SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014"

Transkript

1 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 MONOTEMATICKÁ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé jako kdyby byly včera. Opět po roce je tu i Software pro strojaře, oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum, ale ta loňská jako by ještě stále voněla čerstvou tiskařskou černí. Když každoročně během podzimu připravujeme v redakci tematický plán pro časopis na celý příští rok, mým úkolem je napsat, o čem softwarová příloha, která vyjde tak za rok a čtvrt poté, bude. Samozřejmě že ne podrobně, ale hlavní téma se žádá. Úkol je to nevděčný. Křišťálovou kouli jsem si jako pracovní pomůcku ještě neopatřil, a tak mi zbývá jen logická úvaha a odhad trendů. Přiznám se, že sám jsem pak na to, o čem se za ten rok bude psát, docela zvědav. Loni například byla v jednom z článků zmínka o tzv. 4. průmyslové revoluci, resp. o programu německé vlády Industry 4.0. Do té doby o něm slyšel málokdo, ale dnes se jím ohání nejedna firma, a to nejen z oblasti softwaru či automatizační techniky. Vize se začíná proměňovat v realitu, někdy pomalu, jindy docela rychle. Jinou realitou, která ovšem s předchozí souvisí, je rozšiřující se uplatnění mobilních zařízení chytrých telefonů a tabletů v oblasti průmyslové výroby nebo údržby. Proto jsme letos otevřeli i toto téma. Ale teď mi již dovolte, stejně jako každý rok, popřát vám příjemné chvíle strávené nad stránkami časopisu a jeho přílohy Software pro strojaře. PAVEL MAREK II Optimalizace snímače tlaku vestavěného v pneumatikách X XII XIII XIV XVI XVIII XIX Přístup k platným datům až do výroby Nová bezdrátová 3D myš pro profesionály Snadná a rychlá cesta k řešení Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji Data z měřicích přístrojů do mobilu a do cloudu Nová generace přístrojů pro měření vibrací Řízení flotily vozíků na dálku IV Zajímavé CAD řešení nejen na převod CAD formátů V TDS-Technik pro DraftSight VI VI VIII IX Tebis sofistikované procesní řešení Obráběcí kalkulačka pro chytré telefony i pro PC 3D tisk nabízí příležitosti pro byznys Missler Software jako součást evropského projektu FibreChain Pro tvorbu obálky byly použity obrazové materiály poskytnuté společnostmi 3Dconnexion, Centersoft, Festo, Fluke, Humusoft, MCAE Systems, TDS a technology-support.

2 OPTIMALIZACE SNÍMAČE TLAKU VESTAVĚNÉHO V PNEUMATIKÁCH K publikaci tohoto článku mě vedlo několik zajímavých údajů ze statistik. Prvním je, že 63 % motoristů jezdí na podhuštěných pneumatikách (zdroj: Bridgestone test 2011). Dále 3,3 % všech dopravních nehod se smrtelnými následky na francouzských dálnicích bylo způsobeno podhuštěnými pneumatikami (zdroj: ASFA 2006 report). Zajištění předepsaného tlaku v pneumatikách Snímače tlaku zajištěním předepsaného tlaku v pneumatikách nepřímo ovlivňují spotřebu a výkon automobilu. V případě správného tlaku mají pneumatiky požadovaný tvar. Jakmile tlak poklesne, je zapotřebí více energie pro zajištění pohybu automobilu. Je zcela běžnou praxí, že řidiči, včetně mě, při každodenním provozu automobilu kontrolu tlaku v pneumatikách vynechávají. V případě poklesu tlaku dezén pneumatiky ztrácí svou schopnost odvádět vodu z prostoru mezi pneumatikou a vozovkou. Tlakové snímače zastávají každodenní rutinu kontroly tlaku v pneumatikách a v případě poklesu okamžitě upozorní řidiče, které kolo je podhuštěné. Při návrhu a ověření funkčnosti zařízení existují různé postupy, ale tím nejefektivnějším a nejrychlejším je použití počítačové simulace. Návrh snímače tlaku Nízký tlak v pneumatikách se projeví značným zvýšením spotřeby paliva. Navíc drasticky vzroste produkce skleníkových plynů do atmosféry. Podhuštěné SOFTWARE PRO STROJAŘE Humusoft Tlakové snímače slouží k monitorování tlaku v pneumatikách. Tlak v pneumatikách ovlivňuje výkon automobilu a tím i jeho spotřebu, proto snímače tlaku můžeme stále častěji najít v základní výbavě vozů střední a vyšší třídy. Snímač musí být navržen tak, aby byl odolný proti opotřebení a aby byl schopen funkce i při rotaci kola automobilu. Obr. 1. Nahoře: geometrie Snap-in snímače tlaku (Tire Pressure Monitoring Sensor TMPS), který se používá v automobilovém průmyslu. Dole: 10x zvětšené namáhání a deformace skříně vysílače po simulaci odstředivého zatížení, které vzniká rotací kola. pneumatiky také mají větší brzdnou dráhu nebo dokonce na mokré vozovce mohou způsobit smyk. Výrobci automobilů instalují snímače tlaku v rámci základní výbavy do vozů středních a vyšších tříd. Aktuálním světovým lídrem ve výrobě snímačů tlaku je firma Schrader Electronics, která ročně vyrobí 45 milionů senzorů, tj. zhruba 52 % celosvětové produkce, a dodává je světovým lídrům automobilového průmyslu, jakými jsou GM, Ford anebo Mercedes. Pro výrobce dalších 39 % snímačů dodává podstatné části. Aby snímače vydržely po celý životní cyklus automobilu a odolaly všem nástrahám, které vozovky skýtají, jsou pro ně klíčovými vlastnostmi spolehlivost, odolnost a životnost. Při návrhu snímačů tlaku musí konstruktéři brát v úvahu nárazy, vibrace, tlak, vlhkost, teplotu a rozmanité dynamické namáhání. Ve firmě Schrader Electronics se návrhem a ověřením správné funkce snímače zabývalo několik techniků z divize Mechanical Engineering, přičemž na vývoji snímačů tlaku se podílí konstruktérský tým Christabel Evansové. Pro návrh efektivních snímačů tlaku, implementovaných do kol různých typů automobilů, používá metodu konečných prvků (MKP). Navrhování kvalitnějších snímačů pomocí MKP Automobilový Snap-in snímač tlaku pro vysoké rychlosti (210 km.h 1 ) je zobrazen na obr. 1. Snímač se běžně připíná přímo na ráfek kola a tlak je snímán i při pohybu kola. Jakmile tlak v pneumatice poklesne, snímač vyšle signál řidiči, že je čas zastavit a dohustit pneumatiku. Ačkoliv firma Schrader Electronics vyrábí snímače tlaku téměř 20 let, stále hledala způsob, jak návrh produktu i jeho následné testování zefektivnit. S využitím metody konečných prvků a postupnou iterací se podařilo minimalizovat experimentální náklady spolu s potřebným časem na vyhodnocení vlastností konstrukce v průběhu vývoje. Firma zvolila použití již existujícího řešení, které poskytuje program Comsol Multiphysics spolu s jeho nadstavbami Structural Mechanics Module a CAD Import Module, nebo počáteční rozvaha vývojového týmu ukázala, že by se vývoj vlastního softwaru MKP nevyplatil. Pro ověření výsledků simulace konstruktéři provedli sérii testů porovnávajících standardizované vzorky se simulací. Kvalitnější simulační nástroje přinesly zlepšení senzitivity a životnosti Postupem času vývojáři začali do simulace začleňovat více multifyzikálních parametrů popisujících reálné chování. Mezi tyto parametry patří dynamické zatěžování (odstředivou silou), vnější zatížení (změna teploty), statické zatěžování (tlak) a také náhlé zatížení. Snap-in snímače tlaku obsahují vysílač, který je uložen v ráfku kola. Geometrie Snap-in snímače tlaku obsahuje žebro zajiš ující uchycení sestavy v drážce ráfku. II MM Průmyslové spektrum

3 Obr. 2. Výsledné namáhání odstředivými silami. K největšímu namáhání součástky dochází v oblasti uchycení. Na obr. 1 je zobrazeno výsledné napětí a deformace způsobená vnějšími silami od uchycení kola, nárazů a vibrací způ- sobených nerovnostmi vozovky. Obr. 2 zobrazuje geometrii součástky určenou k zátěžovému testu, který simuluje zatížení snímače při rotaci kola při nejvyšší návrhové rychlosti. Pomocí simulace byla ověřena správnost volby materiálu tak, aby součástka vydržela předepsané zatížení. Na základě provedených simulací nárazů mohl tým Christabel Evansové určit nejlepší konfiguraci a na základě této konfigurace i tvar navrhované součástky. Při testování se zaměřil především na simulaci několika rozdílných geometrií, materiálů a možných scénářů zatěžování. Nasazení programu Comsol Multiphysics a jeho nadstaveb do vývojového procesu umožnilo firmě Schrader Electronics rychle navrhnout a optimalizovat snímač tlaku. Christabel Evansová shrnula její zkušenosti do jedné věty: Comsol Multiphysics je přehledný a každý budoucí uživatel se ho velice snadno naučí používat okamžitě jsme ho zavedli do běžného provozu. Firma do budoucna plánuje věnovat více času návrhu designu výrobku společně s analýzou poruchovosti pomocí simulací. S každým novým produktem je tým Christabel Evansové schopen zvýšit pohodlí řidiče, snížit dopady na životní prostředí a především zvýšit celkovou bezpečnost provozu na komunikacích. ING. PAVEL LUDVÍK Něco navíc... Video k tomuto článku si můžete prohlédnout na svém tabletu či smartphonu po načtení tohoto QR kódu nebo v počítači na adrese po zadání kódu do políčka formuláře se symbolem QR kódu. OD MODELU K APLIKACI Na začátku měsíce listopadu byla do distribuce uvolněna nová verze Comsol Multiphysics 5.0 švédské společnosti Comsol. Comsol Multiphysics je softwarový inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci fyzikálních dějů. Firma Comsol AB s novou verzí mění zažité standardy v oblasti inženýrských počítačových simulací. Vytváření samostatných aplikací Kromě významných aktualizací v jádře systému i v existujících nadstavbových modulech, přichází firma na trh pod heslem od modelu k aplikaci (From model to App) se zcela novým Application Builderem. Uživatel na základě klasického modelu vytvořeného v programu Comsol Multiphysics může pomocí Application Builderu vytvářet v několika jednoduchých krocích samostatné aplikace, které mohou být určeny nejen pro vývojáře, ale i pro uživatele, kteří nemají zkušenosti s počítačovými simulacemi. Uživatelská aplikace může obsahovat jakýkoliv fyzikální děj, k výběru jsou simulace z oblastí elektromagnetismu, strojírenství, proudění tekutin a chemie. V případě potřeby lze do aplikace zahrnout i jejich libovolné kombinace a tím se přiblížit k reálnému fyzikálnímu chování. Návrh vlastních aplikací se provede rychle a efektivně v interaktivním grafickém Form Editoru. Takto vytvořené aplikace je možné následně sdílet napříč firmou anebo je poskytovat třetím stranám. Nové nadstavbové moduly Ray Optics Module je nový nadstavbový modul určený specialistům zabývajícím se návrhem mikrovlnných zařízení. Modul je vhodný pro simulaci čoček, interferometrů, laserů, spektrometrů, optických vláken a mnoha dalších aplikací z této oblasti. Samozřejmostí je možnost výpočtu reflexe (odrazu) či refrakce (lomu) na hranicích mezi různými materiály. Design Module obsahuje pokročilé funkce pro tvorbu geometrických tvarů, jaké jsou běž- né v CAD systémech. LiveLink for Revit je nadstavbový modul, který zajiš uje propojení Comsol Multiphysics s CAD systémem Autodesk Revit Architecture (CAD software, který se používá ve stavebnictví a v architektuře při návrhu budov a pozemních staveb). Modul umožňuje obousměrně přenášet geometrie mezi oběma programy. -PL- Ray Optics Module je nový nadstavbový modul v Comsol Multiphysics MM Průmyslové spektrum III

