Ekonomiky Španělska, Řecka a Portugalska v EU KEU 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomiky Španělska, Řecka a Portugalska v EU KEU 8"

Transkript

1 Ekonomiky Španělska, Řecka a Portugalska v EU KEU 8

2 Jižní ekonomiky: charakteristiky 2. pol. 70. let uvolnění politických režimů, liberalizace, integrace do EU Nižší ekonomická vyspělost, konvergence k průměru EU Původně agrární ekonomiky s malou mírou industrializace Podprůměrná míra přerozdělování, nižší výdaje na sociální systémy, Nízká míra zaměstnanosti obyvatel (výjimkou Portugalsko před krizí) Nízká konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí

3 Jižní ekonomiky: charakteristiky Negativní trendy v oblasti stárnutí populace Podprůměrné ukazatele v oblasti inovací a znalostní ekonomiky Příjemci ze společného rozpočtu EU Rodina částečně supluje selektivní sociální systém Páteří růstu je cestovní ruch, popřípadě export

4 Konvergence ekonomické úrovně vybraných zemí Země Portugalsko Řecko Španělsko Irsko HDP na obyvatele (EU-15), HDP na obyvatele (EU-25), HDP na obyvatele (EU-15), HDP na obyvatele v PPP (EU-27),

5

6 Ekonomická situace pro krizi

7 Španělsko

8 Španělsko : občanská válka, zvítězili Frankisté s generálem Francem v čele za 2. sv. války vyhlásili neutralitu 1947 formálně obnovena monarchie Franco nechal schválit zákon o nástupnictví zveřejněn 1954 dohodl se o převzetí výchovy Juana Carlose zveřejněna v 1969 tvrdý totalitní stát zabránil šíření komunismu 1953 konkordát s Vatikánem, povinné vyučování náboženství

9 Španělsko 1955 vstup do OSN 1958 člen OEES, WB, MMF do poloviny 50.let stranou evropského vývoje vydáno prohlášení o úmrtí Franca spol., polit., ekonom. změny 1978 nová ústava deklarovala pluralitní demokracii, konstituční monarchii a europeizaci

10 Hospodářský vývoj před 1945 od 1939: hospodářský vývoj podřízen vedení generála Franka odpovídala parametrům válečné ekonomiky, státní řízení ekonomiky s výrazným omezením zahraničního obchodu, snaha o autarkní systém (až do konce 50.let)

11 Hospodářský vývoj léta po r.1958 s MMF - Plán rozvoje španělské ekonomiky fáze hospod. vývoje Stabilizační plán modernizace ekonomiky, hlavní cíle : stabilizace makroekonomického vývoje liberalizace ekonomicky včetně zahraničního obchodu konvertibilita peseta postupná integrace Španělska do evropských struktur hl. důvodem neúspěchu byly ek. problémy

12 Hospodářský vývoj 60. léta omezování veřejných a strukturálních výdajů stagnace nebo pokles životní úrovně obdobná restrikce se nikde v Evropě neobjevila polovina 60.let poklesly reálné příjmy vedlo 2 mil. obyvatel k emigraci Agrární charakter země do 60. let

13 Hospodářský vývoj 70. léta 1977 Moneloanské pakty podpora ekonom., soc. a polit.změn restrukturalizace průmyslu výrazný pokles ocelářství (do té doby nosné odvětví) pokles pracovních míst o 2/3 v tomto odvětví růst nezaměstnanosti přes 20 % (po 1.ropném šoku udržována uměle na nižší úrovni hospodářský pokles spojený se zásadní transformací ekonomiky cílem je začlenění do evropských struktur

14 Hospodářský vývoj léta výrazné urychlení španělské transformace, čerpání ze strukturálních fondů záruka pro zahraniční investory PZI hl. akcelerátorem růstu pokles nezaměstnanosti, růst produktivity práce 1986 spuštěn ZNR program zóny naléhavé restrukturalizace, program reg. politiky: měl umožnit vyrovnávání regionálních rozdílů

15 Růst španělské ekonomiky

16 Hospodářský vývoj 90. léta od 1993 se cítí plnohodnotnými členy EU; podíl na všech integračních iniciativách, prointegračně laděni zaměřeni na plnění Maastrichtských kritérií 1996 dochází ke změně ve vládě José Aznar lidová konzervativní strana liberálně založený ekonom v hospodářské politice je kontinuita i po změně vlády

