DIVADLO LETÍ Občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIVADLO LETÍ Občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 Občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

2 (1) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení LETÍ za rok 2011 divadlo s vášní pro nové hry OBSAH (2) POSLÁNÍ ORGANIZACE (3) O.S. LETÍ (4) PŘEHLED ČINNOSTI DIVADLA LETÍ V ROCE 2011 (17) PŘEHLED PŘEDSTAVENÍ DIVADLA LETÍ V ČR V ROCE 2011 (18) PŘEHLED ZÁJEZDŮ DIVADLA LETÍ V ROCE 2011 (18) NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2011 (19) PŘEHLED HOSPODAŘENÍ o. s. LETÍ V ROCE 2011

3 (2) POSLÁNÍ ORGANIZACE Občanské sdružení LETÍ (Divadlo LETÍ) se od počátku své existence věnuje výhradně současné dramatice a všechny texty uvádí v České republice poprvé. Divadlo LETÍ hraje současné texty o současných tématech a propaguje současné drama jako přirozenou součást kulturního života mezi širokým spektrem diváků. Od roku 2010 Divadlo LETÍ realizuje projekt Centrum současné dramatiky (dále jen CSD), který je hlavní a dlouhodobý projekt Divadla LETÍ. CSD se zaměřuje na rozvoj české dramatiky, ale i vzájemnou spolupráci s dalšími státy Evropské unie tak, aby byla zajištěna cirkulace současných evropských her a tím i kulturní dialog. Hlavním cílem je podpora vzniku nových dramatických textů rezidentů (v rámci autorských rezidencí), prezentace a produkování divadelních inscenací nových textů a vytváření platformy, kterou může využívat široké spektrum jak odborné veřejnosti, tak širokého publika (organizace sympozií, diskusí apod.). Rezidenční program je jednou z hlavních programových linií projektu Centra současné dramatiky. Základním principem je poskytnout rezidentům (dramatikům, režisérům atd.) takové zázemí, aby mohli po nějaký čas, ideálně pak po jednu sezónu, v úzké spolupráci s divadlem a konkrétním inscenačním týmem vyvíjet text a jeho následnou inscenaci. Nedílnou součástí rezidence je také umělecké zázemí úzká spolupráce s dramaturgií, případně možnost workshopů s herci apod. V kontextu českého divadla se jedná o program ojedinělý, který je však srovnatelný s běžnou praxí v zahraničí (např. rezidenční programy v Německu nebo v divadle Royal Court Theatre ve Velké Británii). V rámci cyklu scénických skic 8v8 je v rámci osmidílného seriálu scénických skic každoročně uvedeno osm zbrusu nových divadelních textů. Jedná se o kolekci současných divadelních her českých i zahraničních autorů. Od roku 2007 je cyklus pravidelně realizován ve Studiu Švandova divadla. Projekt se po celou dobu své existence setkává s velmi příznivým ohlasem nejen široké, ale i odborné veřejnosti a nabízí českým dramaturgům možnost ověření zařazení nových textů do aktuálních dramaturgických plánů jejich divadel. Od roku 2011 Centrum současné dramatiky vyhlašuje Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší inscenaci nového textu. Novým textem se rozumí takový text, který vznikl v období 10 let před příslušným udělením ceny. Oceněná inscenace je volena na základě konsensu členů Festivalové rady Centra současné dramatiky, kteří zohledňují symbiózu kvalitního textu a kvalitu jeho inscenování. Rada sleduje i výsledky autorské či kolektivní tvorby, u nichž rozhoduje výsledný text a jeho přenositelnost mimo kontext konkrétní inscenace a poetiku divadla, pro nějž vznikal. Cíle organizace: podpora vzniku nových textů prostřednictvím rezidenčních programů inscenování her současné dramatiky vytváření platformy Klub s vášní pro novou hru (divadla propagující současnou dramatiku) oživování netradičních (divadelních) prostor (např. letiště, synagoga apod.) prezentace současné české dramatiky v zahraničí a podpora mezikulturního dialogu podněcování diskusí o tématech, které hýbou českou společností práce s publikem, především výzkumné projekty zaměřené na středoškolské a vysokoškolské publikum fungování na principu vícezdrojového financování, rozvoj spolupráce se soukromým sektorem a s individuálními dárci

