NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ"

Transkript

1 NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU!

2 Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5 Popis částí a ovládacích prvků...6 Zadní panel...6 Čelní panel...7 Dálkový IR ovladač...8 Ovládání rekordéru pomocí myši...9 Systémové spuštění a vypnutí přístroje...9 Spuštění přístroje...9 Systémové vypnutí přístroje...9 Přihlášení do systému...9 Průvodce nastavením rekordéru...10 Základní displej...15 Základní menu...16 Lišta s nástroji...17 Konfigurace rekordéru...17 Podmenu RECORDING SETUP...17 Záložka RECORDING SCHEDULE...17 Záložka ENCODING SETUP...18 Záložka RECORDING SETUP...18 Záložka CHANNEL OVERLAY...19 Podmenu CAMERA...19 Záložka PTZ SETUP...19 Záložka VIDEO SETUP...20 Záložka MOTION DETECTION...21 Záložka SEQ DISPLAY...21 Podmenu NETWORK SETUP...22 Záložka CONNECTION CONFIG...22 Záložka ETHERNET SETUP...23 Záložka WIFI SETUP...23 Záložka PPPOE...24 Záložka P2P SETUP...25 Záložka 3G DIAL...25 Záložka DDNS SETUP...26 Záložka Záložka ACCESS CONTROL...27 Podmenu SYSTEM SETUP...28 Záložka TIME...28 Záložka SYSTEM MODE...29 Záložka HDD MANAGEMENT...29 Záložka USER MANAGEMENT...30 Záložka ALARM SETUP...30 Záložka ALARM INPUT PLAN...31 Záložka ALARM OUTPUT PLAN...32 Záložka OUTPUT SCHEDULE...32 Podmenu SYSTEM MANAGEMENT...33 Záložka SYSTEM UPGRADE...33 Záložka LOG SEARCH...34 Záložka ONLINE USERS...34 Záložka DEFAULT...35 Přehrávání záznamu...36 Vzdálený přístup k rekordéru...36 Vzdálený přístup pomocí IE...36 Platforma QMEye...39 Aplikace QmEye pro mobilní zařízení...39 Technická specifikace

3 Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalace musí splňovat platné bezpečnostní a elektrotechnické normy a předpisy. Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. Pokud není rekordér dlouho používán, odpojte jej od napájení. Rekordér je určen pouze pro provoz ve vnitřním prostředí. Zabraňte vniknutí kapaliny do rekordéru. Chraňte rekordér před vlhkostí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího předmětu do rekordéru, přístroj ihned vypněte a kontaktujte autorizovaný servis. Opravu přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis. Uvnitř přístroje vzniká teplo. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v okolí rekordéru. Neinstalujte rekordér do prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Neinstalujte rekordér do blízkosti zdrojů tepla (radiátor apod.). Chraňte rekordér před nárazy a vibracemi. -3-

4 Upozornění 1. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené ztrátou zaznamenaných dat v důsledku chybné funkce této jednotky. Doporučuje se pravidelně zálohovat důležité záznamy. Případně se doporučuje, aby se uživatel pojistil proti případným problémům a škodám spojeným se ztrátou zaznamenaných dat. 2. Pokud dojde během nahrávání nebo přehrávání k nesystémovému vypnutí přístroje, k výpadku dodávky elektrické energie, výpadku jističe nebo vytažení síťové šňůry ze zásuvky, může to způsobit nečitelnost nahraných dat nebo nevratné poškození pevného disku (HDD). Pro předcházení těmto problémům se proto doporučuje použít systém zálohovaného napájení (UPS apod.). 3. Pevný disk (HDD) je velmi citlivé a jemné zařízení. S pevným diskem a s rekordérem proto zacházejte opatrně. Chraňte rekordér před vibracemi a nárazy. Při manipulaci s rekordérem během nahrávání nebo přehrávání může dojít ke ztrátě zaznamenaných dat a k trvalému poškození přístroje nebo HDD. 4. Když vyměníte nahraný pevný disk za jiný a pak nainstalujete do přístroje zpět původní disk, nemusí být záznam na tomto původním disku čitelný. 5. Pevný disk a ventilátor se během provozu opotřebovávají. Pro včasnou detekci možných závad se doporučuje 1x ročně provést servisní prohlídku rekordéru. 6. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou, používáním zboží v podmínkách jiných než určených v návodu k obsluze (extrémní teplota, vlhkost, prašnost apod.) a za škody způsobené přírodními živly (bouřka, povodeň, zamětřesení apod.). 7. Nepoužívejte detekční, alarmové a signalizační funkce této jednotky k posuzování kritických situací, ani pro účely vztahující se k lidským životům. 8. Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nefunguje správně vestavěný detektor pohybu. 9. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody vyplývající z použití této jednotky v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru) Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto pokynů zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je vyroben, pomůže zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na odpad. Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE. Toto zařízení je ve shodě s evropskou směrnicí RoHS. -4-