17 Hospodářský vývoj po : vítězství socialistů, premiér Zapatero Jedním z důvodů vítězství i slib stažení jednotek z Iráku po atentátech v Madridu Priority: reforma vzdělávací systému, řešení problémů s imigrací zmírnění napětí mezi španělskými regiony 2008: znovuzvolen: protikrizová opatření

18 Hospodářský vývoj 2008: výrazné dopady krize, analogie s Irskem Levné úvěry spekulace na trhu s nemovitostmi značné problémy bank. sektoru, tzv. cajas (dle UBS budou potřebovat až 120 mld. eur Prudký nárůst nezaměstnanosti na 21% Mírné reformy trh práce, Nedůvěra fin. trhů, růst nákladů na obsluhu st. dluhu 2011 Zapatero oznamuje, že nebude znovu kandidovat ->volné ruce k potřebným reformám

19 Hospodářský vývoj po 2000 Podzim 2011: pád Zapatera, drtivé vítězství socialistů ve volbách, premiér Mariano Rajoy Problém stoupajících úroků státních dluhopisů a refinancování státního dluhu Plánovaná opatření: Reformy na trhu práce Posun odchodu do důchodu Bankovní reforma - Od května 2011 protesty mladých lidí proti vládní politice na náměstích španělských měst

20 Aktuální ekonomická situace 2012 pokračování krize, rostoucí nezaměstnanost i protesty Nárůst migrace mladých do Německa, Nizozemska Rekapitalizace bankovního sektoru 2013 ukončení recese, nicméně vysoká nezaměstnanost Problém: generační koncentrace nezaměstnanosti Velmi pomalé oživení, 2014 růst 1,2%

21 Splatnost španělských dluhopisů

22 Makroekonomická situace Španělska (Eurostat) Rok Tempo růstu HDP 0,9-3,7-0,2 1,0-0,6-1,2 1,2 Míra inflace 4,1-0,2 2,0 3,1 2,4 1,5 0,1 Míra nezaměstnanosti Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP Veřejný dluh (podíl na HDP) 11,3 18,0 20,4 23,1 26,8 25,9 24,0-4,2-11,1-9,6-9,6-10,6-10,5 NA 39,8 52,3 61,7 70,5 86,0 93,9 NA

23 Řecko

24 Ekonomika Řecka občanská válka díky této válce má i ČR řeckou menšinu, přijali jsme 1000 řeckých dětí po skončení občanské války byla restaurována monarchie trvala do roku 1973 (fakticky jen do 1967) poválečné parlamentní volby náznak demokratických struktur 1952 Řecko členem NATO 1967 vojenský puč, rozpuštěn parlament, zrušeny politické strany, král utekl do exilu nastolena diktatura černých plukovníků vojenská junta

25 Ekonomika Řecka 1974 parlamentní volby zvítězili socialisté (PASOK), udrželi se u moci 30 let zásadní pro charakter řecké ekonomiky 1981 Řecko se stalo členem Evropských společenství, pouze z politických a strategických důvodů podpora demokratizace, zabránit sovětizaci Řecka

26 Hospodářský vývoj 50. léta 50. léta nesystémový, způsobeno vnitropolitickou nestabilitou po občanské válce se postupně začala stabilizovat situace odstraněny bariéry zahraničního obchodu i pro příliv zahraničních investic rozvoj řecké ekonomiky stál na zahraničních investicích 1953 provedena devalvace drachmy

27 Hospodářský vývoj 80. léta Již od konce 70. let nárůst vlivu PASOKu Ztráta důvěryhodnosti vládní strany, korupční aféry, rostoucí inflace, až 20 % 80.léta: členství Řecka pomohlo přílivu zahraničních investic Řecko příjemcem strukturálních fondů 1981 vítězství Pasoku ve volbách premiér Papanderou socialistická orientace Reformy odsunuty, značné protěžování státního sektoru

28 Hospodářský vývoj 80.léta zásah do důchodové politiky indexace mezd v závislosti na vývoji inflace Rozšíření výdajů na školství a zdravotnictví Nárůst počtu státních zaměstnanců boj proti nezaměstnanosti Nárůst veřejného dluhu na 42% HDP v roce Pětiletý program hospodářského a sociálního rozvoje měl makroekonomicky zklidnit vývoj řecké ekonomiky

