční jarní atrakce lubských rybářů se letos koná v sobotu 10. května. Sejdeme se na obvyklém místě za Strunalem na rybníku Kytarárna. Začátek je v 6.00 hodin ráno. Pro vítěze je kromě hodnotných cen zajištěno zajímavé překvapení. Návštěvníci i závodníci se mohou občerstvit u stánku, v kádi je čekají pěkní kapři do tomboly. Výbor místní skupiny se těší na hojnou účast rybářů i návštěvníků. Srdečně všechny zveme. Výbor MS ČRS v Lubech AUTOOPRAVNA LUIGI - Jaroslav Reňák Kraslice, ul. Palackého, nabízí všem zákazníkům tyto služby: opravy motorů, převodovek, brzd, čepů, výměny rozvodů, spojkových kompletů, seřízení světel, montáž tažného zařízení s platným certifikátem, pneuservis, výměny olejů, výfuků, prodej náhradních dílů, pneumatik - dle zakoupeného množství sleva, kódování autoskel, aj. Provozní doba: PONDĚLÍ - PÁTEK hodin mobil:

6 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 6 Odbor správy majetku města informuje Minulý měsíc proběhl jarní svoz velkoobjemového odpadu tzv. hromádky a zároveň také mobilní svoz nebezpečného odpadu z domácností. Pro zajímavost přináším několik čísel. Celkem se odvezlo na skládku při hromádkách 38,7 t odpadu a dále 16 ks televizí, 13 ks monitorů, 28 ks lednic a mrazáků, 1,06 t kovového odpadu a dva kontejnery pneumatik. V porovnání s minulými roky množství odvezeného odpadu stále mírně roste. Co se týče svozu nebezpečných odpadů, tak zde k žádným větším změnám nedošlo. Vybralo se 3,2 kg nepoužitých léčiv, 12 kg rozpouštědel, 1,1 kg zářivek a odpadu obsahujícího rtuť, 74,5 kg barev a 12 kg olejů a tuků. V oblasti separovaných odpadů (plast, papír, sklo) došlo v minulém roce k několika změnám. Byla zvýšena četnost odvozu plastů na 1 x týdně každé pondělí po celý rok a bylo přidáno 10 ks nových nádob. V současné době je ve městě k dispozici 18 ks kontejnerů na papír, 15 ks kontejnerů na plast a 15 ks kontejnerů na sklo. V loňském roce se odvezlo 34,5 t papírových a lepenkových obalů, 21,6 t plastových obalů a 29,4 t skleněných obalů. Pro srovnání v roce 2006 bylo odvezeno 24,8 t papíru, 10,5 t plastu a 22,1 t skla. Připomínám, že do nádob na plastové obaly je možno dávat také polystyren a krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod. Bc. Lukeš Martin odbor správy majetku města S potěšením mohu oznámit všem majitelům pejsků a kočiček, že se dne 2. června 2008 v Lubech otevírá psí salon: Obrázky z historie SALON ALMA Revoluční Luby (Městské kulturní středisko, vchod od paneláků U Pily) Vše kolem vašich pejsků a kočiček - koupání, stříhání trimování, čištění oušek a análních žláz. Objednat se můžete již v měsíci květnu na tel: nebo na ové adrese: Srdečně jsou vítáni pejsci všech ras i kočičky Bez komentáře 1. máj 1971 v Lubech Humor Soudce k obžalovanému: Chcete uvést na svoji obhajobu nějaké polehčující okolnosti? Ano, chtěl bych říct, že už jsem byl třikrát trestaný a stejně to nepomohlo!

