DIVADLO LETÍ Občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIVADLO LETÍ Občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 Občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

2 (1) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení LETÍ za rok 2011 divadlo s vášní pro nové hry OBSAH (2) POSLÁNÍ ORGANIZACE (3) O.S. LETÍ (4) PŘEHLED ČINNOSTI DIVADLA LETÍ V ROCE 2011 (17) PŘEHLED PŘEDSTAVENÍ DIVADLA LETÍ V ČR V ROCE 2011 (18) PŘEHLED ZÁJEZDŮ DIVADLA LETÍ V ROCE 2011 (18) NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2011 (19) PŘEHLED HOSPODAŘENÍ o. s. LETÍ V ROCE 2011

3 (2) POSLÁNÍ ORGANIZACE Občanské sdružení LETÍ (Divadlo LETÍ) se od počátku své existence věnuje výhradně současné dramatice a všechny texty uvádí v České republice poprvé. Divadlo LETÍ hraje současné texty o současných tématech a propaguje současné drama jako přirozenou součást kulturního života mezi širokým spektrem diváků. Od roku 2010 Divadlo LETÍ realizuje projekt Centrum současné dramatiky (dále jen CSD), který je hlavní a dlouhodobý projekt Divadla LETÍ. CSD se zaměřuje na rozvoj české dramatiky, ale i vzájemnou spolupráci s dalšími státy Evropské unie tak, aby byla zajištěna cirkulace současných evropských her a tím i kulturní dialog. Hlavním cílem je podpora vzniku nových dramatických textů rezidentů (v rámci autorských rezidencí), prezentace a produkování divadelních inscenací nových textů a vytváření platformy, kterou může využívat široké spektrum jak odborné veřejnosti, tak širokého publika (organizace sympozií, diskusí apod.). Rezidenční program je jednou z hlavních programových linií projektu Centra současné dramatiky. Základním principem je poskytnout rezidentům (dramatikům, režisérům atd.) takové zázemí, aby mohli po nějaký čas, ideálně pak po jednu sezónu, v úzké spolupráci s divadlem a konkrétním inscenačním týmem vyvíjet text a jeho následnou inscenaci. Nedílnou součástí rezidence je také umělecké zázemí úzká spolupráce s dramaturgií, případně možnost workshopů s herci apod. V kontextu českého divadla se jedná o program ojedinělý, který je však srovnatelný s běžnou praxí v zahraničí (např. rezidenční programy v Německu nebo v divadle Royal Court Theatre ve Velké Británii). V rámci cyklu scénických skic 8v8 je v rámci osmidílného seriálu scénických skic každoročně uvedeno osm zbrusu nových divadelních textů. Jedná se o kolekci současných divadelních her českých i zahraničních autorů. Od roku 2007 je cyklus pravidelně realizován ve Studiu Švandova divadla. Projekt se po celou dobu své existence setkává s velmi příznivým ohlasem nejen široké, ale i odborné veřejnosti a nabízí českým dramaturgům možnost ověření zařazení nových textů do aktuálních dramaturgických plánů jejich divadel. Od roku 2011 Centrum současné dramatiky vyhlašuje Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší inscenaci nového textu. Novým textem se rozumí takový text, který vznikl v období 10 let před příslušným udělením ceny. Oceněná inscenace je volena na základě konsensu členů Festivalové rady Centra současné dramatiky, kteří zohledňují symbiózu kvalitního textu a kvalitu jeho inscenování. Rada sleduje i výsledky autorské či kolektivní tvorby, u nichž rozhoduje výsledný text a jeho přenositelnost mimo kontext konkrétní inscenace a poetiku divadla, pro nějž vznikal. Cíle organizace: podpora vzniku nových textů prostřednictvím rezidenčních programů inscenování her současné dramatiky vytváření platformy Klub s vášní pro novou hru (divadla propagující současnou dramatiku) oživování netradičních (divadelních) prostor (např. letiště, synagoga apod.) prezentace současné české dramatiky v zahraničí a podpora mezikulturního dialogu podněcování diskusí o tématech, které hýbou českou společností práce s publikem, především výzkumné projekty zaměřené na středoškolské a vysokoškolské publikum fungování na principu vícezdrojového financování, rozvoj spolupráce se soukromým sektorem a s individuálními dárci

4 (3) ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: Divadlo LETÍ Právní forma: občanské sdružení Sídlo: Čapkova 4, Praha 4, IČ: DIČ: CZ URL: Předmět činnosti: Základním cílem je realizace nekomerčních uměleckých (zejména divadelních) projektů členů sdružení i hostů. Sdružení je založeno za účelem společného zájmu profesionálních divadelníků, jejích působení ve sdružení je dobrovolné a nepředstavuje pro ně hlavní výdělečnou činnost. Počet členů sdružení: 5 Členové sdružení: Martina Schlegelová (umělecká vedoucí), Marie Špalová (dramaturgie), Magdaléna Zelenková (produkce a PR), Martina Černá (projektový manažer), Diana Vávrová (finanční a marketingový manažer) Statutární orgán: 3 členný řídící výbor Další spolupracovníci: David Budský (projektový manažer), Michal Somoš (projektový manažer) Herecký soubor Okruh herců, kteří v roce 2011 spolupracovali na inscenacích Divadla LETÍ, tvoří: Richard Fiala, Tomáš Kobr, Marcela Holubcová, Tomáš Jeřábek, Zuzana Onufráková, Ivan Lupták, Pavlína Štorková, Stanislav Majer, Dana Poláková, Ivana Uhlířová, Natálie Řehořová, Vladimír Marek, Eliška Boušková, Pavol Smolárik; dále soubor Divadla Na zábradlí.