4 (3) ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: Divadlo LETÍ Právní forma: občanské sdružení Sídlo: Čapkova 4, Praha 4, IČ: DIČ: CZ URL: Předmět činnosti: Základním cílem je realizace nekomerčních uměleckých (zejména divadelních) projektů členů sdružení i hostů. Sdružení je založeno za účelem společného zájmu profesionálních divadelníků, jejích působení ve sdružení je dobrovolné a nepředstavuje pro ně hlavní výdělečnou činnost. Počet členů sdružení: 5 Členové sdružení: Martina Schlegelová (umělecká vedoucí), Marie Špalová (dramaturgie), Magdaléna Zelenková (produkce a PR), Martina Černá (projektový manažer), Diana Vávrová (finanční a marketingový manažer) Statutární orgán: 3 členný řídící výbor Další spolupracovníci: David Budský (projektový manažer), Michal Somoš (projektový manažer) Herecký soubor Okruh herců, kteří v roce 2011 spolupracovali na inscenacích Divadla LETÍ, tvoří: Richard Fiala, Tomáš Kobr, Marcela Holubcová, Tomáš Jeřábek, Zuzana Onufráková, Ivan Lupták, Pavlína Štorková, Stanislav Majer, Dana Poláková, Ivana Uhlířová, Natálie Řehořová, Vladimír Marek, Eliška Boušková, Pavol Smolárik; dále soubor Divadla Na zábradlí.

5 (4) PŘEHLED ČINNOSTI Divadla LETÍ V ROCE 2011 Divadlo LETÍ v roce 2011 realizovalo především svůj hlavní projekt Centrum současné dramatiky (CSD). Divadlo LETÍ je jeho hlavním iniciátorem, vzhledem k náročnosti a šíři aktivit byl však i v roce 2011 realizován ve spolupráci s dalšími partnery: Švandovo divadlo, Divadlo Na zábradlí, Institut umění Divadelní ústav, HaDivadlo a Damúza. V rámci projektu CSD Divadlo LETÍ realizovalo v roce 2011 následující aktivity: (1) Uvádění divadelních inscenací současné dramatiky (2) Prezentace současné dramatiky formou scénických čtení (3) Klub s vášní pro nové hry Cena Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu (4) Autorské rezidence (5) Odborná reflexe (6) Výchovně-vzdělávací programy pro veřejnost

6 (5) Uvádění divadelních inscenací současné dramatiky Divadlo LETÍ uvedlo v roce 2011 tři premiéry současné dramatiky. Uvedené inscenace se hrály nejen v Praze, ale Divadlo LETÍ je odehrálo také na zájezdech po České republice a na Slovensku. Roman Sikora: Zpověď masochisty Hra je výstupem prvního ročníku rezidenčního programu, který Centrum současné dramatiky vyhlásilo pro české a slovenské autory v roce Text vznikal pro inscenaci uvedenou v rámci cyklu Hydepark Švandova divadla. Inscenace je koprodukcí Divadla LETÍ a Švandova divadla a vzhledem ke svému velkému diváckému úspěchu nebyla uvedena pouze v plánovaných třech reprízách, ale převzata do repertoáru divadla, kde se bude hrát i v roce Hra byla během roku 2011 také přeložena do německého, anglického a francouzského jazyka a proběhla její scénická čtení v Berlíně a Paříži, dále byl publikován její anglický překlad. Režie Martina Schlegelová Dramaturgie Marie Špalová Hudba Stanislav Halbrštát Scénografie Jana Špalová Kostýmní výtvarník Aneta Grňáková Hrají Tomáš Kobr, Richard Fiala, Tomáš Jeřábek a Zuzana Onufráková Datum premiéry Ohlasy z tisku: Divadlo LETÍ se textu chopilo s velkým vtipem a dovedností. Představitel masochisty Tomáš Kobr hraje svého deviantního chudá-ka střídmě, ve svém perverzním myšlení nic nepřehrává, s inverzím jazykem si hraje s naprostou přirozeností a tím se navzdory nebo právě díky použití tolika absurdních nerealistických prostředků stává postavou, s níž se divák může identifikovat.