29 Hospodářský vývoj 1986 vláda Pasoku pokračuje, ale liberalizace socialismu 1986 do čela strany se dostal socialista Kosta Sinitis, výrazně ovlivnil vývoj řecké politiky (PASOK) liberalizační opatření stabilizační program, devalvace drachmy o 15%, úsporná opatření, zmrazení platů a mezd, zrušení indexace mezd na inflaci Pokles životní úrovně, ale šedá ekonomika tvořila cca 40% HDP 1987 pokles popularity částečný návrat k socialismu Zaostávání Řecka % průměru EU, %

30 Hospodářský vývoj 90.léta Konec 80. let několikery volby, 1990 vláda konzervativců, premiér K. Mitsotakis Stabilizační, úsporné plány, i na tlak EU privatizace velmi rozsáhlá, privatizují se banky, aerolinie, tabák, zbrojní průmysl 90. léta - implementována opatření směřující ke splnění maastrichtských kritérií, ale podvodem

31 Hospodářský vývoj 90. léta 1994 návrat PASOKu - opět socializace, ale problém vysokého zadlužení, přesahující 100% HDP, vysoká inflace 1996 opět Sinitis snaha o stabilizaci hospodářství a příprava na euro 1997: vyčlenili náklady na obranu z rozpočtu, čímž uměle snížili deficit restriktivní HP snaha snížit inflaci, fiskální deficity 2001 vstup do eurozóny

32 Příčiny růstu Pokles úrokových sazeb Expanzivní fiskální politika Investiční aktivita (Olympijské hry) Fondy EU Kreativní vedení národního účetnictví

33 Krize Po Olympiádě pokles tempa růstu hospodářské dynamiky Dopad krize na turismus (velký podíl na HDP) Prohloubení deficitů Nutná pomoc Eurozóny (na bázi bilaterálních smluv) a IMF: cca 110 mld eur Souhlas s reformami (kvůli euru vnitřní devalvace) 2011 nutnost restukturalizace dluhu před 2013

34 Krize 2011 Dohodnut druhý balík pomoci Řecku ve výši cca 130 mld. eur Snaha o reforma, ale spíše jen zvedání daňové zátěže Stále přetrvává masivní státní aparát, pomalé privatizace Odstoupení premiéra G. Papandrea Nová přechodná vláda L. Papademos Duben 2012 volby riziko vítězství radikálních stran, možnost ztráty vlády Nové demokracie a Pasoku Premiér Antonis Samaras

35 Aktuální ekonomická situace 2015 deflace 2,8 %, dluh 174,9 % GDP Primární rozpočet v přebytku, ale značné náklady na obsluhu státního dluhu Reorganizace vlády 2015 předčasné parlamentní volby Vymanění z krize bude trvat dle odhadů 6-8 let

36 Splatnost řeckých dluhopisů

37 Nezaměstnanost

38 Makroekonomická situace Řecka (EUROSTAT) Rok Tempo růstu HDP 1,3-2,3-4,9-7,1 7,0-3,9 0,6 Míra inflace 4,0 1,3 4,7 3,1 1,0-1,9-0,8 Míra nezaměstnanosti Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP Veřejný dluh (podíl na HDP) 7,7 9,5 14,1 19,9 26,9 27,6 26,5-9,4-15,4-10,7-9,5-9,0-2,6-3,0 110,3 126,8 148,3 170,4 156,9 175,0 177,2

39 Portugalsko

40 Ekonomika Portugalska 1932 nástup generála Salazara autokracie (nebyl diktátor, ale autokrat) formálně neporušil kontinuitu republiky 1974 Karafiátová revoluce pokus o levicovou orientaci země, ta byla ale ukončena vojenským převratem došlo k demokratizaci společnosti a její pluralizaci

41 Ekonomika Portugalska zásadní polit., ekonom. a institucionální změny opuštění Angoly a Mozambiku Z kolonií zbyly Azory a Madeira zámořská území 1977 přihláška do ES nebyly námitky, ale příliš malá, vzdálená a zaostalá země čekali na Španělsko

42 Hospodářský vývoj léta Do 70. let: čistě agrární stát s minimálním průmyslem, socialistické experimenty s ekonomikou dělnické kontroly průmyslu aj. Vysoká míra negramotnosti 1976 volby, vítězí socialisté 1977 podána přihláška do ES Značné ekonomické problémy, vysoká inflace až 30%, nezaměstnanost 15%

43 Hospodářský vývoj 70. léta 1978 navíc deficity OB, PB, rozpočtu Tlak MMF na reformy Devalvace escuda, privatizace, restituce, kontrola mezd -> ozdravení ekonomiky 1979 nové volby vítězí demokratická aliance cíl vstup do ES 80. léta růst ekonomiky, ale stále značný zahraniční dluh i vysoký počet lidí v emigraci

