HORNÍKY ZASKOČENÝ PREMIÉR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORNÍKY ZASKOČENÝ PREMIÉR"

Transkript

1 List zaměstnanců skupiny Sev.en 23. října 2014 ročník 1 Zdarma 19 2 Budeme volit zástupce Spolupráce 3 prověřena Poslední 7 dostihy HORNÍKY ZASKOČENÝ PREMIÉR Koukám, že vy tady nějak nemáte rádi pana ministra Mládka?, komentoval premiér Bohuslav Sobotka ještě s úsměvem transparenty, se kterými na předvolební mítink ČSSD na mostecké náměstí přišli zástupci hornických odborů. Při vysvětlení, kterého se mu záhy dostalo od předsedy SOO CCG Jaromíra Franty, premiér docela zvážněl. Předvolební mítink ČSSD se v Mostě změnil v demonstraci nespokojenosti horníků s prací jednoho z ministrů. rochu zaskočený předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka hornické odboráře vyslechl a převzal otevřený dopis s příslibem, že o návrhu SEK se bude jednat. Foto: (má) Ministr jeho vlády J. Mládek totiž jen den předtím uzavřel připomínkové řízení k návrhu Státní energetické koncepce. a obsahuje šest možných variant vývoje naší energetiky, ale také návrh, aby bylo v budoucnu 70 procent energetických surovin dováženo, a to včetně uhlí. Dopad této varianty na Mostecko by byl likvidační. Zjevně zaskočený předseda vlády pak převzal otevřený dopis, ve kterém se mimo jiné uvádí: Stát hodlá masívně zavírat české doly, ale zároveň bude do Čech vozit cizí uhlí. ajně a proti všem slibům nejen odborovým organizacím s tím počítá ministr průmyslu Jan Mládek. V rozporu s našimi požadavky skončilo včera připomínkové řízení nové Státní energetické koncepce. Ministr Mládek dobře ví, že česká energetika bez uhlí být nemůže. Pokračování na straně 2

2 Editorial Milí čtenáři, hned na kraji týdne získali horníci velkou podporu na jednání tripartity. Pokračování těžby hnědého uhlí totiž při jednání s vládou, odboráři a zaměstnavateli podpořil prezident Miloš Zeman. Dříve nebo později k prolomení limitů dojde, řekl Zeman. Vedle něj se na jednání ozval i další zastánce těžby uhlí, šéf odborové centrally Josef Středula. My budeme požadovat prolomení limitů, řekl Středula a připomněl, že Ústecký kraj je dlouhodobě postižen velkou nezaměstnaností. Je dobře, že i nejvyšší ústavní činitel chápe, proč a jak je těžba uhlí důležitá a užitečná. Ostatně pretident Zeman podpořil těžbu i loni, když navštívil náš region. Je dobře, že lék na nezaměstnanost vidí v těžbě uhlí vrcholný zástupce zaměstnanců, o které tu jde především. Snad čelným představitelům vydrží jejich názor a odhodlání horníky podporovat. akové zastání znamená, že osud těžby a lidí na Mostecku není všem lhostejný a že hlas, který těžbu podporuje, je slyšet i na druhém konci České republiky a take mezi politiky. Zachování pracovních mist a dostatek uhlí pro výrobu elektřiny a tepla je totiž zájmem celé země, nejen několika tisíc lidí v Mostě a okolí. eď už zbývá maličkost aby odvahu k jasnému vyjádření našla i sama vláda, na které leží hlavní tíha rozhodnutí. Na to horníci zatím marně čekají. Plánovaná oprava osmistovky Horníky zaskočený premiér Pokračování ze strany 1 Pomocník i s navijákem Jedná se o hasičské vozidlo s označením VEA, které slouží velitelům směn, nejen k jízdě k zásahům. omu odpovídá i vybavení vozidla, které bylo na základě požadavků hasičů doplněno o vysílačku a naviják, aby se automobil mohl v případě potřeby dostat i do těžko dostupného terénu, vysvětlil velitel HZS Bronislav Vilhelm. Oproti ostatním terénním automobilům Ford Ranger, které v uplynulých měsících putovaly do těžebních společností, má hasičský vůz i specifickou červenou barvu a zvukové výstražné zařízení na střeše vozidla, zábleskový maják na nástavbě a dvě zábleskové diody v masce. Čtvrtletní plánovaná oprava zastavila v minulém týdnu koleso skrývkového rýpadla KU800/K75. V průběhu pondělního dopoledne tohoto týdne však byla oprava dokončena a rýpadlo nasazeno zpět do těžby. V průběhu odstávky byly vyměněny korečky, opraveno koleso, vyměněna lana zdvihu nakládacího výložníku, vyměněna protistěna kolesového drtiče, ale i motor zdvihu kolesového výložníku či opravena převodovka pasu č. 1 a pohon pasu č. 2. Čtvrtletní opravu ztížily nepříznivé klimatické podmínky minulého týdne, kdy těžební lokalitu a skrývkový řez u osmistovky rozbahnily časté srážky. (red) V rozporu se zdravým rozumem ale odmítá uhlí z domova s tím, že zbaví práce a ožebračí české horníky. Česká pracovní místa se přestěhují do ciziny, přijdeme o daně, vydělají na tom výhradně firmy za hranicemi ČR Vážený pane předsedo vlády, zejména za nynější mezinárodní situace považujeme postup ministra Mládka za čin na hranici sabotáže. Žádáme Vás proto, abyste plnou autoritou svého úřadu zasáhl a zjednal nápravu, uvádějí mostečtí horničtí odboráři. Vláda bude o těchto otázkách ještě jednat, odpověděl na místě premiér. V závěru minulého týdne se ministr průmyslu a obchodu J. Mládek sešel se zástupci čtyř hnědouhelných těžebních společností včetně Severní energetické a Vršanské uhelné k dalšímu koliznímu tématu k návrhu novely horního zákona a desetinásobnému zvýšení poplatku z těžby nerostu. ěžební společnosti takovouto zátěž vyhodnotily jako neúnosnou a nebezpečnou s možností ztráty až pracovních míst od roku 2015 do roku 2019 jen v těžbě a stejný počet míst u dodavatelů. V návaznosti by tratil tedy i stát na daňové výtěžnosti i nutnosti vyplácet sociální dávky a hmotnou podporu v nezaměstnanosti. (má) Novým terénním Fordem Ranger se mohou od října pochlubit hasiči Severní energetické. Speciálně upravený pickup už parkuje v garážích Hasičského záchranného sboru na lokalitě Obránců míru. Vozidla VEA je pro potřeby velitele zásahu dále vybaveno dalekohledem NIKKON, dýchacím přístrojem PSS90, thermometrem FLUKE 572 INFRARED, detektorem k měření koncentrace plynů OLDHAM MX6, zařízením k identifikaci nebezpečné látky INFODA EP11 a dokumentací ke zdolávání požárů, sebezáchranným opaskem AP1, výstražnou páskou a další výbavou k zajištění místa události. Hasičský automobil je jedním z posledních ze srpnové dodávky čtrnácti vozů Ford Ranger, které v rámci obměny vozového parku pro společnosti skupiny Czech Coal a Severní energetická zajišťuje společnost Servis Leasing. (bv) Foto: (pim) Budeme volit svého zástupce Ve smyslu ustanovení čl. 20 Stanov společnosti Severní energetická a.s. v úplném znění ke dni se v listopadu uskuteční volba zástupce zaměstnanců do dozorčí rady Severní energetické a.s. Mandát zvoleného zástupce započne 1. ledna Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovami společnosti Severní energetická a.s. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Od 23. října 2014 (8 hodin) do 30. října (12 hodin) je možné předkládat návrhy na kandidáty do dozorčí rady. Kandidáty může navrhovat představenstvo Severní energetické a.s., rada Sdružení odborových organizací CCG. Navrhnout je může i 10 procent zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem. Vlastní volby se uskuteční od 10. listopadu (od 6 hodin) do 13. listopadu (12 hodin). 2 Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, , Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafická úprava a DP alk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. oto číslo vychází 23. října 2014.

