NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ"

Transkript

1 NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU!

2 Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5 Popis částí a ovládacích prvků...6 Zadní panel...6 Čelní panel...7 Dálkový IR ovladač...8 Ovládání rekordéru pomocí myši...9 Systémové spuštění a vypnutí přístroje...9 Spuštění přístroje...9 Systémové vypnutí přístroje...9 Přihlášení do systému...9 Průvodce nastavením rekordéru...10 Základní displej...15 Základní menu...16 Lišta s nástroji...17 Konfigurace rekordéru...17 Podmenu RECORDING SETUP...17 Záložka RECORDING SCHEDULE...17 Záložka ENCODING SETUP...18 Záložka RECORDING SETUP...18 Záložka CHANNEL OVERLAY...19 Podmenu CAMERA...19 Záložka PTZ SETUP...19 Záložka VIDEO SETUP...20 Záložka MOTION DETECTION...21 Záložka SEQ DISPLAY...21 Podmenu NETWORK SETUP...22 Záložka CONNECTION CONFIG...22 Záložka ETHERNET SETUP...23 Záložka WIFI SETUP...23 Záložka PPPOE...24 Záložka P2P SETUP...25 Záložka 3G DIAL...25 Záložka DDNS SETUP...26 Záložka Záložka ACCESS CONTROL...27 Podmenu SYSTEM SETUP...28 Záložka TIME...28 Záložka SYSTEM MODE...29 Záložka HDD MANAGEMENT...29 Záložka USER MANAGEMENT...30 Záložka ALARM SETUP...30 Záložka ALARM INPUT PLAN...31 Záložka ALARM OUTPUT PLAN...32 Záložka OUTPUT SCHEDULE...32 Podmenu SYSTEM MANAGEMENT...33 Záložka SYSTEM UPGRADE...33 Záložka LOG SEARCH...34 Záložka ONLINE USERS...34 Záložka DEFAULT...35 Přehrávání záznamu...36 Vzdálený přístup k rekordéru...36 Vzdálený přístup pomocí IE...36 Platforma QMEye...39 Aplikace QmEye pro mobilní zařízení...39 Technická specifikace

3 Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalace musí splňovat platné bezpečnostní a elektrotechnické normy a předpisy. Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. Pokud není rekordér dlouho používán, odpojte jej od napájení. Rekordér je určen pouze pro provoz ve vnitřním prostředí. Zabraňte vniknutí kapaliny do rekordéru. Chraňte rekordér před vlhkostí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího předmětu do rekordéru, přístroj ihned vypněte a kontaktujte autorizovaný servis. Opravu přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis. Uvnitř přístroje vzniká teplo. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v okolí rekordéru. Neinstalujte rekordér do prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Neinstalujte rekordér do blízkosti zdrojů tepla (radiátor apod.). Chraňte rekordér před nárazy a vibracemi. -3-

4 Upozornění 1. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené ztrátou zaznamenaných dat v důsledku chybné funkce této jednotky. Doporučuje se pravidelně zálohovat důležité záznamy. Případně se doporučuje, aby se uživatel pojistil proti případným problémům a škodám spojeným se ztrátou zaznamenaných dat. 2. Pokud dojde během nahrávání nebo přehrávání k nesystémovému vypnutí přístroje, k výpadku dodávky elektrické energie, výpadku jističe nebo vytažení síťové šňůry ze zásuvky, může to způsobit nečitelnost nahraných dat nebo nevratné poškození pevného disku (HDD). Pro předcházení těmto problémům se proto doporučuje použít systém zálohovaného napájení (UPS apod.). 3. Pevný disk (HDD) je velmi citlivé a jemné zařízení. S pevným diskem a s rekordérem proto zacházejte opatrně. Chraňte rekordér před vibracemi a nárazy. Při manipulaci s rekordérem během nahrávání nebo přehrávání může dojít ke ztrátě zaznamenaných dat a k trvalému poškození přístroje nebo HDD. 4. Když vyměníte nahraný pevný disk za jiný a pak nainstalujete do přístroje zpět původní disk, nemusí být záznam na tomto původním disku čitelný. 5. Pevný disk a ventilátor se během provozu opotřebovávají. Pro včasnou detekci možných závad se doporučuje 1x ročně provést servisní prohlídku rekordéru. 6. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou, používáním zboží v podmínkách jiných než určených v návodu k obsluze (extrémní teplota, vlhkost, prašnost apod.) a za škody způsobené přírodními živly (bouřka, povodeň, zamětřesení apod.). 7. Nepoužívejte detekční, alarmové a signalizační funkce této jednotky k posuzování kritických situací, ani pro účely vztahující se k lidským životům. 8. Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nefunguje správně vestavěný detektor pohybu. 9. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody vyplývající z použití této jednotky v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru) Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto pokynů zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je vyroben, pomůže zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na odpad. Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE. Toto zařízení je ve shodě s evropskou směrnicí RoHS. -4-

