NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ"

Transkript

1 NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU!

2 Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5 Popis částí a ovládacích prvků...6 Zadní panel...6 Čelní panel...7 Dálkový IR ovladač...8 Ovládání rekordéru pomocí myši...9 Systémové spuštění a vypnutí přístroje...9 Spuštění přístroje...9 Systémové vypnutí přístroje...9 Přihlášení do systému...9 Průvodce nastavením rekordéru...10 Základní displej...15 Základní menu...16 Lišta s nástroji...17 Konfigurace rekordéru...17 Podmenu RECORDING SETUP...17 Záložka RECORDING SCHEDULE...17 Záložka ENCODING SETUP...18 Záložka RECORDING SETUP...18 Záložka CHANNEL OVERLAY...19 Podmenu CAMERA...19 Záložka PTZ SETUP...19 Záložka VIDEO SETUP...20 Záložka MOTION DETECTION...21 Záložka SEQ DISPLAY...21 Podmenu NETWORK SETUP...22 Záložka CONNECTION CONFIG...22 Záložka ETHERNET SETUP...23 Záložka WIFI SETUP...23 Záložka PPPOE...24 Záložka P2P SETUP...25 Záložka 3G DIAL...25 Záložka DDNS SETUP...26 Záložka Záložka ACCESS CONTROL...27 Podmenu SYSTEM SETUP...28 Záložka TIME...28 Záložka SYSTEM MODE...29 Záložka HDD MANAGEMENT...29 Záložka USER MANAGEMENT...30 Záložka ALARM SETUP...30 Záložka ALARM INPUT PLAN...31 Záložka ALARM OUTPUT PLAN...32 Záložka OUTPUT SCHEDULE...32 Podmenu SYSTEM MANAGEMENT...33 Záložka SYSTEM UPGRADE...33 Záložka LOG SEARCH...34 Záložka ONLINE USERS...34 Záložka DEFAULT...35 Přehrávání záznamu...36 Vzdálený přístup k rekordéru...36 Vzdálený přístup pomocí IE...36 Platforma QMEye...39 Aplikace QmEye pro mobilní zařízení...39 Technická specifikace

3 Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalace musí splňovat platné bezpečnostní a elektrotechnické normy a předpisy. Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. Pokud není rekordér dlouho používán, odpojte jej od napájení. Rekordér je určen pouze pro provoz ve vnitřním prostředí. Zabraňte vniknutí kapaliny do rekordéru. Chraňte rekordér před vlhkostí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího předmětu do rekordéru, přístroj ihned vypněte a kontaktujte autorizovaný servis. Opravu přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis. Uvnitř přístroje vzniká teplo. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v okolí rekordéru. Neinstalujte rekordér do prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Neinstalujte rekordér do blízkosti zdrojů tepla (radiátor apod.). Chraňte rekordér před nárazy a vibracemi. -3-

4 Upozornění 1. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené ztrátou zaznamenaných dat v důsledku chybné funkce této jednotky. Doporučuje se pravidelně zálohovat důležité záznamy. Případně se doporučuje, aby se uživatel pojistil proti případným problémům a škodám spojeným se ztrátou zaznamenaných dat. 2. Pokud dojde během nahrávání nebo přehrávání k nesystémovému vypnutí přístroje, k výpadku dodávky elektrické energie, výpadku jističe nebo vytažení síťové šňůry ze zásuvky, může to způsobit nečitelnost nahraných dat nebo nevratné poškození pevného disku (HDD). Pro předcházení těmto problémům se proto doporučuje použít systém zálohovaného napájení (UPS apod.). 3. Pevný disk (HDD) je velmi citlivé a jemné zařízení. S pevným diskem a s rekordérem proto zacházejte opatrně. Chraňte rekordér před vibracemi a nárazy. Při manipulaci s rekordérem během nahrávání nebo přehrávání může dojít ke ztrátě zaznamenaných dat a k trvalému poškození přístroje nebo HDD. 4. Když vyměníte nahraný pevný disk za jiný a pak nainstalujete do přístroje zpět původní disk, nemusí být záznam na tomto původním disku čitelný. 5. Pevný disk a ventilátor se během provozu opotřebovávají. Pro včasnou detekci možných závad se doporučuje 1x ročně provést servisní prohlídku rekordéru. 6. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou, používáním zboží v podmínkách jiných než určených v návodu k obsluze (extrémní teplota, vlhkost, prašnost apod.) a za škody způsobené přírodními živly (bouřka, povodeň, zamětřesení apod.). 7. Nepoužívejte detekční, alarmové a signalizační funkce této jednotky k posuzování kritických situací, ani pro účely vztahující se k lidským životům. 8. Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nefunguje správně vestavěný detektor pohybu. 9. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody vyplývající z použití této jednotky v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru) Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto pokynů zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je vyroben, pomůže zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na odpad. Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE. Toto zařízení je ve shodě s evropskou směrnicí RoHS. -4-