4 SOFTWARE PRO STROJAŘE ZAJÍMAVÉ CAD ŘEŠENÍ NEJEN NA PŘEVOD CAD FORMÁTU technology-support V roce 2014 rozšířila firma technology-support, s. r. o., svou nabídku poskytovaných řešení o plošný a objemový 3D modelář ZW3D CAD. Jedná se o plnohodnotné a cenově velmi zajímavé řešení (od eur za licenci), jehož nespornou výhodou je široká nabídka převodníků pro import i export dat, která je nedílnou součástí všech variant tohoto řešení. Převodníky tedy není třeba samostatně dokupovat. poškozeného modelu. Ve verzi ZW3D Standard navíc naleznete například funkce pro tvorbu velmi komplexní geometrie, nástroje pro tvorbu součástí z plechu, optimalizaci návrhu součástí a další funkce. Třetí variantou je ZW3D Professional, která disponuje kromě výše zmíněných i funkcemi zaměřenými na tvorbu forem a elektrod. Vhodný doplněk CAM softwaru Díky možnostem v oblasti převodů dat i příznivé ceně se ZW3D ukazuje jako vhodné doplňkové CAD řešení k produkčním CAM softwarům. Pro uživatele technologického CAD/CAM softwaru GibbsCAM byl díky naší spolupráci s tvůrci ZW3D CAD vytvořen plugin umožňující přímý export dat do produkčního CAM softwaru GibbsCAM, čímž se usnadnila komunikace mezi oběma systémy. Zároveň v rámci akce společnost technology-support nabízí všem majitelům licencí produkčního CAM softwaru ZW3D CAD již v základní verzi obsahuje širokou nabídku převodníků pro import i export dat. ZW3D je vhodné doplňkové CAD řešení k produkčním CAM softwarům. Verze ZW3D Professional disponuje funkcemi zaměřenými na tvorbu forem a elektrod. Verze ZW3D Standard obsahuje mj. specializované nástroje pro tvorbu velmi komplexní geometrie nebo plechových dílů. ZW3D CAD umožňuje načítat, proměřovat a upravovat 3D modely, například z konstrukčních CAD řešení CATIA, NX, Creo, ProE, Inventor a Solidworks, ale také importovat a exportovat z a do formátů STEP, STL, IGES, Parasolid, ACIS/SAT, CATIA, DWG či DXF. Dostupné verze ZW3D CAD ZW3D CAD je uživatelům nabízen ve třech variantách. Nejnižší verze ZW3D Lite je ve své kategorii velmi dobře vybavena pro tvorbu geometrie jak plošné, tak objemové, včetně tvorby výkresové dokumentace. Obsahuje i sadu funkcí určených k opravě GibbsCAM možnost nákupu dvou licencí ZW3D Standard za cenu jedné licence. Více informací o ZW3D CAD najdete na odkud si také můžete zdarma stáhnout plnohodnotnou 30denní zkušební verzi. ZUZANA DOUŠKOVÁ technology-support, s. r. o., IV MM Průmyslové spektrum

5 SOFTWARE PRO STROJAŘE MISSLER SOFTWARE JAKO SOUČÁST EVROPSKÉHO PROJEKTU FIBRECHAIN Centersoft Úloha společnosti Missler Úkolem společnosti Missler v tomto projektu bylo řízení robotů v procesu výroby při různých režimech jejich činností od výroby základního materiálu karbonových, řádkovaných pásů až po výpočty a definice spojené s jejich obráběním nebo následnou kontrolu kvality při odměřování klíčových parametrů finálních dílců. Poznámka: Společnost Missler vyvíjí a dodává komplexní konstrukční a technologický software CAD/CAM TopSolid, který je užíván ve verzích 6 a 7. Jedná se o komplexní objemový modelář s možností rozšíření do simulace a výpočtů obrábění v oblastech frézování, soustružení, řezání drátem, laserem, plamenem, prostřihování, generování elektrod, obrábění na dřevoobráběcích strojích a další. Projekt FibreChain odráží rostoucí potřebu inovativních, optimalizovaných procesů výroby z uhlíkových vláken při současném snižování nákladů. Hlavním úkolem projektu je vývoj procesu výroby komponent z uhlíkových vláken s požadavkem na snížení času i nákladů výroby při současném požadavku na co nejvyšší kvalitu produkované 3D struktury výrobku. Lehké a odolné komponenty jsou velmi žádoucí a kombinují v sobě výkon a vysokou kvalitu. V současné době jsou schopny produkovat vícevrstvé dílce a lehké 3D karbonové komponenty vysoce specializované výrobní řetězce, a tak běžné průmyslové užití takových dílců zůstává omezené. Pro jejich masovou výrobu nejsou dosud k dispozici hromadná produkční zařízení. Projekt Fibre- Chain je určen právě pro vývoj integrovaného, automatického velkokapacitního procesu hromadné výroby. Cíle projektu Projekt získal svůj tvar na interdisciplinárním konsorciu 17 partnerů ze 7 evropských zemí, kde byly stanoveny následující cíle: užití prediagnostikovaného materiálu UD pro vyloučení vad z výroby a pro znatelné zvýšení mechanické užitnosti; flexibilní a automatizovaná produkce; sí ovaná produkce s minimálním odpadem; vývoj laserových systémů a procesů kladení pásů řízených s asistencí laseru, řezání laserem a svařování laserem pro získání pokročilých tvarových výrobků; problematika místní integrace jader v průběhu tepelného formování dílce s minimálním poškozením vlákna; vývoj optimalizačního procesu a kontroly kvality přípravy materiálu při výrobě; integrace pokročilých spojovacích technik do procesu výroby; automatické měření kvality výroby pomocí odpovídajících odměřovacích a kontrolních zařízení; ustavení databáze parametrů materiálů pro proces výroby a zpracování a simulace procesu výroby a jeho prostředí. Partneři projektu zde využívají své zkušenosti z různých oblastí, například konstrukce, výroby, laserového odměřování a kontroly či simulace technologií. CAD/CAM TopSolid ldpři simulaci Ocenění projektu Projekt dosáhl úspěchů po třech letech intenzivního vývoje, kdy byl oceněn cenou JEC Americas innovation award 2013, kterou mu udělila JEC, největší organizace producentů komponent z uhlíkových vláken. Projekt nalezne své uplatnění napříč celým spektrem výrobců pro automobilový průmysl, letecký průmysl, při stavbě lodí, v železničním inženýrství, při výrobě a návrhu sportovního vybavení, v energetice, v obecných inženýrských projektech apod. Seznam partnerů projektu: Fraunhofer, University of Twente, ČVUT v Praze (RCMT Research Center of Manufacturing Technology), TWI, AFPT, TenCate, Trumpf, Fiberdur, MX.CompoSYS, Toray CFE, Suprem, Strojírna Tyc, Nikon Metrology, bf1 Systems, CTG, Precitec. JAROSLAV ČAPEK MM Průmyslové spektrum IX

6 SOFTWARE PRO STROJAŘE TDS-TECHNIK PRO DRAFTSIGHT V dnešní době mají uživatelé na výběr mnoho CAD systémů, které umožňují vytvářet výkresy ve formátu DWG. Jedním z nich je DraftSight, který si i u nás získal řadu příznivců. Jeho uživatelé mají nyní k dispozici nový produkt, který jim vytváření výkresů usnadní strojírenskou nadstavbu TDS-Technik pro DraftSight. TDS Nadstavbu TDS-Technik uživatelé znají v několika verzích pro nejrozšířenější 2D a 3D CAD systémy. Nová verze pro DraftSight vychází ze stávající verze 2D nadstaveb pro AutoCAD, BricsCAD a ZWCAD a přináší podobné možnosti i uživatelům DraftSightu. Výběr pohledu pro vložení do výkresu Kreslicí nástroje Po instalaci nadstavby TDS-Technik se do DraftSightu doplní několik nástrojových panelů s funkcemi, které jsou bu zcela nové, nebo vylepšují a rozšiřují stávající funkčnost DraftSightu. Pro kreslení jsou k dispozici desítky nových funkcí, od jednodušších, jako je například doplnění os ke kružnici nebo oblouku, až po komplexnější, jako je generování drážek pro pero nebo vkládání normalizovaných součástí. Jiné nástrojové panely slouží pro kótování, editaci kót, editaci bloků a pro vkládání značek technického kreslení (drsnosti, svary, středicí důlky apod.). V nabídce jsou i funkce umožňující vygenerovat kusovník spolu s rámečkem a razítkem a výkres opozicovat. U všech těchto funkcí je velkou výhodou, že se uživatel nemusí starat o přepínání hladin, protože nadstavba vše automaticky umis uje do předvolených hladin. Nadstavba se sama stará i o velikosti značek a textů tak, aby byly správně přizpůsobeny zvolenému měřítku výkresu. Normalizované díly Pro práci s normalizovanými díly je k dispozici rozsáhlá knihovna dílů, která obsahuje spojovací součásti, součásti hřídelí, valivá a kluzná ložiska, pružiny, řetězy, hutní polotovary (plechy, tyče, trubky, profily aj.), armatury a další typy dílů zpracovaných podle norem ČSN, STN, ISO, DIN nebo katalogů výrobců. Práce s normalizovanými díly je snadná. Po výběru typu dílu, volbě velikosti, materiálu, úpravě povrchu, případně dalších parametrů program požadovanou součást vloží ve zvoleném pohledu do výkresu. Současně se do výkresu ukládají datové informace, které se pak využijí při generování kusovníku. Výpočty V nadstavbě TDS-Technik jsou dále obsaženy pevnostní výpočty základních strojních součástí (šrouby, pera, nýty, ), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin (tlačné, tažné, zkrutné, talířové, spirálové a listové), rozvinuté délky ohýbaných součástí, výpočet nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů a další typy výpočtů. Samostatnou částí nadstavby je výpočet rozvinu pláš ů. V nabídce jsou nejčastěji používané tvary těles, průniků a přechodů (válcové, kuželové nebo čtyřhranné roury s odbočkami, přechodky, segmentová kolena, rozbočky aj.). Po zadání rozměrů program vypočte rozvinuté díly pláště a vygeneruje soubor s výkresem rozvinu. Závěr Z uvedených možností je zřejmé, že nadstavba TDS-Technik pro DraftSight tvorbu výkresové dokumentace výrazně usnadňuje. DraftSight se dnes nabízí v bezplatné základní verzi Free a v placených rozšířených balíčcích Professional a Enterprise. Vzhledem k tomu, že bezplatná verze neobsahuje rozšiřující programové rozhraní pro aplikace třetích stran, je možné nadstavbu TDS-Technik používat pouze ve vyšších verzích, počínaje DraftSightem Professional. Nárůst produktivity při práci s nadstavbou je však oproti holému DraftSightu znatelný, a proto se investice do tohoto řešení rychle vrátí. ING. PAVEL KŘÍŽ

