Jablonec nad Nisou Duben 2015 OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jablonec nad Nisou Duben 2015 OBSAH"

Transkript

1 1

2 2 Jablonec nad Nisou Duben 2015 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO.. 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 5 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ.. 6 V. ZPRÁVA O ČINNOSTI VI. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 25 VI./1. ROZVAHA.. 25 VI./2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.. 26 VI./3. ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ PODLE ZDROJŮ 27 VI./4. CELKOVÝ OBJEM NÁKLADŮ.. 27 VI./5. VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ 27 VI./6. KOMENTÁŘ K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE. 27 VII. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 28 VIII. ZPRÁVA A VÝROK AUDITORA IX. REKLAMNÍ SMLOUVY 35 X. DAROVACÍ SMLOUVY.. 35

3 I ÚVODNÍ SLOVO 3 Vážení příznivci jabloneckého divadla, předkládám Vám výroční zprávu o činnosti Městského divadla, o.p.s. v Jablonci nad Nisou za rok 2014, kde získáte přehled a informace, jak bylo naloženo se svěřenými prostředky a co za ně v rámci kulturního rozvoje veřejnosti našeho regionu divadlo poskytlo. Šestnáctý rok činnosti Městského divadla byl pestrý výběrem divadel, koncertů a projektů, které divadlo realizovalo. Závěrem bych rád poděkoval za finanční podporu statutárnímu městu Jablonec n. N., všem našim sponzorům a partnerům, kterým není lhostejný kulturní rozvoj našeho města a pevně doufám, že 17. sezóna bude neméně úspěšná jako byla tato. Mgr. Pavel Žur ředitel městského divadla

4 4 II ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: IČO: DIČ: Sídlo: Rok vzniku 1998 Právní forma Zápis do rejstříku obecně Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. CZ Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou obecně prospěšná společnost prospěšných společností: 15. dubna 1998 Orgány společnosti: - správní rada - dozorčí rada Kontaktní informace: Tel: , web:

5 5 III VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTÍ Rozhodnutím Městského zastupitelstva v Jablonci nad Nisou ze dne 28. srpna 1997 byla v souladu s ustanovením zákona č. 248/1995 Sb. založena jako samostatný právní subjekt obecně prospěšná společnost Městské divadlo Jablonec nad Nisou. Ze strany zakladatele byla takto řešena situace, která nastala po ukončení činnosti p.o. KASS (dřívější provozovatel divadla) s perspektivou, že nově vzniklá o.p.s. Městské divadlo Jablonec nad Nisou bude jako nezisková organizace s jediným zakladatelem (Městem Jablonec nad Nisou) garantovat nejen uměleckou orientaci a úroveň po rekonstrukci nově otevřeného divadla, ale také ekonomickou vyváženost provozu. Po řadě přípravných kroků a jednání byla společnost dnem usnesením u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod číslem výpisu 682 P/98 zapsána do rejstříku a bylo ji přiděleno IČO Základním dokumentem pro činnost je zakládací listina ze dne plně vycházející z ustanovení zákona č. 248/95 Sb. a Statut společnosti, schválený Správní radou dne Zakládací listina byla v roce 2004 aktualizována (rozšířena o Agenturní činnost v oblasti kultury a umění). Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti je ředitel, jenž řídí činnost o.p.s. a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada, kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Členy správní a dozorčí rady jmenuje zakladatel. Zakládací listinou a statutem společnosti bylo jako hlavní obecně prospěšnou činností stanoveno: 1. Zajišťování užití autorských děl a jejich veřejného provedení ve smyslu zákona 35/1965 Sb. a to včetně jejich prezentace pro veřejnost. 2. Pořádání a organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských akcí pro město nebo samostatně, a to včetně jejich prezentace pro veřejnost. 3. Vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona 37/1995 Sb. 4. Vydávání periodického tisku ve smyslu zákona 81/1996 Sb. 5. Zajištění a organizace podpory kulturních a kulturně společenských aktivit občanů města a občanských sdružení založených podle zákona 83/1990 Sb. V rámci vedlejší doplňkové činnosti společnost zajišťuje: 1. Poskytování služeb spojených s pronájmem nebytových prostor ve smyslu 4, Živnostenského zákona. 2. Pronájem movitého a nemovitého majetku. 3. Pohostinskou činnost. 4. Reklamní a propagační činnost. 5. Koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně zprostředkování v rámci živností volných. 6. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění.