7 (6) Herci Divadla LETÍ s elegancí ztvárňují postavy koně, jednotlivých šéfů, obratně se ohánějí bičem na malém jevišti. Výtvarné řešení je střídmé a vtipné, metafora krize jako dominy z botelu, která blazeovaným hlasem nevrle přijímá objednávky sadistických praktik, je drsně poetická a okouzlující. Vidíme na jevišti herce neokoukaných tváří, kteří ovládají nejen herecké řemeslo, ale i vědí, co chtějí sdělit. K čemuž je vede pozoruhodná žena v současném českém divadle, režisérka Martina Schlegelová. Alena Zemančíková, Deník Referendum, Po dlouhé době jsem viděl hru současného českého autora, která reaguje na nejnovější snahy naší reformní vlády Hra má tedy ideu, je provedena nadšenými herci zejména bych vyzvedl výkon Tomáše Kobra v titulní roli. Hru odměnili i diváci potleskem i smíchem na otevřené scéně. Masochista jen analyzuje nenabízí řešení. Vím, že při uvedení další hry Romana Sikory se už nemusím obávat o osud večera. Karel Vondruška, Britské listy, Na volání po původní politické satiře na českých jevištích odpovědělo v této sezóně Divadlo LETÍ inscenací hry Romana Sikory Zpověď masochisty. Předem nutno podotknout, že přes všechny výhrady je to důležitý a dobrý pokus o českou politickou hru ze současnosti, jev u nás tak ojedinělý. Ester Žantovská, Svět a divadlo 04/2011 Schlegelová zde spolu s herci vytváří svébytný a v současném divadle nepříliš často spatřený prostor jevištní skutečnosti, kde nám jsou jisté pravdy demonstrovány nikoliv jako dogma, ale jako nabídka k vlastní úvaze, potažmo mimodivadelní diskuzi. Zatímco české divadlo většinou sahá po osvědčené jednostrunné bezbřehé ironii všeho a všech, dekonstrukci veškerých myšlenkových struktur, inscenace Schlegelové a Sikory pracuje s několika možnostmi. Vít Pokorný, Divadelní noviny 17,

8 (7) Thomas Arzt: Cvrch Novinka současné rakouské dramatiky, kterou ve světové premiéře uvedl v dubnu 2011 vídeňský Schauspielhaus. Již o tři týdny později se v koprodukci Divadla LETÍ s Divadlem Komedie objevila na českém jevišti. Překlad Markéta Bábková Režie Martina Schlegelová Dramaturgie Marie Špalová Hudba Jiří Kučerovský Scénografie Jana Špalová Hrají Marcela Holubcová, Dana Poláková, Ivana Uhlířová / Natálie Řehořová, Tomáš Kobr, Stanislav Majer, Pavol Smolárik, Richard Fiala, Tomáš Jeřábek, Vladimír Marek / Eliška Boušková Datum premiéry Ohlasy z tisku: Na nové inscenaci LETÍ je sympatické, že důsledně dodržuje poetiku postavenou na kontrastu legrace a tajemna, ale nijak přitom netlačí na pilu. A že vtipná i tajemná opravdu umí být. Je příjemné vidět divadlo, které se navenek tváří jakoby nic, přitom se ale dokáže jen tak mimochodem dotknout čehosi podstatného. Mnohem častěji se lze setkat s případy právě opačnými. Vladimír Mikulka, Lidové noviny,

9 (8) Mattias Brunn: Po Fredrikovi Švédské monodrama zabývající se tematikou homosexuality a AIDS zvítězilo v roce 2005 v divácké soutěži stockholmského divadla Riksteatern a od té doby slaví úspěchy na mnoha evropských scénách. Uvedení textu se stalo nejen příležitostí představit českému publiku jednu z podob současné severské dramatiky, ale také ke spolupráci s nadací Art for life spojené s projektem diskusí na tato témata se školní mládeží. Diskuze již proběhly jak v Praze, tak i dalších městech České republiky. Překlad Miroslav Pošta Režie Petr Hašek Dramaturgie Marie Špalová Výprava Jitka Nejedlá Hrají Ivan Lupták Datum premiéry Ohlasy z tisku: Divadlo LETÍ svým ztvárněním gay monodramatu Po Frederikovi opět potvrdilo své výjimečné postavení na české alternativní scéně suverénním pojetím angažovanosti v palčivých tématech současné společnosti. Dominik Melichar, Divadelní noviny (on-line verze) Nejlepší inscenací letošního festivalu pro mě byla novinka pražského Divadla LETÍ hra Po Fredrikovi současného švédského dramatika Mattiase Jespera Brunna. Divadlo LETÍ, které uvádí výhradně současné divadelní hry, si za několik let své existence vybrousilo osobitý inscenační styl, charakterizovaný pokorným přístupem k textu, minimální scénografií a důrazem na herecký výkon; tedy rysy, které se úročí i v této inscenaci Tereza Sieglová, Literární noviny, číslo 40,