7 3D TISK NABÍZÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO BYZNYS Jako průkopník v oblasti 3D se společnost Dassault Systèmes podílela na rozvoji 3D tisku od jeho počátků v 80. letech. Digitální 3D model je pro programování 3D tiskáren a aditivní výrobu nezbytný a 3D modely vytvořené prostřednictvím CAD softwaru umožňují konstruktérům a designérům simulovat a vytvářet produkty na monitoru ještě předtím, než fyzicky existují. 3D tisk se hojně využívá v průmyslových řešeních v automobilovém, leteckém i spotřebním průmyslu pro ověřování forem. S klesajícími náklady na 3D tisk se jeho využití poslední dobou výrazně rozšiřuje a přesouvá i do jiných odvětví. SOFTWARE PRO STROJAŘE Dassault Systèmes Bouřlivý rozvoj v oblasti 3D tisku a aditivní výroby a demokratizace tohoto odvětví vytvořily prostor pro nové obchodní příležitosti. Ty sahají od domácích hobby strojů k potenciální výstavbě budov s pomocí 3D tisku ve vesmíru. výrobci skladují standardní výrobky, které je možné finalizovat na základě individuálních přání zákazníka těsně před prodejem. To umožňuje výrazně snížit množství naskladněných výrobků a zároveň rozšířit množství nabízených variant. Stávající výrobci se mohou na využití 3D tisku snadno adaptovat a řada z nich ho už hojně využívá. Vznikají ale také nové typy fi- z hlediska pověsti firmy i ochrany životního prostředí. Také letecké společnosti, stáje formule 1, firmy působící v oblasti spotřebního zboží nebo v medicíně využívají 3D tiskárny stále více, protože jim pomáhají rychleji inovovat. 3D navrhování a tisk má velký potenciál také v ekonomicky méně výkonných oblastech, které nemají silnou průmyslovou tradici. Vytváření produktů lokálně znamená, že nová agilní firma může začít fungovat s malou počáteční investicí, minimální infrastrukturou a potenciálně vysokou návratností. Schopnost vyrábět přesně na základě poptávky je velmi lákavá v chudších oblastech světa, které ve 3D tisku vidí možnost, jak předehnat produktové a vývojové cykly industriálního světa. Inovativní výrobci z tohoto vývoje těží, rozmís ují své stroje po celém světě a využívají výhodných místních podmínek a nízkých nákladů na energie. Nové 3D tiskárny nové možnosti Vedle toho, že jsou 3D tiskárny dnes výrazně levnější, zlepšily se i jejich schopnosti. Stroje, které dokážou tisknout titan, hliník nebo stříbro, mění řadu odvětví, například klenotnictví. Umožňují totiž realizaci tvarů a návrhů, které nebyly klasickými technologiemi proveditelné. Možnost ukázat lidem, jak bude návrh vypadat, nebo dokonce vytvořit plastovou ukázku, usnadňuje potenciálním zákazníkům rozhodování, aniž by jim hrozilo rozčarování nebo nespokojenost s výsledným produktem. Stejný princip se aktuálně uplatňuje například v zubařské praxi, kdy dentisté budou brzy schopní vytvořit dokonalé korunky na požádání z vlastních tiskáren, zatímco jiné typy implantátů bude možné dělat doslova na míru. Tento vývoj nabízí možnosti pro rozvoj nových druhů služeb, v nichž firmy maximálně zužitkují možnosti 3D tisku. I start-upy jsou totiž schopné vyrábět vysoce kvalitní produkty se skvělým designem, aniž by potřebovaly moderní výrobní linku v továrním závodě. V minulosti byl nápad na výrobu určitého produktu jedna věc, ale jeho výroba věc druhá. To 3D tiskárny změnily. Lze na nich vyrobit i pouze jeden jediný exemplář, malé sady produktů a případně je individuálně přizpůsobovat. Pokud vzroste poptávka, je možné jednoduše přidat další stroje, aby ji pokryly. Na trh také přicházejí nové materiály použitelné pro aditivní výrobu a schopnost jejich míšení nabízí velké příležitosti. Někteří V následujících letech čeká 3D tisk velký rozvoj, což přinese i odpovídající nové obchodní příležitosti. rem a iniciativ. Jejich v Česku patrně nejznámějším zástupcem je projekt RepRap, který propaguje Josef Průša a v jehož rámci nabízí Open Source 3D tiskárny, které se částečně umějí samy replikovat. Operativní výroba na základě poptávky Řada příležitostí je také v oblasti náhradních dílů. Společnosti, které mají povinnost zajiš ovat náhradní díly po řadu let, například v automobilovém nebo leteckém průmyslu, musejí počítat s vysokými náklady na jejich uskladnění a také potřebnou logistiku. S pomocí 3D tisku je možné uchovávat digitální náhradní díly, které se vytisknou na objednávku. Jakékoli množství digitálních náhradních dílů tak lze držet na skladě nekonečně dlouho. To ve výsledku prodlužuje životnost výrobků a zároveň přináší výhody 3D tisk v kosmu Řada lidí věří, že budoucnost lidstva zahrnuje i kolonizaci jiných planet. Vývoj technologií pro těžbu na asteroidech už probíhá a během příštích 20 let bude těžba ve vesmíru realitou. Robotizovaný 3D tisk a další metody výroby ve vesmíru by mohly být alternativou k zásobování ze Země. Předpokládá se, že první stálé lidské sídlo mimo Zemi bude vytvořeno roboty využívajícími 3D tiskové technologie určené pro materiály dostupné na jiných planetách. Tato dlouhodobá obchodní příležitost už dala vzniknout několika vývojářským firmám s investory jako Richard Branson nebo Larry Page. Technologie Dassault Systèmes aktuálně pomáhají navrhovat a konstruovat systémy a dopravní prostředky pro transport lidí do kosmu. Všechny následné systémy pro objevování, těžbu, rafinaci a výrobu pro využití v kosmu nebo pro návrat na Zemi by mohly využívat stejnou technologii. TOMÁŠ IVANČÍK VIII MM Průmyslové spektrum

8 TEBIS SOFISTIKOVANÉ PROCESNÍ ŘEŠENÍ Každý proces má výchozí bod, a náš proces začíná konzultací. Je nutné vědět, co vlastně zákazník opravdu chce. Chce software? To rozhodně není jeho hlavní motivace. Zákazník chce vyrábět produkty s co nejnižšími náklady, na dostatečně vysoké kvalitativní úrovni, a to způsobem, který optimálně využívá jeho produkční zdroje. Jak toho může dosáhnout? Proč investovat do prvotní konzultace, když chci jenom koupit software? Software je jen jedním ze stavebních bloků. Je také nutné vzít v úvahu například všechny SOFTWARE PRO STROJAŘE MCAE Systems Proces. Význam tohoto slova přesně vystihuje, co Tebis znamená. CAD/CAM software Tebis spolu s obchodními i odbornými znalostmi poskytovatele softwaru umožňuje podporovat uživatele v jejich úsilí ke zvýšení produktivity a tvorby hodnot. používané normy, tok materiálu v rámci organizace, správu nástrojů a samozřejmě zaměstnance. Poradenské služby poskytované společností MCAE Systems jsou velmi prakticky orientované. To znamená, že se technici společně s obchodníky skutečně jdou podívat do společnosti a analyzují její specifickou situaci. Posuzuje se komplexně celý proces, identifikují se silné i slabé stránky a současně se připravují a zavádějí do budoucna udržitelné koncepty, které stojí na pevném základě. Strategické poradenství a semináře jsou součástí takové nabídky. Cíl zákazníka je obvykle zřejmý zabezpečit a zlepšit konkurenceschopnost. Zákazníci si uvědomují, že musejí zvýšit efektivitu svých procesů, aby byli schopni udržet si vedoucí postavení na trhu ve svém oboru. Mnozí vědí, že ještě plně nevyužívají svůj potenciál. Obvykle však nemají ani čas ani prostředky, aby realizovali kritickou analýzu a optimalizaci vlastních procesů. Jiní si zase nejsou jisti, že se naplánované investice ubírají správným směrem. Strategické poradenství Pravidlem poradenské služby je, že se vždy orientuje na cíle zákazníků. Díky vlastním osvědčeným a standardizovaným postupům mohou konzultanti rychle vyhodnotit aktuální situaci uživatele, přičemž provádějí jakousi inventuru současného stavu a používají fakta a čísla, aby bylo možné vytvořit základ pro rozhodování, ze kterého lze odvodit udržitelnou koncepci. Vlastní benchmarková databáze umožňuje porovnávat každou společnost s průměrem v daném odvětví. V neposlední řadě je tu lidský faktor vždy je třeba věnovat pozornost zaměstnancům, protože nakonec to jsou právě oni, kdo musí nové procesy přijmout za své. Může být poradenství skutečně objektivní? Analýzy portfolia produktů, pracovní postupy a odvozené cíle, jako například zvýšení OBRÁBĚCÍ KALKULAČKA PRO CHYTRÉ TELEFONY I PRO PC Pro všechny, kdo pro plánování svých obráběcích procesů využívají nejen chytrý telefon, přepracoval Walter svou aplikaci Tools & More také do podoby desktopové verze pro PC s Windows. Tuto aplikaci s kalkulátorem pro výpočet parametrů obrábění a kalkulačkou pro výpočet úspor si uživatelé stáhli ve verzích pro IOS nebo Android již více než x. Původní název aplikace byl v souvislosti s uvedením nové verze změněn na Machining Calculator. K jejím dalším novinkám patří optimalizované uživatelské rozhraní a funkce pro tisk a export. Aplikace je dostupná ve 23 jazycích, včetně češtiny. Lze ji využít pro přesný komplexní výpočet řezných podmínek pro frézování, vrtání nebo soustružení včetně potřebného krouticího momentu, výkonu, hlučnosti, jakož i doby obrábění, řezné síly či tlouš ky třísky. Integrovaná kalkulačka pro výpočet úspor umožňuje jednoduché porovnání dvou nástrojových řešení z hlediska úspor a využití strojové kapacity. Uvedením verze pro PC Walter reagoval na požadavky zákazníků, kteří tyto funkce chtěli využívat i na svých počítačích. Aplikace pod novým jménem Machining Calculator (v češtině Walter obráběcí kalkulačka) je dostupná jak on-line, tak jako desktopová verze pro PC s Windows. On-line varianta je integrována do webových stránek společnosti Walter, a proto může být používána na všech operačních systémech. Off- -line variantu lze stáhnout z webových stránek a nainstalovat na PC s Windows. Novinkou jsou tiskové funkce a možnost exportu vypočítaných řezných dat v CSV formátu, například pro import do Excelu. -MK- Aplikaci Machining Calculator lze nyní využívat jak v mobilních zařízeních, tak v PC. Úvodní obrazovka české on-line verze VI MM Průmyslové spektrum

9 Příklad analýzy silných a slabých stránek výrobní společnosti zatížení stroje nebo optimalizace toku materiálu, jsou zpočátku zcela nezávislé na specifickém procesním řešení. Na druhou stranu je třeba podporovat zákazníky při jejich analýzách a zhodnocení investic. Pokud přijde řeč na Tebis, je úkolem konzultanta v konkrétním případě ověřit a doložit účinnost a návratnost investice. Zásadní je přitom odbornost postavená na zkušenostech nasbíraných z mnoha projektů ve strojírenském průmyslu. Poradenská služba pracuje neutrálně, což znamená, že procesy a cíle zákazníka jsou tím hlavním, oč tu běží. Občas zkušenosti konzultantů samy pomohou zákazníkovi a investice by byla v takovém případě nadbytečná. Dalším faktorem, který konzultanty odlišuje od ostatních poradců, je hluboká praktická zkušenost ve strojírenském odvětví i to, že pracují rovněž jako tradiční konzultanti. Základem trvalého úspěchu je dlouhodobě perspektivní partnerství postavené na vzájemné důvěře se zákazníky. Společnost MCAE Systems si je velmi dobře vědoma skutečnosti, že je zodpovědná za svá doporučení a stojí za svými koncepty, což umožňuje motivovat příslušné zaměstnance k přijetí nových metod. Projekt je dokončen teprve po jeho realizaci. ZPRACOVÁNO PODLE TEBIS TOPICS 2/2014 Sofistikované procesní řešení s přidanou hodnotou na poli konstrukce a výroby. MCAE Systems, s. r. o. Knínická Kuřim CAD/CAM software Tebis podporuje uživatele v jejich úsilí ke zvýšení produktivity a tvorby hodnot MM Průmyslové spektrum VII