5 Instalace Instalace HDD do rekordéru Upozornění: Instalaci pevného disku smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalaci pevného disku provádějte pouze při odpojeném napájení! Rekordér EN-9004 podporuje připojení 1 pevného disku SATA HDD (3.5, max. 1x4TB). Rekordér EN-9109 podporuje připojení až 2 pevných disků SATA HDD (3.5, max. 2x4TB). 1. Povolte odpovídající šrouby v zadní části a na bocích přístroje. Sejměte horní kryt přístroje. 2. Pomocí přiložené datové propojky a napájecí propojky připojte HDD k hlavní desce rekordéru (viz obr. níže). Vložte HDD do odpovídajícího lože v rekordéru a připevněte jej pomocí přiložených šroubů (viz obr. níže). -5-

6 3. Nasaďte na rekordér zpět horní kryt a připevněte jej pomocí šroubů. Upozornění: Abyste mohli na nově nainstalovaný disk začít nahrávat, musíte jej nejprve systémově zformátovat v odpovídajícím menu rekordéru. Popis částí a ovládacích prvků Zadní panel V-OUT: Kompozitní videovýstup (BNC konektor) pro připojení video vstupu monitoru. A-OUT: Audio výstup (RCA konektor) pro připojení audio vstupu monitoru. HD-OUT: HDMI výstup pro připojení monitoru. VGA: Výstup pro připojení počítačového VGA monitoru. NETWORK: Konektor RJ-45 pro připojení rekordéru k počítačové síti (LAN). USB konektory: USB porty pro zálohování záznamu na USB flash disk nebo pro upgrade FW z USB flash disku apod. 7. DC 12V: Napájecí vstup. K tomuto konektoru připojte výstup přiloženého napájecího zdroje (12VDC). Upozornění: Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. 8. ON/OFF: Hlavní vypínač. -6-

7 Čelní panel 1. Kontrolky: HDD: Činnost disku. REC: Nahrávání. NET: Síťový provoz. POWER: Napájení. 2. IR: IR čidlo pro dálkový ovladač. 3. : Spuštění přehrávání (playback). 4. : Pozastavení playbacuk (pauza). 5. I : Zpomalené přehrávání 1/2x, 1/4x, 1/8x. 6. I: Zrychlené přehrávání dopředu 2x, 4x, 8x. 7. ESC: Vystoupení z menu. 8. MENU: Vstup do programovacího menu. 9. : Směrová tlačítka pro ovládání menu nebo ovládání PTZ kamer. 10. : Potvrzení položky (ENTER). 11. : USB konektor pro připojení USB myši. -7-

8 Dálkový IR ovladač POWER: Zapnutí / vypnutí rekordéru. MENU: Vstup do menu. ESC: Zavření softwarové klávesnice. / Zavření aktuálně otevřeného okna. / Vystoupení z aktuálního ovládání. / Návrat do předchozího menu. / Vystoupení z režimu ovládání PTZ kamer. : Zpomalené přehrávání 1/2x, 1/4x, 1/8x, přehrávání po jednotlivých snímcích. : Zrychlené přehrávání 2x, 4x, 8x. : Zastavení přehrávání. / : Vyhledávání záznamu / spuštění přehrávání / pauza. : Směrová tlačítka nahoru / dolů / vlevo / vpravo pro ovládání menu nebo pro natáčení PTZ kamer. REC: Spuštění nahrávání. SEARCH: Vyhledávání záznamu. OK: Potvrzení položky (ENTER). PTZ: Režim ovládání PTZ kamer. +/-: Zvýšení / snížení hlasitosti nebo hodnoty. Výběr položky ze seznamu. ZOOM IN/OUT: Ovládání zoomu. 0 9, 10+: Numerická tlačítka pro volbu kamery / vložení znaku. FN: Funkční tlačítko (zkratka). : Přepínání náhledových obrazovek 1/4/8/9.. ALARM: Reset alarmu. CLEAR: Zrušení alarmu. DEV: Volba rekordéru pro ovládání. -8-