10 (9) Divadlo LETÍ dále pokračovalo v reprízování inscenací svého kmenového repertoáru (viz přehled odehraných představení): Mark O Rowe: Terminus režie Martina Schlegelová Joe Penhall, Falk Richter, Viliam Klimáček, David Gieselmann, David Drábek: Nebe nepřijímá režie: Martina Schlegelová, David Czesany, Marián Amsler, Thomas Zielinsky Cyklus scénických skic 8v8 V roce 2011 Divadlo LETÍ pokračovalo v realizaci projetu 8v8. V rámci cyklu byly představeny dvě novinky od českých autorů, jeden text z německojazyčné oblasti a jeden text švédského autora. Divadlo LETÍ v rámci tohoto cyklu opětovně spolupracovalo s významnými režisérskými a hereckými osobnostmi současného českého divadla, s vlastním okruhem umělců i s nastupující mladou generací českých divadelníků. Německé drama bylo již tradičně uvedeno v rámci Pražského festivalu divadla německého jazyka. Divadlo LETÍ spolupracovalo na tomto cyklu s agenturami DILIA a Aura-Pont. Přehled jednotlivých realizovaných dílů cyklu 8v8 v roce 2011: Mattias Brunn: Po Fredrikovi, režie Petr Hašek, (na podzim zařazeno na repertoár) Pavel Trtílek: Pět set milionů Číňanů míří na západ hledat si nevěsty, Roland Schimmelpfennig: Peggy Pickitová vidí boží tvář, Stanislav Jiránek, David Nejedlý: Bílý palcát aneb Konečně řešení, V rámci uvedení scénického čtení hry Pavla Trtílka se navíc Divadlo LETÍ zapojilo do evropského roku dobrovolnictví a v inscenaci účinkovalo cca 30 dobrovolníků.

11 (10) 1. ročník Ceny Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu 15. dubna 2011 byla poprvé udělena Cena Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu. Jedná se o ocenění za počin v oblasti inscenování současné dramatiky pro česká divadla. Vyhlášení ceny proběhlo v Divadle Komedie a jeho součástí bylo i uvedení představení Pražského komorního divadla Černé panny a vystoupení Marka Ravenhilla s jeho monologem Experiment. Za rok 2010 vybírala Festivalová rada Centra současné dramatiky z více než 80 premiér v českých divadlech a nominovala 10 inscenací. Vítězným počinem se stala inscenace Černé panny, jejíž režisér Dušan D. Pařízek si během slavnostního večera převzal artefakt navržený českým scénografem Martinem Chocholouškem. Zdůvodnění udělení Cenu Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu za rok 2010 Černé panny autoři Günter Senkel, Feridun Zaimoglu, režie Dušan D. Pařízek, Pražské komorní divadlo, premiéra Černé panny v Divadle Komedie jsou ukázkou důvěry inscenátorů v dramatický text. Odvážný dramaturgický výběr, který přináší do českého prostředí celoevropsky aktuální téma (v českém divadle dosud téměř neexponované), se potkává s přesnou režijní interpretací a zkázněným, precizním herectvím. (Festivalová rada Centra současné dramatiky) Další nominace FR CSD na Cenu Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu za rok 2010 Bambiland autorka Elfriede Jelinek, režie Jiří Honzírek, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, premiéra Nobelovou cenou ometálovaná dramatička ve své estrádě ironicky vystupuje proti válce v Iráku, proti jejím mediálním prezentacím, proti světu kde ukojení pudů je vždy na prvním místě. Slovácké divadlo se odvážilo nabídnout tento radikální kousek publiku města Uherské Hradiště, které je spíše konzervativní. Už to stojí za uznání. Členové souboru však i po dobu

12 (11) představení vedou marnou bitvu s mrtvým sálem, nereagujícím na vtipy, dokonce i na šokující výjevy metaforický zobrazující krutosti války a médií. V měšťáckém divadle uvést hru hodně nonkonformně vystupující proti měšťáctví je hrdinský počin, který je zásadnější než deset avantgardních kousků v ryze avantgardním divadle, typu Divadla Na Zábradlí. (Vít Pokorný) Jsem Kraftwerk! autor Viliam Klimáček, režie Marián Amsler, HaDivadlo, premiéra Brněnské HaDivadlo se s nástupem Mariána Amslera do funkce uměleckého šéfa profilovalo jako divadlo, které klade důraz na uvádění současné české i zahraniční dramatiky. Pilotní inscenace Jsem Kraftwerk je ukázkou ideální spolupráce divadla s dramatikem. Text Viliama Klimáčka vznikl přímo na tělo divadla a ve spolupráci s ním. Výsledná inscenace je pak syntézou všech složek, barevnou současnou komedií, temnou archetypální tragedií, a to vše v lehkém čechovovském hávu. (Marie Špalová) Kabaret Hašek autor Miloš Orson Štědroň, režie Jan Frič, A Studio Rubín, premiéra Nápady nabitá inscenace, která dokáže účinně spojit dadaisticky veselé, téměř kabaretní dění s písněmi, které sice laškují s lehkými žánry, přitom se však s absurdní vyzývavostí halí do okázale komplikovaného instrumentálního kabátku. (Vladimír Mikulka) Nebe nepřijímá autoři Joe Penhall, Falk Richter, David Gieselmann, Viliam Klimáček, David Drábek, režie Martina Schlegelová, David Czesany, Thomas Zielinski, Marián Amsler, Divadlo LETÍ Divadlo Na zábradlí, premiéra 21. září 2010 Občerstvující divadelní experiment s jasným a ambiciózním konceptem nahlédnout současné téma z několika různých pohledů. Ocenění hodný je především pokus o vtažení současné české (československé) dramatiky do evropského kontextu, což platí i naopak. (Jan Havlice) Noc oživlých mrtvol autor David Drábek, režie David Drábek, Klicperovo divadlo, premiéra 20. února 2010 Karnevalově rozmáchlá, konvence bourající a krutě sarkastická divadelní verze naší současnosti. Sympatický je především nezastíraný a silný autorský postoj a subjektivní kompozice konkrétních odkazů na žitou skutečnost, čímž Noc oživlých mrtvol překračuje v české dramatice posledních let obvyklou tendenci k obecným tématům a jejich objektivnímu zpracování. (Jan Havlice) Nod Quijote autor Egon Tobiáš, režie Jan Nebeský, Studio Damúza, premiéra Jan Nebeský nemá v Česku konkurenci ve schopnosti vytvářet působivé a překvapivé divadelní obrazy, umí náhle pootočit vnímání toho, co se děje na scéně a dát grotesknímu dění úplně jiný, vážnější význam. Nod Quijote může na první pohled vypadat jako pouhé zřetězení legrácek na téma outsiderství, tváří se nezávazně, má ale své hlubiny. (Vladimír Mikulka) Inscenace Nod Quijote je bezesporu hraničním formátem pro Cenu za inscenaci nového textu, přesto si dle mého názoru tato syrová alternativně-činoherní performance zaslouží, aby na ni bylo upozorněno i v tomto kontextu. (Martina Černá)

