Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě"

Transkript

1 Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/ Název projektu Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole Číslo prioritní osy 7.3 Celková výše finanční podpory [Kč] ,88 Částka ESF [Kč] ,04 Křížové financování [Kč] 0 Datum zahájení realizace projektu Datum ukončení realizace projektu Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) Smlouva evid. č. D 1017/2010 Dodatek evid. č. D 1088/2010 Monitorovací zpráva Pořadové číslo zprávy 1. Monitorované období Začátek 01/01/20 Konec 31/03/ Typ zprávy Průběžná Závěrečná Mimořádná Žádost o platbu Ano Ne Datum vypracování zprávy , doplněno Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Příjemce Dalovice IČ/DIČ / CZ Statutární zástupce PaedDr. Vladimíra Štrynclová (jméno a příjmení, funkce) ředitelka školy Zhotovitel MZ Jméno a příjmení zhotovitele Ing. Richard Baar zprávy Telefonní číslo/fax / Verze platná od

2 A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Název klíčové aktivity Školení tvůrců kurzů a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání (1.1 - vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace, Tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e- Learningových programů Období realizace klíčové aktivity 02/2011 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Realizované aktivity Ve dnech a proběhl dvoudenní workshop- Starý mlýn Březová. Byli zde proškolení metodici- tvůrci kurzů a studijních opor. Školení a workshopy provedli dva lektoři. 1. lektor: Téma- Národní soustava kvalifikací, vazba na ISTP, zákon 179/2006Sb (o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), aplikace na Operátor skladování a dílčí kvalifikace, řešení konkrétních dotazů. 2. lektor: Téma- autorské právo, studijní opory pro další vzdělávání (DUM, Blend Learning), modulární zpracování kurzu, aplikace na tvorbu kurzů a studijních opor v projektech, řešení konkrétních dotazů Školení proběhlo ve vazbě na obsah projektu a konkrétní řešení klíčových aktivit. Byla vydána Osvědčení. Doba trvání: 2x8 hodin, celkem 16 hodin Realizátoři 2 lektoři Cílová skupina: pracovníci dalšího vzdělávání Účast: Ba, Štr, Sch, Kl, Du, Kaks, Be, Pe Náklady na aktivitu Placené služby: Workshop únor 2011 PhDr. Žilay ,-- Kč Starý Mlýn, Březová ,-- Kč Celkem: ,-- Kč Mgr. Úlovec ,-- Kč - bude v MZ2(faktura byla i přes urgence zaslána až v dubnu) Verze platná od

3 Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů Byla splněna kritéria úspěšného školení: 100% účasti 1 produkt standardy pro skripta, DUM, B-learning, videonahrávku, ICT průvodce pro kurz Operátor skladování, ICT průvodce pro Moderní elektronické služby, DVD, struktura Metodiky). Úkoly k dokončení jednotlivých standardů budou dokončeny v rámci KA 03 do konce března. Rozpis tvůrců jednotlivých modulů kurzů, zkoušek, studijních opor Dosažené výsledky - výstupy SKUPINA A) o Pozvánka na workshop o Program workshopu o Prezenční listina workshopu SKUPINA B) o Školení Mgr. Úlovec - prezenční listina o Školení Mgr. Úlovec - Certifikáty o Školení Mgr. Úlovec - PowerPointová prezentace SKUPINA C) o Školení PhDr. Žilay - prezenční listina o Školení PhDr. Žilay - Certifikáty o Školení PhDr. Žilay - PowerPointová prezentace SKUPINA D) o Návrh šablony standardu - Blend Learning o Návrh šablony standardu - DUM o Návrh šablony standardu - DVD o Návrh šablony standardu - ICT průvodce pro OS a MES o Návrh šablony standardu - Kurzy o Návrh šablony standardu - Kurzy MES o Návrh šablony standardu - Metodika certifikovaného průvodce o Návrh šablony standardu - Skripta o Návrh šablony standardu - Videonahrávky SKUPINA E) o Rozpis tvůrců jednotlivých modulů kurzů, zkoušek a studijních opor Problémy při realizaci projektu Úkoly k dokončení jednotlivých standardů budou dokončeny v rámci KA 03 do konce března. Verze platná od

