Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2012

2 Obsah Obsah... 2 Úvod Údaje o společnosti Kontaktní a identifikační data Struktura společnosti Informace o zaměstnancích Členové statutárních orgánů Orgány společnosti Správní rada Dozorčí rada Organizační schéma Plzeň 2015, o.p.s Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce Aktualizace kandidátské přihlášky projektu Činnost sekce Region Činnost sekce Participace Kurzy Arts Management Komunitní program Pěstuj prostor Činnost sekce Zahraničí Umělecké rezidence Přeshraniční spolupráce a zahraniční sítě Spolupráce s ostatními EHMK a plzeňskými partnerskými městy Akce pro veřejnost Komunikační strategie a jednotný vizuální styl projektu Zpráva o hospodaření Příjmy a výdaje Fondy společnosti Rozvaha a výkaz zisku a ztrát společnosti

3 4. Závěr Přílohy a doplňující informace Organigram společnosti Plzeň Odkazy web Redakční informace Příloha k účetní závěrce za období od do Obecné údaje Účetní zásady a pravidla, používané v účetní jednotce Doplňující údaje k výkazům Významné položky rozvahy Výrok auditora k účetní závěrce za období od do

4 Úvod Učíme se. Inspirujeme se. Pomáháme si. Slovo uměleckého ředitele projektu Plzeň 2015 V roce 2012 jsem přijal místo uměleckého ředitele projektu Evropské hlavní město kultury Cítím to jako velkou čest a zároveň odpovědnost. Rád bych, abychom i přes složitou finanční situaci, která panuje nejen na poli kultury, ale ve všech odvětvích současné společnosti, dokázali společně vytvořit něco, co ve městě zůstane a z čeho se budou moci jeho obyvatelé i návštěvníci těšit po dlouhé roky. Plzeň je mimo jiné své přednosti charakteristická i nevídanou koncentrací umělců na obyvatele a bohatým kulturním zázemím. Vedle klasických institucí ho tvoří řada menších, často experimentálních souborů a aktivních organizací. Projekt Evropského hlavního města kultury nekončí rokem 2015 a netýká se jen samotné Plzně, přesahuje do celého regionu. V roce 2012 jsme do Plzeňského kraje vyslali ojedinělý kulturní autobus, který vznikl podle návrhu předních českých výtvarníků jako pojízdné infocentrum křížené s divadlem, kavárnou, koncertní halou a výtvarnou dílnou. Na svém turné přivezl do desítek menších měst a obcí představení zahraničních umělců. Kromě toho cestou rozsvítil kulturní Majáky, lidi, kteří by měli dál fungovat jako spojky mezi jednotlivými městy a týmem Evropského hlavního města kultury. Tento evropský projekt přinesl kvalitnější život obyvatelům už čtyř desítek evropských měst. Plzeň si titul Evropského hlavního města kultury bezpochyby zaslouží. Věřím, že i přes náročnost příprav je to skvělá příležitost. A stále věřím, že ji dokážeme využít. V mých očích je smyslem projektu především společná snaha se vzájemně učit, inspirovat se a pomáhat si vytvořit lepší město. Petr Forman, umělecký ředitel 4

5 1. Údaje o společnosti Plzeň 2015, o. p. s. je nezisková organizace založená městem Plzní za účelem přípravy a realizace programové části projektu Evropské hlavní město kultury Společnost byla založena na dobu určitou do konce roku 2016 na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 398 ze dne , vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni v oddíle O pod číslem vložky 145 dne , se sídlem v Plzni, Pražská 309/19, IČ Kontaktní a identifikační data Plzeň 2015, o. p. s. Pražská 19, Plzeň Tel.: Mail: IČ: , DIČ: CZ Číslo účtu: /0100 Zakladatel: statutární město Plzeň Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Froyda, ředitel společnosti 1.2. Struktura společnosti V čele společnosti stojí ředitel, který odpovídá za provoz společnosti, smluvní a finanční záležitosti, PR a marketing. Obsah projektu a programovou část řeší umělecký ředitel. Tým je strukturován do 4 sekcí, řízené jedním manažerem: Program Region Participace Zahraničí Jednotliví manažeři jsou odpovědni za jim svěřenou sekci a jim svěřený rozpočet, uzavírají smluvní vztahy směřující k realizaci stanovených úkolů vycházejících ze schválené Strategie společnosti Informace o zaměstnancích Složení týmu připravujícího projekt Plzeň EHMK 2015 v průběhu roku 2012: Mgr. Tomáš Froyda, ředitel společnosti (od ) MgA. Petr Forman, umělecký ředitel (od ) JUDr. Marcela Krejsová, předsedkyně správní rady společnosti (od ) MgA. Šárka Havlíčková, hlavní programová manažerka (od ) 5