13 (12) Terminus autor Mark O Rowe, režie Martina Schlegelová, Divadlo LETÍ, premiéra Terminus pro mě naplňuje představu počinu na poli uvádění současné dramatiky, který by měl představovat symbiózu kvalitního textu a jeho kvalitního inscenování. Text sám o sobě je zcela současný a zároveň navazuje na dlouholetou tradici psaní pro činoherní divadlo. Jeho převod do češtiny je oříšek proměněný v perlu. A inscenační řešení je spojením poctivého divadelního řemesla s velmi současným vizuálně-hudebním pojetím. (Martina Černá) Tvrdě/Měkce autoři Martin Františák, David Drábek, režie Jan Frič, Divadelní společnost Petra Bezruče, premiéra Inscenace je logickým pokračováním trvalé snahy Bezručů současných českých her. Oceňuji spojení dvou vynikajících autorů, vysokou kvalitu jednoho z textů i nespoutanost nastudování. Také s přihlédnutím k dalším počinům Bezručů v uplynulém roce na poli současného dramatu. (Dan Přibyl) Úl autor Petr Kolečko, režie Thomas Zielinski, A Studio Rubín Nová scéna, premiéra Pro vznik nového českého textu napsaného v blankversu; pro až marthalerovské režijní uchopení zdánlivě banálního textu, který však určitou výpovědní hodnotu má a svým způsobem se vyjadřuje k dnešní době. (Vladimír Čepek) Festivalová rada Centra současné dramatiky pro rok 2010: Vladimír Čepek, Činoherní studio Ústí nad Labem Jan Havlice, HaDivadlo Brno Vladimír Mikulka, kritik, Praha Daniel Přibyl, Nová scéna Praha Vít Pokorný, DAMU Praha Marie Špalová, Divadlo LETÍ Praha Martina Černá, IDU Praha