7 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 7 Potřebujete přešít šaty či kalhoty? Opravy a úpravy oděvů, včetně našívání zipů, šití záclon, závěsů a ubrusů můžete domluvit a objednat na telefonním čísle (u pana Aulického) Finanční odbor MěÚ v Lubech upozorňuje občany, že splatnost poplatku za odpady je do 31. května (uvedeno na složenkách). Odpady je možné platit i po částech, ale splatnost celé částky je do konce května. Občané, i přes obdrženou složenku, mohou platit přímo na úřadě. Očkování psů Městský úřad v Lubech oznamuje všem majitelům psů, že v sobotu 17. května se bude konat povinné očkování psů proti vzteklině. Dostavte se v určenou dobu na příslušné stanoviště a vezměte s sebou očkovací průkaz. Očkovat bude MVDr. Tomáš Jarosil z Kraslic Dolní Luby u autobusové zastávky Luby náměstí před MěÚ Staré paneláky u F.P. Techniku Růžový Vrch u Jandů Flusberk rozcestí Egeten u vodárny Kdo pomůže s češtinou? Jmenuji se Cornelia Lederer, mám 44 let a bydlím v Erlbachu. Učím se česky a ráda chci někoho poznat, s kým mohu mluvit česky. Moje adresa: Cornelia Lederer Wernitzgrüner Str Eubabrunn Tip nejen na výlet Chcete spojit vycházku do přírody s příjemným posezením? Nabízím k odpočinku a občerstvení navštívit Penzion - restauraci MONIKA v Počátkách Otevřeno je denně a lze tam pořádat i svatby, školení, oslavy. Ubytovací kapacita je 42 míst. Inzerce Raiffeisen stavební spořitelna nabízí - spoření se státní podporou 15 %, úročení vkladů 2 % - širokou nabídku úvěrů na bydlení - možnost využití úvěru již od uzavření smlouvy Dále nabízíme: - penzijní připojištění ČP a ING - pojištění domácností, nemovitostí, staveb - úrazové a životní pojištění - pojištění odpovědnosti za škodu (vzniklou v zaměstnání nebo v běžném životě) Bližší informace Vám poskytneme na adrese: Kaňkovi, Na Louce 96, Luby tel.: mobil: , Pondělí - pátek: hodin Po dohodě i o víkendech. DŘEVOVÝROBA Karel Mikulanda Nabízí: - TRÁMY, PRKNA, - PLOTOVKY, RÝGLE - JINÉ DŘEVĚNÉ VÝROBKY Dobré ceny a doprava při větším odběru v regionu zdarma! Dále nabízím AUTODOPRAVU do 3 t přepravovaného zboží Kontakt Karel Mikulanda Sokolovská Luby tel: Telefon: , Mobil:

8 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 8

9 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 9 Beseda občanů s vedením OOP ČR v Plesné Dne se v malém sále městského kulturního střediska uskutečnila beseda s občany, na kterou byl pozván zástupce OOP ČR v Plesné nadporučík Daniel Dinga. V březnovém vydání Lubského zpravodaje jsem Vás informovala o snaze městského úřadu efektivně a účelně spolupracovat s vedením OOP ČR v Plesné. Jedním z předpokladů toho, aby se nám v našem městě žilo bezpečně a klidně, je navázání komunikace mezi občany a policisty. Doufala jsem, že k tomu přispěje již v úvodu zmiňované setkání. Čeho jsem se při organizaci této schůzky nejvíce obávala, bylo to, že budu besedovat s nadporučíkem Dingou v malém sále sama. Ne, že by nadporučík Dinga nebyl sympatický muž, jak ostatně mohli všichni přítomní poznat, ale středeční odpoledne bylo určeno především lubským občanům, aby mohli vznášet dotazy týkající se práce policistů v našem městě. A jak to dopadlo? Na besedu přišlo zhruba 45 lidí. Nezklamal jako vždy Klub důchodců. Senioři byli v převaze, měli připraveno plno otázek. No prostě udělali mně velkou radost, že se aktivně zajímají o život v našem městě. Poděkování zaslouží i za uvařenou kávu, kterou zde podávali. Mrzí mě, že mladší generace již takový zájem neprojevila. Možná, že návštěvnost ovlivnilo i hokejové utkání Karlovy Vary Slávie, které probíhalo v času naší besedy. V následujících řádkách se pokusím stručně shrnout, o čem se především diskutovalo. Pan nadporučík Dinga pohovořil o programu Community Policing, jehož prvky má zařazeny do své práce i OOP ČR v Plesné. O co se vlastně jedná? Tento termín označuje úzkou součinnost policie s občany a samosprávou daného regionu. Navazuje tak na úspěšnou