10 NOVÁ BEZDRÁTOVÁ 3D MYŠ PRO PROFESIONÁLY SpaceMouse Pro Wireless se svým patentovaným ovládacím kolečkem se systémem 6 stupňů volnosti (6DoF) vytváří přirozené spojení mezi uživatelem a jeho 3D návrhem. Pokročilá bezdrátová technologie 2,4 GHz znamená již konec nevzhledných kabelů na pracovní ploše. Vlastnosti 3D myši SpaceMouse Pro Wireless Se SpaceMouse Pro Wireless mohou uživatelé hladce posouvat, přibližovat a otáčet modely a pohledy kamer. Přístup k příkazům aplikace, standardní pohledy a další funkce umožňuje patnáct vhodně umístěných ovládacích tlačítek přímo na myši. SpaceMouse Pro Wireless nabízí následující výhody: kompletní bezdrátová volnost 2,4GHz bezdrátová technologie 3Dconnexion, která umožňuje připojení k digitálnímu obsahu v reálném čase, vydrží pracovat s napájením z akumulátoru dva měsíce. Když je potřeba zařízení dobít, stačí připojit jeden z dodávaných USB kabelů a pokračovat v práci; SOFTWARE PRO STROJAŘE 3Dconnexion Společnost 3Dconnexion uvedla na trh další bezdrátovou 3D myš s plným výběrem profesionálních funkcí 3Dconnexion SpaceMouse Pro Wireless. Rodina profesionálních a standardních 3D myší od společnosti 3Dconnexion Nová bezdrátová myš SpaceMouse Pro Wireless profesionální funkčnost SpaceMouse Pro Wireless automaticky rozpozná spuštěnou aplikaci a přiřadí příslušné příkazy svým čtyřem inteligentním funkčním klávesám. Přiřazením čtyřřádkových radiálních nabídek jakémukoliv z 15 tlačítek získá uživatel snadný přístup k mnoha dalším oblíbeným příkazům prostřednictvím obrazovky; sledujte to, na čem záleží SpaceMouse Pro Wireless nabízí na obrazovce pohodlné připomenutí příkazů přiřazených k inteligentním funkčním klávesám, což uživateli umožní plně se soustředit pouze na jeho návrhy, a ne na klávesové zkratky; zobrazení vytvářené práce ze všech úhlů pohledu detekce chyb, vyhledávání alternativ a efektivnější prezentace práce pomocí šestistupňového ovládacího kolečka; minimalizace pohybů ruky pohodlně umístěné modifikátory klávesnice poskytují rychlý a snadný přístup k ovládacím tlačítkům Ctrl, Shift, Alt a Esc, čímž se snižuje čas, který uživatel stráví při pohybech rukou na klávesnici; World-Class ergonomie a kvalita SpaceMouse Pro Wireless má měkkou, potaženou opěrku v plné velikosti ruky pro maximální pohodlí. Každé z jeho patnácti plně programovatelných tlačítek je perfektně umístěno pro dosažení maximální účinnosti. Zařízení je dodáváno v odborně navrženém provedení a sestaveno z těch nejkvalitnějších komponent; flexibilní připojení USB přijímač lze připojit do pracovní stanice přímo nebo prostřednictvím USB rozbočovače Twin-port (standardní součást dodávky). Díky výběru ze dvou USB kabelů lze snadno připojit a nabíjet SpaceMouse Pro Wireless bez ohledu na uspořádání pracovní plochy. Nový ovladač Spolu s novým modelem představuje 3Dconnexion zbrusu nový ovladač 3DxWare 10, který umožňuje přizpůsobit a optimalizovat SpaceMouse Pro Wireless pro špičkový výkon. 3DxWare 10 pracuje v přehledném a intuitivním rozhraní umožňujícím rychlé a snadné nastavení rychlosti 3D myši, přepínač navigačních režimů a specifická nastavení aplikací na míru. Funkce, příkazy nebo klávesové zkratky funkčních kláves tak lze 3D myši přiřadit jednodušeji než kdykoliv předtím. Nový 3DxWare 10 také umožňuje každým 3D tlačítkem myši otevřít na obrazovce vlastní menu s radiálním přístupem na další čtyři příkazy. Tím se síla 3D myši zečtyřnásobí. Nyní je možné používat 3D myši ve více aplikacích. Prohlížení, přibližování a posouvání funguje také v aplikacích Microsoft Word, Excel a Internet Explorer, stejně jako navigace v prohlížeči Firefox a Chrome. 3D myši od společnosti 3Dconnexion 3D myši od společnosti 3Dconnexion poskytují intuitivní, vyvážený a kooperativní styl práce, který vede ke zvýšení produktivity, zlepšení v oblasti kreativity, a lepší komfort. Uplatňují se v širokém spektru průmyslových odvětví a jsou používány inženýry, designéry, architekty i umělci po celém světě. Profesionální řada 3D myší 3Dconnexion v současné době zahrnuje modely SpacePilot Pro, SpaceMouse Pro a SpaceMouse Pro Wireless. Pro všeobecné použití jsou k dispozici standardní zařízení SpaceNavigator, Space Navigator pro notebooky a SpaceMouse Wireless. Uvedené 3D myši lze také po dohodě nezávazně vyzkoušet. -DBS- XII MM Průmyslové spektrum

11 V oblasti pneumatických pohonů je práce nejsnazší: u každého z vybraných pohonů najdete v katalogu firmy tlačítko engineering s ikonou kalkulačky pod ním se skrývá simulační nástroj, který se snaží co nejvíce přiblížit vámi zadané představě o pohybu válce. Snadno si vyzkoušíte, jaký vliv bude mít například větší hadice, odlišný ventil apod. Výsledkem simulace je obvod optimalizovaný tak, aby neobsahoval zbytečné rezervy. Software rovněž poskytne grafy s údaji o pohybu, rozpisky použitého materiálu a odkazy na všechny podklady a modely CAD 3D. Nástroj PositioningDrives U elektrických pohonů to jde také lehce, jakkoli se úkol může zdát obtížnější. Ve skutečnosti postačí spustit nástroj PositioningDrives (dostupný zdarma na internetu) a zadat svoje přání, a už ve formě jednoduchého stanovení hlavních parametrů nebo jako přesně požadovaný průběh pohybů. Software odpoví mnoha řešeními, která si můžete seřadit podle libovolných hledisek. Z pohledu optimalizace je pak snadné zvolit tu možnost, která nejlépe splňuje vaše představy. Pokud například dáváte přednost pohonu s řemenem či vřetenem, servomotorům či motorům ServoLite, vedení kluznému či valivému, vyberte si je. Žádná další optimalizace není nutná. Na rozdíl od skládání a výběru jednotlivých částí pohonu (často od různých výrobců) je vždy pamatováno na koeficient rezervy jen jednou, nikoliv poprvé pro mechaniku pohonu, podruhé pro převodovku a potřetí pro motor. Positioning- Drives obsahuje koeficient jediný, přesto je možné (a také správné a výhodné) vybrat tu kombinaci, která má nejvyšší vytížení, například 99 %. SOFTWARE PRO STROJAŘE SNADNÁ A RYCHLÁ CESTA K ŘEŠENÍ Festo Potřebujete pneumatický nebo elektrický pohon, či dokonce manipulátor? Rádi byste svůj návrh optimalizovali? Firma Festo nabízí svým obchodním partnerům pomoc ve formě nástrojů pro výběr a návrh výrobků. Nově můžete sami nastavit parametry manipulace a manipulátor se vytvoří přímo před vašima očima, na míru zadaným požadavkům a optimalizovaný z hlediska schopností. Festo Design Tool Nejnovějším, drobným, ale důležitým přírůstkem je FDT (Festo Design Tool) nástroj, s jehož pomocí si doslova během sekund vymodelujete válec včetně jeho upevnění, koncovky na pístnici, čidel pro snímání poloh apod. Tento model lze exportovat do vybraného formátu tedy přímo do vašeho CADu. A nejen to, pouhým kliknutím připravíte objednávku. Učinit tak můžete ve třech různých podobách: 1. získáte rozpisku jednotlivých pozic v sestavě, kterou lze objednat standardním způsobem, například také přes tzv. on- -line-shop; Zadání pro výběr pneumatického válce 2. získáte zvláštní objednací číslo (vytvořené jen pro vás), pod kterým společnost Festo dodá jako jedinou položku celou sestavu jednotlivých dílů v jediné zásilce. Ušetříte tak mnoho práce v nákupu, logistice a při montáži, nebo vše jde mnohem rychleji, protože všichni pracují pouze s jedinou položkou; 3. opět získáte zvláštní objednací číslo, skrývá se pod ním znovu celá sestava, tentokrát dokonce smontovaná podle vašeho modelu. Úspory jsou ještě vyšší díky menší náročnosti při montáži na stroj. Optimalizovaná konstrukce Pokrok v ulehčení a zrychlení práce konstruktérů je jedním z předpokladů, jak vyhovět stále kratším dodacím lhůtám strojů a zařízení vynuceným rychlými změnami trhu. Tento článek je jen malou ukázkou novinek. Mezi ostatní novinky patří výběr válců, kyvných pohonů, otočných stolů, tlumičů nárazu, fluidních svalů, elektronického tlumení dojezdu pneumatiky SoftStop (patentu firmy Festo), chapadel, oddělovačů, vakuových obvodů s přísavkami, ventilů a ventilových terminálů, jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu, hadic a šroubení, desek se vzduchovým polštářem atd. Nástroje jsou denně využívány mnoha konstruktéry nejen díky rychlosti výpočtu a výběru, ale i díky optimálnímu stanovení velikostí a parametrů požadovaných dílů. Jen tak lze zvýšit především energetickou účinnost celku. ING. ZDENĚK HAUMER Výsledky simulace pneumatického pohonu Handling Guide Online Novinkou v oblasti softwarových pomůcek je příručka pro výběr manipulátoru, nazvaná HGO (Handling Guide Online). Na rozdíl od minulosti už nemusíte zadávat parametry, posílat je specialistům firmy a čekat na nabídku. Nástroj PositioningDrives pro výběr a optimalizaci elektrického pohonu Festo, s. r. o., Nástroj Festo Design Tool MM Průmyslové spektrum XIII