5 (4) PŘEHLED ČINNOSTI Divadla LETÍ V ROCE 2011 Divadlo LETÍ v roce 2011 realizovalo především svůj hlavní projekt Centrum současné dramatiky (CSD). Divadlo LETÍ je jeho hlavním iniciátorem, vzhledem k náročnosti a šíři aktivit byl však i v roce 2011 realizován ve spolupráci s dalšími partnery: Švandovo divadlo, Divadlo Na zábradlí, Institut umění Divadelní ústav, HaDivadlo a Damúza. V rámci projektu CSD Divadlo LETÍ realizovalo v roce 2011 následující aktivity: (1) Uvádění divadelních inscenací současné dramatiky (2) Prezentace současné dramatiky formou scénických čtení (3) Klub s vášní pro nové hry Cena Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu (4) Autorské rezidence (5) Odborná reflexe (6) Výchovně-vzdělávací programy pro veřejnost

6 (5) Uvádění divadelních inscenací současné dramatiky Divadlo LETÍ uvedlo v roce 2011 tři premiéry současné dramatiky. Uvedené inscenace se hrály nejen v Praze, ale Divadlo LETÍ je odehrálo také na zájezdech po České republice a na Slovensku. Roman Sikora: Zpověď masochisty Hra je výstupem prvního ročníku rezidenčního programu, který Centrum současné dramatiky vyhlásilo pro české a slovenské autory v roce Text vznikal pro inscenaci uvedenou v rámci cyklu Hydepark Švandova divadla. Inscenace je koprodukcí Divadla LETÍ a Švandova divadla a vzhledem ke svému velkému diváckému úspěchu nebyla uvedena pouze v plánovaných třech reprízách, ale převzata do repertoáru divadla, kde se bude hrát i v roce Hra byla během roku 2011 také přeložena do německého, anglického a francouzského jazyka a proběhla její scénická čtení v Berlíně a Paříži, dále byl publikován její anglický překlad. Režie Martina Schlegelová Dramaturgie Marie Špalová Hudba Stanislav Halbrštát Scénografie Jana Špalová Kostýmní výtvarník Aneta Grňáková Hrají Tomáš Kobr, Richard Fiala, Tomáš Jeřábek a Zuzana Onufráková Datum premiéry Ohlasy z tisku: Divadlo LETÍ se textu chopilo s velkým vtipem a dovedností. Představitel masochisty Tomáš Kobr hraje svého deviantního chudá-ka střídmě, ve svém perverzním myšlení nic nepřehrává, s inverzím jazykem si hraje s naprostou přirozeností a tím se navzdory nebo právě díky použití tolika absurdních nerealistických prostředků stává postavou, s níž se divák může identifikovat.

7 (6) Herci Divadla LETÍ s elegancí ztvárňují postavy koně, jednotlivých šéfů, obratně se ohánějí bičem na malém jevišti. Výtvarné řešení je střídmé a vtipné, metafora krize jako dominy z botelu, která blazeovaným hlasem nevrle přijímá objednávky sadistických praktik, je drsně poetická a okouzlující. Vidíme na jevišti herce neokoukaných tváří, kteří ovládají nejen herecké řemeslo, ale i vědí, co chtějí sdělit. K čemuž je vede pozoruhodná žena v současném českém divadle, režisérka Martina Schlegelová. Alena Zemančíková, Deník Referendum, Po dlouhé době jsem viděl hru současného českého autora, která reaguje na nejnovější snahy naší reformní vlády Hra má tedy ideu, je provedena nadšenými herci zejména bych vyzvedl výkon Tomáše Kobra v titulní roli. Hru odměnili i diváci potleskem i smíchem na otevřené scéně. Masochista jen analyzuje nenabízí řešení. Vím, že při uvedení další hry Romana Sikory se už nemusím obávat o osud večera. Karel Vondruška, Britské listy, Na volání po původní politické satiře na českých jevištích odpovědělo v této sezóně Divadlo LETÍ inscenací hry Romana Sikory Zpověď masochisty. Předem nutno podotknout, že přes všechny výhrady je to důležitý a dobrý pokus o českou politickou hru ze současnosti, jev u nás tak ojedinělý. Ester Žantovská, Svět a divadlo 04/2011 Schlegelová zde spolu s herci vytváří svébytný a v současném divadle nepříliš často spatřený prostor jevištní skutečnosti, kde nám jsou jisté pravdy demonstrovány nikoliv jako dogma, ale jako nabídka k vlastní úvaze, potažmo mimodivadelní diskuzi. Zatímco české divadlo většinou sahá po osvědčené jednostrunné bezbřehé ironii všeho a všech, dekonstrukci veškerých myšlenkových struktur, inscenace Schlegelové a Sikory pracuje s několika možnostmi. Vít Pokorný, Divadelní noviny 17,

8 (7) Thomas Arzt: Cvrch Novinka současné rakouské dramatiky, kterou ve světové premiéře uvedl v dubnu 2011 vídeňský Schauspielhaus. Již o tři týdny později se v koprodukci Divadla LETÍ s Divadlem Komedie objevila na českém jevišti. Překlad Markéta Bábková Režie Martina Schlegelová Dramaturgie Marie Špalová Hudba Jiří Kučerovský Scénografie Jana Špalová Hrají Marcela Holubcová, Dana Poláková, Ivana Uhlířová / Natálie Řehořová, Tomáš Kobr, Stanislav Majer, Pavol Smolárik, Richard Fiala, Tomáš Jeřábek, Vladimír Marek / Eliška Boušková Datum premiéry Ohlasy z tisku: Na nové inscenaci LETÍ je sympatické, že důsledně dodržuje poetiku postavenou na kontrastu legrace a tajemna, ale nijak přitom netlačí na pilu. A že vtipná i tajemná opravdu umí být. Je příjemné vidět divadlo, které se navenek tváří jakoby nic, přitom se ale dokáže jen tak mimochodem dotknout čehosi podstatného. Mnohem častěji se lze setkat s případy právě opačnými. Vladimír Mikulka, Lidové noviny,

