Systém na evidenci výpočetní techniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém na evidenci výpočetní techniky"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce Systém na evidenci výpočetní techniky František Špaček Vedoucí práce: Ing. Antonín Křáp Bakalářský studijní program: Elektrotechnika a informatika Obor: Informatika a výpočetní technika leden 2010

2

3 Poděkování Na tomto místě chci poděkovat kolegům, kteří přispěli ke zlepšení tohoto textu svými připomínkami.

4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu paragraf 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonu (autorský zákon). V Praze dne Špaček František

6

7 Abstrakt Úkolem této práce je analyzovat původní systém na evidenci výpočetní techniky používaný ve firmě Vojenská a lázeňská rekreační zařízení, dále pak navrhnout a implementovat nový systém a provést převod dat z původního systému do nového. Abstrakt The objective of this thesis is analyzing the original system computer record used in company Vojenská a lazeňská rekreační zařízení, devising and implementing a new system and transfering data from the original system to the new one.

8 OBSAH 1 ÚVOD Analýza existujících řešení Komerční řešení Správce IT AW Caesar AuditPRO Shrnutí komerčního SW Freeware AnyInventory Shrnutí freeware ANALÝZA PŮVODNÍHO SYSTÉMU NA EVIDENCI VÝPOČETNÍ TECHNIKY Aplikace Datová struktura Popis datové struktury Podrobné schéma původní databáze Popis jednotlivých atributů tabulek NOVÝ SYSTÉM NA EVIDENCI VÝPOČETNÍ TECHNIKY Úvodní studie Deklarace záměru Odborný článek Seznam aktérů: Katalog požadavků Diagram nasazení Rozpočet projektu Požadavky na SW/HW Rozpočet podle COCOMO Analýza Případy užití Případ užití - Soupis výpočetní techniky Soupis provedených změn Číselníky Soupis pohybů Sestavy Změna hesla Implementace Datový model Úprava stávajícího modelu Návrh nové databáze Podrobné schéma nové databáze Popis jednotlivých atributů tabulek PHP scripty Použité CSS soubory Použité Javascripty... 39

9 5. PŘEVOD DAT ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA:...46 PŘÍLOHA A - PŘIRUČKA K PROGRAMU...47 A.1 - (pro materiálové účetní) A.1.1 Spuštění programu A.1.2 Přihlášení do programu A.1.3 Úvodní obrazovka A Základní MENU A Hlavní okno A Upřesnění výpisu A Spodní lišta A.1.4 Filtr A.1.5 Manipulace s HW A Příjem výpočetní techniky(pc nebo ostatní HW) A Editace výpočetní techniky A Potvrzení ekonomického zrušení HW navrženého na zrušení A Zobrazit pohyby A.1.6 Oznámení A.1.7 Pohyby A.1.8 Sestavy A.1.9 Číselníky A.2 Přiručka k programu (pro systémové inženýry) A.2.1 Instalace klienta programu A.2.2 Změny a rozšíření oproti materiálovým účetním A Základní MENU A Upřesnění výpisu A Spodní lišta A.2.3 Manipulace s výpočetní technikou: A Příjem a editace HW a PC A Přesun A Návrh na zrušení A Ekologická likvidace: A SW list: A.3 Přiručka k programu (pro administrátory) A.3.1 Číselníky A Nastavení oprávnění osob A Import z RISu PŘÍLOHA B INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA...61 B.1 Instalace databáze B.1.1 Vytvoření základní struktury databáze B.1.2 Převod ze staré verze programu B.1.3 Vytvoření databáze ze zálohy B.2 Zkopírování souborů programu na server B.3 Nastavení konfiguračního souboru... 61

10 PŘÍLOHA C OBSAH PŘILOŽENÉHO CD...62

11 Seznam obrázků Obrázek 3.1 ER Model původní databázové struktury Obrázek 3.2 podrobný model databázové struktury Obrázek 4.1 Diagram nasazení Obrázek Celkový diagram případu užití Obrázek 4.3 Diagram případu užití Soupis výpočetní techniky Obrázek 4.4 Diagram případu užití - Soupis instalovaného SW Obrázek 4.5 Diagram případu užití - Soupis provedených změn Obrázek 4.6 Diagram případu užití - Číselníky Obrázek 4.7 Diagram případu užití Soupis pohybů Obrázek 4.7 Diagram případu užití Sestavy Obrázek 4.8 Diagram případu užití Změna hesla Obrázek 4.9 ER Model původní databázové struktury po optimalizaci Obrázek 4.10 ER Model nové databáze Obrázek 4.11 Podrobné schéma nové databáze Obrázek A1 přihlášení do programu Obrázek A2 úvodní obrazovka Obrázek A3 základní menu Obrázek A4 hlavní okno Obrázek A5 rozšiřující informace Obrázek A6 výběr položek Obrázek A7 upřesnění výpisu Obrázek A9 filtr v přehledu HW Obrázek A10 filtr v soupisu pohybů Obrázek A11 kontextová nabídka Obrázek A12 příjem výpočetní techniky Obrázek A13 editace výpočetní techniky Obrázek A14 Potvrzení ekonomického zrušení HW Obrázek A15 Zabrazení historie pohybů výpočetní techniky Obrázek A16 Soupis oznámení Obrázek A17 Soupis pohybů Obrázek A18 Sestavy Obrázek A19 Číselníky Obrázek A20 Menu pro systémové inženýry Obrázek A21 Upřesnění výpisu pro systémové inženýry Obrázek A22 Spodní lišta pro systémové inženýry Obrázek A23 Příjem HW Obrázek A24 Příjem PC Obrázek A25 Přesun Obrázek A26 Návrh na zrušení Obrázek A27 Ekologická likvidace Obrázek A28 Editace instalovaného software Obrázek A29 Číselník s formuláři Obrázek A30 Číselník s přímou editací Obrázek A31 Číselník uživatelů Obrázek A32 Editace uživatele Obrázek A33 Nastavení oprávnění uživatelů Obrázek A34 Import číselníku místností z RISu

12 Seznam tabulek Tabulka 3.1 popis tabulky zarizeni Tabulka 3.2 popis tabulky pracoviště Tabulka 3.3 popis tabulky dodavatel Tabulka 3.4 popis tabulky uživatel Tabulka 3.5 popis tabulky pc Tabulka 3.6 popis tabulky periferie Tabulka 3.7 popis tabulky periferie_typ Tabulka 3.8 popis tabulky stav_hw Tabulka 3.9 popis tabulky funkce Tabulka 3.10 popis tabulky login Tabulka 4.1 popis nové tabulky DODAVATEL Tabulka 4.2 popis nové tabulky FUNKCE Tabulka 4.3 popis nové tabulky FUNKCE_KAT Tabulka 4.4 popis nové tabulky HW_TYP Tabulka 4.5 popis nové tabulky UZIVATEL Tabulka 4.6 popis nové tabulky ZARIZENI Tabulka 4.7 popis nové tabulky UZIVATEL Tabulka 4.8 popis nové tabulky OPRAVNENI Tabulka 4.9 popis nové tabulky MISTNOSTI Tabulka 4.10 popis nové tabulky PRACOVISTE Tabulka 4.11 popis nové tabulky HW_STAV Tabulka 4.12 popis nové tabulky HW Tabulka 4.13 popis nové tabulky HW_PC Tabulka 4.14 popis nové tabulky POHYBY_DRUH Tabulka 4.15 popis nové tabulky OZNAMENI Tabulka 4.16 popis nové tabulky POHYBY Tabulka 4.17 popis nové tabulky SW_TYP Tabulka 4.18 popis nové tabulky SW Tabulka 4.19 popis nové tabulky SW_LIST Tabulka 5.1 převod tabulky zarizeni do tabulky ZARIZENI Tabulka 5.2 převod tabulky pracoviště do tabulky PRACOVISTE Tabulka 5.3 převod tabulky uživatel do tabulky UZIVATEL Tabulka 5.4 převod tabulky pc do tabulky HW Tabulka 5.5 převod tabulky pc do tabulky HW_PC Tabulka 5.5 převod tabulky periferie do tabulky HW Tabulka 5.5 převod tabulky dodavatel do tabulky DODAVATEL

13 1 Úvod Evidence je počítačů používaná ve firmě Vojenská a lázeňská rekreační zařízení je dvojí. První je účetní evidence v ekonomickém systému RIS, kterou vedou materiálové účetní a která eviduje cenu a umístění výpočetní techniky. Druhá evidence, systém na evidenci výpočetní techniky, používají pouze systémový inženýři(správci sítě), slouží na evidenci základních technických parametry výpočetní techniky a také její umístění. Při manipulaci s výpočetní technikou zapíší systémový inženýři tuto změnu jednak do systému, a dále ji musejí nahlásit materiálové účetní, aby provedla změnu v systému ekonomickém. Tyto evidence bohužel nejdou spojit do jedné dle směrnic je nutné používat pro účetní evidenci systém RIS, ale tento systém bohužel neumožňuje zadávat rozšířené specifikace evidovaných věcí. Dále pak vzhledem k většímu množství poboček firmy, jež má každá svůj účetní systém, je tato účetní evidence decentralizovaná, což je pro práci systémových inženýrů, majících na starosti několik poboček současně, velmi nevhodné, a vyžadovalo by to pro každou pobočku separátní program. Bylo tedy rozhodnuto přepracovat původní systém tak, aby co nejvíce ulehčil práci systémovým inženýrům a zautomatizoval ohlašování změn materiálovým účetním. 2 Analýza existujících řešení 2.1. Komerční řešení Správce IT Program od firmy MICoS Software. Využívá databázový server MS SQL 2000/2005. Součástí instalace programu je MS SQL 2005 Express (odlehčená verze MS SQL), ale při množství PC nad 300 se doporučuje zakoupení plné verze MS SQL. Serverovou část programu lze nainstalovat pouze na počítač s operačním systémem MS Windows NT a novější. Pro evidenci počítačů se používá především scan počítačů. Scanování počítačů lze provést pro operační systémy Windows 95/98/NT/2000/XP/2003, MS-DOS a LINUX. Všechny způsoby scanování spustí scan a výsledek uloží do souboru. Soubory lze zpracovat ručně nebo pomocí servisního modulu automaticky v naplánovaných hodinách. Při zpracování se nascanované údaje o SW a HW automaticky načtou do tabulek databáze. Tyto údaje lze dále doplnit o další údaje jako je inventární číslo, odpovědná osoba, organizační členění apod. Údaje lze také doložit daňovými doklady, případně elektronickou dokumentací. Kromě auditu počítačů umožňuje program auditovat také síťové prvky (switche, tiskárny, ) a ručně evidovat ostatní majetek (kopírky, faxy, ). Web programu 1