4 Číslo klíčové aktivity 03 Název klíčové aktivity Tvorba Metodiky pro DK (2.4 - Podpora tvorby metodických nástrojů vzdělávacích programů) Období realizace klíčové aktivity 02-03/2011 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Realizované aktivity Byla zahájena činnost tvorba výukového Informačního průvodce pro cílovou skupinu. Byla zahájena činnost- tvorba Metodiky-certifikovaný průvodce. Byly dokončeny dílčí úkoly z úvodních workshopů: Dokončení Standardů. Realizátoři Štr, Pe, Ba, Be, KL Náklady na aktivitu Mzdy - tvůrce kurzů a metodik Ba - březen 4 h. Be - březen 4 h. Du - březen 2 h. Kl - březen 10 h. Celkem 20 hod. a 200,-- Kč, tj. HM 4 000,-- Kč Poj. 680,-- Kč 4 680,-- Kč Tvůrce instruktážních průvodců Štr - únor 3 h., březen 3 h., tj. 6 h. a 170,-- Kč, tj. HM 1 020,-- Kč Mzdy - certifikovaný průvodce Pe - únor 2 h., březen 4 h., - 6 h. a 200 Kč, tj. HM Kč Celkem mzdové náklady: 6 900,-- Kč Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů Dle plánu. Dosažené výsledky - výstupy Šablona standardu - Blend Learning Verze platná od

5 Šablona standardu - DUM Šablona standardu - Metodika certifikovaného průvodce Šablona standardu - Skripta Šablona standardu - Videonahrávky Problémy při realizaci projektu Číslo klíčové aktivity 06 Název klíčové aktivity Období realizace klíčové aktivity 01-03/2011 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Realizované aktivity Školení pracovníků pro MES (1.2 - Vytváření modulů navazujících na obory vzdělání, poskytované školami - rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP, ŠVP) Realizátoři Náklady na aktivitu Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů Dosažené výsledky - výstupy Komunikace s firmou ohledně redakčního systému Komunikace s firmami ohledně školení Linux Komunikace s Mgr. Kuciánem (školení Linux - ZŠ Krušnohorská K. Vary - levnější varianta, přímo v K. Varech) Problémy při realizaci projektu 4. Další informace o realizaci projektu Verze platná od

6 Dne odešla z účtu částka ,-- Kč, což je o 260,-- Kč více než je uvedeno v rozpise mezd. Jedná se o mzdy hrazené z nepřímých nákladů. Dne odešla z účtu částka ,-- Kč, což je o 3 611,-- Kč více než je uvedeno v rozpise mezd. Jedná se o mzdy hrazené z nepřímých nákladů. Přímá podpora: 3 339,-- Kč bude uplatněno v další MZ nebylo převedeno z projektového účtu na běžný. Přehled výstupů projektu - důkazů Klíčová aktivita 01: SKUPINA A) o Pozvánka na workshop o Program workshopu o Prezenční listina workshopu SKUPINA B) o Školení Mgr. Úlovec - prezenční listina o Školení Mgr. Úlovec - Certifikáty o Školení Mgr. Úlovec - PowerPointová prezentace SKUPINA C) o Školení PhDr. Žilay - prezenční listina o Školení PhDr. Žilay - Certifikáty o Školení PhDr. Žilay - PowerPointová prezentace SKUPINA D) o Návrh šablony standardu - Blend Learning o Návrh šablony standardu - DUM o Návrh šablony standardu - DVD o Návrh šablony standardu - ICT průvodce pro OS a MES o Návrh šablony standardu - Kurzy o Návrh šablony standardu - Kurzy MES o Návrh šablony standardu - Metodika certifikovaného průvodce o Návrh šablony standardu - Skripta o Návrh šablony standardu - Videonahrávky SKUPINA E) o Rozpis tvůrců jednotlivých modulů kurzů, zkoušek a studijních opor Klíčová aktivita 03: Verze platná od