3 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 23. října Samostatnost v útulném zázemí V dětském domově v Hoře Sv. Kateřiny letos proběhla první část rekonstrukce objektu, kterou hradí jeho zřizovatel Ústecký kraj. První etapa se soustředila hlavně na vytápění domova, k efektivitě využívání energií povede i druhá etapa, na kterou už bylo vypsáno výběrové řízení. Domov potřebuje ještě zateplení a novou střechu. U mnohých letošních prací, ke kterým přiložil vlastní ruce, byl omáš Valenta, student univerzity J. A. Komenského v Praze. Mladý muž studuje management a řízení lidských zdrojů, v tomto akademickém roce dokončí bakalářské studium. Pro dnes třiadvacetiletého omáše je dětský domov dodnes útočištěm, i když už stojí na vlastních nohách. Se školným ve výši padesáti tisíc korun mu pomáhá nadace Dejme dětem šanci, ale jinak si musí omáš poradit sám. Dětský domov jemu a dalšímu studentovi Richardovi, který si doplňuje úplné střední vzdělání v Sokolově, při rekonstrukci vyšel vstříc a v objektu vybudoval garsoniéru, kterou oba studenti využívají o víkendech, ve zkouškovém období či o prázdninách. Útulné zázemí malometrážního bytečku se podařilo pořídit i z daru Severní energetické. Další část z celkových 250 tisíc korun pomohla proměnit šatny v přízemí domova. Do budoucna chceme garsonku využívat jako cvičný byt i pro další děti, které bude čekat odchod z domova a samostatný život, uvedla ředitelka zařízení Martina Stawiarzová. Ještě to chvíli potrvá, celá třetina z celkového počtu 32 současných svěřenců je totiž ve věku 2 6 let. Máme především hodně sourozeneckých skupin, doplnila ředitelka. Za posledních pět let podpořila těžební společnost horský dětský do- mov zhruba půl milionem korun. Celá polovina byla věnována na relaxační prázdninové pobyty dětí. (má) Ještě před komunálními volbami měli zaměstnanci společností skupiny Severní energetická možnost setkat se s lídry politických stran kandidujících v Litvínově, kteří přijali pozvání a kteří jim přiblížili své volební programy a názor na limity těžby. V druhé části mítinku Jan Dienstl zaměstnance informoval o současné situaci ve skupině a předseda SOO CCG Jaromír Franta přiblížil obsah otevřeného dopisu odborářů premiérovi země k návrhu SEK, jenž připravilo MPO. Foto: (má) Symbolickou pásku před cvičným bytem přestřihla bývalá dlouholetá ředitelka domova a dnešní starostka obce Hana Řebíková (vpravo) za pomoci současné ředitelky Martiny Stawiarzové. Spolupráce hasičských jednotek prověřena Ve středu 15. října proběhlo v Elektrárně Chvaletice taktické cvičení Hasičského záchranného sboru podniku, jehož tématem byla likvidace požáru při opravě transformátoru v revizní věži. Použití proudnice na střední pěnu Blizzard. Cílem tohoto cvičení bylo prohloubení schopností velitelů jednotek při řízení sil a prostředků, prohloubení schopnosti hasičů při zásahu, ověření dojezdových časů a nácvik koordinace činností zúčastněných jednotek požární ochrany při společném zásahu. Revizní věž je objekt určený k opravám olejových transformátorů. Námětem cvičení byl požár zbytku oleje, ke kterému došlo při opravě uzávěru olejové nádrže transformátoru. Požár ohlásila v 8.20 h signalizace EPS. Cvičení se zúčastnili i dobrovolní hasiči ze Zdechovic a jednotka HZS z Přelouče, kteří byli na místě do jedenácti minut od ohlášení požáru. aktické cvičení splnilo svůj účel. Dojezdové časy jednotlivých jednotek požární ochrany odpovídaly dojezdovým časům uvedených v poplachovém plánu Elektrárny Chvaletice a.s. Velmi kladně hodnotím bezchybnou spolupráci všech zasahujících jednotek a spolupráci s provozními zaměstnanci elektro, zhodnotil cvičení velitel jednotky HZSp Jaroslav Brožek. ext a foto: (kapr) Blahopřejeme Ve čtvrtek 30. října oslaví 50. narozeniny náš kamarád a spolupracovník Jan Novák z HMGD. Hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů mu přeje 2. směna. Kolektiv kolegů z Uhlí ČSA. Vzpomínáme Dne 20. října uplynulo smutné 10. výročí, kdy v práci tragicky zahynul pan Josef BEŇAS z úseku Uhlí ČSA. V jeho osobě šachta přišla o zkušeného odborníka. Ale my, kolegové z úseku, jsme ztratili především výborného kamaráda. Byl to člověk s velkým Č, který pracovní i nepracovní záležitosti řešil vždy s nadhledem. Kdo jste ho znali, jistě jste si vzpomněli s námi. Kolektiv kolegů z Uhlí ČSA. 3