5 Instalace Instalace HDD do rekordéru Upozornění: Instalaci pevného disku smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalaci pevného disku provádějte pouze při odpojeném napájení! Rekordér EN-9004 podporuje připojení 1 pevného disku SATA HDD (3.5, max. 1x4TB). Rekordér EN-9109 podporuje připojení až 2 pevných disků SATA HDD (3.5, max. 2x4TB). 1. Povolte odpovídající šrouby v zadní části a na bocích přístroje. Sejměte horní kryt přístroje. 2. Pomocí přiložené datové propojky a napájecí propojky připojte HDD k hlavní desce rekordéru (viz obr. níže). Vložte HDD do odpovídajícího lože v rekordéru a připevněte jej pomocí přiložených šroubů (viz obr. níže). -5-

6 3. Nasaďte na rekordér zpět horní kryt a připevněte jej pomocí šroubů. Upozornění: Abyste mohli na nově nainstalovaný disk začít nahrávat, musíte jej nejprve systémově zformátovat v odpovídajícím menu rekordéru. Popis částí a ovládacích prvků Zadní panel V-OUT: Kompozitní videovýstup (BNC konektor) pro připojení video vstupu monitoru. A-OUT: Audio výstup (RCA konektor) pro připojení audio vstupu monitoru. HD-OUT: HDMI výstup pro připojení monitoru. VGA: Výstup pro připojení počítačového VGA monitoru. NETWORK: Konektor RJ-45 pro připojení rekordéru k počítačové síti (LAN). USB konektory: USB porty pro zálohování záznamu na USB flash disk nebo pro upgrade FW z USB flash disku apod. 7. DC 12V: Napájecí vstup. K tomuto konektoru připojte výstup přiloženého napájecího zdroje (12VDC). Upozornění: Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. 8. ON/OFF: Hlavní vypínač. -6-

7 Čelní panel 1. Kontrolky: HDD: Činnost disku. REC: Nahrávání. NET: Síťový provoz. POWER: Napájení. 2. IR: IR čidlo pro dálkový ovladač. 3. : Spuštění přehrávání (playback). 4. : Pozastavení playbacuk (pauza). 5. I : Zpomalené přehrávání 1/2x, 1/4x, 1/8x. 6. I: Zrychlené přehrávání dopředu 2x, 4x, 8x. 7. ESC: Vystoupení z menu. 8. MENU: Vstup do programovacího menu. 9. : Směrová tlačítka pro ovládání menu nebo ovládání PTZ kamer. 10. : Potvrzení položky (ENTER). 11. : USB konektor pro připojení USB myši. -7-

8 Dálkový IR ovladač POWER: Zapnutí / vypnutí rekordéru. MENU: Vstup do menu. ESC: Zavření softwarové klávesnice. / Zavření aktuálně otevřeného okna. / Vystoupení z aktuálního ovládání. / Návrat do předchozího menu. / Vystoupení z režimu ovládání PTZ kamer. : Zpomalené přehrávání 1/2x, 1/4x, 1/8x, přehrávání po jednotlivých snímcích. : Zrychlené přehrávání 2x, 4x, 8x. : Zastavení přehrávání. / : Vyhledávání záznamu / spuštění přehrávání / pauza. : Směrová tlačítka nahoru / dolů / vlevo / vpravo pro ovládání menu nebo pro natáčení PTZ kamer. REC: Spuštění nahrávání. SEARCH: Vyhledávání záznamu. OK: Potvrzení položky (ENTER). PTZ: Režim ovládání PTZ kamer. +/-: Zvýšení / snížení hlasitosti nebo hodnoty. Výběr položky ze seznamu. ZOOM IN/OUT: Ovládání zoomu. 0 9, 10+: Numerická tlačítka pro volbu kamery / vložení znaku. FN: Funkční tlačítko (zkratka). : Přepínání náhledových obrazovek 1/4/8/9.. ALARM: Reset alarmu. CLEAR: Zrušení alarmu. DEV: Volba rekordéru pro ovládání. -8-

