Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2012

2 Obsah Obsah... 2 Úvod Údaje o společnosti Kontaktní a identifikační data Struktura společnosti Informace o zaměstnancích Členové statutárních orgánů Orgány společnosti Správní rada Dozorčí rada Organizační schéma Plzeň 2015, o.p.s Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce Aktualizace kandidátské přihlášky projektu Činnost sekce Region Činnost sekce Participace Kurzy Arts Management Komunitní program Pěstuj prostor Činnost sekce Zahraničí Umělecké rezidence Přeshraniční spolupráce a zahraniční sítě Spolupráce s ostatními EHMK a plzeňskými partnerskými městy Akce pro veřejnost Komunikační strategie a jednotný vizuální styl projektu Zpráva o hospodaření Příjmy a výdaje Fondy společnosti Rozvaha a výkaz zisku a ztrát společnosti

3 4. Závěr Přílohy a doplňující informace Organigram společnosti Plzeň Odkazy web Redakční informace Příloha k účetní závěrce za období od do Obecné údaje Účetní zásady a pravidla, používané v účetní jednotce Doplňující údaje k výkazům Významné položky rozvahy Výrok auditora k účetní závěrce za období od do

4 Úvod Učíme se. Inspirujeme se. Pomáháme si. Slovo uměleckého ředitele projektu Plzeň 2015 V roce 2012 jsem přijal místo uměleckého ředitele projektu Evropské hlavní město kultury Cítím to jako velkou čest a zároveň odpovědnost. Rád bych, abychom i přes složitou finanční situaci, která panuje nejen na poli kultury, ale ve všech odvětvích současné společnosti, dokázali společně vytvořit něco, co ve městě zůstane a z čeho se budou moci jeho obyvatelé i návštěvníci těšit po dlouhé roky. Plzeň je mimo jiné své přednosti charakteristická i nevídanou koncentrací umělců na obyvatele a bohatým kulturním zázemím. Vedle klasických institucí ho tvoří řada menších, často experimentálních souborů a aktivních organizací. Projekt Evropského hlavního města kultury nekončí rokem 2015 a netýká se jen samotné Plzně, přesahuje do celého regionu. V roce 2012 jsme do Plzeňského kraje vyslali ojedinělý kulturní autobus, který vznikl podle návrhu předních českých výtvarníků jako pojízdné infocentrum křížené s divadlem, kavárnou, koncertní halou a výtvarnou dílnou. Na svém turné přivezl do desítek menších měst a obcí představení zahraničních umělců. Kromě toho cestou rozsvítil kulturní Majáky, lidi, kteří by měli dál fungovat jako spojky mezi jednotlivými městy a týmem Evropského hlavního města kultury. Tento evropský projekt přinesl kvalitnější život obyvatelům už čtyř desítek evropských měst. Plzeň si titul Evropského hlavního města kultury bezpochyby zaslouží. Věřím, že i přes náročnost příprav je to skvělá příležitost. A stále věřím, že ji dokážeme využít. V mých očích je smyslem projektu především společná snaha se vzájemně učit, inspirovat se a pomáhat si vytvořit lepší město. Petr Forman, umělecký ředitel 4

5 1. Údaje o společnosti Plzeň 2015, o. p. s. je nezisková organizace založená městem Plzní za účelem přípravy a realizace programové části projektu Evropské hlavní město kultury Společnost byla založena na dobu určitou do konce roku 2016 na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 398 ze dne , vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni v oddíle O pod číslem vložky 145 dne , se sídlem v Plzni, Pražská 309/19, IČ Kontaktní a identifikační data Plzeň 2015, o. p. s. Pražská 19, Plzeň Tel.: Mail: IČ: , DIČ: CZ Číslo účtu: /0100 Zakladatel: statutární město Plzeň Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Froyda, ředitel společnosti 1.2. Struktura společnosti V čele společnosti stojí ředitel, který odpovídá za provoz společnosti, smluvní a finanční záležitosti, PR a marketing. Obsah projektu a programovou část řeší umělecký ředitel. Tým je strukturován do 4 sekcí, řízené jedním manažerem: Program Region Participace Zahraničí Jednotliví manažeři jsou odpovědni za jim svěřenou sekci a jim svěřený rozpočet, uzavírají smluvní vztahy směřující k realizaci stanovených úkolů vycházejících ze schválené Strategie společnosti Informace o zaměstnancích Složení týmu připravujícího projekt Plzeň EHMK 2015 v průběhu roku 2012: Mgr. Tomáš Froyda, ředitel společnosti (od ) MgA. Petr Forman, umělecký ředitel (od ) JUDr. Marcela Krejsová, předsedkyně správní rady společnosti (od ) MgA. Šárka Havlíčková, hlavní programová manažerka (od ) 5