4 E P L Á J Í D L A Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polévka Hovězí s noky Vídeňský guláš, těstoviny Kuřecí stehno na rozmarýnu, brambory Domácí koblihy, čaj Hukvaldský vepřový závitek,, zeleninová přízdoba Vepřová uzená krkovice, čočka na kyselo, okurka Vídeňský guláš, S Á N Í S V Á E K Polévka Hnědá s opraženou krupicí Moravský vrabec, bramborové knedlíky, kysané zelí bílé Drůbeží rizoto se zeleninou, okurka Zeleninový talíř s kuřecím masem, chléb Maminčino kuře, zeleninový salát Špagety po sicilsku Moravský vrabec,, kysané zelí bílé Polévka Česneková s osmaženou žemlí Hovězí maso vařené, rajská omáčka, Vepřenky s cibulí a hořčicí, brambory Jablková žemlovka, bílá káva Šumavský závitek,, zelný salát Pečené kuřecí stehno, šťouchané brambory Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny Polévka Hovězí s masovou rýží Kuřecí stehno na paprice, Uzená vepřová krkovice, bramborová kaše, okurka ěstovinové flíčky se zelím a robi masem Hovězí nudličky s kukuřicí a hráškem, hranolky, zelný salát Zapečené kuřecí maso s těstovinami Kuřecí stehno na paprice, těstoviny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Česneková s bramborem Sikulský guláš, Drůbeží játra na cibulce, Balkánský džuveč ze sóji, bílé pečivo Plněný vepřový závitek, opékané brambory, zeleninová přízdoba Bretaňské fazole s klobásou, okurka Sikulský guláš, chléb Luštěninová Uzená krkovice,, dušený špenát Senegalské kuřecí stehno, Brokolice se sýrovou omáčkou, těstoviny penne Smažený vepřový řízek, vařené brambory, citron Přírodní klops na žampionech, Uzená krkovice, bramborové knedlíky, dušený špenát Gulášová Bratislavská vepřová plec, těstoviny Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurka Salát z fazolových lusků s vejcem, pečivo Kuřecí plátek na žampionech, hranolky, zeleninová přízdoba Francouzské brambory s uzeným masem Bratislavská vepřová plec, Drchánková Svíčková na smetaně, Rizoto z rybího filé a zeleniny, sýr Žemlovka s jablky a tvarohem Masový talíř s hořčicí, křenem a okurkou, chléb (2ks) Vepřové maso v mrkvi, brambory Svíčková na smetaně, Hovězí s játrovou rýží Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, Pečené kuřecí stehno, těstoviny se žampiony Květákové smaženky, brambory, okurkový salát Naháč z Vysočiny, jasmínová rýže, zeleninová přízdoba Štajgrova směs, Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, těstoviny 4

5 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 23. října M R A Ž E N Á J Í D L A Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vídeňský guláš, těstoviny (možno objednat i ) Domácí koblihy S Á N Í S V Á E K Moravský vrabec,, kysané zelí bílé Špagety po sicilsku Přesnídávková polévka: Čočková s uzeninou, chléb Hovězí maso vařené, rajská omáčka, Vepřenky s cibulí, pečené brambory Jablková žemlovka Kuřecí stehno na paprice, (možno objednat i těstoviny) Zapečené kuřecí maso s těstovinami Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sikulský guláš, Bretaňské fazole s klobásou Uzená krkovice,, dušený špenát Přírodní klops na žampiónech, Skořicové kroucánky Bratislavská vepřová plec, těstoviny (možno objednat i ) Sekaná pečeně, bramborová kaše Francouzské brambory s uzeným masem Svíčková na smetaně, Žemlovka s jablky Vepřové maso v mrkvi, brambory Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, (možno objednat i těstoviny) Pečené kuřecí stehno, těstoviny se žampióny 5