6 MgA. Kateřina Melenová, manažerka pro region PhDr. Adriana Krásová, manažerka mezinárodních vztahů (od ) Mgr. Petr Šimon, manažer mezinárodních projektů (od ) Mgr. Mirka Reifová, specialista PR a marketingu (od ) Mgr. Soňa Rychlíková, koordinátorka programu (od 1. 2.) Mgr. Eva Kraftová, koordinátorka dobrovolnictví (od ) Petr Klement, koordinátor programu (od ) Bc. Alena Čechová, DiS., administrátor komunikace, PR a marketingu (od ) Ing. Jiří Benýr, finanční manažer (od ) Petra Holcová, asistentka ředitele (od ). Mgr. Ida Kaiserová, PhD., koordinátor participace (od ) Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová, koordinátor participace (od ) Olga Plchová, Administrátorka programových projektů (od ) Externí pracovníci: Andrea Melušová, produkční - sekce region (od ) Simona Konrádová, administrátorka - sekce region (od ) PhDr. Alexandra Brabcová, manažerka participace (od ) M Arch. Marek Sivák, koordinátor participace sekce veřejný prostor (od ) Mgr. Martin Moravec, Ph.D., koordinátor participace (od ) Mgr. Jitka Švagrová, koordinátorka participace sekce vzdělávání (od ) Mgr. Monika Bechná, manažerka pro programové projekty (od ) MgA. Michaela Mixová, programová manažerka pro profesionální umění (od ) Ing. Arch. Jiří Boudník, externí spolupracovník programu (od ) Ing. Arch. Petr Klíma, externí spolupracovník programu (od ) MgA. Vilém Dubnička, externí spolupracovník programu (od ) MgA. Roman Černík, externí spolupracovník programu (od ) Kristina Beranová, umělecké vedení Autobus 2015 (od ) Radek Beran, umělecké vedení Autobus 2015 (od ) PhDr. Klára Salzmann, PhD., externí expert programové linie Land Art (od ) Ing. Arch. Jan Soukup, externí expert programové linie Baroko (od ) Pravidelných porad vedení společnosti se zúčastňuje také BcA. Vladimír Líbal, koordinátor projektu v rámci kanceláře primátora Magistrátu města Plzně. V rámci stáže Evropské dobrovolné služby v týmu působili během roku 2012 zahraniční stážisté: Martin Mutschler Lisa Schultze Pauline Renouf Johanna Noske Paul Herden 6

7 1.4. Členové statutárních orgánů Statutárním orgánem společnosti je ředitel, kterým byl v roce 2012 Mgr. Tomáš Froyda (nar , Plzeň) Orgány společnosti Město jakožto zakladatel společnosti jmenuje členy správní a dozorčí rady. Správní rada jmenuje ředitele, určuje výši jeho odměny, schvaluje rozpočet společnosti, účetní závěrku, výroční zprávu, strategické dokumenty a vyjadřuje se k záležitostem, o které požádá ředitel společnosti. Ředitel společnosti je statutárním orgánem, jedná a podepisuje za společnost, je odpovědný za hospodaření, uzavřené smlouvy a za činnost společnosti. Uzavírá veškeré smluvní vztahy společnosti. Zodpovídá za nastavení vnitřní struktury fungování společnosti. Na úrovni města Plzně pracuje tzv. Koordinační skupina primátora, která není řídícím grémiem, ale zprostředkovává komunikaci mezi Plzeň 2015 o.p.s. a příslušnými orgány a úřady města. Z iniciativy pana primátora byla ustavena Rada projektu EHMK, jejímiž členy se stali primátor města, hejtman kraje, rektorka univerzity, zástupce MK ČR, náměstkyně primátora pro oblast kultury a cestovního ruchu a ekonomický náměstek primátora Správní rada Funkční období: od do (usnesení Rady města Plzně č. 501 ze dne ) JUDr. Marcela Krejsová, nar , Plzeň (předsedkyně SR) Bc. Eva Herinková, nar , Plzeň doc. akad. mal. Josef Mištera, nar , Přeštice PhDr. Helena Knížová, nar , Vejprnice Ing. Alena Svobodová, nar , Kaznějov BcA. Vladimír Líbal, nar , Klabava JuDr. Petra Smolíková, nar , Praha jmenována Dozorčí rada Funkční období: od do (usnesení Rady města Plzně č. 501 ze dne ) Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D., nar , Plzeň (předseda DR) Ing. Hana Kuglerová, nar , Plzeň Mgr. Michal Červenka, nar , Plzeň Ing. Erich Beneš, nar , Štěnovice PhDr. Pavel Suk, nar , Manětín Mgr. Kateřina Chábová, nar , Tlučná 7