četnickou tradici z naší prvorepublikové historie a smyslem je opětovné získání důvěry obyvatelstva v policii. Principem je každodenní působení policistů mezi občany, vybudování a zachování vzájemné důvěry. V lokalitě by měli působit dlouhodobě stálí policisté, aby měli dostatek času na poznání místních poměrů. Policie bude s veřejností aktivně komunikovat a nebude se chovat jen reaktivně tedy pouze vyšetřovat a řešit kriminalitu, která již nastala, ale i bude se snažit působit především preventivně. Dále již následovaly dotazy občanů, na které nadporučík Dinga odpovídal. Hovořilo se o tom, zda policisté již využili poskytnutou místnost na městském úřadě, a také k jakým účelům jim bude sloužit. Bylo odpovězeno, že kancelář je vybavena nejen nábytkem, ale i příslušnou technikou a bude využívána především ke zpracování dokumentace. Lubští občané tak nebudou muset jezdit například sepisovat své výpovědi na OOP ČR v Plesné, ale budou zváni na Městský úřad v Lubech. Místní občan Mlčoch diskutoval o nedovoleném parkování aut na chodníkách v Chebské ulici, překračování povolené rychlosti a potřebě zřízení dalších přechodů pro chodce. Nadporučík Dinga mu sdělil, že jenom za poslední měsíce bylo v Lubech řešeno 49 přestupků v dopravě. Policisté v naší obci nejsou nepřetržitě 24 hodin a tudíž nemohou postihnout všechny přestupky. Občané ale mohou na ně policisty upozornit sami na telefonních číslech nebo na 158. I v případě, že nebudou chtít sdělit své jméno, bude jejich stížnost přešetřena. Panu Mlčochovi bylo dále odpovězeno, že zřizování přechodů pro chodce, byť je to samozřejmě přáním i celého zastupitelstva, závisí především na vyjádření Dopravního inspektorátu v Chebu a dalších institucí. Bohužel kromě přechodů u škol žádostem města o možnost vybudování dalších přechodů v našem městě nebylo vyhověno. Co se týká měření rychlosti, OOP ČR v Plesné nedisponuje radary. Dle sdělení nadporučíka Dingy Okresní ředitelství Policie ČR v Chebu vlastní dva radary v autě a dva stojací radary. V blízké době by mělo být auto s vybavení na měření rychlosti OOP ČR v Plesné zapůjčeno. Občané hovořili o porušování zákazu nalévání a prodeji alkoholu mladistvým v našich místních restauracích a obchodech. Bylo nám prozrazeno že za účelem sledování tohoto problému jsou naplánovány v blízké době dvě akce. Termín přepadovky je samozřejmě policejním tajemstvím. Dalším tématem besedy bylo provozování skateboardingu v Revoluční ulici, a s tím i související nebezpečí ohrožení zdraví jak místních chlapců, tak i účastníků silničního provozu. Padla také žádost o možnost častější kontroly hřbitova, kde bývají dle informací občanů především za pěkného počasí pořádána setkání lubské omladiny za účelem konzumace alkoholu, spojené s hlasitým poslechem hudby. Byl vznesen i návrh na zřízení schránky důvěry, která by dle názoru nadporučíka Dingy měla být však umístěna například na chodbě Městského úřadu v Lubech, aby nedošlo k jejímu poničení některými našimi občany. Lidé by tak měli možnost vznášet podněty k řešení bezpečnosti v našem městě

10 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 10 i prostřednictvím této schránky. Hovořila jsem na toto téma již s panem starostou, splnění tohoto požadavku by neměl být problém. Obyvatelka žijící v panelovém domě vystoupila s dotazem, zda by se nedalo něco podniknout v případě, kdy děti často i ve večerních hodinách jezdí na skateboardech po chodníku u panelového domu a ruší tak nájemníky, kteří mají tímto směrem situována okna. Řešily se i dopravní značky, které místo toho, aby plnily svůj účel, se válí v příkopě. Pan nadporučík Dinga si všechny podněty a připomínky zapsal a přislíbil, že se postará o jejich řešení. Za nejdůležitější věc, která se na besedě projednávala, však považuji přislíbení nadporučíka Dingy, že policisté v našem městě budou viděni nejen ve dne, ale i v noci. Budou chodit i pěší hlídky, se kterými budou mít občané možnost