7 Šablona standardu - Blend Learning Šablona standardu - DUM Šablona standardu - Metodika certifikovaného průvodce Šablona standardu - Skripta Šablona standardu - Videonahrávky Klíčová aktivita 06 Komunikace s firmou ohledně redakčního systému Komunikace s firmami ohledně školení Linux Komunikace s Mgr. Kuciánem (školení Linux - ZŠ Krušnohorská K. Vary - levnější varianta, přímo v K. Varech) Klíčové aktivity ZÁPISY Z PORAD zahajovací porada členů projektu - viz zápis porada části týmu - viz zápis porada managementu - viz zápis porada části týmu - viz zápis porada týmu - viz zápis porada týmu - viz zápis porada týmu - viz zápis porada týmu - viz zápis porada týmu - viz zápis porada týmu - viz zápis porada části týmu - viz zápis MANAŽER PROJEKTU 1. Rozpis hodin podle pozic klíčových aktivit a členů VĚCNÝ MANAŽER 1. Pokyny k vyplňování pracovních výkazů 2. Harmonogram zahajovací fáze projektu 3. Jednání s firmou FORNICA 4. Zápis z porady týmu ICT KOORDINÁTOR 1. vytvořené úložiště v počítači v pracovně (přiložen manuál pro práci s úložištěm) 2. fotka vytvořené nástěnky Verze platná od

8 3. sekce věnovaná projektu na webu a na intranetu (zde všechny tiskopisy a výstupy z workshopu na Starým Mlýně) 4. pozvánka na Starý Mlýn 5. komunikace s firmami na školení Linux 6. návrh školení Linux 7. komunikace s firmou na redakční systém 8. požadavky na redakční systém 9. zápis z jednání s firmou na redakční systém 10. grafický návrh redakčního systému 11. návrh obsahu redakčního systému 12. sestavení dotazů pro ČP Číslo klíčové aktivity Souhrnné KA Název klíčové aktivity Období realizace klíčové aktivity 01-03/2011 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Souhrnné úkoly členů řízení a administrace projektu pro jednotlivé KA 1-7 Realizované aktivity Manažer projektu: - příprava podkladů pro vypracování poptávek na školení SAP a LINUX - rozpracování tabulek na upřesnění vytvoření DPČ - řešení personálního obsazení kurzu - upřesnění Cash Flow - příprava podkladů k metodické dohlídce - aktualizace tabulek- rozpis tvůrců jednotlivých modulů kurzů, zkoušek a studijních opor - tvorba tabulek pro výpočet úvazků podle aktivit a pozic členů týmu - tvorba MZ č. 1 - porady managementu a týmu Věcný Manažer: - stanovení termínů jednotlivých aktivit v návaznosti na činnost školy proběhla metodická dohlídka KÚ, byly zodpovězeny dotazy. - proběhla komunikace a osobní jednání s firmou Česká pošta GŘ Praha: požadavky na - vybavení učebny a bezpečnostní analýzu - proběhla 1 porada věcného manažera- viz zápis - zpracován Pokyn k vyplňování pracovních výkazů Verze platná od

9 Finanční manažer: - práce na rozpočtu - konaly se týmové porady - byl vypracován cashflow - byly připravovány poklady pro konzultaci - přímá podpora - proběhla kontrola nepřímých nákladů (výkazy, tabulky) - komunikace s projektovým manažerem - studium příručky - přímá podpora - příprava materiálů na metodickou dohlídku - metodická dohlídka - příprava tabulky přímá podpora, přehled čerpání způsobilých výdajů projektu - příprava převodů mezi účty ICT koordinátor: - práce na úložišti produktů Aprolog - vytvoření nástěnky pro projekt Aprolog - vytvoření tiskopisů (pro MZ a přílohy k MZ) a hlavičkových papírů pro Aprolog - tisk a svázání Benefitové žádosti pro Finančního a Věcného managera projektu - založení desek MZ1, MZ1-důkazy, MZ1-publicita, MZ1-služby včetně kopií všech desek - objednání vhodného flashdisku pro účely projektu - aktualizace intranetu (přidána část věnovaná Aprologu) - aktualizace webu školy (přidána část věnovaná Aprologu + text) - tvorba objednávek pro lektory na Starý Mlýn - poptávka Starý Mlýn - příprava techniky na workshop a konferenci na Starém Mlýně v Březové (+odzkoušení) - vytvoření osvědčení a certifikátů o proškolení osob v rámci konference na Starém Mlýně - vytvoření pozvánky na workshop a konferenci na Starém Mlýně - odeslání pozvánek Lektorům - účast na workshopu na Starém Mlýně (včetně součinnosti s ostatními členy) - aktualizace webu a intranetu s informacemi o proběhlém workshopu na Starém Mlýně - zjišťování informací ke školení SAP Business One - vyhledávání firem ke školení Linux (opakované) - zjišťování cenových nabídek na školení Linux (opakované) - průběžná komunikace s firmami ohledně školení Linux (opakované) - vyhledávání firem na redakční systém - zjišťování cenových nabídek na redakční systém - vyhledávání dobrých příkladů redakčního systému - průběžná komunikace s vybranou firmou na redakční systém - osobní schůzka se zástupcem firmy na redakční systém - vytvoření grafického návrhu redakčního systému - vytvoření návrhu na obsah redakčního systému - komunikace s firmou Fornica ohledně návrhu banneru - sestavení důležitých dotazů pro ČP s ohledem na novou učebnu k výuce x-apostu Verze platná od