6 IV SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ 6 Složení správní rady od k Ing. Zdeněk Janeček předseda Božena Caklová Ing. Antonín Schäfer Bc. Jana Hamplová Mgr. Soňa Paukrtová Martina Šípková Dozorčí rada od k Ing. Petr Beitl - předseda MUDr. Alexandra Jörgová Ing. Jiří Fiala Management k Mgr. Pavel Žur

7 V ZPRÁVA O ČINNOSTI 7 Rok 2014 se z pohledu dramaturgie a dlouhodobě sledovaných parametrů řadí opět k velmi zdařilým. Divadlo navázalo na úspěchy uplynulých let, udrželo vybudovanou prestiž a prokázalo, že právem patří mezi nejvýznamnější instituce města i celého regionu. V průběhu roku připravilo kvalitní, žánrově pestrou nabídku současné divadelní a hudební tvorby. V jabloneckém divadle hostovala divadla z celých Čech, divákům se představila řada umělců zvučných jmen. Byly realizovány všechny zavedené projekty, které se za dobu své existence staly nedílnou součástí dramaturgie i několik projektů mimořádných. K nadstandardním aktivitám v činnosti divadla se zařadila nabídka kulturních akcí v letním období. Představení a koncerty probíhaly navíc v rámci Roku české hudby pod společným názvem Jablonec nad Nisou město plné tónů. Tento unikátní projekt se uskutečnil ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou a divadlo bylo jeho hlavním koordinátorem. Do celkové nabídky tohoto projektu také zprostředkovalo řadu zajímavých představení a koncertů, které se uskutečnily nejen v prostorách divadla, ale i na netradičních místech (většinou jako Open Air) například přímo před radnicí města, nebo na molu na jablonecké přehradě. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo 13 produkcí. V prostorách divadla se v červenci odehrálo ojedinělé provedení Smetanovy opery Prodaná nevěsta, jako součást projektu Evropská hudební akademie 2014 a koncert jednoho z nejlepších studentských orchestrů Anglie Southamton Youth Orchestra. V obou případech se představili talentovaní pěvci a hudebníci ze zahraničí - Kanady, USA a Anglie. V srpnu vystoupil na jevišti divadla špičkový klavírní virtuóz Ivo Kahánek. Na koncertech Open Air se milovníkům hudby představili začínající i renomovaní interpreti vážné hudby sólisté i komorní tělesa (Komorní orchestr Quattro, Jablonecký komorní orchestr, Cantarina Clarinete, kytarové duo - Duo Sempre Nuevo, Trio Clavio, Vlado Ulriche (andské flétny), klavíristé Petr Smetáček, Martin Levický a další. Z oblasti populární hudby se s velkým ohlasem uskutečnil koncert kapely Sto zvířat, s předkapelou Nudličky. Komorní orchestr Quattro, který vystoupil na molu jablonecké přehrady.

8 8 K mimořádným uměleckým zážitkům loňského roku se řadí Vánoční koncert světově proslulé sopranistky Evy Urbanové. Za klavírního doprovodu Davida Švece zazněly skladby B. Smetany, A. Dvořáka, Leoše Janáčka i vánoční koledy. Koncertu se zúčastnily významné osobnosti města a zástupci kulturního i společenského života, finančně byl zaštítěn partnery, kteří spolupracují s jabloneckým divadlem. Eva Urbanová za klavírního doprovodu Davida Švece K výjimečným koncertům patřil koncert několikanásobné Zlaté Slavice Lucie Bílé. Uskutečnil se v Kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, kde zpěvačka vystoupila společně s klavírním doprovodem Petra Maláska a zapěla písně, které plně korespondovaly s atmosférou prostoru kostela. Koncert byl zahájen DPS Vrabčáci pod vedením Pavla Žura. Koncert se setkal s velkým diváckým zájmem a podpořila ho řada firem Jablonecka. Probíhal pod záštitou primátora statutárního města Jablonec nad Nisou Ing. Petra Beitla. Lucie Bílá v Kostele Nejsvětějšího Srdce Páně