6 MgA. Kateřina Melenová, manažerka pro region PhDr. Adriana Krásová, manažerka mezinárodních vztahů (od ) Mgr. Petr Šimon, manažer mezinárodních projektů (od ) Mgr. Mirka Reifová, specialista PR a marketingu (od ) Mgr. Soňa Rychlíková, koordinátorka programu (od 1. 2.) Mgr. Eva Kraftová, koordinátorka dobrovolnictví (od ) Petr Klement, koordinátor programu (od ) Bc. Alena Čechová, DiS., administrátor komunikace, PR a marketingu (od ) Ing. Jiří Benýr, finanční manažer (od ) Petra Holcová, asistentka ředitele (od ). Mgr. Ida Kaiserová, PhD., koordinátor participace (od ) Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová, koordinátor participace (od ) Olga Plchová, Administrátorka programových projektů (od ) Externí pracovníci: Andrea Melušová, produkční - sekce region (od ) Simona Konrádová, administrátorka - sekce region (od ) PhDr. Alexandra Brabcová, manažerka participace (od ) M Arch. Marek Sivák, koordinátor participace sekce veřejný prostor (od ) Mgr. Martin Moravec, Ph.D., koordinátor participace (od ) Mgr. Jitka Švagrová, koordinátorka participace sekce vzdělávání (od ) Mgr. Monika Bechná, manažerka pro programové projekty (od ) MgA. Michaela Mixová, programová manažerka pro profesionální umění (od ) Ing. Arch. Jiří Boudník, externí spolupracovník programu (od ) Ing. Arch. Petr Klíma, externí spolupracovník programu (od ) MgA. Vilém Dubnička, externí spolupracovník programu (od ) MgA. Roman Černík, externí spolupracovník programu (od ) Kristina Beranová, umělecké vedení Autobus 2015 (od ) Radek Beran, umělecké vedení Autobus 2015 (od ) PhDr. Klára Salzmann, PhD., externí expert programové linie Land Art (od ) Ing. Arch. Jan Soukup, externí expert programové linie Baroko (od ) Pravidelných porad vedení společnosti se zúčastňuje také BcA. Vladimír Líbal, koordinátor projektu v rámci kanceláře primátora Magistrátu města Plzně. V rámci stáže Evropské dobrovolné služby v týmu působili během roku 2012 zahraniční stážisté: Martin Mutschler Lisa Schultze Pauline Renouf Johanna Noske Paul Herden 6

7 1.4. Členové statutárních orgánů Statutárním orgánem společnosti je ředitel, kterým byl v roce 2012 Mgr. Tomáš Froyda (nar , Plzeň) Orgány společnosti Město jakožto zakladatel společnosti jmenuje členy správní a dozorčí rady. Správní rada jmenuje ředitele, určuje výši jeho odměny, schvaluje rozpočet společnosti, účetní závěrku, výroční zprávu, strategické dokumenty a vyjadřuje se k záležitostem, o které požádá ředitel společnosti. Ředitel společnosti je statutárním orgánem, jedná a podepisuje za společnost, je odpovědný za hospodaření, uzavřené smlouvy a za činnost společnosti. Uzavírá veškeré smluvní vztahy společnosti. Zodpovídá za nastavení vnitřní struktury fungování společnosti. Na úrovni města Plzně pracuje tzv. Koordinační skupina primátora, která není řídícím grémiem, ale zprostředkovává komunikaci mezi Plzeň 2015 o.p.s. a příslušnými orgány a úřady města. Z iniciativy pana primátora byla ustavena Rada projektu EHMK, jejímiž členy se stali primátor města, hejtman kraje, rektorka univerzity, zástupce MK ČR, náměstkyně primátora pro oblast kultury a cestovního ruchu a ekonomický náměstek primátora Správní rada Funkční období: od do (usnesení Rady města Plzně č. 501 ze dne ) JUDr. Marcela Krejsová, nar , Plzeň (předsedkyně SR) Bc. Eva Herinková, nar , Plzeň doc. akad. mal. Josef Mištera, nar , Přeštice PhDr. Helena Knížová, nar , Vejprnice Ing. Alena Svobodová, nar , Kaznějov BcA. Vladimír Líbal, nar , Klabava JuDr. Petra Smolíková, nar , Praha jmenována Dozorčí rada Funkční období: od do (usnesení Rady města Plzně č. 501 ze dne ) Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D., nar , Plzeň (předseda DR) Ing. Hana Kuglerová, nar , Plzeň Mgr. Michal Červenka, nar , Plzeň Ing. Erich Beneš, nar , Štěnovice PhDr. Pavel Suk, nar , Manětín Mgr. Kateřina Chábová, nar , Tlučná 7