9 (8) Mattias Brunn: Po Fredrikovi Švédské monodrama zabývající se tematikou homosexuality a AIDS zvítězilo v roce 2005 v divácké soutěži stockholmského divadla Riksteatern a od té doby slaví úspěchy na mnoha evropských scénách. Uvedení textu se stalo nejen příležitostí představit českému publiku jednu z podob současné severské dramatiky, ale také ke spolupráci s nadací Art for life spojené s projektem diskusí na tato témata se školní mládeží. Diskuze již proběhly jak v Praze, tak i dalších městech České republiky. Překlad Miroslav Pošta Režie Petr Hašek Dramaturgie Marie Špalová Výprava Jitka Nejedlá Hrají Ivan Lupták Datum premiéry Ohlasy z tisku: Divadlo LETÍ svým ztvárněním gay monodramatu Po Frederikovi opět potvrdilo své výjimečné postavení na české alternativní scéně suverénním pojetím angažovanosti v palčivých tématech současné společnosti. Dominik Melichar, Divadelní noviny (on-line verze) Nejlepší inscenací letošního festivalu pro mě byla novinka pražského Divadla LETÍ hra Po Fredrikovi současného švédského dramatika Mattiase Jespera Brunna. Divadlo LETÍ, které uvádí výhradně současné divadelní hry, si za několik let své existence vybrousilo osobitý inscenační styl, charakterizovaný pokorným přístupem k textu, minimální scénografií a důrazem na herecký výkon; tedy rysy, které se úročí i v této inscenaci Tereza Sieglová, Literární noviny, číslo 40,

10 (9) Divadlo LETÍ dále pokračovalo v reprízování inscenací svého kmenového repertoáru (viz přehled odehraných představení): Mark O Rowe: Terminus režie Martina Schlegelová Joe Penhall, Falk Richter, Viliam Klimáček, David Gieselmann, David Drábek: Nebe nepřijímá režie: Martina Schlegelová, David Czesany, Marián Amsler, Thomas Zielinsky Cyklus scénických skic 8v8 V roce 2011 Divadlo LETÍ pokračovalo v realizaci projetu 8v8. V rámci cyklu byly představeny dvě novinky od českých autorů, jeden text z německojazyčné oblasti a jeden text švédského autora. Divadlo LETÍ v rámci tohoto cyklu opětovně spolupracovalo s významnými režisérskými a hereckými osobnostmi současného českého divadla, s vlastním okruhem umělců i s nastupující mladou generací českých divadelníků. Německé drama bylo již tradičně uvedeno v rámci Pražského festivalu divadla německého jazyka. Divadlo LETÍ spolupracovalo na tomto cyklu s agenturami DILIA a Aura-Pont. Přehled jednotlivých realizovaných dílů cyklu 8v8 v roce 2011: Mattias Brunn: Po Fredrikovi, režie Petr Hašek, (na podzim zařazeno na repertoár) Pavel Trtílek: Pět set milionů Číňanů míří na západ hledat si nevěsty, Roland Schimmelpfennig: Peggy Pickitová vidí boží tvář, Stanislav Jiránek, David Nejedlý: Bílý palcát aneb Konečně řešení, V rámci uvedení scénického čtení hry Pavla Trtílka se navíc Divadlo LETÍ zapojilo do evropského roku dobrovolnictví a v inscenaci účinkovalo cca 30 dobrovolníků.

11 (10) 1. ročník Ceny Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu 15. dubna 2011 byla poprvé udělena Cena Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu. Jedná se o ocenění za počin v oblasti inscenování současné dramatiky pro česká divadla. Vyhlášení ceny proběhlo v Divadle Komedie a jeho součástí bylo i uvedení představení Pražského komorního divadla Černé panny a vystoupení Marka Ravenhilla s jeho monologem Experiment. Za rok 2010 vybírala Festivalová rada Centra současné dramatiky z více než 80 premiér v českých divadlech a nominovala 10 inscenací. Vítězným počinem se stala inscenace Černé panny, jejíž režisér Dušan D. Pařízek si během slavnostního večera převzal artefakt navržený českým scénografem Martinem Chocholouškem. Zdůvodnění udělení Cenu Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu za rok 2010 Černé panny autoři Günter Senkel, Feridun Zaimoglu, režie Dušan D. Pařízek, Pražské komorní divadlo, premiéra Černé panny v Divadle Komedie jsou ukázkou důvěry inscenátorů v dramatický text. Odvážný dramaturgický výběr, který přináší do českého prostředí celoevropsky aktuální téma (v českém divadle dosud téměř neexponované), se potkává s přesnou režijní interpretací a zkázněným, precizním herectvím. (Festivalová rada Centra současné dramatiky) Další nominace FR CSD na Cenu Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu za rok 2010 Bambiland autorka Elfriede Jelinek, režie Jiří Honzírek, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, premiéra Nobelovou cenou ometálovaná dramatička ve své estrádě ironicky vystupuje proti válce v Iráku, proti jejím mediálním prezentacím, proti světu kde ukojení pudů je vždy na prvním místě. Slovácké divadlo se odvážilo nabídnout tento radikální kousek publiku města Uherské Hradiště, které je spíše konzervativní. Už to stojí za uznání. Členové souboru však i po dobu