8 Organizační schéma Plzeň 2015, o.p.s. Po personálních změnách ve vedení společnosti na začátku roku 2012 pracovali jednotliví manažeři na vyprofilování svých agend, jejich obsahovém i organizačním zajištění. Struktura společnosti Plzeň 2015 se ustálila tak, jak je uvedeno v organigramu v bodu

9 2. Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce Aktualizace kandidátské přihlášky projektu V první polovině roku 2012 se programová sekce týmu věnovala přezkoumávání všech projektů uvedených v kandidátské přihlášce projektu Plzeň 2015, především z pohledu možností realizace a financování. Po uvážení perspektivy reálných finančních zdrojů došlo ke snížení počtu vlajkových projektů z původního návrhu 200 na 100 projektů. Z nich bude cca 15 projektů tvořit tzv. highlighty, tedy projekty s účastí světových hvězd a osobností v různých uměleckých žánrech a kulturních oblastech. Celkový počet projektů, které se v letech uskuteční v rámci programu projektu, je více než 900. Zachováváme původní hierarchické členění programové pyramidy na následující části: 1. Projekty z přihlášky. 2. Projekty vzniklé v pracovních skupinách týmu EHMK. 3. Projekty z otevřených výzev. 4. Projekty z Banky kreativního kapitálu. 5. Projekty vzešlé z mezinárodní spolupráce. 6. Projekty vzešlé z participace. 7. Projekty ve spolupráci s kulturními institucemi a veřejnou správou. 8. Projekty z grantových řízení Města Plzně a Plzeňského kraje 9. Projekty, jimž bude propůjčena značka EHMK. H L A V N Í P R O G R A M ROZSAH PROGRAMU pro město i region ŠPIČKA PROGRAMU KULTURNÍ INSTITUCE VEŘEJNÁ SPRÁVA BANKA KREATIVNÍHO KAPITÁLU 100 projektů 85 projektů 95 projektů DOPROVODNÝ PROGRAM 374 projektů PROJEKTY Z PŘIHLÁŠKY P A R T I C I P A C E 276 projektů 930 projektů Kromě toho tým vypracoval soubor 10 pilotních projektů podporujících dlouhodobou udržitelnost projektových záměrů vítězné přihlášky. Tyto pilotní projekty byly představeny a prodiskutovány se zástupci oddělení EU MK ČR, kteří přislíbili spolupráci při meziresortních jednáních o možné podpoře projektů ze SF EU: 1. Animánie - audiovizuální mobilní studio a centrum animace 2. Cirqueon v Plzni - škola nového cirkusu s profesionálním vzdělávacím programem 3. Kreativní inkubátor - rozvoj kreativních průmyslů; výzkumné centrum s knihovnou 9