9 9 Významnou kulturní událostí loňského roku byl také VIII. Reprezentační ples divadla, jehož hvězdným hostem byl mnohonásobný Zlatý Slavík pan Karel Gott. K tanci a poslechu hrál Big O Band Marka Ottla se zpěváky Janem Smigmatorem a Davide Mattiolim, o závěr večera se postaral DJ Mirek Rais. Večerem provázala Agáta Hanychová Prachařová. Ples proběhl za finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou. Kmenový repertoár divadla tvořila opět představení předplatitelských skupin. V loňském roce jich bylo připraveno 6 - tři skupiny činoherní (DA a DB a skupina představení tematicky zaměřených na mládež DS), kombinovaná řada se zastoupením různých žánrů (ND), představení pro děti (RD) a cyklus koncertů vážné hudby (H). V rámci abonmá skupin DA, DB, DS, ND a RD zavítalo do jabloneckého divadla více než 38 renomovaných pražských i mimopražských souborů. Z pražských nejvíce inscenací odehrálo Divadlo Ungelt (Deštivé dny s excelentním Richardem Krajčem, Poslední romance a Kurtizána). Z mimopražských hostovalo v Jablonci nejčastěji Severočeské divadlo Ústí nad Labem, jež uvedlo jeden z nejslavnějších baletů Čajkovského Labutí jezero a operu G. Pucciniho Tosca. Po dvou představeních odehrálo Divadlo Na Fidlovačce (Šumař na střeše, Až naprší a uschne), Divadlo ABC (Saturnin, Drž mně pevně, miluj mě zlehka), Divadlo Bez Zábradlí (Jistě, pane premiére a Kvartet), Divadlo Na Jezerce (Manželské vraždění, Práskni do bot), Divadlo Palace (Heslo Morálka a Manželský poker), Divadlo A. Dvořáka Příbram (Válka Roseových, Rande s duchem), Klicperovo divadlo Hradec Králové (muzikálové představení Marilyn a Havlova Žebrácká opera) a Středočeské divadlo Kladno (Miláček a Vinnetou). Své nejúspěšnější inscenace dále uvedlo pražské Divadlo Járy Cimrmana (Záskok), Divadlo Sklep (Besídka 2014), Studio Dva (Hlava v písku), Švandovo divadlo (Cry, baby Cry), Divadlo Pod Palmovkou (Tramvaj do stanice touha), Divadlo V Dlouhé (Mnoho povyku pro nic) a Divadlo V Řeznické (Ještěrka na slunci), DS Kašpar (Růže pro Algernon), Agentura Harlekýn (Víš přece, že neslyším, když teče voda), Divadlo V Rytířské ( Úhlavní přátelé). Z oblastních to bylo Divadlo J. K. Tyla Plzeň (Koulo 4D z pera Antonína Procházky), Divadlo Mladá Boleslav (Muži v Offsidu), Východočeské divadlo Pardubice (Jméno růže). Jihočeské divadlo České Budějovice uvedlo baletní představení světoznámých choreografů Jiřího Kyliána a Attily Egerháziho MOZ-ART. Výjimečně se podařilo dojednat hostování Vinohradského divadla, které uvedlo jímavou komedii Vstupte, v níž zazářil Viktor Preiss a Tomáš Töpfer. Dětské publikum potěšili tvůrci z Divadla Polárka (O Jirkovi a jeho třech psech) a Radost Brno (Dlouhý, široký a Bystrozraký), Divadla Lampion Kladno (Slůně), DS Julie Jurištové (Princezna se zlatou hvězdou na čele), Naivního divadla Liberec (Proletět duhou), Divadla Rozmanitostí Most (Myšičko, myš ), Divadla Krapet Praha (Trnkova Zahrada) a Divadla Spejbla a Hurvínka Praha (Hurvínkova Nebesíčka), DS Mladá scéna Ústí n. L. (Kocour Modroočko) a DFXŠ Liberec (Krkonošské pohádky). Předplatitelům Skupiny H se v pravidelných hudebních cyklech představili špičkoví interpreti sólisté, soubory i vícečlenná tělesa. Nezapomenutelné bylo vystoupení Českého saxofonového kvarteta společně s Davidem Ebenem, vynikajícího Smyčcového Tria Gideon, dechového seskupení Five Star Quartet, mladé talentované houslisty Julie Svěcené, výjimečného Škampova kvarteta, osobitého hobojisty Viléma Veverky a Kvarteta Martinů, barokního souboru Musica Florea. Z větších těles účinkovala v jabloneckém divadle Filharmonie Hradec Králové, která koncertovala hned dvakrát - v rámci Novoročního koncertu a na podzim společně s mladým nadějným houslistou a jabloneckým rodákem Petrem Matějákem, pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera. Část hudebního cyklu byla finančně podpořena Státním fondem kultury ČR. V průběhu roku byl program doplňován osvědčenými a atraktivními tituly a koncerty širokého žánrového spektra. Divákům se představila šansoniérka Zlatka Bartošková, Karel Plíhal, Václav Neckář, Lenka Filipová, David Koller, Dasha a swingový zpěvák Jan Smigmator, v zábavném pořadu Minipárty Karel Šíp. Obohacením dramaturgického plánu bylo vystoupení unikátního souboru Cirk La putyka Praha, který se profesionálně věnuje žánru