5 Instalace Instalace HDD do rekordéru Upozornění: Instalaci pevného disku smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalaci pevného disku provádějte pouze při odpojeném napájení! Rekordér EN-9004 podporuje připojení 1 pevného disku SATA HDD (3.5, max. 1x4TB). Rekordér EN-9109 podporuje připojení až 2 pevných disků SATA HDD (3.5, max. 2x4TB). 1. Povolte odpovídající šrouby v zadní části a na bocích přístroje. Sejměte horní kryt přístroje. 2. Pomocí přiložené datové propojky a napájecí propojky připojte HDD k hlavní desce rekordéru (viz obr. níže). Vložte HDD do odpovídajícího lože v rekordéru a připevněte jej pomocí přiložených šroubů (viz obr. níže). -5-

6 3. Nasaďte na rekordér zpět horní kryt a připevněte jej pomocí šroubů. Upozornění: Abyste mohli na nově nainstalovaný disk začít nahrávat, musíte jej nejprve systémově zformátovat v odpovídajícím menu rekordéru. Popis částí a ovládacích prvků Zadní panel V-OUT: Kompozitní videovýstup (BNC konektor) pro připojení video vstupu monitoru. A-OUT: Audio výstup (RCA konektor) pro připojení audio vstupu monitoru. HD-OUT: HDMI výstup pro připojení monitoru. VGA: Výstup pro připojení počítačového VGA monitoru. NETWORK: Konektor RJ-45 pro připojení rekordéru k počítačové síti (LAN). USB konektory: USB porty pro zálohování záznamu na USB flash disk nebo pro upgrade FW z USB flash disku apod. 7. DC 12V: Napájecí vstup. K tomuto konektoru připojte výstup přiloženého napájecího zdroje (12VDC). Upozornění: Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. 8. ON/OFF: Hlavní vypínač. -6-

7 Čelní panel 1. Kontrolky: HDD: Činnost disku. REC: Nahrávání. NET: Síťový provoz. POWER: Napájení. 2. IR: IR čidlo pro dálkový ovladač. 3. : Spuštění přehrávání (playback). 4. : Pozastavení playbacuk (pauza). 5. I : Zpomalené přehrávání 1/2x, 1/4x, 1/8x. 6. I: Zrychlené přehrávání dopředu 2x, 4x, 8x. 7. ESC: Vystoupení z menu. 8. MENU: Vstup do programovacího menu. 9. : Směrová tlačítka pro ovládání menu nebo ovládání PTZ kamer. 10. : Potvrzení položky (ENTER). 11. : USB konektor pro připojení USB myši. -7-

8 Dálkový IR ovladač POWER: Zapnutí / vypnutí rekordéru. MENU: Vstup do menu. ESC: Zavření softwarové klávesnice. / Zavření aktuálně otevřeného okna. / Vystoupení z aktuálního ovládání. / Návrat do předchozího menu. / Vystoupení z režimu ovládání PTZ kamer. : Zpomalené přehrávání 1/2x, 1/4x, 1/8x, přehrávání po jednotlivých snímcích. : Zrychlené přehrávání 2x, 4x, 8x. : Zastavení přehrávání. / : Vyhledávání záznamu / spuštění přehrávání / pauza. : Směrová tlačítka nahoru / dolů / vlevo / vpravo pro ovládání menu nebo pro natáčení PTZ kamer. REC: Spuštění nahrávání. SEARCH: Vyhledávání záznamu. OK: Potvrzení položky (ENTER). PTZ: Režim ovládání PTZ kamer. +/-: Zvýšení / snížení hlasitosti nebo hodnoty. Výběr položky ze seznamu. ZOOM IN/OUT: Ovládání zoomu. 0 9, 10+: Numerická tlačítka pro volbu kamery / vložení znaku. FN: Funkční tlačítko (zkratka). : Přepínání náhledových obrazovek 1/4/8/9.. ALARM: Reset alarmu. CLEAR: Zrušení alarmu. DEV: Volba rekordéru pro ovládání. -8-