9 Ovládání rekordéru pomocí myši Rekordér podporuje počítačovou myš (USB). K USB konektoru MOUSE připojte přiloženou počítačovou myš. Pomocí myši můžete ovládat menu rekordéru. Funkce myši je obdobná jako např. v systému Windows. Systémové spuštění a vypnutí přístroje Spuštění přístroje Pokud indikátor POWER nesvítí, postupujte následovně: Připojte k rekordéru napájecí zdroj, přístroj by se měl zapnout. Pokud se přístroj nezapne, zapněte napájení rekordéru kolébkovým vypínačem na zadní straně rekordéru. Pokud kontrolka POWER svítí červeně, stiskněte tlačítko POWER. Systémové vypnutí přístroje V liště s nástroji na displeji dole zvolte položku EXIT ( Vystoupení ) a pak POWER OFF. Upozornění: Zabraňte níže uvedeným nesystémovým způsobům vypnutí přístroje: Vypnutí vypínačem POWER na zadní straně přístroje. Nevypínejte přístroj přímo vypínačem POWER na zadním panelu, když rekordér pracuje, zejména pokud nahrává. Přímé odpojení napájecího zdroje. Zabraňte přímému odpojení napájecího zdroje, když přístroj pracuje, zejména pokud nahrává. Upozornění: K napájení přístroje používejte pouze přiložený stabilizovaný napájecí zdroj. V případě nesprávného napájení hrozí nenormální chování případně poškození HDD a/nebo rekordéru. Přihlášení do systému Po spuštění přístroje klikněte na ikonu pro login a zadejte přihlašovací údaje. Tovární nastavení přístupových údajů: Uživatel (User name): admin Heslo (Password): žádné (nechte prázdné) -9-

10 Průvodce nastavením rekordéru Po prvním spuštění se zobrazí průvodce nastavením (viz obr níže). Pomocí tohoto průvodce můžete nastavit důležité parametry systému k dosažení maximální efektivity. Nastavení provedená pomocí průvodce můžete později kdykoliv změnit v konfiguračním menu rekordéru. Pokud nechcete průvodce nastavením použít, zavřete jeho okno pomocí X vpravo nahoře. STANDARD USER: Standardní uživatel. PROFESSIONAL USER: Profesionální uživatel. LANGUAGE: Zvolte požadovaný jazyk menu. DISPLAY ON STARTUP: Zobrazení průvodce po spuštění rekordéru. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Přihlášení do systému. USER: Zadejte uživatelské jméno (tovární nastavení: admin). PASSWORD: Zadejte heslo (tovární nastavení: žádné (okénko nechte prázdné))

11 Po zadání přístupových údajů klikněte na LOGIn pro přihlášení. Pokud jste heslo zapoměli, klikněte na FORGOT PASSWORD. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Jsou automaticky vyhledány kompatibilní kamery v síti a přiřazeny k jednotlivým kanálům. SEARCH AGAIN: Vyhledat kamery znovu. DELETE: Vymazat seznam vyhledaných kamer. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce:

12 Nastavení OSD údajů, vkládaných do obrazu. CHANNEL: Zvolte kanál, jehož OSD údaje chcete konfigurovat. TITLE OVERLAY: Pokud chcete, aby jméno kanálu bylo vkládáno do obrazu, zatrhněte tuto volbu. CHANNEL NAME: Nastavte požadované jméno kanálu. CHANNEL DISPLAY: K nastavení polohy jména kanálu v obraze kliknete na tlačítko SETUP u této položky. Taháním myši se stisknutým tlačítkem potom můžete nastavit požadovanou pozici jména kanálu. TIME OVERLAY: Pokud chcete, aby byl časový údaj vkládán do obrazu, zatrhněte tuto volbu. CHANNEL DISPLAY: K nastavení polohy časového údaje v obraze kliknete na tlačítko SETUP u této položky. Taháním myši se stisknutým tlačítkem potom můžete nastavit požadovanou pozici časového údaje. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Nastavení parametrů kódování video streamu