10 10 nový cirkus. Prostor byl dán také amatérským činoherním souborům, zdejšímu Divadelnímu souboru Jelen za oponou, který v premiéře uvedl představení Žena v písku a kutnohorskému Divadelnímu souboru J. K. Tyla, který se představil s komedií A do pyžam!. Z tradičních projektů se uskutečnilo v lednu Tříkrálové zpívání, jehož se zúčastnilo 8 školních sborů z celého regionu, na jevišti divadla se během odpoledne vystřídalo více než 430 zpěváků. Tradiční Tříkrálové zpívání V březnu se uskutečnil již XIV. ročník hudebně-dramatického festivalu Rodáci Jablonecka. V pestrém programu tří festivalových dnů se představili hudebníci, herci, tanečníci a výtvarníci, kteří ve svém oboru dosáhli výrazných úspěchů a mají úzkou vazbu na zdejší kraj. V letošním ročníku byly zastoupeny žánry hudba a tanec, při čemž jeden z koncertů byl určen i pro školní mládež. V úvodní den festivalu vystoupil soubor Taneční konzervatoře Praha Bohemia balet, který předvedl své nejúspěšnější choreografie. Písně Jaroslava Ježka a Jiřího Šlitra zapěli Oldřich Kříž a Jan Kříž za klavírního doprovodu Richarda Pohla. Závěrečný večer patřil jabloneckému rodáku Romanu Wagnerovi, v jehož podání zazněly skladby L. v. Beethovena, F. Chopina, F. Liszta a dalších. Ve foyer divadla, jako součást projektu, proběhla výstava patchworku Dany Richterové a Evy Brabcové Jehlou a nití. Na realizaci festivalu finančně přispěl Státní fond kultury ČR a probíhal pod záštitou náměstkyně hejtmana PhDr. Hany Maierové.

11 11 V říjnu proběhl další z řady výjimečných projektů - XII. ročník komponovaného pořadu Společně nejen na jevišti, jehož cílem je setřít pomyslné bariéry mezi lidmi se zdravotním postižením a ostatním světem. Na jevišti divadla se tak společně potkali talentovaní zdraví i zdravotně handicapovaní umělci, jimž diváci nadšeně aplaudovali. Mezi účinkujícími byla mimo jiné i tlumočnice do znakové řeči Andrea Kalců a handicapovaný malíř Petr Šrámek, k jehož 60. narozeninám v rámci tohoto projektu probíhala i výstava. Večerem provázela Lucie Peterková. Na realizaci se finančně podílelo Ministerstvo kultury ČR a Krajský úřad Libereckého kraje. Společně nejen na jevišti Koncem října se uskutečnila dvanáctá přehlídka neprofesionálních dětských tanečních souborů Podzimní fantazie Zúčastnilo se jí 7 souborů z celých Čech. Součásti přehlídky byla také výtvarná dílna, na níž všichni účastníci tvořili kresby inspirované jednotlivými choreografiemi. Vytvořené práce byly na závěr přehlídky předány divákům. Akce proběhla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Bezprostředně na Podzimní fantazii navázala XXVIII. Celostátní přehlídka scénického tance mládeže i dospělých Tanec, tanec 2014, která probíhá ve spolupráci s Tanečním a pohybovým studiem Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou. Na slavnostním zakončení této přehlídky byla udělena Cena města tance 2014 a vyhlášení nominací na mezinárodní festival v Belgii.