8 Organizační schéma Plzeň 2015, o.p.s. Po personálních změnách ve vedení společnosti na začátku roku 2012 pracovali jednotliví manažeři na vyprofilování svých agend, jejich obsahovém i organizačním zajištění. Struktura společnosti Plzeň 2015 se ustálila tak, jak je uvedeno v organigramu v bodu

9 2. Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce Aktualizace kandidátské přihlášky projektu V první polovině roku 2012 se programová sekce týmu věnovala přezkoumávání všech projektů uvedených v kandidátské přihlášce projektu Plzeň 2015, především z pohledu možností realizace a financování. Po uvážení perspektivy reálných finančních zdrojů došlo ke snížení počtu vlajkových projektů z původního návrhu 200 na 100 projektů. Z nich bude cca 15 projektů tvořit tzv. highlighty, tedy projekty s účastí světových hvězd a osobností v různých uměleckých žánrech a kulturních oblastech. Celkový počet projektů, které se v letech uskuteční v rámci programu projektu, je více než 900. Zachováváme původní hierarchické členění programové pyramidy na následující části: 1. Projekty z přihlášky. 2. Projekty vzniklé v pracovních skupinách týmu EHMK. 3. Projekty z otevřených výzev. 4. Projekty z Banky kreativního kapitálu. 5. Projekty vzešlé z mezinárodní spolupráce. 6. Projekty vzešlé z participace. 7. Projekty ve spolupráci s kulturními institucemi a veřejnou správou. 8. Projekty z grantových řízení Města Plzně a Plzeňského kraje 9. Projekty, jimž bude propůjčena značka EHMK. H L A V N Í P R O G R A M ROZSAH PROGRAMU pro město i region ŠPIČKA PROGRAMU KULTURNÍ INSTITUCE VEŘEJNÁ SPRÁVA BANKA KREATIVNÍHO KAPITÁLU 100 projektů 85 projektů 95 projektů DOPROVODNÝ PROGRAM 374 projektů PROJEKTY Z PŘIHLÁŠKY P A R T I C I P A C E 276 projektů 930 projektů Kromě toho tým vypracoval soubor 10 pilotních projektů podporujících dlouhodobou udržitelnost projektových záměrů vítězné přihlášky. Tyto pilotní projekty byly představeny a prodiskutovány se zástupci oddělení EU MK ČR, kteří přislíbili spolupráci při meziresortních jednáních o možné podpoře projektů ze SF EU: 1. Animánie - audiovizuální mobilní studio a centrum animace 2. Cirqueon v Plzni - škola nového cirkusu s profesionálním vzdělávacím programem 3. Kreativní inkubátor - rozvoj kreativních průmyslů; výzkumné centrum s knihovnou 9