44 Hospodářský vývoj 80. léta Vládní nestabilita, několikery předčasné volby Střídání demokratických a socialistických vlád 1984 stabilizace ekonomické situace Industrializační proces, devalvace měny 1986 první civilní prezident Mario Soarez Vstup do EHS Nárůst exportu, turismu, zlepšení PB

45 Hospodářský vývoj 90. léta Dokončení privatizace, ze státních podniků smíšené společnosti Značné dotace ze strukturálních fondů na infrastrukturu Snižování nezaměstnanosti, zvýšení kupní síly 90. léta: akcelerace rozvoje, výrazný posun poznamenána snahou splnit Maastrichtská kritéria snaha být zakládajícím členem eurozóny (problémy s inflací) agrárně-průmyslová ekonomika s rozvíjejícím se terciérem

46 Hospodářský vývoj Faktory změn : vnitřní proinvestiční politika, rozsáhlá restrukturalizace privatizace (po 2. svět. válce prošlo etatizací) v 80. a 90.letech, kryla fiskální deficity i investic vnější pomoc strukturálních fondů

47 Portugalsko po 2000 příčiny zpomalení růstu Po vstupu do eurozóny Nárůst mzdových nákladů v důsledku zavedení eura Vnitřní i vnější nerovnováhy Pokles produktivity práce Pokles domácí poptávky Nízká míra konkurenceschopnosti, strukturální problémy

48 Krize 2008/09 Spíše eskalace dlouhodobých problémů Fiskální deficity v důsledku poklesu HDP, X Strnulý trh práce 2010: snaha o reformu, premiér Sokratés Obava z řeckého vývoje, škrty v rozpočtu Zvýšení daní, snížení platů ve st. sektoru o 5% 2011: klíčový, P. má splatit trojnásobek dluhů než v roce 2010 (nutno řešit další emisí dluhopisů) duben žádost o pomoc ve výši cca 80 mld. eur

49 Rating PIIGS 2010

50 Krize 2011 Prohloubení ekonomických problémů Nárůst nezaměstnanosti Provázanost bankovního sektoru se španělským Pravděpodobný další kandidát na pomoc z ESFS Hrozba řeckého scénáře recese, nezaměstnanost, pokles průmyslové produkce volby: nový premiér P. Coelho socialista Tlak z EU na reformy, dosud bez úspěchu

51 Aktuální ekonomická situace 2012 pokračování recese 2013 oživení, OB v přebytku Časté stávky zaměstnanců kvůli úsporným opatřením MMF poskytl další část půjčky 1,9 mld. eur 2014 plán na ukončení čerpání do června a návrat na finanční trhy Problém vysokého zadlužení a nezaměstnanosti omezení růstového potenciálu země Restrukturalizace průmyslu

52 Splatnost státních dluhopisů

53 Makroekonomická situace Portugalska (EUROSTAT) Rok Tempo růstu HDP 0,0-3,8 1,9-1,3-3,2-1,4 0,9 Míra inflace 2,7-0,9 1,4 3,6 2,8 0,4-0,2 Míra nezaměstnanosti Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP Veřejný dluh (podíl na HDP) 7,7 9,6 11,2 14,6 17,4 15,3 13,9-2,9-9,3-9,8-4,3-6,4-5,2 NA 65,3 76,1 94,0 108,0 124,1 129,4 135,2

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 6. Fiskální disciplína Severský model: charakteristiky 1. Vysoká míra přerozdělování, rozsáhlý systém sociální péče, vysoká celková daňová kvóta, vysoká míra vyrovnávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 22 Číslo 3, 2005 CHILSKÁ EKONOMIKA ZA PINOCHETA L. Žídek Došlo:

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ČR říjen 2009 OBSAH OBSAH...2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik. Autor BP: Jan Bartík

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik. Autor BP: Jan Bartík UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik Autor BP: Jan Bartík Vedoucí BP: doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

A Východiska predikce

A Východiska predikce A Východiska predikce A.1 Vnější prostředí V porovnání s minulou predikcí se výhled globálního ekonomického růstu mírně zlepšil, nejistoty ohledně budoucího vývoje však nadále přetrvávají. Za změnou výhledu

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky Ministerstvo financí odbor Finanční politika Fiskální výhled České republiky říjen 2008 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 5 1.1 Makroekonomický vývoj... 5 1.2 Záměry fiskální politiky... 7 2 Vývoj veřejných

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více