Jablonec nad Nisou Duben 2015 OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jablonec nad Nisou Duben 2015 OBSAH"

Transkript

1 1

2 2 Jablonec nad Nisou Duben 2015 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO.. 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 5 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ.. 6 V. ZPRÁVA O ČINNOSTI VI. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 25 VI./1. ROZVAHA.. 25 VI./2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.. 26 VI./3. ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ PODLE ZDROJŮ 27 VI./4. CELKOVÝ OBJEM NÁKLADŮ.. 27 VI./5. VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ 27 VI./6. KOMENTÁŘ K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE. 27 VII. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 28 VIII. ZPRÁVA A VÝROK AUDITORA IX. REKLAMNÍ SMLOUVY 35 X. DAROVACÍ SMLOUVY.. 35

3 I ÚVODNÍ SLOVO 3 Vážení příznivci jabloneckého divadla, předkládám Vám výroční zprávu o činnosti Městského divadla, o.p.s. v Jablonci nad Nisou za rok 2014, kde získáte přehled a informace, jak bylo naloženo se svěřenými prostředky a co za ně v rámci kulturního rozvoje veřejnosti našeho regionu divadlo poskytlo. Šestnáctý rok činnosti Městského divadla byl pestrý výběrem divadel, koncertů a projektů, které divadlo realizovalo. Závěrem bych rád poděkoval za finanční podporu statutárnímu městu Jablonec n. N., všem našim sponzorům a partnerům, kterým není lhostejný kulturní rozvoj našeho města a pevně doufám, že 17. sezóna bude neméně úspěšná jako byla tato. Mgr. Pavel Žur ředitel městského divadla

4 4 II ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: IČO: DIČ: Sídlo: Rok vzniku 1998 Právní forma Zápis do rejstříku obecně Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. CZ Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou obecně prospěšná společnost prospěšných společností: 15. dubna 1998 Orgány společnosti: - správní rada - dozorčí rada Kontaktní informace: Tel: , web:

5 5 III VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTÍ Rozhodnutím Městského zastupitelstva v Jablonci nad Nisou ze dne 28. srpna 1997 byla v souladu s ustanovením zákona č. 248/1995 Sb. založena jako samostatný právní subjekt obecně prospěšná společnost Městské divadlo Jablonec nad Nisou. Ze strany zakladatele byla takto řešena situace, která nastala po ukončení činnosti p.o. KASS (dřívější provozovatel divadla) s perspektivou, že nově vzniklá o.p.s. Městské divadlo Jablonec nad Nisou bude jako nezisková organizace s jediným zakladatelem (Městem Jablonec nad Nisou) garantovat nejen uměleckou orientaci a úroveň po rekonstrukci nově otevřeného divadla, ale také ekonomickou vyváženost provozu. Po řadě přípravných kroků a jednání byla společnost dnem usnesením u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod číslem výpisu 682 P/98 zapsána do rejstříku a bylo ji přiděleno IČO Základním dokumentem pro činnost je zakládací listina ze dne plně vycházející z ustanovení zákona č. 248/95 Sb. a Statut společnosti, schválený Správní radou dne Zakládací listina byla v roce 2004 aktualizována (rozšířena o Agenturní činnost v oblasti kultury a umění). Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti je ředitel, jenž řídí činnost o.p.s. a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada, kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Členy správní a dozorčí rady jmenuje zakladatel. Zakládací listinou a statutem společnosti bylo jako hlavní obecně prospěšnou činností stanoveno: 1. Zajišťování užití autorských děl a jejich veřejného provedení ve smyslu zákona 35/1965 Sb. a to včetně jejich prezentace pro veřejnost. 2. Pořádání a organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských akcí pro město nebo samostatně, a to včetně jejich prezentace pro veřejnost. 3. Vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona 37/1995 Sb. 4. Vydávání periodického tisku ve smyslu zákona 81/1996 Sb. 5. Zajištění a organizace podpory kulturních a kulturně společenských aktivit občanů města a občanských sdružení založených podle zákona 83/1990 Sb. V rámci vedlejší doplňkové činnosti společnost zajišťuje: 1. Poskytování služeb spojených s pronájmem nebytových prostor ve smyslu 4, Živnostenského zákona. 2. Pronájem movitého a nemovitého majetku. 3. Pohostinskou činnost. 4. Reklamní a propagační činnost. 5. Koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně zprostředkování v rámci živností volných. 6. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění.