10 4. Uměním ke konkurenceschopnosti kreativní partnerství umění a podnikání 5. Autobus pojízdné kreativně informační centrum pro plzeňský region 6. Land Art - uměním dotčená západočeská krajina jako nová destinace pro cestovní ruch. 7. Západočeské baroko - evropský kulturní objev jako nová kulturní turistická destinace 8. Zapojování mladých lidí do projektu Plzeň EHMK 2015 formou dobrovolné práce 9. Panelstory ve městě kultury kultivace veřejného prostoru skrze mladé lidi a seniory 10. Systém jednotného regionálního marketingu EHMK Činnost sekce Region Významný posun zaznamenala práce regionálního týmu, který byl v červenci 2012 rozšířen o umělecký tým Autobusu 2015 a o 9 regionálních koordinátorů, tzv. Majáků 2015, kteří působí v devíti městech a obcích Plzeňského kraje (Domažlice, Klatovy, Sušice, Nýrsko, Planá, Konstantinovy Lázně, Nečtiny, Plasy, Spálené Poříčí). Sekce pod vedením regionální manažerky Kateřiny Melenové se věnovala v roce 2012 především vytvoření plánu regionálního programu pro rok 2015, který spočívá na třech programových liniích: Západočeské baroko - Fenomenální soubor barokních památek západních Čech prezentovaný jako evropský kulturní objev. Land Art - výtvarný směr, kterým lze znovu nalézt vztah ke krajině i městu jako k určujícímu životnímu prostoru. V Plzni navrhujeme vytvořit laboratoř Land Artu v parku sv. Jiří. Industriální dědictví - hlavním těžištěm je bývalý plzeňský pivovar Světovar, jehož rekonverze poslouží jako příklad dobré praxe, jak s cennými industriáními objekty a areály nově nakládat. Ve všech třech oblastech byla navázána spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty (např. s Ústavem umění a designu ZČU pro oblast Landartu; s Výzkumným centrem průmyslového dědictví při ČVUT v Praze ke zmapování industriálních památek Plzeňského kraje či přímo s Plzeňským krajem při domluvě společné propagace barokních památek). V srpnu a září proběhl v rámci linie Landart první ročník Resistence/One man - putovního setkávání významných hudebníků a hostů z řad spisovatelů, krajinných architektů, historiků umění a filosofů v krajině plzeňského a jihočeského kraje. Pro lepší řízení činností přímo v regionu byla vytvořena síť regionálních koordinátorů (zvaných Majáky 2015), jejichž úkolem je propagace a informování o projektu EHMK. Jako originální a dynamický nástrojem komunikace regionálního projektu slouží Autobus linky Jeho provoz byl slavnostně zahájen v září 2012 a je úzce provázán s činností Majáků. V roce 2015 bude především propagačním nástrojem a počítáme i se vznikem umělecké produkce svázané s Autobusem. V rámci všech tří regionálních programových linií uspořádal tým Plzeň 2015 akce pro veřejnost, která tak měla šanci se s projektem lépe seznámit. Na jaře se po delší době otevřely brány areálu Světovar, na začátku září se v parku sv. Jiří na Doubravce ve spolupráci s UUD ZČU představily landartové instalace a v průběhu listopadu čtyři vernisáže studentských prací Zaniklé a ohrožené kostely (viz bod 2.5). 10