12 (11) představení vedou marnou bitvu s mrtvým sálem, nereagujícím na vtipy, dokonce i na šokující výjevy metaforický zobrazující krutosti války a médií. V měšťáckém divadle uvést hru hodně nonkonformně vystupující proti měšťáctví je hrdinský počin, který je zásadnější než deset avantgardních kousků v ryze avantgardním divadle, typu Divadla Na Zábradlí. (Vít Pokorný) Jsem Kraftwerk! autor Viliam Klimáček, režie Marián Amsler, HaDivadlo, premiéra Brněnské HaDivadlo se s nástupem Mariána Amslera do funkce uměleckého šéfa profilovalo jako divadlo, které klade důraz na uvádění současné české i zahraniční dramatiky. Pilotní inscenace Jsem Kraftwerk je ukázkou ideální spolupráce divadla s dramatikem. Text Viliama Klimáčka vznikl přímo na tělo divadla a ve spolupráci s ním. Výsledná inscenace je pak syntézou všech složek, barevnou současnou komedií, temnou archetypální tragedií, a to vše v lehkém čechovovském hávu. (Marie Špalová) Kabaret Hašek autor Miloš Orson Štědroň, režie Jan Frič, A Studio Rubín, premiéra Nápady nabitá inscenace, která dokáže účinně spojit dadaisticky veselé, téměř kabaretní dění s písněmi, které sice laškují s lehkými žánry, přitom se však s absurdní vyzývavostí halí do okázale komplikovaného instrumentálního kabátku. (Vladimír Mikulka) Nebe nepřijímá autoři Joe Penhall, Falk Richter, David Gieselmann, Viliam Klimáček, David Drábek, režie Martina Schlegelová, David Czesany, Thomas Zielinski, Marián Amsler, Divadlo LETÍ Divadlo Na zábradlí, premiéra 21. září 2010 Občerstvující divadelní experiment s jasným a ambiciózním konceptem nahlédnout současné téma z několika různých pohledů. Ocenění hodný je především pokus o vtažení současné české (československé) dramatiky do evropského kontextu, což platí i naopak. (Jan Havlice) Noc oživlých mrtvol autor David Drábek, režie David Drábek, Klicperovo divadlo, premiéra 20. února 2010 Karnevalově rozmáchlá, konvence bourající a krutě sarkastická divadelní verze naší současnosti. Sympatický je především nezastíraný a silný autorský postoj a subjektivní kompozice konkrétních odkazů na žitou skutečnost, čímž Noc oživlých mrtvol překračuje v české dramatice posledních let obvyklou tendenci k obecným tématům a jejich objektivnímu zpracování. (Jan Havlice) Nod Quijote autor Egon Tobiáš, režie Jan Nebeský, Studio Damúza, premiéra Jan Nebeský nemá v Česku konkurenci ve schopnosti vytvářet působivé a překvapivé divadelní obrazy, umí náhle pootočit vnímání toho, co se děje na scéně a dát grotesknímu dění úplně jiný, vážnější význam. Nod Quijote může na první pohled vypadat jako pouhé zřetězení legrácek na téma outsiderství, tváří se nezávazně, má ale své hlubiny. (Vladimír Mikulka) Inscenace Nod Quijote je bezesporu hraničním formátem pro Cenu za inscenaci nového textu, přesto si dle mého názoru tato syrová alternativně-činoherní performance zaslouží, aby na ni bylo upozorněno i v tomto kontextu. (Martina Černá)

13 (12) Terminus autor Mark O Rowe, režie Martina Schlegelová, Divadlo LETÍ, premiéra Terminus pro mě naplňuje představu počinu na poli uvádění současné dramatiky, který by měl představovat symbiózu kvalitního textu a jeho kvalitního inscenování. Text sám o sobě je zcela současný a zároveň navazuje na dlouholetou tradici psaní pro činoherní divadlo. Jeho převod do češtiny je oříšek proměněný v perlu. A inscenační řešení je spojením poctivého divadelního řemesla s velmi současným vizuálně-hudebním pojetím. (Martina Černá) Tvrdě/Měkce autoři Martin Františák, David Drábek, režie Jan Frič, Divadelní společnost Petra Bezruče, premiéra Inscenace je logickým pokračováním trvalé snahy Bezručů současných českých her. Oceňuji spojení dvou vynikajících autorů, vysokou kvalitu jednoho z textů i nespoutanost nastudování. Také s přihlédnutím k dalším počinům Bezručů v uplynulém roce na poli současného dramatu. (Dan Přibyl) Úl autor Petr Kolečko, režie Thomas Zielinski, A Studio Rubín Nová scéna, premiéra Pro vznik nového českého textu napsaného v blankversu; pro až marthalerovské režijní uchopení zdánlivě banálního textu, který však určitou výpovědní hodnotu má a svým způsobem se vyjadřuje k dnešní době. (Vladimír Čepek) Festivalová rada Centra současné dramatiky pro rok 2010: Vladimír Čepek, Činoherní studio Ústí nad Labem Jan Havlice, HaDivadlo Brno Vladimír Mikulka, kritik, Praha Daniel Přibyl, Nová scéna Praha Vít Pokorný, DAMU Praha Marie Špalová, Divadlo LETÍ Praha Martina Černá, IDU Praha