10 4. Uměním ke konkurenceschopnosti kreativní partnerství umění a podnikání 5. Autobus pojízdné kreativně informační centrum pro plzeňský region 6. Land Art - uměním dotčená západočeská krajina jako nová destinace pro cestovní ruch. 7. Západočeské baroko - evropský kulturní objev jako nová kulturní turistická destinace 8. Zapojování mladých lidí do projektu Plzeň EHMK 2015 formou dobrovolné práce 9. Panelstory ve městě kultury kultivace veřejného prostoru skrze mladé lidi a seniory 10. Systém jednotného regionálního marketingu EHMK Činnost sekce Region Významný posun zaznamenala práce regionálního týmu, který byl v červenci 2012 rozšířen o umělecký tým Autobusu 2015 a o 9 regionálních koordinátorů, tzv. Majáků 2015, kteří působí v devíti městech a obcích Plzeňského kraje (Domažlice, Klatovy, Sušice, Nýrsko, Planá, Konstantinovy Lázně, Nečtiny, Plasy, Spálené Poříčí). Sekce pod vedením regionální manažerky Kateřiny Melenové se věnovala v roce 2012 především vytvoření plánu regionálního programu pro rok 2015, který spočívá na třech programových liniích: Západočeské baroko - Fenomenální soubor barokních památek západních Čech prezentovaný jako evropský kulturní objev. Land Art - výtvarný směr, kterým lze znovu nalézt vztah ke krajině i městu jako k určujícímu životnímu prostoru. V Plzni navrhujeme vytvořit laboratoř Land Artu v parku sv. Jiří. Industriální dědictví - hlavním těžištěm je bývalý plzeňský pivovar Světovar, jehož rekonverze poslouží jako příklad dobré praxe, jak s cennými industriáními objekty a areály nově nakládat. Ve všech třech oblastech byla navázána spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty (např. s Ústavem umění a designu ZČU pro oblast Landartu; s Výzkumným centrem průmyslového dědictví při ČVUT v Praze ke zmapování industriálních památek Plzeňského kraje či přímo s Plzeňským krajem při domluvě společné propagace barokních památek). V srpnu a září proběhl v rámci linie Landart první ročník Resistence/One man - putovního setkávání významných hudebníků a hostů z řad spisovatelů, krajinných architektů, historiků umění a filosofů v krajině plzeňského a jihočeského kraje. Pro lepší řízení činností přímo v regionu byla vytvořena síť regionálních koordinátorů (zvaných Majáky 2015), jejichž úkolem je propagace a informování o projektu EHMK. Jako originální a dynamický nástrojem komunikace regionálního projektu slouží Autobus linky Jeho provoz byl slavnostně zahájen v září 2012 a je úzce provázán s činností Majáků. V roce 2015 bude především propagačním nástrojem a počítáme i se vznikem umělecké produkce svázané s Autobusem. V rámci všech tří regionálních programových linií uspořádal tým Plzeň 2015 akce pro veřejnost, která tak měla šanci se s projektem lépe seznámit. Na jaře se po delší době otevřely brány areálu Světovar, na začátku září se v parku sv. Jiří na Doubravce ve spolupráci s UUD ZČU představily landartové instalace a v průběhu listopadu čtyři vernisáže studentských prací Zaniklé a ohrožené kostely (viz bod 2.5). 10

11 2.3. Činnost sekce Participace Počátkem roku 2012 byla pod vedením PhDr. Alexandry Brabcové ustavena sekce, jejímž posláním je zapojení obyvatel města do projektu EHMK a vytváření podmínek pro jeho dlouhodobou udržitelnost Kurzy Arts Management Vzdělávání je jednou ze tří hlavních linií sekce pro zapojení veřejnosti do projektu EHMK. V říjnu 2012 byly v rámci projektu Univerzita kreativity ve spolupráci s Ústavem umění a designu Západočeské univerzity v Plzni zahájeny kurzy celoživotního vzděláváni v oblasti Arts Managementu, do kterých se přihlásily desítky kulturních aktérů, podílejících se na vytváření kultury města (zástupci kulturních neziskových organizací, uměleckých škol, organizací kulturně historického dědictví, odborů kultury veřejné správy apod.) Komunitní program Pěstuj prostor V říjnu 2012 zahájila společnost Plzeň 2015 komunitní program s názvem Pěstuj prostor, která má sloužit pro zapojení veřejnosti do proměny veřejného prostoru Plzně. Jeho cílem je umožnit lidem, aby sami obrátili své okolí k lepšímu a tím přispěli k proměně Plzně na Evropské hlavní město kultury. Do programu může veřejnost přispívat vlastními nápady prostřednictvím webového portálu Činnost sekce Zahraničí Umělecké rezidence V polovině roku 2012 začala zahraniční sekce týmu Plzeň 2015 vytvářet systém organizace rezidenčních projektů pro umělce, a to jak v Plzni a jejím regionu, tak směrem do zahraničí. První zahraniční rezidence proběhly na podzim 2012 v Kapli sv. Anny v Nečtinách. Pracovalo se také na otevírání příležitostí pro místní umělce a jejich zapojování do mezinárodních sítí i rezidenčních pobytů. V září vyjeli čtyři umělci na dvoutýdenní stáž ve Štrasburku, kde nasbírali zkušenosti a prezentovali plzeňskou kulturu Přeshraniční spolupráce a zahraniční sítě Projekt přeshraniční spolupráce Impuls 2015!, jehož vedoucím partnerem je Centrum Bavaria Bohemia Schönsee, prošel v roce 2012 fází IBC (Informování, Brainstorming, Coaching), během níž členové týmu Plzeň 2015 koučovali německé předkladatele cca 100 projektů v rámci 7 workshopů různých žánrů. Přeshraniční kulturní spolupráce se rozvíjely i v jiných oblastech, např. se realizovaly společné aktivity s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem (dobrovolnický program, jazykové animace, Zažij Plzeň aj.), divadelním projektem Čojč či aktivity organizované v rámci Českoněmeckého fóra mládeže. Plzeň 2015 navázala vazby s následujícími mezinárodními uměleckými sítěmi: - Program INTERREG IVC: projekt Cross Innovation: Tříletý mezinárodní projekt, jehož cílem je hledání nových způsobů podpory a rozvoje kreativních průmyslů v regionech. Plzeň 2015 v rámci tohoto projektu spolupracuje s Birminghamem, Amsterdamem, 11