12 SOFTWARE PRO STROJAŘE POKROČILÉ MĚŘENÍ OBROBKU V OBRÁBĚCÍM STROJI ČVUT v Praze, Next Metrology Software, TOS Varnsdorf, M E F I Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM. Přídavné odměřovací systémy Vysoké přesnosti při měření využívající mechanické struktury obráběcího stroje je dosaženo využitím přídavných odměřovacích systémů. Pro tyto účely byly využity metody měření deformace obráběcího stroje implementované přímo do jeho mechanické struktury a metody využívající externích přídavných odměřování nezávislých na mechanické struktuře obráběcího stroje, jako je laser tracker. Řídicí systém MEFI je propojen s laser trackerem Leica AT901 pomocí real-timové sběrnice EtherCAT, která poskytuje informace o poloze koutového odrážeče, který je umístěn v těsné blízkosti dotykové sondy, v taktu 1 khz. Hlavní výhodou vyvinutého řešení inprocesního měření je zachování dostatečné přesnosti výroby při razantním snížení časových nároků na výrobu a kontrolu. Po implementaci vyvinuté metody odpadá nutnost opakovaného přesouvání a ustavování dílce mezi obráběcím strojem a CMM. Dílec je ihned po výrobě a přímo v pracovním prostoru obráběcího stroje proměřen podobně jako na CMM a je vytvořen protokol o dosažených výsledcích. V případě, že je zjištěna nepřesnost přesahující stanovené tolerance, je dílec ihned opraven bez nutnosti jakékoliv manipulace. Přesun na CMM pak může sloužit jen pro potřeby finální výstupní kontroly a není nutný ve stadiu kontroly mezioperační. Princip implementace funkce CMM do obráběcího stroje Uvedená metoda inprocesního měření je založena na implementaci metrologického softwaru přímo do řídicího systému stroje a na využití přídavných odměřovacích systémů zvyšujících přesnost stroje v režimu měření. V TOS Varnsdorf byl v rámci vývojového projektu spolu s ČVUT v Praze vyvinut prototyp stroje, který je vybaven českým CNC řídicím systémem MEFI CNC872 itq-e s implementovaným komunikačním rozhraním EtherCAT pro připojení pohonů a příslušenství. Řídicí systém je dále vybaven I++ serverem, který je schopen obousměrné komunikace s metrologickým softwarem. Jednotlivé příkazy podle standardu I++ jsou v řídicím systému obráběcího stroje přeloženy do formy dílčích NC programů, které jsou ihned automaticky odbaveny. Jako metrologický software je použit nově představený software TouchDMIS taktéž českého výrobce. Tento metrologický software umožňuje kromě standardních funkcí pro běžné CMM také okamžité zaslání korekčních dat do ří- Schematické znázornění postupu výroby při využití navržené metody: obrábění (a) měření (b) vyhodnocení (c) korekční obrábění (a) dicího systému stroje na základě skutečně změřeného profilu obráběné plochy. Metrologický software TouchDMIS může být bu přímou součástí řídicího systému, nebo může být implementován do přenosného zařízení komunikujícího s řídicím systémem obráběcího stroje pomocí Wi-Fi. Měření pomocí dotykových sond Pro zvýšení možností a přesnosti měření může být obráběcí stroj vybaven dotykovými sondami běžně používanými u CMM včetně měřicí sklopně-otočné hlavy. Prototyp stroje v TOS Varnsdorf je pro tyto účely vybaven automatickou sklopně-otočnou indexovací hlavou Renishaw PH10 a měřicí sondou TP6A. Kalibrace dotyků a jednotlivých poloh hlavy se provádí přímo v metrologickém softwaru TouchDMIS. Metrologický software TouchDMIS Měřicí software TouchDMIS svým pojetím představuje revoluční řešení na poli souřadnicové měřicí techniky. Byl vytvořen tak, aby splňoval veškeré nároky kladené současnými trendy v souřadnicovém měření (například měření s CAD modelem, CNC měření, měření s laser trackerem) s přidanou hodnotou větší rychlosti a efektivity práce. Jeho hlavní inovace však spočívá ve využití dotykového displeje jako hlavního způsobu ovládání softwaru. Software TouchDMIS je postaven na požadovaných standardech, počínaje měřením celé škály typů geometrických útvarů (splňuje certifikaci algoritmů výpočtů prověřené institutem PTB), možnostmi tvorby softwarového vyrovnání součásti (způsoby 3-2-1, best-fit, RPS aj.), konstrukcí útvarů a konče výstupem geometrických tolerancí podle standardu ISO. Všechny operace jsou ukládány pomocí programovacího jazyka DMIS používaného pro souřadnicovou měřicí techniku. Jádro umožňuje výrazné zlepše- XIV MM Průmyslové spektrum

13 Schéma zapojení řízení stroje s implementovanou funkcí inprocesního měření Náhled na uživatelské prostředí softwaru TouchDMIS ní efektivity práce s operační pamětí PC, což dovoluje načítání a práci s objemnými CAD modely celých konstrukčních sestav a celků. Dotykové ovládání Dotykové ovládání si vyžádalo přepracování uživatelského rozhraní tak, aby se uživatel cítil komfortně a aby nepostrádal jakoukoli funkci, která je známá u konvenčních softwarů stejného druhu. Byly zde vytvořeny nové druhy/typy zobrazování a skrývání pracovních oken či nabídek nástrojů, práce s více pracovními plochami a v neposlední řadě vytvoření dotykových gest pro operaci s 3D měřicí scénou, jako jsou posun, rotace, zvětšování, resp. zmenšování a výběr měřených útvarů. Samostatnou kapitolou je práce s 3D CAD modelem, kde byl vyvinut nový způsob výběru nominálních dat z CAD modelu. Tyto nové přístupy k ovládání mohou být inspirací pro další odvětví strojírenského průmyslu. Komunikace softwaru s měřicími stroji Pro komunikaci s měřicími stroji software používá nativní rozhraní (pro CNC řízení firem Pantec a Deva) či univerzální rozhraní, jakým je protokol I++. Tento protokol vznikl na základě požadavku velkých zákazníků jako univerzální otevřená platforma, kdy protokolovou vrstvou je TCP/IP (a už jako localhost nebo ethernet), a aplikační vrstvou je ASCII rozhraní komunikace. I++ rozhraní je schopno definovat jak pohyby stroje pro přejezdy, tak dotykové měření samostatných bodů i skenování analogovými skenovacími sondami. Možnosti rozšíření a jiných aplikací Navržený systém implementace funkce inprocesního měření přímo do řídicího systému výrobního stroje představuje nejefektivnější způsob synergie výrobního stroje a souřadnicového měřicího stroje. Nicméně zejména v Evropě jsou v oblasti obráběcích strojů značně rozšířeny řídicí systémy Siemens Sinumerik 840D sl a Heidenhain itnc530, které přímou implementaci takovýchto funkcí neumožňují. Cílem následujícího vývoje je implementace navržené metody inprocesního měření do těchto řídicích systémů pomocí samostatného I++ serveru vycházejícího z řídicího systému MEFI. Navržené řešení inprocesního měření není určeno výhradně pro obráběcí stroje, ale je možné touto konfigurací (TouchDMIS-MEFI- -pohony s komunikací EtherCAT) osadit i standardní souřadnicové měřicí stroje. Z toho vyplývá, že tuto sestavu lze nasadit i na starší souřadnicové stroje a tímto retrofitem zlepšit jeho užitnou hodnotu. Pro zkvalitnění a zvýšení kvantity informací získaných o měřeném výrobku momentálně vývojový tým firmy Next Metrology Software pracuje na integraci analogového skenování. Jde nejen o implementaci všech možných způsobů definice měřicí skenovací dráhy (jako jsou sken po přímce, sken po kružnici či spirále atd.), ale i o následnou práci se získanými daty (filtrování či dalšími druhy následného zpracování dat). Tento skenovací proces bude možné implementovat stejným způsobem také na obráběcí stroje. Závěr Navržené propojení řídicího systému obráběcího stroje a funkce CMM představuje výrazné zvýšení užitných vlastností obráběcích strojů, které může značně snížit náklady spojené s manipulací a ustavováním rozměrných a hmotných dílců. Dojde tím i ke snížení nákladů na pořízení měřicího systému vůči běžně dostupným CMM. Uvedená metoda inprocesního měření byla vyvinuta za finanční podpory MPO (projekt č. FR-TI4/243 nazvaný Inprocesní měření). ING. JIŘÍ ŠVÉDA, PH.D. ČVUT V PRAZE, Ú12135, VCSVTT ING. ŠTĚPÁN HŘIVNA NEXT METROLOGY SOFTWARE ING. TOMÁŠ KOZLOK TOS VARNSDORF ING. MIROSLAV SCHUT M E F I Společnost ŠPINAR software, s. r. o., pořádá ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze soutěž /15 STUDENTSKÉ PROJEKTY 2014/2015 Tradici dnes již prestižní mezinárodní soutěže založila společnost ŠPINAR software, s. r. o., v roce Cílem je podpořit výuku nových softwarových technologií ve školách a především motivovat studenty, aby pomocí těchto technologií, svých znalostí a zapojením vlastní fantazie vytvořili výstupy, které si žádá dnešní praxe. Účastí v soutěži se studentům otevírají nové možnosti a příležitosti k budoucímu profesnímu uplatnění. Soutěž je určena pro studenty všech typů škol v České a Slovenské republice, které jsou vybaveny programem TurboCAD nebo pro studenty, kteří vlastní osobní licenci programu TurboCAD. Slavnostní finále 9. ročníku soutěže proběhne dne na České zemědělské univerzitě v Praze. Vítězové obdrží hodnotné ceny od hlavního organizátora akce a od sponzorů. Přihlášku společně s pravidly soutěže naleznete na internetových stránkách v sekci školy/studentské soutěže. Těšíme sa zajímavé projekty a setkání s vámi. Hlavní organizátoři soutěže společnost ŠPINAR software a ČZU v Praze Mediální partner soutěže MM Průmyslové spektrum XV