13 CHANNEL: Zvolte video kanál, jehož parametry chcete nastavovat. STREAM SELECT: Zvolte stream, který chcete konfigurovat. ENCODING TYPE: Nastavte požadované rozlišení záznamu. FRAME RATE: Záznamová rychlost (fps - počet snímků za vteřinu). K dispozici je nastavení 1 25 fps (PAL). I-FRAME INTERVAL: Nastavte požadovaný interval pro I-snímky. ENCODING MODE: Zvolte konstantní datový tok (CBR) nebo dynamický datový tok (VBR). ENCODING BITRATE: Nastavte požadovaný datový tok. IMAGE QUALITY: Pomocí jezdce nastavte požadovanou záznamovou kvalitu. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Správa pevných disků. DISK FULL: Činnost rekordéru při zaplnění disku. RECYCLE: Při zaplnění disku pokračuje nahrávání přepisováním nejstarších dat. FILE TIME: Členění záznamu do záznamových souborů. Zadejte délku (čas) záznamu v záznamovém souboru. Dále jsou zobrazeny údaje o nainstalovaných pevných discích (HDD). HARD DISK: Model disku. TOTAL SIZE: Celková kapacita disku. FREE SIZE: Volná kapacita disku, která je k dispozici. RECORDING BIT-RATE: Záznamová rychlost (bit rate). RECORDING TIME: Záznamová doba. FORMATTING: Zformátování disku. Před použitím nově nainstalovaného disku se doporučuje zformátovat disk pomocí této položky. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce:

14 Časový rozvrh pro nahrávání. CHANNEL: Kanál. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. Řádek 0 24 : Hodiny během dne. Zelená políčka (NORMAL RECORDING): Normální nahrávání. V danou hodinu se normálně kontinuálně nahrává. Žlutá políčka (MOTION RECORDING): Pohybový záznam. V danou hodinu se nahrává pouze při výskytu pohybu v obraze. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Úspěšně jste prošli všechny kroky průvodce. START RECORD: Pokud chcete, aby se po ukončení průvodce spustilo nahrávání, zatrhněte tuto volbu

15 FINISH: K uložení provedených nastavení a k opuštění rpůvodce kliknete na tlačítko FINISH. Základní displej Po ukončení průvodce se zobrazí zázkladní displej s obrazy z přiřazených kamer. V jednotlivých obrazových polích je zobrazen obraz z přiřazených kompatibilních kamer. Vlevo je zobrazen panel se seznamem přiřazených kamer. K novém vyhledání kompatibilních kamer v síti klikněte na tlačítko SEARCH dole. Rekordér automaticky vyhledá všechny kompatibilní IP kamery v síti a zobrazí jejich seznam. Nyní můžete jednoduše přidávat nebo odstraňovat požadované kamery

16 K manuálnímu přidání kamery klikněte na tlačítko MANUALLY ADD dole. Potom se zobrazí tento displej: CHANNEL: Zvolte kanál, kterému chcete přiřadit kameru. PROTOCOL: Zvolte protokol podporovaný kamerou. DEVICE ADDRESS: Zadejte IP adresu kamery. Pozn.: Adresa kamery by měla být se stejného síťového segmentu jako IP adresa rekordéru. DEVICE PORT: Číslo portu kamery. USER NAME: Uživatelské jméno pro přístup ke kameře. PASSWORD: Heslo pro přístup ke kameře. ENABLE: Povolit přiřazení kamery. CANCEL: Zrušit. OK: Uložit provedená nastavení. Základní menu Když kliknete do obrazu pravým tlačítkem myši, zobrazí se zkrácené menu: Main Menu = Hlavní konfigurační menu. Wizard & Language = Průvodce nastavením (vč. nastavení jazyka). Multi channel = Volba děleného displeje. Recording Control = Ovládání nahrávání. Enable Sound : Povolení audia (teto funkce není u tohoto modelu dostupná). Start SEQ Displey : Spuštění automatického přepínání displejů (automatická sekvence). Digital Zoom Digitální zvětšení obrazu (tato funkce je dostupná pouze při zobrazení kamery na celé obrazovce). Playback & Backup = Přehrávání záznamu / zálohování záznamu. PTZ Control = Ovládání PTZ kamer. Alarm Control = Ovládání alarmu. Alarm Information : Informace o alarmu. Display Setup = Nastavení displeje

17 Lišta s nástroji Když najedete myší do dolní části displeje, zobrazí se lišta s nástroji Význam ikon: 1. Vstup do konfiguračního menu. 2. Spuštění průvodce nastavením rekordéru a nastavení OSD jazyka. 3. Spuštění automatického vyhledání kompatibilních kamer v síti. 4. Volba děleného displeje. 5. Volba kamer (kanálů) pro automatické / manuální nahrávání. 6. Přehrávání záznamu / zálohování záznamu. 7. Ovládání PTZ kamer. 8. Ovládání alarmu. 9. Nastavení obrazových parametrů kamer a monitoru. Nastavení parametrů výstupu pro monitor. 10.Odhlášení ze systému / restart systému / vypnutí systému.. Konfigurace rekordéru Klikněte pravým tlačítkem myši do obrazu pro zobrazení základního menu. V tomto menu klikněte na MAIN MENU. nebo Najeďte myší do spodní části displeje k zobrazení lišty s nástroji a na ní klikněte na ikonu. Podmenu RECORDING SETUP Záložka RECORDING SCHEDULE Časový rozvrh pro nahrávání. CHANNEL: Kanál. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. Řádek 0 24 : Hodiny během dne. Zelená políčka (NORMAL RECORDING): Normální nahrávání. V danou hodinu se normálně kontinuálně nahrává

