HORNÍKY ZASKOČENÝ PREMIÉR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORNÍKY ZASKOČENÝ PREMIÉR"

Transkript

1 List zaměstnanců skupiny Sev.en 23. října 2014 ročník 1 Zdarma 19 2 Budeme volit zástupce Spolupráce 3 prověřena Poslední 7 dostihy HORNÍKY ZASKOČENÝ PREMIÉR Koukám, že vy tady nějak nemáte rádi pana ministra Mládka?, komentoval premiér Bohuslav Sobotka ještě s úsměvem transparenty, se kterými na předvolební mítink ČSSD na mostecké náměstí přišli zástupci hornických odborů. Při vysvětlení, kterého se mu záhy dostalo od předsedy SOO CCG Jaromíra Franty, premiér docela zvážněl. Předvolební mítink ČSSD se v Mostě změnil v demonstraci nespokojenosti horníků s prací jednoho z ministrů. rochu zaskočený předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka hornické odboráře vyslechl a převzal otevřený dopis s příslibem, že o návrhu SEK se bude jednat. Foto: (má) Ministr jeho vlády J. Mládek totiž jen den předtím uzavřel připomínkové řízení k návrhu Státní energetické koncepce. a obsahuje šest možných variant vývoje naší energetiky, ale také návrh, aby bylo v budoucnu 70 procent energetických surovin dováženo, a to včetně uhlí. Dopad této varianty na Mostecko by byl likvidační. Zjevně zaskočený předseda vlády pak převzal otevřený dopis, ve kterém se mimo jiné uvádí: Stát hodlá masívně zavírat české doly, ale zároveň bude do Čech vozit cizí uhlí. ajně a proti všem slibům nejen odborovým organizacím s tím počítá ministr průmyslu Jan Mládek. V rozporu s našimi požadavky skončilo včera připomínkové řízení nové Státní energetické koncepce. Ministr Mládek dobře ví, že česká energetika bez uhlí být nemůže. Pokračování na straně 2