14 ŘÍZENÍ FLOTILY VOZÍKŮ NA DÁLKU Toyota stála před mnoha lety u zrodu aktivace vozíků pomocí PIN kódů. Cílem bylo omezit přístup k vozíkům neoprávněným osobám. Tento systém, který nahradil startovací klíček, stále dobře funguje, ale dnes jdeme ještě dál. Přístup pomocí identifikační karty Většina velkých společností přijala a zavedla některý z kartových přístupových systémů s cílem zajistit bezpečnost a omezit pohyb ve vybraných prostorách. Každý pracovník má unikátní identifikační kartu, která stanoví, kde se může pohybovat. Stejnou kartu může nyní, pokud pracuje jako řidič vozíku, využít jako unikátní přístupové médium ke strojům, které je oprávněn řídit. Víceúčelová čtečka na vozících usnadňuje život řidičům i jejich manažerům, kterým ulehčuje kontrolní procedury. Technologie Smart Access je součástí systému Toyota I_Site a umožňuje integraci do většiny existujících kartových systému uživatelů vozíků. Vzdálená kontrola pomocí smartphonu Systém Toyota I_Site umožňuje také vzdálenou kontrolu flotily pomocí chytrého mobilního telefonu. Unikátní mobilní aplikace, jedinečná v oboru manipulační techniky, je designována pro práci na telefonech iphone (připravuje se i pro operační systémy Windows a Android) a vychází vstříc manažerům, kteří potřebují mít svoji flotilu pod permanentní kontrolou. Každý manažer, který využívá systém správy flotily Toyota I_Site, může na svém mobilu průběžně kontrolovat manipulační proces. Vzdálená kontrola se může hodit například v případě, že na vozíku nebyla provedena předprovozní kontrola, což je jedna z funkcí systému. Manažer dostane okamžitou hlášku. Okamžitá hláška přistane na mobilu i v případě nárazu a automatického odstavení vozíku. Vzdáleně je možné změnit i nastavení úrovně oprávnění pro jednotlivé řidiče nebo číst životně důležitá data o provozu vozíku. Stejným způsobem mohou být zase jiná data natažena do vozíku například upda- SOFTWARE PRO STROJAŘE Toyota Material Handling Systém Toyota I_Site vychází vstříc moderním potřebám efektivního manažerského řízení flotily vozíků. Rozvoj této chytré technologie a spektrum jejího využití jsou navíc neustále podporovány novými službami aktuálně inteligentní kartovou čtečkou Smart Access a aplikací pro chytré mobilní telefony. Přehledné a intuitivní ovládání systému prostřednictvím dlaždic te softwaru, nastavení provozních a výkonových režimů, oprávnění řidičů. Také je možné vzdáleně resetovat vozík, pokud byl odstaven jako důsledek nárazu takové úrovně, kterou si manažer nastavil jako kritickou a kterou se rozhodl takto řešit. Co dokáže Toyota I_Site? Systém Toyota I_Site uživatelům přináší následující možnosti: každodenní řízení flotily na bezpečné bázi přes počítač, tablet a nyní i vzdáleně přes mobilní aplikaci; neomezený přístup k datům; odhalí potenciál úspor ve všech článcích procesu manipulace; předprovozní kontroly vozíků a kontrolu jejich provádění; možnost instalace na vozík jakékoli značky. Nasazení systému v praxi Toyota I_Site si již vybudovala obrovský respekt a pověst nejsoubornějšího monitorovacího a analytického systému pro uživatele manipulačních vozíků. Díky palubnímu telematickému systému a přenosu dat pomocí sítí GPRS/G3 umožňuje Toyota I_Site měřit a vyhodnocovat všechny aspekty fungování řidičů i jim svěřených vozíků, včetně provozního času, péče o baterie a sledování nárazů. V první fázi po nainstalování bývá v centru pozornosti bleskové snížení počtu kolizí, a tedy i škod na majetku. Postupně se pozornost přesouvá k analytickým funkcím systému, který má dlouhodobé využití a který je při soustavné práci s daty velmi účinný, bez ohledu na míru složitosti a množství individuálních specifik různých výrobních nebo skladových provozů. Všechny funkce systému Toyota I_Site jsou standardně dostupné přes webový portál. Ty nejdůležitější funkce je možné nyní využívat i přes mobilní aplikaci. Názor uživatele Vybavili jsme systémem Toyota I_Site zatím větší polovinu vozíků, říká Jakub Kautcký, vedoucí General Services DC Klecany ve společnosti Ahold Czech Republic. Počet se postupně zvyšuje, tak jak obměňujeme staré vozíky za nové. Dosáhli jsme snížení nákladů na opravy v obou střediscích, v Klecanech i v Olomouci, a to na obou typech nejpoužívanějších vozíků retracích BT Reflex a vychystávacích vozících BT Optio i na ostatním zařízení, jako jsou regály nebo vrata. Díky sledování nárazů a přesné evidenci výkonu každého stroje i řidiče dokážou vedoucí týmů přesně vyhodnocovat efektivnost využití každého jednotlivce i každého vozíku. Získáváme data, s jejichž pomocí se nám lépe daří optimalizovat flotilu co do počtu vozíků i jejich rozmístění v jednotlivých skladech v rámci obou středisek. Správa flotily manipulační techniky vede se systémem Toyota I_Site k rychlým úsporám provozních nákladů, k vyšší efektivnosti manipulace a nižším škodám na majetku. V dlouhodobém horizontu se lepší péče o vozíky projeví i v delší životnosti každého stroje. Zákazníci si I_Site nainstalovali již na více než tisícovce vozíků. JINDŘICH PŘÍVORA Unikátní mobilní aplikace přináší možnost vzdálené kontroly flotily pomocí chytrého mobilního telefonu MM Průmyslové spektrum XIX

15 SOFTWARE PRO STROJAŘE NOVÁ GENERA CE PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ VIBRACÍ SKF CZ Společnost SKF právě uvedla na český trh horkou novinku mezi přístroji pro vibrační diagnostiku SKF Wireless MicroVibe, což je snadno ovladatelné kompaktní zařízení, které umožňuje svým uživatelům bezpečně, rychle a jednoduše vyhodnotit problémy s rotačními částmi strojů. Zařízení Wireless MicroVibe je součástí portfolia přístrojů SKF pro účinnou správu provozních prostředků, která může významně snížit celkové náklady na jejich vlastnictví. SKF se proto věnuje údržbě zaměřené na produktivitu (TPM total productive maintenance), což je japonská filozofie využívaná v mnoha odvětvích průmyslu. U nepřetržité výroby, kde nejsou žádné plánované prostoje, je nezbytné zvyšovat celkovou efektivitu a maximálně snížit míru pravděpodobnosti selhání zařízení. Je nutné soustředit se na preventivní, prediktivní i proaktivní údržbu, eliminovat ztráty a vybudovat maximálně efektivní údržbu. Vibrační diagnostika Jedním ze základních nástrojů pro efektivní sledování stavu výrobního zařízení je vibrační diagnostika, která poskytuje nejvíce informací ze všech obvyklých způsobů sledování zařízení. Monitorování stavu ložiskového uložení a dalších strojních součástí má zásadní vliv na eliminaci neplánovaných odstávek a nákladných oprav a umožňuje předem plánovat odpovídající kroky ze strany údržby. Vibrační diagnostika nachází uplatnění prakticky ve všech průmyslových aplikacích, a už to jsou převodovky, obráběcí stroje, turbíny, papírenské stroje, elektromotory, kompresory, ventilátory či další rotační stroje. Na vibrace s tabletem v ruce SKF Wireless MicroVibe, cenově dostupné a efektivní řešení pro analýzu vibrací, zajiš uje spolehlivý a rychlý bezdrátový sběr dat prostřednictvím Wi-Fi. Ve spojení s tabletem nebo smartphonem umožňuje shromaž ovat a analyzovat základní data a představuje tak vhodné základní a cenově příznivé řešení pro měření vibrací strojů, analýzu prvotních příčin vibrací a sběr dat během obchůzky. Bezdrátový snímač pomůže našim zákazníkům vyhodnotit data mnohem snadněji SKF Wireless MicroVibe je přístroj určený k bezdrátovému sběru dat a jejich vyhodnocení. Každý, kdo má tablet, může zkontrolovat stav stroje či ložisek anebo provést kontrolu podle uživatelsky definovaných alarmů. a rychleji než jiná srovnatelná řešení na trhu. Každý, kdo má tablet, může zkontrolovat stav stroje podle standardů ISO či stav ložisek anebo provést kontrolu podle uživatelsky definovaných alarmů. S tímto základním zařízením lze dokonce zavést jednoduchý program pro monitorování stavu rotačních strojů, vysvětluje Torsten Bark, SKF product line manager. Automatický sběr dat SKF Wireless Microvibe CMVL 4000-EN umožňuje realizovat rychlý automatický sběr dat na více měřených místech. Přístroj umožňuje měřit veškeré v současné době používané parametry pro vibrační diagnostiku, například zrychlení, rychlost vibrací, výchylku a v neposlední řadě i obálku signálu zrychlení. Pokud použijeme nastavení alarmových výstrah, a už u rychlosti vibrací podle ISO standardů nebo stavu ložiska podle doporučení SKF, při překročení alarmových hodnot (výstraha nebo nebezpečí) dojde k upozornění technika. Ten může jednoduše pomocí funkce FFT spektra a časové vlny zjistit prvotní příčinu vzniku vibrací a určit ihned problémy, jako například nevývahu, nesouosost, mechanické uvolnění nebo poškození ložiska a jiné. Veškerá naměřená data lze přenést do počítače, uložit do trasy a provádět trendovou analýzu nebo je podrobněji vyhodnocovat a zkoumat. -RŠ- XVIII MM Průmyslové spektrum

16 DATA Z MĚŘICÍCH PŘÍSTROJU DO MOBILU A DO CLOUDU Údržbáři jsou schopni provádět lepší a rychlejší rozhodnutí, když mají přístup z pracoviště přímo k záznamům o údržbě a když mohou kontrolovat měření v reálném čase, případně ho probírat spolu s kolegy a nadřízenými. Přesto bývají záznamy obvykle uschovány v kanceláři a členové týmu jen zřídka bývají na stejném místě ve stejnou dobu. Systém Fluke Connect tyto problémy řeší a zároveň zvyšuje bezpečnost techniků pracujících se zařízením pod napětím. SOFTWARE PRO STROJAŘE Fluke Fluke Connect představuje nový způsob, jak bezdrátově přenášet naměřená data z měřicích přístrojů do chytrých telefonů a do cloudu, zlepšuje udržování týmové komunikace, bezpečnost a produktivitu. Fluke Connect Systém Fluke Connect umožňuje pracovníkům údržby bezdrátově přenášet naměřená data ze svých přístrojů do jejich chytrých telefonů, odkud je možné je bezpečně uložit do cloudu. Zároveň k nim mohou získat přístup různí členové týmu přímo ze svého pracoviště. Bezdrátově lze pomocí této aplikace připojit až 20 přístrojů Fluke, včetně digitálních multimetrů, infračervených kamer, testerů izolace, procesních měřičů a specifických napě ových, proudových i teplotních modulů. Tyto měřicí přístroje a moduly uchovávají ve své interní paměti data o měření, a pak je předávají při spojení s mobilním telefonem nebo tabletem pomocí BlueTooth LE. Spojení Funkcionality Fluke Connect Systém Fluke Connect je tvořen několika základními funkcionalitami: Videohovory ShareLive Videohovory ShareLive slouží pro ukládání měření a sdílení s definovaným týmem spolupracovníků. Díky videohovorům je zaručena snadná spolupráce, kdy technici mohou měření sdílet s jinými členy týmu v reálném čase, získat schválení pro provedení potřebných oprav nebo mohou získat odpovědi na své otázky, aniž by přitom museli opouštět svá pracoviště. Měření AutoRecord Měření AutoRecord je určeno pro okamžité ukládání měření do telefonu/tabletu. Technici mohou odesílat měření AutoRecord a infračervené snímky přímo z terénu, aniž by si museli cokoliv zapisovat. Data může sledovat každý člen týmu prostřednictvím chytrého telefonu a dané aplikace. Systém Fluke Connect umožňuje bezdrátově přenášet naměřená data z měřicích přístrojů do chytrých telefonů a následně do cloudu. Fluke Connect je k dispozici pro mobilní zařízení s ios nebo Androidem. a zobrazení dat se realizuje prostřednictvím aplikace Fluke Connect, která je zdarma dostupná pro Android i iphone/ipad. Následně telefon připojený k internetu přes 3G nebo Wi-Fi předá data do Fluke Cloud, odkud jsou přístupná odpovědným pracovníkům. Historie EquipmentLog Historie EquipmentLog slouží ke sledování historie měření podle jednotlivých zařízení. Aplikace Fluke Connect díky záznamu historie EquipmentLog umožňuje technikům zadat měření pro konkrétní zařízení a vytvořit jeho historii měření v cloudu, snadno přístupnou během řešení problémů a údržby. Grafy TrendIt Grafy TrendIt přinášejí možnost vyhodnocení trendů pro eliminaci problémů. Funk- XVI MM Průmyslové spektrum