14 (13) Rezidenční program 2010/2011 V sezóně 2010/2011 vznikly v rámci rezidenčního programu tři úspěšné hry. Pro Divadlo LETÍ a Švandovo divadlo napsal hru s názvem Zpověď masochisty Roman Sikora. Hra za necelý rok své existence posbírala řadu ocenění vznikly překlady do angličtiny, němčiny a francouzštiny. Prestižní berlínský festival Stückemarkt ji vybral mezi pět nejzajímavějších evropských her a s velkým úspěchem ji představil na mezinárodním fóru v Berlíně. Scénické čtení této hry navíc proběhlo v prosinci 2011 v Théâtre Ouvert v Paříži. Další hry, které vznikly v rámci rezidenčního programu CSD je hra autorky Anny Saavedry Mamma Guerilla (aneb Tajná zpráva z planety matek), kterou v květnu 2012 uvedlo brněnské HaDivadlo, a hra Heleny Eliášové Cyberlove, kterou ve scénické skice uvedlo Divadlo LETÍ na podzim roku Rezidenční program 2011/2012 Rezidenční program CSD v sezóně 2011/2012 byl vyhlášen pro české a slovenské autory, kteří se do programu mohli přihlásit na základě podrobné synopse, případně ukázky zamýšlené hry. V sezóně 2011/2012 si dramatici mohli zvolit mezi dvěma divadly, která byla do rezidenčního programu zahrnuta Divadlo LETÍ a HaDivadlo Brno. Do rezidenčního programu 2011/2012 se přihlásilo cekem 18 dramatiků s 21 náměty na původní hru. V průběhu jednání zástupců Divadla LETÍ, Dramaturgické rady CSD a brněnského HaDivadla byli pro sezónu 2010/2011 vybráni tito rezidenti: Divadlo LETÍ Téma: hra ze současnosti pro děti a mládež Rezidentní autorkou pro tento projekt se stala Lenka Lagronová, která se do rezidenčního programu přihlásila se dvěma náměty (jeden byl určen pro Divadlo LETÍ a druhý pro HaDivadlo). Vzhledem k tomu, že se jedná o diptych a že se HaDivadlo nakonec rozhodlo pro jiného rezidenta, obě zamýšlené hry bude autorka psát pro Divadlo LETÍ. Obě hry, které autorka nazvala Vojna a Mír, propojují stejné postavy. V první části, která se odehrává v osmdesátých letech, sledujeme očima dětí socialistickou realitu jako svět plný dobrodružství a tajemných přízraků. V části druhé, porevoluční, všichni dětští hrdinové dospěli a jejich optika se mění. HaDivadlo Brno a Divadlo LETÍ Téma: The 90 s: Night Lights Devadesátá léta jako puberta naší současnosti. Divoká doba nově nabyté svobody, lucidního snění i nocí beze spánku... Rezidentním autorem pro projekt HaDivadla Divadla LETÍ se stal dramatik Ondřej Novotný s projektem hry Říkadla /za děti, za bratříčky/. Text je inspirován autorovým dětstvím a dospíváním v 90. letech, autobiografická linka hry je ovšem obohacena o společenský kontext, nejen 90. let dvacátého století, ale také staletí předchozích. Harmonogram rezidenčního programu pro divadelní sezónu 2011/2012: uzávěrka přihlášek: ukončení rezidence: nejpozději v prosinci 2012 prezentace všech rezidenčních textů formou scénických skic a odborná reflexe: podzim 2012 inscenace vybraných textů: v průběhu sezóny 2012/13

15 (14) Mezinárodní projekt Generační ikony V roce 2011 byl v rámci programu Culture Evropské komise podpořen projekt Divadla LETÍ Generační ikony ve (střední) Evropě. Jedná se o projekt realizovaný společně s partnery: Wiener Wortstaetten (Vídeň, Rakousko) Divadlo GUnaGU (Bratislava, Slovensko) Institut umění Divadelní ústav (Praha, ČR) Teatre de Ponent (Barcelona, Španělsko) Gate Theatre (Londýn, Velká Británie) V rámci projektu, který probíhá v období , jsou naplánovány následující aktivity: vývoj nových dramatických textů a jejich inscenování ve spoluorganizátorských divadlech projektu (rezidence 4 dramatiků) inscenování současné dramatiky ve spoluorganizátorských divadlech (rezidence 3 režisérů) překlady stávajících textů a scénická čtení ve spoluorganizátorských a partnerských divadlech (cyklus scénických čtení) publikace vzniklých textů v českých, německých, slovenských, anglických a španělských překladech odborná debata o problematice současné dramatiky, jejích překladů a inscenování (sympozium dramatiků, dramaturgů a zástupců divadelních agentur) tvorba nového publika prostřednictvím nových médií (interaktivní internet) mobilita nových textů a inscenací vzniklých v rámci projektu (závěrečná přehlídka inscenací v Brně) V roce 2011 byly realizovány následující fáze projektu: rezidence dramatiků odborné sympozium (viz níže, bod 5) práce s veřejností (viz níže, bod 6) Rezidence dramatiků v rámci projektu Generační ikony ve (střední Evropě) Do rezidenčního programu byli vybráni následující dramatici: Petr Kolečko, ČR; Viliam Klimáček, Slovensko; Bernhard Studlar, Rakousko; Jonay Roda Férez, Španělsko. V červnu 2011 proběhlo první setkání partnerů projektu v Praze, kde bylo diskutováno především hlavní téma projektu, jímž jsou generační ikony a jež je závazné i pro tematické zaměření vznikajících her. Debata probíhala především v rámci jednotlivých mezinárodních česko-slovensko-rakouských týmů (dramatik-dramaturg-režisér), které připravují výslednou inscenaci vznikajícího textu. V prosinci 2011 se v Barceloně uskutečnilo setkání dramatiků, kteří si za supervize hlavního dramaturga projektu z Divadla LETÍ navzájem představili podrobné náměty svých her a kde byl stanoven další harmonogram průběhu rezidence a přípravy výsledných inscenací. Harmonogram autorských rezidencí v rámci projektu Generační ikony ve (střední Evropě) námět: říjen 2011 první verze textů: únor 2012 setkání inscenačních týmů: březen 2012 finální verze textů: květen 2012 překlady do ČJ, SJ, NJ, AJ, ŠJ: červen 2012 uvedení textů: září-listopad 2012 scénická čtení: listopad 2012 leden 2013