6 IV SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ 6 Složení správní rady od k Ing. Zdeněk Janeček předseda Božena Caklová Ing. Antonín Schäfer Bc. Jana Hamplová Mgr. Soňa Paukrtová Martina Šípková Dozorčí rada od k Ing. Petr Beitl - předseda MUDr. Alexandra Jörgová Ing. Jiří Fiala Management k Mgr. Pavel Žur

7 V ZPRÁVA O ČINNOSTI 7 Rok 2014 se z pohledu dramaturgie a dlouhodobě sledovaných parametrů řadí opět k velmi zdařilým. Divadlo navázalo na úspěchy uplynulých let, udrželo vybudovanou prestiž a prokázalo, že právem patří mezi nejvýznamnější instituce města i celého regionu. V průběhu roku připravilo kvalitní, žánrově pestrou nabídku současné divadelní a hudební tvorby. V jabloneckém divadle hostovala divadla z celých Čech, divákům se představila řada umělců zvučných jmen. Byly realizovány všechny zavedené projekty, které se za dobu své existence staly nedílnou součástí dramaturgie i několik projektů mimořádných. K nadstandardním aktivitám v činnosti divadla se zařadila nabídka kulturních akcí v letním období. Představení a koncerty probíhaly navíc v rámci Roku české hudby pod společným názvem Jablonec nad Nisou město plné tónů. Tento unikátní projekt se uskutečnil ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou a divadlo bylo jeho hlavním koordinátorem. Do celkové nabídky tohoto projektu také zprostředkovalo řadu zajímavých představení a koncertů, které se uskutečnily nejen v prostorách divadla, ale i na netradičních místech (většinou jako Open Air) například přímo před radnicí města, nebo na molu na jablonecké přehradě. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo 13 produkcí. V prostorách divadla se v červenci odehrálo ojedinělé provedení Smetanovy opery Prodaná nevěsta, jako součást projektu Evropská hudební akademie 2014 a koncert jednoho z nejlepších studentských orchestrů Anglie Southamton Youth Orchestra. V obou případech se představili talentovaní pěvci a hudebníci ze zahraničí - Kanady, USA a Anglie. V srpnu vystoupil na jevišti divadla špičkový klavírní virtuóz Ivo Kahánek. Na koncertech Open Air se milovníkům hudby představili začínající i renomovaní interpreti vážné hudby sólisté i komorní tělesa (Komorní orchestr Quattro, Jablonecký komorní orchestr, Cantarina Clarinete, kytarové duo - Duo Sempre Nuevo, Trio Clavio, Vlado Ulriche (andské flétny), klavíristé Petr Smetáček, Martin Levický a další. Z oblasti populární hudby se s velkým ohlasem uskutečnil koncert kapely Sto zvířat, s předkapelou Nudličky. Komorní orchestr Quattro, který vystoupil na molu jablonecké přehrady.

8 8 K mimořádným uměleckým zážitkům loňského roku se řadí Vánoční koncert světově proslulé sopranistky Evy Urbanové. Za klavírního doprovodu Davida Švece zazněly skladby B. Smetany, A. Dvořáka, Leoše Janáčka i vánoční koledy. Koncertu se zúčastnily významné osobnosti města a zástupci kulturního i společenského života, finančně byl zaštítěn partnery, kteří spolupracují s jabloneckým divadlem. Eva Urbanová za klavírního doprovodu Davida Švece K výjimečným koncertům patřil koncert několikanásobné Zlaté Slavice Lucie Bílé. Uskutečnil se v Kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, kde zpěvačka vystoupila společně s klavírním doprovodem Petra Maláska a zapěla písně, které plně korespondovaly s atmosférou prostoru kostela. Koncert byl zahájen DPS Vrabčáci pod vedením Pavla Žura. Koncert se setkal s velkým diváckým zájmem a podpořila ho řada firem Jablonecka. Probíhal pod záštitou primátora statutárního města Jablonec nad Nisou Ing. Petra Beitla. Lucie Bílá v Kostele Nejsvětějšího Srdce Páně