11 2.3. Činnost sekce Participace Počátkem roku 2012 byla pod vedením PhDr. Alexandry Brabcové ustavena sekce, jejímž posláním je zapojení obyvatel města do projektu EHMK a vytváření podmínek pro jeho dlouhodobou udržitelnost Kurzy Arts Management Vzdělávání je jednou ze tří hlavních linií sekce pro zapojení veřejnosti do projektu EHMK. V říjnu 2012 byly v rámci projektu Univerzita kreativity ve spolupráci s Ústavem umění a designu Západočeské univerzity v Plzni zahájeny kurzy celoživotního vzděláváni v oblasti Arts Managementu, do kterých se přihlásily desítky kulturních aktérů, podílejících se na vytváření kultury města (zástupci kulturních neziskových organizací, uměleckých škol, organizací kulturně historického dědictví, odborů kultury veřejné správy apod.) Komunitní program Pěstuj prostor V říjnu 2012 zahájila společnost Plzeň 2015 komunitní program s názvem Pěstuj prostor, která má sloužit pro zapojení veřejnosti do proměny veřejného prostoru Plzně. Jeho cílem je umožnit lidem, aby sami obrátili své okolí k lepšímu a tím přispěli k proměně Plzně na Evropské hlavní město kultury. Do programu může veřejnost přispívat vlastními nápady prostřednictvím webového portálu Činnost sekce Zahraničí Umělecké rezidence V polovině roku 2012 začala zahraniční sekce týmu Plzeň 2015 vytvářet systém organizace rezidenčních projektů pro umělce, a to jak v Plzni a jejím regionu, tak směrem do zahraničí. První zahraniční rezidence proběhly na podzim 2012 v Kapli sv. Anny v Nečtinách. Pracovalo se také na otevírání příležitostí pro místní umělce a jejich zapojování do mezinárodních sítí i rezidenčních pobytů. V září vyjeli čtyři umělci na dvoutýdenní stáž ve Štrasburku, kde nasbírali zkušenosti a prezentovali plzeňskou kulturu Přeshraniční spolupráce a zahraniční sítě Projekt přeshraniční spolupráce Impuls 2015!, jehož vedoucím partnerem je Centrum Bavaria Bohemia Schönsee, prošel v roce 2012 fází IBC (Informování, Brainstorming, Coaching), během níž členové týmu Plzeň 2015 koučovali německé předkladatele cca 100 projektů v rámci 7 workshopů různých žánrů. Přeshraniční kulturní spolupráce se rozvíjely i v jiných oblastech, např. se realizovaly společné aktivity s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem (dobrovolnický program, jazykové animace, Zažij Plzeň aj.), divadelním projektem Čojč či aktivity organizované v rámci Českoněmeckého fóra mládeže. Plzeň 2015 navázala vazby s následujícími mezinárodními uměleckými sítěmi: - Program INTERREG IVC: projekt Cross Innovation: Tříletý mezinárodní projekt, jehož cílem je hledání nových způsobů podpory a rozvoje kreativních průmyslů v regionech. Plzeň 2015 v rámci tohoto projektu spolupracuje s Birminghamem, Amsterdamem, 11

12 Římem, Berlínem, Tallinnem, Varšavou, Vilniusem, Stockholmem, Lincem a Lisabonem. - Program INTERREG Cíl 3: projekt Impuls 2015!: viz výše - Program Mládež v akci akce 2: Plzeň 2015 je akreditovanou hostitelskou a koordinační organizací Evropské dobrovolné služby. - Síť Smaller Cities: Zástupci Plzně 2015 a Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně se ( ) zúčastnili semináře Creative Portugal v Portu a Guimaraesi, během něhož byly položeny základy budoucí sítě Smaller Cities. - Mezinárodní divadelní síť Platform11+: Plzeň v červnu 2012 hostila výroční setkání a závěrečnou produkci projektu Face me - Time of transition, při které se sešlo více než 120 umělců z 12 evropských zemí. - síť Trans Europe Halles: sdružuje kulturní provozovatele bývalých industriálních prostor. Členem je plzeňské centrum Johan, které úzce spolupracuje s týmem Plzně Spolupráce probíhá především výměnou zkušeností s dalšími členy (Stanica Žilina, Tabačka Košice, Moritzbastei Leipzig, Bakelit Budapešť aj.). Plzeňští umělci i veřejnost mají možnost se setkat s jinými kulturami či se zapojit do uměleckých tvůrčích dílem prostřednictvím projektů připravovaných ve spolupráci s Alliance française de Plzeň a Institut français de Prague (Bonjour Plzeň! Dny frankofonie, Festival Mediterranea, Svátek hudby, projekt Literární kavárny, prostředník spolupráce s městy Mons a Liège), Centrem španělské kultury a vzdělávání (Týden hispánské kultury, Mezinárodní taneční soutěž ve flamencu, Festival Mediterranea), Slovensko-českým klubem (Slovensko-české dny), prostřednictvím Dnů arabské kultury, Dnů japonské kultury nebo Festivalu africké kultury Spolupráce s ostatními EHMK a plzeňskými partnerskými městy Během roku proběhla řada osobních setkání s jinými EHMK (Maribor, Guimaraes, Marseille, Košice, Riga, Mons, Wroclaw, San Sebastian) kvůli přípravě společných akcí a uměleckých výměn, nebo s plzeňskými partnerskými městy, přičemž nejintenzivnější kontakty proběhly s městy Liège a Regensburg Akce pro veřejnost Během roku měla veřejnost řadu příležitostí setkat se s týmem a zúčastnit se akcí či debat pořádaných společností Plzeň V loňském roce zorganizovala nebo spolupořádala společnost Plzeň 2015 tyto akce: Světovar 2012 otevřeno (21. března 20. dubna 2012): Otevření bran budoucího kulturního centra 4x4 Cultural Factory Světovar s kulturními dílnami a programem pro veřejnost, výstava prof. Jiřího Beránka Síla ticha, koncerty, workshopy, veřejné diskuse, asistované prohlídky areálu, představení projektu revitalizace bývalého pivovaru na 4x4 Cultural Factory. Na tvorbě programu se podílela místní sdružení a umělci, aktivity cílily na odbornou i laickou veřejnost všech věkových kategorií (od animačních a fotografických dílen, přes žonglování, zahradničení, po koncerty, přednášky a debaty s významnými českými osobnostmi). Na vernisáž 12