16 (15) Sympozium DRAMplan , Praha Sympozium DRAMplan2011 bylo koncipováno jako mezinárodní setkání dramatiků, dramaturgů, překladatelů, programových ředitelů a zástupců divadelních agentur. Hlavním cílem symposia byla výměna zkušeností v oblasti produkce a inscenování současných českých a zahraničních her z pohledu dramatika, dramaturga a překladatele/divadelního agenta/programového ředitele. Symposium DRAMplan 2011 bylo součástí doprovodného programu mezinárodní přehlídky Pražské Quadriennale PQ+. Program sympozia se dělil na dvě části: diskusi o současné dramatice a jejím uvádění v zahraničí a diskusi o české dramatice a uvádění současné dramatiky v ČR. Účastníky diskuse byli: James Gerard Bradley (Velká Británie); bývalý dramaturg londýnského Národního divadla, dramatik, pedagog Christopher Campbell (Velká Británie); dramaturg londýnského Royal Court Theatre, herec, překladatel Glòria Balañà (Španělsko); nezávislá režisérka současných divadelních her Yvonne Büdenhölzer (Německo); dramaturgyně a pedagožka, umělecká ředitelka Stückemarkt na berlínském festivalu Theatertreffen, pedagožka na Freie Universtität v Berlíně Moderátoři: Barbora Schnelle (Česká republika/německo); překladatelka, vydavatelka a kulturní manažerka, spoluzakladatelka projektu Drama Panorama zaměřeného na propojení dramatiků a překladatelů s praktickým divadlem. Jan Hančil (Česká republika); bývalý dramaturg pražského Národního divadla, překladatel, děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, specializuje se na výuku herectví a moderní anglické a americké divadlo a drama. V rámci prezentace současných českých divadel, která se zaměřují na současné drama, se představili: Centrum současné dramatiky Divadlo LETÍ Praha (www.divadlo-leti.cz) HaDivadlo Brno (www.hadivadlo.cz) Činoherní studio Ústí nad Labem (www.cinoherak.cz) Divadlo Petra Bezruče Ostrava (www.bezruci.cz) Štěpán S. Šimek (USA); překladatel české dramatiky do angličtiny; pedagog Seminář Co je to současná dramatika? , Zlín, v rámci festivalu Setkání / Stretnutie Představení aktivit Centra současné dramatiky a diskuse o současné dramatice s hosty festivalu zaměřeného na současnou dramatiku. Odbornou reflexi činností Centra současné dramatiky dále sleduje a konzultuje Dramaturgická rada CSD. Dramaturgická rada CSD v průběhu roku 2011 konzultovala jednotlivé programové linie CSD (viz body 1 6), přičemž spolupracovala především na výběru rezidentů v rámci rezidenčního programu 2011/2012, přípravě odborného sympozia, vypracování dlouhodobé koncepce CSD. Složení Dramaturgické rady CSD pro rok 2011: Václav Cejpek, JAMU Brno Kamila Černá, Institut umění Divadelní ústav Praha Michal Dočekal, Národní divadlo Praha Jan Hančil, DAMU Praha Josef Chuchma, MF Dnes Praha Jolana Součková, České centrum Praha Martina Schlegelová, umělecký šéf CSD Marie Špalová, dramaturgyně CSD Martina Černá, tajemník Dramaturgické rady CSD

17 (16) Výchovně-vzdělávací programy pro veřejnost Interaktivní internet Generační ikony ve (střední) Evropě V rámci mezinárodního projektu Generační ikony ve (střední) Evropě byl v roce 2011 zahájen průzkum na téma ikon napříč generacemi, obory a skupinami české, slovenské a rakouské veřejnosti. V rámci ČR provádí tento průzkum, jehož výsledky se přímo promítnou do další umělecké činnosti, Divadlo LETÍ. V listopadu 2011 byl spuštěn speciální blog zaměřený na toto téma, jeho hosty se staly osobnosti české kultury, vědy a dalších oblastí. Sběr materiálu bude probíhat dále i v roce 2012, kdy jsou naplánovány ankety mezi veřejností na toto téma. Divadlo LETÍ spolupracuje na tomto průzkumu s českými sociology a na rok 2012 připravuje speciální focus groups na toto téma realizované ve spolupráci s vybranými pražskými gymnázii, agenturou Millward Brown a studenty sociologie Fakulty sociálních věd

18 (17) PŘEHLED PŘEDSTAVENÍ Divadla LETÍ V ČR V ROCE ledna Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 20. ledna Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 26. ledna Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 27. ledna Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 28. ledna Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 9. února Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 23. února Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 7. března Po Fredrikovi, Švandovo divadlo 16. března Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 22. března Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 11. dubna Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 19. dubna Pět set milionu Číňanů míří na západ hledat si nevěsty, Švandovo divadlo 20. dubna Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 27. dubna Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 3. května Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 8. května Cvrch, Divadlo Komedie 18. května Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 24. května Cvrch, Divadlo Komedie 30. května Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 1. června Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 16. června Terminus, Synagoga na Palmovce 20. června Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 26. června Cvrch, Divadlo Komedie 19. září Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 20. září Po Fredrikovi, Švandovo divadlo 6. října Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 10. října Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 19. října Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 23. října Po Fredrikovi, Švandovo divadlo 3. listopadu Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 5. listopadu Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 13. listopadu Po Fredrikovi, Švandovo divadlo 18. listopadu Po Fredrikovi, Švandovo divadlo 20. listopadu Peggy Pickitová vidí boží tvář, Švandovo divadlo 22. listopadu Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 2. prosince Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 3. prosince Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 19. prosince Bílý palcát aneb Konečně řešení, Švandovo divadlo

19 (18) PŘEHLED ZÁJEZDŮ Divadla LETÍ V ROCE února Zpověď masochisty, Děčín 19. března Zpověď masochisty, Most 16. dubna Zpověď masochisty, Brno 29. září Po Fredrikovi, Cheb 25. října Zpověď masochisty, Varnsdorf 6. listopadu Po Fredrikovi, Brno 24. listopadu Zpověď masochisty, Bratislava 26. listopadu Po Fredrikovi, Plzeň NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2011 Návštěvnost představení Divadla LETÍ v roce 2011 činila 83 %