2 Editorial Milí čtenáři, hned na kraji týdne získali horníci velkou podporu na jednání tripartity. Pokračování těžby hnědého uhlí totiž při jednání s vládou, odboráři a zaměstnavateli podpořil prezident Miloš Zeman. Dříve nebo později k prolomení limitů dojde, řekl Zeman. Vedle něj se na jednání ozval i další zastánce těžby uhlí, šéf odborové centrally Josef Středula. My budeme požadovat prolomení limitů, řekl Středula a připomněl, že Ústecký kraj je dlouhodobě postižen velkou nezaměstnaností. Je dobře, že i nejvyšší ústavní činitel chápe, proč a jak je těžba uhlí důležitá a užitečná. Ostatně pretident Zeman podpořil těžbu i loni, když navštívil náš region. Je dobře, že lék na nezaměstnanost vidí v těžbě uhlí vrcholný zástupce zaměstnanců, o které tu jde především. Snad čelným představitelům vydrží jejich názor a odhodlání horníky podporovat. akové zastání znamená, že osud těžby a lidí na Mostecku není všem lhostejný a že hlas, který těžbu podporuje, je slyšet i na druhém konci České republiky a take mezi politiky. Zachování pracovních mist a dostatek uhlí pro výrobu elektřiny a tepla je totiž zájmem celé země, nejen několika tisíc lidí v Mostě a okolí. eď už zbývá maličkost aby odvahu k jasnému vyjádření našla i sama vláda, na které leží hlavní tíha rozhodnutí. Na to horníci zatím marně čekají. Plánovaná oprava osmistovky Horníky zaskočený premiér Pokračování ze strany 1 Pomocník i s navijákem Jedná se o hasičské vozidlo s označením VEA, které slouží velitelům směn, nejen k jízdě k zásahům. omu odpovídá i vybavení vozidla, které bylo na základě požadavků hasičů doplněno o vysílačku a naviják, aby se automobil mohl v případě potřeby dostat i do těžko dostupného terénu, vysvětlil velitel HZS Bronislav Vilhelm. Oproti ostatním terénním automobilům Ford Ranger, které v uplynulých měsících putovaly do těžebních společností, má hasičský vůz i specifickou červenou barvu a zvukové výstražné zařízení na střeše vozidla, zábleskový maják na nástavbě a dvě zábleskové diody v masce. Čtvrtletní plánovaná oprava zastavila v minulém týdnu koleso skrývkového rýpadla KU800/K75. V průběhu pondělního dopoledne tohoto týdne však byla oprava dokončena a rýpadlo nasazeno zpět do těžby. V průběhu odstávky byly vyměněny korečky, opraveno koleso, vyměněna lana zdvihu nakládacího výložníku, vyměněna protistěna kolesového drtiče, ale i motor zdvihu kolesového výložníku či opravena převodovka pasu č. 1 a pohon pasu č. 2. Čtvrtletní opravu ztížily nepříznivé klimatické podmínky minulého týdne, kdy těžební lokalitu a skrývkový řez u osmistovky rozbahnily časté srážky. (red) V rozporu se zdravým rozumem ale odmítá uhlí z domova s tím, že zbaví práce a ožebračí české horníky. Česká pracovní místa se přestěhují do ciziny, přijdeme o daně, vydělají na tom výhradně firmy za hranicemi ČR Vážený pane předsedo vlády, zejména za nynější mezinárodní situace považujeme postup ministra Mládka za čin na hranici sabotáže. Žádáme Vás proto, abyste plnou autoritou svého úřadu zasáhl a zjednal nápravu, uvádějí mostečtí horničtí odboráři. Vláda bude o těchto otázkách ještě jednat, odpověděl na místě premiér. V závěru minulého týdne se ministr průmyslu a obchodu J. Mládek sešel se zástupci čtyř hnědouhelných těžebních společností včetně Severní energetické a Vršanské uhelné k dalšímu koliznímu tématu k návrhu novely horního zákona a desetinásobnému zvýšení poplatku z těžby nerostu. ěžební společnosti takovouto zátěž vyhodnotily jako neúnosnou a nebezpečnou s možností ztráty až pracovních míst od roku 2015 do roku 2019 jen v těžbě a stejný počet míst u dodavatelů. V návaznosti by tratil tedy i stát na daňové výtěžnosti i nutnosti vyplácet sociální dávky a hmotnou podporu v nezaměstnanosti. (má) Novým terénním Fordem Ranger se mohou od října pochlubit hasiči Severní energetické. Speciálně upravený pickup už parkuje v garážích Hasičského záchranného sboru na lokalitě Obránců míru. Vozidla VEA je pro potřeby velitele zásahu dále vybaveno dalekohledem NIKKON, dýchacím přístrojem PSS90, thermometrem FLUKE 572 INFRARED, detektorem k měření koncentrace plynů OLDHAM MX6, zařízením k identifikaci nebezpečné látky INFODA EP11 a dokumentací ke zdolávání požárů, sebezáchranným opaskem AP1, výstražnou páskou a další výbavou k zajištění místa události. Hasičský automobil je jedním z posledních ze srpnové dodávky čtrnácti vozů Ford Ranger, které v rámci obměny vozového parku pro společnosti skupiny Czech Coal a Severní energetická zajišťuje společnost Servis Leasing. (bv) Foto: (pim) Budeme volit svého zástupce Ve smyslu ustanovení čl. 20 Stanov společnosti Severní energetická a.s. v úplném znění ke dni se v listopadu uskuteční volba zástupce zaměstnanců do dozorčí rady Severní energetické a.s. Mandát zvoleného zástupce započne 1. ledna Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovami společnosti Severní energetická a.s. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Od 23. října 2014 (8 hodin) do 30. října (12 hodin) je možné předkládat návrhy na kandidáty do dozorčí rady. Kandidáty může navrhovat představenstvo Severní energetické a.s., rada Sdružení odborových organizací CCG. Navrhnout je může i 10 procent zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem. Vlastní volby se uskuteční od 10. listopadu (od 6 hodin) do 13. listopadu (12 hodin). 2 Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, , Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafická úprava a DP alk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. oto číslo vychází 23. října 2014.