9 9 Významnou kulturní událostí loňského roku byl také VIII. Reprezentační ples divadla, jehož hvězdným hostem byl mnohonásobný Zlatý Slavík pan Karel Gott. K tanci a poslechu hrál Big O Band Marka Ottla se zpěváky Janem Smigmatorem a Davide Mattiolim, o závěr večera se postaral DJ Mirek Rais. Večerem provázala Agáta Hanychová Prachařová. Ples proběhl za finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou. Kmenový repertoár divadla tvořila opět představení předplatitelských skupin. V loňském roce jich bylo připraveno 6 - tři skupiny činoherní (DA a DB a skupina představení tematicky zaměřených na mládež DS), kombinovaná řada se zastoupením různých žánrů (ND), představení pro děti (RD) a cyklus koncertů vážné hudby (H). V rámci abonmá skupin DA, DB, DS, ND a RD zavítalo do jabloneckého divadla více než 38 renomovaných pražských i mimopražských souborů. Z pražských nejvíce inscenací odehrálo Divadlo Ungelt (Deštivé dny s excelentním Richardem Krajčem, Poslední romance a Kurtizána). Z mimopražských hostovalo v Jablonci nejčastěji Severočeské divadlo Ústí nad Labem, jež uvedlo jeden z nejslavnějších baletů Čajkovského Labutí jezero a operu G. Pucciniho Tosca. Po dvou představeních odehrálo Divadlo Na Fidlovačce (Šumař na střeše, Až naprší a uschne), Divadlo ABC (Saturnin, Drž mně pevně, miluj mě zlehka), Divadlo Bez Zábradlí (Jistě, pane premiére a Kvartet), Divadlo Na Jezerce (Manželské vraždění, Práskni do bot), Divadlo Palace (Heslo Morálka a Manželský poker), Divadlo A. Dvořáka Příbram (Válka Roseových, Rande s duchem), Klicperovo divadlo Hradec Králové (muzikálové představení Marilyn a Havlova Žebrácká opera) a Středočeské divadlo Kladno (Miláček a Vinnetou). Své nejúspěšnější inscenace dále uvedlo pražské Divadlo Járy Cimrmana (Záskok), Divadlo Sklep (Besídka 2014), Studio Dva (Hlava v písku), Švandovo divadlo (Cry, baby Cry), Divadlo Pod Palmovkou (Tramvaj do stanice touha), Divadlo V Dlouhé (Mnoho povyku pro nic) a Divadlo V Řeznické (Ještěrka na slunci), DS Kašpar (Růže pro Algernon), Agentura Harlekýn (Víš přece, že neslyším, když teče voda), Divadlo V Rytířské ( Úhlavní přátelé). Z oblastních to bylo Divadlo J. K. Tyla Plzeň (Koulo 4D z pera Antonína Procházky), Divadlo Mladá Boleslav (Muži v Offsidu), Východočeské divadlo Pardubice (Jméno růže). Jihočeské divadlo České Budějovice uvedlo baletní představení světoznámých choreografů Jiřího Kyliána a Attily Egerháziho MOZ-ART. Výjimečně se podařilo dojednat hostování Vinohradského divadla, které uvedlo jímavou komedii Vstupte, v níž zazářil Viktor Preiss a Tomáš Töpfer. Dětské publikum potěšili tvůrci z Divadla Polárka (O Jirkovi a jeho třech psech) a Radost Brno (Dlouhý, široký a Bystrozraký), Divadla Lampion Kladno (Slůně), DS Julie Jurištové (Princezna se zlatou hvězdou na čele), Naivního divadla Liberec (Proletět duhou), Divadla Rozmanitostí Most (Myšičko, myš ), Divadla Krapet Praha (Trnkova Zahrada) a Divadla Spejbla a Hurvínka Praha (Hurvínkova Nebesíčka), DS Mladá scéna Ústí n. L. (Kocour Modroočko) a DFXŠ Liberec (Krkonošské pohádky). Předplatitelům Skupiny H se v pravidelných hudebních cyklech představili špičkoví interpreti sólisté, soubory i vícečlenná tělesa. Nezapomenutelné bylo vystoupení Českého saxofonového kvarteta společně s Davidem Ebenem, vynikajícího Smyčcového Tria Gideon, dechového seskupení Five Star Quartet, mladé talentované houslisty Julie Svěcené, výjimečného Škampova kvarteta, osobitého hobojisty Viléma Veverky a Kvarteta Martinů, barokního souboru Musica Florea. Z větších těles účinkovala v jabloneckém divadle Filharmonie Hradec Králové, která koncertovala hned dvakrát - v rámci Novoročního koncertu a na podzim společně s mladým nadějným houslistou a jabloneckým rodákem Petrem Matějákem, pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera. Část hudebního cyklu byla finančně podpořena Státním fondem kultury ČR. V průběhu roku byl program doplňován osvědčenými a atraktivními tituly a koncerty širokého žánrového spektra. Divákům se představila šansoniérka Zlatka Bartošková, Karel Plíhal, Václav Neckář, Lenka Filipová, David Koller, Dasha a swingový zpěvák Jan Smigmator, v zábavném pořadu Minipárty Karel Šíp. Obohacením dramaturgického plánu bylo vystoupení unikátního souboru Cirk La putyka Praha, který se profesionálně věnuje žánru

