Mezinárodní atletické závody mezi ZŠ Luby a Grundschule Erlbach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní atletické závody mezi ZŠ Luby a Grundschule Erlbach"

Transkript

1 Květen 2008 Ročník XV Cena 6, - Kč Mezinárodní atletické závody mezi ZŠ Luby a Grundschule Erlbach Na podzim 2007 jsme dohodli s panem ředitelem Frankem z Grundschule v Erlbachu, že 2 x za rok uspořádáme u nás sportovní klání mezi našimi partnerskými školami. 23. dubna 2008 v 9.00 hodin byly zahájeny závody v atletickém trojboji. Šlo o soutěž družstev i jednotlivců. Nastoupila 3 družstva čtvrťáků z Erlbachu, 1 družstvo čtvrťáků a 1 družstvo třeťáků z Lubů. Soutěžilo se ve třech disciplínách v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky. Klání to bylo veliké, děti se navzájem povzbuzovaly, starší ročníky fandily, i vlajky se objevily. Výkony byly bodovány podle atletických tabulek. Každému družstvu se do soutěže započítávalo nejlepších 10 závodníků (družstva byla 20 členná). Nakonec sehrál výběr Erlbachu proti výběru Lubů fotbalové utkání v malé kopané (5+1). Počasí bylo skvělé, čaj od našich kuchařek vynikající a tak se ve 12.30, po vyhlášení výsledků, všichni spokojeně rozešli. Výsledky : 1. družstvo C Erlbach Soutěž družstev 2. družstvo B Erlbach 3. družstvo A Luby (čtvrťáci) 4. družstvo A Erlbach 5. družstvo B Luby (třeťáci) Soutěž jednotlivců - dívky chlapci 1. Schautschick J. (Erlbach) Kisza Filip (Luby) 2. Müller Melanie (Erlbach) Dinga Tomáš (Luby) 3. Fassl Maria (Erlbach) Müller Niklas (Erlbach) Kopaná chlapci Luby : Erlbach 0 : 5 Děkuji všem zúčastněným učitelkám pí. Koudelkové, Paučové, Pokorné, Šupicové, Vrbové a panu učiteli Heřmánkovi za organizaci a pomoc při krásném atletickém klání. Mgr. Petr Plzák, ředitel ZŠ Luby Dobrovolné pečovatelky V dubnovém vydání Lubského zpravodaje jsem informovala občany, že hledáme dobrovolné pečovatelky, které by byly ochotny pomoci starým a zdravotně postiženým občanům. Musím říci, že jsem byla velice mile překvapena, jelikož se mně přihlásilo hned sedm žen. Jedná se o tyto paní, které by případní zájemci o pomoc mohli kontaktovat: p. Mikitová Lenka, Eliášová Věra, Skořepová Ludmila, Ernatová Petra, Voová Marie, Hadwigová Růžena, Kubincová Andrea.V případě potřeby mohu poskytnout na dobrovolné pečovatelky telefonní kontakt nebo pomoci při zprostředkování prvního setkání. Mgr. Miroslava Hrabovská

2 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 2 Vyhodnocení dotazníků zjišťujícících zájem lubských občanů o privatizaci městských bytů Na začátku měsíce dubna proběhlo vyhodnocení dotazníků, jejichž prostřednictvím jsme chtěli zjistit, jaký je zájem lubských občanů o koupi bytů, ve kterých žijí. Jak to dopadlo? Město je vlastníkem 301 bytů. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že o koupi bytu do osobního vlastnictví by mělo zájem 54 nájemníků, což představuje 18 % z celkového počtu lidí žijících v obecních bytech. Zastupitelstvem bylo schváleno, že teprve v případě nadpolovičního zájmu občanů v daném vchodě (bylo dohodnuto, že za uznatelnou hranicí bude považováno 50 %) budou následně nájemníkům nabídnuty bytové jednotky k odkoupení. Pokud se pro koupi vysloví méně jak polovina uživatelů bytů ve vchodě, daný vchod se prodávat nebude. Na základě těchto stanovených pravidel po vyhodnocení dotazníků vyplynulo, že zatím budou privatizovány tři vchody v Tovární ulici. Na veřejném zasedání se pro uskutečnění prodeje vyslovilo osm zastupitelů, jeden se zdržel hlasování. V čísle popisném 93 projevilo zájem o koupi osm nájemníků, tři byt kupovat nechtějí. Pokud se nic nezmění, bude jim z kupní ceny odečteno ještě 10 % slevy. Ve vchodě číslo 736 si sáhnou občané na 30% snížení kupní ceny, jelikož kupovat chce sedm nájemníků z osmi. Ten osmý je neplatič nájemného. Vzhledem k rozhodnutí zastupitelstva tento dlužník nebyl do procentuálního vyhodnocení zájmu o privatizaci zařazen. V Tovární 737 chce byt odkoupit 7 nájemníků, jeden nemá zájem. Pokud se nic nezmění, občanům v tomto vchodě se rýsuje 20% sleva. Z výše uvedených řádků tedy vyplývá, že město bude prodávat 27 bytů, což činí 9 % z celkového počtu bytových jednotek, které má ve svém vlastnictví. Jen tak pro zajímavost uvádím, jak se jeví dle vyhodnocení dotazníků v současné době kupní cena bytu ve zmiňovaných vchodech. Panelové domy u hasičárny Byt Velikost v m 2 60 % sleva Kupní cena Kupní cena Kupní cena cena za m 2 = 2 858,81 Kč s 10% slevou s 20% slevou s 30% slevou , ,08 Kč Kč Kč Kč , ,72 Kč Kč Kč Kč , ,47 Kč Kč Kč Kč S nájemníky tří zmiňovaných vchodů bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí. Do této doby by měly být provedeny případné výměny bytů, které by mohly ovlivnit procentuální slevy z kupní ceny. Pro občany, kteří měli o koupi svého bytu zájem a jejich vchod nebude privatizován, uvádím níže seznam těch nájemníků, kteří byty v privatizovaných vchodech kupovat nechtějí. Je možné se zkusit s nimi dohodnout právě o případné výměně bytů. Tovární 93 Tausch Jan, Křížová Jaroslava, Tolar Josef ml. Tovární 736 bude uvolněn jeden byt po vystěhování neplatiče Tovární 737 po odstěhování nájemníka bude volný byt 1+2, žádost o případnou výměnu za byt z neprivatizovaného vchodu je nutné podat bytové komisi. Pokud nájemníci na výměnu ani na koupi nepřistoupí, bude muset být jejich bytová jednotka po uplynutí šestiměsíční lhůty od doručení nabídky ke koupi nabídnuta k prodeji, a to tzv. třetí osobě za trvajícího předkupního práva nájemce po dobu jednoho roku. Další nabídku nájemci bytu učiní město poté, když o koupi jeho bytu projeví během již zmiňované 12-měsíční lhůty kterákoli třetí osoba. V této další nabídce bude ale kupní cena bytu již vyšší, než cena, za kterou byly byty nabízeny stávajícím nájemníkům. Cenu bytu pro třetí osobu určí zastupitelé při schvalování zásad pro privatizaci. Nebude-li mít zájem o odkoupení příslušného bytu oprávněný nájemce bytové jednotky v příslušném obytném domě, lze tento byt prodat kromě tzv. třetí osobě i uživateli jiného bytu ve městě Luby v domě, který nebyl privatizován a tento byt za splnění všech zákonných podmínek uvolní pro potřeby města. Bytová jednotka mu bude nabídnuta za základní kupní cenu, která byla určena pro prodej stávajícím nájemníkům bytů.