3 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 23. října Samostatnost v útulném zázemí V dětském domově v Hoře Sv. Kateřiny letos proběhla první část rekonstrukce objektu, kterou hradí jeho zřizovatel Ústecký kraj. První etapa se soustředila hlavně na vytápění domova, k efektivitě využívání energií povede i druhá etapa, na kterou už bylo vypsáno výběrové řízení. Domov potřebuje ještě zateplení a novou střechu. U mnohých letošních prací, ke kterým přiložil vlastní ruce, byl omáš Valenta, student univerzity J. A. Komenského v Praze. Mladý muž studuje management a řízení lidských zdrojů, v tomto akademickém roce dokončí bakalářské studium. Pro dnes třiadvacetiletého omáše je dětský domov dodnes útočištěm, i když už stojí na vlastních nohách. Se školným ve výši padesáti tisíc korun mu pomáhá nadace Dejme dětem šanci, ale jinak si musí omáš poradit sám. Dětský domov jemu a dalšímu studentovi Richardovi, který si doplňuje úplné střední vzdělání v Sokolově, při rekonstrukci vyšel vstříc a v objektu vybudoval garsoniéru, kterou oba studenti využívají o víkendech, ve zkouškovém období či o prázdninách. Útulné zázemí malometrážního bytečku se podařilo pořídit i z daru Severní energetické. Další část z celkových 250 tisíc korun pomohla proměnit šatny v přízemí domova. Do budoucna chceme garsonku využívat jako cvičný byt i pro další děti, které bude čekat odchod z domova a samostatný život, uvedla ředitelka zařízení Martina Stawiarzová. Ještě to chvíli potrvá, celá třetina z celkového počtu 32 současných svěřenců je totiž ve věku 2 6 let. Máme především hodně sourozeneckých skupin, doplnila ředitelka. Za posledních pět let podpořila těžební společnost horský dětský do- mov zhruba půl milionem korun. Celá polovina byla věnována na relaxační prázdninové pobyty dětí. (má) Ještě před komunálními volbami měli zaměstnanci společností skupiny Severní energetická možnost setkat se s lídry politických stran kandidujících v Litvínově, kteří přijali pozvání a kteří jim přiblížili své volební programy a názor na limity těžby. V druhé části mítinku Jan Dienstl zaměstnance informoval o současné situaci ve skupině a předseda SOO CCG Jaromír Franta přiblížil obsah otevřeného dopisu odborářů premiérovi země k návrhu SEK, jenž připravilo MPO. Foto: (má) Symbolickou pásku před cvičným bytem přestřihla bývalá dlouholetá ředitelka domova a dnešní starostka obce Hana Řebíková (vpravo) za pomoci současné ředitelky Martiny Stawiarzové. Spolupráce hasičských jednotek prověřena Ve středu 15. října proběhlo v Elektrárně Chvaletice taktické cvičení Hasičského záchranného sboru podniku, jehož tématem byla likvidace požáru při opravě transformátoru v revizní věži. Použití proudnice na střední pěnu Blizzard. Cílem tohoto cvičení bylo prohloubení schopností velitelů jednotek při řízení sil a prostředků, prohloubení schopnosti hasičů při zásahu, ověření dojezdových časů a nácvik koordinace činností zúčastněných jednotek požární ochrany při společném zásahu. Revizní věž je objekt určený k opravám olejových transformátorů. Námětem cvičení byl požár zbytku oleje, ke kterému došlo při opravě uzávěru olejové nádrže transformátoru. Požár ohlásila v 8.20 h signalizace EPS. Cvičení se zúčastnili i dobrovolní hasiči ze Zdechovic a jednotka HZS z Přelouče, kteří byli na místě do jedenácti minut od ohlášení požáru. aktické cvičení splnilo svůj účel. Dojezdové časy jednotlivých jednotek požární ochrany odpovídaly dojezdovým časům uvedených v poplachovém plánu Elektrárny Chvaletice a.s. Velmi kladně hodnotím bezchybnou spolupráci všech zasahujících jednotek a spolupráci s provozními zaměstnanci elektro, zhodnotil cvičení velitel jednotky HZSp Jaroslav Brožek. ext a foto: (kapr) Blahopřejeme Ve čtvrtek 30. října oslaví 50. narozeniny náš kamarád a spolupracovník Jan Novák z HMGD. Hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů mu přeje 2. směna. Kolektiv kolegů z Uhlí ČSA. Vzpomínáme Dne 20. října uplynulo smutné 10. výročí, kdy v práci tragicky zahynul pan Josef BEŇAS z úseku Uhlí ČSA. V jeho osobě šachta přišla o zkušeného odborníka. Ale my, kolegové z úseku, jsme ztratili především výborného kamaráda. Byl to člověk s velkým Č, který pracovní i nepracovní záležitosti řešil vždy s nadhledem. Kdo jste ho znali, jistě jste si vzpomněli s námi. Kolektiv kolegů z Uhlí ČSA. 3