6 Lidé od nás Zkáza konvoje S7 aké Vás o letošní deštivý Den horníků napadlo, proč být doma, když venku tak krásně prší? Někteří z Vás jistě skotačili mokrou travou na Hipodromu v rytmu písní Vaška Neckáře, my jsme však vyrazili na vodu. Volba padla na Bílinu, protože Mostem žádná jiná řeka neteče. Bylo by sice stylové nalodit se jakožto zaměstnanci Sev.en přímo v areálu lomu ČSA a vyrazit přímo od roury, to ale letos neklaplo. Jako nejlepší místo k nalodění byly tedy nakonec zvoleny Hostomice, 20 km z Mostu po proudu řeky, kam se lze dostat z Mostu jednoduše vlakem a to jen (!) s jedním přestupem v městě Bílina. Cíl byl ambiciózní, a to doplout až do Ústí nad Labem, tj. cca. 30 km plavby neboli 16 námořních mil. V pátek ráno se tedy, za stálého deště, sešlo na mosteckém vlakovém nádraží 14 vodáků, ať už si pod tímto slovem představíme cokoliv, většinou zaměstnanců Sev.en. Po krátkém vlakovém intermezzu s výše zmíněným jedním přestupem, vystupujeme v Hostomicích, kde na nás již u řeky čekalo sedm lodí z půjčovny. V Bílině vody dost, ostatně celou předchozí noc pršelo a nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo přestat. Po krátkém váhání nás nezkušených háčků, vyděšených lehce rozvodněným vodním živlem, se naloďujeme. Zkušení zadáci nás přesvědčivým lhaním o tom jak to hezky pojede, když je tolik vody a když tak pěkně prší, uklidňují a celý konvoj sedmi lodí tak po chvíli vyráží. Z Hostimic přes Ohníč do Dolánek teče Bílina nudnou krajinou, tak nějak nudně rovně a skoro by se dalo říct i líně, což ale nebránilo posádce lodi číslo De Lor* se před Dolánkami za tichého opovržení ostatních posádek cvaknout. o jsme ještě netušili, že jsou jen první z mnoha, a tak po chvíli pokračujeme dál za stálého deště, přerušovaného jen častým podplouvání různých mostů a můstku. Za Dolánkami pak lodě přenášíme přes vakový jez, kdy nám to tak pěkně vyšlo, že zrovna lilo jako z konve, takže jsme se ani nezapotili. Za doláneckým jezem to na Bílině začíná být zábavnější, řeka se kroutí a občas zrychlí, objevují se i peřeje, které smočí beztak od deště mokré háčky. Občas se na rovnějších a klidnějších úsecích pokoušíme soulodit, aby byla i nějaká kultura. Řeka je, ale docela úzká a tak to většinou končí vymetáním přerostlé pobřežní vegetace. S přibývajícími kilometry 6 Za stálého deště jez za Dolánkami. ubývá disciplíny, což má za následek opakované (5x za celou trasu!) cvaknutí lodě Maršál Dobryj Lazarovič, vždy na klidné vodě, kterému ani dobrý zadák nezabránil a jsou i takové názory, že je zavinil. Unášen hlubokou kalnou vodou, pak držíc se svojí lodi, která byla kýlem vzhůru, dobrý zadák volal Mám to pod kontrolou. Někde před Lbínem míjíme posádku lodě Holy Man s, zrovna když z lodi vylévají přebytečnou vodu. i byli tedy dnes již třetí Blíží se druhá hodina odpolední, jsme čtvrtou hodinu na vodě a o slovo se hlásí hlad. Velitel konvoje sice sliboval v půlce trasy občerstvení, bohužel ale tak nějak nevíme, kde zrovna jsme, teda kromě ajťáka (pro jistotu jsme sebou měli dva), který na otázku, kde jsme, odpovídá, že na řece. ypická ajťácká informace, správná, ale úplně k ničemu. Konvoj je navíc roztažen do délky tak, že na sebe lodě vpředu a lodě vzadu nevidí, spojení tedy vázne. Lodě Maršál Dobryj Lazarovič, Mr. Dan-Ho a Admirál Racberger nacházející se zrovna vzadu z bezpečnostních důvodů soulodí zadáka z lodě Maršál Dobryj Lazarovič, stále neopustily snahy o provedení eskymáka a neodradí ho ani to, že nemá kajak, ale kanoi. Když se za zatáčkou objeví historický velvětský most se svými mohutnými kamennými pilíři, mezi které se tři lodě najednou určitě nevejdou, propukne v soulodí panika V nastalém zmatku se po nárazu na břeh potápí Mr. Dan-Ho, kousek níž po proudu pak Admirál Racberger naráží do pilíře mostu a jde také ke dnu. Maršál Dobryj Lazarovič pak v klidu zakotví před mostem ti se už předtím vykoupali do sytosti. Po krátkém, ale intenzivním boji o život (jsem tam nestačil!) a majetek se dostávají i posádky právě povolených lodí na břeh, aby se dozvěděly, že u velvětského mostu se kotví a jde se do místní restaurace Panský dvůr na oběd. Frustrující, vykoupat se na posledních pár metrech! Po obědě, při kterém interiér restaurace připomínal, díky naší sušícím se svrškům, spíš sušárnu, se začaly posádkami šířit poraženecké nálady, jelikož se nikomu z rezervního suchého oblečení zpět do mokrého nechtělo. Nakonec, po umlčení hlasů několika málo opravdových vodáku, bylo společně rozhodnuto, že zbytek cesty do Ústí se určitě dojede příští rok, ale letos to zabalíme ve Velvětech vzhledem k tomu, že jsou už tři hodiny odpoledne, jsme v půlce cesty a do tmy bychom to do Ústí těžko stihli. Zvlášť, když nám první půlka cesty z důvodu opakovaného lovení mužů a žen přes palubu, trvala čtyři hodiny. Zavolala se tedy odtahovka, aby si přijela pro lodě a my se z Velvět, zatímco konečně přestalo pršet, vydali pěšky do Rtyně nad Bílinou na vlak. Ve vlaku se ukázalo, že zaplatit jízdenkovému automatu hromadnou jízdenku za cca 300 Kč v drobných je práce pro lidi, kteří na to mají kvalifikaci, čas a nervy, ideální příležitost k nasazení ajťáků. Netahali jsme je sebou nadarmo! Jinak cesta vlakem proběhla bez incidentů, což je až s podivem, když si vzpomenu, ECHAS: V Praze se zaměstnanci že někteří demoralizovaní členové posádek, fascinováni tlačítkem na elektronické otvírání dveří vlakového WC, dveře zvenku otvírali i ve chvílích kdy bylo Obsazeno, navíc obsazeno lidmi, kteří s naší rozvernou společností neměli nic společného. Před sedmou vystupujeme v Mostě směřujíc z vlakového nádraží rovnou do Sportovky, abychom za tepla a někteří za studena, vyhodnotili příčiny nesplnění cíle Dne horníků na Bílině Den horníků na Bílině 2014 v datech: upluto 13km z plánovaných 30km pět lodí ze sedmi se potopilo padli (utonuli): jeden fotoaparát, dva mobilní telefony nezvěstní (uplavali): jedno pádlo, jedna bota dámská - levá, jedna bota pánská levá, termoska s něčím ne na žížeň Michal Hošek V úterý 14. října proběhlo v pražské kanceláři první setkání zaměstnanců Elektrárny Chvaletice s představenstvem společnosti. Setkání se zúčastnil Jan Dienstl, Luboš Pavlas a přes dvacet zaměstnanců ECHAS. Představenstvo chtělo zaměstnance informovat o tom, co se stalo v uplynulém roce, co se děje nyní a jaké jsou plány do příštích let. Uplynulý rok byl pro podnik Elektrárna Chvaletice a.s. klíčový, protože musel zajistit všechny služby, které potřeboval a již je nemohl poskytnout ČEZ. Povedlo se zajistit obchod s elektřinou, I, personalistiku i další potřebné služby. Lidé postupně začali spolupracovat, sčítat IQ a elektrárna se začala proměňovat tak, jak bychom chtěli, i když ne zcela bez chyb. I nadále na tom budeme pracovat, řekl Jan Dienstl, předseda představenstva. Nyní začala soutěž na obnovu bloků 3, 4 v roce Cílem je připravit bloky tak, aby mohly fungovat do roku 2030 a splňovaly všechny legislativní požadavky. Přestože energetika trpí již několik let velmi nestabilním, nepredikovatelným prostředím, představenstvo věří v pozitivní budoucnost uhlí minimálně do roku (kapr)