9 Ovládání rekordéru pomocí myši Rekordér podporuje počítačovou myš (USB). K USB konektoru MOUSE připojte přiloženou počítačovou myš. Pomocí myši můžete ovládat menu rekordéru. Funkce myši je obdobná jako např. v systému Windows. Systémové spuštění a vypnutí přístroje Spuštění přístroje Pokud indikátor POWER nesvítí, postupujte následovně: Připojte k rekordéru napájecí zdroj, přístroj by se měl zapnout. Pokud se přístroj nezapne, zapněte napájení rekordéru kolébkovým vypínačem na zadní straně rekordéru. Pokud kontrolka POWER svítí červeně, stiskněte tlačítko POWER. Systémové vypnutí přístroje V liště s nástroji na displeji dole zvolte položku EXIT ( Vystoupení ) a pak POWER OFF. Upozornění: Zabraňte níže uvedeným nesystémovým způsobům vypnutí přístroje: Vypnutí vypínačem POWER na zadní straně přístroje. Nevypínejte přístroj přímo vypínačem POWER na zadním panelu, když rekordér pracuje, zejména pokud nahrává. Přímé odpojení napájecího zdroje. Zabraňte přímému odpojení napájecího zdroje, když přístroj pracuje, zejména pokud nahrává. Upozornění: K napájení přístroje používejte pouze přiložený stabilizovaný napájecí zdroj. V případě nesprávného napájení hrozí nenormální chování případně poškození HDD a/nebo rekordéru. Přihlášení do systému Po spuštění přístroje klikněte na ikonu pro login a zadejte přihlašovací údaje. Tovární nastavení přístupových údajů: Uživatel (User name): admin Heslo (Password): žádné (nechte prázdné) -9-

10 Průvodce nastavením rekordéru Po prvním spuštění se zobrazí průvodce nastavením (viz obr níže). Pomocí tohoto průvodce můžete nastavit důležité parametry systému k dosažení maximální efektivity. Nastavení provedená pomocí průvodce můžete později kdykoliv změnit v konfiguračním menu rekordéru. Pokud nechcete průvodce nastavením použít, zavřete jeho okno pomocí X vpravo nahoře. STANDARD USER: Standardní uživatel. PROFESSIONAL USER: Profesionální uživatel. LANGUAGE: Zvolte požadovaný jazyk menu. DISPLAY ON STARTUP: Zobrazení průvodce po spuštění rekordéru. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Přihlášení do systému. USER: Zadejte uživatelské jméno (tovární nastavení: admin). PASSWORD: Zadejte heslo (tovární nastavení: žádné (okénko nechte prázdné))

11 Po zadání přístupových údajů klikněte na LOGIn pro přihlášení. Pokud jste heslo zapoměli, klikněte na FORGOT PASSWORD. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Jsou automaticky vyhledány kompatibilní kamery v síti a přiřazeny k jednotlivým kanálům. SEARCH AGAIN: Vyhledat kamery znovu. DELETE: Vymazat seznam vyhledaných kamer. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce:

12 Nastavení OSD údajů, vkládaných do obrazu. CHANNEL: Zvolte kanál, jehož OSD údaje chcete konfigurovat. TITLE OVERLAY: Pokud chcete, aby jméno kanálu bylo vkládáno do obrazu, zatrhněte tuto volbu. CHANNEL NAME: Nastavte požadované jméno kanálu. CHANNEL DISPLAY: K nastavení polohy jména kanálu v obraze kliknete na tlačítko SETUP u této položky. Taháním myši se stisknutým tlačítkem potom můžete nastavit požadovanou pozici jména kanálu. TIME OVERLAY: Pokud chcete, aby byl časový údaj vkládán do obrazu, zatrhněte tuto volbu. CHANNEL DISPLAY: K nastavení polohy časového údaje v obraze kliknete na tlačítko SETUP u této položky. Taháním myši se stisknutým tlačítkem potom můžete nastavit požadovanou pozici časového údaje. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Nastavení parametrů kódování video streamu