14 2.1.2 AW Caesar 7 Program od firmy Free RW soft. Používá databázi InterBase verze 6.01, 7.5 nebo 2007 od firmy Inprise Corporation. Serverovou část programu lze nainstalovat pouze na počítač s operačním systémem MS Windows NT a novější. Je primárně zaměřena na evidenci SW, umožňuje ale i evidenci HW i když ne v takovém rozsahu jako předešlé řešení. Opět se používá skenování na jednotlivých stanicích, ale podporované systémy jsou omezeny pouze na MS Windows. Na stanice se nemusí instalovat žádný software, pouze stačí zadat uživatele s administrátorským oprávněním a nemít aktivovaný na stanicích firewall. Na technické informace mimo skenování je pouze jedna kolonka bez udání významu a položka výrobní číslo. Při SW skenování počítače se na server přenášejí informace o zvolených souborech na pevných discích a vybrané údaje z registrů. Z těchto dat se vyhodnocuje, který software je na stanici nainstalován. Protože se přenáší kompletní seznam souborů na server, je možné při následujícím skenování porovnat změny v systému. Web programu AuditPRO Tento nástroj eviduje hardware i software. Používá databází MS SQL 2000/2005 nebo Oracle 8.1 a vyšší. Serverovou část nástroje lze nainstalovat pouze na počítač s operačním systémem MS Windows NT a novější. K evidenci se používá taktéž skenování počítačů. Podporované operační systémy na cílových stanicích jsou Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 a dále DOS, UNIX a Linux. Pro sběr dat je potřeba nainstalovat na cílový systém skenovací program. V oblasti evidence HW lze mimo neskenovaná data v systému přidávat libovolné typy příslušenství. V oblasti evidence SW se používá stejný způsob jako u předešlého programu přenáší se kompletní seznam souborů a na jeho základě se vyhodnocuje nainstalované SW. Díky tomu lze samozřejmě při následujícím skenování zjistit případné změny. Web programu Shrnutí komerčního SW Testované komerční produkty využívají pro získávání informací skenování počítačů, omezeně jsou schopny evidovat i manuálně zadaný HW(zpravidla ale pouze periférie a relativně málo parametrů). Co se týče SW, je evidence zautomatizovaná, nicméně není stoprocentní, zvláště pokud se na počítači vyskytují programy dělané na zakázku. Žádný z nich neumožňuje import dat (uživatelé, pracoviště..). Z hlediska kompatibility kontrolovaných systémů je na tom nejhůře AWE Caesar, který podporuje pouze systémy MS Windows. Cena jednotlivých programu se odvíjí podle počtu evidovaných PC, navíc u některých je potřeba pravidelně aktualizovat databáze pro zjišťování software, což je také zpoplatněno. 2

15 2.2 Freeware Programů na evidenci výpočetní techniky je bohužel jako šafránu. Našel jsem pouze jeden, který by se k danému účelu mohl použít AnyInventory 2.0 Jedná se o univerzální řešení pro evidenci čehokoliv. Funguje na technologii PHP a používá databázi MySQL nebo ORACLE. Po instalaci (spuštění skriptu install.php a nastavení připojení na databázi) musíme nastavit strukturu databáze položky které chceme evidovat. Celý systém pak funguje v podstatě na principu zápisu do tabulek. Chybí pokročilejší uživatelské omezení přístupu, pokročilejší vyhledávání Shrnutí freeware Na první pohled oproti komerčním produktům velmi chudé řešení a pro naše účely nedostačující, nicméně má spoustu výhod zdarma, nezávislé na platformě, přístupné odkudkoli ze sítě pomocí web prohlížeče bez nutnosti instalace dodatečného software. 3

16 3 Analýza původního systému na evidenci výpočetní techniky 3.1 Aplikace Původní systém byl vytvořen v programu Code charge studio 3.0(program pro rychlé generování webových aplikací). Jako aplikační výstup bylo zvolen PHP verze 4.0, jako databázový systém byl využit MySQL verze 4.1. Celý systém je vytvořen pouze pro jeden typ uživatele, způsob úpravy záznamů je dělán formou přímého zápisu do tabulek. Celkově aplikace není vhodná pro další úpravy a tudíž nebude dále analyzována bude vytvořena nová. Analyzována a převedena budou pouze data z databáze. 3.2 Datová struktura Popis datové struktury Firma má několik poboček(tabulka zarizeni ), na těchto pobočkách jsou pracoviště(tabulka pracoviste ) a pracují zde zaměstnanci(tabulka uživatel ). Zaměstnanci mají zadány funkce, které jsou zadány v tabulce funkce. Soubor výpočetní techniky(dále jen VT) se dělí na počítače(tabulka pc ) a periférní zařízení(tabulka periferie ). Možné typy periferního zařízení jsou obsaženy v tabulce periferie_typ. VT může být evidována buď na pracovišti a nebo u uživatele(např. notebooky, flash disky ). Možné stavy VT jsou zadány v tabulce stav hw. Dodavatelé VT jsou zadány v tabulce dodavatel. Obrázek 3.1 ER Model původní databázové struktury 4

17 3.2.2 Podrobné schéma původní databáze Obrázek 3.2 podrobný model databázové struktury 5

18 3.2.3 Popis jednotlivých atributů tabulek Legenda: PK primární klíč, FK cizí klíč Tabulka zarizeni - tato tabulka uchovává informace o zařízeních(pobočkách) firmy Název Typ Popis ID_ZARIZENI PK INT Cis_zarizeni INT číselný identifikátor pobočky v rámci firmy Nazev_zkr varchar(8) zkratka pobočky (používá se u výpisu) Nazev varchar(100) název pobočky Adresa varchar(50) adresa pobočky IP_Adresa varchar(16) IP adresa pobočky (s maskou ) TLFRecepce varchar(20) státní telefon na recepci pobočky TLFAlcatel varchar(20) předvolba pro volání po vojenské lince Fax varchar(20) tel. číslo na faxové spojení Mail varchar(20) tel. číslo na modem(pro vnitřní poštu) ISDNRouter varchar(20) tel. číslo na router pro dálkovou správu Spravce varchar(30) jméno správce sítě Poznamka varchar(20) poznámka Tabulka 3.1 popis tabulky zarizeni Tabulka pracoviste tato tabulka uchovává informace o pracovištích, na kterých je evidována výpočetní technika. Název Typ Popis ID_PRACOVISTE PK INT ID_ZARIZENI FK INT odkaz na zařízení, kde se pracoviště nachází ID_UZIVATEL FK INT odkaz na zaměstnance, který zde pracuje Nazev CHAR(30) název pracoviště Budova CHAR(30) upřesnění umístění pracoviště Patro CHAR(3) upřesnění umístění pracoviště Mistnost CHAR(20) upřesnění umístění pracoviště Telefon CHAR(20) telefon na pracoviště Tabulka 3.2 popis tabulky pracoviste Tabulka dodavatel tato tabulka uchovává informace o firmách, které dodávají výpočetní techniku Název Typ Popis ID_DODAVATEL PK INT Dodavatel varchar(30) název dodavatele Adresa varchar(45) adresa dodavatele Telefon varchar(20) telefonní spojení Fax varchar(13) faxové spojení Kontakt varchar(45) upřesnění kontaktu(jména atd.) Tabulka 3.3 popis tabulky dodavatel 6

19 Tabulka uzvatel tato tabulka uchovává informace o uživatelích pracujících ve firmě Název Typ Popis ID_UZIVATEL PK INT ID_ZARIZENI FK INT odkaz na zařízení, kde zaměstnanec pracuje FUNKCE varchar(20) funkce zaměstnance Login varchar(20) login do domény Heslo varchar(20) doménové heslo Jmeno varchar(50) jméno a příjmení zaměstnance Telefon varchar(20) telefon na pracoviště Mobil_private varchar(20) soukromý mobil Mobil_work varchar(20) pracovní mobil _private varchar(45) soukromý _work varchar(45) pracovní Opravneni varchar(10) stupeň oprávnění uživatele(pouze informativní) Tabulka 3.4 popis tabulky uzivatel Tabulka pc tato tabulka uchovává informace o počítačích evidovaných v systému Název Typ Popis ID_PC PK INT ID_ZARIZENI FK INT odkaz na zařízení kde se pc nachází ID_PRACOVISTE FK ÏNT odkaz na pracoviště, kde se pc nachází ID_UZIVATEL FK ÏNT odkaz na uživatele, který pc používá ID_DODAVATEL FK ÏNT odkaz na dodavatele pc ID_STAV_HW FK ÏNT aktuální stav pc IC varchar(5) informační číslo EC varchar(40) evidenční číslo VC varchar(30) výrobní číslo Procesor varchar(15) typ procesoru a kmitočet RAM INT velikost instalované paměti HDD INT velikost pevného disku CD_DVD varchar(20) typ instalované mechaniky DT_Porizeni DATE datum pořízení pc Faktura varchar(50) číslo faktury PC_Oznaceni varchar(25) označení pc v síti IP varchar(15) IP adresa pc MAC varchar(12) MAC adresa pc VNC_heslo varchar(15) heslo na VNC(vzdálenou správu) Poznamka varchar(32) poznámka Tabulka 3.5 popis tabulky pc 7

20 Tabulka periferie tato tabulka uchovává informace o periferních zařízeních(tiskárny, monitory..) evidovaných v systému Název Typ Popis ID_PERIFERIE PK INT ID_ZARIZENI FK INT odkaz na zařízení kde se pc nachází ID_PRACOVISTE FK ÏNT odkaz na pracoviště, kde se pc nachází ID_UZIVATEL FK ÏNT odkaz na uživatele, který pc používá ID_DODAVATEL FK ÏNT odkaz na dodavatele pc ID_STAV_HW FK ÏNT aktuální stav pc ID_TYP_PRF FK INT odkaz na typu periférie IC varchar(5) informační číslo EC varchar(40) evidenční číslo VC varchar(30) výrobní číslo Nazev varchar(50) název periferního zařízení DT_Porizeni DATE datum pořízení pc Faktura varchar(50) číslo faktury IP varchar(15) IP adresa pc MAC varchar(12) MAC adresa pc Poznamka varchar(32) poznámka Tabulka 3.6 popis tabulky periferie Tabulka periferie_typ tato tabulka uchovává informace o typech periférních zařízení Název Typ Popis ID_TYP_PRF PK INT Zkratka CHAR(12) zkratka označení periférie Nazev CHAR(50) název periferního zařízení Tabulka 3.7 popis tabulky periferie_typ Tabulka stav_hw tato tabulka uchovává informace o možných stavech výpočetní techniky Název Typ Popis ID_STAV_HW PK INT Stav_HW_zkr CHAR(12) zkratka označení stavu HW Stav_HW CHAR(50) název stavu HW Tabulka 3.8 popis tabulky stav_hw Tabulka funkce tato tabulka uchovává informace funkcích ve firmě Název Typ Popis funkce PK varchar(25) název funkce, primární klíč Tabulka 3.9 popis tabulky funkce 8

21 Tabulka login tato tabulka uchovává přihlašovací údaje k programu Název Typ Popis ID_LOGIN PK INT Login varchar(20) přihlašovací jméno Heslo varchar(20) přihlašovací heslo Skupina INT číslo skupiny oprávnění(nevyužito) Cele_jmeno varchar(30) jméno a příjmení Tabulka 3.10 popis tabulky login 9

22 4. Nový systém na evidenci výpočetní techniky 4.1 Úvodní studie Deklarace záměru Systém bude evidovat výpočetní techniku(dále jen VT) periférie(tiskárny, monitory ) a počítače. Bude evidovat umístění, stav, administrativní náležitosti a konfiguraci VT. U počítačů pak bude ještě evidovat software, který je na tomto počítači instalován. S VT bude možno provádět manipulace - příjem, přesun, zrušení, oprava. Systém si bude pamatovat historii těchto manipulací. Dále bude z programu možno provést výpisy a tisky sestav(inventury, seznam VT podle zadaných kritérií, seznam SW na počítačích..). Program se bude starat i o práva uživatelů k programu a jejich údaje i hesla. Dále se bude starat o tabulky související s funkcí programu(číselníky). Uživatelé budou se systémem komunikovat přes webové rozhraní Odborný článek Systém na evidenci výpočetní techniky slouží k evidenci veškerého hardware a software firmy. Hardware je evidován buďto na pracovištích firmy nebo u uživatelů. Firma pro kterou je tento produkt vyvíjen má několik poboček, jednotlivé pracoviště a uživatelé mohou být pouze na jedné z těchto poboček. Hardware se dělí na dvě základní skupiny - počítače a periférie. Na počítače může být evidován instalovaný software a obsahují také oproti HW detailnější technickou specifikaci(procesor, paměť...). U hardware se budou evidovat jednak administrativní náležitosti(datum pořízení, dodavatel, evidenční a výrobní čísla..) a náležitosti technické(typ HW, aktuální stav HW, IP a MAC adresa..). Hlavní důvod vzniku této aplikace je jednak nedostatečnost aplikace stávající(fungovala spíše stylem zápisu do tabulky - nedostatečná metodika, špatně navržená databáze) a také v synchronizaci technické evidence(náš systém evidence výpočetní techniky) s evidencí účetní. O účetní evidenci se ve firmě starají materiálové účetní, které používají vlastní aplikaci. Systém na evidenci výpočetní techniky nebude žádným způsobem využívat data z aplikace účetní ani naopak, pouze dá možnost materiálovým účetním nahlédnout do tohoto systému, měnit administrativní náležitosti jako např. evidenční čísla a hlavně vidět změny, které se týkají jejich poboček. O vlastní evidenci se starají uživatelé - ve firmě označovaní jako systémový inženýři. Ti mohou s výpočetní technikou manipulovat(příjem, přesun, zrušení, změna konfigurace, oprava). Další důležitá část programu jsou číselníky - tabulky, které obsahují data důležitá k přesnému určení parametrů techniky(pobočky podniku, pracoviště, uživatelé, dodavatelé výpočetní techniky, software..). Tyto číselníky budou uživatelsky modifikovatelné(pouze administrátorem systému). V programu bude možno provést výpisy a tisky sestav(inventury, seznam výpočetní techniky podle zadaných kritérií, seznam SW na počítačích..). Oprávnění uživatelů k používání aplikace může být různá pro různé uživatele a pobočky - toto se týká hlavně materiálových účetních, mající zpravidla na starosti pouze jednu pobočku. 10