17 ce TrendIt technikům umožňuje okamžitě vytvářet grafy na základě dat, lépe identifikovat trendy a rychle provádět informovaná rozhodnutí. Grafy lze prohlížet několika způsoby: je možné propojit chytrý telefon s modulem a sledovat graf aplikace z naměřených hodnot v reálném čase, následně uložit grafy ve chvíli, kdy je potřeba; pomocí aplikace TrendIt lze z uložených dat přenesených z modulů do chytrého telefonu vytvářet grafy. Ty je možné vytvářet i z veškerých hodnot napětí, proudu nebo teploty ukládaných v průběhu doby do záznamů EquipmentLog v úložišti Fluke Cloud, a to pro každé konkrétní zařízení; uživatel si může vytvořit individuální složku EquipmentLog pro každý kus klíčového zařízení v objektu. Poté lze ukládat do dané složky kontrolní údaje pro dané zařízení. Při příští kontrole lze porovnat předchozí kontrolní měření s novým a určit, zda je zapotřebí provést nějakou údržbu. Úložiště Fluke Cloud Úložiště Fluke Cloud je cloudové úložiště založené na nejmodernější technologii včetně zabezpečeného přístupu, elektronického dozoru, řídicích systémů s multifaktorovou autorizací, integrovanými firewally a šifrováním datových úložiš. Naměřená data tak lze mít kdykoliv a kdekoliv s sebou v telefonu. Jaký telefon? V současnosti jsou podporována mobilní zařízení iphone 4S a vyšší verze pracující se systémem ios 7 nebo vyšší verzí, ipad (v okně iphone na zařízení ipad) a telefony Galaxy S4, Nexus 5 a HTC One se systémem Android verze 4.4.x nebo vyšší. Produkty Fluke Connect využívají technologie Bluetooth Low Energy a Wi-Fi. Bluetooth LE systém využívá pro nástroje s dlouhou životností baterie, jako jsou například digitální multimetry, moduly 3000 FC apod., Wi-Fi pro zařízení přenášející velké objemy dat, jako jsou termokamery. Přenos dat z měřicích přístrojů do telefonu obstará technologie Bluetooth LE nebo Wi-Fi. Aplikace a moduly komunikují až do vzdálenosti 20 metrů, ale tato vzdálenost se bude různit v závislosti na rušení z okolního prostředí, a už elektrickým či fyzickým, například zdí. Pro dosažení vzdálenosti 20 m je třeba vytvořit spojnici mezi testovacím nástrojem a chytrým zařízením tak, aby mezi zařízeními nebyla žádná překážka. Pokud jsou testovací nástroje umístěny do uzavřeného rozvaděče, komunikační vzdálenost se sníží o zhruba tři metry, a to v závislosti na konfiguraci rozvaděče a na tom, jak jsou moduly rozmístěny nebo kolik je přítomno překážek. Synchronizace dat probíhá při připojení telefonu k internetu. Když není dostupná mobilní datová sí 3/4G nebo Wi-Fi, chytrý telefon vše uloží lokálně a poté, když je v dosahu signálu, synchronizuje data s úložištěm Fluke Cloud. O kapacitu paměti v telefonu se není třeba obávat, například chytré telefony s pamětí 8 GB jsou při velikosti infračerveného snímku cca 0,5 MB schopny uložit přibližně termosnímků. Bezpečnost Architektura infrastruktury úložiště Fluke Cloud představuje jedno z nejbezpečnějších počítačových prostředí, jaká jsou dnes k dispozici. Jsou využívány nejmodernější technologie elektronického dozoru, řídicí systémy s multifaktorovou autorizací a nonstop personální dozor v datových centrech. Pokud nejsou měřicí přístroje přístroje vybaveny Wi-Fi, lze je připojit prostřednictvím USB Wi-Fi modulu. Servery jsou navíc vybaveny integrovanými firewally, šifrováním datových úložiš a zabezpečením přístupu, speciálně navrženým pro ochranu dat. Přenos dat mezi testovacím nástrojem a aplikací a mezi aplikací a cloudem je také šifrován, aby nikdo nemohl dané informace zcizit. V případě ztráty telefonu aplikace vyžaduje osobní přihlášení uživatele. Bez přihlašovacích údajů se nikdo nedostane k aplikaci ani k datům uloženým v cloudu. Dále se doporučuje, aby chytrá zařízení využívaná pro firemní účely měla povinný celkový přihlašovací kód, čímž bude každá firemní informace chráněna dalším bezpečnostním prvkem. Každý uživatel nebo firma také konkrétně určují, kdo může mít přístup k datům v aplikaci. Veškerá data pořízená firmou nebo týmem jsou firemním majetkem. Zároveň se veškerá data dají kdykoliv stáhnout. Závěr Myšlenka Fluke Connect je velmi progresivní a pouhým zakoupením měřicích přístrojů lze zcela změnit způsob údržby na novou úroveň. Sdílení naměřených dat, jejich maximální dostupnost a možnost řídit přístup k informacím včetně on-line komunikace představují směr, kterým se do budoucna budou muset vydat i ostatní výrobci. Prediktivní údržba tak dostává velmi silný nástroj, a navíc se snadnou obsluhou. -SP- Placená inzerce Tool Lifecycle Management Nová generace správy nástrojů Tool Lifecycle Management je IT strategie pro správu provozních prostředků a zahrnuje organizaci nástrojů ve všech fázích plánování, simulace, přípravy a výroby. Přesvědčte se, jak Tool Lifecycle Management přispívá k dosažení Vašich cílů při zvyšování produktivity.

18 PŘÍSTUP K PLATNÝM DATUM AŽ DO VÝROBY V dnešní době se do výrobního provozu dostávají podklady (výkresy, NC programy, technologické postupy) většinou jako pasivní dokumenty, které někdo zpracoval. Zaměstnanci ve výrobě se pak musejí spoléhat na to, že získávají ty správné podklady pro danou výrobu. Jedním z klíčů k úspěchu pro prosperující výrobní společnost je mít k dispozici aktuální data ve správný čas a na správném místě. Data ve výrobním provozu Systém Teamcenter společnosti Siemens PLM Software ve své filozofii pokračuje ještě dál. Z procesu přípravy výroby a prostřednictvím speciálních modulů (např. Shop Floor Connect nebo Manufacturing Resource Library) zpřístupňuje svá data i pro potřeby výroby. Současně je schopen zajistit výměnu dat s vybranými zařízeními ve výrobním provozu (NC stroje, roboty, měřicí a seřizovací stroje). Všechna data jsou tak v jediné databázi a díky filozofii systému Teamcenter jsou vybraná data řízena. Odpadá tak nutnost několika paralelních adresářových struktur v rámci diskové kapacity a u dostupných dat je maximální jistota jejich aktuálnosti. Uve me pár příkladů a podívejme se, jak (ne)efektivně můžeme pracovat. SOFTWARE PRO STROJAŘE Industrial Technology Systems a Siemens PLM software S vývojem výpočetní techniky a jednotlivých aplikací a systémů pronikaly do různých oblastí fungování výrobních společností rozličné většinou samostatné a autonomní aplikace. Postupem času se začaly objevovat komplexnější informační systémy, které zahrnovaly větší celky podle oblastí fungování ve struktuře společnosti (ekonomika, PaM, sklady, logistika, výroba aj.). Cílem tohoto článku je zamyslet se nad přínosy situace, kdy je nasazení standardního PLM/PDM systému z oblasti předvýroby (vývoj, konstrukce, technologie) rozšířeno dále do výroby, a to až na pracoviště k jednotlivým strojům (NC stroje, roboty, měřicí a seřizovací stroje atd.). ze svého pohledu ty nejefektivnější, ale bez vazby na skutečnou dostupnost v provozu. Pokud dojde k nesouladu s dostupností, řeší se dodatečně změna postupu nebo nákup nového nástroje. Nebo: Technolog/programátor vybírá nástroje z knihovny klasifikovaných nástrojů, vytvořené v systému Teamcenter (MRL Manufacturing Resource Library). Do knihovny se mohou vkládat jak katalogy dodavatelů (podmínkou je kompatibilita formátu katalogu), tak vlastní nástroje a přípravky. Knihovna obsahuje veškeré parametry nástrojů potřebné pro generování CNC programů na vybraný CNC stroj. Teamcenter zároveň může komunikovat s aplikací pro správu nástrojů na dílně nebo ověřit, zda je vybraný nástroj k dispozici v zásobníku nástrojů na CNC stroji. Na seřizovacím přístroji na dílně se pro vybraný nástroj změří odchylky fyzického nástroje a spolu s programem se zapisují do paměti CNC stroje. Prvky společné datové základny pro plánování i výrobu Příklad 2 Operátor NC stroje si stáhne z adresáře (popřípadě z přílohy u) NC program a prostřednictvím flash disku ho přenese na stroj. Není možné ověřit, zda soubor nebyl mezitím modifikován a zda je skutečně platný a aktuální. Souběžně má operátor v přihrádce papírovou dokumentaci pro výrobu. V případě nejasnosti si dohledává další dokumentaci (bez záruky aktuálnosti), telefonuje a posílá y na konstrukci/technologii. Nebo: Operátor NC stroje zadá na stroji výrobní příkaz s identifikací zakázky. Stroj díky přímému napojení na databázi systému Teamcenter stáhne odpovídající schválený NC program. V případě nejasností má operátor přímý přístup k datům konkrétní zakázky a může si prohlížet aktuální platné výkresy i 3D modely. Pokud udělá operátor změnu v programu, ta je uložena do systému k dané zakázce. Tak je možné vždy jednoznačně identifikovat program vázaný na zpracování zakázky. Dále je možné ve schvalovacím procesu rozhodnout, zda tato změna Příklad 1 Technolog/programátor v předvýrobě vybírá nástroje pro obrábění bez znalosti aktuálního stavu ve výrobě. Při návrhu tak volí Infrastruktura pro připojení strojů a zařízení z výroby X MM Průmyslové spektrum

19 Placená inzerce bude trvalá nebo jednorázová. Komunikace operátora se systémem může probíhat v prostředí internetového prohlížeče z PC v provozu nebo z tabletu (ios, Android). To byly jen dva příklady, jak umí Teamcenter rozšířit svou využitelnost do výrobní části. Modul Shop Floor Connect ve výrobním provozu Modul Shop Floor Connect zajiš uje výměnu dat mezi databází systému Teamcenter a vybranými zařízeními ve výrobním provozu. Nároky na infrastrukturu Pro přímé napojení strojů do systému je nejvhodnější přímé rozhraní pro LAN. U strojů, které disponují jen sériovým rozhraním, je možné doplnění o programovatelný převodník mezi sériovým portem a LAN Com Server ++. Tento převodník je programovatelný podle konfigurace sériového rozhraní jednotlivého stroje. Takto mohou být napojeny nejen NC stroje a roboty, ale i měřicí a seřizovací stroje. V jediné databázi systému Teamcenter se tak shromáždí veškerá potřebná data z předvýroby i výroby. Přístup k jedinému zdroji dat Přímé spojení se systémem Teamcenter zajistí přístup k libovolným datům přidruženým k výrobnímu plánu od programů na výrobu součástí (part program), seznamů nástrojů, modelů a sestav upínacích přípravků až po pracovní pokyny a návody na nastavení. Přístup k jednotlivým datům je řízen podle oprávnění pro jednotlivé kategorie zaměstnanců. Používání on-line digitálních dat snižuje možnost chyb vzniklých v důsledku použití zastaralých papírových dokumentů. Škálovatelné řešení pro řadu rolí a funkcí v rámci výrobní haly Uživatelským rozhraním může být zjednodušené webové zobrazení nebo úplný klient systému Teamcenter. Navíc lze připojit aplikace systému Teamcenter (od tabulkového kalkulátoru až po CAM software) a pracovníci výrobní haly tak mohou v rámci řízeného přístupu k datům tyto aplikace využívat. Nejzkušenějším uživatelům lze zajistit plný přístup, aby mohli protokolovat změny nebo rozdíly, nebo požádat o úpravu plánu pomocí procesu pracovního toku systému Teamcenter. Možnosti zobrazení Některá data plánu mohou mít formu prostého textu, k plánu však může být přidružena řada dat ve 3D formátu, která lze zpracovat prostřednictvím systému Teamcenter. Příkladem informací cenných pro pracovníky výrobní haly jsou zobrazení sestav upínacího přípravku a konfigurací. Díky tomu, že tento typ dat lze zobrazit ve 3D formátu s možností přibližovat, oddalovat, posouvat a otáčet, a díky možnosti zobrazit samotné měřicí nástroje získávají uživatelé výkonný nástroj, který šetří čas a snižuje výskyt chyb. Pro jednodušší 3D zobrazení využívá systém Teamcenter jako svůj standardní mechanismus zobrazování běžně používaný JT formát. Závěrem I když je v našich podnicích stále dost roztroušených aplikací, které si žijí vlastním životem a generují množství dat, která jsou ukládána na různých místech adresářové struktury, čím dál více se prosazuje koncept minimalizace počtu databází a systémů pro zajištění rychlého přístupu k platným korektním datům. K nejčastějším pojmům, které tento proces provázejí, pat ří: efektivita všechna data k zakázce jsou na jednom místě s možností přístupu z různých oddělení; bezpečnost řízení práv přístupu k datům podle rolí a funkcí; spolehlivost k zakázkám jsou uvolňována jen data po revizi a schválení; flexibilita případné změny a aktualizace se dělají na jednom místě a s následným schvalovacím procesem. Modul Shop Floor Connect pro systém Teamcenter je ideálním krokem ke zjednodušení a zpřehlednění dat i ve výrobě. TOMÁŠ LACINA Profesionální práce ve 3D bez kabelů NOVINKA Již žádné kabely. Již žádná omezení. SpaceMouse Pro Wireless nabízí spojení se 3D obsahem v reálném čase prostřednictvím 2,4GHz bezdrátové technologie 3Dconnexion a dvouměsíční výdrží baterie. Elegantně si usnadněte práci a využijte automatického přiřazování příslušných příkazů pomocí čtyř inteligentních kláves. Pomocí klávesy rychlého zobrazení QuickView můžete zjišťovat chyby, zkoumat alternativy a efektivněji prezentovat práci. Díky praktickým pomocným klávesám klávesnice lze minimalizovat pohyby rukou. Měkce potažená opěrka ruky plné velikosti a ergonomické rozmístění všech 15 tlačítek s měkkým dohmatem přinášejí požitek z pohodlného ovládání. Wiecej informacji 3dconnexion.eu facebook.com/3dconnexion twitter.com/3dconnexion youtube.com/3dconnexion