3 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 3 Na dubnovém veřejném zasedání se projednávala Výzva občanů města, ve které jsou zastupitelé vyzýváni k přehodnocení kupních cen, které byly stanoveny pro prodej obecních bytů. Po bouřlivé diskusi bylo rozhodnuto, že podmínky pro prodej bytů se nebudou měnit, tedy že zůstává stejná kupní cena a navrhované slevy (4 zastupitelé hlasovali pro změnu pravidel, pět bylo proti). Na dalším zasedání již budou zastupitelé schvalovat zásady privatizace městských bytů. Bylo dohodnuto, že oslovím tří realitní kanceláře, které městu zpracují cenovou nabídku pro prodej bytových jednotek, a po té zastupitelé vyhodnotí, která firma prodej bytů v našem městě zajistí. Dále se zastupitelé vyjádří k ceně, za kterou budou nabízeny byty tzv. třetím osobám a rovněž k průběhu výběrového řízení. Musí se odsouhlasit i podmínky prodeje, způsob úhrady kupní ceny, stanovení sankcí za nedodržení platebních podmínek. V zásadách privatizace by mělo být specifikováno, co bude obsaženo v kupní smlouvě, jakým způsobem bude probíhat vklad do katastru nemovitostí a zřízení předkupního práva. Pokud budou mít občané jakékoliv dotazy k privatizaci, ráda jim vše zodpovím. Myslím si, že totéž platí i o ostatních zastupitelích. Mgr. Miroslava Hrabovská, místostarostka 29. Erlbachský horsk orský výšlap Již počtvrté se společně s naší partnerskou obcí podílíme na Erlbachském horském výšlapu, který se tento rok koná v neděli 25. května. Letos povede pouze jedna trasa (25km) částečně po českém území. Česko-německá hranice bude překročena pod Vysokým kamenem. Další dvě trasy v délce 12 a 18 km povedou pouze po německé straně. Příští rok se opět dostaneme do okolí Lubů, povedou sem dvě trasy. Naše kontrolní a občerstvovací stanice bude na Vysokém kameni. Informace pro české účastníky pochodu: - sraz je přesně v 8.15 hodin na hraničním přechodu Luby Wernitzgrün - účastníci budou odvezeni od hraničního přechodu do Erlbachu, odpoledne zpět - pas nebo občanský průkaz s sebou - startovné 2,50, děti do 6 let neplatí - zájemci se osobně mohou přihlásit u mne nebo osobně / telefonicky u pana starosty Kubeše , a to nejdéle do 18. května, aby německá strana stačila zajistit potřebný počet vozidel pro odvoz. Všem, kteří se pochodu zúčastní, přejeme pěkné zážitky a pohodové šlapání. Za lubské přátele pěší turistiky Jan Kreuzinger I lubská škola se může pochlubit poctivými dětmi Jistě si většina lubských občanů přečetla v měsíčníku Zrcadlo o dětech, které odevzdaly na oddělení Policie ČR ve Františkových Lázních nalezenou tašku s větším finančním obnosem. Jsem velice ráda, že v našem Lubském zpravodaji také mohu uveřejnit informaci o poctivých nálezcích, a to rovněž z řad školáků. Jedná se o Michaelu Čáchovou ze druhé třídy a Jiřího Šulcka ze třídy třetí. Míša při cestě do školy našla peníze, které odevzdala své třídní učitelce Mgr. Janě Dvořákové. Jirka nalezl před garážemi za bývalým nákupním střediskem mobil a dokonce sám i jeho majitele vypátral. Dětem byly za Městský úřad v Lubech předány drobné dárky. Jiřímu přišel do školy předat sladkosti i majitel nalezeného mobilu. Na konci roku budou tyto děti pozvány i na setkání s panem starostou, kterého se účastní nejlepší žáci školy. Co napsat závěrem? Snad jen to, že budeme doufat, že naši poctivci budou příkladem i dalším spolužákům. Mgr. M. Hrabovská Humor Dva kamarádi popíjejí večer v hospodě a jeden se začne druhému svěřovat. "Nevím, co už mám dělat, když se vracím v noci domů z hospody. Nejdříve, než vjedu na příjezdovou cestu ke garáži, tak vypnu motor, pak světla a zajedu tam setrvačností. Potom si sundám boty, po špičkách vyjdu schody nahoru a v koupelně se odstrojím. Opatrně si lehnu do postele, ale moje žena se stejně vzbudí a začne na mě ječet, co si to dovoluji přitáhnout domů zase tak pozdě!" "Jo kamaráde, ty máš úplně špatný přístup k věci. To já do garáže vletím, až skřípají brzdy, vyřítím se po schodech nahoru, hodím boty do skříně, skočím do postele, plácnu ji přes zadek a zeptám se: " Jsi taky tak nadržená jako já?" A ona předstírá, že je v hlubokým spánku.