10 10 nový cirkus. Prostor byl dán také amatérským činoherním souborům, zdejšímu Divadelnímu souboru Jelen za oponou, který v premiéře uvedl představení Žena v písku a kutnohorskému Divadelnímu souboru J. K. Tyla, který se představil s komedií A do pyžam!. Z tradičních projektů se uskutečnilo v lednu Tříkrálové zpívání, jehož se zúčastnilo 8 školních sborů z celého regionu, na jevišti divadla se během odpoledne vystřídalo více než 430 zpěváků. Tradiční Tříkrálové zpívání V březnu se uskutečnil již XIV. ročník hudebně-dramatického festivalu Rodáci Jablonecka. V pestrém programu tří festivalových dnů se představili hudebníci, herci, tanečníci a výtvarníci, kteří ve svém oboru dosáhli výrazných úspěchů a mají úzkou vazbu na zdejší kraj. V letošním ročníku byly zastoupeny žánry hudba a tanec, při čemž jeden z koncertů byl určen i pro školní mládež. V úvodní den festivalu vystoupil soubor Taneční konzervatoře Praha Bohemia balet, který předvedl své nejúspěšnější choreografie. Písně Jaroslava Ježka a Jiřího Šlitra zapěli Oldřich Kříž a Jan Kříž za klavírního doprovodu Richarda Pohla. Závěrečný večer patřil jabloneckému rodáku Romanu Wagnerovi, v jehož podání zazněly skladby L. v. Beethovena, F. Chopina, F. Liszta a dalších. Ve foyer divadla, jako součást projektu, proběhla výstava patchworku Dany Richterové a Evy Brabcové Jehlou a nití. Na realizaci festivalu finančně přispěl Státní fond kultury ČR a probíhal pod záštitou náměstkyně hejtmana PhDr. Hany Maierové.

11 11 V říjnu proběhl další z řady výjimečných projektů - XII. ročník komponovaného pořadu Společně nejen na jevišti, jehož cílem je setřít pomyslné bariéry mezi lidmi se zdravotním postižením a ostatním světem. Na jevišti divadla se tak společně potkali talentovaní zdraví i zdravotně handicapovaní umělci, jimž diváci nadšeně aplaudovali. Mezi účinkujícími byla mimo jiné i tlumočnice do znakové řeči Andrea Kalců a handicapovaný malíř Petr Šrámek, k jehož 60. narozeninám v rámci tohoto projektu probíhala i výstava. Večerem provázela Lucie Peterková. Na realizaci se finančně podílelo Ministerstvo kultury ČR a Krajský úřad Libereckého kraje. Společně nejen na jevišti Koncem října se uskutečnila dvanáctá přehlídka neprofesionálních dětských tanečních souborů Podzimní fantazie Zúčastnilo se jí 7 souborů z celých Čech. Součásti přehlídky byla také výtvarná dílna, na níž všichni účastníci tvořili kresby inspirované jednotlivými choreografiemi. Vytvořené práce byly na závěr přehlídky předány divákům. Akce proběhla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Bezprostředně na Podzimní fantazii navázala XXVIII. Celostátní přehlídka scénického tance mládeže i dospělých Tanec, tanec 2014, která probíhá ve spolupráci s Tanečním a pohybovým studiem Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou. Na slavnostním zakončení této přehlídky byla udělena Cena města tance 2014 a vyhlášení nominací na mezinárodní festival v Belgii.

12 12 V listopadu divadlo realizovalo již V. ročník pěvecké soutěže Hvězdy nad Ještědem. Tento originální projekt autorů ředitele divadla Pavla Žura a vynikajícího hudebníka Petra Hostinského patří k dalším výrazným aktivitám jabloneckého divadla. Finálového večera se zúčastnilo 25 talentovaných amatérských zpěváků, kteří své umění poměřili před odbornou porotou, ve které zasedli mimo jiné i profesionální zpěváci šansoniérka Zlatka Bartošková, a Radek Saliee. Jako absolutní vítězka byla vyhodnocena Eva Libnarová z Hrádku nad Nisou. Cenu diváků získala Petra Bělinová z Českého Dubu. Finálový večer pěvecké soutěže Hvězdy nad Ještědem Divadlo se během roku podílelo také na realizaci Krajského kola celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a Regionální postupové přehlídky dětských a dospělých tanečních skupin scénického tance Tanec srdcem. Akce byly podpořeny Ministerstvem kultury ČR a Krajským úřadem Libereckého kraje. Celkem se uskutečnilo v Městském divadle 174 akcí, z toho pro veřejnost 98, pro školní mládež 58. V 17ti případech byly prostory divadla poskytnuty neprofesionálním souborům např. Smíšenému pěveckému sboru Janáček, Folklórnímu souboru písní a tanců Nisanka, Tanečnímu a pohybovému studiu Magdaléna, Taneční škole X-Dance, Dětskému pěveckému sboru Vrabčáci a Skřivánek, dále několika jabloneckým základním a středním školám. Vícekrát realizovala své hudební i komponované projekty Základní umělecká škola a statutární město Jablonec nad Nisou. V rámci agentážní činnosti zprostředkovalo divadlo 1 představení pro jabloneckou nemocnici. Divadlo navštívilo v loňském roce celkem diváků, z toho na představeních pro veřejnost , pro školní mládež , pronájmy a agentážní akce celkem diváků. Divácky nejžádanějším žánrem byla již tradičně činohra uskutečnila se celkem 37krát (35x na velké scéně, 2x na malé scéně) s průměrnou návštěvností 412. Ze šesti předplatitelských skupin největší zájem projevili diváci o skupinu DA a skupinu DB. Průměrná návštěvnost představení těchto skupin včetně doprodeje volných vstupenek činila 451 diváků u skupiny DA, 427 diváků u skupiny DB.