4 E P L Á J Í D L A Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polévka Hovězí s noky Vídeňský guláš, těstoviny Kuřecí stehno na rozmarýnu, brambory Domácí koblihy, čaj Hukvaldský vepřový závitek,, zeleninová přízdoba Vepřová uzená krkovice, čočka na kyselo, okurka Vídeňský guláš, S Á N Í S V Á E K Polévka Hnědá s opraženou krupicí Moravský vrabec, bramborové knedlíky, kysané zelí bílé Drůbeží rizoto se zeleninou, okurka Zeleninový talíř s kuřecím masem, chléb Maminčino kuře, zeleninový salát Špagety po sicilsku Moravský vrabec,, kysané zelí bílé Polévka Česneková s osmaženou žemlí Hovězí maso vařené, rajská omáčka, Vepřenky s cibulí a hořčicí, brambory Jablková žemlovka, bílá káva Šumavský závitek,, zelný salát Pečené kuřecí stehno, šťouchané brambory Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny Polévka Hovězí s masovou rýží Kuřecí stehno na paprice, Uzená vepřová krkovice, bramborová kaše, okurka ěstovinové flíčky se zelím a robi masem Hovězí nudličky s kukuřicí a hráškem, hranolky, zelný salát Zapečené kuřecí maso s těstovinami Kuřecí stehno na paprice, těstoviny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Česneková s bramborem Sikulský guláš, Drůbeží játra na cibulce, Balkánský džuveč ze sóji, bílé pečivo Plněný vepřový závitek, opékané brambory, zeleninová přízdoba Bretaňské fazole s klobásou, okurka Sikulský guláš, chléb Luštěninová Uzená krkovice,, dušený špenát Senegalské kuřecí stehno, Brokolice se sýrovou omáčkou, těstoviny penne Smažený vepřový řízek, vařené brambory, citron Přírodní klops na žampionech, Uzená krkovice, bramborové knedlíky, dušený špenát Gulášová Bratislavská vepřová plec, těstoviny Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurka Salát z fazolových lusků s vejcem, pečivo Kuřecí plátek na žampionech, hranolky, zeleninová přízdoba Francouzské brambory s uzeným masem Bratislavská vepřová plec, Drchánková Svíčková na smetaně, Rizoto z rybího filé a zeleniny, sýr Žemlovka s jablky a tvarohem Masový talíř s hořčicí, křenem a okurkou, chléb (2ks) Vepřové maso v mrkvi, brambory Svíčková na smetaně, Hovězí s játrovou rýží Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, Pečené kuřecí stehno, těstoviny se žampiony Květákové smaženky, brambory, okurkový salát Naháč z Vysočiny, jasmínová rýže, zeleninová přízdoba Štajgrova směs, Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, těstoviny 4

5 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 23. října M R A Ž E N Á J Í D L A Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vídeňský guláš, těstoviny (možno objednat i ) Domácí koblihy S Á N Í S V Á E K Moravský vrabec,, kysané zelí bílé Špagety po sicilsku Přesnídávková polévka: Čočková s uzeninou, chléb Hovězí maso vařené, rajská omáčka, Vepřenky s cibulí, pečené brambory Jablková žemlovka Kuřecí stehno na paprice, (možno objednat i těstoviny) Zapečené kuřecí maso s těstovinami Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sikulský guláš, Bretaňské fazole s klobásou Uzená krkovice,, dušený špenát Přírodní klops na žampiónech, Skořicové kroucánky Bratislavská vepřová plec, těstoviny (možno objednat i ) Sekaná pečeně, bramborová kaše Francouzské brambory s uzeným masem Svíčková na smetaně, Žemlovka s jablky Vepřové maso v mrkvi, brambory Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, (možno objednat i těstoviny) Pečené kuřecí stehno, těstoviny se žampióny 5