20 (19) PŘEHLED HOSPODAŘENÍ LETÍ O. S. V ROCE 2011 NÁKLADY (z toho): Náklady na realizaci představení: a) umělecké: honoráře výkonným umělcům, autorské honoráře, tantiémy autorské honoráře inscenátorům (umělecké vedení, režie, dramaturgie, hudba, návrhy kostýmů, scénografie, světelný design, fotograf) honoráře dramaturgické rady b) věcné : materiální náklady (scéna a kostýmy) výroba scény technické zajištění (pronájem techniky apod.) převoz kulis překlady ostatní (čištění kostýmů, vazba textů apod.) produkce a koordinace Osobní náklady (z toho): mzdové náklady vč. zákon. soc. pojištění ostatní osobní náklady Provozní náklady celkem (z toho): nájemné a služby spotřeba energie výkony spojů náklady na propagaci opravy a udržování spotřebované nákupy cestovné celkem : z toho: doprava ubytování diety ostatní (nákup služeb, ekonomické a právní služby, poplatky banky, reprezentace atd.) NÁKLADY CELKEM : Počet zaměstnanců (na DPP): Vynaložené náklady - SKUTEČNOST: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 5

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Divadlo Feste je nezávislé profesionální divadlo. Ve svých inscenacích se zaměřuje na nejednoznačná témata společensko-politických diskusí. Jedná se o jediné nezávislé divadlo u nás, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014 Příloha č. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014 SÍDLO SPOLEČNOSTI: DIVADLO AHA!, o. p. s. U Stadionu 1414/10 289 22 Lysá nad Labem REGISTRACE SPOLEČNOSTI: Městský soud

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 V Praze, dne 10.01. 2013 Jakub Stich ředitel Divadla AHA!, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 SÍDLO SPOLE ČNOSTI: DIVADLO AHA!, o. p. s. U Stadionu 1414/10 289

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2015

Věc: Plán činnosti na rok 2015 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2015 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 2. 12. 2014 počet premiér: 16 z toho:

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: JÁNÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 2. Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského

Více

Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pověřených pedagogických pracovníků repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská 49/320, Praha

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Projekty v roce 2009

Projekty v roce 2009 Projekty v roce 2009 Popis obrazu / Bildbeschreibung (Identita 2) Osmdesátdevět Trenažér jedné revoluce (Identita 3) Marie Restituta / Nemocnice na kraji Říše (Identita 5) Be Free! - Divadlo etnické čistky

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2011 Farma v jeskyni

Výroční zpráva 2011 Farma v jeskyni Výroční zpráva 2011 Farma v jeskyni Farma v jeskyni Farma v jeskyni je mezinárodní divadelní studio, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Definuje se vztahy mezi já ty, tělo hlas, kultura

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2017

Věc: Plán činnosti na rok 2017 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2017 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 2. 12. 2016 počet premiér: 15 z toho:

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2

Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2 Výroční zpráva Divadlo Orlík (Studio Hrdinů) 2011 Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2 Úvodní slovo...3 Fotodokumentace Divadlo Orlík 2011.....4 Konkrétní veřejné výstupy 2011.....5 Rozvaha

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Jiné jeviště o. s. Výroční zpráva za rok 2014

Jiné jeviště o. s. Výroční zpráva za rok 2014 Jiné jeviště o. s. Výroční zpráva za rok 2014 Jiné jeviště o. s. Občanské sdružení Jiné jeviště o. s. vzniklo z neformální skupiny studentů pražských uměleckých škol v roce 2011 po úspěšné realizaci projektu

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 VYSOKÁ ŠKOLA: AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: Internacionalizace a) mezinárodní spolupráce zapojení projektů podporovaných

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SNĚZ TU ŽÁBU, Z. Ú. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SNĚZ TU ŽÁBU, Z. Ú. za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SNĚZ TU ŽÁBU, Z. Ú. za rok 2014 Hlavní činností Sněz tu žábu, z. ú. je pravidelné pořádání Festivalu francouzského divadla Sněz tu žábu. Chceme vytvářet prostor pro setkávání české a francouzské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2016 Program Forma

Více

NABÍDKA PROJEKTŮ. Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010

NABÍDKA PROJEKTŮ. Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010 NABÍDKA PROJEKTŮ Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010 Studio DAMÚZA Divadlo pro příští generace působí na divadelní scéně již od roku 1999. Bylo spjato se stejnojmenným prostorem

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Výroční zpráva A studio Rubín, o.p.s. 2007

Výroční zpráva A studio Rubín, o.p.s. 2007 Výroční zpráva A studio Rubín, o.p.s. 2007 Základní data společnosti Název: A studio Rubín Zapsaná u Městského soudu v Praze v rejstříku obecně prospěšných společností dne 18.11.1996, oddíl O, vložka 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2011 Farma v jeskyni

Výroční zpráva 2011 Farma v jeskyni Výroční zpráva 2011 Farma v jeskyni Farma v jeskyni Farma v jeskyni je mezinárodní divadelní studio, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Definuje se vztahy mezi já ty, tělo hlas, kultura

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2016

Věc: Plán činnosti na rok 2016 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2016 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 23. 11. 2015 počet premiér: 17 + 1

Více

Plán umělecké činnosti na rok 2013 Divadlo Radost příspěvková organizace Bratislavská 32, Brno

Plán umělecké činnosti na rok 2013 Divadlo Radost příspěvková organizace Bratislavská 32, Brno 1 Plán umělecké činnosti na rok 2013 Divadlo Radost příspěvková organizace Bratislavská 32, 602 00 Brno V kalendářním roce 2013 plánuje Divadlo Radost šest premiér, které se uskuteční i s ohledem na snížený