13 13 S mimořádným zájmem publika se setkalo improvizační představení Jaroslava Duška Čtvrtá dohoda (609 diváků) a představení Divadla Járy Cimrmana Záskok diváků, nad pomyslnou hranicí 500 byla navštívena představení Deštivé dny (Divadlo Ungelt), Šumař na střeše (Divadlo Na Fidlovačce), Vstupte! (Divadlo na Vinohradech), Jistě, pane Premiére (Divadlo Bez Zábradlí), Víš přece, že neslyším, když teče voda (Agentura Harlekýn), Besídka (Divadlo Sklep), dále koncerty Lucie Bílé a Davida Kollera. I v uplynulém roce divadlo poskytlo několik zajímavých slev. Zvýhodněné vstupné bylo nabídnuto mládeži na představeních předplatitelské skupiny DS - Divadlo studentům. Seniorům byly věnovány koncerty a představení se vstupem zdarma, případně s výraznou slevou z ceny vstupenky. Majitelům hudebního cyklu byly nabídnuty v průběhu sezóny prémiové vstupenky na mimořádné koncerty. Slevy byly poskytnuty na vybrané koncerty a představení také pedagogům jako poděkování za aktivity spojené s návštěvou dopoledních představení. Slevy při nákupu vstupenek mohli využít rovněž držitelé ZTP a ZTP/P průkazek. Zachován zůstal pro návštěvníky divadla zdarma speciální autobusový spoj po ukončení večerních představení.

14 V.1 Představení pro školy 14 Nedílnou součástí činnosti divadla je i nabídka představení pro školy. Návštěvnost se ve srovnání s minulým rokem mírně snížila na diváků. Naše obecenstvo je tvořeno nejen z jabloneckých škol, ale také ze vzdálenějších měst a obcí. Přijíždějí k nám děti a mládež například z Železného Brodu, Tanvaldu, Pěnčína, Zásady i Desné. V průběhu roku se uskutečnilo 58 představení. Celková nabídka 35 titulů byla opět sestavena pro všechny věkové kategorie dětí, žáků a studentů. Největší zájem je pravidelně ze strany mateřských škol. Některé nevynechají žádnou pohádku a pravidelná měsíční návštěva městského divadla je nedílnou součástí jejich výchovy. Naopak střední školy, které mají povinnost hlavně vzdělávat své žáky v jejich odbornosti, váží každou návštěvu divadla. V naší republice je tvorba divadel pro děti a mládež na vysoké úrovni. Jistou překážku nám bohužel staví ekonomická stránka, přesto se nám daří nalézt kvalitní a zajímavé inscenace napříč žánry. I v roce 2014 u nás hostovalo Divadlo Drak Hradec Králové, Naivní divadlo Liberec, Divadlo Polárka Brno. Mezi osvědčené tvůrce pohádek pro nejmenší patří Docela velké divadlo Litvínov (Ferda Mravenec), Divadlo Anfas Praha (Čtyřlístek v pohádce), Divadlo Rozmanitostí Most (Dědečkův betlém, Cesta do pravěku) nebo Hálkovo Městské Divadlo Nymburk (Jája a Pája, Malá čarodějnice). Tvorbou pro nejnáročnější skupinu diváků, pro starší žáky a studenty, nám představilo Městské Divadlo Mladá Boleslav (Limonádový Joe, Úplné zatmění), Divadlo A. Dvořáka Příbram (Saturnin), Divadlo Tramtarie Olomouc (Romance pro křídlovku) nebo Divadlo Různých Jmen Praha (Tartuffe). Pro tuto skupinu byl také určen pořad Gala pro Gogola v podání Jana Přeučila a houslisty Jaroslava Svěceného. Navštívilo jej 349 starších žáků a studentů. Velmi důležitou součástí výchovy školní mládeže jsou také koncerty. Bohužel ze strany pedagogů je o ně malý zájem, který zřejmě souvisí s obavami, jak se budou žáci - diváci na výchovném koncertu chovat. Přesto se hudebního žánru nevzdáváme. Má důležité a významné místo v životě kulturní společnosti. V roce 2014 jsme uvedli koncert Českého saxofonového kvarteta, Písně Jiřího Šlitra a Jaroslava Ježka v podání Oldřicha a Jana Křížových. Třetí koncert v podání Jabloneckého komorního orchestru byl nazvaný Z pohádky do pohádky a byl určen pro 1. stupeň základních škol. O ten byl největší zájem. Vyslechlo si jej 243 dětí. S velkým ohlasem se setkalo muzikálové představení pro nejmenší nazvané Povídejme si děti v podání Hudebního Divadla Michaely Novozámské. Městské divadlo v Jablonci nad Nisou si svoji vysokou úroveň drží i při dopoledních školních pořadech. Dokazuje to hlavně zájem školních zařízení nejen přímo v Jablonci nad Nisou, ale i v okolí. Dlouhodobě se nám daří počet návštěvníků držet ve srovnání s jinými divadly stále velmi vysoko.