9 Ovládání rekordéru pomocí myši Rekordér podporuje počítačovou myš (USB). K USB konektoru MOUSE připojte přiloženou počítačovou myš. Pomocí myši můžete ovládat menu rekordéru. Funkce myši je obdobná jako např. v systému Windows. Systémové spuštění a vypnutí přístroje Spuštění přístroje Pokud indikátor POWER nesvítí, postupujte následovně: Připojte k rekordéru napájecí zdroj, přístroj by se měl zapnout. Pokud se přístroj nezapne, zapněte napájení rekordéru kolébkovým vypínačem na zadní straně rekordéru. Pokud kontrolka POWER svítí červeně, stiskněte tlačítko POWER. Systémové vypnutí přístroje V liště s nástroji na displeji dole zvolte položku EXIT ( Vystoupení ) a pak POWER OFF. Upozornění: Zabraňte níže uvedeným nesystémovým způsobům vypnutí přístroje: Vypnutí vypínačem POWER na zadní straně přístroje. Nevypínejte přístroj přímo vypínačem POWER na zadním panelu, když rekordér pracuje, zejména pokud nahrává. Přímé odpojení napájecího zdroje. Zabraňte přímému odpojení napájecího zdroje, když přístroj pracuje, zejména pokud nahrává. Upozornění: K napájení přístroje používejte pouze přiložený stabilizovaný napájecí zdroj. V případě nesprávného napájení hrozí nenormální chování případně poškození HDD a/nebo rekordéru. Přihlášení do systému Po spuštění přístroje klikněte na ikonu pro login a zadejte přihlašovací údaje. Tovární nastavení přístupových údajů: Uživatel (User name): admin Heslo (Password): žádné (nechte prázdné) -9-

10 Průvodce nastavením rekordéru Po prvním spuštění se zobrazí průvodce nastavením (viz obr níže). Pomocí tohoto průvodce můžete nastavit důležité parametry systému k dosažení maximální efektivity. Nastavení provedená pomocí průvodce můžete později kdykoliv změnit v konfiguračním menu rekordéru. Pokud nechcete průvodce nastavením použít, zavřete jeho okno pomocí X vpravo nahoře. STANDARD USER: Standardní uživatel. PROFESSIONAL USER: Profesionální uživatel. LANGUAGE: Zvolte požadovaný jazyk menu. DISPLAY ON STARTUP: Zobrazení průvodce po spuštění rekordéru. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Přihlášení do systému. USER: Zadejte uživatelské jméno (tovární nastavení: admin). PASSWORD: Zadejte heslo (tovární nastavení: žádné (okénko nechte prázdné))

11 Po zadání přístupových údajů klikněte na LOGIn pro přihlášení. Pokud jste heslo zapoměli, klikněte na FORGOT PASSWORD. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Jsou automaticky vyhledány kompatibilní kamery v síti a přiřazeny k jednotlivým kanálům. SEARCH AGAIN: Vyhledat kamery znovu. DELETE: Vymazat seznam vyhledaných kamer. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce:

12 Nastavení OSD údajů, vkládaných do obrazu. CHANNEL: Zvolte kanál, jehož OSD údaje chcete konfigurovat. TITLE OVERLAY: Pokud chcete, aby jméno kanálu bylo vkládáno do obrazu, zatrhněte tuto volbu. CHANNEL NAME: Nastavte požadované jméno kanálu. CHANNEL DISPLAY: K nastavení polohy jména kanálu v obraze kliknete na tlačítko SETUP u této položky. Taháním myši se stisknutým tlačítkem potom můžete nastavit požadovanou pozici jména kanálu. TIME OVERLAY: Pokud chcete, aby byl časový údaj vkládán do obrazu, zatrhněte tuto volbu. CHANNEL DISPLAY: K nastavení polohy časového údaje v obraze kliknete na tlačítko SETUP u této položky. Taháním myši se stisknutým tlačítkem potom můžete nastavit požadovanou pozici časového údaje. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Nastavení parametrů kódování video streamu