23 4.1.3 Seznam aktérů: Materiálová účetní náhledy do netechnických specifikací, úprava administrativních náležitostí, náhled na provedené změny, ekonomické rušení výpočetní techniky navržené na zrušení systémovým inženýrem. Správce sítě stejně možnosti jako materiálová účetní(mimo ekonomického rušení výpočetní techniky), navíc manipulace s výpočetní technikou(přesuny, příjmy, opravy, návrh na rušení, likvidace), možnost náhledu a úprav administrativních, technických a diskrétních(hesla) specifikací výpočetní techniky, úprava software instalovaného na počítačích. Administrátor správa číselníků, správa přístupu uživatelů k programu, možnost modifikace údajů výpočetní techniky bez ohledu na aktuální stav Katalog požadavků Obecné požadavky - systém bude realizován formou webové aplikace provázaná s databází na straně serveru - systém bude v rámci možnosti rychlý, nebude obsahovat zbytečné obrázky (z důvodu možného pomalejšího připojení mezi pobočkami) Funkční požadavky Požadavky na funkce pro uživatele Materiálová účetní - náhledy do netechnických specifikací výpočetní techniky - manipulace s výpočetní technikou o příjem o úprava administrativních náležitostí o ekonomické zrušení výpočetní techniky - náhled na změny prováděné ve vybraných pobočkách - tisky inventurních sestav Požadavky na funkce pro uživatele Systémový inženýr - stejná práva jako materiálová účetní(mimo povolení ekonomického zrušení) - náhledy kompletních specifikací výpočetní techniky - manipulace s výpočetní technikou o příjem o přesuny o opravy o změny konfigurace HW a SW o návrh na zrušení o Požadavky na funkce pro uživatele Administrátor - stejná práva jako systémový inženýr - správa přístupu uživatelů k programu a definice přidělených poboček - kompletní správa číselníků - modifikace údajů výpočetní techniky bez ohledu na aktuální stav 11

24 4.1.5 Diagram nasazení Obrázek 4.1 Diagram nasazení Rozpočet projektu Požadavky na SW/HW HW - bude využita stávající infrastruktura, není třeba kupovat nová zařízení SW - na straně serveru budou využívány následující aplikace: o Databázová aplikace MySQL (verze 4.1 a vyšší) o HTTP server Apache (verze 2.0 a vyšší) - na straně uživatelů bude stačit běžný prohlížeč s podporou javascriptů. Všechny tyto aplikace jsou freeware. Celkové náklady na HW/SW = 0,- Kč 12

25 Rozpočet podle COCOMO Nastavení Vlastnosti produktu - Požadovaná zodpovědnost: vysoká - Velikost databáze: střední : velikost databáze je běžná (cca.15 tabulek) - Komplexnost produktu: střední Parametry počítače - Omezení výkonu počítače: nízké - Omezení hlavního úložiště: nízké - Očekávané změny platformy: velmi nízké - Délka reakce systému na uživatelův dotaz: nízká Osobnostní parametry - Schopnost, počet analytiků: velmi nízké: <= 4 měsíce zkušeností - Zkušenosti projektového týmu: nízké - Schopnost, počet programátorů: střední - Zkušenosti týmu s kompletním softwarovým a hardwarovým řešením: střední - Znalosti programovacího jazyka: střední Parametry projektu - Moderní programovací techniky: střední - Používání softwarových nástrojů: střední: použití správců databáze, interaktivních editorů kódu - Omezení rozvržení práce: střední Výsledek: Velikost = 5000 SLOC Náročnost = ČM(člověko-měsíců) Čas = 8.7 měsíců Lidí= 1,77 Při ceně 30000,- za 1 člověka a měsíc = ,- Zadané proměnné pro výpočet size = 5000 mode = 1.05 rely = 1.15 data = 1.00 cplx = 1.00 time = 1.00 stor = 1.00 virt = 0.87 turn = 0.87 acap = 1.46 aexp = 1.13 pcap = 1.00 vexp = 1.00 lexp = 1.00 Počítáno dle: 13

26 4.2 Analýza Případy užití Obrázek Celkový diagram případu užití 14

27 Případ užití - Soupis výpočetní techniky Obrázek 4.3 Diagram případu užití Soupis výpočetní techniky Popis: Případ užití Soupis výpočetní techniky umožňuje zobrazovat výpočetní techniku evidovanou v systému a dále pak provádět s ní manipulace. Uživatel MATERIÁLOVÁ ÚČETNÍ si může údaje prohlížet a tisknout, nastavovat filtr výpisu, zobrazovat historii manipulace s konkrétní technikou. Dále pak může upravovat administrativní náležitosti výpočetní techniky, provádět příjem nové a pokud je výpočetní technika navržena na zrušení, tak provést ekonomické zrušení. SYSTÉMOVÝ INŽENÝR má stejné možnosti jako MATERIÁLOVÁ ÚČETNÍ(mimo ekonomického zrušení), navíc pak může s výpočetní technikou manipulovat přesuny, opravy, návrhy na zrušení, změna konfigurace. Dále pak může zobrazovat více informací o výpočetní technice. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému. 15

28 Základní tok událostí: 1. Uživatel stiskne v základním menu tlačítko Přehled HW (případně Přehled IT u Systémových inženýrů pro zobrazení technických specifikací). 2. Systém zobrazí seznam evidované výpočetní techniky. 3. Všichni uživatelé mohou nastavit filtrování výpisu dle daných parametrů a stiskem tlačítka Filtr aktivovat okno pro nastavení filtru. 4. Stiskne-li uživatel pravé tlačítko na konkrétním řádku s výpočetní technikou, zobrazí se kontextové menu s veškerými možnosti manipulace či výpisu dle oprávnění uživatele Alternativní tok Příjem výpočetní techniky 1. Uživatel stiskne tlačítko Přidat PC (pro počítače) nebo Přidat HW (pro ostatní hardware) 2. Systém zobrazí formulář na zadání dat o nové výpočetní technice. 3. Uživatel vyplní formulář. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Přidat, systém zařadí novou výpočetní techniku do databáze a zapíše změnu do historie pohybu s VT. 5. Systém se vrátí zpět do Soupisu výpočetní techniky Alternativní tok Zrušení výpočetní techniky 1. Uživatel stiskne pravé tlačítko na konkrétní položce výpočetní techniky a vybere položku Zrušit VT tato položka bude v menu obsažena pouze pokud je již VT navrhnuta na zrušení. 2. Systém zobrazí dotazovací formulář na potvrzení zrušení výpočetní techniky. 3. Pokud uživatel potvrdí zrušení výpočetní techniky, dojde ke změně jejího stavu na zrušen a zápisu do historie pohybu VT. 4. Systém se vrátí zpět do Soupisu výpočetní techniky Alternativní tok Úprava údajů(a úprava konfigurace) 1. Uživatel stiskne pravé tlačítko na konkrétní položce výpočetní techniky a vybere položku Úprava údajů 2. Systém zobrazí formulář s aktuálními administrativními náležitosti VT(pokud jsme přihlášeni jako systémový inženýr zobrazí se i technické specifikace) 3. Uživatel změní požadované hodnoty. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Provést změny, změněná data budou zapsána do databáze a provede se zápisu do historie pohybu VT. 5. Systém se vrátí zpět do Soupisu výpočetní techniky Alternativní tok Historie 1. Uživatel stiskne pravé tlačítko na konkrétní položce výpočetní techniky a vybere položku Zobrazit pohyby 2. Systém zobrazí formulář s historií manipulace s VT. 3. Po stisku tlačítka Návrat se systém vrátí zpět do Soupisu výpočetní techniky Alternativní tok Tisk 1. Uživatel stiskne tlačítko Tisk 2. Systém zobrazí upravený soupis výpočetní techniky s aplikovaným aktuálním filtrem výpisu pro výstup na tiskárnu. Tisk je pak možno vyvolat pomocí funkce tisku z webového prohlížeče. 3. Po stisku tlačítka Návrat se systém vrátí zpět do Soupisu výpočetní techniky Alternativní tok Dát do opravy 1. Uživatel stiskne pravé tlačítko na konkrétní položce výpočetní techniky a vybere položku Dát do opravy 2. Systém zobrazí formulář na upřesnění závady. 3. Uživatel zadá data do formuláře. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Dát do opravy, změněná data budou zapsána do databáze a provede se zápisu do historie pohybu VT. 5. Systém se vrátí zpět do Soupisu výpočetní techniky. 16

29 Alternativní tok Příjem z opravy 1. Uživatel stiskne pravé tlačítko na konkrétní položce výpočetní techniky a vybere položku Příjem z opravy 2. Systém zobrazí formulář na vyhodnocení opravy. 3. Uživatel zadá data do formuláře. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Příjem z opravy, změněná data budou zapsána do databáze a provede se zápisu do historie pohybu VT. 5. Systém se vrátí zpět do Soupisu výpočetní techniky Alternativní tok Návrh na zrušení 1. Uživatel stiskne pravé tlačítko na konkrétní položce výpočetní techniky a vybere položku Návrh na zrušení 2. Systém zobrazí formulář na upřesnění důvodu zrušení. 3. Uživatel zadá data do formuláře. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Navrhnout na zrušení, změněná data budou zapsána do databáze a provede se zápisu do historie pohybu VT. 5. Systém se vrátí zpět do Soupisu výpočetní techniky Alternativní tok Soupis instalovaného SW Obrázek 4.4 Diagram případu užití - Soupis instalovaného SW Popis: Případ užití Soupis instalovaného SW slouží ke zobrazení, tisku a případné přidávání či odebírání softwaru instalovaného na konkrétním počítači. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému s oprávněním min. SYSTÉMOVÝ INŽENÝR - Uživatel musí být v Soupisu VT - Typ dané výpočetní techniky je klasifikován jako počítač Základní tok událostí: 1. Uživatel stiskne pravé tlačítko na konkrétní položce výpočetní techniky a vybere položku Soupis instalovaného SW tato položka bude zobrazena v menu jen pokud bude daná výpočetní technika klasifikována jako počítač. 17