7 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 23. října uristický výšlap do Krušných hor V sobotu 27. září proběhl již jedenáctý ročník mezi zaměstnanci stále oblíbenější akce, uristický výšlap předsedy SOO CCG do Krušných hor. Letos poprvé organizátoři připravili dvě trasy delší 21 km s převýšením 632 m pro zdatnější turisty se startem v Proboštově. Skauti si odskočili do lomu V Mostě na Benediktu se na začátku října uskutečnila historicky první olympiáda pro světlušky a vlčata (skauti a skautky ve věku 6 11 let). Skautské středisko Most mělo tu čest hostit jako první takovouto akci. Akce se vlastně v areálu bývalého lomu Benedikt. Dnešní Benedikt se osvědčil jako ideální zázemí. V rámci této akce jsme měli možnost zúčastnit se také Uhelného safari v lokalitě ČSA. Všem zúčastněným se na exkurzi líbilo, smekali před výkladem pana Gerthnera. Poděkování Severní energetické patří i za propagační předměty pro účastníky naší skautské olympiády. ext a foto: (ton) Po průchodu zámeckým parkem a po hrázi rybníka jsme město opustili po cestičkách mezi bývalými doly Británia VI., Pátým dolem a dalšími směrem na Krupku. Zde již začalo stoupání, které nebralo konce a obráceně, některým účastníkům vyráželo dech. Než jsme vystoupali ke štole Starého Martina, měla první skupina trasy B již prohlídku za sebou a druhá skupina této kratší trasy byla již na cestě z Horní Krupky a do štoly se podívala až na závěr dne. Kratší trasa byla vedena z Horní Krupky v délce 12 km a s převýšením 190 m a byla společnou trasou i pro účastníky delší trasy. Průvodci ve štole věnovali účastníkům výšlapu dostatek času i informací o horních dílech od středověku do současnosti. V těchto místech se těžil cín a wolfram a ve středověku i stříbro. Od štoly pokračovali účastníci lesními cestami do Horní Krupky a dále po Příhraniční hornické naučné stezce pod lanovkou do Ski areálu Komáří vížka, na chatu Komáří vížka. Zde spousta účastníků zajásala nad zdoláním stoupání, leč jásání bylo předčasné, protože byli teprve v 808 m.n.m a cíl byl na 870 m.n.m. Po mírném klesání tak začaly přibývat nejen kilometry, ale i výškové metry. Pokračovali jsme přes Sedmihůrskou vyhlídku na Přední Cínovec k Myslivně pod Sedmi štíty až do cíle v hotelu Pomezí na Cínovci. Z vyhlídek měli možnost účastníci přehlédnout celé České středohoří, viditelnost byla výtečná, protože byla zcela výjiměčně vidět i hora Říp, mohli přehlédnou část Ústecka a Děčínska, od Komáří vížky eplicko a Mostecko a několik nádherných scenérií Krušnohoří a Podkrušnohoří. Co k letošnímu ročníku dodat závěrem, počasí se vydařilo na výbornou, účastníci ocenili kvalitní přípravu tras a organizaci akce. rocha lítosti nad rozdělením do tří skupin, lidé se viděli v Mostě u zimního stadionu ráno a potom až v cíli, ale organizátorům jiná volba nezbyla. Jedenáctého ročníku se zúčastnilo 115 ze 124 přihlášených a byl tak překonán rekord z předešlého ročníku. I to mělo vliv na vznik zdržení přes hodinu a půl. Nikdo však nelitoval a po vyhodnocení akce odjeli účastníci ke svým domovům po půl sedmé z Cinovce přistavenými autobusy. (cin) Poslední dostihový den sezóny si při téměř letním počasí nenechaly ujít stovky návštěvníků. Foto: (má) Studenti prvního ročníku Střední zdravotnické školy v Chomutově se v úterý zúčastnili interaktivního semináře ěžba a rekultivace v Ekologickém centru Most, poté se v doprovodu směnového technika Radima Slabáka (na snímku vpravo) seznámili s profesí báňského záchranáře a využívanou technikou v Hlavní báňské záchranné stanici Sev.en a nakonec se seznámili s povrchovou těžbou hnědého uhlí u lomu Vršany. Foto: (má) 7