13 CHANNEL: Zvolte video kanál, jehož parametry chcete nastavovat. STREAM SELECT: Zvolte stream, který chcete konfigurovat. ENCODING TYPE: Nastavte požadované rozlišení záznamu. FRAME RATE: Záznamová rychlost (fps - počet snímků za vteřinu). K dispozici je nastavení 1 25 fps (PAL). I-FRAME INTERVAL: Nastavte požadovaný interval pro I-snímky. ENCODING MODE: Zvolte konstantní datový tok (CBR) nebo dynamický datový tok (VBR). ENCODING BITRATE: Nastavte požadovaný datový tok. IMAGE QUALITY: Pomocí jezdce nastavte požadovanou záznamovou kvalitu. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Správa pevných disků. DISK FULL: Činnost rekordéru při zaplnění disku. RECYCLE: Při zaplnění disku pokračuje nahrávání přepisováním nejstarších dat. FILE TIME: Členění záznamu do záznamových souborů. Zadejte délku (čas) záznamu v záznamovém souboru. Dále jsou zobrazeny údaje o nainstalovaných pevných discích (HDD). HARD DISK: Model disku. TOTAL SIZE: Celková kapacita disku. FREE SIZE: Volná kapacita disku, která je k dispozici. RECORDING BIT-RATE: Záznamová rychlost (bit rate). RECORDING TIME: Záznamová doba. FORMATTING: Zformátování disku. Před použitím nově nainstalovaného disku se doporučuje zformátovat disk pomocí této položky. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce:

14 Časový rozvrh pro nahrávání. CHANNEL: Kanál. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. Řádek 0 24 : Hodiny během dne. Zelená políčka (NORMAL RECORDING): Normální nahrávání. V danou hodinu se normálně kontinuálně nahrává. Žlutá políčka (MOTION RECORDING): Pohybový záznam. V danou hodinu se nahrává pouze při výskytu pohybu v obraze. PREVIOUS: Předchozí displej průvodce. APPLY: Použít. NEXT: Další. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí další displej průvodce: Úspěšně jste prošli všechny kroky průvodce. START RECORD: Pokud chcete, aby se po ukončení průvodce spustilo nahrávání, zatrhněte tuto volbu

15 FINISH: K uložení provedených nastavení a k opuštění rpůvodce kliknete na tlačítko FINISH. Základní displej Po ukončení průvodce se zobrazí zázkladní displej s obrazy z přiřazených kamer. V jednotlivých obrazových polích je zobrazen obraz z přiřazených kompatibilních kamer. Vlevo je zobrazen panel se seznamem přiřazených kamer. K novém vyhledání kompatibilních kamer v síti klikněte na tlačítko SEARCH dole. Rekordér automaticky vyhledá všechny kompatibilní IP kamery v síti a zobrazí jejich seznam. Nyní můžete jednoduše přidávat nebo odstraňovat požadované kamery

16 K manuálnímu přidání kamery klikněte na tlačítko MANUALLY ADD dole. Potom se zobrazí tento displej: CHANNEL: Zvolte kanál, kterému chcete přiřadit kameru. PROTOCOL: Zvolte protokol podporovaný kamerou. DEVICE ADDRESS: Zadejte IP adresu kamery. Pozn.: Adresa kamery by měla být se stejného síťového segmentu jako IP adresa rekordéru. DEVICE PORT: Číslo portu kamery. USER NAME: Uživatelské jméno pro přístup ke kameře. PASSWORD: Heslo pro přístup ke kameře. ENABLE: Povolit přiřazení kamery. CANCEL: Zrušit. OK: Uložit provedená nastavení. Základní menu Když kliknete do obrazu pravým tlačítkem myši, zobrazí se zkrácené menu: Main Menu = Hlavní konfigurační menu. Wizard & Language = Průvodce nastavením (vč. nastavení jazyka). Multi channel = Volba děleného displeje. Recording Control = Ovládání nahrávání. Enable Sound : Povolení audia (teto funkce není u tohoto modelu dostupná). Start SEQ Displey : Spuštění automatického přepínání displejů (automatická sekvence). Digital Zoom Digitální zvětšení obrazu (tato funkce je dostupná pouze při zobrazení kamery na celé obrazovce). Playback & Backup = Přehrávání záznamu / zálohování záznamu. PTZ Control = Ovládání PTZ kamer. Alarm Control = Ovládání alarmu. Alarm Information : Informace o alarmu. Display Setup = Nastavení displeje

17 Lišta s nástroji Když najedete myší do dolní části displeje, zobrazí se lišta s nástroji Význam ikon: 1. Vstup do konfiguračního menu. 2. Spuštění průvodce nastavením rekordéru a nastavení OSD jazyka. 3. Spuštění automatického vyhledání kompatibilních kamer v síti. 4. Volba děleného displeje. 5. Volba kamer (kanálů) pro automatické / manuální nahrávání. 6. Přehrávání záznamu / zálohování záznamu. 7. Ovládání PTZ kamer. 8. Ovládání alarmu. 9. Nastavení obrazových parametrů kamer a monitoru. Nastavení parametrů výstupu pro monitor. 10.Odhlášení ze systému / restart systému / vypnutí systému.. Konfigurace rekordéru Klikněte pravým tlačítkem myši do obrazu pro zobrazení základního menu. V tomto menu klikněte na MAIN MENU. nebo Najeďte myší do spodní části displeje k zobrazení lišty s nástroji a na ní klikněte na ikonu. Podmenu RECORDING SETUP Záložka RECORDING SCHEDULE Časový rozvrh pro nahrávání. CHANNEL: Kanál. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. Řádek 0 24 : Hodiny během dne. Zelená políčka (NORMAL RECORDING): Normální nahrávání. V danou hodinu se normálně kontinuálně nahrává