14 (13) Rezidenční program 2010/2011 V sezóně 2010/2011 vznikly v rámci rezidenčního programu tři úspěšné hry. Pro Divadlo LETÍ a Švandovo divadlo napsal hru s názvem Zpověď masochisty Roman Sikora. Hra za necelý rok své existence posbírala řadu ocenění vznikly překlady do angličtiny, němčiny a francouzštiny. Prestižní berlínský festival Stückemarkt ji vybral mezi pět nejzajímavějších evropských her a s velkým úspěchem ji představil na mezinárodním fóru v Berlíně. Scénické čtení této hry navíc proběhlo v prosinci 2011 v Théâtre Ouvert v Paříži. Další hry, které vznikly v rámci rezidenčního programu CSD je hra autorky Anny Saavedry Mamma Guerilla (aneb Tajná zpráva z planety matek), kterou v květnu 2012 uvedlo brněnské HaDivadlo, a hra Heleny Eliášové Cyberlove, kterou ve scénické skice uvedlo Divadlo LETÍ na podzim roku Rezidenční program 2011/2012 Rezidenční program CSD v sezóně 2011/2012 byl vyhlášen pro české a slovenské autory, kteří se do programu mohli přihlásit na základě podrobné synopse, případně ukázky zamýšlené hry. V sezóně 2011/2012 si dramatici mohli zvolit mezi dvěma divadly, která byla do rezidenčního programu zahrnuta Divadlo LETÍ a HaDivadlo Brno. Do rezidenčního programu 2011/2012 se přihlásilo cekem 18 dramatiků s 21 náměty na původní hru. V průběhu jednání zástupců Divadla LETÍ, Dramaturgické rady CSD a brněnského HaDivadla byli pro sezónu 2010/2011 vybráni tito rezidenti: Divadlo LETÍ Téma: hra ze současnosti pro děti a mládež Rezidentní autorkou pro tento projekt se stala Lenka Lagronová, která se do rezidenčního programu přihlásila se dvěma náměty (jeden byl určen pro Divadlo LETÍ a druhý pro HaDivadlo). Vzhledem k tomu, že se jedná o diptych a že se HaDivadlo nakonec rozhodlo pro jiného rezidenta, obě zamýšlené hry bude autorka psát pro Divadlo LETÍ. Obě hry, které autorka nazvala Vojna a Mír, propojují stejné postavy. V první části, která se odehrává v osmdesátých letech, sledujeme očima dětí socialistickou realitu jako svět plný dobrodružství a tajemných přízraků. V části druhé, porevoluční, všichni dětští hrdinové dospěli a jejich optika se mění. HaDivadlo Brno a Divadlo LETÍ Téma: The 90 s: Night Lights Devadesátá léta jako puberta naší současnosti. Divoká doba nově nabyté svobody, lucidního snění i nocí beze spánku... Rezidentním autorem pro projekt HaDivadla Divadla LETÍ se stal dramatik Ondřej Novotný s projektem hry Říkadla /za děti, za bratříčky/. Text je inspirován autorovým dětstvím a dospíváním v 90. letech, autobiografická linka hry je ovšem obohacena o společenský kontext, nejen 90. let dvacátého století, ale také staletí předchozích. Harmonogram rezidenčního programu pro divadelní sezónu 2011/2012: uzávěrka přihlášek: ukončení rezidence: nejpozději v prosinci 2012 prezentace všech rezidenčních textů formou scénických skic a odborná reflexe: podzim 2012 inscenace vybraných textů: v průběhu sezóny 2012/13

15 (14) Mezinárodní projekt Generační ikony V roce 2011 byl v rámci programu Culture Evropské komise podpořen projekt Divadla LETÍ Generační ikony ve (střední) Evropě. Jedná se o projekt realizovaný společně s partnery: Wiener Wortstaetten (Vídeň, Rakousko) Divadlo GUnaGU (Bratislava, Slovensko) Institut umění Divadelní ústav (Praha, ČR) Teatre de Ponent (Barcelona, Španělsko) Gate Theatre (Londýn, Velká Británie) V rámci projektu, který probíhá v období , jsou naplánovány následující aktivity: vývoj nových dramatických textů a jejich inscenování ve spoluorganizátorských divadlech projektu (rezidence 4 dramatiků) inscenování současné dramatiky ve spoluorganizátorských divadlech (rezidence 3 režisérů) překlady stávajících textů a scénická čtení ve spoluorganizátorských a partnerských divadlech (cyklus scénických čtení) publikace vzniklých textů v českých, německých, slovenských, anglických a španělských překladech odborná debata o problematice současné dramatiky, jejích překladů a inscenování (sympozium dramatiků, dramaturgů a zástupců divadelních agentur) tvorba nového publika prostřednictvím nových médií (interaktivní internet) mobilita nových textů a inscenací vzniklých v rámci projektu (závěrečná přehlídka inscenací v Brně) V roce 2011 byly realizovány následující fáze projektu: rezidence dramatiků odborné sympozium (viz níže, bod 5) práce s veřejností (viz níže, bod 6) Rezidence dramatiků v rámci projektu Generační ikony ve (střední Evropě) Do rezidenčního programu byli vybráni následující dramatici: Petr Kolečko, ČR; Viliam Klimáček, Slovensko; Bernhard Studlar, Rakousko; Jonay Roda Férez, Španělsko. V červnu 2011 proběhlo první setkání partnerů projektu v Praze, kde bylo diskutováno především hlavní téma projektu, jímž jsou generační ikony a jež je závazné i pro tematické zaměření vznikajících her. Debata probíhala především v rámci jednotlivých mezinárodních česko-slovensko-rakouských týmů (dramatik-dramaturg-režisér), které připravují výslednou inscenaci vznikajícího textu. V prosinci 2011 se v Barceloně uskutečnilo setkání dramatiků, kteří si za supervize hlavního dramaturga projektu z Divadla LETÍ navzájem představili podrobné náměty svých her a kde byl stanoven další harmonogram průběhu rezidence a přípravy výsledných inscenací. Harmonogram autorských rezidencí v rámci projektu Generační ikony ve (střední Evropě) námět: říjen 2011 první verze textů: únor 2012 setkání inscenačních týmů: březen 2012 finální verze textů: květen 2012 překlady do ČJ, SJ, NJ, AJ, ŠJ: červen 2012 uvedení textů: září-listopad 2012 scénická čtení: listopad 2012 leden 2013