13 CHANNEL: Zvolte video kanál, jehož parametry chcete nastavovat. STREAM SELECT: Zvolte stream, který chcete konfigurovat. ENCODING TYPE: Nastavte požadované rozlišení záznamu. FRAME RATE: Záznamová rychlost (fps - počet snímků za vteřinu). K dispozici je nastavení 1 25 fps (PAL). I-FRAME INTERVAL: Nastavte požadovaný interval pro I-snímky. ENCODING MODE: Zvolte konstantní datový tok (CBR) nebo dynamický datový tok (VBR). ENCODING BITRATE: Nastavte požadovaný datový tok. IMAGE QUALITY: Pomocí jezdce nastavte požadovanou záznamovou kvalitu. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Správa pevných disků. DISK FULL: Činnost rekordéru při zaplnění disku. RECYCLE: Při zaplnění disku pokračuje nahrávání přepisováním nejstarších dat. FILE TIME: Členění záznamu do záznamových souborů. Zadejte délku (čas) záznamu v záznamovém souboru. Dále jsou zobrazeny údaje o nainstalovaných pevných discích (HDD). HARD DISK: Model disku. TOTAL SIZE: Celková kapacita disku. FREE SIZE: Volná kapacita disku, která je k dispozici. RECORDING BIT-RATE: Záznamová rychlost (bit rate). RECORDING TIME: Záznamová doba. FORMATTING: Zformátování disku. Před použitím nově nainstalovaného disku se doporučuje zformátovat disk pomocí této položky. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce:

14 Časový rozvrh pro nahrávání. CHANNEL: Kanál. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. Řádek 0 24 : Hodiny během dne. Zelená políčka (NORMAL RECORDING): Normální nahrávání. V danou hodinu se normálně kontinuálně nahrává. Žlutá políčka (MOTION RECORDING): Pohybový záznam. V danou hodinu se nahrává pouze při výskytu pohybu v obraze. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Úspěšně jste prošli všechny kroky průvodce. START RECORD: Pokud chcete, aby se po ukončení průvodce spustilo nahrávání, zatrhněte tuto volbu

15 FINISH: K uložení provedených nastavení a k opuštění rpůvodce kliknete na tlačítko FINISH. Základní displej Po ukončení průvodce se zobrazí zázkladní displej s obrazy z přiřazených kamer. V jednotlivých obrazových polích je zobrazen obraz z přiřazených kompatibilních kamer. Vlevo je zobrazen panel se seznamem přiřazených kamer. K novém vyhledání kompatibilních kamer v síti klikněte na tlačítko SEARCH dole. Rekordér automaticky vyhledá všechny kompatibilní IP kamery v síti a zobrazí jejich seznam. Nyní můžete jednoduše přidávat nebo odstraňovat požadované kamery

16 K manuálnímu přidání kamery klikněte na tlačítko MANUALLY ADD dole. Potom se zobrazí tento displej: CHANNEL: Zvolte kanál, kterému chcete přiřadit kameru. PROTOCOL: Zvolte protokol podporovaný kamerou. DEVICE ADDRESS: Zadejte IP adresu kamery. Pozn.: Adresa kamery by měla být se stejného síťového segmentu jako IP adresa rekordéru. DEVICE PORT: Číslo portu kamery. USER NAME: Uživatelské jméno pro přístup ke kameře. PASSWORD: Heslo pro přístup ke kameře. ENABLE: Povolit přiřazení kamery. CANCEL: Zrušit. OK: Uložit provedená nastavení. Základní menu Když kliknete do obrazu pravým tlačítkem myši, zobrazí se zkrácené menu: Main Menu = Hlavní konfigurační menu. Wizard & Language = Průvodce nastavením (vč. nastavení jazyka). Multi channel = Volba děleného displeje. Recording Control = Ovládání nahrávání. Enable Sound : Povolení audia (teto funkce není u tohoto modelu dostupná). Start SEQ Displey : Spuštění automatického přepínání displejů (automatická sekvence). Digital Zoom Digitální zvětšení obrazu (tato funkce je dostupná pouze při zobrazení kamery na celé obrazovce). Playback & Backup = Přehrávání záznamu / zálohování záznamu. PTZ Control = Ovládání PTZ kamer. Alarm Control = Ovládání alarmu. Alarm Information : Informace o alarmu. Display Setup = Nastavení displeje

