Katedra aplikované matematiky a informatiky - práce zadané v letech Diplomové práce a bakalářské práce zadané ve školním roce 1998/99

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra aplikované matematiky a informatiky - práce zadané v letech 1998-2006. Diplomové práce a bakalářské práce zadané ve školním roce 1998/99"

Transkript

1 Katedra aplikované matematiky a informatiky - práce zadané v letech Diplomové práce a bakalářské práce zadané ve školním roce 1998/99 Bc. Bruthansová Marcela 4. ÚFŘP Analýza státních cenných papírů se zaměřením Ing. M. Maršík. na období první republiky Bc. Neduchalová Daniela 4. ÚFŘP Možnosti aplikací regresní analýzy při doc.rndr.a.čermáková, sledování a hodnocení závislostí Bc. Hájková Denisa 4. ÚFŘP Vícenásobná diskriminační analýza a její doc.rndr.a.čermáková, možnosti při výzkumu spotřeby a trhu Bc. Vyhlídka Václav 4. ÚFŘP Programy pro vedení účetnictví v ČR RNDr. J. Milota Bc. Peterková Simona 4. ÚFŘP Využití stát. příspěvků pro čerpání hypotečního doc. RNDr. V. Nýdl, úvěru a úvěru ze stavebního spoření Bc. Máchalová Petra 4. ÚFŘP Obchodování na sekundárních trzích s CP, Ing. M. Maršík jejich analýza a srovnání Vondrášek Jiří 2. ÚFŘP Využití OS Linux a Internetu pro účetní a Mgr. J. Pech finanční rozhodování firmy Kos Petr 3. OP Internetová prezentace české výrobní RNDr. J. Milota společnosti Baslová Jitka 2. ÚFŘP Finanční funkce v Excelu Kejšar Jan 2. ÚFŘP Státní sociální podpora Šedivý Jindřich 2. ÚFŘP Komerční využití Internetu v oblasti dopravy doc. RNDr. V. Nýdl, osob Neužil Roman 3. VZ Elektronický atlas skotu Mgr. J. Pech Habich Josef 2. ÚFŘP Explorační metody hodnocení dat a jejich doc.rndr.a.čermáková, použití v tržním hospodářství Váchalová Petra 3. PP Úloha bank při finančním řízení a zabezpečení Ing. M. Maršík obchodních transakcí v procesu evrop.integrace Tesařová Jitka 3. PP Statistické vyhodnocení měsíčních cen Ing. M. Maršík Svoboda Petr 3. PP Statistické vyhodnocení měsíčních cen Ing. M. Maršík Havelka Zdeněk 3. PP Porovnání středoevropských burz z hlediska Ing. M. Maršík vývoje burzovních indexů a objemů obchodů Dvořáková Markéta 3. PP Odvětvové indexy na BCPP - jejich porovnání a Ing. M. Maršík vyhodnocení Cirhanová Lenka 2. ÚFŘP Porovnání možností investování peněžních prostředků Schořovský Milan 2. ÚFŘP Rozbor ekonomického systému pro střední Mgr. J. Pech firmu, vedeného na počítači Straka Martin 3. OP Tvorba prezentačního CD ROM vybrané RNDr. J. Milota instituce Rejnek Pavel 3. PP Zpracování dat z agrometeorologické stanice a RNDr. J. Milota jejich publikace na WWW Tuček Martin 3. PP Automatizace zpracování a evidence publikační RNDr. J. Milota činnosti na ZF JU Nadberežný Julius 3. PP Návrh projektu studijního komunikačního RNDr. J. Milota systému Burda Jan 2. ÚFŘP Podnikový IS a informační technologie RNDr. J. Milota Diplomové práce a bakalářské práce zadané ve školním roce 1999/00 Tomeš Jan 3. OP Tvorba elektronických formulářů pro organizaci RNDr. J. Milota Pedagogické centrum Janura Vladimír 3. OP Vytvoření interaktivní internetové prezentace vybrané firmy a její napojení na systém evidence zásob a e-obchod RNDr. J. Milota