16 (15) Sympozium DRAMplan , Praha Sympozium DRAMplan2011 bylo koncipováno jako mezinárodní setkání dramatiků, dramaturgů, překladatelů, programových ředitelů a zástupců divadelních agentur. Hlavním cílem symposia byla výměna zkušeností v oblasti produkce a inscenování současných českých a zahraničních her z pohledu dramatika, dramaturga a překladatele/divadelního agenta/programového ředitele. Symposium DRAMplan 2011 bylo součástí doprovodného programu mezinárodní přehlídky Pražské Quadriennale PQ+. Program sympozia se dělil na dvě části: diskusi o současné dramatice a jejím uvádění v zahraničí a diskusi o české dramatice a uvádění současné dramatiky v ČR. Účastníky diskuse byli: James Gerard Bradley (Velká Británie); bývalý dramaturg londýnského Národního divadla, dramatik, pedagog Christopher Campbell (Velká Británie); dramaturg londýnského Royal Court Theatre, herec, překladatel Glòria Balañà (Španělsko); nezávislá režisérka současných divadelních her Yvonne Büdenhölzer (Německo); dramaturgyně a pedagožka, umělecká ředitelka Stückemarkt na berlínském festivalu Theatertreffen, pedagožka na Freie Universtität v Berlíně Moderátoři: Barbora Schnelle (Česká republika/německo); překladatelka, vydavatelka a kulturní manažerka, spoluzakladatelka projektu Drama Panorama zaměřeného na propojení dramatiků a překladatelů s praktickým divadlem. Jan Hančil (Česká republika); bývalý dramaturg pražského Národního divadla, překladatel, děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, specializuje se na výuku herectví a moderní anglické a americké divadlo a drama. V rámci prezentace současných českých divadel, která se zaměřují na současné drama, se představili: Centrum současné dramatiky Divadlo LETÍ Praha (www.divadlo-leti.cz) HaDivadlo Brno (www.hadivadlo.cz) Činoherní studio Ústí nad Labem (www.cinoherak.cz) Divadlo Petra Bezruče Ostrava (www.bezruci.cz) Štěpán S. Šimek (USA); překladatel české dramatiky do angličtiny; pedagog Seminář Co je to současná dramatika? , Zlín, v rámci festivalu Setkání / Stretnutie Představení aktivit Centra současné dramatiky a diskuse o současné dramatice s hosty festivalu zaměřeného na současnou dramatiku. Odbornou reflexi činností Centra současné dramatiky dále sleduje a konzultuje Dramaturgická rada CSD. Dramaturgická rada CSD v průběhu roku 2011 konzultovala jednotlivé programové linie CSD (viz body 1 6), přičemž spolupracovala především na výběru rezidentů v rámci rezidenčního programu 2011/2012, přípravě odborného sympozia, vypracování dlouhodobé koncepce CSD. Složení Dramaturgické rady CSD pro rok 2011: Václav Cejpek, JAMU Brno Kamila Černá, Institut umění Divadelní ústav Praha Michal Dočekal, Národní divadlo Praha Jan Hančil, DAMU Praha Josef Chuchma, MF Dnes Praha Jolana Součková, České centrum Praha Martina Schlegelová, umělecký šéf CSD Marie Špalová, dramaturgyně CSD Martina Černá, tajemník Dramaturgické rady CSD

17 (16) Výchovně-vzdělávací programy pro veřejnost Interaktivní internet Generační ikony ve (střední) Evropě V rámci mezinárodního projektu Generační ikony ve (střední) Evropě byl v roce 2011 zahájen průzkum na téma ikon napříč generacemi, obory a skupinami české, slovenské a rakouské veřejnosti. V rámci ČR provádí tento průzkum, jehož výsledky se přímo promítnou do další umělecké činnosti, Divadlo LETÍ. V listopadu 2011 byl spuštěn speciální blog zaměřený na toto téma, jeho hosty se staly osobnosti české kultury, vědy a dalších oblastí. Sběr materiálu bude probíhat dále i v roce 2012, kdy jsou naplánovány ankety mezi veřejností na toto téma. Divadlo LETÍ spolupracuje na tomto průzkumu s českými sociology a na rok 2012 připravuje speciální focus groups na toto téma realizované ve spolupráci s vybranými pražskými gymnázii, agenturou Millward Brown a studenty sociologie Fakulty sociálních věd