17 Lišta s nástroji Když najedete myší do dolní části displeje, zobrazí se lišta s nástroji Význam ikon: 1. Vstup do konfiguračního menu. 2. Spuštění průvodce nastavením rekordéru a nastavení OSD jazyka. 3. Spuštění automatického vyhledání kompatibilních kamer v síti. 4. Volba děleného displeje. 5. Volba kamer (kanálů) pro automatické / manuální nahrávání. 6. Přehrávání záznamu / zálohování záznamu. 7. Ovládání PTZ kamer. 8. Ovládání alarmu. 9. Nastavení obrazových parametrů kamer a monitoru. Nastavení parametrů výstupu pro monitor. 10.Odhlášení ze systému / restart systému / vypnutí systému.. Konfigurace rekordéru Klikněte pravým tlačítkem myši do obrazu pro zobrazení základního menu. V tomto menu klikněte na MAIN MENU. nebo Najeďte myší do spodní části displeje k zobrazení lišty s nástroji a na ní klikněte na ikonu. Podmenu RECORDING SETUP Záložka RECORDING SCHEDULE Časový rozvrh pro nahrávání. CHANNEL: Kanál. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. Řádek 0 24 : Hodiny během dne. Zelená políčka (NORMAL RECORDING): Normální nahrávání. V danou hodinu se normálně kontinuálně nahrává

18 Žlutá políčka (MOTION RECORDING): Pohybový záznam. V danou hodinu se nahrává pouze při výskytu pohybu v obraze. SAVE: Uložit. EXIT: Vystoupit. Záložka ENCODING SETUP CHANNEL: Zvolte video kanál, jehož parametry chcete nastavovat. STREAM SELECT: Zvolte stream, který chcete konfigurovat. ENCODING TYPE: Nastavte požadované rozlišení záznamu. FRAME RATE: Záznamová rychlost (fps - počet snímků za vteřinu). K dispozici je nastavení 1 25 fps (PAL). I-FRAME INTERVAL: Nastavte požadovaný interval pro I-snímky. ENCODING MODE: Zvolte konstantní datový tok (CBR) nebo dynamický datový tok (VBR). ENCODING BITRATE: Nastavte požadovaný datový tok. IMAGE QUALITY: Pomocí jezdce nastavte požadovanou záznamovou kvalitu. SAVE: Uložit provedená nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka RECORDING SETUP CHANNEL: Zvolte kanál, jehož záznamové parametry chcete nastavovat. AUDIO: Záznam audia

19 PRE-ALARM REC: Nastavte požadovanou délku před-alarmového záznamu. SAVE: Uložit. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka CHANNEL OVERLAY Vkládání údajů do obrazu. CHANNEL: Kanál pro který chcete nastavovat vkládání údajů do obrazu.. TITLE OVERLAY: Pokud chcete, aby se do obrazu vkládalo jméno kanálu, zatrhněte toto okénko. CHANNEL NAME: Zadejte požadované jméno kanálu (kamerový tutulek). CHANNEL DISPLAY: Umístění kamerového titulku do obrazu. TIME OVERLAY: Pokud chcete, aby se do obrazu vkládal časový údaj, zatrhněte toto okénko. TIME DISPLAY: Umístění data a času do obrazu. Podmenu CAMERA Záložka PTZ SETUP CHANNEL: Zvolte kanál, jehož PTZ parametry chcete nastavovat. VŠE (ALL) všechny kanály. PTZ PROTOCOL: Ovládací protokol pro ovládání dané PTZ kamery. Tovární nastavení: Pelco D

20 PTZ ADDRESS): ID adresa PTZ kamery (speed-dome kamery) připojené k danému kanálu. Rozsah nastavení BIT RATE: Komunikační rychlost (baud rate). Dostupná nastavení: bps. DATA BITS): Počet datových bitů. Rozsah nastavení: 5 8. Tovární nastavení:8. STOP BITS: Stop bity. Rozsah nastavení: 1, 2. Tovární nastavení:1. DATA CHECK: Parita. LICHÁ (ODD) lichá, SUDÁ (EVEN) sudá, WITHOUT žádná. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka VIDEO SETUP VIDEO MODE: Video standard (PAL / NTSC). CHANNEL: Kanál. RESERVED SECTION: Nastavení privátních zón. VIDEO LOSS: Zvolte akci rekordéru při výpadku videosignálu. BUZZER ALAR bzučák, SEND odeslání notifikačního u. ALARM OUTPUT: Aktivace alarmového výstupu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