10 - formální úprava MZ1 - kopírování desek MZ1-důkazy, MZ1-publicita, MZ1-služby a MZ1 - příprava MZ1 k odevzdání (vypálení na CD, vytvoření desek) - založení desek MZ2, MZ2-důkazy, MZ2-publicita, MZ2-služby včetně kopií všech desek - drobná technická výpomoc členům týmu - účast na všech poradách projektového týmu - dále viz porady s jednotlivými členy projektového týmu NEPŘÍMÉ NÁKLADY Personalista a účetní projektu - účetní: - kompletace a kontrola pracovních výkazů - kontrola výstupů, zakládání sestav, označení archivace - konala se porada týmu - příprava pokladů pro metodickou dohlídku - kompletace a kontrola pokladů pro zpracování pracovních výkazů - zpracování podkladů, tisk výstupů sestav - příprava a naplnění tabulek mzdových nákladů za MZ1 - kontrola podkladů pro monitorovací zprávu, kopírování Účetní projektu - finanční: - příprava dokladů pro středisko Aprolog - konala se porada týmu Realizátoři Ba,, Šre, Štr, Sch, Bla, Fa Náklady na aktivitu Mzdy - přímé Ba (manager projektu) - leden 15 h., únor 17 h., březen 8 h., tj. 40 h. a 260 Kč, tj Kč Sch (ICT koordinátor) - leden 20 h., únor 17 h., březen 12 h., tj. 49 h. a 200 Kč, tj Kč Šr (finanční manager) - leden 10 h., únor 10 h., březen 13 h., tj. 33 h. a 210 Kč, tj Kč Štr.(věcný manager) - leden 14 h., únor 10 h., březen 13 h., tj. 37 h. a 230 Kč, tj Kč Celkem: Kč + sociální a zdravotní pojištění Kč Celkem Kč Zákonné pojištění: 167,-- Kč Nepřímé náklady: ,34 Kč Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Verze platná od

11 Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů Dosažené výsledky - výstupy ZÁPISY Z PORAD zahajovací porada členů projektu - viz zápis porada části týmu - viz zápis porada managementu - viz zápis porada části týmu - viz zápis porada týmu - viz zápis porada týmu - viz zápis porada týmu - viz zápis porada týmu - viz zápis porada týmu - viz zápis porada týmu - viz zápis porada části týmu - viz zápis MANAŽER PROJEKTU 1. Rozpis hodin podle pozic klíčových aktivit a členů VĚCNÝ MANAŽER 1. Pokyny k vyplňování pracovních výkazů 2. Harmonogram zahajovací fáze projektu 3. Jednání s firmou FORNICA 4. Zápis z porady týmu ICT KOORDINÁTOR 1. vytvořené úložiště v počítači v pracovně (přiložen manuál pro práci s úložištěm) 2. fotka vytvořené nástěnky 3. sekce věnovaná projektu na webu a na intranetu (zde všechny tiskopisy a výstupy z workshopu na Starým Mlýně) 4. pozvánka na Starý Mlýn 5. komunikace s firmami na školení Linux 6. návrh školení Linux 7. komunikace s firmou na redakční systém 8. požadavky na redakční systém 9. zápis z jednání s firmou na redakční systém 10. grafický návrh redakčního systému 11. návrh obsahu redakčního systému 12. sestavení dotazů pro ČP Problémy při realizaci projektu Verze platná od