12 Římem, Berlínem, Tallinnem, Varšavou, Vilniusem, Stockholmem, Lincem a Lisabonem. - Program INTERREG Cíl 3: projekt Impuls 2015!: viz výše - Program Mládež v akci akce 2: Plzeň 2015 je akreditovanou hostitelskou a koordinační organizací Evropské dobrovolné služby. - Síť Smaller Cities: Zástupci Plzně 2015 a Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně se ( ) zúčastnili semináře Creative Portugal v Portu a Guimaraesi, během něhož byly položeny základy budoucí sítě Smaller Cities. - Mezinárodní divadelní síť Platform11+: Plzeň v červnu 2012 hostila výroční setkání a závěrečnou produkci projektu Face me - Time of transition, při které se sešlo více než 120 umělců z 12 evropských zemí. - síť Trans Europe Halles: sdružuje kulturní provozovatele bývalých industriálních prostor. Členem je plzeňské centrum Johan, které úzce spolupracuje s týmem Plzně Spolupráce probíhá především výměnou zkušeností s dalšími členy (Stanica Žilina, Tabačka Košice, Moritzbastei Leipzig, Bakelit Budapešť aj.). Plzeňští umělci i veřejnost mají možnost se setkat s jinými kulturami či se zapojit do uměleckých tvůrčích dílem prostřednictvím projektů připravovaných ve spolupráci s Alliance française de Plzeň a Institut français de Prague (Bonjour Plzeň! Dny frankofonie, Festival Mediterranea, Svátek hudby, projekt Literární kavárny, prostředník spolupráce s městy Mons a Liège), Centrem španělské kultury a vzdělávání (Týden hispánské kultury, Mezinárodní taneční soutěž ve flamencu, Festival Mediterranea), Slovensko-českým klubem (Slovensko-české dny), prostřednictvím Dnů arabské kultury, Dnů japonské kultury nebo Festivalu africké kultury Spolupráce s ostatními EHMK a plzeňskými partnerskými městy Během roku proběhla řada osobních setkání s jinými EHMK (Maribor, Guimaraes, Marseille, Košice, Riga, Mons, Wroclaw, San Sebastian) kvůli přípravě společných akcí a uměleckých výměn, nebo s plzeňskými partnerskými městy, přičemž nejintenzivnější kontakty proběhly s městy Liège a Regensburg Akce pro veřejnost Během roku měla veřejnost řadu příležitostí setkat se s týmem a zúčastnit se akcí či debat pořádaných společností Plzeň V loňském roce zorganizovala nebo spolupořádala společnost Plzeň 2015 tyto akce: Světovar 2012 otevřeno (21. března 20. dubna 2012): Otevření bran budoucího kulturního centra 4x4 Cultural Factory Světovar s kulturními dílnami a programem pro veřejnost, výstava prof. Jiřího Beránka Síla ticha, koncerty, workshopy, veřejné diskuse, asistované prohlídky areálu, představení projektu revitalizace bývalého pivovaru na 4x4 Cultural Factory. Na tvorbě programu se podílela místní sdružení a umělci, aktivity cílily na odbornou i laickou veřejnost všech věkových kategorií (od animačních a fotografických dílen, přes žonglování, zahradničení, po koncerty, přednášky a debaty s významnými českými osobnostmi). Na vernisáž 12