6 Lidé od nás Zkáza konvoje S7 aké Vás o letošní deštivý Den horníků napadlo, proč být doma, když venku tak krásně prší? Někteří z Vás jistě skotačili mokrou travou na Hipodromu v rytmu písní Vaška Neckáře, my jsme však vyrazili na vodu. Volba padla na Bílinu, protože Mostem žádná jiná řeka neteče. Bylo by sice stylové nalodit se jakožto zaměstnanci Sev.en přímo v areálu lomu ČSA a vyrazit přímo od roury, to ale letos neklaplo. Jako nejlepší místo k nalodění byly tedy nakonec zvoleny Hostomice, 20 km z Mostu po proudu řeky, kam se lze dostat z Mostu jednoduše vlakem a to jen (!) s jedním přestupem v městě Bílina. Cíl byl ambiciózní, a to doplout až do Ústí nad Labem, tj. cca. 30 km plavby neboli 16 námořních mil. V pátek ráno se tedy, za stálého deště, sešlo na mosteckém vlakovém nádraží 14 vodáků, ať už si pod tímto slovem představíme cokoliv, většinou zaměstnanců Sev.en. Po krátkém vlakovém intermezzu s výše zmíněným jedním přestupem, vystupujeme v Hostomicích, kde na nás již u řeky čekalo sedm lodí z půjčovny. V Bílině vody dost, ostatně celou předchozí noc pršelo a nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo přestat. Po krátkém váhání nás nezkušených háčků, vyděšených lehce rozvodněným vodním živlem, se naloďujeme. Zkušení zadáci nás přesvědčivým lhaním o tom jak to hezky pojede, když je tolik vody a když tak pěkně prší, uklidňují a celý konvoj sedmi lodí tak po chvíli vyráží. Z Hostimic přes Ohníč do Dolánek teče Bílina nudnou krajinou, tak nějak nudně rovně a skoro by se dalo říct i líně, což ale nebránilo posádce lodi číslo De Lor* se před Dolánkami za tichého opovržení ostatních posádek cvaknout. o jsme ještě netušili, že jsou jen první z mnoha, a tak po chvíli pokračujeme dál za stálého deště, přerušovaného jen častým podplouvání různých mostů a můstku. Za Dolánkami pak lodě přenášíme přes vakový jez, kdy nám to tak pěkně vyšlo, že zrovna lilo jako z konve, takže jsme se ani nezapotili. Za doláneckým jezem to na Bílině začíná být zábavnější, řeka se kroutí a občas zrychlí, objevují se i peřeje, které smočí beztak od deště mokré háčky. Občas se na rovnějších a klidnějších úsecích pokoušíme soulodit, aby byla i nějaká kultura. Řeka je, ale docela úzká a tak to většinou končí vymetáním přerostlé pobřežní vegetace. S přibývajícími kilometry 6 Za stálého deště jez za Dolánkami. ubývá disciplíny, což má za následek opakované (5x za celou trasu!) cvaknutí lodě Maršál Dobryj Lazarovič, vždy na klidné vodě, kterému ani dobrý zadák nezabránil a jsou i takové názory, že je zavinil. Unášen hlubokou kalnou vodou, pak držíc se svojí lodi, která byla kýlem vzhůru, dobrý zadák volal Mám to pod kontrolou. Někde před Lbínem míjíme posádku lodě Holy Man s, zrovna když z lodi vylévají přebytečnou vodu. i byli tedy dnes již třetí Blíží se druhá hodina odpolední, jsme čtvrtou hodinu na vodě a o slovo se hlásí hlad. Velitel konvoje sice sliboval v půlce trasy občerstvení, bohužel ale tak nějak nevíme, kde zrovna jsme, teda kromě ajťáka (pro jistotu jsme sebou měli dva), který na otázku, kde jsme, odpovídá, že na řece. ypická ajťácká informace, správná, ale úplně k ničemu. Konvoj je navíc roztažen do délky tak, že na sebe lodě vpředu a lodě vzadu nevidí, spojení tedy vázne. Lodě Maršál Dobryj Lazarovič, Mr. Dan-Ho a Admirál Racberger nacházející se zrovna vzadu z bezpečnostních důvodů soulodí zadáka z lodě Maršál Dobryj Lazarovič, stále neopustily snahy o provedení eskymáka a neodradí ho ani to, že nemá kajak, ale kanoi. Když se za zatáčkou objeví historický velvětský most se svými mohutnými kamennými pilíři, mezi které se tři lodě najednou určitě nevejdou, propukne v soulodí panika V nastalém zmatku se po nárazu na břeh potápí Mr. Dan-Ho, kousek níž po proudu pak Admirál Racberger naráží do pilíře mostu a jde také ke dnu. Maršál Dobryj Lazarovič pak v klidu zakotví před mostem ti se už předtím vykoupali do sytosti. Po krátkém, ale intenzivním boji o život (jsem tam nestačil!) a majetek se dostávají i posádky právě povolených lodí na břeh, aby se dozvěděly, že u velvětského mostu se kotví a jde se do místní restaurace Panský dvůr na oběd. Frustrující, vykoupat se na posledních pár metrech! Po obědě, při kterém interiér restaurace připomínal, díky naší sušícím se svrškům, spíš sušárnu, se začaly posádkami šířit poraženecké nálady, jelikož se nikomu z rezervního suchého oblečení zpět do mokrého nechtělo. Nakonec, po umlčení hlasů několika málo opravdových vodáku, bylo společně rozhodnuto, že zbytek cesty do Ústí se určitě dojede příští rok, ale letos to zabalíme ve Velvětech vzhledem k tomu, že jsou už tři hodiny odpoledne, jsme v půlce cesty a do tmy bychom to do Ústí těžko stihli. Zvlášť, když nám první půlka cesty z důvodu opakovaného lovení mužů a žen přes palubu, trvala čtyři hodiny. Zavolala se tedy odtahovka, aby si přijela pro lodě a my se z Velvět, zatímco konečně přestalo pršet, vydali pěšky do Rtyně nad Bílinou na vlak. Ve vlaku se ukázalo, že zaplatit jízdenkovému automatu hromadnou jízdenku za cca 300 Kč v drobných je práce pro lidi, kteří na to mají kvalifikaci, čas a nervy, ideální příležitost k nasazení ajťáků. Netahali jsme je sebou nadarmo! Jinak cesta vlakem proběhla bez incidentů, což je až s podivem, když si vzpomenu, ECHAS: V Praze se zaměstnanci že někteří demoralizovaní členové posádek, fascinováni tlačítkem na elektronické otvírání dveří vlakového WC, dveře zvenku otvírali i ve chvílích kdy bylo Obsazeno, navíc obsazeno lidmi, kteří s naší rozvernou společností neměli nic společného. Před sedmou vystupujeme v Mostě směřujíc z vlakového nádraží rovnou do Sportovky, abychom za tepla a někteří za studena, vyhodnotili příčiny nesplnění cíle Dne horníků na Bílině Den horníků na Bílině 2014 v datech: upluto 13km z plánovaných 30km pět lodí ze sedmi se potopilo padli (utonuli): jeden fotoaparát, dva mobilní telefony nezvěstní (uplavali): jedno pádlo, jedna bota dámská - levá, jedna bota pánská levá, termoska s něčím ne na žížeň Michal Hošek V úterý 14. října proběhlo v pražské kanceláři první setkání zaměstnanců Elektrárny Chvaletice s představenstvem společnosti. Setkání se zúčastnil Jan Dienstl, Luboš Pavlas a přes dvacet zaměstnanců ECHAS. Představenstvo chtělo zaměstnance informovat o tom, co se stalo v uplynulém roce, co se děje nyní a jaké jsou plány do příštích let. Uplynulý rok byl pro podnik Elektrárna Chvaletice a.s. klíčový, protože musel zajistit všechny služby, které potřeboval a již je nemohl poskytnout ČEZ. Povedlo se zajistit obchod s elektřinou, I, personalistiku i další potřebné služby. Lidé postupně začali spolupracovat, sčítat IQ a elektrárna se začala proměňovat tak, jak bychom chtěli, i když ne zcela bez chyb. I nadále na tom budeme pracovat, řekl Jan Dienstl, předseda představenstva. Nyní začala soutěž na obnovu bloků 3, 4 v roce Cílem je připravit bloky tak, aby mohly fungovat do roku 2030 a splňovaly všechny legislativní požadavky. Přestože energetika trpí již několik let velmi nestabilním, nepredikovatelným prostředím, představenstvo věří v pozitivní budoucnost uhlí minimálně do roku (kapr)