2 Plemátl Robert 3. OP Prezentace firmy na Internetu RNDr. J. Milota Kopačková Lenka 2. ÚFŘP Možnosti zhodnocení úspor využitím penzijního připojištění Bc. Janata Tomáš 4. ÚFŘP Aplikace metod multikriteriálního hodnocení Ing. Friebel pro výběr účetního software Štefka Václav 2. ÚFŘP Přínos zavedení virtuálního obchodního domu Ing. Friebel ve firmě Dostál Tomáš 3. OP Analýza nominálních dat a její aplikační doc.rndr. A.Čermáková, možnosti Allizar Filip 3. PP Odvětvoví indexy na BCPP - jejich porovnání Ing. M. Maršík, Ph.D. a statistické vyhodnocení Cílek Tomáš 3. PP Porovnání středoevropských burz z hlediska Ing. M. Maršík, Ph.D. vývoje burz. indexů a objemů obchodování Písařík Milan 3. PP Statistické vyhodnocení měsíčních cen Ing. M. Maršík, Ph.D. Včelák Martin 3. PP Statistické vyhodnocení měsíčních cen Ing. M. Maršík, Ph.D. v ČR Drobník Aleš 2. ÚFŘP Výpočet časových řad pomocí programu Excel Ing. M. Maršík, Ph.D. a jejich aplikace na vybrané zem. produkty Bc. Motejzík Lukáš 4. ÚFŘP Charakteristika poskytování a krytí hypotečního doc. RNDr. V. Nýdl, úvěru v ČR a v Německu Leminger Jan 3. OP Projekt databáze obchodních příležitostí na RNDr. J. Milota Internetu Hrdličková Eva 2. ÚFŘP Možnosti využití programu MAPLE ve finanční doc. RNDr. V. Nýdl, a pojistné matematice Diplomové práce a bakalářské práce zadané ve školním roce 2000/01 Fait Petr 3. OP Problematika platebního styku v elektronickém Ing. L. Friebel obchodě Müller Petr 3. OP Praktické využití programového balíku CRM prom.mat. B. Slípka, Psota David 3. PP Tvorba aplikace peněžní deník pomocí Ing. L. Friebel JavaScriptu Bc. Kubík Jan 4. ÚFŘP Objednávkový a informační systém hotelu RNDr. J. Milota pomocí jazyka PERL Bc. Vondrášek Jiří 4. ÚFŘP Tvorba aplikace peněžní deník pomocí jazyka RNDr. J. Milota PHP Spěváková Veronika 2. ÚFŘP Využití podnikového informačního systému pro prom.mat. B. Slípka, tvorbu vlastní aplikace Blažková Eva 2. ÚFŘP Využití Accessu pro tvorbu ekonomické prom.mat. B. Slípka, aplikace Černý Radek 2. ÚFŘP Zkvalitnění inf. služeb ke studijnímu programu doc. RNDr. V. Nýdl, Ekonomika a management na ZF JU s využitím dynamických WWW stránek Tomková Martina 2. ÚFŘP Současný stav internetového bankovnictví ve Ing. L. Friebel Francii Mgr. Kropíková Jana 3. PÚPN Využití programovacího jazyka Avenu pro Mgr. R. Klufová tvorbu specifické aplikace GIS Grünwald Michal 3. OP Elektronický platební styk a jeho efektivita RNDr. J. Milota Vařbuchta Martin 3. PP Využití systému pro dolování dat ve finančním RNDr. J. Milota managementu firmy Klapal David 3. OP Ekonomická analýza projektu on-line RNDr. J. Milota zpracování statistik Malík Václav 2. ÚFŘP Finanční analýza škod způsobených okusem doc.rndr. A.Čermáková, lesní zvěře v závislosti na vybraných produkčních faktorech dřevní hmoty Bc. Habich Josef 4. ÚFŘP Možnosti zpracování vícerozměrných dat doc.rndr. A.Čermáková, metodami cluster analýzy Vrbová Lenka 2. ÚFŘP Derivátové obchody Ing. M. Maršík, Ph.D.