18 Žlutá políčka (MOTION RECORDING): Pohybový záznam. V danou hodinu se nahrává pouze při výskytu pohybu v obraze. SAVE: Uložit. EXIT: Vystoupit. Záložka ENCODING SETUP CHANNEL: Zvolte video kanál, jehož parametry chcete nastavovat. STREAM SELECT: Zvolte stream, který chcete konfigurovat. ENCODING TYPE: Nastavte požadované rozlišení záznamu. FRAME RATE: Záznamová rychlost (fps - počet snímků za vteřinu). K dispozici je nastavení 1 25 fps (PAL). I-FRAME INTERVAL: Nastavte požadovaný interval pro I-snímky. ENCODING MODE: Zvolte konstantní datový tok (CBR) nebo dynamický datový tok (VBR). ENCODING BITRATE: Nastavte požadovaný datový tok. IMAGE QUALITY: Pomocí jezdce nastavte požadovanou záznamovou kvalitu. SAVE: Uložit provedená nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka RECORDING SETUP CHANNEL: Zvolte kanál, jehož záznamové parametry chcete nastavovat. AUDIO: Záznam audia

19 PRE-ALARM REC: Nastavte požadovanou délku před-alarmového záznamu. SAVE: Uložit. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka CHANNEL OVERLAY Vkládání údajů do obrazu. CHANNEL: Kanál pro který chcete nastavovat vkládání údajů do obrazu.. TITLE OVERLAY: Pokud chcete, aby se do obrazu vkládalo jméno kanálu, zatrhněte toto okénko. CHANNEL NAME: Zadejte požadované jméno kanálu (kamerový tutulek). CHANNEL DISPLAY: Umístění kamerového titulku do obrazu. TIME OVERLAY: Pokud chcete, aby se do obrazu vkládal časový údaj, zatrhněte toto okénko. TIME DISPLAY: Umístění data a času do obrazu. Podmenu CAMERA Záložka PTZ SETUP CHANNEL: Zvolte kanál, jehož PTZ parametry chcete nastavovat. VŠE (ALL) všechny kanály. PTZ PROTOCOL: Ovládací protokol pro ovládání dané PTZ kamery. Tovární nastavení: Pelco D

20 PTZ ADDRESS): ID adresa PTZ kamery (speed-dome kamery) připojené k danému kanálu. Rozsah nastavení BIT RATE: Komunikační rychlost (baud rate). Dostupná nastavení: bps. DATA BITS): Počet datových bitů. Rozsah nastavení: 5 8. Tovární nastavení:8. STOP BITS: Stop bity. Rozsah nastavení: 1, 2. Tovární nastavení:1. DATA CHECK: Parita. LICHÁ (ODD) lichá, SUDÁ (EVEN) sudá, WITHOUT žádná. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka VIDEO SETUP VIDEO MODE: Video standard (PAL / NTSC). CHANNEL: Kanál. RESERVED SECTION: Nastavení privátních zón. VIDEO LOSS: Zvolte akci rekordéru při výpadku videosignálu. BUZZER ALAR bzučák, SEND odeslání notifikačního u. ALARM OUTPUT: Aktivace alarmového výstupu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

21 Záložka MOTION DETECTION Nastavení detekce pohybu. CHANNEL: Kanál. SENSITIVITY SETTING: Citlivost detekce. DETECTION AREA: Nastavení detekčních zón. BUZZER ALARM: Při výskytu pohybu se spustí bzučák. SEND Při výskytu pohybu se odešle notifikační . TRIGGER RECORDING: Zvolte kameru, která se má při výskytu pohybu na daném kanále začít nahrávat. ALARM OUTPUT: Zvolte alarmový výstup, který má být při výskytu pohybu na daném kanále aktivován. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka SEQ DISPLAY Nastavení automatického přepínání kamer. TIME: Přepínací interval (doba prodlení). FULL PAGE: Zvolte kamery pro automatické přepínání na celé obrazovce