21 Záložka MOTION DETECTION Nastavení detekce pohybu. CHANNEL: Kanál. SENSITIVITY SETTING: Citlivost detekce. DETECTION AREA: Nastavení detekčních zón. BUZZER ALARM: Při výskytu pohybu se spustí bzučák. SEND Při výskytu pohybu se odešle notifikační . TRIGGER RECORDING: Zvolte kameru, která se má při výskytu pohybu na daném kanále začít nahrávat. ALARM OUTPUT: Zvolte alarmový výstup, který má být při výskytu pohybu na daném kanále aktivován. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka SEQ DISPLAY Nastavení automatického přepínání kamer. TIME: Přepínací interval (doba prodlení). FULL PAGE: Zvolte kamery pro automatické přepínání na celé obrazovce

22 QUAD PAGE: Zvolte rozčtvrcené displeje ( quady ) pro automatické přepínání. 9-WIN PAGE: Zvolte displej rozdělený na 9 obrazových polí pro automatické přepínání. SAVE: Uložit provedená nastavení. EXIT: Vystoupit z menu. Podmenu NETWORK SETUP Záložka CONNECTION CONFIG UPNP: Povolení UPNP. UPnP protokol umožňuje jednoduché připojení rekordéru do vaší sítě a automatickou konfiguraci síťových parametrů. Abyste mohli toto nastavení využít, musíte mít ve vaší síti router, který tuto službu podporuje. SERVER PORT: Číslo portu pro odesílání obrazu. Tovární nastavení: Změna nastavení tohoto parametru je účinná až po restartu rekordéru. Stejné číslo musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. DATA PORT: Číslo portu pro vzdálené sledování na mobilním telefonu. Tovární nastavení: HTTP PORT: Číslo webového portu. Tovární nastavení: 80. Změna nastavení tohoto parametru je účinná až po restartu rekordéru. Pokud změníte toto číslo portu, musíte pro přístup k rekordéru zadat toto číslo za IP adresu rekordéru (oddělené dvojtečkou). Příklad: :1234 (kde 1234 je číslo portu). Stejné číslo portu musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. Pozn.: Aby byly dostupné všechny funkce vzdáleného přístupu k rekordéru, musíte namapovat všechny výše uvedené porty ve vašem routeru

23 Záložka ETHERNET SETUP DHCP: IP adresa je rekordéru přiřazována automaticky DHCP serverem ve vaší síti. Toto nastavení je možné využít pouze v případě, že ve vaší síti je funkční DHCP server. IP ADDRESS: Pokud jste nezatrhli položku DHCP nebo UPNP, nastavte manuálně požadovanou pevnou IP adresu rekordéru. SUBNET MASK: Maska sítě. DEFAULT GATEWAY: IP adresa brány (router apod.). DNS SERVER: IP adresa DNS serveru. MAC (MAC): MAC adresa rekordéru. STATUS: Stav připojení k síti. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka WIFI SETUP Rekordér podporuje připojení k vaší WiFi síti pomocí USB/WiFi adaptéru. V tomto menu nastavte parametry vašeho WiFi připojení. ENABLE: Povolení WiFi připojení

24 REFRESH: Vyhledání dostupných WiFi sítí. SSID: Zadejte ID jméno pro WiFI připojení rekordéru. SECURITY: Zvolte zabezpeční vašeho WiFi připojení. PASSWORD: Zadejte heslo pro vaše WiFi připojení. ETHERNET CONFIG: Konfigurace Ethernet parametrů. STATUS: Stav WiFi připojení. Záložka PPPOE ACCOUNT: Zadejte PPPoE jméno přidělené poskytovatelem připojení k Internetu. PASSWORD: Zadejte PPPoE heslo přidělené poskytovatelem připojení k Internetu. ENABLE: K povolení PPPoE připojení klikněte na toto tlačítko. PPPoE STATUS: Stav PPPoE připojení. IP ADDRESS: IP adresa pro PPPoE připojení. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