13 výstavy zavítalo několik stovek návštěvníků, v rámci celého měsíčního programu navštívilo Světovar kolem 1500 lidí. Kulturquell ( dubna 2012): Mezinárodní konference za účasti čtyř desítek zahraničních i českých hostů ve spolupráci s iniciativou Za Česko kulturní na základě originálního know-how úspěšného projektu Otevřený kulturní think tank. Diskuse s veřejností probíhaly v 9 restauracích města pod sloganem Co vymyslíte, než vám spadne pěna?. Zapojila se i speciální kontejnerová bezbariérové kavárna, kterou pro tento účel postavila na hlavním náměstí nezisková organizace Popojedem. Místní podnikatelé umožnili pořádání akce v plzeňských restauracích. Zahraniční hosté absolvovali prohlídku města zaměřenou na problematická místa, která chceme do roku 2015 zkulturnit. Kulturquell se bude opakovat každým rokem minimálně do roku 2015 a sleduje primárně tři cíle: vytvářet v Plzni neobvyklou platformu k přímému setkávání se současnými evropskými trendy a myšlením o kultuře a umění; zaujmout v rámci evropské dimenze projektu významné osobnosti evropské kulturní oblasti; vytvořit z Plzně významné ohnisko diskuse o roli kultury a umění ve společnosti. 13

14 Den Meliny Mercouri (23. června 2012): Umělecký happening ve veřejném prostoru na uzavřené Americké třídě s tématem Na ulici jako doma. Ročník 2012 se zaměřil na problematiku nakládání s veřejným prostorem, umění v ulicích, ale i bezdomovectví a městské zástavby. Akce měla tyto části: dopolední program s názvem Hele město! určený dětem ve věku 8-15 let. V rolích architektů, urbanistů, stavitelů a dokumentaristů se malí Plzeňáci zapojili do vzniku a zakládání města podle svých představ. Následoval program situovaný mezi improvizované kavárny a hospůdky, taneční, hudební i divadelní vystoupení pod heslem Americká, jak bychom ji chtěli mít. Večerní program byl společný s partnerským festivalem Živá ulice. Zúčastnilo se několik tisíc lidí. Křest Autobusu linky 2015 (7. září 2012): Představení pojízdného informačního kulturního a komunitního centra plzeňské veřejnosti a následné tourné po regionu. Na premiéře vystoupil francouzský divadelní soubor, večer vyvrcholil hudebním koncertem na největší gongy v Evropě a zažehnutím slavnostních ohňů. Na každé ze zastávek autobusu byl přichystán jiný program. Celkem navštívil autobus přes dvě desítky měst a obcí Plzeňského kraje. 14

15 MISSE 03 (19. září 2012) Vůbec poprvé v Plzni se konal charitativní projekt s názvem MISSE, motivovaný touhou pomoci osobám, které jsou odkázány na sounáležitost druhých. Misse je projekt Divadla bratří Formanů, kurýrní služby Messenger a společnosti Plzeň Cílem bylo vybrat finanční prostředky na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro osoby s postižením pohybového ústrojí; konkrétně na elektrický vozík pro Honzu Varvařovského, který se před 16 lety vážně zranil při záchraně tonoucího kamaráda, a zdravotní pomůcky dalším čtyřem zdravotně postiženým dětem z Plzně; konkrétně pro Petru Česnekovou, Klárku Sikorovou, Patrika Šticha a Marušku Brunátovou. Akce se zúčastnilo celkem 32 jezdců na kolech, motorkách, autem i pěšky, kteří osobně po Plzni doručovali objednané dárkové certifikáty. Jezdci MISSE 03 byli kromě samotných tvůrců projektu také známé osobnosti jako třeba Jan Svěrák, Martin Stránský nebo Lucie Výborná. Výsledek Misse předčil očekávání, vybralo se Kč. Akce se setkala s příznivými ohlasy ze strany veřejnosti i získala hojnou mediální pozornost. Vernisáž výstavy Plzeňské ikony 2012 (26. září 2012): Představení osobností z plzeňské podnikatelské sféry, které nominovala veřejnost jako inovátory či průkopníky. Večerem provázeli Antonín Procházka a Tereza Brodská, zvolené ikony obdržely fotografie předního českého fotografa Herberta Slavíka, které byly do konce října vystaveny v Mlýnské strouze. 15