30 2. Systém zobrazí formulář s výpisem instalovaného software. 3. Po stisku tlačítka Návrat se systém vrátí zpět do Soupisu výpočetní techniky Alternativní tok Přidat SW 1. Uživatel si vybere ze seznamu SW, který chce přidat do soupisu, a stiskne tlačítko Přidat 2. Systém přidá do soupisu instalovaného software danou položku. 3. Systém zaktualizuje soupis instalovaného softwaru Alternativní tok Odebrat SW 1. Uživatel stiskne u softwaru který chce odstranit na smazat 2. Systém odebere ze soupisu instalovaného software danou položku. 3. Systém zaktualizuje soupis instalovaného softwaru Alternativní tok Tisk 1. Uživatel stiskne na tlačítko Tisk. 2. Systém vyvolá formulář tisku Soupis provedených změn Obrázek 4.5 Diagram případu užití - Soupis provedených změn Popis: Případ užití Soupis provedených změn umožňuje zobrazovat provedené manipulace s výpočetní technikou. V soupisu se uživatelům zobrazují veškeré manipulace s výpočetní technikou prováděné na pobočce, u které mají nastaveno posílání změn. Standardně se zobrazují pouze nepotvrzené změny, možno nastavit i zobrazení již potvrzených změn. Soupis je tříděn sestupně podle času změn. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému. Základní tok událostí: 1. Uživatel stiskne v základním menu tlačítko Oznámení. 2. Systém zobrazí seznam provedených změn v oblasti zájmu daného uživatele. 3. Stiskne-li uživatel u změny kterou chce potvrdit na Potvrdit, dojde k potvrzení změny a systém zaktualizuje soupis změn. 18

31 Číselníky Obrázek 4.6 Diagram případu užití - Číselníky Popis: Případ užití Číselníky umožňuje zobrazovat a případně měnit číselníky související s evidencí výpočetní techniky. V číselníku se neodstraňují žádné položky, pouze se mohou označit jako neaktivní systém je poté nevyužívá při zadávání v formulářích. V seznamech jsou zobrazovány pouze položky z aktuálního zařízení. 19

32 Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému, pro přidávání či editaci je potřeba oprávnění Administrátor Základní tok událostí: 1. Uživatel stiskne v základním menu tlačítko Číselníky. 2. Systém zobrazí seznam číselníků Dodavatelé Popis: Případ užití Dodavatelé slouží ke zobrazení a případné přidávání či editaci dodavatelů výpočetní techniky. Soupis je tříděn vzestupně dle názvu, neaktivní položky jsou na konci soupisu. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému, pro přidávání či editaci je potřeba oprávnění ADMINISTRATOR - Uživatel musí být v Číselnících Základní tok události: 1. Uživatel stiskne v položku Dodavatelé 2. Systém zobrazí seznam dodavatelů. Alternativní tok Přidat dodavatele 1. Uživatel stiskne tlačítko Přidat dodavatele 2. Systém zobrazí formulář na zadání dat o novém dodavateli. 3. Uživatel vyplní formulář. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Přidat dodavatele, systém zařadí nového dodavatele do databáze, pokud stiskne tlačítko Zrušit, systém nic neuloží. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu dodavatelů. Alternativní tok Změnit dodavatele 1. Uživatel stiskne tlačítko Editace na konkrétní položce dodavatele 2. Systém zobrazí formulář s daty konkrétního dodavatele. 3. Uživatel změní požadované hodnoty. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Editovat dodavatele, změněná data budou zapsána do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu dodavatelů Uživatelé Popis: Případ užití Uživatelé slouží ke zobrazení a případné přidávání a editaci uživatelů. Dále slouží k nastavení oprávnění uživatelů k tomuto programu a nastavení zařízení, které má uživatel na starosti. Soupis je tříděn vzestupně dle jména, neaktivní položky jsou na konci soupisu. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému, pro přidávání či editaci je potřeba oprávnění ADMINISTRATOR - Uživatel musí být v Číselnících Základní tok údálosti: 1. Uživatel stiskne v položku Uživatelé 2. Systém zobrazí seznam dodavatelů. 20

33 Alternativní tok Přidat uživatele 1. Uživatel stiskne tlačítko Přidat uživatele 2. Systém zobrazí formulář na zadání dat o novém uživateli. 3. Uživatel vyplní formulář. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Přidat, systém zařadí nového uživatele do databáze, pokud stiskne tlačítko Zrušit, systém nic neuloží. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu uživatelů. Alternativní tok Editovat uživatele 1. Uživatel stiskne na tlačítko Editovat na položce uživatele 2. Systém zobrazí formulář s daty konkrétního uživatele. 3. Uživatel změní požadované hodnoty. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Provést změny, změněná data budou zapsána do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu uživatelů. Alternativní tok Editovat oprávnění 1. Uživatel stiskne na tlačítko Oprávnění na konkrétní položce uživatele 2. Systém zobrazí formulář s výpisem zařízení, na které má zvolený uživatel oprávnění. 3. Uživatel může mazat či přidávat zařízení. 4. Po zavření formulářem s výpisem zařízení se vrátíme zpět do seznamu uživatelů Funkce Popis: Případ užití Funkce slouží ke zobrazení a případné přidávání či editaci funkcí zaměstnanců. Soupis je tříděn vzestupně dle názvu, neaktivní položky jsou na konci soupisu. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému, pro přidávání či editaci je potřeba oprávnění ADMINISTRATOR - Uživatel musí být v Číselnících Základní tok údálosti: 1. Uživatel stiskne v položku Funkce 2. Systém zobrazí seznam funkcí. Alternativní tok Přidat funkci 1. Uživatel stiskne tlačítko Přidat funkci 2. Systém zobrazí formulář na zadání dat o nové funkci. 3. Uživatel vyplní formulář. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Přidat, systém zařadí novou funkci do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu funkcí. Alternativní tok Editovat funkci 1. Uživatel stiskne tlačítko Editovat na konkrétní položce funkce 2. Systém zobrazí formulář s daty konkrétní funkce. 3. Uživatel změní požadované hodnoty. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Potvrdit, změněná data budou zapsána do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu funkcí. 21

34 Kategorie funkcí Popis: Případ užití Kategorie funkcí slouží ke zobrazení a případné přidávání či editaci kategorií funkcí. Soupis je tříděn vzestupně dle názvu, neaktivní položky jsou na konci soupisu. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému, pro přidávání či editaci je potřeba oprávnění ADMINISTRATOR - Uživatel musí být v Číselnících Základní tok údálosti: 1. Uživatel stiskne v položku Dodavatelé 2. Systém zobrazí seznam dodavatelů. Alternativní tok Přidat kategorii funkcí 1. Uživatel stiskne tlačítko Přidat kategorii funkcí 2. Systém zobrazí formulář na zadání dat o nové kategorii funkcí. 3. Uživatel vyplní formulář. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Přidat, systém zařadí novou kategorii funkcí do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu kategorie funkcí. Alternativní tok Editovat kategorii funkcí 1. Uživatel stiskne levé tlačítko na konkrétní kategorii funkcí 2. Systém zobrazí formulář s daty konkrétní kategorie funkce. 3. Uživatel změní požadované hodnoty. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Provést změny, změněná data budou zapsána do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu kategorií funkcí Pracoviště Popis: Případ užití Pracoviště slouží ke zobrazení a případné přidávání a editaci pracovišť. Soupis je tříděn vzestupně dle názvu, neaktivní položky jsou na konci soupisu. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému, pro přidávání či editaci je potřeba oprávnění min. SYSTÉMOVÝ INŽENÝR - Uživatel musí být v Číselnících Základní tok události: 1. Uživatel stiskne v položku Pracoviště 2. Systém zobrazí seznam místností. Alternativní tok Přidat místnost 1. Uživatel stiskne tlačítko Přidat pracoviště 2. Systém zobrazí formulář na zadání dat o novém pracovišti. 3. Uživatel vyplní formulář. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Přidat, systém zařadí nové pracoviště do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu pracovišť. 22

35 Alternativní tok Editovat místnost 1. Uživatel stiskne tlačítko Editovat na konkrétní položce pracoviště 2. Systém zobrazí formulář s daty konkrétním pracovišti. 3. Uživatel změní požadované hodnoty. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Provést změny, změněná data budou zapsána do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu pracovišť Software Popis: Případ užití Software slouží ke zobrazení a případné přidávání a editaci softwaru. Soupis je tříděn vzestupně dle názvu, neaktivní položky jsou na konci soupisu. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému s oprávněním Administrator - Uživatel musí být v Číselnících Základní tok události: 1. Uživatel stiskne v položku Software 2. Systém zobrazí seznam software. Alternativní tok Přidat software 1. Uživatel stiskne tlačítko Přidat software 2. Systém zobrazí formulář na zadání dat o nového software. 3. Uživatel vyplní formulář. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Přidat, systém zařadí nový software do databáze, pokud stiskne tlačítko Zrušit, systém nic neuloží. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu software. Alternativní tok Editovat software 1. Uživatel stiskne tlačítko Editovat na konkrétní položce software 2. Systém zobrazí formulář s daty konkrétního software. 3. Uživatel změní požadované hodnoty. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Provést změny, změněná data budou zapsána do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu software Typ software Popis: Případ užití Typ software slouží ke zobrazení a případné přidávání a editaci typů softwaru. Soupis je tříděn vzestupně dle názvu, neaktivní položky jsou na konci soupisu. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému s oprávněním Administrator - Uživatel musí být v Číselnících Základní tok údálosti: 1. Uživatel stiskne v položku Typy software 2. Systém zobrazí seznam typů software. 23

36 Alternativní tok Přidat typ software 1. Uživatel stiskne tlačítko Přidat typ software 2. Systém zobrazí formulář na zadání dat o nového typu software. 3. Uživatel vyplní formulář. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Přidat, systém zařadí nový typ software do databáze, pokud stiskne tlačítko Zrušit, systém nic neuloží. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu typů software. Alternativní tok Editovat typ software 1. Uživatel stiskne levé tlačítko na konkrétní položce typu software 2. Systém zobrazí formulář s daty konkrétního typu software. 3. Uživatel změní požadované hodnoty. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Provést změny, změněná data budou zapsána do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu typů software Typ hardware Popis: Případ užití Typ hardware slouží ke zobrazení a případné přidávání a editaci typů hardware. Soupis je tříděn vzestupně dle názvu typu hardware, neaktivní položky jsou na konci soupisu. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému, pro přidávání či editaci je potřeba oprávnění Administrator - Uživatel musí být v Číselnících Základní tok údálosti: 1. Uživatel stiskne v položku Hardware typy 2. Systém zobrazí seznam typů hardware. Alternativní tok Přidat typ hardware 1. Uživatel stiskne tlačítko Přidat typ hardware 2. Systém zobrazí formulář na zadání dat o nového typu hardware. 3. Uživatel vyplní formulář. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Přidat, systém zařadí nový typ hardware do databáze, pokud stiskne tlačítko Zrušit, systém nic neuloží. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu typů hardware. Alternativní tok Editovat typ hardware 1. Uživatel stiskne levé tlačítko na konkrétní položce typu hardware 2. Systém zobrazí formulář s daty konkrétního typu hardware. 3. Uživatel změní požadované hodnoty. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Editovat záznam, změněná data budou zapsána do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu typů hardware Podtyp hardware Popis: Případ užití Podtyp hardware slouží ke zobrazení a případné přidávání a editaci podtypů hardware. Soupis je tříděn vzestupně dle názvu, neaktivní položky jsou na konci soupisu. 24