12 5. Plánované klíčové aktivity projektu 1 Číslo klíčové aktivity 02 Název klíčové aktivity Tvorba 3 vzdělávacích programů pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace) Období realizace klíčové aktivity 07-08/2011 Popis a cíl klíčové aktivity Popis aktivit realizovaných v následném období: Tvorba 3 modulárně zpracovaných kurzů DK podle požadavků NSK Realizátoři: Ba (68h.), Be (50h.), Du (25h.), Kl (85h.), Pe (25h.), celkem 253 h. a 200 Kč, tj Kč + sociální a zdravotní pojištění Kč Celkem Kč Plánovaná výše žádosti o platbu: Kč Číslo klíčové aktivity 03 Název klíčové aktivity Tvorba Metodiky pro DK (2.4 - Podpora tvorby metodických nástrojů vzdělávacích programů) Období realizace klíčové aktivity 04-08/2011 Popis a cíl klíčové aktivity Popis aktivit realizovaných v následném období: Tvorba výukového Informačního průvodce pro cílovou skupinu. Tvorba Metodiky - certifikovaný průvodce. Realizátoři: Tvůrce instruktážních průvodců Štr. 54h. a 170 Kč, tj Kč Sch. 54h. a 170 Kč, tj Kč Celkem Kč + SP + ZP Kč 1 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku Plánované klíčové aktivity projektu. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. Verze platná od

13 Celkem Kč Certifikovaný průvodce Pe 55 h a 200 Kč Kč + SP + ZP Kč Celkem Kč Plánovaná výše žádosti o platbu: Kč Číslo klíčové aktivity 06 Název klíčové aktivity Školení pracovníků pro MES (1.2 - Vytváření modulů navazujících na obory vzdělání, poskytované školami - rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP, ŠVP) Období realizace klíčové aktivity 04-08/2011 Popis a cíl klíčové aktivity Popis aktivit realizovaných v následném období: Příprava podkladů pro výběrové řízení na zařízení učebny pro egon Tvorba Instruktážního průvodce Mes Realizátoři: Tvůrci instruktážních průvodců Štr. 24 h a 170 Kč, tj Kč Sch. 24 h a 170 Kč, tj Kč Celkem Kč + SP + ZP Kč Celkem Kč Plánovaná výše žádosti o platbu: Kč Číslo klíčové aktivity 07 Název klíčové aktivity Období realizace klíčové aktivity 07-08/2011 Popis a cíl klíčové aktivity Popis aktivit realizovaných v následném období: Tvorba skript Tvorba studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání (2.3 - Tvorba učebních a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e-learningových programů) Verze platná od

14 Tvorba BL kurzů, Tvorba Video průvodce Realizátoři: Tvůrce studijních opor Ba (60h), Be (15h), Du (12h), Ka (12h), Kl (60h), Pe (6h), celkem 165 h a 200, tj Kč + SP + ZP Kč Celkem Kč Management - mzdové náklady Kč Plánovaná výše žádosti o platbu: Kč Platba aktivity 01 - Úlovec 8 000,-- Kč 6. Publicita projektu Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu Byly zahájeny práce na tvorbě nového redakčního systému (cenové nabídky, požadavky školy na redakční systém - další vzdělávání, řešení grafiky ) Byly zveřejněny zprávy o zahájení projektu a jeho základním obsahu: Karlovarský deník a Krajské listy. Plán: Duben, červen každého roku +- infoleták Banerová roleta Kč Infopanel Kč (původně leden - březen, došlo ke zdržení) Verze platná od

15 7. Zadávací řízení ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období Popis vyhlášených ZŘ Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období Popis uzavřených ZŘ Poznámky Ano Ano Ne Ne Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy. 8. Veřejná podpora Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci Ano X Ne Typ veřejné podpory Český přechodný rámec Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci v Kč ,88 v EUR ,31 Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano Ne Počet čerpaných veřejných podpor 1 Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům Veřejnou podporu dalším subjektům neposkytujeme. Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 9. Kontrola na místě Kontrola provedená v monitorovaném období Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Ano Ne Verze platná od