15 PŘÍLOHY 15 Počty akcí dle měsíců AKCE veřejnost AKCE školy PRONÁJMY AKCE agentážní činnost AKCE celkem leden únor březen duben květen červen červenec 2 2 srpen 1 1 září říjen listopad prosinec součet

16 16 Porovnání počtu večerních představení v letech Průměrná měsíční návštěvnost na akce pro veřejnost pořádané divadlem AKCE veřejnost DIVÁCI veřejnost průměr leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec součet

17 Porovnání průměrné návštěvnosti večerních pořadů v letech

18 Průměry jednotlivých žánrů 18 žánr počet představení za rok 2014 celkový počet diváků v daném žánru průměrná návštěvnost na jedno představení činohra koncerty ostatní koncerty vážné hudby představení pro děti muzikál balet, tanec opery ostatní celkem Ostatní - žánrově obtížně zařaditelné (komponované pořady, koncerty pěveckých sborů, soutěžní pořady, přehlídky atd.) DM - Divadlo malých forem - nezapočítáno do průměru 2 pořady Průměrná návštěvnost na jednotlivé žánry

19 Zastoupení jednotlivých žánrů 19

20 20 Přehled hostujících divadel v roce 2014 pro veřejnost VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ POČET UVEDENÝCH TITULŮ 1 Divadlo Ungelt Praha 3 2 Severočeské divadlo Ústí nad Labem 3 3 Divadlo Na Fidlovačce Praha 2 4 Divadlo bez Zábradlí Praha 2 5 Divadlo ABC Praha 2 6 Divadlo Na Jezerce Praha 2 7 Divadlo A. Dvořáka Příbram 2 8 Divadlo Palace Praha 2 9 Klicperovo divadlo Hradec Králové 2 10 Středočeské divadlo Kladno 2 11 Divadlo Járy Cimrmana Praha 1 12 Agentura Harlekýn Praha 1 13 Divadlo Na Vinohradech Praha 1 14 Divadlo Sklep Praha 1 15 La Fabrika Praha 1 16 Divadlo V Rytířské Praha 1 17 Studio Dva Praha 1 18 Divadlo J. K. Tyla Plzeň 1 19 Švandovo divadlo Praha 1 20 Divadlo Pod Palmovkou Praha 1 21 DFXŠ Liberec 1 22 Divadlo Lampion Kladno 1 23 Divadlo Radost Brno 1 24 Divadlo V Řeznické Praha 1 25 Divadlo Mladá Boleslav 1 26 Divadlo V Dlouhé Praha 1 27 DS Julie Jurištové Praha 1 28 Mladá Scéna Ústí nad Labem 1 29 Divadlo Polárka Brno 1 30 Východočeské divadlo Pardubice 1 31 DS Kašpar Praha 1 32 Jihočeské divadlo České Budějovice 1 33 Divadlo Krapet Praha 1 34 Divadlo Rozmanitostí Most 1 35 Naivní divadlo Liberec 1 36 Bohemia Balet Taneční konzervatoř Praha 1 37 DS J. K. Tyl Kutná Hora 1 38 DS Jelen za oponou Jablonec nad Nisou 2