7 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 23. října uristický výšlap do Krušných hor V sobotu 27. září proběhl již jedenáctý ročník mezi zaměstnanci stále oblíbenější akce, uristický výšlap předsedy SOO CCG do Krušných hor. Letos poprvé organizátoři připravili dvě trasy delší 21 km s převýšením 632 m pro zdatnější turisty se startem v Proboštově. Skauti si odskočili do lomu V Mostě na Benediktu se na začátku října uskutečnila historicky první olympiáda pro světlušky a vlčata (skauti a skautky ve věku 6 11 let). Skautské středisko Most mělo tu čest hostit jako první takovouto akci. Akce se vlastně v areálu bývalého lomu Benedikt. Dnešní Benedikt se osvědčil jako ideální zázemí. V rámci této akce jsme měli možnost zúčastnit se také Uhelného safari v lokalitě ČSA. Všem zúčastněným se na exkurzi líbilo, smekali před výkladem pana Gerthnera. Poděkování Severní energetické patří i za propagační předměty pro účastníky naší skautské olympiády. ext a foto: (ton) Po průchodu zámeckým parkem a po hrázi rybníka jsme město opustili po cestičkách mezi bývalými doly Británia VI., Pátým dolem a dalšími směrem na Krupku. Zde již začalo stoupání, které nebralo konce a obráceně, některým účastníkům vyráželo dech. Než jsme vystoupali ke štole Starého Martina, měla první skupina trasy B již prohlídku za sebou a druhá skupina této kratší trasy byla již na cestě z Horní Krupky a do štoly se podívala až na závěr dne. Kratší trasa byla vedena z Horní Krupky v délce 12 km a s převýšením 190 m a byla společnou trasou i pro účastníky delší trasy. Průvodci ve štole věnovali účastníkům výšlapu dostatek času i informací o horních dílech od středověku do současnosti. V těchto místech se těžil cín a wolfram a ve středověku i stříbro. Od štoly pokračovali účastníci lesními cestami do Horní Krupky a dále po Příhraniční hornické naučné stezce pod lanovkou do Ski areálu Komáří vížka, na chatu Komáří vížka. Zde spousta účastníků zajásala nad zdoláním stoupání, leč jásání bylo předčasné, protože byli teprve v 808 m.n.m a cíl byl na 870 m.n.m. Po mírném klesání tak začaly přibývat nejen kilometry, ale i výškové metry. Pokračovali jsme přes Sedmihůrskou vyhlídku na Přední Cínovec k Myslivně pod Sedmi štíty až do cíle v hotelu Pomezí na Cínovci. Z vyhlídek měli možnost účastníci přehlédnout celé České středohoří, viditelnost byla výtečná, protože byla zcela výjiměčně vidět i hora Říp, mohli přehlédnou část Ústecka a Děčínska, od Komáří vížky eplicko a Mostecko a několik nádherných scenérií Krušnohoří a Podkrušnohoří. Co k letošnímu ročníku dodat závěrem, počasí se vydařilo na výbornou, účastníci ocenili kvalitní přípravu tras a organizaci akce. rocha lítosti nad rozdělením do tří skupin, lidé se viděli v Mostě u zimního stadionu ráno a potom až v cíli, ale organizátorům jiná volba nezbyla. Jedenáctého ročníku se zúčastnilo 115 ze 124 přihlášených a byl tak překonán rekord z předešlého ročníku. I to mělo vliv na vznik zdržení přes hodinu a půl. Nikdo však nelitoval a po vyhodnocení akce odjeli účastníci ke svým domovům po půl sedmé z Cinovce přistavenými autobusy. (cin) Poslední dostihový den sezóny si při téměř letním počasí nenechaly ujít stovky návštěvníků. Foto: (má) Studenti prvního ročníku Střední zdravotnické školy v Chomutově se v úterý zúčastnili interaktivního semináře ěžba a rekultivace v Ekologickém centru Most, poté se v doprovodu směnového technika Radima Slabáka (na snímku vpravo) seznámili s profesí báňského záchranáře a využívanou technikou v Hlavní báňské záchranné stanici Sev.en a nakonec se seznámili s povrchovou těžbou hnědého uhlí u lomu Vršany. Foto: (má) 7