22 QUAD PAGE: Zvolte rozčtvrcené displeje ( quady ) pro automatické přepínání. 9-WIN PAGE: Zvolte displej rozdělený na 9 obrazových polí pro automatické přepínání. SAVE: Uložit provedená nastavení. EXIT: Vystoupit z menu. Podmenu NETWORK SETUP Záložka CONNECTION CONFIG UPNP: Povolení UPNP. UPnP protokol umožňuje jednoduché připojení rekordéru do vaší sítě a automatickou konfiguraci síťových parametrů. Abyste mohli toto nastavení využít, musíte mít ve vaší síti router, který tuto službu podporuje. SERVER PORT: Číslo portu pro odesílání obrazu. Tovární nastavení: Změna nastavení tohoto parametru je účinná až po restartu rekordéru. Stejné číslo musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. DATA PORT: Číslo portu pro vzdálené sledování na mobilním telefonu. Tovární nastavení: HTTP PORT: Číslo webového portu. Tovární nastavení: 80. Změna nastavení tohoto parametru je účinná až po restartu rekordéru. Pokud změníte toto číslo portu, musíte pro přístup k rekordéru zadat toto číslo za IP adresu rekordéru (oddělené dvojtečkou). Příklad: :1234 (kde 1234 je číslo portu). Stejné číslo portu musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. Pozn.: Aby byly dostupné všechny funkce vzdáleného přístupu k rekordéru, musíte namapovat všechny výše uvedené porty ve vašem routeru

23 Záložka ETHERNET SETUP DHCP: IP adresa je rekordéru přiřazována automaticky DHCP serverem ve vaší síti. Toto nastavení je možné využít pouze v případě, že ve vaší síti je funkční DHCP server. IP ADDRESS: Pokud jste nezatrhli položku DHCP nebo UPNP, nastavte manuálně požadovanou pevnou IP adresu rekordéru. SUBNET MASK: Maska sítě. DEFAULT GATEWAY: IP adresa brány (router apod.). DNS SERVER: IP adresa DNS serveru. MAC (MAC): MAC adresa rekordéru. STATUS: Stav připojení k síti. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka WIFI SETUP Rekordér podporuje připojení k vaší WiFi síti pomocí USB/WiFi adaptéru. V tomto menu nastavte parametry vašeho WiFi připojení. ENABLE: Povolení WiFi připojení

24 REFRESH: Vyhledání dostupných WiFi sítí. SSID: Zadejte ID jméno pro WiFI připojení rekordéru. SECURITY: Zvolte zabezpeční vašeho WiFi připojení. PASSWORD: Zadejte heslo pro vaše WiFi připojení. ETHERNET CONFIG: Konfigurace Ethernet parametrů. STATUS: Stav WiFi připojení. Záložka PPPOE ACCOUNT: Zadejte PPPoE jméno přidělené poskytovatelem připojení k Internetu. PASSWORD: Zadejte PPPoE heslo přidělené poskytovatelem připojení k Internetu. ENABLE: K povolení PPPoE připojení klikněte na toto tlačítko. PPPoE STATUS: Stav PPPoE připojení. IP ADDRESS: IP adresa pro PPPoE připojení. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

25 Záložka P2P SETUP Nastavení funkce P2P. Pomocí této funkce můžete přistupovat k rekordéru pomocí cloudové služby QmEyE, bez pracného nastavování síťových parametrů, mapování portů atd. Nejprve musíte pomocí identifikačního čísla Cloud ID zaregistrovat rekordér u příslušného serveru. ID číslo můžete při registraci zadat ručně, nebo pomocí QR kódu dejmutého v tomto menu. QR kódy IOS App nebo Android APP slouží ke stažení aplikace pro vzdálený monitoring na vašem mobilu pomocí cloudové služby. Podrobný návod k využití služby QmEye naleznete v návodu dále. Záložka 3G DIAL Rekordér podporuje 3G připojení k Internetu pomocí USB/3G adaptéru. V tomto menu nastavte parametry vašeho 3G připojení. Natavení konzultujte se svým mobilním operátorem. Testované podporované 3G adaptéry: Unicom 3G, Huawei E173, ZTE MF

26 Záložka DDNS SETUP ENABLE DDNS: Pokud internetová přípojka na straně rekordéru nemá přidělenu pevnou veřejnou IP adresu, můžete k rekordéru přistupovat přes Internet pomocí tzv. DDNS služby (serveru). Pokud chcete využít DDNS službu, zatrhněte okénko ENABLE DDNS. Pozn.: Nejprve musíte rekordér zaregistrovat u zvolené DDNS služby. Zdarma je k dispozici např. tento DDNS server: SODDNS, ANYVISION, PANSIM, DYNDNS.ORG. Po zaregistrování zadejte v tomto menu parametry vašeho DDNS účtu. DDNS SERVICE: jméno DDNS služby. DDNS DOMAIN: Zadejte adresu DDNS serveru. USER: Zadejte jméno, pod kterým je rekordér zaregistrován u zvoleného DDNS serveru. PASSWORD: Zadejte heslo pro přístup k DDNS serveru. DDNS STATUS: Stav DDNS služby. INTERNET IP: IP adresa vaší přípojky k Internetu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