25 Záložka P2P SETUP Nastavení funkce P2P. Pomocí této funkce můžete přistupovat k rekordéru pomocí cloudové služby QmEyE, bez pracného nastavování síťových parametrů, mapování portů atd. Nejprve musíte pomocí identifikačního čísla Cloud ID zaregistrovat rekordér u příslušného serveru. ID číslo můžete při registraci zadat ručně, nebo pomocí QR kódu dejmutého v tomto menu. QR kódy IOS App nebo Android APP slouží ke stažení aplikace pro vzdálený monitoring na vašem mobilu pomocí cloudové služby. Podrobný návod k využití služby QmEye naleznete v návodu dále. Záložka 3G DIAL Rekordér podporuje 3G připojení k Internetu pomocí USB/3G adaptéru. V tomto menu nastavte parametry vašeho 3G připojení. Natavení konzultujte se svým mobilním operátorem. Testované podporované 3G adaptéry: Unicom 3G, Huawei E173, ZTE MF

26 Záložka DDNS SETUP ENABLE DDNS: Pokud internetová přípojka na straně rekordéru nemá přidělenu pevnou veřejnou IP adresu, můžete k rekordéru přistupovat přes Internet pomocí tzv. DDNS služby (serveru). Pokud chcete využít DDNS službu, zatrhněte okénko ENABLE DDNS. Pozn.: Nejprve musíte rekordér zaregistrovat u zvolené DDNS služby. Zdarma je k dispozici např. tento DDNS server: SODDNS, ANYVISION, PANSIM, DYNDNS.ORG. Po zaregistrování zadejte v tomto menu parametry vašeho DDNS účtu. DDNS SERVICE: jméno DDNS služby. DDNS DOMAIN: Zadejte adresu DDNS serveru. USER: Zadejte jméno, pod kterým je rekordér zaregistrován u zvoleného DDNS serveru. PASSWORD: Zadejte heslo pro přístup k DDNS serveru. DDNS STATUS: Stav DDNS služby. INTERNET IP: IP adresa vaší přípojky k Internetu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

27 Záložka Nastavení poštovního serveru pro odesílání notifikačních ů. SSL PROTOCOL: Zabezpečený přenosový protokol. ADDRESS 1: Zadejte první ovou adresu příjemce. ADDRESS 2: Zadejte druhou ovou adresu příjemce. SEND Zadejte jméno poštovního účtu odesílatele. SMTP SERVER: Server odchozí pošty. SMTP PORT: Číslo portu pro odchozí poštu. ACCOUNT: Uživatelské jméno. PASSWORD: Heslo. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka ACCESS CONTROL

28 Nastavení pravidel pro vzdálený přístup. Můžete nastavit rozsah IP adres, které mají mít povolený resp. zakázaný vzdálený přístup k rekordéru. LIST RULE: Pravidlo pro přístup. NOT USED nepoužito, ALLOW ACCESS povolit přístup, REFUSED TO VISIT zakázat přístup. STARTING IP: Začáteční adresa. ENDING IP: Koncová adresa. ADD: Přidat. DELETE: Vymazat. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Podmenu SYSTEM SETUP Záložka TIME REMOTE CONTROLER: Číslo dálkového ovladače. DEVICE NAME: Jméno rekordéru. DATE MODE: Formát datumu. TIME MODE: Formát času. SYSTEM DATE: Systémové datum. SYSTEM TIME: Systémový čas. DST: Letní čas. NTP SETUP: Nastavení NTP serveru pro synchronizaci času. SET TIME: Potvrzení modifikace času. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

29 Záložka SYSTEM MODE Jsou zobrazeny maximální počty podporovaných IP kamer pro jednotlivá rozlišení. WORK MODE: Zvolte podporovaný režim. VIDEO MODE: Zvolte video standard (PAL/NTSC). SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka HDD MANAGEMENT Správa pevných disků (HDD). DISK FULL: Činnost rekordéru při zaplnění disku. RECYCLE - přepis nejstarších dat novým záznamem, STOP zastavení nahrávání. FILE TIME: Členění záznamu do záznamových souborů. Zadejte délku záznamu v jednom souboru. HARD DISK: Nainstalované HDD. TOTAL SIZE: Celková kapacita. FREE SIZE: Volná kapacita. FORMATTING: Zformátování HDD. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