8 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 23. října Křížovka ajenka minulé křížovky: V týmové práci vždycky něco nevyjde. A můžeš se vsadit, že to bude tvoje chyba. Vylosovaní: Blanka Růžičková Chvaletice; ibor Kóša Sev.en (přestavby); Radek Drtina ECHAS. ajenka dnešní křížovky je dokončením Murphyho zákona o dopravě: Dokud nepotřebujete odbočit vlevo... (tajenka). ajenku posílejte na adresu: 8

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Italská 1,7 3.7.2017 1 Zeleninový talíř se smaženým květákem 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec šumavská, knedlíky 63 g 1,3,7,9,10 4 Sýrové lívance, dušená zelenina 220 g 1,3,7 5 Plovdivské maso,

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

Září týden 1.9. až 6.9. úterý Polévka: gulášová. středa Polévka: hovězí s krupicovými noky. čtvrtek Polévka: fazolová

Září týden 1.9. až 6.9. úterý Polévka: gulášová. středa Polévka: hovězí s krupicovými noky. čtvrtek Polévka: fazolová úterý 1.9.2009 Polévka: gulášová týden 1.9. až 6.9. Nudle s tvarohem a cukrem, kompot Ovocný čaj, mléko středa 2.9.2009 Polévka: hovězí s krupicovými noky čtvrtek 3.9.2009 Polévka: fazolová Pangasius po

Více

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem Pondělí Polévka Bulharská fazolová polévka 3.3.2014 Oběd 5 Bulharský guláš, knedlík 75 g Oběd 3 Džuveč 63 g Oběd 4 Bulharská musaka 63 g Oběd 6 Balkánské filé, rýže 120 g Minutka 7 Kuřecí plátek po bulharsku,

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ÚNOR 2014 Týdenní menu 3.3. 7.3. 2014 Pondělí: 3.3. Polévka: 0,2l Hovězí s těstovinou Menu č.1: 100g Květákový mozeček, vařený brambor Menu č:2: 360g

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.6.2017 Pátek 2.6.2017 zeleninová Hovězí nudličky s barevnou mrkvičkou, brambory, nápoj ovocný, ovocná miska obsahuje alergeny: 01,01a,01e,07 Špagety po milánsku, nápoj ovocný, ovocná miska rybí

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 2. 1. 6. 1. 2017,Pondělí Prázdniny Úterý Snídaně Ovocný jogurt, pečivo, mléko Polévka Kulajda I. Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát II. Kuřecí maso po indicku, dušená rýže Minutka Roštěná na

Více

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13)

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13) od..26 do 31..26 Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 bramborová (A:, ) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A:,, ) zeleninová s vejcem (A:,, ) debrecínský guláš, bramborový

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu 1.9. 5.9. 2014 Pondělí: 1.9. Polévka: 0,2l Zeleninová jarní Menu č.1: 100g Vepřový guláš, HK Menu č.2: 100g Kuřecí prsa na kari,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Bramborová 1,9 1.6.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec frankfurtská, knedlíky 63 g 1,3,7 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Kuře na zbojnický způsob,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.5.2017 31.5.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.2.2017 28.2.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 2.3.2015 1 Zeleninový talíř sýrovo-šunkový v jogurtové zálivce 350 g 3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Drůbeží směs, rýže 63 g 1 4 Vaječné krokety,

Více

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj pondělí 1.6.2009 Svačina: týden 1.6. až 7.6. DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÝ DEN! Chléb, sýrová pomazánka, čaj Pórková s bramborem Fazolový guláš, chléb, PŘEKVAPENÍ Pizza se šunkou a sýrem, PŘEKVAPENÍ Vepřové na

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.3.2017 Čtvrtek 2.3.2017 Pátek 3.3.2017 frankfurtská,06,07 Knedlíky s jahodami sypané tvarohem, ochucené mléko, Čaj hovězí se šunkovými knedlíčky Vepřové maso s chilli kon carne, rýže, čaj, ovocný

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Pondělí 2.5.2016 rajská s rýží obsahuje alergeny: 01,01a,07 Čínská masová směs, Rýže dušená, Čaj s citrónem obsahuje alergeny: 01,06,09,10 Fazole chilli con carne, Chléb,Čaj s citrónem obsahuje alergeny:

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 zeleninová s drož. knedlíčky (obsahuje al. :, ) Boloňské špagety (obsahuje al. :,, ) Čaj se sirupem,, Ovoce (obsahuje al. : ) s rýží

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.11.2016 30.11.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.1.2017 31.1.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 3.10.2016 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs, rýže 63 g 1,9 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Uzené maso, zelí, knedlíky 75 g 1,3,7,12

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Středa 122017 Čtvrtek 222017 Pátek 322017 cizrnová obsahuje alergeny: 01,01a,07 Neapolské nudle, Okurka sterilovaná, Čaj s citrónem, Kakao obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10 Lívance s džemem,cukrem a skořicí,

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. -2. 9. 2016 Čtvrtek Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) Polévka zelná (1,7) Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) Rohlík s máslem a jablko, malcao (1,7) Pátek