27 Záložka Nastavení poštovního serveru pro odesílání notifikačních ů. SSL PROTOCOL: Zabezpečený přenosový protokol. ADDRESS 1: Zadejte první ovou adresu příjemce. ADDRESS 2: Zadejte druhou ovou adresu příjemce. SEND Zadejte jméno poštovního účtu odesílatele. SMTP SERVER: Server odchozí pošty. SMTP PORT: Číslo portu pro odchozí poštu. ACCOUNT: Uživatelské jméno. PASSWORD: Heslo. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka ACCESS CONTROL

28 Nastavení pravidel pro vzdálený přístup. Můžete nastavit rozsah IP adres, které mají mít povolený resp. zakázaný vzdálený přístup k rekordéru. LIST RULE: Pravidlo pro přístup. NOT USED nepoužito, ALLOW ACCESS povolit přístup, REFUSED TO VISIT zakázat přístup. STARTING IP: Začáteční adresa. ENDING IP: Koncová adresa. ADD: Přidat. DELETE: Vymazat. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Podmenu SYSTEM SETUP Záložka TIME REMOTE CONTROLER: Číslo dálkového ovladače. DEVICE NAME: Jméno rekordéru. DATE MODE: Formát datumu. TIME MODE: Formát času. SYSTEM DATE: Systémové datum. SYSTEM TIME: Systémový čas. DST: Letní čas. NTP SETUP: Nastavení NTP serveru pro synchronizaci času. SET TIME: Potvrzení modifikace času. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

29 Záložka SYSTEM MODE Jsou zobrazeny maximální počty podporovaných IP kamer pro jednotlivá rozlišení. WORK MODE: Zvolte podporovaný režim. VIDEO MODE: Zvolte video standard (PAL/NTSC). SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka HDD MANAGEMENT Správa pevných disků (HDD). DISK FULL: Činnost rekordéru při zaplnění disku. RECYCLE - přepis nejstarších dat novým záznamem, STOP zastavení nahrávání. FILE TIME: Členění záznamu do záznamových souborů. Zadejte délku záznamu v jednom souboru. HARD DISK: Nainstalované HDD. TOTAL SIZE: Celková kapacita. FREE SIZE: Volná kapacita. FORMATTING: Zformátování HDD. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

30 Záložka USER MANAGEMENT Správa uživatelů PERMISSION TYPE: Druh povolení. USER: Uživatel. SYSTEM PRIVILEGES: Uživatelská systémová práva. ADD USER: Přidat uživatele. EDIT USER: Editovat uživatele. DELETE USER: Vymazat uživatele. EDIT PASSWORD: Změna hesla. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka ALARM SETUP ALARM INPUT: Zvolte alarmový vstup, jehož parametry chcete nastavovat. ALL všechny alarmové kanály. INPUT TYPE: Zadejte typ alarmového vstupu. N/O norrmálně otevřený ( normally open ), N/C normálně zavřený ( normally closed )

31 CLEAR ALARM: Doba po aktivaci alarmového vstupu, po které se automaticky zruší alarmový stav rekordéru. PTZ RELATE: Akce PTZ kamery při výskytu alarmu. SEND Pokud chcete, aby rekordér při výskytu alarmu odeslal notifikační , zatrhněte toto okénko. TRIGGER RECORDING: Zvolte kamery, které se mají začít nahrávat při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. ALARM OUTPUT: Zvolte alarmový výstup, který má být aktivován při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka ALARM INPUT PLAN Časový rozvrh činnosti alarmových vstupů. ALARM INPUT: Zvolte alarmový vstup, jehož časový plán chcete konfigurovat. 0-24: Hodiny během dne. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. Pro každou hodinu můžete zvolený alarmový vstup zapnout (zelené políčko) nebo vypnout (bílé políčko). K zapnutí klikněte levým tlačítkem myši do odpovídajícího políčka, k vypnutí klikněte pravým tlačítkem myši. Když je alarmový vstup vypnutý, bude jeho aktivace připojeným poplachovým čidlem ignorována