18 Žlutá políčka (MOTION RECORDING): Pohybový záznam. V danou hodinu se nahrává pouze při výskytu pohybu v obraze. SAVE: Uložit. EXIT: Vystoupit. Záložka ENCODING SETUP CHANNEL: Zvolte video kanál, jehož parametry chcete nastavovat. STREAM SELECT: Zvolte stream, který chcete konfigurovat. ENCODING TYPE: Nastavte požadované rozlišení záznamu. FRAME RATE: Záznamová rychlost (fps - počet snímků za vteřinu). K dispozici je nastavení 1 25 fps (PAL). I-FRAME INTERVAL: Nastavte požadovaný interval pro I-snímky. ENCODING MODE: Zvolte konstantní datový tok (CBR) nebo dynamický datový tok (VBR). ENCODING BITRATE: Nastavte požadovaný datový tok. IMAGE QUALITY: Pomocí jezdce nastavte požadovanou záznamovou kvalitu. SAVE: Uložit provedená nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka RECORDING SETUP CHANNEL: Zvolte kanál, jehož záznamové parametry chcete nastavovat. AUDIO: Záznam audia

19 PRE-ALARM REC: Nastavte požadovanou délku před-alarmového záznamu. SAVE: Uložit. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka CHANNEL OVERLAY Vkládání údajů do obrazu. CHANNEL: Kanál pro který chcete nastavovat vkládání údajů do obrazu.. TITLE OVERLAY: Pokud chcete, aby se do obrazu vkládalo jméno kanálu, zatrhněte toto okénko. CHANNEL NAME: Zadejte požadované jméno kanálu (kamerový tutulek). CHANNEL DISPLAY: Umístění kamerového titulku do obrazu. TIME OVERLAY: Pokud chcete, aby se do obrazu vkládal časový údaj, zatrhněte toto okénko. TIME DISPLAY: Umístění data a času do obrazu. Podmenu CAMERA Záložka PTZ SETUP CHANNEL: Zvolte kanál, jehož PTZ parametry chcete nastavovat. VŠE (ALL) všechny kanály. PTZ PROTOCOL: Ovládací protokol pro ovládání dané PTZ kamery. Tovární nastavení: Pelco D

20 PTZ ADDRESS): ID adresa PTZ kamery (speed-dome kamery) připojené k danému kanálu. Rozsah nastavení BIT RATE: Komunikační rychlost (baud rate). Dostupná nastavení: bps. DATA BITS): Počet datových bitů. Rozsah nastavení: 5 8. Tovární nastavení:8. STOP BITS: Stop bity. Rozsah nastavení: 1, 2. Tovární nastavení:1. DATA CHECK: Parita. LICHÁ (ODD) lichá, SUDÁ (EVEN) sudá, WITHOUT žádná. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka VIDEO SETUP VIDEO MODE: Video standard (PAL / NTSC). CHANNEL: Kanál. RESERVED SECTION: Nastavení privátních zón. VIDEO LOSS: Zvolte akci rekordéru při výpadku videosignálu. BUZZER ALAR bzučák, SEND odeslání notifikačního u. ALARM OUTPUT: Aktivace alarmového výstupu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

21 Záložka MOTION DETECTION Nastavení detekce pohybu. CHANNEL: Kanál. SENSITIVITY SETTING: Citlivost detekce. DETECTION AREA: Nastavení detekčních zón. BUZZER ALARM: Při výskytu pohybu se spustí bzučák. SEND Při výskytu pohybu se odešle notifikační . TRIGGER RECORDING: Zvolte kameru, která se má při výskytu pohybu na daném kanále začít nahrávat. ALARM OUTPUT: Zvolte alarmový výstup, který má být při výskytu pohybu na daném kanále aktivován. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka SEQ DISPLAY Nastavení automatického přepínání kamer. TIME: Přepínací interval (doba prodlení). FULL PAGE: Zvolte kamery pro automatické přepínání na celé obrazovce