8 Č Í S L O List zaměstnanců skupiny Sev.en 23. října Křížovka ajenka minulé křížovky: V týmové práci vždycky něco nevyjde. A můžeš se vsadit, že to bude tvoje chyba. Vylosovaní: Blanka Růžičková Chvaletice; ibor Kóša Sev.en (přestavby); Radek Drtina ECHAS. ajenka dnešní křížovky je dokončením Murphyho zákona o dopravě: Dokud nepotřebujete odbočit vlevo... (tajenka). ajenku posílejte na adresu: 8

2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků

2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků 5 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2Změny v těžbě skrývky 3 4 ECHAS kontrolovala chladící věž Nové vyhlídky na ČSA 8věž Obnovená kostela JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU V závěru května se uskutečnil

Více

do lomu ČSA Severní energetická je počinem roku

do lomu ČSA Severní energetická je počinem roku Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 18 10. října 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Odboráři 7 Výšlap 8 píšou akademikům do lomu ČSA Rozhovor s ředitelkou školy / EDITORIAL

Více

Tři tisíce lidí na exkurzích

Tři tisíce lidí na exkurzích Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 2 strana 6. listopadu 2013 strana Stěhování zaměstnaneckého centra / EDITORIAL Milí čtenáři, vyjednávání o podobě budoucí vlády je v

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA DOHODNUTA

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA DOHODNUTA List zaměstnanců skupiny Sev.en 6. listopadu 2014 ročník 1 Zdarma 20 2 se KU800/K75 přesune Vyrovnali 3 věž S grantem kolem 6 Labe KOLEKIVNÍ SMLOUVA DOHODNUA Kolektivní vyjednávání ve společnosti Severní

Více

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu 12 14. 6. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Odboráři se připravuji na schůzku s místopředsedkyní vlády str. 2 Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji Energetická koncepce

Více

RÝPADLO R-10 HRABE S NOVÝMI KOREČKY

RÝPADLO R-10 HRABE S NOVÝMI KOREČKY List zaměstnanců skupiny Sev.en 20. listopadu 2014 ročník 1 Zdarma 21 2 3 7 Grant vyhodnocen vyhodnocen Uhelné safari táhlo Mikulášská pro děti RÝPADLO R-10 HRABE S NOVÝMI KOREČKY Po ročním provozu proběhla

Více

uzavřelo sezonu Návštěva prezidenta Zemana Na Hipodromu v Mostě jej pozdravilo téměř tři sta horníků zdejších těžebních

uzavřelo sezonu Návštěva prezidenta Zemana Na Hipodromu v Mostě jej pozdravilo téměř tři sta horníků zdejších těžebních Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 20 7. listopadu 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Sklady 6 Uhelné safari 8 blíže lokalitám uzavřelo sezonu Rozhovor s moderátorem

Více

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 10 říjen 2014 ZDARMA Nový systém objednávání materiálu DTS nabídne ubytovnu i kantýnu Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou Jirkovští Stopaři: Trochu jiný kroužek

Více

Důlní noviny. Volby do PSP ČR. Milí čtenáři. Hlasování politických stran k hornictví. Postoje. Rozhovor se starostkou Havraně

Důlní noviny. Volby do PSP ČR. Milí čtenáři. Hlasování politických stran k hornictví. Postoje. Rozhovor se starostkou Havraně Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 19 24. října 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Postoje 6 Hlasování 8 politických stran k hornictví o podpoře projektů Rozhovor se

Více

Pokračování těžby: záměry, vysvětlování, dotazy i požadavky. Aktuálně Externality vždycky něco stojí. zeptali jsme se. Z regionu. Z regionu.