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Kulajda 1,7 2.1.2017 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s krabími tyčinkami 400 g 1,3,4,7,10 3 Kuřecí stehno, rýže 160 g 1 4 Palačinky s marmeládou 370

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2016 31.12.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 zeleninová s kuskusem, kuřecí závitek se smetanovou omáčkou, H. K. (A: 01, 03, 07, 09, 12) brokolicová, hovězí plátek, těstoviny, šlehaný

Více

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07)

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07) 1.2.27 do 28.2.27 Středa 1.2.27 Polévka z jarní zeleniny (A:, ) Polévka houbová jednoduchá (A: ) Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A:,, ) Kuře po baskicku (rajče, paprika), hrášková

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny 1. 8. - 7. 8. 2016 1. 8. A - 3, 9 Pol. krupicová s vejcem, vepřová krkovice, dušená kapusta, chléb B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny 2. 8. A - 3, 9 Pol. drůbková,

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 3. 10. 2016 pondělí ALERGENY polévka ruský boršč 1,7,9 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce monzum plus, voda 1,3,7 4. 10. 2016 - úterý ALERGENY polévka pórková se sýrem a opraženou houskou 1,7,9

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 1. 1. 6. 1. 2017 Pondělí: 2. 1. 2017 Snídaně Rohlík, pomazánkové máslo, čaj, kakao 1,3,7 Oběd Hrstková polévka 1,3,7,9 Těstoviny se sýrovou omáčkou a kuřecím masem 1,3,7 Svačina Drožďová pomazánka,

Více

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polévka Polévka brokolicová Oběd 1.

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polévka Polévka brokolicová Oběd 1. Úterý 1.11.2016 brokolicová obsahuje alergeny: 01,07,09,13 Hovězí perkelt, brambory maštěné obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13 Oběd 2 Květák zapečený s houbami, brambory, zeleninový salát obsahuje alergeny:

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice Pondělí 4.1.2016 Přesnídáv. houska ks, pomazánka vitamínová, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka bramborová s krupkami Oběd 1 těstoviny zapékané se sýrem a vejcem obsahuje alergeny: 03,07 Svačina

Více

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím Hrachová 30.11 1,9 1,3,7 1,3,7 1 Italská s rýží 1.12 1,9 1,3,7 1,3,7 1 2.12 1,3,7 1,3,7 1 1,3,7 Bulharská 3.12 9 1,3,7 1,6 1,3,7,9 Uherské kuře, Hovězí s domácím drobením Krupková zasmažená Zapečené těstoviny

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Chléb s rybí pomazánkou, mléko, paprika,04,07 Bramboračka, kuřecí nudličky na pórku, dušená rýže, zeleninová obloha, mírně slazený čaj, voda,09 Rohlík s máslem a plátkovým

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ČERVENEC 2014 Týdenní menu 1.7. 4.7.2014 Úterý: 1.7. Polévka: 0,2l Hovězí vývar se zeleninou a rýží Menu č.1: 100g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše,

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 hrachová Vepřové rizoto se sýrem, sterilovaná okurka obsahuje alergeny: 07,10 Voda s citrónem, čaj s meduňkou, mátou či citronem s krupicí a vejci obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

Více

Jídelníček od 0.1 do

Jídelníček od 0.1 do Jídelníček od 0.1 do 4.12. 2016 s n í d a n ě přesníd. číslo svačina Večeře 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. Hovězí vývar s krupicovými noky Vepřové na kmíně, brambory D2,9/2 Vepřové na kmíně, brambory Polévka

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 7. 3. 11. 3. 2. 2016 Pondělí: 7. 3. 2016 Snídaně Rajčatová pomazánka, chléb, čaj, mléko 1,3,7 Oběd Polévka zeleninová s krupicovými noky 1,3,7,9 Krůtí maso po provensálsku, rýže 1 Svačina Chléb,

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ 01062016 do 30062016 Středa 162016 cizrnová Znojemská omáčka, Houskové knedlíky (kynuté), Čaj s citrónem, Mléko,09,10 Špecle s mákem, Čaj s citrónem, Mléko obsahuje alergeny: 01,03,06,07 Čtvrtek 262016

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 1.8.2016 1 Zeleninový talíř se smaženými hermelínovými výsečemi 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs na zelenině, rýže 63 g 1,9 4 Krupicová

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 krupicová s vejcem,09 Koprová omáčka, vejce, houskový knedlík, čaj bylinný Francouzské brambory, salát rajčatový,čaj bylinný zeleninová,09

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.6.2017 DO 30.6.2017 1.6. 2.6. lévka zeleninová s jáhly 250ml (Obsahuje: 1, 7, 9), Vepřové kostky v mrkvi 64g (Obsahuje: 1, 7), Brambory vařené 200g (Obsahuje: 12) lévka zeleninová

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát 2. 11. 3. 11. 4. 11. JÍDELNÍ LÍEK od 2. 11. do 8. 11. 5. 11. 6. 11. Pol. s hráškem a rýží, šamorýnská směs (brambory, paprika, klobása), chléb Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9 2.3. Hrachová Zapečené s uzeným masem,okurek Vepřová pečeně, fazlové lusky na smetaně, Kuřecí plátek na bylinkách, 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 1,7,9 1 Pórková Krabí koktejl, 2 rohlíky,10,10 4 Rajská

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 2.6. N,D9 Znojemská vepřová pečeně, rýže D2,9/2 Tilapia filet na másle, šťouchané brmbory, kompot Úterý

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11.30 hodin předchozího dne. Odhlášky nebo změny varianty stravy (1,2,3) nahlašte: pondělí pátek: obědářka - tel. 736 514 402 vedoucí Pečovatelské služby

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.6.2017 30.6.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Středa Oběd Polévka 1: Pol fazol. bezmléčná (1,7) Polévka 2: Pol česn.s vejcem. houskou(1,3,4,6,7,9)