37 Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému, pro přidávání či editaci je potřeba oprávnění Administrator - Uživatel musí být v Číselnících Základní tok údálosti: 1. Uživatel stiskne v položku Hardware podtypy 2. Systém zobrazí seznam typů hardware. Alternativní tok Přidat upřesnění typu hardware 1. Uživatel stiskne tlačítko Přidat hardware podtyp 2. Systém zobrazí formulář na zadání dat o nového upřesnění typu hardware. 3. Uživatel vyplní formulář. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Přidat, systém zařadí nové upřesnění typu hardware do databáze, pokud stiskne tlačítko Zrušit, systém nic neuloží. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu upřesnění typů hardware. Alternativní tok Editovat upřesnění typu hardware 1. Uživatel stiskne levé tlačítko na konkrétní položce upřesnění typu hardware 2. Systém zobrazí formulář s daty konkrétního upřesnění typu hardware. 3. Uživatel změní požadované hodnoty. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Editovat hardware podtyp, změněná data budou zapsána do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu podtypů hardware Zařízení Popis: Případ užití Zařízení slouží k zobrazení a případnému přidávání a editaci zařízení. Soupis je tříděn vzestupně dle názvu, neaktivní položky jsou na konci soupisu. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému, pro přidávání či editaci je potřeba oprávnění Administrator - Uživatel musí být v Číselnících Základní tok údálosti: 1. Uživatel stiskne v položku Zařízení 2. Systém zobrazí seznam zařízení. Alternativní tok Přidat pobočku 1. Uživatel stiskne tlačítko Přidat zařízení 2. Systém zobrazí formulář na zadání dat o novém zařízení. 3. Uživatel vyplní formulář. 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Potvrdit, systém zařadí novou pobočku do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu zařízení. Alternativní tok Editovat pobočku 1. Uživatel stiskne tlačítko Editovat na konkrétním zařízení 2. Systém zobrazí formulář s daty konkrétního zařízení 3. Uživatel změní požadované hodnoty 4. Pokud uživatel stiskne tlačítko Potvrdit, změněná data budou zapsána do databáze. 5. Systém se vrátí zpět do seznamu zařízení. 25

38 Místnosti Popis: Případ užití Místnosti slouží k zobrazení místností. Tento soupis je jen pro čtení, data se importují z číselníku ekonomického systému RIS a slouží k upřesnění umístění(u pracoviště se zadává vazba na konkrétní místnost). Soupis je tříděn vzestupně dle názvu. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému - Uživatel musí být v Číselnících Základní tok údálosti: 1. Uživatel stiskne v položku Místnosti 2. Systém zobrazí seznam místností. Alternativní tok Import z RISu 1. Uživatel stiskne v položku Import z RISu 2. Systém zobrazí formulář, kde se vybere soubor exportovaný z programu RIS(soubor csv oddělený středníky, kódovaný s češtinou cp1250). 3. Po stisku tlačítka importovat dojde k vymazání dat z tabulky MISTNOSTI a její znovunaplnění. Poté program vypíše statistiku importu a případné řádky položek na kterých se vyskytly chyby Soupis pohybů Obrázek 4.7 Diagram případu užití Soupis pohybů Popis: Případ užití Pohyby slouží k zobrazení a případného tisku manipulace s výpočetní technikou. Lze si vybrat konkrétní pohyby, které chceme zobrazit(příjmy, opravy, návrhy na rušení, ekonomické rušení, ekologická likvidace) a dále nastavit filtr na konkrétní techniku nebo časový rozsah, za který chceme tyto pohyby zobrazit. 26

39 Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému Základní tok událostí: 1. Uživatel stiskne v základním menu tlačítko Pohyby 2. Systém zobrazí hlavní obrazovku se seznamem druhů pohybů. Po výběru daného pohybu se zobrazí tyto pohyby 3. Všichni uživatelé mohou nastavit filtrování výpisu dle daných parametrů a stiskem tlačítka Filtr aktivovat okno pro nastavení filtru. 4. Všichni uživatelé mohou vytisknout seznam zobrazených pohybů Sestavy Obrázek 4.7 Diagram případu užití Sestavy Popis: Případ užití Sestavy slouží k zobrazení a případného tisku předdefinovaných těchto tiskových sestav - Inventurní seznamy o Majetek na kancelářích o Majetek na osobních kartách - Seznamy o HW na zrušení o HW na likvidaci o HW v opravě o HW v záloze Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému Základní tok událostí: 1. Uživatel stiskne v základním menu tlačítko Sestavy 2. Systém zobrazí hlavní obrazovku se seznamem Sestav. Po výběru dané sestavy se tato sestava zobrazí. 3. Všichni uživatelé mohou vytisknout seznam zobrazených pohybů. 27

40 Změna hesla Obrázek 4.8 Diagram případu užití Změna hesla Popis: Případ užití Změna hesla slouží ke změně přihlašovacího hesla do systému jakémukoliv aktuálně přihlášenému uživateli. Podmínky před spuštěním: - Uživatel musí být přihlášen do systému Základní tok údálosti: 1. Uživatel klikne na své jméno ve spodním řádku programu 2. Systém zobrazí formulář pro změnu hesla 3. Uživatel zadá své staré heslo a 2x zadá nové heslo 4. Uživatel stiskne tlačítko Změnit heslo 5. Systém zkontroluje zda je aktuální heslo správné a zda se obě nová hesla shoduji. Pokud ano, provede změnu hesla. 28

41 4.3 Implementace Datový model Úprava stávajícího modelu Nový datový model bude vycházet z původní databáze vzhledem k nutnosti převodu dat. Než se pustíme do implementace nových struktur databáze, provedeme optimalizaci database půvpdní. - zrušení duplicity relace mezi tabulkami Zarizeni a pc - zrušení duplicity relace mezi tabulkami Zarizeni a periferie - vzhledem k velkému počtu společných atributů u tabulek pc a periferie, vytvoříme novou tabulku HW obsahující společné atributy, tabulky pc a periferie budou její ISA potomci. Obrázek 4.9 ER Model původní databázové struktury po optimalizaci 29

42 Návrh nové databáze - přidána tabulka FUNKCE_KAT rozšíření tabulky FUNKCE o zařazení funkce(ekonomická, obchodní, technické..) - přidána vazba mezi tabulkami UZIVATEL a ZARIZENI upřesňuje oprávnění uživatele na jednotlivá zařízení - tabulka PERIFERIE byla zrušena veškeré atributy jsou v tabulce HW, na upřesnění typu HW slouží tabulka HW_TYP(tiskárna, monitor ) a HW_PODTYP(laserová, inkoustová..) - přidána větev instalovan SW SWTYP která je vázána na tabulku PC slouží k evidenci SW na konkrétních počítačích - smyčka pripojeni mezi HW je použita k identifikaci připojení(např. tiskárna ke konkrétnímu počítačí, nebo propojení switchů ) - přidána tabulka POHYBY ukládájí se do ní veškeré manipulace s HW, dále relace oznameni mezi tabulkou POHYBY a UZIVATEL, která slouží k upřesnění komu se zobrazuje oznámení o manipulaci s HW. - Přidána tabulka MISTNOSTI. Obsah této tabulky je importován z číselníku ekonomického systému RIS(kde je účetně evidována výpočetní technika) a nebude ho možné měnit v programu. Tato tabulka je pouze informační pro synchronizaci umístění mezi RISem a systémem na evidence výpočetní techniky. Obrázek 4.10 ER Model nové databáze 30

43 Podrobné schéma nové databáze Obrázek 4.11 Podrobné schéma nové databáze 31

44 Popis jednotlivých atributů tabulek Legenda: PK primární klíč, FK cizí klíč Tabulka DODAVATEL tato tabulka uchovává informace o firmách, které dodávají výpočetní techniku Název Typ Popis ID_DODAVATEL PK INT nazev varchar(30) název dodavatele adresa varchar(45) adresa dodavatele telefon varchar(20) telefon na dodavatele fax varchar(20) fax na dodavatele kontakt varchar(45) jiný kontakty aktivni CHAR(1) příznak smazání(n smazáno, A-aktivní) Tabulka 4.1 popis nové tabulky DODAVATEL Tabulka FUNKCE tato tabulka uchovává informace funkcích ve firmě. Název Typ Popis ID_FUNKCE PK INT ID_FUNKCE_KAT FK nazev varchar(45) název funkce aktivni CHAR(1) příznak smazání(n smazáno, A-aktivní) Tabulka 4.2 popis nové tabulky FUNKCE Tabulka FUNKCE_KAT tato tabulka uchovává informace o kategoriích funkcí ve firmě(ekonomický, provozní, personální...) Název Typ Popis ID_FUNKCE_KAT PK INT nazev varchar(45) název kategorie funkce aktivni CHAR(1) příznak smazání(n smazáno, A-aktivní) Tabulka 4.3 popis nové tabulky FUNKCE_KAT Tabulka HW_TYP tato tabulka uchovává informace o typech hardware Název Typ Popis ID_FUNKCE_KAT PK INT nazev varchar(45) název kategorie typu HW zkratka varchar(10) zkratka typu HW Aktivni CHAR(1) příznak smazání(n smazáno, A-aktivní) Tabulka 4.4 popis nové tabulky HW_TYP 32

45 Tabulka HW_PODTYP tato tabulka uchovává informace o upřesnění typů hardware Název Typ Popis ID_HW_PODTYP PK INT ID_HW_TYP FK INT nazev varchar(45) název podtypu HW zkratka varchar(10) Zkratka podtypu HW aktivni CHAR(1) příznak smazání(n smazáno, A-aktivní) Tabulka 4.5 popis nové tabulky UZIVATEL Tabulka ZARIZENI tato tabulka uchovává informace o zařízeních(pobočkách) firmy Název Typ Popis ID_ZARIZENI PK INT ID_RIS INT identifikátor pobočky v číselnících RISu nazev varchar(45) název pobočky zkratka varchar(3) zkratka pobočky (používá se u výpisu) cislo INT číselný identifikátor pobočky v rámci firmy adresa varchar(45) adresa pobočky ip_adresa varchar(16) IP adresa pobočky (s maskou ) telefon varchar(20) státní telefon na recepci pobočky fax varchar(20) tel. číslo na faxové spojení mail varchar(25) tel. číslo na modem(pro vnitřní poštu) spravce varchar(20) jméno správce sítě poznamka varchar(255) poznámka aktivni CHAR(1) příznak smazání(n smazáno, A-aktivní) Tabulka 4.6 popis nové tabulky ZARIZENI Tabulka UZIVATEL tato tabulka uchovává informace o uživatelích pracujících ve firmě a dále pak informace související s přístupem do systému na evidenci výpočetní techniky. Název Typ Popis ID_UZIVATEL PK INT ID_ZARIZENI FK INT odkaz na zařízení, kde zaměstnanec pracuje ID_FUNKCE FK varchar(20) funkce zaměstnance jmeno varchar(45) jméno a příjmení zaměstnance login varchar(20) login do programu EVT heslo varchar(32) heslo do programu EVT opravneni_evt INT opravnění k programu(1 MU, 2 SS, 3 Admin) pc_login varchar(20) login do domény pc_heslo varchar(32) doménové heslo mobil_private varchar(20) soukromý mobil mobil_work varchar(20) pracovní mobil _private varchar(45) soukromý _work varchar(45) pracovní defaultni_zarizeni INT zařízení, které se nastaví po přihlášení aktivni CHAR(1) příznak smazání(n smazáno, A-aktivní) Tabulka 4.7 popis nové tabulky UZIVATEL 33