16 Otevření nové budovy Ústavu umění a designu ZČU v Plzni (18. října 2012): Ústav umění a designu se významně podílí na projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury Otevření jeho nové budovy bylo významnou kulturní událostí, na které se Plzeň 2015 s programově podílela a zároveň představila projekt EHMK. FORUM 2000 (24. října 2012): Diskusního fórum v Plzni v rámci pražské mezinárodní konference o roli médií v demokratické společnosti. Spoluorganizovala Plzeň 2015, Fakulta filozofická ZČU a Nadace Forum Téma veřejné diskuse znělo Média, kultura a rozvoj občanské společnosti. Zúčastnili se zahraniční panelisté, v publiku bylo několik desítek studentů, zástupců města i veřejnosti. Fórum pro kreativní Plzeň ( října 2012): Dvoudenní konference se zabývala potenciálem Plzně být kreativním městem, a to jak prostřednictvím teoretických přednášek zvaných odborníků, tak během diskusí u kulatých stolů. Fórum bylo stejně jako Plzeňské ikony věnováno inovátorům, průkopníkům a podnikatelům. Vystoupila na něm řada osobností z České republiky, zúčastnilo se před 300 hostů. 16

17 Pracovní workshopy s lektory TILLT ( ) Na pozvání týmu Plzeň 2015 uspořádali odborníci ze švédské neziskové organizace pro strategické aliance TILLT vzdělávací seminář na téma: Jak mohou tvůrčí schopnosti a dovednosti umělců zvýšit inovace a kreativitu v podnikovém sektoru? Zúčastnilo se několik desítek účastníků z řad plzeňských firem i umělců. Společnost Plzeň 2015 dále zorganizovala celou řadu pravidelných či jednorázových veřejných debat. Hojnou účast měl cyklus Architektura jako silná káva, pořádaný ve spolupráci se spolkem Zapálení a Domem hudby. Pravidelně se konají veřejné diskuse v Českém rozhlase Plzeň o aktuálních tématech kolem projektu EHMK, které jsou vysílány v přímém přenosu. 17

18 2.6. Komunikační strategie a jednotný vizuální styl projektu V první polovině roku 2012 věnovala společnost značnou pozornost komunikační strategii a implementaci jednotného vizuálního stylu. V druhé polovině roku dochází ke sblížení loga města Plzně s logem projektu EHMK. Nové logo projektu se oficiálně používá od února Od září 2012 přijalo město Plzeň společné logo, které komunikuje rok 2015: V roce 2012 došlo ke zintenzivnění komunikace s veřejností prostřednictvím několika kampaní (březen a duben: přínosy projektu EHMK a otevírání Světovaru; květen: Kulturquell - Evropský kulturní think tank; červen - Den Meliny Mercouri, srpen a září: P:OSVÍCENÍ křest kulturního Autobusu 2015), ale i díky navázání mediálních partnerství s regionálními médii. Pravidelně vycházely celostránkové přílohy v plzeňské mutaci MF DNES, informace vysílala regionální televize ZAK ve čtrnáctideníku Za 5 minut 15 a komerční rozhlasová stanice FM Plus v týdenní minutové relaci. Od dubna 2012 rozesílá tým 2015 elektronický newsletter s aktualitami v české i anglické a německé verzi. Oboustranná komunikace probíhala prostřednictvím sociálních sítí, dílčí projekty jsou navázány na vlastní weby (www.openthinktank.cz, 18