4 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 4 Vyberte si v knihovně Kopřivík Roman: Prásk, bum, cvak. Praha 90. let. Peníze a politika, zákulisí reklamy. Lewis Jon E.: Elitní jednotky. Skutečné válečné příběhy ze zásahů zvláštních jednotek - přepad válečného přístavu Scapa Flow, zásah izraelských parašutistů v Entebbe, operace Cizinecké legie ve Vietnamu, jednotky SAS v Omanu, US Special Forces ve Vietnamu a osvobození Mussoliniho zvláštními jednotkami SS pod vedením Otto Skorzenyho Link Charlotte: Hvězdy Marmalonnu. Románový bestseller se odehrává na historickém pozadí vlády Jindřicha VIII. a rámec jeho šesti manželství a války s římskou církví dokládá, že žádný člověk se nemůže vyvázat z tlaků doby, v níž žije. Frodien Ulrich: Přežij! Upřímné a nesentimentální vzpomínky žurnalisty, který jako mladý zažil a přežil nasazení na frontě, konec války a útěk. Ulrich vypráví o svém dětství a mládí ve Vratislavy pod silným vlivem nacionálního socialismu, o nadšeném vstupu do Wehrmachtu jako sedmnáctiletý dobrovolník, o hrůzách fronty, o svém těžkém zranění a dobrodružném útěku. Cílek Roman: Střepina v srdci. Týden mladého vraha a lidí kolem něho. Glück Doris: Umlčená. V područí fanatického manžela. Němka Doris Glück se v roce 1988 vdala za egyptského muslima. Odcestovali spolu do Bosny, tam se vztah začal bortit., neboť manžel navázal kontakt s teroristickým podsvětím. Začátkem r se podařilo Doris z manželství uniknout a vrátit se do Německa. Žije v neustálém strachu a dodnes se musí skrývat pod cizím jménem. Hrušková Marie / Bedřich Ludvík: Paměť stromů. Hlavním námětem knihy jsou stromy, které mají paměť tedy stromy památné. Kniha se stala základním materiálem při přípravě dokumentárního seriálu ČT. Kniha je členěna do 15 kapitol, které přibližně odpovídají 15 dílům seriálu. Brabcová Eva: Baculky jsou prima. Třináct příběhů o ženách pro ženy. Šindelářová Renata: Milující tyran. Příběh v této knize kopíruje část životní poutě mladé ženy. Napovrch jemný a vtipný muž se v manželství projeví jako despotický trýznitel. Hirse Maria: Vím, jak chutná vzduch. Skutečný příběh modelky o boji s mentální anorexií. Zájezd na divadelní představení do Prahy Prosím všechny občany, kteří se přihlásili na divadelní představení do Národního divadla, aby přišli ve dnech nebo uhradit do účtárny na Městském úřadě v Lubech vstupné (550 Kč na osobu). Bohužel, kapacita 45 míst byla ihned naplněna a nemohli jsme vyhovět dalším deseti zájemcům. Budu se snažit s panem Stulákem domluvit, aby tento zájezd do Národního divadla nebyl v jeho nabídce pro naše město poslední. Mgr. M. Hrabovská FILMOVÝ FESTIVAL v rekreačním areálu Bezdružice Zájemci o 14denní pobyt dětí v tomto areálu (viz plakát uvnitř tohoto čísla LZ) se mohou přihlásit do konce května na Městském úřadu u paní Hrabovské nebo telefonicky na čísle

5 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 5 Program kina Neděle 18. května od hodin JUMPER USA 40 Kč Jumper je dobrodružnou sci-fi podívanou, u které se nebudete mít čas nudit. 88 min. Dobrodružný Vstupné 30 Kč Středa 14.května od 9.00 hodin SPÍCÍ ZÁMEK Pohádku vám zahraje Divadélko Ondřej velký sál MěKS Vstupné50 Kč Pátek 16. května od hodin LUBY HLEDAJÍ SUPERSTAR Velká pěvecká soutěž dětských talentů z celého kraje. velký sál MěKS Připravujeme KINO: 22. června Venkovský učitel 29. června Úhel pohledu Rybářské závody Každoroční jarní atrakce lubských rybářů se letos koná v sobotu 10. května. Sejdeme se na obvyklém místě za Strunalem na rybníku Kytarárna. Začátek je v 6.00 hodin ráno. Pro vítěze je kromě hodnotných cen zajištěno zajímavé překvapení. Návštěvníci i závodníci se mohou občerstvit u stánku, v kádi je čekají pěkní kapři do tomboly. Výbor místní skupiny se těší na hojnou účast rybářů i návštěvníků. Srdečně všechny zveme. Výbor MS ČRS v Lubech AUTOOPRAVNA LUIGI - Jaroslav Reňák Kraslice, ul. Palackého, nabízí všem zákazníkům tyto služby: opravy motorů, převodovek, brzd, čepů, výměny rozvodů, spojkových kompletů, seřízení světel, montáž tažného zařízení s platným certifikátem, pneuservis, výměny olejů, výfuků, prodej náhradních dílů, pneumatik - dle zakoupeného množství sleva, kódování autoskel, aj. Provozní doba: PONDĚLÍ - PÁTEK hodin mobil:

6 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 6 Odbor správy majetku města informuje Minulý měsíc proběhl jarní svoz velkoobjemového odpadu tzv. hromádky a zároveň také mobilní svoz nebezpečného odpadu z domácností. Pro zajímavost přináším několik čísel. Celkem se odvezlo na skládku při hromádkách 38,7 t odpadu a dále 16 ks televizí, 13 ks monitorů, 28 ks lednic a mrazáků, 1,06 t kovového odpadu a dva kontejnery pneumatik. V porovnání s minulými roky množství odvezeného odpadu stále mírně roste. Co se týče svozu nebezpečných odpadů, tak zde k žádným větším změnám nedošlo. Vybralo se 3,2 kg nepoužitých léčiv, 12 kg rozpouštědel, 1,1 kg zářivek a odpadu obsahujícího rtuť, 74,5 kg barev a 12 kg olejů a tuků. V oblasti separovaných odpadů (plast, papír, sklo) došlo v minulém roce k několika změnám. Byla zvýšena četnost odvozu plastů na 1 x týdně každé pondělí po celý rok a bylo přidáno 10 ks nových nádob. V současné době je ve městě k dispozici 18 ks kontejnerů na papír, 15 ks kontejnerů na plast a 15 ks kontejnerů na sklo. V loňském roce se odvezlo 34,5 t papírových a lepenkových obalů, 21,6 t plastových obalů a 29,4 t skleněných obalů. Pro srovnání v roce 2006 bylo odvezeno 24,8 t papíru, 10,5 t plastu a 22,1 t skla. Připomínám, že do nádob na plastové obaly je možno dávat také polystyren a krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod. Bc. Lukeš Martin odbor správy majetku města S potěšením mohu oznámit všem majitelům pejsků a kočiček, že se dne 2. června 2008 v Lubech otevírá psí salon: Obrázky z historie SALON ALMA Revoluční Luby (Městské kulturní středisko, vchod od paneláků U Pily) Vše kolem vašich pejsků a kočiček - koupání, stříhání trimování, čištění oušek a análních žláz. Objednat se můžete již v měsíci květnu na tel: nebo na ové adrese: Srdečně jsou vítáni pejsci všech ras i kočičky Bez komentáře 1. máj 1971 v Lubech Humor Soudce k obžalovanému: Chcete uvést na svoji obhajobu nějaké polehčující okolnosti? Ano, chtěl bych říct, že už jsem byl třikrát trestaný a stejně to nepomohlo!

7 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 7 Potřebujete přešít šaty či kalhoty? Opravy a úpravy oděvů, včetně našívání zipů, šití záclon, závěsů a ubrusů můžete domluvit a objednat na telefonním čísle (u pana Aulického) Finanční odbor MěÚ v Lubech upozorňuje občany, že splatnost poplatku za odpady je do 31. května (uvedeno na složenkách). Odpady je možné platit i po částech, ale splatnost celé částky je do konce května. Občané, i přes obdrženou složenku, mohou platit přímo na úřadě. Očkování psů Městský úřad v Lubech oznamuje všem majitelům psů, že v sobotu 17. května se bude konat povinné očkování psů proti vzteklině. Dostavte se v určenou dobu na příslušné stanoviště a vezměte s sebou očkovací průkaz. Očkovat bude MVDr. Tomáš Jarosil z Kraslic Dolní Luby u autobusové zastávky Luby náměstí před MěÚ Staré paneláky u F.P. Techniku Růžový Vrch u Jandů Flusberk rozcestí Egeten u vodárny Kdo pomůže s češtinou? Jmenuji se Cornelia Lederer, mám 44 let a bydlím v Erlbachu. Učím se česky a ráda chci někoho poznat, s kým mohu mluvit česky. Moje adresa: Cornelia Lederer Wernitzgrüner Str Eubabrunn Tip nejen na výlet Chcete spojit vycházku do přírody s příjemným posezením? Nabízím k odpočinku a občerstvení navštívit Penzion - restauraci MONIKA v Počátkách Otevřeno je denně a lze tam pořádat i svatby, školení, oslavy. Ubytovací kapacita je 42 míst. Inzerce Raiffeisen stavební spořitelna nabízí - spoření se státní podporou 15 %, úročení vkladů 2 % - širokou nabídku úvěrů na bydlení - možnost využití úvěru již od uzavření smlouvy Dále nabízíme: - penzijní připojištění ČP a ING - pojištění domácností, nemovitostí, staveb - úrazové a životní pojištění - pojištění odpovědnosti za škodu (vzniklou v zaměstnání nebo v běžném životě) Bližší informace Vám poskytneme na adrese: Kaňkovi, Na Louce 96, Luby tel.: mobil: , Pondělí - pátek: hodin Po dohodě i o víkendech. DŘEVOVÝROBA Karel Mikulanda Nabízí: - TRÁMY, PRKNA, - PLOTOVKY, RÝGLE - JINÉ DŘEVĚNÉ VÝROBKY Dobré ceny a doprava při větším odběru v regionu zdarma! Dále nabízím AUTODOPRAVU do 3 t přepravovaného zboží Kontakt Karel Mikulanda Sokolovská Luby tel: Telefon: , Mobil:

8 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 8

9 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 9 Beseda občanů s vedením OOP ČR v Plesné Dne se v malém sále městského kulturního střediska uskutečnila beseda s občany, na kterou byl pozván zástupce OOP ČR v Plesné nadporučík Daniel Dinga. V březnovém vydání Lubského zpravodaje jsem Vás informovala o snaze městského úřadu efektivně a účelně spolupracovat s vedením OOP ČR v Plesné. Jedním z předpokladů toho, aby se nám v našem městě žilo bezpečně a klidně, je navázání komunikace mezi občany a policisty. Doufala jsem, že k tomu přispěje již v úvodu zmiňované setkání. Čeho jsem se při organizaci této schůzky nejvíce obávala, bylo to, že budu besedovat s nadporučíkem Dingou v malém sále sama. Ne, že by nadporučík Dinga nebyl sympatický muž, jak ostatně mohli všichni přítomní poznat, ale středeční odpoledne bylo určeno především lubským občanům, aby mohli vznášet dotazy týkající se práce policistů v našem městě. A jak to dopadlo? Na besedu přišlo zhruba 45 lidí. Nezklamal jako vždy Klub důchodců. Senioři byli v převaze, měli připraveno plno otázek. No prostě udělali mně velkou radost, že se aktivně zajímají o život v našem městě. Poděkování zaslouží i za uvařenou kávu, kterou zde podávali. Mrzí mě, že mladší generace již takový zájem neprojevila. Možná, že návštěvnost ovlivnilo i hokejové utkání Karlovy Vary Slávie, které probíhalo v času naší besedy. V následujících řádkách se pokusím stručně shrnout, o čem se především diskutovalo. Pan nadporučík Dinga pohovořil o programu Community Policing, jehož prvky má zařazeny do své práce i OOP ČR v Plesné. O co se vlastně jedná? Tento termín označuje úzkou součinnost policie s občany a samosprávou daného regionu. Navazuje tak na úspěšnou četnickou tradici z naší prvorepublikové historie a smyslem je opětovné získání důvěry obyvatelstva v policii. Principem je každodenní působení policistů mezi občany, vybudování a zachování vzájemné důvěry. V lokalitě by měli působit dlouhodobě stálí policisté, aby měli dostatek času na poznání místních poměrů. Policie bude s veřejností aktivně komunikovat a nebude se chovat jen reaktivně tedy pouze vyšetřovat a řešit kriminalitu, která již nastala, ale i bude se snažit působit především preventivně. Dále již následovaly dotazy občanů, na které nadporučík Dinga odpovídal. Hovořilo se o tom, zda policisté již využili poskytnutou místnost na městském úřadě, a také k jakým účelům jim bude sloužit. Bylo odpovězeno, že kancelář je vybavena nejen nábytkem, ale i příslušnou technikou a bude využívána především ke zpracování dokumentace. Lubští občané tak nebudou muset jezdit například sepisovat své výpovědi na OOP ČR v Plesné, ale budou zváni na Městský úřad v Lubech. Místní občan Mlčoch diskutoval o nedovoleném parkování aut na chodníkách v Chebské ulici, překračování povolené rychlosti a potřebě zřízení dalších přechodů pro chodce. Nadporučík Dinga mu sdělil, že jenom za poslední měsíce bylo v Lubech řešeno 49 přestupků v dopravě. Policisté v naší obci nejsou nepřetržitě 24 hodin a tudíž nemohou postihnout všechny přestupky. Občané ale mohou na ně policisty upozornit sami na telefonních číslech nebo na 158. I v případě, že nebudou chtít sdělit své jméno, bude jejich stížnost přešetřena. Panu Mlčochovi bylo dále odpovězeno, že zřizování přechodů pro chodce, byť je to samozřejmě přáním i celého zastupitelstva, závisí především na vyjádření Dopravního inspektorátu v Chebu a dalších institucí. Bohužel kromě přechodů u škol žádostem města o možnost vybudování dalších přechodů v našem městě nebylo vyhověno. Co se týká měření rychlosti, OOP ČR v Plesné nedisponuje radary. Dle sdělení nadporučíka Dingy Okresní ředitelství Policie ČR v Chebu vlastní dva radary v autě a dva stojací radary. V blízké době by mělo být auto s vybavení na měření rychlosti OOP ČR v Plesné zapůjčeno. Občané hovořili o porušování zákazu nalévání a prodeji alkoholu mladistvým v našich místních restauracích a obchodech. Bylo nám prozrazeno že za účelem sledování tohoto problému jsou naplánovány v blízké době dvě akce. Termín přepadovky je samozřejmě policejním tajemstvím. Dalším tématem besedy bylo provozování skateboardingu v Revoluční ulici, a s tím i související nebezpečí ohrožení zdraví jak místních chlapců, tak i účastníků silničního provozu. Padla také žádost o možnost častější kontroly hřbitova, kde bývají dle informací občanů především za pěkného počasí pořádána setkání lubské omladiny za účelem konzumace alkoholu, spojené s hlasitým poslechem hudby. Byl vznesen i návrh na zřízení schránky důvěry, která by dle názoru nadporučíka Dingy měla být však umístěna například na chodbě Městského úřadu v Lubech, aby nedošlo k jejímu poničení některými našimi občany. Lidé by tak měli možnost vznášet podněty k řešení bezpečnosti v našem městě