18 (17) PŘEHLED PŘEDSTAVENÍ Divadla LETÍ V ČR V ROCE ledna Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 20. ledna Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 26. ledna Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 27. ledna Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 28. ledna Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 9. února Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 23. února Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 7. března Po Fredrikovi, Švandovo divadlo 16. března Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 22. března Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 11. dubna Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 19. dubna Pět set milionu Číňanů míří na západ hledat si nevěsty, Švandovo divadlo 20. dubna Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 27. dubna Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 3. května Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 8. května Cvrch, Divadlo Komedie 18. května Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 24. května Cvrch, Divadlo Komedie 30. května Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 1. června Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 16. června Terminus, Synagoga na Palmovce 20. června Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 26. června Cvrch, Divadlo Komedie 19. září Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 20. září Po Fredrikovi, Švandovo divadlo 6. října Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 10. října Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 19. října Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 23. října Po Fredrikovi, Švandovo divadlo 3. listopadu Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 5. listopadu Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 13. listopadu Po Fredrikovi, Švandovo divadlo 18. listopadu Po Fredrikovi, Švandovo divadlo 20. listopadu Peggy Pickitová vidí boží tvář, Švandovo divadlo 22. listopadu Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 2. prosince Zpověď masochisty, Švandovo divadlo 3. prosince Nebe nepřijímá, Divadlo Na zábradlí 19. prosince Bílý palcát aneb Konečně řešení, Švandovo divadlo

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2010

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2010 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2010 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2010 ředitelka: Pavla Petrová adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1 T/ 224 809 111 F/ 224 809

Více

HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2014

HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2014 HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2014 Ostrava, březen 2015 HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2014 Organizace: Místo konání: Datum konání: Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 28. října

Více

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2012

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2012 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2012 12 INSTITUT UMĚNÍ DIVADELNÍ ÚSTAV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ředitelka: Pavla Petrová adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1 T 224 809 111 F 224 809

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

Úvod 7. H. Závěr 110

Úvod 7. H. Závěr 110 VýRoční zpráva za rok 2012 1 VýRoční zpráva za rok 2012 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. se sídlem Kubelíkova 27/1548, 130 00 Praha 3 IČO: 27172376 DIČ: CZ27172376 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument) Institut umění Divadelní ústav Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument) Řešitelský tým: Ondřej Černý (vedoucí týmu) Pavla Petrová (ředitelka IDU) Lenka Deverová Josef Herman

Více

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

Institut umění Divadelní ústav. Oddělení mezinárodní spolupráce a PR. Závěrečná zpráva. Propagace českého divadla do zahraničí 2011

Institut umění Divadelní ústav. Oddělení mezinárodní spolupráce a PR. Závěrečná zpráva. Propagace českého divadla do zahraničí 2011 Institut umění Divadelní ústav Oddělení mezinárodní spolupráce a PR Závěrečná zpráva Propagace českého divadla do zahraničí 2011 Rok 2011 se pro Institut umění Divadelní ústav nesl především ve znamení

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické

Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické Základní data společnosti Název Divadlo v Řeznické, o. p. s. zapsaná u Městského soudu v Praze ke dni 14. 12. 2007 oddíl 0, vložka číslo 537 Sídlo Řeznická

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 V Praze dne 27. 1. 2015 Mgr. Helena Štáchová Ředitelka Divadla S+H Obsah výroční zprávy / rozboru činnosti 1. Poslání (koncepce, status) 2 2. Úvodní slovo ředitelky Mgr. Heleny

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.3.- 31.10.2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.3.- 31.10.2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.3.- 31.10.2014 Úvodní slovo Budova Nákladového nádraží Žižkov Městské části Praha 3 nepatří. Stojí však uprostřed klíčového rozvojového území na našem území. Její oživení po prohlášení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. ANNUAL REPORT 2 0 1 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. ANNUAL REPORT O B S A H ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE ČINNOSTI

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 P, 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 P, 2012 N VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 P, 2012 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 PRAHA ÚNOR 2012 NIPOS 2011 1 Předkladatel: Národní informační a poradenské středisko pro

Více

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s.

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s. Výroční zpráva Galerie města Plzně, o.p.s. 2012 Obsah: 1) Údaje o organizaci 2) Úvodní zpráva 3) Přehled výstavní činnosti v roce 2012 4) Publikační činnost - katalogy k výstavám 5) Doprovodné pořady a

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 OBSAH 1. Poslání organizace 2. Základní informace 2.1. Řídící orgány společnosti

Více

Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída

Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více