12 12 V listopadu divadlo realizovalo již V. ročník pěvecké soutěže Hvězdy nad Ještědem. Tento originální projekt autorů ředitele divadla Pavla Žura a vynikajícího hudebníka Petra Hostinského patří k dalším výrazným aktivitám jabloneckého divadla. Finálového večera se zúčastnilo 25 talentovaných amatérských zpěváků, kteří své umění poměřili před odbornou porotou, ve které zasedli mimo jiné i profesionální zpěváci šansoniérka Zlatka Bartošková, a Radek Saliee. Jako absolutní vítězka byla vyhodnocena Eva Libnarová z Hrádku nad Nisou. Cenu diváků získala Petra Bělinová z Českého Dubu. Finálový večer pěvecké soutěže Hvězdy nad Ještědem Divadlo se během roku podílelo také na realizaci Krajského kola celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a Regionální postupové přehlídky dětských a dospělých tanečních skupin scénického tance Tanec srdcem. Akce byly podpořeny Ministerstvem kultury ČR a Krajským úřadem Libereckého kraje. Celkem se uskutečnilo v Městském divadle 174 akcí, z toho pro veřejnost 98, pro školní mládež 58. V 17ti případech byly prostory divadla poskytnuty neprofesionálním souborům např. Smíšenému pěveckému sboru Janáček, Folklórnímu souboru písní a tanců Nisanka, Tanečnímu a pohybovému studiu Magdaléna, Taneční škole X-Dance, Dětskému pěveckému sboru Vrabčáci a Skřivánek, dále několika jabloneckým základním a středním školám. Vícekrát realizovala své hudební i komponované projekty Základní umělecká škola a statutární město Jablonec nad Nisou. V rámci agentážní činnosti zprostředkovalo divadlo 1 představení pro jabloneckou nemocnici. Divadlo navštívilo v loňském roce celkem diváků, z toho na představeních pro veřejnost , pro školní mládež , pronájmy a agentážní akce celkem diváků. Divácky nejžádanějším žánrem byla již tradičně činohra uskutečnila se celkem 37krát (35x na velké scéně, 2x na malé scéně) s průměrnou návštěvností 412. Ze šesti předplatitelských skupin největší zájem projevili diváci o skupinu DA a skupinu DB. Průměrná návštěvnost představení těchto skupin včetně doprodeje volných vstupenek činila 451 diváků u skupiny DA, 427 diváků u skupiny DB.

13 13 S mimořádným zájmem publika se setkalo improvizační představení Jaroslava Duška Čtvrtá dohoda (609 diváků) a představení Divadla Járy Cimrmana Záskok diváků, nad pomyslnou hranicí 500 byla navštívena představení Deštivé dny (Divadlo Ungelt), Šumař na střeše (Divadlo Na Fidlovačce), Vstupte! (Divadlo na Vinohradech), Jistě, pane Premiére (Divadlo Bez Zábradlí), Víš přece, že neslyším, když teče voda (Agentura Harlekýn), Besídka (Divadlo Sklep), dále koncerty Lucie Bílé a Davida Kollera. I v uplynulém roce divadlo poskytlo několik zajímavých slev. Zvýhodněné vstupné bylo nabídnuto mládeži na představeních předplatitelské skupiny DS - Divadlo studentům. Seniorům byly věnovány koncerty a představení se vstupem zdarma, případně s výraznou slevou z ceny vstupenky. Majitelům hudebního cyklu byly nabídnuty v průběhu sezóny prémiové vstupenky na mimořádné koncerty. Slevy byly poskytnuty na vybrané koncerty a představení také pedagogům jako poděkování za aktivity spojené s návštěvou dopoledních představení. Slevy při nákupu vstupenek mohli využít rovněž držitelé ZTP a ZTP/P průkazek. Zachován zůstal pro návštěvníky divadla zdarma speciální autobusový spoj po ukončení večerních představení.