komunikovat a vznášet podněty k řešení. Samozřejmě je třeba si ale na druhou stranu uvědomit, že oddělení v Plesné disponuje na jednu službu zhruba 5-6 policisty, kteří mají na starosti i další obce jako je Nový Kostel, Plesná, Skalná, Milhostov. Je třeba respektovat i fakt, že je třeba řešit i nenadále situace a přistupovat tak k organizaci činnosti policistů operativně. Myslím si, že všichni přítomní pochopili, že vedení Obvodního oddělení Policie ČR v Plesné se staví k požadavkům města vstřícně, a že i občané se mohou na policisty s důvěrou obrátit. Na závěr bych chtěla občany poprosit, aby nezavírali oči nad případnými nekalostmi, nehovořili o nich jen mezi sebou, ale aby vznesli stížnost přímo na oddělení v Plesné (třeba i anonymně) nebo na Městský úřad v Lubech. Policejní hlídka pravidelně navštěvuje vedení města, případné podněty z řad občanů jí budou předány. Mgr. M. Hrabovská Zprávy ze zastupitelstva Paní Mgr. Hrabovská seznámila zastupitele s výzvou občanů ve věci privatizace městských bytů, která kritizuje určené ceny pro prodej bytů, označuje je za příliš vysoké a neodpovídající, zpochybňuje zpracované znalecké posudky a vyzývá zastupitelstvo k přehodnocení kompletních kritérií pro privatizaci městských bytů. Pod výzvu se podepsalo asi 120 občanů. K výzvě se nejdříve dosti obsáhle vyjádřila paní Hrabovská, vysvětlila jak celou privatizaci připravovala, jak a kde všude ověřovala ceny privatizovaných bytů a v závěru zopakovala, že si myslí, že ceny, za které se v Lubech byty nabízí nejsou vysoké, a pro ty, kteří mají zájem si byt koupit by měly být přijatelné. Zdůraznila, že město je povinno rozhodovat ve prospěch všech občanů města jako dobrý hospodář. Na to se ozvaly nesouhlasné hlasy jak ze strany některých zastupitelů, tak ze strany přítomných občanů. Za zastupitele vystoupil pan Norek s názorem, že by město mělo na základě výzvy občanů o ceně znovu jednat a zohlednit také to, že koupěschopnost lubských občanů je menší než ve větších městech. Mgr. Šulcek uvedl, že si myslí, že zásadní chybou je špatná komunikace s občany. Na to reagoval pan starosta, že byli informováni domovníci a na schůzku s nimi měli přijít všichni zastupitelé. Paní Hrabovská také namítla, že ti, kdo měli nějaké dotazy a oslovili ji, byli informováni od ní na schůzce s občany přímo v domě. K otázce cen bytů vystoupili ještě další zastupitelé i občané. Někteří zastupitelé navrhli, aby se otázka cen znovu projednávala za účasti nájemníků. Paní Hrabovská dala hlasovat o tomto návrhu a zastupitelé ho neschválili (4 pro, 5 proti). Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem dotazníkového šetření, zjišťujícího zájem lubských občanů o privatizaci městských bytů. Podle těchto výsledků by se měly privatizovat 3 panelové domy, ve kterých projevilo zájem o koupi bytu více než 50 % nájemníků. V ostatních PD nebyl zájem žádný, nebo maximálně 1 3 nájemníci z celého panelového domu. Na základě výsledků ankety ZM schválilo záměr prodat panelové domy č.p. 93, č.p. 736 a č.p. 737 v Tovární ulici v Lubech (8 pro, 1 se zdržel hl.). ZM obdrželo návrh zásad pro privatizaci městských bytů (viz. příloha). Tento materiál připravila Mgr. Hrabovská spolu se zástupci realitní kanceláře, která se již prodejem bytů zabývala. Někteří zastupitelé měli připomínky a návrhy na změny. Bylo navrženo, aby se ZM sešlo na pracovní schůzce a o zásadách pro privatizaci jednalo. Pan Šulcek navrhl svolání mimořádného zasedání ZM k projednání tohoto bodu, nejlépe v sále MKS, aby se mohly zúčastnit všichni nájemníci. Na tom se zastupitelé neshodli, k projednání zásad dojde na některém příštím zasedání (řádném nebo mimořádném). Dále ZM rozhodlo, aby byly vyzvány 3 realitní kanceláře k podání nabídky na zprostředkování prodeje obecních bytů. Ke schválení zásad pro prodej bytů by mělo dojít na příštím zasedání ZM, součástí zásad by mělo být také případné prodloužení termínu pro rozhodnutí nájemníků, zda si chtějí byty odkoupit. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Luby v roce Přezkoumání se uskutečnilo v období a na základě zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a provedl je odbor kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje. V závěru zprávy je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření města Luby za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, a že na základě výše uvedeného výsledku přezkoumání hospodaření kontrolní orgán neshledává rizika, která lze dovodit z uvedených zjištění a která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti. Na základě projednání zprávy o výsledku přezkumu hospodaření města zastupitelstvo vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města (všichni pro), a to bez výhrad. Zastupitelstvo města bylo seznámeno se závěrečným účtem města za rok Součástí závěrečného účtu města byl jak výsledek hospodaření samotného města, tak výsledek hospodaření všech příspěvkových organizací města (školská zařízení)., hospodářský výsledek bytového hospodářství města a obchodní společnosti Lubská Kalora. Závěrečný účet města projednal finanční výbor na svém zasedání dne a doporučil zastupitelstvu předložený závěrečný účet města za rok 2007 ke schválení. Zároveň doporučil u PO převod vzniklých hospodářských výsledků do jejich rezervních

11 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 11 fondů. Všichni přítomní zastupitelé schválili hospodářský výsledek města a jeho organizací a společností za rok 2007 a jeho použití. HV města (stav účtu 933) k byl ,31 Kč, HV za rok 2007 činil ,31 Kč, stav účtu 933 k se zvýšil na ,62 Kč. Při hospodaření příspěvkových organizací v roce 2007 nedošlo v žádné organizaci k porušení rozpočtové kázně, přezkoumání hospodaření ze strany zřizovatele, kterým je město Luby, probíhalo v průběhu celého roku a nebylo shledáno závažných nedostatků v hospodaření. HV Základní školy Luby ve výši ,58 Kč (zisk) bude převeden do rezervního fondu a budou z něj hrazeny opravy v roce 2008 (takto s tím bylo počítáno při schvalování rozpočtu města na rok 2008). HV Mateřské školy Luby ve výši ,33 Kč bude převeden do rezervního fondu a rovněž bude čerpán na opravy v letoším roce. HV Základní umělecké školy ve výši - 484,62 Kč (ztráta) bude pokryt z rezervního fondu. HV Městského domu dětí a mládeže ve výši ,50 Kč bude převeden do rezervního fondu. HV bytového hospodářství ve výši ,44 Kč byl snížen o 1 mil. Kč, to je částka, která byla převedena na účet města (půjčka), zbytek bude převeden na účet 903 fond hospodářské činnosti. O použití výsledku hospodaření společnosti Lubská Kalora s.r.o. ve výši 2 448,82 Kč (po zdanění) rozhodne valná hromada společnosti. Všichni členové zastupitelstva byli na pracovní schůzce dne seznámeni Ing. Petrem Plichtou, jednatelem inženýrské společnosti PROVOD z Ústí nad Labem, s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení na investiční akci Kanalizace Luby Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice. Dále byli podrobně seznámeni s připravovanou žádostí o dotaci ze SFŽP ČR programu Životní prostředí 3. výzvy, kterou firma PROVOD pro město zpracovává. Ing. Plichta se pokusil vysvětlit zastupitelům možná úskalí při posuzování naší žádosti. Žádost bude posuzována podle 3 kritérií, 1. priorita zájmového území (Luby mají nad 2000 obyvatel, proto splňují), 2. posouzení dle navrhovaného technického řešení a splnění nákladovosti na množství odstranění znečištění, 3. finanční analýza města Luby. Podle jeho předpokladu by mohla finanční analýza vyjít tak, že by městu mohla být přiznána dotace ve výši % uznatelných nákladů. Všichni přítomní členové vzali informaci na vědomí a souhlasili s podáním žádosti o dotaci ze SFŽP OP Životní prostředí na akci Kanalizace Luby Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice. Některé další návrhy ohledně financování přípojek majiteli jednotlivých nemovitostí, které budou na budovanou kanalizaci napojeny, vyřeší ZM až bude známo, o jakou částku se asi bude jednat. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozhodnutím starosty o výběru nejvhodnější nabídky na akci Cisternová automobilová stříkačka. Pan starosta rozhodl ve smyslu 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o výběru toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotící komise vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Smlouva na dodávku CAS byla uzavřena s firmou Strojírna Potůček s.r.o., Slatiňany za nabídkovou cenu ,- Kč. Na druhém místě skončila nabídka firmy THT, s.r.o., Polička s nabídkovou cenou ,- Kč, třetí nabídka RLS spol, s r. o., Ratíškovice s nabídkovou cenou ,- Kč. Zastupitelé vzali informaci o výsledku zadávacího řízení na vědomí. ZM bylo informováno s výsledkem výběrového řízení na dodávku a montáž elektronických indikátorů topných nákladů pro byty v panelových domech a MKS Luby. Nabídky vyhodnotili zastupitelé p. Kubeš, Norek, Pavlovská, Hrabovská a Knapčík a vybrali jako nejvýhodnější nabídku firmy Koncept TAST Ostrov nad Ohří. Tím byly vybrány indikátory typu Minoret M6 s optoodečtem v ceně 394,- Kč za 1 kus (bez DPH). Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy o dodávce a montáži elektronických indikátorů topných nákladů pro byty v PD a MKS se společností Koncept FAST Ostrov n/o (všichni pro). Pan starosta informoval zastupitele o sdělení vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci ukončení procesu posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životního prostředí. KÚ KK na žádost oznamovatele záměru Studie variant silničního spojení Luby hraniční přechod proces posuzování vlivu na životní prostředí ukončil a vzhledem k ukončení procesu posuzování nebylo provedeno ani veřejné projednání, které se mělo konat dne Dále informoval o konečné domluvě mezi společností Chevak Cheb, a. s. a Krajskou správou a údržbou silnic o opatřeních, která udělají při opravě silnice k hraničnímu přechodu na ochranu zdrojů pitné vody pro město. Zastupitelé vzali informaci na vědomí. Mgr. Hrabovská informovala zastupitelstvo o stížnosti nájemníků panelového domu č.p. 87 a 728 na vyúčtování vody (TUV a SV). Již několik let se opakuje, že rozdíly mezi součtem spotřebované vody na poměrových měřidlech v jednotlivých bytech a spotřebou na fakturačním měřidle na patě objektu jsou příliš velké, letos to je 32 % na TUV a 20 % na SV. V metodickém návodu k vyhlášce č.224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělování nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa se uvádí, že pro rozdělení spotřební složky nákladů týkajících se TUV, byla přijata hranice 15% rozdílu, kdy je možné ještě akceptovat výsledky měření v zúčtovacích jednotkách. Konkrétně však žádná vyhláška neuvádí, jaká hranice tolerance je ještě přípustná. Informace p. Hrabovská zjišťovala u Ing. Plevného na SBD a dotazy na On LINE poradně Asociace ARTAV. Většinou je postupováno tak, že pokud se nezjistí příčiny většího rozdílu než 20 % (např. nejsou měřeny všechny výtoky SV, domovní fakturační vodoměr měří špatně nebo má prošlou dobu úředního ověření, někdo z nájemců ovlivňuje měření svého bytového vodoměru) při rozúčtování nákladů na TUV a SV se doporučuje postupovat jako když u konečných spotřebitelů nejsou vodoměry nainstalovány, tj. rozúčtování se provádí zpravidla podle počtu osob. Paní Hrabovská navrhla, aby ve zmíněných dvou PD a tam, kde rozdíly překročí 15 %, bylo přepracováno vyúčtování TUV a SV, s tím, že rozdíl větší než 15 % bude nájemníkům vrácen. V dalších letech, pokud by se nepodařila zjistit příčina a rozdíl by byl opět větší než 15 %, by se rozúčtování provedlo podle počtu osob. ZM s tímto návrhem souhlasilo (5 pro, 3 proti, 1 se zdržel hl.).dále bylo navrženo, aby se intenzivně hledala příčina takto nelogicky velkých rozdílů hodnot na fakturačních měřidlech a poměrových měřidlech u konečných spotřebitelů.