32 Záložka ALARM OUTPUT PLAN Časový rozvrh činnosti alarmových výstupů. ALARM INPUT: Zvolte alarmový výstup, jehož časový plán chcete konfigurovat. 0-24: Hodiny během dne. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. Pro každou hodinu můžete zvolený alarmový výstup zapnout (zelené políčko) nebo vypnout (bílé políčko). K zapnutí klikněte levým tlačítkem myši do odpovídajícího políčka, k vypnutí klikněte pravým tlačítkem myši. Záložka OUTPUT SCHEDULE Časový rozvrh pro akce rekordéru při výskytu alarmu. 0-24: Hodiny během dne. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota

33 BUZZER ALARM: Bzučák. SEND Odeslání notifikačního u. ALARM OUTPUT: Aktivace alarmovéh výstupu. K zapnutí klikněte levým tlačítkem myši do odpovídajícího políčka, k vypnutí klikněte pravým tlačítkem myši. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Podmenu SYSTEM MANAGEMENT Záložka SYSTEM UPGRADE Aktualizace firmware erkordéru. HARDWARE VERSION: Verze hardware. SOFTWARE VERSION: Verze software. SERIAL NUMBER: Výrobní číslo. RELEASE DATE: Datum vydání software. Když chcete aktualizovat firmware rekordéru, klikněte na tlačítko SOFTWARE UPGRADE. Jsou podporovány tyto způsoby upgrade: lokálně z připojeného USB flash disku, pomocí IE, pomocí klientského software. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...4 Obsah dodávky...5 Popis částí

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5304 / EN-5308 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5304 / EN-5308 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5304 / EN-5308 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ZMODO NVR spoe kit Uživatelská příručka Obsah balení Balení obsahuje následující: 4-kanálový NVR 4x 720p IP kamery USB myš 2x 15m spoe kabely ke kameře 2x 25m spoe kabely ke kameře 1m CAT5e síťový kabel

Více

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Rozbalení a kontrola...5

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce Tento manuál je vhodný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH;

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané provozní podmínky

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Chraňte kameru před deštěm a vlhkostí.

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

HD inteligentní IP server WiFi, P2P

HD inteligentní IP server WiFi, P2P HD inteligentní IP server WiFi, P2P Návod k obsluze Výhody produktu: Universální možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory Jednoduché nastavení www.spyshops.cz Stránka 1 Ovládání přes smartphone

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx VENKOVNÍ IR KAMERA EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

Úvod 1.1 Prohlášení. IP Kamera. 1.2 Technické termíny

Úvod 1.1 Prohlášení. IP Kamera. 1.2 Technické termíny IP Kamera. Úvod 1.1 Prohlášení Tato uživatelská příručka je určena pro správce a uživatele IP Kamery (Hisilicon Solution a TI Solution). Příručka vysvětluje vlastnosti kamery a poskytuje instrukce na instalaci

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Stručný průvodce instalací sada 720P Wi-Fi 4 kanálový NVR +IP kamera

Stručný průvodce instalací sada 720P Wi-Fi 4 kanálový NVR +IP kamera Stručný průvodce instalací sada 720P Wi-Fi 4 kanálový NVR +IP kamera Katalogové číslo: AV(audio/video) vstup AV (audio/video) výstup AV CODEC údaje Ovládání videa Alarm Pevný disk (HDD) NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY!

Více

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Rozbalení a kontrola...5

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Popis ovládacích tlačítek a konektorů

Popis ovládacích tlačítek a konektorů Vlastnosti výrobku detekce pohybu, záznam na SD kartu, jednoduché užívání; dva video vstupy; možnost připojení CCD/CMOS kamer, jednoduchá instalace ; dva volitelné kanály; inteligentní technologie, rekordér

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Před zahájením instalace si nejprve přečtěte tento návod! Varování a upozornění 1. Zabraňte vniknutí kapaliny nebo cizích předmětů do zařízení. 2. Zařízení

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx VENKOVNÍ IR DOME AHD KAMERA EONBOOM AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

WiFi HD kamera v kapesníčcích

WiFi HD kamera v kapesníčcích WiFi HD kamera v kapesníčcích Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: HD širokoúhlá kamera Možnost připojení přes WiFi i IP Snadná instalace www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Rychlý start pokud nechcete číst

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění... 3 Obsah dodávky... 5 Vlastnosti...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Rozbalení a kontrola...5

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ZMODO NVR spoe kit Uživatelská příručka Obsah balení Balení obsahuje následující: 4-kanálový NVR 4x 720p IP kamery USB myš 2x 15m spoe kabely ke kameře 2x 25m spoe kabely ke kameře 1m CAT5e síťový kabel

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více