13 výstavy zavítalo několik stovek návštěvníků, v rámci celého měsíčního programu navštívilo Světovar kolem 1500 lidí. Kulturquell ( dubna 2012): Mezinárodní konference za účasti čtyř desítek zahraničních i českých hostů ve spolupráci s iniciativou Za Česko kulturní na základě originálního know-how úspěšného projektu Otevřený kulturní think tank. Diskuse s veřejností probíhaly v 9 restauracích města pod sloganem Co vymyslíte, než vám spadne pěna?. Zapojila se i speciální kontejnerová bezbariérové kavárna, kterou pro tento účel postavila na hlavním náměstí nezisková organizace Popojedem. Místní podnikatelé umožnili pořádání akce v plzeňských restauracích. Zahraniční hosté absolvovali prohlídku města zaměřenou na problematická místa, která chceme do roku 2015 zkulturnit. Kulturquell se bude opakovat každým rokem minimálně do roku 2015 a sleduje primárně tři cíle: vytvářet v Plzni neobvyklou platformu k přímému setkávání se současnými evropskými trendy a myšlením o kultuře a umění; zaujmout v rámci evropské dimenze projektu významné osobnosti evropské kulturní oblasti; vytvořit z Plzně významné ohnisko diskuse o roli kultury a umění ve společnosti. 13

14 Den Meliny Mercouri (23. června 2012): Umělecký happening ve veřejném prostoru na uzavřené Americké třídě s tématem Na ulici jako doma. Ročník 2012 se zaměřil na problematiku nakládání s veřejným prostorem, umění v ulicích, ale i bezdomovectví a městské zástavby. Akce měla tyto části: dopolední program s názvem Hele město! určený dětem ve věku 8-15 let. V rolích architektů, urbanistů, stavitelů a dokumentaristů se malí Plzeňáci zapojili do vzniku a zakládání města podle svých představ. Následoval program situovaný mezi improvizované kavárny a hospůdky, taneční, hudební i divadelní vystoupení pod heslem Americká, jak bychom ji chtěli mít. Večerní program byl společný s partnerským festivalem Živá ulice. Zúčastnilo se několik tisíc lidí. Křest Autobusu linky 2015 (7. září 2012): Představení pojízdného informačního kulturního a komunitního centra plzeňské veřejnosti a následné tourné po regionu. Na premiéře vystoupil francouzský divadelní soubor, večer vyvrcholil hudebním koncertem na největší gongy v Evropě a zažehnutím slavnostních ohňů. Na každé ze zastávek autobusu byl přichystán jiný program. Celkem navštívil autobus přes dvě desítky měst a obcí Plzeňského kraje. 14

15 MISSE 03 (19. září 2012) Vůbec poprvé v Plzni se konal charitativní projekt s názvem MISSE, motivovaný touhou pomoci osobám, které jsou odkázány na sounáležitost druhých. Misse je projekt Divadla bratří Formanů, kurýrní služby Messenger a společnosti Plzeň Cílem bylo vybrat finanční prostředky na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro osoby s postižením pohybového ústrojí; konkrétně na elektrický vozík pro Honzu Varvařovského, který se před 16 lety vážně zranil při záchraně tonoucího kamaráda, a zdravotní pomůcky dalším čtyřem zdravotně postiženým dětem z Plzně; konkrétně pro Petru Česnekovou, Klárku Sikorovou, Patrika Šticha a Marušku Brunátovou. Akce se zúčastnilo celkem 32 jezdců na kolech, motorkách, autem i pěšky, kteří osobně po Plzni doručovali objednané dárkové certifikáty. Jezdci MISSE 03 byli kromě samotných tvůrců projektu také známé osobnosti jako třeba Jan Svěrák, Martin Stránský nebo Lucie Výborná. Výsledek Misse předčil očekávání, vybralo se Kč. Akce se setkala s příznivými ohlasy ze strany veřejnosti i získala hojnou mediální pozornost. Vernisáž výstavy Plzeňské ikony 2012 (26. září 2012): Představení osobností z plzeňské podnikatelské sféry, které nominovala veřejnost jako inovátory či průkopníky. Večerem provázeli Antonín Procházka a Tereza Brodská, zvolené ikony obdržely fotografie předního českého fotografa Herberta Slavíka, které byly do konce října vystaveny v Mlýnské strouze. 15