46 Tabulka OPRAVNENI tato tabulka uchovává oprávnění uživatelů k jednotlivým zařízením(pokud je mohou vidět a zda mají nastaveno oznamování) Název Typ Popis ID_UZIVATEL FK INT ID_ZARIZENI FK varchar(10) zkratka označení pohybu oznameni CHAR(1) Příznak oznámení (A oznámit, N-bez ozn.) Tabulka 4.8 popis nové tabulky OPRAVNENI Tabulka MISTNOSTI tato tabulka uchovává informace o místnostech, na kterých jsou umístěna pracoviště. Tato tabulka není v programu modifikovatelná, je kompletně importována z ekonomického systému RIS, kde je účetně evidována výpočetní technika. Slouží ke zpřesnění informací o umístění výpočetní techniky pro materiálové účetní. Název Typ Popis ID_MISTNOST PK INT ID_RIS FK INT identifikátor nadřazené pobočky nazev varchar(45) Název místnosti Tabulka 4.9 popis nové tabulky MISTNOSTI Tabulka PRACOVISTE tato tabulka uchovává informace o pracovištích a osobních kartách, na kterých je evidována výpočetní technika. Název Typ Popis ID_PRACOVISTE PK INT ID_ZARIZENI FK INT odkaz na zařízení, kde se pracoviště nachází ID_UZIVATEL FK INT odkaz na zaměstnance, který zde pracuje ID_MISTNOST FK INT odkaz na místnost, kde se pracoviště nachází nazev varchar(45) název pracoviště budova varchar(30) upřesnění umístění pracoviště patro varchar(10) upřesnění umístění pracoviště mistnost varchar(20) upřesnění umístění pracoviště telefon varchar(20) telefon na pracoviště druh CHAR(1) O osobní karta, P-pracoviště aktivni CHAR(1) příznak smazání(n smazáno, A-aktivní) Tabulka 4.10 popis nové tabulky PRACOVISTE Tabulka HW_STAV tato tabulka uchovává možné stavy výpočetní techniky (v používání, v záloze, v opravě, na zrušení, zrušena, ekologicky zlikvidována) Název Typ Popis ID_ HW_STAV PK INT zkratka varchar(5) zkratka označení stavu HW nazev varchar(15) název stavu HW Tabulka 4.11 popis nové tabulky HW_STAV 34

47 Tabulka HW tato tabulka uchovává informace výpočetní technice Název Typ Popis ID_HW PK INT ID_PRACOVISTE FK INT odkaz na umístění HW ID_HW_STAV FK INT stav HW ID_HW_PODTYP FK INT odkaz na upřesnění druhu HW ID_DODAVATEL FK INT odkaz na dodavatele, který HW dodal nazev varchar(45) název HW ic varchar(5) informační číslo ec varchar(40) evidenční číslo vc varchar(30) výrobní číslo ip varchar(15) IP adresa mac varchar(12) MAC adresa oznaceni varchar(25) označení HW v síti apoznamka varchar(30) upřesnění umístění pracoviště tpoznamka varchar(10) upřesnění umístění pracoviště datum DATETIME datum pořízení HW Tabulka 4.12 popis nové tabulky HW Tabulka HW_PC tato tabulka (slabá entita tabulky HW) uchovává rozšířené informace o konfiguraci počítačů Název Typ Popis ID_HW FK INT procesor varchar(15) informace o procesoru ram INT velikost RAM hdd INT velikost HDD mechanika varchar(20) instalované mechaniky vnc_heslo varchar(32) heslo na VNC(vzdálenou zprávu) Tabulka 4.13 popis nové tabulky HW_PC Tabulka POHYBY_DRUH tato tabulka uchovává druhy možných manipulací s výpočetní technikou (příjem, přesun, oprava, úprava údajů, zrušení ) Název Typ Popis ID_POHYBY_DRUH PK INT zkratka varchar(10) zkratka označení pohybu nazev varchar(30) název pohybu Tabulka 4.14 popis nové tabulky POHYBY_DRUH Tabulka OZNAMENI tato tabulka uchovává informace oznámeních provedených změn Název Typ Popis ID_OZNAMENI PK INT ID_UZIVATEL FK INT odkaz na uživatele, kterému je oznámení určeno ID_POHYBY FK INT odkaz na daný pohyb potvrzeni CHAR(1) potvrzení (A-potvrzeno) Tabulka 4.15 popis nové tabulky OZNAMENI 35

48 Tabulka POHYBY tato tabulka uchovává informace o provedenych manipulacích s výpočetní technikou Název Typ Popis ID_POHYBY PK INT ID_HW FK INT odkaz na HW se kterým manipulujeme ID_UZIVATEL FK INT odkaz na uživatele, který manipulaci provádí odkud_id_pracoviste FK INT odkaz na zdrojové pracoviště kam_id_pracoviste FK INT odkaz na cílové ID_POHYBY_DRUH FK INT druh pohybu datum DATETIME patum uskutečnění pohybu poznamka varchar(255) poznámka Tabulka 4.16 popis nové tabulky POHYBY Tabulka SW_TYP tato tabulka uchovává informace o typech software, které se používají ve firmě Název Typ Popis ID_SW_TYP PK INT nazev varchar(25) název typu SW aktivni CHAR(1) příznak smazání(n smazáno, A-aktivní) Tabulka 4.17 popis nové tabulky SW_TYP Tabulka SW tato tabulka uchovává informace o software, které se používá ve firmě Název Typ Popis ID_SW PK INT ID_SW_TYP FK INT nazev varchar(45) název SW verze varchar(10) verze SW datum DATETIME datum verze SW licence INT počet licencí aktivni CHAR(1) příznak smazání(n smazáno, A-aktivní) Tabulka 4.18 popis nové tabulky SW Tabulka SW_LIST tato tabulka uchovává informace o software instalovaném na jednotlivých počítačích(vazba n:n mezi tabulkami SW a HW) Název Typ Popis ID_SW FK INT Odkaz na instalovaný SW ID_HW FK INT Odkaz na HW u kterého je SW instalován Tabulka 4.19 popis nové tabulky SW_LIST 36

49 4.3.2 PHP scripty About.php Akce.php class_tab.php connect_db.php Filtr.php filtr_vytvor.php FORM_admin.php FORM_ciselniky.php FORM_heslo.php Form_hw.php FORM_login.php Skript na výpis informací o programu (verze...) Skript na manipulaci s daty Knihovna, zajišťující výpis všech tabulek v programu Knihovna, starající se o připojení k databázi Skript na výpis formuláře filtru Skript na vytvoření filtru z nastavených proměnných Skript na ověření hesla pro přechod z oprávnění systémového inženýra na oprávnění administrátora Skript na zobrazení editačních či přidávacích formulářů v číselnících Skript na zobrazení formuláře na změnu hesla Skript na zobrazení formulářů manipulace s výpočetní technikou Skript na zobrazení formulářů manipulace s výpočetní technikou FORM_opravneni.php Skript na editaci oprávnění uživatelů k jednotlivým pobočkám FORM_pohyby.php FORM_swlist.php FORM_upload.php Funkce.php Index.php Skript na zobrazení formuláře historie pohybů výpočetní techniky Skript na formulář pro editaci instalovaného software na počítačích Skript na formulář pro import dat do číselníků místností Knihovna funkcí Hlavní skript 37

50 Menu.php prihlaseni.php Promenne.php SEZ_ciselniky.php SEZ_hlavni.php Sez_it.php SEZ_oznameni.php SEZ_pohyby.php SEZ_sestavy.php Tisk.php tisk_pohyby.php tisk_sestavy.php Skript na zobrazení základního menu Skript na ověření přihlášení Skript na nastavení globálních proměnných ze SESSION a GET parametrů Skript na zobrazení číselníků Skript na zobrazení soupisu výpočetní techniky Skript na zobrazení soupisu výpočetní techniky(pro systémové inženýry) Skript na zobrazení sestav Skript na zobrazení sestav Skript na zobrazení sestav Knihovna pro tisk Skript na zobrazení stránky pro tisk konkrétních pohybů Skript na zobrazení stránky pro tisk konkrétních sestav Použité CSS soubory Všechny používané css soubory jsou umístěny v adresáři./css/ admin_hlavni.css Hlavní styl při přihlášení s opravněním administrátor Hlavni.css Hlavní styl při přihlášení s opravněním systémový inženýr 38

51 mu_hlavni.css Hlavní styl při přihlášení s opravněním materiálová účetní Swlist.css Styl formuláře pro editaci instalovaného software submodal_formulare.css Tabulka.css Styl obsahu formulářů zobrazovaných ve stránce Styl pro knihovnu class_tab.php, která se stará o vykreslování všech tabulek v programu Tisk.css Styl pro tiskové sestavy Datedit.css Styl pro kalendář Submodal.css Základní styl pro formuláře zobrazované ve stránce webtoolkit.contextmenu.css Styl pro menu zobrazované po stisku pravého tlačítka Použité Javascripty Všechny používané javascripty jsou freeware a jsou volně ke stažení.v programu jsou umístěny v adresáři./js/ Bublina.js bublina_style.js Common.js Submodal.js ContextMenu.js context_menu.js Slouží na zobrazení informační tabulky při najetí myši na konkrétní místo více - Slouží na zobrazení formuláře ve stránce více - Slouží na upřesnění zobrazení položek menu a jednotlivých akcí při vybrání konkrétní položky více - Datedit.js datedit_cz.js Limiter.js Tisk.js Knihovna na zobrazení kalendáře při výběru datumu více - Knihovna na zobrazení délky textového pole a její limitace více - Knihovna pro vyvolání tisku 39

52 5. Převod dat Hvězdičkou jsou označeny data, která se převádějí nepřímo(na základě původní hodnoty je jim přiřazena nová). V tabulkách je vlevo uváděna tabulka z původní databáze, vpravo tabulka z databáze nové. Legenda: PK primární klíč, FK cizí klíč Tabulka zarizeni OIS_EVI_PC.zarizeni OIS_EVT.ZARIZENI klíč název typ převod klíč název typ PK ID_ZARIZENI INT ANO PK ID_ZARIZENI INT ID_RIS INT ANO ID_RIS INT Cis_zarizeni INT ANO cislo INT Spravce varchar(30) ANO spravce varchar(20) Nazev varchar(100) ANO nazev varchar(45) Adresa varchar(50) ANO adresa varchar(45) IP_Adresa varchar(16) ANO ip_adresa varchar(16) TLFRecepce varchar(20) ANO telefon varchar(20) TLFAlcatel varchar(20) NE Fax varchar(20) ANO fax varchar(20) Mail varchar(20) ANO mail varchar(20) ISDNRouter varchar(20) NE Nazev_zkr varchar(8) ANO zkratka varchar(3) Poznamka varchar(255) ANO poznamka varchar(255) aktivni Char(1) Tabulka 5.1 převod tabulky zarizeni do tabulky ZARIZENI Příkaz na převod: INSERT INTO OIS_EVT.ZARIZENI ( ID_ZARIZENI, ID_RIS, cislo, spravce, nazev, adresa, telefon, fax, mail, zkratka, poznamka, ip_adresa ) SELECT ID_Zarizeni, ID_RIS, Cis_zarizeni, Spravce, Nazev, Adresa, TLFRecepce, FAX, MAIL, Nazev_zkr, Poznamka, IP_Adresa FROM OIS_EVI_PC.zarizeni; Tabulka periferie_typ - nebude se převádět, vytvoří se nové tabulky HW_PODTYP a HW_TYP a naplní se novými hodnotami. Převod na nové typy v závislosti na starých se provede při převodu tabulky HW. Tabulka funkce - nebude se převádět, vytvoří se nové tabulky FUNKCE a FUNKCE_KAT a naplní se novými hodnotami. Převod na nové funkce v závislosti na starých se provede při převodu dat tabulky UZIVATEL. Tabulka stav_hw nebude se převádět, bude vytvořena nová tabulka HW_STAV a převod na nové stavy v závislosti na starých se provede při převodu tabulky HW. Tabulka login nebude se převádět, nově se bude k přístupu používat pouze tabulka uživatelů. 40