16 Číslo kontroly Datum kontroly Nápravná opatření splněna Lhůta ke splnění nápravných opatření Poznámky Ano Ne Částečně Nebyla uložena Datum 10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu Podstatné změny v monitorovaném období (V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.) Nepodstatné změny Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období Změny rozpočtu v monitorovaném období Došlo k přesunu mezi položkou rozpočtu č (pronájem sálu) - snížení o Kč a položkou č (ubytování účastníků) - zvýšení o Kč Částka Kč byla přesunuta z položky na položku a částka Kč byla přesunuta z položky na položku Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy. 11. Monitorovací indikátory Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář Počet úspěšně podpořených osob: Národní soustava kvalifikací, vazba na ISTP, zákon 179/2006Sb (o Verze platná od

17 uznávání výsledků dalšího vzdělávání), aplikace na Operátor skladování a dílčí kvalifikace, řešení konkrétních dotazů - 8 osob (4 muži + 4 ženy) Autorské právo, studijní opory pro další vzdělávání (DUM, Blend Learning), modulární zpracování kurzu - 8 osob (4 muži + 4 ženy) Celkem: 16 osob Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy. B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů Pořadové číslo Žádosti o platbu 1. a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] ,88 a1. Z toho křížové financování [Kč] 0 b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] ,32 b1. Z toho křížové financování [Kč] 0 c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 0 [Kč] c1. Z toho křížové financování [Kč] 0 d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů ,32 [Kč] (řádek b. + řádek c.) d1. Z toho křížové financování [Kč] 0 (řádek b1. + řádek c1.) e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] ,56 (řádek a. - řádek d.) e1. Z toho křížové financování [Kč] 0 (řádek a1. - řádek d1.) f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. - řádek b. tabulky č řádek c. tabulky č. 14) ,34 f1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. - řádek b1. tabulky č řádek c1. tabulky č. 14) Poznámky Verze platná od

18 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] a1. Z toho křížové financování [Kč] b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč] b1. Z toho křížové financování [Kč] c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] c1. Z toho křížové financování [Kč] d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) d1. Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. - řádek d.) e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. - řádek d1.) Poznámky 14. Příjmy projektu a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 20,98 b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 0 c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 20,98 c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0 d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 20,98 projektu [Kč] Specifikujte zdroj příjmů projektu Bankovní úroky Poznámky Verze platná od

19 Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních - projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů. 15. Odhad následující žádosti o platbu Termín Částka [Kč] % = ,-- Kč Poznámky (na co bude částka využita - pořádání seminářů/školení, platy, atp.) Verze platná od

20 C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP; 3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK; 9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; Verze platná od

21 12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce; 13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); 15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). Jméno a příjmení PaedDr. Vladimíra Štrynclová statutárního zástupce/oprávněné osoby Funkce v organizaci ředitelka Místo a datum Podpis a razítko Poznámky. *)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě o realizaci GP. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. Verze platná od

22 D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY Ve sloupci Ano uveďte X u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci Ne u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. č. 1 č. 2 č. 3A Přílohy Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, text oznámení o výsledku zadávacího řízení Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) č. 3B Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) č. 6 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ) č. 13 Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE - Přiloženo Ano Ne Verze platná od

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 18 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-GP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Vyplňování monitorovací zprávy OP VK monitorovací zprávy OP VK Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 9.února 2011

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 1. ÚDAJE O PROJEKTU 1.1. Číslo oblasti podpory 4.4a.1 1.2. Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15.

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. září 2011 OBSAH Způsob předkládání Monitorovací zprávy... 1 Vyplnění

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č.: B3 Datum vyhlášení výzvy: 25. března 2013 Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze č.: 02 Datum

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Příjemce: Název projektu: Registrační číslo projektu: Datum zahájení

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 4 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 30. 6. 2010 DATUM ÚČINNOSTI: 1. 8. 2010 2 Obsah: ÚVOD

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více