10 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 10 i prostřednictvím této schránky. Hovořila jsem na toto téma již s panem starostou, splnění tohoto požadavku by neměl být problém. Obyvatelka žijící v panelovém domě vystoupila s dotazem, zda by se nedalo něco podniknout v případě, kdy děti často i ve večerních hodinách jezdí na skateboardech po chodníku u panelového domu a ruší tak nájemníky, kteří mají tímto směrem situována okna. Řešily se i dopravní značky, které místo toho, aby plnily svůj účel, se válí v příkopě. Pan nadporučík Dinga si všechny podněty a připomínky zapsal a přislíbil, že se postará o jejich řešení. Za nejdůležitější věc, která se na besedě projednávala, však považuji přislíbení nadporučíka Dingy, že policisté v našem městě budou viděni nejen ve dne, ale i v noci. Budou chodit i pěší hlídky, se kterými budou mít občané možnost komunikovat a vznášet podněty k řešení. Samozřejmě je třeba si ale na druhou stranu uvědomit, že oddělení v Plesné disponuje na jednu službu zhruba 5-6 policisty, kteří mají na starosti i další obce jako je Nový Kostel, Plesná, Skalná, Milhostov. Je třeba respektovat i fakt, že je třeba řešit i nenadále situace a přistupovat tak k organizaci činnosti policistů operativně. Myslím si, že všichni přítomní pochopili, že vedení Obvodního oddělení Policie ČR v Plesné se staví k požadavkům města vstřícně, a že i občané se mohou na policisty s důvěrou obrátit. Na závěr bych chtěla občany poprosit, aby nezavírali oči nad případnými nekalostmi, nehovořili o nich jen mezi sebou, ale aby vznesli stížnost přímo na oddělení v Plesné (třeba i anonymně) nebo na Městský úřad v Lubech. Policejní hlídka pravidelně navštěvuje vedení města, případné podněty z řad občanů jí budou předány. Mgr. M. Hrabovská Zprávy ze zastupitelstva Paní Mgr. Hrabovská seznámila zastupitele s výzvou občanů ve věci privatizace městských bytů, která kritizuje určené ceny pro prodej bytů, označuje je za příliš vysoké a neodpovídající, zpochybňuje zpracované znalecké posudky a vyzývá zastupitelstvo k přehodnocení kompletních kritérií pro privatizaci městských bytů. Pod výzvu se podepsalo asi 120 občanů. K výzvě se nejdříve dosti obsáhle vyjádřila paní Hrabovská, vysvětlila jak celou privatizaci připravovala, jak a kde všude ověřovala ceny privatizovaných bytů a v závěru zopakovala, že si myslí, že ceny, za které se v Lubech byty nabízí nejsou vysoké, a pro ty, kteří mají zájem si byt koupit by měly být přijatelné. Zdůraznila, že město je povinno rozhodovat ve prospěch všech občanů města jako dobrý hospodář. Na to se ozvaly nesouhlasné hlasy jak ze strany některých zastupitelů, tak ze strany přítomných občanů. Za zastupitele vystoupil pan Norek s názorem, že by město mělo na základě výzvy občanů o ceně znovu jednat a zohlednit také to, že koupěschopnost lubských občanů je menší než ve větších městech. Mgr. Šulcek uvedl, že si myslí, že zásadní chybou je špatná komunikace s občany. Na to reagoval pan starosta, že byli informováni domovníci a na schůzku s nimi měli přijít všichni zastupitelé. Paní Hrabovská také namítla, že ti, kdo měli nějaké dotazy a oslovili ji, byli informováni od ní na schůzce s občany přímo v domě. K otázce cen bytů vystoupili ještě další zastupitelé i občané. Někteří zastupitelé navrhli, aby se otázka cen znovu projednávala za účasti nájemníků. Paní Hrabovská dala hlasovat o tomto návrhu a zastupitelé ho neschválili (4 pro, 5 proti). Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem dotazníkového šetření, zjišťujícího zájem lubských občanů o privatizaci městských bytů. Podle těchto výsledků by se měly privatizovat 3 panelové domy, ve kterých projevilo zájem o koupi bytu více než 50 % nájemníků. V ostatních PD nebyl zájem žádný, nebo maximálně 1 3 nájemníci z celého panelového domu. Na základě výsledků ankety ZM schválilo záměr prodat panelové domy č.p. 93, č.p. 736 a č.p. 737 v Tovární ulici v Lubech (8 pro, 1 se zdržel hl.). ZM obdrželo návrh zásad pro privatizaci městských bytů (viz. příloha). Tento materiál připravila Mgr. Hrabovská spolu se zástupci realitní kanceláře, která se již prodejem bytů zabývala. Někteří zastupitelé měli připomínky a návrhy na změny. Bylo navrženo, aby se ZM sešlo na pracovní schůzce a o zásadách pro privatizaci jednalo. Pan Šulcek navrhl svolání mimořádného zasedání ZM k projednání tohoto bodu, nejlépe v sále MKS, aby se mohly zúčastnit všichni nájemníci. Na tom se zastupitelé neshodli, k projednání zásad dojde na některém příštím zasedání (řádném nebo mimořádném). Dále ZM rozhodlo, aby byly vyzvány 3 realitní kanceláře k podání nabídky na zprostředkování prodeje obecních bytů. Ke schválení zásad pro prodej bytů by mělo dojít na příštím zasedání ZM, součástí zásad by mělo být také případné prodloužení termínu pro rozhodnutí nájemníků, zda si chtějí byty odkoupit. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Luby v roce Přezkoumání se uskutečnilo v období a na základě zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a provedl je odbor kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje. V závěru zprávy je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření města Luby za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, a že na základě výše uvedeného výsledku přezkoumání hospodaření kontrolní orgán neshledává rizika, která lze dovodit z uvedených zjištění a která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti. Na základě projednání zprávy o výsledku přezkumu hospodaření města zastupitelstvo vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města (všichni pro), a to bez výhrad. Zastupitelstvo města bylo seznámeno se závěrečným účtem města za rok Součástí závěrečného účtu města byl jak výsledek hospodaření samotného města, tak výsledek hospodaření všech příspěvkových organizací města (školská zařízení)., hospodářský výsledek bytového hospodářství města a obchodní společnosti Lubská Kalora. Závěrečný účet města projednal finanční výbor na svém zasedání dne a doporučil zastupitelstvu předložený závěrečný účet města za rok 2007 ke schválení. Zároveň doporučil u PO převod vzniklých hospodářských výsledků do jejich rezervních