3 Houska Miloš 2. ÚFŘP Struktura kapitálového trhu v ČR Ing. M. Maršík, Ph.D. Šímová Petra 2. ÚFŘP Analýza podílových fondů v prostředí českého Ing. M. Maršík, Ph.D. kapitálového trhu Bc. Dvořák Petr 4. ÚFŘP Kolektivní investování v podmínkách ČR Ing. M. Maršík, Ph.D. Stejskal Bohuslav 2. ÚFŘP Kapitálový trh a investiční instrumenty v ČR Ing. M. Maršík, Ph.D. Hrdlička Michal 3. PP Porovnání vybraných středoevropských burz Ing. M. Maršík, Ph.D. CP z hlediska vývoje nejvýznamnějších burzovních indexů a objemů obchodování Pistulková Martina 2. ÚFŘP Principy, šance i rizika při obchodování Ing. M. Maršík, Ph.D. s deriváty Krčál Martin 2. ÚFŘP Stavební spoření v ČR doc. RNDr. V. Nýdl, Bednářová Radka 2. ÚFŘP Financování stavby rodinného domku doc. RNDr. V. Nýdl, Vochozka Drahoslav 2. ÚFŘP Současné trendy v oblasti životního pojištění doc. RNDr. V. Nýdl, v ČR a ve Francii Doležal Jiří 2. ÚFŘP Využívání matematických a statistických metod doc. RNDr. V. Nýdl, v controllingu Popelka Radek 3. OP Perspektivy využití Internetu v obchodní doc. RNDr. V. Nýdl, činnosti firmy Chalupová Alena 3. OP Možnosti uplatnění metody GUHA pro analýzu doc. RNDr. V. Nýdl, výsledků marketingového šetření Bc. Kejšar Jan 4. ÚFŘP Poskytování přímé peněžité pomoci v rámci státní sociální podpory Shambergerová Jana 2. ÚFŘP Úvěrové pojištění a jeho využívání v praxi Švec Radek 2. ÚFŘP Systém důchodového pojištění v ČR Bc. Vávra Vítězslav 4. ÚFŘP Finanční zabezpečení ve stáří pomocí penzijního připojištění a životního pojištění Bc. Cirhanová Lenka Bc. Vasilevová Lenka 4. ÚFŘP Možnosti investování peněžních prostředků v bankovním sektoru 4. ÚFŘP Porovnání možností, které může občan ČR využít pro zhodnocení svých finančních prostředků ve střednědobém čas. horizontu Diplomové práce a bakalářské práce zadané ve školním roce 2001/02 Šťastný Jan 3. OP Elektronický market. systém pro podporu RNDr. J. Milota podnikových strategií Bc. Kopačková Lenka 4. ÚFŘP Možnosti zhodnocení úspor využitím penzijního připojištění Ing. Dolanská Svatoslava 2. ÚFŘP Zhodnocení finančních vkladů prostřednictvím stavebního spoření a penzijního připojištění Svatková Hana 3. PUPN Využití GIS pro hodnocení intenzity cest. ruchu Mgr. R. Klufová ve velkoplošných chráněných územích ČR Zoubek Michal 3. PUPN Využití nástrojů GIS pro analýzu prostorové Mgr. R. Klufová distribuce nezaměstnanosti v Jih. kraji Šimánek Libor 3. PUPN Geografická analýza mikroregionu v prostředí Mgr. R. Klufová GIS Koutný Jan 3. PUPN Využití nástrojů GIS pro analýzu cest. ruchu v Mgr. R. Klufová oblasti České Kanady Černý Jan 3. OP Využití teorie her při řešení konfliktních situací Ing. Friebelová Malzer Petr 3. OP Přímé bankovnictví v ČR a možnosti jeho doc. RNDr. V. Nýdl, využití obchodní firmou Vrkočová Kateřina 3. ÚFŘP Program MAPLE pro praktické výpočty doc. RNDr. V. Nýdl, finanční a pojistné matematiky Kortišová Jaroslava 3. ÚFŘP Využití přímého bankovnictví u prom.mat. B. Slípka, podnikatelských subjektů Pitrová Irena 3. ÚFŘP Racionalizace elektronické výměny dat v prom.mat. B. Slípka, okruhu působnosti finančního úřadu Reidlová Lucie 3. OP Statistické hodnocení preferencí spotřebitelů při doc. RNDr. A. Čermáková,