30 Záložka USER MANAGEMENT Správa uživatelů PERMISSION TYPE: Druh povolení. USER: Uživatel. SYSTEM PRIVILEGES: Uživatelská systémová práva. ADD USER: Přidat uživatele. EDIT USER: Editovat uživatele. DELETE USER: Vymazat uživatele. EDIT PASSWORD: Změna hesla. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka ALARM SETUP ALARM INPUT: Zvolte alarmový vstup, jehož parametry chcete nastavovat. ALL všechny alarmové kanály. INPUT TYPE: Zadejte typ alarmového vstupu. N/O norrmálně otevřený ( normally open ), N/C normálně zavřený ( normally closed )

31 CLEAR ALARM: Doba po aktivaci alarmového vstupu, po které se automaticky zruší alarmový stav rekordéru. PTZ RELATE: Akce PTZ kamery při výskytu alarmu. SEND Pokud chcete, aby rekordér při výskytu alarmu odeslal notifikační , zatrhněte toto okénko. TRIGGER RECORDING: Zvolte kamery, které se mají začít nahrávat při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. ALARM OUTPUT: Zvolte alarmový výstup, který má být aktivován při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka ALARM INPUT PLAN Časový rozvrh činnosti alarmových vstupů. ALARM INPUT: Zvolte alarmový vstup, jehož časový plán chcete konfigurovat. 0-24: Hodiny během dne. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. Pro každou hodinu můžete zvolený alarmový vstup zapnout (zelené políčko) nebo vypnout (bílé políčko). K zapnutí klikněte levým tlačítkem myši do odpovídajícího políčka, k vypnutí klikněte pravým tlačítkem myši. Když je alarmový vstup vypnutý, bude jeho aktivace připojeným poplachovým čidlem ignorována

32 Záložka ALARM OUTPUT PLAN Časový rozvrh činnosti alarmových výstupů. ALARM INPUT: Zvolte alarmový výstup, jehož časový plán chcete konfigurovat. 0-24: Hodiny během dne. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. Pro každou hodinu můžete zvolený alarmový výstup zapnout (zelené políčko) nebo vypnout (bílé políčko). K zapnutí klikněte levým tlačítkem myši do odpovídajícího políčka, k vypnutí klikněte pravým tlačítkem myši. Záložka OUTPUT SCHEDULE Časový rozvrh pro akce rekordéru při výskytu alarmu. 0-24: Hodiny během dne. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota

33 BUZZER ALARM: Bzučák. SEND Odeslání notifikačního u. ALARM OUTPUT: Aktivace alarmovéh výstupu. K zapnutí klikněte levým tlačítkem myši do odpovídajícího políčka, k vypnutí klikněte pravým tlačítkem myši. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Podmenu SYSTEM MANAGEMENT Záložka SYSTEM UPGRADE Aktualizace firmware erkordéru. HARDWARE VERSION: Verze hardware. SOFTWARE VERSION: Verze software. SERIAL NUMBER: Výrobní číslo. RELEASE DATE: Datum vydání software. Když chcete aktualizovat firmware rekordéru, klikněte na tlačítko SOFTWARE UPGRADE. Jsou podporovány tyto způsoby upgrade: lokálně z připojeného USB flash disku, pomocí IE, pomocí klientského software. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ Návod k použití pro síťový digitální video rekordér Hikvision Tento manuál a rovněž tak i software, který je v něm popisován, podléhají licenci a lze je kopírovat

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Kapitola 1 Úvod Hlavní funkce Optimalizovaná komprese

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

Síťový videorekordér. Uživatelská příručka UD.6L0202B1676A01

Síťový videorekordér. Uživatelská příručka UD.6L0202B1676A01 Síťový videorekordér Uživatelská příručka UD.6L0202B1676A01 Stručná úvodní příručka COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Veškeré informace, mj. včetně

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení Popis a ovládací prvky 4-kanálový digitální USB video rekordér Obj. č.: 75 17 04 Vážený zákazníku, 1 4) Video vstupy pro připojení kamer (cinch) 5. Audio vstup (cinch) pro připojení audio signálu (cinch)

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Návod k použití digitálního videorekordéru Hikvision Network Digital Video Recorder Tento návod k pouţití, stejně jako v něm popsané software,

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U

STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U DVR xx04le-l návod k obsluze Obsah Důležité bezpečnostní pokyny a varování 5 1. Vlastnosti a specifikace 6 1.1 Přehled 6 1.2 Vlastnosti 7 1.3 Vlastnosti 8 2. Přehled a ovládání

Více

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač

Více