20 2014 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved. Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. All other logos, trademarks or service marks used herein are the property of their respective owners. Zvyšte produktivitu výroby součástí! Snadnější modelování součástí, navrhování nástrojů a tvorba měřících programů NX CAM: Chytřejší rozhodnutí, lepší výrobky Někdy i ta nejmenší rozhodnutí při výrobě součástí mají podstatný vliv na úspěch společnosti. NX pro výrobu součástí společnosti Siemens PLM Software dává všem účastníkům v CAD/CAM /CNC procesním řetězci informace, které potřebují a ve správném kontextu. Díky tomu společnosti plně využívají své výrobní prostředky, činní chytřejší rozhodnutí a vytvářejí lepší výrobky. Zjistěte, jak i Vám může řešení NX pomoci při výrobě součástí. Řešení NX CAM je skutečně jiné. Mezi jeho klíčové funkce patří například pokročilé možnosti programování, postprocesing a způsoby simulace.

TDS-TECHNIK 15 pro ZWCAD

TDS-TECHNIK 15 pro ZWCAD TDS-TECHNIK 15 pro ZWCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK 15.0 Komplet pro ZWCAD. Nový nástroj: Migrace uživatelských nastavení K nadstavbě

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro ZwCAD v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Brožura k výrobku. Leitz Reference Xe. Souřadnicový měřicí stroj

Brožura k výrobku. Leitz Reference Xe. Souřadnicový měřicí stroj Brožura k výrobku Leitz Reference Xe Souřadnicový měřicí stroj 2 Leitz Reference Xe Coordinate Measuring Machine Souřadnicový měřicí stroj pro malé a střední podniky Leitz Reference Xe Malé a střední podniky,

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky Systém správy dokumentu 1/2006

časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky Systém správy dokumentu 1/2006 časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky 1/2006 Systém správy dokumentu Vážení čtenáři, právě v tomto období přichází majitelům služby Subscription na

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách.

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách. ALLIGATOR sens.it Programovatelný senzor tlaku v pneumatikách. Evropská komise se rozhodla zavést monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, stejně jako ke snížení

Více

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková Obsah: 1) 2) 3) 4) Použití softwaru CATIA v automobilovém průmyslu Společné vlastnosti obou verzí Odlišný přístup k řešení konstrukčních úloh Zhodnocení 1) Použití

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

Nový modul tvorby elektrod

Nový modul tvorby elektrod Nový modul tvorby elektrod Tvorba elektrod je důležitou součástí procesu výroby formy, bez ohledu na její složitost. WorkNC-CAD Hybridní modelář modul tvorby elektrod přináší uživatelům dokonalou rovnováhu

Více

1. Úvod do obsluhy AutoCADu

1. Úvod do obsluhy AutoCADu 1. Úvod do obsluhy AutoCADu Studijní cíl V této lekci se naučíme: Seznámíme se s potřebným zařízením. Způsoby ovládání. Nastavení AutoCADu. Doba nutná k procvičení 1,5 hodiny 1.1 AutoCAD AutoCAD je plnohodnotný

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY AUTOCORA ONLINE AUTOCORA E-SHOP AUTOCORA APP Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Autocora bez výjimky! www.autocora.cz AUTOCORA ONLINE www.autocora.cz/online

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů milestone in laser cutting ByVention Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů ByVention nejvyšší efektivita a vše, co k tomu patří Neobyčejný systém pro řezání laserem ByVention zaručuje

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Modernizace výuky a automatizace Modernizace výuky a automatizace CZ.1.14/2.4.00/34.03175 Část 1 - Pneumatická, elektropneumatická výuková sada, sada senzoriky, programové

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

TERMIS VÁM DÁVÁ PLNOU KONTROLU!

TERMIS VÁM DÁVÁ PLNOU KONTROLU! ADMINISTRACE TEPELNÉ SÍTĚ Dohled v reálném čase a preventivní opatření SPOLEHLIVÉ DODÁVKY TEPLA PRO MILIONY DOMÁCNOSTÍ TERMIS VÁM DÁVÁ PLNOU KONTROLU! Výzvy budoucnosti - již dnes! Zde jsou požadavky,

Více

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci efficiency in laser cutting BySpeed Pro Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci 2 BySpeed Pro dynamické, efektivní, nepostradatelné BySpeed Pro je dynamický úsporný balíček pro maximální

Více

Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko

Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Posuvné měřítko Vybaveno indukčním snímačem AOS (Advanced Onsite Sensor Pokročilý vestavěný snímač) Ruční měřidla a systémy přenosu dat Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko Nová

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73 Obsah učebnice Úvod 7 1. Než začneme 9 Průběh a návaznosti studia.........................................................9 Kopírování výkresové dokumentace..................................................14

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

TDS-TECHNIK 15 pro SolidWorks

TDS-TECHNIK 15 pro SolidWorks TDS-TECHNIK 15 pro SolidWorks V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro SolidWorks. Nový nástroj: Migrace uživatelských nastavení K nadstavbě

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

www.smap3d Piping.com

www.smap3d Piping.com www.smap3d Piping.com Smap3D Piping Software pro návrh 3D potrubního systému Od P&ID diagramů přes 3D návrh po izometrické výkresy 3D návrh potrubí snadno s využitím tříd potrubí Smap3D Piping je 3D CAD

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Zadání soutěžního úkolu:

Zadání soutěžního úkolu: Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího

Více

TDS-TECHNIK 12.0. Knihovna normalizovaných dílů. Technické výpočty

TDS-TECHNIK 12.0. Knihovna normalizovaných dílů. Technické výpočty TDS-TECHNIK 12.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o nové verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK v rozsahu sady Komplet. Některé zde popisované novinky byly dostupné již dříve prostřednictvím

Více

LASEROVÝ SKENER HP-L-8.9

LASEROVÝ SKENER HP-L-8.9 INFORMACE O PRODUKTECH LASEROVÝ SKENER HP-L-8.9 Cenově dostupný laserový skener pro měřicí rameno ROMER Absolute Arm 2 LASEROVÝ SKENER HP-L-8.9 HLAVNÍ FAKTA Laserové snímání dostupné všem HP-L-8.9 je dostupné

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Co je nového v RhinoCAMu 2012

Co je nového v RhinoCAMu 2012 Co je nového v RhinoCAMu 2012 6. únor Tento dokument popisuje nové funkce a vylepšení, které přináší RhinoCAM 2012, CAM systém pro Rhinoceros 4.0 a Rhinoceros 5.0 od společnosti MecSoft Corporation. 2012,

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje K vykonávání automatických cyklů na stroji nemůsí být nutné instalovat komplexní a tudíž drahý CNC systém. Někdy je možno dosáhnout

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Automatické testování netěsností vzduchem Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Nejmodernější technologie testování netěsností: Přístroje JWF pro testování netěsností, série 400 Pro každý postup

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj

PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj Coordinate Measuring Machines www.sheffieldmeasurement.com PIONEER... PIONEER je ideální volbou pro zákazníky, kteří kupují jejich první souřadnicový

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

SOLIDWORKS INSPECTION CO JE NOVÉHO VE VERZI 2015

SOLIDWORKS INSPECTION CO JE NOVÉHO VE VERZI 2015 SOLIDWORKS INSPECTION CO JE NOVÉHO VE VERZI 2015 1 OBSAH Šablony projektu... 3 Referenční a základní kóty... 4 Export do projektu SOLIDWORKS Inspection... 4 Vylepšené uživatelské rozhraní... 5 Podpora

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 EPLAN je součástí mezinárodní skupiny Friedhelm Loh Group Rittal the system. Faster better everywhere. Celosvětový lídr rozváděčových skříní, klimatizační systémy,

Více

WebWalker www.webwalker.cz

WebWalker www.webwalker.cz WebWalker www.webwalker.cz Efektivní nástroj pro automatické testy webových aplikací Tester k vašim službám: WebWalker WebWalker je nástroj určený pro automatizované testování webových aplikací, který

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary Autodesk Academia Forum 2010 Simulace a optimalizace návrhu a význam pro konstrukční návrh Miroslav Stárek Brno, 16. prosince 2010 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. 11 ANSYS, Inc. Proprietary Nástroj

Více

Autodesk Inventor Professional 9

Autodesk Inventor Professional 9 časopis pro moderní konstruktéry Recenze grafických karet Metoda konečných prvků Tipy a triky DWF Coposer MITCalc Autodesk Inventor Professional 9 3/2004 Vážení čtenáři, před řadou z vás stojí upgrade

Více

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů efficiency in laser cutting BySprint Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů 2 BySprint soustředěný a ekonomický BySprint je optimální zařízení pro uživatele, kteří

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Co je nového v Solid Edge ST6?

Co je nového v Solid Edge ST6? VLC 4. generace, se svolením Edison2 Siemens PLM Software Co je nového v Solid Edge ST6? Navrhujte lépe. Výhody Získání nových obchodních příležitostí s realističtějšími návrhy výrobků Snížení výrobních

Více

VÍCEÚČELOVÝ, MODULÁRNÍ STROJ NEOMEZENÉ MOŽNOSTI PRO VAŠÍ PRODUKTIVITU

VÍCEÚČELOVÝ, MODULÁRNÍ STROJ NEOMEZENÉ MOŽNOSTI PRO VAŠÍ PRODUKTIVITU Suprarex SXE-P VÍCEÚČELOVÝ, MODULÁRNÍ STROJ NEOMEZENÉ MOŽNOSTI PRO VAŠÍ PRODUKTIVITU Stroje Procesy Řídící systémy Programování Prostředí Pálicí stroje ESAB SUPRAREX jsou skupinou strojů s nejširší rozmanitostí.

Více

KOMPONENTA PANELVIEW

KOMPONENTA PANELVIEW KOMPONENTA PANELVIEW ŘEŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ HMI NA ÚROVNI KOMPONENT KOMPONENTA PANELVIEW Pokud potřebujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale za nižší cenu, prohlédněte si řadu komponent

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více