12 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 12 Paní Dvořáková předložila zastupitelům k novému projednání výše měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM. Při minulém projednávání odměn pro předsedy a členy komisí a výborů byla chybně stanovena maximální výše měsíční odměny podle nového nařízení vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. U těchto funkcí byla chybně započítána při souběhu funkcí dvakrát položka 170 Kč (příplatek podle počtu obyvatel podle sl. 14 přílohy č. 1 k nařízení vlády). Maximální výše odměny pro člena ZM a současně člena výboru nebo komise je Kč, pro člena ZM a předsedu výboru nebo komise Kč. ZM schválilo takto navrženou výši odměny pro předsedu výboru nebo komise a pro člena výboru nebo komise (všichni pro). ZM projednalo žádost Mysliveckého sdružení Luby II o poskytnutí příspěvku na rok 2008 na zakoupení osiva pro zvěřní políčka ve výši Kč a neschválilo ji (všichni proti). Poskytnutí příspěvku nedoporučil pan starosta, protože Myslivecké sdružení Luby II v termínu nedokladovalo použití loňského příspěvku, přestože se ve smlouvě k tomu zavázalo do konce roku Zastupitelstvo projednalo žádost paní Výborné o souhlas se zástavou domu č.p. 190, který bude v dohledné době na základě Smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní z od města kupovat, ve prospěch Raiffeisen stavební spořitelny a schválilo ji. Pověření k podpisu zástavní smlouvy a zabezpečení celé transakce dostal pan starosta. Všichni přítomní schválili prodej domu č.p. 190 a p.č. 83 (323 m 2 ) v k. ú. Luby I manželům Výborným za předem dohodnutou kupní cenu ,- Kč dle smlouvy o budoucím uzavření kupní smlouvy ze dne Záměr prodat tyto nemovitosti byl schválen ZM dne , zveřejněn na úřední desce od do Výše nájemného se do převodu nemovitosti nemění. Pan starosta informoval zastupitele o zahájení opravy dlažby v Chebské ulici již v měsíci květnu, předpokládaná doba ukončení je přelom měsíce května a června, proto informoval všechny občany, kteří vlastní domy v Chebské, kde k opravě dojde, aby se v případě, že nejsou napojeni na kanalizaci, napojili nejpozději do ukončení rekonstrukce, nebo si alespoň provedli přípravu pro přípojku od hlavního kanalizačního řadu a tu vyvedli mimo opravovanou silnici a chodník. Dále starosta informoval, že na základě výběrového řízení vyšla cena rekonstrukce na více než 900 tis. Kč, což je téměř dvojnásobek toho, s čím KSÚS KK počítala. Jedná s ředitelem této společnosti Ing. Želichovským o tom, že podíl města zůstane ve výši 250 tis. Kč, tak, jak to schválilo zastupitelstvo. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou firmy SOVT RADIO s.r.o. na vybudování bezdrátového obecního rozhlasu nové generace. Tento systém by pokryl i odlehlejší místa v obci, cena by byla kolem 700 tis. Kč. Pan starosta navrhl, aby vybudování bezdrátového obecního rozhlasu bylo dáno do plánu programu rozvoje města, aby se při vyhlášení vhodného dotačního titulu mohlo toto vybudovat za finančního přispění z fondů EU. Pro zařazení vybudování bezdrátového obecního rozhlasu do Programu rozvoje města Luby hlasovali všichni členové ZM. Pan starosta informoval zastupitele o ocenění spolupráce při realizaci projektu Czech POINT, které mu zaslal ministr vnitra ČR MUDr. Mgr. Ivan Langer. ZM vzalo informaci na vědomí. Pan starosta informoval zastupitelstvo o době ukončení platnosti schváleného územního plánu sídelního útvaru města Luby (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, musí být nejdéle do roku 2014 schválen nový ÚP). Pan starosta upozornil na možnost již zahájit přípravné práce na novém ÚP a vyzval zastupitele k případné činnosti. Mgr. Šulcek byl určen k zastupování a jednání s úřady při zpracovávání územního plánu města. ZM projednalo žádost pana Michaela Kastla o stanovisko k zamýšlené výstavbě 1 větrné elektrárny na území obce Luby, kat. území Opatov na p.p.