53 Tabulka pracoviste OIS_EVI_PC.pracoviste OIS_EVT.PRACOVISTE klíč název typ převod klíč název typ PK ID_Pracoviste INT ANO PK ID_PRACOVISTE INT FK ID_Zarizeni INT ANO FK ID_ZARIZENI INT FK ID_UZIVATEL INT ANO FK ID_UZIVATEL INT Nazev varchar (30) ANO nazev varchar (45) Budova varchar (30) ANO budova varchar (30) Patro varchar (2) ANO patro varchar (10) Mistnost varchar (20) ANO mistnost varchar (20) Telefon varchar (20) NE telefon varchar (20) FK ID_MISTNOST INT druh Char(1) aktivni Char(1) Tabulka 5.2 převod tabulky pracoviště do tabulky PRACOVISTE Příkaz na převod: INSERT INTO OIS_EVT.PRACOVISTE ( ID_PRACOVISTE, ID_ZARIZENI, ID_UZIVATEL, nazev, budova, patro, mistnost, telefon ) SELECT ID_Pracoviste, ID_Zarizeni, ID_UZIVATEL, Nazev, Budova, Patro, Mistnost, Telefon FROM OIS_EVI_PC.pracoviste; Tabulka uživatel OIS_EVI_PC.uzivatel OIS_EVT.UZIVATEL klíč název typ převod klíč název typ PK ID_UZIVATEL INT ANO PK ID_UZIVATEL INT FK ID_Zarizeni INT ANO FK ID_ZARIZENI INT Funkce varchar(20) ANO* FK ID_FUNKCE INT Login varchar(20) ANO pc_login varchar(20) Heslo varchar(20) ANO pc_heslo varchar(32) Jmeno varchar(50) ANO jmeno varchar(45) Telefon varchar(20) NE Mobil_private varchar(20) ANO mobil_private varchar(20) Mobil_work varchar(20) ANO mobil_work varchar(20) Opravneni varchar(30) NE _private varchar(30) ANO _private varchar(30) _work varchar(2) ANO _work varchar(30) FK ID_MISTNOST INT login varchar(20) heslo varchar(32) opravneni_evt INT defaultni_zarizeni INT aktivni Char(1) Tabulka 5.3 převod tabulky uživatel do tabulky UZIVATEL 41

54 Příkaz na převod: INSERT INTO OIS_EVT.UZIVATEL ( ID_UZIVATEL, ID_ZARIZENI, jmeno, pc_login, pc_heslo, mobil_private, mobil_work, _private, _work, ID_FUNKCE ) SELECT ID_UZIVATEL, ID_Zarizeni, Jmeno, Login, Heslo, Mobil_private, Mobil_work, _private, _work, CASE Funkce WHEN 'Administrator' THEN '10' WHEN 'Aistent. nám. NVS' THEN '38' WHEN 'ZŘ pro provoz' THEN '43' ELSE '601' END AS ID_FUNKCE FROM OIS_EVI_PC.uzivatel; Tabulka pc zde budeme data převádět do tabulky HW i její slabé entity HW_PC. Jako typ hardware budeme automaticky nastavovat počítač desktop(servery či případné jiné typy počítačů nejsou v původním systému rozlišeny, proto budou muset být v novém nastaveny ručně). OIS_EVI_PC.pc OIS_EVT.HW klíč název typ převod klíč Název typ PK ID_PC INT ANO PK ID_HW INT FK ID_Pracoviště INT ANO FK ID_PRACOVISTE INT ID_ZARIZENI INT NE ID_UZIVATEL INT NE ID_Stav_HW INT ANO* FK ID_HW_STAV INT ID_DODAVATEL INT ANO ID_DODAVATEL INT Jmeno ANO nazev varchar(45) IC NE ic varchar(5) EC ANO ec varchar(40) VC INT ANO vc varchar(30) IP varchar(30) NE ip varchar(15) Mac varchar(30) ANO mac varchar(12) PC_Oznaceni ANO oznaceni varchar(255) Poznamka varchar(255) ANO tpoznamka varchar(255) datum date ANO datum datetime apoznamka varchar(255) FK ID_HW_PODTYP INT Tabulka 5.4 převod tabulky pc do tabulky HW Příkaz na převod: INSERT INTO OIS_EVT.HW ( ID_HW, ID_PRACOVISTE, datum, tpoznamka, ic, ec, vc, ip, mac, ID_HW_STAV, oznaceni, ID_HW_PODTYP ) SELECT ID_PC, ID_Pracoviste, DT_Porizeni, Poznamka, IC, EC, VC, IP, MAC, ID_Stav_HW+10, PC_Oznaceni, 1 FROM OIS_EVI_PC.pc; 42

55 OIS_EVI_PC.pc OIS_EVT.HW_PC klíč název typ převod klíč Název typ PK ID_PC INT ANO PK ID_HW INT FK Procesor varchar(15) ANO FK pocesor INT RAM INT NE ram HDD INT NE hdd CD_DVD varchar(20) ANO FK mechanika INT SWLIST_datum date ANO swlist_date INT SWLIST_stav char(1) ANO swlist_stav varchar(45) VNC_heslo varchar(32) NE vnc_heslo varchar(32) Tabulka 5.5 převod tabulky pc do tabulky HW_PC Příkaz na převod: INSERT INTO OIS_EVT.HW_PC ( ID_HW, procesor, ram, hdd, mechanika, vnc_heslo ) SELECT ID_PC, Procesor, RAM, HDD, CD_DVD, VNC_heslo FROM OIS_EVI_PC.pc; Tabulka periferie zde budeme převádět data pouze do tabulky HW. Primární klíč necháme přidělit databází. OIS_EVI_PC.periferie OIS_EVT.HW klíč název typ převod klíč Název typ PK ID_PERIFERIE INT NE PK ID_HW INT FK ID_RACOVISTE INT ANO FK ID_PRACOVISTE INT ID_ZARIZENI INT NE ID_UZIVATEL INT NE ID_Stav_HW INT ANO* FK ID_HW_STAV INT ID_DODAVATEL INT ANO ID_DODAVATEL INT Nazev varchar (50) ANO nazev varchar (45) IC varchar (5) ANO ic varchar (5) EC varchar (40) ANO ec varchar (40) VC varchar (30) ANO vc varchar (30) IP varchar (16) ANO ip varchar (15) Mac varchar (12) ANO mac varchar (12) Faktura varchar (50) NE Poznamka varchar (255) ANO tpoznamka varchar (255) DT_porizeni date ANO datum datetime FK ID_TYP_PRF INT ANO* KF ID_HW_PODTYP INT FK apoznamka varchar(255) nazev varchar(45) Tabulka 5.5 převod tabulky periferie do tabulky HW Příkaz na převod: INSERT INTO OIS_EVT.HW ( ID_PRACOVISTE, datum, tpoznamka, ic, ec, vc, ip, mac, ID_HW_STAV, nazev, ID_HW_PODTYP ) SELECT ID_Pracoviste, DT_Porizeni, Poznamka, IC, EC, VC, IP, MAC, ID_Stav_HW+10, Nazev, ID_TYP_PRF+100 FROM OIS_EVI_PC.periferie; 43

56 Tabulka dodavatel OIS_EVI_PC.dodavatel OIS_EVT.DODAVATEL klíč název typ převod klíč název typ PK ID_DODAVATEL INT ANO PK ID_DODAVATEL INT DODAVATEL varchar(30) ANO nazev varchar(30) ADRESA varchar(45) ANO adresa varchar(45) TELEFON varchar(20) ANO telefon varchar(20) FAX varchar(13) NE fax varchar(20) KONTAKT varchar(45) ANO kontakt varchar(45) aktivni Char(1) Tabulka 5.5 převod tabulky dodavatel do tabulky DODAVATEL Příkaz na převod: INSERT INTO OIS_EVT.DODAVATEL ( ID_DODAVATEL, nazev, adresa, telefon, fax, kontakt ) SELECT ID_DODAVATEL, DODAVATEL, ADRESA, TELEFON, FAX, KONTAKT FROM OIS_EVI_PC.dodavatel; 44

57 6. Závěr Cílem práce bylo vytvoření nového systému na evidenci výpočetní techniky a převod dat ze stávajícího systému do nového. Celá práce probíhala v několika krocích - nejdříve analýza původního systému, dale pak návrh a implementace systému nového a nakonec převod dat. Nový systém je již ve firmě nasazen a používán. 45

58 7. Použitá literatura: [1] Hugh E.Williams & David Lane: Kniha PHP a MySQL vytváříme webové databázové aplikace, Vydavatelství Computer press [2] Manuál k MySQL, Dostupné na WWW: [3] Manuál k PHP, Dostupné na WWW: [4] Manuál k Javascriptu, Dostupné na WWW: https://developer.mozilla.org/en/javascript [5] Manuál k vytváření webových stránek. Dostupné na WWW: [6] Manuál k vytváření webových stránek. Dostupné na WWW: [7] Informace o programu AuditPro. Dostupné na WWW: [8] Informace o programu AW Caesar. Dostupné na WWW: [9] Informace o programu Spravce IT. Dostupné na WWW: [10] Unified modeling language. Dostupné na WWW: 46

59 Příloha A - Přiručka k programu A.1 - (pro materiálové účetní) A.1.1 Spuštění programu Program Evidence Výpočetní Techniky spustíte dvojitým kliknutím na ikonu zástupce programu umístěným na ploše. Pokud se na vaší ploše tento zástupce nenachází, kontaktujte svého systémového inženýra, bude vám doinstalován. Pokud vám program nejde spustit, vyzkoušejte funkčnost internetu. Pokud internet nefunguje, vyčkejte na zprovoznění internetu, do té doby nebude program fungovat. Pokud internet funguje a přesto program nejde spustit, vyčkejte delší časový interval a poté se pokuste spustit program znovu. Pokud je výsledek opět negativní, ohlaste závadu v knize závad výpočetní techniky, případně kontaktujte svého systémového inženýra. A.1.2 Přihlášení do programu Po spuštění programu se objeví přihlašovací okno viz. obrázek(pokud jste se již dříve nepřihlásili a nezvolili trvalé přihlášení). Obrázek A1 přihlášení do programu Do tohoto okna zadejte přihlašovací údaje tyto údaje získáte od svého systémového inženýra. Pokud si přejete přihlásit se na tomto počítači trvale(tzn. v budoucnu nebudete muset zadávat přihlašovací údaje), zaškrtněte políčko přihlásit se trvale. Po stisku tlačítka Přihlásit se provede kontrola zadaných údajů. Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje, kontaktujte svého systémového inženýra. A.1.3 Úvodní obrazovka Pokud se vám povede přihlásit, objeví se následující obrazovka Obrázek A2 úvodní obrazovka 47

60 A Základní MENU Obrázek A3 základní menu Přehled HW přehled výpočetní techniky (je zde možnost omezení výpisu - filtru) Oznámení oznámení změn v evidenci výpočetní techniky vykonané ostatními uživateli a které se týkají zařízení, které máte nastaveno jako zájmové. Pohyby seznam manipulací s výpočetní technikou Sestavy zobrazení předdefinovaných sestav (inventurní soupisy, návrhy na rušení, soupis výpočetní techniky v opravě..) Číselníky číselníky programu pro vás pouze pro náhled Filtr je zobrazen pouze u Přehled HW a Pohybů. Pokud máte filtr aktivován, zobrazí se místo slova OFF slovo ON. Ve Filtru se také nastavuje třídění(pouze u Přehledu HW). Na pravé straně v základním menu je rozbalovací nabídka, jež obsahuje zařízení, které máte na starosti. Právě nastavené zařízení se bere jako pracovní a je implicitní pro přidávání nového hardware, případně na omezení výpisu. A Hlavní okno Obrázek A4 hlavní okno V hlavním okně je soupis výpočetní techniky, který splňuje kritéria výpisu(nastavené zařízení, nastavený filtr). Z tohoto okna lze provádět veškerou manipulaci s výpočetní technikou, případně provádět tisky. Vpravo nahoře si můžeme nastavit po kolika řádcích se nám má výpis stránkovat po 10,20,50,100 nebo vše. Vlevo dole pak můžeme zvolit, kterou stránku výpisu budeme prohlížet. Zobrazeny jsou základní data, pokud chceme vidět rozšiřující informace, najedeme myší na, které je umístěno v pravé části řádku zobrazí se okno s rozšiřujícími informacemi(viz. obrázek) Obrázek A5 rozšiřující informace 48