21 21 Nejvyšší návštěvnost večerních představení v roce 2014 DIVADLO PŘEDSTAVENÍ POČET DIVÁKŮ 1 Jaroslav Dušek ČTYŘI DOHODY Divadlo Járy Cimrmana Praha ZÁSKOK Divadlo Ungelt Praha DEŠTIVÉ DNY Divadlo na Fidlovačce Praha ŠUMAŘ NA STŘEŠE LUCIE BÍLÁ Agentura Harlekýn Praha VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM Divadlo Na Vinohradech Praha VSTUPTE! Pořad pro seniory PROCHÁZKA OPERETOU Divadlo Bez Zábradlí Praha JISTĚ, PANE PREMIÉRE DAVID KOLER Divadlo Sklep Praha BESÍDKA Dětské pěvecké sbory KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA Point Praha CAVEMAN DEN PAMÁTEK Divadlo ABC Praha SATURNIN La Fabrika Praha LA PUTYKA Divadlo na Fidlovačce Praha AŽ NAPRŠÍ A USCHNE Abonentní koncert EVA URBANOVÁ Divadlo Na Jezerce Praha PRÁSKNI DO BOT Divadlo A. Dvořáka Příbram VÁLKA ROSEOVÝCH Divadlo Palace Praha HESLO MORÁLKA Filharmonie Hradec Králové NOVOROČNÍ KONCERT Divadlo Palace Praha MANŽELSKÝ POKER Divadlo V Rytířské Praha ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ Studio Dva Praha HLAVA V PÍSKU Divadlo Bez Zábradlí Praha KVARTET Divadlo ABC Praha DRŽ MĚ PEVNĚ, MILUJ MĚ LENKA FILIPOVÁ Divadlo J. K. Tyla Plzeň KOUZLO 4D Švandovo divadlo Praha CRY BABY CRY Severočeské divadlo Ústí n. L. LABUTÍ JEZERO Divadlo Na Jezerce Praha MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Klicperovo divadlo H. Králové MARILYN Divadlo Ungelt Praha KURTIZÁNA 394

22 22 Představení pro školy Průměry dopoledních představení pro školy Počet představení Počet diváků Průměrná návštěvnost Činohra Ostatní ž Loutkové d Hudba, koncerty Pantomima Muzikál Celkem Porovnání počtu představení pro školy v letech

23 23 Průměrná návštěvnost na jednotlivé žánry školy Porovnání návštěvnosti představení pro školy v letech

24 24 Zastoupení jednotlivých žánrů - školy Vývoj výše příspěvku zakladatele statutárního města Jablonec nad Nisou

25 25 VI ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (jednotlivé položky jsou uvedeny v tis. Kč) Rozvaha k AKTIVA Stav k Stav k A. Dlouhodobý majetek celkem A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.2 Umělecká díla, předměty a sbírky A.II.4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.2. Oprávky k softwaru A.IV.7 Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí B. Krátkodobý majetek celkem B.I. Zásoby celkem B.I.1 Materiál na skladě 2 2 B.I.7 Zboží na skladě a v prodejnách B.II. Pohledávky celkem B.II.1 Odběratelé B.II.4 Poskytnuté provozní zálohy B.II.5 Ostatní pohledávky B.II.6 Pohledávky za zaměstnanci B.II.8 Daň z příjmů 0 0 B.II.9 Daň z přidané hodnoty 0 10 B.II.11 Ostatní daně a poplatky 5 1 B.II.13 Nároky na dotace a ost. zúčt. se st. rozpočtem 0 0 B.II.18 Dohadné účty aktivní 0 0 B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1 Pokladna B.III.2 Ceniny B.III.3 Účty v bankách B.IV. Jiná aktiva celkem B.IV.1 Náklady příštích období B.IV.2 Příjmy příštích období 0 0 Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem A.I. Jmění celkem A.I.1 Vlastní jmění A.I.2 Fondy A.II. Výsledek hospodaření celkem A.II.1 Účet výsledku hospodaření x 170 A.II.2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení x A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem B.II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 B.II.22 Dohadné účty pasivní 0 0 B.III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1 Dodavatelé B.III.4 Ostatní závazky 5 4 B.III.5 Zaměstnanci B.III.7 Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění B.III.8 Daň z příjmů 10 0 B.III.9 Ostatní přímé daně B.III.11 Daň z přidané hodnoty 4 0 B.IV. Jiná pasiva celkem B.IV.1 Výdaje příštích období B.IV.2 Výnosy příštích období Pasiva celkem