14 V.1 Představení pro školy 14 Nedílnou součástí činnosti divadla je i nabídka představení pro školy. Návštěvnost se ve srovnání s minulým rokem mírně snížila na diváků. Naše obecenstvo je tvořeno nejen z jabloneckých škol, ale také ze vzdálenějších měst a obcí. Přijíždějí k nám děti a mládež například z Železného Brodu, Tanvaldu, Pěnčína, Zásady i Desné. V průběhu roku se uskutečnilo 58 představení. Celková nabídka 35 titulů byla opět sestavena pro všechny věkové kategorie dětí, žáků a studentů. Největší zájem je pravidelně ze strany mateřských škol. Některé nevynechají žádnou pohádku a pravidelná měsíční návštěva městského divadla je nedílnou součástí jejich výchovy. Naopak střední školy, které mají povinnost hlavně vzdělávat své žáky v jejich odbornosti, váží každou návštěvu divadla. V naší republice je tvorba divadel pro děti a mládež na vysoké úrovni. Jistou překážku nám bohužel staví ekonomická stránka, přesto se nám daří nalézt kvalitní a zajímavé inscenace napříč žánry. I v roce 2014 u nás hostovalo Divadlo Drak Hradec Králové, Naivní divadlo Liberec, Divadlo Polárka Brno. Mezi osvědčené tvůrce pohádek pro nejmenší patří Docela velké divadlo Litvínov (Ferda Mravenec), Divadlo Anfas Praha (Čtyřlístek v pohádce), Divadlo Rozmanitostí Most (Dědečkův betlém, Cesta do pravěku) nebo Hálkovo Městské Divadlo Nymburk (Jája a Pája, Malá čarodějnice). Tvorbou pro nejnáročnější skupinu diváků, pro starší žáky a studenty, nám představilo Městské Divadlo Mladá Boleslav (Limonádový Joe, Úplné zatmění), Divadlo A. Dvořáka Příbram (Saturnin), Divadlo Tramtarie Olomouc (Romance pro křídlovku) nebo Divadlo Různých Jmen Praha (Tartuffe). Pro tuto skupinu byl také určen pořad Gala pro Gogola v podání Jana Přeučila a houslisty Jaroslava Svěceného. Navštívilo jej 349 starších žáků a studentů. Velmi důležitou součástí výchovy školní mládeže jsou také koncerty. Bohužel ze strany pedagogů je o ně malý zájem, který zřejmě souvisí s obavami, jak se budou žáci - diváci na výchovném koncertu chovat. Přesto se hudebního žánru nevzdáváme. Má důležité a významné místo v životě kulturní společnosti. V roce 2014 jsme uvedli koncert Českého saxofonového kvarteta, Písně Jiřího Šlitra a Jaroslava Ježka v podání Oldřicha a Jana Křížových. Třetí koncert v podání Jabloneckého komorního orchestru byl nazvaný Z pohádky do pohádky a byl určen pro 1. stupeň základních škol. O ten byl největší zájem. Vyslechlo si jej 243 dětí. S velkým ohlasem se setkalo muzikálové představení pro nejmenší nazvané Povídejme si děti v podání Hudebního Divadla Michaely Novozámské. Městské divadlo v Jablonci nad Nisou si svoji vysokou úroveň drží i při dopoledních školních pořadech. Dokazuje to hlavně zájem školních zařízení nejen přímo v Jablonci nad Nisou, ale i v okolí. Dlouhodobě se nám daří počet návštěvníků držet ve srovnání s jinými divadly stále velmi vysoko.

15 PŘÍLOHY 15 Počty akcí dle měsíců AKCE veřejnost AKCE školy PRONÁJMY AKCE agentážní činnost AKCE celkem leden únor březen duben květen červen červenec 2 2 srpen 1 1 září říjen listopad prosinec součet

16 16 Porovnání počtu večerních představení v letech Průměrná měsíční návštěvnost na akce pro veřejnost pořádané divadlem AKCE veřejnost DIVÁCI veřejnost průměr leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec součet

17 Porovnání průměrné návštěvnosti večerních pořadů v letech

18 Průměry jednotlivých žánrů 18 žánr počet představení za rok 2014 celkový počet diváků v daném žánru průměrná návštěvnost na jedno představení činohra koncerty ostatní koncerty vážné hudby představení pro děti muzikál balet, tanec opery ostatní celkem Ostatní - žánrově obtížně zařaditelné (komponované pořady, koncerty pěveckých sborů, soutěžní pořady, přehlídky atd.) DM - Divadlo malých forem - nezapočítáno do průměru 2 pořady Průměrná návštěvnost na jednotlivé žánry

19 Zastoupení jednotlivých žánrů 19

20 20 Přehled hostujících divadel v roce 2014 pro veřejnost VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ POČET UVEDENÝCH TITULŮ 1 Divadlo Ungelt Praha 3 2 Severočeské divadlo Ústí nad Labem 3 3 Divadlo Na Fidlovačce Praha 2 4 Divadlo bez Zábradlí Praha 2 5 Divadlo ABC Praha 2 6 Divadlo Na Jezerce Praha 2 7 Divadlo A. Dvořáka Příbram 2 8 Divadlo Palace Praha 2 9 Klicperovo divadlo Hradec Králové 2 10 Středočeské divadlo Kladno 2 11 Divadlo Járy Cimrmana Praha 1 12 Agentura Harlekýn Praha 1 13 Divadlo Na Vinohradech Praha 1 14 Divadlo Sklep Praha 1 15 La Fabrika Praha 1 16 Divadlo V Rytířské Praha 1 17 Studio Dva Praha 1 18 Divadlo J. K. Tyla Plzeň 1 19 Švandovo divadlo Praha 1 20 Divadlo Pod Palmovkou Praha 1 21 DFXŠ Liberec 1 22 Divadlo Lampion Kladno 1 23 Divadlo Radost Brno 1 24 Divadlo V Řeznické Praha 1 25 Divadlo Mladá Boleslav 1 26 Divadlo V Dlouhé Praha 1 27 DS Julie Jurištové Praha 1 28 Mladá Scéna Ústí nad Labem 1 29 Divadlo Polárka Brno 1 30 Východočeské divadlo Pardubice 1 31 DS Kašpar Praha 1 32 Jihočeské divadlo České Budějovice 1 33 Divadlo Krapet Praha 1 34 Divadlo Rozmanitostí Most 1 35 Naivní divadlo Liberec 1 36 Bohemia Balet Taneční konzervatoř Praha 1 37 DS J. K. Tyl Kutná Hora 1 38 DS Jelen za oponou Jablonec nad Nisou 2