22 QUAD PAGE: Zvolte rozčtvrcené displeje ( quady ) pro automatické přepínání. 9-WIN PAGE: Zvolte displej rozdělený na 9 obrazových polí pro automatické přepínání. SAVE: Uložit provedená nastavení. EXIT: Vystoupit z menu. Podmenu NETWORK SETUP Záložka CONNECTION CONFIG UPNP: Povolení UPNP. UPnP protokol umožňuje jednoduché připojení rekordéru do vaší sítě a automatickou konfiguraci síťových parametrů. Abyste mohli toto nastavení využít, musíte mít ve vaší síti router, který tuto službu podporuje. SERVER PORT: Číslo portu pro odesílání obrazu. Tovární nastavení: Změna nastavení tohoto parametru je účinná až po restartu rekordéru. Stejné číslo musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. DATA PORT: Číslo portu pro vzdálené sledování na mobilním telefonu. Tovární nastavení: HTTP PORT: Číslo webového portu. Tovární nastavení: 80. Změna nastavení tohoto parametru je účinná až po restartu rekordéru. Pokud změníte toto číslo portu, musíte pro přístup k rekordéru zadat toto číslo za IP adresu rekordéru (oddělené dvojtečkou). Příklad: :1234 (kde 1234 je číslo portu). Stejné číslo portu musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. Pozn.: Aby byly dostupné všechny funkce vzdáleného přístupu k rekordéru, musíte namapovat všechny výše uvedené porty ve vašem routeru

23 Záložka ETHERNET SETUP DHCP: IP adresa je rekordéru přiřazována automaticky DHCP serverem ve vaší síti. Toto nastavení je možné využít pouze v případě, že ve vaší síti je funkční DHCP server. IP ADDRESS: Pokud jste nezatrhli položku DHCP nebo UPNP, nastavte manuálně požadovanou pevnou IP adresu rekordéru. SUBNET MASK: Maska sítě. DEFAULT GATEWAY: IP adresa brány (router apod.). DNS SERVER: IP adresa DNS serveru. MAC (MAC): MAC adresa rekordéru. STATUS: Stav připojení k síti. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka WIFI SETUP Rekordér podporuje připojení k vaší WiFi síti pomocí USB/WiFi adaptéru. V tomto menu nastavte parametry vašeho WiFi připojení. ENABLE: Povolení WiFi připojení

24 REFRESH: Vyhledání dostupných WiFi sítí. SSID: Zadejte ID jméno pro WiFI připojení rekordéru. SECURITY: Zvolte zabezpeční vašeho WiFi připojení. PASSWORD: Zadejte heslo pro vaše WiFi připojení. ETHERNET CONFIG: Konfigurace Ethernet parametrů. STATUS: Stav WiFi připojení. Záložka PPPOE ACCOUNT: Zadejte PPPoE jméno přidělené poskytovatelem připojení k Internetu. PASSWORD: Zadejte PPPoE heslo přidělené poskytovatelem připojení k Internetu. ENABLE: K povolení PPPoE připojení klikněte na toto tlačítko. PPPoE STATUS: Stav PPPoE připojení. IP ADDRESS: IP adresa pro PPPoE připojení. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

25 Záložka P2P SETUP Nastavení funkce P2P. Pomocí této funkce můžete přistupovat k rekordéru pomocí cloudové služby QmEyE, bez pracného nastavování síťových parametrů, mapování portů atd. Nejprve musíte pomocí identifikačního čísla Cloud ID zaregistrovat rekordér u příslušného serveru. ID číslo můžete při registraci zadat ručně, nebo pomocí QR kódu dejmutého v tomto menu. QR kódy IOS App nebo Android APP slouží ke stažení aplikace pro vzdálený monitoring na vašem mobilu pomocí cloudové služby. Podrobný návod k využití služby QmEye naleznete v návodu dále. Záložka 3G DIAL Rekordér podporuje 3G připojení k Internetu pomocí USB/3G adaptéru. V tomto menu nastavte parametry vašeho 3G připojení. Natavení konzultujte se svým mobilním operátorem. Testované podporované 3G adaptéry: Unicom 3G, Huawei E173, ZTE MF