16 Otevření nové budovy Ústavu umění a designu ZČU v Plzni (18. října 2012): Ústav umění a designu se významně podílí na projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury Otevření jeho nové budovy bylo významnou kulturní událostí, na které se Plzeň 2015 s programově podílela a zároveň představila projekt EHMK. FORUM 2000 (24. října 2012): Diskusního fórum v Plzni v rámci pražské mezinárodní konference o roli médií v demokratické společnosti. Spoluorganizovala Plzeň 2015, Fakulta filozofická ZČU a Nadace Forum Téma veřejné diskuse znělo Média, kultura a rozvoj občanské společnosti. Zúčastnili se zahraniční panelisté, v publiku bylo několik desítek studentů, zástupců města i veřejnosti. Fórum pro kreativní Plzeň ( října 2012): Dvoudenní konference se zabývala potenciálem Plzně být kreativním městem, a to jak prostřednictvím teoretických přednášek zvaných odborníků, tak během diskusí u kulatých stolů. Fórum bylo stejně jako Plzeňské ikony věnováno inovátorům, průkopníkům a podnikatelům. Vystoupila na něm řada osobností z České republiky, zúčastnilo se před 300 hostů. 16

17 Pracovní workshopy s lektory TILLT ( ) Na pozvání týmu Plzeň 2015 uspořádali odborníci ze švédské neziskové organizace pro strategické aliance TILLT vzdělávací seminář na téma: Jak mohou tvůrčí schopnosti a dovednosti umělců zvýšit inovace a kreativitu v podnikovém sektoru? Zúčastnilo se několik desítek účastníků z řad plzeňských firem i umělců. Společnost Plzeň 2015 dále zorganizovala celou řadu pravidelných či jednorázových veřejných debat. Hojnou účast měl cyklus Architektura jako silná káva, pořádaný ve spolupráci se spolkem Zapálení a Domem hudby. Pravidelně se konají veřejné diskuse v Českém rozhlase Plzeň o aktuálních tématech kolem projektu EHMK, které jsou vysílány v přímém přenosu. 17

18 2.6. Komunikační strategie a jednotný vizuální styl projektu V první polovině roku 2012 věnovala společnost značnou pozornost komunikační strategii a implementaci jednotného vizuálního stylu. V druhé polovině roku dochází ke sblížení loga města Plzně s logem projektu EHMK. Nové logo projektu se oficiálně používá od února Od září 2012 přijalo město Plzeň společné logo, které komunikuje rok 2015: V roce 2012 došlo ke zintenzivnění komunikace s veřejností prostřednictvím několika kampaní (březen a duben: přínosy projektu EHMK a otevírání Světovaru; květen: Kulturquell - Evropský kulturní think tank; červen - Den Meliny Mercouri, srpen a září: P:OSVÍCENÍ křest kulturního Autobusu 2015), ale i díky navázání mediálních partnerství s regionálními médii. Pravidelně vycházely celostránkové přílohy v plzeňské mutaci MF DNES, informace vysílala regionální televize ZAK ve čtrnáctideníku Za 5 minut 15 a komerční rozhlasová stanice FM Plus v týdenní minutové relaci. Od dubna 2012 rozesílá tým 2015 elektronický newsletter s aktualitami v české i anglické a německé verzi. Oboustranná komunikace probíhala prostřednictvím sociálních sítí, dílčí projekty jsou navázány na vlastní weby (www.openthinktank.cz, 18