21 21 Nejvyšší návštěvnost večerních představení v roce 2014 DIVADLO PŘEDSTAVENÍ POČET DIVÁKŮ 1 Jaroslav Dušek ČTYŘI DOHODY Divadlo Járy Cimrmana Praha ZÁSKOK Divadlo Ungelt Praha DEŠTIVÉ DNY Divadlo na Fidlovačce Praha ŠUMAŘ NA STŘEŠE LUCIE BÍLÁ Agentura Harlekýn Praha VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM Divadlo Na Vinohradech Praha VSTUPTE! Pořad pro seniory PROCHÁZKA OPERETOU Divadlo Bez Zábradlí Praha JISTĚ, PANE PREMIÉRE DAVID KOLER Divadlo Sklep Praha BESÍDKA Dětské pěvecké sbory KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA Point Praha CAVEMAN DEN PAMÁTEK Divadlo ABC Praha SATURNIN La Fabrika Praha LA PUTYKA Divadlo na Fidlovačce Praha AŽ NAPRŠÍ A USCHNE Abonentní koncert EVA URBANOVÁ Divadlo Na Jezerce Praha PRÁSKNI DO BOT Divadlo A. Dvořáka Příbram VÁLKA ROSEOVÝCH Divadlo Palace Praha HESLO MORÁLKA Filharmonie Hradec Králové NOVOROČNÍ KONCERT Divadlo Palace Praha MANŽELSKÝ POKER Divadlo V Rytířské Praha ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ Studio Dva Praha HLAVA V PÍSKU Divadlo Bez Zábradlí Praha KVARTET Divadlo ABC Praha DRŽ MĚ PEVNĚ, MILUJ MĚ LENKA FILIPOVÁ Divadlo J. K. Tyla Plzeň KOUZLO 4D Švandovo divadlo Praha CRY BABY CRY Severočeské divadlo Ústí n. L. LABUTÍ JEZERO Divadlo Na Jezerce Praha MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Klicperovo divadlo H. Králové MARILYN Divadlo Ungelt Praha KURTIZÁNA 394

22 22 Představení pro školy Průměry dopoledních představení pro školy Počet představení Počet diváků Průměrná návštěvnost Činohra Ostatní ž Loutkové d Hudba, koncerty Pantomima Muzikál Celkem Porovnání počtu představení pro školy v letech

23 23 Průměrná návštěvnost na jednotlivé žánry školy Porovnání návštěvnosti představení pro školy v letech

24 24 Zastoupení jednotlivých žánrů - školy Vývoj výše příspěvku zakladatele statutárního města Jablonec nad Nisou

25 25 VI ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (jednotlivé položky jsou uvedeny v tis. Kč) Rozvaha k AKTIVA Stav k Stav k A. Dlouhodobý majetek celkem A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.2 Umělecká díla, předměty a sbírky A.II.4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.2. Oprávky k softwaru A.IV.7 Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí B. Krátkodobý majetek celkem B.I. Zásoby celkem B.I.1 Materiál na skladě 2 2 B.I.7 Zboží na skladě a v prodejnách B.II. Pohledávky celkem B.II.1 Odběratelé B.II.4 Poskytnuté provozní zálohy B.II.5 Ostatní pohledávky B.II.6 Pohledávky za zaměstnanci B.II.8 Daň z příjmů 0 0 B.II.9 Daň z přidané hodnoty 0 10 B.II.11 Ostatní daně a poplatky 5 1 B.II.13 Nároky na dotace a ost. zúčt. se st. rozpočtem 0 0 B.II.18 Dohadné účty aktivní 0 0 B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1 Pokladna B.III.2 Ceniny B.III.3 Účty v bankách B.IV. Jiná aktiva celkem B.IV.1 Náklady příštích období B.IV.2 Příjmy příštích období 0 0 Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem A.I. Jmění celkem A.I.1 Vlastní jmění A.I.2 Fondy A.II. Výsledek hospodaření celkem A.II.1 Účet výsledku hospodaření x 170 A.II.2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení x A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem B.II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 B.II.22 Dohadné účty pasivní 0 0 B.III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1 Dodavatelé B.III.4 Ostatní závazky 5 4 B.III.5 Zaměstnanci B.III.7 Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění B.III.8 Daň z příjmů 10 0 B.III.9 Ostatní přímé daně B.III.11 Daň z přidané hodnoty 4 0 B.IV. Jiná pasiva celkem B.IV.1 Výdaje příštích období B.IV.2 Výnosy příštích období Pasiva celkem