4 nákupu potravin Schmidtmayer Vladimír 3. OP Analýza spotřebitelských trendů při nákupu výpočetní techniky doc. RNDr. A. Čermáková, Diplomové práce a bakalářské práce zadané ve školním roce 2002/03 Bc. Černý Radek 4. ÚFŘP Databáze multimed. Produktů pro výuku oboru PhDr. M. Šulista ÚFŘP Bc. Doležal Jiří 4. ÚFŘP Financování v neziskové sféře doc. RNDr. V. Nýdl, Dresler Miroslav 2. ÚFŘP Segmentace spotřebitelského trhu z hlediska některých vybraných komodit prof.rndr. A. Čermáková, Farová Lenka 2. ÚFŘP Zemědělské pojištění v ČR Hauser Ladislav 2. ÚFŘP Možnosti využití operační analýzy v logistice Ing. J. Friebelová Kalina Filip 3. PÚPN 3D modelování v prostředí GIS - principy a Mgr. R. Klufová aplikace Marešová Lenka 2. ÚFŘP Možnosti využití životního pojištění a penzijního připojištění v ČR k daňovým úsporám z hlediska občanů a podniků Pavlíček Tomáš 3. PÚPN Mobilní GIS - principy a aplikace Mgr. R. Klufová Pípal Martin 3. OP Aplikace metod geostat. analýzy při hodnocení Mgr. R. Klufová intenzity socioekonomických aktivit v území Bc. Pistulková Martina 4. ÚFŘP Srovnání nástrojů bytové politiky EU a ČR doc. RNDr. V. Nýdl, Schneedorfer Filip 3. PÚPN Analýza prostorových dat v ArcView 3.2 Mgr. R. Klufová Bc. Veronika Spěváková Návrh implementace nových manažerských prom.mat. B. Slípka, přístupů k zákazníkům ve firmě Stínilová Petra 2. ÚFŘP Úvěrové produkty poskytované občanům v ČR Tomášek Milan 3. PÚPN Využití nástrojů GIS pro obchodní a Mgr. R. Klufová marketingové analýzy Troják Tomáš 3. PÚPN Analýza možností zvýšení funkcionality Mgr. R. Klufová ArcView GIS pomocí dostupných skriptů a extenzí Bc. Vochozka Drahoslav 4. ÚFŘP Současný stav a trendy v elektron. bankovnictví doc. RNDr. V. Nýdl, v ČR a Francii Diplomové práce a bakalářské práce zadané ve školním roce 2003/04 Baštář Petr 3. OP Využití simulační techniky v manažerském Ing. L. Friebel rozhodování Havelka Jan 3. OP Aspekty využití vybrané internetové aplikace RNDr. J. Milota v reklamě a obchodu Kokeš Libor 3. OP Elektronický obchod jako nástroj pro zvětšení Mgr. Remeš potenciálu a objemu prodeje Koubíková Miroslava 2. ÚFŘP Modely splácení hypoték PhDr. Šulista Kučerová Lucie 2. ÚFŘP Možnosti využití operační analýzy v logistice Ing. J. Friebelová Pavlovič Josef 2. ÚFŘP Firemní prezentace na Internetu Ing. L. Friebel Bc. Rostová Vlasta 4. ÚFŘP Využití moderních kvantitativních metod pro RNDr. R. Klufová analýzu činnosti ve vybraném odvětví (CR) Šimková Petra 3. PÚPN Analýza prostorových dat v ArcView 3.2 a Mgr. R. Klufová ArcView 8.3 Zborovská Tereza Vícekriteriální analýza a její aplikace Ing. J. Friebelová v podnikatelské činnosti Žáková Jana 2. ÚFŘP Využití síťové analýzy při řízení projektů Ing. J. Friebelová Diplomové práce a bakalářské práce zadané ve školním roce 2004/05 Bc. Toman František 4. ÚFŘP Investiční životní pojištění PhDr. M. Šulista