11 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 11 fondů. Všichni přítomní zastupitelé schválili hospodářský výsledek města a jeho organizací a společností za rok 2007 a jeho použití. HV města (stav účtu 933) k byl ,31 Kč, HV za rok 2007 činil ,31 Kč, stav účtu 933 k se zvýšil na ,62 Kč. Při hospodaření příspěvkových organizací v roce 2007 nedošlo v žádné organizaci k porušení rozpočtové kázně, přezkoumání hospodaření ze strany zřizovatele, kterým je město Luby, probíhalo v průběhu celého roku a nebylo shledáno závažných nedostatků v hospodaření. HV Základní školy Luby ve výši ,58 Kč (zisk) bude převeden do rezervního fondu a budou z něj hrazeny opravy v roce 2008 (takto s tím bylo počítáno při schvalování rozpočtu města na rok 2008). HV Mateřské školy Luby ve výši ,33 Kč bude převeden do rezervního fondu a rovněž bude čerpán na opravy v letoším roce. HV Základní umělecké školy ve výši - 484,62 Kč (ztráta) bude pokryt z rezervního fondu. HV Městského domu dětí a mládeže ve výši ,50 Kč bude převeden do rezervního fondu. HV bytového hospodářství ve výši ,44 Kč byl snížen o 1 mil. Kč, to je částka, která byla převedena na účet města (půjčka), zbytek bude převeden na účet 903 fond hospodářské činnosti. O použití výsledku hospodaření společnosti Lubská Kalora s.r.o. ve výši 2 448,82 Kč (po zdanění) rozhodne valná hromada společnosti. Všichni členové zastupitelstva byli na pracovní schůzce dne seznámeni Ing. Petrem Plichtou, jednatelem inženýrské společnosti PROVOD z Ústí nad Labem, s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení na investiční akci Kanalizace Luby Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice. Dále byli podrobně seznámeni s připravovanou žádostí o dotaci ze SFŽP ČR programu Životní prostředí 3. výzvy, kterou firma PROVOD pro město zpracovává. Ing. Plichta se pokusil vysvětlit zastupitelům možná úskalí při posuzování naší žádosti. Žádost bude posuzována podle 3 kritérií, 1. priorita zájmového území (Luby mají nad 2000 obyvatel, proto splňují), 2. posouzení dle navrhovaného technického řešení a splnění nákladovosti na množství odstranění znečištění, 3. finanční analýza města Luby. Podle jeho předpokladu by mohla finanční analýza vyjít tak, že by městu mohla být přiznána dotace ve výši % uznatelných nákladů. Všichni přítomní členové vzali informaci na vědomí a souhlasili s podáním žádosti o dotaci ze SFŽP OP Životní prostředí na akci Kanalizace Luby Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice. Některé další návrhy ohledně financování přípojek majiteli jednotlivých nemovitostí, které budou na budovanou kanalizaci napojeny, vyřeší ZM až bude známo, o jakou částku se asi bude jednat. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozhodnutím starosty o výběru nejvhodnější nabídky na akci Cisternová automobilová stříkačka. Pan starosta rozhodl ve smyslu 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o výběru toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotící komise vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Smlouva na dodávku CAS byla uzavřena s firmou Strojírna Potůček s.r.o., Slatiňany za nabídkovou cenu ,- Kč. Na druhém místě skončila nabídka firmy THT, s.r.o., Polička s nabídkovou cenou ,- Kč, třetí nabídka RLS spol, s r. o., Ratíškovice s nabídkovou cenou ,- Kč. Zastupitelé vzali informaci o výsledku zadávacího řízení na vědomí. ZM bylo informováno s výsledkem výběrového řízení na dodávku a montáž elektronických indikátorů topných nákladů pro byty v panelových domech a MKS Luby. Nabídky vyhodnotili zastupitelé p. Kubeš, Norek, Pavlovská, Hrabovská a Knapčík a vybrali jako nejvýhodnější nabídku firmy Koncept TAST Ostrov nad Ohří. Tím byly vybrány indikátory typu Minoret M6 s optoodečtem v ceně 394,- Kč za 1 kus (bez DPH). Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy o dodávce a montáži elektronických indikátorů topných nákladů pro byty v PD a MKS se společností Koncept FAST Ostrov n/o (všichni pro). Pan starosta informoval zastupitele o sdělení vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci ukončení procesu posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životního prostředí. KÚ KK na žádost oznamovatele záměru Studie variant silničního spojení Luby hraniční přechod proces posuzování vlivu na životní prostředí ukončil a vzhledem k ukončení procesu posuzování nebylo provedeno ani veřejné projednání, které se mělo konat dne Dále informoval o konečné domluvě mezi společností Chevak Cheb, a. s. a Krajskou správou a údržbou silnic o opatřeních, která udělají při opravě silnice k hraničnímu přechodu na ochranu zdrojů pitné vody pro město. Zastupitelé vzali informaci na vědomí. Mgr. Hrabovská informovala zastupitelstvo o stížnosti nájemníků panelového domu č.p. 87 a 728 na vyúčtování vody (TUV a SV). Již několik let se opakuje, že rozdíly mezi součtem spotřebované vody na poměrových měřidlech v jednotlivých bytech a spotřebou na fakturačním měřidle na patě objektu jsou příliš velké, letos to je 32 % na TUV a 20 % na SV. V metodickém návodu k vyhlášce č.224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělování nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa se uvádí, že pro rozdělení spotřební složky nákladů týkajících se TUV, byla přijata hranice 15% rozdílu, kdy je možné ještě akceptovat výsledky měření v zúčtovacích jednotkách. Konkrétně však žádná vyhláška neuvádí, jaká hranice tolerance je ještě přípustná. Informace p. Hrabovská zjišťovala u Ing. Plevného na SBD a dotazy na On LINE poradně Asociace ARTAV. Většinou je postupováno tak, že pokud se nezjistí příčiny většího rozdílu než 20 % (např. nejsou měřeny všechny výtoky SV, domovní fakturační vodoměr měří špatně nebo má prošlou dobu úředního ověření, někdo z nájemců ovlivňuje měření svého bytového vodoměru) při rozúčtování nákladů na TUV a SV se doporučuje postupovat jako když u konečných spotřebitelů nejsou vodoměry nainstalovány, tj. rozúčtování se provádí zpravidla podle počtu osob. Paní Hrabovská navrhla, aby ve zmíněných dvou PD a tam, kde rozdíly překročí 15 %, bylo přepracováno vyúčtování TUV a SV, s tím, že rozdíl větší než 15 % bude nájemníkům vrácen. V dalších letech, pokud by se nepodařila zjistit příčina a rozdíl by byl opět větší než 15 %, by se rozúčtování provedlo podle počtu osob. ZM s tímto návrhem souhlasilo (5 pro, 3 proti, 1 se zdržel hl.).dále bylo navrženo, aby se intenzivně hledala příčina takto nelogicky velkých rozdílů hodnot na fakturačních měřidlech a poměrových měřidlech u konečných spotřebitelů.