19 3. Zpráva o hospodaření Zpráva o hospodaření společnosti se týká období od do Uvedené částky, pokud není uvedeno jinak, jsou v tisících Kč Příjmy a výdaje Přehled o peněžních PŘÍJMECH a VÝDAJÍCH Částka Počáteční zůstatek v pokladně a na běžném účtu Příjmy celkem Faktury vydané Přijaté dary a dotace Ostatní příjmy (pokladna, úroky, apod.) 134 Výdaje celkem Faktury přijaté Ostatní výdaje (pokladna, poplatky, mzdy, apod.) Konečný zůstatek v pokladně a na běžném účtu Přehled PŘÍJMŮ v členění dle zdrojů Částka Statutární město Plzeň Hlavní činnost společnosti Vedlejší činnost společnosti Peněžité dary 380 Celkem Příjmy společnosti za rok 2012 činily tis. Kč. Hlavním zdrojem finančních prostředků byly: dotace z rozpočtu Statutárního města Plzeň v celkové výši tis. Kč, vyčerpáno bylo tis. Kč, zbývající část 800 tis. Kč bude vrácena v roce 2013; Dotace Ministerstva kultury ČR (poskytnutá prostřednictvím Statutárního města Plzeň) ve výši tis. Kč; Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v souhrnné výši tis. Kč. Účelově vázaný dar od společnosti Berger Bohemia ve výši 30 tis. Kč, který by využit v souvislosti s otevřením Relax parku Štruncovy Sady. Účelově vázaný dar od Nadace ČEZ ve výši 350 tis. Kč, který byl využit v souvislosti s projektem Autobus linka Záloha v rámci spolupráce se Švýcarskými fondy 712 tis. Kč Záloha v rámci spolupráce s Národním institutem dětí a mládeže 144 tis. Kč Dále v rámci vedlejší činnosti společnost poskytla služby (reklamní činnost, realizace přednášek, apod.) v celkové hodnotě tis. Kč. Výdaje společnosti tvořily především běžné provozní výdaje, výdaje na realizaci vlastních programových akcí a projektů společnosti a výdaje na projekty realizované ve spolupráci s externími partnery. 19

20 Během roku proběhla přeměna vyřazeného linkového autobusu na kulturní pojízdné centrum Autobus linka Technické zhodnocení bylo v hodnotě tis. Kč. V souvislosti s tímto společnost pořídila stan v hodnotě 298 tis. Kč. V průběhu roku se společnost podílela na vytváření koncepce hlavní, nosné části projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015, která by měla být dokončena na konci roku Dosud bylo vynaloženo 800 tis. Kč Fondy společnosti Vývoj a konečný stav fondů Stav na počátku období Přírůstky Úbytky Stav na konci období Vlastní jmění Rezervní fond Účelový fond (Berger Bohemia) Účelový fond (Nadace ČEZ) Výsledek hospodaření po zdanění Nerozdělený zisk/ztráta V roce 2012 společnost zúčtovala fond účelový dar od společnosti Berger Bohemia a.s. ve výši 30 tis. Kč. Zůstatek fondu je 0. Dále společnost v roce 2012 zúčtovala fond účelový dar od Nadace ČEZ ve výši 350 tis. Kč. část ve výši 262 tis. Kč byla zúčtována v souvislosti s provozními výdaji, část ve výši 88 tis. byla použita ke krytí investiční výdajů souvisejících s technickým zhodnocením autobusu. Rezervní fond společnost v roce 2012 nečerpala. Zůstatek fondu je tis. Kč Rozvaha a výkaz zisku a ztrát společnosti AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek A.I Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek A.II Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Ostatní dlouhodobý hmotný majetek A.IV Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov věcí 39. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku 0 99 B. Krátkodobý majetek B.I. Zásoby Poskytnuté zálohy na zásoby

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 201 www.ceskesvycarsko.cz O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2010 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Obsah. Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí

Obsah. Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí Výroční zpráva 2013 Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí Obsah 1) Poslání Společnosti...3 2) Historie Společnosti... 4 3) Lidé ve Společnosti...

Více

Úvodní slovo ředitele. Zpráva o činnosti správní rady v roce 2014. Personální obsazení TC HK. (k datu 31. 12. 2014)

Úvodní slovo ředitele. Zpráva o činnosti správní rady v roce 2014. Personální obsazení TC HK. (k datu 31. 12. 2014) Obsah Úvodní slovo ředitele str. Personální obsazení TC HK (k 4) str. Zpráva o činnosti správní rady v roce 4 str. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 4 str. 4 Změny zakládací listiny, změny ve složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Otevři si Plzeň. Aktuální informace o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Otevři si Plzeň. Aktuální informace o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 Otevři si Plzeň Aktuální informace o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 Vydání říjen 2013 www.plzen2015.cz / www.facebook.com/pilsen2015 KULTURA EVROPA PLZEŇ 2015 PRESTIŽNÍ TITUL EVROPSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH 1 2 Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO.. 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 5 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ.. 6 V. ZPRÁVA

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Výroční zpráva. Praha česká republika

Výroční zpráva. Praha česká republika Výroční zpráva 2010 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

2 www.karlovyvary.cz

2 www.karlovyvary.cz v+++ 2 www.karlovyvary.cz Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Řídící orgány... 5 Poslání... 6 Činnost v roce 2012... 8 Činnost poboček... 8 Webové portály... 10 Nové logo... 11 Marketingové aktivity...

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více