5 Diplomové práce a bakalářské práce zadané ve školním roce 2005/06 Doubravová Hana Bc. Jiša Pavel Bc. Kučerová Lucie Bc. Novotná Miroslava Syslová Jana Štýfalová Vondráková Eva Bc. Žáková Jana 2. ÚFŘP Využití teorie her při řešení konfliktních situací Ing. J. Friebelová, Ph.D. 4. EPEU Využití metod shlukové analýzy při srovnání Ing. M. Rost, Ph.D. regionů z hlediska jejich rozvojového potenciálu 4. ÚFŘP Uplatnění metod operační analýzy při Ing. J. Friebelová, Ph.D. optimalizaci dopravy 4. ÚFŘP Modely splácení hypoték srovnání situace PhDr. M. Šulista v ČR a v zahraniční 2. ÚFŘP Metody analýzy zpracování marketingových dat prof. RNDr. A. Čermáková, 2. ÚFŘP Využití conjointní analýzy k segmentaci prof. RNDr. A. Čermáková, představ obyvatel o rozvoji obce 3. PÚPN Počítačem podporované zpracování RNDr. R. Klufová, Ph.D. pozemkových úprav 4. ÚFŘP Porovnání a zhodnocení matematických metod Ing. J. Friebelová, Ph.D. v projektovém řízení

Diplomové práce a bakalářské práce zadané ve školním roce 2013/14

Diplomové práce a bakalářské práce zadané ve školním roce 2013/14 Diplomové práce a bakalářské práce zadané ve školním roce 2013/14 Bc. Mayerová Klára DP ÚFŘP Návrh postupu při hodnocení veřejných zakázek. Mikyška Vojtěch BP OP Hodnocení veřejných zakázek Bc. Postlová

Více

Boleslav ABP/004880 Analýza nového bodového systému platného pro řidiče ABP/000743 Analýza procesu zpracování účetních dokladů

Boleslav ABP/004880 Analýza nového bodového systému platného pro řidiče ABP/000743 Analýza procesu zpracování účetních dokladů ABP/000131 Analýza dodavatelů vybraných druhů materiálu stavení firmy a optimalizace pořizovacích nákladů Šubr, Jiří ABP/004883 Analýza dodávkových cest a jejich optimalizace Havleová, Kateřina ABP/000096

Více

ZADÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Václava Adamčíka Název: Webová prezentace s kalkulačním formulářem vytvoření webové prezentace účetní společnosti srovnání webhostingů a výběr optimální varianty vytvoření kalkulačního formuláře pro zákazníky

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele. Akademický rok 2012/2013

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele. Akademický rok 2012/2013 Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Závěrečné práce - informační materiál pro budoucí řešitele Akademický rok 2012/2013 Řešení bakalářských a diplomových prací na Ústavu lesnické a dřevařské

Více

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky...

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... 5 Katedra ekonomie... 9 Katedra informačních technologií... 12 Katedra

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

121 Analýza vývoje nezaměstnanosti a hospodářských souvislostí na trhu práce v ČR a Německu Michaela Martincová

121 Analýza vývoje nezaměstnanosti a hospodářských souvislostí na trhu práce v ČR a Německu Michaela Martincová 1 ABC praktické personalistiky Josef Koubek 2 ABC práva ES Informační centrum EU 3 (ABC) práva evropských společenství Evropská komise 4 Abeceda (podvojného účetnictví) pro podnikatele Eva Fišerová, Rostislav

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NABÍDKOVÝ LIST. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

NABÍDKOVÝ LIST. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze NABÍDKOVÝ LIST Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU v Praze) je vzdělávací a vědecká instituce, která

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 1 Účel workshopu 1. Ověřit správnost logického rámce a postupu vytváření profilu 2. Identifikovat klíčová slova pro kompetence

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Přehled článků Littera Scripta 2008 2011

Přehled článků Littera Scripta 2008 2011 Přehled článků Littera Scripta 2008 2011 Název článku (autoři) sekce časopisu; ročník, číslo, stránky, klíčová slova A A Political Economy of Spinozas Ethics: Possession and Love (Ryndová Jitka) - Humanitní

Více

Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy

Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy akreditovaného v rámci studijního programu Aplikovaná informatika

Více

Seznam knihovního fondu VŠMIEP k 19.6.2013

Seznam knihovního fondu VŠMIEP k 19.6.2013 ID Seznam knihovního fondu VŠMIEP k 19.6.2013 Název 1 ABC praktické personalistiky 2 ABC práva ES 3 (ABC) práva evropských společenství 4 Abeceda (podvojného účetnictví) pro podnikatele 5 ABECEDA účetnictví

Více