Pokračování těžby: záměry, vysvětlování, dotazy i požadavky. Aktuálně Externality vždycky něco stojí. zeptali jsme se. Z regionu. Z regionu. 14 12. 7. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Příští číslo Důlních novin vychází 23. srpna Lokomotiva z úpravny našla nový domov v muzeu str. 5 O nás Mostecké školy se digitalizují

Více

dostanou třináctý plat

dostanou třináctý plat Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 22 5. prosince 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Výzva 3 Zaměstnanci 8 k záchraně hornictví dostanou třináctý plat Rozhovor s chovatelkou

Více

Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo

Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo 07 5. 4. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Březen 2012: Vršany atakovaly absolutní měsíční rekord v těžbě skrývky str. 2 Aktuálně Ohrožují špinavé povolenky energetické investice?

Více

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ 14 18. července 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Krize 6 Prázdniny 8 horníků na Ostravsku mezi koníčky Rozhovor s ředitelem sportovní

Více

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ 14 18. července 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Krize 6 Prázdniny 8 horníků na Ostravsku mezi koníčky Rozhovor s ředitelem sportovní

Více

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností.

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností. 1 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2ODEZVA Už dost politikaření Ministerský návrh řešení limitů těžby vyvolal diskusi 3NAŠI LIDÉ Záchranáři u sousedů HBZS pracuje pro Vršanskou Uhelnou v Hořanském

Více

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ 6 28. března 2013 strana strana strana 3 Profil 6 Obce chtějí 8 brigadýr z třístovky postupovat společně Rozhovor se zámeckým pánem /

Více

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ číslo číslo Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ 23. května 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Výplata 6 První dáma 7 programu Zdraví na hipodromu Rozhovor s trenérem

Více

Senior klub sdružuje dva tisíce členů

Senior klub sdružuje dva tisíce členů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 9 září 2014 ZDARMA Pro Rekultivace je zima už za dveřmi Indové si prohlédli Vršany Senior klub sdružuje dva tisíce členů Obědy pro děti v rozhovoru s Ivanou Tykač

Více

Hipodrom se připravil na novou sezonu

Hipodrom se připravil na novou sezonu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 30. dubna 2014 ZDARMA Nové Fordy Ranger vyjedou do terénu Z pracovníků Rekultivací zemědělci Hipodrom se připravil na novou sezonu Ženy na Mostecku spřádají

Více

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 květen 2015 ZDARMA Další drezína vyráží do provozu Sací bagr čistil nádrž ve Vršanech Pořádně silný pomocník Vymýšlejí návod na použití šachty Věž ukazuje stěhování

Více

Dispečer ví úplně o všem, co se děje. Uhelné miliony stále pomáhají regionu

Dispečer ví úplně o všem, co se děje. Uhelné miliony stále pomáhají regionu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 3 březen 2015 ZDARMA Na šachtě se starají také o mravence Olejová laboratoř se otevřela mechanikům Dispečer ví úplně o všem, co se děje Dovolená pro zaměstnance

Více

Přestavbář - venku za každého počasí

Přestavbář - venku za každého počasí DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 2 únor 2015 ZDARMA Mění se objednávání jídel Ve výškách i hloubce pomáhají záchranáři Přestavbář - venku za každého počasí Jak platit kartou Benefity Historický

Více

Bohatá obec láká nové obyvatele

Bohatá obec láká nové obyvatele DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 6 červen 2014 ZDARMA Pracovníkům Rekultivací bude v létě horko Boj se zloději těžaři rozhodně nevzdávají Bohatá obec láká nové obyvatele Kandidát na čtvrtý titul

Více

Bagrák musí mít svůj stroj rád. odprodal společnosti KSK Belt, mimo jiné traktor a valník na přepravu vulkanizérských

Bagrák musí mít svůj stroj rád. odprodal společnosti KSK Belt, mimo jiné traktor a valník na přepravu vulkanizérských DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 leden 2015 ZDARMA Coal Services školí nové strojvedoucí Koupelny nebudou černá díra na teplo Bagrák musí mít svůj stroj rád Kam za Programem Zdraví Smutná historie

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 duben 2015 ZDARMA Hledají se nejlepší boty i montérky Objednávejte podle Semaforu zdraví Když nemohou stroje, dojde na trhavinu Za každou důlní mapou je spousta

Více

Skok přes kůži opět v mosteckém Repre. Zakladač Z86 projde generální opravou

Skok přes kůži opět v mosteckém Repre. Zakladač Z86 projde generální opravou DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 3 28. března 2014 ZDARMA Informační systémy skupin rozděleny Vrbno v létě znovu přivítá táborníky Skok přes kůži opět v mosteckém Repre Pochopil ho tatínek topmodelky

Více

Polévka přinesla pomoc potřebným

Polévka přinesla pomoc potřebným TŘI VLEKY-dětský lanový zdarma PŮJČOVNA A SERVIS LYŽÍ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ PARKOVÁNÍ ZDARMA MOŽNOST UBYTOVÁNÍ OTEVÍRACÍ DOBA: PO - PÁ 9:00-21:00 SO - NE 8:00-21:00 WWW.SKI-AREAL.CZ ročník 6

Více