26 Výkaz zisku a ztráty k A. Náklady Hlavní činnost Hospodář ská a správní činnost Celkem A.I. Spotřebované nákupy celkem A.I.1 Spotřeba materiálu A.I.2 Spotřeba energie A.I.4 Prodané zboží A.II. Služby celkem A.II.5 Opravy a udržování A.II.6 Cestovné A.II.7 Náklady na reprezentaci A.II.8 Ostatní služby A.III. Osobní náklady celkem A.III.9 Mzdové náklady A.III.10 Zákonné sociální pojištění A.III.12 Zákonné sociální náklady A.IV. Daně a poplatky celkem A.IV.14 Daň silniční A.IV.16 Ostatní daně a poplatky A.V. Ostatní náklady celkem A.V.21 Ostatní pokuty a penále A.V.22 Odpis nedobytné pohledávky A.V.23 Manka a škody A.V.24 Jiné ostatní náklady A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem A.VI.25 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku A.VI.27 Tvorba opravných položek Náklady celkem B. Výnosy B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem B.I.2 Tržby z prodeje služeb B.I.3 Tržby za prodané zboží B.IV. Ostatní výnosy celkem B.IV.15 Úroky B.IV.18 Jiné ostatní výnosy B.VI. Přijaté příspěvky celkem B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary) B.VII. Provozní dotace celkem B.VII.29 Provozní dotace B.VIII. Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním C.I.34 Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

27 27 Členění příjmů podle zdrojů A. Příjmy z vlastní činnosti 8891 A.I. Hlavní 7135 A.I.1 Vstupné 6971 A.I.3 Dary 20 A.I.5 Ostatní 144 A.II. Doplňkové 1755 A.II.1 Provoz baru 407 A.II.2 Agenturní činnost 90 A.II.3 Reklamní a propagační činnost 514 A.II.4 Pronájem budovy a zařízení 744 B. Příspěvek na činnost 9355 B.I. B.I.1 Příspěvek na činnost od zakladatele 9142 B.I.2 Příspěvek na činnost ostatní 213 Celkový objem nákladů Hlavní činnost Doplňková činnost Správní činnost 4 Celkem Vývoj a konečný stav fondů Hospodaření organizace skončilo v roce 2013 ztrátou ve výši tis. Kč, která na základě schválení správní rady byla převedena do neuhrazených ztrát minulých let. Jejich stav k činí tis. Kč. Hospodaření v roce 2014 skončilo ziskem ve výši 170 tis. Kč., který bude po schválení správní radou zaúčtován do rezervního fondu. Jeho stav k byl 609 tis. Kč. Komentář k řádné účetní závěrce Hospodaření organizace skončilo lepším výsledkem než v roce K dobrému výsledku z hlavní činnosti přispělo i zvýšení příspěvku zakladatele oproti minulému roku. Ačkoliv ztráta z hospodaření v hlavní činnosti po poskytnutí příspěvku od zakladatele činila 56 tis. Kč, byla vzhledem k zisku z doplňkové činnosti 226 tis. Kč vyrovnána a tím byl vytvořen zisk ve výši 170 tis. Kč.

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000. Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000. Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. Jablonec nad Nisou červen 2001 - 2 - OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 5 III. VZNIK SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 7505 700 Příspěvková organizace 5..06 0:5:5 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k..05 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MÚZO

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MŠ,Dlouhá Lhota 29,, Dlouhá Lhota 29

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MŠ,Dlouhá Lhota 29,, Dlouhá Lhota 29 IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 70990808 700 Příspěvková organizace..05 0::05 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k..0 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MÚZO

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více