19 3. Zpráva o hospodaření Zpráva o hospodaření společnosti se týká období od do Uvedené částky, pokud není uvedeno jinak, jsou v tisících Kč Příjmy a výdaje Přehled o peněžních PŘÍJMECH a VÝDAJÍCH Částka Počáteční zůstatek v pokladně a na běžném účtu Příjmy celkem Faktury vydané Přijaté dary a dotace Ostatní příjmy (pokladna, úroky, apod.) 134 Výdaje celkem Faktury přijaté Ostatní výdaje (pokladna, poplatky, mzdy, apod.) Konečný zůstatek v pokladně a na běžném účtu Přehled PŘÍJMŮ v členění dle zdrojů Částka Statutární město Plzeň Hlavní činnost společnosti Vedlejší činnost společnosti Peněžité dary 380 Celkem Příjmy společnosti za rok 2012 činily tis. Kč. Hlavním zdrojem finančních prostředků byly: dotace z rozpočtu Statutárního města Plzeň v celkové výši tis. Kč, vyčerpáno bylo tis. Kč, zbývající část 800 tis. Kč bude vrácena v roce 2013; Dotace Ministerstva kultury ČR (poskytnutá prostřednictvím Statutárního města Plzeň) ve výši tis. Kč; Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v souhrnné výši tis. Kč. Účelově vázaný dar od společnosti Berger Bohemia ve výši 30 tis. Kč, který by využit v souvislosti s otevřením Relax parku Štruncovy Sady. Účelově vázaný dar od Nadace ČEZ ve výši 350 tis. Kč, který byl využit v souvislosti s projektem Autobus linka Záloha v rámci spolupráce se Švýcarskými fondy 712 tis. Kč Záloha v rámci spolupráce s Národním institutem dětí a mládeže 144 tis. Kč Dále v rámci vedlejší činnosti společnost poskytla služby (reklamní činnost, realizace přednášek, apod.) v celkové hodnotě tis. Kč. Výdaje společnosti tvořily především běžné provozní výdaje, výdaje na realizaci vlastních programových akcí a projektů společnosti a výdaje na projekty realizované ve spolupráci s externími partnery. 19

20 Během roku proběhla přeměna vyřazeného linkového autobusu na kulturní pojízdné centrum Autobus linka Technické zhodnocení bylo v hodnotě tis. Kč. V souvislosti s tímto společnost pořídila stan v hodnotě 298 tis. Kč. V průběhu roku se společnost podílela na vytváření koncepce hlavní, nosné části projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015, která by měla být dokončena na konci roku Dosud bylo vynaloženo 800 tis. Kč Fondy společnosti Vývoj a konečný stav fondů Stav na počátku období Přírůstky Úbytky Stav na konci období Vlastní jmění Rezervní fond Účelový fond (Berger Bohemia) Účelový fond (Nadace ČEZ) Výsledek hospodaření po zdanění Nerozdělený zisk/ztráta V roce 2012 společnost zúčtovala fond účelový dar od společnosti Berger Bohemia a.s. ve výši 30 tis. Kč. Zůstatek fondu je 0. Dále společnost v roce 2012 zúčtovala fond účelový dar od Nadace ČEZ ve výši 350 tis. Kč. část ve výši 262 tis. Kč byla zúčtována v souvislosti s provozními výdaji, část ve výši 88 tis. byla použita ke krytí investiční výdajů souvisejících s technickým zhodnocením autobusu. Rezervní fond společnost v roce 2012 nečerpala. Zůstatek fondu je tis. Kč Rozvaha a výkaz zisku a ztrát společnosti AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek A.I Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek A.II Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Ostatní dlouhodobý hmotný majetek A.IV Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov věcí 39. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku 0 99 B. Krátkodobý majetek B.I. Zásoby Poskytnuté zálohy na zásoby

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Akce pro veřejnost v roce 2012, pořádané společností Plzeň 2015 nebo ve spolupráci s partnery

Akce pro veřejnost v roce 2012, pořádané společností Plzeň 2015 nebo ve spolupráci s partnery Akce pro veřejnost v roce, pořádané společností Plzeň 2015 nebo ve spolupráci s partnery NÁZEV AKCE TERMÍN STRUČNÝ POPISEK ODHADOVANÁ NÁVŠTĚVNOST Světovar otevřeno 21. 3. 20. 4. Otevření bran budoucího

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více