26 Záložka DDNS SETUP ENABLE DDNS: Pokud internetová přípojka na straně rekordéru nemá přidělenu pevnou veřejnou IP adresu, můžete k rekordéru přistupovat přes Internet pomocí tzv. DDNS služby (serveru). Pokud chcete využít DDNS službu, zatrhněte okénko ENABLE DDNS. Pozn.: Nejprve musíte rekordér zaregistrovat u zvolené DDNS služby. Zdarma je k dispozici např. tento DDNS server: SODDNS, ANYVISION, PANSIM, DYNDNS.ORG. Po zaregistrování zadejte v tomto menu parametry vašeho DDNS účtu. DDNS SERVICE: jméno DDNS služby. DDNS DOMAIN: Zadejte adresu DDNS serveru. USER: Zadejte jméno, pod kterým je rekordér zaregistrován u zvoleného DDNS serveru. PASSWORD: Zadejte heslo pro přístup k DDNS serveru. DDNS STATUS: Stav DDNS služby. INTERNET IP: IP adresa vaší přípojky k Internetu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

27 Záložka Nastavení poštovního serveru pro odesílání notifikačních ů. SSL PROTOCOL: Zabezpečený přenosový protokol. ADDRESS 1: Zadejte první ovou adresu příjemce. ADDRESS 2: Zadejte druhou ovou adresu příjemce. SEND Zadejte jméno poštovního účtu odesílatele. SMTP SERVER: Server odchozí pošty. SMTP PORT: Číslo portu pro odchozí poštu. ACCOUNT: Uživatelské jméno. PASSWORD: Heslo. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka ACCESS CONTROL

28 Nastavení pravidel pro vzdálený přístup. Můžete nastavit rozsah IP adres, které mají mít povolený resp. zakázaný vzdálený přístup k rekordéru. LIST RULE: Pravidlo pro přístup. NOT USED nepoužito, ALLOW ACCESS povolit přístup, REFUSED TO VISIT zakázat přístup. STARTING IP: Začáteční adresa. ENDING IP: Koncová adresa. ADD: Přidat. DELETE: Vymazat. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Podmenu SYSTEM SETUP Záložka TIME REMOTE CONTROLER: Číslo dálkového ovladače. DEVICE NAME: Jméno rekordéru. DATE MODE: Formát datumu. TIME MODE: Formát času. SYSTEM DATE: Systémové datum. SYSTEM TIME: Systémový čas. DST: Letní čas. NTP SETUP: Nastavení NTP serveru pro synchronizaci času. SET TIME: Potvrzení modifikace času. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

29 Záložka SYSTEM MODE Jsou zobrazeny maximální počty podporovaných IP kamer pro jednotlivá rozlišení. WORK MODE: Zvolte podporovaný režim. VIDEO MODE: Zvolte video standard (PAL/NTSC). SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka HDD MANAGEMENT Správa pevných disků (HDD). DISK FULL: Činnost rekordéru při zaplnění disku. RECYCLE - přepis nejstarších dat novým záznamem, STOP zastavení nahrávání. FILE TIME: Členění záznamu do záznamových souborů. Zadejte délku záznamu v jednom souboru. HARD DISK: Nainstalované HDD. TOTAL SIZE: Celková kapacita. FREE SIZE: Volná kapacita. FORMATTING: Zformátování HDD. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

30 Záložka USER MANAGEMENT Správa uživatelů PERMISSION TYPE: Druh povolení. USER: Uživatel. SYSTEM PRIVILEGES: Uživatelská systémová práva. ADD USER: Přidat uživatele. EDIT USER: Editovat uživatele. DELETE USER: Vymazat uživatele. EDIT PASSWORD: Změna hesla. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka ALARM SETUP ALARM INPUT: Zvolte alarmový vstup, jehož parametry chcete nastavovat. ALL všechny alarmové kanály. INPUT TYPE: Zadejte typ alarmového vstupu. N/O norrmálně otevřený ( normally open ), N/C normálně zavřený ( normally closed )

31 CLEAR ALARM: Doba po aktivaci alarmového vstupu, po které se automaticky zruší alarmový stav rekordéru. PTZ RELATE: Akce PTZ kamery při výskytu alarmu. SEND Pokud chcete, aby rekordér při výskytu alarmu odeslal notifikační , zatrhněte toto okénko. TRIGGER RECORDING: Zvolte kamery, které se mají začít nahrávat při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. ALARM OUTPUT: Zvolte alarmový výstup, který má být aktivován při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka ALARM INPUT PLAN Časový rozvrh činnosti alarmových vstupů. ALARM INPUT: Zvolte alarmový vstup, jehož časový plán chcete konfigurovat. 0-24: Hodiny během dne. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. Pro každou hodinu můžete zvolený alarmový vstup zapnout (zelené políčko) nebo vypnout (bílé políčko). K zapnutí klikněte levým tlačítkem myši do odpovídajícího políčka, k vypnutí klikněte pravým tlačítkem myši. Když je alarmový vstup vypnutý, bude jeho aktivace připojeným poplachovým čidlem ignorována