č. 1554/1. Pan Kastl, který byl přítomen uvedl, že nikdo jiný než on v Lubech větrné elektrárny provozovat nebude, protože nedostane souhlas k napojení do sítě VN. Na dotaz, co městu nabídne, uvedl, že vytvoří 50 nových pracovních míst v objektu bývalého Unitexu v Libockém Dole. Zastupitelé se dohadovali, zda mají revokovat své rozhodnutí, že již nikomu nedají souhlas s vybudováním větrných elektráren na území obce. K dohodě nedošlo. Pan starosta byl pověřen jednat s firmou WINDING o podepsání rámcové smlouvy a dále ověřit tvrzení pana Kastla, že nikdo nedostane souhlas s připojením do sítě VN. O žádosti pana Kastla bude rozhodnuto na příštím zasedání ZM. Pan Jan Matoušek písemně informoval zastupitelstvo o činnosti Automodelářského klubu Luby a o aktivitách, které proběhly v loňském roce na Autoparku v Lubech. Na závěr požádal o dotaci Kč na nákup barvy pro obnovu dráhy. Zastupitelé vzali informaci na vědomí. Žádosti o dotaci vyhověli (všichni pro). V případě, že automodeláři v Lubech nejsou oficielně registrovaní, dojde k nákupu barvy městem. Pan starosta informoval ZM o přípravě projektu Rekonstrukce Revoluční ulice, který je připraven k podání žádosti o dotaci z již vyhlášeného programu ROP NUTS2 Severozápad. Program byl vyhlášen , žádosti budou přijímány do 20. června, teprve potom budou posuzovány a schvalovány. V případě kladného vyřízení naší žádosti by došlo k podpisu smlouvy o dotaci koncem roku. Vzniká tady riziko, že město bude muset s opravou začít ještě dříve, než bude mít jistotu, že dotaci získá (začít je potřeba nejdéle v srpnu, aby se dala rekonstrukce dokončit za příznivého počasí). Proto pan starosta navrhl, aby se realizace posunula na začátek příštího roku. Potom by bylo výhodou to, že když město neuspěje se žádostí v 1. výzvě, může se o získání dotace pokusit v další výzvě (na podzim má být vyhlášena další výzva). Zastupitelé návrh odsouhlasili (všichni pro). Podmínkou je, aby byla technicky zabezpečena Revoluční ulice tak, aby zůstala do příštího roku sjízdná, proto ZM rozhodlo, že nechá porušenou část dlažby dodláždit od firmy Chevak Cheb a.s. Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 26. května od 17 hodin v budově MěÚ, 2. poschodí, místnost č. 13. Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ , odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E Tisk: GTS Global Transaction Systém CZ, s.r.o., Plesná, Tovární 40 Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu: Informace o městě Luby na adrese:

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 P R O G R A M

Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 P R O G R A M Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Skála, Šíma, Vrbová, Plzák, Záplata Omluveni: p. Kubeš, Pavlovský P R O G R A M 1. Určení ověřovatelů zápisu; schválení

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Přítomní: Holický Jaroslav, Kolář František, Leitner Zdeněk, Rak Martin,

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 37. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 20.12.2013 od 18.30 hodin do 19.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Matoušek, Stehlík, Karlová Omluveni: Zapisovatel : ing.urbášková

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J. Pružinec, R. Horová, Z. Šmausová, M.Mach, M. Dušková Omluveni: P.Ton, J.Fučík,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis z 5. zasedání ZM Luby konaného dne 2.03.2015 P R O G R A M

Zápis z 5. zasedání ZM Luby konaného dne 2.03.2015 P R O G R A M Zápis z 5. zasedání ZM Luby konaného dne 2.03.2015 Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Pavlovský, Plzák, Skála, Šíma, Vrbová, Omluveni: p. Záplata P R O G R A M 1. Určení ověřovatelů zápisu; schválení

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/407/15/KY Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více