26 Výkaz zisku a ztráty k A. Náklady Hlavní činnost Hospodář ská a správní činnost Celkem A.I. Spotřebované nákupy celkem A.I.1 Spotřeba materiálu A.I.2 Spotřeba energie A.I.4 Prodané zboží A.II. Služby celkem A.II.5 Opravy a udržování A.II.6 Cestovné A.II.7 Náklady na reprezentaci A.II.8 Ostatní služby A.III. Osobní náklady celkem A.III.9 Mzdové náklady A.III.10 Zákonné sociální pojištění A.III.12 Zákonné sociální náklady A.IV. Daně a poplatky celkem A.IV.14 Daň silniční A.IV.16 Ostatní daně a poplatky A.V. Ostatní náklady celkem A.V.21 Ostatní pokuty a penále A.V.22 Odpis nedobytné pohledávky A.V.23 Manka a škody A.V.24 Jiné ostatní náklady A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem A.VI.25 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku A.VI.27 Tvorba opravných položek Náklady celkem B. Výnosy B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem B.I.2 Tržby z prodeje služeb B.I.3 Tržby za prodané zboží B.IV. Ostatní výnosy celkem B.IV.15 Úroky B.IV.18 Jiné ostatní výnosy B.VI. Přijaté příspěvky celkem B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary) B.VII. Provozní dotace celkem B.VII.29 Provozní dotace B.VIII. Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním C.I.34 Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

27 27 Členění příjmů podle zdrojů A. Příjmy z vlastní činnosti 8891 A.I. Hlavní 7135 A.I.1 Vstupné 6971 A.I.3 Dary 20 A.I.5 Ostatní 144 A.II. Doplňkové 1755 A.II.1 Provoz baru 407 A.II.2 Agenturní činnost 90 A.II.3 Reklamní a propagační činnost 514 A.II.4 Pronájem budovy a zařízení 744 B. Příspěvek na činnost 9355 B.I. B.I.1 Příspěvek na činnost od zakladatele 9142 B.I.2 Příspěvek na činnost ostatní 213 Celkový objem nákladů Hlavní činnost Doplňková činnost Správní činnost 4 Celkem Vývoj a konečný stav fondů Hospodaření organizace skončilo v roce 2013 ztrátou ve výši tis. Kč, která na základě schválení správní rady byla převedena do neuhrazených ztrát minulých let. Jejich stav k činí tis. Kč. Hospodaření v roce 2014 skončilo ziskem ve výši 170 tis. Kč., který bude po schválení správní radou zaúčtován do rezervního fondu. Jeho stav k byl 609 tis. Kč. Komentář k řádné účetní závěrce Hospodaření organizace skončilo lepším výsledkem než v roce K dobrému výsledku z hlavní činnosti přispělo i zvýšení příspěvku zakladatele oproti minulému roku. Ačkoliv ztráta z hospodaření v hlavní činnosti po poskytnutí příspěvku od zakladatele činila 56 tis. Kč, byla vzhledem k zisku z doplňkové činnosti 226 tis. Kč vyrovnána a tím byl vytvořen zisk ve výši 170 tis. Kč.

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH 1 2 Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO.. 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 5 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ.. 6 V. ZPRÁVA

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5 Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3 II. Seznam společníků 3 III. Základní informace o společnosti 5 IV. Složení orgánů společnosti v roce 2006 5 V. Organizační struktura 6 VI. Zpráva o činnosti společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2007 Dukelská 145 379 01 Třeboň Email: info@tr-ops.cz www.tr-ops.cz www.tr-ops-nno.cz www.tdf.cz OBSAH ZÁKLADNÍÍ IINFORMACE O SPOLEČNOSTII... 3 NAŠE AKTIIVIITY... 4 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické

Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické Základní data společnosti Název Divadlo v Řeznické, o. p. s. zapsaná u Městského soudu v Praze ke dni 14. 12. 2007 oddíl 0, vložka číslo 537 Sídlo Řeznická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 201 www.ceskesvycarsko.cz O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2010 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) 1. PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM ROCE 2010 S

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9. E. nif 27

OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9. E. nif 27 OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9 D. granty 15 E. nif 27 F. Spolupráce s veřejností 31 G. Struktura nadace 33 H. Finanční zpráva nadace

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014 1 2 3 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 3 Úvodní slovo 4 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2013 Od roku 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2009 V roce 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok V Ostravě dne 19. 3. 2008 Ing. Tamara Šeligová ředitelka

Více

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport Děti Výroční zpráva Nadace děti kultura sport 2009 Kultura Sport 2 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 16.8.2010. Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 4 Základní informace o nadaci... 5 Poslání nadace...

Více