32 Záložka ALARM OUTPUT PLAN Časový rozvrh činnosti alarmových výstupů. ALARM INPUT: Zvolte alarmový výstup, jehož časový plán chcete konfigurovat. 0-24: Hodiny během dne. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. Pro každou hodinu můžete zvolený alarmový výstup zapnout (zelené políčko) nebo vypnout (bílé políčko). K zapnutí klikněte levým tlačítkem myši do odpovídajícího políčka, k vypnutí klikněte pravým tlačítkem myši. Záložka OUTPUT SCHEDULE Časový rozvrh pro akce rekordéru při výskytu alarmu. 0-24: Hodiny během dne. Sloupec WEEK : Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota

33 BUZZER ALARM: Bzučák. SEND Odeslání notifikačního u. ALARM OUTPUT: Aktivace alarmovéh výstupu. K zapnutí klikněte levým tlačítkem myši do odpovídajícího políčka, k vypnutí klikněte pravým tlačítkem myši. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Podmenu SYSTEM MANAGEMENT Záložka SYSTEM UPGRADE Aktualizace firmware erkordéru. HARDWARE VERSION: Verze hardware. SOFTWARE VERSION: Verze software. SERIAL NUMBER: Výrobní číslo. RELEASE DATE: Datum vydání software. Když chcete aktualizovat firmware rekordéru, klikněte na tlačítko SOFTWARE UPGRADE. Jsou podporovány tyto způsoby upgrade: lokálně z připojeného USB flash disku, pomocí IE, pomocí klientského software. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...4 Obsah dodávky...5 Popis částí

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Před zahájením instalace si nejprve přečtěte tento návod! Varování a upozornění 1. Zabraňte vniknutí kapaliny nebo cizích předmětů do zařízení. 2. Zařízení

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Rozbalení a kontrola...5

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění... 3 Obsah dodávky... 5 Vlastnosti...

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx

Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx 2014 Kamery jsou určené pro odbornou montáž. Pro správnou konfiguraci kamery jsou nutné základní znalosti fungování počítačových sítí a operačního systému Windows.

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití. Instalační Manuál Ver. 1.2

IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití. Instalační Manuál Ver. 1.2 IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití Instalační Manuál Ver. 1.2 1 Úvod 1.1 Stručně o výrobku IP kamery lze použít pouze jako součást bezpečnostního systému. Vhodný profesionální

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder Uživatelský manuál DVR Digital Video Recorder Kapitola 1: DVR Funkce DVR funkce MPEG4 komprese; Video vstup / výstup: 4kanálový video vstup 1kanálový video výstup; Audio vstup / výstup: 1kanálový audio

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

ZMODO DVR kit. Uživatelská příručka

ZMODO DVR kit. Uživatelská příručka ZMODO DVR kit Uživatelská příručka Obsah balení Balení obsahuje následující: 4 nebo 8 kanálový DVR 4 nebo 8 CMOS kamer včetně kabelů a adaptérů USB myš 12V 3A napájecí adaptér Uživatelská příručka Šrouby

Více

Start me quick! Čeština

Start me quick! Čeština Start me quick! Čeština Popis zařízení: Package contents: Chcete-li nainstalovat kameru, postupujte takto: Žárovka-indikátor Snímač svítivosti Čočka kamery Žárovky infračerveného osvětlení Kloub otáčení

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

4 KANÁLOVÝ H.264 LAN DVR ZABUDOVANÝ SATA HDD 500GB + 4 X CMOS IR KAMERA. Návod k použití

4 KANÁLOVÝ H.264 LAN DVR ZABUDOVANÝ SATA HDD 500GB + 4 X CMOS IR KAMERA. Návod k použití 4 KANÁLOVÝ H.264 LAN DVR ZABUDOVANÝ SATA HDD 500GB + 4 X CMOS IR KAMERA CZ Návod k použití KATALOGOVÉ ČÍSLO: D1004 + 4 X CC3084 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! Před instalací

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

TruVision NVR 21 ( TVR 21) Rychlý průvodce

TruVision NVR 21 ( TVR 21) Rychlý průvodce TruVision NVR 21 ( TVR 21) Rychlý průvodce P/N 1072630A-EN REV 1.0 ISS 02MAY13 Copyright Trademarks and patents Contact information 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix is part

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

IP kamery Cantonk Uživatelský manuál

IP kamery Cantonk Uživatelský manuál PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU SI NEJPRVE PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL Upozornění Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tento návod. Zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE. Dodržujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...5 Popis částí

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více