61 Při kliknutí na kolečko úplně vpravo označíme daný řádek(řádek se poté označí barevně viz. obrázek). Tímto si můžeme omezit počet položek které chceme tisknout. Samotný tisk může být dvojí buď tisk všeho tisk všeho položek obsažených ve výpisu, nebo pouze tisk vybraných položek. A Upřesnění výpisu Obrázek A6 výběr položek Obrázek A7 upřesnění výpisu Tato položka je pouze u Přehledu HW, u ostatních je obsažena(mimo Číselníky) v levém panelu. Nastavuje se zde omezení výpisu na zařízení buď aktuální zařízení(nastavené v základním menu), nebo všechna zařízení která máte na starosti. A Spodní lišta Obrázek A8 spodní lišta V této liště jsou pouze dvě důležité věci - aktuálně přihlášený uživatel(při kliknutí na jméno uživatele se vyvolá dialogové okno s možností změny přihlašovacího hesla) a tlačítko odhlásit které způsobí vaše odhlášení z programu. A.1.4 Filtr Okno filtru otevřeme stiskem tlačítka Filtr v hlavním menu. Lze ho otevřít pouze v Přehledu HW a v Soupisu pohybů. Dále je zde také možno nastavit třídění až podle čtyř parametrů(pouze v v Přehledu HW). Obrázek A9 filtr v přehledu HW Obrázek A10 filtr v soupisu pohybů 49

62 Po nastavení požadovaných kritérií stiskem tlačítka OK aktivujeme filtr. Filtr lze následně deaktivovat stiskem tlačítka Zrušit filtr nebo případně stiskem položky ON v hlavním menu. A.1.5 Manipulace s HW Veškeré manipulace s výpočetní technikou se provádějí v hlavním okně pomocí kontextové nabídky. Tu vyvoláme stiskem pravého tlačítka na konkrétním řádku s výpočetní technikou. Obrázek A11 kontextová nabídka S vašim oprávněním máte na výběr pouze příjem a úpravu administrativních údajů výpočetní techniky. Stačí pravým tlačítkem vyvolat nabídku a poté vybrat si konkrétní činnost. A Příjem výpočetní techniky(pc nebo ostatní HW) Obrázek A12 příjem výpočetní techniky 50

63 Po zadání známých hodnot stiskněte tlačítko Příjmout. Provede se přidání záznamu a návrat do základní obrazovky. Pokud dojde k chybě, vypíše se chybová hláška na základní obrazovce. Důležité je rozdíl mezi přidáváním počítače a ostatního hardware. Pokud přidáváme více věcí(například z faktury od stejného dodavatele), lze využít tlačítko Vyplnit posledním, které vyplní formulář hodnotami, které byli zadány při minulém přidání. A Editace výpočetní techniky Obrázek A13 editace výpočetní techniky Po úpravě hodnot stiskněte tlačítko Odeslat. Provede se změna záznamu a návrat do základní obrazovky. Pokud dojde k chybě, vypíše se chybová hláška na obrazovce. Pro vás bude důležité zpravidla pouze aktualizovat evidenční čísla. A Potvrzení ekonomického zrušení HW navrženého na zrušení Obrázek A14 Potvrzení ekonomického zrušení HW 51

64 Pokud ekonomicky zrušíte výpočetní techniku, je třeba tuto skutečnost ještě zadat do tohoto programu, aby se vědělo, co se již může zlikvidovat. Do poznámky můžete zadat číslo dokladu, kterým byla tato výpočetní technika vyřazena. A Zobrazit pohyby Obrázek A15 Zabrazení historie pohybů výpočetní techniky Zobrazí historii manipulace s konkrétní výpočetní technikou. A.1.6 Oznámení Obrázek A16 Soupis oznámení V tomto výpisu vidíte oznámení změn v evidenci výpočetní techniky vykonané ostatními uživateli a které se týkají zařízení, které máte nastaveno jako zájmové. Možnosti tisku i detailnějšího zobrazení jsou stejné jako v hlavním okně. Nové změny máme možnost potvrdit(kliknutím na červenou položku potvrdit ). A.1.7 Pohyby Obrázek A17 Soupis pohybů 52

65 Zde jsou podrobné seznamy manipulací s výpočetní technikou příjmy, přesuny, opravy, návrhy na zrušení, ekonomické zrušení a ekologická likvidace. Jsou seřazeny chronologicky sestupně(tzn. od nejnovějších přesunů po nejstarší). Je zde také možnost filtrovat výpis a tisknout. A.1.8 Sestavy Obrázek A18 Sestavy Zde máme několik předdefinovaných sestav inventurní seznamy(pracoviště a osobní karty), dále pak seznamy hardware na zrušení, na ekologickou likvidaci, hardware v záloze nebo v opravě. A.1.9 Číselníky Obrázek A19 Číselníky Zde jsou číselníky programu pro vás pouze pro náhled. V případě nutnosti změn kontaktujte vašeho systémového inženýra(přidání dodavatele, uživatele, pracoviště..). 53

66 A.2 Přiručka k programu (pro systémové inženýry) A.2.1 Instalace klienta programu Program Evidence Výpočetní Techniky se nachází na intranetové adrese Na spuštění stačí jakýkoliv internetový prohlížeč se zapnutou podporou javascriptu.(doporučuje se používat prohlížeč Mozilla firefox). Nezapomeňte také zadat do nastavení prohlížeče výjimku z proxy serveru pro tuto adresu(případně pro celý rozsah sítě VLRZ /16). A.2.2 Změny a rozšíření oproti materiálovým účetním Oproti materiálovým účetním nemáte možnost potvrzení ekonomického zrušení výpočetní techniky(viz. příručka pro materiálové účetní). Naopak možnosti a práva, které máte navíc, budou popsány níže. A Základní MENU Obrázek A20 Menu pro systémové inženýry Navíc je zde položka IT přehled, ve kterém se dají zjistit technické specifikace výpočetní techniky. Ostatní položky jsou stejné jako u materiálových účetních. A Upřesnění výpisu Obrázek A21 Upřesnění výpisu pro systémové inženýry Máte navíc možnost Všechna zařízení (výpis veškeré techniky VLRZ). A Spodní lišta Obrázek A22 Spodní lišta pro systémové inženýry Navíc možnost přepnout se do módu administrátora(login administrator, heslo admin1234 ). Po přepnutí získáte práva jako administrátor(viz. příručka administrátora). 54

67 A.2.3 Manipulace s výpočetní technikou: Oproti materiálovým účetním máte navíc možnost výpočetní techniku přesunovat, navrhovat její zrušení a likvidaci. Ekonomické zrušení mohou naopak provádět pouze materiálové účetní. Při přidávání nové či editaci stávající máte ještě možnost zadávat technické specifikace výpočetní techniky, u počítačů ještě navíc editovat seznam instalovaného softwaru. A Příjem a editace HW a PC Obrázek A23 Příjem HW Obrázek A24 Příjem PC 55

68 A Přesun Obrázek A25 Přesun A Návrh na zrušení A Ekologická likvidace: Obrázek A26 Návrh na zrušení Obrázek A27 Ekologická likvidace 56

69 A SW list: Lze ho vyvolat pouze u počítačů. Po úpravě údajů je možno seznam instalováného software vytisknout. Obrázek A28 Editace instalovaného software 57

70 A.3 Přiručka k programu (pro administrátory) Jako administrátor můžete dělat vše co materiálová účetní i systémový inženýr. Můžete manipulovat s jakoukoliv výpočetní technikou bez ohledu na její aktuální stav. Dále máte možnost upravovat číselníky a měnit přístupová práva uživatelů do programu. A.3.1 Číselníky Mimo číselníku Místnosti (ten je pouze pro náhled importuje se celý z jiného programu) zde máte možnost upravovat všechny číselníky. Obrázek A29 Číselník s formuláři Obrázek A30 Číselník s přímou editací Kliknutím na nebo změníte stav aktuálního záznamu(neaktivní záznamy se nevypisují ve výběrových seznamech). - změna aktuálního záznamu buď formou modálního okna (zařízení, pracoviště, uživatelé), nebo úpravy záznamu umístěného pod tabulkou Přidávání záznamu buďto je odkaz na přidání vpravo nahoře nad stránkováním(zařízení, pracoviště, uživatelé), nebo je rovnou 58

71 Blíže se podíváme pouze na číselník uživatelů, ve kterém se zároveň nastavují přístupy a oprávnění uživatelů k tomuto programu. Obrázek A31 Číselník uživatelů - pouze u číselníku uživatelů - nastavení oprávnění jednotlivých uživatelů zobrazí se okno s nastavením oprávnění uživatele k jednotlivým zařízením Při editaci se objevý následující formulář. Je zde mimo základních údajů o uživateli možné nastavit oprávnění k programu(opravnění) a přihlašovací jméno(login). Pro nastavení hesla klikněte na (při editaci) nebo na (při přidávání nového uživatele). Pokud nenastavíte heslo, je standartně nastaveno na heslo. Dále zde ještě můžeme nastavit výchozí zařízení zařízení, které se standartně nastaví po přihlášení uživatele do programu. Obrázek A32 Editace uživatele 59

72 A Nastavení oprávnění osob Obrázek A33 Nastavení oprávnění uživatelů - smaže oprávnění na dané zařízení Pro přidání dalšího zařízení se na výběrové nabídce vybere požadované zařízení, nastaví se zda chceme být informováni o případných změnách provedený jinými uživateli na tomto zařízení a poté potvrdíme stiskem tlačítka OK. A Import z RISu Tato funkce importuje tabulku místností v RISu. Předpokládá se csv soubor, oddělovač středníky, kódování cp1250. Soubor poskytne ekonomické oddělení ředitelství VLRZ, aktualizace se stavem účetního systému RIS se provádí dle potřeby pouze vybraným pracovníkem OIS. Obrázek A34 Import číselníku místností z RISu 60

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

HiPath Display Telephone Book

HiPath Display Telephone Book HiPath Display Telepho Book Displejový telefonní seznam (DTB) pro HiPath 4000 a Hicom 300 Můžete ze svého telefonu volit všechna telefonní čísla ve Vaší podnikové síti a víte vždy, kdo zavolal v době Vaší

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

Výhody programu: Hlavní funkce programu:

Výhody programu: Hlavní funkce programu: Správce IT patří ke špičce programů, které lze použít pro inventuru počítačů, nainstalovaného software a ostatní výpočetní techniky. Umožňuje poskytnout s minimálním úsilím okamžité výsledky. Instalace

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ

Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ verze 1.2 ze dne 26. 2. 2012 Obsah Přihlášení do portálu EOBCAN.CZ...2 Jednotlivé moduly aplikace...2 Evidence...2 Úplný import dat...2 Aktualizační import dat...2

Více

Analýza Redakční systém blogu (ADA274, BYS037, RAB020, SIV021)

Analýza Redakční systém blogu (ADA274, BYS037, RAB020, SIV021) Analýza Redakční systém blogu (ADA274, BYS037, RAB020, SIV021) Obecný popis Jelikož musíme držet krok s vývojem webových technologií a s daty chceme pracovat efektivněji, použijeme jako prostředek pro

Více

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Vypracoval: Lukáš Grill Dne: 10. ledna 2013 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je zapsána v OR Bankovní

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Technici SBD -Vítkovice Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

MANUÁL PRO VÝDEJ / VÝROBU KARTY HOSTA LIPNO CARD

MANUÁL PRO VÝDEJ / VÝROBU KARTY HOSTA LIPNO CARD Pro elektronickou akceptaci je třeba být připojen na internet a případně mít příslušné akceptační / čtecí zařízení. Kartový systém se neinstaluje, jedná se o webovou aplikaci, která se otevře v libovolném

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více