Středa Oběd Polévka 1: Pol fazol. bezmléčná (1,7) Polévka 2: Pol česn.s vejcem. houskou(1,3,4,6,7,9) Středa 8.2.2017 Polévka 1: Pol fazol. bezmléčná (1,7) Polévka 2: Pol česn.s vejcem. houskou(1,3,4,6,7,9) Čtvrtek 9.2.2017 1: Vepř pečeně (1,3,4,6,7,9,10,12), Brambory vařené, Mrkev dušená 2: Vepř kotl.italská

Více

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Žampionový krém 18,-Kč 150gr Vepřový steak, restované fazolky na slanině, hranolky...84,-kč 150gr Kuřecí roláda, bramborová kaše, MM.....74,-Kč 100gr Kuřecí Kung-Pao, rýže.70,-kč

Více

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 6.4. N,D9 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou D2,9/2 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou Úterý Polévka

Více

Polévka : Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi

Polévka : Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi Čtvrtek 25.8.2016 Pátek 26.8.2016 Sobota 27.8.2016 Neděle 28.8.2016 Pondělí 29.8.2016 Úterý 30.8.2016 Polévka : Polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi 1: Vepřový záhorácký závitek, Salát míchaný zeleninový,

Více

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním 1 Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka 1.Smažený vepřový řízek, mírně počesnekovaný, bramborový salát 2.Segedinský guláš speciál, houskový knedlík 3.Řecký salát s olivy a balkánským sýrem, dressing,

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Úterý 1112016 Středa 2112016 Čtvrtek 3112016 Pátek 4112016 zeleninová s kuskusem Moravský vrabec, Halušky, Kyselé zelí dušené, Džus, Ovoce obsahuje alergeny: 01,01a,06 hovězí vývar s drobením Vepřová kotleta

Více

Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015

Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015 Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 2.3. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, brambory, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, brambory,

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.5.2017 DO 31.5.2017 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml, Hovězí guláš 64g, Knedlík houskový 3ks lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml,

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC DUBEN 2014 Týdenní menu 1.4. 4.4.2014 Pondělí 31.3. Polévka: 0,2l Fazolová Menu č.1: 100g Bělehradský vepřový řízek Menu č.2: 100g Svíčková na smetaně,

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 3.10.2016 Úterý 4.10.2016 Středa 5.10.2016 Čtvrtek 6.10.2016 Pátek 7.10.2016 Vločková Kuřecí řízek přírodní, brambor, dušená zelenina,09 Šumavské těstoviny, okurka hadovka,12 čaj, mléko Zeleninová

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.5. - 6.5.2016 2.5.2016 3.5.2015 Luštěninová Masové koule v rajské omáčce, těstoviny,11 Ovoce, mléko, čaj 7 Hovězí s krupicovými noky Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, dušená

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 3. 10. - 9. 10. 2016 3. 10. Pol. zeleninová, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát 4. 10. Pol. zabíjačková, jitrnicový prejt, brambory,

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Přesnídávka Chléb se žervé, okurka, mléko (A: 01,07) Polévka Slepičí s nudlemi (A: 01a,03,09) Oběd Zapečené těstoviny s vepřovým masem, červená řepa, čaj (A: 01a,03,07) Svačina Rohlík

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

Alergeny Jídelníček na týden

Alergeny Jídelníček na týden Alergeny Jídelníček na týden 1.2.2017-5.2.2017 Datum Středa 1,3,7,9 Krupicová s vejci 1.2. 1,3,7 Krůtí guláš, těstoviny 1,3,7 Krůtí guláš, těstoviny 1,3,7 Krůtí guláš, těstoviny Čtvrtek 1,3,7,9 Hovězí

Více

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao středa 1.10.2008 Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj Čočková s párkem Buchtičky s krémem Mexický guláš, rýže Piškot s ovocem týden 1.10. až 5.10. čtvrtek 2.10.2008 Svačina: Loupáček, puding s ovocem,

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07 Úterý 1.11.2016 slunečnicový chléb, pomazánka kapiová, mrkev, čaj / bílá káva špenátová polévka s vajíčkem obsahuje alergeny: 03,07 hovězí ragú, houskové knedlíky (kynuté),09 cereálie, mléko, jablka -

Více

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09 Středa 1.6.2016 Čtvrtek 2.6.2016 Pátek 3.6.2016 žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj,09 polévka rybí,04,07,09 kuře pečené, bulgur se zeleninou, paprika - zelenina

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Gulášová,09,10 Špecle sypané mákem čaj, salát ovocný Hovězí s nudlemi Hovězí Stroganov, houskový knedlík,03,06,07 Hrstková Holandský řízek,

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 5. 2. 2016 Pondělí Rohlík s máslem, bílá káva (1,7) Polévka frankfurtská (1,7,9) Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, čaj s citrónem (1,3,7,10) Chléb s máslem a džemem, čaj (1,7) Úterý Chléb s

Více

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od..25 do..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Veka chlebíčková, Medové máslo, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,) krakonošská česnečka (A:,,,,,,) Holandský řízek, Brambory maštěné, Salát rajčatový, Nápoj ovocný (A:,,)

Více

KVĚTEN Pondělí 2.5. Úterý 3.5. Středa 4.5. Čtvrtek 5.5. Pátek 6.5. Uzená s krupkami

KVĚTEN Pondělí 2.5. Úterý 3.5. Středa 4.5. Čtvrtek 5.5. Pátek 6.5. Uzená s krupkami Pondělí 2.5. Polévka Zeleninová s bulgurem 9 Hlavní jídlo 1 Hovězí guláš, knedlíky 1,3,7 Hlavní jídlo 2 Těstovinový nákyp se špenátem a uzeným masem 1,3,7 Úterý 3.5. Polévka Hrachová 1,7 Hlavní jídlo 1

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více