12 Lubský zpravodaj květen 2008 strana 12 Paní Dvořáková předložila zastupitelům k novému projednání výše měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM. Při minulém projednávání odměn pro předsedy a členy komisí a výborů byla chybně stanovena maximální výše měsíční odměny podle nového nařízení vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. U těchto funkcí byla chybně započítána při souběhu funkcí dvakrát položka 170 Kč (příplatek podle počtu obyvatel podle sl. 14 přílohy č. 1 k nařízení vlády). Maximální výše odměny pro člena ZM a současně člena výboru nebo komise je Kč, pro člena ZM a předsedu výboru nebo komise Kč. ZM schválilo takto navrženou výši odměny pro předsedu výboru nebo komise a pro člena výboru nebo komise (všichni pro). ZM projednalo žádost Mysliveckého sdružení Luby II o poskytnutí příspěvku na rok 2008 na zakoupení osiva pro zvěřní políčka ve výši Kč a neschválilo ji (všichni proti). Poskytnutí příspěvku nedoporučil pan starosta, protože Myslivecké sdružení Luby II v termínu nedokladovalo použití loňského příspěvku, přestože se ve smlouvě k tomu zavázalo do konce roku Zastupitelstvo projednalo žádost paní Výborné o souhlas se zástavou domu č.p. 190, který bude v dohledné době na základě Smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní z od města kupovat, ve prospěch Raiffeisen stavební spořitelny a schválilo ji. Pověření k podpisu zástavní smlouvy a zabezpečení celé transakce dostal pan starosta. Všichni přítomní schválili prodej domu č.p. 190 a p.č. 83 (323 m 2 ) v k. ú. Luby I manželům Výborným za předem dohodnutou kupní cenu ,- Kč dle smlouvy o budoucím uzavření kupní smlouvy ze dne Záměr prodat tyto nemovitosti byl schválen ZM dne , zveřejněn na úřední desce od do Výše nájemného se do převodu nemovitosti nemění. Pan starosta informoval zastupitele o zahájení opravy dlažby v Chebské ulici již v měsíci květnu, předpokládaná doba ukončení je přelom měsíce května a června, proto informoval všechny občany, kteří vlastní domy v Chebské, kde k opravě dojde, aby se v případě, že nejsou napojeni na kanalizaci, napojili nejpozději do ukončení rekonstrukce, nebo si alespoň provedli přípravu pro přípojku od hlavního kanalizačního řadu a tu vyvedli mimo opravovanou silnici a chodník. Dále starosta informoval, že na základě výběrového řízení vyšla cena rekonstrukce na více než 900 tis. Kč, což je téměř dvojnásobek toho, s čím KSÚS KK počítala. Jedná s ředitelem této společnosti Ing. Želichovským o tom, že podíl města zůstane ve výši 250 tis. Kč, tak, jak to schválilo zastupitelstvo. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou firmy SOVT RADIO s.r.o. na vybudování bezdrátového obecního rozhlasu nové generace. Tento systém by pokryl i odlehlejší místa v obci, cena by byla kolem 700 tis. Kč. Pan starosta navrhl, aby vybudování bezdrátového obecního rozhlasu bylo dáno do plánu programu rozvoje města, aby se při vyhlášení vhodného dotačního titulu mohlo toto vybudovat za finančního přispění z fondů EU. Pro zařazení vybudování bezdrátového obecního rozhlasu do Programu rozvoje města Luby hlasovali všichni členové ZM. Pan starosta informoval zastupitele o ocenění spolupráce při realizaci projektu Czech POINT, které mu zaslal ministr vnitra ČR MUDr. Mgr. Ivan Langer. ZM vzalo informaci na vědomí. Pan starosta informoval zastupitelstvo o době ukončení platnosti schváleného územního plánu sídelního útvaru města Luby (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, musí být nejdéle do roku 2014 schválen nový ÚP). Pan starosta upozornil na možnost již zahájit přípravné práce na novém ÚP a vyzval zastupitele k případné činnosti. Mgr. Šulcek byl určen k zastupování a jednání s úřady při zpracovávání územního plánu města. ZM projednalo žádost pana Michaela Kastla o stanovisko k zamýšlené výstavbě 1 větrné elektrárny na území obce Luby, kat. území Opatov na p.p.č. 1554/1. Pan Kastl, který byl přítomen uvedl, že nikdo jiný než on v Lubech větrné elektrárny provozovat nebude, protože nedostane souhlas k napojení do sítě VN. Na dotaz, co městu nabídne, uvedl, že vytvoří 50 nových pracovních míst v objektu bývalého Unitexu v Libockém Dole. Zastupitelé se dohadovali, zda mají revokovat své rozhodnutí, že již nikomu nedají souhlas s vybudováním větrných elektráren na území obce. K dohodě nedošlo. Pan starosta byl pověřen jednat s firmou WINDING o podepsání rámcové smlouvy a dále ověřit tvrzení pana Kastla, že nikdo nedostane souhlas s připojením do sítě VN. O žádosti pana Kastla bude rozhodnuto na příštím zasedání ZM. Pan Jan Matoušek písemně informoval zastupitelstvo o činnosti Automodelářského klubu Luby a o aktivitách, které proběhly v loňském roce na Autoparku v Lubech. Na závěr požádal o dotaci Kč na nákup barvy pro obnovu dráhy. Zastupitelé vzali informaci na vědomí. Žádosti o dotaci vyhověli (všichni pro). V případě, že automodeláři v Lubech nejsou oficielně registrovaní, dojde k nákupu barvy městem. Pan starosta informoval ZM o přípravě projektu Rekonstrukce Revoluční ulice, který je připraven k podání žádosti o dotaci z již vyhlášeného programu ROP NUTS2 Severozápad. Program byl vyhlášen , žádosti budou přijímány do 20. června, teprve potom budou posuzovány a schvalovány. V případě kladného vyřízení naší žádosti by došlo k podpisu smlouvy o dotaci koncem roku. Vzniká tady riziko, že město bude muset s opravou začít ještě dříve, než bude mít jistotu, že dotaci získá (začít je potřeba nejdéle v srpnu, aby se dala rekonstrukce dokončit za příznivého počasí). Proto pan starosta navrhl, aby se realizace posunula na začátek příštího roku. Potom by bylo výhodou to, že když město neuspěje se žádostí v 1. výzvě, může se o získání dotace pokusit v další výzvě (na podzim má být vyhlášena další výzva). Zastupitelé návrh odsouhlasili (všichni pro). Podmínkou je, aby byla technicky zabezpečena Revoluční ulice tak, aby zůstala do příštího roku sjízdná, proto ZM rozhodlo, že nechá porušenou část dlažby dodláždit od firmy Chevak Cheb a.s. Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 26. května od 17 hodin v budově MěÚ, 2. poschodí, místnost č. 13. Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ , odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E Tisk: GTS Global Transaction Systém CZ, s.r.o., Plesná, Tovární 40 Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu: Informace o městě Luby na adrese:

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Přítomni: Edelmannová, Ginzel, Ježek, Mužík, Nejedlý, Osvald, Urban, Vaněk Omluveni: Jablonická, Řandová, Tyc

Přítomni: Edelmannová, Ginzel, Ježek, Mužík, Nejedlý, Osvald, Urban, Vaněk Omluveni: Jablonická, Řandová, Tyc ZÁPIS č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod. na OÚ Chrustenice (anonymizovaný) Účast: dle presenční listiny. Přítomni: Edelmannová, Ginzel, Ježek,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.6.2007 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 3. zasedání ZMě dne 18.12.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 3. zasedání ZMě dne 18.12.2014. Trvá nebo splněno 4. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 23.02.2015 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení 21:25 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více