Více

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky:

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky: Termín konání: Pátek 16. 3. 2012 Otrokovická Beseda, Náměstí 3. Května 1302, Místo konání: Otrokovice Pořadatel: DOMINO cz, o.s. NIPOS - ARTAMA A předškolní děti ( nepostupová kategorie ) B od 6 ti do

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

o klukovi, který neuměl zlobit

o klukovi, který neuměl zlobit Pracovní list k inscenaci o klukovi, který neuměl zlobit o klukovi, který neuměl zlobit 1) nahlédni za oponu / pročti komiks Diváci se pohodlně usazují do svých sedaček a čekají, až se ozve třetí zvonění,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Institut umění Divadelní ústav. Oddělení mezinárodní spolupráce a PR. Závěrečná zpráva. Propagace českého divadla do zahraničí 2011

Institut umění Divadelní ústav. Oddělení mezinárodní spolupráce a PR. Závěrečná zpráva. Propagace českého divadla do zahraničí 2011 Institut umění Divadelní ústav Oddělení mezinárodní spolupráce a PR Závěrečná zpráva Propagace českého divadla do zahraničí 2011 Rok 2011 se pro Institut umění Divadelní ústav nesl především ve znamení

Více

Výroční zpráva RESUMÉ Výroční zpráva shrnuje činnosti spolku ASLIDO Akční skupina s lidmi bez domova, z. s. za rok 2014.

Výroční zpráva RESUMÉ Výroční zpráva shrnuje činnosti spolku ASLIDO Akční skupina s lidmi bez domova, z. s. za rok 2014. Výroční zpráva 2014 RESUMÉ Výroční zpráva shrnuje činnosti spolku ASLIDO Akční skupina s lidmi bez domova, z. s. za rok 2014. ASLIDO Akční skupina s lidmi bez domova, z. s. O nás Společně se setkáváme

Více

Výroční zpráva 2009 Farma v jeskyni

Výroční zpráva 2009 Farma v jeskyni Výroční zpráva 2009 Farma v jeskyni Farma v jeskyni Farma v jeskyni je mezinárodní divadelní studio zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Definuje se vztahy mezi já ty, tělo hlas, kultura

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O VÍCELETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2013 právnická osoba/fyzická

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pověřených pedagogických pracovníků repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská 49/320, Praha

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Organizační struktura

Organizační struktura Organizační struktura platná od valné hromady ze dne 09.01.2010 1. Funkce vyplývající ze stanov sdružení 2. Další organizační funkce sdružení a organizační řád Marketingový vedoucí Marketingový vedoucí

Více

Tisková zpráva ze dne 8. září 2010

Tisková zpráva ze dne 8. září 2010 Tisková zpráva ze dne 8. září 2010 Zahájení 36. sezóny HaDivadla 2010/2011 V úterý 14. září 2010 zahajuje HaDivadlo svou 36. sezónu obnovenou premiérou inscenace Čapkovy hry Věc Makropulos v režii Ondřeje

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Cool / coolness dramatika Pod tento termín se všeobecně zahrnují texty vznikající od poslední třetiny devadesátých let dvacátého století, které na jeviště přinesly doposud tabiuzovaná témata: sex, zejména

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Výroční zpráva Studio Ypsilon 2013

Výroční zpráva Studio Ypsilon 2013 Výroční zpráva Studio Ypsilon 2013 Hodnocení umělecké činnosti Studia Ypsilon v roce 2013 PREMIÉRY A OSTATNÍ DIVADELNÍ A PŘESAHOVÁ ČINNOST V CHRONOLOGICKÉM ŘAZENÍ První premiérou kalendářního roku 2013

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

1. Okres: Most místo konání: Ústecký kraj, ČR

1. Okres: Most místo konání: Ústecký kraj, ČR Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles na rok 2015 Obsah projektů 1. Okres: Most místo konání: Ústecký kraj, ČR Název projektu: DOCELA VELKÉ DIVADLO 2015

Více

Letní divadelní putování Oživení přírodních divadel. Datum realizace projektu: leden - prosinec 2005

Letní divadelní putování Oživení přírodních divadel. Datum realizace projektu: leden - prosinec 2005 Letní divadelní putování Oživení přírodních divadel Datum realizace projektu: leden - prosinec 2005 Organizátor projektu: Štěpán Kubišta Spoluautoři projektu: Ondřej Kubišta, Jan Tošovský Divadelní umění

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA REPREZENTACI MĚSTA NA AKCÍCH KREJSKÉHO, REPUBLIKOVÉHO NEBO MEZINÁRODNÍHO CHARAKTERU V OBLASTI KULTURY

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér: Dramaturgie a režie, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru: prof. Mgr. Petr Oslzlý ové: prof. Mgr. Petr Oslzlý Letní lemestr P C S zk, zkl, z KR P C S zk, zkl, z KR DDBZ101 DDBL101 Úvod

Více

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec Pět let Dětského studia v divadle Ponec Dětské studio divadla Ponec září 2004-2009 1 Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha o.s. je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum PROJEKT ZEITBANK 55+

TOTEM regionální dobrovolnické centrum PROJEKT ZEITBANK 55+ TOTEM regionální dobrovolnické centrum PROJEKT ZEITBANK 55+ Co je TOTEM RDC? Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012 Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny Termín residence: 12. 30. září 2012 Země, z nichž se mohou residenti hlásit: ČR, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů V l á d a I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v hodin Keith Hurd. Deštivé dny

Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v hodin Keith Hurd. Deštivé dny Podzimní divadelní předplatné 2013 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v 19.00 hodin Keith Hurd Deštivé dny Americké drama Denny a Joey jsou přáteli od dětství,

Více